Vitajte na stránke 

  INTROITUS.EU

Záhada stvorenia, zmysel života pohybuje ľudstvom od nekonečna časov. Veda sa pokúša rozlúštiť túto záhadu na základe rozličných smerov: prostredníctvom fyziky, biológie, chémie, botaniky ...

Niektoré, nimi objavené zákony prírody sú časom nahradené novými. V jednotlivých obdobiach doslova z ničoho „vystrelí“ výnimočná osobnosť, ktorá na základe nových odhalení mnoho zmení. Dnes je dokázané, že to nie je len náhoda, alebo len výsledok mimoriadneho intelektu.

Náboženstvá sa pokúšajú viesť ľudstvo duchovnou cestou k odhaleniu záhady stvorenia a života. Medzičasom vzniká dojem, že sa všetko sa len viac skomplikovalo. 

Len z času na čas sa výnimočným jednotlivcom podarilo na krátko nahliadnuť za clonu temnoty:

Zostáva stále mnoho nezodpovedaných otázok. Z toho vyplývajúca neistota spôsobí odvrat od náboženstva a od viery v boha. Následkom je bezmocnosť, ktorá vedie k zlu.

Na ceste, ktorá nás vedie od embrya ku hviezdam sa niektorý pokúšali preskúmať rozličné tváre písmena PI . Niekedy môže zlatý rez dosť pomätene vyzerať, čo v nás ale prekvapivo vyvoláva otázku, čo to má byť. A divíme sa prečo sme to neobjavili skôr (božská špirála). Keď dáme viac významu a presnosti tej proporcii, zistíme, ako veci proporcionálne medzi sebou fungujú. Jedná sa o základný prvok stvorenia vývoja života naprieč vesmírom. Dnes chápeme, že matematika je dôležitým prvkom stvorenia a vývoja vesmíru, ľudstva, života a je tiež komunikačným prvkom - rečou - hudbou. JE ZÁKLAD BOŽSKEJ GEOMETRIE.

Nemecký mystik Heinrich Suso povedal: „Neexistuje nič príjemnejšie ako byť v súlade najhlbšími hĺbkami našej božskej prírody.“

Keď sa nad tým poznatkom zamyslíme, zistíme, že to tak jednoduché nie je. Všetci sme nadšený prírodou, obdivujeme a užívame si jej bohatstvo. Intuitívne cítime, že prechádzka v lese nám dá silu, uvoľní od stresu a tým rozžiari naše srdce. Ten dôvod tejto psychickej premeny však nechápeme. Len pomocou nášho mozgu nie je možné pochopiť základné zákony prírody, ku ktorej patríme aj my. Sme neoddeliteľnou súčasťou prírody a v podstate nie sme si toho plne vedomý.

Súčasný život sa odohráva v rámci matérie (hmotná podstata), čo vedie k závislosti a nedostatku.

Dôstojnosť je nahradzovaná prevyšovaním, hrdosť pýchou, blahobyt chamtivosťou, sebavedomie tvrdosťou... dôsledkom čoho je človek stále bezmocnejší, pretože zistí, že táto cesta nemá trvanlivosť, že je potrebné vynaložiť stále viac snahy na udržanie tak získaného úspechu. Z toho vyplývajúci pocit straty toho dosiahnutého núti strach používať akékoľvek prostriedky, často aj nezákonné. Tento životný postup oddeluje od podstaty, od zdroja vedomosti a skutočného blahobytu.

Po tejto analýze by bolo možno nutné zamyslieť sa nad tým akým spôsobom by bolo možné pochopiť hĺbku prírody, spojiť sa s ňou a užívať si jej dokonalosti na psychickej aj fyzickej úrovni.

Posledný výskum dokazuje, že naše vedomie podstatne ovplyvňuje, nie len náš osobný pokrok, ale má vplyv aj na naše okolie (naše elektromagnetické pole je merateľné). Elektromagnetické pole srdca je oveľa silnejšie ako elektromagnetické pole mozgu. Dá sa povedať, že sme dokázateľne tvorcovia nášho a všeobecného osudu. 

Nastal čas prebrať zodpovednosť za svoje myšlienky a konania, keď túžime po živote v radosti, šťastí a blahobyte a to pre všetkých. Tak na zemeguli by nemala existovať žiadna myšlienka strachu, nenávisti, závisti....

Spirituálny vývoj ponúka riešenie už stáročia, možno tisícročia. Bol utláčaný, zosmiešňovaný v prospech málo jednotlivcov, ktorý nás doteraz ovládali. Odrezaný od boha sme boli ľahkou korisťou. Základom každého náboženstva sú etické pravidlá, dodržiavanie ktorých je cestou do „neba“, k poznaniu. Tých dôležitých je desať (v každom náboženstve). Ich porušenie psychicky zaťažuje, čím je porušený spirituálny proces prepojenia so zdrojom stvorenia. Chápajúci a vidiaci ľudia sú nepohodlný. Za účelom ľudskej manipulovateľnosti sa nedodržiavanie božích prikázaní na zemi trestalo. Nevedomosť nechráni. 

Zneužívali sa ako prostriedok na vytváranie strachu, viny, sebanenávisti, nenávisti a všetkych človeka oslabujúce vlastností, za účelom manipulovateľnosti ľudstva.

Pravdou by bolo, že dodržiavanie etických pravidiel udržiava čistotu psychiky, duše, čo je základom možnosti pripojenia sa k vyšším „sféram“ vedomia, ku zdroju stvorenia. 

Stať sa neoddeliteľnou súčasťou vesmírnych znalostí a zákonov.

Stať sa stvoriteľom.

Takáto vysokohodnotná osobnosť nie je manipulovateľná, nezotročitelná a v tomto svete preto nežiadajúca.

Čomu sa nevyhneme je prieskum vlastnej hĺbky aby sme pochopili hĺbku prírody a hĺbku celého vesmíru. Jediná cesta, ktorá tam vedie je láska. Je najmocnejšou silou vesmíru. Táto sila udomácnená v srdci prekoná všetko a z človeka vytvorí stvoriteľa. Tou silou sme stvorený, takto „vyzbrojený“ sme sa narodili. Výchovou a školským výcvikom bolo všetko presunuté do zabudnutia, čiastočne vymazané. Orientancia na vonkajšich udalostiach, pravidlách odpúta pozornoť od vnútornej sily.

Nastal čas spomenúť, obnoviť pamäť meditáciou, ponoriť sa do vlastnej hĺbky, kde sú uložené všetky vedomosti. Obnoviť vlastné, skutočné JA, a tým stať sa za seba a svet zodpovednými silnými, šťastnými stvoriteľmi v žiariacom svetle vesmíru. 

Tento proces sa nemusí javiť pre mnohých ako jednoduchý, no po krátkom čase zistíme, že je možný a ľahký. Prvým krokom je uvedomiť si, že vedomie rozhoduje o našom prechode životom. Uvedomiť si, že stačí rozhodnúť sa.

Práve na týchto stránkach chceme poskytnúť informácie a dať k dispozícii pomocné kroky pre novú cestu, cestu poznania.

Metaforicky vnímaný Egypt ako materialny svet, symbol otroctva a predstavíme si Israel ako zdroj duchovných schopností/slobody ducha, môžeme prehlásiť, že dnes, dodržiavaním základných etických princípov je dosiahnuteľná možnosť skončiť EXODUS, prestať putovať púšťou a vsúpiť do „sľúbenej zeme“ -INTROITUS-. Všetci spoločne. Každá zmena začína zmenou vnútra každeho.

Bhagavad gita:

Milovať znamená, mňa poznať,

moju najvnútornejšiu prírodu,

pravdu, ktorá som.

 

Hussein ibn Mansur al Halladsch:

Videl som môjho pána okom môjho srdca.

Povedal som: kto si?

On povedal: ty.

Vnútorný a vonkajší svet: ŠPIRÁLA
 
TOPlist
aktualizované: 21.10.2017 10:44:35