Geo- & Exopolitics: Neuer Vertrag für die Erde? 

Nová zmluva pre Zem? 

(Harald Thiers im Interview) + mehr… (19.August 2019)

Veröffentlicht am August 19, 2019von erstkontakt blog

 

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Nová zmluva pre Zem? (Harald Thiers v rozhovore)

Jo Conrad hovorí s Haraldom Thierom o pozadí svetových udalostí, kde mimozemské sily zohrávajú úlohu a nedávno prerokovaná zmluva môže priniesť ľudstvu veľké zmeny. Annunaki, Marduk a iní temní vládcovia ľudstva mali čas implementovať Nový svetový poriadok, ale keďže to nezvládli tak mala Galaktická Rada už vrátiť zákon ľuďom. Takže všetok majetok sa má vrátiť ľuďom prostredníctvom svetového trustu Manna a očkávajú sa veľké zmeny. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_RBDQNX6ZY8

 

Kontakt: harald.thiers@gmail.com

 

Neuer Vertrag für die Erde? (Harald Thiers im Interview)

Jo Conrad unterhält sich mit Harald Thiers über die Hintergründe des Weltgeschehens, bei denen außerirdische Kräfte eine Rolle spielen und ein kürzlich neu verhandelter Vertrag für die Menschheit große Veränderungen bringen kann. Die Annunaki, Marduk und andere dunkle Beherrscher der Menschheit hatten ihre Zeit, um die Neue Weltordnung umzusetzen, da sie es aber nicht geschafft haben, soll der Galaktische Rat das Recht nun den Menschen zurückgegeben haben. So soll aller Besitz über den Manna World Trust den Menschen zurück gegeben werden und große Veränderungen bevorstehen.
Kontakt: harald.thiers@gmail.com

 

Geo- & Exopolitics: Der wahre Kriegstreiber in den USA ist der Militärisch-Industrielle-Komplex + Fulford-Update (16.August 2019)

Geo & Exopolitika: Skutočnou pohonnou silou v USA je vojenský priemyselný komplex (16. augusta 2019)+ aktualizácia Fulford v slovenčine: http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Skutočnou pohonnou silou v USA je vojenský priemyselný komplex

USA ospravedlnili krvavé vojny zákernými klamstvami: zažívame úplne nový stav vecí. USA / Veľká Británia stoja izolovane proti zvyšku sveta a ich otepľovaniu proti Iránu. To sa nestalo už 120 rokov.

Od začiatku prvej svetovej vojny boli v Londýne a neskôr USA vždy schopné zorganizovať „koalície vôle“, aby si vynútili svoju dominanciu silou zbraní proti krajinám, ktoré považovali za hrozbu ich štatútu.

Proti krajinám, ktoré nikdy nemohli poraziť samy. Vďaka strašidelnej tajnej diplomacii zorganizovali zástupné vojny, v ktorých sa navzájom zmrzačili najsilnejší konkurenti.

Nie, Nemecko nebolo „oslobodené“ od nacistického terorizmu Anglickom alebo USA, bola to sovietska červená armáda, ktorá znášala milión úmrtí predtým ako spojenci napadli už porazenú krajinu, jej mestá a kultúrne bohatstvo. Bombardoval a vyčistil najväčšiu vojnovú korisť všetkých čias.

USA ozbrojili Irak a Sadama a v roku 1980 bojovali proti Iránu. Dodávali Iránu zbrane cez Mossad. Táto vojna spôsobila obidvom krajinám veľké škody a trvala osem rokov. Bez tejto predchodcovskej vojny by Spojené štáty nemali tak ľahkú možnosť na útok na silne oslabený Irak v roku 1991.

Aj táto vojna bola dobre pripravená a organizovaná, opodstatnená „inkubátorskou lžou“ (zákerný vynález americkej PR agentúry). Spojené štáty dokázali viesť a pokračovať po roku 2003, ktorý je teraz založený na najodolnejších klamstvách, pretože Rusko bolo v nešťastnom/úbohom stave a Čína sa ešte nevrátila na politickú svetovú scénu.

Zničenie Líbye v roku 2011 prešlo bez dozoru. Až keď Rusko zasiahlo v Sýrii, obmedzilo to anglosaské organy deštrukcie v arabskom svete, ale „západné spoločenstvo hodnôt“ bolo stále pevne na strane ich hegemónie.

Skutočným poháňačom vojny v USA je vojensko-priemyselný komplex

Ak už došlo k intenzívnemu pochybovaniu keď sa Trump vzdal iránskeho jadrového obchodu tak teraz vidíme ako Čína a Rusko oznámili, že už nebudú tolerovať ďalšie ničivé vojny USA. Aspoň Rusko v Sýrii preukázalo, že je schopné nasledovať slová skutkami. Putin zabránil Sýrii nasledovať Líbyu a Irak do úplného chaosu (Rusko pomáha Iránu, aby sa v nadchádzajúcej konečnej bitke postavil proti veľkému protivníkovi).

Čo však môže byť príčinou toho, že Európa / Nemecko vz’daluje od amerického hecovania k vojne? Otvorila Trumpova politika „Amerika ako prvá“ s mimoriadnymi opatreniami, ako sú dovozné clá, otvorili oči niektorým, a tým je americká ríša aspoň z ekonomického hľadiska neistá?

Že represívne kroky proti (neamerickým) krajinám, korporáciám a bankám už nie sú prípustnou škodou pre ich vlastné hospodárstvo? Že už nemôže byť prospešné pre nikoho okrem USA bezpodmienečne sa podrobiť americkým (svojvoľným) právam? Že sa musíte podrobne pozrieť na lietadlá Boeing namiesto toho aby sa akceptoval súhlas americkej FAA?

Donald Trump je dar pre svet. Nenávisť k nemu umožňovala kriticky vnímať politiku USA a to spôsobilo, že vedľajšie škody siahajú až do minulosti. Nemôžem si spomenúť, že by sa nemecký systémový politik zmienil o klamstvách, ktoré boli použité na vojnu v Iraku.          

A určite nie odkaz na vojnové klamstvo „Tonkin“, ktorým USA odôvodnili vstup do vietnamskej vojny. Niekoľko predsedov vlád nemeckých spolkových krajín požaduje okamžité zrušenie ruských sankcií.

Bývalý kancelár Schröder sa otvorene odvážil kritizovať anexovú lož na Kryme a nebol jediný. Prebúdza sa „Západ“ pomaly, uvedomujúc si, že USA v žiadnom prípade nevyvážajú demokraciu a mier? Že to vždy bolo o hospodárskej sile a rope?

A opäť mlčí kanclérka k súčasnej otázke Iránu, s výnimkou očividného ohrozenia ak nebudú dodržiavať jadrovú dohodu. Ona, ktorá bola vždy vodcom, pokiaľ ide o predĺženie sankcií proti Rusku. Akú úlohu hrá? Prečo nenasleduje príklad popredných politikov, ktorí odmietajú americké vojnu podporujúce akcie voči Iránu?

Ona, ktorá inak tak jasne oponuje proti Trumpovi? Vidím iba jedno vysvetlenie: Dokonca ani pani Merkelová nie je „transatlantická“, je vazalkou MIK, vojenského priemyselného komplexu a práve ten chce vojnu s Iránom ako aj záplavu Európy migrantmi.    

Európski politici nesúhlasia s predstavami americkej všemocnosti

Zažívame začiatok novej éry? Čas, ktorý označuje koniec jednostrannosti, koniec „amerického storočia“? Je možné, že sa západné krajiny jednoducho nemôžu pripojiť, ak chcú USA zničiť ďalšiu krajinu a dostať ju pod absolútnu kontrolu?

Aspoň existuje záblesk nádeje, pretože sme ešte nezažili, že európski politici otvorene nesúhlasia s americkou vojnovou politikou. USA a Spojené kráľovstvo sú minimálne teraz izolované od zvyšku sveta. Japonsko a Čína ignorujú zákaz vývozu iránskej ropy.

Stále viac krajín obracia chrbát k americkému doláru a obchoduje v miestnej mene. Rusko odrazilo takmer všetky dolárové dlhopisy. Turecko sa stalo neistým kandidátom na NATO.

Čína čelí v obchodnom spore Washingtonu a doteraz hrozí, že už nebude chcieť dodávať svoje vzácne zeminy do USA, od ktorých je na 80 percent závislých. Systém je ohromujúci. Zlomí sa to?

Trump za dva roky zmenil svet. Všade sa zmrazené konflikty rozpadajú a niečo sa pohne. Väčšinou to nie je zlé, pozri Severná Kórea. Svet sa začína kriticky pozerať na USA. Aj to je - pravdepodobne neplánovaný - „prínos“ Donalda Trumpa. Umožnia Európania - Briti nikdy skutočne k tomu nepatrili - opäť nekriticky dovolia ako Irán bude po roku 1952 opäť zničený USA-spojenými štátmi? Ak nie, podrobne preskúmajú aj svojvoľné sankcie voči Kube?

Áno, v tomto svete by sa toho veľa zlepšilo, keby sa americké svojvolné zbytočné predstavy moci už viac neakceptovali. Môžem len dúfať, že Donald Trump bude schopný odolať jastrabovi a splní svoj sľub prerušiť/skončiť americký intervencionizmus (vmiešanie).

Nakoniec objasnil, že nechce ísť do vojny s Iránom. Nech mu Boh pomôže dodržať jeho sľuby.        

 

Geo- & Exopolitics: Der wahre Kriegstreiber in den USA ist der Militärisch-Industrielle-Komplex + Fulford-Update (16.August 2019)

 

Die USA haben blutige Kriege mit perfiden Lügen begründet: Wir erleben einen gänzlich neuen Zustand. USA/UK stehen isoliert gegen den Rest der Welt, mit ihrer Kriegshetze gegen den Iran. Das hat es seit 120 Jahren nicht gegeben. 

Beginnend mit dem Ersten Weltkrieg ist es London und später den USA immer gelungen, “Koalitionen der Willigen” zu organisieren, um ihren Weltbeherrschungs-Anspruch mit Waffengewalt gegen Länder durchzusetzen, die sie als Bedrohung für ihren Status gesehen haben.

Gegen Länder, die sie aus eigener Kraft niemals hätten besiegen können. Mit unheimlich geschickter Geheimdiplomatie haben sie Stellvertreterkriege orchestriert, in denen sich ihre stärksten Konkurrenten gegenseitig zerfleischt haben.

Nein, Deutschland ist nicht von England oder den USA vom Nazi-Terror “befreit” worden, es war die sowjetische Rote Armee, die die Hauptlast mit Millionen Toten getragen hat, bevor die Alliierten in ein bereits geschlagenes Land einmarschiert sind, seine Städte und Kulturgüter zerbombt und die größte Kriegsbeute aller Zeiten abgeräumt haben.

Es waren die USA, die den Irak und Saddam bewaffnet und 1980 zum Krieg gegen den Iran getrieben haben. Über den Mossad haben sie auch den Iran weiterhin beliefert. Dieser Krieg hat beiden Ländern großen Schaden zugefügt und dauerte acht Jahre. Ohne diesen Vorläuferkrieg hätten die USA 1991 nicht so leichtes Spiel bei ihrem Überfall auf den stark geschwächten Irak gehabt.

Auch dieser Krieg war gut vorbereitet und orchestriert, begründet mit der “Brutkastenlüge” (perfide Erfindung einer amerikanischen PR-Agentur). Diesen und den folgenden 2003, der nun mit den frechsten Lügen überhaupt begründet worden ist, haben die USA nur führen können, weil Russland in einem jämmerlichen Zustand war und China sich noch nicht auf die politische Weltbühne zurückgemeldet hatte.

Auch die Zerstörung Libyens 2011 ging noch unbeanstandet durch. Erst das Eingreifen Russlands in Syrien hat der Zerstörungsorgie der Angelsachsen im arabischen Raum Grenzen gesetzt, aber die “westliche Wertegemeinschaft” stand immer noch fest an der Seite ihres Hegemons.

Der wahre Kriegstreiber in den USA ist der Militärisch-Industrielle-Komplex

Gab es schon verschärftes Stirnrunzeln, als Trump den Iran-Atom-Deal aufgekündigt hatte, erleben wir jetzt, wie China und Russland angekündigt haben, weitere Zerstörungskriege der USA nicht mehr zu tolerieren. Dass sie in der Lage sind, den Worten auch Taten folgen zu lassen, hat zumindest Russland in Syrien demonstriert. Putin hat Syrien davor bewahrt, Libyen und Irak ins totale Chaos zu folgen (Russland hilft dem Iran, sich im bevorstehenden Endkampf gegen den großen Widersacher zu behaupten).

Was aber kann der Grund sein, dass sich Europa/Deutschland von der amerikanischen Kriegshetze distanzieren? Hat Trumps “Amerika-First”-Politik mit Notmaßnahmen wie Importzöllen manchem die Augen geöffnet, dass das US-Imperium zumindest wirtschaftlich auf tönernen Füßen steht?

Dass Strafaktionen gegen (nicht-amerikanische) Länder, Konzerne und Banken nicht mehr tolerierbare Beschädigungen der eigenen Wirtschaft sind? Dass es für niemanden außer den USA von Vorteil sein kann, sich bedingungslos amerikanischem (Willkür-)Recht zu unterwerfen? Dass man Boeing-Flugzeuge genau unter die Lupe nehmen muss, anstatt die Zulassung der amerikanischen FAA unbesehen zu übernehmen?

Donald Trump ist ein Geschenk für die Welt. Der Hass auf ihn hat bewirkt, dass die Politik der USA kritisch betrachtet werden darf und das erstreckt sich sozusagen als Kollateralschaden auch auf die Vergangenheit. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein deutscher Systempolitiker jemals auf die Lügen hingewiesen hat, die für den Irakkrieg herangezogen wurden.

Und schon gar nicht einen Hinweis auf die Kriegslüge “Tonkin”, mit der die USA den Eintritt in den Vietnamkrieg begründet haben. Mehrere Ministerpräsidenten deutscher Bundesländer fordern die sofortige Aufhebung der Russlandsanktionen.

Ex-Kanzler Schröder wagt es offen, die Annexionslüge der Krim zu kritisieren und er ist nicht der einzige. Wacht “der Westen” langsam auf und erkennt, dass die USA keineswegs Demokratie und Frieden exportieren? Dass es schon immer um Wirtschaftsmacht und Öl gegangen ist?

Wieder einmal hüllt sich die Kanzlerin auch zum aktuellen Thema Iran in Schweigen, außer einer unverhohlenen Drohung, falls sie das Atomabkommen nicht einhalten. Sie, die immer führend war, wenn es um die Verlängerung der Sanktionen gegen Russland ging. Welche Rolle spielt sie? Warum folgt sie nicht dem Beispiel führender Politiker, die den kriegstreiberischen Aktionen der USA gegen Iran eine Absage erteilen?

Sie, die sich ansonsten so klar gegen Trump stellt? Ich sehe nur eine Erklärungsmöglichkeit: Auch Frau Merkel ist keine “Transatlantikerin”, sie ist eine Vasallin des MIK, des Militärisch Industriellen Komplex´ und genau der ist es, der Krieg mit dem Iran will, ebenso wie die Flutung Europas mit Migranten.

Europäische Politiker stellen sich gegen amerikanische Allmachtsphantasien

Erleben wir also gerade den Beginn einer neuen Epoche? Einer Zeit, die das Ende des Unilateralismus bedeutet, des Endes des “amerikanischen Jahrhunderts”? Ist es möglich, dass die westlichen Staaten einfach nicht mehr mitmachen, wenn die USA das nächste Land zerstören und unter ihre absolute Kontrolle bringen wollen?

Zumindest einen Hoffnungsschimmer dafür gibt es, denn wir haben bis jetzt noch nicht erlebt, dass sich europäische Politiker offen gegen die amerikanische Kriegspolitik stellen. USA und UK stehen isoliert vom Rest der Welt da, zumindest jetzt noch. Japan und China ignorieren das amerikanische Exportverbot für iranisches Öl.

Immer mehr Länder wenden sich vom US-Dollar ab und und wickeln ihren Handel in lokaler Währung ab. Russland hat fast alle Dollaranleihen abgestoßen. Die Türkei ist zum Wackelkandidat der NATO geworden.

China bietet Washington die Stirn im Handelskonflikt und geht dabei so weit zu drohen, seine seltenen Erden nicht mehr an die USA liefern zu wollen, wovon diese zu 80 Prozent abhängig sind. Das System wankt. Wird es zerbrechen?

Zwei Jahre Trump haben die Welt verändert. Allenthalben brechen eingefrorene Konflikte auf und es bewegt sich etwas. Meist nicht zum Schlechten, siehe Nordkorea. Die Welt beginnt, die USA kritisch zu betrachten. Auch das ist ein – wohl ungeplanter – “Verdienst” von Donald Trump. Werden die Europäer – die Briten haben noch nie wirklich dazugehört – wieder kritiklos zulassen, wie der Iran nach 1952 erneut von den USA zerstört wird? Wenn nicht, werden sie dann auch einen langen Blick auf die willkürlichen Sanktionen gegen Kuba werfen?

Ja, es gäbe viel zu verbessern in dieser Welt, wenn die Allmachtsphantasien der USA nicht mehr akzeptiert werden. Da kann ich nur hoffen, dass Donald Trump seinen Falken widerstehen kann und sein Versprechen wahr macht, den amerikanischen Interventionismus nicht mehr fortzuführen.

Schließlich hat er klar gesagt, er wolle keinen Krieg mit Iran. Möge Gott ihm helfen, sein Versprechen zu halten.

Quellen: PublicDomain/anderweltonline.com am 14.08.2019

 

 

 

 

V slovenčine:http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

Created with GIMP

USA: Donald Trump - najprv lovený a teraz lovec "hlbokého štátu"Vo Washingtone nie je nič, ako to bývalo. Malý, zdravý svet demokratov bol zničený keď sa Donald Trump stal majiteľom Bieleho Domu. Dokonca aj dnes to demokrati považujú za zradu demokracie.

Snažili sa všetko prenasledovať z Domu. Ich najsilnejšou zbraňou v boji proti údajne zlému bola predstavená záležitosť Ruska, ktorá sa pre nich stala pascou. Od Frank Schwede.

Nad hlavami demokratov sa budujú tmavé búrkové mraky s masívnou búrkou, po ktorej nasleduje blesk a hrom. Donald Trump nariadil vydanie takzvaných "Bucket Five alebo FISA dokumentov", ktoré by mali konečne ukázať verejnosti s akou obrovskou kriminálnou energiou by sa malo predsedníctvu Trumpa zabrániť.

To by mohlo potenciálne znamenať koniec „hlbokého štátu“ a možno aj demokratov, pričom by to tiež viedlo k zatknutiu a obžalobe vysoko postavených vládnych úradníkov.

"Hlboký štát" je v súčasnosti v stave hlbokého zúfalstva. Vidíme to u členov demokratov. Strach je doslova napísaný na ich tvári ako tetovanie. Často sa zdajú byť dezorientovaní, starnú vlastným tempom alebo sú na verejnosti hlúpi a veľmi hlúpi.

Ale zasvätení vo Washingtone majú podozrenie, že členovia "Deep State" a demokrati nebudú akceptovať sebou-samým spôsobenú"smrteľnú ranu" bez odvetných opatrení. Ako by tieto opatrenia mohli podrobne vyzerať, v tom sú mnohí stále v rozpore. Mnohí majú podozrenie na brutálny útok False Flag/falošnej vlajky.

To môže znamenať, že veľké časti USA sú v súčasnosti vystavené najhoršiemu nebezpečenstvu v ich histórii. Konkrétne, členovia "hlbokého štátu" by mohli priniesť maximálny chaos do americkej populácie...

 

 Od druhej svetovej vojny USA zabili viac ako 20 miliónov ľudí v 37 "obetných krajinách" - Ako? Čítajte tu ...

Nedávno si svet pripomenul ďalšie výročie pripomínajúce útoky z 11. septembra, ktoré zmenili svet ako sme ho poznali a odvtedy na planétu hodili teroristický závoj. Bola vyhlásená vojna proti teroru; predpokladom bol globálne jednotný občan, sloboda bola napadnutá, "Boh žehnaj Amerike."

Keď George Bush vo svojej slávnej reči priznal, že svet spoločne prešiel do novej vojny, povedal: \ t

"Američania sú zvyknutí na vojny ale za posledných 136 rokov boli vojny na cudzej pôde, s výnimkou udalostí v Pearl Harbor v nedeľu v roku 1941."

Práve na tento citát by som rád upriamil pozornosť, na nespočetné množstvo úmrtí, ktorí nie sú za 136 rokov, ale len na tie, ktoré sa odohrali od druhej svetovej vojny, za ktoré možno niekedy sú zodpovedné Spojené štáty americké.

Proxy vojny obzvlášť ukazujú počet obetí; Sotva existuje národ, kde americká vojenská sila neprenikla mimo svojich hraníc. Áno, vojny sú neuveriteľne zložité a chaotické. Je však dôležité si uvedomiť, že hoci Rusko, Čína, Severná Kórea a všetky ostatné národy boli obvinené z krviprelievania, že sú vinné svojím vlastným spôsobom, Spojené štáty majú veľký podiel zodpovednosti za to, že budú spolu s ostatnými znášať následky.

Štúdia zostavená Jamesom A. Lucasom s tvrdým dôkazom vysvetľuje, že 37 krajín bolo hlboko zasiahnutých zapojením USA. Každý, kto má knihu dejín, vidí sám, že samozvaný bojovník za slobodu - USA - nie je vždy to, čo to vyzerá ...

Zdroj a ďalšie: Quelle und weiter: https://derwaechter.org/die-usa-haben-mehr-als-20-millionen-menschen-in-37-opfer-nationen-getotet-seit-dem-2-wk-wie-lesen-sie-hier

 

USA: Donald Trump – erst gejagt und jetzt Jäger des “Tiefen Staates”

In Washington ist nichts mehr, so wie es einmal war. Die kleine, heile Welt der Demokraten wurde zerstört, als Donald Trump Hausherr im Weißen Haus wurde. Noch heute sehen die Demokraten das als Verrat an der Demokratie.

Sie haben alles versucht, um den Störenfried aus dem Haus zu jagen. Ihre stärkste Waffe im Kampf gegen das vermeintlich Böse war die inszenierte Russland-Affäre, die ihnen nun selbst zum Fallstrick geworden ist. Von Frank Schwede.

Über den Köpfen der Demokraten ziehen gerade dunkle Gewitterwolken mit einem gewaltigen Sturm auf, gefolgt von Blitz und Donner. Donald Trump ordnete die Freigabe der sogenannten „Bucket Five oder FISA-Dokumenten“ an, die der Öffentlichkeit nun endlich zeigen sollen, mit welch enorm krimineller Energie die Präsidentschaft Trumps verhindert werden sollte.

Das könnte unter Umständen das endgültige Ende des “Tiefen Staates” und vielleicht auch der Demokraten bedeuten und gleichzeitig auch zu Verhaftungen und Anklagen hochrangiger Regierungsmitglieder führen.

Der “Tiefe Staat” befindet sich gerade im Zustand tiefer Verzweiflung. Man sieht es den Mitgliedern der Demokraten an. Die Angst steht ihnen buchstäblich wie ein Tattoo ins Gesicht geschrieben. Sie wirken oft desorientiert, altern geradezu im Zeitraffertempo oder zeigen sich albern und ausgesprochen dumm in der Öffentlichkeit.

Doch Insider in Washington vermuten, dass die Mitglieder des “Tiefen Staates” und der Demokraten den selbstverschuldeten „Todesstoß“ nicht ohne Vergeltungsmaßnamen hinnehmen werden. Wie diese Maßnahmen im einzelnen aussehen könnten, darüber ist man sich noch uneins. Viele vermuten aber einen brutalen False Flag-Angriff dahinter.

Das kann also durchaus bedeuten, dass gegenwärtig weite Teile der USA der schlimmsten Gefahr in ihrer Geschichte ausgesetzt sind. Das heißt konkret, Mitglieder des “Tiefen Staates” könnten für ein maximales Chaos innerhalb der Bevölkerung Amerikas sorgen…

___________________________________

Die USA haben mehr als 20 Millionen Menschen in 37 “Opfer-Nationen” getötet seit dem 2. WK – Wie? Lesen Sie hier…

Unlängst beging die Welt einen weiteren Jahrestag zum Gedenken der Anschläge vom 11. September 2001, welche die Welt so wie wir sie kannten, verändert haben und seitdem einen terroristischen Schleier über den Planeten geworfen haben. Der Krieg gegen den Terror wurde ausgerufen; die Prämisse war ein global vereinheitlichter Bürger, die Freiheit war angegriffen worden, “Gott segne Amerika.”

Als George Bush in seiner berühmten Rede zugegebenermaßen die Welt zu einem neuen Krieg zusammenzog, sagte er folgendes:

“Die Amerikaner sind Kriege gewohnt, indes waren es in den letzten 136 Jahre Kriege auf fremdem Boden, mit Ausnahme der Ereignisse in Pearl Harbour an einem Sonntag im Jahre 1941.”

Es ist dieses Zitat, mit dem ich die Aufmerksamkeit lenken möchte auf die unzähligen Todesopfer nicht während 136 Jahren, sondern lediglich auf diejenigen seit dem Zweiten Weltkrieg, für welche man die Vereinigten Staaten von Amerika teilweise schuldig halten mag.

Stellvertreterkriege weisen besonders Opferzahlen aus; es gibt kaum eine Nation, wo die militärische Macht der USA nicht durch Grenzen hindurchgedrungen wäre. Ja, Kriege sind unglaublich komplex und chaotisch. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass, obwohl Russland, China, Nordkorea und all die anderen Nationen, die des Blutvergießens beschuldigt werden, auf ihre eigene Art und Weise schuldig sind, die Vereinigten Staaten jedoch einen großen Teil der Verantwortung mitzutragen haben.

Eine Studie, zusammengestellt von James A. Lucas, erklärt mit harten Beweisen, dass 37 Nationen durch die Beteiligung der USA tief betroffen wurden. Jedermann  mit einem Geschichtsbuch kann für sich selbst nachvollziehen, dass der selbsternannte Kämpfer für die Freiheit – die USA – nicht immer das sind, wonach es aussieht…

Quelle und weiter: https://derwaechter.org/die-usa-haben-mehr-als-20-millionen-menschen-in-37-opfer-nationen-getotet-seit-dem-2-wk-wie-lesen-sie-hier

 

 

 

Geo- & Exopolitics:

Geo- & Exopolitics: Benjamin Fulford Update + mehr…. (22.Mai 2019)

Veröffentlicht am Mai 22, 2019von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Warum die Europäer Vasallen der USA sind und wie von dieser Tatsache abgelenkt wird

Prečo sú Európania vazalmi USA a ako sa od tej skutočnosti odvracia pozornosť

USA vnímajú Európu ako svoju kolóniu ako „prílivových vazálov“, ako formuloval celkom otvorene poradca prezidenta USA Zbigniew Brzeziński vo svojej knihe „Jediná svetová moc“. Prečo je tak ťažké pre ľudí v Európe pochopiť, že je to tak a prečo s nimi bojujú?

Aby sme to pochopili musíme urobiť výlet do histórie. Učíme sa v škole  a v médiách, že Európa alebo Západ je pupok sveta. Zrodila sa tu civilizácia. Iste, predtým tu bola Egyptská ríša, ale to bolo už dávno. A bola tam aj čínska ríša, ale to bolo veľmi dávno a okrem toho sme my Európania objavili svet.

Dnes sa učíme, že sme stále vodcami. V ekonomike, ako aj technologicky. Okrem toho máme demokraciu, slobodu tlače a tu na Západe je útočisko slobody a spravodlivosti. Thomas Röper.

A tieto požehnania musíme priniesť chudobným a utláčaným národom sveta. Ak je to potrebné, niekedy násilne, tak ako sme oslobodili Irak a Líbyu od ich diktátorov a vyskúšali to v Sýrii. Dokonca aj Číňania a Rusi sú utláčaní ľudia, ktorí nebudú šťastní pokiaľ nezrušia svoje „režimy“ a užijú si naše požehnanie.

A tu začína historická rovnobežka, ktorá sa dá ľahko vidieť keď sa človek zaoberá históriou. Každé impérium muselo svojim občanom vysvetliť prečo zavolalo mladých mužov do náručia. Pretože človek nemohol a nemôže povedať, že je to o bohatstve elity, človek musel myslieť na niečo viac ušľachtilého, na veľký cieľ.

V starovekom Ríme boli vojny opodstatnené potrebou pomôcť barbarom, ktorí boli tak zaostalí. Skutočnosť, že dobytie bolo o peniazoch a moci sa na Rímskych trhoch nehovorilo. Bolo to o rímskej civilizácii, ktorú museli priniesť chudobným barbarom.

Ani španielske impérium nepovedalo, že chce využiť nový svet. Pravdepodobne ide o privádzanie kresťanstva chudobným pohanom do Nového sveta a o zachraňovanie ich duší.

A len pred sto rokmi Britské impérium "ľutovalo", že nemohlo prepustiť kolónie do nezávislosti, ale bolo povedané, že majú zodpovednosť za "zaostalé" národy, ktorí neboli schopní vládnuť sami. Bez britskej "pomoci" by sa dostali do chaosu. Boli takmer povinní im pomáhať a obetovať sa aby im priniesli civilizáciu.

To všetko sú skutočnosti, ktoré každá historicky zainteresovaná osoba môže čítať v pôvodných zdrojoch príslušného času. Ľudia boli vždy prezentovaní s ušľachtilým dôvodom, ktorý musel slúžiť ako zámienka na rozšírenie moci.

Dnes vieme, že vždy existovali lži. Bolo to o peniazoch a moci. Rímski generáli drancovali dobyté územia a po víťazstve sa vrátili domov ako bohatí ľudia. Španieli zabili Indiánov aby získali zlato. A Briti vyplienili svoje kolónie aby vyššie triedy mohli žiť v lone luxusu.

Dnes je impérium USA, ale pretože ľudia vidia slovo impérium negatívne, radšej hovoria o svetovej moci. Ale to je len ďalšie slovo pre "impérium".

A aj dnes sú ľudia ospravedlnení vo vojnách s ušľachtilými cieľmi. Vediete vojny a zabíjate ľudí aby ste im priniesli slobodu, prosperitu a demokraciu. V posledných 60 rokoch to však fungovalo dosť zle.

Bez ohľadu na to kde USA v posledných desaťročiach bojovali za slobodu a ľudské práva, nikdy to nefungovalo. Nezáleží na tom či sa pozrieme na Vietnam alebo Irak, Afganistan, Kosovo, Líbyu, Sýriu a tak ďalej. Neexistuje príklad, kde by tieto vojny priniesli mier, slobodu, prosperitu a ľudské práva.

Vojny sa však dobre darili americkým ropným vrtom, predaju ropy a obrannému priemyslu, ktorý bol platený z peňazí daňových poplatníkov občanov USA, ktorí verili, že prispievajú k slobode a mieru vo svete. Fungovalo to vždy, elity sa s každou vojnou stali bohatšími a silnejšími.

A ani staré impériá nemohli dobyť svoje územia, ale boli závislé od vlastných regionálnych vládcov a spôsobili súperenie medzi týmito regionálnymi vládcami. Rimanom sa tak podarilo stovky rokov udržať si svoje impérium a Briti ovládli týmto spôsobom niekoľko tisíc vojakov v celej Indii. Rimania vymysleli starý recept na úspech a nazvali ho „divide et impera“, „divide and rule“.

Quelle und weiter/zdroj a ďalejhttps://www.pravda-tv.com/2019/05/warum-die-europaeer-vasallen-der-usa-sind-und-wie-von-dieser-tatsache-abgelenkt-wird/

Share this

 

Warum die Europäer Vasallen der USA sind und wie von dieser Tatsache abgelenkt wird

Die USA sehen Europa als ihre Kolonie an, als „tributpflichtige Vasallen“, wie es der US-Präsidentenberater Zbigniew Brzeziński in seinem Buch „Die einzige Weltmacht“ ganz offen formulierte. Warum fällt es den Menschen in Europa so schwer zu verstehen, dass das so ist und warum wehren sie sich nicht dagegen?

Um das zu verstehen, müssen wir einen Ausflug in die Geschichte machen. Wir lernen in der Schule und in den Medien, dass Europa, bzw. der Westen, der Nabel der Welt ist. Die Zivilisation wurde hier geboren. Klar, es gab vorher das ägyptische Reich, aber das ist lange her. Und auch das chinesische Reich gab es zwar, aber das war weit weg und außerdem waren wir Europäer es doch, die die Welt entdeckt haben.

Heute, so lernen wir, sind wir immer noch führend. Sowohl bei der Wirtschaft, als auch technologisch. Und außerdem haben wir ja Demokratie, Pressefreiheit und überhaupt ist hier im Westen der Hort von Freiheit und Gerechtigkeit. Von Thomas Röper.

Und diese Segnungen müssen wir den armen und unterdrückten Völkern der Welt bringen. Notfalls auch mal gewaltsam, so wie wir den Irak und Libyen von ihren Diktatoren befreit haben und es in Syrien versuchen. Auch Chinesen und Russen sind unterdrückte Völker, die erst glücklich werden, wenn sie ihre „Regime“ abgeschüttelt haben und in den Genuss unserer Segnungen kommen.

Und hier beginnt die historische Parallele, die man leicht sehen kann, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt. Jedes Imperium musste seinen Bürgern erklären, warum es die jungen Männer zu den Waffen rief. Da konnte und kann man nicht sagen, es geht um den Reichtum der Eliten, man musste sich etwas Edleres ausdenken, ein großes Ziel.

Im alten Rom wurden die Kriege damit begründet, man müsse den Barbaren helfen, die so rückständig seien. Dass es bei den Eroberungszügen um Geld und Macht ging, wurde auf dem Marktplätzen Roms nicht gesagt. Es ging um die römische Zivilisation, die den armen Barbaren gebracht werden musste.

Auch das spanische Imperium sagte nicht, dass es die neue Welt ausbeuten wollte. Es ging angeblich darum, den armen Heiden in der neuen Welt das Christentum zu bringen und ihre Seelen zu retten.

Und noch vor hundert Jahren „bedauerte“ das britische Imperium, dass es die Kolonien nicht in die Unabhängigkeit entlassen konnte, aber man hatte angeblich eine Verantwortung für die „unterentwickelten“ Völker, die ja gar nicht in der Lage seien, sich selbst zu regieren. Ohne die britische „Hilfe“ würden sie im Chaos versinken. Man war quasi verpflichtet, ihnen zu helfen und opferte sich auf, um ihnen die Zivilisation zu bringen.

All dies sind Fakten, die jeder geschichtlich interessierte Mensch in den Originalquellen der jeweiligen Zeit nachlesen kann. Immer wurde den Menschen ein edler Grund präsentiert, der als Vorwand für den Ausbau der Macht herhalten musste.

Wir wissen heute, dass es immer Lügen waren. Es ging um Geld und Macht. Römische Feldherren plünderten die eroberten Gebiete und kamen nach einem Sieg als reiche Männer zurück nach Hause. Die Spanier schlachteten die Indianer ab, um an das Gold zu kommen. Und die Briten plünderten ihre Kolonien aus, damit die Oberschicht in Saus und Braus leben konnte.

Heute sind das Imperium die USA, aber weil die Menschen ja das Wort Imperium negativ sehen, spricht man lieber von der Weltmacht. Aber das ist nur eine anderes Wort für „Imperium“.

Und auch heute werden den Menschen die Kriege mit edlen Zielen begründet. Man führt Kriege und tötet Menschen, um ihnen Freiheit, Wohlstand und Demokratie zu bringen. Allerdings hat das in den letzten 60 Jahren eher schlecht funktioniert.

Egal, wo die USA in den letzten Jahrzehnten für Freiheit und Menschenrechte gekämpft haben, es hat nie funktioniert. Egal ob wir uns Vietnam ansehen, oder den Irak, Afghanistan, Kosovo, Libyen, Syrien und so weiter. Es gibt nicht ein Beispiel, wo diese Kriege Frieden, Freiheit, Wohlstand und Menschenrechte gebracht hätten.

Dafür brachten die Kriege den USA Ölquellen, Absatzmärkte und der Rüstungsindustrie gute Geschäfte, die aus den Steuergeldern der US-Bürger bezahlt wurden, die der Meinung waren, damit ihren Beitrag zu Freiheit und zum Frieden auf der Welt zu leisten. Das hat jedes Mal funktioniert, die Eliten wurden mit jedem Krieg reicher und mächtiger.

Und schon die alten Imperien konnten ihre Gebiete nicht erobern, sie machten vielmehr regionale Herrscher von sich abhängig und sorgten für Rivalitäten unter diesen regionalen Herrschern. So gelang es den Römer über hunderte von Jahren ihr Imperium zu erhalten und auch die Briten haben auf diese Weise mit wenigen tausend Soldaten ganz Indien beherrscht. Das alte Erfolgsrezept haben schon die Römer erfunden und nannten es „divide et impera“, „teile und herrsche“….

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2019/05/warum-die-europaeer-vasallen-der-usa-sind-und-wie-von-dieser-tatsache-abgelenkt-wird/

Share this:

 

Geo- & Exopolitics: Regierung müsste die Bevölkerung vor der „rapiden“ Polbewegung warnen! + Benjamin Fulford Update + mehr… (14.Mai 2019) 

Vláda by mala varovať obyvateľstvo pred "rýchlym" Pol-pohybom! + Aktualizácia Benjamina Fulforda... http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html+ viac

Veröffentlicht am Mai 14, 2019von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Kanzlerin Merkel müsste die Bevölkerung vor der „rapiden“ Polbewegung warnen!                                                     Kanclerka Merkelová

by mala varovať obyvateľstvo pred "rýchlym" Pól-pohybom!

"Možno už nastala ďalšia zmena. Ukazovateľom toho je, že magnetické pole Zeme sa spomalilo o desať percent od začiatku meraní pred 175 rokmi. Štúdie tiež ukázali, že v priebehu minulého storočia sa magnetický severný pól posunul o 1100 kilometrov od Aljašky smerom na Sibír. “(Weather.com, 01.01.2018)

Magnetické pole Zeme sa už znížilo

Človek sa ani neodvážil písať to jasne. Ale s vlastnými pozorovaniami o severnom Atlantiku musíte tiež povedať, že posun tyče mohol začať už dávno.

Kancléřka Merkelová mlčí o tomto „pohybe pólov“, ktorý veda opisuje ako „rýchly“. To by im umožnilo uložiť trest v prípade núdze. Ale v núdzi, i. v prípade zrútenia magnetického poľa Zeme by bolo pravdepodobne príliš neskoro hľadať zodpovedné osoby:

"Ak sú príznaky zvratu správne, časti Zeme sa môžu stať neobyvateľnými," hovorí astronóm. Pretože magnetické pole Zeme by dokázalo zhromaždiť len jednu desatinu svojho ochranného účinku. Obyvatelia niektorých častí sveta by boli vystavení nechránenému kozmickému žiareniu. “(Focus Online, 06.02.2018)

Verejnosť je otvorená, aby kontaktovala kancelárku a spýtala sa, prečo to ticho. Človek by musel pre informáciu žalovať federálnu vládu. Ale museli by ste sa obrátiť na súdy. To by nebolo úspešné, pretože Richter/sudca je vo svojej mysli rovnako nezávislý ako Dr. Merkelová sama.

"Klimatická lobby" chráni "vzhľad"

Do tohto „opomenutia“ je zapojená takmer celá „klimatická lobby“. Nielen Federálna agentúra pre životné prostredie a "Greenpeace & Co". Teda napr. podobne, Postupimský inštitút pre výskum klimatických vplyvov (PIK e.V.) pod vedením Prof. Edenhofera a Prof. Rockströma nehovorí o „rýchlom“ pohybe pólov.

Maľovanie farebných papagájov Abbildung bunter Papageien však ukazuje na stene pochmúrne scenáre a tlačí to na prípadné vypustenie Amazonky z klimatického hľadiska ako „globálny drez CO2“ (zatiaľ čo sa to znižuje). Kľúčové slovo teda: "Globálne otepľovanie".

Zároveň pripúšťa na ilustráciu "príliv jar", že by to bola "zaujímavá výnimka". Od 30. rokov minulého storočia sa polárny severný Atlantik ochladil. Rok 2015 by bol najchladnejším rokom od začiatku nahrávania. A existuje aj spojenie medzi "studenou bublinou nad severným Atlantikom" a "letnými horúčavami v Európe" ...

Zdroj a ďalej: https://www.pravda-tv.com/2019/05/kanzlerin-merkel-muesste-die-bevoelkerung-vor-der-rapiden-polbewegung-warnen/

 

 

Federálna tlačová konferencia: Prečo je v Nemecku platné okupačné právo?

Správa Vedeckej služby Bundestagu (WD) podrobne uvádza, že v priebehu dvoch a štyroch zmlúv z roku 1990, hoci vtedajšieho Sovietskeho zväzu, ale nie západných spojencov, sa vzdali svojich práv na okupáciu v Nemecku. RT Deutsch požiadala v tejto súvislosti o tlačovú konferenciu.

Verejne dostupná správa Vedeckej služby Bundestagu (WD) spadá pod názvom „Dočasná zmluva a doložky o nepriateľskom štáte vo svetle medzinárodnej zvrchovanosti Spolkovej republiky Nemecko“ na jednoznačný záver, že „právo obsadiť právo obsadiť tri hlavné oblasti“ v Spolkovej republike Nemecko zostáva.

Výpis z prehľadu:

Pokračujúce ustanovenia sú v podstate tzv. "Petrified okupačné právo", tj okupačné právo, ktoré nemalo nijaký vplyv na nemecký štátny orgán, keď bola uzavretá "zmluva o zmierení".

Stručne povedané, pokračujúce povolanie možno rozdeliť do troch hlavných oblastí:

- Všetky práva a povinnosti ustanovené alebo ustanovené legislatívnymi, súdnymi alebo správnymi opatreniami, ktoré prijali okupujúce orgány alebo takéto opatrenia, zostávajú v platnosti.

- Okrem toho všetky opatrenia, ktoré boli vykonané na "účely odškodnenia alebo reštitúcie alebo z dôvodu vojnového stavu" voči "nemeckým zahraničným alebo iným aktívam", vrátane právnych krokov v tomto ohľade, zostávajú v platnosti.

- Nakoniec, „opatrenia prijaté vládami alebo s ich povolením v období od 1. septembra 1939 do 5. júna 1945 z dôvodu existujúceho stavu vojny v Európe“ zostávajú účinné, vrátane pauzy v tomto ohľade.

Skutočnosť, že rôzne ustanovenia a opatrenia okupačných právomocí sú konečné, nevedie k záveru, že Spolková republika Nemecko nie je v súčasnosti podľa medzinárodného práva úplne zvrchovaná. Pokračujúca existencia pracovného práva je založená na skutočnosti, že Spolková republika Nemecko dobrovoľne uzavrela zodpovedajúcu medzinárodnú právnu obligáciu ...

Zdroj a ďalšie: https://www.pravda-tv.com/2019/05/bundespressekonferenz-wieso-gilt-noch-immer-us-besatzungsrecht-in-deutschland-video/

 Geo- & Exopolitics: Regierung müsste die Bevölkerung vor der „rapiden“ Polbewegung warnen! + Benjamin Fulford Update + mehr… (14.Mai 2019)

Veröffentlicht am Mai 14, 2019von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Kanzlerin Merkel müsste die Bevölkerung vor der „rapiden“ Polbewegung warnen!

„Womöglich hat der nächste Polsprung bereits begonnen. Ein Indiz dafür ist, dass sich das Erdmagnetfeld seit Beginn der Messungen vor 175 Jahren bis heute um zehn Prozent abschwächte. Studien ergaben zudem, dass sich der magnetische Nordpol im vergangenen Jahrhundert um rund 1100 Kilometer von Alaska in Richtung Sibirien verlagerte.“ (weather.com, 01.01.2018)

Erdmagnetfeld hat bereits abgenommen

Man selbst hatte sich gar nicht getraut, dass so deutlich zu schreiben. Aber durch die eigenen Beobachtungen am Nordatlantik muss man wohl ebenso sagen, dass der Polsprung womöglich längst begonnen hat.

Kanzlerin Merkel schweigt zu dieser „Polbewegung“, die von der Wissenschaft als „rapide“ bezeichnet wird. Damit würde sich diese im Ernstfall durch Unterlassen strafbar machen. Aber in einem Ernstfall, d.h. bei einem Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes, wäre es dann wohl zu spät nach Verantwortlichen zu suchen:

„Wenn die Anzeichen einer Umkehrung richtig sind, könnten Teile der Erde unbewohnbar werden, so der Astronom. Da das Erdmagnetfeld nur noch ein Zehntel seiner Schutzwirkung aufbringen könnte. Die Bewohner mancher Erdteile wären der kosmischen Strahlung ungeschützt ausgesetzt.“ (Focus Online, 06.02.2018)

Der Bevölkerung steht offen, sich an die Kanzlerin zu wenden, um dort nachzufragen, warum diese dazu schweigt. Man müsste die Bundesregierung verklagen auf Auskunft. Dazu müsste man sich jedoch an die Gerichte wenden. Das verspräche keinen Erfolg, da Richter in etwa so selbstständig in ihrem Geiste sind wie Frau Dr. Merkel selbst.

„Klima-Lobby“ hütet den „Schein“

Auch nahezu die gesamte „Klima-Lobby“ ist in dieses „Unterlassen“ verwickelt. Nicht nur das Umweltbundesamt und „Greenpeace & Co“. So verliert z.B. ebenso das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) e.V.) unter Führung der Herren Prof. Edenhofer und Prof. Rockström kein Wort über die „rapide“ Polbewegung.

Malt aber unter Abbildung bunter Papageien düstere Szenarien an die Wand und schiebt das auf einen möglichen klimabedingten Wegfall des Amazonas als „globale CO2-Senke“ (dabei wird dieser doch abgeholzt). Stichwort somit: „Globale Erderwärmung“.

Gleichzeitig räumt es unter Abbildung einer „Springflut“ ein, dass es hiervon eine „interessante Ausnahme“ gäbe. Seit den 1930er Jahren kühle sich der subpolare Nordatlantik ab. Hier hätte es 2015 sogar das kälteste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen gegeben. Und es gäbe sogar eine Verbindung zwischen der „Kälteblase über dem Nordatlantik“ und „sommerlichen Hitzewellen in Europa“

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2019/05/kanzlerin-merkel-muesste-die-bevoelkerung-vor-der-rapiden-polbewegung-warnen/

Bundespressekonferenz: Wieso gilt noch immer US-Besatzungsrecht in Deutschland?

Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages (WD) legt detailliert dar, dass im Zuge des Zwei-plus-Vier-Vertrags von 1990 zwar die damalige Sowjetunion, nicht aber die Westalliierten auf ihre Besatzungsrechte in Deutschland verzichteten. RT Deutsch fragte diesbezüglich auf der Bundespressekonferenz nach.

Das öffentlich zugängige Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages (WD) kommt unter dem Titel “Überleitungsvertrag und Feindstaatenklauseln im Lichte der völkerrechtlichen Souveränität der Bundesrepublik Deutschland” zu dem eindeutigen Schluss, dass “das weiter gültige Besatzungsrecht in drei große Bereichen” in der Bundesrepublik Deutschland erhalten geblieben ist.

Auszug aus dem Gutachten: 

Bei den fortgeltenden Bestimmungen handelt es sich im wesentlichen um sog. „versteinertes Besatzungsrecht“, also Besatzungsrecht, welches bereits bei Abschluß des „Überleitungsvertrages“ keinerlei Disposition durch die deutsche Staatsgewalt unterlag.

Zusammenfassend lässt sich das weiter gültige Besatzungsrecht in drei große Bereiche einteilen:

– Gültig bleiben alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder aufgrund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind.

– Ferner bleiben alle Maßnahmen, die für „Zwecke der Reparation oder Restitution oder aufgrund des Kriegszustandes“ gegen das „deutsche Auslands- oder sonstige Vermögen durchgeführt worden sind“, einschließlich eines diesbezüglichen Klagestopps, gültig.

– Schließlich bleiben „Maßnahmen, welche von den Regierungen oder mit ihrer Ermächtigung in der Zeit zwischen dem 1. September 1939 und dem 5. Juni 1945 wegen des in Europa bestehenden Kriegszustandes getroffen wurden“, einschließlich eines diesbezüglichen Klagestopps, wirksam.

Die Tatsache, dass verschiedene Bestimmungen und Maßnahmen der Besatzungsmächte bestandskräftig sind, führt nicht zu dem Ergebnis, dass die Bundesrepublik Deutschland heute völkerrechtlich nicht vollständig souverän ist. Der Fortbestand des Besatzungsrechts basiert darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland freiwillig eine entsprechende völkerrechtliche Bindung eingegangen ist…

 

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2019/05/bundespressekonferenz-wieso-gilt-noch-immer-us-besatzungsrecht-in-deutschland-video/

Geo- & Exopolitics: Notre-Dame-Inferno – erste Ungereimtheiten werden bekannt + mehr…. (23.April 2019)

Geo & Exopolitics: Notre Dame Inferno - prvé nezrovnalosti sú známe + viac .... (23. apríl 2019)

Notre-Dame-Inferno: prvé nezrovnalosti sú známe

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82

http://www.shutterstock.com,   badahos, 1142146997

Architektka Regine Hartkopf je tiež architektom katedrál v Merseburgu a Naumburgu, ako aj tajomníčkou Európskej únie majstrov stavieb, staviteľov a metalurgov. V rozhovore pre „t-online“ hovorila o požiarnej bezpečnosti a ohni v Notre Dame.

Na otázku, či by sa takýto požiar mohol vyskytnúť aj v nemeckých chrámoch, povedala, že napríklad katedrála v Kolíne má strešný väzník zo železa. To by bolo pomerne ťažké zapáliť. Ale ani storočia staré drevo nespaľuje tak rýchlo, tak Hartkopf. Hoci drevo strechy katedrály Notre-Dame je veľmi suché, časom sa však vyvíja aj ochrana. Drevo potom už nie je horľavé - potrebuje určitý čas. Mnohé izolačné materiály by horeli oveľa rýchlejšie. Hoci nechce povedať, že je podpaálenie musí mať určite zdroj zápalenia. Jednoducho len tak nevzniká žiaden oheň v podstreší z dreva. Preto je to tiež nepochopitelné pretože tá strecha prežila storočia nepoškodená, hovorí Hartkopf...

Geofyzika: Magnetický pól zeme sa pohybuje rýchlejšie, než sa očakávalo - obrátenie sa môže uskutočniť v priebehu mesiaca! (23. apríl 2019) Spiritualita a prebudenie: Poklad Egypta - Tanec ženskej prvoradej moci (24. apríl 2019)

 

Geo- & Exopolitics: Notre-Dame-Inferno – erste Ungereimtheiten werden bekannt + mehr…. (23.April 2019)

Veröffentlicht am April 23, 2019von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Notre Dame Inferno: Erste Ungereimtheiten werden bekanntCREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82

http://www.shutterstock.com, badahos, 1142146997

Die Architektin Regine Hartkopf ist zugleich die Dombaumeisterin in Merseburg und Naumburg sowie Schriftführerin der Europäischen Vereinigung der Dombaumeister, Münsterbaumeister und Hüttenmeister. In einem Interview mit „t-online“ sprach sie über Brandschutz und den Brand der Notre Dame.

Darauf angesprochen, ob sich ein solcher Brand auch in deutschen Kathedralen ereignen könne, sagte sie, dass beispielsweise der Kölner Dom einen Dachstuhl aus Eisen habe. Dieser sei relativ schwer in Brand zu setzen. Doch auch jahrhundertealtes Holz brenne nicht so schnell, so Hartkopf. Zwar sei das Holz des Dachstuhls der Notre-Dame-Kathedrale sehr trocken, doch mit der Zeit entwickle es auch einen Schutz. Das Holz sei dann nicht mehr leicht entzündlich – es brauche eine gewisse Zeit. Viele Dämmstoffe würden sehr viel schneller brennen.

Zwar wolle sie damit nicht sagen, dass sie von Brandstiftung ausgehe – es müsse aber definitiv eine Zündquelle gegeben haben. Einfach so entstehe kein Brand in einem Holzdachstuhl. Es sei auch deshalb so unbegreiflich, weil der Dachstuhl bislang so viele Jahrhunderte unbeschadet überstanden habe, so Hartkopf….

Quelle und weiter: https://www.politaia.org/notre-dame-inferno-erste-ungereimtheiten-werden-bekannt/

 

 

Geo- & Exopolitics:

Geo- & Exopolitics: Aktueller White-Hats-Report + Benjamin Fulford Update + mehr… (05.März 2019)

Veröffentlicht am März 5, 2019von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Aktueller White-Hats-Report über den Kampf gegen den Tiefen Staat (von Jason Mason)

Aktuálny report Bielych Klobúkov o boji proti Hlbokému štátu

ttps://i2.wp.com/jason-mason.com/wp-content/uploads/2019/03/White-Hats-768x512.jpg

23. januára po dlhom čakaní sa objavila nová správa od bielych klobúkov č. 67. Biele klobúky sú pozitívnou frakciou v rámci americkej armády, ktorá bojuje proti hlbokému štátu a proti kabalom. Na webových stránkach skupiny sú nepravidelné správy a tu sú niektoré z najnovších správ od člena s aliasom "Paladin".

FED: Biele Klobúky očakávajú, že Americký prezident Trump nakoniec začne vrhnať svetlo do trestnej činnosti súkromnej Federálnej rezervnej banky, pretože súkromný Federálny rezervný systém je zodpovedný za každý hospodársky útlm za každú depresiu a má všetky zodpovednosti za vojny, ktoré sa odohrávajú od založenia FED v roku 1913. Bývalý prezident Obama alias Barry Soetoro zabezpečil, že neuveriteľné sumy boli premenené do bezcenných papierových peňazí v obehu od Federálneho rezervného systému, ktorý zdvojnásobil celkový dlh Spojených štátov na teraz viac ako 21 biliónov dolárov! Časť týchto peňazí sa používa na financovanie Deep State/hlbokého štátu a médií, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo tomu, aby bol Donald Trump zvolený za prezidenta USA druhýkrát v roku 2020. Trump bol v súčasnosti vyučovaný o podvode, ktorý viedol k založeniu Federálneho rezervného systému USA v roku 1913 pod názvom FED. Bankári sú rakovinou, ktorá zamorila našu celú planétu. Ich pochybné praktiky nepoznajú žiadne hranice a ich krádež našej tvrdej práce, našej odbornosti, našich objavov a našej budúcnosti musí byť teraz zastavená, vysvetľuje Paladin. Ak Trump chce do histórie vstúpiť ako najlepší zo všetkých amerických prezidentov, tak bude musieť rozptýliť tento privátny bankový kartel do vetra. To je jeho najťažšia práca a bude to jeho najväčší úspech, ak sa mu podarí vypnúť to. Osud celého ľudstva na tejto planéte môže byť vyvážený.

Vyschnutie močiaru: Toto odvetvie je prebiehajúca akcia, ktorá ešte nebola doriešená. Prešetrovania prebiehajú ale je ešte veľa práce pred tým než DŽP a FBI odstránili agentov Deep State a obnovili sa v ich starých formách. Keď sa dosiahne určitá úroveň v odvodnení bažín, potom máme čo do činenia s ľuďmi, ktorí sú nad štátnym právom/zákonom a nemôžu niesť zodpovednosť za svoje činy, bez ohľadu na to či ide o zradu, podvod, vraždy, vydieranie, krádež alebo úžeru. Toto sa podľa Bielých klobúkov teraz rýchlo musí zmeniť pretože je to jediný spôsob ako zachrániť USA pred zničením kabalmi. Vysušenie  močiarov je jedna vec, ale obviňovať týchto ľudí za ich zločiny je úplne iná záležitosť.

Zatiaľ sa ešte nezaznamenali žiadne významné zatýkania, aj keď bolo možné preniknúť do menších pedofilných sietí a rozdrviť ich (NXIVM, Jeffrey Epstein, Anthony Weiner), ale tam je ešte veľa čo robiť. Podľa Paladina je na čase aby sa rozpustila celá sieť vojenských zariadení Spojených štátov po celom svete, priniesť domov vojska, tak môžu byť na hraniciach USA zničené krysy-línie priekupníkov, pašerákov drog a ilegálni predajcovia zbraní. Všetky spravodajské služby sú tiež určené k rozbitiu a potom znovu nastavené na naozajstných amerických hodnotách a princípoch, ktoré zahŕňajú NSA, CIA a ONI a rôzne ďalšie služby, ktoré boli stanovené pre bezpečnosť Spojených štátov, ale teraz sú pod vplyvom kabalov. Paladin vysvetľuje, že následne budú odsúdené rodiny Bush a Clinton a ich pätolízači za ich dlhú históriu zrady proti USA a jej globálnu trestnú činnosť proti celému ľudstvu a mali by byť odsúdení. Platí to aj pre bankové kartely a rodiny, ktoré pôsobia ako poslanci Rothschildovcov v USA, ako aj ich sieť bankových podvodníkov a členov Kongresu. Biele Klobúky dúfajú, že prezident Trump je zrelý na túto úlohu, pretože len týmto spôsobom môže byť naša planéta oslobodená od tých kriminálnikov - či to bude nakoniec úspešné budeme ešte vidieť.

Európa: Spojené štáty už nebudú platiť účty NATO, pokiaľ iné krajiny nevyrovnajú svoj podiel spravodlivo. Voľba Britov opustiť EÚ ukázala svetu, že táto skupina nikdy nebola demokraticky zvolená, sú bábky kabalov, ktoré nikomu nedĺžia zodpovednosť, už nebude povolené uzurpovať suverenitu národov Európy. Spojené štáty stoja za Spojeným kráľovstvom a prianím jeho ľudí, a to bude slúžiť ako príklad pre ostatné európske národy, ktoré sa museli pošpiniť tou byrokratickou nočnou morou Bruselu tej "zločineckej skupiny". V budúcnosti sa tieto národy budú môcť opäť rozhodnúť same a vziať do vlastných rúk cestu do budúcnosti.

Čína: Čína je budúcnosť a rozvíjajúca sa svetová moc, ktorá sa dostala do rovnováhy so zvyškom planéty a to ekonomicky aj spoločensky. Toto je solídny základ pre ďalšie blízke vzťahy po tom ako sa kabali pokúsili zničiť tieto vzťahy a rozdeliť tak Čínu ako aj USA podvodom a zradou. Ak sa Trumpovi podarí upevniť ďalšie obchodné dohody tak to môže mať stabilizačný účinok na obe veľké mocnosti a naozaj si zaslúži Nobelovu cenu.

Bývalá Obamova administratíva, ktorá bola pokrytá kabalmi, má jednostranné obchodné dohody s Čínou aby sa uistili, že by mala financovať veľkú časť amerického dlhu. Cieľom celku bolo zničiť Spojené štáty prostredníctvom tohto novo vytvoreného dlhu. Pri páde amerického hospodárstva by sa USA stali závislé od čínskych peňazí, štátnych dlhopisov a dovážaných tovarov. Paladin vysvetľuje, že prezident Trump sa snaží vyrovnať s touto nerovnováhou. Ak by americká ekonomika bola zničená tak by dlh v Číne nebolo možné opraviť a obidva národy by boli oslabené. To by spôsobilo zrelosť pre jedno-svetové riešenie NWO, ktoré si stanovilo za cieľ zaviesť novú svetovú menu (Nový svetový poriadok, Agenda 21).

Saudská Arábia: Ak Čína predstavuje budúcnosť, potom Saudská Arábia je preč teraz, pretože saudskí králi v roku 1960 až 1980 pomohli financovať americkú tieňovú vládu. Existovalo viac ako 60 rokov tajných rokovaní, obchodov, aliancií a obchodov, ktoré nikdy nevideli. Trestné podzemie Kabalov hodlá inscenovať niektoré veľké udalosti na svete, "aby jatočného hovädzieho dobytka stáda" človek - to všetko v čase, keď sa stále verejne vydávať za politikov, podnikateľov, kráľov, kniežat a finančných odborníkov. Saudská Arábia dodala ropu Spojeným štátom cez OPEC a USA zase vytvorili petrodolár. Zisky týchto aktivít boli presmerované na tieňovú vládu a investované do pokračovania tohto cyklu bez pozorovania - volení úradníci a verejnosť však neboli informovaní. Peniaze z ropy Saudov boli použité pre čierne projekty, ako tajný vesmírny program, nezákonné obchodovanie s ľuďmi, ilegálnych zbraní a obchod s drogami a vydierania, podplácania, vrážd, prevraty, útoky pod falošnými vlajkami a na iné účely, prezident Trump sa to teraz snaží zastaviť.

Voľba Donalda Trumpa ako amerického prezidenta bola najdôležitejšou udalosťou na zvrhnutie Deep State/tieňovej vlády a kabalov a tiež ich bábok. Ľahko sa dajú identifikovať, pretože sú to tí, ktorí sa najviac sťažujú na voľby a politiku Trumpa - či už ide o politikov, predstaviteľov masovokomunikačných médií alebo vedúcich podnikateľov. Majú všetko čo stratiť, pretože ich zločiny sa chystajú objaviť a potom ich čakajú zaplatenia/zatknutia. Aj ďalšie odhalenia k útoku z 11. septembra by mali čoskoro nasledovať.

Médiá a ekonomika: Paladin poznamenáva, že dôležité informácie by mali byť aj naďalej šírené cez Twitter, čo môže byť aj indikátorom toho, že Biele klobúky môžu byť za komunikáciou QAnonu. NAFTA, TPP, PCA a iránska jadrová dohoda boli všetko zmluvy, ktoré vytvoril Deep State/hlboký štát čo malo viesť svet smerom do novému svetovému poriadku. Rozkladajúci sa model EÚ by sa mal použiť ako Blaupause/plán. Tým by vznikli iné skupiny non-zvolených, non-zodpovedných, ak neprenasledovatelných úradníkov, ktorí by ohrozili základné práva a vnútroštátne právne predpisy občanov a národov tým, že by aj naďalej pokračovali so svojimi podvodnými, ilegálnymi a nemorálnymi praktikami. Paladin uviedol, že "kráľ Francúzska" predstavuje ďalšiu kabalmi riadenú bábku, ktorý je kontrolovaný globalistami, v očiach bielych Klobúkov mal by dostávať iba príkazy, nevládnuť a nemôže riadiť. President Trump stanovuje nový štandard pre všetkych svetových vodcov, dáva príklad toho ako odsunúť späť globalistov a Nový svetový poriadok a ich programy - dúfajme, že ďalší štátnici budú nasledovať jeho príkladu v prospech celého ľudstva!

Múry do Mexika: Ďalší dôvod, prečo americká armáda podporuje Trumpa je chrániť hranice Spojených štátov. Americkí demokrati sa tomu snažia predísť a podporujú tým Deep State.

Trump sa snaží presadiť svoj plán vybudovaním vládneho odstavenia a uložením núdzového stavu na hranici s Mexikom a budovaním múru. Predchádzajúce správy už dlho pracovali na dosiahnutí cieľa otvorené hranice, ich dlhodobý plán vždy existoval v USA (rovnako ako v EÚ), aby sa transformovať do tretieho sveta oblasti, kde len dve spoločenské triedy by mali dať: super-bohatí a úplne chudobní. Z tohto dôvodu bola vytvorená ilúzia, Spojené štáty (alebo EÚ) by bolo bezpečným útočiskom pre všetkých nelegálnych prisťahovalcov, v ktorej zaručujú ich všetky práva a výsady automaticky, ale by sa mali vzťahovať k zákonným občanmi. Nikto nehovorí o katastrofálnom finančnom dosahu, ktorý sa spustil v celých miestach, krajov a štátov, ktoré pôjdu do konkurzu - ako je plánované nimi po celú dobu!
znížiť dane z príjmu sa neplatí, a podstatná časť príjmov hordy nelegálnych prisťahovalcov bude prevedená do zahraničia, a nemôžu tak naďalej prúdiť späť do domáceho hospodárstva, aby zaplatil systém sociálneho zabezpečenia a ďalšie skôr bezplatných služieb. Všetky tieto peniaze pracovitých ľudí teraz prúdia do nelegálnych prisťahovalcov a pomáhajú im zároveň páchanie trestných činov, ako je obchodovanie s deťmi a obchod s drogami a ďalších trestných činov kompenzovaných migráciou cez hranice. Potom, čo hranice boli zálohované ekonomika sa môže opäť zotaviť a bude vytvorené nové pracovné miesta s cieľom opäť zabezpečiť produktívny a pozitívny životný štýl legálnym občanom, hovorí Paladin.
Titul: Ostatné záležitosti ako je sprístupnenie UFO, uvoľnenie voľnej energie, Izrael, Rusko, Big Pharma a ďalšie otázky tiež stále čakajú na odhalenie, a biele klobúky budú v týchto oblastiach venovať pozornosť v budúcnosti a dúfajú, že Prezident Trump sa o to postará. Tieto kategórie je možné riešiť hneď ako sa vyriešia naliehavé problémy. Vždy je treba mať na pamäti, že sa jedná o majstrovskú šachovú partiu, ktorá sa koná na najvyššej úrovni rovnako ako v iných strategických vojnách, načasovanie je tiež najdôležitejšia vec!
Ak sa chcete dozvedieť viac o pozadí a najtajnejších operáciách na našej planéte, čítajte moje knihy "Môj otec bol MiB" časť 1 a časť 2. To vám povie, kto vlastne ťahá za nitky za hlbokého štátu a čo nás očakáva v blízkej budúcnosti, pretože sme vo fáze veľkej transformácie, ktorá čoskoro zmení všetko.

 

Am 23. Januar erschien nach längerer Wartezeit der neue White-Hats-Report Nr. 67. Die White Hats (Weisshüte) sind eine positive Fraktion innerhalb des US-Militärs, die gegen den Tiefen Staat und die Kabale kämpft. Auf der Webseite der Gruppe erscheinen unregelmäßig Berichte und hier folgen die wichtigsten aktuellen Neuigkeiten, die von einem Mitglied mit dem Decknamen „Paladin“ stammen.

FED: Die White Hats erwarten, dass US-Präsident Trump nun endlich damit beginnt, Licht auf die kriminellen Aktivitäten der privaten Federal Reserve Bank zu werfen, denn man macht diese private Notenbank mittlerweile für JEDEN wirtschaftlichen Abschwung, für jede Depression und jeden Krieg verantwortlich, der seit der Entstehung der FED im Jahr 1913 stattgefunden hat. Der vormalige Präsident Obama alias Barry Soetoro hat dafür gesorgt, dass von der FED unglaubliche Mengen an wertlosem Papiergeld in Umlauf gebracht wurden, das verdoppelte die Gesamtschulden der USA auf mittlerweile mehr als 21 Billionen US-Dollar! Mit einem Teil dieser Gelder wird der Tiefe Staat und die Medien finanziert, die verhindern sollen, dass Donald Trump im Jahr 2020 ein zweites Mal zum US-Präsidenten gewählt wird. Trump wurde mittlerweile vom Betrug unterrichtet, der 1913 zur Gründung der privaten US-Notenbank namens FED führte. Die Banker sind ein Krebsgeschwür, das unseren ganzen Planeten befallen hat. Ihre unseriösen Praktiken kennen keine Grenzen und ihr Diebstahl unserer harten Arbeit, unserer Tüchtigkeit, unserer Entdeckungen und unser Zukunft muss jetzt gestoppt werden, erklärt Paladin. Wenn Trump als der beste aller amerikanischen Präsidenten in die Geschichte eingehen will, muss er dieses private Bankenkartell in alle Winde zerstreuen. Das ist seine schwierigste Aufgabe und wird seine größte Leistung sein, falls er es schafft, es auszuschalten. Das Schicksal der ganzen Menschheit auf diesem Planeten könnte dadurch wieder ins Gleichgewicht kommen.

Trockenlegen des Sumpfs: Dieser Sektor ist eine laufende Aktion, die noch nicht gelöst werden konnte. Die Untersuchungen laufen, doch es gibt noch viel zu tun, bevor das DOJ und das FBI von Agenten des Tiefen Staats gesäubert und in ihrer alten Form zufriedenstellend wiederhergestellt sind. Sobald man bei der Trockenlegung des Sumpfes eine bestimmte Ebene erreicht hat, hat man es mit Personen zu tun, die über dem staatlichen Gesetz stehen und nicht für ihre Taten haftbar gemacht werden können, egal ob es sich um Verrat, Betrug, Mord, Erpressung, Diebstahl oder Wucher handelt. Das soll sich laut den White Hats jetzt schnell ändern, denn es ist die einzige Möglichkeit, die USA vor der Zerstörung durch die Kabale zu bewahren. Den Sumpf trockenzulegen, ist eine Sache, doch diese Personen für ihre Verbrechen schuldig zu sprechen, eine völlig andere.

Es konnten immer noch keine signifikanten Verhaftungen verbucht werden, obwohl man kleinere Pädophilen-Netzwerke infiltrieren und zerschlagen konnte (NXIVM, Jeffrey Epstein, Anthony Weiner), doch es gibt noch viel mehr zu tun. Laut Paladin wird es Zeit, das ganze Netzwerk an militärischen Installationen der USA auf der ganzen Welt aufzulösen, um die Truppen heimzuholen, damit die Rattenlinien der Menschenhändler, der Drogenschmuggler und der illegalen Waffenverkäufer an der US-Grenze zerstört werden können. Alle Geheimdienste sollen ebenfalls zerschlagen und anschließend nach wahren amerikanischen Werten und Grundsätzen neu erschaffen werden, das schließt die NSA, die CIA und ONI sowie verschiedene andere Dienste ein, die für die Sicherheit der Vereinigten Staaten gegründet wurden, doch mittlerweile unter dem Einfluss der Kabale stehen. Paladin erklärt, dass anschließend die Bush- und Clinton-Familien und ihre Handlager verhaftet und für ihre lange Geschichte des Verrats gegen die USA und ihre globalen Verbrechen gegen die gesamte Menschheit verurteilt werden sollen. Das betrifft auch die Bankenkartelle und Familien die in den USA als Rothschild-Stellvertreter agieren, sowie ihr Netzwerk aus Bankbetrügern und Kongressmitgliedern mit einschließt. Die White Hats hoffen, dass Präsident Trump dieser Aufgabe gewachsen ist, denn nur auf diese Weise kann unser Planet von diesen Verbrechern befreit werden – ob er letztendlich Erfolg haben wird, wird sich noch zeigen.

Europa: Die Vereinigten Staaten werden nicht länger die Rechnungen für die NATO bezahlen, solange nicht andere Nationen ebenfalls ihren Anteil fair begleichen. Die Wahl der Briten, die EU zu verlassen hat der Welt gezeigt, dass dieser Gruppe von niemals demokratisch gewählten Kabale-Marionetten, die niemanden Rechenschaft schulden, nicht länger erlaubt wird, die Souveränität der europäischen Völker an sich zu reißen. Die USA stehen hinter Großbritannien und den Wünschen seines Volkes, und das wird als ein Beispiel für die übrigen europäischen Nationen dienen, die sich mit diesem bürokratischen Albtraum der Brüsseler „Gaunergruppe“ beschmutzen mussten. Diese Nationen können künftig wieder über sich selbst bestimmen und ihren Weg in die Zukunft wieder selbst in die Hand nehmen.

China: China ist die Zukunft und eine aufstrebende Weltmacht, die aufgeholt hat und mit dem Rest des Planeten sowohl wirtschaftlich als auch sozial auf gleicher Höhe steht. Das ist ein solides Fundament für weitere enge Beziehungen, nachdem die Kabale versucht hat, diese Beziehungen zu zerstören und sowohl China als auch die USA durch Betrug und Täuschung zu entzweien. Wenn Trump es schafft, weitere Handelsabkommen zu festigen, kann das einen stabilisierenden Effekt für beide Großmächte bedeuten, und er verdient damit wirklich einen Nobelpreis.

Die vormalige Obama-Administration, die von der Kabale gedeckt wurde, hat einseitige Handelsabkommen mit China getroffen, um dafür zu sorgen, dass es einen Großteil der US-Schulden finanzieren sollte. Ziel des Ganzen war es, durch diese neu geschaffenen Schulden die Vereinigten Staaten zu Fall zu bringen. Bei einem Crash der US-Wirtschaft wäre die USA von chinesischem Geld, ihren Schatzbriefen und ihren importierten Waren abhängig geworden. Paladin erklärt, dass Präsident Trump gerade versucht, dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Falls die US-Wirtschaft zerstört worden wäre, hätte man die Schulden an China nicht bedienen können und beide Nationen wären geschwächt worden. Das hätte sie für die Eine-Welt-Lösung der NWO reif gemacht, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine neue Weltwährung einzuführen (Neue Weltordnung, Agenda 21).

Saudi Arabien: Wenn China die Zukunft repräsentiert, dann gehört Saudi Arabien der Vergangenheit an, denn saudische Könige halfen dabei in den 1960er- und 1980er-Jahren, die US-Schattenregierung zu finanzieren. Es gab eine mehr als 60 Jahre andauernde Geschichte von geheimen Verhandlungen, Abkommen, Allianzen und Geschäften, die niemals ans Licht gekommen sind. Der kriminelle Untergrund der Kabale plant, bestimmte große Ereignisse der Welt zu inszenieren, um die menschliche „Viehherde zu schlachten“ – das alles, während sie sich selbst immer noch öffentlich als Politiker, Wirtschaftsführer, Könige, Prinzen und Finanzexperten maskieren. Saudi Arabien hat die Vereinigten Staaten über die OPEC mit Öl versorgt, und die USA erschufen im Gegenzug den Petrodollar. Die Gewinne dieser Aktionen wurden in die Schattenregierung abgezweigt und investiert, damit dieser Kreislauf unbeobachtet fortgesetzt werden konnte – doch gewählte Beamte und die Öffentlichkeit wurden nicht darüber informiert. Das Öl-Geld der Saudis wurde für schwarze Projekte wie das geheime Weltraumprogramm, den illegalen Menschenhandel, den illegalen Waffen- und Drogenhandel sowie für Erpressung, Bestechung, Attentate, Staatsstreiche, Angriffe unter falscher Flagge und andere Zwecke verwendet, die Präsident Trump nun versucht, zu stoppen.

Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten war das wichtigste Ereignis, um den Tiefen Staat, die Schattenregierung und die Kabale zu stürzen und auch ihre Marionetten ans Tageslicht zu zerren. Sie sind leicht zu identifizieren, denn es sind diejenigen, die sich am lautesten über die Wahl von Trump und seine Politik beschweren – seien es Politiker, Personen von den Massenmedien oder Wirtschaftsführer. Sie haben alles zu verlieren, denn ihre Verbrechen stehen kurz vor der Aufdeckung, und dann warten Anklagen auf sie. Auch weitere Aufdeckungen zum Anschlag von 9/11 sollen bald folgen.

Medien und Wirtschaft: Paladin merkt hier an, dass wichtige Informationen weiterhin über Twitter verbreitet werden sollen, was auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass die White Hats hinter den Mitteilungen von QAnon stecken könnten. NAFTA, TPP, PCA und der Iran-Nuklear-Deal waren alles Verträge, die vom Tiefen Staat erschaffen wurden, um die Welt in Richtung der Neuen Weltordnung zu leiten. Das zerfallende EU-Modell sollte als eine Blaupause benutzt werden. Es hätte somit weitere Gruppen von nicht gewählten, nicht haftbaren, unverantwortlichen Bürokraten gegeben, die die Grundrechte und nationalen Gesetze von Staatsbürgern und Völkern untergraben hätten, indem sie mit ihren betrügerischen, illegalen und unmoralischen Praktiken fortgefahren wären. Paladin erklärt, dass der „König von Frankreich“ eine weitere von der Kabale kontrollierte Marionette darstellt, der von diesen Globalisten kontrolliert wird, er soll in den Augen der White Hats nur Befehle entgegennehmen, aber nicht regieren und führen können. Präsident Trump setzt hier den neuen Standard für alle Weltführer, um ein Beispiel zu geben, wie man diese Globalisten der Neuen Weltordnung und ihre Agenden zurückdrängen kann – hoffentlich werden zum Wohle der ganzen Menschheit andere Staatsmänner seinem Beispiel folgen!

 

Geo- & Exopolitics: Benjamin Fulford Update + mehr…. (19.Februar 2019)

Benjamin Fulford Update v slovenčine: http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

Vzájomná závislosť vysokého financovania a militarizácie: hlavná cesta do Spojených štátov Európy

Vyzbrojenie a vojna boli vždy najproduktívnejšou oblasťou kapitálu. Od vzniku vysokého medzinárodného financovania a jej úloha pri formovaní globálnych politických podmienok je svet v stave kolísania, na okraji pádu.

En passant/postupne sú realizované aj staré, "večné" ciele. Zvláštna úloha v tom prichádza a príde v podobe Nemecka: ako cieľ, ako prostriedok a ako metóda.

Monetarizmus namiesto kapitalizmu. Globalizácia prostredníctvom vysokých financií

"Konšpirační teoretici" rovnako ako všetci ostatní odporcovia mainstreamových médií sa stále viac nachádzajú v psychologickej, právnej, politickej a mediálnej situácii, ktorou sa viac a viac postupuje pod mottom v prípade, že ak myšlienka nie je porazitelná, potom treba bojovať proti tomu mysliteľovi.

Ako sebaobrana je celkom rozumné preukázať svoju pozíciu s myšlienkami práve tých, proti  ktorým „ konšpiračný teoretik“ štartuje do vojny. To núti jeho kritikov bojovať proti originálu, to znamená proti zdroju toho, čo je predmetom "kritiky".

Od Dr. Lothar Wanderer ...

Zdroj a ďalšie: https://www.pravda-tv.com/2019/02/verflechtung-von-hochfinanz-und-militarisierung-hauptweg-zu-den-vereinigten-staaten-von-europa/

 

Rüstung und Krieg waren schon im­mer das ertragreichste Feld das Kapi­tals. Seit Entstehung der internationalen Hoch­finanz und ihrer Rolle bei der Gestaltung der globalen politischen Verhältnisse befin­det sich die Welt im Taumel, am Abgrund.

En passant werden dabei auch alte, „ewi­ge“ Ziele verwirklicht. Eine besondere Rol­le dabei kam und kommt Deutschland zu: als Ziel, als Mittel und als Metho­de.

Monetarismus statt Kapitalismus. Globalisierung durch die Hochfinanz

“Verschwörungstheoretiker” wie auch alle anderen Widersprecher der Mainstream Medien sehen sich zunehmend einer politischen, rechtlichen, medialen und psychologischen Situation gegenüber, die im­mer stärker nachdem Motto verfährt, wenn der Gedanke nicht bekämpfbar ist, dann bekämpfe den Denker.

Schon als Selbstschutz ist es deshalb durchaus sinnvoll, die eigene Position mit dem Gedankengut de­rer zu belegen oder eben zu beginnen, gegen die der “Verschwörungstheoretiker” zu Felde zieht. Das zwingt seine Kritiker dazu, das Original, also die Quellen dessen zu bekämpfen, was Gegenstand der “Kritik” ist.

Von Dr. Lothar Wanderer…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2019/02/verflechtung-von-hochfinanz-und-militarisierung-hauptweg-zu-den-vereinigten-staaten-von-europa/

Geo- & Exopolitics: OXFAM – 2,2 Mrd. Euro pro Tag mehr für Milliardäre + Fulford Update + Rakowski-Protokolle enthüllen Verschwörung zwischen Freimaurern und Bankiers     

OXFAM - 2,2 miliardy eur pre miliardárov za deň + Fulford Update + Rakowski-protokoly odhaľujú sprisahanie medzi slobodomurármi a bankármi

(22.Januar 2019)

Veröffentlicht am Januar 22, 2019von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

2,2 miliardy eur za deň viac pre miliardárov

Majetok všetkých miliardárov vzrástol v minulom roku o 2,5 miliardy dolárov (2,2 miliardy eur). Oxfam príde k tomuto záveru vo svojej nedávnej správe "Vecné verejné alebo súkromné ​​bohatstvo". Sociálna nerovnosť sa na celom svete ďalej zvyšuje. Keďže najchudobnejšia polovica svetovej populácie utrpela podľa štúdie stratu jedenástich percent, alebo 500 miliónov dolárov denne.

Oxfam, združenie viacerých organizácií poskytujúcich pomoc tradične prezentuje svoje údaje o rozdieloch medzi bohatými a chudobnými pred začiatkom ročného Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose vo Švajčiarsku. Od finančnej krízy pred desiatimi rokmi sa počet miliardárov na celom svete takmer zdvojnásobil. Dvadsaťšesť miliardárov vlastní rovnako veľa ako najchudobnejšia polovica svetovej populácie, kritizoval režisér Oxfamu Winnie Byanyimu.

Hoci Oxfam chváli pokles obyvateľov žijúcich v extrémnej chudobe od roku 1990, tento trend oslabuje. Rovnako ako predtým, 736 miliónov ľudí žilo za 1,90 dolárov za deň na osobu - definícia Svetovej banky o extrémnej chudobe. Tempo, ktorým sa znižuje extrémna chudoba sa od roku 2013 znížila na polovicu. V niektorých častiach Afriky to ešte vzrástlo ...

2,2 Mrd. Euro pro Tag mehr für Milliardäre

Das Vermögen aller Milliardäre ist im vergangenen Jahr um 2,5 Milliarden US-Dollar (2,2 Mrd. Euro) täglich gestiegen. Zu dieser Einschätzung kommt Oxfam in seinem aktuellen Bericht „Öffentliches Gut oder privater Reichtum“. Die soziale Ungleichheit sei weltweit weiter gestiegen. Denn die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung erlitt laut Studie Einbußen von elf Prozent oder 500 Millionen Dollar pro Tag.

Oxfam, ein Verbund mehrerer Hilfsorganisationen, legt traditionell vor Beginn des jährlichen Weltwirtschaftsforums (WEF) im schweizerischen Davos seine Zahlen zur Kluft zwischen Armen und Reichen vor. Seit der Finanzkrise vor rund zehn Jahren verdoppelte sich die Zahl der Milliardäre weltweit nahezu. 26 Milliardäre besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, kritisierte Oxfam-Direktorin Winnie Byanyima.

Oxfam lobt zwar den Rückgang von in extremer Armut lebender Menschen seit 1990. Allerdings schwäche sich dieser Trend ab. Nach wie vor lebten 736 Millionen Menschen von 1,90 Dollar pro Tag und Person – die Weltbank-Definition für extreme Armut. Das Tempo, in dem extreme Armut abnehme, habe sich seit 2013 halbiert. In Teilen Afrikas sei diese sogar wieder gestiegen…

Quelle und weiter: https://orf.at/stories/3108403/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Benjamin Fulford Update – 21.Januar 2019: Das faschistische 4. Reich bricht zusammen, während die Kriegsverbrecher weiterhin zusammengetrieben werden

V slovenčinehttp://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

Quelle deutsch und weiter: http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2019/01/benjamin-fulford-das-faschistische-4.html

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rothschildov plán: Protokoly Rakovského z roku 1938 odhaľujú sprisahanie medzi slobodomurármi a bankármi

To je možno najvýnosnejší politický dokument v moderných dejinách. Odhaľuje pravdu o "kultúrnej vojne". Je to satansko-kabbalistický útok centrálnych bankárov na európsko-západnú civilizáciu.

Červená symfónia je prepis výsluchu Illuminati-kresťana Rakowského v roku 1938. Potvrdil, že cieľom centrálnych bánk je globálny komunizmus. h. v novom svetovom poriadku.

"Existuje len jeden cieľ, jeden cieľ: triumf komunizmu. Nie je to Moskva, ktorá bude vnucovať svoju vôľu demokraciám, ale New York, nie Comintern, ale "kapitáni" na Wall Street. "(Griffin, 269)

Slobodomurárstvo je tiež súčasťou tohto programu.

Stalinistické policajné vypočúvanie Christiana G. Rakowski (65), z roku 1938 zakladateľom Komunistickej internacionály, prinieslo na svetlo sprisahanie o získaní svetovej nadvlády zo strany bankárov.

50-stranový prepis jeho ankety s názvom Červená symfónia nebol určený na to aby bol verejný. To potvrdzuje, že Rothschildov plán zamýšľal použiť komunizmus na vytvorenie svetovej diktatúry superbohatých. Rakovský mal byť popravený pretože mal v úmysle zvrhnúť Stalina.

To je možno najvýnosnejší politický dokument v moderných dejinách. Odhaľuje to, prečo ilumináti založili Hitlera a snažili sa ho zničiť a prečo Stalin uzavrel dohodu s Hitlerom v roku 1939 (Hitler - šachová figúrka Rothschildovcov a Illuminátov).

(Christian Rakowski a Leon Trotsky, okolo roku 1924. Trockij, zástupca centrálnych bankárov Illuminati, mal nasledovať Lenina, ale Stalin mu predchádza)

Christian Rakowski bol skúsený zasvätený komunizmu. Narodil sa v Chaim Rakeover v roku 1873, študoval medicínu vo Francúzsku predtým ako sa stal revolučným. Bol vodcom teroristickej skupiny, ktorá napadla vládnych úradníkov.

V roku 1919 ho Lenin poveril vládou Sovietskeho zväzu. Počas občianskej vojny v rokoch 1917-1922 si udržal kontrolu nad bolševikmi. Stalin ho vymenoval za ruského veľvyslanca v Paríži v roku 1925.

Rakowski patril silnej Trockistickej frakcii, ktorá dostala príkaz od Rothschildovcov. Mnohé z týchto skupín boli zastrelené v roku 1937 počas Stalinovej čističky Komunistickej strany.

Polnočný výsluch

Okolnosti polnočnej skúšky 26. januára 1938 boli veľmi dramatické. Čo by mohol Rakowski povedať aby zachránil svoj život?

Zdá sa, že Rakowski používa taktiku vo forme "podvodu prostredníctvom pravdy". Získal dôveru tým, že odhalil pravdu, ale zanechal veľa. Vyzval svojich vyšetrovateľov tým, že vyhlásil, že on a Trockij boli neporaziteľnou mocou, ktorú nazval "kapitalisticko-komunistickou finančnou medzinárodnou".

Potvrdil, že "revolučné hnutie" malo získať podporu tým, že predstiera, že slúži morálnym a kolektívnym ideálom ľudstva. Konečným cieľom je však poskytnúť bankárom celkovú moc po celom svete rozdelením spoločnosti a oslabením zavedenej autority.

V skutočnosti znamená "revolúcia" "zvrhnutie" západnej civilizácie a nahradenie Boha Satanom.

"Kresťanstvo je naším jediným skutočným nepriateľom, pretože všetky politické a ekonomické fenomény buržoáznych štátov sú len jeho následkami," povedal Rakowski. (Všetky citácie od Griffina, Štvrtá ríša bohatých, 1988, str. 264)

Mier je "kontrarevolučný", pretože vojna otvára cestu pre revolúciu.

Rakowski, ktorého jazyk bol uvoľnený mierne opojným liekom vo víne, hovoril o Illumináti v tretej osobe ako "ona". Bol členom, aj keď nebol súčasťou vnútorného kruhu.

Vysvetlil, že "ilumináti" sú zednárenská tajná spoločnosť, ktorá sa zaviazala komunizmu. Významne jej zakladateľ Adam Weishaupt vzal názov "druhé antikristovské sprisahanie tej doby, gnosticizmu". (249)

Ako sa táto uchopiteľná správa objavila

Vyšetrovateľ bol jedným z najslávnejších agentov Stalina, Gavril Kus'min, známy ako "Gabriel".

Okrem skrytého zvukajúceho inžiniera bol tu len jeden doktor s názvom Jose Landowsky.

Prijatý ministerstvom vnútra ZSSR na "uvoľnenie jazyka zadržaných osôb", Dr. Ing. Landowsky bol chorý z dôvodu mnohých mučení, ktoré zažil.

Avšak Rakovského vypočúvanie bolo priateľské. Dr. Landowsky pochyboval, že malý omamný nápoj, ktorý urobil v Rakovskom nápoji, mal veľký vplyv.

Výsluch vo francúzštine trval od polnoci do sedem a pol hodiny ráno. Potom Kus'min Landowsky nariadil preložiť rozhovor do ruštiny a urobiť dve kópie.

Obsah bol tak neuveriteľný, že Landowsky urobil ďalší úder pre seba. "Je mi ľúto, že som mal odvahu," napísal. (279) (Bolševici zaútočili na Landowského otca, cárskeho plukovníka, počas revolúcie v roku 1917).

Dobrovoľnícky španielsky fašista neskôr našiel rukopis na Landowskyho tele v chatrči na prednej strane Petrohradu počas druhej svetovej vojny. On to priniesol do Španielska, kde bol prepustený v roku 1949 ako Sinfonia en Rojo Mayo.

Celý text Red Symphony bol publikovaný online Peter Myersom.

Prepis bol publikovaný v roku 1968 v angličtine ako The Red Symphony: X-Ray of Revolution.

odhalenie

Rakowski dal jeho vyšetrovateľom ohromujúci pohľad do novodobých dejín, dokázal, že Ilumináti riadia svet (ponechali Iba štyri krajiny bez Rothschild centrálnej banky (videa)).

"Peniaze sú základom sily," povedal Rakowski a Rothschildovia to robia vďaka bankovému systému.

"Revolučné hnutie" bolo pokusom Meyer Rothschilda a jeho spojencov o ochranu a rozšírenie tohto monopolu vytvorením totalitného Nového svetového rádu.

Tieto Rakowski: "Rothschildovci neboli poklady, ale šéfovia tohto prvého tajného komunizmu ... Marx a najvyšší šéfovia z prvých medzinárodných ... boli riadené Baronom Lionel Rothschildom [1808-1878], ktorého revolučný portrét [" Sidonia "] Disraeli , anglického premiéra, ktorý bol tiež jeho tvorom a bol nám ponechaný [v Disraeliho rímskom Coningsby]. (250)

Lionelov syn Nathanael (1840-1915) musel zvrhnúť dynastie kresťanov-Romanoffov. Prostredníctvom svojich agentov Jacob Schiff a bratia Warburg, on financoval v roku 1905 japonskú stranu v rusko-japonskej vojne a neúspešné povstanie v Moskve.

Vtedy viedol prvú svetovú vojnu (Trockij bol za vraždou arcivojvodu Ferdinanda) a financoval boľševickú revolúciu v roku 1917. Rakowski povedal, že sa osobne podieľal na prevode finančných prostriedkov v Štokholme. (251-252)

Pracovné hnutie alebo "Bund" bol Rothschildov nástroj. Konfederácia "tajná frakcia" infiltrovala všetky socialistické strany v Rusku a poskytla vedenie ruskej revolúcie. Alexander Kerensky, menševikský premiér, bol tajným členom. (253)

Leon Trotsky sa stal vodcom ZSSR. Trockij sa oženil s dcérou jedného z najbližšieho Rothschild-zamestnanca, bankára Abram Zhivotovsky, a bol súčasťou "klanu".

Bohužiaľ, "národni" komunisti ako Lenin sa dostali do cesty. Lenin odmietol Trockého a uzavrel mier s Nemeckom (Zmluva z Brest Litovsk, 1918). To nebolo v zmysle Rothschilda.

Prvá svetová vojna by mala skončiť ako druhá svetová vojna. Rusko malo v roku 1918 prekonať Nemecko a pomôcť miestnym "revolucionárom" vytvoriť "ľudovú republiku".

Trockij bol v roku 1918 zodpovedný za pokus o atentát na Lenina, ale Lenin prežil. Keď Lenin utrpel mŕtvicu v roku 1922, Trockij mu poslal milosť, prevrat cez Levina, Leninovho lekára.

V tomto kritickom momente sa stalo neočakávané: Trockij sa stal chorým a Stalin prevzal moc. V tomto kritickom období trockisti predstierali, že podporujú Stalina a infiltrovali jeho režim, aby sabotoval.

Rakowski charakterizoval Stalina ako "Bonapartist," nacionalistický, na rozdiel od medzinárodného komunistického ako Trockij, ktorý slúžil agende bankárov.

"Je vrahom revolúcie, neslúži mu, ale robí svoje služby; predstavuje najstaršiu formu ruského imperializmu, tak ako to Napoleon identifikoval s galskými ... "(257)

Kontrola Stalina

S cieľom riadiť Stalina musel medzinárodný finančný systém vybudovať Hitlera a NSDAP.

"Veľvyslanec Warburg sa predstavil falošným menom a Hitler ani nepochyboval o svojej rase. Má tiež lži, ktorého zástupca bol ... Naším cieľom bolo vyprovokovať vojnu a Hitler stál o vojnu ... [nacisti] dostal milióny dolárov, ktoré boli zaslané k nemu od Wall Street, a milióny mariek od nemeckých finančníkov cez hriadeľ; [za predpokladu] zachovania SA a SS a tiež na financovanie volieb ... "(259-260)

Bohužiaľ pre bankárov Hitler tiež preukázal tvrdohlavosť. Začal tlačiť svoje vlastné peniaze!

"Vzal si privilégium vyrábať peniaze a to nielen hotovosť, ale aj peňažné peniaze; prevzal nedotknutelné falšovanie strojov a používal ich pre dobro štátu ... Viete si predstaviť, čo by sa stalo ... či to navrhol aj rad ďalších krajín a obdobie sebestačnosti by vytvorili [absolútne pravidlo, ktoré nahradia bankára.] A ak si potom dokážete predstaviť svoje kontrarevolučné funkcie ... "(263)

Hitler sa stal väčšou hrozbou ako Stalin, ktorý nezasahoval do peňazí. Rakovskij súčasným poslaním bolo presvedčiť Stalina aby s Hitlerom uzavrel dohodu a Hitlerovu agresiu proti Západu. Cieľom bolo, aby Nemecko a západné národy sa vyčerpali pred otvorením druhej fronty na východe.

[Podľa Waltera Krivitsky, na čele sovietskej vojenskej rozviedky v Európe, ktorý prebehol na Západ a bol zavraždený v roku 1941, Stalin bol stanovený v roku 1934, aby podpísali pakt s Hitlerom. Nemal žiadnu túžbu bojovať proti nacistom. Je možné, že Rakowski a jeho sponzori to nevedeli? - Kriwitzki o Stalinovej tajnej službe (1939)]

Rakovský vyzval Rusov, aby využili taktiku "podvodu pravdy". Rusi by mali zapôsobiť na Hitlera s ich úprimnou túžbou po mieri. Hitler netušil, že bol použitý na vojnu na dvoch frontoch.

Stalinovi bola daná voľba. Ak by súhlasil so zdieľaním Poľska s Hitlerom, Západ by vyhlásil iba vojnu jedného agresora, Nemecka. Ak by odmietol, bankári by Hitlerovi povolili aby ho vyhodil.

Kus'min požadoval potvrdenie na vysokej úrovni. Rakovský mu povedal aby navštívil Josefa Daviesa, veľvyslanca USA v Moskve, slobodomurára a predstaviteľa medzinárodnej komunistickej vlády Roosevelta.

Niekto bol poslaný Daviesovi, ktorý potvrdil, že "veľa sa vyhrá" keď dostane Rakowski odpustenie. Dňa 2. marca 1938 bola do Moskvy vyslaná strašidelná rozhlasová správa v šifre londýnskeho veľvyslanectva.

"Buď odpustenie alebo nacistické nebezpečenstvo sa zvýši," povedal. Davies sa zúčastnil na Rakovskom procese a pozdravil ho so zednárenským pozdravom. V ten istý deň, 12. marca 1938, Hitler napadol Rakúsko.

Rakovského rozsudok smrti bol premenený. Niektorí veria, že naďalej žije pod kódovým menom. Podľa iného zdroja bol v roku 1941 zastrelený.

Zahájili sa tajné rokovania s Hitlerom. Výsledkom bol Pakt Ribbentrop-Molotov, ktorý bol podpísaný v auguste 1939 len týždeň pred inváziou do Poľska.       

Zdá sa, že vypočúvanie vytvorilo dohodu medzi Stalínom a Iluminátmi.

Rakovsky povedal Kus'minovi, že ilumináti nikdy neprijmú pozície v politike ani financiách. Používajú "sprostredkovateľov" (finančný bojovník Rothschildovcov predáva fiduciárny obchod - bývalý bankár Rothschildovcov Macron šokuje Trumpa). Kriegsfinanzier Rothschild verkauft Treuhandgeschäfte – Ex-Rothschild-Banker Macron brüskiert Trump).

„Bankiers und Politiker sind nur Strohmänner … obwohl sie hohe Positionen einnehmen und Urheber der ausgeführten Pläne zu sein scheinen …“ (248-249)

 

"Bankári a politici sú iba slamníci ... aj keď sa zdá, že majú vysokú pozíciu a zdá sa, že sú pôvodcami tých vykonaných plánov ..." (248-249)

 

Geo- & Exopolitics: Was bringt 2019? QAnon, Trump & der Anfang vom Ende der Eliten-Mafia (von Eva Maria Griese) – 30. Dezember 2018

Geo & Exopolitics: Čo prinesie rok 2019? QAnon, Trump a začiatok konca elitnej mafie (Eva Maria Griese) - 30. december 2018

Veröffentlicht am Dezember 30, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Was bringt 2019? QAnon, Trump & der Anfang vom Ende der Eliten-Mafia

Čo prinesie rok 2019? QAnon, Trump a začiatok konca elitnej mafie

Bývalý Forbes novinár Benjamin Fulford verí v jeho videu z 24. decembra, že v USA bude mať "Vláda vypnutie", ktoré zaviedol prezident Trump a ktoré nesúvisí priamo s financovaním hraničného plota s Mexikom, ale skôr s hroziacimi vojenskými súdmi a a finančným reštartom.

Trestní príslušníci Deep State/hlbokého štátu, váleční zločinci, pedofíli a podozriví z obchodovania s ľuďmi sú konečne zodpovední.

Takmer presne pred rokom vytvoril Trump právny základ s výkonným príkazom na zhromažďovanie/zabavenie majetku týchto podozrivých a s vyhlásením výnimočného stavu umožnil aj vojenské súdy.

Odvtedy čakalo na ich doručenie adresátom viac ako 70 000 "uzatvorených obžalob". Eva Maria Griese.

Podivné listy spôsobia Obamovi, Clintonom a Bushovcom skamenené výrazy

V pamätnej službe pre najväčšieho vojnového zločinca Georgea Herberta Walkera Busha sme videli divné scény, ktoré okamžite nasadili zvuk mlynu. Vo veselí si truchlíci sedeli hltavo vedľa seba a boli celkom optimistickí.

Ale keď otvorili obálku priloženú k dokumentom, ktoré im boli predložené, každému sa sa náhle zmenil výraz tváre.

Jeb Bush, jeden zo synov George Busha slávnostne položil svoju pravú ruku na srdce keď rakva prešla s otcovou mŕtvolou. Jeho matka Laura mu ukázala list, ktorý už otvoril a potom sa jeho slávnostný výraz okamžite zamrazil a nechal jeho ruku klesnúť v omráčenom tichu.

Jeb Bush patril všetkým bezpečnostným spoločnostiam, ktoré boli v septembri 2001 zodpovedné za kontrolu pasažierov a ktorých kontrola vrahov z 11. septembra prešla bez akýchkoľvek problémov.

Bolo by veľmi odvážnym krokom Donalda Trumpa aby oznámil odsúdenú dlho nenávidenú Washingtonskú elitnú mafiu v očiach svetovej verejnosti

Dokonca aj viceprezident Mike Pence údajne dostal takúto obálku. Vojenské príkazy, ktoré sú základom výkonného poriadku Trumpa, sa v týchto dňoch predĺžili o ďalší rok. Podľa amerických blogerov na voľnej nohe čakajú dve veľké väzenské lode v prístavoch na východnom pobreží na ich náklad a už smerujú do Guantánama.

Q-Anon, osudný zdroj z Bieleho domu, varoval pred niekoľkými týždňami pred "stanným právom", a poukázal na to, že by nastala v Saudskej Arábii v zadržaní v rámci trestného Saudskej rodinou v luxusnom hoteli stanného práva uverejnenia (iba stanného práva Trump plánuje masové zatýkanie prominentných "hlbokých štátnych" zradcov (videá)).

QAnon tiež nedávno povedal, že Gitmo je pripravené pre nových väzňov. Na skladovanie sa diskutovalo aj v prípade krízy dodávok. V Spojených štátoch sa objavil dav "Občianskych novinárov" ako protipód "Falošných správ", ktoré môžu slobodne predvídať. Žiadny poplatok, pretože služba YouTube ich popiera napriek vysokej speňažiteľnosti kliknutia, ale medzi tým prepína reklamy.

Na jeseň roku 2017 sa sieť objavila pod jednoduchým menom QAnon ako vodca pre komunitu fanúšikov Trump. QAnon internetové príspevky  podporujú myslenie s krížovými odkazmi a tiež robí odvážne predpovede. WWG1WGA - "Kde pôjdeme jeden, ideme všetci" alebo "Budúci prooves past" sú vedľa jeho sloganov.

YouTuber Isaac Green nie je veľký fanúšik QAnon, ale prináša na svojom kanáli "anti-školu" veľmi profesionálne video o pohybe QAnon a pokrýva niekoľko minút v pozadí – ako vytiahnuť žihadlo ( "manipulátory") hlboké štátu a zločiny Washingtonskej elity-mafie (pozri nižšie video)

Dokonca aj John F. Kennedy chcel zastaviť kriminálnych bankárov Fedu a platil za to svoj život

Donald Trump vo tweetu povedal, že Federálna rezervná banka je koreňom všetkého zla. Pred viac ako sto rokmi vedúca dynastia bánk presvedčili amerického prezidenta Woodrowa Wilsona aby im dal suverenitu nad tlačou a vydávanie amerických dolárov v ich súkromnej banke.

Odvtedy vyrábajú od začiatku "zbytočne" peniaze a požičiavajú ich štátu za úroky. Takéto centrálne banky majú suverenitu nad vydávaním peňazí takmer vo všetkých krajinách sveta.

Len Irán, Sýria, Kuba a Severná Kórea majú svoj vlastný monopol na svoju peňažnú zásobu a ruský Putin sa už nejaký čas snaží zbaviť sa centrálnej banky. Vo Francúzsku sa však Rothschildom podarilo dokonca nastaviť svojho bývalého zamestnanca Macrona ako prezidenta. Teraz presadzuje svoju agendu dlhovej únie v eurách.
Mnoho náznakov reštartovania finančného systému

Od bankrotu Lehmann pred desiatimi rokmi sa finančný systém obchodoval na veľmi jemnej línii, pričom zostal na hladine len s minimálnymi úrokovými sadzbami a prehnanou menovou expanziou. Benjamin Fulford podozrieva, že nový finančný systém je bezprostredný a že už dlhodobo existuje ustanovenie.

Napríklad v decembri 2018 spoločnosti už nevydávali nevyžiadané dlhopisy, čo by mohlo byť dôvodom zlyhania na akciových trhoch koncom roka a prudkým poklesom cien. Systém sa môže obnoviť až po tomu predchádzajúcim vyhlásením konkurzu. Spracovanie druhu kapitoly 11 sa zvažuje (hlboký štát sa zase vyberie: americkí miliardári plánujú farebnú revolúciu proti Trumpovi).

Trump, Putin a Xi chcú zmeniť americkú hegemóniu na multipolárny svet, v ktorom dokážu spravodlivo súťažiť

Pred opätovným spustením sa však musí vytvoriť aspoň formálne stabilná politická stabilita. Iba vtedy keď Spojené štáty vystúpili z krízových oblastí tisíce kilometrov od svojho národa, potom mier môže znovu vstúpiť, zahŕňajúci všetky pobrežné a partnerské štáty, ktoré sa naozaj zúčastňujú.

Trump má niekoľko dobrých dôvodov na ústup. To ušetrí veľa peňazí, on potrebuje vojakov čoskoro na domácej fronte proti Deep štátu a Trump tiež vie, že vojaci v Afganistane na prvom mieste makových polí pre CIA strážia obchody s heroínom (USA pracuje na novom svetovom poriadku - s odstránením Trumpa by tam bola revolta USA arbeiten an einer neuen Weltordnung – bei Absetzung von Trump gäbe es eine Revolte).

16 tajných služieb CIA slúži ako rozšírené zbrane celosvetovo pôsobiacim/vládnucim kabalom Deep State/hlbokéhoštátu. Financujú svoju podvratnú skrytú vojnu prostredníctvom nezákonného obchodovania s drogami, s ktorým sa nešetrí na viac ako 700 amerických vojenských základniach. Pdozrieva sa, že Vatikánska banka premýva drogové peniaze ale je to naozaj teória o sprisahaní ...

Vzhľadom na krízu s opiátmi Trump už v októbri minulého roka vyhlásil národnú zdravotnú pohotovosť. Tento marec sa obhajoval za potrestanie Grossdealera smrťou. V Spojených štátoch boli návykové opiáty predpísané ako liečivá proti bolestiam. V priemere každý deň 160 Američanov zomrie na zneužívanie drog.

Dúfajme, že "Amerika prvá", to bude tiež znamenať začiatok konca medzinárodnej vojenskej intervencie americkej armády po celom svete len na dosiahnutie geopolitických cieľov

Americkí vojaci sa vrátia domov aby ochránili Ameriku. Vojaci, ktorí opustili vojenské služba, boli volaní do aktívnej služby. Počas polhodinového vianočného vystúpenia v Oválnom úrade pozdravil rad vysoko postavených vojenských predstaviteľov, ktorí sú hrdí na ich odhodlanie a službu vlasti. halbstündigen Weihnachtsansprache im Oval Office

Geo- & Exopolitics: Was bringt 2019? QAnon, Trump & der Anfang vom Ende der Eliten-Mafia (von Eva Maria Griese) – 30. Dezember 2018

Veröffentlicht am Dezember 30, 2018von erstkontakt blog

 

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Was bringt 2019? QAnon, Trump & der Anfang vom Ende der Eliten-Mafia

Der ehemalige Forbes Journalist Benjamin Fulford vermutet in seinem Video vom 24. Dezember, dass der in den USA von Präsident Trump verhängte „Government Shutdown“ nicht in direktem Zusammenhang mit der Finanzierung des Grenzzauns zu Mexiko zu tun hätte, sondern vielmehr mit bevorstehenden Militärgerichten und einem finanziellen Neustart.

Kriminelle Mitglieder des Deep State, Kriegsverbrecher, Pädophile und des Menschenhandels angeklagte Verdächtige, sollen endlich zur Rechenschaft gezogen werden.

Vor fast genau einem Jahr hatte Trump mit einer Executive Order die Gesetzesgrundlage dafür geschaffen, das Vermögen dieser Verdächtigen einzuziehen und mit der Ausrufung des Notstandes auch Militärgerichte zu ermöglichen.

Seither warten bereits über 70.000 „versiegelte Anklageschriften“ auf ihre Zustellung an die Adressaten. Von Eva Maria Griese.

Seltsame Briefe sorgen bei den Obamas, den Clintons und den Bushes für versteinerte Mienen

Bei der Trauerfeier für den größten aller Kriegsverbrecher, George Herbert Walker Bush, kam es zu seltsamen Szenen, die sofort die Gerüchteküche in Gang gesetzt haben. In trauter Eintracht saßen die Trauergäste plaudernd nebeneinander und waren dem Anlass widersprechend recht gut gelaunt.

Doch als sie ein Kuvert öffneten, das den ihnen ausgehändigten Unterlagen beigefügt war, änderte sich bei allen schlagartig der Gesichtsausdruck.

Jeb Bush, einer der Söhne George Bush’s, hatte wie alle anderen feierlich die rechte Hand auf das Herz gelegt, als der Sarg mit dem Leichnam seines Vaters passierte. Seine Mutter Laura zeigte ihm das von ihr bereits geöffnete Schreiben, worauf sich seine feierliche Miene augenblicklich verfinsterte und er fassungslos die Hand sinken ließ.

Jeb Bush gehörten sämtliche Security-Firmen, die im September 2001 für die Kontrolle der Fluggäste zuständig waren und deren Kontrolle die Attentäter von 9/11 ohne Probleme passierten.

Es wäre ein äußerst verwegener Schachzug Donald Trumps, der von ihm schon lange verhassten Washingtoner Eliten-Mafia vor den Augen der Weltöffentlichkeit ihren Untergang zu verkünden

Sogar Vizepräsident Mike Pence soll ein derartiges Kuvert bekommen haben. Die den Militärgerichten zugrunde liegende Executive Order hat Trump in diesen Tagen um ein weiteres Jahr verlängert. Laut US-Bloggern der freien Medien haben zwei riesige Gefängnisschiffe in Häfen der Ostküste auf ihre Beladung gewartet und sind jetzt schon unterwegs in Richtung Guantanamo.

QAnon, die ominöse Quelle aus dem Weißen Haus, hatte bereits vor einigen Wochen vor „Martial Law“ gewarnt und darauf hingewiesen, dass auch in Saudi Arabien bei der Ingewahrsamnahme eines Teils der kriminellen Saudi-Familie in einem Luxushotel Kriegsrecht geherrscht hätte (Erst Kriegsrecht ausrufen: Trump plant Massenverhaftungen von prominenten Verrätern des „Tiefen Staates“ (Videos)).

QAnon sagte kürzlich auch, dass Gitmo für neue Insassen bereit sei. Auch Bevorratung für den Fall einer Versorgungskrise wurde thematisiert. In den USA hat sich als Gegenpol zu den „Fake News“ eine Schar von „Citizen Journalists“ herausgebildet, welche aus freien Stücken prognostizieren. Ganz ohne Honorar, denn YouTube verweigert ihnen trotz hoher Klickzahlen die Monetarisierung, schaltet aber Werbungen dazwischen.

Im Herbst 2017 erschien im Netz unter dem simplen Namen QAnon eine Art Leitfigur für die Community der Trump Fangemeinde. QAnon postet Interna, regt mit Querverweisen zum Nachdenken an und trifft auch gewagte Prognosen. WWG1WGA – „Where we go one, we go all“ oder „Future prooves past“, gehören neben Durchhalteparolen zu seinen Slogans.

Der YouTuber Isaac Green ist zwar kein großer Fan von QAnon, bringt aber auf seinem Channel „Anti school“ ein sehr professionelles Video über die QAnon-Bewegung und vermittelt in wenigen Minuten die Hintergründe zu den Strippenziehern („Handlern“) des Deep State und die Verbrechen der Washingtoner Eliten-Mafia(siehe unteres Video)

Schon John F. Kennedy wollte den kriminellen Bankern der FED das Handwerk legen und bezahlte dafür mit seinem Leben

Donald Trump hatte in einem Tweet darauf hingewiesen, dass die Federal Reserve Bank die Wurzel allen Übels sei. Vor über einhundert Jahren hatten führende Bankdynastien den damaligen US-Präsident Woodrow Wilson davon überzeugen können, einer privaten Bank in ihrem gemeinschaftlichen Besitz die Hoheit über das Drucken und die Ausgabe von US-Dollars zu überlassen.

Seither erzeugen sie aus dem Nichts „out of thin air“-Geld und verleihen es gegen Zinsen an den Staat. Solche Zentralbanken haben inzwischen die Hoheit über die Herausgabe von Geld in fast allen Staaten der Welt.

Nur der Iran, Syrien, Kuba und Nordkorea haben selbst das Monopol über ihre Geldmenge, und Russlands Putin versucht schon länger, die Zentralbank loszuwerden. In Frankreich ist es den Rothschilds allerdings gelungen, ihren ehemaligen Mitarbeiter Macron sogar zum Präsidenten zu machen. Er treibt jetzt ihre Agenda für die Euro-Schuldenunion voran.

Viele Indizien für einen Neustart des Finanzsystems

Seit der Lehmann-Pleite vor zehn Jahren wandelt das Finanzsystem auf einem sehr schmalen Grat und hält sich nur durch minimale Zinsen und exorbitante Geldmengenvermehrung über Wasser. Benjamin Fulford vermutet, dass ein Neustart des Finanz-Systems bevorsteht und bereits seit längerem Vorkehrungen dafür getroffen werden.

Im Dezember 2018 wurden zum Beispiel keine Junk Bonds von Unternehmen mehr ausgegeben, was der Grund für die ausgebliebene Jahresendrally an den Aktienbörsen und die stark fallenden Kurse sein könnte. Das System könne nur nach einer vorherigen Bankrotterklärung neu gestartet werden. Eine Art Chapter-11-Aufarbeitung sei angedacht (Der Tiefe Staat holt noch mal aus: US-Milliardäre planen bunte Revolution gegen Trump).

Trump, Putin und Xi wollen aus der US-Hegemonie eine multipolare Welt machen, in der sie als Wettbewerber auf Augenhöhe fairen Handel betreiben können

Vor einem Neustart muss aber wenigstens pro Forma eine halbwegs robuste politische Stabilität hergestellt werden. Erst wenn sich die USA aus den tausende Meilen von ihrer Nation entfernten Krisengebieten zurückgezogen haben, kann dort unter Einbeziehung aller wirklich beteiligten Anrainer- und Partnerstaaten wieder Ruhe einkehren.

Trump hat mehrere gute Gründe für einen Rückzug. Er spart viel Geld, er braucht die Soldaten demnächst an der Heimatfront gegen den Deep State, und Trump weiß auch, dass die Truppen in Afghanistan in erster Linie die Mohnfelder für den Heroinhandel der CIA bewachen (USA arbeiten an einer neuen Weltordnung – bei Absetzung von Trump gäbe es eine Revolte).

Die 16 Geheimdienste der CIA dienen dem global agierenden Kraken des Deep State als verlängerte Arme. Sie finanzieren ihre subversive verdeckte Kriegsführung durch den Handel mit illegalen Drogen, der über die mehr als 700 US-Militärbasen unbehelligt abgewickelt wird. Dass die Bank des Vatikans die Drogengelder wäscht, ist aber hoffentlich wirklich eine Verschwörungstheorie…

Angesichts der Opioid-Krise hatte Trump bereits im Oktober vergangenen Jahres den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. In diesem März sprach er sich dafür aus, Großdealer mit dem Tode zu bestrafen. In den USA wurden äußerst freizügig die süchtig machenden Opioide als Schmerzmittel verordnet. Heute sterben im Schnitt täglich 160 Amerikaner an Drogenmissbrauch.

„America First“ bedeutet hoffentlich auch den Anfang vom Ende des völkerrechtswidrigen Eingreifens des US-Militärs auf der ganzen Welt, nur um geopolitische Ziele zu erreichen

Die US-Soldaten kehren nach Hause zurück, um Amerika zu schützen. Soldaten, die schon vor Jahren das Militär verlassen hatten, wurden wieder in den aktiven Dienst zurückgerufen. Während einer halbstündigen Weihnachtsansprache im Oval Officebegrüßt er zahlreiche hohe Militärs, lobt ihr Engagement und ihren Dienst für die Nation.

Geo- & Exopolitics: Kampf der Giganten in sen USA – »Corporate America« gegen Donald Trump +Benjamin Fulford Update (20.Dezember 2018)

Veröffentlicht am Dezember 20, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

USA: Kampf der Giganten – »Corporate America« gegen Donald Trump  

USA: boj Gigantov - »Korporačná Amerika« proti Donald Trumpovi

 

 

Amerika je v núdzovom stave od voľby Donalda Trumpa ako amerického prezidenta. Ešte nikdy v histórii USA nebol prezident pod takým útom Establishment (zariadenia) štátu. USA sú rozdelená spoločnosť.

Ako funguje demokracia v Amerike? Známy americký politický predstaviteľ Gore Vidal to raz opísal nasledovne: Počas volebných prestávok musíte prejsť chodbami kongresu. Všetci poslanci stoja so svojimi svojimi mobilnýnmi telefónmi a hovoria po telefóne.

S kým? S ich darcami! S ich sponzormi, finančníkmi kampaní, darcami kampaní. Hovoria im ako majú hlasovať pri ďalších rozhodnutiach v Kongrese. Tak funguje demokracia v Amerike!

Podniková Amerika bojuje o moc a kontrolu


Ľavica a liberáli v USA vynašli bojový koncept: "Corporate America". Intelektuáli ako Noam Chomsky pravidelne používajú tento pojem. Popisuje silnú komunitu záujmov (USA pracujú na novom svetovom poriadku - ak Trump odíde, dôjde k revolte). Intessensgemeinschaft (USA arbeiten an einer neuen Weltordnung – bei Absetzung von Trump gäbe es eine Revolte).

Buržoazia a konzervatívci prevzali tento koncept boja. Pretože aj oni uznali tie isté mechanizmy. Iba ekonomickým liberálom sa ten koncept boja nepáči.
Podniková Amerika - čo je to? "Corporate America" ​​sa vzťahuje na najväčšie korporácie, priemyselné podniky, banky, tieň bánk, finančných inštitúcií, Silicon Valley a Wall Street a niekoľko sto najbohatších rodín v krajine - ale tiež na hlavné mainstreamové médiá, ktoré sú spojené iba v piatich veľkých konglomerátov ,
Všetky tieto jednotky sú prepojené prostredníctvom vzájomných kapitálových investícií a účasti. Veľké médiá, z ktorých všetky sú financované z príjmov z reklamy, inzerujú do tých, ktorí tiež vlastnia väčšinu akcií. Akcionári a inzerenti ide ruka v ruke.

Prečo má toto zhrnutie zmysel? Pretože v určitých otázkach hospodárstva a spoločnosti väčšina "firemnej Ameriky" drží spoločne a pôsobí ako mocný blok. Mediálne kampane sú na celom svete jedinečné v rozsahu a účinnosti.
Ak sa tento blok rozhodne bojovať s hotovosťami a naladí Američanov na kreditné karty a metódy digitálnej platby, potom sa to robí silou, ktorej väčšina Američanov nemôže uniknúť. A čo je trend v Amerike, čoskoro bude trendom po celom svete.


Je Amerika stále krajinou slobody prejavu mienky a reči?

V Číne je štátom a stranou kontrola rôznorodosti názorov spoločnosti. Rebeli a protivníci sú potrestaní alebo sankcionovaní. V USA je "Corporate America", ktorá sleduje a kontroluje rôznorodosť názorov.
Štát a vláda opúšťajú občana v relatívne veľkom rozsahu, pretože sloboda prejavu a reči je pevne ukotvená v americkej ústave. Ale "Corporate America" ​​má svoje vlastné metódy obmedzenia slobody reči a prejavu. To sa deje prostredníctvom ekonomických sankcií, ktoré ovplyvňujú politikov a cenzúry médií.
Ako sa spoločnosť Corporate America zaoberá systémovými rebelmi? To sa ukázalo počas volebnej kampane v USA v roku 2016 a odvtedy. Ktokoľvek, kto verejne podporuje odlišný názor ako "Corporate America", musí očakávať následky:


Odkedy verejné platformy boli stiahnuté a cenzurované (Google / YouTube, Facebook, Twitter); schopnosť získavať finančné prostriedky je obmedzená blokovaním účtov (banky, Patreaon, PayPal); osoby sú verejne vystavené (televízia, internet, noviny) a mediálne "pripravené" na hladkú vraždu povesti; radikálne skupiny (napríklad Antifa) sa ponáhľajú proti nepriateľom.

Takýmto spôsobom sa politická a sociálna opozícia voči hlavnému prúdu umlčí bez toho aby vláda mala na to nejaký vplyv.

Ilúzia, že vláda bola za takým prenasledovaním sa odhalila keď prišiel Trump k moci. Donald Trump nie je bábkou "Corporate Americy", pretože je ekonomicky samostatný a nezávislý (najprv stanné právo: Trump plánuje masové zatýkanie významných zradcov z "hlbokého štátu" (videa))-
(Erst Kriegsrecht ausrufen: Trump plant Massenverhaftungen von prominenten Verrätern des „Tiefen Staates“ (Videos)).

Je rebelom, ktorý sám pochádza z prostredia spoločnosti Corporate America. Zradca z vlastných vlastných radov, ak sa vám páči.
Napokon konzervatívni miliardári "Corporate America", ktorí sa postavili proti Trumpovi, ako napríklad bratia Koch, ktorí patria medzi najbohatších Američanov. Kým najlepší kandidáti demokratov a republikánov konali v zmysle "korporátnej Ameriky", časti organizácie by mohli podporiť obe strany.

Volebné kampane boli ilúzie. To sa ukázalo keď sa Barack Obama bol viac a viac prispôsobený v priebehu jeho funkčného obdobia, kým vo svojej činnosti nebol rozlíšiteľný od George W. Busha. Takmer žiadny prezident nedokázal splniť svoje volebné sľuby (Trump obviňuje Obamu z nezákonnej špionáže a obviňuje ho zo zrady) (Trump beschuldigt Obama illegaler Spionage und wirft ihm Verrat vor)..

Akonáhle je v Bielom Dome, v tom okamihu "Corporate America" ​​prezradí prezidentovi aký by mal byť kurz. To bolo iné s Trumpom. Nedal si nič povedať. To prinesie elitu k hnevu (k zúrivosti) (Hlboký štátznova naráža: americkí miliardári plánujú farebnú revolúciu proti Trumpovi)-(Der Tiefe Staat holt noch mal aus: US-Milliardäre planen bunte Revolution gegen Trump).

Rozdelená spoločnosť

Od roku 2018 sa ukazuje –sa javí tak isto ako v jednom overiteľnom experimente – to čo sa stane keď  "korporačná Amerika" koná proti vláde USA, keď americký prezident a jeho administratíva sú v opozícii voči elite štátu. Nikdy v histórii USA, okrem prezidenta Richarda Nixona, bola Corporate America tak zjednotená proti prezidentovi.

Nikdy predtým nebol prezident vystavený takejto nepretržitej mediálnej kampani. Nikdy predtým nebolo investovaných toľko peňazí do predčasného zlyhania prezidentstva ...

 

Geo- & Exopolitics: Kampf der Giganten in sen USA – »Corporate America« gegen Donald Trump +Benjamin Fulford Update (20.Dezember 2018)

Veröffentlicht am Dezember 20, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

USA: Kampf der Giganten – »Corporate America« gegen Donald Trump

Seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ist Amerika im Ausnahmezustand. Noch nie in der Geschichte der USA ist ein Präsident vom Establishment des Landes so bekämpft worden. Die USA sind eine gespaltene Gesellschaft.

Wie funktioniert Demokratie in Amerika? Der bekannte US-Politik-Insider Gore Vidal hatte es einst so beschrieben: Man müsse nur bei den Abstimmungspausen durch die Gänge des Kongresses gehen. Dort würden die ganzen Abgeordneten mit ihren Handys herumstehen und fleißig telefonieren.

Mit wem? Mit ihren Geldgebern! Mit ihren Sponsoren, Kampagnen-Finanziers, Wahlkampf-Spendern. Die sagen ihnen am Telefon, wie sie bei den nächsten Entscheidungen im Kongress abstimmen sollen. So funktioniert Demokratie in Amerika!

»Corporate America« kämpft um Macht und Kontrolle

Die Linken und Liberalen in den USA haben dafür einen Kampfbegriff erfunden: »Corporate America«. Intellektuelle wie Noam Chomsky verwenden diesen Begriff regelmäßig. Er beschreibt eine mächtige Intessensgemeinschaft (USA arbeiten an einer neuen Weltordnung – bei Absetzung von Trump gäbe es eine Revolte).

Die Bürgerlichen und Konservativen haben diesen Kampfbegriff übernommen. Denn auch sie haben dieselben Mechanismen erkannt. Nur die Wirtschafts-Libertären mögen diesen Kampfbegriff nicht.

»Corporate America« – was ist das? Unter »Corporate America« versteht man die größten Konzerne, Industrie-Unternehmen, Banken, Schattenbanken, Finanzinstitute, Silicon Valley und Wallstreet sowie die wenigen hundert reichsten Familien im Lande – aber auch die großen Mainstream-Medien, die in nur fünf große Konglomerate vereint sind.

All diese Einheiten sind mittels wechselseitiger Aktien-Beteiligungen und Teilhaben vernetzt. In den großen Medienanstalten, die allesamt von Werbeeinnahmen finanziert werden, werben jene, die auch einen Großteil der Aktien halten. Aktionäre und Werbekunden gehen Hand in Hand.

Warum ergibt diese Zusammenfassung Sinn? Weil in bestimmten Fragen der Wirtschaft und Gesellschaft die Mehrheit von »Corporate America« zusammenhält und wie ein mächtiger Block agiert. Die Medien-Kampagnen sind an Umfang und Wirksamkeit auf der ganzen Welt einmalig.

Wenn dieser Block entscheidet, dem Bargeld den Kampf anzusagen und die US-Amerikaner auf Kreditkarten und digitale Bezahlmethoden einzustimmen, dann wird das mit einer Wirkmächtigkeit durchgezogen, der sich die meisten Amerikaner nicht entziehen können. Und was in Amerika ein Trend ist, wird bald ein Trend auf der ganzen Welt sein.

Ist Amerika noch das Land der Rede- und Meinungsfreiheit?

In China sind es der Staat und die Partei, die die Meinungsvielfalt der Gesellschaft kontrollieren. Rebellen und Widersacher werden bestraft oder sanktioniert. In den USA ist es »Corporate America«, dass die Meinungsvielfalt überwacht und kontrolliert.

Der Staat und die Regierung lassen den Bürger relativ großen Freiraum, weil die Meinungs- und Redefreiheit in der US-amerikanischen Verfassung fest verankert ist. Doch »Corporate America« hat seine eigenen Methoden, die Meinungs- und Redefreiheit einzuschränken. Das geschieht über Wirtschaftssanktionen, Beeinflussung von Politikern und Medienzensur.

Wie geht »Corporate America« mit »System-Rebellen« um? Das wurde während des US-Wahlkampfes von 2016 und seitdem immer wieder deutlich. Wer öffentlich wirksam einen andere Meinung vertritt, als es »Corporate America« lieb ist, muss mit Folgen rechnen:

Da werden die öffentlichen Plattformen entzogen und zensiert (Google / YouTube, Facebook, Twitter); die Möglichkeiten, Spenden zu sammeln, werden eingeschränkt, indem Konten gesperrt werden (Banken, Patreaon, PayPal); die Personen werden öffentlich bloßgestellt (Fernsehen, Internet, Zeitungen) und medial »fertig gemacht« bis hin zum glatten Rufmord; radikale Gruppen (z.B. Antifa) werden gegen die Widersacher gehetzt.

Am Ende wird auf diese Weise die politische und gesellschaftliche Opposition zum Mainstream mundtot gemacht, ohne dass die Regierung irgendwie Einfluss darauf hat.

Die Illusion, die Regierung stünde hinter solchen Verfolgungen, wurde aufgedeckt, als Trump an die Macht kam. Donald Trump ist keine Marionette von »Corporate America«, weil er wirtschaftlich selbständig und unabhängig ist (Erst Kriegsrecht ausrufen: Trump plant Massenverhaftungen von prominenten Verrätern des „Tiefen Staates“ (Videos)).

Er ist ein Rebell, der selbst aus dem Umfeld von »Corporate America« stammt. Ein Verräter aus den eigenen Reihen, wenn man so will. 

Denn es sind ja auch die konservativen Milliardäre von »Corporate America«, die sich gegen Trump gestellt haben, wie zum Beispiel die Koch-Brüder, die zu den reichsten Amerikanern gehören. Solange die Top-Kandidaten der Demokraten und Republikaner im Sinne von »Corporate America« agierten, konnte Teile des Establishments beide Seite unterstützen.

Die Wahlkämpfe waren Illusionen. Das hat man gesehen, als Barack Obama im Verlauf seiner Amtszeit immer angepasster wurde, bis er schließlich in seinen Tätigkeiten kaum noch von George W. Bush zu unterscheiden war. Kaum ein Präsident hat seine Wahlversprechen umsetzen können (Trump beschuldigt Obama illegaler Spionage und wirft ihm Verrat vor).

Denn kaum ist er im Weißen Haus, erklärt »Corporate America« dem Präsidenten, wie der Kurs auszusehen hat. Bei Trump war das anders. Er hat sich nichts sagen lassen. Das bringt die Elite in Rage (Der Tiefe Staat holt noch mal aus: US-Milliardäre planen bunte Revolution gegen Trump).

Die gespaltene Gesellschaft

Seit 2018 zeigt sich – gleichsam wie in einem überprüfbaren Experiment – was passiert, wenn »Corporate America« gegen die US-Regierung agiert, wenn der US-Präsident und seine Administration im Gegensatz zur Elite des Landes stehen. Noch nie in der Geschichte der USA, außer unter Präsident Richard Nixon, war »Corporate America« so vereint gegen einen Präsidenten aktiv.

Noch nie zuvor war ein Präsident einer solchen ununterbrochen Medien-Kampagne ausgesetzt. Noch nie wurde so viel Geld investiert, um eine Präsidentschaft vorzeitig scheitern zu lassen…

Geo- & Exopolitics: Fulford Updates – die P2 Freimaurer bitten in historischem Schritt um Frieden + Französische Polizisten legen Helme aus Solidarität zu den Gelben Westen nieder + mehr…. (04.Dezember 2018)

Veröffentlicht am Dezember 4, 2018

von erstkontakt blog

Created with GIMP

Benjamin Fulford – Update vom 03.Dezember 2018:

V slovenčine:http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

„In einem historischen Schritt bitten die P2 Freimaurer – die Verehrer der Schwarzen Sonne – um Frieden“

 

 

Erster Erfolg der „Gelbe Westen“ Proteste in Frankreich: Ölriese Total beschwert sich über leere Tankstellen

Prvé víťazstvo "žltých búnd" vo Francúzsku:

 

Francúzsky ropný gigant Total v pondelok oznámil, že niekoľko desiatok ich čerpacích staníc vyčerpalo palivo. Zavinil to dvojtýždňový protest tzv. "Žltých búnd" proti zvýšeniu dane z palív.

Total-hovorca kritizoval "žlté bundy", že  bránili prístup k celkovo jedenástim skladom pohonných hmôt.

V dôsledku nepokojov okolo 75 čerpacím staniciam už došli zásoby v palivových nádržiach preto, že nedostali žiadne dodávky, dodal hovorca. Na národnej úrovni je dodávka stále z veľkej časti pokrytá, to sa dozvedáme z francúzskych médií. Celkovo má 2 200 čerpacích staníc vo Francúzsku.

 

V departmente Morbihan v západnom Francúzsku, Bretónsko, ktoré je obzvlášť zasiahnuté uvažujú verejné orgány teraz znížiť množstvo paliva pre motoristov aby sa zabránilo, že stále viac čerpacích staníc benzínu a motorovej nafty budú vyprázdnené, povedal miestny úradník mediam.

Motoristi vo Francúzsku povedali v rozhovore pre RT, že to prišlo v posledných dňoch k problémom. Motorista žijúci južne od Lyonu vo Valance Eliott Soulie poznamenal:

Nie je to skutočný nedostatok, s ktorým máme čo do činenia. Vďaka prezieravosti čerpacích staníc sú k dispozícii dávky, ktoré možno kúpiť. Avšak centrálny sklad pohonných hmôt vo Valance bol uzatvorený minulý týždeň.

"V opačnom prípade by určite  vznikla panika a čerpacie stanice by boli vyprázdnené v krátkom momente. Všimol som si, že ľudia začali kupovať niekoľko kanistrov aby pre všetky prípady zostali mobilní v najbližších dňoch, "dodal Soulie.

Ali Karamaden z východného francúzskeho mesta Štrasburg povedal RT :

Niektoré obce boli na prídel a predaj pohonných hmôt na 30 litrov na voze. Obávame sa v prípade, že vláda nebude čoskoro zložený s demonštrantmi, mohlo by to viesť k závažným vlámaniu, samozrejme vrátane paliva, ale aj na letiskách a v priemyselných oblastiach.

Demonštranti v posledných dňoch zablokovali všetky cesty vo veľkomestách Francúzska a prístup zásobniam paliva, nákupným centrám a k niektorým letiskám...

 

Der französische Ölriese Total teilte am Montag mit, dass mehreren Dutzend seiner Tankstellen der Kraftstoff ausgegangen sei. Schuld sei der nunmehr zweiwöchige Protest der sogenannten „Gelbwesten“ gegen die Erhöhung der Kraftstoffsteuer.

Ein Total-Sprecher kritisierte, dass die Demonstrationen der „Gelb westen“ den Zugang zu insgesamt elf Tanklagern behindert hätten.

Infolge der Unruhen seien rund 75 Tankstellen die Kraftstofftanks ausgegangen, weil sie keine Lieferungen mehr erhalten hätten, fügte der Sprecher hinzu. Landesweit sei die Versorgung noch größtenteils gedeckt, heißt es aus französischen Medien. Insgesamt verfügt Total über 2.200 Tankstellen in Frankreich.

Im Départment Morbihan in der westfranzösischen Bretagne, die besonders betroffen ist, erwägen Behörden inzwischen, die Benzinmengen für Autofahrer zu rationieren, um zu verhindern, dass noch mehr Tankstellen Benzin und Diesel ausgehen, teilte ein lokaler Beamter Medien mit.

Autofahrer in Frankreich erzählten im Gespräch mit RT Deutsch, dass es in den letzten Tagen zu Problemen kam. Der südlich von Lyon in Valance lebende Autofahrer Eliott Soulié kommentierte:

Es ist kein wirklicher Mangel, mit dem wir es zu tun haben. Dank der Weitsicht der Tankstellen gibt es Rationen, die gekauft werden können. Dennoch war das zentrale Kraftstofflager von Valance für einen Großtteil der letzten Woche gesperrt.

„Sonst wäre sicherlich Panik ausgebrochen und die Tankstellen würden binnen kürzester Zeit leergekauft werden. Ich habe beobachtet, dass Leute begonnen haben, sich mehrere Kanister abzufüllen, um für alle Eventualitäten in den nächsten Tagen mobil zu bleiben“, fügte Soulié hinzu.

Ali Karamaden aus der ostfranzösischen Stadt Straßburg sagte RT Deutsch:

Einige Kommunen haben den Verkauf von Kraftstoff auf 30 Liter pro Auto rationiert. Wir befürchten, wenn sich die Regierung nicht bald mit den Demonstranten zusammensetzt, dann könnte es zu ernsteren Einbrüchen kommen, darunter natürlich beim Sprit, aber auch den Flughäfen und in Industriegebieten.

Demonstranten haben in den vergangenen Tagen ganze Straßen in Großstädten Frankreichs blockiert und den Zugang zu Tanklagern, Einkaufszentren und einigen Flughäfen behindert….

Quelle und weiter: http://derwaechter.org/erster-erfolg-der-gelbe-westen-proteste-in-frankreich-oelriese-total-beschwert-sich-ueber-leere-tankstellen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gänsehaut pur – Französische Polizisten legen Helme aus Solidarität zu den Gelben Westen nieder!

von Jan Walter

Títo odvážni policajti nielenže zhoršujú svoju kariéru, ale aj ich živobytie a kto vie, možno je v stávke aj ich sloboda! Sloboda má svoju cenu a musí byť vynútená civilnou odvahou. Ste hrdinovia! Týmto zákonom ste nastavili dôležitý signál. Tyrani to neočakávali. S týmto príkladom ukážete svetu, ako vyčleniť "rozdeliť a vládnuť". Bravo a viac toho!

Medzitým Macron pokračuje v zradení ľudí tým, že odsudzuje Žlté bundy. Skutočnosť, že postavil strelné jednotky a chce rozbiť ľudské hnutie násilím, hovorí mnoho ...

Zdroj a ďalšie: https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2018/12/03/gaensehaut-pur-franzoesische-polizisten-legen-helme-aus-solidaritaet-zu-den-gelben-westen-nieder/

 

 

Diese mutigen Polizisten setzten dabei nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihren Lebensunterhalt und, wer weiss, vielleicht sogar ihre Freiheit aufs Spiel! Freiheit hat ihren Preis und muss mit Zivilcourage erzwungen werden. Ihr seid Helden! Mit dieser Tat habt ihr ein wichtiges Zeichen gesetzt. Damit haben die Tyrannen nicht gerechnet. Mit diesem Vorbild zeigt ihr der Welt, wie man „Teilen und Herrschen“ ausser Gefecht setzt. Bravo und bitte mehr davon!

Währenddessen verrät Macron das Volk weiter, indem er die Gelben Westen verurteilt. Dass er Scharfschützen aufstellen liess und die Volksbewegung mit Gewalt zerlschagen will, spricht Bände…

Quelle und weiter: https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2018/12/03/gaensehaut-pur-franzoesische-polizisten-legen-helme-aus-solidaritaet-zu-den-gelben-westen-nieder/

Geo- & Exopolitics: Europa – verraten und verkauft  

Európa - zradená a predaná

(von Andreas Popp) + Benjamin Fulford Update… (14.November 2018)

Veröffentlicht am November 14, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok 

Európa: zradená a predaná - Andreas Popp
Je to vďaka autorom slobodných médií, ako aj vďaka členom AFD, že nakoniec sa v Nemecku verejne diskutuje o Globálnom pakte migrácie potom čo nemeckí systém-politici rovnako ako ich "kvalitní novinári" zrejme nepovažovali za nevyhnutnú debatu o tom vplyvnom a budúcnosť meniacom rozhodnutí. Faktom je, že európsky kontinent, konkrétne Nemecko, sa v dôsledku toho dramaticky zmení. Ratifikácia globálneho migračného paktu OSN, ratifikovanie plánované na  10. a 11. decembra 2018, zabezpečí bezpodmienečne podmienky prisťahovalectva pre všetkých migrujúcich pracovníkov na svete. Bezpodmienečne! Hoci prisťahovalci majú povolené aby pri imigrácii trvali na veľkom počte práv ale nie sú povinní prijímať žiadne záväzky. Cieľovou skupinou paktu nie je skupina vojnových utečencov alebo žiadateľov o azyl ale ľudia, ktorí dúfajú, že budú emigrovať do "lepších hospodárskych, profesionálnych alebo bezpečnostných perspektív". To nevyhnutne vedie k sociálnej a hospodárskej nerovnováhe. Chaos je nevyhnutný. Zakladateľ Factory znalostí, Andreas Popp, v tom vídeu dáva otázku nemeckým politikom ako môžu schváliť ten pakt a vysporiadať sa so svojim svedomím. Posledný pokus – medzivolanie -, ktorý/é by mal/o zasiahnuť myseľ a dušu tých hercov.

Europa: verraten und verkauft – Andreas Popp

Es ist den Autoren der Freien Medien wie auch den Mitgliedern der AfD zu verdanken, dass in Deutschland endlich öffentlich über den Globalen Migrationspakt diskutiert wird, nachdem sowohl Deutschlands Systempolitiker als auch dessen „Qualitätsjournalisten“ eine Debatte über diese einflussreiche und Zukunft verändernde Entscheidung offenbar nicht für nötig hielten. Fakt ist, dass sich der europäische Kontinent, namentlich Deutschland, dadurch dramatisch verändern werden. Durch die am 10. und 11. Dezember 2018 geplante Ratifizierung des Globalen UN-Migrationspakts werden die Einwanderungsbedingungen für alle Migrationswilligen dieser Welt bedingungslos ermöglicht. Bedingungslos! Denn die Migranten dürfen bei ihrer Einwanderung zwar auf eine hohe Anzahl von Rechten pochen, Verpflichtungen jedoch werden von ihnen in keinerlei Weise gefordert. Dabei ist die Zielgruppe des Pakts nicht etwa die Gruppe der Kriegsflüchtlinge oder Asylbewerber, sondern Menschen, die sich von der Auswanderung eine „bessere wirtschaftliche, berufliche oder Sicherheitsperspektiven erhoffen“. Dies muss zwangsläufig zu einem sozialen wie auch wirtschaftlichen Ungleichgewicht führen. Das Chaos ist vorprogrammiert. Der Gründer der Wissensmanufaktur, Andreas Popp, stellt in diesem Video die Frage an die deutschen Politiker, wie sie die Zustimmung zum Pakt mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Ein letzter Zwischenruf, der Geist und Seele der Akteure berühren soll.

Quelle und mehr: https://www.wissensmanufaktur.net/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BENJAMIN FULFORD-Update – 12.11.2018

V slovenčine:http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

Geo- & Exopolitics: Das Geheimnis des Tiefen Staates oder wie er lernte die Kontrolle über die Menschheit zu erlangen + Benjamin Fulford Update (07.November 2018)

Veröffentlicht am November 7, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Das Geheimnis des Tiefen Staates oder wie er lernte die Kontrolle über die Menschheit zu erlangen (von Frank Schwede)

Tajomstvo hlbokého štátu alebo ako sa naučil prevziať kontrolu nad ľudstvom (Frank Schwede)

Znovu a znovu sa hovorí o Deep State, o Deep Stat/hlboký štát, ktorý prevzal moc nad Zemou v pozadí verejného poriadku. Existuje veľa špekulácií o tom kto tvorí túto tieňovú vládu.

Raz sa hovorí odynastii Rothschildovcov, potom prídu do hry lóže a tajné spoločnosti ako sú slobodomurári alebo Ilumináti, ale skutoční vládcovia, zdá sa, ešte stále skrývajú šikovne tvár pred očami sveta.

Ale to nie je úplne pravda. Hoci história Deep State je dlhá a teraz celkom tradičná pretože siahu až ku koncu druhej svetovej vojny je pravda oveľa zložitejšia/komplexnejšia než si dokážete predstaviť. Frank Schwede.

História hlbokého štátu začala tesne pred koncom druhej svetovej vojny v Spojených štátoch, pretože vojensko-priemyselný komplex, ktorý tvorí vojsko, inteligencia, politika, priemysel a mnohých Think Thanks a bola postavená postupne vďaka podielom organizovaného zločinu..

Je to, ak chcete, kašová polievka, ktorá mieša všetko dohromady. Priemysel, politiku a armádu. Stroj moci, ktorý je bezkonkurenčne veľký a ktorý roztiahne jeho chápadlá ako hladová chobotnica z kontinentu Spojených štátov takmer vo všetkých smeroch. Toto spojenie poznáme ako transatlantický mostík. To znamená, že cez Transatlantický most hlboký štát rozšíril svoj vplyv aj do Európskej únie.

To, čo mnohí občania (zatiaľ) nevedeli, je skutočnosť, že politika a hospodárstvo od vytvorenia hlbokého štátu sa už nemôžu posudzovať samostatne. Inými slovami, v určitom zmysle sa politické orgány stali výkonnými predstaviteľmi hospodárstva a priemyslu s cieľom postaviť a upevniť svoje vlastné záujmy v spoločnosti.

Zahŕňajú využívanie medzinárodných zdrojov, ako aj rozbíjajúce sa a nepriateľské prevzatie štátov terorom a vojnou, ako to dokazujú Sýria, Líbya a Ukrajina. Vojensko-priemyselný komplex teraz prevzal kontrolu nad všetkými svetovými udalosťami a stavia krajinu v podobe nového svetového poriadku krok za krokom do totalitného režimu.

Je to plaziaci sa proces keď sa berie do úvahy, že založenie Deep State sa uskutočnilo pred viac ako sedemdesiatimi rokmi.

Nástroje, ktoré hlboký štát používa na dosiahnutie svojich cieľov sa pohybujú od známych lží, strachu, myslenia a riadenia názorov až po teror. Politika a ideológia hlbokého štátu sa môže stať akýmsi novým náboženstvom, ktorému väčšina občanov nemôže uniknúť pretože ak odmietne túto ideológiu vo vyjadrení odlišného myslenia sa vysvetlí ako neposlušnosť a trestá sa sociálnym šikanovaním ...

Immer wieder ist die Rede vom Deep State, vom Tiefen Staat, der die Macht über die Erde im Hintergrund der öffentlichen Politik übernommen hat. Es wird viel darüber spekuliert, aus wem sich diese Schattenregierung zusammensetzt.

Mal ist da die Rede von der Dynastie der Rothschilds, dann wieder kommen Logen und Geheimbünde wie die Freimauerer oder Illuminaten ins Spiel, doch die wahren Herrscher scheinen ihr Gesicht vor den Augen der Weltöffentlichkeit noch immer geschickt verbergen zu können.

Das aber stimmt so nicht ganz. Zwar ist die Geschichte des Deep State eine lange und mittlerweile recht traditionsreiche, denn immerhin reicht sie zurück bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und die Wahrheit ist viel komplexer als man sich das auch nur ansatzweise vorstellen kann. Von Frank Schwede.

Die Geschichte des Tiefen Staat nahm ihren Anfang gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in den USA, als der militärisch-industrielle Komplex, bestehend aus Militär, Geheimdienste, Politik, Industrie sowie zahlreichen Think Thanks und auch weite Teile des organisierten Verbrechens schrittweise aufgebaut wurde.

Für viele außenstehende Beobachter ist es ein Konglomerat des Schreckens, ein Spinnennetz, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint.

Es ist, wenn man so will, eine breiige Suppe, die alles miteinander vermengt. Industrie, Politik und Militär. Ein Machtapparat, der an Größe nicht mehr zu überbieten ist und der seine Tentakel wie ein hungriger Krake vom Kontinent der Vereinigten Staaten aus in nahezu alle Himmelsrichtungen ausstreckt. Diese Verbindung kennen wir als Transatlantische Brücke. Das heißt, durch die Transatlantische Brücke hat der Tiefe Staat seinen Einfluss auch in die Europäische Union ausgedehnt.

Was vielen Bürgern bisher (noch) nicht bewusst geworden ist, ist die Tatsache, dass Politik und Wirtschaft seit der Entstehung des Tiefen Staats nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden können. Das heißt im Klartext, dass die politischen Gremien in gewisser Weise die Executive der Wirtschaft und der Industrie geworden sind, um ihre eigenen Interessen in der Gesellschaft zu positionieren und zu festigen.

Dazu gehören Ausbeutung internationaler Ressourcen ebenso wie die Zerschlagung und feindliche Übernahme von Staaten durch Terror und Krieg, wie es am Beispiel Syrien, Libyen und der Ukraine deutlich wird. Der militärisch-industrielle Komplex hat mittlerweile die Kontrolle über das gesamte Weltgeschehen übernommen und baut die Erde in Form einer neuen Weltordnung Schritt für Schritt in ein totalitäres Regime um.

Dies ist ein schleichender Prozess, wenn man bedenkt, dass die Gründung des tiefen Staats bereits vor mehr als siebzig Jahren vollzogen wurde.

Die Instrumente, deren sich der tiefe Staat bedient, um seine Ziele zu erreichen, reichen von inszenierten Lügen, Angst, Gedanken- und Meinungskontrolle und Terror. Die Politik und die Ideologie des tiefen Staats kann man mittlerweile als eine Art neue Religion betrachten, denen sich ein Großteil der Bürger nicht mehr entziehen kann, weil ein sich verweigern dieser Ideologie im Ausdruck von andersdenken als Ungehorsam gesehen wird und durch Sozialmobbing sanktioniert wird…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/11/das-geheimnis-des-tiefen-staates-oder-wie-er-lernte-die-kontrolle-ueber-die-menschheit-zu-erlangen/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Putins Kommentare über Satanismus und Pädophilie innerhalb der Politik stellen sich als wahr heraus

Putinove komentáre k satanizmu a pedofílii v politike sa ukázali ako pravdivé

Pred niekoľkými rokmi Vladimir Putin hovoril o satanizme a pedofílii v politike a nebol prvý kto to urobil. Vyjadril sa, že existujú pokusy o normalizáciu týchto postupov v spoločnosti a ich šírenie na celom svete.

Z tohto dôvodu sa musíme pýtať, koho si vlastne vyberieme? Kto sú ľudia, ktorí nahromadili tak veľa síl, že ovládajú prakticky všetky zdroje na Zemi? Prečo naďalej vyberáme korupčných politikov, ktorí nie sú oddaní vôli ľudí? Čo sa deje?

Čo je to politika? Je to oblasť, v ktorej ľudia prenášajú svoju moc na iných, ktorí tvrdia, že prijímajú rozhodnutia, ktoré sú najlepšie pre vlastnú krajinu a ľudstvo ako celok. Aspoň by to malo tak byť.

Oblasť  politiky by mala byť zhromažďujúci kotlík pre ľudí, ktorí slúžia iným, ale bohužiaľ je zrejmé, že je plný ľudí, ktorí slúžia iba svojim pánom, pokiaľ oni si napchajú vlastné vrecá.

Na najvyšších úrovniach vlády, najmä na západe, sa zaoberajú málo alebo si vôbec nerobia žiadne  myšlienky o vôli ľudu a blaho našej planéty, ale skôr chcú spôsobiť dojem, že by tak bolo...

Der Bereich der Politik sollte ein Sammelbecken für Leute sein, die anderen dienen, aber leider ist es offensichtlich, dass es voll ist mit Leuten, die nur ihren Herren dienen, während sie sich selbst die Taschen vollstopfen.

Auf den höchsten Regierungsebenen, besonders im Westen, macht man sich wenig oder gar keine Gedanken um den Willen der Menschen und das Wohlergehen unseres Planeten, sondern eher darum, den Anschein zu erwecken, dass es so wäre…

 

Vor ein paar Jahren äußerte sich Wladimir Putin über Satanismus und Pädophilie in der Politik, und er war nicht der erste, der dies tat. Er brachte zum Ausdruck, dass es Versuche gibt, diese Praktiken innerhalb der Gesellschaft zu normalisieren und weltweit zu verbreiten.

Angesichts dessen müssen wir uns fragen, wen wir eigentlich wählen? Wer sind die Menschen, die so viel Macht angesammelt haben, dass sie praktisch alle Ressourcen auf dem Planeten Erde kontrollieren? Warum wählen wir weiterhin korrupte Politiker, die sich nicht dem Willen der Menschen verpflichtet fühlen? Was geht dabei vor?

Was ist überhaupt Politik? Es ist ein Bereich, innerhalb dessen die Menschen ihre Macht auf andere übertragen, die behaupten, Entscheidungen zu treffen, die am besten für ihr Land und die Menschheit insgesamt sind. Zumindest sollte es so sein.

Der Bereich der Politik sollte ein Sammelbecken für Leute sein, die anderen dienen, aber leider ist es offensichtlich, dass es voll ist mit Leuten, die nur ihren Herren dienen, während sie sich selbst die Taschen vollstopfen.

Auf den höchsten Regierungsebenen, besonders im Westen, macht man sich wenig oder gar keine Gedanken um den Willen der Menschen und das Wohlergehen unseres Planeten, sondern eher darum, den Anschein zu erwecken, dass es so wäre…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/11/putins-kommentare-ueber-satanismus-und-paedophilie-innerhalb-der-politik-stellen-sich-als-wahr-heraus-videos/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Benjamin Fulford Update – 05.November 2018: Saudi-Arabien wird aufgeteilt; Israel muss sich zwischen Netanjahu und Tel Aviv entscheiden

V slovenčine:http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

Geo- & Exopolitics: Sensationeller Wirtschaftsaufschwung in Russland trotz Sanktionen + Benjamin Fulford Update (30.Oktober 2018)

Veröffentlicht am Oktober 30, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

“Die Welt” stellt erschrocken fest: Sensationeller Wirtschaftsaufschwung in Russland trotz Sanktionen

"Die Welt" (nemecký denník) v šoku zisťuje: Senzačné hospodárske oživenie v Rusku napriek sankciám


 
Noviny Die Welt/Svet nedávno museli realizovať s hrôzou, že v Rusku prebieha senzačné oživenie hospodárstva napriek propagancii proti Rusku, ktorú spustili samotné noviny.
Samozrejme, autori „sveta“ dúfali, že sa niečo odlišuje od sankcií v Rusku.
Napriek sprísňovaniu západných sankcií sú ukazovatele hospodárskeho rastu v Rusku prekvapujúco pozitívne. To hlásili noviny "Die Welt".
V treťom štvrťroku malo Rusko dosiahnuť prebytok bežného účtu vo výške 26,4 miliárd amerických dolárov. To zodpovedá 6,5% HDP, čo je absolútny rekord.Centrálna banka očakáva v roku 2018 prebytok vo výške 98 miliárd dolárov, uviedli noviny.
"Sotva môže byť na chuť tých, ktorí dúfali, že s rôznymi ekonomickými sankciami sa spôsobí rýchly a negatívny ekonomický efekt.
Najmenej z krátkodobého hľadiska sa zdá, že je to pravý opak: ruská ekonomika a štátny rozpočet sú v lepšom stave ako sa bežne hovorí, "píše Die Welt.
Hlavnými dôvodmi "senzačného" zisku ruských spoločností a rozpočtu sú najmä rastúce ceny ropy a zmeny v dynamike Rublu. Na rozdiel od tradície, ruská mena už nie je úmerná cene čierneho zlata.
Navyše, zníženie rubľa viedlo k zvýšeniu cien dovážaného tovaru, čo zvýšilo atraktívnosť domáceho tovaru. V dôsledku toho sa dovoz znížil, keďže výnosy z vývozu vzrástli ....

Die Zeitung Die Welt musste jüngst zu ihrem Entsetzen feststellen, dass in Russland gerade ein sensationeller Wirtschaftsaufschwung stattfindet, trotz der durch die Zeitung selbst lancierten Propaganda gegen Russland.

Die Autoren der Welt haben sich offensichtlich etwas anderes aus den von ihnen geförderten Sanktionen gegen Russland erhofft.

Trotz der Verschärfung der westlichen Sanktionen sind die Kennzahlen der wirtschaftlichen Entwicklung in Russland überraschend positiv. Dies berichtet die Zeitung “Die Welt”.

Im dritten Quartal solle Russland einen Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 26,4 Milliarden US-Dollar erzielt haben. Dies entspreche 6,5 Prozent des BIP, was ein absoluter Rekord sei. Die Zentralbank erwarte für 2018 einen Überschuss von 98 Milliarden Dollar, so die Zeitung.

“Es kann kaum nach dem Geschmack jener sein, die gehofft hatten, mit den diversen Wirtschaftssanktionen einen schnellen und ausschließlich negativen ökonomischen Effekt hervorzurufen.

Zumindest kurzfristig scheint vielmehr das Gegenteil der Fall zu sein: Russlands Wirtschaft und Staatshaushalt befinden sich in einem besseren Zustand als gemeinhin kolportiert”, schreibt “Die Welt”.

Die Hauptgründe für die “sensationellen” Gewinne der russischen Unternehmen und des Haushalts seien vor allem steigende Ölpreise und Veränderungen in der Rubel-Dynamik. Der Tradition entgegen entwickle sich die russische Währung nicht mehr proportional zum Schwarzgoldpreis.

Darüber hinaus habe die Verbilligung des Rubels zu einem Anstieg der Preise für importierte Waren geführt, wodurch die inländischen Waren attraktiver wurden. Infolgedessen gingen die Importe zurück, während die Exporteinnahmen zunahmen….

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/die-welt-stellt-erschrocken-fest-sensationeller-wirtschaftsaufschwung-in-russland-trotz-sanktionen/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ist Deutschland ein souveräner Staat oder eine Kolonie?

Každý, kto tvrdí, že Nemecko nie je suverénnym štátom je buď teoretikom sprisahania alebo občanom Ríše. Aktuálny článok v časopise Der Spiegel dáva zamyslenie a kladie otázku ako to posúdite a či je Nemecko suverénne.

Čo znamená štátna suverenita? To znamená, že štát sám rozhoduje o tom čo sa deje na vlastnom území, že robí svoje vlastné politické rozhodnutia. V časopise Spiegel ste mohli pred niekoľkými dňami čítať, že vedúci Green Baerbock vyzýva na stiahnutie amerických jadrových zbraní z Nemecka:

" Baerbock žiadal: Federálna vláda musí byť spolu s partnermi EÚ" dôveryhodným "obhajcom odzbrojenia a kontroly zbrojenia,. To zahŕňa stiahnutie amerických jadrových zbraní umiestnených v Büchel v Porýní-Falcku, ako už Bundestag požadoval v rezolúcii v roku 2010 ".

Mnohí budú vedieť, že Bundestag skutočne požadoval v roku 2010 stiahnutie amerických jadrových zbraní z Nemecka. A čo sa stalo? Nič!

Ale ako možno hovoriť o zvrchovanosti keď najvyšší rozhodovací orgán jednej krajiny, národný parlament, požaduje aby iná krajina stiahla svoje zbrane a druhá krajina sa o to moc nestará?

Nemecko musí požiadať Spojené štáty aby odobrali všetky jadrové zbrane z Nemecka, Nemecko nemôže požadovať alebo robiť objednávky, aj keď ide o operácie na nemeckej pôde, kde vlastne môže rozhodovaťť sám suverénny štát čo sa deje v jeho krajine. Alebo nie je suverénny.

 

Bundestag požiadal v roku 2010: "Nemecký Bundestag vyzýva s dôrazom federálnu vládu (...) žiadať amerických spojencov stiahnutie amerických jadrových zbraní z Nemecka ".

V posledných 8 rokoch nevidím žiadnu správu zo stretnutí s americkými kolegami, v ktorej by verejne žiadala Merkelová alebo jeden z jej ministrov, že sa " usiluje o stiahnutie amerických jadrových zbraní". Možno vy ...?

Wer behauptet, dass Deutschland kein souveräner Staat ist, gilt wahlweise als Verschwörungstheoretiker oder als Reichsbürger. Ein aktueller Beitrag im Spiegel gibt zu denken, denn fragen Sie sich selbst, wie Sie dies beurteilen und ob Deutschland souverän ist.

Was bedeutet staatliche Souveränität? Das bedeutet, dass ein Staat selbst darüber entscheidet, was auf seinem Territorium vor sich geht, dass er seine politischen Entscheidungen unabhängig trifft. Im Spiegel konnte man vor einigen Tagen lesen, dass die Chefin der Grünen Baerbock den Abzug amerikanischer Atomwaffen aus Deutschland fordert:

„Die Bundesregierung müsse nun zusammen mit den EU-Partnern “glaubwürdig” für Abrüstung und Rüstungskontrolle eintreten, forderte Baerbock. Dazu gehöre auch der Abzug der im rheinland-pfälzischen Büchel stationierten US-Atomwaffen, wie es der Bundestag bereits 2010 in einem Beschluss gefordert hatte.“

Viele werde es wissen, der Bundestag hat 2010 tatsächlich den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland gefordert. Und passiert ist was? Nichts!

Wie kann man aber von Souveränität sprechen, wenn das höchste Entscheidungsorgan eines Landes, das nationale Parlament fordert, dass ein anderes Land seine Waffen abzieht und es dem anderen Land herzlich egal ist?

Deutschland muss die USA bitten, die Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen, Deutschland kann es nicht fordern oder anordnen, obwohl es um Vorgänge auf deutschem Boden geht, wo eigentlich ein souveränes Land selbst entscheiden kann, was in seinem Land vorgeht. Es sei denn, man ist nicht souverän.

Der Bundestag hatte 2010 gefordert: „Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sich (…) gegenüber den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen“.

Ich habe in den letzten 8 Jahren keine Nachrichten gesehen, in denen sich Merkel oder einer ihrer Minister bei Treffen mit den US-Kollegen öffentlich und „mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen einzusetzen“. Sie vielleicht…?

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/ist-deutschland-ein-souveraener-staat-oder-eine-kolonie-video/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Benjamin Fulford: Botschaft an die Bankenelite: Süßes oder Saures – 29.10.201 - V slovenčine: http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

 

Geo- & Exopolitics: Der Tiefe Staat holt noch mal gegen Trup aus + Benjamin Fulford Update… (25.Oktober 2018)

Veröffentlicht am Oktober 25, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Der Tiefe Staat holt noch mal aus: US-Milliardäre planen bunte Revolution gegen Trump

Hlboký štát ešte raz zaháňa: miliardári USA plánujú farebnú revolúciu proti Trumpovi

 

 

V USA vynájdená "Maidan"-technoógia, ktorá je určená pre politické otrasy v iných krajinách, bude vyskúšaná teraz v samotných USA - proti ich súčasnemu prezidentovi Donald Trumpovi.

Ako nástroj sa používajú prisťahovalci, ktorí majú prekročiť južnú hranicu Spojených štátov. Podľa správ americký miliardár George Soros stojí za týmto pokusom vyháňať Trump z kancelárie, píše portál "vz.ru".

Americké prezidentské a republikánske strany majú byť stanovené pred parlamentnými voľbami do Kongresu v dňoch 6. novembra. Krátko pred dňom hlasovania má prísť na "južnú hranicu USA" "karavan prisťahovalcov". Tisíce ľudí by mali prekročiť hranicu.

Trump povedal, že na hranicu bude dohliadať armáda. Na túto vec sú však už k dispozícii novinári. Hovorili s veľkým súcitom o pohybe karavanu z Hondurasu na sever.

Nie je ťažké si predstaviť, ako títo odborníci na propagandy osvetlia konflikty medzi armádou a prisťahovalcami na mexicko-americkej hranici. Vo spravodajstve sa Trump a republikáni vykresľujú ako stelesnenie všetkého zla ...

Zdroj a ďalšie: https://www.pravda-tv.com/2018/10/der-tiefe-staat-holt-noch-mal-aus-us-milliardaere-planen-bunte-revolution-gegen-trump/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Die in den USA erfundenen “Maidan”-Technologien, die für politische Umstürze in anderen Ländern gedacht sind, werden nun in den USA selbst ausprobiert – gegen ihren amtierenden Präsidenten Donald Trump.

Als Instrument werden Einwanderer genutzt, die die südliche Grenze der USA überrennen sollen. Nach vorliegenden Angaben steht der US-Milliardär George Soros hinter diesem Versuch, Trump aus dem Amt zu jagen, schreibt das Portal „vz.ru“.

Vor den Kongress-Zwischenwahlen am 6. November soll dem US-Präsidenten und der Republikanischen Partei eine Falle gestellt werden. Kurz vor dem Tag der Abstimmung soll an der südlichen Grenze der USA eine „Karawane mit Einwanderern“ eintreffen. Tausende Menschen sollen die Grenze stürmen.

Trump sagte, dass die Grenze von der Armee überwacht werde. Doch für diesen Fall stehen bereits Journalisten parat. Sie berichteten mit viel Sympathie über die Fortbewegung der Karawane aus Honduras in den Norden.

Es ist nicht schwer sich vorzustellen, wie diese Propaganda-Profis die Zusammenstöße zwischen den Militärs und Einwanderern an der mexikanisch-amerikanischen Grenze beleuchten werden. In den Nachrichten werden Trump und die Republikaner als Verkörperung allen Übels dargestellt…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/der-tiefe-staat-holt-noch-mal-aus-us-milliardaere-planen-bunte-revolution-gegen-trump/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

EÚ je už na konci

 

Hlavy štátov a vlád členských štátov EÚ sa pravidelne stretávajú na ďalších špičkových rokovaniach. Chcú zakrývať to, čo je už skutočnosťou ale nikto nechce pripustiť: EÚ je už na konci.

Administratívna byrokracia EÚ zatiaľ stále existuje a funguje. Predovšetkým občania EÚ si uvedomujú, že sú opakovane konfrontovaní s nepotrebnými predpismi. Aj pokusy udržať systém eura v prevádzke, sa sťahuje stále viac nadol peňazmi v miliónových výškach.

Nemalo by to však skrývať skutočnosť, že sa od začiatku krízy v Grécku, ktorá sa začala v roku 2010, dostala do výbavy EÚ. Už tri roky však nič nefunguje. Hlavy štátov a predsedovia vlád nehľadia/neurovnávajú žiadne problémy v žiadnych otázkach.

Skutočné kompromisy neexistujú, občania sú čoraz viac konfrontovaní s falošnými riešeniami. Priestorové tendencie sa zvyšujú najmä v strednej a východnej Európe.

Ale to nie je jediná oblasť kde nacionalistické strany získavajú silu. Tento fenomén sa v súčasnosti rozširuje v celej EÚ. Staré strany už nenájdu žiadne recepty, ktoré by občanov mohli získať späť.

Konflikt medzi Talianskom a EÚ sa teraz jasne javí; Kríza je nepopierateľná: Včera EÚ odmietla návrh rozpočtu Talianska. Novinka v histórii EÚ. Nový dlh, ktorý talianska vláda plánuje poruší pravidlá EÚ, podľa Európskej komisie.

Plány nie sú v súlade s Paktom stability EÚ. Taliansko dostalo ultimátum: do troch týždňov musí byť predložený nový rozpočet. Minister vnútra a podpredseda vlády Salvini povedal: "Nič sa nezmení" a obvinili Európsku komisiu, že neútočí na vládu, ale na ľudí/národ.

Ešte počas krízy v Grécku dosahlo Nemecko, vnútiť EÚ svoju predstavu úspor a nútiť grécku vládu k brutálnemu úspornému plánu. Nefunguje to s Talianskom. EÚ i Nemecko vedia, že bez Talianska sa EÚ rozletí....

 Die EU ist schon am Ende

Regelmäßig versammeln sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten zu weiteren Gipfelgesprächen. Sie wollen darüber hinwegtäuschen, was schon Fakt ist, aber keiner wahrhaben will: Die EU ist schon am Ende.

Zwar existiert und arbeitet die EU-Bürokratie noch. Das merken EU-Bürger vor allem daran, dass sie immer wieder mit unnötigen Vorschriften konfrontiert werden. Auch die Versuche, das Euro-System am Laufen zu halten, reißen mit immer weiteren Geldzahlungen in Millionenhöhe nicht ab.

All das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es schon seit der Griechenlandkrise, die 2010 begann, heftig im Getriebe der EU krachte. Seit drei Jahren allerdings funktioniert gar nichts mehr. Die Staats- und Regierungschefs finden in keinen Streitpunkten mehr Einigungen.

Echte Kompromisse gibt es nicht, den Bürgern werden immer häufiger Scheinlösungen präsentiert. Spalterische Tendenzen werden, vor allem in Mittel- und Osteuropa, immer stärker.

Doch nicht nur dort gewinnen nationalistische Parteien an Stärke. Das Phänomen zieht sich inzwischen durch die gesamte EU. Die Altparteien finden keine Rezepte mehr, um die Bürger zurückzugewinnen.

Der Konflikt zwischen Italien und der EU tritt nun ganz offenkundig zu Tage; die Krise ist nicht mehr zu leugnen: Gestern lehnte die EU Italiens Haushaltsentwurf ab. Ein Novum in der Geschichte der EU. Die Neuverschuldung, die Italiens Regierung plane, verstoße gegen die EU-Regeln, so die EU-Kommission.

Die Pläne stünden nicht im Einklang mit dem EU-Stabilitätspakt. Italien hat nun ein Ultimatum erhalten: Innerhalb von drei Wochen muss ein neuer Haushaltsplan eingereicht werden. Innenminister und Vize-Premier Salvini sagte bereits: „Es ändert sich nichts“ und warf der EU-Kommission vor, nicht eine Regierung zu attackieren, sondern ein Volk.

Noch während der Griechenland-Krise gelangt es Deutschland, der EU ihr Konzept der Austerität aufzuoktroyieren und die griechische Regierung zu einem brutalen Sparkurs zu zwingen. Bei Italien funktioniert das nicht. Sowohl die EU als auch Deutschland wissen, dass die EU ohne Italien sofort auseinanderfliegt…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/die-eu-ist-schon-am-ende/

 Geo- & Exopolitics: Italien beschließt Grundeinkommen + Fulford Update + mehr (17.Oktober 2018)

Veröffentlicht am Oktober 16, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

 

Taliansko rozhoduje o základnom príjme, eliminuje daňové výhody bánk

Talianska vláda schválila návrh rozpočtu, ktorý kritizuje.

Talianska vláda prijala kontroverzný návrh na nasledujúci finančný rok krátko pred termínom. Premiér Giuseppe Conte povedal v pondelok večer po stretnutí vlády, že plán rozpočtu bude dodržiavať prísľuby vlády, udržiavanie verejných financií v poriadku. Vláda teraz poslala návrh Komisii EÚ v Bruseli na posúdenie.

Návrh okrem iného stanovuje zavedenie základného príjmu pre chudobných, skorší vek odchodu do dôchodku a daňovú úľavu pre samostatne zárobkovo činné osoby. Banky by mali stratiť daňové úľavy.

Taliansko - rovnako ako 18 ďalších euro-krajín - malo až do dnešného dňa Európskej komisii predložiť svoj návrh rozpočtu na rok 2019.

S cieľom financovať nákladné sľuby kampane plánuje vláda výrazne vyššiu úroveň nového dlhu v roku 2019, ako ho predchádzajúca vláda sľúbila. Preto je v konfrontácii s EÚ. Okrem iného predpisy EÚ stanovujú hornú hranicu pomeru dlhu vo výške maximálne 60% vo vzťahu k hospodárskej produkcii.

 

Italien beschließt Grundeinkommen, streicht Banken Steuer-Vorteile

Die italienische Regierung hat ihren von der EU kritisierten Haushaltsentwurf verabschiedet.

Die italienische Regierung hat den umstrittenen Entwurf für das kommende Haushaltsjahr kurz vor Ablauf der Frist verabschiedet. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Montagabend im Anschluss an eine Kabinettssitzung, dass der Etatplan die Versprechen der Regierung einhalte, wobei die Staatsfinanzen in Ordnung blieben. Die Regierung habe den Entwurf nun an die EU-Kommission nach Brüssel zur Prüfung weitergeleitet.

Der Entwurf sieht unter anderem die Einführung eines Grundeinkommens für Arme, ein früheres Renteneintrittsalter und Steuererleichterungen für Selbstständige vor. Banken sollen Steuervergünstigungen verlieren.

Italien – wie auch die 18 anderen Euro-Länder – mussten bis heute ihre Haushaltsentwürfe für 2019 bei der EU-Kommission einreichen.

Zur Finanzierung kostspieliger Wahlversprechen plant die Regierung für 2019 eine deutlich höhere Neuverschuldung als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Sie geht damit auf Konfrontationskurs zur EU. Die EU-Regeln sehen unter anderem eine Obergrenze für die Schuldenquote von maximal 60 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung vor…

Quelle und weiter: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/10/16/italien-beschiesst-grundeinkommen-streicht-banken-steuer-vorteile/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Das Blatt wendet sich – ein völlig neues Rauschen über Trump im US-Blätterwald kann endlich beginnen

Strana sa otáča - nad Trumpom môže konečne začať úplne nový šum v lese USA-denníkov

Je iróniou, že práve stĺpiky vo Washington Post tlačia vpred s položkou, ktorú by absolútne nikto  neočakával v tomto denníku: "Donald Trump môže byť pripomínaný ako najčestnejší prezident v modernej americkej histórii."

Washington Post je jednou z vlajkových lodí amerického demokratickéh dvorného spravodajstva okolo Hillary Clintonovej. Spolu s New York Times pluli v regate americkej volebnej kampani roku 2016 a tie dve vedúce mediálne skupiny vypálil plné obrátky proti Donald Trumpovi.

On sa 100 krát pomstil s názvom "Fake News" a pre istotu osobne zverejňuje informácie  americkým občanom prostredníctvom svojich projektov a úspechov na Twitteri a používa zrejme ešte ďalší kanál na vyjadrenie svojho názoru. Eva Maria Griese.

Jeden rok po voľbách sa objavil v slobodných alternatívnych médiách nový informačný kanál zvaný QAnon

Len málo z "občianskych novinárov", ktorí analyzujú a komentujú internetové blogy a YouTube kanály o politike amerického prezidenta okamžite pochopiili citlivosť tých „divných“ správ, ktorých mix z otázok k zamysleniu a prognózy prichádza priamo z White Haus. Zdá sa.

Počas niekoľkých mesiacov sa však vyvinul skutočný humbuk okolo Q ako ho insider úctivo nazývajú a každý číha nadšený na nové správy od Q. Takmer synchrónne a len s krátkym opozdením sa zverejňujú Trumpove tweety s identickou kombináciou slov čo fanúšikovia hodnotia ako potvrdenie toho, že Q nie je ani Hoax ani internetový troll/blázon, ani jeden z demokratov aby upútal pozornosť na Psyop Trump.  Trump-Befürworter etablierte Psyop

Útok je najlepšou obranou - médiá otvárajú oheň na Q.

Keď sa pri oficiálnych prejavoch prezidenta javili viac a viac Q-tričká a transparenty so 17. písmenom abecedy tak aj tie dve staré propaganda-fregaty ako Washington Post a New York Times už tento jav nemôžu ignorovať ...

 

Das Blatt wendet sich – ein völlig neues Rauschen über Trump im US-Blätterwald kann endlich beginnen

Ausgerechnet ein Kolumnist der Washington Post prescht mit einem Artikel vor, den absolut niemand in dieser Zeitung erwartet hätte: „Donald Trump darf als der ehrlichste Präsident der modernen amerikanischen Geschichte in Erinnerung bleiben.“

Die Washington Post ist eines der Flaggschiffe der Hofberichterstatter der US-Demokraten um Hillary Clinton. Es segelte im Verbund mit der New York Times wie in einer Regatta durch den US- Wahlkampf von 2016 und beide Leitmedien schossen aus allen Rohren auf Donald Trump.

Er revanchierte sich dafür 100fach mit der Bezeichnung „Fake News“ und übernimmt sicherheitshalber die Information der US-Bürger über seine Vorhaben und Erfolge höchstpersönlich auf Twitter und nutzt offenbar noch einen weiteren Kanal zur Vermittlung seiner Sichtweise. Von Eva Maria Griese.

Ein Jahr nach der Wahl taucht ein neuer Info-Kanal namens QAnon in den freien alternativen Medien auf

Nur einige wenige der „Citizen Journalists“, die in ihren Internet-Blogs und auf Youtube-Kanälen die Politik des US-Präsidenten analysieren und kommentieren, begreifen sofort die Brisanz dieser ominösen Nachrichten, deren Mischung aus Fragen, Denkanstößen und Vorhersagen direkt aus dem Weißen Haus zu kommen scheinen.

Innerhalb weniger Monate entwickelt sich jedoch ein regelrechter Hype um Q, wie die Insider ihn ehrfurchtsvoll nennen und jeder lauert gespannt auf neue Nachrichten von Q. Fast synchron und nur mit kurzer Verzögerung von Trump getweetete gleichlautende Wortkombinationen werten die Fans als Bestätigung, dass Q weder ein Hoax noch ein Internet-Troll noch eine von den Demokraten zur Ablenkung für die Trump-Befürworter etablierte Psyop ist.

Angriff ist die beste Verteidigung – Medien eröffnen das Feuer auf Q

Als bei offiziellen Reden des Präsidenten immer mehr Fans mit Q-T-Shirts und Transparenten mit dem 17. Buchstaben des Alphabets auftauchen, können selbst die beiden alten Propaganda – Fregatten Washington Post und New York Times  das Phänomen nicht mehr ignorieren…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/das-blatt-wendet-sich-ein-voellig-neues-rauschen-ueber-trump-im-us-blaetterwald-kann-endlich-beginnen/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uruguays Ex-Präsident José „Pepe“ Mujica – vom Gefängnis bis zum roten Teppich

Uruguajský bývalý prezident José "Pepe" Mujica - z väzenia na červený koberec

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82

 Všetko sa robilo v pútach. Jesť, chodiť do kúpeľne a spať. Pútka boli staré, hrdzavé a zápästia boli roztrhané. Na hlave nosil špinavý vak a keď prišla návšteva, čo bolo veľmi zriedkavé, odstránili vrece z hlavy a to, čo sa videlo, bolo odradzujúce. Špinavé, s dlhými vlasmi, pohmožděnou kožou, hrbolmi a odreninami. Čoraz výraznejšie lícne kosti a oči, v ktorých bolo vidieť zúfalstvo a bolesť, patrili uruguajskému bývalému prezidentovi Josému "Pepe" Mujica. Pepe bol bojovníkom partyzánov pre Tupamaro (akúsi "Robin Hood"-organizáciu ktorá kradla bohatým a dala chudobným). Počas tejto doby bol Pepe uväznený so svojimi spoločníkmi. 12 rokov ticha a poníženia. 12 rokov bolesti a trestov. 12 rokov, v ktorých šialenstvo číhalo. 12 rokov odolnosť voči zverstvám. 12 rokov, počas ktorých ho určenie prežilo. Teraz bol natočený ten strašný čas vo väzení, ktorý strávil spolu so svojimi kolegami, spisovateľmi Mauricio Rosencof a Eleuterio Fernández Huidobro (zosnulý 5. augusta 2016) ...

 

Alles wurde in Handschellen gemacht. Essen, auf die Toilette gehen und schlafen. Die Handschellen waren alt, rostig und die Handgelenke zerrissen. Auf dem Kopf trug er einen schmutzigen Sack, und kam Besuch, der sehr selten war, entfernten sie den Sack vom Kopf, und was sie dann sahen, war entmutigend. Schmutzig, mit langen Haaren, geschundene Haut, Beulen und Abschürfungen. Die zunehmend hervorstehenden Wangenknochen und die Augen, in denen die Verzweiflung und der Schmerz sichtbar waren, gehörten Uruguays Ex-Präsident José „Pepe“ Mujica. Pepe war ein Guerilla-Kämpfer für die Tupamaro (eine Art „Robin-Hood“-Organisation, die von den Reichen stahl und den Armen gab). In dieser Zeit wurde Pepe mit seinen Gefährten inhaftiert. 12 Jahre Schweigen und Demütigung. 12 Jahre Schmerz und Bestrafung. 12 Jahre, in denen der Wahnsinn lauerte. 12 Jahre Widerstand gegen Gräueltaten. 12 Jahre, in denen die Entschlossenheit ihn überleben ließ. Nun wurde die schreckliche Zeit im Gefängnis, die er zusammen mit seinen beiden Mitstreitern, dem Schriftstellern Mauricio Rosencof und Eleuterio Fernández Huidobro (verstorben am  5. August 2016) verbrachte, verfilmt…

Quelle und weiter: https://netzfrauen.org/2018/10/08/jose-mujica/

______________________________________________

Benjamin Fulford: Der Sturz des zionistischen Hauses Saud plus möglicher Putschversuch in Russland – 15.10.2018

V slovenčine:http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

Geo- & Exopolitics: Die letzten Bastionen des zerstörerischen Tiefen Staates beginnen zu wanken + mehr… (11.Oktober 2018)

Posledné bašty deštruktívneho Deep State sa začínajú triasť + viac

Zverejnené: Veröffentlicht am Oktober 11, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Die letzten Bastionen des zerstörerischen Tiefen Staates beginnen zu wanken

Posledné pevnosti ničivého Hlbokého štátu sa začínajú triasť

S obsadením moci Donaldom Trumpom v USA sa začala nová éra. Predchádzajúce americké úrady boli len, ako ich názov viac ako jasne hovorí, len správcovia agendy veľmi silných síl v pozadí.

Z hlbokej tieňovej scény ovládajú tieto sily ich bábky na svetovej scéne. Je ťažké ich pochopiť, pretože pre tento tieňový štát neexistuje ani konkrétny názov. Je to veľmi previazané v polozónach finančne silných bankových dynastií, ako Rockefeller a Rothschild, sietí jezuitov a slobodomurárov alebo Vatikánu s jeho P2 Lodge. Eva Maria Griese.

Ich výbory sa nazývajú Trilaterálna komisia, Council on Foreign - Rada pre zahraničné vzťahy alebo Bilderberg a ich obchodným modelom sú vojny a politické zásahy. Prípravnú špinavú prácu podvratné k narušovaniu suverénnych štátov po celom svete robia spravodajské služby ako CIA, nie je náhoda, že tá predĺžená ruka Deep štátu má v názve slovo tajomstvo.

Korporátne médiá, z väčšej časti vo vlastníctve tieňových síl, ktoré sprevádzajú aj vojny a revolúcie s profesionálnou PR a väčšinou mlčia o zásadnom a vždy dajú ich zameranie iba na jednotlivé kontaktné miesta, aby ju čakajú významná vzťahy nie sú vôbec vidieť.

Donald Trump pôsobí ako búracia lopta proti škrupine takmer dokonalého nového svetového poriadku

Neúspešné/zrútené štáty nemožno dobiť, ale vo vzniknutom chaose sa dajú robiť najlepšie obchody pre firemnú elitu. Centrálne banky, predovšetkým Federálny rezervný systém - rovnako ako BIS – riadia peňažné toky smerom k zadĺženiu a k zotročeniu národov. Národné štáty, ako aj konzervatívne smery a strany sú prekážkou a postupne preto sú démonizované.

Bábky hlbokého Štátu ako Hillary Clintonová, Rothschild - Posterboy Macron alebo matróna Merkelová sa necítia zaviazaní k ľuďom, ale k plánom ich Bábkárov pre zavedenie "nového svetového poriadku": s jedinou vládou, jednou armádou, jednou menou, jedno náboženstvo a jedna homogenizovaná zmes národov, ktorá stratila svoju identitu a jej kultúrne korene a je voľne/ľahko kontrolovateľná.

Gen-bláznovstvá sú ako LGBT hnutie, extrémny feminizmus alebo politická korektnosť, rodová mánia je len prostriedkom k účelu ...

Mit der Machtübernahme von Donald Trump in den USA begann eine neue Zeitrechnung. Die bisherigen US-Administrationen waren lediglich, wie schon ihr Name mehr als deutlich sagt, nur Verwalter der Agenda sehr mächtiger Kräfte im Hintergrund.

 

Diese Mächte steuern aus dem tiefen Schatten hinter den Kulissen ihre Marionetten auf der Weltbühne. Sie sind schwer zu greifen, denn es findet sich nicht einmal eine konkrete Bezeichnung für diesen Schattenstaat. Er ist ein sehr verflochtenes Konglomerat aus finanzkräftigen Bankendynastien wie Rockefeller und Rothschild, den Netzwerken von Jesuiten und Freimaurern oder dem Vatikan mit seiner P2 Loge. Von Eva Maria Griese.

Ihre Gremien heißen Trilaterale KommissionCouncil on Foreign Relations oder Bilderberger und ihr Geschäftsmodell sind Kriege und politische Interventionen. Die vorbereitende Drecksarbeit subversiver Unterminierung souveräner Staaten weltweit erledigen Geheimdienste wie die CIA, nicht von ungefähr trägt dieser verlängerte Arm des Deep State das Wort geheim im Namen.

Willfährige Medien, zu einem Großteil im Besitz der Schattenkräfte, begleiten sogar Kriege und Umstürze mit professioneller PR, verschweigen zumeist das Wesentliche und legen ihren Fokus immer nur auf einzelne Brennpunkte, um folgenschwere Zusammenhänge erst gar nicht sichtbar werden zu lassen.

Donald Trump fungiert als Abrissbirne für den Rohbau der fast schon perfekten Neuen Weltordnung

Gescheiterte Staaten können zwar nicht erobert werden, aber im entstandenen Chaos lassen sich für die Konzerneliten beste Geschäfte machen. Die Zentralbanken, allen voran die Federal Reserve, steuern – wie auch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ – die Geldflüsse Richtung Verschuldung und Versklavung der Völker. Nationalstaaten sowie konservative Strömungen und Parteien sind hierbei hinderlich und werden sukzessive verteufelt.

Deep State Marionetten wie Hillary Clinton, Rothschild – Posterboy Macron oder die Matrone Merkel fühlen sich nicht dem Volk verpflichtet, sondern vielmehr den Plänen ihrer Puppenspieler für eine „Neue Weltordnung“: mit nur einer Regierung, einer Armee, einer Währung, einer Religion und einem homogenisierten Völkergemisch, das seine Identität und seine kulturellen Wurzeln verloren hat und beliebig steuerbar ist.

Der Genderwahn sind wie die LGBT-Bewegung, der extreme Feminismus oder die Political Correctness nur Mittel zum Zweck…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/die-letzten-bastionen-des-zerstoererischen-tiefen-staates-beginnen-zu-wanken/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Diese Macht kontrolliert die Finanzeliten der Welt – was macht der Rothschild-Clinton-Freimaurer-Clan auf der Wiesn?

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) už povedal: "Dajte mi kontrolu nad menou národa a potom mi nezáleží na tom, kto robí zákony."

Aj keď peniaze vládnu svetu, tak za peniazmi stojí moc. Federálny rezervný systém USA kontroluje dolár a má právomoc zničiť celé ekonomiky. Je to najsilnejšia centrálna banka na svete.

Rothschildova banková dynastia sa stala jedným z najsilnejších finančníkov v európskych krajinách. A až do dvadsiateho storočia bol Bankhaus Rothschild najväčšou bankou na svete. Mayer Amschel Rothschild presne vedel, čo vtedy povedal. Pretože vstúpil do moci, aby získal kontrolu nad menami všetkých národov.

Najsilnejšia banka v súkromných rukách

Pretože mena krajiny nie je kontrolovaná štátom. Súkromná inštitúcia má monopol na tlak peňazí, suverenitu nad sumou peňazí v obehu a moc nad úrokom. Federálna rezerva bola založená najsilnejším bankovým kartelom. Odvtedy je dolár v rukách tejto súkromnej banky. Vplyv vlády na centrálnu banku je veľmi malý.

Ako malý je vplyv, povedal bývalý predseda Fedu Alan Greenspan v televíznom rozhovore: "Federálna rezervácia je nezávislou agentúrou. To znamená, že vláda nemá právomoc prekonať/súdiť naše činy. "

Bohatí ľudia sú stále bohatší, chudobní chudobnejší

Štátne a občianske záujmy nie sú nevyhnutne najvyššie priority v americkej Federálnej rezerve. Už pri zakladaní centrálnej banky sa použil manéver podvodu. Skupina siedmich mužov založila centrálnu banku v roku 1910.

Tých sedem ľudí potom vlastnili asi štvrtinu svetového bohatstva. Založením centrálnej banky dokázali zabezpečiť svoje vlastné aktíva a získali kontrolu nad dolárom. Navyše by mohli vytvoriť peniaze z ničoho nič a prípadné straty boli uložené občanom. Takto systém beží aj dodnes.

Medzi sedem mužov patrili zástupcovia JP Morgan Banky, zástupcovia Williama Rockefellera, Paula Warburga, prezidenta Národnej mestskej banky v New Yorku a predstavitelia Rothschildovcov. V tom čase bol hospodársky rast stále založený na zisku a menej financovaný z úverov.

Americká vláda bola úsporná, znižovala verejný dlh a investovala zlaté rezervy. V tom čase bolo bankám umožnené požičiavať viac peňazí, ako sa podarilo vkladať. Existovala však pevná hranica: množstvo zlata držané bankou ...

 

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) sagte bereits: „Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, dann ist es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht“.

Geld regiert zwar die Welt, doch es gibt eine Macht hinter dem Geld. Die US-Notenbank Federal Reserve kontrolliert den Dollar und sie hat die Macht, ganze Volkswirtschaften in den Ruin zu treiben. Sie ist die mächtigste Zentralbank der Welt.

Die Rothschild-Bankendynastie entwickelte sich zu den mächtigsten Finanziers europäischer Staaten. Und noch bis ins zwanzigste Jahrhundert war das Bankhaus Rothschild die größte Bank der Welt. Mayer Amschel Rothschild wusste genau, was er damals sagte. Denn er kam in die Machtposition, die Kontrolle über Währungen ganzer Nationen zu erlangen.

Mächtigste Bank in Privathand

Denn die Währung eines Landes wird nicht vom Staat kontrolliert. Eine Privatinstitution hat das Monopol über den Druck des Geldes, die Hoheit über die Geldmenge, die im Umlauf ist sowie die Macht über die Zinsen. Die Federal Reserve wurde vom mächtigsten Bankenkartell gegründet. Seitdem ist der Dollar in der Hand dieser Privatbank. Der Einfluss der Regierung auf die Notenbank ist denkbar gering.

Wie gering der Einfluss ist, erklärte der ehemalige Notenbank-Chef Alan Greenspan in einem Fernsehinterview: „Die Federal Reserve ist eine unabhängige Agentur. Das bedeutet, dass die Regierung nicht die Macht hat, unsere Aktionen außer Kraft zu setzen.“

Reiche werden reicher, Arme ärmer

Die Interessen von Staat und Bürger stehen bei der US-Notenbank nicht unbedingt an erster Stelle. Schon bei der Gründung der Notenbank wurde ein Täuschungsmanöver angewendet. Eine Gruppe von sieben Männern gründete die Notenbank im Jahr 1910.

Diese sieben Männer besaßen damals rund ein Viertel des Vermögens der Welt. Durch die Gründung der Notenbank konnten sie ihre eigenen Vermögen absichern und erlangten die Kontrolle über den Dollar. Zudem konnten sie Geld aus dem Nichts erschaffen und mögliche Verluste wurden den Bürgern aufgebürdet. So läuft das System heute noch.

Unter den sieben Männern waren Vertreter der JP Morgan Bank, Vertreter von William Rockefeller, Paul Warburg, der Präsident der National City Bank of New York, sowie Vertreter der Rothschilds. Damals basierte das Wirtschaftswachstum noch auf Gewinnen und wurde weniger durch Kredite finanziert.

Die US-Regierung wirtschaftete sparsam, baute die Staatsverschuldung ab und legte Goldreserven an. Banken durften damals zwar schon mehr Geld verleihen, als sie an Einlagen verwalteten. Jedoch gab es eine feste Grenze: Die Menge des von der Bank gehaltenen Goldes…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/diese-macht-kontrolliert-die-finanzeliten-der-welt-was-macht-der-rothschild-clinton-freimaurer-clan-auf-der-wiesn-video/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Benjamin Fulford Update – 08.Oktober 2018: „Die Welt ist dabei, etwas über die Verbrechen der khazarischen Mafia zu lernen….“

V slovenčine http://www.introitus.eu/B-Fulford-2015-17.html

Advertisements

Geo&exopolitika...

 

Geo- & Exopolitics: Die Abwicklung der «UNITED STATES» aus spiritueller Sicht + Benjamin Fulford Update + mehr… (03.Oktober 2018)

Vývoj/vyrovnanie "SPOJENÝCH ŠTÁTOV" z duchovného hľadiska + Benjamin Fulford Update +  ... (03.October 2018)

Veröffentlicht am Oktober 3, 2018von erstkontakt blog

Die Abwicklung der «UNITED STATES» aus spiritueller Sicht

Von Mario Rader

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

Dňa 20. januára 2017 mal byť vyhlásený najkontroverznejší prezident Spojených štátov Donald J. Trump. Mnohí si stále pamätajú, ako málo ľudí sa zúčastnilo obradu, podľa správ CNN, alebo mali na mysli smutnú tvár Hillary Clintonovej. Jeden alebo druhý si dokonca môže spomenúť na Bush Juniora a jeho boj o zbrane s dažďovým krytom - Meme-zlato, ktorý pobavil milióny ľudí na sociálnych sieťach. Ale veľmi málo si stále pamätá ohňostroj po Trumpovej reči - ohňostroj zobrazujúci písmená "USR" na oblohe. Zatiaľ čo niektorí pozorovatelia vychádzali zo toho, že vietor odvial pôvodné "A", iní videli v tom výraz, ktorý by znamenal, že s Trumpom v kancelárii, "R" REPUBLIKA sa vráti do Ameriky. Náhoda alebo synchronicita.

Pódium sa prestavuje

Od toho daždivého dňa vo Washingtone, D.C.  sa stalo veľa. 4 800 riaditeľov a generálnych riaditeľov odstúpilo. Viac ako 50 senátorov odstúpilo za Trumpa (za posledných 50 rokov odstúpilo iba 31 senátorov). Desiatky demokratických a republikánskych demokratov už nie sú k dispozícii 6. novembra 2018, predbežné voľby. Okrem toho prepúšťanie do najvyšších radov amerického ministerstva spravodlivosti, federálnej polície FBI a zahraničnej spravodajskej služby CIA;nehovoriac o nahradení Najvyššieho súdu Spojených štátov. Vnímanie týchto udalostí sa riadi mnohými spôsobmi. Takže Mockingbirds predstavujú nezvyčajne vysoký počet rezignácií ako protest (údajne) proti Trumpovi, tomu hlupákovi, ktorý nevie počítať do troch. Pokiaľ ide o zmeny v súdnictve a listy agentúr, to sa odkazuje na príbeh, podľa ktorého Trump by mal byť populista, ktorý predstiera, že je anti-establishment a rozpustí staré štruktúry aby potom zaviedol diktatúru vo svojej mysli. Vo väčšine prípadov sa však Američanom jednoducho hovorí: "Pokračujte! nie je čo vidieť! "

Je toho toľko veľa pčo vidieť ako nikdy predtým. Najzrejmejším prejavom je postupná premena fázy na tzv. zapečatené obžaloby. Sú to obvinenia voči jednotlivcom, pre ktoré existuje dôkazy o organizovanom zločine. Tieto písomnosti sa podávajú na amerických okresných súdoch zapečatené, aby zabránili úteku alebo ponoreniu obžalovaného. Zvyčajne sa podáva 1,000 takých obžalôb za rok. Okedy Trump je v kancelárii nie je počet zapečatených obvinení nižší ako 95 000 (v slovách: deväťdesiat päť tisíc).

Pozorovatelia sa domnievajú, že explózia týchto obžalôb povedie k masovému uväzneniu. Majú podozrenie, že po prelomení pečate sa z obehu stiahnu všetci hráči "Deep State". Bývalý kongresman Mike Lofgren definuje hlboký štáť ako jeden z hlbokého stavu je teda akousi tieňovou vládou za formálnou politickou vládou, "neformálnym zoskupením kľúčových prvkov vlády v najvyššej úrovni financií a priemyslu." - zloženinu vojensko-priemyselný komplex, spravodajské služby, ako sú ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zahraničných vecí a šiestich hlavných mediálnych korporácií, Wall Street, Hollywood, Silicon Valley a Big Oil, Big Pharma a iných biggies '. Práve tieto prvky Trump nazýva bahno, ktoré sa má vyčerpať.

Keďže ten štát-za štátom rozhoduje o životoch miliónov ľudí, bez toho aby  bol demokraticky zvolený a tým sa previli korupcie, zrady a bezpočet zločinov proti ľudskosti, preto sa počíta s tým, že čoskoro príde to čo  sa vopred označuje ako "Washingtonské procesy". Názov je založený na Norimberských procesoch, počas ktorých boli procesovaní zástupcovia tretej ríše. Avšak, kritické hlasy sa zhodujú, že zločiny amerických štátnych tieňových prekročia mnohokrát Norimberské procesy v mierke a vplyve na kolektívne vedomie...

 

Am 20. Januar 2017 sollte der wohl umstrittenste Präsident der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, angelobt werden. Viele erinnern sich noch daran, wie wenig Menschen der Zeremonie beiwohnten, so man den Berichten von CNN Glauben schenken möchte, oder haben die gequält freundliche Miene Hillary Clintons vor Augen. Der eine oder andere mag sich gar noch an Bush Junior und seinen Nahkampf mit dem Regenschutz erinnern – Meme-Gold, das Millionen Nutzer in den sozialen Netzwerken erheiterte. Doch nur die wenigsten haben noch das Feuerwerk nach Trumps Rede in Erinnerung – ein Feuerwerk, bei dem die Buchstaben «USR» am Himmel zu sehen waren. Während manche Beobachter davon ausgingen, dass der Wind das ursprüngliche «A» verweht hatte, sahen andere darin einen Ausdruck, dass mit Trumps Amtsantritt die «R»epublik Amerika zurückkehren würde. Zufall oder Synchronizität?

Die Bühne wird umgebaut

Seit jenem verregneten Tag in Washington, D.C. ist viel geschehen. An die 4.800 Geschäftsführer und Generaldirektoren sind zurückgetreten. Über 50 Senatoren haben seit Trump ihr Amt niedergelegt (in den letzten 50 Jahren sind im Vergleich dazu gerade mal 31 Senatoren zurückgetreten). Dutzende Kongressabgeordnete auf Seiten der Demokraten wie auch der Republikaner stehen für die Zwischenwahl am 6. November 2018 nicht länger zur Verfügung. Dazu kommen Entlassungen bis in die höchsten Ränge des amerikanischen Justizministeriums, der Bundespolizei FBI und des Auslandsgeheimdienstes CIA; ganz zu schweigen von der Neubesetzung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten. Die Wahrnehmung dieser Ereignisse wird auf vielerlei Art gelenkt. So stellen die Spottdrosselmedien die ungewöhnlich hohe Zahl an Rücktritten so dar, als erfolgten sie aus Protest gegen Trump, den Trottel, der nicht bis drei zählen kann. Was die Veränderungen des Justizapparats und der Buchstaben-Agenturen betrifft, beruft man sich auf das Narrativ, wonach Trump ein Populist sei, der sich als Anti-Establishment ausgibt und die alten Strukturen auflöst, nur um daraufhin eine Diktatur in seinem Sinn zu errichten. In den meisten Fällen wird den Amerikanern jedoch schlicht Folgendes vermittelt: «Bitte weitergehen! Es gibt nichts zu sehen!»

Dabei gibt es so viel zu sehen wie nie zuvor. Am deutlichsten zeigt sich der sukzessive Umbau der Bühne in den sogenannten versiegelten Anklageschriften. Dabei handelt es sich um Anklagen gegen Personen, gegen die Beweise eines organisierten Verbrechens vorliegen. Diese Schriften werden bei den amerikanischen Bezirksgerichten versiegelt eingereicht, um die Flucht bzw. das Untertauchen der beklagten Person zu verhindern. Üblicherweise werden 1.000 solcher Anklageschriften pro Jahr eingereicht. Seit Trump im Amt ist beläuft sich die Zahl der versiegelten Anklageschriften auf nicht weniger als 95.000 (in Worten: fünfundneunzigtausend).

Beobachter gehen davon aus, dass der explosionsartige Anstieg dieser Anklageschriften zu Masseninhaftierungen führen wird. Sie vermuten, dass mit dem Brechen der Siegel sämtliche Akteure des «Tiefen Staats» aus dem Verkehr gezogen werden. Der ehemalige Kongressabgeordnete Mike Lofgren definiert den Tiefen Staat als einen «informellen Zusammenschluss von Schlüsselelementen der Regierung mit dem Top-Level der Finanzen und der Industrie.» Der Tiefe Staat ist demzufolge eine Art Schattenregierung hinter der formell politischen Regierung – ein Verbund aus militärisch-industriellem Komplex, den Geheimdiensten wie dem Justiz- und Außenministerium, den sechs großen Medienkonzernen, der Wall Street, Hollywood, Silicon Valley sowie Big Oil, Big Pharma und anderen ‚Biggies‘. Es sind diese Elemente, die Trump als den Sumpf, den es trocken zu legen gilt, bezeichnet.

So stellen die Spottdrosselmedien die ungewöhnlich hohe Zahl an Rücktritten so dar, als erfolgten sie aus Protest gegen Trump, den Trottel, der nicht bis drei zählen kann. Was die Veränderungen des Justizapparats und der Buchstaben-Agenturen betrifft, beruft man sich auf das Narrativ, wonach Trump ein Populist sei, der sich als Anti-Establishment ausgibt und die alten Strukturen auflöst, nur um daraufhin eine Diktatur in seinem Sinn zu errichten. In den meisten Fällen wird den Amerikanern jedoch schlicht Folgendes vermittelt: «Bitte weitergehen! Es gibt nichts zu sehen!»

Da dieser Staat-hinter-dem-Staat über das Leben von Millionen Menschen bestimmt, ohne je demokratisch gewählt worden zu sein, und sich dabei der Korruption, des Landesverrats und unzähliger Verbrechen gegen die Menschheit schuldig gemacht hat, soll es schon bald zu dem kommen, was vorab als «Washingtoner Prozesse» bezeichnet wird. Die Bezeichnung ist an die Nürnberger Prozesse angelehnt, im Zuge derer den Repräsentanten des Dritten Reichs der Prozess gemacht wurde. Kritische Stimmen sind sich jedoch einig, dass die Verurteilung der amerikanischen Schattenstaatler die Nürnberger Prozesse in ihrem Ausmaß und dem Einfluss auf das kollektive Bewusstsein um ein Vielfaches übertreffen wird…

Quelle und weiter: https://www.gehvoran.com/2018/10/die-abwicklung-der-united-states-aus-spiritueller-sicht/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Benjamin Fulford – Update vom 01.Oktober  2018:

http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

 

 

TOPlist
aktualizované: 11.09.2019 14:13:39