Vitajte v sekcii wir sind eins / Sme jeden

http://wirsindeins.org/2014/05/26/ubuntu-d-a-ch-opening-franz-hormann-und-banksterclub-mit-autor-montechristo/

Gerald Hüther – Ein neues gesellschaftliches Miteinander – Nové spoločenské spolu-bytie

Veröffentlicht von oceane999 am 13. Juni 2015 in Bewusstes SeinNeue Wege in die ZukunftWissenschaft

Prof. Gerald Hüther ist einer der bekanntesten Neurobiologen unserer Zeit. Seine wissenschaftliche Arbeit trägt in hohem Ausmaß dazu bei, längst überfällige Veränderungsprozesse im menschlichen Bewusstsein und in der Gesellschaft anzuregen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen seine revolutionären Erkenntnisse zu den Themen Lernen & Potentialentfaltung.

Prof. Gerald Hüther je jedným najznámejším neurobiológom našej doby. Jeho vedecká práca prináša vo vysokej miere revolučné poznatky k tomu dávno nutnému procesu zmeny v ľudskom vedomí – k téme učenie & vývoj-potenciálu.

 

 

Mit diesem kurzen Videoclip (Danke an Darwin!) wünschen wir Euch allen ein inspiriertes und entspannendes Wochenende!

Euer WSE Team

 Heinz Pütter13. Juni 2015 um 19:28

Unter Mitwirkung der Schwingungen, die von unserem Denken und entschiedenen Handeln ausgehen, bestimmen wir die Einzelteilchen. Auch die physikalische Wissenschaft wird schlussfolgernd gezwungen sein, die Gegenwart einer Kraft anzuerkennen, die zur Zeit, weil latent, noch nicht verstanden wird und die nur deshalb nicht aktiv ist, weil sie noch nicht erkannt ist. Doch wenn der Mensch sie begreift und sich mit ihr in Beziehung setzt, so dass sie wirklich zum Ausdruck kommt, vermag sie ein bestimmtes Wirkungsfeld abzutrennen, um diese kosmische Universalenergie zur besonderen Entfaltung zu bringen. Auf diese Weise kann das, was wir als ein materielles Universum auffassen, aufgebaut werden mit allen seinen verschiedenen Offenbarungen, gemäß einem geordneten Evolutionsprozess. Wenn er geordnet sein soll, muss jede Stufe in richtiger Weise die Grundlage für die nächste Stufe bilden. Wenn wir dies in vollkommener Ordnung und Harmonie von Denken und Handeln vollbringen können, dann stehen wir tatsächlich im Einklang mir der Kraft, und sie bewirkt ihrerseits in unbegrenztem Maße die Fähigkeit, die Mittel zu unseren Zwecken zu wählen. Dann verteilen wir Leben und Energie in der anerkannten Ordnung der kosmischen Reihenfolge.

Spoluprácou vibrácií, ktoré vychádzajú z našej mysle a rozhodného konania určujeme jednotlivé veci. Aj fyzická veda bude nútená priznať prítomnosť jednej sily, lebo je latentne existujúca a nie je aktívna lebo nie je uznaná/poznaná. Predsa – keď človek pochopí a spojí sa s ňou, čím ju vyjadrí dokáže (tá sila) oddeliť určité pole konania aby tým priniesla k rozkvetu vesmírnu/univerzálnu energiu. Tým spôsobom začne usporiadaný evolučný proces všetkých zjavení - toho, čo my vnímame ako hmotný vesmír. Keď má byť ten proces usporiadaný tak je nutné aby každá etapa vytvárala správnym spôsobom základ pre ďalšiu etapu. Keď to dokážeme v absolútnej harmónii a poriadku mysle a konania potom sme skutočne v súlade s tou silou a ona spôsobí v neobmedzenom rozmere vytvoriť schopnosť, ktorá umožní voliť prostriedky v náš prospech. Potom dokážeme rozdeliť/rozmnožiť život a energiu v uznanom poriadku kozmickej série/pokračovaní.

Teraz už to nie je hmotný vesmír, ako sme vždy verili – je to len naša predstava. Vznikol z ducha a je duchovný. To je podľa poriadku pravda a základné. Keď je to správne, tak je to vedecké – keď je to vedecké, tak je to rozumné – je to život spojený s rozumne-talentovaným životom.

Nun ist dies nicht ein materielles Weltall, wie wir immer noch glauben; das ist unsere Vorstellung davon. Es ist hervorgegangen aus Geist und ist geistig, wenn wir es so erklären wollen. Das ist ordnungsgemäß, wahr, grundlegend. Wenn es ordnungsgemäß ist, dann ist es auch wissenschaftlich; ist es wissenschaftlich, so ist es auch vernunftmäßig; es ist Leben, vereint mit vernunftbegabtem Leben.

Das Leben, wenn mit Intelligenz gepaart und durch Intelligenz geführt, wird zum Willen; und durch den Willen wird es zur Bestimmung oder Berufung.

Život spárovaný s inteligenciou a inteligenciou vedený sa stane vôľou a vôľou sa stane osudom/určením a voľbou.

Duch je pôvodná, vibrujúca sila, ktorá je dôvodom všetkého. A my môžeme vstúpiť do ducha a uplatniť jeho silu – len jeho uznaním, plne  vedomí toho, že existuje. Potom sme prepojení s tou veľkou, tvoriteľskou substanciou-myslenia, pomocou ktorej vieme, že všetky veci existujú.

QUELLE: http://schlüsseltexte-geist-und-gehirn.de/Quantenwelt.htm

Kto ide do hôr s falošnou kartou – ten sa stratí. Kto sa pokúsi riešiť problémy Sveta falošným pohľadom na Svet – ten zlyhá. To ale sa deje dnes. http://www.vielewelten.at/pdf/moser%20ausz%C3%BCge.pdf

Základom nášho života nie je hmota, ale duch a až ten vytvára hmotu/našu realitu. http://www.amazon.de/Physik-Transzendenz-Sonderausgabe-Hans-Peter-Dürr/dp/3502191700

Die Grundlage unserer Welt ist eben nicht Materie sondern Geist, und erst dieser erzeugt die Realität.

http://www.amazon.de/Physik-Transzendenz-Sonderausgabe-Hans-Peter-Dürr/dp/3502191700

 

UBUNTU D-A-CH OPENING Franz Hörmann und BanksterClub mit Autor Montechristo

Veröffentlicht von crae´dor am 26. Mai 2014 in Banken bloßgestelltFilmHinter den Kulissen der MachtPolitiker bloßgestelltRechtsysteme bloßgestelltUbuntuWirtschaftskriminalität

zverejnené 26.maája2014 - Banky odhalené, Film, zákulisie moci, odhalení poloitici, právne/justičné systémy odhalené, UBUNTU, hospodárska kriminalita

UBUNTU D-A-CH OPENING/ Franz Hoermann

BanksterClub s autorom Montechristo

Veröffentlicht von crae´dor am 26. Mai 2014 in Banken bloßgestelltFilmHinter den Kulissen der MachtPolitiker bloßgestelltRechtsysteme bloßgestelltUbuntuWirtschaftskriminalität

Hier ein äußerst interessanter Beitrag zu Gründung von UBUNTU D-A-CH
und…ein, meiner Ansicht nach, wichtiger Beitrag von dem Autor des Buches „Bankster Club“, Motnechristo.

Veľmi zaujímavý príspevok pri založení UBUNTU D-A-CH a dôležitý príspevok od autora „BanksterClubu"

www.youtube.com/watch?v=F6k8WffgPw4

Min.44:00 Zitat:

“Ich bin darauf gekommen, dass die Justiz bis in die unterste Ebene in alle Banken….(unverständlich) involviert ist.  Da werden bestimmte Verfahren niedergeschlagen obwohl sie verfolgt werden müssten. Es werden Verfahren verhindert, es werden die falschen Leute verfolgt und verurteilt um nach Außen hin einen funktionierenden Justizapparat darzustellen. Das war für mich schockierend. Warum? Weil ich mir die Frage nach meiner eigenen Sicherheit stellen muss. Kann mir diese Organisation Schutz bieten, den ich brauche? ……”

Prišiel som na to, že Justícia až do najnižších úrovní je involvovaná/zapletená. Určité konania sú „porazené“ neprenasledované, aj keď by prenasledované mali byť. Konaniam zabránené, obvinený a odsúdený faloschný/nesprávny ľudia, aby to navonok vyzeralo ako funkčný Justičný aparát. Bol som šokovaný. Prečo? Lebo si musím dávať otázku týkajúcu sa mojej vlastnej bezpečnosti. Môže mi táto organizácia poskytnúť ochranu, lebo potrebujem?..

Er hat die gleiche Erfahrung gemacht wie Heather Ann Tucci Jarraf und ihre Kollegen von OPPT. Deswegen hatte Heather auch das Paradigma Report erstellt. Auf Grund dieses Reports, in der die Verwicklung der Banken, Politik und Justiz bewiesen wurde, haben sich ALLE Banken und Regierungen, inkl. des Heiligen Stuhls zwangsvollstreckt.

Im Handelsrecht ist eine unwiderlegte, beeidigte Aussage als Wahrheit zu behandeln. Somit haben sich diese Darsteller selbst vollstreckt. Tun aber so, als wenn nichts geschehen wäre.

Mal tú istú skúsenosť, ako Heather Ann Tucci a jej spolupracovníci v OPPT. Heather vytvorila preto Paradigma Report. Na základe tohto reportu, zapojenie/spoluúčasť Bánk, politiky a justície bolo dokázané, VŠETKY banky a štátne vlády, inkluzíve „svätej stolice“ Vatikan sa sami odsúdili k donucovanému výkonu/exekúcia.

V ekonomickom práve je výpoveď pod prísahou neodvratitelná, má sa spracovávať ako pravda. Tým sa tieto subjekty sami. Tvária s aale, ako keby sa nič nestalo.

Vlády sú považované podnikateľské firmy...

(Regierungen, Banken sind Unternehmen siehe Dun & Bradstreet upik.dehttp://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&SIC=8888&owner=exclude&match=&start=0&count=40&hidefilings=0und mehr davon hier http://wirsindeins.org/teilliste-der-zwangsvollstreckten-regierungsunternehmen/)

Hier geht es zum Paradigma Report
http://wirsindeins.org/2013/07/10/paradigma-report/

http://wirsindeins.org/2013/07/10/paradigma-report/Budem sa snažiť priniesť v slovenčine bližšie informácie

 

 

 

 
Das UBUNTU Prinzip

PRINCÍP UBUNTU

Veröffentlicht von oceane99 am 17. Juli 2014 in Hinter den Kulissen der MachtNeue Wege in die ZukunftUbuntu

Es ist soweit: “Das UBUNTU Prinzip – Ein revolutionärer Plan für gerechteren Wohlstand”

Beschreibung: as-ubuntu-prinzip“Nur wer sich seine Versklavung durch das globale Finanzsystem bewusst macht, kann sich ihm entziehen und sich davon befreien!

Michael Tellinger beschreibt, wie uns das uralte afrikanische Prinzip von UBUNTU erlaubt, von einer entzweiten, geldgesteuerten Gesellschaft zu einer vereinten, glücklicheren und freieren Gemeinschaft von Menschen zu werden.

Er zeigt auf, dass sich unser Geldsystem vor Jahrtausenden nicht aus Tausch und Handel entwickelt hat, sondern der menschlichen Rasse auf arglistige Weise als Werkzeug der absoluten Kontrolle und Versklavung zugeführt wurde.

Das UBUNTU-Prinzip präsentiert die Grundlage einer neuen sozialeren Gesellschaftsstruktur, frei von Finanztyrannei – ein neuer Hoffnungsweg in eine bessere und gerechtere Zukunft voller Wohlstand für jeden Einzelnen von uns.

 

Len kto si svoje zotročenie globálnym bankovým finančným systémom uvedomí, sa môže  tomu vyhnúť a oslobodiť sa. Micheael Tellinger vysvetluje,  ako nám ten prastarý Africký systém

dovolí z jednej rozdelenej, peňažnoriadenej spoločnosti vytvoriť spojenú, šťastnú, slobodnú spoločnosť. Ukazuje ako sa peňažný systém pred tisícmi rokmi nevytvoril z výmenného obchodovania, ale bol ľudskej rase ľstivo podložený ako nástroj absolútnej kontroly a zotročovania.

UBUNTU princíp prináša základy pre novú spoločnosť, oslobodenú od finančného tyranstva – novú cestu nádeje do lepšej a spravodlivejšej budúcnosti v blahobyte pre každého jedného z nás.

www.ubuntuparty.org.za

 Hier geht es zum Paradigma Report

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29