Meditácia na odstránenie karmických pút... kliknutím do modrého písme stiahnete:

MEDITÁCIA na odstránenie karmických pút:  I can see pixels  

Lady Athena Pallas nám pripomína teraz dôležitosť odstránenia negativity z nášho vnútra a tým z nášho okolia – životného prostredia

Beschreibung: otschaft - Natalie Glasson

„Seid ihr bereit Liebe zu werden?“ „Ste pripravení byť láskou?“

S dychom lásky, vydýchnutou z mojej duše, ktorá sa rozťahuje do večnosti kúpem vás v prítomnosti mojej lásky. Voľnosť/uvolnenie, pravda a jednota sú kvality, ktoré vyjadrujem a vám v tomto momente predvádzam aby ste sa možno videli celistvejší, cítili a vedome seba uznali. Vaše uznanie vidieť seba ako esenciu stvoriteľa, ktorá sa v tomto okamihu nádherným a jedinečným spôsobom prejavuje je dôvod prečo teraz ste na Zemi. Vidíte, cítite a rozpoznáte aspekty vás samých, iných a vášho okolia. Keď ste stým v súlade alebo sa pri tej myšlienke cítite dobre, vtedy je nutné ponoriť sa hlbšie do vašej bytosti. Presvietiť seba ako múdru a rozširijúcu sa bytosť, pustíte prekážky, ktoré vidíte, cítite a spoznáte, že nie sú v súlade s pravdou, láskou a mierom/pokojom, spôsobom ktorý poznáte a ktorým vy ste. Vaše okolie vám dá odvahu spoznať vás a rozľahlejšie sa preskúmať. Keď sa vám nepáči to čo teraz vidíte a zažívate – je nutné aby ste umožnili tie púta pustiť a začali rozpúšťať tie isté energie vo vašom vnútri, lebo tam tá energia vzniká.

Možno chcete použiť túto afirmáciu pre vašu podporu:

„Pallas Athena, moji vodcovia, anjeli, duša, skupina duší a stvoriteľ prosím o vašu podporu, lásku a mocné liečiace vibrácie. Prosím posielajte vaše energie hlboko do všetkých oblastí mojej bytosti a reality. Ja som na moju premenu pripravený. S vašou pomocou a podporou ako tiež pomocou anjela Michaela prosím pomôcť mi pustiť všetky púta, šnúry, prepojenia k tým skúsenostiam, reakciám a akciám ľudí v mojom okolí rozpustiť, ktorých som si vedomý alebo nevedomý a ktoré nevibrujú láskou a pravdou. Viem, že som žiariacim svetlom lásky – preto je mojim božskym právom zažiť lásku. Rozhodujem sa , že mi bude povolená skúsenosť božskej lásky vo všetkých oblastiach mojej reality a Bytia. Anjel Michael rozpusť prosím všetky nutné pripojenia, šnúry, spolky a spojenia, aby mohla rozkvitnúť a odzrkadliť sa láska vo všetkých mojich skúsenostiach a vo všetkých dušiach v mojej realite. Ďakujem.

Mit dem Atem der Liebe, von meiner Seele ausgeatmet, die sich in die Ewigkeit ausdehnt, bade ich euch in der Präsenz meiner Liebe. Gelassenheit, Wahrheit und Einheit sind die Qualitäten, die ich ausdrücke und euch in diesem Moment demonstriere, damit ihr vielleicht euch vollständiger sehen, spüren und bewusst anerkennt. Eure Anerkennung von euch als die Essenz des Schöpfers, die sich in diesem Moment in einmaliger und wunderbarer Weise ausdrücken, ist der Grund für eure Präsenz auf der Erde. Ihr seht, fühlt und erkennt die Aspekte von euch selbst, von anderen und eurer Umgebung an. Wenn ihr damit nicht in Resonanz seid oder euch wohl fühlt in dieser Überlegung, ist es erforderlich, dass ihr tiefer in euer Wesen eintaucht. Um euch selbst als ein weises und sich ausdehnendes Wesen zu beleuchten, lasst alle Barrieren los, die ihr seht, spürt und erkennt in einer Weise, die nicht mit der Wahrheit, Liebe und Frieden in Resonanz ist, die ihr kennt oder wirklich seid. Eure Umgebung ermutigt euch dazu, euch zu erkennen und vollständiger zu erforschen. Wenn euch das, was ihr gegenwärtig seht und erfahrt nicht gefällt, ist es notwendig, die Anhaftungen energetisch aufzulösen um zu beginnen, die gleiche Energie aus innerhalb von euch zu löschen, weil es dort ist, wo die Energie entsteht.

Vielleicht möchtet ihr diese Affirmation benutzen, um euch zu unterstützen:

"Pallas Athena, meine Führer, Engel, Seele, Seelen-Gruppe und Schöpfer, ich erbitte eure Unterstützung, Liebe und mächtigen heilenden Schwingungen. Bitte sendet eure Energie tief in alle Bereiche meines Wesens und Realität. Ich bin auf die Umwandlung vorbereitet. Mit eurer Hilfe und Unterstützung, sowie der Hilfe von EE Michael bitte ich euch darum, mir zu helfen alle Anhaftungen, Schnüre, Bande und Verbindungen zu den Erfahrungen, Reaktionen und Aktionen von Menschen in meiner Realität, derer ich mir nicht bewusst bin und die nicht mit reiner und liebenden Wahrheit mitschwingen, aufzulösen. Ich weiß, dass ich ein Leuchtfeuer der Liebe bin ~ deswegen ist es mein göttliches Recht die Liebe zu erleben. Ich beschließe, mir die Erfahrung göttlicher Liebe in allen Bereichen meiner Realität und Seins zu erlauben. Erzengel Michael, löse bitte die notwendigen Anhaftungen, Schnüre, Bande und Verbindungen auf, damit meine Liebe erblüht und innerhalb aller Erfahrungen und aller Seelen in meine Wirklichkeit reflektiert wird. Danke."

Sobald ihr energetische Anhaftungen an eure Erfahrungen und die Schwingungen oder Ausdrücke, die andere an euch richten, aufgelöst habt, die nicht mit eurer inneren Wahrheit mitschwingen, ist dies ein Symbol für die gleichen Energien innerhalb von euch, bereit und fähig zu sein, diese loszulassen. Damit ihr Formen von Energie, Emotionen, Aktionen oder Reaktionen innerhalb eurer Umgebung und Realität erlebt, haltet zuerst einen ruhigen Raum innerhalb eurer. Bewusst oder unbewusst habt ihr vielen Energien und Emotionen innerhalb eures Wesens Raum gegeben, viele Energien werden oft von euch gehalten, weil zu der Zeit der Erfahrung ein Mangel an Verständnis besteht. Mangel an Verständnis oder der Glaube an eine Illusion kann dazu führen, dass Energien und Reaktionen von innerhalb aufsteigen, die aus der reinen Seele durch die Unkenntnis über die Persönlichkeit entstehen, das ist nicht eure Schuld, sondern einfach Teil des Prozesses. Ihr seid jetzt bereit, willens und in der Lage mit dem göttlichen Bewusstsein in euch in Resonanz zu gehen, es zu akzeptieren ~ es ist einfach eine Notwendigkeit die Energien loszulassen, die durch Mangel an Bewusstsein geschaffen werden. Ihr seid kreative Wesen des Lichtes, ihr könnt alles schaffen was ihr wünscht, ob es nun positive Erfahrungen und Glauben sind oder negative. Jeglicher Vorwurf oder Schuld die ihr fühlen mögt, sind einfach eine Reaktion, geboren aus dem Mangel an Bewusstsein.

Keď ste rozpustili všetky pripojenia, ktoré iní vám nasmerovali a upevnili k vašim skúsenostiam a výrazom, ktoré nie sú v súlade s vašou vnútornou pravdou (neunášať sa pocitmi, ktoré iní do vás vštepujú) – je to symbol tej istej energie vo vás, ktorá je pripravená/schopná opustiť vás. Aby ste mohli zažiť energie , emócie, akcie a reakcie vo vašom okolí a vašej realite udržte najprv priestor vo vás. Vedome alebo nevedome ste umožnili v oblasti vašej bytosti priestor tým energiám, čím sa zdržiavajú vo vás mnohé energie, lebo tým existuje vo vás v tom čase tej skúsenosti nedostatok porozumenia a vedomia. Nedostatok porozumenia a vedomia alebo viera v ilúziu môže viesť k tomu, že z vášho vnútra stúpajú energie a reakcie, ktoré vznikajú nevedomosťou osobnosti, čo nie je vaša vina – je to jednoducho súčasť procesu. Teraz ste ochotní/pripravení, vašou vôlou a ste v stave ísť v súlade s božským vedomím, akceptovať ho – a preto je dôležité pustiť všetky tie energie, ktoré vznikli/vznikajú na základe nedostatku vedomosti. Ste kreatívne bytosti svetla, vy môžete vytvoriť všetko čo si želáte – či sú to pozitívne alebo negatívne skúsenosti. Akýkoľvek pocit ... alebo viny je jednoducho reakcia zrodená z nedostatku vedomia.

Existujú liečebné cvičenia, ktoré sa môžu robiť na rozpustenie tých energií, emócií a zabraňujúcim kreáciám, ktorým ste dovolili priestor vo vašej bytosti. Najväčším cvikom ale je schopnosť bezpodmienečne milovať sám seba a súčasne cvičiť umenie neutrality, lebo to dovolí láske napuchnúť/zväčšiť sa do jej skutočnej moci, sily a pravdy. Proces rozpustenia tých energií, ktoré prežívate vonku, z vonka sú jednou skúsenosťou pustenia/nechania. Dovolíte tým energiám, ktoré sú vašou bytosťou držané – opustiť vás/vašu bytosť a tým neboli nikdy viac aktivované. Aby ste sa mohli milovať je nutné byť ochotný opustiť/pustiť všetky obmedzenia a prepojenia ako tiež samo-perspektívy, na ktoré ste zvyknutí. Milí, pre vás samých môžete ľahko a bez námahy pustiť a vymazať tie energie, ktoré nie sú v súlade s vašoubytosťou, s vašim skutočným JA – s tým pridaným bonusom vyplniť ten prázdny priestor láskou.

Es gibt heilende Übungen, die gemacht werden können, um die Energien aufzulösen, die Emotionen und behindernden Kreationen, denen ihr innerhalb eures Wesens wähltet Raum zu geben. Die größte Übung allerdings ist die Fähigkeit, sich bedingungslos zu lieben und gleichzeitig die Kunst der Neutralität zu üben, da dies eurer Liebe erlaubt zu ihrer größten Macht, Kraft und Wahrheit anzuschwellen. Der Prozess des Lösens der Energien, die in eurem Wesen gehalten werden, ist eine Erfahrung des Loslassens. Ihr erlaubt jenen gleichen Energien, die ihr außerhalb erfahrt, nicht mehr Raum in eurem Sein zu halten. Ihr lasst gehen und löst, so dass die Energien innerhalb aufgelöst werden und so nicht mehr aktiviert werden. Um euch zu lieben ist es notwendig bereit zu sein loszulassen, alle Begrenzungen und Bindungen sowie Selbst-Perspektiven und Glauben, an die ihr gewöhnt seid. Ihr Lieben, für euch selbst könnt ihr leicht und mühelos lösen, loslassen und die Energien löschen, die nicht in Resonanz mit eurem wahren Selbst sind ~ mit dem hinzugefügten Bonus, den leeren Raum mit Liebe zu füllen.

Vielleicht möchtet ihr diese Affirmation benutzen, um euch zu unterstützen:

Možno chcete pre vašu podporu použiť túto afirmáciu:

„Pallas Athena, moji vodcovia, anjeli, duše, skupiny duší a stvoriteľ, prosím vás o podporu, lásku a mocné ličebné vibrácie. Prosím pošlite mi vaše energie hlboko do všetkých oblastí mojej bytosti a reality. Ja som pripravený na premenu. Vašou pomocou a podporou ako tiež s pomocou anjela Faith, s blíženeckým aspektom anjela Michaela vymažem teraz všetky pripojenia, šnúry, spolky a prepojenia k tým energiám a perspektívam, ktoré ešte nevedome sú udržiavané v mojej bytosti. Dosiahnem tú premenu a liečebný proces mojou schopnosťou vyjadriť bezpodmienečnú lásku od mojej duše ku všetkým aspektom mojej bytosti. Zapálim lásku mojej duše, milujem sa bezpodmienečne, volím udržať sa v mojej láske a vedome držať tú lásku v mojej bytosti. Umožním mojej seba-láske vyliečiť moju bytosť ako liečebná svätá alchémia a podporovať všetky aspekty mojej bytosti usmerniť ma v súlade s bytosťou stvoritela, čo je moja pravda. Ja som láska. Volím liečiť mňa cez staroristlivú lásku (starostlivou láskou) mojej duše. Ďakujem“.


"Pallas Athena, meine Führer, Engel, Seele, Seelen-Gruppe und der Schöpfer, ich erbitte eure Unterstützung, Liebe und mächtigen heilenden Schwingungen. Bitte sendet eure Energie tief in alle Bereiche meines Wesens und Realität. Ich bin auf die Umwandlung vorbereitet. Mit eurer Hilfe und Unterstützung, sowie mit der Hilfe von EE Faith, dem Zwillings-Aspekt von EE Michael, löse ich jetzt alle Anhaftungen, Schnüre, Bande und Verbindungen zu den Energien, Emotionen, Schwingungen und Perspektiven auf, die noch von mir unbewusst innerhalb meines Wesens gehalten werden. Ich schaffe diese Umwandlung und den Heilungs-Prozess durch meine Fähigkeit, die bedingungslose Liebe zu teilen und auszudrücken, von meiner Seele zu allen Aspekten meines Wesens. Ich entzünde die Liebe meiner Seele, ich liebe mich selbst bedingungslos, ich wähle mich in meiner reinen Liebe zu halten und bewusst die Liebe in meinem Wesen zu halten. Ich ermögliche meiner Selbst-Liebe wie eine heilige heilende Alchemie mein Wesen zu heilen, alle Aspekte meines Wesens zu unterstützen in Resonanz und Ausrichtung mit dem Wesen des Schöpfers zu sein, was meine Wahrheit ist. Ich bin die Liebe. Ich wähle, mich durch die sorgende Liebe meiner Seele für mich zu heilen. Danke."

Mit jeder Emotion, Energie, Perspektive oder Illusion, die ihr innerlich erfahrt, die nicht in Harmonie mit eurer Wahrheit ist, nicht in Resonanz, beginnt die beiden Affirmationen, die ich mit euch geteilt habe. Mit jeder Aktion, Reaktion und Erfahrung, von euch und jenen in eurer äußeren Realität gemeinsam geschaffen, erlaubt euch auch die beiden Affirmationen, die ich mit euch teilte.

Každou emóciou, energiou, perspektívou, neutralitou a láskou, ktorú vnútorne zažijete, ktorá nie je v harmónii s vašou pravdou, nie je v rezonancii s vami - začnite tie afirmácie, o ktoré som sa s vami podelila. S každou vašou akciou, reakciou a skúsenosťou a tých, ktorí spolu s vami tú vonkajšiu realitu tvorili dovolte obe tie afirmácie.

 S vašim vedomým vedomím, neutralitou a láskou dovolíte rozpoznať, že tá studňa lásky vo vašej bytosti sa neustále naplňuje a je mohutná. Rozponáte, že vaša studňa lásky preteká. Keď si dovolíte seba-láskou odlúčiť sa od tých energií a prekážok vo vnútri a mimo vašej bytosti a uvoľníte miesto a sústredíte sa na vašu lásku, ktorá je tokom stvoriteľa – tak ten tok si budete veľmi užívať. Vy sa vidíte ako láska, ktorú vnášate do všetkých situácií a skúseností, do vnútorných a vonkajšícj skúseností vašej bytosti, vášho Bytia a nič nezdržiavate/neudržiavate v sebe. Láska stvoriteľa je tok šťastlivých, radostných, odpúšťajúcich, prijímajúcich a naplňujúcich kvalít, ktoré vami pretekajú ako ľahký tok. Láska stvoriteľa sa cez vás prirodzene bude prejavovať, ale len vtedy keď si dovolíte každým dychom rozpoznať to svetlo lásky uvedomíte si vedome prítomnosť  lásky, živiac ňou vašu bytosť a prepojenosť s vašou realitou. Pozornosť výrazu lásky je tak jednoduché ako jeden výdych. Pokiaľ sa láska vyvíja budete sa nachádzať v súlade s vašimi a tiež s emóciami, perspektívami a existenciou iných – s láskou.

Mit eurem bewussten Bewusstsein, Neutralität und Liebe werdet ihr euch erlauben zu erkennen, dass sich der Brunnen der Liebe innerhalb eures Wesens kontinuierlich füllt und sehr üppig ist. Ihr werdet erkennen, dass euer Brunnen der Liebe überfließt. Wenn ihr euch erlaubt, euch von den Energien und Barrieren innen und außerhalb eures Seins durch Selbst-Liebe zu lösen und euch Raum gebt, euren Fokus auf eure Liebe bringt, die der Fluss des Schöpfers ist, werdet ihr den Fluss sehr genießen. Ihr seht euch Liebe in alle Situationen und Erfahrungen bringen, in Erfahrungen innerhalb und außerhalb eures Seins und haltet nichts zurück. Die Liebe des Schöpfers ist ein Fluss von glücklichen, freudigen, verzeihenden, annehmenden und erfüllenden Qualitäten, die euch wie ein leichter Fluss durchlaufen. Die Liebe des Schöpfers wird sich durch euch ganz natürlich und leicht ausdrücken, aber wenn ihr euch erlaubt das Licht der Liebe mit jedem Atemzug zu erkennen, werdet ihr euch der Präsenz der Liebe bewusst, euer Wesen nährend und verflochten mit eurer Wirklichkeit. Der Fokus des Ausdrucks der Liebe ist so einfach wie das Ausatmen. Während die Liebe sich aufbaut, werdet ihr euch mit den Emotionen, Perspektiven und der Existenz, ebenso wie mit eurer Realität, den Reaktionen und Aktionen anderer in Resonanz mit der Essens eures Wesens befinden ~ mit der Liebe.

Mit eurem Fokus auf die Liebe werdet ihr sehen, fühlen und die Liebe innerhalb aller Menschen um euch anerkennen, denn alles und jeder werden eine Reflexion von euch sein. Dies war immer der Fall, jetzt ist es viel anschaulicher, weil ihr seht, spürt und jeden anerkennt, einschließlich euch Selbst ~ die Liebe des Schöpfers in allem erkennend. Die Liebe war immer innerhalb eurer inneren und äußeren Realität präsent, ihr erlaubtet euch einfach niemals sie zu fühlen, zu sehen und vollständig anzunehmen.

S vašou pozornosťou k láske  uvidíte, pocítite a uznáte lásku v každom človeku okolo vás – lebo každý bude vašim odzrkadlením. To vždy tak bolo, len teraz je to viditelnejšie, lebo vidíte, cítite a každého uznávate inkluzíve vás – že rozpoznáte lásku stvoriteľa vo všetkom. Tá láska bola vždy prítomná vo vašej vnútornej a vonkajšej realite, len vy ste si nikdy nedovolili cítiť ju, vidieť a úplne prijať.

Keď sa nasmerníte na lásku v akejkoľvek situácii, ktorú nepoznáte – vo vašej bytosti viete, že ani vnútorne ani vo vonkajšku nemôžete zlyhať. Namiesto toho rozpoznáte vašim vedomým vedomím, že držíte ešte stále možno energie vo vašej bytosti. To si uvedomíte vo vašom vnútri a vonkajšku. Preto je to pre nás požehnanie môcť vám pomáhať pri rozpoznaní, ktoré je nutné pre vnútorné a vonkašie oddelenie od tých  energií – čím sa drasticky zvýši automaticky tok lásky cez vás.

Wenn ihr euch in Situationen, die ihr nicht kennt, mit der Liebe ausrichtet, wisst ihr in eurem Wesen, ob innerhalb oder außerhalb, dass ihr nicht scheitern könnt. Stattdessen erkennt ihr mit eurem bewussten Bewusstsein an, dass ihr vielleicht immer noch Energien innerhalb eures Wesens haltet. Dies wird euch innerhalb oder außerhalb von euch dadurch bewusst gemacht. Deshalb ist es ein wunderbarer Segen euch dabei zu helfen zu erkennen, dass es erforderlich ist, euch von diesen Energien innerlich und äußerlich zu trennen, denn ihr wisst, dass sich dadurch automatisch der Fluss der Liebe durch euch drastisch erhöht.

Erfahrungen als Probleme oder Furcht wahrgenommen, schaffen jegliche Art von Emotionen und Gedanken-Prozesse, die nicht mit eurer Seele ausgerichtet sind, ob nun groß oder klein, sind es Gelegenheiten, den Fluss der Liebe durch euer Wesen zu erhöhen. Liebe hat die Gepflogenheit Heilung, Leichtigkeit und Vollendung zu schaffen. Wenn ihr euch erlaubt eure Realität auf diese Weise anzuerkennen, wird alles leicht, das Leben wird ein Spiel der Freude, Erfüllung und Seligkeit.

Skúsenosti prežité ako problémy alebo strach vytvárajú emócie a proces myšlienok, ktoré nie sú v súlade s vašou dušou, jedno či malé alebo veľké – sú to príležitosti zväčšiť tok lásky cez vašu bytosť. Láska má zvyk vytvoriť liečbu, ľahkosť a dokonalosť. Keď si dovolíte uznať vašu realitu týmto spôsobom, tak všetko bude ľahké, život bude hrou radosti, splnením a duševnosťou.

Otázka je – ste ochotní/pripravení prijať a vyjadriť obrovský volumen/obsah lásky – chcete byť láskou?

Lady Pallas Athena

Die Frage ist ~ seid ihr bereit ein größeres Volumen der Liebe zu empfangen und auszudrücken ~ möchtet ihr Liebe werden?

In liebevoller Anmut und Unterstützung

Lady Pallas Athene

Lady Pallas Athene durch Natalie Glasson, 06.02.2015,http://www.wisdomofthelight.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0215/00natalie.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58