Vedomie alebo Materia Prima...

Dieter Broers: Jahrhunderte altes Rätsel gelöst – Bewusstsein oder Materie primär? (18.August 2018)

Stáročia stará záhada vyriešená – vedomie alebo materia prima

Veröffentlicht am August 18, 2018von erstkontakt blog

Beschreibung: https://dieter-broers.de/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-29-01.jpg

Najmä pre fyzikov sú neutriny najzákladnejšie a rovnako bežné častice vo vesmíre. Každú sekundu preteká asi 70 miliárd neutrín cez každý štvorcový centimeter nášho tela. Čo sú tieto strašidelné častice? Odkiaľ pochádzajú a čo robia?

Kolmo na obrovský vír, s ktorým čierna diera absorbuje hmotu, strieľajú do vesmíru obrovské toky gama-žiarenia –tok častíc takzv Jet – Ten prietok častíc identifikovanej galaxie sé a dokázanémeruje priamo na Zem.

Okrem elektromagnetischer Strahlung -elektromagnetického žiarenia sa na Zemi zistené a dokázané určité typy žiarenia častíc pochádzajúce z vesmíru. Sú predmetom štúdia observačnejj astrofyziky/Astroteilchenphysik. .

Drahí priatelia,

V poslednom článku som vám už povedal o dôkaze zvýšeného výskytu neutrín na Zemi. Dnes chcem pokračovať aby som vám dal hlbší obraz o význame týchto elementárnych častíc. Preto by som vás chcel informovať trochu viac o kvantovom fyzickom základnom výskume.

Ak sa to stane príliš zložitým, stačí v texte ďalej čítať. V podstate je pre mňa dôležité, aký význam majú tieto toky častíc a otázka - prečo by tieto neutróny mohli byť pre nás dôležité, najmä v tomto čase? Po prvé, treba poznamenať, že tieto tajomné elementárne častice patria medzi prvé formy existencie v našom vesmíre. Vytvorili sa počas prvých 10 sekúnd od vytvorenia vesmíru (leptónska éra). Niektorí fyzici, ako napríklad Joan E. Charon, veria, že náš celý vesmír je nasýtený týmito neutrinami. Oni sú to, čo nazývame éter.

Vytvorené zo supernov

Okrem začiatku tvorby príbehu nášho vesmíru, neutrinov é vznikajú prednostne vo hviezdach a najmä vo vybuchujúcich slnkách, takzvaných supernovách. (Malo by sa pamätať to, že všetky nebeské telesá, ktoré môžeme vidieť ako hviezdy, sú Slnko). Supernova je rýchlo vnikajúci jasný záblesk Slnka, ktoré práve exploduje. Hviezda je pri tejto explózii zničená. Svetelnosť hviezdy má až o miliardu viac energie pri výbuchu ako naše Slnko; supernova môže krátkodobo rozsvietiť celú galaxiu.

Obzvlášť veľké, tak masívne Slnko môže byť čierna diera výbuchom supernovy. Hviezdny zvyšok potom váži toľko, že sa zhrútí viac a viac pod vlastnou váhou. Z hľadiska kvantovej fyziky sú čierne diery záhadnými fenoménmi na hraniciach priestoru a času. Astrofyziológovia tvrdia, že v strede Mliečnej dráhy je supermasívna čierna diera a že je to aj mimoriadne silný generátor neutrín

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

Neutrino observatórium IceCube South Pole (alebo zjednodušené IceCube) je vysoko energetické neutríno observatórium a jje inštalované v Antarktíde. Týmto meracím systémom výskumníci zistili vysokoenergetické gama neutrín vzplanutia v Strelci A (SGR A *) pochádzajúce zo  špecifickej oblasti O.g. Čiernej diery. Krátko potom čo astronómovia pozorovali s röntgenovým teleskopom Chandra odhalil vôbec najväčšie odchádzajúce svetlice z SGR A *, bol objavený IceCube-om za menej ako tri hodiny vysokoenergetický neutríno.

V priebehu niekoľkých dní potom čo výskumná družica Swift a X -ray teleskop NuSTAR pozorovali vyhodenie kozmického žiarenia (svetlice) zo superhmotnej čiernejj diery, ktorých niekoľko tiež objavil IceCube observatórium, vysokoenergetických neutrín. Podľa známeho francúzskeho kvantového fyzika Jean E. Charona formuloval už v roku 1977 komplexou relativitou, že sú neutrín prúdy sú schopné interagovať v oblasti, medzi našim časopriestorom (X3, X4) a hyper-priestorom (x5, x6).

Dimensie/rozmery ovplyvňujú poriadok

Rozmer x5 ovplyvňuje a hodnotí stupeň organizácie alebo stupeň poriadku, rozmer x6 ho aktualizuje včas pomocou štruktúrnych tokov. Dnes môžeme predpokladať, že náš štvorrozmerný svet (x3, x4) zo šiestich trojrozmernných svetov (x5, x6) je organizovaný a riadený (u a: .. B. Heim, J. E. Charon).  Ale piaty rozmer x5 štruktúra priestor obsahuje Morfogenické dáta alebo plány všetkých živých bytostí a štruktúr, všetok materiál kozmu. Na rozdiel od nášho entropického štvor-dimenzionálneho priestor-času je negentropický poriadok vo vyšších rozmeroch x5 a x6. Negentropia môže byť interpretovaná ako tvorba poriadku.

Podľa výpočtov Burkharda Heima zostávajú naše kvality a skúsenosti po opustení nášho hmotného tela v dimenziách x5 a x6. Svojimi matematickými výpočtami dokázal, že aj odtiaľ môžu pochádzať, robiť skúsenosti. Podľa teórie komplexnej relativity sú neutrín-prúdy (X1 - X4) v stave interakcie medzi časopriestorom a hyperpriestorom (x5, x6). To je medziiným aj porovnanie medzi soll-hodnotou a hodnotou BYTIA (Je možné) a kompenzovať, vyrovnať požadovanú hodnotu a skutočné hodnoty živých bytostí a možných odchýlok fyzickej cieľovej hodnoty.

Konštantné prispôsobovanie štruktúr z nášho časopriestoru (x1 - x4) v x5 sa vykonáva prostredníctvom toku činností. Vzájomný vzťah takýchto tokov činnosti vytvára informácie a význam/hodnotu nositeľov. Ako som už naznačil, tieto toky činností obsahujú organizačné modely, ktoré sa prejavujú ako elementárne štruktúry hmoty vo fyzickom priestore. Štruktúra hmoty alebo to, čo sa nám zdá byť hmota by mala byť chápaná ako časopriestor manifestácia sietí korelovanej činnosti alebo "myšlienky".

Všetky naše myšlienkové procesy a spracovanie skúsenosti (tj "kanálov" medzi dimenziami) generujú viac ako aktivitu prúdov vzory v oblastiach Trans, ktoré môžu nastať ako rezonancia s inými vzormi v (štrukturálne) a prúdy aktivity môžu byť prenášané ako mosty z jednej osoby na druhú.

Neutríny sú so všetkou pravdepodobnosťou "látkou" alebo médiom (činidlom), z ktorého sa vytvárajú tieto aktivity. Najmenšia matematicky predvídateľná plocha uvedená Burkhardom Heim, ako Metron - fyzicky aj matematicky videl, je všetko, čo je ešte menšie, už nedáva zmysel. V číslach, tento povrch 6,15 x 10-70 m malé (domáce nazýva plocha Metrons / neutrín lane). Tieto metrony sú zase identické s neutrinami.

Podľa Burkharda Heima a Lothara Göringa, vesmír je postavený úplne na týchto metrónoch, sú to neutríny. Tento metronomový model alebo model neutrína umožňuje kvantizáciu, tj. redukciu priestoru na najmenšiu možnú časticu. "Quant" je najmenšia častica.

V súvislosti s teóriou Burkharda Heima by to znamenalo: Podľa Metrons siete – čo si  môžeme predstaviť ako trojrozmerné kocky - vznikajú v ich centrách stavce, tiež nazývané Torkados alebo krútenie. Podľa J.E.Charona a L.Göringa sa tieto víry tvoria prostredníctvom neutrín v hmote. Je matematicky úplne zrozumiteľné, že iba Heimov model môže predstavovať realitu oveľa komplexnejšiu a presnejšiu, ako môže momentálne hovoriť teória strún.

Neutróny tvoria fotóny

Oveľa známejší fyzikálny model, v ktorom sa tvorba fotónov pripisuje neutrónom je modelom slabej interakcie. Pri slabej interakcii je možné vymeniť hybnosť aj spin medzi dvoma neutrinami alebo jedným neutrinom.

Slabá interakcia je jediným spojením neutrína so zvyškom hmoty. Nositeľ nobelovej a laureát ceny fyzik Louis de Broglie už ukázal v päťdesiatych rokoch, že dva prepletené rotujúce neutríny alebo krútiaci pulzujúci neutrín môžu tvoriť fotón. To umožňuje vysvetliť elektromagnetické žiarenie neutrónovými prúdmi. Fotón je interakčná častica elektromagnetickej interakcie. Napríklad fotóny, z ktorých sa skladá elektromagnetické žiarenie. Podľa štandardného modelu fyziky je elektro-neutrino (e-neutrino) (bezmála) bezpočetná častica. Táto e-neutrína nesie len jednu energetickú časť a má polovýčkový spin. Dve obiehajúce neutriny alebo neutrina, ktoré uskutočňujú kombinovanú rotáciu a pulzačný pohyb, tvoria fotón. Neutrína alebo anti-neutrína s určitými diskrétnymi hodnotami energie môžu tvoriť elektróny, pozitróny a muóny. Neutríny sú teda schopné produkovať nielen hmotu ako sú elektróny ale aj fotóny a teda aj elektromagnetické vlny.

Drahí priatelia, možno sa pýtate aký význam majú tieto informácie konkrétne pre našu realitu? Na začiatku deväťdesiatych rokov našli ruskí fyzici piatu interakciu a s ňou sa našiel nositeľ informácií v jemnom svete. Hovoríme o spinovom poli alebo torznom poli. Táto konkrétna oblasť bola objavená pretože ruský fyzik G. I. Schipov dokázal dokázať koncept fyzického vákua (éter). Tieto torzné polia môžeme pochopiť ako účinky neutrín. "Ak sa uznajú torzné polia ako vedomie tak zrušíme dlhoročnú filozofickú otázku: Čo je primárne - vedomie alebo hmota? V prípade, že dominantným rysom  vedomia je fyzické torzné pole, potom vedomie a hmota sú neoddeliteľné a otázka "primárne" je bez zmyslu. "Napísali fyzikovia Vitalij a Tatiana Tichoplav vo svojej knihe" Fyzika viery ". Za týchto okolností majú nedávno prichádzajúce kozmické neutríny iný, nový význam pretože môžu objasniť otázku fyzického základu - ako myšlienky vytvárajú realitu. Už len toľko, neutríny sú oveľa viac a odlišnejšie ako sme považovali za možné. V nasledujúcich týždňoch vám poviem viac o tejto téme v uvoľnenom poradí.

Me Agape

 

unsere Wirklichkeit hat?

Anfang der 90er Jahre wurde durch russische Physiker die fünfte Wechselwirkungentdeckt und es wurde mit ihr der Träger der Information in der feinstofflichen Welt gefunden. Die Rede ist vom Spin-Feld oder Torsionsfeld. Dieses besondere Feld wurde entdeckt, weil es dem russischen Physiker G. I. Schipov gelungen war, die Konzeption des physikalischen Vakuums (Äther) nachzuweisen. Diese Torsionsfelder können wir als Auswirkungen von Neutrinos verstehen.

Wenn man die Torsionsfelder als Bewusstsein anerkennt, schaffen wir die uralte Frage der Philosophie ab: Was ist primär – Bewusstsein oder Materie? Wenn die Dominante der Natur des Bewusstseins das materielle Torsionsfeld ist, dann sind Bewusstsein und Materie nicht voneinander zu trennen, und die Frage des „Primären“ ist ohne Sinn.“, schreiben die beiden Physiker Vitali und Tatiana Tichoplav in ihrem Buch „Physik des Glaubens“.

Unter diesen Gegebenheiten haben die kürzlich eingetroffenen kosmischen Neutrinos eine andere, neue Bedeutung, denn sie könnten die Frage nach der physikalischen Grundlage klären, wie Gedanken Realität erschaffen. Nur soviel schon jetzt, Neutrinos sind weitaus mehr und anders als wir für möglich hielten. In den nächsten Wochen werde ich euch zu diesem Thema in loser Folge noch Weiteres berichten.

 

 

Besonders für Physiker sind Neutrinos die geheimnisvollsten und gleichermaßen häufigsten Teilchen im Universum. In jeder Sekunde durchströmen etwa 70 Milliarden Neutrinos jeden Quadratzentimeter unseres Körpers. Was sind diese geisterhaften Teilchen? Woher kommen sie und was machen sie?

Senkrecht zu dem riesigen Strudel, mit dem das Schwarze Loch Materie einsaugt, schießen gewaltige Gammastrahlen-Teilchenströme – sogenannte Jets – ins All. Der Teilchenstrom der identifizierten Galaxie ist direkt auf die Erde gerichtet.

Abgesehen von elektromagnetischer Strahlung sind auf der Erde bestimmte Arten von Teilchenstrahlung nachweisbar, die aus dem Weltraum stammen. Sie sind das Untersuchungsobjekt der beobachtenden Astroteilchenphysik.

Liebe Freunde,

bereits in meinem letzten Artikel hatte ich euch vom Nachweis des vermehrten Auftretens von Neutrinos auf der Erde berichtet. Heute möchte ich das fortführen, damit ich euch ein vertiefendes Bild über die Bedeutung dieser elementaren Elementarteilchen näherbringen kann. Dazu möchte ich euch etwas mehr über die quantenphysikalische Grundlagenforschung informieren.

Wem das zu komplex wird, der lese einfach fortlaufend unten im Text weiter. Im Grunde geht mir es um die Bedeutung dieser Teilchenströme und um die Frage, warum diese Neutrinos besonders in dieser Zeit für uns so wichtig sein könnten? Zunächst ist festzustellen, dass diese geheimnisvollen Elementarteilchen zu den ersten Existenzformen in unserem Universum zählen. Sie bildeten sich bereits innerhalb der ersten 10 Sekunden der Entstehung des Universums (der Lepton-Ära). Einige Physiker wie Joan E. Charon gehen davon aus, dass unser gesamtes Universum von diesen Neutrinos durchtränkt ist. Sie sind das, was wir als Äther bezeichnen.

Entstanden aus den Supernovas

Vom Beginn der Schöpfungsgeschichte unseres Universums einmal abgesehen, entstehen Neutrinos bevorzugt in Sternen und ganz besonders in explodierenden Sonnen, der sogenannten Supernovas. (Hier sei nochmals daran erinnert, dass alle Himmelskörper, die wir als Sterne sehen können, Sonnen sind). Eine Supernova ist ein schnell eintretendes, helles Aufleuchten einer Sonne, die gerade explodiert. Der Stern wird bei dieser Explosion vernichtet. Die Leuchtkraft des Sterns hat bei seiner Explosion bis zu einer Milliarde mehr Energie als unsere Sonne; die Supernova kann für eine kurze Zeit die ganze Galaxie ausleuchten.

Besonders große, also massereiche, Sonnen können durch eine Supernova-Explosion zu einem Schwarzen Loch werden. Der Sternenrest wiegt dann so viel, dass er unter seinem eigenen Gewicht immer weiter zusammenstürzt. Aus quantenphysikalischer Sicht sind Schwarze Löcher rätselhafte Phänomene an den Grenzen von Raum und Zeit. Astrophysiker gegen davon aus, das sich im Zentrum der Milchstraße ein supermassives Schwarzes Loch befindet und dass es sich hierbei auch um einen extrem starken Neutrino-Erzeuger handelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Dieses Chandra-Bild zeigt die Region um Sgr A * in niedrigen, mittleren und hochenergetischen Röntgenstrahlen, die jeweils rot, grün und blau gefärbt wurden.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

Das IceCube South Pole Neutrino Observatory (oder vereinfacht IceCube) ist ein Hochenergie-Neutrino-Observatorium, und in der Antarktis installiert. In dieser Messanlage fanden die Forscher hochenergetische Gammastrahlen-Neutrino-Flares, die von Sagittarius A (Sgr A*) stammen, einer bestimmten Region des o. g. Schwarzen Loches. Kurz nachdem Astronomen mit dem Röntgenteleskop Chandra den größten jemals von Sgr A* ausgegangenen Flare beobachtet  hatten, wurde von IceCube in weniger als drei Stunden ein hochenergetisches Neutrino entdeckt.

Innerhalb weniger Tage nachdem der Forschungssatellit Swift und das Röntgenteleskop NuSTAR einen Ausstoß kosmischer Strahlung (Flare) aus dem supermassiven Schwarzen Loch beobachten konnten, entdeckte das IceCube Observatorium ebenfalls mehrere solcher hochenergetischen Neutrinos. Gemäß der von dem bekannten französischen Quantenphysiker Jean E. Charon bereits 1977 formulierten Komplexen Relativitätstheorie sind Neutrino-Ströme in der Lage, zwischen unserer Raum-Zeit (x3, x4) und dem Hyper-Raum (x5, x6) zu interagieren.

Dimensionen beeinflussen die Ordnungen

Die Dimension x5 beeinflusst und bewertet den Organisationsgrad oder den Ordnungsgrad, die Dimension x6 aktualisiert sie in der Zeit mit Hilfe von Strukturflüssen. Heute können wir davon ausgehen, dass unsere vierdimensionale Welt (x3, x4) von einer sechsdimensionalen Welt (x5, x6) organisiert und gesteuert wird (u. a.: B. Heim, J. E. Charon). Allein die fünfte Dimension x5 des Strukturraums enthält die morphogenetischen Daten bzw. die Baupläne aller Lebewesen und die Strukturen des gesamten materiellen Kosmos. Anders als in unserer entopischen vierdimensionalen Raum-Zeit herrscht in den höheren Dimensionen x5 und x6 eine negentropische Ordnung. Negentropie können wir als Ordnungsbildunginterpretieren.

Nach Berechnungen von Burkhard Heim bleiben unsere sämtlichen Eigenschaften und Erfahrungen nach dem Verlassen unseres materiellen Körpers in den Dimensionen x5 und x6 bestehen. Mit seinen mathematischen Herleitungen wies er nach, dass sogar von hier aus Erfahrungen gemacht werden können. Gemäß der Komplexen Relativitätstheorie sind Neutrino-Ströme in der Lage, zwischen der Raum-Zeit (x1 – x4) und dem Hyper-Raum (x5, x6) zu interagierenDamit ist u. a. auch ein Abgleich zwischen dem Soll-Wert und dem Ist-Wert eines Lebewesens möglich und eventuelle physische Soll-Wert-Abweichungen können erfasst und ausgeglichen werden.

Das ständige Abgleichen von Strukturen aus unserer Raum-Zeit (x1 – x4) in x5 erfolgt durch Aktivitätsströme. Durch die wechselseitige Beziehung solcher Aktivitätsströme entstehen Informations- und Bedeutungsträger. Wie ich bereits angedeutet habe, beinhalten diese Aktivitätsströme organisatorischeBaumuster, welche sich als Elementarstrukturen der Materie im physischen Raum manifestieren. Die Struktur der Materie, bzw. das, was uns als Materie erscheint,  sollte als raum-zeitliche Manifestation solcher korrelierenden Aktivitäts-Netze oder „Ideen“ aufgefasst werden.

All unsere Denkvorgänge und Erlebnisverarbeitungen erzeugen über Aktivitätsströme Muster in den Transbereichen (also den „Kanälen“ zwischen den Dimensionen), die mit anderen Mustern in (Struktur-)Resonanz treten können und Aktivitätsströme wie über Brücken von einem Menschen zum anderen übertragen können.

Neutrinos sind aller Wahrscheinlichkeit nach also der „Stoff“, bzw. das Medium (Agens), aus dem diese Aktivitätsströme gebildet werden. Die  kleinste mathematisch berechenbare Fläche bezeichnet Burkhard Heim als Metron – physikalisch und mathematisch gesehen ist alles, was noch kleiner ist, nicht mehr sinnvoll. In Zahlen ausgedrückt ist diese Fläche 6,15 x 10-70 m² klein (Heim nennt den  Flächeninhalt eines Metrons / Neutrinos ein Tau). Diese Metronen wiederum sind offenbar mit den Neutrinos identisch.

Nach Burkhard Heim und Lothar Göring ist das Universum vollständig auf diesen Metronen, also Neutrinos, aufgebaut. Dieses Metronenmodell bzw. Neutrinomodell ermöglicht die Quantisierung, also die Reduzierung auf das kleinstmögliche Teilchen des Raumes. Mit „Quant“ wird das kleinste Teilchen bezeichnet.

Im Kontext der Theorien von Burkhard Heim würde dieses bedeuten: Durch die Metronen-Gitter – die wir uns als dreidimensionale Würfel vorstellen können – entstehen in ihren Zentren Wirbel, auch Torkados oder Torsionsfelder genannt. Nach J.E.Charon und L.Göring prägen sich diese Wirbel über Neutrinos zu Materie aus. Es ist mathematisch durchaus nachvollziehbar, dass allein das Heimsche Modell die Wirklichkeit weitaus umfassender und präziser darstellen kann, als es die aktuell diskutierte String-Theorie vermag.

Neutrinos bilden Photonen

Ein weitaus bekannteres physikalisches Modell, bei dem den Neutrinos die Bildung von Photonen zugschrieben wird, ist das Modell der schwachen Wechselwirkung. Bei der schwachen Wechselwirkung können zwischen zwei Neutrinos oder einem Neutrino und einem geladenen Lepton sowohl Impuls, als auch Spin ausgetauscht werden. Die schwache Wechselwirkung ist die einzige Kopplung der Neutrinos mit der übrigen Materie.

Der Nobelpreisträger und Physiker Louis de Broglie zeigte bereits in den fünfziger Jahren, dass zwei umeinander rotierende Neutrinos oder ein rotierend-pulsierendes Neutrino ein Photon bilden können. Damit lassen sich alle elektromagnetischen Strahlungen durch Neutrinoströme erklären. Ein Photon ist das Wechselwirkungsteilchen der elektromagnetischen Wechselwirkung. Anschaulich gesprochen sind Photonen das, woraus elektromagnetische Strahlung besteht.

Nach dem Standartmodell der Physik ist das Elektro-Neutrino (e-Neutrino) ein (fast?) masseloses Teilchen. Dieses e-Neutrino transportiert lediglich eine Energieportion und es hat einen halbzahligen Spin. Zwei sich gegenseitig umkreisende Neutrinos bzw. ein Neutrino, das eine kombinierte Rotations- und Pulsationsbewegung ausführt, bilden ein Photon. Neutrinos bzw. Anti-Neutrinos mit bestimmten diskreten Energiewerten können Elektronen, Positronen und Myonen bilden. Neutrinos sind also in der Lage, neben Materie, wie Elektronen, auch Photonen und somit auch elektromagnetische Wellen entstehen zu lassen.

Liebe Freunde,

ihr werdet euch vielleicht fragen, welche Bedeutung diese Informationen konkret für unsere Wirklichkeit hat?

Anfang der 90er Jahre wurde durch russische Physiker die fünfte Wechselwirkungentdeckt und es wurde mit ihr der Träger der Information in der feinstofflichen Welt gefunden. Die Rede ist vom Spin-Feld oder Torsionsfeld. Dieses besondere Feld wurde entdeckt, weil es dem russischen Physiker G. I. Schipov gelungen war, die Konzeption des physikalischen Vakuums (Äther) nachzuweisen. Diese Torsionsfelder können wir als Auswirkungen von Neutrinos verstehen.

Wenn man die Torsionsfelder als Bewusstsein anerkennt, schaffen wir die uralte Frage der Philosophie ab: Was ist primär – Bewusstsein oder Materie? Wenn die Dominante der Natur des Bewusstseins das materielle Torsionsfeld ist, dann sind Bewusstsein und Materie nicht voneinander zu trennen, und die Frage des „Primären“ ist ohne Sinn.“, schreiben die beiden Physiker Vitali und Tatiana Tichoplav in ihrem Buch „Physik des Glaubens“.

Unter diesen Gegebenheiten haben die kürzlich eingetroffenen kosmischen Neutrinos eine andere, neue Bedeutung, denn sie könnten die Frage nach der physikalischen Grundlage klären, wie Gedanken Realität erschaffen. Nur soviel schon jetzt, Neutrinos sind weitaus mehr und anders als wir für möglich hielten. In den nächsten Wochen werde ich euch zu diesem Thema in loser Folge noch Weiteres berichten.

Me Agape

Euer Dieter Broers

Quelle und mehr: https://dieter-broers.de/raetsel-geloest-bewusstsein-oder-materie-primaer/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity………die EK-REdaktion

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29