Neočakávaná polárna aktivita...

·      
www.leserkanone.de

Spaceweather Aktuell: Unvorhergesagte Polarlichtaktivität: Kam es gestern Nacht zu einen Riss im Erdmagnetfeld? (20.September 2014)

von erst-kontakt @ 2014-09-20 – 17:02:18

Unvorhergesagte Polarlichtaktivität: Kam es gestern Nacht zu einen Riss im Erdmagnetfeld?

Nepredvidená polárna aktivita: došlo včera v noci k trhline v magnetickom poli Zeme?

 

Beschreibung: https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-834vGF94-l8%2FVBxFdTc50nI%2FAAAAAAABIUk%2FHNRujzmGONw%2Fs1600%2F26010.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
Die Magnetosphäre schirmt die Erdoberfläche von den geladenen Partikeln des Sonnenwindes ab (nicht maßstabsgetreue, illustrierende Illustration). | Bild: gemeinfrei

Hagen (Nemecko) – podľa vesmírnych meteorológov prišlo k  neočakávanej vysokej polárnej aktivite nad ŠVÉDSKOM A NÓRSKOM. Dôvodom je magnetická búrka, ktorej dôvod je pochybný. Jedna možnosť by bol trh/trhlina v magnetickom poli Zeme.

Hagen (Deutschland) - Von den Weltraummeteorologen gänzlich unvorhergesehen, kam es gestern Nacht zu überraschend hoher Polarlichtaktivität über Schweden und Norwegen. Grund war ein geomagnetischer Sturm über dessen Ursachen die Experten immer noch uneins sind. Eine Möglichkeit wäre ein temporärer Riss im Erdmagnetfeld.

Ako hlási "Sonnen-Sturm.info" nejedná sa ani o nejakú prechodnú trhlinu v magnetickom poli Zeme alebo magnetický sektorový prechod heliosférickej energetickej vrstvy.

„Podľa najnovších pozorovaní vesmírnej sondy NASA-IMAGE a NASA/ESA cluster satelitu môže magnetické pole Zeme dostať trhliny, ktoré zostanú hodiny otvorené“. Cez tieto trhliny môže vkĺznuť do atmosféry slnečný vietor vo forme nabitých častíc a vytvárať v nezvyklých oblastiach polárne svetlá. Tie trhliny môžu zostať orvorené hodiny a spôsobiť a zosilniť magnetický vietor...“


Wie "Sonnen-Sturm.info" berichtet, könne es sich entweder um einen vorübergehenden Riss im Erdmagnetfeld oder aber auch nur im einen magnetischen Sektorübergang der Heliosphärischen Stromschicht (Heliospheric Current Sheet, HCS) handeln.

"Nach neusten Beobachtungen der NASA-IMAGE-Raumsonde und den NASA/ESA Cluster-Satelliten, kann das Erdmagnetfeld gewaltige Risse entwickeln, die für Stunden geöffnet bleiben", erläutert die Seite. "Durch diese Risse kann der Sonnenwind, in Form von geladenen Teilchen, durchschlüpfen, die Atmosphäre erreichen und so auch in Gebieten geringer Breitengrade Polarlichter erzeugen. Die Risse können für Stunden geöffnet bleiben und so einen Magnetsturm verstärken oder sogar auslösen..."

Quelle und weiter: http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/09/unvorhergesagte-polarlichtaktivitat-kam.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Riss im Erdmagnetfeld oder magnetischer Sektorwandel des HSC?

Trhlina v magnetickom poli Zeme alebo HSC magnetická zmena v sektore?

Magnetosféra chráni povrch Zeme od tých nabitých častíc slnečného vetra.

Ten geomagnetický vietor dnešnej noci prišiel prekvapivo a nebol predpovedaný. Vznikla  prechodná trhlina v magnetickom poli Zeme alebo jedná sa len o magnetický sektor-prechod heliosférickej vrstvy energie / heliospheric Curent Sheet (HSC)?

Už včera večer sa naznačoval/hlásil geomagnetický vietor so zvýšenou polárnou aktivitou. Na  Polarlicht-Webcams sa dalo vidieť veľmi svetlé zelené polárne svetlo nad Švédskom a Nórskom. Magnetometre zaznamenali krátko potom neočakávaný magnetický vietor triedy G1.

 

 

Die Magnetosphäre schirmt die Erdoberfläche von den geladenen Partikeln des Sonnenwindes ab

Dieser geomagnetische Sturm heute Nacht kam überraschend und war von den Vorhersagen nicht angekündigt. Trat ein vorübergehender Riss im Erdmagnetfeld auf oder handelt es sich doch nur einen magnetischen Sektorübergang der Heliosphärischen Stromschicht / Heliospheric Current Sheet (HCS)?

Bereits gestern Abend kündigte sich mit einer höhen Polarlicht Aktivität ein kleiner geomagnetischer Sturm an. Auf den Polarlicht-Webcams konnte man sehr helles grünes Polarlicht über Schweden und Nordwegen erkennen. Die Magnetometer verzeichneten kurze Zeit später einen unerwarteten Magnetsturm der Klasse G1.

Riss im Erdmagnetfeld?

Trhlina v magnetickom poli Zeme?

Podľa najnovších pozorovaní NASA IMAGE a NASA/ESA cluster satelitu môže magnetické pole Zeme vyvinúť trhliny, ktoré zostanú niekoľko hodín otvorené. Tými trhlinami môže uniknúť slnečný vietor vo formrme nabitých častíc, ktoré môžu dosiahnuť atmosféru a v nezvyklých oblastiach vytvoriť polárne svetlá. Tie otvoreno trhliny spôsobujú  a zosilňujú magnetický vietor.

Vysokoenergetické čiastice slnka alebo z vesmíru by mohli zabrániť životu na Zemi keby neboli magnetickým polom Zeme zadržané. Taká trhlina je jedným možným vysvetlením pre tú neobyčajnú aktivitu.

Nach neusten Beobachtungen von der  NASAs IMAGE Raumsonde und den NASA/ESA Cluster-Satelliten, kann das Erdmagnetfeld gewaltige Risse entwickeln, die für Stunden geöffnet bleiben. Durch diese Risse kann der Sonnenwind, in Form von geladenen Teilchen , durchschlüpfen, die Atmosphäre erreichen und so auch in Gebieten geringer Breitengrade Polarlichter erzeugen. Die Risse können für Stunden geöffnet bleiben und so einen Magnetsturm verstärken oder sogar auslösen.

Hochenergetische Teilchen von der Sonne oder aus dem Weltall würden ein Leben auf der Erde höchstwahrscheinlich verhindern, wenn diese nicht durch das Erdmagnetfeld abgehalten würden. Ein solcher Riss im Erdmagnetfeld, wäre eine mögliche Erklärung für die ungewöhnliche Aktivität.

Heliospheric Current Sheet (HCS) / koronales Loch

Koronálna diera

Druhá pravdepodobná odpoveď by bola magnetický sektorový presun heliosférickej vrstvy energie spolu s prichádzajúcim slnečným vetrom z koronálnej diery.

Eine andere und sehr wahrscheinlichere Erklärung ist ein magnetischer Sektorwandel der Heliosphärischen Stromschicht in Verbindung mit dem eintreffen eines schnellen Sonnenwinds aus deinem koronalen Loch

Beschreibung: onnenwind-Daten der ACE-Sonde

Sonnenwind-dáta slnečného vetra-Daten der ACE-Sonde

Koronálna diera je prostredie v slnečnej korune s nízkou teplotou a hustotou v okolí. Na slnečných obrazoch sa rozpozná koronálna diera ako väčšie tmavé fľaky. Tam môže unikať plasma a rozšíriť sa ako slnečný vietor vo vesmíre.

Tá grafika poukazuje na slnečný-vietor, dáta posledných troch dní. Včera večer čiasticová hustota silne stúpla a pritom zmenila polaritu medziplanetárneho magnetického pola zo severu na juh. Niekoľko hodín potom sa vidí, že rýchlosť slnečného vetra pribrala (stredný výrez obrazu). Pokiaľ koronálny výbuch hmoty posunul ten slnečný vietor do rýchlosti 500km/s – 1000km/s a viac rýchlosť stúpa zvyčajne z koronálnej diery nejakým druhom rampy....

Ein koronales Loch ist ein Bereich in der Sonnenkorona mit einer niedrigeren Temperatur und Dichte als in der Umgebung. Auf Sonnenbildern erkennt man ein koronales Loch als grösseren, dunklen Bereich. Hier kann Plasma austreten und sich als Sonnenwind im Weltraum verbreiten.

Die Grafik links zeigt die Sonnenwind-Daten der letzten 3 Tage, deutlich zu erkennen ist, dass gestern Abend die Teilchendichte (oberer Bildausschnitt) sehr stark anstieg und dabei die Polarität des interplanetarischen Magnetfeldes (IMF) von Nord nach Süd wechselte (unterer Bildausschnitt) Einige Stunden später sah man , dass die Sonnenwindgeschwindigkeit langsam zunahm ( mittlerer Bildausschnitt). Während eine koronaler Massenauswurf den Sonnenwind plötzlich auf 500km/s oder sogar mehr als 1000 km/s springen lässt, steigert sich bei einem Sonnenwind aus einem koronalen Loch meist die Geschwindigkeit in einer art Rampe...

Quelle und weiter: http://sonnen-sturm.info/riss-im-erdmagnetfeld-oder-magnetischer-sektorwandel-des-hsc/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spaceweather Aktuell:

GEOMAGNETIC STORM: No geomagnetic storm was in the forecast for Sept. 19th, but a storm occurred anyway. Sky watchers around the Arctic Circle saw the midnight sky turn green as magnetometers registered an unexpected G1-class disturbance between 0300 and 0600 UT. "Suddenly there were lots of Northern Lights above the Lofoten Islands of Norway," reports Eric Fokke, who put his camera on the ground to record the display through a patch of mushrooms:

Beschreibung: http://www.spaceweather.com/images2014/19sep14/mushrooms_strip.jpg

"Unfortunately there was no Moon to illuminate the mushroms, so I had to take this picture under streetlights," says Fokke. "The auroras were bright enough to see despite the manmade glare."

The source of the display was a fluctuation in the interplanetary magnetic field (IMF). During the early hours of Sept. 19th, the IMF tipped south, opening a crack in our planet's magnetosphere. Solar wind poured in to fuel the storm.

NOAA forecasters estimate a 20% chance of more polar geomagnetic storms tonight. In other words, if you're an Arctic photographer, there's a 1 in 5 chance you should find a pumpkin patch...

Quelle und mehr: http://www.spaceweather.com/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52