Aisha North 07.11.2014...


Aisha North: "Bleib’ bei dir, bleib’ in deinem Licht und steh’ zu deinem Licht" (05.November 2014)

von erst-kontakt @ 2014-11-07 – 08:40:40

Beschreibung: as Manuskript des Überlebens - Aisha North

Kurze Aktualisierung zur derzeitigen Energiequalität / 05.11.2014 / Teil 70

Krátka aktualizácia súčasnej energie

„Zostaň pri tebe v tvojom svetle a uznaj tvoje svetlo“

"Bleib’ bei dir, bleib’ in deinem Licht und steh’ zu deinem Licht"

Medzičasom sú mnohí z vás celokom dobrí v plávaní v týchto nových vodách a s tou skúsenosťou prichádza tiež dôvera, že to nepomáha len tebe ale aj ďalším. Dovoľte nám vysvetliť. Vy ste „prípravári“ cesty, ktorí tú cestu idú v predu – v každom zmysle – a tým, že ste sa odvážili celou bytosťou „všetkým čo ste“ preraziť do oblastí, do ktorých pred vami sa nikto predtým neodvážil, sprístupnili ste prasteré vedomosti tým, ktorí sa vydávajú na cestu hľadania teraz. Na tvojej vlastnej ceste rozpoznáte, že nie je to len myslené a vhodné pre každého ale, že vaše cesty sa začnú aj deliť rôznymi spôsobmi, každým krokom, ktorým vstupujete do vašej individuálnej úlohy. To vnútorné volanie budete cítiť, ktoré vás núti konať a ten tlak/nutnosť konania v tebe príde v pravý čas a v tom zmysle to bude perfektne prispôsobené nie len tvojim osobným/súkromným/individuálnym požiadavkám ale tiež kolektívu.

Inzwischen sind viele von euch bereits ziemlich geschickt im Schwimmen in diesen sehr neuen Gewässern geworden und mit dieser Erfahrung kommt auch ein gewisses Vertrauen, das nicht nur dir selbst, sondern auch deinen Mitmenschen helfen wird. Lasst es uns bitte erklären. Ihr seid die Wegbereiter, die diesen Weg vorausgehen und bahnen – in jeder Hinsicht – und indem du gewagt hast, mit deinem ganzen Wesen, mit „Allem Was Du Bist“ auf Gebiete vorzustoßen, auf die sich noch kein Mensch jemals vor dir gewagt hat, hast du uraltes Wissen für diejenigen verfügbar gemacht, die sich – wie du – aufmachen und auf die Suche gehen. An deinem eigenen Weg kannst du ersehen, dass er nicht für jeden gedacht und geeignet ist, und wie wir dir in letzter Zeit schon mehrfach gesagt haben, werden sich eure Wege auf vielerlei Art zu trennen beginnen, sozusagen mit jedem Schritt, den ihr in eure neue und individuelle Aufgabe hineinwachst. Du wirst diesen inneren Ruf verspüren, der dich auffordert zu handeln, und dieser Drang in dir nach Handlungsbedarf wird genau zur rechten Zeit kommen und entsprechend ist er nicht nur auf deine persönlichen / privaten / individuellen Bedürfnisse, sondern auch auf die des Kollektivs perfekt abgestimmt und angepasst.

Inými slovami, aj keď sa tá cesta môže niekedy pociťovať osamotená, tak predsa by si mal vedieť, že každý krok je k dobru všetkých – nie len niektorých - lebo tebou je každý skutok a každé slovo presiaknuté novou energiou. A tak je jedno kde práve si alebo čo robíš ty zakotvuješ neprestajne akýmkoľvek možným spôsobom, každý deň, každú hodinu –  prítomnosťou tvojej bytosti , každým tlkom srdca – túto novú energiu tuná na Zemi. Lebo teraz si, viac ako kedykoľvek predtým skutočne živý/dýchajúci príklad pre ten Nový Svet. V tvojom zvyknutom fyzickom ráme, v tomto tele, ktoré ťa sprevádza od prvého dychu na Zemi a nič – okrem možno tvojho vonkajšieho obrazu – už nikdy nebude ako bolo. Lebo v tom okamihu keď si prekročil prah zo starého do nového Sveta oslobodil si sa od všetkých prekážok minulosti a preto si kolom dokola NOVÝ – v každom smere. A tou obnovou príde aj celkom nový spôsob bytia, totiž celkom zo srdca a tým tie energie môžu voľne plynúť. Nie len v tebe ale aj cez teba do Sveta. A tiež ak to pre teba nie je viditelné a ten Svet okolo teba sa ešte stále zdá byť rovnaký, tak vedz, že je v jeho esencii zo základu NOVÝ.

Mit anderen Worten, auch wenn sich dein Weg für dich manchmal sehr einsam anfühlen mag, so sollst du dennoch wissen, dass jeder deiner Schritte zum Wohle aller ist und nicht nur für ein paar Wenige. Tatsächlich ist es so, dass das, was ein jeder von euch tut und seien es die einfachsten, kleinsten, alltäglichsten Dinge, so kommt das jedem und allen zugute, denn durch dich ist jede Tat und jedes Wort mit neuer Energie durchdrungen. Und so ist es egal, wo du gerade bist, oder was du gerade tust, du verankerst unablässig auf jede nur erdenkliche Weise, jeden Tag und jede Stunde – durch die reine Anwesenheit deines Wesens, mit jedem einzelnen Herzschlag – diese neue Energie hier auf Erden. Denn jetzt bist du, mehr denn je, in der Tat das lebende, atmende Beispiel für die Neue Welt; innerhalb deines gewohnten physischen Rahmens, diesem/deinem Körper, der dich seit deinem allerersten Atemzug hier auf Erden begleitet, und nichts – außer vielleicht dein äußeres Erscheinungsbild – wird jemals mehr gleich sein. Weil in dem Moment, in dem du von der alten Welt über die Schwelle in die neue Welt eingetreten bist, hast du dich von sämtlichen Anbindungen und Hemmnissen aus der Vergangenheit befreit und deshalb bist du nun rundum NEU – in jeder Hinsicht. Und mit dieser Erneuerung kommt auch eine ganz neue Art des Seins, nämlich ganz aus dem Herzen heraus zu leben, so dass diese Neuen Energien endlich frei fließen können. Nicht nur in dir, sondern auch durch dich und in die Welt hinaus. Und auch wenn es für dich nicht direkt sichtbar ist und die Welt für dich vielleicht noch immer die gleiche zu sein scheint, so ist sie in ihrer Essenz von Grund auf NEU.

A tak povieme ešte raz: choď ďalej s otvoreným srdcom a vysokou hlavou vpred a vedz, že ty tým čo robíš dovolíš plynúť láske všetkými smermi - na vždy. A tvoj energetický odtlak nohy zostane dlhšie ako odlaky nôh tých mužov, ktorí ich pred časom zanechali na mesiaci. Lebo v protiklade k tej ťažkej a neudržatelnej energii starého sveta je tá nová energia jedna stabilná trvanlivá frekvenčná úroveň, ktorá nemôže byť vymazaná alebo iným spôsobom vyhnaná alebo zničená – celkom jedno ako niektorí z tvojich blízkych sa o to pokúsia. Nemáš veriť, že ste väčšina na Zemi, pretože doteraz ich bolo málo vyvolaných na prekonanie tej priepasti/prahu a ochotní zdraviť tú novú Zem. A keď aj my tuná o tom hovoríme, že ich bolo len málo jednotlivých vyvolených, tak to môže vyzerať – a my sme naše slová pečlivo volili – ako keby sme uprednostňovali jedného alebo druhého a vytvorili tým hierarchistickú štruktúru. Ale nič nám niej vzdialenejšie lebo všetko záleží od vášho/každého jediného rozhodnotia – rozhodnúť sa pre jednu skutočnosť – byť vyvolaným, lebo TY sám SI ten, kto tú novú cestu chce ísť a nikto iný to rozhodnutie pre teba nemôže urobiť.

Und so sagen wir es noch einmal: Gehe mit offenem Herzen und erhobenen Hauptes voran und wisse, dass du, in dem du genau das tust, die Liebe in alle Richtungen fließen kann und wird. Und dein energetischer Fußabdruck wird noch viel länger leiben, als die Abdrücke jener Männer, die vor vielen Jahren ihren Fuß auf den Mond setzten. Denn im Gegensatz zu der schweren und kaum beständigen Schwingung der alten Welt, ist diese neue Energie eine stabile und dauerhafte Schwingungsebene, die weder gelöscht, noch vertrieben oder auf sonst irgendeine Weise getilgt werden kann – ganz egal, wie sehr dies manche deiner Mitmenschen auch versuchen. Du sollst nicht glauben, dass ihr die Mehrheit auf dem Planeten ausmacht, denn es waren – bisher – nur sehr Wenige dazu berufen, diese Kluft / Schwelle zu überschreiten und die Neue Erde zu begrüßen. Und wenn wir hier davon sprechen, dass nur Einzelne dazu berufen wurden, so mag es scheinen – und wir haben unsere Worte mit Bedacht und absichtlich so gewählt – als würden wir den Einen, oder Anderen vorziehen und hierarchische Strukturen errichten. Aber nichts liegt uns ferner, denn es liegt in der Entscheidungsbefugnis eines jeden Einzelnen, sich für oder gegen die Tatsache auszusprechen, eine/r der Auserwählten zu sein, denn DU bist es ganz alleine, der in die Neue Welt gehen möchte und niemand sonst kann diese Entscheidung für dich treffen.

A tak vy ste – v protiklade k tým obrovským moriam ľudí, ktorí vás obklopujú – ešte stále tá menšina ale mali by ste vedieť, že v tom mori je množstvo duší, ktoré sú ochotné urobiť ten posledný rozhodujúci krok, prejsť na druhú stranu tej priepasti. Pokiaľ iní v tom istom čase sa ponárajú ešte hlbšie do toho morastu a ako už povedané nemôžu to už robiť nepozorovane a nepočutelne.

Ale myslite, že naše slová nie sú myslené na vytváranie strachu ale skorej chceme pripomenúť, že tvoje svetlo v budúcnosti všetko rozhoduje, teda nerob tú chybu dovoliť potlačiť ho. Lebo teraz pre každého jedného prišiel čas postaviť sa hrdý – ako maják – tak aby to svetlo bolo viditelné zo všetkých strán. Pritom nie je dôležité ako vysoko bijú tie vlny alebo ako veľmi niektorí tieňoví obyvatelia sa snažia byť nezasiahnutí tvojim svetlom. Preto ti chceme znova dať vedieť, že si viac ako chránený a zabezpečený lebo si pre teba trafil konečnú voľbu opustiť to staré bojovisko navždy a aby tvoje svetlo bolo viditelné a že jednoducho už ho nemôžeš skrývať. To ti v budúcnosti bude robiť veľa radosti, lebo uvidíš ako tvoje pravdivé svetlo bude odzrkadlované stále viac dušami – ktoré prinesú ich pôvodný zvuk/tón do súladu s tvojou melódiou. Ale predsa súčasne by si mal vedieť, že tvoje svetlo viac ako nikdy predtým dáva strach a paniku tým nedotknutým – tuhým dušiam, ktorí sa celou mocou úzkostlivo pokúšajú držať sa ich starých úloh a štruktúr.

Und so seid ihr – im Gegensatz zu dem riesigen Meer an Menschen, das euch von allen Seiten umgibt – noch immer in der absoluten Minderheit, aber ihr sollt auch wissen, das es in dieser Menschenmasse eine Vielzahl von leuchtenden Seelen gibt, die bereit sind, diesen letzten entscheidenden Schritt zu tun und auf deine Seite dieser Kluft zu kommen, während ein paar andere – zur gleichen Zeit – ihre Füße noch tiefer in den alten Schlamm graben, und wie schon mehrfach gesagt, werden sie dies nicht unbemerkt, ungesehen und ungehört tun.

Aber denkt daran, unsere Worte sind nicht dazu gedacht, Ängste in euch zu schüren, vielmehr wollen wir dich einfach daran erinnern, dass dein Licht in Zukunft alles entscheidend ist, also mach’ nicht den Fehler und stelle es unter den Scheffel. Denn jetzt ist für jeden von euch die Zeit gekommen, sich stolz – wie ein Leuchtturm – aufzurichten, so dass dein furchtloses Licht von allen Richtungen und Blickwinkeln aus gesehen werden kann. Dabei ist es nicht wichtig, wie hoch die Wellen schlagen, oder wie sehr sich einige dunkle Schattenbewohner noch darum bemühen, von deinem Licht unbehelligt zu bleiben. Darum möchten wir dich hier noch einmal und immer wieder wissen lassen, dass du mehr als geschützt / geborgen bist, weil du die endgültige Wahl für dich getroffen hast, das alte Schlachtfeld für immer (und ewig) zu verlassen und dein Licht weithin sichtbar ist und du es nun einfach nicht mehr verbergen kannst. Dies wird dir künftig sehr viel Freude bereiten, denn du wirst erleben können, wie dein wahres Licht von immer mehr Seelen – die ihren ureigenen Klang mit deiner individuellen Melodie in Einklang bringen – gespiegelt wird. Doch gleichzeitig sollst du auch wissen, dass dein Licht nun, mehr denn je, Angst und Panik in jenen ungerührten / starren Seelen hervorzurufen beginnt, die sich noch mit aller Macht an ihre alten Rollen und Strukturen zu klammern versuchen.

Lebo ako sme už povedali niektorím sa zdá byť pohodlnejšie zostať v ich navyknutých zónach ako otvoriť sa a umiestniť sa v tom žiarivom Novom Svete. Nezaujíma ich koľko lásky ich očakáva. A tak ich brušný cit im radí ponoriť sa hlbšie do morastu, stiahnuť hlbšie do strachu – kde aspoň – prechodne sa cítia viac doma. Radšej ako urobiť ten všetko rozhodujúci krok do novej krajiny a pripojiť sa k tebe. A preto povieme ešte raz, zostaň pri tebe, zostaň v tvojom svetle a uznávaj tvoje svetlo a vedz, že celkom jedno čo môže prísť je to dobre tak. Všetko to sa bude diať lebo svetlo prispieva/preniká ku každému – a klope aj do najmenších dverí a tým dáva príležitosť mnohým - ako len možné  - z tvojich spoluobyvatelov. Dať šancu pridať sa k tejto láske a radosti– tuná v tomto dokonalom svete.

Denn wie wir dir auch schon gesagt haben, scheint es manch’ Einem bequemer in seiner altgewohnten Komfortzone zu verharren, als sich dieser strahlenden neuen Welt zu öffnen und es scheint sie auch nicht zu kümmern, wie viel Liebe sie dort erwartet. Und so wird ihr Bauchgefühl ihnen raten, sich noch tiefer in den alten Schlamm zu graben, sich noch tiefer in ihre Ängste zurückzuziehen, wo sie sich – zumindest vorübergehend und vorerst – mehr wie zu Hause fühlen, als wenn sie mit diesem einen – alles entscheidenden Schritt – dieses Neuland betreten und sich zu dir gesellen würden. Und deshalb sagen wir es wieder und immer wieder: bleib’ bei dir, bleib’ in deinem Licht und steh’ zu deinem Licht und wisse bitte, dass ganz egal, was noch kommen wird, es dennoch gut so ist, denn all’ das wird geschehen, weil das Licht dazu beiträgt, an jede einzelne – und sei sie noch so kleine – verschlossene Türe zu klopfen, um so vielen deiner Mitmenschen – wie nur irgendwie möglich – die Chance zu geben, dich dir und damit dieser Liebe und dieser Freude – hier in dieser vollkommen Neuen Welt – anzuschließen.

Aisha North, 05.11.2014, http://aishanorth.wordpress.com/
Übersetzung: Roswitha, https://aishanorthdeutsch1.wordpress.com/___##7##___ Quelle: http://aishanorth.wordpress.com/2014/11/05/a-short-update-on-the-energie

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58