White Hats Report 24.11.2015...

The White Hats Report

Reporting What The Main Stream Media Refuses To Report

tdarkcabal.blogspot.com/
 

B.Fulford - Blogeintrag v. 24. November 2015

Übersetzt v.Dream-soldier

Da sich das Niederringen der khasarischen Mafia beschleunigt, wird ihre Verzweiflung gefährlich

Lebo sa zrýchluje pád khasarskej mafie, ich zúfalstvo začína byť nebezpečné

Es reicht nun nicht mehr länger aus, passiv einen Blog über die Massen mordende faschistische Mafia zu schreiben, die die Macht im Westen in Beschlag genommen hat, es ist Zeit, direkte Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Autor setzt nun sein Leben aufs Spiel in seiner Welt, indem er sich am 24. November mittags (Japan Standartzeit) auf den Weg macht, die khasarischen Kabale-Massenmörder Richard Armitage, Michael Green und Kurt Campbell zu konfrontieren.

Diese Mörder werden in der Nikkei Halle in der Innenstadt von Tokio aufkreuzen, wo sie ihren japanischen Sklaven-Politiker Anweisungen erteilen und den Krieg schüren wollen. Wir werden das live im Internet übertragen, wenn wir versuchen, diese Kriminellen zu zwingen, ihre Verbrechen vor der Öffentlichkeit zu beantworten. Es ist Zeit, es für die Mitglieder der khasarischen Mafia unmöglich zu machen, in der Öffentlichkeit zu erscheinen, ohne dass sie mit ihren Verbrechen und Lügen konfrontiert werden.

Teraz už nestačí písať blog nad tou masy-vraždiacou mafiou, ktorá sa na západe zmonila moci; je čas robiť priame opatrenia. Tento autor riskuje svoj život vo svojom svete, tým, že pôjde 24.11. okolo obeda konfrontovať khasarského masového vraha Kabalov Richarda Armitage, Michaela, Green a Kurta Kampbela.

Tí vrahovia sa ukážu v Halle Nikkei v strede mesta Tokio, kde udelia pokyny japonským otrockým politikom a ktorí chcú začať vojnu. Budeme to prenášať cez internet keď ich budeme konfrontovať pred verejnosťou v otázke ich zločinov. Je čas aby bolo znemožnené khasarskej mafii ukazovať sa na verejnosti bez toho, že by ich zločinmi a klamstvami neboli konfrontovaní.

Campbell, Green a Armitage sú pomocníci pri vražde 15.786 nevinných japonských občanov dňa 11.marca 2011. Ako tento autor už písal, je Armitage heroín-obchodník, ktorý je zodpovedný aj za vraždy rôznych politikov/hláv štátov, medziiným Ferdinand Marcos z Filipín a Noboru Takeshita z Japonska. Ako dokazujú záznamy Campbell sa pred 11. Marcom tiež pokúsil podplatiť japonského politika Ichiro Ozawa kvôli Xeolitu (je prostriedok pre odstránenie žiarenia), pred nukleárnym a cunami útokom. V tom čase bol Campbell vedúci pre aziátske otázky pre ministerstvo zahraničia. Michael Green, vedúci Mossad-u v Japonsku odmieta tohto autora poznať a donútil japonskú vládu urobiť vyšetrenia, ktoré by mali verejne dokázať, že japonci musia poslúchať  židov (cionistov). 

Campbell, Green uns Armitage sind Helfeshelfer für die Ermordung von 15.786 unschuldigen japanischen Bürgern am 11. März 2011. Wie dieser Autor zuvor geschrieben hat, ist Armitage ein Heroinhändler, der auch für die Ermordung von zahlreichen Staatschefs verantwortlich ist, darunter Ferdinand Marcos von den Philippinen und Noboru Takeshita aus Japan. Wie Bandaufzeichnungen besagen versuchte Kurt Campbell , den japanischen Politiker Ichiro Ozawa mit Geld wegen Xeolite zu bestechen, ein Mittel für Strahlenbeseitigung, unmittelbar vor dem 311 Nuklear- und Tsunami-Terrorangriff. Zu der Zeit war Campbell Leiter für Asiatische Fragen für das US-Außenministerium. Michael Green, Leiter der Mossad in Japan, hat diesen Autor verleumdet und japanische Politiker gezwungen, Studien zu veröffentlichen, die besagen, dass Japaner den Juden gehorchen mussten.

Diese Menschen bieten nun dem Oppositionspolitiker Tooru Hashimoto mehrere Milliarden Dollar an mit dem Versuch, ein Oppositionsbündnis zu zweckentfremden, das geeignet wäre, das Sklaven-Regime von Premierminister Shinzo Abe zu stürzen. Quellen in der Nähe von Abe sagen mittlerweile, es hat eine systematische Kampagne zur Ermordung von Menschen im unmittelbaren Zirkel von Abe gegeben, die sich über die Anordnungen von Armitage und seine Kollegen der khasarischen Gangster ärgern.

Wir ermutigen alle Leser, folgende Nummern anzurufen und die Verhaftung dieser Verbrecher zu fordern, denn wir wissen die genaue Zeit und den Ort, wo sie erscheinen werden:

Tí ľudia ponúkajú teraz opozičnému politikovi Tooru Hashimoto viacero miliárd Dollárov s pokusom znehodnotiť opozičné spojenie, ktoré by bolo v stave zhodiť z vlády otrocký težim premiéra Shinzo Abe. Zdroje z blízkosti Abe medzičasom hovoria, že bolo systematické vraždenie okolo Abe-ho, tých, ktorí sa hnevali nad pokynmi Armitage-ho a jeho kolegov.

Povzbudzujeme všetkých čitateľov volať dole uvedené čísla a žiadať zatknutie tých zločincov, lebo my vieme presný čas a miesto kde sa objavia:

US White House: 1-202-456-1414
Japanese Embassy in Washington: 1-202-238-6700
US Department of Defense: 1-703-571-3343
US Justice Deparment: 1-202-514-2000
FBI: 1-202- 324-3000

Zusätzlich bitten wir Leser außerhalb der USA, ihre Regierungen anzurufen und sie zu bitten, die Festnahmen dieser Verbrecher zu fordern.

Desweiteren werden die Leser aufgefordert, weitere ähnliche Aktionen zu organisieren, wenn ältere Kabalisten wie Henry Kissinger, George Bush sen, George Bush jun, Donals Rumsfekd, Dick Cheney, Nikolas Sarkozy, Tony Blair etc sich in der Öffentlichkeit zeigen. Öffentliche Möglichmacher dieser Kriminellen wie Janet Yellen von der FED, Mario Draghi von der EZB und Haruhiko Kuroda von der Bank von Japan müssen auch konfrontiert werden über ihr gedrucktes Geld für diese Gauner, jedesmal, wenn sie in der Öffentlichkeit erscheinen. Diese Menschen müssen benannt, beschämt und verhaftet werden. Genug ist genug. Man sollte sich erinnern, niemand steht über dem Gesetz und all diese sind bewiesene Massenmörder. Sie müssen aus der Öffentlichkeit verschwinden und ins Gefängnis geschafft werden, wo sie hingehören.

Okrem toho žiadame čitateľov mimo USA volať ich vládam a prosili ich o zatknutia tých zločincov. Ďalej sú čitatelia vyzývaní organizovať akcie keď sa na verejnosti ukážu starší Kabalisti ako Henry Kissinger, Georg Bush sen., Georg Bush jun., Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Nikolas Sarkozy, Tony Blair atď. Tí, ktorí umožňujú verejnosť tým kriminálnikom ako Janet Yelen z FED, Mario Draghi z EZB a Haruhiko Kuroda japonskej banky tiež musia byť konfrontovaní  o tlačených peniazoch pre tých gaunerov – vždy keď sa na verejnosti ukážu. Tí ľudia musia byť pomenovaní, zahanbení a zatknutí. Dosť je dosť. Malo by sa spomenúť, že nikto nestojí nad zákonom a všetci tí sú dokázaní masový vrahovia. Musia zmiznúť z verejnosti a ísť do väzenia – kam patria.

Okay a teraz zbytok správ. Boj o svetovú moc sa intenzivuje verejnou a dokázatelnou vojenskou blokádou Izraelu a jeho zastupiteľov na Blízkom Východe. To sa dokonca priznalo na izraelskej tajnej službe blízko-stojacej web-stránke DEBKA. DEBKA hovorí, že iránske lietadlá napadli blízko sírsko/izraelských hraníc pokiaľ izraelská Air-force sa musela na zemi bezmocne prizerať.

Okay und nun der Rest der Nachrichten. Der Kampf um die Weltmacht intensiviert sich nun durch die öffentliche und unbestreitbare militärische Blockade von Israel und seine Stellvertreter im Nahen Osten. Dies wurde sogar von der dem israelischen Geheimdienst nahe stehenden Webseite DEBKA eingestanden. DEBKA sagt, iranische Flugzeuge attackieren nahe der syrisch/israelischen Grenze, während die israelische Airforce am Boden hilflos zuschauen muss.

http://www.debka.com

Russische, französische und amerikanische Flotten operieren nun an der Küste von Israel als Teil ihrer Kampagne, diesen Schurkenstaat zu zwingen, nicht mehr unablässig Terrorismus und Krieg zu fördern. Die Russen und ihre Verbündeten, einschließlich dem US-Pentagon und nun die Franzosen zielen jetzt auf Großkonzerne wie Exxon Mobil, Halliburton und BP und ihre Eigner Rockefeller, Rothschild, Bush Familien etc, sagen Pentagon Quellen. Insbesondere wurden Exxon Mobil und BP als die wahren Kontrolleure von Katar und Saudi Arabien identifiziert, die wiederum die Hauptsponsoren von ISIS sind, da sind sich Pentagon, französische und russische Quellen einig.

Ruské, francúzkske a americké floty operujú na pobreží Izraelu ako časť kampaňe, ktorá má donútiť ten zločinecký štát k tomu aby prestali s umožňovaním terorizmu a vojny. Rusi a ich spojenci inkluzíve US-Pentagon a teraz aj francúzi cielia na veľko-koncerny ako EXXON Mobil, Halliburton a BP a ich majiteľov Rockefeller, Rothschild, Bush rodina atď. – hovoria Pentagon zdroje. Obzvlášť bol identifikovaný Exxon Mobil a BP ako hlavný kontrolóri Kataru a Saudi Arábie, ktorí zase sú hlavní sponzori ISIS, tým sa zhodujú zdroje Pentagonu, francúzske a ruské.

Rusi dali úmyselne informácie o nukleárnych torpédach. Strieľali z ponoriek v strednom mori. Ruské atómové bombardéry patrulujú vzdušný priestor okolo Izraelu eskortovaní iránskymi bojovými Jetmi. Žehnaná správa je, ropná kolónia mozgo-vymytých európanov vedia, že Izrael konečne môže byť „kedykoľvek vymazaný pomocou atóm, cunami a EMP“, hovoria miesta z Pengon-zdrojov.

Die Russen steckten vor kurzem absichtlich Informationen durch über nukleare Torpedos. Sie feuerten auch Marschflugkörper von einem U-Boot aus dem Mittelmeer. Russische Atombomber patrouillieren den Luftraum rund um Israel, eskortiert von iranischen Kampfjets. Die gesendete Botschaft ist, dass die Kolonie der Ölgesellschaft von hirngewaschenen Europäern wissen, dass Israel nun durch „Atom, Tsunami und EMP jederzeit in einem Augenblick platt gemacht“ werden kann, stellen Pentagon-Beamte fest.

Kriegsverbrecher und Massenmörder Ministerpräsident Benjamin Netanjahu von Israel fürchtet Vergeltung und bat bei Putin um Gnade als Reaktion dieser Schritte, sagen Pentagon-Quellen.

Allerdings befinden sich die Russen, Franzosen und das US-Militär nicht in der Stimmung für Beschwichtigung. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedeten einstimmig eine Resolution, in der die ISIS Bedeutung verurteilt wurde, dass alle großen Mächte, einschließlich China sich gegen sie wendeten.

Seitdem die ISIS die Front der khasarischen Mafia darstellt, bedeutet es, dass all ihre Stellvertreter nun geschlossen werden. Insbesondere werden nun die mit der Mossad verbundene Gesellschaften von ihren Aufgaben entbunden, die sich auf Sicherheitsfragen beziehen wie auf Flughäfen und Kraftwerken etc.

Unternehmungen wie BP und Exxon, die von ISIS Öl gekauft haben, müssen nun mit Sanktionen rechnen, ihre leitenden Aktionäre werden auch gejagt, sagen Pentagon und CIA Quellen.

Ale rusi , francúzi a US-vojsko nie sú v nálade dohody. Rada bezpečnosti OSN urobila jednohlasne vyhlásenie rezolúcie, v ktorej sa odsudzuje, že veľké moci, aj Čína sa obrátili proti. Odkedy ISIS je frontou khasarskej mafie tak to znamená, že všetci ich zastupitelia budú zatvorení. Obzvlášť budú zbavené ich moci/úlohy spoločnosti, ktoré sa týkajú bezpečnosti letísk a atómových elektrární atď.

Podniky ako BP a Exxon, ktoré nakupovali u ISIS musia teraz počítať so sankciami a ich vedúci akcionári sú tiež naháňaní – hovoria zdroje Pentagonu a CIA.

Okrem toho sa budú robiť opatrenia na zabránenie toho, že sa bude používať inscenovaná utečenecká kríza na to aby sa infiltrovali/vnikli sabotári a agenti z blízkeho Východu a od inde do Európy a do USA.

Francúzsky novinár Therry Meyson, muž, ktorý ako prvý zverejnil podvod a klamstvo  o oficiálnom príbehu 911 – teraz identifikoval žoldniersky podnik Academy ako dôležitých aktérov sfalšovaných teroristických útokov. Hrdina Meyson nedávno vydal ohromnú správu o tom čo sa  v piatok 13.pri „masakri“ v Paríži skutočne stalo.

Darüber hinaus werden Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass die orchestrierte Flüchtlingskrise benutzt wird, um infiltrierte Saboteure und Agenten nach Europa und in die USA aus dem Nahen Osten und anderswo hinein zu schleusen.

Der französische Journalist Therry Meysson, der Mann, der als Erster über die Lügen der offiziellen 911 Geschichte berichtete, hat jetzt auch den Hedge-Fond KKR und natürlich das Söldnerunternehmen Academi als wichtige Akteure der gefälschten islamischen Terrorschläge identifiziert. Der Held Meysson hat kürzlich einen bahnbrechenden Bericht herausgegeben über das, was wirklich bei dem „Massaker“ in Paris am Freitag dem 13. passierte.

http://www.voltairenet.org/article189300.html

Was auch immer die wahren Motive für den französischen Angriff waren, die französischen Behörden benutzen es als Vorwand, das Kriegsrecht auszusprechen und gegen die fünfte Kollollone in ihrem Land vorzugehen.

Auf jeden Fall hat die französische Regierung andere Gründe, warum sie das Kriegsrecht wollen. Der Chef eines großen französischen Konzerns, der die französische Armee versorgt, nahm letzte Woche Kontakt zu diesem Autor auf und sagte, er wurde von der französischen Regierung in den letzten 8 Monaten für seine Dienste nicht mehr bezahlt. Aus diesem Grund musste er 400 Mitarbeiter entlassen, sagte er.

Čokoľvek boli motívy pre franzúzsky útok, tak francúzske úrady to použili ako dôvod na vyvolanie vojnového stavu a konať proti Kollollonom (prisťahovalcom) v ich zemi.

V každom prípade má francúzska vláda iné dôvody na vojenský stav. Šéf jedného francúskeho koncernu, ktorý zásobuje armádu sa skontaktoval s týmto autorom a tvrdí, že posledných 8 mesiacov mu jeho služby francúzska vláda neplatí a preto musel prepustiť viac ako 400 zamestnancov.

Keď si spomenieme, že pôvodne bol piatok 13. v októbri 1307 použitý zbankrotovaným francúzskym kráľom ako dôvod zmocniť sa bohatstva Templárov. V tomto prípade boli Templári Rothschildovia a ich bankári priatelia.

Wenn wir uns erinnern, der ursprüngliche Freitag der 13. wurde im Oktober 1307 durch den bankrotten französischen König als Vorwand genutzt, die Reichtümer der Tempelritter zu ergreifen. In diesem Fall würden die Templer die Rothschilds und ihre Banker Freunde sein.

Andere europäische Länder, vor allem die PIIGS (Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien), stehen auch vor ihrem Bankrott, also gibt es wachsenden Druck dort, um auf betrügerischer Weise Geld von den Menschen zu nehmen durch die in Privatbesitz befindlichen Zentralbanken. Die gnostischen Illuminaten betrachten dies als goldene Gelegenheit, ihren Schritt gegen die europäische Blutlinie der inzestuösen Bankiersfamilien einzuleiten.

Auch die Vereinigten Staaten sich Bankrott, also gibt es auch dort einen starken Anreiz, die betrügerisch erworbenen Vermögenswerte der Familien, die die FEB besitzen, zu entreißen. Ein aktuelles Zeichen dafür, dass die USA Bankrott ist, ist der 70%ige Rückgang der Frachtkosten von den USA nach Asien in den vergangenen drei Wochen.

Iné európske krajiny, predošetkým PIIGS (Portugal, Irsko, Taliansko, Grécko a Španielsko) stoja pred bankrotom, teda existuje tlak na podvodné zobranie peňazí ľuďom tými, v súkromnom majetku nachádzajúcimi sa centrálnymi bankami. Gnostickí Illumináti to považujú za zlatú príležitoť aby mohli zahájiť prvý krok proti európskym pokrvným líniám incestných bankárskych rodinám.

Aj Spojené štáty sú bankrot, teda aj tam nie je dôvod vytrhnúť tie podvodne získané hodnoty tých rodín, ktoré vlastnia FED. Aktuálne znamenie toho, že USA je bankrot je 70% zníženie ceny transportu z USA do Ázie – za posledné tri týždne.

http://www.zerohedge.com/news/2015-11-21/global-trade-just-snapped-container-freight-rates-plummet-70-3-weeks

Dies ist ein guter Indikator, dass die Amerikaner nicht in der Lage sind, die Weihnachtsleckereien aus China in diesem Jahr zu bezahlen.

Ein weiteres aktuelles Zeichen ist der öffentlich zugegebene Bankrott des US-Halbstaats von Puerto Rico.

To je dobrý indikátor/ukazovateľ, že američania nie sú v stave TENTO ROK zaplatiť maškrty z ČÍNY. Ďalším indikátorom je, že bol verejne potvrdený bankrot US-pološtátu Puerto Rico.

http://www.zerohedge.com/news/2015-11-20/puerto-rico-faces-public-unrest-cash-crunch-may-leave-government-workers-unpaid

Dann ist da noch die Tatsache, dass Steuerberater von ihren Kunden berichten, dass deren Einkommen sinken, was dann für alle offensichtlich wird, dass die Regierung über den Zustand der Wirtschaft lügt.

Potom je tu skutočnosť, že finanční poradníci hlásia o ich zákazníkoch, že ich zisky klesajú, čo dokazuje, že vláda klame o situácii hospodárstva.

http://www.silverdoctors.com/us-economy-is-collapsing-americans-are-out-of-money

Die Antwort für viele, besonders die ehrlichen, zu niedrig bezahlten Mitglieder der Strafverfolgungs- und Militärberufe ist, die gestohlenen Fonds durch die Familien, die die FED besitzen, legal zu suchen und sie zurückzuführen.

Schon jetzt werden ältere khasarische Agenten wie George Soros, Hillary Clinton, John McCain und andere vor „ernsthaften Konsequenzen“ in den USA stehen für ihre anti-sozialen Aktivitäten. Pentagon Quellen sagen, dass Hillary Clinton bald vor einer Strafanzeige steht und die Vermögenswerte der Clinton-Stiftung bald beschlagnahmt werden wird.

Odpoveď pre mnohé, obzvlášť pre tých čestných, veľmi zle platených členov prenasledovatelov-trestu a vojenských zamestnaní - je legálne hľadať tie ukradnuté fondy rodinami, ktoré vlastnia FED.

Už teraz budú stáť pred konzekvenciami starší khasarskí agenti ako Georg Soros, Hillary Clinton, John McCain a iní za ich protisociálne aktivity. Zdroje Pentagonu hovoria, že Hillary Clinton čoskoro bude stáť pred tresným stíhaním a bohatstvo Clinton-nadácie bude skonfiškované.

Čo je pravdepodobne podobný krok ako – starší čínsky agent v Japonsku ponúkol White Dragon- Foundation – chcel darovať vydané „Kennedy Bonds“ v hodnote 100 miliárd Dolárov, pravdepodobne lebo očakáva zabrániť tým stiahnutie jeho bohatstva. White Dragon-i ale uprednostňujú aby tí ľudia boli identifikovaní, ktorí stoja za nadáciami, ktoré celosvetovo kontrolujú akciové trhy a aby boli donútení vrátiť tie fondy, ktoré tí bankoví podvodníci ukradli pomocou falošných peňazí (peniaze z ničoho). White Dragon nadácia je pripravená akceptovať fondy, ktoré sú určené pre meritokraticky obsadené zariadenie pre vytvorenie raja na Zemi. Je na čase ukončiť masy-vraždiace khasarské tyranstvo navždy.

Was wahrscheinlich ein ähnlicher Schritt ist - ein älterer chinesischer Agent in Japan bot diese Woche der White Dragon Foundation an, von Clinton herausgegebene „Kennedy Bonds“ im Werte von $ 100 Milliarden zu spenden, vermutlich als eine Möglichkeit, erwartete Einziehungen von Vermögenswerten zu vermeiden.

Die White Dragon Society zieht es vor, dass gerichtliche Rechnungsprüfer die Leute identifiziert, die hinter diesen Stiftungen stehen, die weltweit die Aktienmärkte kontrollieren und sie zwingt, die Fonds zurückzugeben, die sie gestohlen haben durch betrügerisches Falschgeld (Geld aus dem Nichts) der Banken-Verbrecher.

Die White Dragon Stiftung ist auch bereit, Fonds zu akzeptieren, die gewidmet sind für eine meritokratisch besetzte Einrichtung, die eine zukunftsplanende Agentur transparent leitet und sich engagiert für eine Erschaffung des Paradies auf Erden.

Es ist nun Zeit, die Massen mordende khasarische Mafiatyrannei für immer zu beenden.

Auch, weil wir letzte Woche von khasarischen Agenten gehackt wurden, bitten wir unsere Abonnenten, das gewöhnliche Donnerstagsembargo zu ignorieren und diese Woche den gesamten Bericht auf so viele Seiten wie möglich zu veröffentlichen.

Aj, lebo sme minulý týždeň boli „hackovaní“ khasarskými agentmi prosíme našich abonentov aby ignorovali štvrtkové embargo/zákaz a tento týždeň zverejnia celú tú správu na toľko - ako možných stránkach.

http://www.theeventchronicle.com/intel/benjamin-fulford/

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29