Q...

Väčšina ľudí nemá realistickú predstavu o tom, ako je náš svet v súčasnosti štruktúrovaný. Možno je to tak najlepšie, pretože ak by poznali pravdu, mohli by stratiť pôdu pod nohami. Mohli by prísť o rozum.

Ale niektorí ľudia majú radi pohodlie otroka. A namiesto toho, aby premýšľali o tom, čo môžu urobiť, aby pomohli zničiť zlo a vytvoriť nový, lepší svet, začnú sa hnevať a kritizovať. Namiesto toho, aby sa v pokore klaňali a ďakovali, že na nich niekto myslel a riskoval svoj život preto aby odstránil zlo, ktoré ohrozuje všetky ľudské bytosti.

Na začiatku boli dvaja odvážni muži, ktorí videli, že smerujeme do priepasti a čo sa musí stať, aby svet prežil.

Do svojho plánu zahrnuli niekoľko ďalších statočných a schopných mužov a začali vymýšľať plán na záchranu ľudstva. Títo muži sa nazývali Q*Team |

Úplne dobrovoľne a s vlastnými finančnými prostriedkami tím Q v zákulisí zorganizovali veľkú schému na zvrhnutie kabalov - Deep State - khazarskej mafie, ktorá pracovala na najnovšom pokuse o zotročenie ľudstva navždy.

Prezident Trump bol prvým prezidentom v histórii ľudstva, ktorý dobrovoľne pracoval ako jeden, vzdal sa svojho platu 440 000 dolárov, platil si vlastnú ochranku, svojich kuchárov, personál kuchyne (bolo niekoľko pokusov otráviť ho), svojich zamestnancov. Bol zakladateľom tohto tímu s Johnom F. Kennedym Jr.

Patria sem aj Caroline Bissett-Kennedy, generál Michael Flynn, Julian Assange, admirál Roger.

Neboli nikým vybratí pre toto úsilie a nikým menovaní. Na tomto pláne podrobne pracovali asi 25 rokov. Stále pracujú dobrovoľne a na vlastné náklady, riskujú životy svojich rodín, svojich detí a vnúčat a všetkých generácií po nich až do deviateho kolena.

Zodpovednosť, ktorú na seba vzali, je obrovská – za existenciu planéty Zem a planetárov. Nemusia sa nikomu zodpovedať, pretože to robia dobrovoľne.

Sú však aj takí, ktorí sa sťažujú, že napredujú príliš pomaly, radia, čo treba robiť, kritizujú...

Tím Q je na rovnakej úrovni s každým na planéte. Takže tí, ktorí na nich nájdu chybu a sú nespokojní, môžu tú prácu robiť lepšie a rýchlejšie.

Rozložiť štruktúry Deep State kabalov, OSN, Federálny rezervný systém, Davos, Zern, CIA, NATO, Európska únia, Výbor 300, Rímsky klub, Bilderbergský klub, Vatikán, Svetová zdravotnícka organizácia, zmocniť sa bánk Rothschild, Big Pharma, Big Tech, Big Media... a všetkých ich prisluhovačov na nižších úrovniach krajín.

Nahradiť bankový systém a hlasovací systém.

Odpusť im Pane! Nevedia, o čom hovoria!

V zákulisí sa dejú obrovské veci! Chcete, aby sa planéta stala tým, čím je teraz Ukrajina?

Naši svetelní bojovníci robia všetko pre to, aby sme sa dostali cez tento oheň s čo najmenším počtom obetí. Všetko by sa malo robiť čo najtichšie a nenápadne v zákulisí, bez toho, aby to vzbudzovalo príliš veľkú pozornosť.

V stávke je veľa: TERAZ ALEBO NIKDY!!!

Temní ukradli jaderné bomby, majú tie skalárne energetické zbrane, ktoré môžu použiť na spustenie všetkých druhov prírodných katastrof. Celá planéta je nimi posiata. Tu prikladám mapku.

Pozdĺž amerického pobrežia boli do lodí naložené kontajnery s balistickými raketami. Pri každom pohybe Bielych klobúkov hrozili, že potopia New York do mora. Alebo akékoľvek iné strategické mesto či lokalitu. Americká armáda niekoľko mesiacov prehľadávala každý kontajner na lodiach a zbierala predmetné rakety.

V zákulisí prebieha veľa práce.

Tmavé sily majú pod morom, pod zemou základne, už prevzali planétu.

Iskra L.

„Toto je len špička ľadovca. Udržujte vieru a držte smer, moji bratia a sestry! Ak si myslíte, že sa nič nedeje, verte mi: všetko sa deje !!!! “

Carolyn Bessetet-Kennedy

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19