Bessler kolo - voľná energia...

 


Freie Energie: Das Bessler Rad - ein Perpetuum Mobile aus dem Jahre 1712?

Voľná energia: besslerovo kolo – Perpetum mobile z roku 1712?

von erst-kontakt @ 2015-01-19 – 10:54:15

Perpetuum Mobile: Das Bessler Rad

Perpetum mobile: Bessler kolo

V roku 1712 predstavil hodinár Johann Elias Bessler jednu vec nemožnosti. Kolo, ktoré sa neprestalo točiť v okamihu keď sa pustilo do pohybu. Jeho konštrukcia vyvolala do plánu skeptikov, ale tiež podporovatelov. Viacerí experti jeho „Perpetum mobile“ preskúmali – medzi iným aj Wilhelm Leibnitz, najznámejší univerzálny savant toho času. Ale to tajomstvo „besslerovho kola“ zobral so sebou do hrobu jeho vynálezca.

Dipl.Ing – metemetička a vedúca švajčiarskej pracovnej spoločnosti voľnej energie Elizabeth Lehmann, ako sa zdá, prišla tej záhade krok bližšie. Pri Kongrese voľnej energie v Mníchove predstavila nové poznatky, ktoré pripomínajú: a predsa sa točí...

Im Jahr 1712 präsentierte der Uhrmacher Johann Ernst Elias Bessler ein Ding der Unmöglichkeit: Ein Rad, das nicht mehr aufhörte, sich zu drehen, sobald es in Bewegung kam. Seine Konstruktion rief zahlreiche Skeptiker auf den Plan, aber auch Unterstützer. Mehrere Experten begutachteten sein "Perpetuum Mobile" - darunter auch Gottfried Wilhelm Leibniz, einer der bedeutendsten Universalgelehrten jener Zeit. Doch das Geheimnis des "Bessler-Rads" nahm dessen Erfinder mit ins Grab.
Die Dipl.-Mathematikerin und Leiterin der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Freie Energie, Elisabeth Lehmann, scheint dem Rätsel nun einen Schritt näher gekommen zu sein. Beim Freie-Energie-Kongress in München präsentierte sie neue Erkenntnisse, die nahelegen: Es dreht sich doch...

►►Den gesamten Beitrag hier anschauen: http://ExoMagazin.tv

Mehr: http://www.exopolitik.org/

http://freie-energie.jimdo.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/freie-energie/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58