Prvý kontakt news...

Erstkontakt-News: 7 Observatorien auf der ganzen Welt geschlossen – steht die Welt vor der Offenbarung des größten Geheimnisses? (15.September 2018)

Veröffentlicht am September 15, 2018

7 Observatorien auf der ganzen Welt geschlossen: Steht die Welt vor der Offenbarung des größten Geheimnisses? (von Frank Schwede)

7 observatórií na celom svete zatvorených: Je svet vystavený odhaleniu najväčšieho tajomstva? (Frank Schwede)

Beschreibung: ttps://i0.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2018/09/titel-sonobs140918.jpg?w=640&ssl=1

Hill uverejnila fotografie a napísal príspevok na Facebooku:

Po zatvorení Národného solárneho observatória v Sunsporte v Novom Mexiku bolo ďalších šesť observatórií zatvorených vrátane observatória na španielskom dovolenkovom ostrove Tenerife.

Zasvätenci teraz majú podozrenie, že táto akcia môže súvisieť s veľkým množstvom tajomných UFO, ktoré sa nachádzajú v blízkosti slnka.

Predpokladá sa však, že táto flotila by mohla byť súčasťou federácie programov tajných vesmírnych programov Spojených štátov, ktoré by mohli viesť vládu Spojených štátov k vysvetleniu. Táto záležitosť zostáva vzrušujúca a predovšetkým sa stáva čoraz tajomnejšou. Frank Schwede.

Ale na druhej strane: Akcia sa dostala ku každému prekvapivé a nečakané. Zrazu sa pred dverami postavili bezpečnostné sily a objasnili budovu v akomkoľvek nočnom kroku bez udania dôvodu. Hovorkyňa Združenia astronomických univerzít, Sheri Lofson, povedala:

"Rozhodli sme sa dočasne vyslobodiť toto zariadenie. A spolupracujeme s príslušnými orgánmi v tejto oblasti. "

Aj nasledujúci deň zostala hvezdáreň a pošta v Sunsporte uzavretá. Okolo budov sa vo vetre vlnila žltá páska, ľudia stáli pred ňou a neúmyselne otriasli hlavami.

Obyvatelia sú rozrušení a trvajú na svojom práve vedieť, čo sa deje. Hovorca kancelárie šerifa povedal, že sa nezúčastnili na vyšetrovaní a nevedeli, aký bol dôvod uzatvorenia.

Ale to je lepšie. Dokonca ani zamestnanci miestnej pošty neboli informovaní, prečo bola ich budova evakuovaná a zatvorená. Americký hovorca Rod Spurgeon povedal novinárskemu portálu KVIA News:

"Momentálne nám hovoríme, že dočasne evakuovali oblasť. Nepovedali sme, prečo ani čo sa tam deje. "

Pokiaľ ide o obyvateľov mestečka videl pílu na prvý pohľad, čo ohrozuje aj ako vojenské operácie: ťažké vrtuľníky Black Hawk sa vznášal v malej dedine špeciálne tímy začali pracovať na antény a vežou a nakoniec zostal opäť mnoho nezodpovedaných otázok na ktoré k dnešnému dňu neexistuje primeraná alebo žiadna odpoveď.

Predovšetkým existuje otázka pre miestnych ľudí: čo má federálna polícia FBI spoločné s celou tou činnosťou?

Je to plánovaný teroristický útok, ktorý by mal byť zmarený, alebo je skutočne spojený s pozorovaním UFO? Ale potom by také uzatvorenie malo zmysel iba vtedy, ak by sa súčasne zatvorili všetky observatóriá po celom svete.

Tak prečo, podľa súčasného stavu vecí, len celkom 7? Čo môže jedna z týchto observatórií, z ktorých jedna je mimochodom na španielskom dovolenkovom ostrove Tenerife, vidieť to, čo nemôžete sledovať ostatnými? (Tajomné: FBI skonfiškovala a evakuovala Sun observatórium (video)) (Mysteriös: FBI beschlagnahmt und evakuiert Sonnen-Observatorium (Video)

 

Sú lode súčasťou tajného vesmírneho programu?

NASA dala na túto otázku teraz typické štandardné vysvetlenie, uvádza okrem iného, ​​že došlo k tranzitu mesiaca, ktorý nastane, keď sa nebeské teleso pohybuje medzi veľkým telesom a pozorovateľom.

Medzitým sa stalo známe, že aj pozorovacie strediská mimo USA a dokonca aj v Európe boli zatvorené, vrátane Čile, Austrálie a Španielska. Možná plánovaná teroristická akcia by sa v tomto prípade nemohla stať. Takže to má niečo spoločné s možnou neobvyklou aktivitou vo vesmíre?

Ako nedávno oznámil blog „UFO-Sightings-Spot ", Maria G. Hillová zo Salemu v americkom štáte Indiana mohla nájsť možnú odpoveď. V blízkosti Slnka nedávno vyfotografovala flotilu obrovských predmetov v tvare disku a rovnako veľkú flotilu menších predmetov, ktoré sprevádzali veľké disky.

"To sa objavilo v mojom fotoaparáte dnes ráno som vyfotila východ slnka na východnej oblohe: zelený, kruhový, dverámpodobný objekt sa nachádza v samom strede víru a jeden had na kruhovom disku. Som si istá, že to má symbolický význam -  s hadom a diskom.

Medzitým kritici považujú záber za falošný a myslia si, že je to len odraz šošovky alebo nečistoty na šošovke. Musíte vedieť, že Maria Hill urobila obrázky s I-Phone 8, nie cez vesmírny ďalekohľad.

Samotná skutočnosť spôsobuje, že nahrávky sa zdajú byť neuveriteľné. Ale ak je to naozaj podvod, dokážu to len podrobné vyšetrovania.

Legitímna otázka, ktorá je v tomto prípade vo vzduchu, - existuje skutočne flotila obrovských UFO zodpovedná za paniku a vyčistenie jednotlivých observatórií? Ak áno, vlády na celom svete naďalej chránia verejnosť pred takými zábermi a obrázkami. Ale samozrejme otázka je: chrániť pred tým, či od  ppravdy? Faktom je, že stále je nevyžiadaná pravda, že je nevhodné pre osoby zodpovedné, že pravda  skrytá mnoho desaťročí teraz spôsobuje závrat, pretože sa chystá vzlietnuť.

Ale pravdu nemôžno vždy skrývať pred svetovou verejnosťou. To by si mali byť vedomí tí, ktorí sú zodpovední. Pravda v tomto prípade je ako voda, v určitom momente, ak je dostatočne silná, prenikne cez každú trhlinu v stene.

Mohol by to byť skutočne možné, že astronómovia niečo videli a fotografovali, čo radšej nemali nevidel, niečo, čo nie je určené pre oči celého sveta. Ale vo vzduchu je ďalšia otázka: možno aj možnosť, že objekty natočené Mariou Hillovou boli flotilou kozmických lodí tajného vesmírneho programu. To by mohlo vysvetliť paniku v bezpečnostných kruhoch. Postihnuté sú tieto observatória: AXIS 232D Network Demo kamera Sydney Austrália Webkamery Observatory Chile BRT, Tenerife ďalekohľad webkamera Mauna Kea observatórium University of Hawaii webové kamery z Canada-France-Hawaii Telescope observatória na Havaji webová kamera na Jat observatóriu v Fairless Hills, Pennsylvania  - zostať v strehu!

 

 

Erstkontakt-News: 7 Observatorien auf der ganzen Welt geschlossen – steht die Welt vor der Offenbarung des größten Geheimnisses? (15.September 2018)

Veröffentlicht am September 15, 2018

 

Nach der Schließung des National Solar Observatory in Sunsport im US Bundesstaat New Mexiko wurden nun weitere sechs Observatorien geschlossen, darunter auch ein Observatorium auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa.

Insider vermuten mittlerweile, dass die Aktion mit einer großen Zahl geheimnisvoller UFOs, die in unmittelbarer Nähe der Sonne gesichtet wurden, in Zusammenhang stehen könnte.

Es wird aber auch vermutet, dass diese Flotte in Wahrheit zu einem Verband der Geheimen Weltraumprogrammen der Vereinigten Staaten stehen könnte, was die Regierung der Vereinigten Staaten in Erklärungsnot bringen könnte. Die Angelegenheit bleibt also spannend und wird vor allem immer mysteriöser. Von Frank Schwede.

Doch der Reihe nach: Die Aktion kam für alle überraschend und unerwartet. Plötzlich standen die Sicherheitskräfte vor der Tür und räumten das Gebäude in einer Art Nacht-und- Nebelaktion, ohne Angabe von Gründen. Die Sprecherin der Vereinigung der Universitäten für Astronomie, Sheri Lofson, erklärte dazu:

„Wir haben beschlossen, diese Einrichtung vorübergehend zu räumen. Und wir arbeiten mit den zuständigen Behörden in diesem Bereich zusammen.“

Auch tags darauf blieb das Observatorium und Postamt in Sunsport geschlossen. Um beide Gebäude herum flatterte ein gelbes Absperrband im Wind, Menschen standen davor und schüttelten verständnislos ihren Kopf.

Die Bewohner sind verärgert und beharren auf ihr Recht zu erfahren, was da gerade passiert. Ein Sprecher des Büros des Sheriffs erklärte, dass sie nicht an der Untersuchung beteiligt seien und nicht wüssten, was der Grund für die Schließung sei.

Doch es kommt noch besser. Selbst Mitarbeiter der örtlichen Post wurde nicht mitgeteilt, warum ihr Gebäude evakuiert und geschlossen wurde. USPS-Sprecher Rod Spurgeon erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal KVIA News:

„Im Moment wird uns gesagt, dass sie das Gebiet vorübergehend evakuiert haben. Uns wurde nicht gesagt, warum oder was da abläuft.“

Was die Einwohner der kleinen Ortschaft sahen, sah auf den ersten Blick bedrohlich und wie eine militärische Operation aus: schwere Black Hawk Helikopter schwebte in die kleinen Ortschaft herein, Spezialteams machten sich an Antennen und Türmen zu schaffen und am Ende blieben wieder mal viele offene Fragen, auf die es bis heute keine vernünftige bis gar keine Antwort gibt.

Vor allem aber stellt sich den Menschen vor Ort eine Frage: was hat die Bundespolizei FBI mit der ganzen Aktion zu tun?

Handelt es sich um einen geplanten Terroranschlag, der vereitelt werden sollte, oder hat es tatsächlich mit den UFO-Sichtungen zu tun? Dann aber würde eine derartige Schließung nur dann Sinn machen, wenn man gleichzeitig sämtliche Observatorien auf der ganzen Welt schließen würde.

Warum also nach derzeitigem Stand der Dinge nur insgesamt 7? Was kann man von diesen Observatorien, eins davon befindet sich übrigens auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa, sehen, was man von den anderen aus nicht beobachten kann? (Mysteriös: FBI beschlagnahmt und evakuiert Sonnen-Observatorium (Video))

Beschreibung: https://i2.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2018/09/bild2-37.jpg?resize=640%2C480&ssl=1

Sind die Schiffe Teil des Geheimen Weltraumprogramms?

Die NASA gab dazu eine ihrer mittlerweile typischen Standard-Erklärung ab, darin heißt es unter anderem, dass es sich um einen Mondtransit gehandelt habe, der entsteht, wenn ein Himmelskörper zwischen einem großen Körper und dem Beobachter zieht.

Mittlerweile aber wurde bekannt, dass auch Observatorien außerhalb der USA und sogar in Europa geschlossen wurden, unter anderem in Chile, Australien und Spanien. Um eine mögliche geplante terroristische Aktion kann es sich ja in diesem Fall nicht gehandelt haben. Also hat es doch etwas mit einer möglichen ungewöhnlichen Aktivität im All zutun?

Wie der Blog „UFO-Sightings-Spot“ jüngst berichtete, könnte Maria G. Hill aus Salem im US Bundesstaat Indiana eine mögliche Antwort gefunden haben. In der Nähe der Sonne fotografierte sie unlängst eine Flotte riesiger scheibenförmiger Objekte sowie eine ebenso große Flotte kleinerer Objekte, die die großen Scheiben eskortierten.

Hill postete dazu Fotos und schrieb in einem Facebook-Eintrag:

„Das ist in meiner Kamera aufgetaucht, nachdem ich heute Morgen ein Bild von der Sonne am östlichen Himmel gemacht habe: Ein grünes, kreisförmiges, türähnliches Objekt befindet sich in der Mitte des Wirbels und eine Schlange über einer kreisförmigen Scheibe. Ich bin mir sicher, dass dies eine symbolische Bedeutung mit der Schlange und der Scheibe hat.“

Beschreibung: https://i0.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2018/09/bild3-21.jpg?resize=640%2C480&ssl=1

Kritiker halten indes die Aufnahmen für einen Fake und sind der Meinung, dass es sich lediglich um eine Linsenspiegelung oder Dreck auf der Linse handelt. Man muss dazu wissen, dass Maria Hill die Aufnahmen mit einem I-Phone 8 aufgenommen hat, also nicht durch ein Weltraumteleskop.

Allein diese Tatsache lässt die Aufnahmen zunächst einmal unglaubwürdig erscheinen. Doch ob es sich tatsächlich um einen Schwindel handelt, können nur eingehende Untersuchungen beweisen.

Die berechtigte Frage, die in diesem Fall im Raum steht, lautet also: steckt wirklich eine Flotte riesiger UFOs hinter der Panikräumung einzelner Observatorien?

Wenn das tatsächlich so ist, versuchen Regierungen auf der ganzen Welt weiterhin die Öffentlichkeit vor derartigen Aufnahmen und Bildern zu schützen. Doch die Frage lautet dann natürlich auch: schützen vor was, vor der Wahrheit?

Tatsache ist, es handelt sich noch immer um eine unerwünschte Wahrheit, eine Wahrheit, die unbequem ist für die Verantwortlichen, die sie über viele Jahrzehnte verschwiegen, weil jetzt der Schwindel kurz davor ist aufzufliegen.

Doch man kann die Wahrheit nicht immer vor den Augen der Weltöffentlichkeit versteckt halten. Das sollte auch den Verantwortlichen bewusst sein. Die Wahrheit ist in diesem Fall wie Wasser, irgendwann, wenn sie stark genug ist, dringt sie durch jede Mauerritze.

Könnte es also tatsächlich möglich sein, dass Astronomen etwas gesehen und fotografiert haben, was sie besser hätten nicht sehen sollen, etwas, das nicht für die Augen der Weltöffentlichkeit bestimmt ist.

Aber noch eine weitere Frage drängt sich hier in den Raum: besteht vielleicht sogar die Möglichkeit, dass es sich bei den von Maria Hill gefilmten Objekten um eine Flotte von Raumschiffen des Geheimen Weltraumprogramms gehandelt hat.

Das könnte dann durchaus die Panik in Sicherheitskreisen erklären.

Betroffen sind folgende Observatorien:

AXIS 232D Netzwerk-Demokamera Sydney Australien

Webcams SOAR Observatorium Chile

BRT Teneriffa Teleskop

Webcam Mauna Kea Observatorium an der University Hawaii

Webcam vom Canada France Hawaii Telescope Observatorium auf Hawaii

Webcam am JAT Observatorium in Fairless Hills in Pennsylvania

Bleiben Sie aufmerksam!

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede am 14.09.2018

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
TOPlist
aktualizované: 18.10.2018 12:39:35