Vitajte na stránke  pomocné prvky slúžiace telesnému a duchovnému zdraviu človeka

 

Zdravotný stav človeka ovplyvňuje celú bytosť, má vplyv na všetky nutné funkcie (vnímanie, vedomie, pohyblivosť, psychu...) Funkčná ľudská bytotosť by mala byť zdravá. Zdravie je základným prvkom zdravého pochopenia života a jeho zmyslu.

V dnešnej dobe, na základe spôsobu života, (stressom, rozptýlením, stravou.... )  na zdravie doslova útočíme, udržanie zdravia sa zdá komplikované, až nemožné. Preplnené nemocnice postupom nezvládajú prebrať zodpovednosť za zdravie každého jednodlivca. Možno existuje možnosť prebrať zodpovednosť každý sám za seba. Naša nevedomosť nás nechráni, bola zneužívaná potravinovým, farmaceutickým... priemyslom. V nevedosti konzumujeme veľ substanciíí/prídavkov, ktoré ovplyvňujú človeka nie len na fyzickej úrovni.  V tejto časti prinesieme príspevky metód na udržiavanie, zlepšenie zdravia a prirodzené spôsoby liečby. Máme nekonečné možnosti. My sa sústredíme hlavne na tie, ktoré sa zaoberajú podstatou celku. 

Prirodzená liečba bylinkami, homeopatia, krištále, masáže, akupunktúra, sauny... je na internete zastúpená veľkou ponukou.

Liečba rakoviny: 

Kliknutím do modrého písma: Dr. Wilhelm Reich - ako liečiť rakovinu: I can see pixels  

Luise HAY: miluj svoj život    https://youtu.be/4eo9MctJWpY

 

Ako mať rád sám seba

 

Cvičenia:

Pohyb na čerstvom vzduchu, gymnastika, Yoga,... akákoľvek telesná činnosť nie len prospieva zdraviu ale môže zdravie aj vrátiť. Samozrejme vždy s ohľadom na vlastnú kondíciu. Všetkého veľa škodí. Vaše telo je najprísnejší indikátor a mali by ste ho počúvať pri udržiavacom zdravotnom procese a už vôbec na znovuzískanie zdravia a radosti zo života. Niečo fyzicky nenáročné ale s obrovsým vplyvom na zdravie telesné a duševné:

Meditácia:

Duševná rovnováha je dôležitý prvok na ceste životom a predovšetkým na ceste k uzdraveniu. Existuje veľa možností na dosiahnutie zdravého duševného stavu a stavu vedomia. Niekedy stačí odpočítavacia metóda späť (začať možno od 20 a stupňovať) alebo vedome sledovať vlastný dych. Akákoľvek metóda, ktorá vyhovuje je správna. Vedomé sústredenie len na jednu vec odstráni ten zmätok v hlave spôsobený vonkajšími vplyvmi. Hlboké uvoľnenie vyžaduje absolútny kľud v duchu a mozgu - slúži prerušeniu toku nekontrolovatelných/nevedomých myšlienok, ktoré môžu ovplyvňovať (zdravotný) stav. Vyrovnaný duševný stav je medicína sama o sebe. Tuná dáva pomocnú ruku Lord Emanuel. 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčané:

 

aktualizované: 24.06.2024 21:27:39