Aisha North 20.09....

                                                                            
Aisha North: "Höre gut auf das, worum dich dein Körper in der kommenden Zeit bittet" (17.September 2014)

„Dobre počúvaj, čo ti hovorí tvoje telo“

von erst-kontakt @ 2014-09-20 – 09:58:11

Beschreibung: as Manuskript des Überlebens - Aisha North

Eine kurze Aktualisierung zur derzeitigen Energiequalität / # 65 aktualizácia kvality energie

"Höre gut auf das, worum dich dein Körper in der kommenden Zeit bittet"

„Dobre počúvaj, čo ťa žiada tvoje telo v prichádzajúcom období“

tie vstúpujúce energie začínajú sa medzičasom prejavovať u mnohých z vás, lebo ohlasujú ten prílyv, ktorý príde na budúci týždeň súčasne s otvorenim portálu/brány rovnodennosti. Je to skutočne iný spôsob mnohých príležitostí, pri ktorých ľudstvo dostáva príležitosť k ďalšiemu kroku vpred na tej nekonečnej ceste k vzostúpeniu. Sme si plne vedomí, že mnohým ten proces pripadá nekonečný a je to porozumitelné. V tomto okamihu však bude všetko zaokrúhlené čo si od začiatku o tom/tvojom životnom diele vedel. A ta k to nie je náhoda, že si stupňovite bol vedený cez tento proces, zrejme nepodstané v mnohých obdobiach, pokiaľ v iných obdobiach si sa nachádzal v skutočnom quantovom skoku. A tento krát ťa môžeme  uistiť, že to nebude len nekonečné malé etapové víťazstvo, ale silné buchnutie do chrbta, ktoré ťa veľkým skokom posunie dopredu. A tak vedz prosím, že čokoľvek sa v nasledujúcich dňoch bude diať ti prepomôže nastaviť sa k tým darom energetických ABGESNDTE, ktorí príchod už bol oznámený.

Inzwischen werden die eingehenden Energien beginnen, sich in vielen von euch bemerkbar zu machen, weil sie die Flut verkünden, die nächste Woche mit der Öffnung des Äquinoktiumportals einhergehen wird. Ja, das ist tatsächlich wieder eine andere jener zahlreichen Gelegenheiten, bei welchen die Menschheit die Chance bekommt, einen weiteren Schritt auf dieser anscheinend endlosen Leiter des Aufstiegs zu erklimmen. Wir sind uns sehr wohl bewusst darüber, dass vielen dieser Prozess schier endlos erscheint, und das ist durchaus verständlich. Immerhin würde dieses Mal das, was du vom allerersten Augenblick an gewusst hast, dieses/dein Lebenswerk ringsherum abrunden, und so ist es nicht zufällig, dass du durch diesen Prozess in Abstufungen geführt wurdest, anscheinend unbedeutend zu manchen Zeiten, während Du Dich zu anderen Zeiten einem wahren Quantensprung anheim gibst. Und dieses Mal können wir dir tatsächlich versichern, dass dies kein unendlich kleiner Etappensieg ist, nicht dieses mal, sondern es ist tatsächlich ein mächtiger Stoß in den Rücken, der euch alle in einem riesigen Sprung vorwärts treiben wird. Und so wisse bitte, dass, was auch immer in den kommenden Tagen geschieht, es dir dazu verhelfen wird, dich auf all’ die großzügigen Geschenke von energetischen Abgesandten einzustellen, die schon ihre Ankunft verkünden.

A tak ti pripomíname znova počúvaj dobre to, čo ti hovorí tvoje telo v budúcom čase a súčasne venuj pozornosť tomu melodickému „singsang“ tých prichádzajúcich vibrácií, ktoré začnú zahŕňať celú tvoju bytosť. O čo lepšie si vopred v stave (pripravený) na príjem tých vyšších vibrácií, o to otvorenejší a prístupnejší budeš. A rob, čokoľvek to môže byť, čo musí byť pre teba urobené na ten/tvoj švih dopredu. Jednoduchší bude ten priebeh, keď znova svetlu dovolíš kooperovať s tvojou bytosťou v uvoľnenom stave.

Und so erinnern wir dich erneut daran, höre gut auf das, worum dich dein Körper in der kommenden Zeit bittet, und schenke gleichzeitig diesem klangvollen Singsang der einströmenden Frequenzen deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit, denn sie beginnen bereits, dein gesamtes Wesen zu erfassen. Und je besser du im Stande bist, dich im Voraus auf diese erhöhte Schwingung einzustellen, desto offener und zugänglicher wirst du für sie sein. Und so, mache, was auch immer es ist, das getan werden sollte für Dich, um diesen/deinen Vorwärtsschwung zu beschleunigen, umso einfacher wird dieser Prozess werden, wenn einmal wieder Du dem Licht erlaubst, mit deinem Wesen in einer entspannten Weise zu interagieren.

Pozri, tuná nejde o vynútenie niečoho – nie tvojej strane, ani na našej strane toho závoja – lebo ten všetkozahŕňajúci priebeh je skutočne robený na mieru a je naladený na každú jednotlivú bytosť. A teraz sa nachádzate všetci na tej istej úrovni, na ktorej nie ste len „plotový“ návštevníci, pozorovateliaalebo len prijímače tohto energetického znamenia. Nie, ty si aktívna časť tohto prekvapujúceho celkového diania a to nie len aktívneho súladu s tvojou bytosťou, nie len počúvaním ale aj odpoveďou. To zneje len pre niektorých pomätene lebo si myslíte, že nemáte ani potuchy ako by ste mohli na tie prichádzajúce energie odpovedať, ale žiadne starosti tú odpoveď na všetky tieto otázky máte – doslova – v kostiach a drieni. Lebo dkutočne sú to staré vedomosti, ktoré od večnosti nosíte so sebou/v sebe a ako také nie je to pre teba nič nové. Predsa ale by to mohlo byť po prvé, že máš vedomé porozumenie pre to, čo tu robíš, keď vedieš ten mnohovrstvový dialóg v tebe, ktorý je práve pri tom začať na opravdovej globálnej/celosvetovej úrovni.  

Schau’, es geht hier nicht darum, irgendetwas zu erzwingen – weder auf deiner, noch auf unserer Seite des Schleiers – denn dieser allumfassende Vorgang ist wirklich so maßgeschneidert, dass er auf jedes einzelne Wesen abgestimmt ist. Und jetzt seid ihr alle auf einer Plattform angelangt, auf der ihr nicht mehr nur Zaungäste, müßige Zuschauer, oder einfach nur Empfänger dieser erstaunlichen energetischen Zeichensetzung seid. Nein, du spielst auch einen aktiven Part in diesem Gesamtgeschehen, und zwar in der Form eines aktiven Einstimmen mit Deinem Wesen nicht nur durch Hören sondern auch durch Zurückantworten. Das mag nun für einige von euch verwirrend klingen, weil ihr meint, keinerlei Idee zu haben, wie ihr diesen hereinströmenden Energien antworten könnt, aber keine Sorge, die Antwort auf all’ diese Fragen habt ihr – sprichwörtlich – in Mark und Bein. Denn das ist wahrlich ein altes Wissen, das ihr von jeher in euch tragt, und als solches ist es für dich nichts Neues. Doch nun könnte es das erste mal sein, dass du ein bewusstes Verständnis davon hast, was du da tust, wenn du diesen vielschichtigen Dialog in dir in Gang hältst, der gerade dabei ist, auf einer wahrlich globale Ebene zu beginnen.

Nezabudni, ty vôbec nie si nepripravený pristál tuná. Ale teraz ide o to tým starým spomienkam/vedomiu dovoliť vyjsť znova na povrch, po tom čo si ich doslova schovával životočasy v hlbších vrstvách tvojho vedomia. Teraz ale začne všetko vychádzať/prichádzať na svetlo, v pravom zmysle slova a podobne ako si sa ako dieťa naučil tvoje schopnosti, tak isto prirodzený bude pre teba tento priebeh.  Lebo skutočne si len zabudol, že vieš ako to ide. V okamihu naladenia sa na tie prichádzajúce/vstupujúce, celkom nové signály, niečo v tebe zazvoní značným vlastným akordom a ty sa budeš nachádzať znova doslova v dôvernom prostredí.

Vergiss’ nicht, du bist keineswegs unvorbereitet hier gelandet, doch jetzt geht es darum, diesem alten Erinnerungen/Wissen zu erlauben, wieder an die Oberfläche zu kommen, nachdem du sie/es buchstäblich ganze Lebenszeiten in den tieferen Schichten deines Bewusstseins versteckt gehalten hast. Aber jetzt wird dies alles anfangen, ans Licht zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und ähnlich wie Du als Kind Fähigkeiten gelernt hast, genau so wird auch dieser Vorgang ganz natürlich für Dich sein. Weil du tatsächlich einfach nur vergessen hast, dass du weißt wie das geht. Aber sobald du dich auf die einströmenden, vollkommen neuen Signale einstimmst, wird etwas in dir anklingen, scheinbar durch ihren eigenen Akkord, und du wirst dich buchstäblich in vertrauter Umgebung wieder finden.

Akokoľvek to je, je to predsa len obrovsky dôležité spomenúť si, stiahnuť sa z vonkajška a obrátiť sa do svojho vnútra. Lebo len tam sa môžeš v kľude a tichu vystaviť tým prichádzajúcim impulzom, ktoré sú na priamej ceste k tebe.  Teda nedaj sa ničím vonkajším odvrátiť/zadržiavať od sústredenia na tvoje vnútro. Jedno ako blízko alebo ďaleko je ten vonkajší chaos a hektika okolo teba. Skúsenosť už dokázala, že vždy vtedy keď ten quocient svetla sa zvyšuje na vašej planéte slúži to aj k tomu, že tí, ktorí to svetlo ignorujú sa pokúšajú odradiť/manipulovať/koncentrovať ľudí do tých tmavých vlhkých kútov, kde ľudstvo chcú zadržať. Teda nevenujte pozornosť ničomu, čo by váše sústredenie sa na svetlo mohlo ovplyvniť. Nevenujte tomu veľa času, lebo tentokrát je veľmi dôležité sledovať to zlaté pravidlo a udržať úzke a intímne prepojenie s tvojim vlastným jadrom.

Sei es, wie es will, es ist dennoch ungeheuerlich wichtig, euch alle daran zu erinnern, euch dem Lärmen im Außen zu entziehen und euch ganz nach innen zu wenden. Denn nur dort kannst du dich in aller Ruhe und Stille auf die “Hauptlieferung” dieser einströmenden Impulse einlassen, die auf dem direkten Weg zu dir ist. Also, lass’ dich in nächster Zukunft nicht durch das Außen von Deinem inneren Fokus ablenken, egal wie nah oder wie weit entfernt Chaos und hektische Betriebsamkeit um dich herum toben. Deine Erfahrung hat dir ja bereits gezeigt, immer dann wenn der Lichtquotient sich zu erhöhen beginnt auf eurem kleinen Planeten, dient es auch dazu, diejenigen aufzuscheuchen, die immer noch versuchen, jedermann dahingehend zu manipulieren, das Licht zu ignorieren, und die lieber ihre Sicht auf die dunklen und feuchten Ecken konzentrieren, in der sie die Menschheit gerne haben wollen. Also, gib dem, was auch immer dich von deinem inneren Fokus ablenkt, nicht allzu viel an Zeit, denn diese mal ist es von höchster Wichtigkeit der goldenen Regel zu folgen, eine enge und intime Verbindung mit deinem eigenen Kern aufrecht zu erhalten.

Lebo tam je to miesto, do ktorého pasujú všetky kľúče, ktoré počas tohto obdobia budú privezené. A ke ď ešte nie si pripravený/prispôsobený obdržať ich alebo si sám sebe dovolíš odvrátiť sa od teba, tak tie dvere zostanú pre teba veľmi dlhý čas zatvorené. Tie izby, v ktorých tvoje schopnosti chcú byť odhalené. A keďže si venoval veľa času a námahy na to, aby si sa dostal k tomuto bodu dúfame, že tú prekrásnu príležitosť využiješ špeciálnym spôsobom zrýchliť tento proces/priebeh. Radíme ti, vstúp do tvojho vnútra a pripravuj sa počúvať, čo ty sám chceš povedať tebe o tvojich schopnostiach prepojiť vonkajší a vnútorný svet. Ale počúvaj aj signály, ktoré v budúcich dňoch prídu z vonka. Tieto odkazy budú najprv slabé ale budú sa zosilňovať a vibrácia sa bude zvyšovať. Teda, o čo lepšie si pripravený tvojim povolením k začiatku toho dialógu, o to rýchlejšie začne tvoj rozhovor s tými signálmi veľkej dôležitosti.

Weil dort der Ort ist, an dem die Schlüssel genau passen, diese Schlüssel, die alle während dieser aufkommenden Periode ausgeliefert werden. Und wenn du noch nicht bereit bist, sie zu erhalten, oder dir selbst erlaubst, von dir weg zu driften, dann werden diese inneren Zimmer noch für eine ganze Weile länger verschlossen bleiben, die Zimmer, in denen deine alten Fähigkeiten gefunden werden wollen. Und nachdem du so viel Zeit und Anstrengung damit verbracht hast, an genau diesen Punkt zu kommen, hoffen wir, dass ihr alle diese wundervolle Gelegenheit ergreifen werdet, diesen Prozess auf eine ganz spezielle Weise zu beschleunigen. Wir raten dir, geh’ in dich und bereite dich vor, dir zuzuhören, was du dir selbst zu sagen hast über deine Fähigkeiten, die innere und die äußere Welt zu verbinden. Aber höre auch, was in den kommenden Tagen von außen an Signalen an dich herangetragen wird. Denn diese Hinweise werden zunächst leise und zaghaft sein, aber werden an Stärke und Frequenz anwachsen. Also, je besser du vorbereitet bist durch dein Erlauben des Beginns dieses inneren Dialogs, desto schneller wirst du anfangen eine echte Konversation zu haben mit diesen hereinkommenden Signalen von höchster Wichtigkeit.

Ešte raz, nechceme teba znpokojovať/zastrašovať v súvislosti s tvojimi schopnosťami, nnani nežiadame aby si túto správu v lete chytil, chceme ti len pripomenúť tvoje sústredenie rozptylovať aby si nebol preťažený niečim, čo sa udeje vo vonkajšku. Lebo to sa ľahko môže v budúcom čase stať, lebo vonku sú ešte stále tí, ktorí ťa chcú zadržať rôznym spôsobom a ten jediný, ktorý môže voliť kam sa chce pozerať si ty.

Nochmals, wir wollen dich nicht unruhig/ängstlich machen in Bezug auf deine Fähigkeit, diese Botschaften im Flug aufzufangen, sondern wir wollen dich nur erinnern, deinen Fokus nicht zu weit aufzufächern, damit du nicht zu überwältigt sein könntest durch etwas, das außerhalb von dir passiert. Denn das wird leicht geschehen können in der kommenden Zeit, denn da gibt es immer noch diejenigen, die dich auf alle Arten abhalten wollen, und der einzige, der wählen kann, auf was er schaut, das bist du.

Tak nechajte sa tým svetlom hádzať sem a tam, aby ste si mohli pripomenúť zastaviť sa a re-sústrediť sa spôsobom, ktorý vám umožní nájsť tú melódiu, na ktorú ste taaak dlho čakali. Lebo my vieme, že keď sa tým energiám otvoríš, tak sa znova nájdeš spievajúceho, perfektne naladeného na tie vstupjúce energie/energetických poslov a spolu budete nebeský chór, ktorý planéte pomôže naladiť sa. Nezabudni, keď stúpaš po tom rebríku vyššie, tak slúžiš tým priviesť ktomu aj  iných. A o čo viac dovolíte tým signálom fungovať ako vnútorná misa, o to rýchlejší bude ten priebeh.

So lasst euch durch diese Lichtflut genügend hin und her werfen, damit ihr euch erinnert, inne zu halten und zu refokusieren auf eine Weise, die euch alle ermöglicht, die Melodie zu finden, auf die ihr schon sooo lange gewartet habt. Denn wir wissen, wenn du dich diesen Energien öffnest, dann werdet ihr alle euch singend wiederfinden, perfekt eingestimmt auf diese hereinkommenden energetischen Sendboten, und zusammen werdet ihr einen Himmelschor ausmachen, der helfen wird, den ganzen Planeten wiederum umzustimmen. Vergiss’ nicht, wenn du auf der Leiter dieser Frequenzen höher empor kletterst, dann dienst du auch dabei, viele anderen dazu zu bringen. Und je mehr von euch diesen Signalen erlauben als innere Schlüssel zu agieren, umso schneller findet der Prozess statt.

Nechaj nás zhrnúť: aby mohol ten proces premeny ísť rýchlejšie vpred prosíme vás spomaliť váš život a prepojiť spojku nižšie, aby ste mali dostatočne veľa času a príležitosti na vnútorné vnímanie tých signálov, ktoré už začali vás zasahovať. A keď to urobíte, odvážime sa tvrdiť, že vaša celá bytosť už čoskoro začne bzučať v predtuche/predradosti na to prichádzajúce. Teda spievajte jednoducho a nerobte si starosti keď netrafíte ten tón, lebo čoskoro v okamžiku dosiahnete perfektný spev, v tom okamihu keď si DOVOLÍTE otvoriť sa tej nebeskej konverzácii/rozhovoru.

Lasst es uns zusammen fassen: Um diesen gesamten Wandlungsprozess voran zu treiben, bitten wir euch, euer Leben zu entschleunigen und einen Gang herunter zu schalten, sodass ihr genügend Zeit und Gelegenheit habt, einfach inne zu halten und auf diese Signale zu hören, die schon begonnen haben euch zu erreichen. Und wenn ihr das tut, wagen wir zu behaupten, dass euer Wesen schon sehr bald vor Ahnung/Vorfreude auf das Kommende brummen wird. Also, singt einfach drauf los und sorgt euch nicht, wenn ihr den Ton nicht trefft, denn ihr alle werdet in einem Wimpernschlag den perfekten Gesang erreichen, sobald ihr euch ERLAUBT, euch dieser himmlischen Konversation zu öffnen.

Aisha North, 17.09.2014, http://aishanorth.wordpress.com/
Übersetzung: Roswitha, http://aishanorthdeutsch1.wordpress.com/

Quelle: http://aishanorth.wordpress.com/2014/09/17/a-short-update-on-the-energies-65/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19