EXODUS - TRANSITUS - INTROITUS

Tri slová vyjadrujúce evolúciu planéty a ľudskej rasy

Už v úvode sme si biblickým príbehom EXODUS pripomenuli, že žijeme v období možného dosiahnutia vstupu do sľúbenej Zeme. Za daných okolností putovalo ľudstvo mnohé tisícročia púšťou, stratené a udržiavané v zdanlivo beznádejnom stave zotročenia a nevedomosti hŕstkou elity. Evolúcia nás teraz priviedla na bod pochopenia a ľudstvo sa práve nachádza na najbližšom bode TRANSITU - prechodu do novej doby. INTROITUS – vstup do raja na Zemi, zlatého veku, alebo akokoľvek to bolo nazývané je už na dosah. Už nie je len teoretickou možnosťou ale realitou, do ktorej ľudstvo vstupuje teraz.

Hlasy obávajúce sa vymývania mozgu si neuvedomujú, že proces tranzitu je očista a  oslobodenie tisícročia vymývaných mozgov falošnými informáciami o vzniku, pokroku a existencii planéty a ľudstva. Transitus je nevyhnutná cesta evolúcie, ktorá vedie k prístupu do plného, všetko chápajúceho vedomia a k sebapoznaniu – k porozumeniu zmyslu a významu ľudskej bytosti v celistvosti stvorenia.  

Dôležitou podporou a umožnením zrýchlenia toho procesu je meditácia. Meditácia je odporúčaná technika umožňujúca prerušenie toku rušiacich myšlienok čím sa umožní prežívanie teraz-momentu, pocit úľavy z denných kolobehov myslenia. Okamih prítomnosti naplnený vedomými, želajúcimi predstavami – ako láska, svetlo, zdravie, blahobyt, radosť, šťastie, mier.... pre seba a celé ľudstvo je zdroj nového vedomia, ktoré povedie do „sľúbenej Zeme“  celú planétu.

Cobra-aktualizácia situácie 06.09.2017zverejnenie ,,, Cobra nás volá k meditácii aby sme neutralizovali niekoľko zostávajúcich redukcií (pevných čiastočiek) vortexu dellal davao

Používame ten istý postup ako v iných našich meditáciách, sediac v dvoch stĺpoch – nahor i nadol – a potom rozptýlime tú energiu nad hurikánom, ktorý sa blíži na Floridu. Našimi energiami môžeme dosiahnuť minimilizáciu tej plasmovej  ničivej sily, ktorá bola vytvorená kabalmi. V angličtine: https://youtu.be/5i5HI2ztqE4 Pridajte sa prosím o 6-tej popoludní stredoeurópskeho času - každý deň do okamihu úspechu.

https://www.youtube.com/enhance?feature=vm&v=umy_6HlTpKg

Unity Meditation Report by Cobra:https://www.youtube.com/watch?v=9Z4CMeUT5eg

http://https://www.youtube.com/watch?v=y97rB...

Ďakujeme všetkým

Niekoľko miliónov ľudí bolo o meditácii informovaných a viac ako štvrť milión sa skutočne na nej zúčastnilo - takže to bola naša najsilnejšia meditácia vôbec.

Jednota a rezonancia, ktoré sme dosiahli boli pozoruhodné a znamenali pre centrálny beh, že prebudená časť ľudskej populácie dokáže udržať svetlo v jednote keď sa Udalosť stane a že je teraz čas na to aby táto planeta prešla k Procesu Na-nebo-vstúpenia. Znamená to, že odteraz sa energie z Galaktického centra exponenciálne zintenzívnia pokiaľ sa nevyčistí všetka temnota a planéta sa oslobodí.

Počas meditácie bola kritická masa energetickej siete New Atlantis okolo celej planéty dokončená a odteraz táto sieť je dostatočne silná na to aby zvládla energiu Udalosti/EVENTU. Od tejto chvíle bude energetická rozvodná sieť New Atlantis využitá vo svetle sily prenášajúc do prebudenej časti ľudskej populácie aktivačné kódy misie v podobe objavných snov, dojmov a vízií.

Viac ako polovica zostávajúcej plazmatickej anomálie Yaldabaoth-jednotky bola premenená a plazmatický anomálny vír na východnom pobreží je prakticky preč. Zostávajú menšie fragmentárne dekompresné plazmové anomálie vo vortex/víre (Washington)-DC a v New Yorku. Archonovia okultne využívali plazmový vír východného pobrežia na ochranu kabalov a s týmto ochranným krytom, ktorý je teraz takmer preč budú čoskoro mnohé činy kabalov vrátane ich rozsiahlych sietí zneužívania detí vystavené obyvateľstvu.

Svetelné sily boli v posledných mesiacoch veľmi aktívne pri odstráňovaní čierneho kameňa a naša meditačná jednota poskytla potrebnú energetickú podporu pre konečný tlak a teraz je čierny kameň takmer preč. V priebehu jedného týždňa bude úplne vymazaný a do mesiaca bude s jeho rozpustením spojená každá zostávajúca anomália. Keď k tomu dôjde tak zrážač RHIC na Long Island stratí pre Chimera Group akýkoľvek význam a prestanú ho používať. Takto sa stane len jedným z mnohých zrážkových hviezd po celom svete, neschopné vážne ublížiť ľudstvu.

To všetko zanechalo okolo 80 zostávajúcich členov skupiny Chimera v režime paniky. Dve skupiny z nich už opustili ostrov Long Island lebo cítia, že ich poloha je teraz príliš „preslávená“.

RHIC je urýchľovač častíc v Brookhaven National Laboratory v Upton, Long Island, USA.

(RHIC sa venuje objaveniu a skúmaniu kvark-gluónovej plazmy a skúmaniu spinovej štruktúry protónu. Je schopný zrážať polarizované protónové lúče s energiou 200 Giga-electronvolt (neskôr 500 GeV) a nepolarizované lúče ťažších atómových jadier z deutéria na zlato (ťažké ióny) s energiou 200 GeV na nukleárnu dvojicu. RHIC pozostáva z dvoch nezávislých urýchľovacích krúžkov, ktoré majú obvod 3834 m a pretínajú sa v šiestich bodoch. Na týchto križovatkách dochádza k kolíziám častíc, kde sa uskutočňujú experimenty. Prvé zrážky sa uskutočnili v roku 2000.
V roku 2011 bol vytvorený a pozorovaný element antimateria, anti-hélium 4. [1])

Druhá skupina tu:
http://https://en.wikipedia.org/wiki/Peterso...

A tretia skupina zostáva v klonovacom zariadení pod týmto laboratóriom:
http://https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Sp...

Hlavnou prekážkou, ktorá ešte potrebuje zúčtovanie pred udalosťou sú zostávajúce plazmové bomby.

Cvičenie EARTH EX, ktoré sa odohráva v súčasnosti dáva odporu extrémne hodnotné informácie o tom ako udržať infraštruktúru keď sa udalosť stane:
http://http://www.eiscouncil.com/EarthEx

Niektorí činitelia odporu sú do tohto cvičenia určitým spôsobom zapojený čo nás prinesie ďalší krok bližšie k Udalosti.

Víťazstvo svetla!

Na svoje zdravie tela a ducha:

https://www.youtube.com/channel/UCDs86lPm4dF5kfMOA94TSKQ

Náš sesterský kanál - udalosť sa blíži
https: //www.youtube.com/channel/UC_4O ...

https://youtu.be/9Z4CMeUT5eg

V pondelok 21. augusta 2017 je úplné zatmenie Slnka. Svetlo Slnka bude zatienené Mesiacom a Mesiac bude robiť tieň cez Ameriku

MEDITÁCIA JEDNOTY SA BUDE KONAŤ V EURÓPE O 20:11 hod.

Celá ces.ta, ktorá má priemernú šírku 108 km, prechádza cez 10 štátov - Oregon, Idaho, Wyoming, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia a Južná Karolína. Prejde cez Salem (Oregon), Idaho Falls a Lincoln (Nebraska), Kansas City a Nashville (Kansas) a Columbia a Charleston (Južná Karolína). Obyvatelia a návštevníci týchto miest budú v tme viac ako 2 minúty s tými, ktorí sa nachádzajú v blízkosti Hopkinsville, Kentucky - o 1.24.41pm EDT - tí zažívajú nádhernú korónu Slnka, podivné farby na oblohe a hviezdy v priebehu dňa 2 minúty a 40 sekúnd , Všetky regióny mimo cesty celkom zažijú čiastočné zatmenie. Los Angeles a Boston zažijú 60% pokrytie Slnka; Miami 78% pokrytie; Chicago pokryje 87% a Seattle a Denver 92% pokrytie.

Benjamin Fulford pripomína:

... Posledná poznámka, mnohé skupiny vyzývajú k masovej meditácii počas zatmenia Slnka 21. augusta. Vzhľadom k tomu sa dá povedať, že aktuálne sa deje hybrid-vojna a naozaj je o tom kto bude riadiť psychologický proces rozhodovania a o tom čo ľudstvo môže pomôcť pozitívnym skupinovým myslením v relácii s budúcnosťou. Človek nemusí byť hinduista alebo budhista aby meditoval. Ľudia môžu namiesto toho nejakú dobu vytrvať v predstave toho v akej planéte by sme chceli žiť a tým môžu osobne prispieť k tomu aby sa to stalo.

Až doteraz bola naša planéta riadená strachom a vojnovými výstrahami. Boli sme manipulovaní tým, že sa musíme báť a bojovať proti "neveriacim, moslimom, komunistom, Al-Kajdy, Rusom, ISIS, číňanom, Severokórejčanom, etc."

Teraz sme pripravení posunúť toto miesto k pozitívnemu výhľadu, všetko vychádza z myslenia: "ako môžeme pomôcť  cez noc obrátiť túto planétu v raj pre všetkých." Pretože 30. septembra sú v USA fiškálne lehoty pre firemnú vládu tak to môžeme tento rok na jeseň urobiť - aby sa to stalo. Je na čase, aby sa odčerpal močiar DC a potom ísť po ich P2 Slobodomurároch a vládcoch, uctievačoch čierneho Slnka.. Prosím o odpočinok v posledných týždňoch leta a pripravme sa na rušnú jeseň. Poďme dokončiť to čo sme začali.


KAŽDÚ NEDEĽU O 16 hod. TÝŽDENNÁ MEDITÁCIA VZOSTUPU:

https://www.youtube.com/watch?v=JIm7KMg_ZCs

 

 

MEDITÁCIA MIERU V UTOROK 11.04.2017 O 08.08

Dnes je planéta obklopená fialovým plameňom

Očista od Chimera-skupiny pokračuje. Svetelné sily intenzívne čistia hlavu Jaldabaoth-jednotu so všetkými Plasmami a Plasma-anomáliami (nezhodnosti) a skalárnymi plasma-technológiami tej clony. Zistením toho, že Chimera prehrajú brutálne zosilnili útoky na plasmu dôležitých pracovníkov svetla.

V stredu začali svetelné sily Galaktickej Federácie a Ashtar-komando plnou silou odstraňovať všetku negativitu plasmy v blízkosti povrchu planéty. Každá priama intervencia spojených síl v karanténe Zeme vyprovokuje odplatu od Chimera-skupiny, najprv sa pokúsili o jadernú výmenu medzi USA a Severnou  Kóreou.:

Aj keď sa výmena úderov v stredu obmedzila len na podzemné základne – istý počet drakov „vyparil“ prácu Chimera-skupiny, svetelné sily nedovolia žiadnu výmenu úderov nad rámec Mini-nuklea na povrchu planéty.

To spoznanie, že sa im nedovolí postupovať nukleárne priviedlo Chimera k pokusu inájsť útočište v celosvetovej vojne s bežnými zbraňami.

Sieť Jezuitov a Archoni dostali pod tlak Trumpa aby zaútočil proti Sýrii.

Bez povolenia Kongresu závažne porušil ústavu:

Tá akcia pomáha Archonom v ich pokuse o znovu-získanie Palmýry, ktorá je významným bodom energetického víru v pentagrame Sýrie.

Plánom tmavých síl je vtiahnuť do toho konfliktu Turecko a Izrael a roztiahnuť to cez celý Blízky Východ.

Dúfajú, že vyprovokujú Putina  ale on je v kontakte s briliantnými vojenskými stratégmi z Plejád a bude hrať opatrne diplomaticky a skorej bude podporovať vojsko Sýrie ako by začal priamy konflikt s USA.

Medzinárodná verejnosť si stále viac uvedomuje, že chemický plynový útok v Sýrii je útok pod falošnou vlajkou, ktorý Trump použil na zaútočenie na  Sýriu.


Involving White Helmets - Biele klobúky:

Teraz sa prebúdzajú tí, ktorí Trumpa podporujú:

Svetelné sily podniknú všetko aby obmedzili ten vojenský konflikt. Zdroje Dragonov potvrdili, že tá situácia dosiahne vrchol v utorok 11.04.2017.

Film k tomu je len v angličtine:

https://youtu.be/bHZdmquNmTM

Bližšie informácie o tom kto sú Archoni, Chimera-skupina a iné skupiny sú v príspevku "Utajované dejiny ľudstva" v sekcii DOKUMENTY.

 

Reinigung der Chimera-Gruppe weiter. Die Lichtkräfte räumen intensiv den Kopf der Jaldabaoth Einheit mit allen Plasma-und Plasma-Anomalie Toplet Bomben und alle skalaren Plasmatechnologien des Schleiers. Die Erkenntnis, dass sie verlieren werden, haben die Chimera Angriffe auf das Plasma die wichtigsten Lichtarbeiter und Lightwarriors verstärkt, die über brutal sind.

Am Mittwoch haben die Lichtkräfte der Galaktischen Konföderation und das Ashtar-Kommandos volle Kraft aktiv Entfernung aller Negativität Plasma in der Nähe der Oberfläche des Planeten begonnen. Jede direkte Intervention der Bund Kräfte innerhalb der Quarantäne Erde provoziert Vergeltung durch die Chimera und sie begannen, indem man zuerst versuchen, Kernaustausch zwischen den USA und Nordkorea zu provozieren:

Obwohl es nuklearen Schlagabtausch am Mittwoch in eines der unterirdischen Basen beschränkt war, für die Chimera eine bestimmte Anzahl von Dracos Verdampfen arbeiten, die Lichtkräfte erlauben keinen nuklearen Schlagabtausch über den Rahmen des Mini-Nukes auf der Oberfläche des Planeten.

Die Erkenntnis, dass es ihnen nicht erlaubt wird nuklear zu gehen, haben die Chimera Zuflucht zu versuchen, einen globalen Krieg mit konventionellen Waffen auszulösen.

Durch die Archon und Jesuit Netzwerk, haben sie unter Druck gesetzt Trump Syrien angreifTrump tat dies ohne Zustimmung des Kongresses, die eine klare Verletzung der Verfassung ist:

Diese militärische Aktion hilft, die Archonten in ihrem Versuch, Palmyra zurückzuerobern, einen entscheidend wichtigen Punkt Wirbel innerhalb des Pentagramms Syrien:

Der Plan der dunklen Kräfte ist die Türkei und Israel in den Konflikt einzubeziehen, und erweitern Sie es im gesamten Nahen Osten:

Sie hoffen, Putin zu provozieren, aber er ist in Kontakt mit brillanten Pleiadian Militärstrategen und höchstwahrscheinlich er es mit Bedacht spielen, Diplomatie mit, die internationale öffentliche Meinung und militärische Unterstützung syrische Armee vielmehr, dass die direkte Konfrontation mit den Vereinigten Staaten.

 

Die internationale Öffentlichkeit wird mehr und mehr bewusst, dass die chemische Gasangriff in Idlib, Welche Trump als Vorwand benutzt Syrien angreifen, eine falsche Flagge war:

Jetzt Verehrer Trump beginnen schließlich zu nüchtern:

Die Lichtkräfte werden tun, was sie können, um die Eskalation des militärischen Konflikts so weit wie möglich zu begrenzen. Drachen Quellen haben bestätigt, dass dies nur eine kurze, intensive, aber begrenzte Eskalation sein. Der Widerstand wird erwartet, dass die Situation am nächsten Dienstag seinen Höhepunkt erreicht.MEDITÁCIA ÉTERICKÉ OSLOBODENIE v nedeľu 26:02 O 3:55 pm MEZ           (tiež sa presúva na letný čas: 3/2)

Vo vlastnej veci: práve prekladám posledný príspevok Benjamina Fulforda, je tak plný protikladov k predošlým, že som prišla k záveru, že ho nemôžem zverejniť pred overením tých skutočností. Výsledkom je akýsi druh zastavenia procesu pokroku v mysli. Sú pod tlakom tí, ktorí za nás riskovali? A to vedie k prevzatiu zodpovednosti za naše vedomie, dôveru vo vlastnú silu a vieru v budúcnosť, ktorá je na dosah blízko. V takých okamihoch si musíme uvedomiť, že my, ľudstvo sme pohonná sila procesu oslobodenia a spoločná snaha mierovej cesty meditáciou je jediná možnosť pre pochopenie vlastnej úlohy v tom procese. V tom je naša moc a preto by bolo dôležité aby sa tej mohutnej meditácie zúčastnilo tak veľké množstvo ako len možné. Omylom som v E-mailoch uviedla  ako čas meditácie.

Meditácia sa koná o 15:55 – to by nemalo odradiť keď berieme do úvahy tak dôležitú, nikdy v dejinách doteraz dosiahnutelnú udalosť pre každého jedinca a celok ľudstva. Nikto nemôže tú zodpovednosť prevziať za nás

Najväčšou prekážkou na ceste transitom/prechodom nie je existencia temnoty ale naša reakcia – prijať výzvu zla a reagovať tým istým spôsobom zničí, znemožní vnútorný rast, obmedzuje vedomie. Prebudenie znamená odstrániť vo svojom vnútri clonu, ktorá posledné tisícročia skrývala (ochrana?) v každom jedinci vrodenú lásku čím bola dosiahnutá bezmocnosť ľudstva v každej oblasti života. Tak chápané je INTROITUS znovu-vstup, NÁVRAT do vlastnej, vrodenej hodnoty ľudstva. A tá možnosť je otvorená všetkým.

Tagesbotschaft – 01.August 2016 - Denná správa

Neexistuje žiadna úžasnejšia cesta ako podporovať seba, iných alebo vašu planétu, pohnúť sa do vašej autentickej/skutočnej sily lebo tá vytvára pevný podklad pre všetko čo na ňu chcete postaviť.

Es gibt keinen großartigeren Weg, Euch selbst, Andere oder Euren Planeten zu unterstützen, als Euch in Eure authentische Kraft zu begeben, denn sie erschafft die feste Grundlage für alles, was Ihr darauf erbauen möchtet.

Tento príspevok som vložila v slovenčine. S ľútosťou zisťujem, že po serveri, na ktorom je uložená táto stránka sa musí prechádzať jeden hacker, ktorý pociťuje pravdepodobne uspokojenie ničením práce iných ľudí. Vyskytuje sa to často, zmenami, odstránením príspevkov a niektoré príspevky sú jednoducho znetvorené. Server nemá doteraz riešenie..

Ten preklad je automatický a skoro neporozumitelný.

Der folgende Text war veröffentlicht in slowakischer Sprache. Aus unbekannten Gründen war er ersetzt mit automatischer Übersetzung, wahrscheinlich durch einen Hacker

EXODUS - TRANSITUS - INTROITUS

Drei Worte welche zum Ausdruck bringen Entwicklung des Planeten und der Menschheit

In der Einleitung haben wir BEREITS erinnert an biblische Geschichte von Exodus, wir in der Zeit des Lebens, wo möglich ist Eingang in das gelobte Land. Unter Diesen umständen viele Menschen Jahrtausend gingen durch Wüste , In  scheinbar aussichtslosem Zustand. der Unwissenheit und Versklavung durch eine handvoll Eliten.  Entwicklung hat uns jetzt zu Einem Punkt des Verständnisses und  Menschheit ist jetzt an punkt des TRANSIT - Übergang in Eine neue Ära. Introitus -Eintritt in das Paradies auf Erden, Das Goldene Zeitalter, genannt oder auch anders genannt, IST BEREITS in greifbarer Nähe. Nicht mehr Nur eine theoretische möglichkeit, Sondern Eine Echt Möglichkeit für die Menschheit  jetzt.

Kämpfer aus Angst Gehirnwäsche Erkennen, Dass der Transit-Prozess Reinigung und Befreiung Millennium Gehirnwäsche falsche Informationen über Herkunft Fortschritt Tage und Existenz des Planeten und der Menschheit. Transitus ist Weg der Entwicklung führt zum verstehen, Bewusstsein und Selbsterkenntnis - bedeutung und Integrität des Menschen in der Schöpfung  zu verstehen .  

Meditacion ist wichtige Unterstützung und Beschleunigung des Prozesses ist in der. Meditation Empfohlene  ist Technik Unterbrechungen Strömung Gedanken stören das jetzt  des-Moment Erleichterung Gefühl der aus dem Zyklus des täglichen Denkens zu ermöglichen. Aktiviert Ein Moment, gefüllt mit der Anwesenheit Bewußtseins von Ideen - Wie die Liebe, Licht, Gesundheit, Wohlstand, Freude, Glück, Frieden .... mich und Die ganze Menschheit ist eine Quelle Neuer Erkenntnisse,  ins "versprochene Land" Gesamten Planeten führen WIRD.

 

 

Wichtige Informationen für das Erreichen des internen Teams und Frieden in der Welt ...

Dôležité informácie k dosiahnutiu mieru vo svete...

Planetary Meditácia teraz v Strednej Európe o 19-h. - TERAZ  v nedeľu o 16-tej:

Erstkontakt-News: The Planetary Meditation Meditation + Friedens-am Sonntag + Extreme Sonnenaktivitäten (28.august 2014)

von  erst-Kontakt @ 2014.08.28 - 00.10.35

Die Planetary Meditation Planetárna Meditácia

auf Cobra Blog   am 25.08 2014

Übersetzt von Antaresauf Cobra’s Blog am 25.08. 2014

übersetzt von Antares

Čas meditácie bol stanovený na 3 pm GMT. Toho času to zodpovedá 4pm v Anglicku, 11 v New Yorku, 10 am Houston, 9 am Denver, 17.00 h v Centrálnej Európe... Tuná môžete overiť čas vášho miesta:

www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Planetary+Meditation

Je veľmi dôležité, aby každý meditoval v tom istom momente, pokiaľ robí svoju vlastnú meditáciu, ku ktorej sa cíti vedený. Keď chceme vytvoriť na fyzickej úrovni tejto planéty pozitívnu rezonanciu musíme v tom istom momente lineárneho času meditovať časovej línii, ktorá existuje na tej fyzickej úrovni. Kritická masa pre túto meditáciu je 118.000 ľudí celosvetovo, so stotožneným sústredením, aby sa mohol dosiahnuť ten žiadaný efekt. Keď pomyslíme, že ľudská schopnosť koncentrácie a meditačné schopnosti nie sú ešte perfektné, tak je kritická masa 144.000 ľudí. (každý láskyplný úmysel sa počíta). Keď dosiahneme, že každý týždeň medituje v uvedenom čase krická masa (počet) ľudí môžeme vytvoriť dlhodobú pozitívnu premenu pre celú ľudskú spoločnosť.

Die Zeit für die planetare Meditation wurde für 3 pm GMT jeden Sonntag festgesetzt. Derzeit entspricht dies 11 pm in Taiwan, 6 pm in Kairo, 17.00 Uhr in Mitteleuropa, 4 pm in Großbritannien, 11 am in New York, 10 am in Houston, 9 am in Denver und 8 am in Los Angeles. Ihr könnt die Zeit für euren Standort hier überprüfen:

www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Planetary+Meditation

Es ist sehr wichtig, dass jeder im gleichen Moment der Zeit meditiert, während er seine eigene Meditation durchführt, zu der er sich geführt fühlt. Wenn wir mehr positive Resonanz auf der physischen Ebene dieses Planeten erschaffen wollen, müssen wir im selben Moment der linearen Zeit meditieren, die auf der physischen Ebene besteht. Die kritische Masse für diese Meditation, um die gewünschte Wirkung zu erreichen, beträgt etwa 118.000 Menschen weltweit, die es tatsächlich mit dem selben Fokus tun. Wenn wir bedenken, dass die menschliche Konzentration und die Meditations-Fähigkeiten nicht perfekt sind, brauchen wir 144.000 Menschen als kritische Masse.  [Anmerkung der EK-Redaktion: Jede liebevolle Absicht hin zu Frieden zählt und wird von den Gitternetzen von Gaia aufgenommen. Der Zeitpunkt ist dabei nicht so wichtig, denn Zeit ist eben nur in dieser Ebene existent.] Wenn wir es schaffen, dass die kritische Masse von Menschen jede Woche meditiert, können wir lang anhaltende positive Veränderungen für die gesamte menschliche Gesellschaft erzielen.

Meditation Zeit wurde auf 15.00 Uhr GMT eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt entspricht dies 16.00 Uhr in England, 11 in New York, Houston 10 Uhr, 9.00 Uhr Denver, 17.00 Uhr mitteleuropäischer ... Sie können die Zeit der Förderfähigkeit für Ihren Standort überprüfen:

www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Planetary+Meditation

TÝMTO SPÔSOBOM BOL SLOVENSKÝ TEXT POUPRAVENÝ:

Die Zeit für sterben Planetary Meditation hat sich für eine 03.00 GMT Sonntag festgesetzt genommen worden. DERZEIT Einhaltung 23.00 Uhr stirbt in Taiwan, 18.00 in Kairo, 17:00 Uhr in Mitteleuropa, 16.00 Uhr in Großbritannien um 11 Uhr in New York, 10.00 Uhr in Houston, Denver und 9 Uhr und 08.00 Uhr in Los Angeles. Ihr könnt Die Zeit für Standort euren Spiele opinię:

www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Planetary+Meditation

 

Beschreibung: http://2.bp.blogspot.com/-jvYhUzfwUsc/U_u4nOvf_DI/AAAAAAAAB7Y/2vkgWoBdT_o/s1600/Aguaverde.gif

Z toho dôvodu by bolo dobré, keby sa pripojilo tejto iniciatíve viacero skupín. Môžete pozvať Deepak Chopra, David Wilcock, Ram Dass, Oprah?, Eckhart Tolle, Children oft he Sun, Drunvalo, Greg Braden... všetci títo ľudia sú obklopení mnoho-číselným počtom meditujúcich.

My to môžeme dosiahnuť! Musí to byť plynulo pripravené! My skutočne chceme miliony ľudí získať/zasiahnuť , aby bola získaná kritická masa. Prosím zverejnite to na vašich stránkach a Blogoch. Keď poznáte alternatívny mediálny projekt mohli by ste im to poslať. Môžete vytvoriť  vašu lokálnu/miestnu Face-book skupinu.

Deshalb wäre es gut, dass sich so viele Gruppen wie möglich dieser Initiative anschliessen. Ihr könnt Deepak Chopra, David Wilcock, Ram Dass, Oprah, Eckart Tolle, Children of the sun, Drunvalo Melchizedek, Gregg Braden einladen .. All diese Menschen sind von zahlreichen Meditierenden umgeben.

Wir können es schaffen! Es muss sich zügig verbreiten! Wir wollen wirklich Millionen von Menschen erreichen, so dass die kritische Masse von Menschen, die es tatsächlich tun erreicht wird. Bitte postet dies auf euren Websites und Blogs. Wenn ihr eine alternatives Medien-Projekt kennt, könnt ihr es ihnen senden. Ihr könnt eine Facebook-Gruppe für eure lokale Gruppe von Menschen in eurem Teil der Welt erstellen.

Ein Youtube Video wurde in verschiedenen Sprachen veröffentlicht

Dieses Video ist in mehreren Sprachen veröffentlicht:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Z2POxR36fk&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA&index=96

Ein Youtube Video in Würde Verschiedenen Sprachen veröffentlicht:

Hier das nur in Deutsch:

https://www.youtube.com/watch?v=YsvQDzddpQM&list=UUkHf2sjxhcOUDdvs7zaU2LA

 

 

Weitere Videos in anderen Sprachen Werden Wie sie schnell mit Erstellt Werden veröffentlicht.

Quelle und mehr:  http://transinformation.net/die-planetare-meditation/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Friedens-Meditation am Sonntag: WIR Erschaffen Frieden -

SPOLOČNE VYTVORÍME MIER!!!

 

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29