Das Leben auf dem Forschungsschiff (David Wilcock/Corey Goode Interview) - 27.September 2015

von erst-kontakt @ 2015-09-28 – 11:45:46

Beschreibung: rstkontakt INFOS LOGO
Das Leben auf dem Forschungsschiff

ŽIVOT NA VÝSKUMNEJ LODI

Vor kurzem wies Cobra in seinem aktuellen Bericht über das Sonnensystem darauf hin, dass Corey eine zutreffende Beschreibung des Lebens auf den Schiffen für die Zeit vor 2012 ausführt.

Hier nun für euch die Übersetzung, etwas zusammengefasst. Antares

Dies ist erneut ein Interview, welches David Wilcock [DW] mit Corey Goode [CG] führt.

DW: Herzlich willkommen, Corey. Danke, dass du uns heute weitere Detail als Insider aus dem geheimen Raumfahrtprogramm mitteilen möchtest. Sicher ist für einige Leute der Rahmen dieses Programms möglicherweise schwierig zu akzeptieren. Zugegeben, wir gingen im Jahr 1969 auf den Mond. Einige Leute würden sagen, angeblich gingen wir zum Mond. Aber es scheint wir taten zumindest einige realen Sachen auf dem Mond, und dann gingen wir nicht wieder zurück. Sie setzen die Flagge dort. Es liefen ein paar Missionen und oh, waren dann fertig?! Angeblich hatten sie gesehen, was sie wollten. Die meisten Menschen meinen wohl wir hätten nicht viel ausserhalb der Erde bewerkstelligt. Was ist der wahre Umfang dessen, womit wir es zu tun haben? Wenn die Wahrheit herauskommt, was werden wir hören?

DW – Vítam ťa Corey. Ďakujem, že si ako insider ochotný dať nám podrobnosti z tajného vesmírneho programu. Iste je to pre mnohých ťažko akceptovatelné. V roku 1996 sme išli na Mesiac, niektorí povedia – údajne. Ale vyzerá to tak, že sme robili reálne veci na Mesiaci a nevrátili sme sa. Dali sme tam našu vlajku; prebiehlo niekoľko mísií a boli sme hotoví?! Údajne nám ukázali to čo oni chceli. Väčšina ľudí myslí, že toho nebolo veľa čo sme mimo Zeme spravili. Aký je skutočný rozmer toho s čím máme dočinenia. Keď sa zverejní pravda čo budeme počuť?

CG – To bude ohromujúce. Dozvieme sa, že v Slnečnej sústave je obrovská infraštruktúra, začínajúc baníctvom v Asteroídnom pásme a na mesiacoch a planétach – na ťaženie prírodných zdrojov pre priemysel, ktorý vyrába technológie a potom sú tam kolónie s ľuďmi, ktorí v tých priemyselných komplexoch pracujú a podporujú tú priemyselnú mašinériu, ktorá sa šíri celou slnečnou sústavou.

CG: Nun, es wird überwältigend. Wir werden erfahren, dass es eine riesige Infrastruktur im gesamten Sonnensystem gibt, beginnend mit dem Bergbau im Asteroidengürtel und auf Monden und Planeten, um Rohstoffe für industrielle Komplexe zu beschaffen, die Technologien produzieren und dann sind da Kolonien mit Menschen, die in diesen Industriekomplexen arbeiten und diese riesige industrielle Maschinerie unterstützen, die durch unserer gesamtes Sonnensystems geht.

Beschreibung: D_Promo_E4LifeResearchVessel

DW: Wir konnten keine Basis in einem Gasplaneten bauen, richtig? Weil es zu heiss wird, und der Luftdruck zu hoch ist?

CG: Ja, dort ist zu viel Druck.

DW: Also, wenn wir nach diesen Kolonien suchen, wo befinden sie sich?

CG: Grundsätzlich sind Kolonien das, wie wir den Bereich nennen, wo Familien und Menschen leben. Dort gibt es auch verschiedene Arten von Örtlichkeiten. Es gibt Einrichtungen in innen ausgehöhlten Asteroiden, wo die Rohstoffe gewonnen werden. Es gibt sie überall auf dem Mars, unterirdisch natürlich, auf verschiedenen Monde der Gasriesen und eben auf unserem eigenen Mond.

DW: Würdest du eine Schätzung wagen, wie viele verschiedene Einrichtungen oder verschiedene Orte, die gebaut wurden, es in unserem Sonnensystem gibt?

DW – Na jednej plynovej planéte sme nemohli postaviť žiadnu planétu, správne? Lebo je tam horúco a tlak vzduchu vysoký?

CG – Áno, tam je príliš veľa tlaku.

DW – Teda keby sme hľadali kolónie, kam musíme ísť?

CG – Zásadne sú kolónie miesta kde žijú rodiny a ľudia. Sú tam aj rozličné osady.  V asteroidoch existujú zariadenia kde sa ťažia prírodné zdroje. Všade na Marse, samozrejme vo vnútri, na mesiacoch okolo plynových obrov (planét) a na našom Mesiaci

DW – Odvážil by si sa odhadnúť koľko rôznych základní alebo osád je v našej slnečnej sústave??

CG – V našej slnečnej sústave je všetko – od malých zaisťovacích systémov 18 – 40 ľudí len na Marse, k tomu prídu rôzne na Lagranžových bodoch a tie, ktoré sú v celej slnečnej sústave.

DW – Čo sú Lagránžové body?

CG – Sú to body medzi planétami alebo telesami, majú nepretržitú gravitačnú silu alebo tú istú príťažlivosť zo všetkých oblastí, od všetkých zón kde zostáva je akýsi druh geostacionárneho alebo štacionárneho bodu. Neviem počet. Existujú stovky tých zariadení.

DW – Koľko zamestnancov môžu mať napríklad tie väčšie zariadenia?

CG – Keď hovoríme o niektorých väčších, tak viac ako milión ľudí.

DW – Skutočne?            CG – nemyslím, že ich je mnoho, ale mnohé majú stotisíce zamestnancov.

CG: In unserem Sonnensystem gibt es alles – von kleinen Sicherheitsvorposten von 18 bis 40 Menschen auf dem Mars allein, zu den Einrichtungen, die in verschiedenen Lagrange-Punkten im gesamten Sonnensystem umher schweben.

DW: Was sind Lagrange-Punkte? [Erläuterungen dazu sind hier zu finden!]

CG: Sie sind Orte zwischen Planeten oder Körpern, die eine ununterbrochene Gravitationskraft oder eine gleiche Anziehungskraft aus allen Bereichen haben, von allen Zonen, wo eine Art von geostationärem oder stationärem Punkt bleibt. Ich weiss wirklich keine Anzahl. Es gibt Hunderte von Einrichtungen.

DW: Wie viel Personal haben beispielsweise einige der grösseren Einrichtungen?

CG: Nun, wenn wir über einige der grösseren Kolonien sprechen, weit über eine Million Menschen.

DW: Wirklich?

CG: Ja. Ich glaube nicht, dass es zahlreiche davon gibt, aber nicht wenige haben Hunderttausende.

DW: Wird es kälter und härter, an einem Ort zu leben, wenn man weiter von der Sonne weg ist?

CG: Das erledigt die moderne Technologie.

CG: Wir können die Lebensbedingungen, die für uns bequem sind, überall produzieren. Und selbst die Schumann-Resonanz, die es hier auf der Erde gibt. Die Erde hat eine bestimmte Schwingungsresonanz, die Pflanzen und Menschen gesund hält. Die Schumann-Resonanz wurde in Raumfahrzeuge, Kolonien und Einrichtungen „erzeugt“, um die Menschen gesund zu erhalten. Und der Luftdruck wird durch die Schwerkraft gesteuert.

DW – Je tam zimšie a tvrdšie žiť na tom mieste keď je to ďalej od Slnka?

CG – To vybaví nová technológia. My môžeme vytvárať pohodlné životné podmienky všade. A tiež samu Schumanovú rezonanciu, ktorá je tuná na Zemi. Zem má istú vibráciu, ktorá udržiavia zdravie rastlín, ľudí. Tá Schumanova rezonancia bola „vyrobená“ vo vesmírnych lodiach, kolóniách a zariadeniach aby ľudia zostali zdraví. A tlak vzduchu je riadení príťažlivosťou.

DW – Ako to presne je s to príťažlivosťou? Očividne má Zem istú hmotnosť/masu a rýchlosť pádu je v proporcii s ňou. Podľa NASA by sme na Mesiaci poskakovali. Ako sa to kompenzuje?

CG – Oni majú vo vozidlách brnenie-príťažlivosti, brnenie na podlahe – do toho sa zavedie elektrina čím sa vytvára elektro-gravitačné pole, umelá gravitácia.

DW – Akú sú rozdiely vo veľkosti platní?

CG – Tie platne majú rozličné veľkosti. Rozličné veľkosti chodieb. Ale tie platne sú 5-7 cm hrubé, zapadajú do seba ako pri detských kostkách alebo sú zazubené.

DW: Wie ist das genau mit der Schwerkraft? Offensichtlich hat die Erde eine gewisse Masse und die Fallbeschleunigung ist proportional dazu. Also, laut NASA, würde man auf den Monden hüpfen. Wie wird das kompensiert?

CG: Nun, sie haben die Schwerkraft-Panzerung in den Fahrzeugen, Verriegelungs-Panzerung in den Böden, darin wird Strom eingesetzt, um ein Elektro-Gravitationsfeld, eben künstliche Schwerkraft zu erzeugen.

DW: Wie ist die verschieden Grösse der Platten?

CG: Ja sicher variieren die Platten in den Grössen. Es sind unterschiedliche Grössen von Fluren. Doch diese Platten, 5-7 cm dick, greifen ineinander wie bei den Kinderbausteinen oder werden zusammen verzahnt.

DW: Nun möchte ich nach ein wenig mehr Informationen fragen. Du hast gesagt, dort leben die Menschen. Ist alles streng zweckmässig und gerade – mit einer ganzen Reihe von Räumen, wie Kojen, oder haben sie ein schönes, grosses Atrium mit Wasserfall? Haben sie grosse gemeinsame Treffpunkt-Bereiche?

DW – rád by som sa opýtal viac. Povedal si, že tam žijú ľudia. Je to striktne účelové a rovné – s radou miestností v jednej rade ako kóje alebo majú pekné veľké atrium s vodopádom? Majú spoločenské miestnosti?

CG – v podstate sme tam nechodili keď som bol na výskumnej lodi. Sú to ICC vlastné kolónie. Keď práve nemali jedného z ich ľudí na opravu kritického kusu stroja alebo technológia, ktorá bola poškodená tak požiadali špeliasta z našej výskumnej lode, ktorý mal tú žiadajúcu úroveň. A za tých špeciálnych okolností sme do tých kolónií išli – pod zvláštnym rozkazom nehovoriť alebo komunikovať s ľuďmi z tej kolónie. Boli sme strážení. Nedovolili sa nám prechádzky ani jedlo. Boli sme eskortovaní priamo na to miesto kde sme robili opravu a potom eskortovaní späť na našu loď.

CG: In der Regel, wenn ich auf dem Forschungsschiff war, haben wir all das normalerweise nicht besucht. Sie waren unternehmenseigene Kolonien des ICC (Interplanetary Corporate Conglomerate). Falls sie gerade nicht einen ihrer Leute hatten, um ein kritisches Stück von Maschinen oder Technologien, die beschädigt waren, zu beheben, gab es in der Regel einen Spezialist an Bord unseres Forschungsschiffes, der über dieses Know-how verfügte. Und nur unter diesem besonderen Anlass durften wir in die Kolonien gehen – unter strengem Befehl, nicht zu reden oder mit einem der Menschen in den Einrichtungen oder den Kolonien zu interagieren. Wir waren unter Bewachung. Uns wurden weder Touren noch Mahlzeiten angeboten. Wir waren direkt zu dem Ort eskortiert, wo wir die Wartung durchzuführen hatten und dann sofort zu unserem Schiff zurück eskortiert, um den Platz zu verlassen.

DW: Konntest du zur Erde kommen während deiner Arbeit dort?

CG: Nein, während der „20 und mehr“ Jahre war jeder völlig von der Erde abgeschnitten, Nachrichten, einfach bezüglich allem, was mit der Erde zu tun hatte. Wir konnten weder Nachrichten noch Fernsehen oder andere Informationen bekommen.

DW: Durftet ihr Bücher und Zeitschriften zum Lesen mitbringen?

CG: Nein, noch nicht einmal ein Foto von unserer Familie oder so etwas. Alles, was wir hatten, wurde uns dort zu Beginn gegeben.

DW: Du sprachst zuvor über diese Smart-Glas-Pads. Hattest du dazu Zugriff, als du auf diesem Forschungsschiff warst?

DW – Mohol si prísť na Zem počas tvojej práce tam?

CG – Nie, počas „20 a viac“ rokov bol každý odrezaný od Zeme, správ, jednoducho od všetkého čo malo so Zemou niečo spoločné. Nemohli sme mať žiadne informácie.

DW – Hovoril si o Smart-Glas_Pads. Mal si prístup k tomu keď si bol na tej lodi?

CG – Keď sme boli nasadení.

DW – Okay. Vedeli čo si robil? Boli kontrolné záznamy? Alebo podobné keď si sa pokúsil pozrieť?

DG – som si istý, že tot am bolo. Na výskumnej lodi to bolo voľnejšie ako na vojenských lodiach. Oni nazývali vedcov vždy „vajcové hlavy“. Ale boli v poriadku. Často som strávil veľa času pozeraním na Smart-Glas-Pads. Mal som veľa výpadov. Každý mal „výučbu- prázdnych časov“. Nemal si len jeden Job/prácu. Ja som bol vyučený v komunikácii a a niekoľko iných vecí. Ale väčšinou som bol v laboratóriách keď som ukončil inú prácu a tak zostávalo niekoľko hodín pre Smart-Glas-Pads.

CG: Wenn wir im Einsatz waren, ja.

DW: Okay. Wussten sie, was du getan hattest? Gab es eine Überwachungsaufzeichnung oder ähnliches, wenn du versucht hast, nachzuschauen?

CG: Ich bin mir sicher, dass es diese gab. Auf dem Forschungsschiff ging es viel gelassener zu, als ich es von den militärischen Schiffen hörte. Sie nannten die Wissenschaftler immer „Eierköpfe“. Sie waren jedoch völlig in Ordnung. Häufig verbrachte ich viel Zeit damit, auf den Smart-Glas-Pads zu schauen. Es gab eine Menge von Ausfallzeiten für mich. Jeder hatte eine „Leerzeiten-Ausbildung“. Du hattest nicht nur einen Job. Ich war für die Kommunikation und ein paar andere Dinge geschult. Aber zu einem grossen Teil der Zeit war ich in einem der Labors, wenn einiges der anderen Arbeiten getan war, und da blieben so einige verbleibende Stunden für die Smart-Glass-Pads.

DW: Waren die Menschen dabei mehr geneigt, sich zu treffen und miteinander zu reden oder wollten sie eher unbedingt am Smart-Glass-Pad allein sein und versuchen, weitere interessante Dinge zu lesen.

CG: In den allermeisten Fällen hattest du nur Zugriff zu den Smart-Glass-Pads, wenn du im Dienst warst. Du konntest dich auch mit anderen Menschen unterhalten und hören, welchen Klatsch es so gibt.

DW: Hattest du dort bestimmte Leute, die etwas wie enge Freunde waren?

DW – Boli tí ľudia naklonení stretávať sa a hovoriť alebo chceli v Smart-Glas-Pads byť sami a pokúšali sa čítať ďalšie zaujímavé veci?

CG – Vo väčšine prípadov si mohol byť v Smart-Glas-Pads len v službe. Mohol si hovoriť tiež s inými ľuďmi a počúvať klebety.

DW – Mal si istých ľudí, ktorí boli niečo ako priatelia?

CG – Ja som bol hlavne s niektorými „vajcovými hlavami“ alebo vedcami lebo som s nimi trávil veľa času. Bol som udelení k spacej kabíne s 18-24 ľuďmi. Poznal som tam niekoľko ľudí ale oni skutočne veľmi rotujú/pracujú.

DW – O akých veciach si hovoril s nimi? Myslím, že pre väčšinu je ťažké predstaviť si interview alebo si predstaviť ako sa v tom svete žije. Nie je to časom obyčajné alebo nudné?

CG – Áno bolo to veľmi nudné. Hovorili sme len o našej práci, čo sa možno na Zemi deje a špekulovali čo niekto študuje. Normálne klebety.

CG: Ich war vor allem nahe mit einigen der „Eierköpfe“ oder Wissenschaftlern, weil ich viel Zeit mit ihnen verbrachte. Und ich war einer Schlafkabine zugewiesen, der in der Regel 18 bis 24 Personen zugeordnet waren. Ich kannte da einige Leute, aber die Menschen rotierten wirklich sehr viel.

DW: Über welche Art von Dingen hast du mit diesen Leuten geredet? Ich meine, ist es schwer für die meisten, sich die Interviews anzusehen und sich vorzustellen, wie es wäre, in dieser Welt zu leben. Wird es nach einer Weile gewöhnlich oder langweilig?

CG: Ja, es war sehr langweilig. Wir würden nur über unsere Arbeit sprechen und über das, was möglicherweise auf der Erde manchmal so vor sich geht, spekulieren, was andere Leute studierten, als wir beauftragt wurden, bestimmte Dinge zu studieren. Eben nur eure normale Art des Geplauders.

DW: Wie oft hast du verschiedene Einrichtungen besucht, als du auf diesem Forschungsschiff warst? Du sagtest, du warst 6 Jahre dort.

CG: Es gab nur wenige Gelegenheiten. Nur dreimal besuchten wir aktuelle Kolonien und mehrmals die Industriekomplexe, um Reparaturen durchzuführen.

DW: Das sind so etwas wie Fabrikanlagen?

CG: Ja, wie eine Fabrik. Und bei einer Gelegenheit waren wir bei einem Bergbaubetrieb im Asteroidengürtel. Dies war wirklich nur ein Drei-Mann-Betrieb innerhalb eines Asteroiden. Dort gab es hauptsächlich Roboter und ferngesteuert arbeitende Vorrichtungen. Diese drei rotierten eben mit der Aufsicht.

DW: Wie gross war diese Anlage?

DW - Ako často si navštívil zariadenia keď si bol na lodi? Bol si tam 6 rokov.

CG – bolo len málo príležitostí. Len trikrát sme navštívili kolónie a viackrát priemyselné komplexy z dôvodu opravy.

DW – Je to niečo ako fabriky?

CG – Áno. A pri tej príležitosti sme boli v jedenej bani v asteroídnom pásme. Bola to skutočne prevádzka len s tromi ľuďmi v tom Asteroide. Boli tam hlavne roboty a dialkovoovládané zariadenia. Tí traja rotovali s tým dohľadom.

DW – Aké veľké bolo to zariadenia?

CG – Bolo to na extrémne veľkom asteroide a tou baňou sa to stále väčšovalo.

DW – Ako sa to mohlo zväčšovať? Tomu nerozumiem.

CG – Veľkosť vnútorného priestoru sa zväčšovala tými vŕtaniami. Dalo sa vidieť keď začali vykopávať a ako robili pokroky v tom veľko asteroide.

DW – Keď hovoríš, že si za 6 rokov navštívil len tri kolónie a iné priemyselné zariadenia tak nerobí to dojem, že to bola tvoja hlavná práca.

CG – Nie nebolo to napínavé. Množstvo z toho čo sme robili bolo študovanie. Myslím, že sa to dá nazvať mimozemské organizmy za extrémnych okolností/podmienok. Moderná biológia a veda sa teraz pokúšajú novo-definovať čo je život. Založené na tom čo som videl a skúmal existoval plasma-život, iné druhy energetického života, ktoré v podstate boli ako amóby a boli živené elektromagnetickým polom Jupiteru. Pokúšali sme sa získať vzorky. Oni boli veľké a keď sa pokúsi z nich odobrať malú vzorku tak v podstae zomrú alebo zhnijú. Neboli v stave zobrať vzorku...

CG: Nun, das war auf einem extrem grossen Asteroiden und der wurde immer grösser durch den Bergbau.

DW: Wie konnte er grösser werden? Das verstehe ich nicht.

CG: Die Größe des Innenraums der Bohrung wurde immer grösser und grösser. Man konnte sehen, dass sie zu graben begannen und immer mehr Fortschritte machten in diesem einen grossen Asteroiden.

DW: Wenn du also nur drei Kolonien und einige andere Industrieanlagen in sechs Jahren besucht hast, klingt das wirklich nicht wie die Hauptarbeit, die du hattest.

CG: Nein, es war nicht super spannend. Eine Menge von dem, was wir taten, war studieren. Ich denke, man würde sie ausserirdische Organismen unter extremen Lebensumständen nennen. Die moderne Biologie und Wissenschaft versuchen gerade neu zu definieren, was das Leben ist. Basierend auf dem, was ich sah, dem Leben, das ich sah und untersuchte, gab es Plasmatisches Leben, andere Arten von energetischen Typen des Lebens, die im Grunde wie riesige Amöben aussahen und vom elektromagnetischen Feld des Jupiters gefüttert wurden. Sie versuchten, Proben von denen zu erhalten. Sie waren so gross, würden sie kleine Proben davon nehmen, würden sie im Grunde sterben oder wie verfaulen. Sie waren nicht in der Lage dazu …

DW: Was war an ihnen, dass die Raumfahrtprogramme entschieden hatten, dass sie tatsächlich noch am Leben sind?

CG: Naja. Sie waren nicht nur am Leben, sie zeigten Anzeichen von Empfindungsfähigkeit.

DW: Wirklich?

CG: Ja. Sie waren sich ihres Selbst bewusst. Sie hatten lebenserhaltende Eigenschaften. Es gab eine Menge Dinge, die sie taten, an ihnen testeten, dass ich denke, es wäre nicht sehr ethisch, es zu ergründen und hier aufzuführen…

DW – Čo bolo na nich, že vesmírne programy rozhodli aby ešte žili?

CG – Oni nie len žili ale ukazovali náznaky schopnosti citlivosti. DW – skutočne?

CG- Áno. Oni si boli vedomí sba. Mali život-udržiavajúce vlastnosti. Bolo veľa vecí čo robili a skúmali na nich a myslím, že by to nebolo veľmi etické o tom tuná hovoriť...

DW – Ale ja myslím, že typický bežný pohľad na biologický život je, že jedia, vylučujú, pohybujú sa, dýchajú...

CG – a cítia

DW – Správne, sú to buňky a biologický materiál ...

CG – Je to život založený na uhlíku.

DW – Teda život nemá buňkovú štruktúru? Nie je to ako plasma, ktorá je prepojená buňkami?

CG – Nie ale správali sa ako jednobunečné organizmy v zmysle reprodukcie.

DW: Nun, ich meine, die typische herkömmliche Ansicht des biologischen Lebens ist, dass sie essen, ausscheiden, sich fortbewegen, atmen …

CG: … und fühlen.

DW: Richtig. Da sind Zellen und biologisches Material…

CG: Ja. Es ist Kohlenstoff-basiertes Leben.

DW: Also hat das Leben keine Zellstruktur? Es ist nicht wie das Plasma, das durch Zellen verbunden ist.

CG: Nein, aber sie verhielten sich wie einzellige Organismen in der Art der Reproduktion.

DW: Sie konnten sich tatsächlich vermehren?

CG: Ja. Es heisst doch Mitose, wie sie sich teilen?

DW: Richtig.

DW – oni sa skutočne množia?          CG - Áno. Volá sa to množenie mitóza?

DW – Áno, správne.

CG – Tiež bol skúmaný život v oceáne pod ľadom na jednom Jupiter-mesiaci... bolo to niečo ako veľryby a Delfiny,

DW – Skutočne?         CG – Áno. Je to niečo mimo vedeckých štúdií.

DW – Ako je rozšírený život v našej slnečnej sústave?

CG – Je skoro všade keď zahrnieš aj mikroskopickú úroveň. Dá sa dokonca nájsť v zamrznutom stave aj voľne plujúc v priestore.

CG: Es wurden aber auch einiges Leben im Ozean bei einem der Jupitermonde unter dem Eis untersucht… Es gab etwas wie Wale oder Delfine.

DW: Wirklich?

CG: Ja. Es ist so einiges ausserhalb der wissenschaftlichen Studien.

DW: Wie verbreitet ist das biologische Leben in unserem Sonnensystem?

CG: Es ist so ziemlich überall, wenn du die mikroskopische Ebene einschliesst. Es lässt sich sogar frei schwebend im Raum gefriergetrocknet finden.

DW: Okay, wenn wir nun jenseits des mikrobiellen Lebens schauen, gibt es tatsächlich kleine Wesen, die auf diesen Monden herumlaufen können, wie die Monde des Jupiters? Wenn Europa ein Wasser-Mond ist, gibt es trockene Monde? Gäbe es Leben, das auf der Oberfläche eines trockenen Mondes leben könnte?

CG: Es gibt einiges Leben auf dem Mars. Es gibt eine kleine Tierwelt, die vor allem graben, sich einwühlen. Es gibt Pflanzen auf dem Mars, die sehr… wir würden so etwas in der Wüste finden … sehr robust sind. Dort gab es diesen einen Busch, der lila und rot war und riesige Dornen hatte. Eine Art gedungener Busch mit spitzen Blättern, wie Dornen an der Spitze, die lila und rot gestreift waren.

DW: Wie würdest du losgehen, um diese Sträucher zu sehen? Welche Art von Anzug müsstest du tragen?

DW – Okay, keď sa pozrieme mimo mikrobiologického života: skutočne existujú malé bytosti na mesiacoch, ktoré tam môžu voľne behať ako na Mesiaci Jupitera? Keď je Európa vodný mesiac – existujú aj suché? Bol by život možný na povrchu suchého mesiaca?

CG – Na Marse je rôzny život. Malý svet zvierat, ktoré predovšetkým hrabú a schovajú sa. Sú tam veľmi odolné rastliny... našli by sme v púšti.... bol tam jeden krík, ktorý bol fialový a červený a mal obrovské pichliače. Akýsi druh zakrpateného kríka so špicatými listami, ako pichliač na konci lista, ktoré boli fialovo-červeno čiarkované/pásované.

DW – Ako by si išiel hľadať tie kríky? Aký oblek by si mal mať?

CG – Ľahký oblek, žiadne tlakové vybavenie.

DW – Potreboval si sklenenú helmu?

CG – Áno a dýchaciu masku.

CG: Es gab einen leichten Anzug, keine Druckausrüstung.

DW: Brauchtest du einen Glashelm?

CG: Ja. Und eine Atemschutzmaske.

DW: Zurück zum Forschungsschiff. Wie viele Menschen waren mit auf der Koje im Schiff?

CG: Mal mehr, mal weniger. Etwa bis zu 24 Personen könnten bleiben. Es waren irgendwo zwischen 18 und 24.

DW: So müssen alle zusammen in einem Zimmer schlafen. Wie beim Militär?

CG: Ja. Und wir hatten Etagenbetten, die in den Wänden waren. Wir mussten dort in der Koje auch sitzen. Jeder hatte ein kleines Regal für seine Sachen.

DW: Galt der 24-Stunden-Zyklus, wie auf der Erde?

CG: Genau.

DW: Wurde das Schiff so beleuchtet, dass sich eure Körper auf den Zyklus einstellen konnten?

DW – Späť k výskumnej lodi. Koľko ľudí bolo v tej kóji na lodi?

CG – niekedy viac, inokedy menej. Zostať mohlo do 24 ľudí. Bolo to niekde medzi 18 a 24.

DW – takže museli spať všetci spolu v jednej miestnosti? Ako u vojska?

CG – Áno a mali sme poschodové postele, ktoré boli v stene. Museli sme tam aj sedieť. Každý mal malú poličku pre osobné veci.

DW – bol 24-hodinový cyklus ako na Zemi?      CG- Áno.

DW – bola tá loď osvetlená aby sa vaše telá mohli prispôsobiť na ten cyklus?

CG – Jedného dňa sa pokúsili dodržať ten cyklus a držali schumanovu-rezonanciu, ktorá udržuje zdravé ľudské telo.

DW – mali niektorí aj nočné smeny?

CG Ale áno. Ľudia boli neustále v službe.

DW – Odkiaľ prichádzala voda? Na Zemi potrebuje voda kolobeh mraky-dážď. Ako to funguje v strede vesmíru?

CG – V slnečnej sústave nie je nedostatok vody. Povedzme totakto... recykluje sa.

DW – teda tá loď je navrhnutá tak, že dokáže všetko znova-spracovať?

CG – Je to veľmi uzatvorený systém, autark, a všetko sa recykluje.

CG: Sie versuchten einen Tages – Zyklus einzuhalten und hielten die Schumann-Resonanz aufrecht, die der menschliche Körper aus gesundheitlichen Gründen verwendet.

DW: Haben einige Leute Nachtschicht?

CG: Oh ja. Ständig waren die Menschen im Dienst.

DW: Woher kam das Wasser? Auf der Erde erfordert der Wasserkreislauf Wolken und Regen. Wie klappt das mitten im Weltraum?

CG: Wasser ist im Sonnensystem nicht knapp. Sagen wir es nur auf diese Weise… alles wird recycelt.

DW: Also ist das ganze Schiff entworfen, um alles wiederzuverwerten?

CG: Es ist ein sehr geschlossenes System, ein autarkes, geschlossenes System. Ja und alles wird recycelt.

DW: Wie ist das mit den Mahlzeiten? Gibt es vegetarisches Essen, ebenso wie Fleisch-Menüs?

CG: Die Qualität davon hat sich geändert, doch sie hatten einen Replikator, der eine bestimmte Auswahl an Speisen produzierte. Es gab auch Hydrokultur-Bereiche, in denen einige frische Lebensmittel wuchsen.

DW: Also drückt man auf den Knopf für „Cheeseburger“ auf dem Replikator und bekommt einen Cheeseburger?

CG: Nein, so war es nicht. Nein. Du drückst einen Knopf und erhältst einen Schmorbraten oder so ähnlich.

DW: Was waren deine Lieblingssachen aus dem Replikator?

DW – Ako to je s jedlom? Vegetariánske a tiež mäso a ryba?

CG – Kvalita toho sa zmenila ale mali aplikátor, ktorý určité jedlá vyrábal. Bola tam tiež hydrokultúra, v ktorej rástlo čerstvé jedlo.

DW – Teda stlačíš na relikátori „cheesburger“ a dostaneš ho?

CG – Tak nie. Ty stlačíš tlačítko a dostane pečené a podobne.

DW – čo bolo tvoje obľúbené jedlo?      CG – Pečené mäso a zemiakové pyré.

DW – A chutil presvedčivo?       CG  - Áno, bolo skutočne dobré.

DW – Malo správnu teplotu alebo muselo sa zohriať?        CG – Nie, prišlo horúce.

DW – mohol si vidieť za sklo ako sa to jedlo pripravuje?

CG – Vyzerá to v podstate ako mikrovlnka, v tej veľkosti. Ty dáš do vnútra tanier, stlačíš tlačítko toho čo by si chcel, potom to robí hluk a zjaví sa to jedlo - hotovo.

CG: Ich mochte oft Schmorbraten und Kartoffelpüree.

DW: Hat der Schmorbraten auch überzeugend geschmeckt?

CG: Ja, wirklich gut.

DW: War es in der richtigen Temperatur oder musste man es erwärmen?

CG: Nein, es war bereits heiss.

DW: Kannst du sehen, wie das Essen im Inneren hinter Glas entsteht oder war es dunkel?

CG: Es sieht im Grunde wie eine Mikrowelle aus, in dieser Grösse. Du stellst den Teller hinein, schliesst die Tür, drückst die Taste von dem, was du willst, dann macht es einen Lärm und es erscheint. Fertig.

DW: Welche Art von Lärm war es?

CG: Ähnlich wie bei einer Mikrowelle. Wenn du etwas replizierst…nun, man könnte es „drucken“ (print) nennen.

DW: Gab es einen Namen für das Gerät? Wie bezeichnet man es?

CG: Ein Drucker (printer).

DW: Wirklich?

CG: Ja.

DW: Woher weißt du, was du erhalten könntest? Gab es wie eine Digitalanzeige zum Scrollen für die Menüs?

DW – Aký druh hluku to bol?                 CG – Podobný mikrovlnke. Ako keď niečo kopíruješ ... mohlo by sa to nazvať (print) tlačiť.

DW – Mal ten prístroj meno?                CG – Tlačiareň.   Určité tlačítka pre isté jedlo.

DW – A nápoje? Aj limonády a šťavy?     CG – Áno, ale nie z replikátora. Bol tam „darovač“ pre rôzne nápoje.

DW – Zelenina rástla? Nepochádzala z replikátora?

CG – Rôzne druhy zeleniny a zemiaky prichádzali z replikátora, ale zelená zelenina rástla sama.

DW – Keď teda si chcel šalát – bola tam chladnička?

CG – V kuchyni na lodi bolo privované veľa jedla. Vtedy keď si chcel niečo určité a tie prístroje nefungovali alebo vajcia a dodávané jedlo.

CG: Wie bei einer Mikrowelle gab es bestimmte Tasten für verschiedene Mahlzeiten.

DW: Was ist mit Getränken? Gab es eine Limonade oder einen Fruchtpunsch?

CG: Ja, aber nicht durch den Replikator. Es gab Spender für verschiedene Getränke

DW: Wuchs das Gemüse getrennt vom Replikator? Wurde der Salat nicht „gedruckt“?

CG: Es gab einige Gemüse wie Kartoffeln und solche Sachen durch den Replikator, aber einige der anderen grünen Gemüse wuchsen selbst.

DW: Falls du nun den Salat haben wolltest, war da ein Kühlschrank für das Gemüse?

CG: In der Bordküche war einiges vorbereitet. Eben falls du etwas Bestimmtes wolltest, die Geräte (Replikator) mal nicht funktionierten oder du Eier und zugeteilte Lebensmittel bekamst.

DW: Welche Kleidung habt ihr an Bord des Schiffes getragen?

CG: Overalls.

DW: So aus einem Stück?

CG: Ja.

DW: In welcher Farbe?

CG: Nun, verschiedener Zweck, andere Farbe. Manchmal blau, manchmal weiss. Es hing vom Bereich ab, wo du gearbeitet hast.

DW: Was bedeuten die weissen Overalls?

CG: Nein, das weisse bezieht sich nicht auf eine Bezeichnung eines Jobs. Wenn ich im Labor-Bereich mit den „Eierköpfen“/Wissenschaftlern oder wozu auch immer war würde ich den weissen tragen. Wenn ich im Kommunikationsbereich arbeite würde ich nicht den weissen Labor-Overall tragen.

DW: Wenn du zum vorderen Teil des Schiffes gehst und dann mit einem gleichmässigen Tempo ganz nach hinten, wie lange würde das dauern?

DW – Aké oblečenie ste nosili na lodi?            CG   - Overaly.

DW – V akej farbe?   CG – Podľa účelu. Niekedy modré, biele. Záviselo to od oblasti, v ktorej si pracoval.

DW – Čo znamenali biele overaly?

CG – Nebolo to označenie niektorej práce. Keď som pracoval v laboratóriu tak som si obliekol biele, čo som si neobliekol keď som pracoval v komunikačnej oblasti.

DW – Keď si chcel ísť určitým, rovnomerný tempom do prednej časti lode a potom späť– ako dlho to trvá?

CG – Priamym smerom si nemohol ísť. Bol to labyrint. Možno 30-40 minút na tej istej úrovni.

DW –Ako t ovo vnútri hlavne vyzerá? Ktorá farba prevažuje?

CG – Väčšina je jednoducho kov. Bolo mi povedané, že veľa tých prvých lodí boli postavené ľuďmi, ktorí robili ponorky. Teda bol to skutočne ten druh. A pre prípad, že by sa to bezpríťažne kolísalo boli pozdĺž steny držadlá/tyče.

CG: Du konntest nicht geradeaus gehen. Es war wie ein Labyrinth. Wahrscheinlich würde es 30… 45 Minuten dauern, wenn du auf einer Ebene bleibst.

DW: Wie sieht es hauptsächlich drin aus? Was ist die vorherrschende Farbe der Wände?

CG: Nun, das meiste war einfach aus Metall. Mir wurde gesagt, dass eine Menge von diesen ersten Schiffen von Menschen gebaut wurden, die U-Boote bauten. Also war es wirklich in dieser Art. Und falls es mal schwerelos wäre, gab es Handläufe an der Wand entlang, um sich selbst zu führen.

DW: Was war die typische Deckenhöhe im Inneren?

CG: Wahrscheinlich etwa 2,5 Meter (8 Fuss).

DW: Gab es mehrere Decks und du konntest von einer Etage zur anderen gehen?

CG: Ja. Es gab mehrere Decks.

DW: Erinnerst du dich, wie viele Decks?

CG: Ich war vor allem innerhalb von vier Decks, aber ich glaube, es waren mindestens neun.

DW: Hatten sie eine spezifische Klassifikation, wie einen Namen für jedes Deck?

CG: Ja. Sie hatten Bezeichnungen für die einzelnen Bereiche. Es gab „Ebene 1″. Dann mit einem Bindestrich (-), 1-A / 1-B.

DW: Wurden diese Bereiche farblich gekennzeichnet? Waren die Wände in einer gewissen Art und Weise, dass jeder wusste, wo er war?

DW – Aká bola výška vo vnútri ?               CG – Pravdepodobne 2,5 m.

DW – bolo tam viacero poschodí a mohol si ísť od jedného k druhému?

CG – ja som bol na štyroch poschodiach. Ale myslím, že ich bolo najmenej deväť.

DW – Mali klasidikáciu pre lozličné poschodia?

CG – Áno. Pre jednotlivé oblasti mali meno. Bola „úroveň 1“. Potom pomlčka (-) ,1-A...

DW – Boli tie oblasti aj farebne označené?

CG – Áno, veľmi obľúbené boli linky na podlahe, ktoré ťa viedli. Ale väčšino vedel každý ku ktorej oblasti chcel a aké číslo dverí.

DW – povedal si, že Aliancia zamýšľa dať tie technológie ľudstvu keď prejdeme odhalením.

CG – Áno. To je ten plán. Po úplnom odhalení a ke ď prejdeme procesom zaobchádzania s tým odhalením informácií a potom sa uskutočnili súdne pojednávania, rozhodnutia a psychologické zaobchádzanie s tým procesom je chode .... potom budú ľudstvu prinesené všetky tie technológie aby nám zo základu zmenili život. Potom skončil čas dlžobného otroctva, ktorý núti robiť 8-9 hodín denne na zaplatenie nájomného, niekoľko hodín TV, spať a to každý deň opakovať. To bude celkom iný spôsob života - potom.

DW – Kto rozhoduje o tom kto poletí do vesmíru? Budú určité obmedzenia?

CG – Nemám potuchy podľa čoho sa bude rozhodovať. Myslím, že to smeruje k Star Treck civilizácii. Viem, že bude turizmus k mnohým miestam v slnečnej sústave. Interessante Ergänzungen sind auch hier zu lesen.]. A tiež existuje pre ľudímnožstvo nových prác.

DW – Myslíš, že existuje dostatočne veľa lodí, ktoré by transportovali väčší počet ľudí do vesmíru – keď chcú a všetko je otvorené?

CG – Myslím, verím, že áno. Som presvedčený, že už existuje dostatočne veľa lodí pre ne-vojenské účely.

DW – Tak to je skutočne neuveritelné. Ďakujem, že si tu bol. Bolo to veľa špeciálnych detailov. Verím, že si to všetko zažil. Ďakujem za tvoju službu ľudstvu.

CG: Ja, recht populär waren die farbigen Linien auf dem Boden, die dich führen würden. Aber so meistens wusste jeder, zu welchem Bereich und welcher Nummer an der Tür er wollte.

DW: Du sagtest, dass die Allianz beabsichtigt, diese Technologie der Menschheit zu übergeben, wenn wir durch die Offenlegung gehen.

CG: Ja. Das ist der Plan. Nachdem es eine vollständige Offenlegung gab, und nachdem wir durch den Prozess des Umgangs mit der vollständigen Offenlegung von Informationen gelangen und dann die notwendigen Gerichtsverhandlungen stattfanden und der psychologische Umgang mit dem ganzen Prozess in Gang ist… dann werden alle diese Technologien der Menschheit gebracht, um unser Leben grundsätzlich zu ändern. Dann ist die Zeit als Schuldsklaven vorbei, die jeden Tag acht oder neun Stunden arbeiten, um Miete zu zahlen und für ein paar Stunden fernsehen, schlafen gehen und dies dann jeden Tag zu wiederholen. Es wird eine völlig andere Art von Leben sein, danach.

DW: Wer entscheidet, wer in den Raum fliegen wird? Wird es einige Einschränkungen geben, für wen es erlaubt ist?

CG: Ich habe keine Ahnung, wonach es gehen wird. Ich meine, dass es zu einer Star Trek-artigen Zivilisation führt. Ich weiss, schliesslich wird es Tourismus zu vielen Orten im Sonnensystem geben. [ Interessante Ergänzungen sind auch hier zu lesen.] Und es gibt dann eine Vielzahl von neuen Varianten für Tätigkeiten für die Menschen.

DW: Meinst du, dass es genügend Schiffe gibt, um eine grössere Menge Leute von hier ins All fliegen zu lassen, wenn sie wollten, nachdem das alles eröffnet ist?

CG: Ich glaube schon. Ja. Ich bin sicher, es gibt bereits genug Schiffe, um sie für nicht-militärische Zwecke zu nutzen.

DW: Nun, das ist wirklich unglaublich. Ich danke dir sehr, dass du hier warst und für euer Zuschauen. Es waren so viele spezifische Details enthalten … Ich bin davon überzeugt, dass das, was du uns sagst, auch von dir erlebt wurde. Ich denke, es gibt umfangreiche Beweise, die damit korrelieren. Ich danke dir für deinen Dienst an der Menschheit.


Erstkontakt INFOs: Portale im Kosmischen Netz (Interview von Corey Goode und David Wilcock)

von erst-kontakt @ 2015-09-24 – 15:24:39

Beschreibung: rstkontakt INFOS LOGO
Portale im Kosmischen Netz –

Brány vo vesmírnej sieti

Von Justin auf sittsshow.blogspot veröffentlicht; leicht gekürzt und übersetzt von Taygeta

Zusammenfassung und Analyse von

Cosmic Disclosure Episode 12: Portals and the Cosmic Web

 Vesmírne odhalenie, epizóda 12:   Brány a vesmírna sieť

Interview von Corey Goode und David Wilcock

Corey und David diskutieren das Kosmische Netz des Universums und die darin vorkommenden natürlichen Portalsysteme. Sterne und Planeten sind verbunden über ein elektromagnetisches Netz, das wiederum mit der Galaxis und darüber hinaus mit dem ganzen Universum verbunden ist. Diese Verbindungen können verwendet werden, um den Kosmos in wenigen Augenblicken zu durchreisen, aber dazu sind sehr große Fähigkeiten erforderlich.

Corey a David diskutujú kozmickú sieť vo vesmíre a  v tom nachádzajúcu sa/vyskytujúcu sa prirodzených bránových systémov cez elektromagnetickú sieť, ktorá je okrem toho prepojená s galaxiou a celým vesmírom. Tie prepojenia môžu byť používané ne precestovanie celého vesmíru v jednom okamihu ale to vyžaduje vyspelé schopnosti.

Vyzerá to tak, že tajné vesmírne programy prebiehajú fázou rastu a vývoja, v ktorej bola vytvorená technológia, ktorá používa tie tie prepojenia. Je založená na metódach používajúcich už existujúce siete starých Stargates (hviezdne brány), ktoré boli vytvorené vysokovyvinutými bytosťami, ktoré majú prehľad o vývoji rás.

Anscheinend hat das geheime Weltraumprogramm eine Phase des Wachstums und der Entwicklung durchlaufen in der die Technologie geschaffen wurde, die diese Verbindungen verwendet. Sie stützten ihre Methoden auf ein bereits bestehendes Netzwerk von alten Stargates (Sternentoren) ab, das von Wesen geschaffen wurde, die die Entwicklung von Rassen überblicken. 

Das zusammengefasste Gespräch wird in schwarz, der Kommentar von Justin Deschamps (von sitsshow.blogspotgrün und in Klammern dargestellt. Die Links beziehen sich (leider) meist auf die englischen Originalbeiträge.
DW  = David Wilcock,  CG  = Corey Goode

Das alte Stargate Netzwerk  - Staré stargates siete

DW (David Wilcock) – Vítam k ďalšej lekcii cosmic disclosure s Corey Goode. On mi pomáha preskúmať informácie, ktoré mám od mnohých insiderov/zasvätených, ktorí pracovali vo vysoko-tajných programoch. Vždy existovalo to „malé niečo“ – alebo povedzme „veľké“ čo tí ľudia vedeli a zadržiavali kvôli utajovaniu alebo zo strachu. Akokoľvek to je, nikdy som nedostal všetky odpovede, ktoré som hľadal, čo bolo veľmi frustrovacie. Z Coreyho údajov vieme, že v tých tajných programoch existuje jedna Aliancia, ktorá chce aby sme sa dozvedeli pravdu a aby nám bola odhalená technológia tuná na Zemi. Dôrazne žiadali Coreyho aby so mnou spolupracoval a aby tie informácie boli zverejnené čo je dôležité aby ste pochopili čo sa v skutočnosti deje a čo prevyšuje to čo by vedec mohol odhaliť. V tomto porade budeme hovoriť o bránach. Budem konfrontovať Coreyho s vecami, ktoré som počul od iných insiderov aby som zistil či sa zhodujú.

DW – Willkommen zu einer weiteren Lektion Cosmic Disclosure mit Corey Goode. Er hilft mir Informationen zu überprüfen, die ich von einer Vielzahl von Insidern, die in hoch geheimen Programmen gearbeitet haben, gesammelt habe. Es hat immer dieses ‚kleine Etwas’ – oder sollte ich besser sagen ‚große Etwas’ – das diese Leute mehr wussten, aber zurückhielten, möglicherweise aus Geheimniskrämerei oder aus Angst. Wie dem auch sei, ich konnte einfach nie alle Antworten bekommen, die ich suchte – was sehr frustrierend war. Aus Coreys Angaben wissen wir, dass es eine Allianz innerhalb des geheimen Weltraumprogramms gibt, die möchte, dass wir die Wahrheit erfahren und ihre Technologie uns hier auf der Erde enthüllen möchte. Sie haben Corey Goode ausdrücklich darum gebeten mit mir zusammenzuarbeiten, um diese Informationen euch zu übermitteln, um zu helfen zu verstehen, was wirklich vor sich geht, und was weit über das hinausgeht, was ein UFO-Forscher entdecken könnte. In dieser Folge werden wir über Portale sprechen. Ich werde Corey mit einigen Dingen konfrontieren, die ich von anderen Insidern gehört habe, um zu sehen, wie die Angaben übereinstimmen.
Willkommen zurück in der Show, Corey.
Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass ich mit dem Insider Henry Deacon
  (vgl. auch hier
 und hier
) während mindestens 80 Stunden sehr tiefe ‚Insider-Typ‘-Gespräche geführt hatte. Unter anderem erzählte er mir, dass es sowohl alte Sternentore oder Portal-Systeme als auch moderne Portal-Systeme gibt. [In Cosmic Disclosure Folge 9 Die Elektrische Sonne diskutierten sie, wie das Universum an elektromagnetischen Torsionsfelder angeschlossen ist, von CG als Kosmisches Netz bezeichnet. Wenn Planeten und Sterne sich durch die Galaxie bewegen, dann öffnen sie natürlich vorkommende Durchgangstore. Dies erklärt, warum das Bermuda-Dreieck und andere Kuriositäten auf der Erde zum Synonym geworden sind für das Verschwinden von Flugzeugen und Schiffen. Dies geschah, als diese speziellen Orte eine bestimmte Ausrichtung zum Himmel hatten und dadurch ein Tor für einen Weg durch Raum und Zeit geöffnet wurde. Der Endpunkt dieser Portale konnten dabei in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft und an einem beliebigen Ort im grossen Universum liegen.]
Bist du mit dieser Abgrenzung [zwischen alten und modernen Portalsysteme] vertraut?

CG – Ja.

DW – Ok. Könntest du den Unterschied zwischen einem alten und modernen Portal benennen, was sie sind, wie sie sind, was sie tun und wie sie funktionieren?

DW – Ok. Mohol by si pomenovať rozdiel medzi starým a moderným portálom/bránou, čo sú, ako sú, čo robia a ako fungujú?

CG – Existujú prirodzené bránové systémy, ktoré sú súčasťou známeho vesmíru; nazývame to kozmická sieť. Potom sú ešte staré bránové systémy a nové, aktuálnej doby, ktoré využívajú prirodzenú kozmickú sieť a cestujú od bodu k bodu. Tie staré systémy a je ich mnoho – boli ponechané na Zemi od rozličných skupín. Sú rozličné v ich pokroku/zrelosti spôsobom, že niektorými sa len ťažko dá putovať od bodu k bodu, pokiaľ inými sa dá transportovať cez veľké vzdialenosti. Napríklad keď chceš „skočiť“ k jednej planéte v slnečnej sústave, ako to nazývame – existuje 10 Slnečných sústav medzi štartom a konečným bodom – tak musíš „urobiť 3-4 skoky“ aby si prišiel do cieľa. (Inými slovami, CG popisuje v základe, že pri väčších vzdialenostiach s niektorými portálmi treba robiť viacero „skokov“, pokiaľ existujú aj také, s ktorými je možné priamy let. Pri prekonaní 10 slnečných sústav viacero skokov alebo priamo. Podobne ako pri letoch na glóbuse. 

CG – Es gibt natürliche Portalsysteme, die ein Teil des bekannten Universums sind; wir nennen es das Kosmische Netz. Dann gibt es noch alte Portal-Systeme und Portal-Systeme der aktuelle Ära, die dieses natürliche kosmische Netz nutzen, um von Punkt zu Punkt zu reisen. Die alten Portalsysteme – und es gibt viele von ihnen – wurden von verschiedenen Gruppen auf der Erde zurückgelassen. Sie variieren in ihrer Ausgereiftheit in der Weise, dass man mit einigen von ihnen nur sehr kurz von Punkt zu Punkt springen kann, während man mit anderen über größere Reichweiten hinweg transportiert werden kann. Zum Beispiel, wenn du zu einem Planeten oder einem Sonnensystem „hüpfen“ willst, wie wir es nennen und es, sagen wir, 10 Sonnensysteme zwischen dem Start- und Endpunkt gibt, dann musst du vielleicht drei oder vier „Hüpfer machen“, um zum Zielort zu gelangen. [Im Wesentlichen beschreibt CG, dass man in einigen dieser alten Portal-Systeme, um von einem Ort zum nächsten reisen will, für die volle Distanz mehrere „Hüpfer“ machen muss, ähnlich wie bei Reisen über den Globus in einem Flugzeug, wenn ein Direktflug nicht möglich ist. Eine interessante Entsprechung zu dem, was CG beschreibt ist das, was in der TV-Serie Stargate SG.1 enthüllt wird. Im Film gibt es mehrere Stellen, wo das SG-Team zu einen Planeten gelangen musste, und dann von jenem Standort aus sich einwählenmusste, um mit Hilfe eines Tors einen weiteren Punkt auf dem Netzwerk zu erreichen.]

DW – Benutzt man bei diesem „Hüpfen“ das alte System?

CG – Ja, das alte System, aber auch im System zu Beginn der aktuellen Ära funktionierte es so. So wurde es entwickelt.

DW – Kannst du kurz erklären, was man in einem solchen „Hüpfer“ erleben würde? Wird man, wenn man ankommt, von einem Ort zum anderen gehen? Oder benutzt man ein Fahrzeug? Wie funktioniert das?

DW – používa pri tom „skákaní“ starý systém?

CG – Áno, ale aj pri aktuálnom systéme na začiatku to tak fungovalo. Tak to bolo vyvinuté.

DW – môžeš krátko vysvetliť čo by sa dalo zažiť pri takom „skoku“? Po príchode by sa mohlo ísť z jedného miesta na druhé? Alebo používa sa vozidlo? Ako to funguje?

CG – Dá sa ísť pešo alebo pešo vstúpiť do jednej bubliny, o ktorých som už hovoril – alebo ísť cez portál. Episode 7 Special Report: Mars Colony Inspektion … (Epizóda 7 – povedal CG, že keď sa cestuje k LOC - špeciálna lunár command - , základňa SSP Aliancie na mesiaci, že sa môže použiť „blue orb“ (modrá guľa). Keď signalizuje, že je pripravený na tú cestu a keď tá guľa sa objaví na určitom bode v miestnosti, vtedy je veľká asi ako golfová lopta. Potom sa rozšíri, zapojí/okrúži ho do bubliny a transportuje ho na mesačnú základňu.

CG – Man kann mit einem Fahrzeug dahin kommen, oder zu Fuß in eine dieser Blasen gehen, von denen ich dir früher erzählt habe – oder durch ein ein Portal gehen.  [In Episode 7 Special Report: Mars Colony Inspektion … sagte CG, dass, wenn er zum LOC (Lunar Operation Command) reise, der Basis der SSP Allianz auf dem Mond, dass er dann eine ‚Blue Orb’ (eine blaue Kugel) benutze. Wenn er signalisiert, dass er für die Reise bereit ist und wenn diese Kugel dann am entsprechenden Punkt im Raum erscheint, dann ist sie etwa so groß wie ein Golfball. Dann erweitert sie sich, umschließt ihn in einer Blase und transportiert ihn in die Mondbasis.]

DW – Mit einer solchen Blase würde also die Reise beginnen, wenn man sich auf der Erde befindet. Wie findet dann dieses „Hüpfen“ statt? Ich habe noch nicht wirklich verstanden, wie dieses „Hüpfen“ funktioniert.

DW – S takou bublinou môže začať teda to cestovanie, keď sa zdržujeme na Zemi. Ako je potom to „skákanie?“ Ja som ešte nepochopil ako „skákanie „ funguje.

CG – Tie staré portály, o ktorých hovorím sú fyzikálne brány – vlastne staré prístroje. Existuje iný druh starých zariadení, ktoré vyzerajú ako vo filme Star Gate. Tie sú rozdelené po celej slnečnej sústave.

CG – Die alten Portale, von denen ich spreche, sind physikalische Tore eigentlich altertümliche Geräte. Es gibt eine andere Art von alter Vorrichtung, die genau so aussieht wie im Film Stargate. Diese sind verteilt über das ganze Sonnensystem.

Siehe auch:  Hidden in Plain Sight | Stargate SG -1: Soft Disclosure According To Secret Space Program Whistleblower

Beschreibung: targate 1

DW – Und wenn du von einem „Stargate“ sprichst, meinst du dann, dass es wie ein Ring geformt ist?

DW – A keď hovoríš o „Stargate“ myslíš, že je v tvare prsteňa?

CG – Existujú niektoré v tvare prsteňa. Ale tie čo ja som uvidel vyzerali ako Zikkurat – alebo stupňovitá pyramída, so schodmi vo forme pyramídy, s portálovým otvorom vo vrchnej časti.

CG – Es gibt einige, die wie Ringe geformt sind. Aber die, die ich erblickte, sahen aus wie ein Zikkurat – oder eine Stufenpyramide, mit Stufen in Pyramidenform, mit der Portal-Öffnung an der Oberseite.

[Hier ist eine Darstellung einer Maya-Stufenpyramide die recht genau dem entspricht, was CG beschreibt.]

Beschreibung: targate 2

DW – Und haben sie Treppen hinauf auf die Spitze?

CG – Ja, Treppen die hinauf zur ebenen Fläche führen.

DW – Handelte es sich um erdähnliche Orte, mit Bäumen, Gras, blauem Himmel und Wolken?

CG – Nun, die Orte, von denen ich spreche wurden ausgegraben und von Erde befreit.

DW – A majú schody nahor k špičke?

CG .Áno, schody, ktoré vedú k hornej plošine.

DW – Jedná sa o podobné miesta ako na Zemi, so stromami, trávou a zemou?

CG – Tie miesta, o ktorých hovorí boli vykopané a očistené od zeme.

DW – Ale na iných planétach?

CG – Áno, ale tiež tuná na Zemi.

DW – Aber auf anderen Planeten?

CG – Ja, und hier auf der Erde.

DW – Oh, sie sind auf der Erde begraben worden …

DW – Oh, boli na Zemi zakopané....?

CG – Áno, o to sme bojovali. Ale ako ich nájsť a používať sú dve rozličné veci. Fungujú presne tak ako v TV-seriály Stargate, s adresovým systémom podobne ako IP – alebo Mac-adresa v počítačovom systéme. (V TV-sérii Stargate pracuje ten starý prístroj tým, že sa „volajú“ konštelácie, ktoré sa objavia ako kartušy alebo symboly na prsteni tej brány. Každý symbol má vzťah s jedným bodom vo vesmíre, ktorý je používaný ako koordinátor-systém aby tá brána bola usmernená k istému systému.)

CG – Ja, wir haben darum gekämpft. Aber sie zu finden und zu wissen, wie man sie benutzt, sind zwei verschiedene Dinge. Sie funktionieren genau wie in der TV-Serie Stargate, mit einem Adress-System, ähnlich wie eine IP- oder MAC-Adresse in Computersystemen. [Im Film und in der TV-Serie Stargate arbeitet das alte Gerät indem man Konstellationen „anwählt“, die als Kartuschen oder Symbole auf dem Rings des Tores erscheinen. Jedes Symbol stellt einen Bezugspunkt im Kosmos dar, der wie in einem Koordinatensystem verwendet wird um das Tor auf ein bestimmtes System zu fokussieren. In der folgenden Szene aus dem Film Stargate, entschlüsselt Daniel das Heim-Symbol für die Erde, von wo aus sie eine Adresse zu einer bestimmten Stelle in dem uns bekannten Universum anwählen.]

 

Stargate-Adressen und das Kosmische Netz: Stargate adresy a kozmická sieť:

DW – Das ist genau das, was mein Kontakt Daniel mir gesagt hat. Tatsächlich hat er mir die vollständige numerische Adresse der Erde angegeben, eine Reihe von drei einzelnen Ziffern von eins bis neun. Dann folgt eine Reihe von drei Zahlen zwischen eins und 99, und mit einem letzten Satz von eins bis 999, je nachdem, wofür man es braucht.

Siehe auch:  Summary and Analysis of Cosmic Disclosure Episode 10: Awakening The Pineal Gland | Corey Goode and David Wilcock

DW – to je presne to čo mi povedal môj kontakt Daniel. Skutočne mi udal kompletnú numerickú adresu Zeme, radu s tromi číslami od 1-9. Potom nasleduje rada čísiel od 1-99 a s poslednou radou od 1-999, podľa toho na čo sa to práve potrebuje.

CG – To som nevedel. Ale pre tých, ktorí sú tam vonku a chcú sa informovať o tom Computer-žargóne: jedna MAC-adresa označuje jednu strojovú-hardware adresu v počítačovej/computer-sieti. Jedna IP-adresa je protokol-internet-adresa pre prípoj na internet. Stargate systém je ako jeden druh veľkej computer-sieti

CG – Das wusste ich nicht. Aber für diejenigen, die da draußen sind, die sich über diesen Computer-Jargon informieren möchten: eine MAC-Adresse bezeichnet eine Maschinen Hardware-Adresse innerhalb eines Computernetzwerkes. Eine IP-Adresse ist die Internet-Protokoll-Adresse, für den Anschluss an das Internet. Das Stargate-System ist wie eine Art, großes Computer-Netzwerk.

Beschreibung: targate 3

DW – Daniel sagte mir, dass fast jede Nummer, die man anwählt dich irgendwo hinbringt, weil praktisch alle Adressen [die existieren können] eingesetzt werden. Er sagte, dass es irgendeine Art von sehr alter Rasse gibt, die kommt und eines dieser Tore auf einem Planeten baut, und jeder Planet hat ein zentrales Tor. Wenn du in ein Portal gehst und eine bestimmte numerische Adresse wählst, dann wird es dich speziell zu dem Sternentor auf dem entsprechenden Planeten bringen. Es scheint, dass diese Wesen diese Sternentore auf einem Himmelskörper erstellen, sobald sich dort intelligentes Leben zu entwickeln beginnt, damit man diesen Platz finden und dorthin reisen kann. Stimmt das mit dem überein, was du schon gehört hast?

DW – Daniel mi povedal, že skoro každé číslo, ktoré sa „vytočí“ ťa niekam zanesie – lebo prakticky všetky adresy (ktoré môžu existovať) sú vložené. Povedal, že nejaký druh veľmi starej rasy, ktorá príde a postaví jednu z tých brán na jednej planéte a každá planéta má centrálnu bránu. Keď vstúpiš do jedného portálu a voláš jednu numerickú adresu tak ťa to prinesie špeciálne k tej hviezdnej bráne a k tej zvolenej planéte. Vyzerá to tak, že tie bytosti postavia tie hviezdne brány hneď vtedy keď sa na tom mieste začne vyvíjať život. Je to totožné s tým čo si ty počul?

CG – Ja som počul, že existujú dve brány, ktoré boli postavené v rozličných obdobiach a sú pripisované „stavebníkov“-rase. (Boli postavené tisíce a odhalené na mnohých planétach a tiež na Zemi, ako sa hovorilo v predošlých epizódach a konferenciách. Komplexy budov a tunelov, základní boli nájdené, očividne postavené tými „stavebníkmi“. Tie miesta obsahujú vysoko-vyvinuté technoógie-vedomia, ktoré sa zdajú byť časťou objektov a vstupujú do akcie keď príde obsluhujúci personál, ktorý dosiahol istý stav vedomia. Mnohé z tých technológií boli ukradnuté alebo obsadené inými rasami.

CG – Ich habe gehört, dass es zwei Tore gibt, die zu verschiedenen Zeiten gebaut wurden, die den alten ‚Baumeister’-Rassen zugeschrieben werden. [In früheren Episoden und auch in einer Konferenz von David Wilcock, siehe hierwurde erwähnt, dass durch das Geheime Weltraumprogramm und durch andere Gruppen tausende von solchen Orten mit zum Teil massiven Gebäudekomplexen, Tunnelsystemen und Basen in unserem Sonnensystem (und auf der Erde) gefunden wurden, die offenbar von der ‚Erbauer’-Rasse, wie sie genannt wurde (oder ‚Baumeister’-Rasse; engl.: builder race) errichtet wurden. Diese Orte enthalten sehr weit fortgeschrittene „Bewußtseins“-Technologien, die zu scheinbar unbelebten Objekten gehören, aber in Aktion treten, sobald der richtige Bewusstseinszustand beim ‚Bedienpersonal’ erreicht wird. Diese alten Erbauer haben schon lange das Sonnensystem verlassen, und viele dieser Orte sind von unseren Technologien geplündert worden oder durch andere Rassen besetzt worden. In der TV-Serie Stargate SG.1 baute eine Rasse, genannt ‚die Alten’, vor Millionen von Jahren ein Sternentor-Netzwerk, und haben sich in der Folge auf eine Stufe entwickelt, auf der es ihnen möglich war, in einen nicht-materiellen Seinszustand aufzusteigen. Klingt das vertraut?]

DW – Das ergibt Sinn, denn als du früher die alte ‚Erbauer’-Rasse beschrieben hattest sagtest du, dass sie steinerne Stühle, Sarkophage, Altare oder Steinplatten gehabt hätten, die sehr fortgeschrittene Fähigkeiten hatten, um Zeit und Raum zu ‚krümmen’. Und dass diese Relikte deswegen bei anderen ET-Rassen sehr begehrt waren.

CG – Und es gibt andere Torsysteme, die auf der Erde gefunden wurden, die viel jünger sind und anders aussehen. Diese wurden anscheinend durch ‚Rückwärts-Konstruktion’ erbaut und verwenden die gleiche Technologie der Adressierung wie sie die meisten alten Tor-Systeme verwenden.

DW – Mir wurde gesagt, dass diese Adressen …

CG – Warte … . Du hast gesagt, dass eine beliebige Zahl, praktisch jede zufällig gewählte Adressnummer dich mit einem bestimmten Ort im Sternentor-System in Verbindung bringen würde?

DW – To dáva zmysel, lebo ako si predtým povedal tá stará „rasa stavebníkov“ mala kamenné stoličky, truhle, oltáre, alebo kamenné dosky, ktoré mali pokročilé schopnosti na skrivenie času a priestoru. A že tie relikvie boli veľmi žiadané u iných ET-rasách.

CG – A existujú tiež iné brány, ktoré boli nájdené na Zemi, ktoré sú mladšie a vyzerajú inak. Boli vyrobené údajne „spätnou-konštrukciou“ a používali stejnú technológiu adresovania akú používa väčšina bránových systémov.

DW – Bolo mi povedané, že tie adresy...

CG – Počkaj ... povedal si, že akékoľvek číslo prakticky náhodou zvolené adresové-číslo ťa prepojí  s určitým miestom vo hviezdnej bráne?

DW – Tak ja neviem či to ide nad číslo 606 (ktoré vraj patrí Zemi)...

CG – Som presvedčený, že to podobne funguje ako IP-adresa internetu  silnou sub-sieť-maskou pre identifikáciu siete a tiež v tomto bránovom systéme a sa dá potom usmerniť na galaxiu, slnečnú sústavu a planétu.

DW – Daniel povedal, že to je niečo také, okrem, že by sa jednalo o trojdimenzionálnu svätú geometriu. Predpokladám, že sa jedná o dodekaedrový tvar pričom sa rozdeľuje s desiatimi radami.

DW – Nun, ich weiß nicht, wie weit es über die Zahl 606 [die offenbar zur Adresse für die Erde gehört] hinaus geht …

CG – Ich bin sicher, dass es ähnlich funktioniert wie das IP-Adress-System des Internets, mit einer anderen Subnetzmaske für die Identifizierung eines Netzwerks, und in diesem Tor-System kann man dann die Galaxie, das Sonnensystem und einen Planeten anwählen.

DW – Daniel sagte, dass es etwas in dieser Art sei, außer dass es sich um eine Art dreidimensionale heilige Geometrie handle. Ich nehme an, dass es sich um eine Dodekaeder Form handelt, wobei in Bereiche mit Zehnereinheiten aufgeteilt wird.

CG – Bevor wir in der Lage waren, wirklich zu verstehen, wie diese Tore arbeiten, mussten wir ein hyperdimensionales oder mehrdimensionales mathematisches Modell zur Verfügung haben, das uns von einer ET-Gruppe übergeben wurde.

Siehe auch:  Hyperdimensional Reality and Synchromysticism – ‚Know thyself and thou shall know the Universe and the Gods‘

Siehe auch:  Summary and Analysis of Cosmic Disclosure Episode 9: Electric Sun | Corey Goode and David Wilcock

DW – Die andere von Daniel erwähnte Sache ist die, dass es offenbar hyper-fortgeschrittene Engel oder ET-Gruppen gibt, die das System überwachen. Wenn diese feststellen, dass ein bestimmter Planet graduiert und die Wesen aufsteigen und den Planeten verlassen, dass dann die Tor-Adresse zurückgesetzt wird und einer anderen Gruppe übergeben wird [von Engelwesen oder ET-‚Erziehungsberechtigten’], die die nächste Evolutions-Phase überwachen [was bedeutet, dass zu jeder sich entwickelnden Zivilisation es Wächter-Gruppen gibt, die sie in jeder Evolutions-Phase überwachen]. Mit anderen Worten, wenn die Nummer 540 in dem System als Adresse für einen bestimmten Planeten verwendet wird und dann dieser aufsteigt, dass dann die 540er-Adresse einem anderen Planeten neu zugeordnet wird und einer neuen Gruppe übergeben wird [Engel-Hütern].

CG – Das ist neu für mich.

DW – Inou vecou, ktorú Daniel povedal je, že existujú hyper-pokročilí anjeli alebo ET-skupiny, ktoré strážia ten systém. Keď zistia, že určitá planéta graduuje/vzostupuje a tie bytosti planétu opustia, že tie adresy-brány sa stiahnu a predajú inej skupine, ktorá stráži nasledujúcu evolučnú fázu. Inými slovami keď číslo 540 v tom systéme patrí planéte, ktorá vzostúpila, tak číslo 540-adresu dostane potom iná planéta a iná skupina.

CG – To je pre mňa nové.

DW – Insider Jakob povedal, že dokonca v Antike mali Kelti a Druidi tie informácie a tajili ich. Mali zariadenie s dvomi permanentnými magentmi, ktoré sedeli na akomsi druhu ladičky, s ktorou podľa výkyvu zistili či sú v blízkosti portálu. (podľa Dan Winter’s Forschung/výskumu sú miesta, na ktorých je elektromagnetické pole silné organizované fraktálnou geometriou, vytvára vírové energetické toky, ktoré vtekajú a vytekajú. Také body sú na križovatkách Ley-línií a na takých miestach boli budované kostoly na celom svete. Je možné vyvinúť schopnosť nájsť tie víry tým, že sa naučí vnímať tú subtílnu/podvedomú energiu okolo svojho tela.

CG – Už som o takom prístroji počul a používa sa na kartelovanie Ley-línií a na hľadanie energetických bodov na Zemi.

DW – Der Insider Jacob sagte, dass sogar in der Antike die Kelten und die Druiden diese Informationen besaßen und sehr geheim hielten. Sie hatten eine Vorrichtung mit zwei Permanentmagneten, die auf einer Art Stimmgabel saßen, mit der sie je Abstoßung oder Anziehung feststellen konnten, ob sie in der Nähe eines Portals waren. Zu Fuß durch den Wald gehend mit dem Gerät in der Hand konnten sie diese Portale finden. [Gemäss Dan Winter’s Forschung, die von CG und DW in Folge 9 von Cosmic Disclosure aufgegriffen wurde, werden Orte, an denen das elektromagnetische Feld sehr stark mit fraktaler Geometrie organisiert ist wirbelartige Energieflüsse erzeugt, die an jenen Stellen ein- und ausfließen. Solche Punkte treten an Kreuzungen von Ley-Linien auf, wobei die meisten Kirchen und heiligen Stätten der Welt auf diesen Punkten erbaut wurden. Man kann die Fähigkeit entwickeln, diese Wirbel zu finden, indem man lernt sich dieser subtilen Energie rund um den eigenen Körper gewahr zu werden, ähnlich wie ein Wünschelrutengänger Wasser im Boden findet.] Hast du jemals so etwas erfahren?

CG – Ich habe schon vom gleichen Instrument gehört und dass es verwendet wird, um die Ley-Linien zu kartieren und bestimmte Energiepunkte auf der Erde zu finden.

Siehe auch:  Ley Lines and their UFO, Occult and Paranormal Connections – A researchers findings reveal UFO phenomenon connected to Ley Lines

DW – Weißt du mehr darüber, sodass wir darüber sprechen können? Erfordert es eine bestimmte Art von Magneten? Wir haben nie darüber gesprochen, aber es ist klar, dass es eine Art Magnetfluss im Portalbereich gibt.
[Ein Magnetfluss bezieht sich auf eine Änderung in der Stärke eines Magnetfeldes, welches in der Lage ist, wenn auf eine bestimmte Weise organisiert – in der Regel mit dem Verhältnis des Goldenen Schnitts – um Informationen vom entsprechenden Ort in das Kosmische Netz zu übertragen. Laut Winter können Remote-Viewer und Astralreisende, die ihre geistigen Fähigkeiten genügend entwickelt haben und ihre Emotionen gut genug kontrollieren können, ihre Aura so lenken oder ein kohärentes Magnetfeld um ihren Körper so aufbauen, dass sie mit dem Kosmischen Netz in Verbindung treten können und eine Reise entweder bewusstseinsmäßig (wie ein Remote Viewer) oder sogar durch Bilokation oder Teleportation durchführen können.]

DW – vieš viac o tom aby sme mohli hovoriť viac? Potrebujú sa zvláštne magnety? Nikdy sme o tom nehovorili ale je jasné, že existuje určitý druh magnetického toku v oblasti portálov.

CG - NASA veröffentlichte einen Artikel/ zverejnila v jednom článku, že naše Slnko má ku každej planéte v slnečnej sústave jeden portál alebo prepojenie cez magnetický filament. A všetko čo má dostatočne veľa hmoty na to aby mohlo vytvoriť gravitačné pole alebo torziové pole v našom priestorovom-čase vytvorí s tým, k tomu patriacemu Slnku magnetický alebo gravitačný vzťah. Diese Filamente sind die Portale, sind starke elektromagnetische Verbindungen/ tie filamenty sú portály, sú silné elektromagnetické prepojenia.

DW – ale keď neberieme ohľad na torziové-komponenty tak môžeme rozumieť ako fungujú. Je to elektromagnetická rúra, ktorá má silné torzionové pole a javí sa ako priestupná čierna diera.

 

Siehe auch:  Organic vs. Artificial Immortality | Cyborg ET Races, AI Black Goo, ‚Wave X‘, The Solar Shift & Organic Evolution Via Truth Receptivity

CG – Die NASA veröffentlichte einen Artikel in dem gesagt wurde, dass unsere Sonne zu jedem Planeten im Sonnensystem ein Portal oder eine Verbindung über ein magnetisches Filament hat. Und alles, was genug Masse hat um ein genügend großes Gravitationsfeld zu erzeugen, oder ein Torsionsfeld in unserer Raum-zeit verursachen kann, wird eine magnetische oder gravitative Beziehung mit der zugehörigen Sonne aufbauen. Diese Filamente sind die Portale, sind starke elektromagnetische Verbindungen[Mit anderen Worten: das natürliche Portal-System, das von alten und modernen Sternentoren verwendet wird, gehorcht elektromagnetischen Grundsätzen.]

DW – Aber wenn wir die Torsionskomponente nicht miteinbeziehen, kann man nicht wirklich verstehen, wie sie funktionieren. Es ist ein elektromagnetisches Rohr, das ein starkes Torsionsfeld hat und als passierbares Wurmloch erscheint. [Der Begriff Torsion bedeutet hier einfach ein sich drehendes Feld oder Wirbel oder Vortex, und ein Torsionsfeld ist in diesem Fall ein drehendes elektromagnetisches Kraftfeld. Es gibt eine primäre Form oder Geometrie, durch die sich alle Torsionsfelder ausdrücken: durch einen Torus. Diese Form liefert den effizientesten Weg, um Energie oder Informationen zu empfangen und zu übertragen, und aus diesem Grund haben alle Lebewesen, von den Kleinsten bis zu den sehr Großen, als Fundament eine elektromagnetische Toroidgeometrie.]

Beschreibung: targate 4

Die Torusform eines ‚körperlichen Vehikels’ wird gebildet durch einen Zentralpunkt mit ein- und ausfließendem Energie- oder Materiestrom. Torusový tvar jedného „telesného vozidla“ sa vytvára jedným centrálnym bodom, ktorým preteká (do vnútra a von) energetický alebo alebo hmotný tok.

Beschreibung: targate 5

Oben links: Ein Magnet ordnet Eisenspäne in seinem Magnetfeld. Oben Mitte: Bild eines Wasserstoff-Atoms. Oben rechts: Eine lebende Zelle Mitte links: Ein Baum Mitte: Das elektromagnetische Feld, das vom menschlichen Herz erzeugt wird. Mitte rechts: Ein Apfel. Unten links: Ein Hurrikan. Unten Mitte: Der Van Allan Strahlengürtel um die Erde. Unten rechts: Eine Galaxie.

CG – Správne a to sa deje v torziovom poli slnečnej sústavy. Galaxia sama je obrovské torziónové pole. Všetky hviezdy v jednej galaxii sú v neustálom pohybe okolo stredu, pričom sa hviezdy proti stredu pohybujú inou rýchlosťou. To znamená, že tie magnetické pomery sa pri každom objekte neustále menia medzi hviezdami – ten filament-vzťah sa neustále mení podobne ako pri elektricite. Elektrický prúd ide cestou najmenšieho odporu – takže keď chceme ísť k jednej hviezde na druhej strane galaxie tak musíme vyčkať, presne vypočítať ten správny časový bod. Keď sa to neurobí tak môže byť – lebo tá cieľová hviezda relatívne mení pozíciu k vlastnej pozícii a preto aj jej elektromagnetické prepojenie – a tak sa môže stať, že nás tá cesta nejmenšieho odporu zavedie k inej hviezde a my sa nájdeme v celkom inej slnečnej sústave. Je to teda dosť komplikované. O čo hlbšie ideme do hviezdnej brány, o to komplikovanejšie budú tie výpočty.

CG – Richtig, und dies geschieht innerhalb des Torsionsfeldes des Sonnensystems. Die Galaxie selbst ist ein riesiges Torsionsfeld. Alle Sterne in einer Galaxie sind in ständiger Bewegung um das Zentrum herum, wobei die Stern gegen die Mitte zu sich mit einer etwas anderen Geschwindigkeit bewegen. Dies bedeutet, dass sich die magnetischen Verhältnisse bei jedem Objekt ständig verändern – diese Filament- Beziehungen ändern sich ständig zwischen den einzelnen Sternen, genau wie bei der Elektrizität. Ein elektrischer Strom nimmt den Weg des geringsten Widerstandes, so dass man, wenn man zu einem Stern auf der anderen Seite der Galaxie reisen will, man abwarten und den genau richtigen Zeitpunkt berechnen muss. Denn wenn man das nicht tut, kann es sein – weil der Ziel-Stern seine Position relativ zur eigenen Position laufend ändert und sich deswegen auch die elektromagnetische Verbindung ändert – der Weg des geringsten Widerstandes zu einem anderen Stern führt und man sich in einem anderen Sternesystem wiederfindet als jenem wo man hin wollte. Es ist immer der Weg des geringsten Widerstandes, und dieser ändert sich dauernd. Es ist also sehr kompliziert. Je tiefer man in dieses Sternentor-System hinein geht, desto komplizierter werden die Berechnungen.

Die Auswirkungen des Reisens mit Sternentoren:

Vplyv cestovania hviezdnymi bránami:

Dw – Náš rozhovor sme začali tým, že sme porovnali starú technológiu portálov s modernou. Dovoľ mi uviesť jeden bod, o ktorom som v minulosti počul a pozrime ako sa to zhoduje. Henry Deacon mi povedal, že cestovanie tým starým systémom môže obsahovať subjektívne skúsenosti, ktoré môžu byť otrasné – v najlepšom prípade zvracanie alebo v najhoršom prípade sa môže stať, že ste úplne duševne chorý alebo nezvratne poškodený. Mienil tým, že ľudia by to museli študovať a ich schopnosti vedomia by museli byť veľmi pokročilé pre použitie tých portálov.

CG – Áno a pravdepodobne dostali tiež chemické injekcie alebo „strely“ ako pomoc pri tých efektoch. Ale tiež vybádali ako môžu tie brány eficintnejšie/účinnejšie používať a nakoniec boli schopní robiť lepšie tie výpočty. Tak boli tie rušivé efekty menším problémom. Na začiatku bolo to cestovanie už len v našej slnečnej sústave dosť zlé a cestovanie od hviezdy k hviezde skutočne nebola dobrá myšlienka. Aj vtedy keď sme dosiahli bod, na ktorom sme mohli cestovať v našej slnečnej sústave od planéty k planéte a mohli negovať tie fyzické efekty tak to trvalo ešte dlho až sa podarilo urobiť dobré výpočty a dosiahli tým jemnozladenie - pomocu starých portálových systémov cestovať bez tých negatívnych zdravotných následkov.

DW – Wir haben unser Gespräch damit begonnen, dass wir die alte Portaltechnologie der modernen gegenüber gestellt haben. Lass mich einen weiteren Punkt anführen, über den ich in der Vergangenheit gehört habe und schauen, inwiefern er mit deinem Wissen übereinstimmt. Henry Deacon sagte mir, dass eine Reise mit dem alten System subjektive Erfahrungen beinhalten kann, die extrem erschütternd sein können – im besten Fall hat man auf der anderen Seite Erbrechen, oder im schlimmsten Fall ist man komplett geisteskrank oder durch die Erfahrung irreversibel geschädigt. Er meinte, die Menschen müssten dies studieren und in ihren Bewusstseins-Fähigkeiten sehr fortgeschritten sein, um diese Portale sicher zu verwenden. [Auch dieses Thema

CG – Ja, und wahrscheinlich erhielten sie auch chemische Injektionen oder Schüsse, um bei diesen Effekten zu helfen. Aber sie fanden auch heraus, wie sie diese Tore effizienter nutzen konnten, als sie schließlich fähig waren die Berechnungen besser durchzuführen. So wurden diese Störeffekte immer weniger ein Problem. Am Anfang war allein das Reisen nur innerhalb unseres Sonnensystems schon schlimm genug und das Reisen von Stern zu Stern war wirklich keine gute Idee. Selbst nachdem wir den Punkt erreicht hatten, wo wir in der Lage waren innerhalb unseres Sonnensystems von Planet zu Planet zu reisen und die physischen Effekte negieren konnten, dauerte es noch eine Weile bis es ihnen gelungen war, die Berechnungen korrekt durchzuführen und genügend Feinabstimmung erreicht werden konnte, um Reisen mithilfe dieser alten Portalsysteme durchzuführen, ohne dass man unter diesen großen negativen gesundheitlichen Auswirkungen leiden musste.

DW – In der Zeit nach dem Philadelphia Experiment gab es Berichte über einen Kampf, der in einer Bar in Norfolk Virginia, wo diese Jungs kämpften, ausgebrochen war. Wenn sie wütend wurden, konnten sie unsichtbar werden. Sie hatten auch diese kleinen Gürtel-Pakete, die entwickelt wurden damit dieses unsichtbar Werden nicht geschehen konnte. Ist das wahr, und warum geschah dies?

CG – Das Philadelphia Experiment war sehr unverantwortlich in der Art, wie es durchgeführt wurde. Von dem, was ich sah, haben sie nicht genügend nicht-menschliche Tests gemacht, und sie haben keine Torsionsfeld-Physik verwendet. Es war damals ein schwerer elektromagnetischer Impuls oder pulsierende Welle, die eine Phasen-Änderung verursachte – ich kann mich nicht an die Terminologie erinnern, die sie verwendeten. Aber sie hatten unseren natürlichen Phasen-Zustand der Materie gemessen und einen Weg gefunden, diesen zu ändern, oder zumindest mit ihm zu interferieren, indem sie elektromagnetische Felder mit hoher Intensität aufbauten.

DW – Der Insider Jacob erzählte mir, dass ETs wie die Draco nur geringfügig phasenverschoben zu unsere eigenen Realität sind. So sensationell es tönen mag, er sagte, dass Draco-Schiffe jeden Tag auf dem Rasen des Weißen Hauses landen, sich in eine unterirdische Anlage begeben, wo sie Sitzungen abhielten und Planungen durchführten. Hast du jemals von solchen Dingen etwas gehört?

DW – V dobe Philadephia experimentu sa hovorilo oo jednom boji v jednom bare vo Virgínii, ktorý začali tí chlapci. Keď sa nehnevali tak mohli byť neviditelní. Mali tiež tie opaskové balíky, ktoré boli vyvinuté na to aby aby nemohli byť neviditelní – aby sa to nestalo. Je to pravda? A prečo to tak bolo?

CG – Philadelphia experiment bol veľmi nezodpovedný v tom spôsobe , v ktorom sa spravil. Ako som videl neurobili dosť veľa ne-ľudských testov a nepoužili fyziku torzionového pola. Bol to ťažký elektromagnetický impuls alebo pulzovaná vlna, ktorá spôsobila zmenu fáz -. Nespomínam si tú terminológiu/označenie, ktoré použili. Ale merali náš prirodzený fázový stav a našli cestu zmeniť ho alebo aspoň interferovať s ním, čím vytvorili elektromagnetické polia s vysokou intenzitou.

DW – Insider Jacob mi povedal, že ET ako Draco sú len nepatrne fázovo-presunutí k našej realite. Ako senzačne by to mohlo znieť – on povedal, že denne pristávajú na tráve Bieleho domu, idú do podzemnej základne na porady a robia plány. Už si niekedy o tom počul?

CG – Ja viem, že tie lode a tí v nich sa nachádzajúce bytosti majú mnohé vysokovyvinuté maskovacie technológie, ktoré ich presunú do mimo-ležiacej fázy. A že Draco majú všetky druhy záhadných schopností. Niektorí ľudia vidia „tieňových ľudí“, ktorí ich strašia a potom majú pocit, že boli energiticky úplne vysiaty. Draco-bytosti sa môžu/mohli by vstúpiť astrálne do miestnosti a nasýtiť sa na osobách. Ale áno, majú vysoko-vyvinuté technológie.

 

 

CG – Nun, ich weiß, dass viele der hochentwickelten Tarntechnologien die Schiffe und die sich darin befindenden Wesen in eine leicht außerhalb liegende Phase verschieben. Und dass die Dracos alle Arten von seltsamen Fähigkeiten haben. Eine Menge Leute sehen so genannte „Schattenmenschen“, die sie erschrecken und sie danach das Gefühl haben, dass sie energetisch ausgesogen wurden. Es könnten die Draco-Wesen sich astral in den Raum begeben, um sich energetisch an ihnen zu sättigen. Aber ja, die Dracos haben einige extrem hohe Technologien.

Siehe auch:  David Wilcock: Stargates, Consciousness Tech, Draco „Fear Food“ & Methods of Personal Transformation, ET Contacts | Analysis of Fade to Black May 26th 2015

Siehe auch:   Organic vs. Artificial Immortality | Cyborg ET Races, AI Black Goo, ‚Wave X‘, The Solar Shift & Organic Evolution Via Truth Receptivity

Moderne Stargate-Systeme: Moderné hviezdne systémy:

DW – Du hast gesagt, dass sie in den modernen Sternentor-Systemen die Nebenwirkungen, die im Philadelphia-Experiment passierten, vermeiden können!

CG – Ja. Nicht nur das. Sie müssen nicht immer ein Punkt-zu-Punkt System verwenden, mit einer Startposition und einem bestimmten Ort am Ende. Es ist fast, als ob sie in der Lage wären mit einem Schiff über einen Punkt zu ziehen, und das Portal vom Schiff aus zu öffnen, fast wie die Star Trek-Technologie mit Sicht-zu-Sicht Verkehr, ohne die Verwendung einer Teleportations-Platte. Es ist dies immer noch die gleichen Art von Portal-Technologie, aber viel weiter fortgeschritten.

DW – Beinhaltet dies eine Art Triangulations-System, in dem man mit drei Strahlen, einen bestimmten Triangulations-Koordinatenpunkt anvisiert, und das Portal von diesem Punkt zurück zum Ursprung zieht?

CG – Richtig. Es schafft ein Portal an einer weiteren Stelle und zieht es zurück an den Heimatort. Aber jetzt haben sie die modernen Portale perfektioniert und sie sind extrem fortgeschritten.

DW – Povedal si, že v moderných hviezdnych-brán-systémoch sa dá vyhnúť vedľajším účinkom, ktoré sa stali vo Philadelphia-experimente.

CG – Áno. Ale nie len to. Tiež nemusia používať bod k bodu systém, zo štartovacej pozície k istému, konečnému miestu. Vyzerá to skoro tak ako keby boli v stave ťahať loďou cez jeden bod a otvoriť tú bránu z lode – podobne ako viditelnosť -k -viditelnosti –premávka bez teleportácie-dosky. Je to ešte stále tá istá technológia ale oveľa pokročilejšia.

DW – Obsahuje  to nejaký druh Triagulačného-systému, v ktorom sa nasmerní s tromu lúčmi jeden istý triangulačný-koordinačný-bod a portál sa vráti späť k pôvodu?

CG – Správne. Vytvára to portál na ďalšom mieste a stiahne sa späť domov. Ale teraz perfekcionovali tie moderné portály a sú extrémne pokročilé.

DW – Je možné priniesť sa priamo do tých podzemných zariadení alebo na povrch jednej planéty? Je možné nejaké rušenie keď sa vstúpi do podzemia?

CG – Nie, je možné „portalovať“ sa z podzemia tuná do podzemia na inej planéte alebo hviezdneho-systému.

DW – Z toho čo som porozumel v našich skorších rozhovoroch existuje teda pravdepodobne mnoho portálnych-systémov od starých „stavitelov“ v podzemných jaskyniach...

CG – Portály a množstvo bláznivých technoógií.

DW – Kann man sich von einem Portal direkt in eine dieser unterirdischen Anlagen bringen oder auf die Oberfläche eines Planeten? Gibt es eine Störung wenn man unter die Oberfläche geht?

CG – Nein, man kann sich direkt vom Untergrund hier in den Untergrund eines anderen Planten oder eines anderen Sternsystem ‚portalieren’.

DW – Von dem, was ich von dir in unserer früheren Gesprächen mitbekommen habe gibt es wahrscheinlich eine Menge Portalsysteme von den alten ‚Baumeister-Rassen’ in unterirdischen Höhlen …

CG – Portale und alle Arten von anderen, verrückten Technologien.

DW – Glaubst du, dass wenn wir die kosmischen Offenlegungen, also den „Daten-Dump“ (massive Daten-Freigabe) erfahren, wo die Wahrheit über die geheimen Weltraumprogramme endlich enthüllt werden, glaubst du, dass dann in der Postveröffentlichungszeit die Menschen sehr bald Zugang zu dieser Portal-Technologie haben werden?

DW – Veríš, že keď budeme oboznámení s vesmírnymi odhaleniami, tým „daten-dump“ (masívne odhalenie dát), keď sa konečne dozvieme kde je pravda o vesmírnych programoch – myslíš, že keď sa v tom období zverejnení, ľudstvo sa všetko dozvie, že potom budeme mať prístup k tým portál-technológiám a bude možné používať ich?

Cg – Neviem ako skoro. Dostávam mnoho otázok ako „kedy budem môcť hovoriť s jedným ET“?, ako „rýchlo bude možné urobiť prechádzku cez slnečnú sústavu?“.... bude to pravdepodobne dlhý proces a mnohé technológie, ku ktorým máme prístup nám iste zlepšia život tuná. To nebudeme môcť urobiť cez noc. Nejaký čas to potrvá aby bol vyprataný ten chaos, ktorý sme zapríčinili. Ale teraz keď sme oboznámení tými portál-systémami a kozmických sieťach tak nás nechaj rozpoznať, že to bude keď sme sa vyvinuli k istému bodu, keď nie sme nebezpečenstvo pre nás samých a iných. Ako prechodná-civilizácia štvrtej hustoty máme mať láskyplný a pozitívny postoj a pracovať so spoločným duchom a uvedomiť si, že tam vonku na konečných bodoch, ku ktorým nás tie portále prepoja  sú naše, dlho stratené kozmické rodiny, že sa začneme s nimi stretávať a cez tie portály navštevovať a my budeme pozívaní. Budú to pravdepodobne druhy krásnych hodín a situácií a bude veľmi zaujímavé vidieť ako sa to všetko vyvíja. Nemám sklenenú guľu, nemôžem vidieť budúcnosť ale....

CG – Ich weiß nicht, wie bald. Ich bekomme eine Menge Fragen gestellt von der Art „Wie lange wird es dauern, bis ich mit einem ET sprechen kann?“, „Wie schnell wird es gehen, bis ich einem Rundgang durch das Sonnensystem machen kann?“, „Wann werde ich durch ein Mars-Portal gehen können?“. Es wird wohl ein langer Prozess sein, und viele der Technologien, zu denen wir von Anfang an Zugang haben, werden unser Leben hier unten verbessern. Und wir werden noch eine Menge Chaos dort draußen aufräumen müssen. Das werden wir nicht über Nacht richten können. Es wird eine Weile dauern, um dieses große Durcheinander, das wir über die Zeiten hinweg angerichtet haben, aufzuräumen. Aber jetzt, wo wir um dieses Portal-System oder Kosmische Netz wissen, lasst uns auch erkennen, dass wenn wir uns bis zu einem gewissen Punkt entwickelt haben, dass wir nicht eine Bedrohung für uns selbst und andere sein sollten. Dass wir als Übergangs-Zivilisation in die vierte Dichte eine liebevolle und positive Haltung haben sollen und in gemeinsamem Geist zusammen arbeiten sollten, dass an all diesen Endpunkten da draußen, zu denen uns diese Portale verbinden, Wesen sind die im Grunde zu unserer lange verlorenen kosmischen Familie gehören, dass wir beginnen, uns mit ihnen zu treffen und, bis zu einem gewissen Punkt, mehr über sie zu lernen. Sicherlich werden, wenn wir bereit sind, diese Wesen beginnen uns durch diese Portale zu besuchen, und wir werden eingeladen, sie zu besuchen. Es wird wahrscheinlich alle Arten von schönen Austauschstudenten und von Situationen geben, und es wird sehr interessant sein zu sehen, wie sich das alles entwickelt wird. Ich habe keine Kristallkugel, somit kann ich nicht in die Zukunft sehen, aber …

DW – In Bezug auf die Technologie, die dir bekannt ist, werden wir schließlich in der Lage sein eine Zivilisation zu haben, wo jeder zuhause ein funktionierendes Portal haben wird, um sehr weite ‚Sprünge’ zu machen, ohne Zwischenstationen verwenden zu müssen? Oder ist es eher so, dass man einen lokalen Sprung von zu Hause aus in einen Hub machen würde, um dort auf größere Portalsysteme ‚umzusteigen’? Wäre es nicht zu verwickelt, wenn jeder sein eigenes persönliches Portal-System haben würde, das auch über lange Strecken gehen könnte?

CG – Klingt irgendwie chaotisch, nicht wahr?

DW – Ja, das tut es.

CG – Ich meine, es wäre schön, wenn man sich in ein Einkaufszentrum oder wo immer hin ‚portalieren’ könnte, aber wenn sieben Milliarden Menschen ganz plötzlich ein solches neues Spielzeug hätten und gleich überall hin zu Portalen in der ganzen Galaxie reisen wollen, könnte das zu Problemen führen. Ich weiß es nicht. Ich sehe nicht, dass dies sofort geschieht. Ich denke, wir wären auf jeden Fall in der Lage, nach Portalen auf Cancun oder den Cayman Inseln zu gehen – so etwas am Anfang.

DW – V súvislosti s tými technológiami – keď miliardy ľudí má funkčný portál a je v stave robiť obrovské „skoky“ bez medzipristání? Alebo je to skorej tak, že budeme robiť lokálne skoky z domu do Hubu a odtiaľ prestúpiť do väčších portálov? Nebolo by to zmätené keby každý mal vlastný, osobný portál?

CG – Myslím, že by to bolo pekné keď by sme sa mohli „portalovať“ do nákupného strediska, ale keby zrazu všetci mali takú hračku tak by to mohlo viesť k problémom. Neviem. Nevidím, že by sa to stalo hneď. Myslím, že na začiatok by stačilo keby sme boli v stave ísť k portálu v Kankúne alebo Cayman ostrovy.

DW – Pýtam sa seba či tie dopravné vozy, ktoré popisuješ sú tak rýchle, že by sa museli rezervovať portály k ďalším cieľom mimo planéty a či budú na planéte portál-stanice ako metro alebo letiská. Koniec koncov môžeme aj s našimi osobnými vesmírnymi loďami kamkoľvek cestaovať obrovskými rýchlosťami, takže by pomoc portálu bola zbytočná.

CG – Správne. Ako som už povedal, mnohé ET-rasy majú obrovské vesmírne lode s portálnymi systémami a cestujú cez kozmickú sieť galaxie a do iných galaxií. Naša galaxia je veľmi malý bod v našom galaktickom clusteri (hromada). Hubble teleskop už odfotil aj priestory mimo. Tie fotky ukazujú galaxie a energetické prepojenia medzi nimi, ktoré boli pred miliárdami rokmi. Tie filamenty tvoria veľkú kozmickú sieť. Možno sa už počulo, že všetko je v priestore a čase medzi sebou prepojené a v tom je veľa pravdy. Všetko je medzi sebou prepojené. Všetko je vzdialené len malý skok. [CG gab folgendes Video weiter von dem, was er als das Kosmische Netz beschreibt]

DW – Ich frage mich auch, ob die Fortbewegungsvehikel, die du beschreibst, so schnell sind, dass Portale eher reserviert werden für Ziele außerhalb des Planeten, und dass man auf dem Planeten Portal-Stationen haben wird wie heute U-Bahnen oder Fluglinien. Wir könnten schließlich auch mit unseren eigenen persönlichen Raumschiffen mit so großer Geschwindigkeit reisen, wo immer wir hin wollen, dass die Hilfe eines Portals unnötig wäre.

CG – Richtig. Wie ich bereits sagte, viele dieser ET-Rassen haben sehr große Raumschiffe mit Portalsystemen und reisen alle durch das Kosmische Netz der Galaxie und in andere Galaxien. Unsere Galaxie ist ein winzig kleiner Punkt in unserem lokalen galaktischen Cluster (Galaxienhaufen). Hubble hat bereits diesen Bereich abgebildet und auch Bereiche darüber hinaus. Die Fotografien von Hubble zeigen Galaxien und die energetischen Verbindungen zwischen ihnen, wie sie vor Milliarden von Jahren bestanden. Diese Filamente bilden ein großes Kosmisches Netz. Vielleicht hat man schon gehört wie gesagt wurde, dass alles in Zeit und Raum miteinander verbunden ist, und da ist sehr viel Wahrheit darin. Alles ist miteinander verbunden. Es ist alles nur ein Katzensprung weit entfernt. [CG gab folgendes Video weiter von dem, was er als das Kosmische Netz beschreibt]

 

DW – Es bleiben uns nur noch ein paar Minuten, aber du brachtest mich auf einen interessanten Gedanken. Forscher wie Battaner, Florido und Einasto haben Karten von diesen Super-Clusters von Galaxien erstellt und gezeigt, dass sie um geometrische Matrizen herum organisiert sind, die wie Muster mit Heiliger Geometrie erscheinen – so wie sich Sand auf vibrierenden Platten anordnet (s. Kymatik, chladnische Klangfiguren, https://de.wikipedia.org/wiki/Kymatik ). Die von diesem Team kartierten Muster scheinen Filamente zu sein, die Galaxien miteinander verbinden.

DW – Zostáva nám už len niekoľko minút ale priviedol si ma na zvláštne/zaujímavé myšlienky. Výskumníci ako Battaner, Florido a Einasto majú/urobili mapy tých super-clusterov/hromád galaxií a ukázali, že geometrické matrice sú organizované a vyzerajú ako svätá geometria – ako piesok na vibračných platniach. Tie zmapované vzory sa zdajú byť filamenty, ktoré prepájajú galaxie medzi sebou.

CG – To čo som od mimozemských rás dostal ukázané je, že náš celý vesmír je torzionové-pole, ako tiež galaxie. To je tiež dôvod prečo niektoré hviezdy cestujú istým smerom, pokiaľ iné hviezdy sa pohybujú opačným smerom a iné krúžia. Hubble-teleskop zaregistroval niektoré z tých galaxií, ktoré sa od nás rýchlo vzďalujú a vyzerá to tak, že svetelnou rýchlosťou. A to sa nedá vysvetliť. Ale bolo mi povedané, že vesmír je obrovská bublina alebo teda torzionóvé pole a v ňom je filamentmi všetko medzi sebou prepojené a bolo mi povedané, že to je kozmická sieť.

CG – Was ich von diesen ET-Rassen gezeigt bekommen habe ist, dass unser gesamtes Universum ein Torsionsfeld ist, genau so wie auch eine Galaxie wie ein Riesen-Torsionsfeld aussieht. Dies ist auch der Grund, warum einige Sterne in die eine Richtung reisen, während sich andere Sterne in die entgegengesetzte Richtung bewegen, und noch andere herum schwirren. Das Hubble-Teleskop hat einige dieser Galaxien registriert, die sich schneller von uns weg zu bewegen scheinen als mit Lichtgeschwindigkeit. Und man kann es nicht erklären. Aber mir wurde gesagt, dass unser Universum eine riesige Blase oder eben ein Torsionsfeld ist, und alles in ihm ist über Filamente verbunden, welches, wie mir gesagt wurde, das Kosmische Netz ist.

 

DW – Danke Corey, es kommt jetzt ein guter Zeitpunkt um als Nächstes über das Phänomen Zeit zu sprechen. Ich möchte dann über das sprechen, was andere Insider als geschichtete Zeit beschrieben haben (…). Wir werden dann versuchen wirklich zu verstehen, wie diese neue Physik sich auf diese bizarre Welt und die geheimen Weltraumprogramme anwenden lässt. Dies dann in der nächsten Folge von Cosmic Disclosure.

Quelle und mehr: http://transinformation.net/portale-im-kosmischen-netz/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity.....die EK-Redaktion

behandelt Dan Winter ausführlich in seiner Arbeit. Das wichtigste Prinzip dabei ist, dass wenn sich ein Bewusstsein entwickelt, es sich besser organisiert und kohärenter wird; also eine Art sehr hohe Bildauflösung erreicht. Die Organismen beginnen, sich mehr mit den metaphysischen oder geistigen Aspekten zu befassen und sich weniger mit ihrem Körper zu identifizieren. Dies schafft ein sehr diszipliniertes und selbstorganisiertes Bewusstsein. Das Sternentor-System überträgt die organisatorischen Aspekte des Bewusstseins von einem Ort zu einem anderen, und in gewisser Weise wird der physische Körper an einer Stelle aufgelöst und mit neuem Material am Endziel dann neu aufgebaut. Weil es das Bewusstsein ist, das “transportiert“ wird und nicht der physische Körper, es ist das Bewusstsein selbst, welches das Material am Endpunkt in einem neuen Körper organisiert. Wenn das Sein nicht genug entwickelt ist, um den Sprung zu machen, wird die Erfahrung sehr dissoziierend sein. Durch den Einsatz geeigneter Technologie können diese nachteiligen Effekte jedoch auf Null reduziert werden.

Eine Analogie dazu wäre die psychedelische Erfahrung mit LSD oder DMT, die bei einigen Leuten ein großes Erwachen bewirken kann, während andere tief verstörend sein können, wobei auch hier der Schlüssel darin liegt, wie gut das Selbst entwickelt ist und das Ego gemeistert wird, wie weit wir mit der Selbsterkenntnis gekommen sind.

Siehe auch:  David Wilcock: Stargates, Consciousness Tech, Draco „Fear Food“ & Methods of Personal Transformation, ET Contacts | Analysis of Fade to Black May 26th 2015

Unsere Körper agieren im derzeitigen Stadium der Evolution in einem Raum-Zeit-Kontinuum mit drei Raum-Dimensionen und einer Zeit-Dimension. Der Zeit-Raum-Aspekt ist reziprok zur Raum-Zeit mit drei Zeit-Dimensionen und einer Raum-Dimension. Zu beiden greifen wir in unserer Alltagserfahrung zu. Zum Beispiel, wenn man von einer Ecke eines Zimmers in eine andere gehen möchte, erfordert dies eine Bewegung in den drei Raum-Dimensionen, und es wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen. In den Zeit-Raumbereich haben wir Zugriff innerhalb unserer Köpfe. Wir navigieren in Erinnerungen in der Vergangenheit, betrachten Ereignisse in der Gegenwart und stellen uns Möglichkeiten in der Zukunft vor – alles aus einem „Ruhepunkt“ im Raum innerhalb des Geistes. Mit anderen Worten, wir können uns an etwas erinnern und uns in eine Zeit hinein bewegen ohne den Körper physisch zu bewegen; dies ist ein Beispiel eines Zeitraumerlebnisses. Nach Dewey B. Larson (Beyond Space and Time) ist es so, dass je genauer und vollständiger unser Wissen wird, umso klarer oder ‚hochauflösender’ wird die mentale Version von uns selbst. Dies macht den Durchgang durch ein natürliches Sternentor viel sicherer.

Indem man die Arbeiten von Dan Winter und Dewey Larson kombiniert kann man einen vollständigen Lehrsatz entwickeln der zeigt, wie es für unsere Biologie bereits Wege gibt, um im Kosmos zu reisen und Bilokationen vorzunehmen. Die Geometrie oder Form unserer DNA ändert sich auf Grund unserer Emotionen, die den Fluss des elektromagnetischen Feldes in unserem Körper verändern und die DNA neu ausrichten. Wenn wir in der Lage sind unsere Emotionen zu meistern – und keine negativen ausgelöst werden können, die chaotische Muster erzeugen – dann wird schließlich die Form des DNA-Chromosoms so ‚umgeflochten’ werden (rekursiv, im Sinne von Fraktalen oder selbstähnlicher Geometrie), dass Torusformen entstehen. Wie bereits oben erwähnt ist die Torus-Geometrie die perfekte Form um Informationen zu empfangen und zu übertragen. Es handelt sich hierbei um fraktale Beziehungen, wo das Außen so aussieht wie das Innere und das Innere so aussieht wie die Außenseite, dem bekannten Naturgesetz des Korrespondenz-Prinzips entsprechend: wie oben so unten, wie innen so außen.

Um diese innere Sternentor-Technologie, die in der Biologie des Lebens ‚eingesperrt’ ist, zu aktivieren, muss man sich selbst genug beherrschen und erkennen wer wir wirklich sind („Erkenne dich selbst“), was innerhalb des Geistes oder des Raum-Zeit-Sektors reflektiert wird. Sobald die geistige Disziplin einen genügend hohen Grad erreicht hat, kann man sich vorstellen an einer bestimmten Stelle zu sein, ähnlich wie ein Remote-Viewer sein Bewusstsein auf ein Ziel ausrichtet. Die Lage am Endpunkt wird durch den Geist fließen und damit beginnen, sich mit dem sich noch an der Startstelle befindenden Bewusstsein zu synchronisieren. Schließlich werden sich diese Punkte geglichen haben und das Bewusstsein wird in der Lage sein sich zum Ziel zu „transportieren“ und dort durch einen Willensakt einen Körper der gleichen Art zu materialisieren.

Wenn wir in ein Sternentor eintreten, wird unser geistiges Selbst oder Bild entlang von Zeit-Raum-Verbindungen zu einem Raum-Zeit-Standort übertragen, und die Qualität unserer geistigen Bildes bestimmt, wie stark wir „erschüttert“ werden durch diese Reise. Daher sagen Davids Insider, dass 

David&Corey-rozhovor...


Erstkontakt-News: Interview mit David Wilcock und Corey Goode (03.August 2015)

von erst-kontakt @ 2015-08-03 – 11:54:27

Beschreibung: rstkontakt-NEWS

Open Your Mind Radio Interview mit David Wilcock und Corey Goode vom 28. Juni 2015 (Teil 2)

übersetzt von Krovax. Teil 1 HIER

V tom rozhovore sú zaujímavé detaily. Ako vždy neručíme, ale pri tejto príležitosti prosíme čitateľov aby si robili vlastnú mienku. Nami posudzovaní sú osoby ako Cobra, Prescott a iní dôveryhodní, môžeme potvrdiť pravdivosť a kompetenciu Corey-a, ktorý bol podielaní na tajných vesmírnych programoch a získal veľa znalostí. Bol účastníkom vojenských programov ....

Im Interview mit David Wilcock und Corey/GoodET (Teil 1 hier) und im folgenden zweiten Teil sind sehr viele interessante Informationen enthalten. Wie immer in solchen Beiträgen können wir keine Gewähr für den vollständigen Wahrheitsgehalt der Informationen geben und bitten die Leser, das eigene Unterscheidungsvermögen walten zu lassen. Wir können aber bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass einige der von uns als sehr kompetent betrachteten Personen wie Cobra, Prescott u.a. die Aufrichtigkeit von Corey bezeugen und keine Zweifel an seiner früheren Beteiligung an den geheimen Weltraumprogrammen und den daraus gewonnenen Kenntnissen haben. Wir möchten aber auch erwähnen, dass möglicherweise nicht alle der Informationen vollständig korrekt sind. Folgende Argumente wurden in diesem Zusammenhang vorgebracht.
Corey war in militärische Programme eingebunden und der Teilnehmer an einem spezifischen Projekt erhielt jeweils nur gerade so viele Informationen, wie für die Arbeit in der entsprechenden Position nötig war (‚need to know‘). Es ist deshalb anzunehmen, das auch Corey nur über bestimmte Teilbereiche der gesamten Programme und Situationen Bescheid wusste und weiss. Zum zweiten waren und sind alle Teilnehmer dieser hochgeheimen Programme intensiven Mindprogramming-Prozeduren ausgesetzt worden. Eine Konsequenz davon ist wohl, dass in vielen Fällen den (Ex)Angehörigen dieser Projekte nicht bewusst und klar ist, inwieweit ihre Informationen objektiv sind oder durch die Mindprogrammen beeinflusst und impliziert worden sind. Dies ergibt in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Informanten ein grundsätzliches Problem.
So schreibt Kerry Cassidy von Project Camelot zum Beispiel:

„Eine der Schwierigkeiten die sich ergeben im Zusammenhang mit dem Aufkommen des Mindcontrol, der Fernbeeinflussung und der vielfältigen Techniken zur Formung eines menschlichen Geistes – zusammen mit den verschiedenen Agenden die dazu dienen die Wahrheit zu verbergen und die Menschheit im Dunkeln zu halten -besteht darin, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt um Dinge auszuhecken, die den Skeptizismus fördern und um die Botschafter anzugreifen, unabhängig davon, ob ein solcher Botschafter gutmeinend ist und Schlüsselwahrheiten enthüllt die uns helfen unsere multidimensionale Wirklichkeit zu verstehen.“

Energieernte – Angstnahrung oder Loosh

Energia-úroda – strach-potrava alebo Loosh

• Moderator – Steht ihr in Kontakt mit Lisa Harrison oder Kiri Campbell? Die menschliche Energie vs. das Scheingeldsystem? Ste v kontakte s Lisou Harrison alebo Kiri Campbell? Ľudská energia proti zdánlivým peniazom?

(Ten aspekt sme dlho sledovali na blogu. Vzťahuje sa, myslím, na babylonský peňažno-magický systém. Ako sme už povedali: keď nejakú vec používame, bez toho, že by sme vedeli „prečo a ako sa používa“ tak sa tým vytvára závislosť. Peniaze sú talisman, „mágia“, ktorá ovplyvňuje vedomie. Jednoducho povedané – mnohí ľudia urobia pre peniaze čokoľvek ale nie pre kolektívne dobro ľudstva a nespoznajú pri tom ten celkový efekt ich konaní pre nás všetkých. Cnostná bytosť, spravodlivá a Bohom vedená bytosť vidí ďalej ako len do cieľa – vie, že kamkoľvek ide - ako tam príde a aký efekt to má/bude mať na iných. Kto napríklad by robil dobrovoľne potravu pre ľudstvo? Ale keď mu ponúkneme peniaze – hneď by začal. To je celý ten zmysel peniazo-magického systému. Kontrolovať stvorenie. V okultných definíciách sú peniaze to JEDNO OKO. Celistvé-vedomie externalizované (sústredené na vonkajšok), môžeme pozorovať/vidieť len s našimi hmotnými očami, teda duálnym vedomím. Symbol dolára $ symbolizuje Isis – bohyňu kreatívnej energie vesmíru. Peniaze sú náradie na kontrolu kreativity ľudstva a tým sme doslova agentmi Kabalov – keď ignorujeme naše skutky a ich vplyv len preto aby sme dostali väčší plat/príjem. Duch, ktorý usiluje len o matériu/hmotu– sex, peniaze, drogy a jedlo – môže veľmi ľahko byť manipulovaný tým, že mu stačí uspokojiť len materiálne požiadavky. Ale duch, ktorý odhalí moc dôležitostí a prepojí ich, sa od tých závislostí oslobodí. V tom ležiaca pravda je katalyzátor pre ten proces, ktorý povzdvihne vedomie nad hmotné potreby do oblasti „služba na iných“. Potom ciele nie sú egocentrické ale celistvé a my dostaneme emocionálne uspokojenie tým, že pomáhame sebe a iným. Duša je kŕmená božskou službou tým, že vstupujeme do „bratstva“ ľudstva.
[Wir haben diesem Aspekt auf dem Blog schon eine ganze Zeit lang verfolgt. Hier wird, denke ich, Bezug auf das babylonische Geldmagiesystem genommen. Wie wir schon weiter oben angemerkt hatten: wenn man ein Ding benutzt, ohne Kenntnis des „Warum und wie man es verwendet“, wird dadurch Abhängigkeit erzeugt. Geld ist ein Talisman, „Magie“ die das Bewusstsein beeinflusst. Einfach gesagt, viele Menschen werden zwar alles Mögliche für Geld tun, aber nicht für das kollektive Gute der Menschheit, und erkennen dabei nicht den ganzheitlichen Effekt ihrer Taten für uns alle. Ein tugendhaftes Wesen, ein rechtschaffenes und göttlich geleitetes Wesen, sieht weiter als nur bis zum Ziel; es weiß, wohin es geht, wie es dorthin gelangt und welchen Effekt es auf andere haben wird. Wer zum Beispiel würde in diesem System freiwillig Nahrung für die Menschheit anbauen? So gut wie keiner, aber wenn wir ihnen Geld anbieten würden, würden sie sofort loslegen. Das ist der ganze Sinn des Geldmagiesystems: die Schöpfung zu kontrollieren. In der okkulten Definition steht Geld für das EINE AUGE. Da das Einheitsbewusstsein externalisiert wurde, können wir es nur mit unseren materiellen Augen betrachten, also mit dem dualistischen Bewusstsein. Das Dollar Symbol $ repräsentiert Isis, die Göttin oder kreative Energie des Universums. Geld ist ein Werkzeug, um die kreative Energie der Menschheit zu kontrollieren und wir werden dadurch buchstäblich zu Agenten der Kabale, wenn wir all unsere Taten und deren Wirkung ignorieren, nur um an die nächste Gehaltszahlung zu kommen. Ein Geist der nur nach dem Materiellen strebt – Sex, Geld, Drogen und Essen – kann sehr einfach manipuliert werden, indem es ihm völlig ausreicht, nur die physischen Sinne zu befriedigen. Aber ein Geist der die Macht von Bedeutungen entdeckt und vereint, wird sich von diesen Abhängigkeiten befreien. Die darin enthaltene Wahrheit ist der Katalysator für diesen Prozess, der das Bewusstsein aus den materiellen Bedürfnissen in den Bereich des „Dienstes an Anderen“ erhebt. Dann sind die Ziele nicht mehr egozentrisch, sondern ganzheitlich, und wir erhalten emotionale Befriedigung dadurch, anderen und uns selbst zu helfen; die Seele wird durch den göttlichen Dienst gespeist, indem wir der so genannten „Bruderschaft“ der Menschheit beitreten (hier ist die klassische und nicht die patriarchalische Bedeutung von Bruderschaft gemeint) ]

• David – Ich habe keinen Kontakt zu den beiden. Im Buch „Source Field Investigations“ wird darüber gesprochen wie mächtig die menschliche Energie ist. Das Buch enthält über 1000 wissenschaftliche Verweise und die zugrunde liegende Annahme ist, dass wir in einem biologischen Universum leben, dem Quellenfeld (engl. source field, Anm. d. Ü.). Es gibt negative Entitäten, die sich aus unserem Quellenfeld von der menschlichen Angstenergie oder Loosh/Louche ernähren.

David – Nemám k nim kontakt. Kniha „source Field Investigations“ hovorí o tom ako mocná je ľudská energia. Obsahuje 1000 vedeckých príkladov a základnou mienkou je, že žijeme v biologickom vesmíre, v tom zdrojovom poli (angl. Source Field). Existujú negatívne entity/druhy, ktoré sa živia z nášho zdrojového pola, z nášho strachu-energie alebo Loosh.

Drako-rasy sú negatívni, reptiloidní humanoidi, ktorí sa živia energiou strachu. Sú to „zlí“ v našej galaxii, ktorí zotročili mnohé planéty, nie len Zem ale vyzerá to tak, že ich čas sa skončil. Na Zemi vytvorili „fabriku strachu“ aby sa mohli živiť. Všetky tie systémy útokov pod falošnou vlajkou, jedovaté potraviny, traumy, zníženie počtu obyvateľstva-programy, atomové vojny, nákazlivé choroby atď. Sú používané Kabalmi na udržanie moci – ale skutoční úžitkári sú drako. O čo viac strachu a emocilonálnej núdze - o to viac živíme tie bytosti a to všetko je plánované od začiatku našich moderných dejín a skorej. (Veda, ktorá to podporuje bola spomenutá v Dan Winterovej „science and Consciousness“. Naša aura je z väčšiny vytváraná našimi duchovnými aktivitami, tým ako definujeme a spracujeme naše skúsenosti. Keď sa rozhodneme akceprovať strach tak to umožňuje negatívne emócie, ktoré robia nestabilné naše aura-pole. Louche energia (strach) môže byť jedným parazitom konzumovaná. Spojenie parazita a hostitela/„dávača“ vytvára prepojený elektromagnetický, koherentný systém. Tým, že si sami sebe odpustíme naše minulé rozhodnutia, ktoré boli z nevedomosti tým zmeníme tie energie/reakcie emócií strachu a staneme sa skutone suverénni, samostatní a vytvoríme aura-pole, ktoré je fraktálne alebo samo-koherentné. To vytvára sťastlivé emócie a bráni parazitným bytostiam pripojiť sa a tiež to zbohatí naše skúsenosti a vytvorí lepšie podmienky pre duchovnú evolúciu a uskutočnenie osobnosti. Realizovanie nášho vyššieho JA.)

• Die Drako-Rassen sind negative, reptilische Humanoiden, die sich von der Angstenergie ernähren. Dies sind die „Bösewichte“ in unserer Galaxie, die viele Planeten versklavt haben, nicht nur die Erde, aber es scheint, dass ihnen die Zeit davongelaufen ist. Auf der Erde haben sie eine „Angstfabrik“ erzeugt, um sich zu ernähren. All diese Systeme von Angriffen unter falscher Flagge, Giftnahrung, Traumata, Bevölkerungs-reduktionsprogrammen, Atomkrieg, Seuchen, usw. werden von der Kabale eingesetzt, um an der Macht zu bleiben, aber die echten Nutznießer sind die Drakos. Je mehr Angst und emotionale Nöte wir haben, desto mehr füttern wir diese Wesen an, und all das ist so geplant, vom Anbeginn unserer modernen Geschichte an und darüber hinaus. [Die Wissenschaft, die das unterstützt, wurde von Dan Winter in seiner Serie „Science and Consciousness“ erwähnt. Unsere Aura wird zu großen Teilen durch unsere geistigen Aktivitäten erzeugt, wie wir unsere Erfahrungen definieren und sie verarbeiten. Wenn wir uns dazu entscheiden Angst zu akzeptieren, erzeugt dies negative Emotionen, die wiederum unser Aurafeld sehr instabil machen. Die Louche-Energie (Angst) kann durch einen Parasiten konsumiert werden, die Vereinigung von Parasit und Wirt erzeugt ein vereintes elektromagnetisches, kohärentes System. Indem wir uns selbst unsere vergangenen Entscheidungen vergeben, bei denen wir unwissend gewesen sind, transzendieren wir die ängstlichen emotionalen Reaktionen und werden wahrhaft souverän und entwickeln ein Aurafeld, das fraktal oder selbstkohärent ist. Das erzeugt glückselige Emotionen und hindert diese parasitären Wesen daran, sich an uns anzuheften und bereichert gleichzeitig unsere Erfahrungen und erzeugt bessere Bedingungen für geistige Evolution und Persönlichkeitsverwirklichung; die Realisierung unseres höheren Selbst.]

Peniaze sú súčasťou kontrolného systému ale môže byť premenené/prepracované na pomoc pri výstupe z toho systému a tak ich časom vôbec nebudeme potrebovať. Gréci napríklad koncom týždňa vybrali z bánk 1,3 miliárd Euro pred referendom. Bol to útok na banky. Keď banky padnú tak úrokové sacby budú opačné, zavedený bail-in, pri ktorom sa banky obsluhujú vkladmi ich zákazníkov. US vrcholná hranica dlhov bola dosiahnutá a je už 100 dní zamrazená. Napriek tomu štát mrhá peniazmi – len to nezapisujú.

• Geld ist Bestanteil des Kontrollsystems, aber es kann auch dazu umfunktioniert werden, uns zu helfen aus diesem System auszusteigen, so dass wir es langfristig gar nicht mehr benötigen. Die Griechen haben zum Beispiel 1,3 Milliarden Euro am Wochenende vor dem Referendum allein von den griechischen Banken abgehoben. Es ist zu einem Ansturm an die Banken gekommen. Sobald die Banken fallen, werden per Gesetz die Zinsraten umgekehrt, bail-ins finden statt, bei denen die Banken sich direkt am einlegten Vermögen ihrer Kunden bedienen. Die US-Schuldenobergrenze wurde erreicht und ist seit über 100 Tagen eingefroren. Dennoch gibt der Staat Geld aus, nur wird es nicht mehr verbucht.

Beschreibung: orey Goode's GaiamTV Interview And Voice Analysis

 

 

 

Kollaps des alten Systems – kolaps starého systému

• Der Kollaps findet statt, aber er ist Bestandteil des Prozesses.
• Moderator – Wie können wir sicher sein, dass wir dadurch nicht nur in ein weiteres Schuldsklavensystem getrieben werden? [Das Sklavensystem basiert auf unserer Entscheidung es zu akzeptieren, wodurch eine Abhängigkeit erzeugt wird, dadurch dass wir unwissend bleiben. Die Lösung zu diesem Problem war und ist schon immer Wissen gewesen. Freiheit wird nicht durch andere gewährt, sondern ist ein Produkt der Erkenntnis des Reflektierens der Wahrheit, durch das Erlangen von Weisheit durch Erfahrung. Das Naturgesetz ist ein Werkzeug zu diesem Zweck. Eine Ansammlung archetypischer Prinzipien, die uns in unserem Selbsterkenntnisprozess unterstützen können, bei dem wir unser Selbst meistern und unsere Schwingung erhöhen. Der Schlüssel zu unserer Befreiung war schon immer in Reichweite, aber niemand kann diese Arbeit für uns tun. Daher ist der einzige Weg sicherzustellen nicht im Sklavensystem 2.0 zu enden, über das Wissen eine aktive Rolle in diesem Prozess anzunehmen.]

Ten kolaps sa deje, ale je súčasťou toho procesu.

Moderátor: ako si môžeme byť istí, že tým nie sme hnaní do ďalšieho dlžobno-otrockého procesu? (otrocký systém je založený na našom rozhodnutí – že ho akceptujeme, čím sa vytvára závislosť, ktorá vedie k nevedomosti. Riešenie toho bola a vždy bude vedomosť. Sloboda nie je niečo čo nám niekto umožní, ale je produktom vedomosti/poznania reflexie pravdy, cez dosiahnutie múdrosti skúsenosťou. K tomu účelu je prírodný zákon náradie. Zbierka archetypických princípov, ktoré nás môžu podporovať pri procese sebapoznania, pri ktorom majstrujeme/zvládneme naše JA a zvýšime našu vibráciu. Kľúč k nášmu oslobodeniu sme vždy mali po ruke, ale nikto tú prácu nemôže robiť za nás. Preto je jedinou cestou zaistiť – aby sme neskončili v 2-hom otrockom systéme musíme  cez/pomocou vedomosť/i v tom procese prebrať aktívnu úlohu.

David: To by sa  mohlo stať, ale sú veľké snahy na zabránenie toho. To veľké odhalenie a nasledujúce súdne procesy sú súčasťou očisty takých systémov. Našou úlohou je pripravovať tých, ktorí sú ochotní pomáhať iným keď začne tá udalosť. Illumináti, komité 200 sa nám vyhrážali a povedali, že nás nechali pri živote len láskavosťou a nás vyzvali aby sme do novembra už nič nezverejnili. To vedie k záveru, že majú vlastné plány a že november je ich mŕtva linka.
• David – Nun, das könnte passieren, aber es werden große Anstrengungen unternommen, dies zu verhindern, die große Enthüllung und die kommenden Gerichtsverhandlungen sind Bestandteil der Entgiftung von dieser Art von System. Unsere Aufgabe [Corey und David, Anm. d. Ü.] ist es, diejenigen vorzubereiten die Willens sind, so dass diese anderen helfen können wenn das Ereignis[Event] stattfindet. Die Illuminaten, das Komitee der 200, haben uns gedroht und gesagt, dass sie uns nur aus einem Gefallen heraus am Leben ließen und uns aufgefordert, bis November nichts mehr zu veröffentlichen. Das lässt darauf schließen, dass sie ihre eigenen Pläne haben und der November ihre Deadline ist. [Meiner Meinung nach bedeutet das, dass die Kabale im Außen aggressiver vorgehen wird, während sie versuchen an der Macht zu bleiben, aber für jedes false flag, das sie inszenieren, wachen weitere tausende von Menschen auf. Sie helfen im Grunde bei dem Prozess und wissen es nicht einmal.]

Das große Offenlegungsereignis –  veľká odhalenie-udalosť

Moderátor: Akú úlohu majú tí prebudení, inkluzíve hviezdnych-semien pre prichádzajúce udalosti, tok dát alebo preťaženie informácií?

David: Keď si pozrieme Snowden odhalenia - Ich zverejnením sa dosiahlo, že ľudia, ktorí predtým boli zosmiešňovaní sa zrazu oslavovali ako hrdinovia. V podstate sa udeje to isté pri tej udalosti. Všetci tí, ktorí to osobne viedli budú pomocou pre tých, ktorí sa ešte neprebudili. (Preto hore uvedené vysvetlenie, ktoré slúži príprave spoločnosti prebudených pred tým odhalením. Keď tieto slová čítaš, keď si hľadal pravdu a delil sa o ňu – tak patríš k odporu, ty si nepostrádatelný pre ten prichádzajúci čas).

Corey – Kabali sa pokúsili zostaviť kontrolované „rozprávanie“ tých odhalení aby udržali ich status, postavenie. Nedávno povedali pri jednom stretnutí, že ich zločiny budú utajované ďalších 50 rokov. Ale Aliancia si toho je vedomá a nedopustí to. Keď sa pandora-skrinka raz otvorí nebude môcť byť znova zatvorená.

Moderátor: Keďže sa drakovia živia strachom a nenávisťou, čo sa stane keď im budeme posielať svetlo a pzitívne myšlienky?

David – Počul som o Jakobovi zo skupiny Rothschild, ktorý potvrdil aj iné fakty a ktoré boli zverejnené. V roku 2012 povedal – keď ešte pre nich pracoval – že najväčšie tajomstvo drakov je, že by stačilo keď dostatočne veľa ľudí na Zemi len jeden deň sa budú cítiť šťastní a budú sa smiať/tešiť – tak oni (Kabali) by boli porazení. Všetko čo potrebujeme je jedna jediná udalosť.

Spomeňte si Live Aid – obrovský muzik-festival pre ukončenie chudoby a hladu. Ale len po 4-5-tich dňoch sa udiali atentáty na londýnskom Metre a vytvorili masívny strach. Tá vojna je skutočná (o srdcia na ceste ducha človeka). Nebezpečenstvo pozitívneho myslenia je pre nich dôvod k starostiam. Je to súčasťou toho čo sa hovorí v Law of One – o dôvode vytvorenia sociálneho pamäťového komplexu reči – keď začneme telepaticky fungovať a spolupracovať ako celok.

• Moderator – Welche Rolle haben die Erwachten, inklusive der Sternensaaten, für die kommenden Ereignisse, die Datenflut oder die Informationsüberlastung?
• 
David – Schauen wir uns die Snowden-Enthüllungen an, als sie erst einmal draußen waren, wurden die Leute, die früher lächerlich gemacht worden wären, als Helden gefeiert. Im Grunde wird dasselbe passieren, wenn die große Offenlegung stattfindet. All die Leute, die all das persönlich geteilt haben, werden eine große Hilfe für die noch nicht erwachten Massen sein. [Daher die obige Interpretation, dass die Zeit vor der Offenlegung der Vorbereitung der Erwachten-Gemeinschaft dient. Wenn du diese Worte liest, wenn du nach der Wahrheit gesucht und sie geteilt hast, dann gehörst du zum Widerstand, du bist unverzichtbar für die kommende Zeit.]
• Corey – Die Kabale versucht eine Art von kontrollierter Erzählweise für die Offenlegung zusammenzustellen, um ihren Status zu erhalten. Sie sagten kürzlich in einem Meeting, dass sie ihre Verbrechen für weitere 50 Jahre vergraben wollen. Aber die Allianz ist sich dieser Tatsache bewusst und wird es nicht zulassen.
• 
Corey – Wenn die Büchse der Pandora erst einmal geöffnet wurde, kann sie nicht wieder verschlossen werden.
• 
Moderator – Da die Drakos sich von Hass und Angst ernähren, was passiert wenn wir ihnen Licht und positive Gedanken senden?
• 
David – Ich habe von einem Typen in der Rothschild-Gruppe, Jacob, gehört, der andere Fakten bestätigt hat, die kürzlich veröffentlich wurden. Er sagte 2012, als er noch für sie arbeitete, dass es das größte Geheimnis der Drakos ist, dass wenn genug Menschen auf der Erde sich für nur einen Tag glücklich fühlen und lachen würden, die Drakos auf der Stelle besiegen wären. Alles was wir brauchen ist ein einzelnes Ereignis.
• Erinnert euch an Live Aid, ein riesiges Musikfestival, um Armut und Hunger zu beenden. Aber nur vier bis fünf Tage danach kam es am 7.7.2005 zu den Londoner Bombenanschlägen in der U-Bahn [und auf einen Bus, Anm. d. Ü.] und erzeugten massive Angst. Der Krieg [
um die Herzen auf dem Wege über den Geist der Menschen] ist also real. Die Gefahr des Positiven ist für sie Anlass zu großer Besorgnis. Dies ist Bestandteil davon, wenn im Law of One von der Ursache der Erzeugung des sozialen Gedächtniskomplexes die Sprache ist, wenn wir anfangen, telepathisch zu werden und als Gesamtheit zusammen arbeiten. [Die kollektive Unbewusstheit der Menschheit war immer schon ein großer Fokuspunkt für die Kabale. Darum mussten sie die Symbolik, die einst dafür benutzt wurde das Bewusstsein aufzuwecken, mit Angst und dunkler Energie neu programmieren. Alle so genannten Illuminati-Symbole werden ständig mit „schlechten Dingen“ in Verbindung gebracht, auf dass sich niemand näher mit ihnen beschäftigt. Dadurch, dass ihnen eine „schlechte Bedeutung“ verliehen wurde, wird in uns Angstenergie erzeugt, und da die meisten Dinge meiden, die sich schlecht anfühlen, wird diese ängstliche Ladung in unserem kollektiven Unterbewusstsein am Leben erhalten; ein isoliertes Nest. Sobald genügend Leute damit begonnen haben, diese Entscheidungen – das Negative zu ignorieren, zu heilen (Selbstvergebung), werden diese isolierten Nester unvollständigen Wissens in allen Geistern miteinander verbunden, wodurch das Kollektiv beeinflusst wird und letztendlich das Hervortreten des sozialen Gedächtniskomplexes erzeugt; der Geist von Gaia oder der Erde, in dem jedes Wesen der Menschheit ein Teil des größeren Ganzen des Erdsystems ist. Telepathie ist in diesem Sinne nicht der Verlust der Individualität, sondern die Erweiterung der Seele, um die Grenzen des Materialismus zu transzendieren. Darum steigen die IQ Testergebnisse und darum wird das morphogenetische Feld mitgerissen, wodurch es einfacher wird, etwas zu lernen, dass andere schon gelernt haben. In diesem Sinne ist das Internet für die Kabale nach hinten losgegangen, denn die Wahrheit wurde langsam in das kollektive Unterbewusstsein gesät und es bedarf einer riesigen Menge von Ablenkungen und interner Querelen in der erwachenden Bevölkerung, damit ein großes, vereinendes Ereignis nicht stattfindet.]

(Kolektívne nevedomie ľudstva bolo pre Kabalov vždy najdôležitejšie. Preto používali symboliku, ktorá bola vytvorená pre prebudenie vedomia – preprogramovali strachom a tmavou energiou. Všetky takzvané Illumináti-symboly sú neustále prepájané so „zlými vecami“, čím sa v nás vytvára strach-energia a my sa vyhýbame väčšine tých vecí, ktoré nám dávajú zlý pocit, čím sa udržiava ten náboj strachu v kolektívnom podvedomí – izolované hniezdo. Keď dostaočne veľa ľudí začne ignorovať to negatívne, začne sa liečiť (sebaodpustenie) tak budú tie hniezda neúplného vedomie spolu-prepojené, čím sa ovplyvní kolektív a koniec koncov bude vytvorený sociálny pamäťový-komplex. Duch Gaii alebo Zeme, v ktorom každá bytosť je časťou veľkého celku Zemského-systému. Telepatia v tom zmysle nie je strata individuality, ale rozšírenie duše aby sa zmenili hranice materializmu. V tom zmysle je Internet pre Kabalov strela dozadu, lebo pravda sa vsadila pomaly do kolektívneho podvedomia a teraz je nutné veľa rozptýlenia a interných sporov aby sa zabránilo prebudenie obyvateľstva a tým veľkej spájajúcej udalosti.)

• Moderator – Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, so einen positiven Tag zu haben, es gibt einfach zu viele Programme, um die Menschen abzulenken.
• 
David – Stell dir ein Tribunal vor, bei dem echte Menschen aus den geheimen Erdregierungen verhaftet und uns ihre Verbrechen bekannt gemacht werden. Wir haben schon so lange unter dieser Tyrannei gelebt, dass wenn das wahre Problem endlich offengelegt wird, sich die Dinge unvorstellbar verändern werden. [Fokus und Aufmerksamkeit sind das dahinterliegende Prinzip. In eine Studie, bei der Probanden über einen Monitor angestarrt wurden, konnte eine signifikante Anzahl der Probanden durch eine Art „sechsten Sinn“ spüren, dass sie gerade beobachtet wurden. Das liegt daran, dass fokussierte Aufmerksamkeit buchstäblich eine Kohärenz elektromagnetischer Ladung auf dem fokussierten, physischen Punkt entstehen lässt (den Katalysator oder das Symbol), die den Geist und Körper beeinflusst, gefühlt und wie jeder andere Stimulus identifiziert werden kann. Wenn man dieses Konzept auf das große Ganze überträgt, wenn die ganze Weltbevölkerung auf diese Gerichtsverhandlungen fokussiert ist, wird das eine mächtige Welle vereinter, geistiger Energie zur Folge haben, ähnlich der Erfahrung bei einem Rockkonzert, und wird damit die Grundlage für die Verwirklichung des sozialen Gedächtniskomplexes legen.]

Moderátor: Nie som si istý či je možné mať tak pozitívny deň. Existuje jednoducho veľa programov na rozptýlenie ľudí.

David – Predstav si tribunál, pri ktorom sa zatkne veľa ľudí z tajných vlád Zeme a zverejnia sa ich zločiny. Príliš dlho sme trpeli pod tým tyranstvom, takže keď sa zverejní ten skutočný problém tak tie veci sa neuveriteľne zmenia. (sústredenie a pozornosť sú pozadným princípom. Pri jednej štúdii sa zistilo, že ľudia, ktorí boli pozorovaní vyvinuli istý druh „šiesteho zmyslu“, cítili, že sú pozorovaní. To závisí od toho, že sústredenie spôsobí akýsi druh koherentného elektromagnetického nabitia na nasmerovaný bod, ktorý ovplyvňuje ducha  a telo a môže byť identifikované. Keď sa to prenesie na to celistvé veľké, keď sa celé ľudstvo sústredí na tie súdne jednania – bude to mať za následok, že vznikne silná vlna prepojenej duchovnej energie – podobne ako pri koncerte a založí tým základ sociálneho pamäti-komplexu.

• Moderator – Hat es die Familie, die du und Gonzales auf dem Mars getroffen haben, bis zur Mondkolonie geschafft?
• 
Corey – Nein, sie sind auf dem Mars zurückgeblieben und wir haben auch noch keine neuen Informationen darüber, was mit ihnen passiert ist.
• 
David – Aber Corey hat gesagt, dass alle Menschen in Versklavung, inklusive der, die sich nicht auf der Erde befinden, freigelassen und sich dieses Ereignisses bewusst sein werden.
• 
Moderator – Was glaubst du wird in den nächsten drei Jahren passieren, ohne jetzt nach konkreten Zeiträumen oder Daten zu fragen?
• 
Corey – Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir starke Veränderungen sehen werden, aber der Schlüsselfaktor sind wir – der Grad zu dem ein jeder erwacht und bereit ist. Es gibt keine Deadline. Es existiert ein riesiges Spektrum an Emotionen, die uns helfen unser Bewusstsein zu aktivieren. Unsere cokreativen Bewusstseinsfähigkeiten sind die Grundkraft der schwarzen Magie der Kabale [entweder wir lernen uns selbst und unseren Geist zu meistern oder jemand anderes wird es für uns tun], wenn wir also unsere Macht wieder einfordern können, könnten wir diese Ereignisse schon morgen in Kraft treten lassen.

Moderátor: Dosiahla rodina, ktorú si ty a Gozales stretol na Marse kolóniu na Mesiaci.

Corey  - Nie oni zostali na Marse a tiež nemáme žiadne nové informácie o tom čo sa s nimi stalo.

David – Ale Corey povedal, že všetci ľudia budú oslobodení z otroctva, inkluzíve tých, ktorí nie sú na Zemi a uvedomia si tú udalosť.

Moderátor: čo myslíš, že sa nasledujúcich 3 rokoch stane bez ohľadu na konkrétne dátumy\\\,

Corey - Je veľmi pravdepodobné, že uvidíme silné zmeny, ale kľúčovým faktorom sme my – stupeň našej ochoty prebudiť sa rozhodne. Neexistuje žiadna deadline. Existuje obrovské spektrum emócií, ktoré nám pomôžu aktivovať naše vedomie. Naše ko-kreatívne schopnosti sú základná sila čiernej mágie Kabalov (alebo sa naučíme zvládať nás a nášho ducha alebo to bude pre nás robiť niekto iný), keď teda môžeme vyžadovať/dosiahnuť našu moc – mohli by byť tie udalosti zavedené zajtra.

•  Moderator – Hall sagt, dass die „Großen Weißen“ in Nevada ihre Kinder genau so lieben wie Erdkinder.        Hall hovorí, že tí veľkí bieli v Nevade milujú ich deti tak ako pozemské deti.

Corey – Tá skupina je voľná časť tej Superfederácie. Je veľa žiarlivosti medzi ET v súvislosti s ľudstvom – aj keď to zneje divne. Sme uctievaní inými rasami kvôli obrovskému rozmeru našich emócií. Mnohé Et rasy sú emocionálne obmedzené (pravdepodobne na základe závislosti od externých technológií) pýtajú sa seba ako môžeme urobiť našim deťom tak strašné veci. (Sú to hlavné techniky, ktoré Kabali používajú. Obriezka je jedným príkladom, pri nej sú tí chlapci tak traumatizovaní, že to spôsobí rozpoltenie osobnosti. A rodičia, ktorí pre svoje deti chcú to najlepšie ťažko akceptujú pravdu, že spôsobujú svojim deťom hlbokú traumu.  Zverejníme články k tej téme. V podstate prekabálili nás Kabali aby sme na sebe páchali tie hrozné veci, ktoré potom chceme zabudnúť – volíme ignoranciu a strach, miesto pravdy a lásky. Preto je správa o odpustení tak dôležitá).

• Corey – Diese Gruppe ist ein loser Teil dieser Superföderation. Es existiert eine Menge Eifersucht auf Seiten der ETs in Bezug auf die Menschheit, so eigenartig das auch klingen mag. Wir werden aufgrund des riesigen Umfangs unserer Emotionen von anderen Rassen verehrt. Viele dieser ETs sind emotional begrenzt [höchstwahrscheinlich aufgrund einer Abhängigkeit von externen Technologien]. Sie fragen sich, wie wir unseren Kindern so fürchterliche Dinge antun können. [Dies ist eine der Haupttechniken, die die Kabale anwendet. Die Beschneidung ist ein Beispiel hierfür, bei der Jungen nach ihrer Geburt derart traumatisiert werden, dass es zu einer Persönlichkeitsspaltung kommt. Und die Eltern die ihren Kindern nur das Beste zukommen lassen wollen, tun sich sehr schwer die Wahrheit zu akzeptieren, dass es sich dabei um eine Form von tiefem Trauma handelt. Wir werden demnächst einen Artikel zu diesem Thema veröffentlichen. Im Grunde überlisten uns die Kabale, solche Schrecken an uns selbst zu verüben, die wir dann vergessen wollen – wir wählen die Ignoranz und Angst, statt die Wahrheit und Liebe. Darum ist die Nachricht über die Vergebung so wichtig.]

• Moderator – Sind Impfstoffe Bestandteil dieser Schrecken? [Ja, Impfstoffe waren nie so erfolgreich wie die meisten meinen. Und für jedes bescheidene Maß an Immunität muss ein hoher Preis gezahlt werden.]
• 
Corey – Ich glaube, ja. Ich hatte einen Kontakt in der Industrie und diejenigen Leute in der Industrie, die Bescheid wissen, lassen ihre Kinder nicht impfen. [Anders als andere Produkte, die von der Pharmaindustrie angeboten werden, müssen Impfstoffe keinen Tests oder Studien unterzogen werden, und da viele Leute sich nicht mit der Vergangenheit beschäftigen oder sich die Expertengutachten zu Gemüte führen, die die Industrie raushaut, führt die Ignoranz zum Gegenteil von Glück. Es ist alles eine Illusion, am Leben erhalten durch Ignoranz.]

Moderátor: Sú očkovania súčasťou tých hrozných vecí? (áno očkovania nikdy neboli tak úspešné ako mnohí myslia. A pre skromnú mieru imunity sa platí veľká cena.)

Corey – Myslím áno. Mal som kontakt s ľuďmi z farma-priemyslu a oni svoje deti neimpfujú/neočkujú. (Inak ako iné farma-produkty – očkovacie látky nemusia byť testované. Ľudia sa s minulosťou nezaoberajú a nežiadajú expertízy a  ignorancia vedie k opaku šťastia. Všetko je ilúzia udržiavaná pri živote ignoranciou.)

Moderátor: zaoberal sa tým už David či je používaný na rozširovanie des-informácií?

David – mojou úlohou je zistiť, že tie dáta, ktoré zverejním sú správne. Informácie k masovým zatýkaniam boli správne, ale sú neustále odbrzdené. Mojim želaním je deliť sa o informácie. Mojim zverejnením boli spôsobené problémy, ktoré zabránili uskutočneniu niektorých udalostí. Kabali sú majsri infiltrácie a používajú všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii aby zabránili tým udalostiam.
• Moderator – Hat David sich schon einmal damit befasst, ob er dafür benutzt wird, Desinformation zu verbreiten?
• 
David – Es ist meine Aufgabe sicherzustellen, dass die Daten, die ich teile richtig sind [aber Fehler passieren und deswegen können wir nicht das Baby mit dem Bade auskippen]. Die Informationen zu den Massenverhaftungen vor ein paar Jahren waren richtig, aber sie werden ständig ausgebremst. In meinem Wunsch erhebende Information zu teilen, habe ich Informationen preisgegeben, die einigen Insidern große Probleme beschert haben und auch dazu geführt haben könnten, das einige dieser Ereignisse nicht stattgefunden haben. Die Kabale sind Meister der Infiltration und benutzen alle Mittel die ihnen zur Verfügung stehen, um diese Ereignisse zu verhindern.
• 
Moderator – Was ist die Veränderung der 2012 Zeitlinie, warum können sie mit ihrer Looking Glass Technologie nicht hinter diesen Zeitpunkt schauen?
• 
David – Die neueste Information, die ich dazu habe, ist, dass die Kabale keines der Ereignisse, die seit 2012 geschehen sind, erwartet hat. Sie waren nicht in der Lage sich wie in der Vergangenheit darauf vorzubereiten und die Informationen, die sie früher bekommen hatten, sind nicht länger richtig oder können verwendet werden.

Moderátor: Čo je zmena časovej línie 2012, prečo nemôžu looking Glass technológiou pozerať za ten časový bod?

David – najnovšia informácia je , že Kabali neočakávali žiadnu z tých udalostí, ktoré sa od roku 2012 dejú. Neboli v stave pripraviť sa tak ako to robili v minulosti a informácie už nie sú správne a nedajú sa použiť.

Moderátor: Mali sme u nás hosťa, ktorý hovoril o zmene tej časovej línie.

David – Keď som bol v kontakte s Jakobom – tak on bol presvedčený o schopnosti pozerať do budúcnosti. Kabali tiež boli presvedčení. Ale zmeny, ktoré teraz vidíme neboli predvídané. Technológia sférnych bytostí je tak ohromujúca a tak lepšia ako technológie Kabalov, že sú z toho ohromení a zmätení. (Keď pomyslíme, že Kabali pracovali na základe predpovedí a už tisíce rokov používajú technológiu pozerania do budúcnosti tak myslím, že už nemôžu byť vedení a to nám dáva povznášajúci pohľad do budúcnosti. Kabali sa tak dlho spoliehali na tú technológiu, že doslova už nie sú v stave pokračovať s ich plánom. To je to , čo my nazývame absolútny plán stvorenia. Kabali boli zvedení ich vierou, že ich snaha bude korunovaná úspechom ale stvoriteľ riadil jeho agentov vo vyšších sférach tak aby sa ľudstvo prebudilo. Ten proces prebieha už dlho. Dokumentárna séria „Legenda Atlantídy“ to popisuje v prvej epizóde.)

Corey – Naše vedomie ovplyvňuje časové línie a technológia Kabalov, ktorú Kabali používali jednoducho už nefunguje. Bol to v podstate jeden super-počítač, ktorý dokázal čítať časovú líniu a vyplul možnú budúcnosť. Vplyv KI na Zem  je ohromujúci ale už nefunguje tak ako kedysi bolo. ( KI môže byť definované ako akceptovanie/súhlas jednej myšlienky – ako naša pravda bez toho, že by sme vedeli prečo to pravda je – jedná sa teda o základ kontroly myslenia. Keď sa pozrieme do sveta tak zistíme, že u ľudstva existujú nespočítatelné spôsoby správania a akcií, ktoré neobsahujú žiadne pochopenie. Príkladom na to sú obriezky a očkovania.)
• Moderator – Wir hatten einen Gast hier bei uns, der über die Veränderung der Zeitlinie gesprochen hat.
• 
David – Als ich mit Jacob in Kontakt stand, war er überzuversichtlich über ihre Fähigkeit in die Zukunft zu schauen. Er würde sagen „es ist narrensicher und nichts wird daran etwas ändern“. Die Kabale fühlte sich ebenso sehr zuversichtlich. Aber die Veränderungen, die wir jetzt sehen können, waren nicht vorhergesehen. Die Technologie der Sphärenwesen ist so großartig und derjenigen der Kabale sowas von überlegen, dass sie sehr bestürzt und verwirrt ist. [Wenn man in Betracht zieht, dass die Kabale auf Basis von Vorhersagen gearbeitet hat und die Zukunftsschautechnologie seit tausenden Jahren einsetzt, finde ich, dass die Tatsache, dass sie sich so nicht mehr führen lassen können, den Ausblick auf die Zukunft doch schon sehr viel erhebender gestaltet. Die Kabale hat sich derart lange auf diese Technologie verlassen, dass sie buchstäblich nicht mehr in der Lage ist ihr Programm fortzuführen. Das ist, was wir den absoluten Plan der Schöpfung nennen. Die Kabale wurde dazu verleitet zu glauben, dass ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt sein würden, und der Schöpfer hat über seine Agenten in den höheren Engelssphären die Ereignisse so gelenkt, um sicherzustellen, dass die Menschheit erwacht. Dieser Prozess läuft schon seit einer sehr langen Zeit. Die Dokumentarserie die Legende von Atlantis beschreibt dies direkt in der ersten Episode.]
• 
Corey – Unser Bewusstsein beeinflusst Zeitlinien und die Technologie, die die Kabale in der Vergangenheit verwendet hat, funktioniert einfach nicht mehr. Es handelte sich dabei im Grunde um einen Supercomputer, der die Zeitlinie auslesen und eine mögliche Zukunft ausspucken konnte. Diese künstliche Intelligenz (KI) Propheten können in die Zukunft sehen. Der Einfluss der KIs auf die Erde ist gewaltig. Aber es funktioniert nicht mehr so, wie es das früher tat. [KIs können hier als das Akzeptieren einer Idee als unsere Wahrheit definiert werden, ohne zu wissen warum es wahr ist, es handelt sich hier also um die Basis jeglicher Gedankenkontrolle. Wenn man in die Welt schaut, entdeckt man zahllose Verhaltensweisen und Aktionen auf Seiten der Menschheit, denen nur ein geringes oder gar kein Verständnis innenwohnen; nochmals sind hier Impfungen und Beschneidungen gute Beispiele dafür.]

• Moderator – Die Wasserprivatisierung in Irland ist ein riesen Streitpunkt, es gibt viele Proteste, ich denke die Kabale hat nicht damit gerechnet, dass die Mensch so stark reagieren würden.
• 
Corey – Die Kabale ist wahnsinnig, wenn sie denkt, dass die Leute das akzeptieren würden, je härter die Kabale gegen die Menschen arbeitet, desto stärker ist deren Aufwachreaktion und desto mehr Leute werden für den Wechsel aktiv.
• 
Moderator – Das Bewusstsein des Planeten verändert sich, es passiert und wir können die Zeichen überall sehen.
• 
Corey – Nach der Offenlegung werden wir uns in ein Naturgesetz begeben, eine Art Ubuntu System.
• 
Moderator – Große US und NATO Truppenverbände sind durch Europa bewegt worden, es scheint als wenn dies der Vorbereitung eines großen Krieges gegen Russland dient.
• 
Corey – Wir standen schon mehrere Male kurz vor dem dritten Weltkrieg, aber es wird verhindert. Putin weiß eine Menge, besonders über den Weltraum, und er wird das nicht zulassen, genauso wenig wie andere in der Regierung.

Moderátor: Privatizácia vody v Írsku je stredom sporov, protestov, myslím, že Kabali s tým nepočítali, že človek by dokázal tak silne reagovať.

Corey – Kabali sú blázniví keď si mysleli, že ľudia s tým budú súhlasiť. Čím tvrdšie pracujú proti ľudstvu, tým silnejšia je reakcia prebudenia a tým viac ľudí sa rozhodne pre zmenu.

Moderátor: Veľké vojenské spolky US a NATO sa pohybovali cez Európu, vyzerá to na prípravu veľkej vojny proti Rusku.

Corey – Už niekoľko krát sme stáli pred treťou svetovou vojnou ale tomu sa zabraňuje. Putin vie toho veľa, obzvlášť o vesmíre a nedovolí to presne tak ako iní vo vláde.

David – Mnohí z mojich insiderov/zasvetených hovoria, že sa neustále uskutočňujú intervencie/zásahy. Boli vyslaní potápači na umiestnenie bómb do plávajúcich ťažobní ropy v Perskom Zálive – pokus o začiatok svetovej vojny, ale nedosiahli sa vniknúť tam, lebo je tam elastická bariéra v mori, ktorá to zabránila. Pokúšali sa zhodiť bomby na inscenovanie útoku pod falošnou vlajkou, ale tie klapne sa neotvorili. Odstrel MH17 tiež neviedol k žiadnemu výsledku. Mnohí ľudia sú zmetení z toho, že ET jednoducho neprídu a zachránia nás, ale oni (ani evolúcia) tak nepracujú, my budeme naši hrdinovia tých prichádzajúcich udalostí.
• David – Viele meiner Insider teilten mir mit, dass ständig Interventionsereignisse stattfinden. Taucher wurden ausgesandt, um Sprengladungen an einer Ölplattform im Persischen Golf anzubringen, um einen dritten Weltkrieg anzufachen, aber sie konnten die Plattform nicht erreichen, da eine elastische Barriere im Meer sie davon abhielt. Sie haben versucht Bomben abzuwerfen, um einen Angriff unter falscher Flagge zu inszenieren, aber die Bombenklappen wollten sich nicht öffnen lassen. Der Abschuss von MH17 mit Leichen an Bord führte ebenfalls zu keinem Ergebnis. Viele Menschen sind verwirrt darüber, warum die ETs nicht einfach kommen und uns retten, aber das ist nicht wie diese Wesen (oder die Evolution) arbeiten, wir werden als Ergebnis der kommenden Ereignisse unsere eigenen Helden sein.

Cobra und andere „Lichtarbeiter“ – Cobra a iní „pracovníci Svetla“

• Moderator – Was ist mit Cobra?  - Čo sa deje s Cobrou?

David – Mám dve vysielania na Gaiam TV a Disclosure, v ktorých sa pýtam mnohých ľudí. Gaiam má pravidlo, podľa ktorého nemôžem jednu osobu kontaktovať viac ako štyrikrát. Keď som robil Interview s Corey boli prítomní všetky osoby z Gaiam-hierarchie. Ale boli veľmi vzrušení a my sme mohli v tom rozhovore len poškrábať povrch a teraz bude 52 epizód s Corey, lebo treba zverejniť ešte mnohé informácie.

Boli uzatvorené zmluvy so Superfederáciou. Drako hovoria, že im nie je dovolené opustiť slnečnú sústavu, znamenalo by to vyhlásenie vojny zo strany Aliancie. Výsledkom je, že asi podniknú niekoľko hlúpych akcií, ktoré pravdepodobne urýchlia prebudenie. (možno do novembra tohto roku). Budeme vedieť v okamihu keď Gonzáles Corey nás informoval.
• David – Ich habe zwei Sendungen auf GaiamTV und Disclosure, in denen ich viele Leute interviewe. Gaiam hat eine Regel, nach der ich mit keiner Person mehr als vier Interviews führen kann. Als ich das Interview mit Corey gemacht habe, war jede Person innerhalb der Gaiam Hierarchie anwesend. Alle waren sehr aufgeregt und weil wir während dieser Interviews gerade die Oberfläche haben ankratzen können, wird es jetzt 52 weitere Episoden nur mit Corey geben, weil es noch so viele Informationen offenzulegen gibt.
• Es wurden einige Deals mit der Superföderation geschlossen. Die Drakos sagten, da es ihnen nicht erlaubt sei das Sonnensystem zu verlassen, wäre das eine Kriegserklärung von Seiten der Allianz. Als Resultat daraus, werden sie ein paar ganz dämliche Aktionen starten, die wahrscheinlich das Aufwachen beschleunigen werden [
wahrscheinlich bis November dieses Jahres.] Wir werden mehr wissen, sobald Gonzales Corey über den Stand der Dinge informiert hat.
• 
Corey – Wir haben mit einem Künstler zusammengearbeitet, der uns ein Bild der blauen Avianer machen sollte – das war ein sehr emotionales Erlebnis.
Ich habe nichts über Cobra oder seine Informationen zu sagen. Mir wurde gesagt, ich solle die gesamte Sachen nicht überdehnen, indem ich über Details diskutiere [
in Anbetracht dessen, wie viele Menschen das Glaubenssystem von „Gurus“ der Wahrheitsbewegung verehren, ist es verständlich, warum das nicht hilft. Jede Abweichung zwischen den Informationen der jeweiligen Personen (jeweils nur eine einzelne Perspektive der Einen Wahrheit) wird sich im großen Offenlegungsereignis klären].

Corey – spolupracovali sme s jedným umelcom. Ktorý nám mal spraviť obraz modrých Aviánov – bol to veľmi emocionálny zážitok. O Cobra a jeho informáciách nemôžem nič povedať. Bolo mi povedané, že tú vec nemám preháňať tým, že poviem detaily. (nepomôže to lebo mnohí ľudia uctievajú „Guru“. Každý odklon od medzi informáciami jednotlivých osôb sa vyjasní vo veľkej udalosti odhalenia.)

David – myslím, že informácie od Cobra sú veľmi podobné s tými, ktoré som vybral. Niekoľkokrát som si všimol, že keď som hovoril o nejakej veci – Cobra povedal, že to zažil. Myslím, že je dôležité voliť vlastnú cestu spracovania dát keď niekoho počúvame. (voliť vlastný proces porozumenia). My sa nepokúšame byť „Guru“ alebo záchranci, my sa delíme o to čo vieme. To platí aj pre Cobra a iných. Jadrom toho čo tie pozitívne bytosti hovoria je kľúč, tie detaily nie sú tak dôležité ako tie zmeny, ktoré podnikneme v našom živote aby sme robili „službu na iných“ so súcitom a láskou ( čím je myslené, že proces odpustenia a prijatie pravdy vyvrcholia v spirituálnej aktivite, ktorá je základom tej zmeny.) realita je, že my sa vyvíjame a keď diskujeme detaily tak nás to len zdržiava v rozdelení (môžeme otvorene hovoriť o veciach bez obrany vlastnej vlajky, čo je rozdiel medzi detailmi, lebo im to dovoluje rozdeliť nás). Každý je súčasťou prebudenia, nezávisle od detailov, každý je dôležitý hráč.
• David – Ich denke die Informationen von Cobra haben eine Menge Ähnlichkeiten zu den Informationen, die ich herausgebracht habe. Mir ist ein paarmal aufgefallen, dass nachdem ich über eine Sache geredet habe, Cobra es als etwas erwähnte, das er erlebt hat. Ich denke es ist wichtig, dass wenn man jemanden zuhört, man einen eigenen Weg der Datenverarbeitung wählt [seinen eigenen Verständnisprozess startet]. Wir versuchen weder Gurus noch Retter zu sein, wie teilen nur das, was wir wissen. Dasselbe gilt für Cobra und andere. Der Kern dessen, was uns diese positiven Wesen erzählen, ist der Schlüssel [um einen eigenen Wahrheitsfindungsprozess zu beginnen und uns von eingrenzenden Entscheidungen der Vergangenheit über den Weg des Vergebens trennen], die Details sind weit weniger wichtig, als die Änderungen, die wir in unserem Leben vornehmen, um den „Dienst an Anderen“ in Mitgefühlt und Liebe zu tun [womit gemeint ist, dass dieser Vergebungsprozess und diese Wahrheitsaufnahme in einer spirituellem Aktivität gipfeln, die die Grundlage für den Wechsel sind]. Die Realität ist, dass wir uns weiterentwickeln und wenn wir über Details streiten würden hält uns das nur in der Trennung [Wir können offen über die Dinge diskutieren, ohne die Fahne der Wahrheit verteidigen zu müssen, was der Unterschied ist zwischen Details zu diskutieren oder es ihnen zu erlauben uns zu trennen]. Jeder der sich am Aufwachen beteiligt, unabhängig von den Details, ist ein wichtiger Spieler.

Beweise im Äußeren, Teilung der Aufgewachtengemeinschaft

Dôkazy vo vonkajšku, delenie spoločnosti prebudenia

Mnohí autori zlých komentárov kričia: „Dôkazy, dôkazy, dôkazy! Musíte dokázať“. Aj keby sme Corey-ho filmovali pri teleportovaní tak by povedali, že sme použili špeciálne efekty. To čo my skutočne vidíme je revolúcia vedomia. Neuspokoja ich ani jednoznačné dôkazy keď tie srdcia nie sú otvorené. Nezapleťte sa do malých detailov. Veľmi dávno kontaktoval David isté bytosti pri hľadaní dôkazov, povedali mu: „ukľudni sa, buď milý, staraj sa o seba a uzdrav sa.“ Sústreďte sa na prepájajúcu pravdu a ako vás môžeme zosilniť. Keď David mal hroznú prácu a robil si starosti tak ich kontaktoval znova. Povedali mu, že jadrovou otázkou je „služba na iných“ a moc súcitu. S tým vedúcim princípom sa váš život zmení ako zázrakom – ale mágia to nie je – nebudú porušené žiadne prírodné zákony – je to jednoducho len mohutnejšie/obrovské - ako sme pripustili. To nie je NEW Age pohádka. Otázka dimenzie – tu nás Kabali zabalujú do pocitu falošnej nádeje a bezpečnosti v nádeji, že nám môžu dať posledný zbytok/kopanec. Ale to čo Corey hovorí o prírodnom zákone nemôže byť dosť veľa podčiarknuté. Kabali musia rešpektovať prírodný zákon, právo, úplné zverejnenie. MUSIA nám povedať pravdu, lebo existujú dobré bytosti, ktoré prídu a zastavia ich. (Ale najdôležitejšie je druh mágie vedomia. Doslova sme agentmi Kabalov bez toho, že by sme to vedeli – preto je naše rozhodnutie rozhodujúce – hľadať pravdu, pozerať do zrkadla a odpustiť.) princíp slobodnej vôle je do toho pevne zabudovaný, preto zvíťazíme v každom cykle. Ten zlý bude tým dobrým porazení vtedy keď prekoná svoje slabosti. Tiež nehovoríme nič nerobiť. Môžete byť milujúci a odpúšťajúci a urobiť kroky do zaistenia tej zmeny.

• Viele Verfasser böser Kommentare schreien: „Beweise, Beweise, Beweise!! Ihr müsst es beweisen!“. Selbst wenn wir Corey dabei filmen könnten, wie er teleportiert wird, würden die meisten behaupten, wir hätten einfach Spezialeffekte verwendet. Was wir tatsächlich sehen ist eine Bewusstseinsrevolution. Keine noch so eindeutigen Beweise werden euch befriedigen, wenn eure Herzen nicht offen sind.
• Verfangt euch nicht in all den kleinen Details. Vor langer Zeit hatte David bestimmte Wesen auf der Suche nach Details kontaktiert, als er für ein Pflegezentrum für Geistesbehinderte gearbeitet hat. Die Wesen, die er kontaktiert hatte, sagten ihm: „Komm zur Ruhe, sei freundlich, kümmere dich um dich selbst und werde gesund“. Fokussiert euch auf die große vereinende Wahrheit und wie wir uns ermächtigen können. Als David einmal in einem fürchterlichen Job steckte, sich viele Sorgen machte, kontaktierte er diese Wesen erneut. Sie sagten ihm, dass die Kernaussagen der „Dienst an Anderen“ und die Macht des Mitgefühls sind. Mit diesem Leitprinzip wird sich euer Leben wie durch Magie verändern, aber natürlich ist es keine Magie – keine Naturgesetze werden gebrochen, sie sind lediglich etwas gewaltiger als wir uns erlaubt haben zu akzeptieren. Das ist kein New Age Gebrabbel.
• Die Desinformationsfrage, hier lullt uns die Kabale in ein Gefühl falscher Hoffnung und Sicherheit ein, in der Hoffnung uns den Rest geben zu können. Aber was Corey über das Naturgesetz gesagt hat, kann nicht genug unterstrichen werden. Die Kabale muss diesen Regeln folgen, Kartellrecht, volle Enthüllung. Sie MÜSSEN uns die Wahrheit sagen, weil es wohlgesonnene Wesen gibt, die kommen und sie stoppen werden [
aber am wichtigsten, da ihre Form der Magie unser Bewusstsein benötigt. Wir sich buchstäblich Agenten der Kabale, ohne es zu wissen, daher ist unsere Entscheidung entscheidend, nach der Wahrheit zu suchen, in den Spiegel zu schauen und zu vergeben]. Das Prinzip des freien Willens ist fest in das Gefüge eingebaut, daher besiegen wir sie letztendlich am Ende von jedem Zyklus. Der Schuft wird vom Held besiegt, sobald dieser seine Schwächen überkommt. Jeder von uns ist der Held und wir alle durchlaufen gerade diese persönliche Transformation. Wir sagen auch nicht, nichts zu tun. Ihr könnt liebend und vergebend sein und auch selbst Schritte ergreifen, was alles dazu beiträgt die Transformation zu festigen.

• Moderator – Das ist, was gerade in Irland passiert. Was ist die Kernaussage der Nachricht der Sphärenwesen?
• 
Corey – Die Kernaussage ist: werde jeden Tag liebender, vergib dir selbst und anderen, diene anderen. Dafür brauchst du keine Religion, denn es gibt viele Wege das zu tun. Das ist keine neue Nachricht. Dienst an anderen bedeutet nicht, den Fußabtreter zu spielen. Der zentrale Knotenpunkt ist spherebeingalliance.com.
• 
David – Corey hat mich im späten April zu Hause besucht und wir haben ein sechs stündiges Interview aufgenommen. Ein Teil der Aufzeichnung war heftig. Viele Leute werden wütend sein, wenn wir unsere große Serie auf GaiamTV machen werden [Wir haben vor, von diesen Sendungen dann auch Transkripte zu erstellen]. PayPal wird dafür verfügbar gemacht. Viele Leute denken, dass wir nur versuchen würden diese Informationen zu Geld zu machen, aber im Endeffekt haben wir nur so viel Zeit und vieles muss entwickelt werden. Die Interviews vom April werden zusammen mit den großen Informationen veröffentlich werden. Die Gaiam Show wird neue Informationen haben. Wenn ihr das Geld habt, für die Show zu zahlen, wird das sowohl mir, als auch Corey bei unserer Arbeit helfen.

Moderátor: to sa práve deje v Írsku. Čo je zdrojovou správou tých sférových bytostí?

Corey – jadrová otázka je: každý deň miluj, odpusť sebe a iným, slúž iným. Na to nepotrebuješ náboženstvo, lebo existje mnoho ciest. To nie je nová správa. Služba iným neznamená byť rohožkou pre niekoho.  Centrálny bod je: spherebeingalliance,com

David – Corey ma doma navštívil koncom apríla a zaznamenali sme šesťhodinový rozhovor. Časť toho záznamu je silná.  Mnoho ľudí sa bude hnevať keď začneme našu sériu na Gaiam TV. PayPal bude k dispozícii. Mnohí myslia, že sa pokúšame informáciami robiť peniaze ale koniec koncov máme len málo času a mnoho musí byť ešte vyvinuté. Tie rozhovory budú zverejnené. Ak máte peniaze ísť na tú Show, tak by nám to v tej práci pomohlo.

(Chcem pridať, že bude sa deliť o toľko informácií ako len možné – so sústredením na to, že my môžeme dosiahnuť majstrovstvo nad sebou a pomáhať iným. Corey a David povedali, že každá informácia na Gaiam TV bude zverejnená všade a zadarmo. Neviem kedy a ako sa to stane ale s myšlienkou voľného delenia v pozadí, že každá informácia, ktorá v tých informáciach bude vysielaná sa u nás nájde zdarma. Corey a David budú tie informácie dávať ďalej podľa ich spôsobu. – Justin)

[Ich möchte nur hinzufügen, dass wir so viel Information wie möglich teilen werden, mit gesondertem Fokus darauf, wie wir uns ermächtigen können die Meisterschaft über uns selbst zu erlangen und anderen zu helfen. Corey und David haben gesagt, dass jegliche Information die auf GaiamTV veröffentlich wird, woanders auch gratis zu haben sein wird. Ich weiß nicht, wann oder wie das passieren wird, aber mit dem Gedanke des freien Teilens im Hinterkopf, werden wir eine aktive Rolle übernehmen, um sicherzustellen, dass jegliche Information, die in diesen Sendungen veröffentlicht wird, bei uns gratis zu finden sein wird. Zweifellos werden Corey und David diese Informationen auf ihre eigene Art und Weise teilen. – Justin]

Quelle und mehr: http://transinformation.net/open-your-mind-radio-interview-mit-david-wilcock-und-corey-goode-vom-28-juni-2015-teil-2/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mehr Infos zum galaktischen Erstkontakt finden Sie hier: http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19