Erstkontakt-NEWs: Wieder mysteriöse Raumschiff-Flotte vor der Sonne und unbekannte Objekte eskortierten die ISS-Raumstation (06.Januar 2020)

Znovu záhadná flotila hviezdnych lodí pred Slnkom a neznáme predmety sprevádzajúce vesmírnu stanicu ISS

Veröffentlicht am Januar 6, 2020 von erstkontakt blog

Wieder mysteriöse Raumschiff-Flotte vor der Sonne und unbekannte Objekte eskortierten die ISS-Raumstation

Znovu záhadná flotila hviezdnych lodí pred Slnkom a neznáme predmety sprevádzajúce vesmírnu stanicu ISS

Vo vesmíre sa toho veľa deje. Tento dojem môžete získať, ak sa pozriete na najnovšie nahrávky a videá z vesmíru. Len pred niekoľkými dňami bol prívodný raketoplán ISS Atlantis sprevádzaný niekoľkými neznámymi predmetmi, ktoré spôsobili neskoré pristátie doma, a v decembri Slnko a heliosphere Observatory opäť poskytli vzrušujúce obrazy celej flotily, v niektorých prípadoch obrovských neznámych Predmetov, ktoré boli blízko Slnka.
Teraz sa zdá, že tieto obrázky sú zverejňované necenzurované americkou vesmírnou agentúrou NASA. To už môže byť súčasťou plánovaného zverejnenia, ktoré môže vyvrcholiť na jar. Autor: Frank Schwede
Ako je známe, obrázok hovorí viac ako tisíc slov. Možno to znie opotrebovane, ale pokiaľ ide o záhady v našich životoch, toto staré príslovie môže byť viac ako správne.
Najmä pri pozorovaniach UFO sú fotografie a filmy často jediným platným dôkazom, že očití svedkovia povedali pravdu. Od minulého roku sa téma UFO stále viac dostáva do centra pozornosti Mainstream media-hlavného prúdu, takže sa dá predpokladať, že sa táto téma čoskoro priblíži k zverejneniu.
Ako to v súčasnosti vyzerá, americká vesmírna agentúra NASA sa teraz zdá byť v tomto bode otvorenejšia. Pred niekoľkými dňami sa stala verejnou fotografiou, ktorá ukazuje neznámy objekt v blízkosti zásobovacieho člnu Atlantis, ktorej posádka ISS poskytuje jedlo.
Podľa amerických médií bol raketoplán prenasledovaný neznámymi predmetmi na veľkú vzdialenosť, čo spôsobilo oneskorenie pristátia, ako informoval americký spravodajský kanál CNN. K dispozícii je tiež fotografia jedného z objektov, ktorá zobrazuje čierne valcovité telo.
V tomto prípade NASA hovorí o satelite, ktorému je ťažké uveriť, pretože takmer všetky satelity na obežnej dráhe sú do značnej miery známe svojím tvarom a veľkosťou a žiadny zo satelitov nezodpovedá ani približne tu znázornenej rakete. Ani legendárny Čierny rytier, ktorý podľa legendy obieha okolo Zeme viac ako 13 000 rokov, sa nepribližuje k aktuálnemu zobrazenému objektu.
V posledných mesiacoch bola medzinárodná vesmírna stanica ISS tiež často obklopená neznámymi objektmi. Naposledy to bola obrovská trojuholníková strela, ktorá bola pozorovaná v blízkosti ISS, o čom svedčia aj fotografie.
K dnešnému dňu nie je známe, či sa jedná o mimozemskú loď alebo možno pozemskú technológiu, napríklad loď triedy TR-3. Aj v tomto prípade je možné len špekulovať. Myslím si však, že je celkom možné, že išlo o pozemskú technológiu.
 
Objekt pozorovaný blízko Atlantidy pred niekoľkými dňami mi pripomína podobnú raketu, ktorá bola zaznamenaná 13. februára 1968 z Guarico vo Venezuele zo satelitu. Bohužiaľ nie sú známe žiadne podrobnosti o nahrávke, takže v tomto prípade je možné len špekulovať, či už existovala pozemská technológia alebo či bol objekt mimozemského pôvodu.
Valcové predmety tohto typu sa však v minulosti opakovane pozorovali na celom svete, a to aj z Nemecka. Výskumník a autor UFO Alexander Knörr si je vedomý prípadu z Burgthannu v lete 1996, keď podobná valcová strela vyletela nad domom mladého páru s tlmeným, prudkým zvukom.
Podľa svedka bol objekt dlhý približne 8 metrov a vysoký 3 metre. Podľa svedkov bola letová výška, ktorá mala byť iba asi štyri metre, zvláštna.
Očití potom objekt opísali ako cigaru bez okien. Poznala časti po stranách, ktoré na hlavni vyzerali ako staré kovania, obklopené hustými nitmi alebo skrutkami. Očití doslovne povedali Alexandrovi Knörrovi: „Tá vec vyzerala veľmi vyčerpane, akoby to bolo veľa.“
 
Aj v tomto prípade vyvstáva prirodzene otázka, či to bola pravdepodobne pozemská tajná technológia, ktorá bola testovaná ako súčasť tajných vesmírnych programov alebo či už bola aktívne využívaná a či existuje už niekoľko rokov.
Bude k dispozícii tento rok?
Predmet, ktorý sprevádzal Atlantídu pred niekoľkými dňami, by mohol byť tiež pozemského pôvodu a myslím si, že je dokonca mysliteľné, že v takom prípade by bola informovaná aj posádka raketoplánu.
Skutočnosť, že tieto nahrávky a videá teraz zverejnila NASA v nespracovanom stave, môže súvisieť so skorým odhalením predtým tajnej vesmírnej technológie v Mainstream médiách- hlavnom prúde.

     
Mnohí odborníci sa domnievajú, že túto technológiu už nebude možné chrániť pred verejnosťou. Početní vedci UFO sa na tom teraz dohodli.
V posledných siedmich desaťročiach bolo jednoducho príliš veľa klamstiev a zodpovedným pomaly prichádzajú príbehy a starí ľudia už neveria. Prečítajte si tiež moju novú knihu The UFO Conspiracies Lies, Legends and Truths, ktorá bude v predaji začiatkom apríla.
Objekty blízko Atlantídy však neboli v posledných niekoľkých týždňoch jediné. Veľa sa deje opäť blízko Slnka. Začiatkom decembra 2019 SOHO Slnko a Heliosphere Observatory opäť zaznamenali početné, niekedy obrovské objekty blízko Slnka.

 
Expert UFO Scott Waring si je istý, že tieto objekty majú dôležitý význam aj pre Zem. Podľa pozorovania lietali bok po boku vo flotile, ktorej misiu skutočne splnili, ale najprv zostáva tajomstvom.
Tieto obrázky sú tiež materiálom NASA, ktoré neboli tiež cenzurované, ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi, keď boli mnohé slnečné observatóriá zatvorené a dokonca vyčistené, napríklad v Sunspot v Spojených štátoch som už niekoľkokrát podrobne opísal informoval o tom.
Otázka, či skutočne existuje aspoň čiastočné zverejnenie, alebo či sú alternatívne vyhýbania sa sieti jedinými, ktorí otvorene podávajú správy o tejto téme, zostáva vzrušujúcou otázkou.
Buďte v strehu!
videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Bk7w9yd53dU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=Rt2ileyIroE&feature=emb_logo

Es ist viel los im Universum. Diesen Eindruck kann man jedenfalls bekommen, wenn man sich die jüngsten Aufnahmen und Videos aus dem All ansieht. Erst vor wenigen Tagen wurde das Versorgungs-Shuttle der ISS, die Atlantis von mehreren unbekannten Objekten eskortiert, weswegen es zu einer verspäteten Landung daheim kam und im Dezember lieferte das Sonnen- und Heliosphären-Observatorium wieder aufregende Bilder von einer ganzen Flotte von teils riesigen unbekannten Objekten, die sich in der Nähe der Sonne aufhielten.

Mittlerweile scheint es so zu sein, dass diese Bilder von der US Weltraumbehörde NASA unzensiert veröffentlicht werden. Möglicherweise ist dies schon Teil einer geplanten Offenlegung, die in diesem Frühjahr vielleicht schon ihren Höhepunkt erreicht. Von Frank Schwede

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Das mag zwar abgegriffen klingen, doch wenn es um das Rätselhafte in unserem Leben geht, mag dieses alte Sprichwort mehr als zutreffend sein.

Besonders bei UFO-Sichtungen sind Fotos und Filme oft der einzige stichhaltige Beweis, dass Augenzeugen die Wahrheit gesagt haben. Im vergangenen Jahr ist das UFO-Thema auch mehr und mehr in den Fokus des Mainstream gerückt, sodass zu vermuten ist, dass es hier vielleicht schon bald zu einer Annäherung an dieses Thema kommt.

Wie es momentan aussieht, scheint nun auch die US Weltraumbehörde NASA offener in diesem Punkt zu sein. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Foto öffentlich, dass ein unbekanntes Objekt in der Nähe des Versorgungs-Shuttles Atlantis zeigt, dass die ISS-Besatzung mit Nahrungsmittel versorgt.

Über weite Strecke wurde das Shuttle laut US Medien von unbekannten Objekten verfolgt, sodass es zu einer Verzögerung der Landung kam, wie auch der US Nachrichtensender CNN berichtet hat. Es gibt auch eine Aufnahme von einem der Objekte, die einen schwarzen, zylindrischen Korpus zeigt.

Die NASA spricht in diesem Fall von einem Satellit, was allerdings nur schwer zu glauben ist, denn nahezu alle Satelliten, die sich in der Umlaufbahn befinden, sind in Form und Größe weitgehend bekannt und keiner der Satelliten entspricht nur in etwa dem hier gezeigten Flugkörper. Selbst der sagenumwobene Black Knight, der die Erde einer Legende nach seit mehr als 13.000 Jahre umkreist, kommt dem gezeigten aktuellen Objekt nicht annähernd gleich.

In den letzten Monaten wurde auch die internationale Raumstation ISS des Öfteren von unbekannten Objekten umkreist. Zuletzt war es ein riesiger, dreieckiger Flugkörper, der in der Nähe der ISS gesichtet wurde, was Aufnahmen deutlich belegen.

Ob es sich bei diesem Objekt um ein außerirdisches Schiff oder möglicherweise um irdische Technologie, etwa ein Schiff der TR-3 Klasse, gehandelt hat, ist bis heute nicht bekannt. Auch in diesem Fall kann man nur spekulieren. Allerdings halte ich es für durchaus denkbar, dass es sich in diesem Fall um irdische Technologie gehandelt hat.

Das vor wenigen Tagen in der Nähe der Atlantis gesichtet Objekt erinnert mich an einen ähnlichen Flugkörper, der am 13. Februar 1968 über Guarico in Venezuela von einem Satelliten aus aufgenommen wurde. Leider sind über die Aufnahme keine Details bekannt, sodass man in diesem vorliegenden Fall nur spekulieren kann, ob es sich bereits vorhandene irdische Technologie gehandelt hat, oder ob das Objekt außerirdischer Herkunft war.

Allerdings wurden zylindrische Objekte dieser Art in der Vergangenheit immer wieder auf der ganzen Welt beobachtet, unter anderem auch aus Deutschland. Dem UFO-Forscher und Buchautor Alexander Knörr ist ein Fall aus Burgthann vom Sommer 1996 bekannt, wo ein ähnlicher zylindrischer Flugkörper mit einem dumpfen, wummernden Geräusch das Haus eines jungen Ehepaares überflog.

Laut Zeugenaussage war das Objekt circa acht Meter lang und drei Meter hoch. Merkwürdig war nach Aussage der Zeugen die Flughöhe, die nur rund vier Meter betragen haben soll.

Die Augenzeugin beschrieb das Objekt später als fensterlose Zigarre. An den Seiten erkannte sie Teile, die aussahen wie uralte Beschläge eines Fasses, die umgeben waren von dicken Nieten oder Schrauben. Gegenüber Alexander Knörr sagte die Augenzeugin wörtlich:„Das Ding sah sehr verbraucht aus, so, als hätte es schon viel durchgemacht.“

Auch in diesem Fall stellt sich natürlich die Frage, ob es sich möglicherweise um irdische Geheimtechnologie gehandelt hat, die im Rahmen geheimer Weltraumprogramme getestet oder bereits aktiv eingesetzt wurde und tatsächlich schon etliche Jahre auf dem Buckel hatte.

Kommt es in diesem Jahr zur Offenlegung?

Auch das Objekt, dass vor wenigen Tagen die Atlantis eskortierte könnte durchaus auch irdischer Herkunft sein und ich halte es sogar für denkbar, wenn das der Fall war, dass die Shuttle-Besatzung darüber auch in Kenntnis gesetzt war.

Dass solche Aufnahmen und Videos von der NASA mittlerweile unbearbeitet veröffentlicht werden, steht vielleicht schon im Zusammenhang mit einer möglichen bald stattfindenden Offenlegung bisher geheimer Weltraumtechnologie im Mainstream.

 

Es wird nach Einschätzung vieler Experten nicht mehr lange möglich sein, diese Technologie weiter vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen. Darüber sind sich mittlerweile auch zahlreiche UFO-Forscher einig.

Es ist in den letzten sieben Jahrzehnten einfach zu viel gelogen worden und so langsam gehen den Verantwortlichen die Geschichten aus und die alten werden von niemand mehr geglaubt. Lesen Sie zu diesem Thema auch mein neues Buch Die UFO-Verschwörung- Lügen, Legenden und Wahrheiten, das Anfang April im Handel sein wird.

Die Objekte in der Nähe der Atlantis waren allerdings nicht die einzigen in den letzten Wochen. Auch in der Nähe der Sonne tut sich wieder einiges. Anfang Dezember 2019 wurden vom Sonnen- und Heliosphären-Observatorium SOHO wieder zahlreiche, teils riesige Objekte in der Nähe der Sonne erfasst.

UFO-Experte Scott Waring ist sich sicher, dass diese Objekte eine wichtige Bedeutung haben, auch für die Erde. Sie flogen seinen Beobachtungen nach Seite an Seite in einem Flottenverband, welche Mission sie wirklich erfüllt haben, bleibt aber zunächst ein Rätsel.

Auch bei diesen Aufnahmen handelt es sich um NASA-Material, das ebenfalls nicht zensiert wurde, wie es vor wenigen Jahren noch der Fall war, als zahlreiche Sonnenobservatorien geschlossen und sogar geräumt wurden, etwa in Sunspot in den Vereinigten Staaten, ich habe mehrfach hier ausführlich darüber berichtet.

Die Frage, ob es tatsächlich zu einer wenigstens teilweisen Offenlegung kommt oder ob die alternativen Netzmeiden weiter die einzigen bleiben, die offen über dieses Thema berichten, bleibt also spannend.

Bleiben Sie aufmerksam!

Videos: <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Bk7w9yd53dU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58