Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppe  

Hviezdna správa: Arkturiánska skupina (durch Marilyn Raffaele) –08.März 2020

Veröffentlicht am März 10, 2020 von erstkontakt blog


Arkturiáni

Vitajte všetci čitatelia,

nastal čas, kedy tí, ktorí sú ochotní vzdať sa akýchkoľvek zostávajúcich konceptov toho, ako by veci mali alebo museli byť, aby sa považovali za správne a prijateľné - a to nielen tie menej dôležité. Dobré pojmy sú rovnako klamlivé ako tie zlé, treba ich vedieť chápať. Aké pohodlné a efektívne vám niektoré koncepty mohli slúžiť v minulosti tak mnohé z nich už nemôžu nič z toho urobiť, pretože vy ste sa zmenili.

Keď sa individuálne vedomie vyvinie a začne vibrovať pri vyššej frekvencii, veľa z toho čo rezonovalo v predchádzajúcom stave vedomia sa automaticky posunie mimo zarovnanie. Mnohí z vás zistia, že vaše obľúbené knihy a filmy, vaši najdrahší priatelia, vaše obľúbené jedlá a dokonca aj vaša práca a ešte oveľa viac, čo bolo uspokojivou súčasťou vášho života, sa zrazu pociťujú nudne a prázdne a už v nich nenájdete uspokojenie.


Nechajte veci, ktoré už nie sú rezonujúce, vyblednú bez ohľadu na to, aké dôležité boli pre ľudí vo vašom okolí, alebo ktoré ešte stále môžu byť. To si môže vyžadovať určitú odvahu, pretože zvyčajne tieto veci, udalosti, presvedčenia, funkčné systémy a činnosti zahŕňajú iné - rodinné tradície, firmy, cirkev atď.

Pustenie toho, čo už s vami vibruje alebo rezonuje, nemusí znamenať zjavné odmietnutie, ktoré môže ľahko vkĺznuť do cvičenia ega. Tieto veci nechajme jednoducho, ticho a bez trary, postupne a jemne ich nechajte zmiznúť z vášho života bez toho, aby im priraďovali moc alebo silu k dobrému alebo zlému. To neznamená, že by ste sa už viac nemali zapájať do aktivít, ktoré kedysi pre vás pracovali a ktoré môžu byť pre ľudí vo vašom okolí stále dôležité, ale že ak sa rozhodnete tak urobiť, budete sa nimi zaoberať bez toho, že im pripisujete však dôležitosť a nevyhnutnosť.

Nápady, projekty a životné problémy, ktoré sú viac v súlade s vašim rozširujúcim sa vedomím, nahradia veľa vecí, ktoré teraz miznú, pretože všetko čo vidíte, počujete, chutíte, dotýkate sa a cítite v tretej dimenzii, je materiálny dizajn, ktorý ich podčiarkuje. ležiaca duchovná realita - z ničoho nič nemôžete urobiť. Dopravné prostriedky sú vlastne božská všadeprítomnosť, premietnutá do hmoty. Domov je skutočne povedomie. Božská realita sa preto bude vždy objavovať na nových a vyšších úrovniach, pokiaľ nebude blokovaná nesprávnymi koncepciami a presvedčeniami.

Toto je proces, ktorý sa neuskutočňuje cez noc. Nikdy si nemyslite, že ste zlyhali ak sa ocitnete uprostred fyzickej, emocionálnej, duševnej, duchovnej alebo duchovnej dilemy. Každý prúdi starý a uzavretý, dokončil energiu hore a von - s prebudeným, ako aj neprebudeným. Nechajte ich vytiecť a ak je to potrebné, riešte akékoľvek problémy alebo dilemy, ktoré ich sprevádzajú. Pokúste sa tieto energie nepovažovať za svoje osobné. Môžu sa zdať také, ale nikdy nemôžu vytvoriť ilúziu, pretože za nimi nemajú žiadny zákon, ktorý by ich podporoval alebo zahŕňal.

Prestaňte bojovať, zápasiť alebo sa snažiť robiť veci tak, ako predtým - ani prostredníctvom naučených metafyzických techník, ani prostredníctvom systému viery tretej dimenzie.

Nechajte seba, o ktorom viete, že sa chce vyjadriť a verte, že IT sa môže vyjadriť iba ako HIMSELF, a to vždy bolo: neobmedzená celistvosť, úplnosť , Harmónia, plnosť, bezpečnosť, istota a oveľa viac.

Boh je a to je všetko, čo môžete vedieť o Bohu, až kým sa vám Boh neodhalí. Je zbytočné snažiť sa veriť, že ľudská myseľ vie čo je Boh. Konečný duch nikdy a nikdy nebude rozumieť nekonečnému Bohu bez ohľadu na to koľko článkov, odborníkov alebo náboženských vodcov tvrdí, že tak urobili. Ak sa vám Boh zjaví, vtedy by ste mali vedieť, že Boh je. Bodka.

Duchovný rozvoj je postupný proces pohybu cez a za akumulovanými vrstvami ilúzií, ktoré prekrývajú osobné a kolektívne vedomie. To všetko sa stalo po dlhú dobu a mnoho životov to žilo v trojrozmerných frekvenciách, ktorých účinkom bolo kolektívne zameranie sa na tieto energie, a nie na vyššie frekvencie svetla, ktorých účinkom bolo kolektívne zameranie sa na tieto energie, a nie na vyššie frekvencie svetla, ktoré zostali po inkarnácii.


Vyčistenie alebo odstránenie jednoducho znamená rozpustenie tých energií, ktoré stále podporujú a udržiavajú vzhľad tieňa a sú veľmi individuálne. Rýchlo sa vyvíjate do nových stavov vedomia a vysokofrekvenčná energia je dôvodom, prečo je objasnenie pre niektorých v súčasnosti veľmi intenzívne. Je to ako zasvietiť jasné svetlo v tmavej miestnosti, kde je zrazu vystavených veľa vecí, ktoré ste predtým nevideli.

Zladenie s dualitou a separáciou ich viedlo k akumulácii a ukladaniu dobrých aj zlých intenzívnych zážitkov z každého života do celulárnej pamäte, až kým každý nezačne hľadať „viac“. Toto je význam biblického príbehu, ktorý hovorí o tom, ako boli Adam a Eva vylúčení z Edenu ich jedením ovocia zo stromu poznania dobra a zla.

Niektorí z vás v súčasnosti prechádzajú intenzívnym fyzickým, emocionálnym, mentálnym alebo duševným konfliktom. Nechajte ... Dôverujte ... Naučíte sa pustiť z potreby bojovať o kontrolu nad všetkým. Myseľ je zmätená. Snaží sa vám pomôcť s tým, čo vie, ale ktoré témy sú obmedzené. A tak ponúka riešenia založené na systéme kolektívneho presvedčenia, ako aj na metafyzických znalostiach, ktoré ste nazhromaždili v rokoch štúdia a ktoré viedli k tomuto bodu. Metafyzické znalosti sú pre väčšinu dôležitou súčasťou cesty, ale nikdy by sa nemali považovať za konečný bod.

Prestaňte sa snažiť všetko zistiť a potom to uzdravte, vymeňte alebo opravte. Nič nie je potrebné opravovať ani liečiť. Nechajte svoje skutočné Božské JA, aby sa stalo vašou realitou bez pocitu, že mu vy musíte povedať ako. Toto je mimoriadne ťažký proces pre tých, ktorí sú zvyknutí byť efektívnymi a organizovanými riešiteľmi problémov. Pokušením zostáva prevziať velenie a vstúpiť do riešení na základe toho čo ste sa v priebehu rokov naučili.


Keď sa Božská ženská energia na Zemi integruje a začne sa vo svete viac prejavovať ako vyvážená mužská / ženská energia vtedy sa agresívne, aktívne, seierové a doerové charakteristiky nevyváženej mužskej energie znížia. Zladením vnímavej, intuitívnej povahy božskej ženy s mužským budú životy tých mužov a žien, ktorí boli vždy nútení vstúpiť a zvládnuť každú situáciu bez  ohľadu na to či to bolo potrebné, ľahšie. byť alebo nie.

Je čas ustúpiť a dovoliť egu vašej bytosti aby konalo a pracovalo cez, vo vás aj z vás, namiesto toho, aby sa snažilo neustále kontrolovať všetko - z hľadiska, ktorý nedokáže vidieť celý obraz. Či sa vám to páči alebo nie, je to energicky silný čas pre každého kto sa rozhodol vystúpiť. Musíte uznať, že mnohé zo starých prístupov jednoducho prestali platiť v prítomnosti, v stále vyšších stavoch vedomia.

Mnohí si udržiavajú svoje pokusy urobiť niečo (často vzťahy), ktoré sú dokončené a dokončené práce podľa svetových predstáv o tom ako veci musia byť aby boli správne, napĺňajúce, zmysluplné alebo milujúce. Tieto myšlienky propagujú vaše médiá a spoločnosť, ktorá naďalej potvrdzuje iba koncepty z tretej dimenzie, ktoré sú založené na dualite a separácii vo všetkých otázkach každodenného života.


Svet v súčasnosti prežíva veľké obavy z vírusovej choroby, ktorá prenikla do svetového vedomia. Keďže médiá ich neustále propagujú, dávajú tým téme viac reality a podstaty ako kedykoľvek predtým, pretože oni vedia že vy ste tvorcovia. Neboj sa a nedaj tomu žiadnu moc a teda ani tému. Rovnako ako vo všetkých veciach, ktoré nie sú nariadené, udržiavané alebo podporované Bohom, prejde do ničoho, čím je, ak to dovolíte.

Smrť nikdy neexistovala a nikdy nemohla existovať, pretože ste duchovné vedomie a nie fyzické telá. Keď človek opustí svoje fyzické vozidlo, nechá ho za sebou, vždy sa to stane so súhlasom hlbšej úrovne.

Krok späť, dištancujte sa a nechajte to všetko, staňte sa tichými pozorovateľmi rozvíjania vedomia namiesto toho aby ste prispievali k ilúziám. Aj keď je vaša práca niekde v oblasti svetového konfliktu, stále si môžete zachovať objektívny postoj a slúžiť a pomáhať tomu najväčšiemu dobru zo všetkých bez toho aby ste sa prispôsobili vonkajšiemu vzhľadu.

Duchovný život neznamená, že nemôžete ísť k lekárovi, keď cítite potrebu, ani to neznamená, že stojíte a jednoducho ignorujete svoj vlastný strach a utrpenie alebo strach ľudí vo vašom okolí, aby ste sa o to pokúsili. Absolútne žiť. Namiesto toho, aby ste predstierali stav vedomia, ktorý ešte nebol dosiahnutý, držte sa pravdy a láskyplne slúžte sebe a ostatným spôsobom, akým vás vedie.

Je to nový čas s novými spôsobmi, novými nápadmi, nápadmi a zmenami a ak sa chcete stať jeho súčasťou, musíte to dovoliť a pohybovať sa s ním. To je dôvod, prečo ste teraz na Zemi. Zosúlaďte sa so svetlom a tiež to považujte za Gaiu, pretože je živou dušou a nie neživou zemou. Potrebuje vašu lásku a podporu, pretože tiež čistí staré energie.


Pustite minulosť. Pustite súčasnosť. Pustite všetko a choďte na súhlas. Ste pripravení.

Sme arkturiánrska skupina
Kanálovanie: Marilyn Raffaele

 

Willkommen an alle Leser,

die Zeit ist gekommen, in der diejenigen, die bereit sind, alle verbleibenden Konzepte darüber loslassen, wie alle Dinge sein sollten oder sein müssen, um als korrekt und annehmbar zu gelten – und nicht nur die weniger wichtigen. Gute Konzepte sind ebenso illusorisch wie die schlechten, beide müssen durchblickt werden. Wie bequem oder effizient manche Konzepte euch in der Vergangenheit gedient haben mögen, können viele von ihnen dies nicht länger tun, da ihr euch verändert habt.

Wenn sich das individuelle Bewusstsein entwickelt und mit einer höheren Frequenz zu schwingen beginnt, verschiebt sich vieles, das im vorherigen Bewusstseinszustand mitschwang, automatisch aus der Ausrichtung. Viele von euch entdecken, dass ihre Lieblingsbücher und -filme, ihre liebsten Freunde, ihre Lieblingslebensmittel und sogar ihre Arbeit und vieles mehr, das bisher eine zufriedenstellende Facette ihres Lebens war, sich plötzlich langweilig und leer anfühlen, und finden keine Befriedigung mehr darin.

Lasst die Dinge, die nicht mehr mitschwingen, verblassen, ganz gleich wie wichtig sie den Menschen um euch herum einmal erschienen oder immer noch sein mögen. Das kann einigen Mut erfordern, denn normalerweise sind an diesen Dingen, Ereignissen, Überzeugungen, funktionalen Systemen und Aktivitäten andere mit beteiligt – Familientraditionen, Geschäfte, Kirche etc.

Das Loslassen dessen, was nicht mehr mit euch schwingt oder resoniert, muss keine offenkundige Ablehnung bedeuten, die leicht in eine Ego-Übung abgleiten kann. Lasst vielmehr diese Dinge einfach, still und ohne Trara allmählich und sanft aus eurem Leben verschwinden, ohne ihnen im Guten oder im Schlechten Macht oder Kraft zuzuweisen. Das bedeutet nicht, dass ihr euch nicht mehr mit Aktivitäten beschäftigen sollt, die einst für euch funktioniert haben und die für die Menschen um euch herum vielleicht immer noch wichtig sind, sondern dass ihr, wenn ihr es so wählt, euch damit befasst, ohne ihnen jedoch eine Bedeutung und Notwendigkeit zuzuschreiben.

Ideen, Projekte und Lebensfragen, die mehr im Einklang mit eurem sich erweiternden Bewusstsein stehen, werden viele der nun verblassenden Dinge ersetzen, weil alles, was ihr in der dritten Dimension seht, hört, schmeckt, berührt und riecht, ein materieller Entwurf der ihnen zugrunde liegenden geistigen Realität ist – ihr könnt nicht aus nichts etwas machen. Verkehrsmittel sind tatsächlich Göttliche Allgegenwart, übersetzt in die Materie. Ein Zuhause ist in Wirklichkeit Bewusstsein. Deshalb wird die Göttliche Realität immer auf neuen und höheren Ebenen wieder-erscheinen, wenn sie nicht durch falsche Konzepte und Überzeugungen blockiert wird.

Dies ist ein Prozess, der nicht über Nacht stattfindet. Denkt nie, dass ihr versagt habt, wenn ihr euch mitten in einem physischen, emotionalen, mentalen, geistigen oder spirituellen Dilemma wiederfindet. Es strömt bei jedem alte und abgeschlossene, beendete Energie herauf und hinaus – bei den Unerwachten wie auch bei den Erwachten. Lasst sie hinausströmen und geht bei Bedarf auf alle sie begleitenden Themen oder Probleme ein. Versucht, diese Energien nicht als eure persönlichen einzufordern. Sie mögen zwar diesen Anschein erwecken, können aber nie wirklich selbst eine Illusion erschaffen, da sie sie kein Gesetz hinter sich haben, das sie aufrechterhält oder unterstützt.

Hört auf zu kämpfen, euch abzumühen oder zu versuchen, die Dinge wieder zu dem zu machen, wie sie ehemals gewesen sind – weder durch erlernte metaphysische Techniken noch durch das Glaubenssystem der dritten Dimension.

Lasst zu, dass das Ich, von dem ihr jetzt wisst, dass ihr es seid, sich zum Ausdruck bringt, und vertraut darauf, dass ES SICH Selbst nur als SICH Selbst ausdrücken kann, und das ist und war schon immer: grenzenlose Ganzheit, Vollständigkeit, Harmonie, Fülle, Sicherheit, Geborgenheit und vieles mehr.

Gott ist und das ist alles, was ihr jemals über Gott wissen könnt, bis Gott SICH Selbst euch offenbart. Es ist ein vergebliches Unterfangen, zu glauben, dass man mit dem menschlichen Verstand wissen kann, was Gott ist. Ein endlicher Geist kann und wird niemals einen unendlichen Gott verstehen, ganz gleich, wie viele Artikel, Experten oder religiöse Führer erklären, sie hätten dies getan. Bis zu dem Punkt, an dem Gott SICH Selbst euch offenbart, solltet ihr einfach wissen, dass Gott ist. Punkt.

Spirituelle Entwicklung ist der allmähliche Prozess, sich durch die und über die angesammelten Schichten der Illusionen hinaus zu bewegen, die das persönliche und kollektive Bewusstsein überlagern. All das geschah über einen langen Zeitraum hinweg und viele Leben hindurch, die in dreidimensionalen Frequenzen gelebt wurden, deren Auswirkung eine kollektive Ausrichtung auf diese Energien war, statt auf die höheren Frequenzen des Lichts, die beim Inkarnieren zurückgelassen wurden.

Aufräumen oder Klären bedeutet einfach das Auflösen jener Energien, die die noch immer die Schatten-Erscheinungen unterstützen und aufrechterhalten, und ist sehr individuell. Ihr entwickelt euch schnell hin zu neuen Bewusstseinszuständen, und die hochfrequente Energie ist der Grund dafür, warum das Klären zu dieser Zeit für einige sehr intensiv geworden ist. Es ist wie wenn man mit einem hellen Licht in einen dunklen Raum leuchtet, wo vieles, was man vorher nicht gesehen hat, plötzlich offen daliegt.

Die Ausrichtung mit der Dualität und Getrenntheit führte dazu, dass sie sich beide als sowohl gute als auch schlechte intensive Erfahrungen aus jedem Leben im zellulären Gedächtnis ansammelte und speicherte, bis irgendwann jeder Mensch nach „mehr“ zu suchen beginnt. Das ist die Bedeutung der Bibelgeschichte, die erzählt, wie Adam und Eva durch ihren Akt des Essens der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aus Eden ausgestoßen wurden.

Einige von euch erleiden zur Zeit intensive körperliche, emotionale, mentale oder geistige Konflikte. Erlaubt… Vertraut…  Ihr lernt, das Bedürfnis loszulassen, um die Kontrolle über alles zu kämpfen. Der Verstand ist verwirrt. Er versucht, euch durch das zu helfen, was er weiß, das aber begrenzt ist. Und so bietet er Lösungen an, die auf dem kollektiven Glaubenssystem sowie dem metaphysischen Wissen basieren, das ihr in den Jahren des Studiums gesammelt habt, und das zu diesem Punkt geführt hat. Metaphysisches Wissen ist für die meisten ein wichtiger Teil der Reise, darf aber nie als der Endpunkt betrachtet werden.

Lasst von dem Versuch ab, alles herauszufinden und es dann zu heilen, zu verändern oder zu reparieren. Nichts muss repariert oder geheilt werden. Erlaubt eurem wahren Göttlichen Selbst, eure Realität zu sein, ohne das Gefühl zu haben, dass ihr ihm sagen müsst, wie. Dies ist ein äußerst schwieriger Prozess für diejenigen, die es gewohnt sind, effiziente, organisierte Problemlöser zu sein. Es bleibt die Versuchung bestehen, das Kommando zu übernehmen und mit Lösungen einzuspringen, die auf dem basieren, was sie über die Jahre gelernt haben.

Wenn sich die Göttliche Weibliche Energie auf der Erde integriert und beginnt, sich in der Welt vollständiger als eine ausgewogene männlich/weibliche Energie auszudrücken, werden die aggressiven, aktiven, Seier- und Macher-Merkmale der unausgewogenen männlichen Energie zurückgehen. Dadurch, dass die empfängliche, intuitive Natur des Göttlichen Weiblichen sich mit dem Männlichen ausrichtet, wird das Leben derjenigen Männer und Frauen leichter sein, die immer unter dem Zwang standen, in jeder Situation einzuspringen und sie in die Hand zu nehmen, ob sie nun gebraucht werden oder nicht.

Es ist an der Zeit, zurückzutreten und dem Ich eures Wesens zu erlauben, durch, in und als ihr zu wirken und zu arbeiten, statt beständig alles zu kontrollieren zu versuchen – aus einer Sicht heraus, die nicht in der Lage ist, das ganze Bild zu sehen. Ob es euch gefällt oder nicht, es ist eine energetisch kraftvolle Zeit für jeden, der sich für den Aufstieg entschieden hat. Ihr müsst akzeptieren, dass viele der alten Herangehensweisen in einer Gegenwart zunehmend höherer Bewusstseinszustände einfach nicht mehr gültig sind.

Viele halten an ihren Versuchen fest, etwas (oftmals Beziehungen), das vollendet und abgeschlossen ist, entsprechend den Vorstellungen der Welt zum Funktionieren zu bringen, wie die Dinge sein müssen, um als korrekt, erfüllend, sinnvoll oder liebevoll zu gelten. Diese Vorstellungen werden durch eure Medien und durch eine Gesellschaft gefördert, die weiterhin nur Konzepte aus der dritten Dimension bejaht, die in allen Fragen des täglichen Lebens auf Dualität und Trennung beruhen.

Gegenwärtig erlebt die Welt eine große Furcht vor der Virus-Erkrankung, die das Weltbewusstsein durchdrungen hat. Indem die Medien mit deren ununterbrochener Promotion fortfahren, geben sie dem Thema mehr Realität und Substanz denn je, denn ihr seid Schöpfer. Fürchtet euch nicht und gebt dem keine Macht und somit keine Substanz. Wie bei allen Dingen, die nicht von Gott verfügt, aufrechterhalten oder unterstützt werden, wird es in das Nichts übergehen, das es ist, wenn man es zulässt.

Es hat den Tod nie gegeben, noch könnte es ihn jemals geben, denn ihr seid spirituelles Bewusstsein und keine physischen Körper. Wenn ein Mensch sein physisches Vehikel hinter sich lässt, geschieht dies immer mit der Erlaubnis seitens einer tieferen Ebene. Tretet zurück, nehmt Abstand und lasst all dies zu, werdet stille Beobachter der Entfaltung von Bewusstsein statt Mitwirkende an Sinnestäuschungen. Selbst wenn eure Arbeit irgendwo im Bereich der Weltkonflikte liegt, könnt ihr immer noch eine objektive Haltung beibehalten und dem höchsten Wohl aller dienen und helfen, ohne euch jedoch mit den äußeren Erscheinungen auszurichten.

Spirituell zu leben bedeutet nicht, dass ihr keinen Arzt aufsuchen könnt, wenn ihr das Bedürfnis verspürt, noch bedeutet es, dass ihr tatenlos zuseht und eure eigene Angst und euer eigenes Leid oder die der Menschen um euch herum einfach ignoriert, in dem Versuch, das Absolute zu leben. Statt einen noch nicht erreichten Bewusstseinszustand vorzutäuschen, haltet euch an die Wahrheit, während ihr euch selbst und anderen liebevoll in der Weise dient, zu der ihr geführt werdet, was vielleicht einfach nur darin besteht, nichts zu tun, als das Licht zu halten.

Es ist eine neue Zeit mit neuen Wegen, neuen Ideen, Vorstellungen und Veränderungen, und um ein Teil davon zu sein, müsst ihr sie zulassen und euch mit ihr bewegen. Das ist der Grund, warum ihr in dieser Zeit auf der Erde seid. Richtet euch nach dem Licht aus und haltet es auch für Gaia, denn sie ist eine lebendige Seele und kein lebloses Stück Erde. Sie braucht eure Liebe und Unterstützung, denn auch sie klärt alte Energien.

Lasst die Vergangenheit los. Lasst die Gegenwart los. Lasst all das los und geht in die Einwilligung. Ihr seid bereit.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Channeling: Marilyn Raffaele

Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de

Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/marilyn-raffaele/die-arkturianische-gruppe-am-832020

Arkturiánske správy 2020...

Sternenbotschaft: Die Arkturianische Gruppearkturiánska skupina (durch Marilyn Raffaele) – 26. Januar 2020

Vážení čitatelia, vitajte v našom posolstve nádeje a vedenia. Čoskoro bude odhalené veľa, čo spôsobí, že mnohí spochybnia osobné presvedčenie a presvedčenie sveta všeobecne. Pochopte, že vaša duchovná cesta sa rozvíja bez všetkých obmedzení, ktoré pozostávajú iba z konceptov a viery založenej na skúsenostiach iných, pretože vnútorná cesta každého človeka je individuálna a autentická.

Dohodnite sa tým, že skutočne uznáte, že nie ste osobou, o ktorej ste si mysleli, že ste, ale božská bytosť, prejav vedomia zdroja, ktorý si vytvoril fyzické telo pre prácu v hustejších energiách Pracovná a živá Zem - trojrozmerná interpretácia skutočného tela, tela energie a svetla.

Ste viac ako pripravení sa stotožniť s realitou toho, kto a čo ste - sebestačné, samostatné Božské vedomie. V „sebestačnosti a samostatnosti“ je každá Božská realita - všetko, o čom sa verilo, že chýba: plnosť, harmónia, celistvosť, bezpečnosť, bezpečnosť, mier, úplnosť, inteligencia, komunita a všetko nekonečné a neobmedzené - to len čaká na vedecké uznanie. Toto je tajomstvo života, svätý grál, neviditeľne skrytý tam, kde si väčšina nikdy neuvažuje hľadať - vo vlastnom vnútri.

Božské vlastnosti boli vždy a môžu byť plne prítomné u každého jednotlivca jednoducho preto, že Božské vedomie je všetko čo existuje a prejavuje sa v neobmedzených formách. Viera v dualitu a oddelenie vytvorila kolektívne vedomie, ktoré verí, že je oddelené od iných ľudí, zvierat, rastlín a všetkých živých vecí, ako aj od Boha. Vzostupy a pády, dobré a zlé skúsenosti každodenného života sú jednoducho vyjadrené dualitou, pretože neexistuje žiadne nevyjadrené vedomie.

Toto je to dielo - „Čo nosím ako pravdu vo svojom vedomí?“

Trojrozmerná skúsenosť je ako mať veľký bankový účet, o ktorom neviete, a preto žijete v chudobe a potrebe. Ale každý deň sa viac ľudí prebúdza a uvedomuje si, že to, čo si vždy mysleli, že je pravdivé vo všetkých aspektoch každodenného života, jednoducho nie je pravda. V tomto momente jedlo, zábava, aktivity a túžby začínajú strácať svoju príťažlivosť a táto osoba začína svoju cestu na svoj predtým neznámy „bankový účet“.

Nikdy sa nesnažte získať späť minulosť, drahí, pretože keď už je lekcia konkrétneho zážitku úplná, už viac nie je potrebná. Ak vstúpite do stále vyšších stavov vedomia, už nie ste v súlade s väčšinou svojej minulosti.

Niektorí sa snažia obnoviť minulosť tým, že sa držia nostalgie „starých dobrých dní“ a veria, že tieto časy boli lepšie, ale ktoré v skutočnosti zahŕňali rovnaké husté a negatívne otázky, aké má svet dnes. Neočakávaná väčšina vo všeobecnosti preniesla svoju osobnú moc na ostatných, čo umožnilo ignorovať, odmietnuť alebo zakryť tie isté dnešné husté a negatívne problémy.

Boj o dosiahnutie alebo dosiahnutie dlhodobo ceneného cieľa len preto, že ste si ho v určitom okamihu sami stanovili, môže byť zbytočným úsilím. Zvolenou lekciou môže byť samotná cesta a nie dosiahnutie cieľa. To neznamená, že neexistuje žiadne vnútorné usmernenie k cieľu, ale skôr to, že cieľ, ak existujú pretrvávajúce prekážky a negativita, môže byť založený skôr na nápadoch a konceptoch než na vnútornom vedení.

Ciele sa zvyčajne zakladajú na myšlienke úspechu alebo šťastia, ktoré sa musia dosiahnuť, aby ste sa cítili naplnení alebo sa cítili hodní, aby boli akceptovaní, milovaní, rešpektovaní atď. Len čo si uvedomia, že nemajú a nedosiahnu osobný cieľ, mnohí zažívajú pocit zlyhania. Iní, ktorí skutočne dosiahli nejaký cieľ, zistia, že im nepriniesli naplnenie, ktoré očakávali.

Cesta evolúcie je o tom, ako rásť skúsenosťami, až kým nedosiahnete miesto, kde sa dokážete učiť zvnútra. Keď je človek pripravený čestne preveriť svoj systém viery, začne chápať, že úspech a zlyhanie sú nástroje, ktoré mu umožňujú rozpoznať a prehodnotiť svoje presvedčenie o úspechu, hodnote a dôstojnosti.

Mnohí spáchali samovraždu počas Veľkej hospodárskej krízy, najmä tí, ktorí stratili veľké množstvo peňazí. Nerozumeli, že ten istý nekonečný zdroj, ktorý pôvodne tieto peniaze prejavoval, mohol urobiť to isté znova. Verili, že ich peniaze pochádzajú od nich, a preto boli obmedzené. Títo milovaní budú viac informovaní o hlbších pravdách plnosti vo svojich najbližších životoch, keďže im medzi životmi pomáhali a učili sa o svojich skúsenostiach. Takto funguje evolučný proces.

Niekto, kto je mimoriadne nadaný v umení, vede alebo inom talentu, stráca záujem o životné prostredie čím zdesil svoje prostredie. Je to preto, že dosiahol tento konkrétny cieľ a je dosiahnutý. Každý neustále hľadá naplnenie na všetkých úrovniach vedomia počas celého svojho života, až kým nebude konečne pripravený na skutočné naplnenie a na skúsenosti vedomej jednoty so Zdrojom.

Každý sen a prianie je - bez ohľadu na to, aké to je alebo aké bežné, banálne alebo dokonca negatívne sa môže javiť pre ostatných (vzťahy, peniaze, vzdelanie, sila atď.) je v skutočnosti vnútorným ťahom alebo ťahom, ktorý má každý zažiť, v určitom okamihu znova zažiť svoju vrodenú Jednotu so zdrojom. Božskosť môže a bude vždy iba on sám, v každom jednotlivcovi a túžba po ňom je vnímaná človekom ako túžba po veciach, o ktorých verí, že mu prinesú šťastie.

Každý cíti túto božskú prítomnosť, ale nechápe, čo to je. Táto hlboká túžba po jednote sa premieta z trojrozmerného vedomia do neustálej snahy o naplnenie vo vonkajšom prostredí - ciele a túžby, o ktorých veríme - podľa príslušného stavu vedomia tejto osoby - prinesie celistvosť. Dokonca aj vrah verí, že jeho ciele sú zdravé a že pre neho urobia veci lepšie.

Každý si pred narodením podľa toho vyberie svoje pozemské zážitky, o ktorých verí, že mu pomôžu duchovne rásť nad rámec svojho starého systému viery. Bezdomovcom môže byť veľmi rozvinutá duša, ktorá pred narodením uznala potrebu hlbšieho pochopenia problémov, ktoré prichádzajú s nedostatkami a obmedzeniami.

Transsexuálna osoba, ktorú mnohí označujú za nemorálnych, zlých alebo dokonca odporných, je osoba, ktorá mnoho životov žila ako jedno a to isté pohlavie a uznala potrebu učiť sa a zažiť energie opačného pohlavia, aby vyvážila svojho muža / ženu. Hneď ako boli na Zemi, zabudli na to a začali sa stotožňovať s energiou, ktorá v nich dominovala. Pretože si neuvedomujú, že sú vedomím a nielen fyzickým telom, veria, že sú nejako v nesprávnom tele, zmätení, znechutení a strávia životy skúšaním energie znova s tými, s ktorými sú užšie spojené.

Ani jeden z týchto problémov alebo tém nie je správny alebo nesprávny. Predstavujú iba proces učenia sa každého jednotlivca. Súdiť, kritizovať alebo ponižovať ostatných podľa skúseností z ich cesty je čin neprebudeného vedomia.

Čím viac ľudí pochopí realitu vedomia verzus fyzická realita, tým viac úsudku a kritiky ustúpi a nahradí sa väčšia náchylnosť k poskytovaniu a prijímaniu podpory vo forme praktických rád a pokynov a vo forme usmernení a rady. Poďakovanie tým, ktorí musia bojovať s akýmkoľvek subjektom na akejkoľvek úrovni. Keď si jednotlivec uvedomí, kým skutočne je, môže mu byť ukázané ako pustiť a vyčistiť staré energie, ktoré ho držia v zajatí.

Uznáva, že rozsudky a kritika sa môžu uskutočniť iba vtedy, ak je táto zodpovedajúca energia už k dispozícii; Zvyčajne sa nevedome uloží do svojej celulárnej pamäte a potom sa premieta na inú osobu. Keď je človek schopný milovať a odpustiť, uvedomí si, že jeho úsudok a kritika, ktorú voči iným urobil, sa jednoducho stráca.

Niektorí sú veľmi mladé duše, ktoré neboli na Zemi dosť často na to, aby zhromaždili múdrosť alebo osobnú silu a xxx. Žijú v strachu a veria, že sú vnímaví ku každému trojrozmernému konceptu, ktorý poznajú. Potrebujú štruktúru pravidiel a zákonov, aby  nepoškodili ostatných alebo seba.

Iní boli na Zemi mnohokrát, ale potrebujú viac trojrozmerných skúseností, aby presiahli potrebu týchto pravidiel. Sú to ľudia, ktorí sú priateľskí, ale zvyčajne majú nepružné predstavy o tom čo sa ich učilo a ktorí ešte nemajú hlbšiu pravdu.

Potom sú tu „staré duše“, tí, ktorí prežili stovky životov na Zemi, v ktorých prežili takmer všetko dobré alebo zlé, čo možno len zažiť. Žili so všetkými kožnými tónmi vo všetkých spoločnostiach a ako každé pohlavie, čo často viedlo k stavu vedomia, je múdry a súcitný so všetkými ľuďmi a životnými formami.

Ty si ju. Vy, ktorí rozumiete a snažíte sa vždy žiť zo svojho najvyššieho stupňa vedomia, ste „staré duše“, smerovky. Máte možnosť niesť svetlo pre tých, ktorí putujú temným labyrintom trojrozmerného stvorenia a hľadajú cestu z tohto labyrintu. Nechajte svoje svetlo žiariť, drahí, získali ste právo žiariť. Nie „Už nie som hodný“, nie „ešte nie som pripravený. Potrebujem viac času „viac. Sú to hry tretieho rozmeru, milí, a vy ste prekročili potrebu hier na všetkých úrovniach. Ste pripravení.

Doprajte svojmu svetlu ticho a tajne, nech ste kdekoľvek, či už jednoducho hladkáte osamelého psa alebo poviete cudzincovi priateľské slovo. Vidieť, počuť, ochutnať, dotknúť sa a cítiť realitu všetkého, pretože nič nie je „posvätnejjšie“ alebo duchovnejšie ako iné. Rozpoznajte všetky skúsenosti, dobré a zlé, ako znamenia, sprievodcov, ktoré vás dovedú k hlbšiemu pochopeniu toho, čo stále môžete nosiť ako moc vo vedomí.

Súhlasíte s tým, že vedomie, ktoré ste získali celoživotnou oddanosťou a usilovnou prácou sa splní ako váš každodenný svet. Pozrite sa svojimi prebudenými očami a dohodnite sa, že každé z vašich slov pramení z energie bezpodmienečnej lásky, aj keď tieto slová musia byť občas pevné a rozhodné.

pripusťte ... nie v zmysle vzdania sa, ale v zmysle dôvery v to, že sa stane niečo väčšie, čo presahuje to, čo hovoria ľudské prejavy. Súhlas je prirodzený pre vedomie, ktoré je schopné odpočívať v realite I AM/JA SOM.

Znamená to jednoznačný poznatok, že TO bude fungovať a môže sa prejavovať ako TO samotné a jeho neustála harmónia uprostred bolesti, chaosu a utrpenia. IT/TO je to kto ste nárokujte to teraz, žite to, nech je to tak.

Sme arktúrska skupina

Willigt ein… nicht im Sinne von Aufgeben, sondern im Sinne des Vertrauens darauf, dass etwas Größeres geschieht, das über das hinausgeht, was menschliche Erscheinungen aussagen.  Einwilligen ist ganz natürlich für ein Bewusstsein, das imstande ist, in der Realität des ICH BIN zu ruhen.

Es bedeutet das zweifelsfreie Wissen, dass ES nur wirken wird und kann als ES selbst und SEINE ständig präsente Harmonie selbst inmitten von Schmerz, Chaos und Leid manifestiert.  ES ist, wer Ihr seid, beansprucht es jetzt, lebt es, seid es.

Willigt einWir sind die Arkturianische Gruppe

TOPlist
aktualizováno: 07.04.2020 15:02:54