Cesty riešenia...

Lösungswege in eine neue Gesellschaft

Cesty riešenia do novej spoločnosti

Veröffentlicht von crae´dor am 21. September 2014 in FilmNeue ErdeNeue Wege in die Zukunft

Es sind die Fantasten, die die Welt in Atem halten, nicht die Erbsenzähler.

Sú to fantasti, ktorí držia svet v dychu (štrese), nie počítači hrášku.

Beschreibung: hatasten

Alebo ako to povedal Einstein:“je to bláznovstvo vždy robiť to isté a napriek tomu očakávať iné výsledky“

Že náš svet sa už dlho mení a to sa stále zrýchluje, iste už každý spozoroval/zistIl. Tá zmena sa uskutočňuje na každej spoločenskej úrovni. Mnohí pozorujú, že v tom súčasnom systéme niečo nie je v poriadku a začínajú pomaly byť pozornejší. Či ide o politiku, médiá, výchovu je cítené, že by mala prísť teraz zmena lebo tak ako to teraz je nemôže ísť ďalej. Tuná sa stretávajú „šikmomysliteli“, vizionári a praktici, ktorí vidia novú budúcnosť a tvoria ju, pracujú na nej.. Si zvedavý? Tak pozri si to.

https://www.youtube.com/watch?v=oVFcWtxb51c

Oder wie es Albert Einstein gesagt haben soll, „Es ist Wahnsinn, immer dasselbe zu tun und trotzdem andere Ergebnisse zu erwarten.”

Dass unsere Welt schon seit langem im Wandel ist und dieser sich ständig beschleunigt, wird wohl jeder für sich selbst festgestellt haben. Der Wandel vollzieht sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Viele merken, dass in dem gegenwärtigen System etwas nicht stimmt und beginnen allmählich genauer hinzuschauen. Ob es um die Politik, die Medien, die Erziehung geht, es ist spürbar, dass eine Veränderung ansteht, denn so wie bis jetzt kann es definitiv nicht weiter gehen.

Hier treffen sich die Querdenker, die Visionäre und Praktiker, die bereits eine neue Zukunft sehen und sie auch für sich erschaffen.

Bist du neugierig? Schaue einfach herein.

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19