Prvý kontakt-odhalenia...

Úžasné odhalenie: informátori o podzemných základňach, cudzincoch a UFO

https://i2.wp.com/www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2018/06/titel-untbase220618.jpg?w=640&ssl=1

Informátor Emery Smith informoval o UFO, cudzincoch, genetickej manipulácii, klonoch, robotoch a ďalších na konferencii “Contact in the Desertv júni, ktorá sa konala v Indian Wells v Kalifornii s názvom Kontakt v púšti. Operácie vykonávané v tajných základniach v podzemí.

Jeho informácie poskytujú jasnú budúcnosť a prinášajú pozitívne budúce udalosti po celom svete ...

Emery bol usadený na leteckej základni (KAFB) v Novom Mexiku a pracoval v lekárskom oddelení ako chirurg a biológ. Po práci bol pozvaný aby vykonal mimoriadnu analýzu tkaniva.

Po zasľúbení pôvodne dostal normálne orgány na analýzu ale o niekoľko týždňov neskôr zistil, že došlo k zmene dodávky iných orgánov. Keďže toto nespochybnil a dôsledne preniesol svoje analýzy, dostal vyššiu úroveň bezpečnosti a všimol si, že ďalšie vzorky tkaniva zrejme pochádzajú z nehumánnych bytostí.

Po presune do inej základne v blízkosti Los Alamos a teraz v spoločnosti Sandia Labs mu bolo umožnené rozpoznať, že tam boli vytvorené obrovské podzemné oblasti v hĺbke 50 až 300 metrov. Postupom času si uvedomil, že zvyšok času pracoval takmer výhradne na mimozemskom tkanive a častiach ich tela.

Z jedného laboratória do druhého sa stretol s druhom podzemného dopravného systému, ktorý spája množstvo podzemných základní. Bol schopný rýchlo a pohodlne cestovať medzi základňami Area 51, Los Alamos, Denver Airport, Dulce, Mountainair New Mexico, Kirtland a mnoho ďalších.

Emery hovorí, že tam tiež mu bola ukázaná mimozemská loď, ktorá bola zjavne organická. Mala rovnakú DNA ako mimoriadna mimozemská rasa, ktorú osobne študoval. Počas odberu vzoriek to dokázal jasne určiť.

 

Tiež oznámil obrovský hangár, ktorý by mohol ľahko vziať do päťdesiatich jumbo trysiek. Pri iných príležitostiach bol konfrontovaný s očkovacou látkou, ktorá mu bola podaná a takmer mu okamžite poskytla príležitosť na skúmanie interdimenzionálnych cudzincov.

Vysvetlil, že títo cudzinci sú dokonale schopní meniť svoj tvar a pohybovať sa medzi ľuďmi bez povšimnutia. Aby sme vnímali tieto interdimenzionálne bytosti, bolo by nevyhnutné vibrovať s ich mysľou na veľmi podobnej frekvencii, inak by zostali neviditeľní.

Uvedená očkovacia látka zvyšuje osobnú frekvenciu a umožňuje vnímanie. Táto vakcína alebo podanie špecifického lieku bolo potrebné na to aby mohol chirurgicky pracovať na interdimenzionálnych cudzincoch. Neskôr sa táto droga premenila na gél, s ktorým si jeden namazal zadnú časť ruky. Toto uľahčilo manipuláciu.

Podľa opisov Emeryho človek vidí dvakrát viac po "očkovaní". Na tento účel sa stanovuje vnímanie astrálnej alebo interdimenzionálnej úrovne. Podobne sa zaznamenávajú akustické a iné vizuálne dojmy.

Na konferencii dodal, že v priebehu niekoľkých týždňov vynašiel niektoré lieky na liečenie ľudí, dokonca aj v prípade smrteľných ochorení. Avšak Emery povedal, že technológie, ktoré umožňujú rýchle uzdravenie vo svete, by boli silnejšie potrestané ako čokoľvek iné, čo sa týka cudzincov a UFO.

Farmaceutický priemysel prevádzkuje príliš veľkú miliardu dolárov, nechce, aby sa ich priemysel dostal z ruky. Z predpovedí budúcnosti založených na informáciách získaných v základniach uviedol, že zmena klímy čoraz viac odhaľuje Antarktídu a čoskoro sa objavila obrovská materská loď.

Každý, kto má dočinenia s dronami vo svojom okolí by už mal vidieť materskú tú loď. Spomenul tiež, že známe vakcíny vo farmaceutickom priemysle sa používajú predovšetkým na zastavenie rastu populácie na Zemi. Očkovanie spôsobuje, že ľudia sú chorí a náchylní, pretože imunitný systém je narušený.

Taktiež informoval o takzvaných replikačných tlačiarňach, ktoré by mohli produkovať napríklad výživné paradajky a iné potraviny, ako aj predmety a mohli by sa používať v niektorých podzemných základniach.

Nakoniec by sa táto technológia sprístupnila svetovej populácii. Pokiaľ ide o ľudské vedomie, uviedol, že je už možné aby niektoré mimozemské rasy premenili vedomie z jedného tela na druhé.

Na rozdiel od toho, staré poznanie reinkarnácie je úplne prirodzený proces tejto možnosti. Mohlo by sa to teda vyjadriť tak, že existuje technológia, ktorá vedome a okamžite vedie a prenesie jeden kontajner do druhého. Tiež je teraz možné vytvoriť portály umelo aby ste mohli cestovať z jednej planéty na druhú. Táto energia portálu by sa stala známa aj v ďalekej budúcnosti. Aj cudzinci/momozemšťania používajú túto technológiu a dokonca sú schopní splynúť s vzhľadom ľudí bez toho aby si to ľudia všimli. Technológia sa uplatňuje aj na základni ale ešte nie je to isté, pretože niekoľko testovaných osôb zmizlo bez stopy. Ďalšou víziou, ktorú Emery povedal bolo, že ľudia už v nasledujúcich desaťročiach nebudú potrebovať potravu. DNA by sa zmenilo tak aby už nebolo závislé na živinách dodávaných zvonku. Na otázku s koľko cudzincami už mal kontakt odpovedal, že to muselo byť niekoľko tisíc. Mnohí z nich zostávajú v podzemných základňach a pracujú s ľuďmi. Jedná sa o skupinu ľudí, ktorí majú veľmi vysoký vplyv na svete a chcú mať v tajnosti znalosti cudzincov a najnovšie nápravné/liečebné opatrenia zatiaľ čo tam bola ďalšia skupina, ktorá sa snaží pripraviť ľudí na Zemi  na tie znalosti nové technológie , Na konci konferencie Emery povedal, že v blízkej budúcnosti príde pozitívna budúcnosť pre ľudstvo, že príde revolúcia v uzdravení, znalosť o prítomnosti znalosti mimozemšťanov a nové technológie. 

Videá: Zdroje: PublicDomain /matrixblogger.de  dňa 22.06.2018

 

 

Verblüffende Enthüllungen: Whistleblower über Untergrundbasen, Aliens und UFOs

Auf der Konferenz vom 1. bis 4. Juni namens “Contact in the Desert” in Indian Wells in Kalifornien berichtete der Whistleblower Emery Smith über UFOs, Aliens, Genmanipulationen, Klone, Roboter u.v.a. Operationen, die in geheimen Basen unter der Erde durchgeführt werden.

Seine Informationen bieten eine hoffnungsvolle Zukunft und lassen auf zukünftige positive kommende Ereignisse auf der ganzen Welt freuen…

Emery war auf der Air Force Basis (KAFB) in New Mexiko stationiert und arbeitete in der Krankenabteilung als Chirurg und Biologe. Nach Feierabend wurde er dazu eingeladen, außerordentliche Gewebeanalysen durchzuführen.

Nachdem er zugesagt hatte, erhielt er zunächst normale Organe, die es zu analysieren gab, doch Wochen später bemerkte er, dass die Lieferung weiterer Organe genverändert waren. Da er dies nicht weiter hinterfragte und brav seine Analysen weitergab, erhielt er eine höhere Sicherheitsstufe und bemerkte, dass die nächstfolgenden Gewebeproben offenbar von nichtmenschlichen Wesen stammten.

Nach seiner Verlegung in eine andere Basis bei Los Alamos und zwischenzeitlich in Sandia Labs durfte er erkennen, dass dort riesige unterirdische Flächen in 50 bis 300 Meter Tiefe angelegt worden waren. Mit der Zeit wurde ihm klar, dass er die weitere Zeit fast ausschließlich an außerirdischem Gewebe und Körperteilen arbeitete.

Von einem Labor zum anderen gelangte er über eine Art unterirdisches Transportsystem, das viele Untergrundbasen miteinander verbindet. So konnte er schnell und bequem zwischen den Basen Area 51, Los Alamos, Denver Airport, Dulce, Mountainair New Mexico, Kirtland und vielen anderen hin- und herreisen.

Desweiteren wurde Emery ein außerirdisches Raumschiff gezeigt, das offenbar organisch war. Es besaß dieselbe DNA wie eine bestimmte Alienrasse, die er persönlich untersucht hatte. Er konnte dies bei der Entnahme von Proben eindeutig feststellen.

Er berichtete zudem von einem gigantischen Hangar, der locker ein halbes Dutzend Jumbo-Jets hätte aufnehmen können. Bei anderen Gelegenheiten wurde er mit einem Impfstoff konfrontiert, der ihm verabreicht wurde und ihm fast augenblicklich die Möglichkeit gewährte interdimensionale Aliens wahrzunehmen.

Er erklärte, dass diese Aliens durchaus in der Lage seien, ihre Gestalt beliebig zu verändern und sich völlig unbemerkt unter Menschen zu bewegen. Um diese Interdimensionalen wahrzunehmen, sei es erforderlich, mit seinem Geist in einer sehr ähnlichen Frequenz zu schwingen, andernfalls blieben diese unsichtbar.

Der besagte Impfstoff erhöhe die persönliche Frequenz und mache die Wahrnehmung möglich. Diese Impfung bzw. Verabreichung eines bestimmten Wirkstoffes war für ihn erforderlich, um an den interdimensionalen Aliens chirurgisch arbeiten zu können. Später wurde dieser Wirkstoff als Gel umgewandelt, mit dem man den Handrücken einschmierte. Dies erleichterte den Umgang.

Laut Emerys Beschreibungen sieht man nach der “Impfung” doppelt. Dazu stellen sich dann Wahrnehmungen von Seiten der astralen bzw. interdimensionalen Ebene ein. Ebenso werden dann akustische und andere optische Eindrücke registriert.

Auf der Konferenz fügte er hinzu, dass er einige Heilmittel erfunden habe, mit denen man Menschen innerhalb von Wochen heilen könne, selbst im Falle todbringender Krankheiten. Laut Emery würden jedoch Technologien, die eine schnelle Heilung in der Weltbevölkerung ermöglichen, schwerer geahndet als etwas über Aliens und UFOs auszuplaudern.

Die Pharmaindustrie betreibe hierzu ein zu großes Milliardengeschäft, das es sich nicht aus den Händen reißen lassen möchte. An Zukunftsvoraussagen, die er anhand seiner in den Basen erlangten Informationen äußern konnte, berichtete er, dass die Klimaveränderung die Antarktis immer mehr freilege und bald ein riesiges Mutterschiff entdeckt würde.

Wer über Drohnen in dessen Gebiet verfügt, dürfte das Mutterschiff bereits ausmachen können. Außerdem erwähnte er, dass die bekannten Impfungen der Pharmaindustrie hauptsächlich dazu diene, das Bevölkerungswachstum auf der Erde einzudämmen. Impfungen machen die Menschen krank und anfälliger, da das Immunsystem gestört werde.

Auch berichtete er von so genannten Replikationsdruckern, die beispielsweise nahrhafte Tomaten und andere Nahrungen sowie auch Gegenstände herstellen könnten und in einigen Untergrundbasen angewendet werden.

Irgendwann würde diese Technologie auch der Weltbevölkerung zugänglich gemacht werden. Zum menschlichen Bewusstsein gab er an, dass es einigen außerirdischen Rasen bereits möglich sei, Bewusstsein von einem Körper in einen anderen überwechseln zu lassen.

Das uralte Wissen über Reinkarnation sei im Vergleich dazu ein völlig natürlicher Vorgang dieser Möglichkeit. Somit könnte man äußern, dass es eine Technologie gibt, die das Bewusstsein gezielt und augenblicklich von einem Behältnis zum anderen überträgt.

Auch sei es nun möglich, Portale künstlich zu erstellen, um gewissermaßen von einem Planeten zum anderen reisen zu können. Diese Portalenergie würde in ferner Zukunft auch bekannt werden. Außerirdische benutzen diese Technologie ebenfalls und sind sogar in der Lage, sich mit angepasstem Aussehen unter die Menschen zu mischen, ohne, dass sie auffallen.

Die Technologie wird auch auf den Basen angewendet, aber sei noch nicht sicher, da bereits mehrere Testpersonen spurlos verschwunden sind. Als eine weitere Zukunftsvision gab Emery an, dass die Menschen in den nächsten Jahrzehnten nicht länger Nahrung benötigten.

Die DNA würde dahingehend verändert werden, dass sie nicht mehr von Nährstoffen, die von außen zugeführt werden, abhängig sei. Auf die Frage, mit wie vielen Aliens er bereits Kontakt habe, antwortete er, dass es sicherlich mehrere tausend gewesen seien.

Viele von ihnen halten sich in den Untergrundbasen auf und arbeiten mit Menschen zusammen. Es gäbe hierbei eine Gruppe an Menschen, die sehr hohen Einfluss auf die Welt haben und das Wissen über Aliens und die neuesten Heilmittel im Verborgenen halten möchten, während es eine andere Gruppe gäbe, die daran arbeitet, die Menschen auf dieses Wissen und neuen Technologien vorzubereiten.

Zum Abschluss der Konferenz erklärte Emery, dass eine positive Zukunft auf die Menschheit zukomme, dass es Revolutionen in der Heilung, das Wissen von der Anwesenheit Außerirdischer auf der Erde und neue Technologien in naher Zukunft bekannt würden.

Videos:

 

 

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 22.06.2018

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  –
aktualizované: 18.07.2024 10:38:58