Vodou poháňané autá...

Freie Energie: Wasserbetriebene Autos… (10.Januar 2018)

Voľná energia: Vodou poháňané autá...

Veröffentlicht am Januar 10, 2018von erstkontakt blog

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2018/01/titel-autfen080118.jpg?w=640&ssl=1

Ľudstvo je držané ako rukojemník iluminátmi, ktorí riadia ropný kartel.

"Číslo jednana  rozptýlenie Illuminátov je alternatívny zdroj energie." David Richards

Vozidlá poháňané vodou existovali už roky. Olej s jeho sprievodnými zlami - znečistenie, olejové vojny, ropné škvrny - sú zbytočné.

Čo sa týka vozidiel poháňaných vodou tak doposiaľ boli len v málo mediálnych správach. V niektorých prípadoch boli vynálezcovia zastrašení, aby zastavili svoju prácu alebo boli zavraždení.

Ilumináti ničia slobodnú energetickú technológiu, pretože transformujú spoločnosť a znižujú ich ekonomický poriadok. Ovládanie energie kontroluje ľudstvo.

Stanley Meyer, ktorý vynašiel vodné palivové zariadenie bol z programu uzavretý: medzinárodníci nechcú ekonomický rast, žiadny rast obyvateľstva.

Existuje hnutie, ktoré prinúti krajiny k tomu aby preniesli svoje práva na prírodné zdroje, a keď presunú svoje práva na prírodné zdroje tak ich krajiny sú okamžite prevzaté. Čo všetko môže ukončiť je zavedenie alternatívneho zdroja energie.

Väčšina automobilov používa vodu ako zdroj vodíka, čo je veľmi efektívne palivo.

Nižšie je zoznam mužov a firiem, ktorí vynaliezli vodné motory/autá / motocykle.

Die Menschheit wird von den Illuminati-Bankern, die das Öl-Kartell kontrollieren, als Geisel gehalten.

“Die Nummer Eins, um die [Illuminati Agenda] zu zerstreuen, ist eine alternative Energiequelle einzubringen.” David Richards

Wasserbetriebene Autos existieren schon seit Jahren. Öl, mit seinen begleitenden Übeln – Verschmutzung, Ölkriege, Ölpest – ist unnötig.

Über wasserbetriebene Autos gab es bislang nur spärliche Medienberichte. In manchen Fällen wurden die Erfinder eingeschüchtert, damit sie ihre Arbeit einstellen, oder sie wurden ermordet.

Die Illuminati vernichten die freie Energietechnologie, weil sie die Gesellschaft wandeln würde und die wirtschaftliche Ordnung zusammenbrechen ließe. Wenn man die Energie kontrolliert, kontrolliert man die Menschheit.

Stanley Meyer, der ein Wasser-Kraftstoffgerät erfand, wurde von der Agenda abgekapselt: Die Internationalisten wollen kein wirtschaftliches Wachstum, kein Bevölkerungswachstum.

Es gibt eine Bewegung, die die Länder dazu zwingt, ihre Rechte an natürlichen Ressourcen zu übertragen und wenn sie Ihre Rechte an den natürlichen Ressourcen übertragen, werden ihre Länder augenblicklich übernommen. Was diesem ganzen Treiben ein Ende setzen könnte, ist die Einführung einer alternativen Energiequelle.

Die meisten der Autos nutzen Wasser als Quelle von Wasserstoff, der ein sehr effizienter Kraftstoff ist.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Männer und Firmen, die wasserbetriebene Autos/Motorräder erfunden haben.

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2018/01/bild2-12.jpg?w=500&ssl=1

Herman Anderson (1918 - 2004) - Herman mal skvelú kariéru ako vedec NASA, ktorý skúša rakety poháňané vodíkom. Využil svoje vedomosti na to aby vymyslel vozidlo poháňané vodou, o ktorom sa domnieval, že zmení svet.

Mohol tým jazdiť, ale bolo zakázané predávať to vozidlo alebo vyrábať ho v jeho domovskom štáte Tennessee. Oficiálnym dôvodom bolo, že auto vylučuje príliš veľa žiarenia. Hybridné automobily (ktoré využívajú elektrickú energiu aj olej) však produkujú podobnú úroveň žiarenia a sú stále legálne. Predstavte si to!

Herman Anderson (1918 – 2004) – Herman hatte eine glänzende Karriere als Naturwissenschaftler bei der NASA, wo er wasserstoffbetriebene Raketen testete. Er nutzte sein Wissen, um ein wasserbetriebenes Fahrzeug zu erfinden, von dem er glaubte, dass es die Welt verändern werde.

Ihm war es erlaubt, damit zu fahren, aber es wurde ihm verboten, das Fahrzeug zu verkaufen oder in seinem Heimatbundesstaat Tennessee herzustellen. Der offizielle Grund war, dass das Auto zu viel Strahlung absondern würde. Allerdings produzieren Hybridautos (welche sowohl Elektrizität als auch Öl verwenden) ein ähnliches Maß an Strahlung und sind trotzdem legal. Stellen Sie sich das einmal vor!

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2018/01/bild3-8.jpg?w=500&ssl=1

V roku 2008 zaviedla japonská spoločnosť Genepax vodné auto. Získala patent na vozidlo v Japonsku a ukázala ho tlači. Vozidlo je mimoriadne výkonné a je schopné jazdiť 50 km / h s jedným litrom vody. Cestuje s takmer akoukoľvek formou vody, dokonca aj čajom alebo nealkoholickými nápojmi.

Jeden rok po spustení spoločnosť Genepax prestala predávať kvôli nedostatku finančných prostriedkov. V súčasnosti prebiehajú webové stránky, ktoré vysvetľujú ako môžete previesť auto na vodu.

Stanley Meyer (1940-1998). Najznámejší vynálezca vodných automobilov. Američan vytvoril "vodnú palivovú bunku", a  tvrdí, že akékoľvek auto vybavené s ním môže bežať len na vode. Miestne televízne stanice ho natáčali pri jazde na buggy na pláži vybavené tým zariadením.

Britský inštitút Advanced Energy (British Advanced Energy Institute) hlásené: Nedávno sme vyslali delegáciu, aby boli svedkami Stans práce a ich vyhodnotenie, a keď sa tá delegácia vrátila tak povedali: "To je jeden z najdôležitejších vynálezov storočia"

V roku 1998 bol Stanley zavraždený. Jeho brat Stephen a on stretol dvoch belgických mužov v reštaurácii, ktorí sa predstavovali ako potenciálni investori. Po pití džúsu šťavy z brusníc Stanley si chytil krk a bežal von, lebo sa cítil nepríjemne.

Stephen si spomína: "Vybehol som von a spýtal sa ho:" Čo sa deje? ". Povedal: "Ty si ma otrávil." To boli jeho umierajúce slová. "

Im Jahr 2008 stellte eine japanische Firma namens Genepax ein wasserbetriebenes Auto vor. Sie erhielt in Japan ein Patent für das Fahrzeug und zeigte es der Presse. Das Auto ist extrem effizient und in der Lage, 50 km/h mit einem Liter Wasser zu fahren. Es fährt mit nahezu jeder Form von Wasser, sogar mit Tee oder Softdrinks.

Ein Jahr nach der Markteinführung stoppte Genepax den Verkauf aufgrund mangelnder Gelder. Sie betreiben zurzeit eine Website, die erklärt, wie Sie ihr Auto umwandeln können, damit es mit Wasser läuft.

Stanley Meyer (1940 – 1998). Der berühmteste Wasserauto-Erfinder. Der Amerikaner kreierte die ‚Wasser-Brennstoffzelle’, von der er behauptetet, dass jedes Auto, das damit ausgestattet ist, allein mit Wasser betrieben werden könne. Ein lokaler Fernsehsender filmte ihn während des Fahrens eines mit dem Gerät ausgestatteten Strandbuggys.

Das Britische Institut für Fortschrittliche Energie (British Advanced Energy Institute) berichtete: ‚Wir schickten kürzlich eine Delegation, um Stans Arbeit zu bezeugen und um sie auszuwerten, und als sie zurückkam, sagte sie: „Dies ist eine der wichtigsten Erfindungen des Jahrhunderts.“

Im Jahr 1998 wurde Stanley ermordet. Sein Bruder Stephen und er trafen zwei belgische Männer in einem Restaurant, die sich als potentielle Investoren ausgegeben hatten. Nachdem er einen Schluck Cranberrysaft getrunken hatte, fasste sich Stanley in den Nacken und rannte nach draußen, wo ihm heftig unwohl wurde.

Stephen erinnert sich: „Ich bin nach draußen gerannt und habe ihn gefragt, ‚Was ist los?’. Er sagte: ‚Sie haben mich vergiftet.’ Das waren seine Sterbensworte.“

Beschreibung: ttps://i0.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2018/01/bild4-5.jpg?w=500&ssl=1

Druhý deň Stephen vyhľadal tých dvoch belgických mužov. "Povedal som im, že Stanley zomrel a oni nepovedali ani slovo, absolútne nič, žiadnu sústrasť, žiadne otázky." Týždeň po jeho smrti prišla federálna bezpečnostná polícia a skonfiškovala jeho auto a výskumné zariadenia.

Am nächsten Tag stöberte Stephen die beiden belgischen Männer auf. „Ich erzählte ihnen, das Stanley gestorben ist und sie sagten kein Wort, absolut nichts, keine Beileidsbekundungen, keine Fragen.“ Eine Woche nach seinem Tod kam die Bundessicherheitspolizei zu seinem Haus und konfiszierte sein Auto und seine Forschungsausrüstung.

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2018/01/bild5.jpg?resize=300%2C300&ssl=1

Vodný motocykel Steve Ryana. Vynálezca Steve Ryan predstavovalv  roku 2005 "60 minút vodný motocykel. ", ktorý si vyskúšal.  Záznamy ukazujú, že Ryan poháňa ten motocykel iba vodou a potom jazdí po diaľnici rýchlosťou 50 míľ za hodinu.

Ryanova spoločnosť BiosFuel plánovala predávať motocykle so zabudovanou konverziou. Spoločnosť však bola pred oznámením zatvorená. "Z politických a ekonomických dôvodov nemôžeme predávať motocykle."

Joe Cell. "The Joe Cell" - austrálsky, práve označený ako Joe "X", navrhol energetickú bunku, ktorá používa vodu ako palivo.

Na rozdiel od iných zariadení, ktoré používajú vodu ako zdroj vodíka, "Joe Cell" používa elektricky nabité vody, prostredníctvom ktorého vzniká špeciálny typ energie z atmosféry a je vedená a použitá ako "brána" alebo prostriedky.

Energie

Existencia voľnej energie (tzv. Éter) je odmietnutá ortodoxnou vedou, ale sledujú ju alternatívni vedci ako Nikolas Tesla. Ken Adachi podrobne vysvetľuje ako funguje "The Joe Cell".

Joeove pokusy s rôznymi prototypmi jeho energetickej bunky boli zaznamenané na amatérskych videách v Austrálii v rokoch 1993 až 1997.

Joe X bol obeťou hrozieb a obťažovania, ktoré mu brali pokoj. Iní vedci však prevzali jeho videá a pokyny a pokúsili sa obnoviť to zariadenie.

Muž s menom Bill Williams študoval tie pokyny a tvrdil, že je možné aby mohol poháňať vozidlo pomocou palivového článku. Zdieľa svoje nálezy online so skupinou rovnako nadaných nadšencov. Podrobne vysvetlil ako bol zastrašovaný pokiaľ nezastavil ten výskum:

V roku 2006 Bill nahlásil do skupiny: "Stál som pred nákladným vozidlom model Ford Explorer z roku 2005 alebo 2006 presunul som sa a uhol pred vozom. Vodič vystúpil a prišiel ku mne. Približne v rovnakom čase sa dvere pre cestujúcich otvorili. Vodič vysvetlil, že chcú aby som prestal pracovať s alternatívnou energiou v akejkoľvek forme. "

Vysvetlil tiež, že budú vedieť všetko o mne, mojej rodine a o mojich minulých a súčasných projektoch.

"V tomto okamihu sa jeden cestujúci dostal ku mne a zdvihol zložku o hrúbke asi 6 cm. Otvoril ju a ukázal mi telefónne záznamy, e-maily, správy zo skupiny, do ktorej som patril. Vedeli, kde pracujú moje deti, čo pracovali, vedeli o škole vnukov a pod. Všetko vedeli.

Vodič povedal, že keby som neprestal pracovať na tom (potom otvoril ľavú stranu svojho bundy a ukázal mi svoju zaistenú zbraň) tak by prišli ďalšie dôsledky. Ďalej povedal, že chcel aby som napísal poštu, že už v tejto oblasti nebudem pracovať a že zničím všetku svoju prácu, moje bunky, kresby, laboratórne záznamy, len všetko!

Po niekoľkých dňoch rozmýšľania sa Bill rozhodol splniť požiadavky: "Myslel som, že som silný, ale ak by mala byť rodina poškodená, musím prestať. Je mi to tak ľúto. Už nebudem pracovať v oblasti alternatívnej energie. Zničil som svoj prístroj so svojimi písomnými údajmi a laboratórnymi správami dnes večer. "

"Vodný motor" je rozhlasové drama David Mameta, ktorý bol neskôr natočený. Napísaný v roku 1976 vybral Mamet ako príklad Svetovej výstavy v Chicagu v roku 1933 zloženie príbehov nezávislých vynálezcov, Mamet ukazuje štandardné postupy používané k potlačeniu vynálezov, ktoré ohrozujú monopol moci na základe.

Zhrnutie - Jednoduchý strojár, ktorý pracuje vo firme, vyrába prototyp stroja na vodu vo svojom voľnom čase. Chce ho len predať spoločnosti aby mohol odísť do dôchodku. Nenapadlo ho však, že spoločnosť nechce stroj bez paliva, pretože sa svet nesmie dozvedieť, že to je dokonca možné.

Preto Mamet vybral svetovú výstavy v Chicagu v roku 1933 ako podklad pre svoju hru, pretože svet budúcnosťi, sľub, v ktorom sa všetky problémy riešia technológiou, má byť známy pre ľudstvo - v budúcnosti. Sponzorované veľkými monopolmi tej doby: General Motors, General Electric, IBM, AT & T, DuPont, Dow Chemical atď.

Uvedomujeme si, že verejnosť nikdy nebude vedieť, že motor bez pohonných hmôt už bol vynájdený a že svet nikdy nepočul o nešťastnom osude vynálezcu alebo jeho vynáleze.

Treba sa diviť prečo bola tá TV-verzia zobrazená v sieti Illuminati Ted Turnerom. Je to "odhalenie metódy", ktoré odrádza ľudí od príchodu nápadov? "

cez Unity

Súhrnný záver

Sme spolupáchateľmi v potláčaní voľných energetických techník. Pravda je priamo pred nami: krátky pohľad na YouTube prináša množstvo videí vodných automobilov.

Ak chceme slobodnú/voľnú energiu, musíme stáť za pôvodcami. Ako kedysi Stanley Meyer verejne povedal: "Ak s tebou dokážeme súhlasiť tak žiadna politická inštitúcia, nemôže nás a nadnárodné skupiny odviesť."

 

Steve Ryans wasserbetriebenes Motorrad. 2005 zeigte „60 Minutes” („60 Minuten“) den Erfinder Steve Ryan, wie er sein wasserbetriebenes Motorrad vorführte. Das Filmmaterial zeigt, wie Ryan das Motorrad nur mit Wasser betankt und dann mit 50 Meilen pro Stunde den Highway entlang fährt.

Ryans Firma, BiosFuel, hatte geplant, Motorräder mit der eingebauten Konvertierung zu verkaufen. Jedoch wurde die Firma vor der Bekanntgabe stillgelegt. ‚Aufgrund von politischen und wirtschaftlichen Gründen, ist es uns nicht möglich, Motorräder zu verkaufen.’

The Joe Cell. „Die Joe-Zelle” – Ein Australier, nur identifiziert unter dem Namen Joe “X”, hat eine Energiezelle designt, welche Wasser als Kraftstoff verwendet.

Im Gegensatz zu den anderen Geräten, die Wasser als Quelle von Wasserstoff nutzen, verwendet „The Joe Cell“ elektrisch geladenes Wasser als „Tor“ oder Mittel, durch welches eine spezielle Art von Energie aus der Atmosphäre geleitet wird.

Energie

Die Existenz dieser freien Energie (als Äther bezeichnet) wird von der orthodoxen Wissenschaft abgelehnt, aber von alternativen Wissenschaftlern wie Nikolas Tesla verfolgt. Ken Adachi erklärt im Detail, wie “The Joe Cell” funktioniert.

Joes Experimente mit verschiedenen Prototypen seiner Energiezelle wurden auf Amateurvideos in Australien zwischen 1993 und 1997 aufgezeichnet.

Joe X wurde das Opfer von Drohungen und Belästigungen, welche ihn zu Stillschweigen bewegten. Jedoch nahmen andere Forscher seine Videos und Anleitungen an sich und versuchten das Gerät nachzubauen.

Ein Mann namens Bill Williams studierte die Anleitungen und behauptete, dass es ihm möglich sei, seinen LKW durch Nutzen der Brennstoffzelle anzutreiben. Er teilte seine Erkenntnisse online mit einer Gruppe gleichgesinnter Enthusiasten. Er erklärte detailliert, wie er eingeschüchtert wurde, bis er seine Forschungen einstellte:

2006 postete Bill folgende in die Gruppe: “Ich stand vor meinem LKW, und ein spätes 2005er oder 2006er Ford Explorer-Modell rückte heran und parkte diagonal vor meinem LKW. Der Fahrer stieg aus und kam auf mich zu. Zur circa der gleichen Zeit öffnete sich die Beifahrertür. Der Fahrer erklärte, dass sie wollen, dass ich aufhöre in jeglicher Form mit alternativer Energie zu arbeiten.”

Er erklärte weiterhin, dass sie alles über mich, meine Familie und meine vergangenen und aktuellen Projekte wissen würden.

“In ungefähr diesem Moment erreichte mich der Beifahrer und hielt einen circa 6 cm dicken Ordner hoch. Er öffnete diesen und zeigte mir Telefonmitschnitte, E-Mails, Nachrichten aus der Gruppe, zu der ich gehörte. Sie wussten wo meine Kinder arbeiten, wann sie arbeiten, kannten die Schule meiner Enkel etc. Sie wussten alles.

Der Fahrer sagte, wenn ich nicht aufhören sollte, daran zu arbeiten (dann öffnete er die linke Seite seiner Jacke und zeigte mir seine gehalfterte Waffe), gäbe es andere Konsequenzen. Er erklärte weiterhin, dass er wolle, dass ich einen Post schreibe, dass ich nicht länger in diesem Bereich arbeiten würde und dass ich meine ganze Arbeit, bzw. meine Zellen, Zeichnungen, Laboraufzeichnungen, einfach alles, zerstöre!“

Nach einigen Tagen der Besinnung, entschied sich Bill, den Forderungen Folge zu leisten: “Ich dachte, ich sei stark, aber wenn der Familie Leid zugefügt werden soll, muss ich passen. Es tut mir von Herzen leid. Ich werde in keiner Form mehr im Bereich der alternativen Energie arbeiten. Ich habe heute Nacht mein Gerät zusammen mit meinen schriftlichen Daten und Laborberichten zerstört.”

„The Water Engine” ist ein Radiodrama von David Mamet, welches später verfilmt wurde. Geschrieben im Jahre 1976 wählte Mamet als Schauplatz die Zeit der Weltausstellung von Chicago 1933. Basierend auf einer Komposition von Geschichten unabhängiger Erfinder, zeigt Mamet die verwendeten Standardprozeduren, um Erfindungen zu unterdrücken, die die Monopole der Macht bedrohen.

Zusammenfassung – ein einfacher Maschinenarbeiter, der in einer Firma arbeitet, stellt in seiner Freizeit den Prototyp einer mit Wasser betriebenen Maschine her. Er will sie lediglich dem Unternehmen verkaufen, damit in Ruhestand gehen kann. Ihm kam jedoch nicht in den Sinn, dass das Unternehmen keine brennstofffreie Maschine will, da die Welt nicht erfahren darf, dass dies überhaupt möglich ist.

Mamet wählte deshalb die Weltausstellung in Chicago in 1933 als Hintergrundkulisse für sein Stück, weil sie für ihr ‚Welt der Zukunft’-Versprechen, bei dem alle Probleme durch Technik gelöst werden, berühmt ist – in der Zukunft. Natürlich gesponsert von den großen Monopolen der damaligen Zeit: General Motors, General Electric, IBM, AT&T, DuPont, Dow Chemical etc.

Wir sind uns im Klaren, dass die Öffentlichkeit niemals erfahren wird, dass die kraftstofffreie Maschine bereits erfunden wurde und dass die Welt nie von dem unglücklichen Schicksal des Erfinders oder seiner Erfindung hören wird.

Man muss sich fragen warum die Fernsehversion im Netzwerk des Illuminati Ted Turner gezeigt wurde. Ist es die ‚Enthüllung der Methode’, um Menschen zu entmutigen ‚auf Ideen zu kommen’?

Overunity

Schussfolgerung

Wir sind mitschuldig an der Unterdrückung der freien Energietechniken. Die Wahrheit liegt direkt vor uns: Ein kurzes Nachforschen bei YouTube fördert viele Videos von wasserbetriebenen Autos zutage.

Wenn wir Freie Energie wollen, müssen wir hinter den Erfindern stehen. Wie Stanley Meyer sich mal öffentlich äußerte: ‚Wenn Sie und ich übereinkommen, kann keine politische Institution, können keine multinationalen Gruppen uns abwehren.’

 Quellen: PublicDomain/magnetmotoren.info/henrymakow.com am 08.01.2018

Quelle: https://www.pravda-tv.com/2018/01/freie-energie-wasserbetriebene-autos-und-getoetete-erfinder-videos/

 

 

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity…….die EK-REdaktion

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19