VEDELI STE?...

 

Vedeli ste, že jedna z prvých mincí na svete mala na sebe symbol včely?

Vedeli ste, že med obsahuje živé enzýmy?

Vedeli ste, že pri kontakte s kovovou lyžičkou tieto enzýmy odumierajú? Najlepší spôsob, ako jesť med, je drevenou lyžicou alebo plastovou.

Vedeli ste, že med obsahuje látku, ktorá pomáha vášmu mozgu lepšie pracovať? Vedeli ste, že med je jednou zo vzácnych potravín na Zemi, ktorá jediná dokáže udržať ľudský život?

Jedna lyžica medu stačí na udržanie ľudského života na 24 hodín?

Vedeli ste, že propolis, ktorý produkujú včely, je jedným z najsilnejších prírodných ANTIBIOTÍK?

Vedeli ste, že med nemá dátum spotreby?

Vedeli ste, že telá veľkých cisárov boli pochované v zlatých rakvách a pokryté medom, aby sa zabránilo hnilobe?

Vedeli ste, že včela žije menej ako 40 dní, navštívi najmenej 1000 kvetov a vyprodukuje menej ako lyžičku medu, no pre ňu je to celý život.

Zdieľajte tento príspevok, mnohí ľudia budú radi vedieť tieto informácie! 

http://John F. Kennedy Jr.

 

Vedeli ste, že podľa vedcov, zabije včelí jed rakovinový nádor

u myší za 60 minút. Bolo úspešne preukázané aj pri rakovine prsníka. Aktívna zložka je MELLITIN.

 

Did you know that one of the first coins in the world had a bee symbol on them?

Did you know that there are live enzymes in honey?

Did you know that in contact with metal spoon these enzymes die? The best way to eat honey is with wooden spoon or plastic.

Did you know that honey contains a substance that helps your brain work better?

Did you know that honey is one of the rare foods on earth that alone can sustain human life?

One spoon of honey is enough to sustain human life for 24h?

Did you know that propolis that bees produce is one of the most powerful natural ANTIBIOTICS?

Did you know that honey has no exp date?

Did you know that the bodies of the great emperors were buried in golden coffins and covered with honey to prevent putrefaction?

Did you know that a bee lives less than 40 days, visits at least 1000 flowers and produces less than a teaspoon of honey, but for her it is a lifetime.

Make sure to share this post, many people will love to know this information!

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58