rstkontakt INFOS8 000 mimozemských megaštruktúr!...

Erstkontakt-INFOs: Neue wissenschaftliche Studie vermutet mehr als 8.000 außerirdische Mega-Strukturen im Weltall! (von Jason Mason) – 06.August 2018

Veröffentlicht am August 6, 2018von erstkontakt blog

Podľa novej vedeckej štúdie z Nemecka je vo vesmíre viac ako 8 000 mimozemských megaštruktúr!


23. apríla 2018 bola zverejnená nová štúdia o mimozemských megaštruktúrach. Tieto obrovské štruktúry sú pravdepodobne Dysonovými guľami alebo prstencami, ktoré takmer úplne obklopujú hviezdu ako naše Slnko. Špeciálne astronomické metódy sa teraz používajú v našej galaxii na vyhľadávanie takýchto objektov, pretože vždy sa zjavia nové správy. V projektoch Gaia Data Release 1 a RAVE Date Release 5 sa teraz nachádzajú náznaky hviezd, ktoré by mali byť uzavreté/obklopené takmer úplnou Dyson-Spärenovou.

S týmito mega-štruktúrami by mohlo byť zachytené a použité vysoké percento energie hviezdy. Pokročilé vesmírne civilizácie by tak mohli splniť svoje energetické potreby. Vedecky, takáto konštrukcia bola prvýkrát popísaná v roku 1960 eponymným výskumným pracovníkom Freemanom Dysonom. Dyson cítil, že hľadanie takýchto štruktúr nám môže pomôcť objaviť inteligentný cudzí život. Tieto gigantické sféry by potom boli pravdepodobne obývané a mali by v nich priemyselné zariadenia. Ako stavebný materiál by ste s najväčšou pravdepodobnosťou rozobrali a obnovili neobývané planéty alebo premenili mesiace. Týmto spôsobom by mohli byť vytvorené veľké satelity, ktoré by potom sa mohli priniesť na novú obežnú dráhu v blízkosti príslušnej hviezdy.

V októbri 2015 sa objavili silné náznaky Dyson gule okolo hviezdy zvanej ZIS 8,462,852th - astronómovia boli schopní merať bizarné výkyvy svetla vyžarovaného z tohto nebeského telesa, čo je vzdialené asi 1480 svetelných rokov od Zeme. Pozorovania pochádzajú z teleskopu Kepler, ktorý pozoroval hviezdu KIC 8462852 viac ako štyri roky. Dalekohľad Kepler dokáže odhaliť kolísanie svetla hviezd tak vzdialených a astronómovia veria, že toto blikanie pochádza z veľkých nebeských telies, ktoré prechádzajú pred tou hviezdou a vytvára sa tým symetrický vzor. To tak nebolo v tomto prípade pretože vzory boli asymetrické a nepravidelné! To by mohlo byť silným náznakom mimozemskej megaštruktúry. Dve rozdielne veľké nebeské telá zablokovali najmenej 28% slnečného žiarenia. Ak sú to planéty, potom by museli byť obrovské!

V roku 2016 bola vykonaná ďalšia štúdia astronómov Caltech Ben Monta a Joshua Simona z Carnegieho inštitútu, ktorý prehodnotili údaje z teleskopu Kepler. Zistili, že nezrovnalosti v pozorovacom vzore ZIS 8462852 dvakrát (2011.2013) po dobu 200 dní naraz sa vyskytuje 20-25% menej svetla než predtým. Sadzba sa v každom prípade zmenila v priebehu 5-80 dní. Nevyskytli sa žiadne také výkyvy v 500 ďalších pozorovaných hviezdách v tom istom klastri. Ak to nie je mimozemská megaštruktúra, potom by to mohol byť roj okolo 30 komét, myslia si astronómovia. Taký častý výskyt komét by však bol nezvyčajný a mohol by vyplynúť len z kolízie planéty.

Počas obdobia 100 dní sa vyskytlo najviac neobvyklých kolísaní svetla: počas tejto doby prešlo hviezdou najmenej 30 neprirodzených nebeských telies, čo sa v astronómii nikdy nepozorovalo. Na porovnanie, hviezda zvyčajne stmavne o menej ako 1%, keď planéta prechádza pred hviezdou. Ak ss tam vyskytlo stmievanie viac ako 20%, potom sa pred hviezdou musí presťahovať niečo skutočne obrovské. Medzitým sa naďalej pozoruje nezvyčajná hviezda KIC 8462852 z observatória Las Cumbres Observatory Global Telescope Network (LCOGT), ktorá zhromažďuje viac údajov. Astronómovia si myslia, že ak je to skutočne mimozemská konštrukcia tak môže vytvoriť signály vo forme kódov, ktoré môžu pozorovať a zaznamenávať iné inteligentné civilizácie v galaxii. Avšak väčšina výskumníkov odmieta tieto teórie ako veľmi nepravdepodobné.

Ale nielen okolo hviezd by mohli vzniknúť takéto alebo podobné štruktúry, ale aj okolo planét, možno aj v našej slnečnej sústave! Bývalý vedec NASA dr. Norman Bergrun pred rokom vydal zábery prstencov Saturnu a gigantických kozmických lodiach, ktoré zdanlivo vytvorili tento kruh okolo Saturnu. Boli nazývané "elektromagnetické vozidlá" (EMC). Tieto lode mali neuveriteľnú dĺžku viac ako 11 200 km! Dr. Bergrun dostal tieto zábery zo sondy NASA Voyager 1 a Voyager 2 v rokoch 1980 a 1981, ktoré poslali tieto snímky na Zem. Najviac úžasná vec: Dr. Bergrun vysvetlil, že jedna z týchto cudzích kozmických lodí sa približuje k sondám a dokonca videl fotku, na ktorej sú viditelní v tej lodi cestujúci! Neskôr publikoval všetky svoje zistenia vo svojej knihe "The Ringmakers of Saturn" (1986). Norman Bergrun pracoval väčšinu svojho života v čiernych projektoch a tajnom vesmírnom programe. On zomrel 1. júla 2018 vo veku 96 rokov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom a ďalších neuveriteľných tajomstvách našej slnečnej sústavy zhromaždených tajným vesmírnym programom tak si prečítajte knihu od Jana van Helsinga "Môj otec bol MiB". Nadchádzajúca nadväzujúca kniha bude obsahovať úžasnejšie a vzrušujúce zjavenia dokumentujúce cudzinecké návštevy a stratenú civilizáciu v ďalekej minulosti Zeme.

Najnovšia štúdia z apríla 2018 pochádza od vedcov z University of Heidelbergund Uppsala University vo Švédsku, a štúdie odhaluje ohromujúci výsledok, že vo vesmíre sú viac ako 8000 takýchto mega-štruktúr! Štúdia s názvom SETI Gaia: pozorovacie podpisy takmer kompletnú dysonovu sféru (Pozorované podpisy takmer kompletných Dyson gúl). Ak je to pravda tak náš vesmír by bol naozaj naplnený mimozemskými civilizáciami, ktoré majú schopnosť vytvoriť tie supermasívne štruktúry, z ktorých čerpajú energiu. A odborníci teraz zistili podozrivé signály z až 8000 mimozemských štruktúr, ktoré mohli pochádzať z takmer kompletných Dysonových sfér!

Príkladom je hviezda TYC 6111-1162-1, ktorá je takmer 100% istotou obklopená sférou Dyson-Sphäre. Nové údaje pochádzajú z družice Gaia Európskej vesmírnej agentúry ESA, tu bolo zaznamenaných asi miliarda hviezd! Teraz sa verí, že by sféry Dysen mohli pozostávať aj zo série "menších" solárnych elektrární strategicky umiestnených okolo jednej hviezdy. Plán takéhoto solárneho panelového systému už na Zemi existuje a za päť rokov sa môže začať s výstavbou našej vlastnej sféry Dyson.

 

Erstkontakt-INFOs: Neue wissenschaftliche Studie vermutet mehr als 8.000 außerirdische Mega-Strukturen im Weltall! (von Jason Mason) – 06.August 2018

Veröffentlicht am August 6, 2018von erstkontakt blog


Am 23. April 2018 wurde eine neue Studie zu außerirdischen Mega-Strukturen veröffentlicht. Bei diesen gigantischen Bauwerken dürfte es sich um Dyson-Sphären oder Ringwelten handeln, die einen Stern wie unsere Sonne beinahe komplett umschließen. Mit speziellen astronomischen Methoden hat man sich nun in unserer Galaxis auf die Suche nach solchen Objekten gemacht, da es ständig neue Meldungen dazu gibt. In den Projekten Gaia Data Release 1 und RAVE Date Release 5 gibt es nun Hinweise auf Sterne, die von fast kompletten Dyson-Spären umschlossen sein sollten.

Mit diesen Mega-Strukuren könnte ein hoher Prozentsatz der Energie eines Sterns eingefangen und genutzt werden. Fortschrittliche raumfahrende Zivilisationen könnten auf diese Weise ihren Energiebedarf decken. Wissenschaftlich wurde eine solche Konstruktion erstmals im Jahr 1960 vom namengebenden Forscher Freeman Dyson beschrieben. Dyson meinte, dass eine Suche nach solchen Strukturen uns zur Entdeckung von intelligentem außerirdischem Leben verhelfen kann. Diese gigantischen Sphären wären dann wohl auch bewohnt und hätten Industrieanlagen in sich. Als Baumaterial würde man höchstwahrscheinlich unbewohnte Planeten auseinandernehmen und neu zusammensetzen oder Monde umrüsten. Auf diese Weise könnten große Satelliten entstehen, die man dann in eine neue Umlaufbahn nahe dem jeweiligen Stern bringen könnte.

Im Oktober 2015 gab es starke Hinweise auf eine Dyson-Sphäre um einen Stern mit der Bezeichnung KIC 8462852. Astronomen konnten bizarre Lichtfluktuationen messen, die von diesem Himmelskörper ausgehen, der ungefähr 1.480 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Die Beobachtungen stammen vom Kepler-Teleskop, der den Stern KIC 8462852 mehr als vier Jahre lang beobachtete. Das Kepler-Teleskop kann Fluktuationen von so weit entfernten Sternen wahrnehmen und die Astronomen nehmen an, dass dieses Flackern von großen Himmelskörpern stammt, die an ihnen vorbeiziehen – auf diese Weise entsteht ein symmetrisches Muster. Das war hier aber nicht der Fall, denn die Muster waren asymmetrisch und unregelmäßig! Das könnte ein starker Hinweis auf eine außerirdische Mega-Struktur sein. Zwei unterschiedlich große Himmelskörper haben mindestens 28% des Sonnenlichts geblockt. Wenn es sich hier um Planeten handeln sollte, dann müssten sie gigantisch sein!

2016 gab es dann eine weitere Studie vom Caltech-Astronom Ben Montet und Joshua Simon vom Carnegie Institute, die die Daten des Kepler-Teleskops erneut auswerteten. Sie kamen dahinter, dass sich die Unregelmäßigkeiten im Beobachtungsmuster ergaben, weil KIC 8462852 zwei Mal (2011,2013) in einem Zeitraum von 200 Tagen plötzlich 20-25% weniger Licht abgab als vorher. Die Rate veränderte sich jeweils in einem Zeitraum von 5-80 Tagen. Bei den 500 anderen beobachteten Sternen im selben Sternhaufen gab es keine solche Fluktuationen. Wenn es sich um keine außerirdische Mega-Struktur handelt, dann könnte es ein Schwarm von ca. 30 Kometen gewesen sein, mutmaßen die Astronomen. So ein gehäuftes Auftreten von Kometen wäre allerdings ungewöhnlich und könnte nur von einer Planetenkollision herrühren.

Über einen Zeitraum von 100 Tagen kam es zur ungewöhnlichsten Fluktuation: Mindestens 30 unnatürliche Himmelskörper passierten in dieser Zeit den Stern, so etwas wurde noch niemals vorher in der gesamten Astronomie beobachtet. Im Vergleich: Normalerweise verdunkelt sich ein Stern um weniger als 1%, wenn ihn ein Planet passiert. Wenn es hier als zu einer Verdunkelung von mehr als 20% gekommen ist, dann muss etwas wahrhaft Gigantisches sich vor den Stern geschoben haben. In der Zwischenzeit wird der ungewöhnliche Stern KIC 8462852 vom Las Cumbres Observatory Global Telescope network (LCOGT) weiter beobachtet, um weitere Daten zu sammeln. Die Astronomen denken, falls es sich hier wirklich um eine außerirdische Konstruktion handeln sollte, könnte man damit Signale in Form von Codes erschaffen, die von anderen intelligenten Zivilisationen in der Galaxis beobachtet und aufgezeichnet werden können. Die Mehrheit der Forscher lehnt diese Theorien jedoch als sehr unwahrscheinlich ab.

Die neueste Studie vom April 2018 stammt von Forschern der Universität von Heidelbergund der Uppsala Universität aus Schweden, und die Studie kommt zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass sich mehr als 8.000 dieser Mega-Strukturen im All befinden! Die Studie trägt den Titel: SETI WITH GAIA: THE OBSERVATIONAL SIGNATURES OF NEARLY COMPLETE DYSON SPHERES (Beobachtete Signaturen von beinahe kompletten Dyson-Sphären). Wenn das stimmt, wäre unser Universum faktisch mit fremden Zivilisationen gefüllt, die die Fähigkeit haben, diese supermassiven Strukturen zu erschaffen, aus denen sie ihre Energie beziehen. Und tatsächlich: Die Experten haben jetzt verdächtige Signale von bis zu 8.000 fremden Mega-Strukturen entdeckt, die von nahezu vollständigen Dyson-Sphären stammen könnten!

Ein Beispiel ist der Stern TYC 6111-1162-1, der mit fast hundertprozentiger Sicherheit von einer Dyson-Sphäre umgeben ist. Die neuen Daten stammen vom Gaia-Satelliten der europäischen Raumfahrtagentur ESA, hier wurden rund eine Milliarde Sterne erfasst! Man vermutet nun, dass Dysen-Sphären auch aus einer Reihe von „kleineren“ Sonnenkraftwerken bestehen könnten, die strategisch um einen Stern angeordnet sind. Ein Plan für eine solche Solarpanel-Anlage existiert auch schon auf der Erde und in fünf Jahren könnte bereits der Bau unserer eigenen Dyson-Sphäre beginnen.

Doch nicht nur um Sterne könnten solche oder ähnliche Strukturen erschaffen werden, sondern auch um Planeten, möglicherweise sogar in unserem Sonnensystem! Der ehemalige NASA-Wissenschaftler Dr. Norman Bergrun veröffentlichte vor Jahren Aufnahmen von den Ringen des Saturns und von gigantischen Raumschiffen, die diesen Ring anscheinend erschaffen. Man nannte sie „elektromagnetische Vehikel“ (EMVs). Diese Schiffe hatten eine unglaubliche Länge von mehr als 11.200 km! Dr. Bergrun hatte diese Aufnahmen von den NASA-Sonden Voyager 1 und Voyager 2 in den Jahren 1980 und 1981 erhalten, die diese Bilder zur Erde sandten. Das Erstaunlichste: Dr. Bergrun erklärte, dass sich eines dieser außerirdischen Raumschiffe den Sonden näherte und er sogar ein Foto sah, auf dem die Insassen des Schiffes erkennbar waren! Alle seine Erkenntnisse veröffentlichte er dann später in seinem Buch „The Ringmakers of Saturn“ (1986). Norman Bergrun arbeitete den Großteil seines Lebens in schwarzen Projekten und dem geheimen Weltraumprogramm, er verstarb am 1. Juli 2018 im Alter von 96 Jahren.

Wenn Sie mehr darüber und von den anderen unglaublichen Geheimnissen unseres Sonnensystems erfahren wollen, die von einem geheimen Weltraumprogramm gesammelt wurden, dann lesen Sie mein Buch mit Jan van Helsing „Mein Vater war ein MiB“. Im bald erscheinenden Nachfolgebuch gibt es dann weitere erstaunliche und spannende Enthüllungen, die außerirdische Besuche und verlorene Zivilisationen in der fernen Vergangenheit der Erde belegen.

Quelle und mehr: http://jason-mason.com/2018/08/04/laut-einer-neuen-wissenschaftlichen-studie-aus-deutschland-befinden-sich-mehr-als-8-000-ausserirdische-mega-strukturen-im-weltall/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity…..die EK-REdaktion

 

 

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58