Cesta k mieru a slobode - vstup do vlastného vrodeného vedomia a moci

title-19459474

von erst-kontakt @ 2014-09-24 – 08:38:51

Lady Gaia: od 22. Do 28. Septembra, dopis zelený: milovaná svetelná bytosť! Dnes hovorím k tebe ako s mojim dieťaťom a mojou sestrou, bratom. Vy všetci ste jedinečné vysokohodnotné bytosti všetko-obklopujúcej lásky! Závoje ega, vedomia rozdelenia sa rozpúšťajú/odchádzajú od vás ako staré zahalenie. Áno, ten had vedomosti vo vás odkladá starú pokožku. Dovoľ aby sa to stalo/dialo aby to zdanie z teba padlo! Všetko o čo teraz ide je hlboko v tebe prijať, že si silná bytosť zo svetla v jednom tele! Si tuná z účelu: svietiť a rozvinúť tvoju krásu a všetky tvoje vedomosti a lásku, žiť to a ukázať! to je tvoja a moja pravda, prijímaj... Ja Gaia, vaša matka uznávam vaše srdcia a vibrujem s vami do novej dimenzie, novej reality: do raja....! Moja láska k vám vás prenášala cez všetky vojny a tiene. Moja sila, divoká neskrotitelnosť je jemná keď cítim vaše otvorené srdcia a vidím ako si stále viac spomínate. Začínate si spomínať ako to bolo keď sme boli JEDNO vedomie, keď náš puls bol ešte zjednotený, môj tlkot srdca vám posielal životnú silu cez vaše nohy a srdcia. Dovoľte uskutočniť to znova!!! Pozrite sa na mňa, ja som tá modrá perla tam vonku vo vesmíre. Žiaden z vašich teleskopov nemôže vidieť ako jasne som nasmerovaná na moju víziu. Moja ochranná vrstva sa zoslabila, stále silnejšie mňa a vás dosiahne sila Slnka, ako nikdy predtým. Zanechajte aj vy padnúť tú ochranu pred prebudením. Už je to tu! (Už sa to deje) Nechajte sa presvietiť jasnosťou vášho vnútorného slnka vo vás. Žiarte, prežiarte váš svet, vašu realitu vašou slnečnou svetelnou bytosťou, ktorá skutočne ste! Premena sa deje vo vnútri. Ja som tú premenu vo vnútri dlho pripravovala. Ten vonkajšok nasleduje to vnútorné a tak je tá premena pripravená a uskutočňuje sa.... teraz a v budúcich rokoch. Tuná žiari Slnko vášho skutočného bytia a chce byť vítané na Zemi v tejto realite vo vašom tele a byť videné a uskutočnené! Tak dovoľ nám náš sen stať sa realitou: Ja Gaia nás vidím vo svetle najvyššej lásky, sme zabezpečení/chránení medzi sebou prelinutí a prepojení. Vedome cíťte prepojenie s mojim srdcom, s mojou pravdou a s mojim BYTÍM a prijímajte moju silu, moje svetlo, moju lásku, moju víziu, môj sen - lebo je to vaše! Brána do raja je otvorená: vstúp, cíť, počuj, viď, del sa, oslavuj so mnou! Ja som Gaia a podporujem ťa v tvojom prebudení. Chcem aby si videl a cítil KTO SI! Živím tvoju nebeskú svetelnú bytosť a podporujem ťa v tvojom znovuzrodení. Nedovoľ aby si bol naďalej vedený falošným smerom do toho cudzieho, do rozdelenia. Ja a otec-matka-Boh sme JEDEN! Milujem ťa ako tvoja planéta, tvoj domov. Som Gaia a moja nádej je VEČNÝ ŽIVOT V SLOBODE A LÁSKE.

 

Lady Gaia: 22. bis 28. September 2014 Brief_grün Geliebtes Lichtwesen! Heute spreche ich zu Dir als mein Kind und als meine Lichtschwester, meinen Lichtbruder. Ihr alle seid einzigartige wertvolle Geschöpfe der allumfassenden Liebe! Die Schleier des Egos, des Trennungsbewusstseins lösen sich von Euch ab wie alte Hüllen. Ja, die Schlange der Weisheit in Euch allen häutet sich. Lasse geschehen, dass aller Schein jetzt von Dir fällt! Alles um was es nun geht ist, tief in Dir anzunehmen, dass Du ein kraftvolles Wesen aus Licht in einem Körper bist! Du bist hier zu einem Zweck: Zu leuchten und Dich in Deiner Schönheit zu entfalten und all Deine Weisheit und Liebe zu leben und zu zeigen! Dies ist Deine und meine Wahrheit, empfange... Ich Gaia, Eure Mutter, ich erkenne Eure Herzen und ich schwinge mich mit Euch auf eine neue Dimension, eine neue Realität ein: Das Paradies...! Meine Liebe zu Euch hat Euch über alle Schatten und Kriege getragen und meine Kraft, meine Wildheit, meine Unbezähmbarkeit wird sanft und zärtlich, wenn ich Eure weit geöffneten Herzen fühle und wie Ihr Euch immer mehr erinnert. Ihr beginnt Euch zu ER-innern, wie es war, als wir noch EIN Bewusstsein waren, als unser Puls noch eine Einheit war und mein Herzschlag Euch die Lebenskraft durch Eure Füße und Eure Herzen geschickt hat. Lasst dies erneut geschehen!!! Seht mich an, ich bin eine blaue Perle da draußen im All. Keines Eurer Teleskope jedoch sieht, wie klar ich auf meine Vision ausgerichtet bin. Meine Schutzschicht ist schwächer geworden, das Licht und die Kraft der Sonne erreichen mich und Euch jetzt stärker denn je ? lasst auch Ihr jetzt den Schutz vor dem Erwachen fallen. Es ist soweit! Lasst Euch durchlichten von der Helligkeit Eurer inneren Sonne. Denn so wie ich, habt auch Ihr Eure innere Sonne! Erstrahlt, durchstrahlt Eure Welt, Eure Realität mit Eurem sonnigen Lichtwesen, das Ihr wahrhaftig seid! Wandel geschieht im Innen. Ich habe den Wandel im Inneren lange vorbereitet. Das Äußere folgt dem Inneren und so ist der Wandel vorbereitet und geschieht....jetzt und in den kommenden Jahren. Hier in Euch leuchtet die Sonne Eures wahren Seins und will irdisch in dieser Euren Realität im Körper willkommen geheißen werden, gesehen und verwirklicht werden! So lasst nun unser aller Traum Wahrheit werden: Ich Gaia, sehe uns alle im Lichte der höchsten Liebe, wir sind geborgen ineinander, verwebt und verbunden. So fühlt bewusst die Verbindung mit meinem Herzen, meiner Wahrheit, meinem SEIN und empfangt meine Kraft, mein Licht, meine Liebe, meine Vision, meinen Traum, denn er ist der Eure! Das Paradiestor ist geöffnet: Trete ein, fühle, sehe, höre, liebe, teile, feiere mit mir! Ich bin Gaia und ich unterstütze Dich in Deinem Erwachen. Ich will, dass Du weißt und fühlst, was Du bist! Ich nähre Dein lichtvolles himmlisches Sternenwesen und unterstütze Dich in Deiner Neugeburt! Lass Dich nicht weiter in die Irre, in die Fremde und in die Trennung führen. Ich und Vater-Mutter-Gott sind EINS, Du und Vater-Mutter-Gott seid EINS! Ich liebe Dich als Dein Planet, Dein Zuhause hier. Ich bin GAIA und meine Hoffnung ist EWIGES LEBEN IN FREIHEIT UND LIEBE. (Durch Sylvia Morawe, www.mariamagdalenas.eu)

·       Kommentar schreiben

·       Weitersagen Facebook TwitteE-Mail

"Wahres Gleichgewicht"

Skutočná rovnováha“

Byť váš vlastný láskyplný smerník vám umožní súčasne objať a prijať vašu božskú ako tiež ľudskú podstatu a to moji milí je skutočná rovnováha

Euer eigener liebevoller Wegweiser zu sein, ermöglicht es Euch, zur gleichen Zeit sowohl Eure Göttlichkeit als auch Eure Menschlichkeit zu umarmen und anzunehmen, und das, Ihr Lieben, ist wahres Gleichgewicht.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 23.09.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Vitajte na stránke introitus.eu v sekcii title 15.08.2014

title-19140884

von erst-kontakt @ 2014-08-15 – 09:32:20

Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Auswirkungen der Versuche der Dunkelmächte zu minimieren, eure Bevölkerung nachhaltig zu eliminieren. Dies war deren langfristiger Plan, und ihre Methoden bestanden aus Einschleusung von Krankheiten und weiteren Maßnahmen, anhand derer sie eure Bevölkerungszahl allmählich hätten reduzieren können. Doch während eines ebenso langen Zeitraums haben wir unsere Fähigkeiten und unser überlegenes Wissen genutzt, um sie zu bekämpfen. So werdet ihr begreifen, ihr Lieben, dass wir eine Katastrophe abwenden und euch dadurch die Möglichkeit geben, euer gutes Werk der Ausbreitung des LICHTS fortzusetzen. So fürchtet euch nicht vor den Dunkelmächten, denn deren Macht ist jetzt nur noch sehr eingeschränkt; aber aus karmischen Gründen müssen wir zulassen, dass sie noch ein gewisses Maß an freiem Willen praktizieren. Seid versichert: Welch negative Aktionen auch immer in eurer Welt vor sich gehen, ? es ist lediglich die letzte Periode, während der noch Karma 'ausgespielt' wird. Äußerlich scheint sich da manchmal eine beängstigendere Situation zu entwickeln als sie tatsächlich existiert, und diese ist auch nur kurzlebig und steht unter unserer kontinuierlichen Beobachtung. Bedenkt immer, dass ihr in nicht zu ferner Zukunft aufsteigen werdet und euch des vollkommenen Friedens erfreuen werdet ? und frei sein werdet von den bedrohenden Versuchen der Dunkelmächte. Ihr seid auf gutem Wege, eine neue Ära des Friedens zu etablieren, und wir danken all denen, die ihr Leben dieser Aufgabe gewidmet haben, dies herbeizuführen!

Nepretržite pracujeme na tom, aby tie následky tých pokusov, snahy tmavých mocí znížiť ľudskú populáciu sa minimovali. To bol ich dlhodobý plán, ich metódy spočívali vo vytváraní chorôb a iné známe metódy, na základe ktorých by mohli počet obyvateľstva značne znížiť. Počas tak isto dlhého obdobia sme my využíli naše schopnosti a vysoké vedomosti na ich utlačenie. Tak pochopíte, ako sme odvrátili katastrofy a vám dali možnosť robiť dobrý skutok, pokračovať na rozšírení SVETLA. Tak sa nebojte tých tmavých mocí, lebo ich moc je už značne oslabená. Z karmických dôvodov musíme dovoliť istú mieru ich slobodnej vôle. Buďte uistení: akékoľvek negatívne akcie na svete ešte prebiehajú, je to len posledná perióda, v ktorej sa „predohráva“ (predvádza) karma. Navonok tie situácie  môžu ešte strašideľnejšie vyzerať ako v skutočnosti sú. Sú len krátkodobé a pod našim stálym dohľadom. Pomyslite vždy, že čoskoro sa, vzostúpite a to nie v ďalekej budúcnosti, potešíte na trvalom mieri a budete slobodní, oslobodení od ohrozujúcich pokusov tých tmavých mocí. Ste na dobrej ceste, založiť novú éru/obdobie mieru a my ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj život uskutočneniu tohto cieľa!

Wir tragen unseren Part dazu bei, euch zu assistieren und anzuleiten, wo Hilfe benötigt wird. Und wir schützen euch vor Stör-Manövern, - obschon es manchmal auch Zeiten gibt, in denen wir zulassen müssen, dass ihr 'getestet' werdet. Ihr seid die Pioniere eines Neuen Zeitalters, und wir bewundern eure Hingabe an eure Aufgaben! Bald werdet ihr direkten Kontakt mit uns haben, und wenn die Umstände es erlauben, werden wir offen in eure Mitte kommen. Nicht, dass wir nicht bereits Kontakt mit euch hätten, denn wir können eure Handlungen beeinflussen, wenn ihr euch während eurer Schlafenszeit außerhalb eures physischen Körpers befindet. Da treffen wir oft mit euch zusammen; aber wir vermeiden es, euch von eurem Lebensplan abzubringen; in den meisten Fällen habt ihr dann keine wache Erinnerung an unsere Begegnungen. Und deshalb wacht ihr oftmals erfrischt und mit einem Gefühl der Leichtigkeit auf, ohne den Grund dafür zu kennen. Ihr könnt uns kontaktieren, indem ihr uns einfach eure Gedanken sendet; erwartet aber nicht notwendigerweise gleich eine unmittelbare Antwort. Wir können euch nicht immer alle eure Wünsche erfüllen, ? und wenn, kann auch dann unsere Antwort anders ausfallen als ihr es erwartet. Auf allen Ebenen der Erde kommt die Arbeit voran, die zu eurer Befreiung von den Dunkelmächten führt, ? die bereits geschwächt sind durch die Auflösung ihrer Kontrakte und das Dahinschwinden ihrer Ressourcen. Sie sind jedoch immer noch in der Lage, eure Arbeit zu stören, ? doch dies nicht mehr in dem Ausmaß, wie sie es früher getan haben. Verschwendet indes nicht eure Energie darauf, euch zu sehr auf deren Aktivitäten zu fokussieren, denn wir haben alle Dinge unter Kontrolle. Wir beeilen uns aber, hinzuzufügen, dass wir nicht immer so weit gehen können, wie wir wohl möchten. Seid versichert, dass aus unserer Perspektive alles gut vorankommt, und eine Änderung des geplanten Ausgangs der Dinge wird nicht zugelassen. Wir sehen die Möglichkeit großer Veränderungen innerhalb des Zeitraums weniger Jahre, und sie werden die Menschheit so voranbringen, dass sie eine neue Periode in ihrem Leben beginnen können.

My prispievame našou časťou, vám asistovať a viesť vás, kde pomoc je nutná. Chránime vás pred rušiacimi manévrami, aj keď existujú obdobia, kedy musíme pripustiť vaše „otestovanie“. Vy ste pionieri Nového Času a my obdivujeme vašu odhodlanosť k vašim úlohám! Čoskoro budete mať s nami priamy kontakt a keď okolnosti to vyžiadajú, postavíme sa otvorene medzi vás. Nie je to tak, že teraz by sme s vami kontakt nemali. V priebehu vášho spánku, keď ste mimo ášho fyzického tela, môžeme ovplyvňovať vaše konanie. Vtedy sa často s vami stretávame, ale my sa vyhýbame ovplyvňovaniu vašej životného plánu. Vo väčšine prípadov nemáte spomienky na naše stretnutia. Preto sa niekedy zobudíte čerství a ľahkí, bez toho, že by vám tá príčina bola známa. Vy nás môžete jednoducho kontaktovať tým, že na nás myslíte. Ale neočakávajte okamžitú odpoveď. My vám nemôžeme vyplniť všetky vaše želania hneď, a keď tak môžu vyjsť/uskutočniť sa inak ako očakávate. Na všetkých rovinách Zeme je teraz najdôležitejšie splniť oslobodenie od tmavých síl, ktorí sú už veľmi oslabení zrušením ich dohôd a miznutím ich rezerv/zásob. Ale ešte stále sú v stave rušiť vašu prácu, len nie v tom rozsahu ako to kedysi robili. Medzitým nemrhajte svojou energiou tým, že sa sústredíte na ich činy. My to máme pod kontrolou. Musíme pridať, že nie vždy môžeme ísť tak ďaleko akoby sme chceli. Buďte uistený, že z nášho hľadiska všetko dobre pokračuje a zmena výsledku nebude pripustená. Vidíme možnosť veľkej zmeny v priebehu budúcich rokov a tie prinesú ľudstvo vpred, aby sa mohlo začať nové obdobie vo vašom živote.

 

 Habt ihr euch jemals gefragt, warum es manchmal sein kann, dass eine Gruppe von Leuten vor Ort ist, wenn ein ET-Raumschiff sich enttarnt, ? aber trotzdem von niemandem gesehen werden kann? Der wahrscheinlichste Grund dafür ist, dass die Beobachter sich noch auf einer anderen Frequenz-Ebene befinden! Denn wenn diese nicht hoch genug ist, können die Augensensoren die Objekte nicht wahrnehmen, ? und aus ähnlichen Gründen können nicht alle Menschen Geister-Erscheinungen sehen. Ein weiterer Nachteil niedriger Eigen-Frequenz ist, dass diese eine Barriere gegenüber allen möglichen Arten von Eindrücken darstellt, die ihr sonst wahrnehmen könntet. Mit fortschreitender Zeit und sich ständig weiter erhöhenden Eigen-Frequenzen werden die Menschen in ihr wahres Potential hinein erwachen, bis der Aufstieg vonstattengeht und Alle einen gemeinsamen höheren Grad an Sensitivität besitzen. Und dies sind nur einige der Veränderungen, die da vor sich gehen; auf lange Sicht wird der Mensch erleben, wie er zur Galaktischen Wesenheit wird ? mit immenser Macht und großen Fähigkeiten. So steht euch eine fantastische Zukunft bevor, ihr Lieben, die höchst erfreulich und aufregend sein wird, da ihr eurem selbst gewählten Pfad eurer Weiterentwicklung folgt. Einige unter euch spüren bereits, wie Veränderungen mit ihnen vor sich gehen, und für sie gibt es keinen Zweifel, dass noch größere Veränderungen bevorstehen. Wir wiederholen, dass dies jetzt die Zeiten sind, in denen es eine Teilung der Wege geben wird, und nur diejenigen, die ihre Eigenschwingung ausreichend erhöht haben, werden weiter aufsteigen. Seid versichert, dass jeder Seele gleiche Gelegenheiten gegeben wurden, sich weiterzuentwickeln, welches Tempo dafür sie auch immer für sich gewählt haben mögen. Einige ziehen eine gemächliche, besonnene Herangehensweise vor, während Andere bereit sind, Herausforderungen anzunehmen, die sie rasch weiterbringen.

 

Pýtali ste sa niekedy prečo niektorí z prítomnej skupiny nevidia, keď sa vesmírna loď zjaví. Ten najpravdepodobnejší dôvod môže byť v tom, že niektorí sú ešte v inej frequencii! Keď tieto objekty nie sú dosť vysoko nemôžu očné senzory tie objekty vnímať, z podobných dôvodov nemôžu niektorí ľudia vidieť napríklad ducho-zjavenia. Ďalšia nevýhoda vlastnej nízkej frequencie je, že je zábranou všetkých možných druhov dojmov, ktoré by ste mohli vnímať. Pokrokom času a stále stúpajúcou/zvyšujúcou sa energetickou úrovňou môžete dozrieť/prebudiť sa do vášho skutočného potenciálu, keď ten vzostup bude pokračovať a všetci ľudia dosiahnu vyššý stupeň sensitivity/citlivosti. A to sú len niektoé možné zmeny, ktoré prebiehajú. Dlhodobo videné, človek zažije, že sa vyvíja ku galaktickej bytosti s obrovskou mocou a obrovskými schopnosťami. Tak vás očakáva fantastická budúcnosť moji milí, ktorá bude radostná a vzrušujúca, lebo sledujete vami zvolenú cestu vášho vývoja. Niektorí z vás už cítia tie zmeny, ktoré sa s nimi dejú a preto nemajú pochybnosti, že prídu ešte väčšie zmeny. Opakujeme, že toto časy, v ktorých sa tie cesty začnú deliť, a len tí, ktorí dostatočne zvýšia svoju frequenciu budú naďalej stúpať. Buďte uistení, že každá duša dostáva možnosť sa naďalej vyvíjať, nezávisle od toho aké tempo v tom procese pre seba zvolili. Niektorí uprednostňujú pokojný, pohodlný spôsob, pokiaľ niektorí sú ochotní prijať tú výzvu, ktorá ich rýchlo posunie ďalej.

 

Es stehen euch aber immer Geistführer zur Seite, die euch beraten, ? basierend auf dem, was sie über euch wissen. Wie ihr euch wohl vorstellen könnt, sind da viele Seelen aktiv, wo es um euch geht, und auch wenn es den Anschein haben mag, als ob ihr oft allein wärt, habt ihr dennoch immer eure 'Reisebegleiter'. Wenn ihr daran denkt, eure unsichtbaren Helfer anzuerkennen und ihnen eure Gedanken mitzuteilen, sind sie viel wahrscheinlicher in der Lage, euch beizustehen. Alles dient eurer Lebenserfahrung; und bedenkt, dass ihr Lebenszeiten auf beiden Seiten der (Grenz-)Linie habt! Darum ist es wichtig, dass ihr Anderen deren eigene Auswahl an Erfahrungen gönnt, denn alles wird im Lichte eurer geistig-spirituellen Weiterentwicklung entschieden. Stellt euch außerdem nicht verurteilend über Andere, denn ihr könnt deren Gründe für die Wahl, die sie für sich getroffen haben, nicht kennen. Bedenkt einfach, dass jede Seele damit befasst ist, geistig-spirituelle Fortschritte zu erreichen, und dafür bedarf es sowohl positiver als auch negativer Aspekte des Lebens. Ihr Alle seid in ähnliche Erfahrungen verwickelt, die Bestandteil eures Lebensplans sind; und da nichts 'durch Zufall' geschieht, nehmt eure Gelegenheiten wahr, euch ganz ernsthaft weiterzuentwickeln. Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich versichere euch, dass ihr aktiv in euren Lebensplan involviert seid, sodass ihr dort, wo Optionen existieren, wählen könnt, für welche ihr euch entscheiden wollt. Bei eurer Inkarnation könnt ihr zum Beispiel wählen, welcher Familie ihr euch anschließen wollt, ? auch wenn diese bereits für euch ausgewählt wurde, um euch die Gelegenheiten zu verschaffen, die ihr benötigt, um euch weiterentwickeln zu können. Einige unter euch werden es als schwierig empfinden, dies glauben zu können; bedenkt aber, dass ihr, bevor ihr inkarniert, euch der Lektionen bewusst seid, die ihr noch zu lernen habt. Ihr seid wundervolle Seelen, die sich zu einer höheren Ebene hin weiterentwickeln, und zu allen Zeiten begleitet euch große Liebe.

 

Máte k dispozícii duchovných vodcov, ktorí sú ochotní poradiť, na základe toho čo o vás vedia. Ako si môžete predstaviť, sú tu aktívne mnohé duše, keď ide o vás, aj keď niekedy môžete mať dojem, že ste sami, máte napriek tomu „cestovných sprievodcov“. Keď pomyslíte uznať vašich neviditelných pomocníkov a zdieľať s nimi vaše myšlienky, sú pravdepodobne skorej v stave vám pomáhať. Všetko slúži vašej životnej skúsenosti, a pomyslite, že na oboch stranách existujú (hraničné)linie. Preto je dôležité ponechať/dopriať každému jeho vlastné rozhodnutie pre vlastné skúsenosti, lebo všetko bude vo svetle vašej duchovno-spirituálnej úrovni vývoja rozhodnuté. Predstavte si jednoducho nesúdiť iných, lebo nepoznáte dôvody ich rozhodnutia, ktoré pre seba zvolili. Pomyslite jednoducho, že každá duša sa zaoberá tým, kvôli dosiahnutiu spirituálno/duchovného pokroku a na to sú nutné positívne aj negatívne aspekty/skúsenosti.  Všetci ste do podobných skúsenestí zapletení, ktoré sú súčasťou životného plánu. Nič sa nestáva náhodou. Uvedomte si vaše príležitosti pre vážny pokrok. Ja som Salusa zo Sirius, a zaisťujem vám, že ste aktívne involvovaní/zapojení do vášho životného plánu, takže tam kde existujú optiony/možnosti voľby môžete sa rozhodnúť pre to, čo vy chcete. Pri vašej inkarnácii môžete napríklad voliť  ktorej rodine sa chcete pripojiť, aj keď tá už pre vás bola vyvolená, na vytvorenie príležitosí, ktoré potrebuje, aby ste sa mohli vyvinúť ďalej. Niektorí z vás to môžu považovať za ťažké, veriť tomu. Ale pomyslite pred tým než inkarnujete ste si tých lekcií, ktoré sa ešte musíte učiť, vedomí. Ste úžasné duše, ktoré sa naďalej vyvíjajú k vyššej úrovni a vo všetkých časoch vás sprevádza veľká láska. Ďakujem    Danke, SaLuSa! Mike Quinsey http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Übersetzung: Martin Gadow ? http://paoweb.org

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58