Nové poznatky a odhalenia

Fyzická intervencia - Cobra
Vyčistenie plazmových bômb sa splnilo až do bodu, keď vidíme pozitívnejšie fyzické pôsobenie smerom k planetárnemu oslobodeniu, ale ešte nie je to udalosť. Musím byť veľmi spokojný s touto udalosťou a dúfam, že ju budem môcť uvoľniť začiatkom decembra. Môžem to až potom uvoľniť. Dovoľte mi povedať, že 2-4 týždne pred udalosťou sa situácie výrazne zrýchlia.

Popisy situácie sú často správne, niektoré z nich sú príliš optimistické o tom ako rýchlo dôjde k zmenám:

https://truthearth.org/2017/11/06/part-ii-massive-intel-drops-on-4chan-by-individuals-with-highest-level-q-clearance/

https://benjaminfulford.net/2017/11/06/purge-khazarian-mobsters-intensifies-trump-kept-safe-asia/

http://alcuinbramerton.blogspot.com/2017/09/the-decapitation-of-darkside-america.html

V poslednej dobe oznámili zdroje Dragon society, že "medzi novembrom 2017 a februárom 2018, niekto bude mať konečne dosť a chce spustiť úplné zverejnenie". Je zaujímavé si všimnúť, že ten časový rámec sa zhoduje s veľkým chirurgickým výkonom svetelných síl.

Podujatie/EVENT sa pravdepodobne stane v roku 2018. Toto vyhlásenie sa určitým spôsobom týka nasledujúceho vývoja:  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-03/commercial-spaceflight-is-about-to-get-real

http://www.popularmechanics.com/flight/a28627/virgin-galactic-fly-spaceshiptwo-space-2017/

Odpor odmietol vyjadriť sa k týmto dvom výrokom. Na vrchole spravodajskej komunity sa teraz šíria povesti.

Draci tak vyhlásili, že "Temnota sa dostala príliš ďaleko a ich kroky sú poznamenané. Mali by sa prijať opatrenia na obnovenie kosmickej rovnováhy. "
Dôvod, prečo tmavé sily mohli byť tak zlé je, že ich nikto nezastavil. Teraz, keďže počet zostávajúcich plazmových bômb sa drasticky znižuje tak bude čoraz viac fyzických činov, ktoré budú mať jediný účel - zastaviť kabalov v ich činnosti.

Okrem plazmatickej anomálie je fyzická bolesť druhým najsilnejším zdrojom zla v kombinácii s negatívnou slobodnou vôľou. Fyzická bolesť pochádza z nedokonalého vývoja centrálneho nervového systému vo fyzickej pôde na planétach s nadmerným množstvom primárnej anomálie. Strach z fyzickej bolesti je zdrojom programovania mysle založenej na traume.
Svetelné sily začali
na planéte Zem v jadre rozpúšťať celý komplex programovania mysle založené na traume s ich vyspelými technológiami spôsobom, ktorý tu nebude opísaný.

Ako pozitívny vedľajší účinok súčasného pôsobenia svetelných síl je veľa medicínskych prelomov, ktoré omnoho viac uľahčujú životy mnohých ľudí:

http://www.independent.co.uk/news/science/microchip-tech-skin-cells-heal-wounds-nerves-organ-damage-treatment-breakthrough-ohio-state-a7882981.html

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170807120530.htm

Nasledujúce je veľmi podobné tomu, čo odpor používa v posledných dvoch desaťročiach:

https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/10/05/_squirtable_-elastic-surgical-glue-seals-wounds-in-60-seconds.html

https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2017/10/08/the-surgical-glue-that-can-repair-an-injury-in-60-seconds/#16db45475ac8

Pleiadiáni by chceli pomôcť ľuďom s chronickou bolesťou. Ak máte chronickú fyzickú bolesť, môžete trikrát zopakovať vo svojej mysli:
"Command PB stardust" – „Rozkaz PB hviezdny prach“Pleiadiáni chcú využívať svoje pokročilé technológie na prístup k vášmu centrálnemu nervovému systému. Tento nový protokol je stále vo vývoji a jeho účinnosť je obmedzená a Pleiadiáni požadujú spätnú väzbu. Tí, ktorí tento protokol použijú, sú vítaní, aby oznámili svoje účinky.

http://2012portal.blogspot.sk/2017/11/physical-intervention.html  

Nemôžem povedať viac o situácii ale nasledujúce mesiace budú veľmi zaujímavé.

Pomocou tejto meditácie môžete pomôcť s posledným posunom:

https://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/10/gaia-yaldabaothplasma-parasites.html?m=1 Cobra o 04.03 Uhr

Víťazstvo svetla!

 

Neben Plasma-Anomalie, sind körperliche Schmerzen die zweite stärkste Quelle des Bösen, wenn sie mit negativem freiem Willen kombiniert. Körperlicher Schmerz stammt aus unvollkommene Entwicklung des zentralen Nervensystems in den physikalischen Bodes auf Planeten mit einer übermäßigen Menge an Primär Anomalie. Die Angst vor körperlichen Schmerzen ist die Quelle der Trauma-basierte Geist Programmierung, die Strukturen der Gesellschaft auf Planeten von den dunklen Kräften gesteuert, der letzte solche Planeten Erde zu sein.

Jetzt haben die Lichtkräfte damit begonnen, die ganze Trauma-basierten Geist Programmierung komplexer auf dem Planeten Erde im Kern mit ihren fortschrittlichen Technologien in eine Art und Weise zu lösen, die hier nicht beschrieben werden.

Als positiver Nebeneffekt der aktuellen Aktionen der Lichtkräfte, gibt es viele Durchbrüche in der Medizin, die Leben vieler Menschen machen viel einfacher:

http://www.independent.co.uk/news/science/microchip-tech-skin-cells-heal-wounds-nerves-organ-damage-treatment-breakthrough-ohio-state-a7882981.html

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170807120530.htm

Die folgende Erfindung ist sehr ähnlich zu dem, was der Widerstand in den letzten zwei Jahrzehnten mit:

https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/10/05/_squirtable_-elastic-surgical-glue-seals-wounds-in-60-seconds.html

https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2017/10/08/the-surgical-glue-that-can-repair-an-injury-in-60-seconds/#16db45475ac8

Die Pleiadians möchte nun Menschen mit chronischen Schmerzen helfen und hat ein Protokoll entwickelt, die die Schmerzen lindern helfen können. Wenn Sie chronische körperliche Schmerzen haben, können Sie dreimal im Kopf wiederholen.

Befehl PB Sternenstaub“

Die Pleiadians werden dann ihre fortschrittlichen Technologien nutzen Ihr zentrales Nervensystem für den Zugriff auf Ihre Schmerzen zu lindern. Dieses neue Protokoll ist noch in der Entwicklung und in ihrer Effizienz begrenzt und die Pleiadians bitten um Feedback. Diejenigen, die dieses Protokoll verwenden, sind willkommen ihre Auswirkungen im Kommentarbereich auf meinem Blog zu berichten, wo dieser Artikel geschrieben.

Ich kann nicht mehr über die Situation sagen, aber die folgenden Monate werden sehr interessant.

Sie können, indem Sie diese Meditation mit dem Endspurt helfen:

https://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/10/gaia-yaldabaothplasma-parasites.html?m=1

 

Der Sieg des Lichtes!

 

Eingestellt von Cobra um 04.03 Uhr

 

 

 

NOVOSŤOU je, že TERAZ sa stáva možné to čo v doterjašej histórii vesmíru bolo dosiahnutelné len po smrti. Totiž dosiahnuť vysoký duchovný a stav vedomia v existujúcom, živom ľudskom tele – za podmienky, že telo je fyzicky a duchovne schopné spracovať ten náročný proces, že je na tú úlohu úplne pripravené. Ten proces zahŕňa bez výnimky celé ľudstvo a preto by bolo nutné pre zľahčenie toho priebehu vytvoriť vhodné podmienky pochopením funkcie vlastnej bytosti vstupom do vlastného vnútra, kde je uložené všetko vedomie – ku ktorému nám bol znemožnený prístup našim doterajším nevhodne ovplyvneným myslením.

Ten prebiehajúci proces je podrobne popísaný inklusive pomocných prvkov v mnohých príspevkoch na tejto strane. Je odporúčajúce ľudské podvedomie pozitívnym spôsobom usmerňovať – a tým uľahčiť aj proti možným sekurdárnym javom ako bolesti a potiaže v rozličných oblastiach tela.

Spiritualita je súčasťou, keď nie základom rozšírenia vedomia do vyšších sfér. Dokázatelne produkuje ľudský mozog 60.000 myšlienok denne - nepretržite - nekontrolovane. Vedomým sústredením sa môže dosiahnuť duševné uvolnenie, pretože mnohé z tých podvedomých myšlienok tiež ovplyvňujú náš život a možno sú medzi nimi aj negatívne. Nové nasmerovanie života, životných podmienok, ktoré sa očividne začínajú presadzovať vyžaduje aj nové ľudské myslenie a vedomie. Nevyhnutným predpokladom by bolo uvedomiť si vlastnej veľkosti, preniknúť k nej a používať ju. Predtým však urobiť poriadok v mysli, vyčistiť a vytvoriť na "disku" priestor pre nové uloženie. Na chvíľu odpútať pozornosť od každodenných rozptýlení starosťami, strachom... zabudnúť na krátku chvíľu hnev z neúspechu alebo zrady. Jednou cestou do vnímania vlastného vnútra je meditácia: 

Spiritualität & Erwachen: Disclosure 2014 - Kurz und knapp (von Mario Marcello Wollenzien)

von erst-kontakt @ 2014-08-15 – 11:03:06

Disclosure 2014: Kurz und knapp: krátko a stručne:

begebt euch in eine für euch bequeme position. schließt die augen und taucht ein in dieses farbflimmern. das ist quasi das interface.

hört ihr einen feinen ganz ganz hohen ton? wenn ihr gar nichts hört befindet ihr euch entweder in einer niedrigen frequenz, schwingung oder ihr müsst einen ruhigen ort ohne nebengeräusche aufsuchen bzw. kopfhörer aufsetzen, ohrstöpsel oder meinetwegen oropax benutzen. wenn ihr trotz absoluter ruhe diesen feinen ton nicht hört, solltet ihr versuchen eure frequenz, schwingung zu erhöhen.

wenn ihr diesen feinen hohen ton hört, dann fangt an zu meditieren und versucht mit positiven gedanken(träumen, phantasien, ideen,) eure frequenz, schwingung zu erhöhen. ihr hört es ganz deutlich wenn die frequenz, schwingung nach einer weile steigt. wenn ihr geübt seit, dann geht es schnell. wenn nicht müßt ihr geduld haben. es kann 10min, 20min, 30min, eine stunde evtl. braucht ihr auch ein paar tage übung. übung macht den meister.

Ponorte sa do pohodlnej posície, zatvorte oči a ponorte sa do to farebného kmitania, to je prakticky interface.

Počujete jeden jemný, celkom vysoký tón? Keď nepočujete nič, tak ste v nízkej frequencii alebo musíte vyhľadať tiché, kľudné miesto, bez vedľajších zvukov, alebo použite sluchátka, ušné štuple... a keď napriek tomu nič nepočujete, mali by ste sa pokúsiť o zvýšenie vašej vibrácie.

Keď ten jemný vysoký tón počujete, tak začnite meditovať a pokúste sa positívnymi myšlienkami (sny, fantázie, nápady..) vašu frequenčnú vibráciu zvýšiť. Počujete veľmi zreteľne, keď tá frequencia, vibrácia po krátkom čase stúpa. Skúsenosľou to pôjde rýchlejšie.. keď nie tak musíte mať trpezlivosť, môže to trvať 10,20,30 minút, hodinu a možno budete potrebovať aj niekoľko dní pokusov. Pokusy robia majstra.

ihr müsst im geist komplett frei sein! es dürfen keine grenzen bestehen. alles ist möglich! das ist die beste ausgangslage.

ich untertreibe hier nicht, wenn ich euch sage, das wenn ihr eure frequenz, schwingung sehr stark erhöht und nach der meditation auch halten könnt, ihr in der aussenwelt die dollsten dinge erlebt und erfahrt. es kann durchaus sein, das wenn ihr euch in einer hohen frequenz, schwingung befindet und ihr euch draussen bewegt, ihr einen bestimmten gedanken habt oder an etwas bestimmtes denkt, das das dann kurze zeit später auch tatsächlich eintrifft. je höher eure frequenz, schwingung desto mächtiger und direkter schlägt sich das in der realität nieder. und ich wiederhole hier nocheinmal ganz bewusst alles ist möglich!!!

wenn ihr sehr geübt seit, könnt ihr über eine tiefe meditation auch verbindung zur quelle herstellen! dies geschieht über das “auge des ra” und “auge des horus” auch bekannt als die zirbeldrüse.

V duchu musíte byť celkom kompletne slobodní, voľní, nesmú existovať žiadne hranice. Všetko je možné, to je tá najlepšia východová posícia.

Nepodceňujem, keď poviem, že vaša frequncia, vibrácia stúpne veľmi rýchlo a po meditácii ju môžete aj udržať. Vo vonkajšom svete sa dozviete a zažijete tie najpodivnejšie veci. Keď napríklad na niečo myslíte, že sa to po krátkom čase uskutoční. O čo vyššia je vaša frequencia, vibrácia, o to mocnejšie a priamejšie sa to  preukáže v realite. Opakujem ešte raz celkom vedome, že všeto je možné.!!!

Skúšenejší môžete v hlbokej meditácii dosiahnuť aj spojenie so zdrojom! To sa uskutočňuje okom “Ra“ a „horovým okom“ tiež známe ako thalamus, pineal/šišinka.

 

 

Beschreibung: /static.allmystery.de/upics/a6c021 auge des ra

es ist quasi die schnittstelle zum kosmos. so wie euer computer über den router verbindung zum internet aufbaut, baut ihr über die zirbeldrüse verbindung zum kosmos auf. wenn die verbindung steht macht sich das in dem farbflimmern bemerkbar. aus dem farbflimmern formt sich eine schwarze sonne oder eine schwarze flamme (innere sonne) mit einer violetten aura.

Je to prakticky rezné/prechodné miesto ku kozmu. Ako  počítač cez router vytvorí prepojenie  k internetu, vytvoríte vy cez hypothalamus pripojenie ku kozmu. To prepojenie sa prejavuje v tom farebnom kmitaní. Z toho kmitania sa formuje čierne slnko, okolo ktorého je fialová aura.

Beschreibung: /static.allmystery.de/upics/6a3331 kronenchakra
(besseres bild folgt noch)

ihr habt dann euer kronenchakra aktiviert, ab diesem zeitpunkt ist quasi alles für euch möglich. das was ihr im aussen erlebt ist euer persönliches fernseh oder radioprogramm und wenn es euch nicht gefällt dann schaltet einfach um. erhöht eure frequenz, schwingung und die dinge im aussen werden sich wie von zauberhand verändern. ihr müsst euer karma geklärt haben um an diesen punkt zu gelangen, alles negative muss abgeschüttelt sein. negatives ist wie eine natürliche firewall die verhindert das ihr dort hingelangt.

Keď máte aktivovanú korunnú čakru, je od tohto momentu pre vás všetko možné. To čo vy prežívate vonku je váš osobný televízny, alebo rádiový program a keď sa vám nepáči, tak ho jednoducho prepnete. Zvýšte vašu frequnciu, vibráciu a tie veci sa budú zázračnou rukou meniť. Musíte mať vyčistenú karmu (čistú dušu)- aby ste dosiahli tento bod musí byť všetko negatívne odpratané. Negativita je ako firewall, ktorý zabráni, aby ste sa tam dostali.

ich möchte hier auch kurz auf das jahr 2012 eingehen und auf den sagenumwobenen maya kalender.

Chcem krátko spomenúť rok 2012 a ten tajuplný mayský kalendár.

Beschreibung: /static.allmystery.de/upics/f6145e Tzolkin.jpeg

2012 ist für uns menschen so wie für die computer damals das jahr 1990, das internet wurde für alle verfügbar gemacht. 2012 wurde quasi das internet ich nenne es jetzt mal “bionet” :-) für alle wieder freigeschaltet(nicht nur für einige wenige “eingeweihte” wie damals das arpanet) das alte verloren gegangene wissen kehrt zurück. unsere gehirne sind ja wie computer. biologische quantencomputer und die werden jetzt wieder komplett vernetzt(schwarmintelligenz). bis 2014 hat sich noch nicht allzuviel getan, aber in 5-10jahren sieht die sache schon anders aus. die menschen werden sehr bald sehr schnell feststellen, das wenn sie ihr kronenchakra aktiviert haben und die frequenz/schwingung halten können, sie die realität durch ihre gedanken stark verändern und prägen können. das wird den machthabern zwar nicht schmecken, aber es ist wie es ist und sie können es nicht aufhalten. nur hoffen mit dabei zu sein. wir sind frei.

zurück zu den frequenzen / schwingungen. eine interessante stufe die ihr erreichen könnt, ist das ganze so anzuheben, das ihr zb kornkreise erzeugen könnt, ihr könnt das wetter beinflussen. ihr könnt es nicht bestimmen, aber beeinflussen!etc. wie ich oben schon schrieb nichts ist unmöglich. es gibt keine grenzen! ausser die in euren köpfen...

2012 je pre nás ľudí podobný ako rok 1990 pre komputer/počítač, kedy bol Internet sprístupnený všetkým. V podstate sa dá povedať, že 2012 bol internet, nazvem to „bionet“ všeobecne sprístupnený ľudským “biopočítačom“ /ľuďom (nie len pre niektorých zasvätených, ako vtedy arpanet). Tie stratené vedomosti sa vracajú.. Naše mozgy sú ako komputer, biologické quantencomputer a tie budú teraz kompletne prepojené (zhlučená inteligencia). Do roku  2014 sa toho ešte nestalo veľa, ale za 5-10 rokov vyzerá tá vec už inak. Ľudia  veľmi rýchlo zistia, že keď aktivovali korunnú chakru a udržia tú frequenciu, vibráciu, tak ich myšlienky skutočne ovplyvňujú a menia realitu. To nie je zastaviteľné. Dúfajme, že budeme pri tom. Sme slobodní.

Späť k frequnciám, vibráciám: stupeň, ktorý môžete dosiahnuť je, že to celé ešte zvýšite, potom môžete robiť kruhy v obilí, ovplyvňovať  (nie určovať) počasie.., v podstate nič nie je nemožné. Neexistujú žiadne hranice! Okrem vo vašich hlavách...

Poznámka: Ten zvuk, zmena vibácií, ktorý pri prepojení počujete môže byť rôzny, (šum, hudba...). ako pri hľadaní rádiovej stanice.

 

Quelle und weiter: http://makrokosmosz.wordpress.com/2014/07/02/disclosure-2014-kurz-und-knapp/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/spiritualit%C3%A4t-erwachen/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37