MIER - BLAHOBYT A SLOBODA PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ

TEN FILM MÁ SLOVENSKÉ TITULKY - TREBA NASTAVIŤ - odstránený

count down - začína - odpočítavanie:

RV / inteligentný alarm - 6. februára 2018

Nový finančný systém je online.

Starý finančný systém je na kolíznom kurze a bude nahradený novým finančným systémom.

Všetky zostávajúci kabali stiahnú finančné prostriedky zo starého finančného systému podľa podmienok kapitulácie / amnestie.

Tento ústup spôsobil včera pokles akciového trhu.

Ich finančné prostriedky sa v rámci nového finančného systému prevedú na nové aktíva / meny založené na zlate.

To umožňuje Aliancii kontrolovať zdroje kabalov.

Kabali, ktorí nesúhlasia skrachujú/zahynú.

Očakávajte, že akciový trh bude naďalej klesať ako záchranné kapsule vyskakujúce z vesmírnej lode na kolízny kurz so slnkom.

Toto je GCR, ktoré sa deje v reálnom čase.

Podľa povestí sa určia termíny tento týždeň v bankových pracovných dňoch (stredu, štvrtok).

Ak je to pravda tak tých 800 tel. čísiel (v Amerike) bude zverejnených veľmi skoro, dnes alebo zajtra.

 
https://www.youtube.com/watch?v=QcvSVS8f77Q
Dosiahnutelné len v angličtine avšak tie informácie budú čoskoro zverejňované aj Mainstream-médiami (kontrolovanými).

Operácia žehnaná Bohyňou

Hnutie odporu bude mať svoju vlastnú úlohu v rámci EVENTU/udalosti a to je známe pod názvom Operácia Omega Phoenix.

Prvá časť operácie Omega Phoenix bola odtajnená a odhalená verejnosti zástupcom odboja s kódovým označením "Cobra".

V čase udalosti sa vynorí určitý počet pracovníkov Odporu z ich podzemných základní na povrch.

Tí muži a ženy budú nosiť obyčajné civilné oblečenie  - nie vojenské uniformy.

Budú podrobne monitorovať proces masového zadržiavania a pomôžu pozitívnym vojenským a civilným orgánom pri samotných zatýkaniach, ak to bude potrebné.

Členovia Kabalov, ktorých zatknú pracovníci Odporu, budú odvezení do nezverejnených miest.

Očakávajte Phoenix/fénixa

spravodlivosť prichádza

Tí kriminálnici budú neskôr uvoľnení do rúk pozitívneho vojska / civilnej autority. Jedinou výnimkou je niekoľko členov Kabalov, ktorí v minulosti spáchali zločiny nad ľudstvom a mimo planety

v priebehu dejín

 a tí sa musia objaviť pred Galaktickým súdom.

Rozpustenie    nového cyklu vývoja

Väčšina z tých kriminálnikov sa neskôr vráti na Zem, aby ľudstvo určilo ich osud, ale jedna frakcia z nich sa okamžite prevezme do galaktického centrálneho slnka.

Top-ľudia z pozitívnej armády boli o operácii Omega Phoenix informovaní a plne s tým súhlasia.

Do pohybu sa dali dlho očakávané udalosti, ktoré by mali byť vítané radosťou. Sú však pre ľudstvo tak nové a jedinečné, doteraz v dejinách nevyskytujúce, že neinformovaným hrozí predstava šokujúcej udalosti. V prechodnej dobe niekoľko dní zatvorené obchody, banky, zmeny vlády a úprava zákonov, koniec farmaceutického priemyslu... Svet sa zmení. Úplne.

„Wer nach außen schaut, träumt, und wer nach innen schaut, erwacht.“

(C. G. Jung)

„Kto pozerá von sníva, a kto sa pozerá do (svojho) vnútra sa prebudí“.- C.G. Jung

Z toho dôvodu sa odporúča denne meditovať (aspoň 5 minút). To umožní prebudenie v každom z nás vrodenej sily, vedomosti a schopnosti, ktoré ten proces tranzitu uľahčia 

Nikdy nezabudnúť, že na ceste hľadania svetla kráčame temnotou.

What Is NESARA? | National Economic Security and Reformation Act

N.E.S.A.R.A is the National Economic Security and Reformation Act. It was to be announced the morning of September 11th, 2001. Yes, this is true. Have I got your attention now?

N.E.S.A.R.A je zákon o národnej hospodárskej bezpečnosti a reformácii. Bolo to oznámené ráno 11. septembra 2001. 

                

 

 

National Economic Security and Reformation Act

 

Zákon o národnej hospodárskej bezpečnosti a reformácii

 

Globálny mier, sloboda a prosperita

V Spojených štátoch bol prijatý zákon v marci 2000 a zákon bol podpísaný v októbri 2000. Tento zákon sa nazýva N.E.S.A.R.A. - Zákon o národnej hospodárskej bezpečnosti a reformácii. Všetci politici a členovia médií sú v gagovom rozkaze, aby o tom verejne nehovorili, kým nebude oficiálne oznámené. Tento nový zákon bude najskôr prijatý v Spojených štátoch a nakoniec bude zavedený do celého sveta. Zákon stanovuje:

Odpúšťa všetky kreditné karty, hypotéky, študentské pôžičky a iné bankové dlhy z dôvodu nelegálneho bankovníctva a vládnych aktivít

  Rozpúšťa IRS a končí všetka daň z príjmu Vytvára paušálnu nepodstatnú daň z obratu „iba pre nové položky“ (potraviny, lieky a všetky položky potreby nebudú zdanené)

Zvyšuje výhody pre starších občanov Vráti ústavné právo všetkým našim súdom a právnym záležitostiam - preškolí všetkých sudcov a advokátov v Ústavné právo

Zabezpečuje nové reprezentačné voľby v rámci ústavného práva.

Monitoruje voľby a predchádza nelegálnym aktivitám miliardárov a záujmových skupín

Ukončí Federálny rezervný systém a začne nový bankový systém americkej štátnej pokladnice, ktorý sa riadi ústavným zákonom

  Vytvára novú menu Ministerstva financií USA krytú zlatom, striebrom a drahými kovmi, čím končí bankrot vlády USA. Týmto sa začne globálna hospodárska reforma.

• Obnovuje finančné súkromie

• Zastaví všetky agresívne vojenské akcie vlády USA na celom svete

• Vedie k mieru na celom svete

• Umožňuje uvoľnenie viac ako 6 000 patentov na potlačené technológie a obrovské sumy peňazí na humanitárne účely. Ustanovenia zákona o národnej hospodárskej bezpečnosti a reformácii boli zostavené vizionármi, ktorí chcú napraviť minulé krivdy proti ľuďom v Spojených štátoch. Podporujú a inšpirujú ho štátnici po celom svete i mimo neho ako víziu globálneho mieru, slobody a prosperity. Ďalšie informácie o spoločnosti N.E.S.A.R.A. históriu na týchto zdrojoch: http://2013rainbowroundtable.ning.com/page/history-of-nesara-1

www.ashtarontheroad.com/history-of-nesara.html

NESARA je odpoveď na starosti, ktoré vyjadrujú demonštrátori Occupy XXX po celom svete. V skutočnosti NESARA dláždi cestu ku riešeniu všetkých problémov, Mieru na Zemi a Slobode a Hojnosti pre všetkých!!!

NESARA zavádza nasledujúce zmeny:

1. Vynuluje všetky kreditné karty, hypotéky a ďalšie bankové dlhy kvôli protiprávnym bankovým a vládnym aktivitám. Toto je najhoršia nočná mora Federálnej Rezervy a "oslava" alebo odpustenie dlhu.

2. Zruší daň z príjmu

3. Zruší IRS. Zamestnanci IRS budú presunutí do oblasti daní z národných predajov US Pokladnice

4. Vytvorí 14% jednotnú daň z predaja pre vládu len na ne-základné nové veci. Inými slovami, potraviny a lieky nebudú zdanené; ani použité veci ako staré domovy

5. Zvýši podporu pre starších občanov

6. Vráti Ústavný Zákon na všetky súdy a právne záležitosti.

7. Obnoví pôvodný Dodatok Titulu Vznešenosti

8. Zriadi nové Prezidentské a Kongresové voľby do 120 dní po oznámení NESARA. Dočasná vláda zruší Národné stavy núdze a vráti nás späť do ústavného práva.

10. Vytvorí novú dúhovú menu US Pokladnice krytú vzácnymi kovmi zlatom, striebrom a platinou, čím skončí bankrot Spojených Štátov, ktorý začal Franklin Roosevelt v 1933.

11. Zakáže predaj Amerických rodných listov ako obligácií hnuteľného majetku US Ministerstva Dopravy

12. Spustí nový US Pokladničný Bankový Systém v súlade s Ústavným Právom

13. Odstráni Systém Federálnej Rezervy. Počas prechodného obdobia bude mať Federálna Rezerva dovolené pracovať bok po boku s US pokladnicou po dobu jedného roka za účelom odstránenia všetkých záznamov Federálnej Rezervy s z peňažných zásob.

14. Obnoví finančné súkromie.

15. Znova vyučí sudcov a právnikov v Ústavnom Práve

16. Ukončí všetky útočné vojenské akcie US vlády po celom svete

17. Vyhlási mier na celom svete

18. Uvoľní obrovské sumy peňazí na humanitárne účely

19. Umožní uvoľnenie vyše 6000 patentov potlačených technológií, ktoré boli zadržané pred verejnosťou pod rúškou národnej bezpečnosti, vrátane zariadení na voľnú energiu, antigravitáciu a zvukové prístroje na liečenie.

Zákon NESARA bol schválený v roku 2000 ale je potrebné aby bol oznámený a zavedený!! Podpíšte petíciu v Bielom Dome!!

ODPOVEDE NA OTÁZKU PREČO TEN ZÁKON DOTERAZ NEBOL ZAVEDENÝ NÁJDETE V TEJTO SEKCII

https://wwws.whitehouse.gov/petitions/!/petition/announce-and-implement-national-economic-security-and-reformation-act-nesara/GrQ0cm26

Prečo doteraz nebol presadený sa dočítate v príspevkoch v tejto sekcii

Prečítajte si Dejiny NESARA http://ee.dunres.sk/texty/DejinyNESARA.pdf

A šírte túto správu!

https://wwws.whitehouse.gov/pe

 

www.whitehouse.gov

NESARA ist die Antwort auf die Ladung, die die Demonstranten den weltweiten Vertrieb besetzen widerspiegelt. In der Tat, ebnet den Weg NESARA alle Fragen Frieden auf der Erde und Freiheit und Fülle für alle zu lösen !!!

NESARA führt die folgenden Änderungen:

1. ANLIERT alle Kreditkarten, Hypotheken und andere Bankschulden durch illegale Bank- und Regierungsaktivitäten. Das ist der schlimmste Albtraum der Federal Reserve und "Fest" oder Schuldenerlass.

2. für nichtig zu erklären Einkommensteuer

3. Brecht die IRS. IRS Mitarbeiter werden in die nationale Umsatzsteuer von US-Finanzministerium übertragen werden

4. Erstellt eine einzelne 14% Umsatzsteuer an die Regierung nur auf nicht wesentliche neue Dinge. Mit anderen Worten, Lebensmittel und Medikamente werden nicht besteuert; oder Dinge wie alte Heimat verwendet

5. Erhöhung Unterstützung für ältere Menschen

6. Rückkehr zu Verfassungsrecht auf allen Gerichten und Rechtsfragen.

7. Stellt die ursprüngliche Majestät Zuschlag für einen Titel

8. Stellt neue Präsidenten- und Kongreßwahlen innerhalb von 120 Tagen nach der NESARA Ansage. Die Interimsregierung wird die nationale Notstand aufheben und bringt uns zum Verfassungsrecht zurück.

10. Erstellt ein neues Menü, das Regenbogen US-Finanzministerium bedeckt mit Edelmetallen Gold, Silber und Platin, welche fúhrten Vereinigten Staaten zum bankrott , die in Franklin Roosevelt begann 1933.

11. verbietet den Verkauf von US-Geburtsurkunde als US-Anleihen bewegliches Eigentum des Ministeriums für Verkehr

12. Startet ein neues US-Finanzministerium Bank-System in Übereinstimmung mit dem Verfassungsrecht

13. Entfernt Federal Reserve System. Während der Übergangszeit wird die Federal Reserve darf für ein Jahr neben dem US-Finanzministerium arbeiten, um alle Aufzeichnungen NW Federal Reserve die Geldmenge zu entfernen.

14. Stellt finanzielle Privatsphäre.

15. Wieder werden lehrnen Richter und Anwälte in Verfassungsrecht

16. aufhören alle offensiven militärischen Aktionen der US-Regierung auf der ganzen Welt

17. declare Weltfrieden

18. Freisetzung von großen Mengen an Geld für humanitäre Zwecke

19.  Freisetzung von mehr als 6.000 Patente unterdrückter Technologien, die von der Öffentlichkeit unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit, einschließlich der Einrichtungen für die freie Energie, Gravitation und Tontechnik für die Behandlung vorenthalten wurden.

NESARA Gesetz wurde im Jahr 2000 genehmigt , aber es muss kommuniziert und umgesetzt werden !! Unterzeichnen Sie die Petition im Weißen

Warum hat es noch nicht ausgeglichen wurden durch Beiträge in diesem Forum zu lesen

Lesen Sie die Geschichte von NESARA http://ee.dunres.sk/texty/DejinyNESARA.pdf

 

Und verbreitet diese Nachricht!

https://wwws.whitehouse.gov/pe

www.whitehouse.gov

aktualizováno: 20.09.2021 17:56:13