Geo- & Exopolitics: Italien beschließt Grundeinkommen + Fulford Update + mehr (17.Oktober 2018)

Veröffentlicht am Oktober 16, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

 

Taliansko rozhoduje o základnom príjme, eliminuje daňové výhody bánk

Talianska vláda schválila návrh rozpočtu, ktorý kritizuje.

Talianska vláda prijala kontroverzný návrh na nasledujúci finančný rok krátko pred termínom. Premiér Giuseppe Conte povedal v pondelok večer po stretnutí vlády, že plán rozpočtu bude dodržiavať prísľuby vlády, udržiavanie verejných financií v poriadku. Vláda teraz poslala návrh Komisii EÚ v Bruseli na posúdenie.

Návrh okrem iného stanovuje zavedenie základného príjmu pre chudobných, skorší vek odchodu do dôchodku a daňovú úľavu pre samostatne zárobkovo činné osoby. Banky by mali stratiť daňové úľavy.

Taliansko - rovnako ako 18 ďalších euro-krajín - malo až do dnešného dňa Európskej komisii predložiť svoj návrh rozpočtu na rok 2019.

S cieľom financovať nákladné sľuby kampane plánuje vláda výrazne vyššiu úroveň nového dlhu v roku 2019, ako ho predchádzajúca vláda sľúbila. Preto je v konfrontácii s EÚ. Okrem iného predpisy EÚ stanovujú hornú hranicu pomeru dlhu vo výške maximálne 60% vo vzťahu k hospodárskej produkcii.

 

Italien beschließt Grundeinkommen, streicht Banken Steuer-Vorteile

Die italienische Regierung hat ihren von der EU kritisierten Haushaltsentwurf verabschiedet.

Die italienische Regierung hat den umstrittenen Entwurf für das kommende Haushaltsjahr kurz vor Ablauf der Frist verabschiedet. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Montagabend im Anschluss an eine Kabinettssitzung, dass der Etatplan die Versprechen der Regierung einhalte, wobei die Staatsfinanzen in Ordnung blieben. Die Regierung habe den Entwurf nun an die EU-Kommission nach Brüssel zur Prüfung weitergeleitet.

Der Entwurf sieht unter anderem die Einführung eines Grundeinkommens für Arme, ein früheres Renteneintrittsalter und Steuererleichterungen für Selbstständige vor. Banken sollen Steuervergünstigungen verlieren.

Italien – wie auch die 18 anderen Euro-Länder – mussten bis heute ihre Haushaltsentwürfe für 2019 bei der EU-Kommission einreichen.

Zur Finanzierung kostspieliger Wahlversprechen plant die Regierung für 2019 eine deutlich höhere Neuverschuldung als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Sie geht damit auf Konfrontationskurs zur EU. Die EU-Regeln sehen unter anderem eine Obergrenze für die Schuldenquote von maximal 60 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung vor…

Quelle und weiter: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/10/16/italien-beschiesst-grundeinkommen-streicht-banken-steuer-vorteile/

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Das Blatt wendet sich – ein völlig neues Rauschen über Trump im US-Blätterwald kann endlich beginnen

Strana sa otáča - nad Trumpom môže konečne začať úplne nový šum v lese USA-denníkov

Je iróniou, že práve stĺpiky vo Washington Post tlačia vpred s položkou, ktorú by absolútne nikto  neočakával v tomto denníku: "Donald Trump môže byť pripomínaný ako najčestnejší prezident v modernej americkej histórii."

Washington Post je jednou z vlajkových lodí amerického demokratickéh dvorného spravodajstva okolo Hillary Clintonovej. Spolu s New York Times pluli v regate americkej volebnej kampani roku 2016 a tie dve vedúce mediálne skupiny vypálil plné obrátky proti Donald Trumpovi.

On sa 100 krát pomstil s názvom "Fake News" a pre istotu osobne zverejňuje informácie  americkým občanom prostredníctvom svojich projektov a úspechov na Twitteri a používa zrejme ešte ďalší kanál na vyjadrenie svojho názoru. Eva Maria Griese.

Jeden rok po voľbách sa objavil v slobodných alternatívnych médiách nový informačný kanál zvaný QAnon

Len málo z "občianskych novinárov", ktorí analyzujú a komentujú internetové blogy a YouTube kanály o politike amerického prezidenta okamžite pochopiili citlivosť tých „divných“ správ, ktorých mix z otázok k zamysleniu a prognózy prichádza priamo z White Haus. Zdá sa.

Počas niekoľkých mesiacov sa však vyvinul skutočný humbuk okolo Q ako ho insider úctivo nazývajú a každý číha nadšený na nové správy od Q. Takmer synchrónne a len s krátkym opozdením sa zverejňujú Trumpove tweety s identickou kombináciou slov čo fanúšikovia hodnotia ako potvrdenie toho, že Q nie je ani Hoax ani internetový troll/blázon, ani jeden z demokratov aby upútal pozornosť na Psyop Trump.  Trump-Befürworter etablierte Psyop

Útok je najlepšou obranou - médiá otvárajú oheň na Q.

Keď sa pri oficiálnych prejavoch prezidenta javili viac a viac Q-tričká a transparenty so 17. písmenom abecedy tak aj tie dve staré propaganda-fregaty ako Washington Post a New York Times už tento jav nemôžu ignorovať ...

 

Das Blatt wendet sich – ein völlig neues Rauschen über Trump im US-Blätterwald kann endlich beginnen

Ausgerechnet ein Kolumnist der Washington Post prescht mit einem Artikel vor, den absolut niemand in dieser Zeitung erwartet hätte: „Donald Trump darf als der ehrlichste Präsident der modernen amerikanischen Geschichte in Erinnerung bleiben.“

Die Washington Post ist eines der Flaggschiffe der Hofberichterstatter der US-Demokraten um Hillary Clinton. Es segelte im Verbund mit der New York Times wie in einer Regatta durch den US- Wahlkampf von 2016 und beide Leitmedien schossen aus allen Rohren auf Donald Trump.

Er revanchierte sich dafür 100fach mit der Bezeichnung „Fake News“ und übernimmt sicherheitshalber die Information der US-Bürger über seine Vorhaben und Erfolge höchstpersönlich auf Twitter und nutzt offenbar noch einen weiteren Kanal zur Vermittlung seiner Sichtweise. Von Eva Maria Griese.

Ein Jahr nach der Wahl taucht ein neuer Info-Kanal namens QAnon in den freien alternativen Medien auf

Nur einige wenige der „Citizen Journalists“, die in ihren Internet-Blogs und auf Youtube-Kanälen die Politik des US-Präsidenten analysieren und kommentieren, begreifen sofort die Brisanz dieser ominösen Nachrichten, deren Mischung aus Fragen, Denkanstößen und Vorhersagen direkt aus dem Weißen Haus zu kommen scheinen.

Innerhalb weniger Monate entwickelt sich jedoch ein regelrechter Hype um Q, wie die Insider ihn ehrfurchtsvoll nennen und jeder lauert gespannt auf neue Nachrichten von Q. Fast synchron und nur mit kurzer Verzögerung von Trump getweetete gleichlautende Wortkombinationen werten die Fans als Bestätigung, dass Q weder ein Hoax noch ein Internet-Troll noch eine von den Demokraten zur Ablenkung für die Trump-Befürworter etablierte Psyop ist.

Angriff ist die beste Verteidigung – Medien eröffnen das Feuer auf Q

Als bei offiziellen Reden des Präsidenten immer mehr Fans mit Q-T-Shirts und Transparenten mit dem 17. Buchstaben des Alphabets auftauchen, können selbst die beiden alten Propaganda – Fregatten Washington Post und New York Times  das Phänomen nicht mehr ignorieren…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/das-blatt-wendet-sich-ein-voellig-neues-rauschen-ueber-trump-im-us-blaetterwald-kann-endlich-beginnen/

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uruguays Ex-Präsident José „Pepe“ Mujica – vom Gefängnis bis zum roten Teppich

Uruguajský bývalý prezident José "Pepe" Mujica - z väzenia na červený koberec

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82

 Všetko sa robilo v pútach. Jesť, chodiť do kúpeľne a spať. Pútka boli staré, hrdzavé a zápästia boli roztrhané. Na hlave nosil špinavý vak a keď prišla návšteva, čo bolo veľmi zriedkavé, odstránili vrece z hlavy a to, čo sa videlo, bolo odradzujúce. Špinavé, s dlhými vlasmi, pohmožděnou kožou, hrbolmi a odreninami. Čoraz výraznejšie lícne kosti a oči, v ktorých bolo vidieť zúfalstvo a bolesť, patrili uruguajskému bývalému prezidentovi Josému "Pepe" Mujica. Pepe bol bojovníkom partyzánov pre Tupamaro (akúsi "Robin Hood"-organizáciu ktorá kradla bohatým a dala chudobným). Počas tejto doby bol Pepe uväznený so svojimi spoločníkmi. 12 rokov ticha a poníženia. 12 rokov bolesti a trestov. 12 rokov, v ktorých šialenstvo číhalo. 12 rokov odolnosť voči zverstvám. 12 rokov, počas ktorých ho určenie prežilo. Teraz bol natočený ten strašný čas vo väzení, ktorý strávil spolu so svojimi kolegami, spisovateľmi Mauricio Rosencof a Eleuterio Fernández Huidobro (zosnulý 5. augusta 2016) ...

 

Alles wurde in Handschellen gemacht. Essen, auf die Toilette gehen und schlafen. Die Handschellen waren alt, rostig und die Handgelenke zerrissen. Auf dem Kopf trug er einen schmutzigen Sack, und kam Besuch, der sehr selten war, entfernten sie den Sack vom Kopf, und was sie dann sahen, war entmutigend. Schmutzig, mit langen Haaren, geschundene Haut, Beulen und Abschürfungen. Die zunehmend hervorstehenden Wangenknochen und die Augen, in denen die Verzweiflung und der Schmerz sichtbar waren, gehörten Uruguays Ex-Präsident José „Pepe“ Mujica. Pepe war ein Guerilla-Kämpfer für die Tupamaro (eine Art „Robin-Hood“-Organisation, die von den Reichen stahl und den Armen gab). In dieser Zeit wurde Pepe mit seinen Gefährten inhaftiert. 12 Jahre Schweigen und Demütigung. 12 Jahre Schmerz und Bestrafung. 12 Jahre, in denen der Wahnsinn lauerte. 12 Jahre Widerstand gegen Gräueltaten. 12 Jahre, in denen die Entschlossenheit ihn überleben ließ. Nun wurde die schreckliche Zeit im Gefängnis, die er zusammen mit seinen beiden Mitstreitern, dem Schriftstellern Mauricio Rosencof und Eleuterio Fernández Huidobro (verstorben am  5. August 2016) verbrachte, verfilmt…

Quelle und weiter: https://netzfrauen.org/2018/10/08/jose-mujica/

______________________________________________

Benjamin Fulford: Der Sturz des zionistischen Hauses Saud plus möglicher Putschversuch in Russland – 15.10.2018

V slovenčine:http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

Geo- & Exopolitics: Die letzten Bastionen des zerstörerischen Tiefen Staates beginnen zu wanken + mehr… (11.Oktober 2018)

Posledné bašty deštruktívneho Deep State sa začínajú triasť + viac

Zverejnené: Veröffentlicht am Oktober 11, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Die letzten Bastionen des zerstörerischen Tiefen Staates beginnen zu wanken

Posledné pevnosti ničivého Hlbokého štátu sa začínajú triasť

S obsadením moci Donaldom Trumpom v USA sa začala nová éra. Predchádzajúce americké úrady boli len, ako ich názov viac ako jasne hovorí, len správcovia agendy veľmi silných síl v pozadí.

Z hlbokej tieňovej scény ovládajú tieto sily ich bábky na svetovej scéne. Je ťažké ich pochopiť, pretože pre tento tieňový štát neexistuje ani konkrétny názov. Je to veľmi previazané v polozónach finančne silných bankových dynastií, ako Rockefeller a Rothschild, sietí jezuitov a slobodomurárov alebo Vatikánu s jeho P2 Lodge. Eva Maria Griese.

Ich výbory sa nazývajú Trilaterálna komisia, Council on Foreign - Rada pre zahraničné vzťahy alebo Bilderberg a ich obchodným modelom sú vojny a politické zásahy. Prípravnú špinavú prácu podvratné k narušovaniu suverénnych štátov po celom svete robia spravodajské služby ako CIA, nie je náhoda, že tá predĺžená ruka Deep štátu má v názve slovo tajomstvo.

Korporátne médiá, z väčšej časti vo vlastníctve tieňových síl, ktoré sprevádzajú aj vojny a revolúcie s profesionálnou PR a väčšinou mlčia o zásadnom a vždy dajú ich zameranie iba na jednotlivé kontaktné miesta, aby ju čakajú významná vzťahy nie sú vôbec vidieť.

Donald Trump pôsobí ako búracia lopta proti škrupine takmer dokonalého nového svetového poriadku

Neúspešné/zrútené štáty nemožno dobiť, ale vo vzniknutom chaose sa dajú robiť najlepšie obchody pre firemnú elitu. Centrálne banky, predovšetkým Federálny rezervný systém - rovnako ako BIS – riadia peňažné toky smerom k zadĺženiu a k zotročeniu národov. Národné štáty, ako aj konzervatívne smery a strany sú prekážkou a postupne preto sú démonizované.

Bábky hlbokého Štátu ako Hillary Clintonová, Rothschild - Posterboy Macron alebo matróna Merkelová sa necítia zaviazaní k ľuďom, ale k plánom ich Bábkárov pre zavedenie "nového svetového poriadku": s jedinou vládou, jednou armádou, jednou menou, jedno náboženstvo a jedna homogenizovaná zmes národov, ktorá stratila svoju identitu a jej kultúrne korene a je voľne/ľahko kontrolovateľná.

Gen-bláznovstvá sú ako LGBT hnutie, extrémny feminizmus alebo politická korektnosť, rodová mánia je len prostriedkom k účelu ...

Mit der Machtübernahme von Donald Trump in den USA begann eine neue Zeitrechnung. Die bisherigen US-Administrationen waren lediglich, wie schon ihr Name mehr als deutlich sagt, nur Verwalter der Agenda sehr mächtiger Kräfte im Hintergrund.

 

Diese Mächte steuern aus dem tiefen Schatten hinter den Kulissen ihre Marionetten auf der Weltbühne. Sie sind schwer zu greifen, denn es findet sich nicht einmal eine konkrete Bezeichnung für diesen Schattenstaat. Er ist ein sehr verflochtenes Konglomerat aus finanzkräftigen Bankendynastien wie Rockefeller und Rothschild, den Netzwerken von Jesuiten und Freimaurern oder dem Vatikan mit seiner P2 Loge. Von Eva Maria Griese.

Ihre Gremien heißen Trilaterale KommissionCouncil on Foreign Relations oder Bilderberger und ihr Geschäftsmodell sind Kriege und politische Interventionen. Die vorbereitende Drecksarbeit subversiver Unterminierung souveräner Staaten weltweit erledigen Geheimdienste wie die CIA, nicht von ungefähr trägt dieser verlängerte Arm des Deep State das Wort geheim im Namen.

Willfährige Medien, zu einem Großteil im Besitz der Schattenkräfte, begleiten sogar Kriege und Umstürze mit professioneller PR, verschweigen zumeist das Wesentliche und legen ihren Fokus immer nur auf einzelne Brennpunkte, um folgenschwere Zusammenhänge erst gar nicht sichtbar werden zu lassen.

Donald Trump fungiert als Abrissbirne für den Rohbau der fast schon perfekten Neuen Weltordnung

Gescheiterte Staaten können zwar nicht erobert werden, aber im entstandenen Chaos lassen sich für die Konzerneliten beste Geschäfte machen. Die Zentralbanken, allen voran die Federal Reserve, steuern – wie auch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ – die Geldflüsse Richtung Verschuldung und Versklavung der Völker. Nationalstaaten sowie konservative Strömungen und Parteien sind hierbei hinderlich und werden sukzessive verteufelt.

Deep State Marionetten wie Hillary Clinton, Rothschild – Posterboy Macron oder die Matrone Merkel fühlen sich nicht dem Volk verpflichtet, sondern vielmehr den Plänen ihrer Puppenspieler für eine „Neue Weltordnung“: mit nur einer Regierung, einer Armee, einer Währung, einer Religion und einem homogenisierten Völkergemisch, das seine Identität und seine kulturellen Wurzeln verloren hat und beliebig steuerbar ist.

Der Genderwahn sind wie die LGBT-Bewegung, der extreme Feminismus oder die Political Correctness nur Mittel zum Zweck…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/die-letzten-bastionen-des-zerstoererischen-tiefen-staates-beginnen-zu-wanken/

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Diese Macht kontrolliert die Finanzeliten der Welt – was macht der Rothschild-Clinton-Freimaurer-Clan auf der Wiesn?

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) už povedal: "Dajte mi kontrolu nad menou národa a potom mi nezáleží na tom, kto robí zákony."

Aj keď peniaze vládnu svetu, tak za peniazmi stojí moc. Federálny rezervný systém USA kontroluje dolár a má právomoc zničiť celé ekonomiky. Je to najsilnejšia centrálna banka na svete.

Rothschildova banková dynastia sa stala jedným z najsilnejších finančníkov v európskych krajinách. A až do dvadsiateho storočia bol Bankhaus Rothschild najväčšou bankou na svete. Mayer Amschel Rothschild presne vedel, čo vtedy povedal. Pretože vstúpil do moci, aby získal kontrolu nad menami všetkých národov.

Najsilnejšia banka v súkromných rukách

Pretože mena krajiny nie je kontrolovaná štátom. Súkromná inštitúcia má monopol na tlak peňazí, suverenitu nad sumou peňazí v obehu a moc nad úrokom. Federálna rezerva bola založená najsilnejším bankovým kartelom. Odvtedy je dolár v rukách tejto súkromnej banky. Vplyv vlády na centrálnu banku je veľmi malý.

Ako malý je vplyv, povedal bývalý predseda Fedu Alan Greenspan v televíznom rozhovore: "Federálna rezervácia je nezávislou agentúrou. To znamená, že vláda nemá právomoc prekonať/súdiť naše činy. "

Bohatí ľudia sú stále bohatší, chudobní chudobnejší

Štátne a občianske záujmy nie sú nevyhnutne najvyššie priority v americkej Federálnej rezerve. Už pri zakladaní centrálnej banky sa použil manéver podvodu. Skupina siedmich mužov založila centrálnu banku v roku 1910.

Tých sedem ľudí potom vlastnili asi štvrtinu svetového bohatstva. Založením centrálnej banky dokázali zabezpečiť svoje vlastné aktíva a získali kontrolu nad dolárom. Navyše by mohli vytvoriť peniaze z ničoho nič a prípadné straty boli uložené občanom. Takto systém beží aj dodnes.

Medzi sedem mužov patrili zástupcovia JP Morgan Banky, zástupcovia Williama Rockefellera, Paula Warburga, prezidenta Národnej mestskej banky v New Yorku a predstavitelia Rothschildovcov. V tom čase bol hospodársky rast stále založený na zisku a menej financovaný z úverov.

Americká vláda bola úsporná, znižovala verejný dlh a investovala zlaté rezervy. V tom čase bolo bankám umožnené požičiavať viac peňazí, ako sa podarilo vkladať. Existovala však pevná hranica: množstvo zlata držané bankou ...

 

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) sagte bereits: „Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, dann ist es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht“.

Geld regiert zwar die Welt, doch es gibt eine Macht hinter dem Geld. Die US-Notenbank Federal Reserve kontrolliert den Dollar und sie hat die Macht, ganze Volkswirtschaften in den Ruin zu treiben. Sie ist die mächtigste Zentralbank der Welt.

Die Rothschild-Bankendynastie entwickelte sich zu den mächtigsten Finanziers europäischer Staaten. Und noch bis ins zwanzigste Jahrhundert war das Bankhaus Rothschild die größte Bank der Welt. Mayer Amschel Rothschild wusste genau, was er damals sagte. Denn er kam in die Machtposition, die Kontrolle über Währungen ganzer Nationen zu erlangen.

Mächtigste Bank in Privathand

Denn die Währung eines Landes wird nicht vom Staat kontrolliert. Eine Privatinstitution hat das Monopol über den Druck des Geldes, die Hoheit über die Geldmenge, die im Umlauf ist sowie die Macht über die Zinsen. Die Federal Reserve wurde vom mächtigsten Bankenkartell gegründet. Seitdem ist der Dollar in der Hand dieser Privatbank. Der Einfluss der Regierung auf die Notenbank ist denkbar gering.

Wie gering der Einfluss ist, erklärte der ehemalige Notenbank-Chef Alan Greenspan in einem Fernsehinterview: „Die Federal Reserve ist eine unabhängige Agentur. Das bedeutet, dass die Regierung nicht die Macht hat, unsere Aktionen außer Kraft zu setzen.“

Reiche werden reicher, Arme ärmer

Die Interessen von Staat und Bürger stehen bei der US-Notenbank nicht unbedingt an erster Stelle. Schon bei der Gründung der Notenbank wurde ein Täuschungsmanöver angewendet. Eine Gruppe von sieben Männern gründete die Notenbank im Jahr 1910.

Diese sieben Männer besaßen damals rund ein Viertel des Vermögens der Welt. Durch die Gründung der Notenbank konnten sie ihre eigenen Vermögen absichern und erlangten die Kontrolle über den Dollar. Zudem konnten sie Geld aus dem Nichts erschaffen und mögliche Verluste wurden den Bürgern aufgebürdet. So läuft das System heute noch.

Unter den sieben Männern waren Vertreter der JP Morgan Bank, Vertreter von William Rockefeller, Paul Warburg, der Präsident der National City Bank of New York, sowie Vertreter der Rothschilds. Damals basierte das Wirtschaftswachstum noch auf Gewinnen und wurde weniger durch Kredite finanziert.

Die US-Regierung wirtschaftete sparsam, baute die Staatsverschuldung ab und legte Goldreserven an. Banken durften damals zwar schon mehr Geld verleihen, als sie an Einlagen verwalteten. Jedoch gab es eine feste Grenze: Die Menge des von der Bank gehaltenen Goldes…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/diese-macht-kontrolliert-die-finanzeliten-der-welt-was-macht-der-rothschild-clinton-freimaurer-clan-auf-der-wiesn-video/

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Benjamin Fulford Update – 08.Oktober 2018: „Die Welt ist dabei, etwas über die Verbrechen der khazarischen Mafia zu lernen….“

V slovenčine http://www.introitus.eu/B-Fulford-2015-17.html

Advertisements

Geo&exopolitika...

 

Geo- & Exopolitics: Die Abwicklung der «UNITED STATES» aus spiritueller Sicht + Benjamin Fulford Update + mehr… (03.Oktober 2018)

Vývoj/vyrovnanie "SPOJENÝCH ŠTÁTOV" z duchovného hľadiska + Benjamin Fulford Update +  ... (03.October 2018)

Veröffentlicht am Oktober 3, 2018von erstkontakt blog

Die Abwicklung der «UNITED STATES» aus spiritueller Sicht

Von Mario Rader

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

Dňa 20. januára 2017 mal byť vyhlásený najkontroverznejší prezident Spojených štátov Donald J. Trump. Mnohí si stále pamätajú, ako málo ľudí sa zúčastnilo obradu, podľa správ CNN, alebo mali na mysli smutnú tvár Hillary Clintonovej. Jeden alebo druhý si dokonca môže spomenúť na Bush Juniora a jeho boj o zbrane s dažďovým krytom - Meme-zlato, ktorý pobavil milióny ľudí na sociálnych sieťach. Ale veľmi málo si stále pamätá ohňostroj po Trumpovej reči - ohňostroj zobrazujúci písmená "USR" na oblohe. Zatiaľ čo niektorí pozorovatelia vychádzali zo toho, že vietor odvial pôvodné "A", iní videli v tom výraz, ktorý by znamenal, že s Trumpom v kancelárii, "R" REPUBLIKA sa vráti do Ameriky. Náhoda alebo synchronicita.

Pódium sa prestavuje

Od toho daždivého dňa vo Washingtone, D.C.  sa stalo veľa. 4 800 riaditeľov a generálnych riaditeľov odstúpilo. Viac ako 50 senátorov odstúpilo za Trumpa (za posledných 50 rokov odstúpilo iba 31 senátorov). Desiatky demokratických a republikánskych demokratov už nie sú k dispozícii 6. novembra 2018, predbežné voľby. Okrem toho prepúšťanie do najvyšších radov amerického ministerstva spravodlivosti, federálnej polície FBI a zahraničnej spravodajskej služby CIA;nehovoriac o nahradení Najvyššieho súdu Spojených štátov. Vnímanie týchto udalostí sa riadi mnohými spôsobmi. Takže Mockingbirds predstavujú nezvyčajne vysoký počet rezignácií ako protest (údajne) proti Trumpovi, tomu hlupákovi, ktorý nevie počítať do troch. Pokiaľ ide o zmeny v súdnictve a listy agentúr, to sa odkazuje na príbeh, podľa ktorého Trump by mal byť populista, ktorý predstiera, že je anti-establishment a rozpustí staré štruktúry aby potom zaviedol diktatúru vo svojej mysli. Vo väčšine prípadov sa však Američanom jednoducho hovorí: "Pokračujte! nie je čo vidieť! "

Je toho toľko veľa pčo vidieť ako nikdy predtým. Najzrejmejším prejavom je postupná premena fázy na tzv. zapečatené obžaloby. Sú to obvinenia voči jednotlivcom, pre ktoré existuje dôkazy o organizovanom zločine. Tieto písomnosti sa podávajú na amerických okresných súdoch zapečatené, aby zabránili úteku alebo ponoreniu obžalovaného. Zvyčajne sa podáva 1,000 takých obžalôb za rok. Okedy Trump je v kancelárii nie je počet zapečatených obvinení nižší ako 95 000 (v slovách: deväťdesiat päť tisíc).

Pozorovatelia sa domnievajú, že explózia týchto obžalôb povedie k masovému uväzneniu. Majú podozrenie, že po prelomení pečate sa z obehu stiahnu všetci hráči "Deep State". Bývalý kongresman Mike Lofgren definuje hlboký štáť ako jeden z hlbokého stavu je teda akousi tieňovou vládou za formálnou politickou vládou, "neformálnym zoskupením kľúčových prvkov vlády v najvyššej úrovni financií a priemyslu." - zloženinu vojensko-priemyselný komplex, spravodajské služby, ako sú ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zahraničných vecí a šiestich hlavných mediálnych korporácií, Wall Street, Hollywood, Silicon Valley a Big Oil, Big Pharma a iných biggies '. Práve tieto prvky Trump nazýva bahno, ktoré sa má vyčerpať.

Keďže ten štát-za štátom rozhoduje o životoch miliónov ľudí, bez toho aby  bol demokraticky zvolený a tým sa previli korupcie, zrady a bezpočet zločinov proti ľudskosti, preto sa počíta s tým, že čoskoro príde to čo  sa vopred označuje ako "Washingtonské procesy". Názov je založený na Norimberských procesoch, počas ktorých boli procesovaní zástupcovia tretej ríše. Avšak, kritické hlasy sa zhodujú, že zločiny amerických štátnych tieňových prekročia mnohokrát Norimberské procesy v mierke a vplyve na kolektívne vedomie...

 

Am 20. Januar 2017 sollte der wohl umstrittenste Präsident der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, angelobt werden. Viele erinnern sich noch daran, wie wenig Menschen der Zeremonie beiwohnten, so man den Berichten von CNN Glauben schenken möchte, oder haben die gequält freundliche Miene Hillary Clintons vor Augen. Der eine oder andere mag sich gar noch an Bush Junior und seinen Nahkampf mit dem Regenschutz erinnern – Meme-Gold, das Millionen Nutzer in den sozialen Netzwerken erheiterte. Doch nur die wenigsten haben noch das Feuerwerk nach Trumps Rede in Erinnerung – ein Feuerwerk, bei dem die Buchstaben «USR» am Himmel zu sehen waren. Während manche Beobachter davon ausgingen, dass der Wind das ursprüngliche «A» verweht hatte, sahen andere darin einen Ausdruck, dass mit Trumps Amtsantritt die «R»epublik Amerika zurückkehren würde. Zufall oder Synchronizität?

Die Bühne wird umgebaut

Seit jenem verregneten Tag in Washington, D.C. ist viel geschehen. An die 4.800 Geschäftsführer und Generaldirektoren sind zurückgetreten. Über 50 Senatoren haben seit Trump ihr Amt niedergelegt (in den letzten 50 Jahren sind im Vergleich dazu gerade mal 31 Senatoren zurückgetreten). Dutzende Kongressabgeordnete auf Seiten der Demokraten wie auch der Republikaner stehen für die Zwischenwahl am 6. November 2018 nicht länger zur Verfügung. Dazu kommen Entlassungen bis in die höchsten Ränge des amerikanischen Justizministeriums, der Bundespolizei FBI und des Auslandsgeheimdienstes CIA; ganz zu schweigen von der Neubesetzung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten. Die Wahrnehmung dieser Ereignisse wird auf vielerlei Art gelenkt. So stellen die Spottdrosselmedien die ungewöhnlich hohe Zahl an Rücktritten so dar, als erfolgten sie aus Protest gegen Trump, den Trottel, der nicht bis drei zählen kann. Was die Veränderungen des Justizapparats und der Buchstaben-Agenturen betrifft, beruft man sich auf das Narrativ, wonach Trump ein Populist sei, der sich als Anti-Establishment ausgibt und die alten Strukturen auflöst, nur um daraufhin eine Diktatur in seinem Sinn zu errichten. In den meisten Fällen wird den Amerikanern jedoch schlicht Folgendes vermittelt: «Bitte weitergehen! Es gibt nichts zu sehen!»

Dabei gibt es so viel zu sehen wie nie zuvor. Am deutlichsten zeigt sich der sukzessive Umbau der Bühne in den sogenannten versiegelten Anklageschriften. Dabei handelt es sich um Anklagen gegen Personen, gegen die Beweise eines organisierten Verbrechens vorliegen. Diese Schriften werden bei den amerikanischen Bezirksgerichten versiegelt eingereicht, um die Flucht bzw. das Untertauchen der beklagten Person zu verhindern. Üblicherweise werden 1.000 solcher Anklageschriften pro Jahr eingereicht. Seit Trump im Amt ist beläuft sich die Zahl der versiegelten Anklageschriften auf nicht weniger als 95.000 (in Worten: fünfundneunzigtausend).

Beobachter gehen davon aus, dass der explosionsartige Anstieg dieser Anklageschriften zu Masseninhaftierungen führen wird. Sie vermuten, dass mit dem Brechen der Siegel sämtliche Akteure des «Tiefen Staats» aus dem Verkehr gezogen werden. Der ehemalige Kongressabgeordnete Mike Lofgren definiert den Tiefen Staat als einen «informellen Zusammenschluss von Schlüsselelementen der Regierung mit dem Top-Level der Finanzen und der Industrie.» Der Tiefe Staat ist demzufolge eine Art Schattenregierung hinter der formell politischen Regierung – ein Verbund aus militärisch-industriellem Komplex, den Geheimdiensten wie dem Justiz- und Außenministerium, den sechs großen Medienkonzernen, der Wall Street, Hollywood, Silicon Valley sowie Big Oil, Big Pharma und anderen ‚Biggies‘. Es sind diese Elemente, die Trump als den Sumpf, den es trocken zu legen gilt, bezeichnet.

So stellen die Spottdrosselmedien die ungewöhnlich hohe Zahl an Rücktritten so dar, als erfolgten sie aus Protest gegen Trump, den Trottel, der nicht bis drei zählen kann. Was die Veränderungen des Justizapparats und der Buchstaben-Agenturen betrifft, beruft man sich auf das Narrativ, wonach Trump ein Populist sei, der sich als Anti-Establishment ausgibt und die alten Strukturen auflöst, nur um daraufhin eine Diktatur in seinem Sinn zu errichten. In den meisten Fällen wird den Amerikanern jedoch schlicht Folgendes vermittelt: «Bitte weitergehen! Es gibt nichts zu sehen!»

Da dieser Staat-hinter-dem-Staat über das Leben von Millionen Menschen bestimmt, ohne je demokratisch gewählt worden zu sein, und sich dabei der Korruption, des Landesverrats und unzähliger Verbrechen gegen die Menschheit schuldig gemacht hat, soll es schon bald zu dem kommen, was vorab als «Washingtoner Prozesse» bezeichnet wird. Die Bezeichnung ist an die Nürnberger Prozesse angelehnt, im Zuge derer den Repräsentanten des Dritten Reichs der Prozess gemacht wurde. Kritische Stimmen sind sich jedoch einig, dass die Verurteilung der amerikanischen Schattenstaatler die Nürnberger Prozesse in ihrem Ausmaß und dem Einfluss auf das kollektive Bewusstsein um ein Vielfaches übertreffen wird…

Quelle und weiter: https://www.gehvoran.com/2018/10/die-abwicklung-der-united-states-aus-spiritueller-sicht/

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Benjamin Fulford – Update vom 01.Oktober  2018:

http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

 

 

TOPlist
aktualizované: 18.10.2018 12:39:35