Príspevok čitateľa 10.05.2018

Benjamin Fulford listy pre redakciu 05.10.2018

Ako vysvetliť?

 

Vážený pán Fulford,

Vymenili sme si e-maily takmer pred rokmi. Myslel som, že​​ vám písomne poďakujem za vašu odpoveď 23. júla 2017, predpokladal som, že pravdepodobne dostanete stovky e-mailov, ak nie tisíce a nechcete byť škodcom. Dnes píšem aby som poslal oneskorené poďakovanie ale predovšetkým preto, že by som chcel aby sa váš názor na to, čo sa teraz stane, keď prezident Trump odmietol dohodu s Iránom. Šialenstvo, šialenstvo, možno i senilita sa zdá predbehnúť svetových lídrov. Minulý rok som sa obával o Palestínu. Dnes sa obávam o celý svet. Zúfam, pán Fulford. Zdá sa, že jamka v mojom žalúdku je naplnená kyselinou. K čomu kráča svet?

Ďakujem vám znovu, že ste si našli čas na odpoveď a možno posielam slovo povzbudenia. Obdivujem vás, že udržujete dobrý boj. Neviem, či by ja som mohol urobiť to isté. Všetko najlepšie, A.M.

Drahý A.M .:

Riadiaci kabali potrebujú šíriť strach a nenávisť keď sa chcú udržať u moci. Predpokladám, že ste v Spojených štátoch, kde prevláda strach a propaganda nenávisti. Prosím pochopte, že to čo vidíte z pohľadu sveta je vo všeobecnosti prechodné, láska zvíťazí. Situácia v Iráne na chvíľu povedie k nejakej krátkej historiológii ale nebude to viesť k 3. svetovej vojne. Dobrí chlapci sú víťazní, takže prosím uvoľnite sa a vychutnajte si svoj život.

B. F.

Príspevok čitateľa 28.04,2018

Ahoj Fulford,

Vaše články som sledoval prostredníctvom blogu Kauilapele. Ďakujem vám za takú neuveriteľnú žurnalistiku.

Zobral som niekoľko snímok, ktoré zachytávajú obrazy z videa ABC v pohrebnom videu Barbary Bush, na ktoré ste odkazoval. Ako môžete ľahko vidieť v klipe, na ktorý ste odkazoval (čo sú všetky fotografie), Clintons sedia s Barbarou Bush vpravo v rade za nimi. Verím, že Jimmy Carter je sediaci druhý vľavo od Billa. Podľa videí sa však Carter pohrebu nezúčastnil.

 

Tento klip je samozrejme z inej, už predošlej udalosti, keďže Barbara Bush, Carter a Clintons vyzerajú mladší, HRC nosí v tomto klipu iný plášť / oblečenie ako v iných scénach, kde sedia v kaplnke ako aj vo fotografii skupiny s Barackom a Michellou Obamom, Melanie Trumpovou, Clintonmi a Bushovou rodinou.

 

Oblek, ktorý Obama nosí na fotke v skupine je modrý, zatiaľ čo farba tejto kravaty vo videu je čierna alebo tmavo šedá. Divné. Nižšie sú ďalšie rozdiely s rakvou ....

V prehľade kaplnky nie je predná časť rakve. Zvyčajne by tam rakva bola počas celej cirkevnej služby.

 

 

Rakva Barbary Bush, pravdepodobne:

To by mala byť rakva Barbary Bush. Nezhoduje sa.

 

False images in the Barbara Bush funeral video

By Benjamin Fulford Letters to the Editor  

Hi Mr. Fulford,

I have been following your articles through Kauilapele’s blog.  Thank you for such incredible journalism.

I took a few screen captures of images from ABC’s video of the Barbara Bush funeral video you referenced.  As you can easily see in the clip you referenced (which are all stills), the Clintons are seated with Barbara Bush to the right in the row behind them.  I believe it is Jimmy Carter seated two to the left of Bill.  But according to the video, Carter didn’t attend the funeral.

 

This clip is obviously from another event a while ago, since Barbara Bush, Carter, and the Clintons look younger, HRC is wearing a different jacket/outfit in this clip than in other scenes of her seated in the chapel as well as in the group photo of her with Barack and Michelle Obama, Melania Trump, the Clintons, and the Bush family.

The tie Obama is wearing in the group photo is blue, while the color of this tie in the video is black or dark gray.  Weird.

 

Below are other discrepancies with the casket….

In the overview shot of the chapel, there is no casket up front.  Usually the casket would be there during the entire service.

 

Casket of Barbara Bush, supposedly:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also supposed to be Barbara Bush’s casket.  It doesn’t match.

 

 

 

 

 

 

 

 

Best,
SL

Príspevok čitateľa 21.04.2018...

 

2018-04-21

Sú židia falošne obviňovaní?

Shalom Benjamin,

Už niekoľko rokov dostávam vaše newslettery od priateľov a spolupracovníkov. Musím priznať, že som bol prekvapený, že ste mali možnosť komunikovať Davida Rockefellera, muža, ktorý zriedkavo hovorí s ľuďmi mimo sveta, v ktorom žije. Je zrejmé, že sa niečo deje a mnohí, ako viete, boli veľmi podozrievaví a keďže máte ten rozhovor a cítili ste, že ste jednoducho rastlina a pracujete pre kabalov a stále to robíte.

Účelom tohto oznámenia je povedať vám, že hoci niektoré z vašich informácií sú vynikajúce a , niektoré z nich sú tak ľavé, že si škriabem hlavu čítaním alebo počúvaním.

Som ortodoxný žid 35 rokov, žil som v Izraeli a čítal som Torah (skutočný skutok Boží) 22 krát od pokrytia k pokrytiu.

Som tiež veľmi zapojený do židovského náboženského sveta a všetko to dobre poznám. Keď poviete, že náboženská komunita Chabad sa pokúša spustiť 3. svetovú vojnu tak som len zmätený. Urobíte rozdiel neskôr medzi náboženskou židovskou komunitou a  druhou skupinou, ale musím povedať, že napríklad táto myšlienka, že každý žid bude mať 2800 otrokov k dispozícii je 100% úplný nezmysel a nikde v ktoromkoľvek mieste biblie sa hovorí o tom. Existujú niektoré odkazy na pohanských ľudí, ktorí slúžia židovskému národu po konečnom vykúpení, ale to bude po tom čo sila zla je natrvalo odstránená zo sveta.

Pre záznam, Tóra je jediný text v rukách ľudstva, v ktorej Boh hovorí priamo k ľudstvu v prvej osobe a poskytuje úplné zverejnenie toho ako vznikol vesmír, čo sa stalo s prvým mužom a ženou a následku, kompletnú históriu toho, čo sa odvtedy objavuje, úplný morálny a etický kódex toho, čo Boh očakáva od nás a samozrejme veľa informácií o konci dejín, ktorým sa teraz blížime.

Mojou obavou je, že existujú milióny ľudí, ktorí ako viete hľadajú niekoho koho sa môže viniť za všetku biedu. Informácie, ktoré vyrábate, z ktorých niektoré ako už bolo uvedené, nie sú úplne pravdivé, nalievajú benzín na oheň a samozrejme, kto si myslíte bude obviňovaný zo všetkej biedy, ktorá sa blíži?

Nechápte ma zle, ja nešetrím židovský ľud a obaja vieme, že niektorí z najhorších ľudí v dejinách boli židia ale žiadam vás aby ste v tom boli veľmi opatrní. Tak presná vec sa stala v nacistickom Nemecku a 6 miliónov bolo spaľovaných.

V živote som sa stretol s dvoma veľkňazmi zednármi/slobodomurármi, ktorí mi súkromne priznali, že židia sú úmyselne povolaní získať pozície na vysokej úrovni tesne predtým ako zariadenie/vedenie zavedie zástrčku do systému, ktorý chcú zmeniť. Bohužiaľ sa to teraz deje.

Dobrou správou je, že sa to skončí a Boh sľubuje, že tam bude božský zásah spôsobom, ktorým budú všetky národy vnímať Boha. Potom Boh odstráni moc zla a zničí to navždy; nastane vzkriesenie mŕtvych a konečný rozsudok. Všetci na zemi budú súdení.

Tóra nám poskytuje veľa znakov aby sme vedeli, že príde koniec dejín. Všetky tieto znaky existujú dnes. Ste pripravení na najväčšiu show na Zemi?

 

Shalom Richard,

Najskôr by som chcel jasne uviesť, že mám židovských predkov z rodiny mojej matky aj otca. Pevne verím, že bojujem proti tým istým ľuďom, ktorí pripravili masovú vraždu židov počas druhej svetovej vojny.

Moje náboženské presvedčenie je, že sme sa nevytvorili sami ale boli stvorení niečím iným a preto musí existovať Stvoriteľ. Najlepší spôsob ako rešpektovať Stvoriteľa je rešpektovať stvorenie - inými slovami, rešpektovať prírodu a iných ľudí.

Ako novinár je mojou úlohou získavať informácie priamo prostredníctvom vlastných zmyslov, ktoré boli vytvorené samotným stvorením. Inými slovami, spolieham sa na primárne zdroje mojich informácií a ak pochádzajú zo sekundárnych zdrojov tak to jasne preverím.

Čo sa týka Chabadu - som si istý, že s touto organizáciou je spojené množstvo dobrých a oddaných ľudí.

Je to však fakt a mám záznamy, aby som dokázal, že som dostal ponuku práce od japonského ministra financií a veľkého bohatstva ak by som išiel/súhlasil s ich plánom zabiť 90% ľudstva a zotročiť ostatných. Povedali, že to urobia prostredníctvom choroby a hladovania "pretože vojna nezabila dosť ľudí." Osobu, ktorá túto ponuku predložila, poslal bývalý japonský minister financií Heizo Takenaka. Táto osoba mi povedala, že ponuka pochádza od "starších Sionistov". Mám o tom nahranú kazetu.

Odkedy sa táto ponuka uskutočnila, režim Georgea Busha Jr. aktívne vyrábal a šíril biologické zbrane ako ebola, SARS, zbraňová vtáčia chrípka atď. Toto možno preukázať na súde.

Okrem toho boli v Bushovom režime vydané masívne dotácie, ktoré prinútili poľnohospodárov aby namiesto potravy pestovali rastliny, z ktorých sa vyrába "bioetanol", čo viedlo k potravinovým krízam v 33 krajinách. To je tiež skutočnosť prevzatá zo stvorenia.

Po poslednej poznámke bol pseudo-židovský satana-uctievajúci Benjamin Netanjahu zaznamenaný 12. marca 2011 za hrozbu použitia zbraní hromadného ničenia na zabitie 40 miliónov ľudí žijúcich na Kantovej rovine Japonska, pokiaľ Japonsko nepodpísalo práva na každú cudziu menu, ktorú krajina vlastnila. Japonské vojenské spravodajstvo má záznam.

Chcem vysvetliť, že ľudia, ktorí sa nachádzajú za tým veľmi skutočným sprisahaním o vytvorení umelého Armagedonu, nie sú Židmi; uctievajú Seta, Ba'ala, Satana atď. Predstierajú, že sú kresťanskí (podobne ako Bushovci), moslimovia (podobne ako Saudí kráľovia) a Židia (ako Netanyahu), ale nie sú.

Naša skupina sa ich snaží odstrániť zo všetkých mocenských pozícií a odhaľovať celému svetu pravdu o týchto masovo-vražedných pokrytcoch a aby sa nikdy nepodarili ich diabolské plány.

 

S pozdravom,

Benjamin Fulford

TOPlist
aktualizované: 16.07.2018 17:50:15