Lady Nada...


Botschaft von Lady Nada: "Die Annahme deiner Gefühle" (durch Marina Kaiser) - August 2014

von erst-kontakt @ 2014-08-26 – 08:41:43

Beschreibung: ady Nada

"Die Annahme deiner Gefühle"

„Prijatie tvojich pocitov“

Už v tom okamihu, v ktorom  na láskyplnú majsterku Lady Nada myslíš stane sa zmena v tvojej aure. Je to ako keby bol symbolizovaný úsmev v tom ružovom žiari jej energie, ktorá preniká cez tvoju auru a možno počuješ alebo cítiš JEJ jemné energie v tvojom srdci:

Ty nadovšetko  milovaná ľudská bytosť,

buď si istý/á – teraz v tomto momente neexistuje nič kvôli čomu by si sa mal namáhať. Nemusíš sa koncentrovať ani na to, čo hovorím, lebo moja energia je bezúčelná. Vezme/vstrebáva  do srdca to, čo je.

Najprv je tu tvoj omyl, s ktorým si viac menej vyrastal, že musíš tvoje vnímanie a pocity tvojim rozumom, tvojou vôľou ovplyvňovať. Ten omyl je aj v tom, že by si to vôbec mohol. Vo vašej reči je toľko výrazov, ktoré na to poukazujú: „ovládať sa“, „snažiť sa“, „prekonať sa“, „niečo dosiahnuť“.... to všetko sú slová, ktoré ti objasňujú, že je to dobré ísť nad tvoje pocity, nad tvoje osobné vnímanie, vládnuť tvojou hlavou.

Schon in dem Moment, in dem du an die liebevolle Meisterin, Lady Nada, denkst, geschieht in deiner Aura eine Verwandlung. Es ist als würde ein Lächeln symbolisiert durch den zart rosafarbenen Strahl ihrer Energie durch deine Aura ziehen und vielleicht hörst oder spürst du IHRE sanfte Energie in deinem Herzen:

Du innig geliebtes Menschenwesen,

sei ganz sicher – jetzt in diesem Moment gibt es nichts, wofür du dich anstrengen musst. Du musst dich nicht einmal konzentrieren auf das was ich sage, denn meine Energie ist völlig absichtslos. Sie nimmt das ins Herz was da ist.

Zunächst einmal ist da dein Irrtum, mit dem du mehr oder weniger groß geworden bist, dass du dein Empfinden, deine Gefühle mit deinem Verstand, mit deinem Willen beeinflussen solltest. Ja der Irrtum geht auch dahin, dass du das überhaupt kannst. So viele Begriffe sind in eurer Sprache, die darauf hinweisen: „Sich beherrschen“, „etwas überwinden“, „sich bemühen“, „etwas erringen“... all‘ das sind Worte, die dir weismachen wollen es sei gut, über dein Gefühl hinaus zu gehen, über deine persönlichen Empfindungen herrschen zu müssen mit dem Kopf.

Po prvé nepodporuje to zdravie, po druhé nevedie to k žiadnemu pocitu cítiť sa dobre            a po tretie podarí sa to, keď vôbec, len na krátko. Je to preťaženie celého tvojho citového systému.

Dôležitá podmienka pre tvoj pocit pohody:

Tie podstatné veci, pre ktoré si tuná v tomto svete idú ľahko, aj keď to niekedy vyzerá trochu inak. To, čo ti to sťažuje je, že robíš veci v nesprávnom čase. To znamená v časovom bode, kedy nemáš skutočne k tomu cit, vnútorný impuls. Niekedy chceš životu vnútiť tvoj rytmus, do istého bodu to aj funguje, ale je to veľmi namáhavé a ide to na účet tvojej pohody. Si vychovaný robiť to tak a najneskôr v školskom systéme sa už neberie ohľad na tvoje potešnie, teda na ten citový impuls niečo robiť rád, alebo to nechať.

Erstens ist das nicht sehr gesundheitsförderlich, zweitens führt es zu keinem Wohlbefinden und drittens gelingt es, wenn überhaupt, nur kurzfristig. Es ist eine Überlastung des ganzen Gefühlssystems.

Hier eine wesentliche Voraussetzung für dein Wohlbefinden:
Die wesentlichen Dinge, zu denen du hier auf dieser Welt bist, gehen leicht, auch wenn es oftmals anders scheint. Das was es dir schwer macht ist, dass du vieles zu einem unrichtigen Zeitpunkt tust, d.h. zu einem Zeitpunkt, wo du nicht tatsächlich das Gefühl dazu hast, den inneren Impuls. Du willst dem Leben oftmals deinen Rhythmus aufzwingen und bis zu einem gewissen Grade funktioniert das auch, aber es ist sehr sehr anstrengend und geht auf Kosten deines Wohlgefühls. Du bist dazu erzogen es so zu tun, spätestens im Schulsystem wird keine Rücksicht mehr auf Lust genommen, also auf den gefühlsmäßigen Impuls etwas zu tun oder zu lassen.

Z tohto spoločenského myslenia nemôžeš manévrovať ani s jedným jediným rozhodnutím ako lusknutím prsta. Niečo prijať ide len krok za krokom, tie s tým spojené pocity tvojho posudku. Spôsobuje to, že keď niečo nefunguje tak ako by si to rád chcel z tvojho vychovaného myslenia sa cítiš sklamaný, že nedokážeš to, čo by si rád spravil a bol z toho nadšený a berieš to do tvojo srdca (príliš vážne). Zmeniť ten postoj tiež nie je niečo, čo môžeš robiť z jedného dňa na druhý, alebo jednoducho “robiť“ ale ty môžeš byť pripravený/ochotný a vždy tvoje vedomie znova  znova smerovať na príjem (nového vnímania).

Aus diesem gesellschaftlichen Denken kannst du dich nicht mit einer einzigen Entscheidung und einem Fingerschnippen heraus manövrieren. Es geht nur schrittweise, die damit verbundenen Gefühle deiner Verurteilung, wenn etwas nicht so funktioniert wie du es aus deinem anerzogenen Denken gerne hättest, anzunehmen. Es geht nur so, dass du die Enttäuschung, das nicht leisten zu können, was du oftmals gerne tun und sein würdest, in dein Herz nimmst. Und auch das ist etwas, was du nicht von heute auf morgen einfach „machen“ kannst. Aber – du kannst dazu bereit sein und immer immer wieder dein Bewusstsein aufs Annehmen richten.

JA som majsterka tej nepodmienečnej lásky a príjmu a som ti rada kedykoľvek k dispozícii, podporovať ťa, ab si mohlo prestať orientovať sa na predpisoch, ktoré nie sú pravidlá tvojej duše, hodnotiť alebo dokonca odsudzovať, ale všeto to čo vnímaš a cítiš prijať, vstrebať do tvojho srdca. A preto ti to JA poviem ešte raz:

Nemusíš sa namáhať,

nemusíš robiť nadmernú snahu,

nemusíš byť v niečom dobrý/á

nemusíš nič dosiahnuť,

nemusíš nutne tvoriť

Ty si človek, máš prežiť to ťažké aj to pekné a citiť v tom tú lásku v jej všetkých podobách, zažiť – v dávaní a prijímaní. A k tým ťažkým patria aj tie vlastné, tebou vystavené pravidlá, ktoré často tiež nedokážeš splniť.

Rob to v budúcnosti tak, moja/môj milý/á:

Všetko čo cítiš, vítaj to a ber to s týmito jednoduchými slovami: „Aj ty si vítaný“ do srdca – a to platí celkom obzvlášť aj pre každý druh bolesti a strachu.

Pri tom ti pomáha s veľa láskou tvoja sprievodkyňa srdca, Lady Nada

ICH bin die Meisterin der bedingungslosen Liebe und Annahme und ich stehe dir jederzeit gern zur Verfügung, dich darin zu unterstützen, aufzuhören dich nach Maßstäben, die nicht wirklich die Maßstäbe deiner Seele sind zu richten, zu beurteilen oder gar zu verurteilen, sondern all das, was du empfindest und fühlst anzunehmen, es in dein Herz zu nehmen. Und deshalb sage ICH dir hier und jetzt noch einmal:

Du musst dich nicht anstrengen,
du musst dir keine übermäßige Mühe geben,
du musst nicht gut sein,
du musst nichts erringen,
du musst nichts unbedingt schaffen.

Du bist Mensch, um das Schwere und das Schöne zu durchleben und darin die Liebe in all ihren Facetten zu fühlen, zu erfahren - im Geben und Empfangen Und zu dem Schweren gehören auch die selbst aufgestellten Regeln, die du oftmals nicht schaffst zu befolgen.

Mach es künftig so, mein Liebes:
Was immer du fühlst, heiße es willkommen und nimm es mit diesen simplen Worten: „Auch du bist willkommen!“ in dein Herz – und das gilt ganz besonders auch für jede Art von Schmerz und Angst.

Dabei hilft dir mit viel Liebe deine Herzensbegleiterin

Lady Nada

Lady Nada durch Marina Kaiser, August 2014, http://www.marina-kaiser.de/
Quelle: http://www.marina-kaiser.de/gpEasy/index.php/Lady_Nada_3.Botschaft

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37