Vitajte na stránke introitus.eu v sekcii: Hviezdne  správy

Táto sekcia slúži ako primárny zdroj pomocných prvkov pre vstup do vyššieho vedomia

 

 

Správa z Plejád: Film uvádza Dr. Michio Kaku, Prof. fyziky na univ. New York a ďalší prednášajúci astrofyzici. 

 

 

 arkturiánska skupina / cez Marilyn RaffaelErst-kontakt

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts

„Dôverujte, že ste dobre na vašej ceste.“

Dnes s vami hovorím o vzostúpení. Začnete vidieť výsledky vyššiedimensionálnych energií, ktoré vtekajú do vedomia sveta, a ktoré spôsobujú rozpustenie starých paradigiem.

Táto energia prináša zmysel a citlivosť pre pravdu. Okrem toho prichádza však oveľa viac. Doteraz bolo vzostúpenie vzdialeným cieľom v stovkách individuálnych životných časoch, v skúsenostiach a učeniach a nakoniec pochopené len po smrti pomocou vodcov. Ale v tomto čase - TERAZ, sa presúva planetárna energia a zvyšuje sa frekvencia prítomnosťou mnohých „vyučených“ bytostí na Zemi. V ľudských telách ich tu z mnohých planét žije mnoho, a ktorí k tomu procesu pridávajú svoje svetlo. To vyššie dimenzionálne svetlo od mnohých vyučených bytostí slúži k tomu, aby sa to falošné rozpustilo a spôsobilo osobný vzostup mnohých, ktorí sú vo fyzickom tele. Tí z vás, ktorí čítajú tieto riadky a sú v súlade s arkturiánskymi správami, si môžete byť istí, že ste zvolení, aby ste boli práve teraz súčasťou tohto procesu.

 

Tento vzostup je dôvodom, prečo musia mnohí z nás prechádzať ťažkými skúsenosťami. Aby ste sa presunuli do vyššie dimenzionálnej energie, musí prísť najskôr očista od nízkych spolu vibrujúcich energií, ktoré sa ešte stále udržujú v celulárnej pamäti. Tieto energie nemôžu putovať s vami do vyšších dimenzií. Pokým sa človek cíti byť v poriadku a je si istý, že všetko dobre funguje zostávajú tieto energie ukryté. Preto môžu byť individuálne nutné aj silné „budiace volania“, aby sa vytratila spokojnosť so sebou samým.

 

  Vertraut, dass ihr gut auf eurem Weg seid“

Pre spirituálneho študenta nie sú negatívne skúsenosti znamením neúspechu. Sú znamením spirituálnej ochoty. Ochoty ponoriť sa hlbšie (do svojho vnútra). Napriek tomu nie všetky energie, ktoré musia byť uvoľnené sú negatívne. Niekedy ide o intenzívny vzťah k niekomu, ktorý sa časom stane závislým a zdržiava a ovplyvňuje tak študujúceho. Keďže hovoríme o dôležitom čase na Zemi, zvolili si mnohí z vás „pôrodné rodiny“, ktoré pomáhajú aktivovať hlboko ukryté problémy, vyniesť ich na úroveň vedomia a nakoniec ich riešiť a opustiť.

 

Skutočnou skúškou všetkých skúseností, dobrých, ale aj zlých, porozumiete, že mnoho z toho, čo ste akceptovali, s čím súhlasili, ako tie „veci sa musia robiť“, aby ste robili korektný dojem,  sú jednoducho koncepty, ktoré ste v minulých životoch prijali a priniesli do tohto života. Každý jednotlivec mal odlišné života - časové skúsenosti a preto bude každá očista, podľa konkrétnej skúsenosti odlišná.

 

Neosobné univerzálne ľudské vedomie obsahuje všetky trojdimenzionálne myšlienky a presvedčenia. Tieto presvedčenia a myšlienky neosobného ľudského vedomia neboli nikdy vaše, pokiaľ ste ich osobne neuznali ako pravdu. V okamihu, kedykoľvek sa stanú vašim vedomím a začnú  sa prejavovať /manifestovať ako realita vo vašom (vonkajšom) živote. Nemusíte tomu veriť a možno si poviete, že ste spirituálne orientovaný človek. Dôvodom momentálnych skúseností je, že vo vašej „bunkovej pamäti“  vibrujú ešte zvyšky energie duality/ rozdelenia , čím udržiavate trojdimenzionálny systém vo vašom živote. Neexistuje NE - prejavujúce sa vedomie. V priebehu očisty sa môžu tieto neosobné energie, obzvlášť tie emocionálne znova prebudiť a začať byť znova prežívané. Netreba ich vstrebávať, alebo zosobňovať.

 

Spirituálne prežívanie sa môže  prejavovať rozličným spôsobom. Z ľudského hľadiska si predstavujete spirituálny vzostup podľa skúseností spirituálnych učiteľov, filmov, obrazov a konceptov vzostupu, ktoré vznikli na základe osobných skúseností a na základe osobného stavu vedomia jednotlivca. Každý človek je iný, preto neexistuje žiadna univerzálna skúsenosť. Je však ľudské očakávať mimoriadne zážitky.

Na spirituálnej ceste si každý volí „svoj“ vlastný spôsob, a to na základe skúseností a rezonancie z iných/predchádzajúcich životov. Niektorí sú priťahovaní východnými učeniami, iných priťahuje prírodná veda a učenie domorodých skupín napríklad Indiánov. Mnohí sú bezdôvodne priťahovaní kláštormi. Všetko  na základe osobnej rezonancie vedomia.

Pripomeňte si, že od istého bodu nebudete potrebovať spôsoby, cesty, rituály a učenia. „Nástroje„ môžu viesť a podporovať pri začiatočných krokoch vášho prebudenia, nebudú však už nutné keď pocítite jednotu so zdrojom (Boh). Vtedy rozpoznáte, že už ste to, čo hľadáte, že ste stelesnená jednota so zdrojom.

Tie náradia môžu osobe pomáhať, podporovať osobu k otvoreniu hlbšieho vedomia, ale závislosť od nich končí v bode, keď rozpoznáte, že všetky učenia môžu ísť  len z vášho vnútra. Dozretie k tomuto bodu vám umožní rozpoznať, že určité cesty, tradície, učenia... vás len udržiavajú v energiách, ktoré ste už prekonali. To neznamená, že nemôžete v budúcnosti príležitostne spolupracovať s pokročilým učiteľom alebo zúčastniť sa nejakého semináru. Znamená to len, že už tieto metódy NEPOTREBUJETE.

Dôležité je, aby ste neposudzovali presvedčenia a myšlienky, ktoré k vám môžu prichádzať, a to aj vtedy, ak ste ich možno dočasne akceptovali/prijali. Neosobné myšlienky ste často náhodou, omylom  akceptovali, pretože  ešte existujú vaše staré energie. Keď napríklad človek prežil „života - časy“ v chorobe, vtedy sa sústreďuje na koncepty zdravia a choroby, ktoré idú vesmírnym vedomím.

Odolajte  pokušeniu cítiť vinu, ľútosť alebo nenávisť seba samého v myšlienkach a konaniach, namiesto toho použite tieto znalosti ako spomienku, čím sa umožní hlbší vstup do vášho vlastného vnútra. Keď zistíte, že ste v minulosti omylom prijali presvedčenia, ktoré dnes neuznávate a nevnímate ako pravdivé, tak sa nič nestane, nepríde žiaden trest z „hora“. Tieto zážitky boli jednoducho príležitosti k rastu. Nie je však nutné  investovať do nich naďalej silu, ktorú nemáte, lebo ide iba o dualitu a rozdelenie. Pripomeňte si, že nič vás nemôže oddeliť od vás samých. Od toho, kto ste. Časom bude „učenie“ jemnejšie, pretože nutnosť učiť sa cez bolesť a boj sa ukončí. Väčšina z vás je teraz na tomto bode vývoja.

Dôverujte v týchto veciach vášmu intuitívnemu citu. Keď niečo vo vašom živote (strava, knihy, zábava, pohľad na svet) už nie je v súlade s vami, uvedomte si, že ste sa vyvinuli nad túto energiu a nesnažte sa „staré“ energie znovuoživovať. Je jedno aké úžasné a príjemné boli v minulostui. Nepokúšajte sa ťažké, negatívne z vonka prichádzajúce energie pridávať. Namiesto toho ich interpretujte /vysvetlite si ich/ prerobte na nové. Keď si napríklad uvedomíte ľudské negatíva, alebo násilnú aktivitu medzi ľuďmi, uvedomte si, že je to súčasťou trojdimenzionálneho vedomia, že je to interakcia vo vnútri toho jedného, sfarbená falošnou vierou. Spirituálna skutočnosť je, že existuje aktivita spojitosti (vnútorná láska) medzi bytosťami.

Verte, že v okamihu, keď sa rozhodnete narásť, tak skutočne narastiete a to nezávisle od vonkajších dojmov. Aby sa ten proces dal do pohybu nie je nutné skákať, ani páliť sviečky, ani spievať presné piesne, alebo ísť do kostola. Z týchto začiatočníckych aktivít ste sa už vyvinuli. Inak by ste túto správu nečítali. Nič okrem vášho úmyslu už nie je nutné. To však neznamená, že nesmiete navštíviť kostol a užiť si krásu obradu, alebo hovoriť vašu pravdu. Znamená to len, že tým veciam už nedávate žiadnu moc, ktorú nemajú. Namiesto toho si uvedomujete, že existuje len jedna moc: moc, a tá je vo vás.

Existujú aj takí, ktorí sú presvedčení, že poznajú všetky Odpovede, že už sa nemusia nič učiť, alebo niečomu porozumieť. Bohužiaľ tento EGO-postoj len bráni spirutuálnemu vývoju. A bude brániť dovtedy, pokým sa nebude človek ochotný otvoriť.

Vývoj je postupná a pomalá cesta do vyšších dimenzionálnych energií. Vzostup je uskutočnenie tohto vedomého stavu, ktoré vás privedie do vyšších vibrácií. Čím vyššie, tým sú tie energetické kmity rýchlejšie, a o to rýchlejšie sa premenia na čisté svetlo. V trojdimenzionálnom svete nie je  človek schopný tieto vyššie frekvencie ľudským okom vidieť a preto ich popiera. To ale sa mení viac a viac tým, čím viac sa tým smerom orientujete. Ako  bytosti svetla ste dovolili v minulosti  spomalenie vašej energie, čím zhustla, za účelom vstupu do tretej dimenzie, snažili ste sa spomenúť si na pravdu, lebo ste boli od nej oddelený. V tomto čase je väčšina z vás pripravená na dokončenie procesu a odchodenie všetkých zbytočných energií z minulých časov.

Dôverujte, že ste – nezávisle od nedostatku takzvanej spirituálnej skúsenosti – na dobrej ceste. Otvorte svoje srdcia PRAVDE, skrz to, čo vo vonkajšku vidíte a vedzte, že aj tí, zrejme Ne-prebudení opustia svoje staré energie. Niektorí ešte nie sú na vzostup pripravení, vážte si ich a upokojte sa vašou vnútornou prácou. Nie je to múdre pokúšať sa konvertovať tých, ktorí nie sú na túto úroveň vedomia pripravení.

Držte vašu pravdu v pokoji a v tajnosti vo vašom srdci a tí, ktorí sú pripravení si vás nájdu.

Uvoľnite sa, oddýchnite si, nájdite si čas vstúpiť do svojho vnútra, aj keby ste kvôli tomu museli vstať v noci z postele. Zostaňte v každom momente prítomní, jedno ako banálne alebo strašné - vám to pripadá.  Spirituálna cesta, len málokedy príde explóziou nebeského svetla, ako vo filmoch. Tak sa môže prejaviť tým, ktorí svoj osobný vzostup v predošlých životoch už dosiahli.

Dôverujte. Dôverujte. Dôverujte tomu, čo je vo vašom vnútri. Prišiel čas dosiahnuť vašu vlastnú BOŽSKÚ MOC.

Arkturianska skupina

Arkturianska skupina cez    marilyn Raffaele

 

Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen dem, was innerhalb ist. Es ist Zeit, eure eigene Göttliche Macht zu erlangen.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

Die Arkturianische Gruppe durch Marilyn Raffaele, 20.07.2014,http://www.onenessofall.com/Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0714/20arkturi.html

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52