Archív...

Botschaft von Erzengel Uriel: 

“Nach der Heilung – segne deine Narben…” (durch Jennifer Hoffman) – 24.Februar 2016

Po liečbe – žehnaj tvoje jazvy...“

Veröffentlicht am Februar 26, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Fwww.duygusalarinma.com%2Ftr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2FArchangel-Uriel.jpg&sp=8512a44e43291f0808df4a1f0a43c114

“Nach der Heilung – segne deine Narben…”

„Po liečbe - žehnaj (buď vďačný za) tvoje jazvy...“

Každá rana zanechá telesnú jazvu, ktorá vyzerá inak ako normálna pokožka. Je to trvalá spomienka na to, že tam kedysi bolo „zlomené/porušené miesto“, ktoré je teraz vyliečené.

Jede Wunde hinterlässt eine körperliche Narbe, die sich in ihrem Aussehen von deiner normalen Haut unterscheidet. Es ist eine bleibende Erinnerung daran, dass dort einst einmal ein “gebrochener Ort” war, welcher jetzt geheilt ist.

 

Beschreibung: https://i0.wp.com/enlighteninglife.com/wp-content/uploads/2016/02/glass-breakage-286098_640.jpg

Každá emocionálna rana tiež zanechá jazvu, totiž jazvu, ktorá nie je vo fyzickom viditelná ale je veľmi reálna v emocionálnej a energetickej realite. Pokiaľ fyzické jazvy prestanú bolieť tak emocionálne jazvy to robia a môžu byť trvalou spomienkou na tú bolesť alebo môžu byť potvrdením tvojej liečby, tvojho rastu a tvojej transformácie/premeny. Po liečbe žehnaj tvoje jazvy tak, že ich správa je správou pozitívneho, láskyplného potvrdenia tvojho prechodu/zmeny/tvojej tranzície do celistvosti a tým je tvoja liečba kompletná/úplná.

Jede emotionale Wunde erschafft ebenfalls eine Narbe, und zwar eine, welche in der physischen Welt unsichtbar ist, aber sehr real in der emotionalen und energetischen Realität. Während physische Narben nicht länger schmerzen/weh tun, tun emotionale Narben dies sehr wohl, und sie können entweder dauerhafte Erinnerungen an deine Schmerzen sein oder aber Bestätigungen deiner Heilung, deines Wachstums und deiner Transformation. Nach der Heilung, segne deine Narben, so dass ihre Botschaft eine Botschaft der positiven, liebevollen Bestätigung deines Übergangs/Wandels/deiner Transition in die Ganzheit darstellt, und damit deine Heilung wirklich komplett/vollständig ist.

Körperliche Narben werden vom Körper geschaffen, um die Haut, welche beschädigt wurde, zu ersetzen und sie sehen nicht wie normale Haut aus. Die Wunde hat die körpereigene Integrität/Unversehrtheit/Intaktheit für immer verändert und die Narbe ist eine Erinnerung an diese Heilung, die dort stattgefunden hat.

Sie bringt die Haut in die Ganzheit, aber nicht durch Erschaffung eines Umfeldes, welches “wunden-frei” ist. Emotionale und energetische Narben sind eine ähnliche/vergleichbare Erinnerung an eine Wunde, welche die Integrität der Energie und der Emotionen einer Situation – und innerhalb deines “Lebens-Weges” – für immer verändert hat. Und sie erinnern dich auch daran, dass dies ein Ort für Heilung war und bestätigen, dass diese Heilung stattgefunden hat.

Telesné jazvy sú vytvorené telom aby tá pokožka, ktorá bola poškodená mohla byť nahradená ale nevyzerá ako normálna pokožka. Tá jazva má vlastnú integritu/nepoškodenosť/fungovanie navždy a zostáva spomienkou na tú liečbu, ktorá tam prebiehala.

Prináša pokožku znova do celistvosti ale nie vytváraním prostredia, ktoré je „bez jaziev“. Emocionálne a energetické jazvy sú podobné spomienky na rany, ktoré zmenili navždy integritu energie a emócií – na „tvojej ceste životom“. A pripomínajú ti to aj na to, že to bolo miesto liečby a potvrdzujú, že liečba sa uskutočnila.

Jazvy prinášajú fyzické, energetické a emocionálne telo znova do celistvosti ale nie tým, že vytvoria niečo čo by ti dovolilo zabudnúť, že tá rana tam bola. Miesto toho ti pripomínajú, že tam raz rana bola, ktorá je teraz vyliečená a tak môžeš „energiu tej rany“ použiť ako „zdroj informácie“. Bez „SPOMIENKY“ na tú ranu – ktorá je vytvorená tou jazvou – by bolo ľahké robiť nové/podobné lekcie lebo neexistuje spomienka na tú lekciu. Tou jazvou máš trvalú spomienku na liečbu tej rany, ktorá bola dosiahnutá žehnaním tej jazvy a tak vkladáš učenia, ktoré už nemusíš opakovať.

Narben bringen die physischen, energetischen und emotionalen Körper zurück in die Ganzheit, aber nicht indem sie etwas erschaffen, was dir erlaubt zu vergessen, dass die Wunde “geschehen” ist. Stattdessen erinnern sie dich daran, dass dort einst einmal eine Wunde war, die jetzt geheilt ist, so dass du die “Energie der Wunde” als “Informationsquelle” verwendest/verwenden kannst. Ohne die ERINNERUNG an die Wunde – welche durch die Narbe erschaffen wird – wäre es leicht Lektionen immer wieder zu wiederholen, weil es keine Erinnerung an die Lektion gäbe. Mit der Narbe gibt es eine ständige Erinnerung an die Heilung, die erreicht wurde, und durch die Segnung der Narbe integrierst du ihre Lehren, welche du nicht mehr länger wiederholen musst.

Heilung und Ganzheit können nicht ohne Narben auftreten/stattfinden, weil du Erinnerungen an deine Reise benötigst. Aber Narben sind ein Segen, keine Strafe, da sie Ganzheit und Integrität bestätigen, allerdings nicht indem sie deinen physischen, emotionalen und energetischen Körper zum Zustand “vor der Wunde” zurückbringen. Wunden sind eine Bestätigung deiner Bereitschaft deine “Seelen- Mission” zu erfüllen und zu riskieren verletzt zu werden. Narben bestätigen, dass du verletzt wurdest, aber geheilt bist und jetzt in neue “Ebenen des Verständnisses” hinein gesundet/genesen bist.

Wenn du versuchst zu heilen, ohne verwundet zu werden/durch “nicht verwundet werden”, wirst du niemals bereit sein, die gesamte Fülle irgendeiner Lektion zu riskieren, denn sie alle besitzen das Potenzial zu verletzen/zu verwunden.

Liečba a celistvosť nemôžu byť/uskutočniť sa bez jaziev lebo potrebuješ spomienky na tvojej ceste. Jazvy sú žehnanie, nie trest lebo potvrdzujú celistvosť a integritu ale nie tým, že prinesú do pôvodného stavu tvoje fyzické, emocionálne a energetické telo. Sú potvrdením tvojej ochoty splniť  „mísie duše“. Potvrdzujú, že si bol zranený a vyliečený a teraz si sa vyliečil, vyvinul do nových „úrovní porozumenia“.

Keď sa pokúsiš liečiť bez „zranenia“ tak nikdy nebudeš ochotný riskovať plnosť nejakej lekcie, lebo všetky lekcie obsahujú  „zranenie“.

Keď považuješ jazvy za potvrdenie zranenia miesto vidieť ich ako liečbu a návrat k celistvosti tak ich budeš vidieť ako spomienku na to zranenie a zabudneš, že sú znamením tvojej celistvosti a novej úrovne integrácie.

Žehnaj tvoje jazvy – každú jedinú – lebo reprezentujú kroky na tvojej ceste, cez ktoré si mal odvahu ísť a reprezentujú, že si mal silu na ich prekonanie. Každá lekcia bude robiť jazvy – „miesta“, na ktorých nebolo ľahké prekonať tvoje lekcie. A každá rana má jazvu, ktorá zostáva trvalou spomienkou na tie boje, ktoré si vyhral a na nové „úrovne pochopenia/porozumenia.

Wenn du die Narben als Bestätigungen für die Wunden betrachtest, anstatt für die Heilung und Rückkehr zur Ganzheit, wirst du sie als Erinnerung an den Schmerz sehen und vergessen, dass sie ein Zeichen für deine Ganzheit sind und für ein neues Level/eine neue Ebene der Integration.

Segne deine Narben – jede einzelne – denn sie stehen für Schritte auf deiner Reise, welche du den Mut hattest zu gehen, und für die Kraft diese zu überwinden/zu meistern/zu bezwingen. Jede Lektion wird Wunden erschaffen – “Orte”, wo deine Lektionen nicht leicht zu meistern waren. Und jede Wunde hat eine Narbe, welche eine bleibende Erinnerung darstellt, an die Kämpfe, welche du gewonnen hast und an die neuen “Ebenen des Verstehens/Verständnisses”,

auf denen du siegreich angekommen bist.

Dies ist eine gechannelte Botschaft von Erzengel Uriel.

Orginaltext: http://enlighteninglife.com/bless-scars/

Erzengel Uriel durch Jennifer Hoffman, 24. Februar 2016, http://enlighteninglife.com/

Übersetzung am 25.02.2016 von Kerstin/Kimama

Quelle deutsch: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2016/02/25/nach-der-heilung-segne-deine-narben/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52