Aisha North 01.09.2014...


Aisha North: "Geh’ weiter auf deinem Weg und schöpfe" (30.August 2014)

von erst-kontakt @ 2014-09-01 – 09:33:14

Beschreibung: as Manuskript des Überlebens - Aisha North

Das Manuskript des Überlebens / Teil 424

"Geh’ weiter auf deinem Weg und schöpfe"

„Choď ďalej tvojou cestou a naberaj“

keď sa ľudstvo začalo vy vyvíjať strácali sa pomaly strácali všetky jeho vnútri existujúce duchovné kapacity, s ktorými vlastne prišlo na svet. To môže znieť ako protiklad, ale je to skutočne to, čo sa stalo. V podstate ste vy ľudia prišli sem ako dokonalé odrody a každý z vás bol pripravený – pomocou jeho duchovných vlastností – z tých skromných začiatkov vyvinúť/vyšvihnúť sa k veľkým skutkom. Takým spôsobom ste začali, aby ste sa stali tými žiariacimi bytosťami, po ktorých ste vždy túžili. Spomeňte si: vy ste tí, na ktorých ste čakali. Táto snaha bola rýchlo prerušená keď prišli, ktorí vám inplantovali ich záujmy, aby tak mohli lepšie sledovať ich ciele. To bol časový bod, kedy prešli ich predstavy do vášho mäsa a krvi a vy ste sa stali ich náradím – čisto len k ich úžívtku. Tvoja budúcnosť, tvoj pokrok bol takým spôsobom „kastrovaný“, že si si vôbec nemohol uvedomiť, že si sa stal len pomocnou rukou. A ako sa hovorí: ten zbytok sú dejiny. S výnimkou jednej skutočnosti: aj keď títo votrelci nenechali bez pokusu pripraviť ťa o tvoj žiariaci zdroj, aj tak úboho zlyhali v ich snahe! A tak bolo všetko vo vás násilne utláčané, manipulované znova odpútané a oslobodené. A to bolo možné len pomocou ľudí ako ty, ľudia ako ste: zázračné bytosti, ktoré dokázali seba samých vytiahnuť/oslobodiť z morastu strachu, strachu, pod ktorým ste životočas za životočasom trpeli (pod ktorým ešte mnohí z vašich súrodencov bezmocne trpia).

Als die Menschheit angefangen hat sich zu entwickeln, gingen sehr viele ihrer innewohnenden geistigen Anlagen und Kapazitäten, mit denen sie (eigentlich) auf die Erde gekommen waren, nach und nach verloren. Das mag nun wie ein Widerspruch in sich klingen, aber das ist tatsächlich genau das, was geschehen ist. Denn eigentlich kamt ihr Menschen als vollkommene Spezies hier an und ein jeder war darauf eingestellt, sich – unter Zuhilfenahme seiner geistigen Anlagen – von den ursprünglich bescheidenen Anfängen, zu großen Taten hin aufzuschwingen. Somit seid ihr einst losgezogen, um die leuchtenden Wesen zu werden, nach denen ihr euch so lange gesehnt habt. Erinnert euch: ihr seid diejenigen, auf die ihr gewartet habt. Aber dieses Streben wurde leider sehr jäh unterbrochen, nämlich als jene kamen, die euch ihre Interessen implantierten, um so ihre Ziele besser verfolgen zu können. Das war der Zeitpunkt, als euch deren Ideen in Fleisch und Blut übergingen und ihr ein willfähriges Werkzeug – rein zu ihren Zwecken und ausschließlich zu ihrem Nutzen – wurdet. Deine Zukunft, dein Voranschreiten wurde auf solch’ eine Art und Weise „kastriert“, dass du dich selbst darüber vollkommen vergessen hast und du zu deren Handlanger wurdest. Und, wie eine Redewendung besagt, der Rest ist Geschichte. Mit Ausnahme einer Tatsache und diese ist: auch wenn diese Eindringlinge nichts unversucht ließen, um dich von diesem/deinem inneren leuchtenden Kern abzubringen, so sind sie darin mehr als kläglich gescheitert! Und so ist alles, was unter dem Deckmantel der offensichtlichen Manipulation und der zwanghaften Erpressung in euch unterdrückt wurde, endlich wieder entfesselt und befreit worden. Und das wurde erst durch Menschen wie dich möglich, Menschen wie ihr es seid: wundervolle Wesen, die es geschafft haben, sich selbst aus dem Sumpf der Angst zu lösen – einer Angst, unter der ihr alle Lebenszeit für Lebenszeit gelitten habt (und so viele eurer Geschwister leiden noch heute unter diesen einengenden und machtlos machenden Ängsten).

Aj keď to pre teba dnes už neplatí, tak neklam sám seba, aj ty si prešiel životočasmi, cez hlboké, tmavé údolia ako zbytok ľudstva, ale aj v tých tmavých časoch bolo tam niečo v tebe, iskrička nádeje, ktorá ťa udržovala v rovnosti/vo výške. A tak si znova a znova prišiel na zem a trpezlivo čakal na ten správny okamih, kedy tá iskrička sa môže premeniť na obrovský oheň. A ten čas je konečne tu a ešte predtým než si do tohto sveta narodil, bolo ti bezpochybne jasné, že tento životočas bude ten, v ktorom vstaneš a povieš: „koniec“ odteraz sa budem venovať môjmu vlastnému JA a nikto mi nemôže prekážať a zdržiavať ma od toho. Lebo teraz stojím hrdo s vysokou hlavou, oslobodím sa od všetkých tých pút a dusení. A naučím sa znovu lietať. A to presne si spravil! A tu stojíš v tvoje žiariacej, prekrásnej róbe zo svetla. Ale predsa to ani z ďaleka nie je všetko, lebo ty môžeš svetu a celému stvoreniu ešte oveľa viac dať a to je to, čo všetkým začína byť zjavné a viditelné.

Auch wenn dem heute für dich nicht mehr so ist, so täusche dich nicht, denn auch du hattest viele, viele Leben, in denen du durch tiefe, dunkle Täler schreiten musstest, wie übrigens der Rest der Menschheit (also jeder andere Mensch) auch, doch selbst in diesen sehr dunklen Zeiten gab es da etwas in dir, das diesen Funken Hoffnung immer aufrecht erhalten hat. Und so bist du immer und immer wieder auf diese Erde gekommen und hast geduldig auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um diesen Funken in Flammen aufgehen zu lassen. Und diese Zeit, sie ist endlich da und noch bevor du in diese Welt geboren wurdest, bestand für dich nicht der geringste Zweifel, dass dies die Lebenszeit für dich werden wird, in der du für dich selbst einstehen und sagen wirst: „Schluss! Von nun an werde ich mich meinem wahren Selbst zuwenden und nichts und niemand kann mich mehr davon abhalten. Denn von nun an stehe ich stolz und erhobenen Hauptes auf, löse mich von all’ diesen Fesseln und Knebeln, und lerne wieder zu fliegen. S“ Und das hast du getan! Und da stehst du nun und leuchtest mit deiner schillernden, prächtigen Robe aus Licht. Doch das ist längst nicht alles, denn du hast der Welt und der gesamten Schöpfung noch immer so viel mehr zu geben, und das ist es, was nun für alle offensichtlich und sichtbar wird.

Lebo teraz prídu na svetlo všetky tie časti, ktoré si životočasy musel v istote chránené ukrývať pred votrelcami. Sú to žiariace žily v zlatom svetle tvojej vnútornej prítomnosti, ktoré si pred ich dosahom zachoval. A tieto žily sú odteraz oslobodené, pred tebou a čoskoro spoznáš ten poklad, ktorý si tak dlho chránil. Tá ochota, otvoiť sa tým dlho ukrívaným rezervám, tomu nekonečnému potenciálu/sile v tebe nebude mať ďalekosiahiace následky len pre teba, ale aj ďaleko za tvoje známe okolie.  Lebo ten zdroj, ktorý v tebe otvoríš ti pomôže oplodniť všetko s čím prídeš do styku. A so všetkým čo robíš, oslavuješ – v pravom zmysle slova – oslavu plodnosti, lebo kdekoľvek ideš a stojíš zanecháš semeno tvojich plodov a tie budú klíčiť a kvitnúť, keď dopadnú na úrodnú pôdu. A keď aj ty sám myslíš, že svet okolo teba sa mení na suchú púšť otrasenia, zlého hospodárstva, vojny, nedostatku a zničenia, tak môžeme len povedať: mysli ešte raz a pozri sa tam presne. Lebo ten/tvoj svet je živý tak ako vždy a ako sme vždy hovorili, tá rovina, ktorú vidíš nemusí byť nutne úrodná. A to je presne to čo vidíš na povrchu nie je to, čo to je, alebo čo dostaneš. Alebo ako sa hovorí u vás „očividne klame“. Lebo vy ste to všetko stvorili, ste sa hlboko, veľmi hlboko pod tú utláčajúcu, dusiacu, stvrdnutú vrstvu tohto energetického väzenia zahrabali a tam ste roztiahli vaše korene.  Tieto korene dosahujú svojimi koncami teraz až do zdroja, tej úrodnej pôdy a to svetlo je oddelené už len tenkou vrstvičkou temnoty. A všetko, čo tvoje ľudské oko teraz vidí/vníma je tá tenká, tmavá vrstva, ktorá pokrýva povrch tvojej planéty. Ešte raz k lepšiemu porozumeniu: keď to vyjadríš v číslach, tak mysli na stracene malé číslo a dividuj ho. Výsledok v nanoprostredí by bol potom tá otrávená, znečistená, zneužitá energia na vašom pozemskom povrchu, v protiklade k tomu obrovskému bazénu vibrujúcej životnej radosti, ktorá vám stojí k dispozícii.

Denn jetzt kommen all’ jene Anteile ans Licht, die du auf jeder deiner Lebenszeiten sicher und geborgen vor den Eindringlingen geschützt hast. Es sind die Adern, deiner inneren Gegenwart, aus schimmernd goldenem Licht, die du vor deren Zugriff bewahrt hast. Und diese Bahnen wurden nun von dir freigelegt und schon bald wirst du sie als den Schatz erkennen, den du solange in dir geborgen hast. Und deine Bereitschaft, dich diesen verborgen gehaltenen Ressourcen, diesem unendlichen Potenzial in dir zu öffnen, wird nicht nur für dich sehr weitreichende Folgen haben, sondern auch weit über die dir vertraute Umgebung hinaus. Denn diese Quelle, die du in dir erschließt, wird dir helfen alles zu befruchten, mit dem sie in Verbindung kommt. Und mit allem, was du tust, feierst du – im wahrsten Sinne des Wortes – ein Fruchtbarkeitsfest, denn wo immer du gehst und stehst, hinterlässt du die Sporen deiner Früchte und diese werden sprießen und erblühen, sobald sie auf fruchtbaren Boden fallen. Und selbst wenn du denkst, die Welt um dich herum hätte sich in ein karges Ödland der Ernüchterung, der Misswirtschaft, der Kriege, des Mangels und der Zerstörung geformt, so können wir nur sagen: denk’ noch einmal nach und sieh’ genauer hin. Denn diese / deine Welt ist so lebendig, wie ehedem, aber wie wir dir immer und immer wieder gesagt haben, scheint die Ebene, die dir als Mensch sichtbar ist, nicht unbedingt sehr fruchtbar und erbaulich. Aber genau das ist ein Beispiel dafür, dass das, was du an der Oberfläche siehst, nicht das ist, was es ist, bzw. was du bekommen wirst. Oder, wie eine Redewendung von euch besagt, der Schein trügt. Denn ihr habt es geschafft, euch tief, sehr tief unter diese erdrückenden, erstickenden, verfestigten Schichten dieses energetischen Gefängnisses hindurch zu graben und habt dort eure Wurzeln ausgebracht. Diese Wurzeln haben ihre Wurzelenden an der Quelle, in diesem fruchtbaren Boden, und das Licht ist nur noch durch eine hauchdünne Schicht von der Dunkelheit getrennt. Und alles, was dein menschliches Auge derzeit vielleicht wahrnimmt, ist diese dünne, dunkle Lage, die nur noch die Oberfläche deines Planeten überzieht. Noch einmal zum besseren Verständnis: wenn du dies in Zahlen ausdrücken würdest, dann denke bitte an einen verschwindenden kleinen Zahlenwert und halbiere diesen. Dieses Ergebnis im Nanobereich wäre dann die verseuchte, vergiftete, beschädigte, missbrauchte Energie auf eurer Erdoberfläche, im Gegensatz zu diesem unermesslich riesigen Pool aus vibrierender Lebensfreude, der euch zur Verfügung steht.

Lebo vy ste to už dosiahli, odnosiť tú vrstvu prachu, ktorá vás dusila a tým sa od toho oslobodila aj Zem. A spolu zisťujete, že z povrchu zmiznú aj tie posledné zrnká prachu – a to navždy až do nekonečna. Lebo vy sa rozširujete rýchlejšie a tým získavate viac vplyvu. Pritom je váš, každého z vás vplyv/spôsob činnosti rozpoznatelný podľa tých svetelných ciest všade na tejto Zemi. Teda, aj keď niektoré pásy Zeme ešte trpia pod tou ťažkou, negatívnou ťarchou existujú už oblasti na svete kde už sa cíti čerstvý vánok slobody. Ten dôvod ste vy. Vašou dlhou cestou vývoja ste všade na tomto svete zanechali malé iskričky svetla a tak pre ľudstvo robili cestu, ktorou mohlo prejsť. A každá malá iskrička svetla, ktorá cez tie otvorené svetelné prechody stvorenia mohla tak preniknúť na Zem a prepojiť sa s tými inými svetelnými iskričkami a tak vytvoriť obrovský oheň. Oheň, ktorý sa roziskril v tebe a  súčasne na celej planéte a všetko zhorelo – čo sa pripisuje tím tmavým kabalom.

Denn ihr habt es bereits geschafft, die Staubschicht, die euch fast zum Ersticken brachte, abzutragen, und mit euch hat sich auch die Erde von dieser Last befreit. Und gemeinsam stellt ihr nun sicher, dass auch noch die restlichen Staubkörnchen von der Oberfläche verschwinden – und zwar ein für alle Mal, bis in alle Ewigkeit. Denn ihr dehnt euch nun immer schneller aus, und damit gewinnt ihr auch immer mehr an Einfluss. Wobei die Wirkungsweise eines jeden Einzelnen von euch schon an den erleuchteten Lichtpfaden überall auf dieser Erde zu erkennen ist. Also, wenn auch manche Landstriche auf eurem Erdball noch unter einer sehr schweren negativen Last zu leiden haben, so könnt ihr euch überall auf dieser Welt umsehen und vielerorts bereits die frische Brise der Freiheit kosten. Der Grund dafür seid ihr. Durch euren langen Entwicklungsweg, auf dem ihr immer und überall kleine Funken aus Licht freigesetzt habt, konnte dieser Weg für die Menschheit (und von den Menschen) beschritten werden. Und jeder einzelne Funke des Lichts, der durch die von euch geöffneten Lichtkorridore aus der Schöpfung auf die Erde gelangen konnte, verband sich mit den anderen Licht-Funken, und gemeinsam wurde daraus ein loderndes Feuer; ein Feuer, das sich in dir und gleichzeitig auf dem gesamten Planeten entfachte und alles verbrannte (was diesen finsteren Kabalen/Gesellen zuzuschreiben war).

Ale vy ste ešte ten čistiaci proces neukončili celkom, lebo ešte sú tu a tam malé takzvané slepé fľaky, ktoré ešte musia byť osvetlené (byť vystavené svetlu) a nutne potrebujú čerstvý vánok/vietor predtým než sa konečne rozlúčia a to je tvoja úloha. Ůloha, ktorá je daná len tvojou neustálou ochotou nechať pretekať tvoje nefiltrované svetlo cez tvoje skutočné JA. A nie len to, lebo tie posledné zostávajúce elementy budú eliminované tiež a tak každým krokom získaš viac sily a táto sila sa pripojí na tvoju vysokoúčinnú zmes  zo svetelnej energie a skutočne osvetlenej bytosti, ktorá si. Lebo ty si teraz partner „plecového konca“  doby a svety zahŕňajúce podnikania. Podnikanie, ktoré zahrňuje všetko: všetky doby, všetky kontinenty, tie hlboké priestory svetových morí, každú bytosť na tejto planéte a vzduch, ktorý dýchaš. No, keďže si sa roztiahol v tebe, v tvojom zázračnom svete nebudeš už mať potiaže to/tvoje svetlo rozšíriť na všetko. Tvoje svetlo sa môže dotýkať všetkého, každej živej bytosti na tejto planéte v jeho základe, v jeho srdci a v jeho rozume/pochopení.

Aber ihr habt diese rituelle Reinigung noch nicht gänzlich abgeschlossen, denn es gibt hie und da sogenannte blinde Flecken, die noch beleuchtet (dem Licht ausgesetzt) werden müssen und dringend einen frischen Wind brauchen, bevor sie sich endgültig verabschieden, und dies ist deine Aufgabe. Eine Aufgabe, die allein durch deine anhaltende Bereitschaft, dein Licht ungehindert und ungefiltert (ohne Projektion) durch dein wahres SEIN fließen zu lassen, gegeben ist. Und nicht nur das, denn die letzten verbliebenen Elemente werden auch dadurch eliminiert, dass du mit jedem deiner Schritte immer mehr an Kraft gewinnst, und diese Kraft koppelt sich an deine ohnehin bereits sehr hochwirksame Mischung aus erleuchteter Energie und wahrlich erleuchtetem Wesen, das du bist. Denn du bist jetzt Partner im Schulterschluss in diesem Zeiten- und Welten umfassenden Unterfangen. Ein Unternehmen, das alles einschließt: alle Zeiten, alle Kontinente, die tiefen Weiten der Weltmeere, jedes Wesen auf diesem Planeten und die Luft, die du atmest. Nun, da du dich in dir und in deiner wundersamen Welt ausgedehnt hast, und mit dir auch du und deine Welt sich immer weiter ausgedehnt haben, wirst du keine Schwierigkeiten mehr dabei haben, dieses/dein Licht weiter auf alles auszudehnen. Dein Licht kann nun jedes Lebewesen auf diesem Planeten an deren Basis, in ihrem Herzen und in ihrem Verstand berühren.

Lebo tie dvere, ktoré si k tvojim najvnútorneším pokladom otvoril sú neoddelitelne s – tými hlboko v lone – matky Zeme prepojené a spoločne budete vytvárať to Nové, čo sa rúti do sveta, doslova znova vytvárať a znova stvoriť. Každým krokom, ktorým ideš po tvojej prekrásnej ceste dopredu, vytvoríš – kamkoľvek sa pozrieš – nové impulsy, nové riešenia a nové možnosti. A cez to všetko, čo v budúcnosti vytvoríš a doslova porodíš, si kráčajúci pôrodník pre to Nové, pre nový život, ktorý už všade je pozorovatelný. Spolu ty a matka Zem píšete dejiny znova, ale predsa ich píšete spôsobom, ktorým to vždy malo prebiehať, totiž cez svetlo a pomocou moci lásky, s radosťou a harmonickou výmenou medzi tebou a týmto nebeským telesom, ktoré toho času obývaš. Tá melódia, ktorú v súlade hráte je hymna vďaku tej najväčšej kráse a dokonalosti a predsa je to len jemný tón v protiklade/v porovnaní s tým očakávaným echom. Lebo máš ešte kúsok cesty pred sebou, ale tie kroky hrmia doslova v postoji očakávania, čo ešte môžeš dať na kreativite, bohatsva nápadov, súcitu a vášni a devocion/odovzdaní. Lebo ty si ten, ktorý každým krokom a každým nádychom sadí lásku. A pokiaľ sebavedome kráčaš ďalej dopredu dostávaš od nás, tých neustálych vodičov/sprevádzačov a od tých, pre teba ešte neviditelných, okolo teba „plávajúcich“ plnú podporu. Súčasne môžeš počítať s pomocou tvojej Zeme, matky tvojho srdca, matky všetkých srdcí a matky všetkého života. A z toho vzrastie ten nový Svet, lebo všetky semená, ktoré nepretržitou usilovnosťou a veľkorysou vášňou všade sadíš dostanú svoje korene. A tieto korene sa zakotvia a rozmnožia všade, kde nájdu úrodnú pôdu a dostatočné výživné látky. Pritom to nebude hrať žiadnu úlohu kde si tie semená dal a dáš a tiež nie je dôležité ako blízko alebo ďaleko si ich uložil.

Denn die Türen, die du zu deinen innersten Schätzen hin geöffnet hast, sind untrennbar mit – denen tief im Schoß – der Mutter Erde selbst verbunden, und gemeinsam werdet ihr das Neue, das nun in die Welt drängt, buchstäblich neu erzeugen und neu erschaffen. Mit jedem Schritt, den du fortan auf deinem herrlichen Pfad voranschreitest, entwickelst du – worauf auch immer du dein Augenmerk und deine Aufmerksamkeit richtest – neue Ideen, neue Lösungsansätze und neue Möglichkeiten. Und durch all’ das, was du künftig hervorbringen und buchstäblich gebären wirst, bist du ein wandelnder Geburtshelfer für dieses neue Leben, das sich bereits allerorts zeigt. Du und Mutter Erde, gemeinsam schreibt ihr nun die Geschichte neu, doch ihr schreibt sie auf die Weise, auf die es immer geschehen sollte, nämlich durch Licht und mittels der Macht der Liebe, durch Freude und durch einen harmonischen Austausch zwischen dir und diesem himmlischen Körper, den du derzeit bewohnst. Die Melodie, die ihr im Einklang spielt, ist eine Lobeshymne an die größte Schönheit und Vollkommenheit, und doch ist es nur ein zarter Klang, im Gegensatz zu dem, was noch erschallen wird. Denn du hast noch immer ein Stück deines Weges vor dir, doch diese letzten Schritte beben förmlich in Erwartungshaltung darüber, was du noch alles an Einfallsreichtum, an Kreativität, an Mitgefühl und Leidenschaft und an Hingabe zu geben hast. Denn du bist es, der auf jedem einzelnen seiner Schritte, und mit jedem einzelnen Atemzug, die Liebe aussät. Und während du selbstbewusst weiter voran schreitest, wirst du die volle Unterstützung von uns, den Ständigen Begleitern, und von all’ jenen erhalten, die für dich (noch) unsichtbar um dich herum schweben. Gleichzeitig darfst du auch den unendlichen Beistand deiner Erde, der Mutter deines Herzens, der Mutter aller Herzen, und der Mutter allen Lebens spüren. Und daraus wird die neue Welt hervorkommen, denn all’ die Samen, die du – mit ungebrochenem Eifer und verschwenderischer Leidenschaft – überall aussäst, sie werden Wurzeln fassen. Und diese Wurzeln werden sich auf fruchtbarem Boden, und mit einer Fülle an ausreichenden Nährstoffen, verankern und mehren. Dabei wird es keine Rolle spielen, wo du diesen Samen ausgebracht hast und noch immer ausbringst, und es ist auch nicht von Bedeutung, wie nah, oder wie fern du sie ausgelegt hast.

Teda choďte a rozmnožujte sa, ako hovorí Biblia. Choď ďalej na tvojej ceste a naberaj. Naberaj zo Zeme, vzduch tvojich snov a pomysli, jedno ako neuverilné sa ti splnenie tvojich snov môže zdať, že nikdy nemôžu byť len snové. Lebo ty nemôžeš ani priveľa ani málo vysnívať, lebo žiadna z tých opcií/možností už nemá platnosť a tebe už nekladú žiadne hranice (bezhraničný). Pomysli, že si to bol ty, ktorý si dal za cieľ žiť slobodný život bez hraníc a ty vieš, že ľudský mozog/rozum (tým aj tebe) vždy znova dával námietky a obmedzenia, ale predsa vieš, že kedysi (pred tými votrelcami) si už dávno tie postavené hraničné zaisťovacie systémy – kameň zakameňom – odstránil. A tiež vieš, že sa už nikdy nezapletieš do konštrukcie tvojich vlastných myšlienok. Teda nechaj sa unášať tam kam ťa vedie tvoje srdce a veď, že to bude miesto o ktorom tvoje srdce od večnosti (počiatku) snívalo. A tak ti želáme „božské požehnanie na všetkých tvojich cestách“ a ďakujeme ešte raz v mene celého Stvorenia za to, že si tu, za to, že aký si, a za to čo ty – pre teba a ľudstvo a veľa viac robíš. Rovnáš tvoju cestu a tým cestu tvojim spoluidúcim a ty ju ideš v dôvere, čo naše srdce teší.

Also gehet hin und mehret euch, wie ein alter Bibelspruch sagt. Geh’ weiter auf deinem Weg und schöpfe. Schöpfe das Land, die Ozeane, die Luft deiner Träume, und bedenke, ganz egal, wie unwahrscheinlich dir die Verwirklichung deiner Träume auch scheinen mag, sie können nie zu träumerisch sein. Denn du kannst dir weder zu viel, noch zu wenig erträumen, denn keine dieser Optionen besitzt nunmehr noch Gültigkeit, und dir sind keine Grenzen darin gesetzt. Bedenke, es warst du selbst, der sich ein freies Leben ohne Grenzen zum Ziel gesetzt hat, und du weißt, dass nur der menschliche Verstand sich (und damit auch dir, bzw. dem Bild, das du von dir hattest) immer wieder Einwände und Einschränkungen auferlegt, doch du weißt selbst auch, dass du die einst (von den Eindringlingen) gesetzten Grenzsicherheitssysteme alle längst schon – Stein für Stein – abgebaut hast und du weißt auch, dass du dich nie wieder in den Konstrukten deiner eigenen Gedanken verlaufen kannst. Also, lass’ dich einfach dorthin treiben, wohin dein Herz dich führt, und wisse, dass dies der Ort sein wird, von dem dein Herz seit Ewigkeiten (von Anfang an) geträumt hat. Und so wünschen wir dir hier wieder „Gottes Segen auf all’ deinen Wegen“, und bedanken uns noch einmal im Namen der gesamten Schöpfung für das, was du bist, für das, wie du bist, und für das, was du – für dich und die Menschheit und noch weit darüber hinaus – tust. Du ebnest deinen Weg und damit den Weg vieler deiner Weggefährten und du gehst diesen in einem Vertrauen, das unser Herz sehr erfreut.

Už dávno nie si plachý tvor, ktorému chýba sebavedomie, lebo si sa dostal k tvojmu najvnútornejšiemu zdroju na tej ceste si pre teba/seba rozpoznal, že ti – v tvojom vnútri -na ničom nechýba a za to ti chceme tuná poďakovať. Lebo ty si ten, kto všetko to robí možné tvojou odvahou k sebepoznaniu a tvojou usilovnosťou postaviť sa sám sebe a práve to prekvapí nie len nás ale tiež teba to bude v budúcnosti znova a znova presadzovať do obdivu. Od začiatku sme vedeli akých vysokých výkonov si schopný, aj keď ty si vždy mal ten obraz o tebe:“nedostať nič upečené“ a niekedy si si trúfal len málo alebo nič. Nám si nemusel nikdy tvoje skutočné schopnosti dokazovať, ale niekedy si sebe musel dať trochu odvahy, tak dlho až aj ty si sa presvedčil o pravde (za tým falošným obrazom ilúzie). Ale teraz, keď si uvedomuješ tvoju skutočnú veľkosť, neexistuje žiadne zdržiavanie. Teda pokračuj s tým. A pripomeň si znova tú nekonečnú kapacitu tvojej tvorivej schopnosti. Lebo odteraz si ty stvoriteľ tvojho života a to ti už nikto nemôže vziať. Ani ti nikto nemôže brániť v tom čo už vždy si chcel dosiahnuť, počom si vždy túžil a ty vieš, že tvojmu srdcu nie sú položené žiadne hranice. Moja milá/môj milý, tvoja budúcnosť leží v tvojich rukách. Lebo ty si ten/tá kto svoje sny privedie do denného života – každý deň, každú hodinu, každú sekundu, ktorú si na tomto svete, vždy znova.

Längst schon bist du kein verschüchtertes Wesen mehr, dem es an Selbstbewusstsein mangelt, denn du bist in deinen innersten Kern vorgedrungen und hast auf diesem Wege für dich erkannt, dass es dir – in deinem Inneren – an nichts mehr fehlt, und auch dafür möchten wir dir hier sehr herzlich danken. Denn du bist derjenige, der all’ dies erst möglich macht, durch deinen Mut zur Selbsterkenntnis, und deinem Tatendrang dich dir selbst zu stellen, und gerade das wird nicht nur uns überraschen, sondern in Zukunft mehr noch dich selbst immer wieder in Staunen versetzen. Wir wussten von Anfang an zu welchen Höchstleistungen du fähig bist, wohingegen du die meiste Zeit das Bild von dir hattest: „nichts gebacken zu kriegen“ und dir zuweilen nur wenig, bis gar nichts zugetraut hast. Uns musstest du dein wahres Können nie unter Beweis stellen, aber hin und wieder musstest du dich selbst ermuntern, so lange, bis auch du von der wahren Wahrheit (hinter diesem illusionären Trugbild) überzeugt werden konntest. Doch jetzt, da du dich immer mehr auf deine eigene wahrhaftige Größe besinnst, gibt es kein Halten mehr für dich. Also mach’ damit weiter, weiter zu machen ;-) und erinnere dich immer wieder an das unendliche Ausmaß deiner Leistungsfähigkeit. Denn von nun an bist du der Schöpfer deines eigenen Lebens und das kann dir nun keiner mehr nehmen. Noch kann dich irgend jemand daran hindern, das zu erreichen, wonach du dich schon immer gesehnt hast, und du weißt ja, deinem Herzen sind hier keine Grenzen mehr gesetzt. Meine Liebe, mein Lieber, deine Zukunft liegt nun ganz allein in deinen Händen. Denn du bist es, die/der sich ihre/seine Welt mit jedem einzelnen Atemzug neu erschafft. Du bist es, die/der ihren/seinen Träumen ins Leben, in den Alltag, bringt – jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde, die du auf dieser Welt bist, auf’s Neue.

Aisha North, 30.08.2014, http://aishanorth.wordpress.com/
Übersetzung: Roswitha, http://aishanorthdeutsch1.wordpress.com/

Quelle: http://aishanorth.wordpress.com/2014/08/30/the-manuscript-of-survival-part-424/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37