Lady Nada 07.09.2014..Botschaft von Lady Nada: "Partnerschaft auf seelischer Ebene" (06.September 2014)

von erst-kontakt @ 2014-09-07 – 09:40:01

Beschreibung: ady Nada

"Partnerschaft auf seelischer Ebene"

„Partnerstvo na duševnej úrovni“

Milé svetlá v bytí – zdravím vás na srdečnej úrovni nášho bytia – JA SOM Lady Nada. JA SOM teraz tu aby som splnila nádej a istotu tým duševným blížencom a duševným partnerstvám. Na vašej pozemskej časovej úrovni konečne prišiel ten okamih – celkom sa otvoriť pre vaše duševné partnerstvá a vaše kanály nasmerovať k zjemneniu vašich partnerstiev. Vteká veľa lásky a obklopí a presvieti všetko, takže tá pôda je pripravená pre nové partnerstvá a môže byť obrobená. Kde to semeno lásky padne – tam bude šťastie a radosť. Tie bíženecké duše sú pripravené sa stretnúť navzájom – buďte si istý. Najvyššia forma lásky – bezpodmienečnosti a oddania je pripravená manifestovať sa/zjaviť sa. Vaším spoločným želaním – ktoré vysielate – je teraz na svojom mieste a tá bezpodmienečná láska aj na partnerskej úrovni a vy môžete dovoliť jej  stať sa skutočnosťou. Dôverujte vašej duši – vášmu najvnútornejšiemu vedeniu – ktorá k vám hovorí pocitmi a emóciami. Váš pocit vás zavedie na cestu vašej duše a keď vy tú cestu sledujete v láske – dôvere a pravdivosti a keď sa vy/seba v láske prijmete – tak už je to partnerstvo na duševnej úrovni uložené vo vašom energetickom poli a môže sa objaviť. Buďte teda pripravení a prijmite vďačne ten dar lásky – pre vás a pre vaše partnerstvo. Ideme spoločne – v láske a dôvere. JA SOM Lady Nada

Geliebte Lichter im Sein – ich begrüße Euch auf der Herzensebene unseres Seins – ICH BIN Lady Nada. ICH BIN jetzt hier um die Seelenzwillinge und Seelenpartnerschaften mit Zuversicht und Hoffnung zu erfüllen. In Eurer irdischen Zeitbene ist nun der Moment gekommen - Euch ganz für Eure Seelenpartnerschaften zu öffnen und Eure Kanäle weiter in Richtung Verfeinstofflichung Eurer Beziehungen auszurichten. Viel Liebe strömt herein und umfließt und durchlichtet alles sodass der Boden für die neuen Beziehungen nun bereit ist und bestellt werden kann. Wohin der Same der Liebe fällt – da wird Glückseligkeit und Freude sein. Die Zwillingsseelen sind nun bereit einander zu begegnen – seid voller Zuversicht. Die höchste Form der Liebe – der Bedingungslosigkeit und Hingabe ist nun bereit sich zu manifestieren. Durch Euren gemeinsamen Wunsch – den Ihr aussendet – ist nun alles an seinem Platz um die reine und bedingungslose Liebe auch auf partnerschaftlicher Ebene Wirklichkeit werden zu lassen. Vertraut Eurer Seele – Eurer innersten Führung – die durch Gefühle und Emotionen zu Euch spricht. Euer Gefühl bringt Euch auf den Pfad Eurer Seele und wenn Ihr diesem Pfad in Liebe - Vertrauen und Wahrhaftigkeit folgt und Euch selbst ganz in Liebe annehmt – so ist die Partnerschaft auf seelischer Ebene bereits in Eurem Energiefeld angelegt und kann in Erscheinung treten. Seid nun bereit und nehmt die Geschenke der Liebe dankbar an - für Euch selbst und für Eure Partnerschaften. Wir gehen gemeinsam – in Liebe und Zuversicht. ICH BIN Lady Nada.

In Liebe, Freude und Verbundenheit..........Shogun Amona

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52