EVENT...


To, čoho ste momentálne svedkami sa pripravovalo dlhú dobu. Prinajmenšom od roku 1975 bol pripravovaný plán, ako ľudstvo trvalo odvrátiť od dystopickej budúcnosti spoločenskej kontroly a ekonomického otroctva. Agenti spravodajských služieb to považovali po tých desivých udalostiach predchádzajúceho storočia (vražda J.F.Kennedyho, vojne vo Vietname, afére Watergate) za nevyhnutné.

Odvtedy sa tento plán rozrástol čo do rozsahu i komplexnosti. Taktika sa vyvíjala, vznikali spojenectvá a počet zasvätených výrazne rástol - vo svojej podstate však išlo vždy o vytvorenie účinnej cesty ako šíriť pravdu spôsobom, ktorý nebude možné kontrolovať. To, čo sa deje, by nebolo možné bez osobných počítačov alebo internetu. Keby sa tieto vynálezy natoľko nerozšírili, všetky informačné toky by boli úplne kontrolovateľné vzhľadom k doslova neobmedzeným zdrojom a bezohľadnosti tajného spolku.

Momentálne sú realizované výsledky tejto snahy kde pocítime také narušenie “bežného života”, aké nemá v ľudskej histórii obdobu. Začínajúc dnešným dňom zažijeme nasledujúce:

Doslova okamžitú zmenu obsahu a podania hlavného prúdu správ.

Dočasné vypnutie elektronického finančného systému

Televíziou naživo prenášané šokujúce zatknutia mocných politikov, náboženských osobností, kapitalistov a finančníkov.

Masívnu vlnu odhalenia predtým popieraných konšpirácií, ktoré tými, čo nič netušili otrasú podobne ako studená sprcha opitým človekom.

Zastavenie centrálneho bankového kartelu sa ukázalo byť jediným spôsobom ako konečne skoncovať zločinné podnikanie prekvapivo malého počtu bohatých a extrémne nebezpečných psychopatov. Jednoducho dokedy finančný systém zostával pod kontrolou centrálnych bánk (a tých ktorí ich vlastnia), títo zločinci by vždy mohli tlačiť peniaze a smerovať ich tam, kde by bolo potrebné, len aby sa udržali pri moci. Teraz je ich zdroj moci preč, ale bežný život v nasledujúcom krátkom období rozhodne nebude normálny. Vyskytnú sa potiaže, ale “nové normálno” bude nakoniec pre ľud prínosnejšie ako súčasné status quo.

Výsledná prelomová zmena bude trvalá. Keď budú informácie o protiústavnej, nezákonnej a rozhodne nemorálnej činnosti zverejnené, už nebude cesty späť. Nový finančný systém bude vychádzať z aktív, namiesto záväzkov. Korporácie budú existovať vo veľmi odlišnom regulačnom prostredí, mnoho z nich bude môcť byť skutočne “verejným vlastníctvom”, pretože zisky budú rozdeľované osobám v krajine, kde firma sídli. A nakoniec a predovšetkým, už nebude existovať “nezamestnanosť”, pretože bude vždy k dispozícii množstvo práce.

Koncepty ako “prekvalifikovaný”, “nadbytočný” a “maximalizácia nákladovej efektivity” nakoniec úplne zmiznú alebo sa v rámci podnikania dramaticky zmenia. Tieto koncepty vám boli vtĺkané do hláv v realite, ktorá nastala po Miltonovi Friedmanovi, kde sa vrcholové vedenia firiem zodpovedajú iba akcionárom. Teraz nastáva iná doba, kde sa musia uchytiť nové myšlienky - a to rýchlo! Spoločne musíme vybudovať novú budúcnosť, kde je nemožné aby neveľká skupina ľudí úplne dominovala a ovládala svetové vzťahy s cieľom trvalo sa udržať pri moci.

Mnohí z vás sa teraz možno boja. Ako hovorí Nick Hanauer, môže sa zdať, že “vidla sa blíži”. Nemusí však tomu tak byť. V tejto neistej dobe riadite svoj vlastný osud - ak ľutujete svoje skutky a ste ochotní zmeniť svoje zmýšľanie ohľadne toho, čo by malo, - resp. správnejšie KTO by mal - byť prioritami každého podnikania.

Aj keď tento pojem používam nerád, je to pre všetkých z vás jednoznačne okamih, kedy by ste “mali nájsť Ježiša”.  Vzťahy ktoré pred tým fungovali medzi vrcholovým vedením firiem a akcionármi budú obrátené hore nohami. Miesto poklonkovaniu bohatým finančníkom a investičným analytikom sa bude vedenie každej firmy zodpovedať verejnosti. Dôjde k tomu z veľkej miery v dôsledku blížiacich sa odhalení ohľadne toho “kam vedú peniaze”. Cesta sa vinie zdanlivo nekonečný labyrintom fondov, zahraničných účtov alebo nezákonne získaným “hmotným majetkom”, ako je pôda alebo drahé kovy.

Nakoniec cesta končí u mnohých z tých, ktorí sú teraz pred objektívmi kamier odvádzaní do väzenia. Ale to, čo príde potom, ovplyvní nás všetkých a nastolí to po ekonomickej stránke oveľa viac rovnejšie podmienky po celom svete.

Väčšina tohoto bohatstva jednoducho bola ukradnutá prostredníctvom nezákonných vojen, zločinov proti ľudskosti alebo činnosti “organizovaného zločinu” RICO inštitúcií (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, t.j. výpalnícke a skorumpované organizácie). Okrem toho sa ukazuje, že títo ľudia už od nepamäti financujú a podporujú terorizmus. V súvislosti s vyššie uvedenými trestnými činmi je zaujímavé, že vo väčšine krajín je nezákonné zabaviť majetky týchto osôb a použiť ich ako reparácie.

Zaplatenie týchto reparácií však vyžaduje, aby boli zbúrané mechanizmy ukladania majetku týchto osôb. To znamená nielen koniec súčasného kartelu centrálnych bánk, ale tiež zánik moderných korporácií. V podstate všetky firemné akcie - bez ohľadu na to, či sú vlastnené fyzickými osobami alebo inštitucionálnymi investormi - bude nutné vyplatiť, aby bolo možné použiť bohatstvo k obnove svetovej infraštruktúry a reparáciám za financovanie terorizmu a genocidných vojen.

To znamená, že akciový trh, tak ako ho poznáme, skončil. Takmer každú firmu bude potrebné kvôli bankrotu znárodniť - hlavne tie, ktoré sú v súčasnosti “nadnárodné”. Budú nahradené novými firmami, ktoré vstanú z popola starých vyhorených pozostatkov nadmernej chamtivosti. Vlastnícka štruktúra týchto nových firiem môže byť rovnako výrazne iná, skutočné “verejné” vlastníctvo bude znamením budúcnosti - keďže zisky budú distribuované späť do jurisdikcie týchto firiem.

Prechod na tento druh obchodného modelu bude mať zaujímavý vedľajší účinok, väčšina súkromných osôb zaplatí omnoho menej, pretože firemné zisky budú prerozdelené prostredníctvom dane z príjmu právnických osôb alebo tým, že firmy budú vlastnené priamo obyvateľmi určitej obce, mesta alebo krajiny. Ak sme ochotní prehodnotiť, v čom presne spočíva funkcia dane z príjmu právnických osôb, je ľahké preformulovať daň z príjmu právnických osôb v danej jurisdikcii. Od dane z príjmu rovnako nie je tak ďaleko k myšlienke

korporácie vlastnenej “ľuďmi a pre ľudí”.

Každý vedúci pracovník firmy, ktorý sa snaží minimalizovať odvádzané dane, tiež v podstate berie jednej skupine akcionárov (jurisdikcia v ktorej korporácia sídli) a dáva inej (rovnakým “elitám”, ktoré sú zatýkané a posielané do väzenia v dobe, kedy dochádza k uvedenej UDALOSTI).

Prehodnotenie dane z príjmu právnických osôb i toho, aké by mali byť “práva” korporácie, sú len dve mnohých dlho odkladaných zmien, ku ktorým dôjde. Jednoducho povedané vy všetci, ktorí riadite korporácie, ste príliš dlho zanedbávali dve najdôležitejšie skupiny zainteresovaných osôb - zamestnancov a zákazníkov. Jednoduché podriaďovanie sa požiadavkám akcionárov je skvelý spôsob, ako zaistiť, aby ste vypadali dobre v krátkodobom horizonte. V dlhodobom ohľade sa jedná o legalizovanú krádež, pretože sú týmto spôsobom podporované rozhodnutia, ktoré škodia spoločnosti ako celku.

Všetci z vás sa musíte rozhodnúť ako chcete postupovať. Ak chcete obhajovať svoje voľakedajšie kroky a rozhodnutia, pripravte sa prinajlepšom na verejné zosmiešňovanie. Nezabúdajte, že v rôznych spravodajských službách po celom svete pôsobí veľký počet eticky konajúcich osôb - odkiaľ podľa vás skupina “Anonymous” získava svoje informácie? Každá konverzácia, každé memorandum, každé rozhodnutie v prospech zločinných elít bolo sledované - a ak sú k dispozícii dostatočné dôkazy pre veľkú porotu, môžete byť prípadne obvinení z hospodárskej trestnej činnosti. Pokiaľ vám tento osud nevadí, pokračujte - buďte i naďalej neústupní a antagonickí, ale čaká vás budúcnosť vo väzení a budete odstrčení na okraj spoločnosti, zatiaľ čo zvyšok ľudstva bude zažívať hospodársky rast a rast životnej úrovne existujúci doposiaľ len v ľudských snoch.

Na druhej strane, pokiaľ sa pozriete do zrkadla a rozhodnete sa, že "možno je čas na zmenu”, môže sa vám dariť lepšie ako vašim spolupracovníkom, ktorí strávia celý svoj čas, energiu a rýchlo ubúdajúci majetok bojom o záchranu svojej dobre povesti. Tým z nás, ktorí usilujú o lepšiu budúcnosť, dobre informované osoby pripomenuli že odpustenie je najviac žiadúcim výsledkom nadchádzajúcich počúvaní Právd a Zmierenia. Ľudstvo ako celok musí ísť dopredu a niektorí z nás budú možno nakoniec životne dôležití k uzdraveniu a znovu vybudovaniu nášho sveta. Bez zodpovedajúceho vyjadrenia ľútosti je však nepravdepodobné, že ľudia, ktorí mali pred UDALOSŤOU pred názvom svojej riaditeľskej funkcie slovo “Šéf” budú opäť považovaní za dôveryhodných, pokiaľ neprehovoria o všetkých rozhovoroch a memorandách zakrývajúcich sa pod hanebným dáždnikom “zmluvy o mlčanlivosti”.

Je čas prestať sa skrývať za právnou a ekonomickou ochranou, ktorej sa vám tak dlho dostávalo. S príchodom uvedenej UDALOSTI je táto ochrana navždy preč. Ak nahliadneme do budúcnosti, každý kto uspeje vo svete podnikania, bude musieť vytvárať hodnotu pre zákazníkov eticky. To znamená, že už nepôjde naďalej nakladať zo zamestnancami ako s dobytkom alebo zamestnávať deti v manufaktúrach, ktoré sú vo všetkých ohľadoch tábormi otrockej práce. Nie, v budúcnosti bude každý cenený bez ohľadu na to, kde vyrástol alebo akú má farbu pokožky, a už vám nebude otvárať dvere to, že niekoho poznáte alebo aké máte priezvisko.

Je načase pripojiť sa a konečne vziať ako seberovných na vedomie tých, ktorými ste tak dlho opovrhovali. Sme v tom všetci spoločne a my ostatní - ak chcete, tak 99% populácie, vás chceme prijať s otvorenou náručou, pokiaľ ste ochotní otvoriť sa a prehovoriť o tom, čo sa po toľko rokov odohrávalo za zavretými dvermi.

Voľba je na vás. Ak sa rozhodnete pre spoluprácu zlepšíte životy nás všetkých - vrátane toho svojho.

 

http://eventreference.org/2015/03/29/an-open-letter-to-corporate-executives-what-the-event-means-for-humanity-and-you/

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58