Veselé Vianoce: 13 „Illuminati“ rodín pokrvných línií prosí o mier
Benjamin Fulford White Dragon Society 25-12-2017

Mier na Zemi a dobrá vôľa všetkým (a nielen ľuďom, ale všetkým formám života) vyzerá ako realistický cieľ pre rok 2018, keď žalujú za mier 13 rodín pokrvných línií, ktorí vidia, že ich starodávna vláda planéty Zem sa zrútila. Minulý týždeň sa zástupca skupiny G7 (Nemecko, Spojené kráľovstvo, spoločnosť USA, Japonsko, Taliansko, Francúzsko a Kanada) stretli so zástupcom spoločnosti White Dragon Society (WDS) aby diskutovali o mierových podmienkach, podľa člena WDS, ktorý bol prítomný na stretnutí. G7 je samozrejme politickou čiarou pre 13 rodín pokrvných línií. Niet pochýb o tom, že to stretnutie umožnili ľudia v rámci vojensko-priemyselného komplexu konajúci v duchu Ježiša Krista a preto im všetkým želáme "Veselé Vianoce a šťastný nový rok".

Ponuka pokrvných  línií na rokovanie o mieri je priamo spojená s núdzovým stavom, ktorý minulý týždeň vyhlásil prezident USA Donald Trump. Ak ste ho ešte nevideli, prečítajte si historický dokument v nižšie uvedenom odkazu.


https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-states-6/


"Podľa Chanukka vyhlásil Trump stav výnimočného stavu a 20. decembra podpísal výkonný rozkaz na zmrazenie majetku tých, ktorí boli obvinení z porušovania ľudských práv a korupcie a to všetko, aby zablokovali Bushovcov, Clintonovcov, Sorosa, Obamu, kabalov a globálnu židovskú mafiu ", to bolo, ako zdroj Pentagonu zhrnul situáciu.

"Národná núdzová situácia umožňuje Trumpovi aby skonfiškoval majetok a naštartoval armádu na vykonávanie masových zatýkaní a rozhodoval prostredníctvom vojenských súdov a účinne uložil stanné právo," pokračuje zdroj.

Zdroj Pentagonu tiež zaslal kópiu tejto fotografie s vyhlásením "Trump má na sebe fialové keď oznamuje svoju stratégiu pre národnú bezpečnosť 18. Decembra pri víťaznom kruhu cti nad fialovou revolúciou Soros / Hillary a pije vodu s oboma rukami čím simuluje putá. "

Jasnou reakciou zástupcu pokrvných línií na túto situáciu bolo, že má naplánované stretnutie na 23. decembra, deň narodenín japonského cisára, tvrdil zástupca cisárskej rodiny a ich G7. Zástupca, ktorý sa správal ako by jednal o kapitulácii povedal, že krvné línie chcú zachovať existujúce národné štáty a inštitúcie tak ako sú, ale povedal, že boli/sú ochotní spolupracovať s novou medzinárodnou ekonomickou plánovacou agentúrou a poskytovať finančné prostriedky na to.

WDS vyjednávač povedal, že existujúcim národným štátom a inštitúciám by malo do značnej miery umožnená naďalej ich existencia a zdôraznil, že WDS chce vytvoriť niečo nové a nie zničiť staré. Avšak niektoré hranice ako napríklad umelé oddelenie Kórejského polostrova by sa museli zmeniť, obe strany súhlasili. Obaja tiež súhlasili s tým, že Organizácia Spojených národov tak ako je v súčasnosti štruktúrovaná je nefunkčná a musí byť drasticky reformovaná. Celkovo boli obe strany dostatočne blízko v tých bodoch na to, aby mohli dosiahnuť nejakú možnú dohodu.

Avšak delegát  pokrvných línií povedal, že chce udržať kontrolu nad centrálnymi bankami a vytváranie peňazí pretože "keby ľudia mali kontrolu nad menovou politikou nikto by nefungoval/nepracoval." Dodal, že aj keď tam je rada 13-tich vo Švajčiarsku, ktorá zastupuje každú z rodín, tak mnohé hlavy tých rodín ako napríklad japonský cisár nie sú v skutočnosti z rodiny pokrvných línií. Povedal, že rodiny existovali dlhšie ako inštitúcie ako prísni predstavitelia skutočných krvných línií.

Zástupca WDS povedal, že podporujú myšlienku, že peniaze by mali byť zarobené ale ich výroba riadená verejnými centrálnymi bankami, tak by sa mohli tlačiť peniaze a zaplatiť veci ako je vzdelanie, armády, verejné práce, starostlivosť o zdravie ako tiež výskum vesmíru a vedecký výskum.  Zástupcovia WDS tiež povedali, že WDS trvajú na „odtokovom roku“ [Jubilee] alebo jednorazové zrušenie všetkých dlhov, verejných i súkromných spolu s jednorazovým novo-rozdelením všetkého nezákonne nadobudnutého majetku. Ak boli schválené tieto podmienky tak by sa pokrvné línie mohli aj naďalej podieľať na zmenšenej úlohe v podnikateľskej časti ekonomiky, povedal zástupca WDS.

V tomto bode rokovania prerušil pretože zástupca pokrvnej príbuznosti zjavne nie je oprávnený konať o ukončení centrálnych bánk v súkromných rukách alebo žiadať odvzdušňovací rok. Avšak nasledujúci deň zástupca skupiny známej ako „Golden Dragon", (je to skupina, ktorá kontroluje časť zlata na báze/základni súčasného medzinárodného finančného systému) poslal nasledujúcu správu WDS: "Som veľmi rád, že ste sprostredkovateľ a konáte tak, aby Spojené štáty obnovili nový hospodársky prechod. "

Je potrebné poznamenať, že zatiaľ čo vojenská vláda, zastúpená Trumpom určite vyhrá v USA tak pokrvné línie budú iste mať aj naďalej silnú kontrolu nad zvyškom sveta. Teda aj keď Trump použil "ekonomickú núdzu", aby sa vzdal dlhov z kreditných kariet v USA, ale ľudia v USA keď nabudúce pôjdu do benzínovej pumpy, tak zistia, že už nie sú schopní zaplatiť ich benzín s ich kreditnou kartou. To by znamenalo ťažké pristátie - ako to už bolo v Puerto Rico.

David L. Norquist, americký námestník ministra obrany 7. decembra v tlačovej správe popísal uzavretie americkej vlády takto: "... vojenský personál vstúpi do práce ale nie sme schopní platiť až do účinného ukončenia uzávierky .... Nemali by sme si dovoliť jednoduché veci ako pomoc príbuzným obetí a slúžiť vojenskému personálu .... Dodávatelia by neboli schopní prísť a pracovať .... Nemôžem dostatočne zdôrazniť ako deštruktívne je uzavretie ... Roztrhá celú organizáciu a je veľmi deštruktívne. " 

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1391630/department-of-defense-press-briefing-by-pentagon-chief-spokesperson-dana-w-whit/

Inými slovami, hovoriť so Zlatým drakom o "novej ekonomickej transformácii" je určite cesta. V čase, keď bol tento bulletin zverejnený ešte nebol stanovený presný dátum rokovaní.

V každom prípade, americký vojenský režim zostáva v ofenzíve proti kabalom v najbližších dňoch a v novom roku na zlepšenie základu vyjednávania.

Na tomto fronte zdroje Pentagonu hovoria, že George Soros nebol zabitý, ako už bolo povedané, ale bol niekoľko mesiacov zatknutý a vypočúvaný. On bol nedávno prepustený "z Atlanty do Camp David Námornej základne keďže kabali sa zrútili," povedal zdroj. Mnoho ďalších impozantných oligarchov bolo tiež zadržaných a izolovaných na určitý čas, dodáva zdroj CIA.

"[Americký minister obrany generál James] Mattis Gitmo [Guantánamo] navštívil 21. decembra, zimný slnovrat, aby pripravil veľmi zvláštne miesto pre Sorosa a kabalov a oni by mohli byť pokrstení," pokračujú Pentagon zdroje.

Ďalšia osoba, navrhnutá pre "krst" je ďalej " aktívny Izrael-konfliktný diamantový miliardár Mossadu Dan Gertler, ktorý bol schválený pre jeho pripojenie k Marc Rich-ovi [sídlom v Zug / Švajčiarsko] a Clinton Foundation/nadácii," hovorí zdroj Pentagonu. "To by sa mohlo rozšíriť aj na iných židovských oligarchov keďže generálny riaditeľ spoločnosti Google Eric Schmidt odstúpi," poznamenali. Napríklad teraz nie je dobrý čas pre Mark Zuckerberga z Facebooku.

Izolácia mafie khazarských oligarchov (uctievačov satana a preto neboli židia aj keď predstierajú, že sú)  to minulý týždeň s diplomatickou 184: 9 porážkou Izraela v OSN bol veľmi jasné ( počet tých, ktorí abstinovali alebo neboli prítomné). Jediné krajiny, ktoré hlasovali s Izraelom proti rezolúcii odsudzujúcu USA plánujú jednostranne premiestniť svoje ambasády do Jeruzalema, Guatemala, Honduras, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Palau, Togo a Spojené štáty. "To by mohlo vytvoriť pódium pre Spojené štáty, ktoré by zvrhli Izrael a opustili Rusko, Čínu, EÚ a OSN ako čestný sprostredkovatelia mieru," hovoria zdroje Pentagonu.

Toto hlasovanie proti Izraelu nebolo o Jeruzaleme, ale skôr to bolo znamenie sveta pre Izrael, ktorý hovorí, že oni chcú  tam len budovať svoj chrám a byť v mieri, keď sa jedná s dobrou vôľou so svojimi susedmi. Svet je unavený pretrvávajúcim ohňom a lžami náboženských fanatikov, ktorí si myslia, že majú nejaké božské právo riadiť svet z Jeruzalema. Ako správne zdôrazňujú náboženskí židia: Boh robí Božie dielo a nie niektorí fanatici, ktorí ho berú, aby predstierali, že sú s Bohom.

Svet chce mier, a to je to, čo sa dá dosiahnuť v roku 2018, pretože potomkovia rodín pokrvných línií konečne prišli k rokovaciemu stôlu.

* Sme uviedli "Ilumináti" v úvodzovkách, pretože zatiaľ čo zástupcovia rodín pokrvných línií a ich príbuznosť sa nazývali "Illuminati" tak existuje aj skupina, ktorá už dlhú dobu je proti pravidlám rodokmeňa a tiež sú nazývaní "Ilumináti". Rozhodli sme sa volať/menovať prvú skupinu "pokrvné línie" a druhú "Gnostických iluminátov".

 

Zablokovanie majetku osôb zapojených do vážneho porušovania ľudských práv alebo do korupcie

Výkonný príkaz prezidenta USA - vydaný 21. decembra 2017

Orgánom, ktorý mi ako predsedovi ústavou a zákonmi Spojených štátov amerických, vrátane zákona o hospodárskej mocností International Emergency (50 USC 1701 a nasl.) (IEEP), a (prostredníctvom Národnej mimoriadnej situácie zákona 50 USC 1601 a nasl. ) (NEA), zákon o vyjednávaní Globalneho ľudského práva (Public zákon 114 až 328) (ďalej len "zákon") a časť 212 (f) zákona o prisťahovalectve a národnosti 1952 (8 USC 1182 (f)) (INA), oddiel 301 z hlavy 3, kód Spojených štátov bol prevedený:

Ja, Donald J. Trump, prezident Spojených štátov amerických eriem na vedomie, že prevalencia a závažnosti porušovania ľudských práv a korupcie, ktoré pochádzajú čiastočne alebo úplne mimo územia Spojených štátov dopustil či kontrolované osobami, ktoré ich prílohou tohto nariadenia dosiahli takú mieru a závažnosť, že ohrozujú stabilitu medzinárodných politických a hospodárskych systémov. Porušovanie ľudských práv a korupcia podkopávajú hodnoty, ktoré tvoria základ pre stabilnú, bezpečnú a fungujúcu spoločnosť; majú zničujúce účinky na jednotlivcov; oslabujú demokratické inštitúcie; znížujú právny štát; umožňujú pokračovať v násilných konfliktoch; uľahčiť činnosť nebezpečných osôb; a podkopávajú hospodárske trhy. Spojené štáty sa snažia uvaliť hmatateľné a zmysluplné dôsledky pre tých, ktorí sa dopúšťajú závažného porušovania ľudských práv alebo páchajú korupciu; a tým chrániť americký finančný systém pred zneužívaním tými istými ľuďmi.


Z toho usudzujem, že vážne porušovanie ľudských práv a korupcia na celom svete predstavujú nezvyčajnú a mimoriadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku a ekonomiku Spojených štátov a prehlasujem stav národnej núdze za účelom  vysporiadať sa s touto hrozbou.

Týmto vydám tieto príkazy:


Oddiel 1. a) Všetky tovary a akcie nehnuteľností so sídlom v Spojených štátoch, ktoré neskôr prechádzajú do Spojených štátov amerických alebo sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou americkej osoby vrátane osôb uvedených v prílohe sú vylúčené a nemožno ich prevádzať, platiť, vyvážať, odoberať alebo inak zaobchádzať; to platí pre:

I) osoby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu;

(Ii) každá zahraničná osoba určená ministrom financií po konzultácii s ministrom zahraničných vecí a s generálnym prokurátorom;

A. osoby zodpovedné za, zapojené priamo alebo nepriamo do vážneho porušovania ľudských práv;

(B) osoby, ktoré sú alebo boli predtým vládnymi úradníkmi alebo osoby konajúce v mene alebo v mene tohto dôstojníka, ktorý je zodpovedný za alebo sa priamo alebo nepriamo podieľa na:

(1) korupcia vrátane sprenevery majetku štátu, vyvlastnenia súkromného majetku na osobný zisk; Korupcia v súvislosti so štátnymi zmluvami alebo využívaním prírodných zdrojov alebo podplácaním; alebo

(2) prevod alebo uľahčenie prevodu príjmov z korupcie;

(C) osoby, ktoré sú alebo boli vedúcimi pracovníkmi alebo štátnymi zamestnancami:

(1) spoločnosť vrátane vládnej inštitúcie, ktorej členovia v období zamestnania s jedným z pododsekov ii) (A), (II) (B) (1) alebo (II) (B) (2) ) tejto časti; alebo

(2) podnik, ktorého vlastníctvo a podiely sú pozastavené na základe tohto príkazu z dôvodu činností súvisiacich s funkčným obdobím manažérov alebo úradníkov;alebo

(D) každá osoba, ktorá sa pokúsila o vykonanie ktorejkoľvek z činností opísaných v odsekoch (II) (A), (II) (B) (1) alebo (II) (B) (2) tohto oddielu; a

(III) Každá osoba, ktorú určí minister financií po konzultácii so štátnym tajomníkom a generálnym prokurátorom:

A) Každá osoba, ktorá poskytuje finančnú, materiálnu alebo technickú podporu alebo sprístupňuje, financuje alebo podporuje tovar alebo služby:

(1) akákoľvek činnosť opísaná v pododsekoch (II) (A), (II) (B) (1) alebo (II) (B) (2) tejto časti vykonávaná zahraničnou osobou;

(2) každá osoba, ktorej majetok a záujmy sú zablokované v súlade s týmto uznesením; alebo

(3) Ktorýkoľvek podnik vrátane verejného podniku alebo ktoréhokoľvek z jeho zamestnancov má akékoľvek ustanovenia pododsekov (II) (A), (II) (B) (1) alebo (II) (B) práca vykonávaná zahraničnou osobou;

(B) každá osoba, ktorá priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje majetkové a majetkové záujmy, ktoré sú podľa tohto nariadenia zakázané, alebo

(C) Každá osoba, ktorá sa pokúsila vykonať ktorúkoľvek z činností uvedených v odsekoch (III) (A) alebo (B) tohto oddielu.

(B) Zákazy uvedené v odseku (a) tohto oddielu platia s výnimkou ustanovení obsiahnutých v právnych a správnych predpisoch, poriadkoch, smerniciach alebo licenciách, ktoré môžu byť vydané v súlade s týmto cieľom bez ohľadu na uzavretej zmluve alebo akejkoľvek licencie alebo povolenia vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto príkazu.

Oddiel 2. neobmedzený prístup prisťahovalcov a non-prisťahovalcov do Spojených štátov, cudzinci, ktorí spĺňajú jednu alebo viac z vyššie uvedených v § 1 kritériá by poškodili záujmy Spojených štátov a vstup týchto ľudí v Spojených štátoch a to ako prisťahovalci alebo prisťahovalcov sa týmto pozastavuje.  Ako ľudia s týmito osobami podľa ustanovení sa bude zaobchádzať podľa § 1 proklamácie 8693 z 24. júla 2011 na jeseň (odklad vstupu cudzincov, ktorí podliehajú zákazu cestovania v Bezpečnostnej rade OSN a medzinárodných sankcií).

Oddiel 3. Vyhlasujem, že dary v § 203 (b) (2) IEEP (50 USC 1702 (b) (2)) ako je uvedené, že  typy položiek do alebo v prospech osoby, ktorej majetok a majetkové záujmy v súlade s mojou schopnosťouy vyrovnať sa s vnútroštátnou núdzou vyhlásenou v tejto vyhláške by bola podstatne ovplyvnená a týmto zakazujem takéto dary podľa oddielu 1 tohto rozhodnutia.


Oddiel 4. Zákazy v oddiele 1 zahŕňajú:

a) poskytovanie príspevkov alebo poskytnutie finančných prostriedkov, tovarov alebo služieb osobou, ktorej majetková a majetková účasť bola pozastavená v súlade s týmto uznesením alebo v prospech tejto osoby; 

a.)príspevky alebo poskytnutie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb od takejto osoby. Oddiel b) prijatie príspevkov alebo poskytnutie finančných prostriedkov, tovarov alebo služieb takou osobou.

5. (a) Každá transakcia, ktorá obchádza alebo zabraňuje akémukoľvek zo zákazov uvedených v tomto nariadení, predstavuje porušenie a je zakázané. To sa týka aj pokusu o vyhnutie sa alebo zabránenie. (b) Akékoľvek sprisahanie vytvorené na porušenie ktoréhokoľvek zo zákazov v tomto poradí je zakázané.

Oddiel

6. Účely tejto dohody:

a) výraz "osoba" znamená fyzickú alebo právnickú osobu;

b) "podnik" znamená partnerstvo, združenie, trust, spoločný podnik, spoločnosť, skupinu, podskupinu alebo inú organizáciu;

(C) výraz "United States osoba" je občan Spojených štátov, stále rezidentných cudzincov, čI organizáciE, ktorá je organizovaná podľa zákonov Spojených štátov alebo akejkoľvek jurisdikcie v Spojených štátoch (vrátane zahraničných pobočiek) alebo Osoba v Spojených štátoch.

Sekcie sú 7. Pre tie osoby, ktoré sú legálne prítomné v Spojených štátoch amerických s ich majetkom a majetkových účastí v súlade s týmto príkazom sú zamknuté/zablokované, uvedomujem si, že vzhľadom na možnosť finančných prostriedkov alebo iných aktív, ktoré majú byť prevedené bezodkladne predchádzajúcim upozornením na tieto osoby aby tieto opatrenia boli neúčinné. Vyhlasujem preto, že tieto opatrenia sú uplatniteľné bez predchádzajúceho oznámenia alebo rozhodnutia podľa tohto uznesenia s cieľom riešiť vnútroštátnu núdzovú situáciu.

Oddiel 8. Minister financií je oprávnený po konzultácii s ministrom zahraničných vecí aby prijali také opatrenia, vrátane použitia pravidiel a predpisov a použiť môžu všetky právomoci, ktoré IEEP a právo a to v rozsahu potrebnom na vykonávanie tohto nariadenia , ako aj § 1263 písm. a) zákona na základe uplatnenia daných ustanovení. Minister financií môže v súlade s platnými zákonmi delegovať ktorúkoľvek z týchto funkcií na iných úradníkov a orgány Spojených štátov. Všetky agentúry a orgány by mali prijať všetky potrebné opatrenia v rámci svojich právomocí na vykonávanie tohto mandátu.

Oddiel 9. Minister je oprávnený prijať/robiť opatrenia vrátane uplatňovania pravidiel a predpisov pre všetky právomoci a to v rozsahu potrebnom na vykonanie § 2 tohto nariadenia IEEP, INA a zákona sú poskytované a môžu sa uplatňovať; v koordinácii s ministrom financií na požiadavky na podávanie správ v sekcii 1264 (a) uvedeného zákona ako aj za predpokladu, vzhľadom k oddielu 1264 (b) (2) zo správy tohto zákona. Štátny tajomník môže v súlade s platnými právnymi predpismi oznámiť ktorúkoľvek z týchto funkcií ostatným dôstojníkom a agentúram Spojených štátov.

Oddiel 10. Minister financií je oprávnený prijať v spolupráci s ministrom a generálnym prokurátorom vymedziť, za akých okolností sa môže oprávňovať zablokovanie majetku a majetkových účastí osoby uvedenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu a nevyhnutné opatrenia na vykonanie tohto zistenia.

Financie úsek 11 je oprávnený po dohode s ministrom, konvencie pravidelných a záverečných správ o stave národnej núdze, podľa sekcie 401 (c) NEA (50 USC 1641 (c)) a § 204 (c ) IEEPA (50 USC 1703 (c)).

Časť 12. Táto dohoda nadobúda účinnosť o 12:01 ráno vo východnom štandardnom čase 21. decembra 2017.

Sekcia 13. Toto usporiadanie nie je určené na vytvorenie práva ani vecná a procesná výhoda, právne vymožiteľné, vymáhateľné podľa vlastného rozhodnutia ktoroukoľvek stranou proti Spojeným štátom, ich oddelením, agentúrou, úradom alebo subjektom, ich úradníkmi, Zamestnanci, agentmi alebo akoukoľvek inou osobou.

 

DONALD J. TRUMP

Americké jednotky sa nasadia na celom svete s 10 000 zapečatenými obvineniami aby zničili Khazarskú svorku
Benjamin Fulford White Dragon Society 2017-12-18


 

Americký prezident Donald Trump strávil víkend v tábore Camp David so svojimi vrcholnými generálmi aby zmapovali presnú stratégiu decapitácie khazarskej mafie po celom svete, hovoria zdroje z Pentagonu. "Letisko v Atlante bolo vypnuté, zatiaľ čo ministerstvo obrany odmietlo zverejniť informácie o umiestnení 44 000 amerických vojakov, ktorí sa môžu zapojiť do ukončenia kabalov na celom svete," povedal zdroj Pentagonu. V súčasnosti existuje takmer 10 000 zapečatených obvinení pretože stále viac kharazských zločincov poskytuje dôkazy o svojich kolegoch, hovoria zdroje.


Existuje aj veľa mimosúdnych zabíjaní. "Liberálny úradujúci starosta mesta San Francisco Edwin Lee bol nájdený mŕtvy po tom, čo nelegálny cudzinec bol sprostený viny vo vražde Kate Steinleovej aj po jeho priznaní," uviedol jeden zdroj. "Lee-ova smrť je posolstvo pre demokratov a starostov posvätných miest ako je Rahm Emmanuel z Chicaga a Bill De Blasio z New Yorku," varuje zdroj.
Khazarská svorka tiež zabíja veľa ľudí. V Japonsku za posledné dva mesiace zomreli dvaja bývalí manažéri spoločnosti Toshiba, Atsutoshi Nishida a Taizo Nishimura pretože sa chystali poskytnúť dôkazy o tsunami Fukushime 11. marca 2011 a o jadrovom teroristickom útoku proti Japonsku, podľa zdrojov blízkych kráľovskej rodine.

Tie útoky boli vykonané stúpencami rodiny Rockefellerov, ktorých členmi sú Hillary a Bill Clinton. Rockelleri, podľa poradia, dostávali rozkazy od fašistickej lóže P2-slobodomurárov, hovoria. Rodina Rockefeller mimochodom zvolila Mel Rockefellera, syna Nelsona Rockefellera za nového hlavného predstaviteľa rodiny, dodali tieto zdroje.

V Kanade bol Barry Sherman, majiteľ kanadského farmaceutického gigantu Apotex nájdený zavesený spolu s manželkou Honey pod rodinným krytým bazénom. Podľa CIA-zdrojov bol Sherman zavraždený aby sa tým vymazala stopa, ktiorá vedie ku Clinto-nadácii a k jedenej farma-firme z Kanady. „ Máme jeden dokument o Clinton-nadácii a jedenej kanadskej farma-firme, ktorá dodávala genetické farmaceutické prostriedky pre ľudí na Haiti. Závažný bod je, že dodávali bezhodnotné/menejhodné lieky a cenový rozdiel si ponechali“, hovorí CIA-zdroj.

V každom prípade, bez ohľadu na to, koľko potenciálnych svedkov existuje, situácia dosiahla bod, v ktorom khazari nebudú v stave újsť von/zachrániť sa.
Napríklad voľby senátu z 12. decembra v Alabame boli tajnou operáciou proti khazarom, tvrdia Pentagonské zdroje. "Senátorovi Roy Moore bolo umožnené ukradnúť voľby v Alabame, čím Trump mohol získať volebné údaje a tak mohol prenasledovať organizácie Sorosa, demokratov a kabalov za volebný podvod," hovoria zdroje. "Traja zamestnanci kampane už boli zatknutí," poznamenali.
.

Domáci hovorca Paul Ryan je ďalší na rastúcom zozname politikov, ktorí budú rezignovať počas prebiehajúceho vyčisťovania Bieleho domu a senátu, dodávajú zdroje. Senátor John "Daesh" McCain zrejme chce tiež opustiť tento svet skôr, ako jeho početné zločiny budú známe. http://fox6now.com/2017/12/15/john-mccain-described-as-increasingly-frail-senate-sources-say/

Dokonca aj preškolené (mozgy-vymyté) propagandistické médiá si začínajú všímať, že sa niečo deje, keďže „chirurgická topánka" Hillary Clintonovej " (skrytý GPS-krúžok na členku)  sa pokračuje vidieť dlho potom, čo by mala byť už odstránená ak by oficiálne vyhlásenie zlomeného prstu bola pravda. Nepochybne je chabné to vyhlásenie a mozgy-vymytá časť spoločnosti tomu bude veriť.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5178037/Clinton-wears-surgical-boot-MONTHS-breaking-toe.html

Ľudia, ktorí stále veria príbehu kabalov sú ako ľudia v žarte o mužovi, ktorému povedali, že jeho manželka ho podvádza. Vo vtipe najal detektíva aby dokázal nevinnosť svojej ženy. Detektiv sa vráti a povie: "Stretla sa s iným mužom na ulici a šli do hotela spoločne." Manžel sa pýta: "Mali ste vidieť, ako spolu chodia v miestnosti," povedal detektív: "Áno." "Videl si čo sa stalo v tej miestnosti," spýtal manžel. "Áno, pozrel som sa do kľúčovej dierky a videl som ich spolu v posteli," odpovedá detektív. "Mali nad sebou prikrývku?" Opýtal sa manžel. Detektív hovorí áno tomu mužovi. Pýtal sa: "Vidíte to pod deku?" A detektív hovorí "Nie". "V takomto prípade nemôžete dokázať, že mňa podviedla," hovorí muž.
Manžel nechce čeliť realite, pretože by to narušilo celý jeho svetový pohľad a rovnakým spôsobom vymývali mozgy ľudí, ktorí sa držia najľahšieho vysvetlenia, aby sa vyhli realite. Rovnako, ak
Clintonová vyhlási, že sadra je stále kvôli "komplikáciám" tak tí ľudia skôr veria jej príbehu než by akceptovali skutočnosť, že bola zatknutá.

Napriek tomu sa dostaneme k bodu kedy dokonca aj títo ľudia budú nútení čeliť realite. Celá sieť FBI a ministerstva spravodlivosti, ktorá sa snažila chrániť Hillary Clinton pred prenasledovaním je teraz systematicky odkrytá a demontovaná. Tento odkaz poskytuje dobrý grafický prehľad:

http://rense.com/general96/whoswho.html

Teraz aj korporátne médiá sú nútené pripustiť, že takzvaný "islamský štát" bol stvorením CIA. Vyplýva to z toho, že americký vojenský útok na CIA 18. novembra ukončil operáciu Mockingbird a prinútil korporátne médiá hlásiť pravdu.
http://www.zerohedge.com/news/2017-12-15/weapons-went-cia-isis-less-two-months-new-study-reveals

Jasný údaj o tom ako neobvyklý je čas, v ktorom žijeme je, že bývalý americký prezident Barack Obama hľadal a našiel politický azyl v Anglicku.

https://www.theguardian.com/uk-news/2017/dec/17/prince-harry-interviews-barack-obama-today-programme-guest-slot

Čo sa ukazuje spolu so skutočnosťou, že Donald Trump nie je vítaný vo Veľkej Británii je, že anglosaský svet je rozdelený do pokrvných líniiách, ktoré kontrolujú Anglicko a anti-pokrvnej príbuznosti gnostickými illuminatmi  vládnucej republiky Spojených štátov amerických.
Situácia sa pravdepodobne dosiahne vrchol v januári lebo neformálna Anglo-čínska aliancia sa snaží riadiť USA do bankrotu na medzinárodnej úrovni na základe ich kumulatívneho deficitu obchodnej bilancie a jej neschopnosti platiť s reálnymi peniazmi za tovar, ktorý dovážajú.
USA budú na tieto hrozby reagovať vojnovou vyhrážkou. To bude v správach v podobe amerického rinčania zbraňami proti Severnej Kórei, pretože už opäť hrajú kartou nekompromisnej jadrovej vojny v snahe vynútiť viac peňazí. Číňania budú tentokrát nútiť USA aby ukázali svoje farby, čo sa dá vidieť na tom, že vláda varujúca obyvateľov aby sa pripravili na jadrovú vojnu pokiaľ robia vojenské cvičenia v blízkosti Taiwanu a Severnej Kórey.

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2124613/north-korea-time-bomb-government-advisers-urge-china  

https://sputniknews.com/asia/201712131059976881-beijing-bombers-jets-encircle-taiwan/

https://www.rt.com/news/413269-china-navy-drills-north-korea/

Číňania a Britania chcú vytvoriť svetovú vládu aby zabezpečili mierovú a zákonnú planétu, hovoria ázijské zdroje tajných spoločností. Ak nedôjde ku kompromisu s americkou vojenskou vládou tak dôjde k finančnému chaosu, aj vtedy keď sa vyhneme vojne.
Súčasný finančný systém je nefunkčný a slúži len ako spôsob aby boli prostredníctvom akciových trhov  udržiavané falošné peniaze súkromnej  centrálnej banky superbohatých. Tento spôsob rozdeľovania peňazí odstránil finančné trhy od reality a realita bude vždy prevládať bez ohľadu na to ako tvrdo sa tomu snažíte predísť. Boston Consulting Group preskúmal 250 inštitucionálnych investorov, ktorí spoločne spravujú fondy vo výške zhruba 500 miliárd $ a zistil, že sú tak pesimistické ako neboli od Lehman-šoku v roku 2008.

https://www.bcg.com/publications/2017/survey-increasingly-bearish-investors-seek-long-term-value-creation.aspx

 

DOKONČÍM......

 


UFO Video

By Benjamin Fulford White Dragon Society 14.12.2017
 

Toto je UFO video, ktoré mi poslali Rusi. Mohol by nejaký odborník tam vonku skontrolovať či ide o počítačovú grafiku? Ďakujem.

https://benjaminfulford.net/

Dies ist ein UFO-Video, das mir von den Russen geschickt wurde. Könnte irgendein Experte da draußen bitte überprüfen, ob das Computergrafiken sind? Vielen Dank


Občianska vojna vo Western Deep State sa zintenzívňuje masovými zatýkaniami vo Washingtone DC a ohňové  boje v Kalifornii
Benjamin Fulford Spoločnosť White Dragon 12.11.2017
 

Boj o moc a nedeklarovaná/nevyhlásená občianska vojna na vrchole západnej tajnej vlády sa v poslednom týždni radikálne zintenzívnili ako aj masové zatýkania khazarských gangsterov v Spojených štátoch a inde, súhlasí viacero zdrojov. Bolo to aj vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý považuje Jeruzalem za hlavné mesto Izraela čo spôsobilo pohyb, ktorý nie je to, čo sa zdá. O tom ďalej budeme diskutovať.

Po prvé, musíme sa pozrieť na mimoriadne nezvyčajné udalosti, ktoré sa odohrali v Kalifornii. V súčasnosti sa občania tohto štátu musia cítiť ako Solomon ostrovčania počas druhej svetovej vojny keď bojovali proti sebe na ich území japonskí a americkí obyvatelia. Teraz existuje veľmi silný dôkaz, že energetické zbrane ako sú lasery používajú opozičné frakcie v Kalifornii, súhlasia zdroje Pentagonu a NSA.

"Horúčava pokračuje pretože požiar v Bel Air, Los Angeles sa zameriava na podzemnú základňu Geto Center pedo(filov), zatiaľ čo požiar v San Diegu očividne smeruje k americkému námornému stanovisku Camp Pendleton," uvádzajú zdroje Pentagonu. Vyskytli sa videá, ktoré ukazujú laserové lúče prichádzajúce z neba a zapaľovanie. Okrem toho sú budovy úplne zničené ohňom, zatiaľ čo stromy stojace vedľa nich sú nepoškodené. 

 

 

To, čoho sme svedkami je vyhadzovanie členov khazarskej frakcie v Kalifornii, ktorá systematicky obetovala a mučila deti, rovnako ako tiež jedli ich telá, hovoria zdroje White Dragon Society. Chápeme, že je to tak strašné, že to je pre mnohých z nás ťažké veriť. Niektorí čitatelia napísali, že článok, ktorý sme minulý týždeň citovali, v ktorom tvrdíme, že hollywoodsky režisér / herec Mel Gibson hovorí o hollywoodských elitách, ktorí jedia deti, je dezinformácia. Je pravda, že sme s Melom Gibsonom nepotvrdili. Takzvané hlavné spravodajské organizácie ako napríklad The New York Times teraz oznamujú, že americký minister spravodlivosti prešetruje organizáciu eugeniky Planned Parenthood kvôli predaju bábätok a ich orgánov z prerušených tehotenstiev (potratov) .

http://www.breitbart.com/big-government/2017/12/07/justice-department-launches-federal-investigation-planned-parenthood/Khazarskí Satanisti, ktorí sa podieľajú na takýchto aktivitách, nám tak dlho dominovali, že sa cítia bezpečne a verejne zobrazujú svoje symboly na celom svete. Napríklad budova Bank of Japan (BOJ), postavená v roku 1882, má rodinný hrebeň nad hlavným vchodom a pri bočnom vchode. Ako môžete vidieť na fotografii nižšie, erb je jednou z Khazarových kráľovských rodín. Dvaja lvi sú heraldické znaky známe ako Lev z Júdu, čo znamená, že ľudia, ktorí používajú toto znamenie, tvrdia, že pochádza z kráľa Dávida. Značka je uprostred oka Horusa, to isté, čo vidíme na vrchole tzv. US One-Dollar Note. Inými slovami, Japonsko je vedené ústredím khazarských satanistov vo švajčiarskom meste Zug

 Japonská kráľovská rodina, mimochodom, používa ako znamenie chryzantému, takže to nie sú oni. Hovorca BOJ-u povedal: "Naším oficiálnym postojom je, že nevieme, čo znamená ten erb."

Napriek BOJ-utajeniu existuje mnoho náznakov, že Japonsko je od roku 1863 khazarskou sionistickou kolóniou. Najnovšie pochádza zo zdrojov Pentagonu, ktorí hovoria, že "Zatiaľ čo mnohí považujú raketového tuk = muža za rovnohodného chlapca tak skutočný muž  je Elon Musk zo Space X, ktorý bol financovaný [bývalým prezidentom ] Barack Obama aby vyzbrojil Severnú Kóreu. "nie je divu, že izraelské Mossad prepojenie, informačná / dezinformačá-strana DEBKA vždy riskovali keď ten  khazarský severokórejský zástupca vystreľuje rakety alebo jadrovú zbraň.

Dôkaz sa vynoril teraz, pretože bývalý americký minister obrany Donald Rumsfeld bol "prevrátený" lebo bol konfrontovaný s dôkazmi, že spoločnosť, ktorej bol členom správnej rady, zásobovala Severnú Kóreu s technológiou aby  mohli vyrábať atomové zbrane, ktorých základnou zložkou je plutónium, hovoria zdroje z Pentagonu.
"Rumsfeld bol kapitán námorníctva  a jeho pád spolu s bývalým Marine [zvláštnym prokurátorom Robert ] Muellerom by prinieslo k „poprave“ (bývalého viceprezidenta] Dick Cheneyho, ktorý vzdoruje
vojenskej službe
a Bushovcov a Izrael za 11. September a za ďalšie trestné činy na dráhe" hovoria zdroje.
V deň pred 11. septembrom ako je známe tiež uviedol, že zmizlo 2,3 miliárd dolárov z rozpočtu Pentagónu. No, teraz ministerstvo obrany je pod "bezprecedentným vyšetrovaním aby sa zastavilo stratám, podvodom a zneužívaniam a aby bolo možné vrátiť/dostať späť chýbajúci bilión od hlbokého štátu (Deep sSate)," zdroje hovoria.
Kongres je tiež pod tlakom aby schvaľoval zákony na preskúmanie Federálneho rezervného výboru. Na to, aby sa to stalo musí americký Kongres a Senát podliehať očisteniu, ktoré v súčasnosti zahŕňa viac ako 30 kongresmanov a senátorov. Bolo mnohým nariadené odstúpiť alebo odísť do väzenia. Nedávnemu odstúpeniu senátora Al "pervertný“ Franken, ako aj kongresman John Conversa a Trent Franks-ovi  "budú čoskoro nasledovať mnohí ďalší," uviedli zdroje.

Tam je tiež pokračujúce vyčistenie vlády Trumpa. "Je to koniec Jared Kushner Group/skupiny lebo [globalistická Goldmanite leaker/informantka] Goldman-globalists-informátor a Jaredov špión [vedúci Trump asistent] Dina Powell z Bieleho domu je vonku/preč a Goldman muž [ekonomický poradca Trumpa] Gary Cohn je ďalší, "hovoria zdroje.

Kushner sám mohol byť obvinený z toho, že pôsobí ako neregistrovaný agent Izraela a ako most zákonov lebo preTrumpa je ťažké vyhodiť "jeho vlastného zaťa, povedali  droje Pentagonu.

Nájazd mariňákov 18. novembra v hlavnom sídle CIA spôsobil koniec Operation Mockingbird, pretože korporátne médiá-ventily, ako napríklad The Washington Post, The New York Times, Bloomberg, ABC, CNN a ďalšie boli nútení k opravám a ospravedlneniam keďže zvyčajne píšu anti-Trump príbehy. Teraz sú nútení hovoriť pravdu o takých veciach, ako je predaj detského/baby-mäsa firmou Planned Parenthood/plánované rodičovstvo.

Mimochodom - za cieľom objasnenia námorneho útoku na CIA: to, čo sme dnes počuli je, že Mariňáci boli nasadeni na demonštráciu sily v dvoch leteckých základniach "asi 180 míľ ďaleko" od centrály CIA v Langley. To stačilo na to aby sa CIA presvedčila o tom, že musia dovoliť vstup Marine Intelligence do jednotky a vypnula počítače, hovoria zdroje. V dôsledku toho sa začalo očistenie Ministerstva spravodlivosti, súdov a FBI, povedali zdroje Pentagónu.
Stratégovia Pentagonu v každom prípade hovoria, že ich celkový prístup k zatýkaniu kabalov je vojenský. To znamená, že začali prerušovať odpočúvacie posty (napríklad CIA) a vybrali odpočúvajúce linky nižšej úrovne. V prípade khazarov to znamená zvrhnutie zločincov MS-13, nízkoprahových pasákov a pasákov pedofilov a podobných zločincov. Títo ľudia boli nútení odhaliť, kto sú ich šéfovia.

Všetky tie náznaky sa zdanlivo oslišujú od Trumpového vyhlásenia minulý týždeň – uznať Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela. To priviedlo mnohých ľudí okolo glóbusu k tomu aby Trumpa považovali za to, že koniec koncov je zástupca cionistov. Avšak zdroje Pentagonu hovoria, že to bol „kalkulovaný ťah“ na podnietenie globálnej nenávisti voči Izraelu aby sa  mohlo skončiť s khazarskými kabalmi“. Tie zdroje poukazujú na to, že USA sa ešte vzdoruje uznať mesto Jeruzalem v pasoch, kartách a oficiálnych dokumentoch. „Presťahovanie US-veľvyslanectva do Jeruzaléma sa neuskutoční. „Presadenie Trumpovho príkazu sa neuskutoční nasledujúcich šesť mesiacov. Stane sa toho veľa medzi teraz a máj 2018“, podľa jedného CIA-zdroja. Ten zdroj, ktorý je žid poznamenáva, že „Vatikán ešte dodnes je majiteľom Jeruzaléma“. P2-lóža slobodomurárov, ktorá kontroluje Vatikán je jednoznačne pripravená na niečo veľké. Keď som navštívil ich hlavné stanoviská tak mi povedali, že plánujú veľké sociálne manipulujúce-udalosti (social engineering events) okolo pohybu hviezdnych telies. V tom smere sme v strede jedného cyklu Super-mesiacov. Prvý bol 3. Decembra, tie nasledujúce dva sú 1. a 31. Januára. Ten, ktorý bude 31. Januára je Super-mesiac, modrý Mesiac a bude obsahovať aj zatmenie Mesiaca. To je v každom prípade aj posledný termín US-daňovej platby (US goverment tax payments deadline date). Jednou predtuchou by mohlo byť, že khazari, ktorí ešte stále kontrolujú veľké časti finančného systému k tomu termínu vysadia platby/žoldy/výplaty pre US-vojsko a iný vládny personál. White Hats (Biele klobúky) v US-službe by mohli držať núdzové plány.

Pozoruhodná iná vec je, že pokiaľ sa tie chaotické aktivity dejú v USA tak Európa by mohla byť zasiahnutá novým balíkom nepokojov. Čínske a ruské vojsko sú ochotní/pripravení prevziať líbijské ropné polia od žoldnierov, ktorí boli najatí francúzskou, britskou a talianskou frakciou khazarskej spodiny. Nasledovať by mohol zbytok Afriky. US-vojsko sa v tom drží v odstupe a tak by líbijská ropa a africké minerály mohli nízkymi cenami konfrontovať EU a Európu s vážnymi finačnými nepokojmi.  

Taktiež – keďže hovoríme o finančnom systéme: khazari, ktorí vlastnia centrálne banky videli, že ich vyrábanie/tlač peňazí vytvorila bublinu v akciových a bond trhoch, ktoré sú vysoko-odsúdené k zrúteniu. To je dôvod prečo tak veľa tých peňazí uteká do kryptomeny ako Bitkoin a ktorého hodnota letí teraz do neba. To tiež môže byť bublina – ale bubliny rastú predtým než prasknú.

Dokonca aj keď / keď bublina praskne, v dlhodobom horizonte blokové reťazce určite predstavujú technický pokrok, ktorý pravdepodobne nahradí väčšinu súčasnej finančnej architektúry. Je tiež zaujímavé, že krajiny, ktoré vlastnia fyzické zlato - ako je Rusko, Čína, India a Indonézia, sú proti Bitcoin. Tí, ktorí to nie sú, ako napríklad Japonsko a USA, sa do toho vrhnú. Aj keď nemôžete jesť Bitcoin tiež sa nedá jesť zlato.Na konci dňa spoločnosť White Dragon očakáva, že tieto dve frakcie budú nútené uznať, že konečnou menou je samotný život. V tomto momente je život na Zemi napadnutý a ľudstvo sa musí zjednotiť, aby zachránilo planétu.

 

Americká armáda vyhlasuje stanné právo ako DOJ, kriminalita FBI je zrejmá
Benjamin Fulford White Dragon Society 04.12.2017


Americká vojenská vláda, známa svetu ako vláda prezidenta Donalda Trumpa sa chystá vyhlásiť stanné právo, tvrdia zdroje Pentagonu. "Kabali sú šachmatt, kontrolovaní lebo Trump je pripravený federalizovať národnú gardu v prípade nepokojov alebo občianskych nepokojov," uviedli zdroje Pentagonu a dodali, že "tábory FEMA-základne budú použité na masové zatýkania a Gitmo môže umiestniť ciele vysokej hodnoty zatiaľ čo vojenské tribunály ich budú rýchlo odosielať ďalej. "

Takáto radikálna akcia je nevyhnutná: "Vzhľadom na skorumpovaných sudcov, ktorých menoval [bývalý americký prezident Barack] Obama a Kongres, ktorý bol nahromadený/volený pre Izrael, takže Trump môže byť nútený vyhlásiť vojenský zákon pre vojenskú spravodlivosť," uviedol k situácii jeden zdroj Pentagonu. Napríklad FBI aktívne za/kryla boje kabalov - zabitie  stoviek Američanov v Las Vegas za použitia žoldnierov G4S, hovoria viaceré zdroje.


Trump sa pravdepodobne odvolával na túto očakávanú očistu v nasledujúcom Tweet: "Po rokoch Comey, s falošným a nečestným Clintonom a nečestným vyšetrovaním (a ďalšími)  je vedenie FBI a jeho povesť v troskách - najhoršia v histórii! Ale neboj sa, prinesieme to späť do veľkosti. "

Ďalšou veľkou správou z minulého týždňa je, že americká letecká základňa Dover Air Force bola naposledy zasiahnutá jadrovou zbraňou alebo jej ekvivalentom. Útok bol popísaný ako zemetrasenie veľkosti 4.4 v podnikových médiách. Avšak "zemetrasenie" malo všetky charakteristické znaky jadrového útoku alebo úderu z lúčových zbraní čo sa vysvetľuje tým, že jeho epicentrum bola vojenská základňa, bolo plytké a seizmograf zobrazuje obrovské jednorazové okamžité zemetrasenie, nie formu prírodného zemetrasenia. To je vidieť na nižšie uvedenom odkaze.

http://www.delawareonline.com/story/news/local/2017/11/30/earthquake-strikes-kent-county-thursday/911208001/

'This is wild:' USGS says of Dover, Delaware 4.1 earthquake

http://www.delawareonline.com/story/news/local/2017/11/30/earthquake-strikes-kent-county-thursday/911208001/

Hoci sa útok uskutočnil deň po tom ako Severná Kórea oznámila, že má ICBM, ktoré by mohli zasiahnuť kdekoľvek v USA, zdroje Pentagonu hovoria,  že to bolo súčasťou nedeklarovanej občianskej vojny vo vojensko-priemyselnom komplexe. Základňa Doveru je miesto kde sa vojenské a iné mŕtve telá USA "spracovávajú" a je tiež domovom leteckých diaľkových prepravných služieb. Keďže počas vojny vo Vietname CIA pašovala heroín späť do USA v rakvách tak je celkom dobre možné, že táto základňa bola vyňatá z dôvodu, že bola veľkým prekládkovým miestom afganského heroínu.

V minulom týždni sa objavili aj viditeľné dôkazy o tom, že dokázatelne prinajmenšom ide o vesmírnu vojnu v nízkej obežnej dráhe Zeme na oblohe, to označujú zdroje Pentagonu ako "zavádzajúce satelity", odklonené z ich bežnej dráhy a v ruských správach sa to označuje ako chyba ruského raketového štartu, ktorý mal obsahovať 19 satelitov.

http://www.delawareonline.com/story/news/local/2017/11/30/earthquake-strikes-kent-county-thursday/911208001

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/28/international-spacecrafts-lost-sea-russian-rocket-fails-make/

Podobne  2. decembra uviedol americký generál John Hyten, šéf amerického strategického velenia publiku v Kalifornii, že niektoré štáty boli/sú zamerané (usmernenými raketami) na americké vesmírne zariadenia, a varoval: "Nemôžeme dovoliť aby sa tak stalo"

http://www.n2yo.com/satellite-news/U.S.-general-Russia-and-China-building-space-weapons-to-target-U.S.--satellites/4626

Minulý týždeň tam boli aj celosvetové správy o meteoritoch a o "vesmírnom odpade" spadajúci na Zem. Tento písateľ osobne bol s voľným okom svedkom viacfarebného meteoritu spadajúceho do oblasti, ktorá je vzdialená menej ako jeden kilometer od môjho domu v západnom Tokiu. Videá o tomto môžete prezerať na nasledujúcom odkaze:  https://youtu.be/B-HnfNTUnHM

 

"Búrka, ktorá začala saudskou očistou 4. novembra sa dostala do pohybu [ kinetická]," hovoria zdroje Pentagónu a samozrejme to myslia doslovne.

Očistenie na najnižšej úrovni v USA sa stáva čoraz viditeľnejšie. "Operácia Mockingbird bola deaktivovaná pretože z médií CIA boli vyhodení ľudia ako Matt Lauer NBC," po invázii Marine/útoku námorníctva 18. novembra na CIA-ústredie, poznamenali zdroje. Ďalšie znamenie toho, že  Mockingbird skončil bolo keď ABC News Brian Ross bol suspendovaný za niečo, čo Trump označil ako "strašne nepresné a nepoctivé správy o Rusku a ako Ruský-hon na čarodejnice". Vyčistenie podnikových médií sa práve začalo, sľubujú zdroje.

Khazarská spodina udržiava nádeje, že obžaloba bývalého šéfa Defense Intelligence Agency Michaela Flynna minulý týždeň povedie podľa osobitného prokurátora Roberta Muellera k obžalobe Trumpa. Ale zdroje z Pentagonu sľubujú, že "Flynn nabíjanie je nič-burger, [ nothing-burger‘], čo mu umožňuje poukazovať u Muellera na všetky zločiny Obamu, Hillary, FBI, pedofilov a hlbokého štátu, pomáhajúc tak Trumpovi vysušiť močiar. "

Obama z jeho strany minulý týždeň požiadal čínskeho prezidenta Xi Jinpinga o politický azyl ale to mu bolo zamietnuté, hovoria ázijské skryté zdroje. Verejnosťou to mohlo byť videné keď Obama urobil Číne dlhý nos tým, že navštívil Dalaj-Lámu hneď po tom ako opustil Čínu. Dalaj-Láma je však pravdepodobne predmetom očisty a nie je schopný pomôcť Obamovi.

Tiež, pretože hovoríme o "Pedochoch(pedofiloch)," tak minulý týždeň hollywoodska hviezda, režisér a herec Mel Gibson povedal, že hollywoodske elity "pijú krv detí. Jedia ich mäso. Veria tomu, že im to dáva vitalitu. Domnievajú  sa, že v prípade keď  telo a myseľ dieťaťa trpí pred tým než zomrie tak sa im dáva zvláštna životná sila "povedal Gibson." To nie je nejaký druh umelej abstrakcie ... Bol som osobne prítomný pri tých praktikách v ranných 2000. Môžem o tom hovoriť teraz pretože tí praktizujúci ľudia sú teraz mŕtvi. " http://yournewswire.com/mel-gibson-parasites-blood-kids/

Tento spisovateľ tiež môže potvrdiť, že osobne stretol dvoch khazarských gangsterov, ktorí priznali jedenie ľudských plodov. To sú ľudia, ktorí sú teraz aktívne lovení bielymi klobúkmi.

V Japonsku sa začalo očistenie pretože cisár Naruhito nahradil cisára Akihita, podľa japonských spravodajských zdrojov. Hoci Akihito oficiálne mal vládnuť do apríla 2019 -  Naruhito je už de facto cisár, vysvetľujú. Doteraz bolo vyčistených len niekoľko desiatok ľudí ale oveľa viac začne 7. decembra, čo je výročie Pearl Harboru. Bude chytený najmä "pán K ", ktorý žije v hoteli chránenom 70 bodyguardmi/ochrancami. 

Japonské spravodajské služby tiež chcú angažovať biele klobúky americkej armády pretože sú si vedomí, žemnohí z US-tajnej služby, vojenskej a spravodajskej komunity a vojska v Japonsku boli podplatení po celé roky s "Kagurazaka gejšami a hotovosťou". Hovorí sa, že aj bývalá americká veľvyslankyňa Caroline Kennedyová sa pravidelne a štedro pobavila v hostiteľských kluboch. Veľa Japonských peňazí bolo spreneverených od smrti císara Hirohito a boli dané Rothschildovcom, Bushovcom, Clintonom a ďalším vysokým khazarským gangstrom Kórejcov, ktorí predstierajú, že sú Japonci, ako je napríklad bývalý premiér Yasuhiro Nakasone, hovoria zdroje.

http://www.cbc.ca/news/politics/china-free-trade-trudeau-1.4427081

Zatiaľ čo USA a Japonsko naďalej očisťujú svoj domov tak medzi USA a Čínou sa buduje medzinárodné finančné napätie. Znamením toho je prerušenie ekonomického dialógu medzi USA a Čínou – preukázané minulý týždeň. Je dôležité si v tejto súvislosti uvedomiť, že daňové škrty ohlásené Trumpom minulý týždeň môžu byť vykonané iba vtedy keď USA vyhlási bankrot a vydá novú menu, pretože by inak boli vyžadované masívne nové peniaze ako napr. pôžička z Číny. Čína nemá už náladu vylievať viac peňazí do čiernej diery americkej korporátnej vlády, hovoria ázijské spravodajské zdroje.http://www.zerohedge.com/news/2017-11-30/us-china-economic-dialogue-has-stalled-no-plans-revive-talks-malpass

Číňania dúfajú/snažia o bankrot americkej korporátnej vlády čím sa umožní Kanade prevziať USA a vytvoriť Spojené štáty Severnej Ameriky, ktoré nahradia zločinecký režim, ktorý sa stal vládnucou americkou vládou. Tento týždeň sa kanadský premiér Justin Trudeau nachádza v Číne a ako uvádza kanadská rozhlasová spoločnosť, "prezident USA Donald Trump stále ukazuje opakujúcu averziu čo pomáha Číne nastaviť Kanadu ako atraktívnejšieho partnera v Severnej Amerike.“  http://www.cbc.ca/news/politics/china-free-trade-trudeau-1.4427081

ako znamenie, že Čína a jej spojenci BRICS robia prípravy na zlyhanie/výpadok US sa ukázalo minulý týždeň v BRICS Organizácii národov keď oficiálne oznámili, že začínajú vlastnú sieť obchodovania zlatom.

http://www.zerohedge.com/news/2017-12-02/russia-china-india-unveil-new-gold-trading-network

Venezuela tiež oznámila minulý týždeň, že nahradzujú americký dolár a predstavia kryptografickú menu opierajúcu sa o zlato, ropu a Diamanty. Okrem toho je to znamenie, že si robia starosti o peňažné lúpeže Američanmi a ruské ministerstvo financií vydalo varovanie, že keď by USA za/chytilo (ukradlo?) ruské devízové ​​rezervy tak to "by bolo vyhlásenie finančnej vojny."

https://www.rt.com/business/411148-us-sanctions-russian-reserves/

Napodiv bol tiež oznámený nasledujúci komentár zdrojom CIA v Ázii, ktorý má Rothschild pripojenie keď bol požiadaný vyjadriť sa k finančnej vojne: "bolo mi povedané jedným z mojich kontaktov, ktorý ma oboznamuje s takými vecami, že hlavný/majstrovský plán je aby sa celý systém zrútil po celom svete v treťom štvrťroku roku 2018,,.

Ako záverečnú poznámku poslal mi jeden čitateľ v Brazílii tieto informácie prostredníctvom e-mailu:'. V Porto Alegre / Brazília, južný štát v mojej krajine stojí veľká budova amerického veľvyslanectva, v skutočnosti väčšia ako tá v São Paulo a môžem vám povedať, že pri bežnom vyhodnotení nie je potreba tak veľké americké veľvyslanectvo v Porto Alegre, ak to nie je niečo ako CIA-centrála. Jeden môj priateľ, ktorý tam býva povedal, že v posledných rokoch, odkedy tá budova bola postavená tam pracuje len málo ľudí, menej ako desať, aspoň na povrchu. "Možno tam je ďalší DUMP (Hlboká podzemná vojenská základňa), ktorá musí byť odstránená. V každom prípade nacisti, ktorí sú umiestnení v juhoamerických podzemných základniach, povedali kedysi tomuto pisárovi, že už nechcú dobyť svet a chcú byť ponechaní v samote aby sa sami mohli hrať so svojimi lietajúcimi taniermi. Možno by mali jednoducho oznámiť, že chcú zdieľať tú a ďalšie technológie so zvyškom sveta.

 

 

 

 

 

Hovorí B. Fulford:

 

Obrovské žalovatelné nálezy tajných služieb z námorného náletu na CIA centrálu

Benjamin Fulford White Dragon Society 27.11.2017

 

Dobrí chlapci sú víťazia, ľudia, a nebude trvať dlho než budú odstránení poslední mozgy-vymývaní otroci a uvoľnia sa z khazarského otroctva kontroly mysle a dlhov a tí zločinci budú zhromáždení (zaistení).

Pri námornom nájazde na CIA centrálu v Langley v štáte Virginia minulý týždeň priniesol obrovský zásah spravodlivej/užitočnej inteligencie, povedal Pentagon a iné zdroje. "[U.S. Prezident Donald Trump víťazí BIG nad Clintonom prepojenými/vedenými pedo-kruhmi v Číne ako aj na Filipínach, v Afrike a Nemecku. Vojenské tribunály a zapečatené obžaloby v USA sa blížia k 4000, "podľa zdrojov Pentagonu.

Tento útok bol možný pretože Trump podpísal 20. októbra výkonný rozkaz aby pripomenul vojakom na dôchodku ich aktívne služby, aby sa "zbavil Bush-Clinton kabalov, židovskej mafie a očistil CIA a FBI od zradcov," hovoria zdroje ,


Zdroje hovoria, že počas útoku z 18. novembra na CIA-centrálu boli zachytené počítače a dokumenty a výsledkom bolo, že "bolo umiestnených približne 400 drogových zariadení a americká armáda ich začala bombardovať 19. novembra v Afganistane." Dodali, že bombardované miesta boli označené ako Talibanské aby boli "politicky správne". Inými slovami, nechcú, aby svet myslel, že vo vojensko-priemyselnom komplexe prebieha občianska vojna.

V každom prípade "námorníci preukázali opäť, že sú semper fidelis“ (vždy verní), keďže to nie je len vojenská operácia ale tiež operácia inteligencie, psychologická vojenská operácia a najväčšia protidrogová operácia v histórii" zdroje pokračujú.


Okrem odstránenia/zabavenia heroínových peňazí z Afganistanu sa zastavila letecká premávka a pozemné spojenia so Severnou Kóreou čím sa zastavil tok amfetamínových peňazí pre khazarských kabalov, podľa zdrojov ázijskej tajnej spoločnosti.

Hromadné zatýkania a deportácia gangov MS-13 El Salvadorskej bandy, ktorí sú najatými zabijakmi drogo-kráľom El Chapo ako aj nový útok na mexické a kolumbijské drogové kartely znamenajú, že kokaínové peniaze z Južnej Ameriky sú tiež prerušené. Prebiehajúca legalizácia marihuany na celom svete taktiež odtrhla khazarom zdroj čiernych peňazí.

V dôsledku vyčerpania CIA-drog sa Medzinárodný trestný súd chystá/je ochotný trestne stíhať CIA a Bushovcových kabalov za mučenie a iné vojnové zločiny v Afganistane ako aj inde, tvrdí Pentagon a ďalšie zdroje.

Jeden z najväčších prípadov korupcie v americkej vojenskej histórii viedol k vyšetrovaniu 440 ľudí vrátane 60 admirálov - jedna tretina najvyšších špičkových ľudí námorníctva. Odstránenie týchto skorumpovaných dôstojníkov, väčšinou umiestnených v Ázii znamená, že 7. flotila čoskoro prestane chrániť korupčných politikov v Japonsku, Južnej Kórei a tajnú khazarskú kolóniu v Severnej Kórei. Znamená to, že zatknutiam v USA budú nasledovať podobné zatýkania v Ázii.

Japonskí zločinci, ktorí sa podieľajú na cunami a jadrovej masovej vražde napadnutia z 11. marca 2011 v Japonsku sa boja o svoje životy, majú oznamovateľa a veľmajstra gnostických Iluminátov "Alexandra Romanow" ako „Slash Zaric“, držia ho  zaistenéh/zatvoreného za nehumánnych podmienok v nemocnici Hasegawa vo Fuchu / Tokio. Telefónne číslo nemocnice je 81-422-31-8600. Bývalý premiér Yasuhiro Nakasone, bývalý premiér Yoshiro Mori, starosta mesta Koganei, policajný šéf mesta Koganei a iní zločinci, ktorí sú zapojení do trestnej činnosti Fukušima budú uväznení a nakoniec popravení za predpokladu, že nepustia zarica Romanova a okamžite nezverejnia to v tlačovej konferencii a priznajú svoje hriechy. Ich majetok bude zhabaný a Zaric bude  kompenzovaný/odškodnený za utrpenie, ktoré mu bolo spôsobené, tvrdia zdroje z WDS. Samozrejme budú hlavní činitelia pre tieto zločiny postavení pred súd v USA, Taliansku a vo Švajčiarsku.
Mnoho khazarských špičkových gangsterov ako sú Bill Gates a George Soros už boli "zatvorení", hovoria zdroje WDS. Budúci medzi prominentnými osobami, od ktorých sa očakáva, že budú demontovaní sú Eric Schmidt z Googlu, Jeff Bezos z Amazonu, Mark Zuckerberg Facebook, rovnako ako Masayoshi Son SoftBank a mnoho ďalších oligarchov, ktorí boli používaní ako lievik na umývanie peňazí od súkromných centrálnych bánk pre reálnu ekonomiku. Japonské zdroje z pravicového krídla hovoria, že "Son bol už liečený".
Medzitým zdroj v americkom veliteľstve námorníctva nazval aj patetické detaily iných zločinov khazarov, ktoré boli objavené počas náletu. Toto bolo zaslané do CIA Whitehead:
Z námorníctva v ústredí CIA
Odoslané z môjho iPhone
Americké námorníctvo napadlo Centrálnu spravodajskú agentúru (CIA) v Langley, Virginia minulý víkend. Marines vytiahol veľa dokumentov [Dôkaz], ktoré ukazujú na spojenie známych politikov s spreneverou, volebnými podvodmi, zneužitie cudzej identity, vraždy sprisahania, vraždy, domáci terorizmus a pedofíliou. Vybral som si týchto 23 BODOV aby sa vyvolal váš záujem a zhrnul, čo sa deje:
Položka 1:
CIA-Centrála bola prepadnutá, FBI neutralizovala a podhodnotila o 35 biliónov dolárov americké fondy. Pokladničné fondy] boli znovu objavené. Približne 100 biliónov dolárov bolo spreneverených Bushom a Clintonmi.

BOD 2: Prezident Donald Trump znovu otvoril prípad atentátu na prezidenta Johna F. Kennedyho a George H. W. Bush bol za tým. Fotografie autopsie JFK boli falošné.

Bod 3: V oznámení o sexuálnom obťažovaní všetkých týchto členov Kongresu je rozptýlenie do mainstreamových médií o tom čo sa skutočne deje v zákulisí (US Marines napadol ústredia CIA a prezident Trump zavádza vojnové právo).

POLOŽKA 4: Alex Jones z Infowars je hrozba národnej bezpečnosti, zradca a je spojený s jednotkou Mossadu, s tajnou službou štátu Izraela.

BOD 5: Hillary Rodham Clinton použila - poverila domáce útočné skupiny na zavraždenie Rona Browt (minister obchodu), William Colby (riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby), Vince Foster (White House Counsel), a John F. Kennedy Jr (syn zavraždeného prezidenta John F. Kennedy) a iní.

BOD 6: Bývalý republikánsky prezidentský kandidát Trump mal pravdu, že otec senátora Teda Cruza sa na tej vražde podieľal s Lee Harveyom Oswaldom.

BOD 7: Kalifornský republikán Adam Schiff, vysoko postavený člen výboru pre správy [postavený člen Snemovne Stáleho výboru pre spravodajské služby] a starosta Chicaga a bývalý šéf štábu Bieleho domu za prezidenta Baracka Obamu sú pripojení k Mossadu. Obaja, Schiff a Emmanuel sú pedofili.

BOD 8: Barack Obama sa narodil v Keni a bývalý prezident si podkopal identitu. Obama by mal byť zatknutý za podozrenie z identity.

BOD 9: Senátor Cruz je kanadský občan, ktorý svoje rodné listy falšoval aby sa stal americkým senátorom tým, že si vytvoril falošnú identitu. Cruz by mal byť zatknutý za podvod s identitou.

BOD 10: President Trump má záznam každého novinára (napríklad Anderson Cooper [CNN / CBS], Chris Matthews [MSNBC] Vlk Blitzer [CNN], a možno Alexa Jones [Infowars]), ktorí sú na výplatnej listine CIA.

Položka 11: USA-Marines/námorníctvo minulý víkend odstránili počítače z CIA-centrály.

BOD 12: Teraz máte dôkazy, že Hillary Rodham Clintonová spáchala volebné podvody, zradu a zmätok. Je obchodníkom s drogami. Spáchala masovú vraždu. Zmluvnými zabijakmi nechala zabiť ľudí na ministerstve zahraničia.

BOD 13: Bill Plante, ktorý odišiel v novembri 2016 z CBS News ako korešpondent potvrdil, že voľby v roku 2000 boli rozhodnuté vopred, senátor z Tennessee a demokratický prezidentský kandidát Al Gore skutočne vyhral a tiež bol pripravený celý teroristický útok 11. Septembra 2001. Plante povedala, že nič z toho nebude hlásené, pretože novinári sa obávajú o svoj život.

Bod 14: Po zavedení protokolov táto krajina nebude mať žiaden deficit/dlžobu. Bilióny dolárov prídu priamo do amerického rozpočtu, 35 biliónov dolárov a zostane prebytok 15 biliónov dolárov. Môžeme znížiť dane, obnoviť armádu, vytvoriť pre túto krajinu veľký infraštruktúrny program a Donald Trump sa stane najväčším prezidentom od Ronalda Reagana.

Bod 15: George H. W. Bush sa trikrát pokúsil zabiť prezidenta Reagana počas jeho osemročného predsedníctva.
Položka 16: "Daddy/otec Bush" (a Hillary Clintonová sa sedemkrát tiež pokúsili zavraždiť prezidenta Trumpa), v priebehu rokov sa Bush podieľal na 25 atentátoch iných kľúčových politických predstaviteľov - najmä členov Kongresu a senátorov.

POLOŽKA 17: Keby Gore nastúpil do funkcie prezidenta a Bushovci neboli schopní ukradnúť voľby tak  mali plán odstrániť Gorea a nainštalovať na prezidenta kandidáta viceprezidenta Al Liebermana.
POLOŽKA 18: V Thajsku existuje krytie, do ktorého je zapojená spoločnosť California Republican Maxine Waters a Blue Moon Bank.
Bod 19: Rene Boucherov útok z 3. novembra na Kentucky-protiválečného senátora Randa Paula bol pokusom o vraždu. "Tento chlapík [Boucher] bol štiepaný", pretože Paul vie príliš veľa a nemôže byť kontrolovaný.

BOD 20: Jeden reportér v hlavnej sieti  mal pripravený príbeh – na ktorom sedí dodnes - že vláda kontaktovala detské domovy po celej krajine a tie sirotince zaplatili aby priniesli siroty do Washingtonu D.C. Takže Dick Cheney a George H.W. Bush a ďalší pedofíli (ako napríklad Barney Frank) si mohli vybrať a  vyzdvihnúť deti, s ktorými chceli sex. Potom zobrali tieto deti na párty. Na týchto párty boli tiež prostitútky. Členovia kongresu boli drogovaní a robili sa fotografie politikov a sirôt v sexuálne kompromisných pozíciách. Veľká časť Kongresu bola (a je) kontrolovaná vydieraním.

Položka 21: Keď americkí námorníci vpadli do budov CIA tak zistili finančné transakcie pred 11. septembrom, poistné doklady a iné doklady. Všetky tieto dokumenty sú v súčasnosti vo vlastníctve USA-Agentúry pre námorné spravodajstvo.

BOD 22: Štát Wisconsine, Federál-rezerv-systém a bývalý (od 2001-2005) guvernér vo Wisconsine Tommy Thompson bol zapojený do krádeže biliónov dolárov z rozpočtu USA. Guvernér Wisconsinu Scott Walker by mal všetko čo má obrátiť/vrátiť, alebo dostane predvolanie.
BOD 23: Demokratický guvernér Kalifornie Jerry Brown nariadil pedo-vyšetrovanie jeho vlastnej strany, vrátane vodkyne kalifornskej menšiny Nancy Pelosiovej a USA senátorky Kamala Harrisovej.
Vyššie uvedené informácie nie sú úplne v súlade s tým čo nám povedali vlastné zdroje, ale je pochopiteľné, že sme ich reprodukovali takmer doslovne. Napríklad naše vlastné zdroje hovoria, že Barack Obama sa vlastne narodil v USA, ale spáchal falšovanie totožnosti pretože jeho skutočným otcom bol americký komunistický aktivista Frank Marshall Davis.
Tiež nemôžeme potvrdiť, že Wanta-protokoly budú aktivované a že prichádza 100 biliónov dolárov. Môžeme však potvrdiť, že Janet Yellenová bola nútená odísť z funkcie prezidenta Federálnej rezervnej rady aj keď sa plánovalo predĺženie jej funkčného obdobia do roku 2024. Znamená to, že tlačiareň USA-bankoviek bude odňatá od khazarských zločincov a teoreticky môžu byť k dispozícii neobmedzené zdroje na to aby sa Amerika opäť stala veľkou - spolu so zvyškom sveta.
Napriek tomu je treba robiť ešte veľa predtým než bude khazarský chrobák skutočne porazený, takže ešte nie je čas pre odpočinok na vavrínoch. 
.

V USA musí byť natrvalo zastavená propaganda korporátnych médií a pri/nútená hlásiť pravdu. V tomto smere sme urobili veľa krokov minulý týždeň. Pozri napríklad denník Washington Post vo vlastníctve khazarov a žaloby predchádzajúcich publikácií ohovárania senátorom z Alabamy Roy Moore potom, čo bolo preukázané,že tie obvinenia zo sexuálneho zneužívania boli lži, povedali zdroje Pentagonu. Donald Trump podporuje Moore.
Podobne bol správou Trump zastavený pokus khazarského chrobáka donútiť Rupert Murdocha k predaju Foxu, podľa správy Pentagonu. Ako prvý krok, ministerstvo spravodlivosti prinúti Comcast spustiť NBCUniversal a vzdať sa jeho pokusov o prevzatie Foxu, hovoria zdroje. Zatknutie špičkových šéfov médií je bezprostredné, hovoria.

Zo strany khazarov sa stavia pevnosť v Izraeli a Saudskej Arábii, kombinované s izraelskými silami a žoldnierskym vojskom Saudskej Arábie, na obranu khazarskej kontroly nad veľkou časťou ropy na svete.
Podľa zdrojov Pentagonu však "Izrael je pod zbrojným embargom, keďže dlhodobý zákazník India inkasovala protitankový raketový obchod vo výške 500 miliónov dolárov. Potom Merkel-Nemecko môže zastaviť výstavbu ponoriek, Izrael nemusí dostať ďalšie F-35 a súčiastky budú odopreté ako tiež môže byť zrušený 10-ročný balík vojenskej pomoci vo výške 38 miliárd dolárov, ktorý bol zavedený pod Obamom. "Celkovo to bol skutočne veľkolepý týždeň víťazstiev ľudí na planéte Zem. Existujú tiež nepochybné náznaky, že v Izraeli, Japonsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku a Anglicku dôjde k zmenám vlády. Ak sa to stane a hromadné zatýkania budú nasledovať tak budeme vedieť, že nočná mora Khazarského babylonského dlžobného otroctva naozaj končí. Vynára sa nový začiatok ľudstva. Nechajte nás naďalej udržiavať tlak na to aby sa to stalo.

 

 

 

 

Výplach khazarských kabalov sa zrýchľuje: Marines/námorná búrka CIA HQ; Viac ako 2000 obžalovaných v USA; Zrušenie kontrolnej siete v Európe

Benjamin Fulford White Dragon Society 20.11.2017

Vyčistenie od satanských khazarských kabalov, ktorí obrátili západ na zlo, sa zrýchľuje nesporným tempom. Najdôležitejšie je, že zdroje Pentagonu potvrdzujú viaceré internetové správy, že Marines v poslednom víkende zaútočili na centrálu CIA-skupiny. Jedným z cieľov bola operácia ukončenie/zatvorenie Mockingbird, CIA-skupiny, ktorá obrátila médiá ako je Google, Facebook atď. do masovej propagandy kontroly mysle, hovoria zdroje NSA.

Inštitucionálni dedičia skupiny, ktorá zavraždila prezidenta Johna F. Kennedyho budú tiež podľa údajov Pentagonu zhromáždení. "Ministerstvo spravodlivosti a [osobitný právny zástupca Robert] Mueller pracujú nadčas a môžu prekročiť 2000 uzatvorených/zapečatených obvinení," hovorí zdroj Pentagonu.
Tieto kroky spolu s očistením od všetkých príslušníkov saudských kráľovských domov a vojakov, ktorí boli prepojení s 11. Septembrom 2001 a tiež aj s odstránenie zimbabwského diktátora Roberta Mugabeho a pred bezprostredným odstránením izraelského satanistického premiéra Benyamina Netanjahua bezpochybne poukazujú na to, že začali dlhoočakávané - zatýkania a ústupky kabalistov po celom svete.
Rodinná skupina Rothschild / Saxe Gotha tiež stráca kontrolu nad Európou. V Nemecku kanclérka Angela Merkelová (Hitlerova dcéra) nedokázala vytvoriť novú vládu. Vo Francúzsku odstúpilo sto členov zo strany Rothschild-otroka prezidenta Emmanuela Macrona, pretože masové protesty proti pravidlám kontroly volieb vyústili po celej krajine. V Anglicku je premiérka Rothschild-otrokyňa Theresa Mayová tiež nepopulárna a očakáva sa, že bude čoskoro odstránená.
Medzičasom v Japonsku sa admirál Harry Harris, veliteľ tiesňového velenia Spojených Štátov, stretol minulý týždeň s otrokom-premiérom Shinzo Abe. Podľa zdrojov, ktorí boli na stretnutí Abe povedal Harrisovi, že Japonsko pripravuje koncentračné tábory pre utečencov zo Severnej Kórei ...

Abe očakáva  záplavu pretožeže Harris vyvoláva vojnu s tou krajinou. Harris povedal Abemu, že sa ubezpečí, že Severná Kórea bude zastavená, uviedol zdroj.
Harris sa ukázal, že je buď neuveriteľne hlúpy alebo neuveriteľne zlý alebo neuveriteľne podplatený - možno kombinácia všetkých troch. Tento človek teraz bráni tomu, aby ľudstvo bolo oslobodené od tyranie khazarskej mafie. Harris podporuje vojnový zločinako aj zrakovateľa a obchodníka s drogami Richarda Armitage ako aj kriminálneho agenta Rothschildovcov, Michaela Greenberga
chráni na leteckej základni Yokota v Japonsku.
Predsedal aj nedávnej a opakovanej krádeži japonských národných volieb pre Rotschildovmi zotročeného premiéra Shinzo Abe. Abeho rabovanie japonských vkladných knižiek, verejných dôchodkov a iných verejných prostriedkov je jedinou vecou, ​​ktorá udržuje celosvetový zločinecký syndikát khazarov, aby nestratil všetku moc.
Sú to peniaze ukradnuté Japonskom, ktoré podporujú americkú burzu cenných papierov, ktorá bráni tomu aby
mohli bankrotovať americké spoločnosti, ktoré vlastnia Khazari a aby boli nahradené skutočnou demokraciou.
Novo schválená spoločnosť Abe sa teraz ponáhľala vybudovať výskumné pracovisko pre biologické vojny, ktoré sa skrýva ako veterinárna škola Kake. To znamená, že Harris podporuje vojnového zločinca a preto je sám vojnový zločinec.
Harris ukázal, kto sú jeho skutoční majstri keď vydal prejav podporujúci riadiacu sieť khazarov vo Frank Lowy Institute 14. decembra 2016

https://www.lowyinstitute.org/publications/admiral-harry-harris-address-lowy-institute

Lowy  spolu s Larry Silversteinom kúpil budovu World-Trade-Center krátko pred útokmi 11.septembra 2001 v New Yorku.

http://letsrollforums.com/9-11-rothschild-zionist-t24178.html?s=c4230a39d081d3002b14b511c0a05906&

Harris je tiež pod tlakom z Lockheed Martin a ďalších výrobcov zbraní aby začal vojnu so Severnou Kóreou za účelom podpory predaja zbraní a udržala sa tým Khazarská mafia pri moci. Harris pozná plán Khazarov o započatí tretej svetovej vojny a zabiť 90% ľudstva. Je neprijateľné vyčkávať do doby kedy tento človek skončí v máji budúceho roka.
Admirál Harris, to je sľub: Budete zatknutý, postavený pred vojenský súd a odsúdený ako vojnový zločinec a zradca. Budete tiež zodpovedný za vraždu mučením troch jedincov, ktorí vám boli podriadení v zálive Guantánamo na Kube /.
V každom prípade, ako už bolo uvedené vyššie, Admiral Harris a khazarská hierarchia bude aj naďalej priebežne systematicky odhalovaná, to znamená, že bezpečnostná sieť sa okolo neho zatvára. Keď bude preč tak americká vojenská polícia bude pochodovať do Tokia a Armitage, Greenberg, Abe a ďalší páchatelia budú zatknutí, tí, ktorí sú subdodávateľmi pre khazarov.
Zdroje v NSA a CIA tvrdia, že v Spojených štátoch došlo v poslednom týždni k stovkám zatknutiam. Avšak bolo rozhodnuté neoznámiť tie zatknutia, pretože by to umožnilo ostatným uniknúť pred väznicou lebo by mohli byť tými zatknutými pri výsluchu prezradení, zdroje hovoria.
Existuje aj mnoho Khazarských zabíjackých skupín, ktoré sú práve teraz v USA na ceste v zúfalej snahe zachovať vzpriamenú svoju kontrolnú mriežku nad zemou, povedal zdroj Pentagonu. Tieto príkazy zabijakov sa systematicky vypínajú. Časť z toho bola oznámená v podobe zatknutia 267 členov MS-13 gang/bandy.

https://www.voanews.com/a/united-states-announces-arrests-ms13-gang-members/4119777.html

Ďalší jasný signál, že Khazarská nadvláda sa zrúti je, že ne-židovskí guvernér Federálneho rezervného úradu hovoril o tom, že lepšie je dať k distribúcii peniaze priamo ľuďom, namiesto existujúcich postupov miliardárov. Napríklad, povedal John Williams, vedúci San Francisco Fedu  "nominálny cieľový príjem" [nominal-income targeting], čo je v jazyku Fedu: utrácať/vydať peniaze priamo ľuďom.

https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-williams/feds-williams-calls-for-global-rethink-of-monetary-policy-idUSKBN1DG33N?il=0

http://www.zerohedge.com/news/2017-11-16/fed-hints-during-next-recession-it-will-roll-out-income-targeting-nirp

V Európe Miguel Angel Fernandez Ordoňes, bývalý guvernér Centrálnej Banky Španielska povedal pred Európskym parlamentom dňa 7. novembra, že by bola dobrá vec výmena tvorby peňazí zo strany bánk v osobnom vlastníctve za vytvorenie peňazí inštitúciami vládneho majetku.
https://www.youtube.com/watch?v=6ipBlJGQN0I
Tento druh verejných komentárov od úradníkov, ktorí sú v súčasnej dobe pri moci je viditeľným znamením, že stará riadiaca sieť v súkromnom vlastníctve centrálnej banky sa rozpadá.
Zdroje z Pentagonu tiež povedali, že "zmena vlády [zmena režimu] už dlhšie nie je US-oblasť (záležitosť) pretože vojenský prevrat v Zimbabwe sa stal potom čo armádny šéf šiel do Číny a je teraz povinný predložiť hodnotami kryté Zimbabwe-doláry  Afriky pred reštartom rezervnej globálnej meny. "
To zapadá do toho o čom sme už informovali v predchádzajúcom vysielaní: že India, Rusko a Čína, USA prezident Donald Trumpovi povedali, že svojimi opatreniami zriadia zlato podporovanú menu ako alternatívu k americkému doláru. To sa približuje k správe Venezuely o podceňovaní "default" (neschopnosť platby) pretože to, čo sa skutočne stalo je, že Venezuela skončila podporu
khazarských petrodolárov.
Rothschildovci boli varovaní, aby sa vzdali svojich pokusov v procese o začatí tretej svetovej vojny, hlásili zdroje CIA a Pentagonu. "Tá kolízia vo vzduchu nad Rothschild Waddesdon Manor majetkom mohla byť varovaním pre odklon do vojny s Iránom," uviedol zdroj Pentagonu.

Rovnako tiež OSN rokovala o zabránení konečného pokusu o spustenie svetovej vojny tým, že poslali dopis diplomatom, ktorý informoval, že sú falošné Saudi-obvinenia o tom, že Iránom podporovaní  Houthi-rebelovia/povstalci údajne vystrelili raketu na nich .

https://www.sott.net/article/368228-Confidential-UN-brief-reveals-no-proof-Iran-sent-missiles-to-Houthis

Izrael, ktorý sa prebúdza k tomu, že ich apokalyptické plány boli ilúzie sa teraz zúfalo snaží vytvoriť alianciu s arabskými národmi ako je Saudská Arábia, aby bolo zaistené ich prežitie. Zdá sa, že hovoria: "My Semiti musíme držať spolu". Zdravý rozum by diktoval, že Arabi by chceli len aby bol vytvorený a dosiahnutý mier s Palestínčanmi a aby sa im vrátila ukradnutá pôda alebo odškodnenie.

https://www.haaretz.com/israel-news/1.823163

Nutnosť toho aby Izrael konečne uzavrel mier so svojimi susedmi je podčiarknutá aj ďalšou očistou židovského a izraelského vplyvu v Spojených štátoch. Na tejto fronte hovoria zdroje  Pentagonu, že "Russia Today a Sputnik boli nútení zaregistrovať sa ako zahraniční zastupitelia aby  vytvorili precedens pre US Department/ministerstvo of Justice a donútiť aj AIPAC a ďalšie židovské organizácie aby urobili to isté. "
Rovnaké zdroje hovoria, že náhle prepuknutie obvinení zo sexuálneho obťažovania je súčasťou očistenia od židovského vplyvu. "Židovský komik a demokratický senátor Al Franken bol obvinený zo sexuálneho obťažovania a mohol by byť vylúčený zo Senátu lebo očistenie od židovskej mafie z Hollywoodu eskaluje, sa stupňuje v D.C.. Strašidelný Joe Biden je ďalší. "
Tie isté zdroje z Pentagonu hovoria, že Fortress Investment Group a majitelia SoftBank, Masayoshi Son boli "nútení nepožičiavať peniaze Weinstein Company, čo vedie k ich bankrotu." Japonské zdroje z pravice hovoria, že Son je teraz používaný ako hlavná línia na distribúciu/rozdeľovanie fiatových peňazí, ktoré vytvorila Bank of Japan (BOJ). Dostal tiež petrodoláre zo Saudskej Arábie.
Zatiaľ hovorí jeden zdroj, ktorý pracoval dlhú dobu pre Rothschildovcov, že Son a Microsoft zakladateľ Bill "ich očkuje" Gates už zostavil veľkú podzemnú-bunker-sieť v Karuizawa / Japonsko. Zdroj hovorí, že Son zaplatil väčšinu, pravdepodobne používaním BOJ-peňazí, ktoré Henry Kissinger vymohol od cisára.

Ďalší zdroj, ktorý pracoval ako golf-kadi pre Sona, povedal, že počul ako Son vyžadoval zoznam ľudí, ktorí majú byť zabití.
Americká armáda bola inštruovaná aby našla alternatívu k distribúci BOJ peňazí Sonom a ďalšími zločincami ako je bývalý minister financií Heizo Takenaka. Son nie je populárny v japonskom podsvetí a jeho rádioaktívny polčas sa odhaduje ako dlhý. Ak má Son pripomienky, môže ma kontaktovať e-mailom.
Ako poslednú poznámku: jeden člen Abeho vlády ponúkol autorovi tohto článku minulý týždeň multi-milión-dolár-úplatok - aby som prestal písať moje týždenné správy. Zdvorilo mu bolo odpovedané aby si dal svoj úplatok niekde inde
[where the son does not shine].

Khazarská svorka je sťahovaná nadol: Stovkám saudských zatýkaní nasledovali stovky zadržaní v USA

Benjamin Fulford White Dragon Society 13.11.2017


Veľké vyčistenie od khazarských gangstrov pokračuje keďže stovky zatýkaní saudských kniežat, generálov a politikov sú teraz sledované 842 uzatvorenými obžalobami proti starším khazarským gangstrom v USA, potvrdené Pentagonom, CIA a ďalšími zdrojmi. https://twitter.com/damartin32/status/929601088570974208
Zdroje z Pentagonu poslali fotky, v ktorých sú Hillary Clinton a americký senátor John "Daesh" McCain " vo väzbe - nosia ortopedické topánky aby skryli GPS-náramok na členku pravej nohy."

Faktom je, že väčšina politikov vo Washingtone, D.C. veľmi zbohatl pretože sa pripojili k politike spôsobom, ktorý nemôže byť ani vzdialene odôvodnený ich platmi. Je pravdepodobné, že to bude podplatené a preto väčšina z nich pôjde do väzenia. Vedúca menšinového domu Nancy Pelosi v poslednej dobe sa úmyselne na verejnosti správala senilne aby tak získala lekársku zámienku a tým sa vyhla zatknutiu, hovoria zdroje NSA.
Tie isté zdroje NSA teraz hovoria, že streľba v Las Vegas 1. Októbra bola  
George Bushom Sr. najatá. Najal bezpečnostnú firmu G4S   http://www.g4s.com/  a tou streľbou vytvoril rozptýlenie/zámienku pre náplánované zavraždenia USA-prezidenta Donalda Trumpa a Saudského korunného princa Muhammad Bin Sultana (MBS). Trump a MBS sa v tom čase tajne stretli v apartmánoch hotela Mandalay Bay, ktoré vlastní spoločnosť MBS aby diskutovali o masovom zatýkaní páchateľov teroristických útokov z 11. septembra.
Trump a MBS boli bezpečne evakuovaní a tie zatýkania začali iným spôsobom, ktorý už nemožno popierať firemnou propagandou, potvrdzujú viaceré zdroje.
Keď začali tie zatýkania tak Trump sa vo Vietname tajne stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Tu je to, čo  
musel povedať CIA zdroj, ktorý mal na stretnutí oči a uši,.
"Existuje oveľa viac ako stretnutia vedľajších účastníkov a krátke podanie ruky, ktoré médiá vykresľujú. Traja svetoví lídri (Trump, Putin a Xi Jinping) sa stretli v rekorde. Bol prítomný aj prezident Jokowi (Indonézia) (ako zástupca holdingov zlata M1  Sukarna). 
Trumpovi bolo oznámené, že budúci mesiac Putin a / alebo ruská centrálna banka vydajú nové peniaze podporované zlatom. India použije svoje zásoby zlata na podporu ich novej meny a to opatrenie bude slúžiť ako tlak na US-dolár a bankový systém Rothschildovcov.  Zatiaľ nie je jasné ako bude pokračovať riešenie so Severnou Kóreou a že je nutné zoslabiť tú situáciu.

Ešte nie je jasné ako úspešný bude ruský krok ale niet pochýb o tom, že je potrebná alternatíva k súčasnému americkému petrodolárnemu systému. Americká korporátna vláda vo zvláštnej oblasti Washington DC (nie je súčasťou Spojených štátov amerických) je definitívne v konkurze. To možno vidieť v skutočnosti, že americký vládny dlh sa od 30. septembra zvýšil o 640 miliárd dolárov. Okrem toho USA vytvorili schodík obchodnej bilancie vo výške 539 miliárd dolárov a deficit verejných financií vo výške 666 miliárd dolárov vo fiškálnom roku, ktorý v tom čase skončil.
Nemusí to byť náhoda, že americká vláda tvrdí, že od zatknutých saudských princov dostane 800 miliárd dolárov a z nových predajov výrobkov do Číny dostane 250 miliárd dolárov. To by im prinieslo 1,05 bilióna dolárov, čo je takmer dostatočné na to aby pokryli 1.205 bilióna nových dlhov, ktoré nahromadili vo fiškálnom roku 2017. Zvyšok, dúfajú, že vynútia od štátov, ktorí sú ich klientmi ako je Japonsko, Južná Kórea a Katar (odtiaľ oznámenie veľkého predaja zbraní). Tieto čísla sa takmer určite zakladajú hlavne na zhovievavých úvahách.
Člen kabinetu japonského ministra otroka-premiera Shinzo Abeho minulý týždeň kontaktoval White Dragon Society aby sa sťažoval na požiadavky Ameriky o peniaze, ktoré Trump vyslovil minulý týždeň počas návštevy Japonska " Japonsko už nemá viac peňazí, ktoré by mohli dať. "
Japonská vláda vytvorila „Môj číslový systém", ktorý každému obyvateľovi pridelil jedinečné číslo na vyňatie peniazí, ktoré boli skryté na viacerých bankových účtoch pod rôznymi názvami. Tým odhalili 1 bilion jenov, alebo 8,8 miliárd dolárov, odovzdané Amerike počas navštevy Trumpa, hovorí ten zdroj. To je veľa peňazí pre bežných ľudí (alebo vlády), ale ďaleko od toho čo americká spoločnosť potrebuje na to aby mohli pokračovať ako obvykle.

Saudskí Arabi, ktorí poslúchajú svojich pánov khazarov zrejme sa minulý týždeň pokúsili vytvoriť vojnový strach proti Iránu, ktorý sa snažia používať v márnej snahe o záchranu petrodolára spustením mánie apokalyptickej tretej svetovej vojny, ktorú si khazarkí fanatici ešte stále predstavujú.

Zdroje Pentagonu tvrdia, že Arabi leteli nejaké F15 do Cypru v "zúfalom pokuse, ktorý nikoho nedesí, pretože saudskí piloti sú bezcenní a pakistanskí a izraelskí piloti by neriskovali aby Ruskom boli blokovaní alebo zostrelení “.

Namiesto toho je teraz Saudská Arábia "pod tlakom, aby pustila uneseného [libanonského] premiéra [Saad] Haririho," povedali zdroje. Navyše, to zemetrasenie 13. novembra na hranici medzi Iránom a Irakom " zdanlivo ukazuje, že Irán by už mohol mať  jadrové bomby," hovoria zdroje. Mohol by to byť tiež tajný izraelský útok na Irán, špekulujú  egyptské zdroje.
V každom prípade obsahuje/zahŕňa saudská očista teraz tiež bývalého saudskoarabského veľvyslanca v USA a blízkeho spojenca Bush-rodiny Bandar ibn Sultan. Bandar a korunný princ MBS "môžu byť hlavnými svedkami toho, čo urobil Izrael 11. septembra," hovoria zdroje Pentagonu. Samozrejme povedie tá cesta do Izraela potom povedie k Rothschildovcom, ktorí sa ukrývajú vo svojom komplexe v meste Zug / Švajčiarsko.
V tejto chvíli sú ich operácie v USA vypnuté. Z tej fronty hlásia zdroje NSA, že vrchol/špička Clinton / Bush frontmanovi (a satanauctievajúci obchodník s dieťmi) Johnovi Podesta bolo zabránené utekať z USA s americkou stíhačkou a bol zatknutý. To rozpadanie jadra Clinton / Bush kabalov je teraz dokonca verejne viditeľné v korporátnych médiách vo forme správ novostí, že Podesta-spoločnosti boli zatvorené. Okrem toho Trump vydal minulý týždeň ďalších 13.213 neupravených súborov atentátu na Kennedyho.

https://www.archives.gov/research/jfk/2017-release
Khazari a nimi zotročené korporátne médiá stále lipnú na ilúzii, že osobitný zástupca Robert Mueller by mohol zatknúť Trumpa za "ruský zásah do volieb" ako súčasť širšieho vyšetrovania. Avšak zdroj Pentagonu tvrdí, že hoci Mueller bol zapojený do zakrývania útoku 11. septembra, napriek tomu "je Marine/námorníctvo“, ktorý prijíma príkazy od námorných generálov [John] Kelly-ho a [James] Mattisa ako perfektný špión pre rozobranie/rozpad Bush-izraelských kabalov. "
Tiež - ak si myslíte, že prezident Trump je na spúšti tak si prečítajte článok v nižšie uvedenom odkaze/linku, v ktorom náčelník generálneho štábu Bieleho domu generál John Kelly hovorí, že nečíta Trumpove tweety a jeho úlohou je zabezpečiť " aby Prezident bol zasvätený do toho, čo má robiť. "

http://time.com/5020743/donald-trump-john-kelly-tweets/


Zdroje Pentagonu hovoria, že testy US-núdzových prenosných systémov [emergency broadcast system] (EBS) boli vykonané aby občania mohli byť informovaní, a to aj v prípade, že khazarmi riadený Google a korporátne médiá aj naďalej klamú. Dúfajme, že zoznam osôb, ktoré majú byť zatknuté bude zahŕňať aj vrcholový manažment spoločnosti Google, Facebook atď. aby sa z internetu mohol opäť stať skutočný zdroj informácií.
Ako záverečná poznámka: Zdá sa, že v Číne sa stalo niečo divné. Minulý týždeň čínska vláda oznámila, že cudzincom bude dovolené môcť prevziať väčšinový podiel (51%) v čínskych finančných spoločnostiach.

http://www.reuters.com/article/us-china-investment/china-widens-foreign-access-to-its-giant-financial-sector-idUSKBN1DA12Q

Kým sa to povrchne zdá dobrý ťah tak „mudrci“ Japonska, Južnej Kórei a ďalších ázijských krajín poukazujú na to ako khazarskí špekulanti narobili skazu tým, že na začiatku ázijskej krízy v roku 1997 vymietli miestne finančné spoločnosti. Čínsky bytový trh je teraz v bubline, ktorá je oveľa horšia ako bola japonská. V prípade, že tá bublina praskne, ako to nutne hovorí zákon o finančnej gravitácii tak by sme mohli vidieť vprúdiť/vniknúť khazarské spoločnosti a vidieť ako prevezmú skrachovaného čínskeho veriteľa pre cent za dolár. To oznámenie vyvoláva otázku, či NSA mala pravdu keď povedala, že čínsky prezident Xi Jinping je agentom Rothschildovcov.
Nesmieme zabúdať, že khazarská vládna trieda bola zodpovedná za desiatky miliónov úmrtí od konca druhej svetovej vojny. Rôzne príslušné/kompetentné orgány, vrátane americkej armády dostali odovzdané nezvratné dôkazy, že khazari aktívne plánovali zabiť 90% svetovej populácie alebo 6,3 miliardy ľudí.

Tentokrát ich musíme natrvalo zastaviť. To znamená, že im musíme odobrať ich hlavný zdroj moci - ich kontrolu nad finančným systémom. To znamená, že BIS, Svetová banka, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Federálny rezervný výbor, Banka Japonska atď. musia byť vyňaté z ich kontroly. Oni nám neodovzdajú kľúče, takže na konci dňa sa budú potrebovať muži so zbraňami aby mohli robiť svoju prácu. Preto sú vojenské sily USA, Číny a Ruska najväčšou nádejou ľudstva.

 

 

Očistenie od khazarských gangstrov sa zintenzívňuje pokiaľ je Trump  v Ázii dobre zachovaný

 Fulford White Dragon Society 06.11.2017

Nemôže byť pochýb, že celosvetové prepláchanie khazarskej mafie zatýkaniami a očistkou v USA a v Saudskej Arábii teraz dosiahlo bod zvratu odkiaľ niet návratu.
Na Strednom východe, Irán viazaný pravidlami Hizbollah teraz účinne koná v Libanone, bol  po Saudskej Arábii účinne nútený odstúpiť bábkový premiér Saad Hariri. Jeho rezignácii nasledovalo očistenie od stoviek kniežat, generálov, náboženských vodcov a od iných ľudí de facto Saudského kráľa Muhammad bin Salman.

To očistenie bolo obzvlášť dôležité, pretože tým sa odstránil jeden z posledných zostávajúcich zdrojov peňazí a moci Bush-Clintonovej mafie. Mnoho princov boli homosexuálne prepojení s Bushovcami a ich top poručníkmi od doby keď študovali v Spojených štátoch - podľa priznania Kay Griggs, manželka člena „lebky a kostI“ spoločnosti a ďalšie.
https://www.youtube.com/watch?v=Dp_i1F-1lcA

Tuná ako zdroj z Pentagonu opísal rozvíjajúci sa zásah: "Saudská očista od vytvárajúcej hrôzy - Bush-Clinton frakcie, vrátane [brata Usáma bin Ládin] Bakr bin Ládin a anti-Trump [Princ] Al-Waleed bin Talal je načasovaná v súlade Paradise Papers Leak/únik, https://www.youtube.com/watch?v=Dp_i1F-1lcA

 Pentagonské zdroje opísali ten rozsiahly zásah: "Saudské prepustenie teroristickej frakcie Bush-Clintonovej fády - vrátane bratov Usáma bin Ládina Bakr bin Ládina a anti-Trumper [princ] Al-Waleed bin Talal - je načasované na únik do „Paradise Papers leak“,

https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/paradise-papers-leak-reveals-secrets-of-world-elites-hidden-wealth?CMP=Share_AndroidApp_New_Post

... zatknutie Tonyho Podesta a odovzdaním Hillary Clintonovej a John Podesta. "Tony Podesta je mocný lobista vo Washingtone, ktorého brat John bol manažér kampane Hillary Clintonovej (Rockefeller) a náčelník generálneho štábu Billa Clintona (Rockefeller). Al-Walid kúpil veľké majetkové podiele v spoločnosti Rockefeller Citibank.

Účinky týchto únikov, zatýkania a čistenia sa dejú v mnohých smeroch. Poškodenia, ďalšie zatýkanie a ďalšie vyčistenie sa budú určite cítiť a viditelné v najbližších dňoch, na Strednom východe, Japonsku, Európe a USA.
Ministerstvo obchodu Trump Wilbur Ross (dieťa) je už zapojený. Podobne aj kanadský veľkomajster Stephen Bronfman, ktorého rodina zbohatla predajom alkoholu Al Capone-ovi. Tieto názvy sú len špičkou ľadovca.
Začiatok očisty bol načasovaný tak, že zhodoval s Trumpovou návštevou do Ázie čím by bolo jednoduchšie pre ochranu Trumpa a jeho rodinu pred odvetou, hovoria Pentagon a CIA zdroje.
Avšak znamenie, že bitka je ďaleko od konca, dva autonómne varovania boli zaslané tomuto spisovateľovi minulý týždeň o Trumpovi. Jedna bola "zdrojom blízkym Severnej Kórei" a druhá bola veteránom CIA v Ázii. Zdroj spojený so Severnou Kóreou hovorí, že ak sa Trump vyhlási vojnu proti Severnej Kórei, "neopustí Áziu živý." Zdroj CIA povedal: "Počul som, že sa šepká do tieňov, že ho čakajú špeciálne prekvapenia vo Vietname a to nie je jeho stretnutie s Putinom. "
Z ázijského pohľadu vyčistenie princa Al-Walid je zaujímavé, pretože je kľúčovým hráčom v Saudskom 100 miliárd dolárov fonde syna Korean-Japonského magnáta Masayoshi. Syn je osoba, ktorá si kúpila Rockefellerovskú pevnosť Investment Group. Pevnosť vlastní spoločnosť Musashi Engineering, ktorá vyrába hlasovacie zariadenia, ktorými ukradli voľby pre otroka, predsedu vlády Shinza Abeho a jeho stranu.
CIA v Ázii hovorí o ňom: "Pokiaľ ide o Masayoshi Son – očakáva sa infarkt alebo rituálna samovražda - zo stresu samozrejme. Mohol by to byť vianočný alebo novoročný darček pre japonských ľudí. "
Zatiaľ však japonská politická otrocká inštitúcia, ktorá si uvedomuje, že jej prežitie je v stávke, sa pri návšteve tejto krajiny ťažko podieľa na podvádzaní Trumpa. Zdroje blízke cisárskej rodine hovoria, že
cisár vyznamenal Trumpa s dlhopisom v hodnote viac ako jeden bilión yenov (približne 9 biliónov dolárov), s láskavým dovolením Henryho Kissingera. To môže kúpiť trochu času pre spoločnosť Washington DC, ktorej prezidentom je Trump, ale pravdepodobne sa osud rozhodne vo Vietname, kde sa Trump stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a čínskym prezidentom Xi Jinpingom.
Zdroje Pentagonu veria, že Xi je v súčasnosti skutočným silným mužom v Číne a ponúkol nasledujúcu analýzu svojej postkongresnej pozície:

"Zdá sa, že predseda Xi je teraz najvyšším vodcom, bez určeného nástupcu a kontroly nad piatimi hlasmi vo Výbore pre politbyro (PBSC), pretože Han Zheng je jediný z frakcie Šanghaja alebo Jiangu a predseda vlády Li Keqiang pochádza z frakcie Hu. Ostatné štyri sú bezfarebné a verné Xi, aj keď prišli/presunuli sa pod Hu alebo Jiang. Zdá sa, že Wang Huning poskytuje kontinuitu, pretože pracoval pre Jiang a Hu. "
  Čínske spravodajské zdroje však tomuto spisovateľovi hovoria, že Xi Jinping bol vybraný ako vodca, pretože je tenký a vyzerá dobre na obrázkoch G20, ale on je vlastne len figúrkou pre spoločné rozhodovania výboru. Celková bilancia v stálej komisii politbyra je dva hlasy pre južnú Čínu (Guandong), dve pre strednú Čínu (Šanghaj) a tri pre Severnú a Vnútornú Čínu (Peking).

V každom prípade, nová čínska vláda je pripravená prijať opatrenia a v prípade, že svet má šťastie tak budú ignorovať khazarský Bluff - štart tretej svetovej vojny a ich zameranie sa na úpadok sveta, na unavenú firmu D. C. a zastrašova. Pozrime sa, čo sa deje vo Vietname 10. a 11. novembra a necháme prsty prekrížené.
Majitelia firmy jednosmernej - Predsedníctvo Federálneho rezervného systému - nemá už žiadnych khazarov - boli odstránení v radoch jej riaditeľov: Janet Yelen, Stan Fisher a teraz Goldman-man, nový New York Fed šéf je William Dudley. Nové riadenie Fedu, ktoré nie je khazarské ale systém, ktorý prevzal sa rozpadá, či sa mu páči, alebo nie.
V októbri, prvý mesiac potom čo korporátna vláda USA minula platobnú lehotu do 30. Septembra tak dlh americkej vlády vzrástol o 200 miliárd $ počas jedného mesiaca, zatiaľ čo 960,000 ľudí prišli o prácu. Tá istá vláda tvrdí, že dcérska spoločnosť v ich úplnom vlastníctve v Puerto Rico nemá elektrickú energiu kvôli hurikánu a nie preto, že nie je schopná zaplatiť účet za verejné služby. Medzitým akciový trh dosahuje novú výšku aj napriek zrútenému reálnemu hospodárstvu a to najmä vďaka nákupom vlastnej švajčiarskej centrálnej banky Rothschild.

http://www.zerohedge.com/news/2017-11-03/people-not-labor-force-soar-record-954-million-968000-drop-out-one-month

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-30/us-government-quietly-added-200-billion-national-debt-month-alone

http://www.zerohedge.com/news/2017-11-03/swiss-national-bank-now-owns-record-88-billion-us-stocks

Zdá sa tiež, že khazarom sa vyčerpávajú miesta, z ktorých môžu kradnúť zlato. Spomínate si, ako kanadská vláda v marci 2016 oznámila, že vyčerpávajú zlaté rezervy?
http://www.ctvnews.ca/business/canada-s-gold-reserve-sell-off-makes-sense-experts-1.2804492http://www.ctvnews.ca/business/canada-s-gold-reserve-sell-off-makes-sense-experts-1.2804492

Zdá sa, že odvtedy sa uchýlili k predaju falšovaného zlata, pričom sa domnievam, že mincovňa Kráľovskej kanadskej mincovne bola prichytená pri predaji falšovaného zlata. http://www.zerohedge.com/news/2017-10-30/could-be-huge-gold-bar-certified-royal-canadian-mint-exposed-fake

Nehovoriac o tom, že americký minister financií Steven Mnuchin z Fort Knox tweetnul 21. augusta, v deň zatmenia bol "šťastný, že zlato je v bezpečí," bez toho, že poskytnul uncu (nieto gram) ako dôkaz, že má pravdu.
Čím skôr štartuje americká armáda a spravodajské služby, americká vládna štruktúra nového, snáď s kanadskou pomocou, tým menej bude utrpenia a skončí.
V každom prípade Whiteheats budú pokračovať v očistení od vplyvu zberby khazarov v amerických vojenských a spravodajských agentúrach. Zdroj z Pentagonu tvrdí, že obvinenia bývalého manažéra kampane Trumpa, Paul Mama Forta, že sa nepodarilo zaregistrovať cudzieho agenta "by mohla byť nová normálna vec pre lobistov a židovské [khazarské] organizácie ako AIPAC (Americko-izraelský Výbor pre verejné otázky) ako neregistrovaní zahraniční zástupcovia. "
Dokonca aj očistenie od Hollywoodu sa stáva lavínou. Zdroj Pentagonu zhrnul situáciu: " "Harveywood sa stal Pedowoodom, keď Kevin Spacey bol vystavený ako pedofil a že tiež lietal s lietadlom Jeffa Epsteina," Lolita Express " spolu s Billom Clintonom. Spacey bol nútený priznať sa k svojej homosexualite (LGBT s lesnými, homosexuálnymi, bisexuálnymi a transgendermi s pedofilmi) aby tým zastavili Khazarskú normalizáciu homosexuálov, pedofilov a pederastov.', Zdroj pokračuje tým, že hovorí " Harvey Weinstein bol trestaný, rýchlo a zbesilo [takmer zúrivo] rovnako ako Netflix Spacey, ktorý odstrelil House of Cards/dom z kariet ', v CBS vyhodia khazarského herca Jeremy Pivena z televíznej drámy „Múdrosť davu“ alebo bude zamietnutá alebo zrušená a ďalší khazarský dravec-producent / režisér Brett Ratner stratil svoje zmluvy s Warner Brothers a bol vyhodený z ateliéru skvôi exuálnym napadnutiam. "

Podľa americkej námornej inteligencie skutočnou silou za očistením Hollywoodu bol NSA, ktorý ticho informoval obete pederastov o tom, že môžu poskytnúť dôkazy, ktoré dokazujú ich obvinenia voči ich mučiteľom.


Teraz, keďže Washington D.C., akademici a Hollywood sú zbavovaní kontroly satanských khazarských banditov predpokladáme, že lekárske a farmaceutické inštitúcie budú nasledujúci na zozname. Vysoko výkonná razia do sídla Americkej lekárskej asociácie s osobitným zameraním na informácie týkajúce sa rakoviny by bolo dobrým štartovacím miestom. Na tomto fronte chápeme, že Bill Gates už spieval ako kanárik s osobitnou starostlivosťou.

Je síce isté, že vojna proti genocídne/ľudí vraždiacmu, satana-uctievajúcemu Khazarskému chrobákovi ešte nie je u konca, ale už nie je možné poprieť, že strácajú/prehrávajú a sú odsúdení k zániku. Boli varovaní - "vzdať sa alebo zomrieť". Očakávame, že obe možnosti sa stanú čoraz častejšie pred koncom nočnej mory a že nasleduje oslobodenie ľudstva.

Fulford White Dragon Society 02.11.2017

 

Od jedného diváka. Zistili sme dve zaujímavé veci:

1. Priložený je kompletný zoznam plánovaných miest pre Antifa udalosť dňa 04.11.

2. To všetko sú domnienky a dedukcia založená na známych rozvrhoch, ale myslím si, že účelom je falošný vlajkový zámer "koronálne masové cvičenie ejekcie(vyhodenia?)" dňa 11/4.

Vzhľadom na to, že Trump sa bude v Japonsku tak by bolo logické aby to „cvičenie“ v priamom prenose a aby to mohlo slúžiť ako vražedná zbraň v komplote zavraždenia Donalda Trumpa.  Tá akcia by bola možná bez odborných znalostí elektronickej Forezného/súdneho výskumu a ľahko by sa mohlo ututlať ako „nešťastný pád lietadla“. Vedúcim toho sprisahania atentátu je s najväčšou pravdepodobnosťou Barack Obama.
Mohla by táto udalosť vysvetliť prečo sa pozorujú neobvyklé pohyby ozbrojených síl OSN, ktoré boli hlásené celoštátne?

From a viewer.  Found two things of interest:

1. Attached is a complete list of planned locations for the 11/4 Antifa Event.

2. This is all conjecture and deductions based on known timetables, but I think I may have figured out the false flag purpose of the “coronal mass ejection drill” on 11/4.

Given that Trump’s going to be in Japan on 11/5, it would be logical for him to be airborne on 11/4.  That “drill” would go live, being used as a murder weapon in a plot to assassinate Donald Trump.  The plot would be easy to cover up without expertise in electronic forensics as an “unfortunate plane crash.”  The mastermind of this assassination is most likely Barack Obama.

Would this event explain the unusual UN troop sightings being reported country-wide?

Zoznam/dôraz na veľké mestá:

 

Rozhovor Benjamina Fulforda s Winstrom Shroutom a Cobrou

Fulford White Dragon Society 01.11.2017

Pokračujúc v sérii rozhovorov finančnej RoundTable (okrúhly stôl) o zjednotení svetla, Winston Shrout, COBRA a Benjamin Fulford sa zúčastňujú diskusie o odstavení peňažnej meny a vzostupu ľudstva pomocou prechodu/zmeny svetového finančného systému. Okrem toho sa hovorí o tom kto sú hlavní aktivisti a aké procesy musia urobiť aby planéta viedla/vstúpila do prosperity a vyššieho vedomia ľudstva. Medzi témy patria Crypto-Currencies/meny, prechod na nový USA-Treasury Note a účty dedičstva, prekážky v procese a čo sa musí urobiť na to aby tie prekážky boli odstránené na to aby ľudstvo mohlo vzostúpiť podľa božského uzákonenia, príkazu.

 https://thegoldfishreport.wordpress.com/2017/10/30/the-goldfish-report-no-150-financial-roundtable-with-cobra-benjamin-fulford-winston-shrout/

Je Donald Trump príliš vystrašený, že pomenoval George Busha sr. a P2-slobodomurárov ako Kennedyho vraha?
Benjamin Fulford White Dragon Society 30.10.2017

USA-Corporation prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že uvoľní všetky záznamy vzťahujúce sa k atentátu na prezidenta Johna F. Kennedyho, "okrem mena a adresy každá osoba uvedená ešte stále žije." Inými slovami, zdá sa, že má príliš veľký strach spomenúť zapojenie George Busha-otca (Scherf, Pecce) a Vatikán P2 Freemason-lóžu fašistov - New World Order frakcie.
Pentagon však hovorí, "Trump svalnatá CIA, Mossad, FBI a Bush kľučka, aby prepustili všetky súbory JFK, pretože [vtedajší Izraelský premiér] Ben Gurion chcel aby JFK bol mŕtvy a tí istí páchatelia sú zodpovední aj za 9/11 . "
Sú to ľudia, ktorí majú za cieľ vytvoriť svetovú fašistickú vládu riadenú členmi európskych kráľovských rodín, ktoré pochádzajú od  Caesara a kráľa Dávida, ako sa zistilo kriminalistickým výskumom v priebehu mnohých rokov. Tento výskum zahŕňa stretnutia okrem iného s mnohými členmi tejto rodinnej skupiny a to nás viedlo k záveru, že sú skutočnými potomkami "sionských najstarších mudrcov."
Vďaka priznaniu Benjamina Freedmana ...

http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm
a iných, ktorí  hovoria: John F. Kenedy si všimol ich plán na započatie 3. Svetovej vojny, vyhubenie 90% ľudstva a zo zbytku spraviť otrokov.
Sionistom sa to skoro podarilo dosiahnuť, to by vyvolalo all-out jadrovú vojnu počas kubánskej raketovej krízy. Z toho dôvodu sa Kennedy rozhodol odobrať im hlavný zdroj energie - schopnosť vytvárať peniaze zo vzduchu.
George Bush Sr. (ktorého skutočné priezvisko siaha cez Sherf a Pearce - rímske  šľachtické rímske meno Pecce) a sionisti zavraždili Kennedyho aby sa zabránilo znárodnenie Federal Reserve Board (Banky).
Títo ľudia ešte stále kontrolujú vytvorenie amerických dolárov, eura a japonského jenu z tenkého vzduchu. Ich hlavným nástrojom moci v Spojených Štátoch Amerických je dnes Bush / Clinton / Rockefellerská sionistická federálna rezervná rada.
Veľmi zaujímavým príkladom toho ako títo gangstri distribujú svoje fiatové peniaze je možné vidieť v článku na nižšie uvedenom odkaze, ktorý ukazuje, ako nárast cien akcií spoločnosti Amazon zodpovedá nárastu peňažnej tlače Centrálnej banky a pohybuje sa opačným smerom k skutočným výsledkom Amazonu. Je nepochybné, že Jeff Bezos je teraz "najbohatším človekom na svete", pretože bol vybraný ako hlavný distribútor fiatových peňazí.

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-27/amazon

Forenzný výskum ukázal, že väčšina (ak nie všetky) veľké kótované spoločnosti sú ovládané prostredníctvom hedžových fondov ako Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity atď. Tou rodinnou skupinou, ktorá je teraz známa mnohým ako Khazarská.
V Japonsku tento spisovateľ identifikoval podrobnosti, ktoré používala khazárská mafia a to vďaka svedectvu vrahov, ktorých tam predtým používali . Títo ľudia teraz zaniknú jeden po druhom, pretože ich bývalí záchranári sa už na nich neobrátia, hovoria tí vrahovia.
Quisling politik Seiji Maehara zohral kľúčovú úlohu v nedávnej krádeži japonských volieb zo strany khazarských mafiánov pod vedením agentúry Rothschilda, Michael Greenberg a bratranec Barbary Bush - Richarda Armitage. Maehara je synom severokórejského agenta Son Tae Chuk-a, tiež známeho ako Daisaku Ikeda. Ikeda už roky je absolútnym vládcom budhistickej laickej skupiny Soka Gakkai a riaditeľ politickej strany Komeito, ktorej podvedení členovia sú rozhodujúce prvky pre udržanie Khazarskej kontroly nad Japonskom. Ikeda je už niekoľko rokov vo vegetatívnom stave (pravdepodobne mŕtvy), takže Maehara je teraz naozaj zodpovedný; hoci údajne patrí do iného politického zoskupenia. Spoločnosti White Dragon Society (WDS) v Japonsku hovoria, že Maehara pravidelne prichádza do amerického veľvyslanectva v Tokiu a nikdy sa od neho nevyžaduje, aby sa preukazoval.

Khazari ukradli japonské voľby, pretože Strana nádeje pod vedením Koika Yurika plánovala znárodniť Bank of Japan, povedali zdroje blízke japonskému cisárovi.
Keďže americký prezident Donald Trump naplánoval návštevu Japonska v dňoch 5. až 7. Novembra tak stredisko pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS, zamestnávateľ spoločnosti Greenberg a Armitage) usporiadali minulý týždeň v Tokiu veľké stretnutie aby diskutovali o tom aký program predložia Trumpovi ,

Pred týmto zhromaždením poslal CSIS špičkového agenta, ktorý sa stretol s predstaviteľom spoločnosti White Dragon Society. Na tomto stretnutí zástupca CSIS, ktorý osobne neschválil Armitage, povedal, že bol poslaný filipínskym prezidentom Rodrigo Duterte ...
tajomný Dr. Michael Van de Meer, a.k.a. Dr. Michael Meiring, ktorý stratil svoje dve nohy bombou v Davao / Filipíny, keď tam bol starostom Duterte. Jeho zástupca povedal, že Van de Meer verí, že bomba bola položená Duterte-om, ktorý verí, že pracuje pre Georgea Busha Sr. Zástupca CSIS odpovedal tým, že povedal, že Duterte poprel akúkoľvek účasť na uvádzaní bomby.
Na otázku, čo Van de Meer robí na Filipínach, mu bolo povedané, že hľadá zlato. Van de Meer predstavoval to čo nazval "rodinou" a potreboval zlato na zabránenie bankrotu. "Rodina", na ktorú sa odvolal, nebol nikto iný ako ľudia, ktorí tvrdia, že ich rodokrvnosť pochádza od kráľa Davida - i. khazarský chrobák.
Aby ste pochopili zúfalú situáciu, ktorej teraz čelia khazarskí šľachtici tak pozrite sa na graf svetových dlhov v nižšie uvedenom odkazu.
http://www.zerohedge.com/news/2017-10-28/visualizing-63-trillion-world-debt
To ukazuje, že krajiny G7 ovládané Chazarmi majú 64% svetového dlhu. Japonsko a samotná americká spoločnosť majú 51k Khazari už nemajú.
Khazari si kúpili čas v roku 2001 demoláciou Svetového obchodného centra a inváziou do Iraku, aby tam ukradli ropu a mohli splatiť tým svoje dlhy.
Teraz khazarskí sionisti zúfalo snažia dostať sa z dlhov spustením incidentu Armagedon pomocou Severnej Kórei, takže kradnutie japonských volieb bolo pre nich veľmi dôležité.

Preto je rozhodujúce aby Donald Trump neklesol/neuveril falošný khazar -"North Korean Threat/ohrozenie"-príbeh keď príde do Ázie budúci týždeň. Donald Trump už bol oklamaný príbehom "severokórejských obetí únosu". Napríklad khazar zberba/svorka prináša príbeh, že 13-ročný Megumi Yokota bola unesená Severnou Kóreou a pravidelne predvádzajú jej rodičov v televízi, prelievajúcich slzy nad ich "chýbajúce dcéru." Po pravde povedané, Megumi, matka severokórejského diktátora Kim Jong-un a jej rodičia majú pravidelné tajné schôdzky s ňou a jej vnuk Kim Jong Un je v Moskve a Ulánbátare / a u tretích osôb Rothschild-rodiny, podľa Mongolsko, japonskej vojenskej rozviedky.
Japonský bábkový režim, hneď potom ako ukradli voľby, začal poslušne kričať, hlásiť  "severokórejskú hrozbu", ako to nariadili ich khazarskí otrokári. Yamaguchi gumi assassin "Pán K "minulý týždeň povedal, autorovi tohto článku, že jeho predpoveď o prírodných katastrofách v Japonsku v čase okolo volieb asi vychádza z khazarskej hrozby  - použivánie zbraní zemetrasenia aby si zaistili
podriadenosť Japonska a riadili sa ich pravidlami. To bolo jasne pánovi K. že zbrane zemetrasenia sú obojsmerné a to 100 metrové cunami by ohrozilo východného pobrežie USA a južnú Európu v dôsledku náhleho roja zemetrasenia v Las Palmas (jeden z Kanárskych ostrovov v Atlantickom oceáne) čo by ohrozilo aj južnú Európu. To bol skutočný dôvod, prečo Khazari odstúpili od používania ich zbrane zemetrasenia.

Tak dlho, ako je situácia v Severnej Kórei pod kontrolou tak svet tentoraz veľmi reálnu príležitosť/šancu raz navždy zahnať do konkurzu týchto Khazarských zločincov. Ako znamenie toho, že by sa to mohlo stať si všimol zdroj WDS v Kanade, že "v najbližších ôsmich dňoch iste budú stretnutia v Kanade, Európe, Japonsku, Amerike a centrálnej banky Spojeného Kráľovstva. Niečo sa určite deje. "To by mohol byť koniec fiatového bankovníctva, čo je nevyhnutné. Keď sa to presne stane, uvidíme.

V každom prípade končí kontrola Khazarskej šľachty na Blízkom východe a tým aj petrodolárne zrútenie. V Iraku, bol "zbavený moci zástupca Mossad Massoud Barzani, keď sa kurdskí ľudia obrátili proti nemu ako služobníka Izraela," poznamenal zdroj Pentagonu. Rusko teraz prevzalo kontrolu nad kurdskými plynovodmi do Stredozemného mora a to by mohlo odstrániť Izrael.

Khazar-otrokárský stáť Saudská Arábia teraz zúfalo snaží ukázať miernu tvár a hľadá investorov pre ich olej/petro-peniaze lebo prívod energie stále ubúda. Ale predtým ako sa Saudovia naučia sami pracovať a prestanú sa spoliehať na cudzích tak nebude veľký záujem  o ich plány.

Aj v USA pokračuje očistenie od khazarov. Mohli ste vidieť posledný týždeň keď Donald Trump a Steven Bannon posilnili ich zovretím republikánsku stranu a exodusom/odstupom anti-Trump Senatorov Bob Corkery-ho, Jeff Flake a Luthera Strange je prekvapujúce, ktorí boli podporovaní  väčšinovým vodcom amerického Senátu Mitch McConnell-om a úradm GOP [Veľká stará strana].

Podobne pokračuje aj vyčistenie Khazar-korporátnych médií, minulý týždeň od Marka Halperin, ten bol vyhodený z Washingtonského NBC Office na základe obvinenia zo sexuálneho obťažovania. Tam bude toho oveľa viac keď Hollywood a konglomerátne mediálne podniky budú stiahnuté z neustálej kontroly khazarov - sľubuje Pentagon a spravodajské zdroje.

Zdroje z Pentagonu majú aj nasledujúce pripomienky k novej vláde v Číne: "[Antikorruptionszar] Wang Qishan si urobil veľa nepriateľov a môže byť stiahnutý zo Stáleho výboru politbyra, takže nový muž môže byť Zhao Lei Xi v boji proti korupcii, ale je to človek financií a spiatočný kanál pre Trumpa, pretože vlastní veľa tovaru v USA. "

Nový stály výbor čínskeho politbyra má dvoch zástupcov skupiny Šanghaji Ťiang Ce-mina, dve skupiny Guangdong Hu Jintao a tri zo severnej skupiny Xi Jinpinga. To znamená, že najmenej dve hlavné mocenské centrá musia podpísať každé dôležité rozhodnutie a žiadna jednotlivá skupina nemôže vykonávať diktátorskú kontrolu.

Táto čínska skupina bude diskutovať o tom ako môže byť zlepšená správa/spravovanie na svete spolu s ruskou pravoslávnou kresťanskou mocou, ktorej symbolom je prezident Putin a americká národná Stratokratia (vojenská vláda), symbolizovaná Trumpom. Ak bude mať svet šťastie tak veľa z veľkých a dobrých rozhodnutí sa uskutoční počas návštevy spoločnosti Trump v Ázii od 3. do 14. dňa. Stretnutie je v novembri.

 

Núdzové upozornenie

Benjamin Fulford White Dragon Society - 2017-10-27

Vrah a obchodník s drogami Richard Armitage a zločinec Michael Green(berg) budú v piatok 27. októbra 2017 v hoteli Teikoku v Tokiu v Japonsku od 8:30 do 13:15.

 http://www.nikkei-events.jp/csis/

Richard Armitage bol podľa mojich zdrojov je zodpovedný za vraždu a mučenie japonských premiérov. On tiež bol pomenovaný CIA a ďalšie zdrojmi ako obchodník s drogami a zradca, ktorý významne prispel k americkej strate/prehre vo vojne vo Vietname. Na podujatí bude mať nepriestrelnú vestu pretože s jeho zločinmi si vytvoril mnoho nepriateľov.

Michael Green povedal japonským gangstrom, že bol závislý na amfetamín, že bije ženu a zaplatil im, aby ma zabili podľa týchto gangstrov. Zamestnáva japonských gangsterov na to aby terorizovali japonské politické a finančné zariadenia.

Títo muži pripravili krádež japonských volieb, ktoré sa uskutočnili 22. októbra 2017 a teraz ich bábky ako Shinzo Abe volajú po vojne so Severnou Kóreou podľa programu svojich sionistických majstrov.

Správa pre admirála Harryho Harrisa: Ak vojenská polícia nestačí na to aby ste zatkli týchto zradcov a zločincov tak vy sám budete nakoniec čeliť vojnovému súdu a uväzneniu za zanedbanie povinnosti.

Títo muži musia byť zatknutí a ak odolajú zatknutiu tak sa musí použiť všetka potrebná sila. Zatknutie týchto mužov by mohlo byť zmenou hry, ktoré konečne oslobodzuje ľudstvo pred khazarským terorom.

Ponúkame odmenu 1 tonu zlata dodanej v Hongkongu za zatknutie týchto zločincov.

Minulí prezidenti zbankrotovanej US Corporácie idú na "Beg-athon" (beh za peniazmi) pre Godfather – (Boh-otca) Busha

Benjamin Fulford 23Oktober 2017

Tramp pomaly ale neúprosne zatvára khazarský klan Bush / Clinton (Scherf / Rockefeller) a ich tlačovú agentúru Federal Reserve Board. Viaceré právne vyšetrovania, masové zatýkania mladých khazarských mafiánov a verejné zverejnenia sú teraz súčasťou pravidelného verejného diskurzu a nielen na blogoch, ktoré boli predtým označené za "sprisahané" stránky.

Zaujímavým znakom zúfalstva khazarov bolo predstavenie George Busha Seniora predstavujúceho sa so štyrmi bývalými prezidentmi americkej korporácie (okrem Donalda Trumpa) ako súčasť "beg-athonu" (Beg-athon – opakované prosby obzvlášť o peniaze https://en.wiktionary.org/wiki/begathon)

http://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/356605-photo-of-lady-gaga-and-five-former-presidents-goes-viral

Po prvé si musíme všimnúť, že počítačová grafika jeho telo zdvojnásobí - ťažko vedieť, či sa táto udalosť skutočne konala. Napríklad viaceré zdroje povedali tomuto spisovateľovi, že Bill Clinton (Rockefeller) začiatkom tohto roka zomrel na AIDS.

Napriek tomu, za predpokladu, že táto udalosť sa skutočne uskutočnila, tak o tom povedal jeden starší zdroj CIA v Texase: "Beg-athon v Texase je čistá BS. Všimnite si, že peniaze prechádzajú cez George H. W. Bush (Scherf) nadáciu. Scamming/hrabú peniaze akýmkoľvek spôsobom, ako možné a kde to dokážu získať (podvodom). Khazarská mafia musí byť veľmi zúfalá. "

Príčiny ich zúfalstva v posledných týždňoch doslova snežia. Možno najviac smrtelné boli pretrvávajúce zverejnenia o genocídach khazarov. Začalo to s uverejnením dokumentov, ktoré dokazujú, že vláda USA sa podieľala na vražde viac ako 500 000 indonézanov v polovici šesťdesiatych rokov. https://www.commondreams.org/news/2017/10/18/documents-reveal-active-us-support-indonesian-mass-killings-1960s

Texaský zdroj CIA pripúšťa: "Odstúpili/odstránili sme [indonézskeho prezidenta] Sukarna od moci a postavili sme do moci Soeharta." Ľutuje, že bol súčasťou tej operácie. Jeho ospravedlnenie: len robil to čo mu bolo nariadené jeho šéfom v Langley.

Prezident Donald Trump sľúbil ďalšie zverejnenie v nasledujúcom tweet s tým, že "s výhradou získania ďalších informácií povolím, ako prezident, dlho blokované a klasifikované súbory JFK, ktoré sa majú otvoriť."

Tri samostatné/nezávislé zdroje - jeden NSA, jeden Pentagon a jeden CIA - všetci povedali, že neverili, že Trump by uvoľnil skutočnú pravdu o atentáte na Kennedyho.

Jeden starší zdroj Pentagonu, ktorý bol v minulosti dôsledne spoľahlivý uviedol, že "vydanie súborov JFK  môže zahŕňať Busha seniora, Mossad, CIA a hlboký štát a môže byť predohrou k výpisu informácií o 9 /11 (11.sept.2001), o potláčanej technológii, tajnom vesmírnom programe a ďalšie zverejnenia pred masovým zatýkaním. "

Dlhodobí čitatelia tohto blogu už vedia, že JFK bol zavraždený, pretože sa pokúsil získať kontrolu nad vydávaním amerických dolárov krytých zlatom poskytnutého spoločnosťou Sukarno a tým prevziať kontrolu nad súkromným Federálnym rezervným výborom (FRB-Federal Reserv Bank).

Pentagonské zdroje hovoria, že "khazarská kontrola nad FRB je kaput/zničená keďže guvernér Fedu Jerome (Jay) Powell môže byť vybraný ako ďalší predstaviteľ FRB, porazil troch židov Gary Cohna, Janet Yellen a Kevina Warsh, ktorý je zanietený miliardár a 9/11-sprisahanec a izraelský majetok Ron Lauder .... Stanfordský ekonóm John Taylor môže byť tiež menovaný do funkcie FRB ako viceprezident alebo guvernér. "

Zdroj pokračuje tak, že: "Keď dôjde ku globálnemu vynulovaniu/reštartovaniu meny, tak FRB môže byť vložený do oddelenia ministerstva financií Spojených Štátov Amerických a vydávať americké peniaze (USN) podporené zlatom.

Texaský zdroj CIA, ktorý tvrdí, že nenávidí Busha seniora ale zdá sa, že je s ním úzko spätý a tvrdí, že vláda khazarskej mafie je pripravená pomstiť sa drastickými opatreniami, varujúc, že "celý internet má inštalované zadné dvere a khazarská mafia môže a bude ….. a vytiahne zástrčku ako záverečný akt. Bingo; všetky finančné počítačové finančné záznamy na celom svete by zmizli. Oops, pardon, boli to moslimovia, Severná Kórea, Rusko, Irán, alebo snáď tiež Goblin kto to urobil (?) ... Ktorá príchuť mesiaca len zapadá do ich programu.

Cieľový zdroj CIA v Ázii súhlasí a poznamenáva:

"Chcú nechať systém havarovať. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude vyvolané zrútením amerického akciového trhu, po ktorom nasleduje burza v Tokiu. Prečo si myslíte, že takmer každý deň dosiahnu nové vrcholy? Úprava Dow o 50% by vymazala aspoň 10-12 biliónov dolárov. Pridajte k tomu Tokio a zvíši sa to o ďalších $ 5-7 biliónov. To by stačilo na to, aby finančný systém bol donútený na kolená, a tieto dva trhy, ktoré sú ako siamské dvojičky začnú domino efekt, ktorý by ovplyvnil akciové trhy sveta. Európa by takmer okamžite nasledovala. "

Tento zdroj tiež mal nasledujúce varovanie o kryptických menách:

"Ako vieme obaja skutoční tvorcovia spoločnosti Bitcoin (nie údajný vynálezca japonskej informatiky Satoshi Nakamoto) od začiatku vbudovali do systému zadné dvere. Keď príde čas tak vyprázdnia všetky peňaženkové vrecká Bitcoinu a zmiznú s viac ako 100 miliardami, čo je súčasná hodnota Bitcoinu. Možno to bude oveľa viac, najmä ak rozdrvia/haknú zvyšok blokov. Kto je za oponou a ťahá vlákna - skutočný čarodejník z Oz? Tá istá skupina (rôzne znaky), ktorá vytvorila internet tak aby citlivé dáta mohli byť nepozorovane/neodhalitelne odoslané prostredníctvom kybernetického priestoru od základne k základni, rýchlo a ticho. "

Tieto hrozby na vytvorenie chaosu na internete sú tiež definitívne spojené so skutočnosťou, že Trump privolak protimonopolného právnika Josepha Simons do protimonopolného úradu. To viedlo k špekuláciám, že Khazarské pevnosti ako Google a Facebook môžu byť znárodnené a / alebo rozdrvené.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-19/trump-picks-lawyer-simons-to-lead-ftc-amid-equifax-breach-probe

Jasným signálom, že finančný systém kontrolovaný khazarmi je podvodom, bolo zverejnenie deficitu americkej vlády vo výške 666 miliárd dolárov vo fiškálnom roku 2017. Skutočný deficit na tento rok bol bližšie k 1 biliónu dolárov, ale povedal, že je to satanský 666 miliárd amerických dolárov bol ich spôsob, ako vyslaťť vták do sveta. Sú v konkurze, takže nezáleží na tom aké čísla vydávajú.

https://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/gop-congress-presides-over-highest-spending-obamas-stimulus
https://www.wsj.com/articles/u-s-ran-666-billion-deficit-in-fiscal-2017-sixth-highest-on-record-treasury-says-1508522722

To môže vysvetľovať, prečo toľko ultra-boháči sveta si kúpili fyzické zlato, umenie, drahé kamene, a všetko ostatné, čo je hmatateľné, cenné a prenosné, takže to môžu ťahať do úkrytov, ktoré boli postavené v odľahlých miestach. Ak si myslia, že sa môžu schovať niekde na tejto planéte tak sú naivní. Ich najlepšou možnosťou je odovzdať sa a dúfať na mier a zmierenie.

V každom prípade sa číňania, rusí a iní už pripravili na scenár kolapsu západného finančného systému s ich medzinárodným platobným systémom CIPS. Inými slovami, asi mierne prekonajú tú finančnú búrku.

Na západe, tam bude potreba hotovosti, účtovné knihy z papiera a dodávky do obchodov, benzínu a ďalšie nevyhnutné veci až do reštatovania finančného systému mínus/bez khazarov. Písomné dokumenty a nároky, fyzické podiely a iné finančné dokumenty budú potom použité ako vkladu v náhradenej novej z realite. Dlh nebudú investíciou v novom systéme (zmiznú).

Tieto hrozby vypnútia finančného systému, pritiahli za sebou nádych zúfalstva o a odrážajú v zrkadle trvalé a nezastaviteľné odbúravanie khazarskej mafie na toľkých frontoch, a to najmä v Spojených štátoch.

Vyšetrovania toho prečo Clintonovci predali 20% zásob US-uránu do Ruska čo vyzerá ako vyrovnanie za dary, to je front, na ktorom khazari veľmi prehrajú. Spolupráca/spiknutie bývalého šéfa FBI Jamesa Comey na ochranu Hillary Clintonovej je ďalšia vec.

Americká armáda dobieha aj ľudí, ktorí masaker v Las Vegas previedli. Japonské zdroje spojené s americkou armádou tvrdia, že G4S, jedna britská bezpečnostná organizácia so 600 000 zamestnancami, bola všade "po celom Las Vegas" a títo typy boli zapojení:

 http://crisiscast.com/media-crisis-management.

Toto vyšetrovanie povedie k pobočke khazarskej mafie v Chicagu a odtiaľ do Talianska.

Vyšetrovanie Harvey Weinsteina (HW) bude zároveň hlavným koncom khazarskej kontroly nad Hollywoodom. Tu je to, čo Pentagonské zdroje museli povedať:

"The Hollywood dráma" " Revenge of gojimu " (Hollywoodská dráma "Pomsta gojimu" je senzácia, bol HW vylúčený ako člen nielen z Motion Picture Academy, ale aj ztelevíznej akadémie, Producers Guild of America a riaditelia Guild of America a Harvard University, boli nútený od neho vziať späť medaily/diplomy. "

Okrem toho bolo na celom svete zatknutých tisíce pedofilov a zatknutí poukázali na viac vedúcich pedofilov a satanistov. V Hollywoode FBI zatklo 120 obchodníkov s ľuďmi a zachránili 84 pohlavne zneužívaných mladých. V Brazílii bolo 108 ľudí zadržaných v najväčšom stretnutí Latinskej Ameriky proti pedofilom.

Podľa zdrojov Pentagonu FBI vyšetruje pripojenie HW k pedofílii a k agentovi Mossadu Jeff Epsteinovi. Epstein-vyšetrenie neúprosne vedie v smere likes Billa Clintona a bývalému britskému premiérovi Tony Blairovi, lebo detské obete sa teraz cítia dostatočne istí na to aby vymenovali svojich mučiteľov.

Medzitým zažil, utrpel národ Izraelu pod vládou zberby/svorky khazarov veľkú porážku keď Rusi a Iránci prevzali ropné polia v Kurdistane, čo bol jeden z hlavných zdrojov príjmu toho národa. Viac príde.

Najnovší národ v Európe - Česká republika -  ktorý sa sám dištancoval od EÚ-fašistov (po Spojenom kráľovstve, Maďarsku, Poľsku a ďalšie) tým, že za premiéra zvolili ako premiéra trumpského nacionalista miliardára Andreja Babiša.

V Japonsku sa však sily Khazarskej svorky, ktorá je vedená bratrancom Barbary Bush, Richardom Armitage, ktorý konštruuje/buduje to, čo Japonská party Independence-nezávislosti a ďalšie nazývajú sfalošované voľby aby udržali pri moci svoju bábku Šinzo Abe-ho.

To je to, čo o ňom hovorí ázijský zdroj CIA: "Richard Armitage je určite pravou rukou Bush-seniora. Tento typ je spätne zapojený od doby Vietnamu. Jeho špecializácia: pašovanie drog a zbraní a pre zmenu trochou obchodovania s ľuďmi. Bol tiež zároveň asistentom ministra obrany. Mnoho neregistrovaného Au/zlata bolo presunuté počas jeho funkčného obdobia v Pentagone. "Iné zdroje povedali tomuto spisovateľovi v minulosti, že zrada Armitagea je jedným z hlavných dôvodov, že USA prehrali vietnamskú vojnu.

 

Takže keď sa zatkne Armitagov šéf Bush-senior tak aj Armitage a jeho sieť nadšencov budú mať spravodlivosť.

Medzitým, keďže Západ je zapojený do vyčistenia gangstrov, ktorí obsadili najvyššiu úroveň moci tak Čína medzitým postupuje zhora na nové výšky. Na svojom päťrokovom kongrese, ktorý sa práve koná vyvíjajú presný spôsob akým sa ich sny stanú skutočnosťou pre budúcnosť svojej krajiny. Vyzerá to tak, že nielen o päť rokov, ale o 10, 20 a 30 rokov do budúcnosti.

 

Ak Západ nechce zostať pozadu tak musí rýchlo dokončiť čistenie korupcie a poponáhlať sa aby opäť začali/naštartovali svoj finančný a politický systém.

begathon

beg + -athon begathon (plural begathons) (slang, derogatory) A fundraising drive that actively solicits donations, especially one to support a public - beg + -thon begathon (plural begathons) (slang, hanlivý) Získavanie finančných prostriedkov, ktoré aktívne vyzýva na darovanie, najmä na/z podporu verejnosti

 

 

Vrcholové stretnutie medzi Donaldom Trumpom a Kimom Jong Un - ako vyjednávaný pokus khazarskej mafie začať vojnu
16. Oktober 2017 Benjamin Fulford 

- White Dragon Society

Vláda Khazarskej mafie udržiavaná u moci vraždením, vydieraním, podplácaním a reklamou je demontovaná systematickým spôsobom, ktorý už nemôže byť odopieraný. Títo fanatici, ktorí chcú prinútiť ľudské dejiny na cestu ničenia založené na starovekých kníhách zlyhali opäť v nedávnej snahe začať 3. svetovú vojnu. To sa prejavilo v Severnej Kórei, v Kurdistane a v Iráne a ich stále zúfalé gambits sú kontrolované na každom rohu.

V prípade Iránu,  USA Prezident Donald Trump bol vydieraný do ohrozenia aby sa zriekol „Nuclear-obchodu“ s Iránom lebo čelí opozícii z armády, rovnako ako top spojencom, to všetko čo Trump mohol urobiť bolo upokojiť khazarov agresívnou rétorikou. Trumpova rétorika neplní dohody vedúcich predstaviteľov USA, spojencov Spojeného kráľovstva, Nemecka a Francúzska, ktoré odporujú tvrdeniu spoločnosti Trump, že Irán porušuje jadernú dohodu.

Vyjadrenie čiastočne čítané hovorí, že dohoda "bola jednomyseľne schválená Bezpečnostnou radou OSN v rezolúcii 2231. Medzinárodné agentúry pre atómovú energiu cez dlhodobé overovania a monitorovací program opakovane potvrdili, že Irán dodržiaval JCPoA." https://www.gov.uk/government/news/declaration-by-the-heads-of-state-and-government-of-france-germany-and-the-united-kingdom

Inými slovami, povedali Trumpovi aby nezačal vojnu založenú na klamstvách. To je niečo, čo som nikdy nevidel v mnohých rokoch sledovania diplomatických vyhlásení.

V skutočnosti jediná krajina, ktorá podporovala odpornú rétoriku Trumpa, bol neúnosný khazarský otrocký štát Saudi Arábia. V každom prípade vládcovia Saudskej Arábie sú satanskí a  strácajú hlavného ochránca pretože aj izraelská polícia sa približuje k satanskému pseudo-židovskému izraelskému vodcovi Benjamin Netanjahu.

Pokusy Khazarov použiť Severnú Kóreu na začatie 3 Svetovej vojny tiež zlyhávajú. Minulý týždeň dvaja starší japonskí politici urobili tajnú návštevu Severnej Kórey aby v priebehu stretnutia na najvyššej úrovni medzi Donald Trump a severokórejským diktátorom Kim Yong Un aby rokovali o období keď Trump navštívi Áziu v novembri, podľa zdroja blízkeho japonskej cisárskej rodiny.

Toto stretnutie, ak sa uskutoční (konečné rozhodnutie prebieha), pravdepodobne pripraví pôdu pre mierovú dohodu ako aj znovuzjednotenie Kórejského polostrova. Avšak oveľa väčšie oznámenie než to môže byť aj v príprave. Podľa vedúcich zdrojov z Pentagonu a Azijskej tajnej spoločnosti sa na najvyššej úrovni rozhoduje o vytvorení de facto svetovej vlády. To by nebol plán khazárov pre totalitný nový svetový poriadok, ktorý by kontrolovali khazárskí banditi. Namiesto toho by to znamenalo demokratickú transformáciu existujúcej medzinárodnej architektúry aby bol uskutočnený svetový mier a prosperita po prvýkrát možné v ľudských dejinách.
Henry Kissinger sa rozhodne zapája do týchto diskusií s nejakou vysokou úlohou, keď tajne prechádza medzi Čínou, Spojenými štátmi a inde, súhlasí viacero zdrojov. Minulý týždeň Biely dom vydal tlačovú správu po stretnutí Kissingera s Trumpom po tretíkrát, odkedy bol zvolený tento prezident. Číta sa v častiach (v zvyčajne zväčšenej próze) takto: "Som tu v čase, keď je skvelá príležitosť stavať konštruktívny, pokojný svetový poriadok. Prezident pokračuje na výlete do Ázie, čo podľa môjho názoru významne prispeje k pokroku a mieru a prosperite. " 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/10/10/remarks-president-trump-meeting-dr-henry-kissinger

Potvrdli ázijské tajnej spoločnosti:  čínska vláda  tiež prerokuje nový svetový systém na svojom veľkom kongrese, ktorý sa koná každých päť rokov a má byť v stredu.
Dôvodom, prečo tieto diskusie prebiehajú v tom čase s veľkou naliehavosťou, samozrejme, D. C. de facto bankrot khazarmi kontrolovaného režimu v desať štvorcových míľ Washingtone (nemožno zamieňať s Republikou Spojených štátov amerických).
The White Dragon Society odporučili aby Aziati nedovolili khazarom komplexné hrozby jadrovej vojny a vydieranie peniazí potrebných na pokračovanie ich zločineckého podnikania. Bolo im povedané, že americká armáda by nikdy nedovolila khazarom aby ničili planétu, v prípade, že alternatívou je plán pre vyčistenie USA a odstrániť zločincov, ktorí sa tam chopili moci.
V každom prípade odstránenie khazarských gangstrov pokračuje nespornou rýchlosťou na všetkých úrovniach v rámci USA. Posledným cieľom je Hollywood. Takže zdroje Pentagonu tam sumarizujú/zhŕňajú akciu:
"Hollywood je pod globálnym útokom potom čo  Akadémia filmových umení a vied v drvivej väčšine hlasovali aby bol Harvey Weinstein (HW) vylúčený s nebývalým ťahom väčšiny a možno dokonca aj stiahnu jeho Oscary", hovoria zdroje. Navyše britská premiér Theresa May "by snáď bola nútená odstúpiť od ocenenia TÚV ako veliteľ Rádu britského impéria (CBE), a [francúzsky prezident Emmanuel] Macron môže byť vylúčený z čestnej légie, keď sa zapojí FBI a polícia New York, Londýn a Francúzsko"uviedli zdroje.
Verejné obvinenia proti HW "otvorili dvere nielen pre ženy, aby vystúpili na verejnosť ale aj mužom a deťom, ktoré boli obchytávaní, znásilnení alebo obťažovaní Pedowoodmi (pedofilmi)," pokračujú. Inými slovami, čistenie Hollywoodu práve začalo.
"Židovské preferencie/uprednostňovanie je už minulosťou, pretože HW bolo zabránené v úniku z USA a jeho titulná spoločnosť očakáva, že čoskoro ukončí, pretože veľké filmové štúdiá, televízne siete, talent agentúry, Apple, Amazon, Goldman a hedgeové fondy ho považujú za jedovatého" vysvetľuje zdroj.
"Židovská mafia je na konci lebo kultúrne vojna siaha od falošných správ o NFL, do Hollywoodu, na elitné univerzity a na akúkoľvek úroveň židovskej moci, ako predohra k masovým zatýkaniam a reštart globálnej meny", zdroje hovoria.

POKRAČUJE.-Svetový hospodársky systém v každom prípade potrebuje určitý druh reštartu, či už sa to páči vodcom sveta alebo nie. Ako uviedli mnohí špičkoví odborníci, západné finančné trhy prestali fungovať ako racionálni distribútori investícií a namiesto toho sa stali reklamným priestorom pre stroje vydávajúce peňažné prostriedky (bankovky) centrálnych bánk. Bez ohľadu na to khazarmi kontrolované ako - centrálne bánky v súkromných rukách sa snažia popierať realitu, ale realita zasuhuje viac a nejaká hrozná udalosť na trhu je nevyhnutná a to aj v prípade, že presné načasovanie nemožno predvídať.


Čína tiež zažíva bublinu s nehnuteľnosťami, ktorá je horšia ako japonská bublina začiatkom 90-tich rokov. Na vrchole japonskej bubliny boli ceny domov 20-násobkom ročného príjmu domácnosti. V čele čínskych miest sú ceny teraz 50 až 100 krát ročný príjem, čo znamená, že by sa v niektorých prípadoch dlh splácal 200 rokov a to aj v prípade keby 50% príjmu by bola vynaložená na odstránenie úveru. V Japonsku klesli ceny komerčných nehnuteľností na dvadsiatinu svojho vrcholu. Čína, ktorá svojim stagnovacím rastom obyvateľstva a veľkým rastom nových bytových fondov bude musieť riešiť horšiu situáciu, či chce alebo nechce.

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2114248/bubble-economy-set-burst-and-us-elections-may-well-be

 
Inými slovami, je potrebné celkové reštartovanie ekonomického systému s končiacim rokom - jednorázový odpis všetkých pohľadávok a precenenia majetku - k situácii na opravu.
Aby to bolo možné tak budú pravdepodobne potrební muži so zbraňami na odstránenie hornej vrstvy khazarskej kontroly, mafie, v lóží P2 slobodomurárov v Taliansku a v sionistickej centrále v Zug / Švajčiarsko. Dobrým miestom pre začiatok by bolo dobré zahájiť najviditeľnejším vodcom P2-lóže - pápežom Františkom.
NSA nahrávky bývalého top-jesuita Petra Hans Kolvenbach, v ktorom on prehlasoval slávu pre jaderný útok a cunami v prípade masovej vraždy dňa 11. marca 2011 vo Fukušime, on tvrdí, že je Satan. Ak pápež nezverejní a nepožiada o odpustenie svojej cirkve tak sa stane komplicom/spolupáchateľom tej masovej vraždy. Ako odmena je umiestnená  jeho hlava aby sa zabezpečilo, že bude zatknutý a naučí sa spravodlivosti. Priznaj sa Francis.

Keďže hovoríme o Fukušime - tento spisovateľ minulý týždeň dostal navštevu doktora PhD Hirokatsu Kinoshita, ktorý prevádzkuje kliniku vzdialenú 20 km od jadrovej elektrárne Fukushima. Kinoshita, ktorý sa špecializuje na rakovinu kúpil pokročilé merače žiarenia a systematicky testoval pracovníkov z elektrárne Fukushima po cunami a jadrovej udalosti. Povedal, že počas svojich testov počas dvoch rokov nenašiel žiadne žiarenie a ani len  jednu osobu, ktorá trpí radiačnou otravou. To je úplne v súlade s údajmi, ktoré sme predložili príslušným orgánom, ktoré ukazujú, že Fukushima bolo spôsobené jadrovými zariadeniami, ktoré sa nachádzali v morskom dne pri pobreží.
To tiež znamená, že 190 miliárd $, ktoré japonská vláda minula na "odstránenie radiácii," boli skutočne použité ako súčasť masívneho úplatkárstva kampaňe Khazarských banditov, aby udržali svoje bábky v Japonsku pri moci. To nemôže pokračovať bez následkov.
Jemný náznak, že sily, ktoré vedú ku koncu satanskej-nadvlády khazarov majú obrovskú moc, bolo potvrdené minulý týždeň vo forme roja zemetrasení na ostrove La Palma v Atlantiku. Ak zemetrasenia v La Palme spôsobia skalný úpadok do oceánu tak je možné, že 100 metrové cunami zasiahne východné pobrežie USA a južné pobrežie Európy.

http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/la-palma-volcano-canary-islands-earthquakes-tremors-active-erupt-seismic-swarms-a7994476.html

Tie isté sily preukazujú, že majú právomoc usmerniť nebeské predmety na zem, ako už bolo oznámené, Čeljabinsk-Meteor 2013..
https://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk-meteorom

NSA má rozhodujúce zábery varovania, ktoré boli preposlané gnostickým Illuminátom pred tou udalosťou.
Ako poslednú poznámku - ruské špeciálne jednotky kontaktovali White Dragon spoločnosť aby ich informovali, že boli použité taktické jadrové zbrane k lovu ilegálneho laboratória pre vývoj jadrových zbraní v Akkre / Ghana, ktoré bolo vyhodené do ovzdušia. Táto udalosť bola v médiách hlásená ako "výbuch čerpacej stanice".

http://www.express.co.uk/news/world/863614/accra-explosion-petrol-station-ghana-video-gas-station-fire-university-of-ghana http://www.express.co.uk/news/world/863614/accra-explosion-petrol-station-ghana-video-gas-station-fire-university-of-ghana

 

BENJAMIN FULFORD: Kryptowährungszustand des Spiels - Sonderbericht vom WDS

Cryptocurrency State of Play - Sonderbericht aus dem WDS 2017-10-13

Cryptomena aktuálny stav - špeciálna správa od WDS

Účelom tohto článku je zhrnúť finančný a ekonomický stav sveta a potenciál technológií šifrovacích technológií a nahradiť existujúce finančné systémy. Ponoríme sa do niektorých z mnohých zaujímavých nových projektov spúšťania šifrovacích systémov, ktoré sa objavujú, a tiež preskúmať ezoterickú a škodlivejšiu/hanebnejšiu stránku rastúceho kryptomeny sveta.

Ako už je známe každý, kto má polovicu mozgu vie, že existujúci globálny finančný systém je na posledných nohách/cestách. Pre tých, ktorí ešte nie sú presvedčení by sme jednoducho poukázali na dlhopisy guru Billa Grossa "stručné 2016 tweet:" „Globálne výnosy sú najnižšie za posledných 500 rokov zaznamenanej histórie. 10 biliónov dolárov v negativite sadzby dlhopisov“. Jedná sa o supernovu, ktorá jedného dňa exploduje. " V skutočnosti Bill Gross mohol byť vypnutý o faktor 10. Existujú aj dôkazy, že tohodobé úrokové sadzby sú skutočne na najnižšej úrovni približne za posledných 5000 rokov.
Po globálnej finančnej kríze v roku 2008 sa stalo niečo čo nikdy predtým nebolo možné -, že úrokové sadzby rozvinutého sveta klesli na nulu a potom sa skutočne stali negatívnymi pre niektorých účastníkov trhu. Akokoľvek bizarne to znie, znamená to, že veľa účastníkov trhu fakticky platí za vypožičanie peňazí - rovnako ako ostatní dostávajú peniaze za požičanie. Je to horúci, na hlavu postavený svet usmernený nadol ,v ktorom žijeme. Stačí povedať, že existujúci finančný systém je úplne zlomený a nie je ľahká cesta z finančného neporiadku, v ktorom sa svet nachádza.
V istom zmysle by ste mohli povedať, že finančný koniec sveta sa stal v roku 2008 a odvtedy žijeme vo "vypožičanom čase". Takže mnohí pozorovatelia očakávajú od globálnej finančnej krízy (GFC) v roku 2008 očakávanie globálnej meny (GCR). Ale prečo sa to ešte nestalo a kedy sa to stane, ako to bude vyzerať?
Pozorovatelia ako James Rickards už roky hovoria o tom, že Medzinárodný menový fond (MMF) bude prevzatý Svetovou Centrálnou Bankou. Príbeh je takýto: Keďže všetky krajiny rozvinutého sveta sú rovnako zbankrotovatelné tak sa spoja a súhlasia s tým, že " presunú MMF-dlh o jednu úroveň vyššie" a potom sa osobitné/zvláštne práva čerpania (SDR) MMF stanú "Jednotná svetová mena". Je tiež možné, že jednotlivé krajiny budú robiť jednostranné alebo dvojstranné opatrenia na reformu USD alebo ukončenie svojej vlády ako tiež svetovej rezervnej meny a proces de-dollarizácie sa zrýchli.

Zatiaľ čo sa niektorý z týchto scenárov môže ešte stať tak v týchto rokoch od roku 2008 sa stalo niečo zázračné a neočakávané, zatiaľ čo všetci čakali na to aby sa GCR uskutočnil a aby sa tohodobý finančný svet sa úplne rozpadol, čo prekvapujúco zatiaľ nebolo. Čo sa stalo? Bol  vynájdený Bitcoin. V októbri 2008, v rovnakom čase keď sa globálna finančná kríza zrýchľovala, niekto, kto prechádza pod pseudonymom Satoshi Nakamoto, vynašiel prvú kryptomenu - Bitcoin. Do roku 2010 bol Bitcoin stále len pre počítačových geekov. V tej dobe si mohli 10.000-ce za bitcoin kúpiť len pár pizze, ak je to tak. Rýchlo vpred sa pohol len za 7 rokov a tie isté bitcoins sú teraz v hodnote viac ako 50 miliónov dolárov ako v okamihu tohto písania.

2017-10-13.     POKRAČUJE..... 

MI6, Mossad, CIA, NSA, Pentagon, Yakuza a iní zrazu hovoria, že príde niečo veľké

Benjamin Fulford 9. Oktober 2017

Zrazu sa všetci ľudia pokúšajú kontaktovať spoločnosť White Dragon Society (WDS) prostredníctvom tohto spisovateľa, tí, ktorí upustili od kontaktu po teroristickom útoku Fukušima 11. marca 2011, kontaktova. Medzi nich patrí horný vrah Yakuza, senior MI6, zástupca NSA, zástupca novej frakcie CIA a ďalší. Oni spolu s našimi pravidelnými kontaktmi súhlasia s tým, že príde niečo veľké.

Najpestrejším charakterom, ktorý chcel obnoviť kontakt bol pán K, ktorý bol predstavený tomuto spisovateľovi pred niekoľkými rokmi japonskou vojenskou rozviedkou ako horný atentátni, pre Yamaguchi-gumi - vzájomná ochrana syndikátu (to bolo pred tým, než roztrieštené do troch frakcií). Drobný a pokojne vyzerajúci pán K tvrdí, že jeho práca spočíva v tom, že ľudí zbavujú prstov, jeden kĺb v každom okamihu, kým nevytlačí informácie, ktoré potrebuje. On potom obalí telá do olova a vrhne ich do oceánu, čo nezávisle potvrdila Takamasa Kawase z japonskej vojenskej spravodajskej služby. Pán K. tiež hovorí, že pracoval pre bankový konglomerát spoločnosti Mitsubishi (pravdepodobne im pomohol nájsť chýbajúce finančné prostriedky).

Bol to spolupracovník pána K., dcéra bývalého šéfa Yamaguchi č. 2 Masaru Takumi, ktorá trvala na stretnutí s týmto spisovateľom 10. marca 2011 a upozornila aby nastavil svoj mobilný alarm tak, aby zazvonil presne o 11:00 hod. 11. marca 2011 , deň jadrového a cunami teroristického útoku na Japonsko.

Pozorovali sa tiež nákladné vozidlá, ktoré priniesli veľké množstvo záchranných prostriedkov do ústredia Yagamaguchi-gumi v dňoch pred zemetrasením v Kobe 17. januára 1995 podľa obyvateľov mesta Kobe, ktorí žijú v blízkosti toho sídla. Výsledkom bolo, že na poskytnutie pomoci po zemetrasení obyvateľom mesta Kobe ich gang/banda (Yagamaguchi) boli oveľa rýchlejší ako centrálna vláda.

Mr. K. hovorí, že jeho skupina je teraz „spirituálna“ a svet začínajúc októbrom zažije zemetrasenia, búrky a iné katastrofy, ktoré povedú k zníženiu počtu svetového obyvateľstva predtým než začne „nová šťastná éra“.  V súvislosti s detailami bol vyhýbajúci ale povedal, že niečo by sa mohlo stať v Japonsku krátko pred voľbami 22, októbra, ktoré podľa aziátskych tajných spoločností povedú k pádu khazarského premiéra Shinzo Abe.

Japonskí gangsteri tomuto písateľovi v priebehu viacerých príležitostí povedali, že dostávajú veľa miliárd dolárov od khazarmi kontrolovanej Banky of Japan ako odškodnenie za ich prácu ako vykonávači. Je jasné, že im bolo povedané aby spravili všetko čo môžu na to aby udržali u moci zastupiteľa khazarov ako Abe – pod vyhrážkou útokov na Japonsko so zbraňami zemetrasenia.

WDS zdiela správu o Mr. K. a iných – ak sa pokúsia P2-slobodomurári a ich šéfovia v Zug/Švajčiarsko podniknúť ďalší trik ako Fukushima tak príde vážny protiútok. Existujú tri atómové bomby, ktoré boli umiestnené gnostickými Illuminátmi na špičkových pozíciách khazarov aby pripomenuli, že masové ničenia je dvojsmerná cesta, hovoria zdroje Illuminátov. Okrem toho sa povedalo US-vojsku aby fyzicky obsadili Bank of Japan a zatkli ľudí, ktorí rozdeľujú peniaze gangsterom. Presne vedia kto tí ľudia sú a kde sú. Korunný princ Naruhito je pripravený/ochotný pomenovať ich keď bude oslovený, hovoria zdroje Three-Leggend-Crow-tajnej spoločnosti.

V každom prípade nie je Mr. K. jediná osoba, ktorá predpovedá niečo nezvyčajné. Svetové médiá napríklad spomenuli, že US-prezident Trump nedávno poskytol médiám výhlásenie o divných veciach, ktoré teraz prídu.

Zdroje Pentagonu vysvetľujú: „po Las-Vegas-masakri a po jednom izraelskom útoku, ktorý zaplatili životom 4 členovia US-špeciálnych jednotiek v Niger - (veliteľ štábu Bieleho Domu generál John) Kelly povolal 5. Októbra do Bieleho Domu  spojených veliteľov štábu a pohotovostných-vedúcich aby kryli chrbát Trumpovi proti NFI, Antifa, proti hlbokému štátu a proti kabalom“ Ten zdroj pokračuje tým, že spomína, že bol pozvaný „samotný NSA-šéf admirál Mike Rodgers a šéf pacifik/tichomorskej-jednotky admirál Harry Harris, kedy Trump skonštatoval, že to je „kľud pred búrkou“. Tá „búrka“, to budú masové zatýkania, vydanie novej meny a naštartovanie globálneho resetu meny“, hovorí ten zdroj.

„Kľud pred búrkou“ znamená, že ten močiar je krátko pred vyschnutím a absolútne všetci sú vystrašení (scared shtless), lepšie teda je spraviť obraz, povrdzuje ten zdroj.

Tá massy-vraždiaca operácia v Las Vegas a sprevádzajúca špinavvá búrka v hlavných médiách o tom, že to bol jeden zodpovedný páchateľ bola fatálna chyba khazarskej mafie, súhlasia mnohé zdroje. Internet je plný vídozáznammi, ktoré ukazujú, že sa na tom podielali viacerí strelci a počutelné sú volania po pomste. Pomocou toho očividného klamstva sa FBI, ktoré je oficiálne zodpovedné za vyšetrovanie v Las Vegas stalo terčom US-vojska a iných agentúr.

Všade na internete preniklo insidermi, že kasíno-mogul Sheldon Adelson a bývalý šéf Homeland Security (bezpečnosť) Michael Chertoff plánovali zarobiť bohatstvo tým, že použijú ten prípad na zavedenie detektorov kovu na koncertoch, v autobusových staniciach atď., tie, ktoré sa vyrábajú v jednej firme, ktorá je ich majetkom. Miesto toho sú teraz prenasledovaní, ak už nie sú mŕtvi.

Iný CIA-zdroj hovorí, že Las Vegas je vedené Chikago-spodinou a že samotní šéfovia ako Adelson a Cherhoff sú len krycie-osoby Talianov. „Je to florentínska šľachta, ktorá sprevádzkuje Chikágo-skupinu a pra-zbytky židovskej mafie.“ Chikago-skupina je tiež zapletená do zbraní, dróg a do obchodu s ľuďmi cez US-mexické hranice. John diFronzo je najvyšší šéf tej Chikago-skupiny spolu s jeho bratom Peter diFronzo“, hovorí ten zdroj. Inými slovami v skutočnosti sú to fašistickí P2-slobodomurári, ktorí  stoja za tou gladiátorskou Las-Vegas-operáciou.

Ďalšie khazarské centrum moci, proti ktorému sa útočí je ich kontrola výučných zariadení. „Na posilnenie meritokracie a aby sa znova posilnila/zväčšila Amerika je ministerstvom spravodlivosti teraz vyšetrovaná židovská bastia/pevnosť – Harward Univerzita – či sú židia v prepočte a či priemerní židia ako Jared Kushner ukradli prístup vyššie kvalifikovaným belochom a aziátom“, hovoria Pentagon-zdroje.

Okrem toho: Hollywood a demokrati sa kolísajú lebo v New York Times sa povedalo, že príde útok proti židovskému priateľovi Harrymu Weinsteinovi, sexuálnemu zločincovi, filmovému producentovi a veľkému podporovateľovi Hillary a Obamu, hovoria tie zdroje. Samozrejme je  príbeh New york Times  

 https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html

len špička ľadovca a možeme si byť istí, že na povrch sa dostanú horšie odhalenia o vraždách, pedofílii a o rozšírených ľudských obetiach v Hollywoode.

Sám Donald Trump je protivnou stranou rozťahovaný. Pokiaľ ho CIA a Pentagon zdroje predstavujú ako hrdinu, ktorý „vysuší ten močiar“ tak iné CIA-zdroje hovoria, že je „omámený a že je vydieraný“. Poznávajúcim znamením trhliny v US-vláde je CIA-protirečenie k Trumpovému prehláseniu, že koreánsky diktátor Kim Jong Um je blázon. CIA jasne prehlásila, že ak vybuchne vojna na koreánskom poloostrove tak to nebude pochádzať/ nebude započaté zo Severu.

http://edition.cnn.com/2017/10/05/politics/cia-kim-jong-un-intelligence-profile/index.html

Teraz keď bola podkopaná kampaň použiť Severnú Kóreu ako dôvod pre začatie tretej svetovej vojny tak khazari sa pokúšajú novo-zažhnúť napätie s Iránom aby naštartovali Cog-proti-Magog-vojnu konečných časov. Avšak Pentagon-zdroje hovoria, že aj Irán-vec sa nestane.

Veľkým dôvodom rastúceho napätia v US je, že Washington_D.C.-Corporation – omylom neporovnávať s republikou Spojených Štátov Amerických – unikla platba 30-eho septembra, koniec fiškálneho roka, hovoria zdroje MI6. Rozpočet US-vlády má deficit 1 bilión a situácia nadobula bod, na ktorom podľa ich vlastných hodnotení majú celkový mínus 65 biliónov dolárov. http://www.zerohedge.com/news/2017-10-06/us-government-lost-nearly-1-trillion-fy2017-again

MI6-zdroje hovoria, že bolo schválené predĺženie do 17. Októbra. Avšak predchádzajúce správy hovoria, že bolo preĺženie schválené do 15. Decembra – teda neradí sa sústrediť/spoliehať na istý dátum. Je jasné, že tento rok sa preukáže ako obtiažny pre US-podnikovú vládu pre získanie peňazí na to aby mohli s ich operáciami pokračovať.

Iný dôvod prečo sa khazari tentokrát obzerajú po bankrote a po strate moci je pád ich petro-dolára. Saudsko-Arabský kráľ Salman (aleho možno jeho dvojník) ako vôbec prvý saudský vládnuci monarch navštívil Rusko aby kúpil zbrane a tiež dosiahli aj iné dohody, hlásia rozličné novinové správy. Okrem toho hovorili saudiovia, že možno skončia petro-dolárom tým, že budú ich ropu predávať za iné meny ako dolár, hovoria zdroje Pentagonu. To prinútilo US-vojsko k zaclonenej vyhrážke proti saudiom tým, že odhlásili vojenské cvičenia so saudmi a ich spojencami.

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-06/one-day-after-historic-saudi-russian-summit-us-suspends-military-exercises-arab-alli

Pentagon ešte stále potrebuje saudskú ropu na zabezpečenie/zásobovanie ich strojov a saudské peniaze aby mohli zaplatiť ich účty a preto nedovolia úplnú smrť petro-dolára predtým než bude zavedené globálne finančné reštartovanie, vysvetlujú zdroje Pentagonu.

Ďalším znamením z minulého týždňa, že sa stane niečo veľké bol oheň na streche budovy New Yorskej Federal Reserve.

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-07/fire-breaks-out-roof-new-york-fed

Ak chcete môžete veriť príbehu, že sa zapálil jeden generátor ale dobrou predtuchou by bolo, že spálili dôkazy predtým než US-vojsko urobí ten dlho-meškajúci ťah – obsadiť tú kriminálnu inštitúciu.

Túto jeseň máme pravú šancu na trvalé ukončenie krinálneho khazarského vládnutia nad planétou. Ak ste v stave byť aktívni – tak to urobte prosím.

USA Nukes, Severná Kórea a Japonsko sa rozhodli odstrániť premiéra Abe

Benjamin Fulford 02.10.2017

Minulý týždeň USA Vojenské letectvo odmietlo jadrovú zbraň na vrchole vrchu v blízkosti jadrového testovacieho miesta Severnej Kórey, podľa zdrojov NSA. Toto bolo zaznamenané vo svetových médiách iba ako v USA. bombardéry lietajúce najďalej severne od demilitarizovanej zóny v 21. storočí.

 

https://www.cnbc.com/2017/09/23/us-bombers-fly-off-north-koreas-coast-in-show-of-force.html

Po tomto lete nasledovali správy o zemetrasení s veľkosťou 3,5, v blízkosti ktorej Severná Kórea nedávno testovala vodíkovú bombu. Kontradiktorné mediácie Je to veľmi jednoduché, V každom prípade sa Severná Kórea po tejto udalosti chválila o novom jadrovom teste.
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/09/23/553127805/earthquake-in-north-korea-sets-off-alarm-and-speculation

USA Zdá sa, že prezident Donald Trump hádal v tomto útoku s nasledujúcimi Tweety:
"Povedal som Rexovi Tillersonovi, nášmu úžasnému štátnemu tajomníkovi, že stráca čas na rokovanie s Little Rocket Man .... Ušetrite energiu, Rex; urobíme to, čo malo byť urobené! Byť milý na raketa-muža nefungovalo 25 rokov; prečo by teraz fungovalo? Clinton zlyhal, Bush zlyhal a Obama zlyhal. Ja nezlyhám. "

Jaderný útok na Severnú Kóreu je skrytou katastrofou Spojených štátov. To je dôvod prečo Abe povolal 22. októbra všeobecné voľby, hovoria zdroje. Nasledujúci japonský premiér Tokijský guvernér Juriko Koike chce byť prvým premiérom Japonska, dodávajú.

Japonské firemné propagandistické médiá teraz pripravujú cestu pre "rozčarované víťazstvo" nového spoločníka Koikeho, s lepším pokrytím škandálov Abeho a žiarivým pokrytím Koikeho. Takže všetky opozičné strany, podľa rozkazov, sa náhle a jednomyseľne rozhodli vrátiť Koike.


Takže Koike sa opiera o skúsený japonského politika Ichiro Ozawa, ktorý je zároveň široko vnímaný ako severokórejský agent (jeho matka je severokórejská) a Rockefellerova bábka (Jay Rockefeller napísal predslov k jeho anglickej autobiografie). Rockefeller bagman Henry Kissinger aktivuje všetkých svojich vazalov v Japonsku ako Ozawa, aby sa uistil.

Toto je prvýkrát, čo som bol vo voľbách v Japonsku, a nebudem veľkým fanúšikom japonských volieb. Pamätajte, že to bol Syn whisky, 100 miliárd dolárov na to Donalda Trumpa.
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-softbank/softbanks-son-pledges-50-billion-foxconn-eyes-u-s-expansion-as-trump-woos-asian-firms-idUSKBN13V2LG

Koike hovorí plynule arabsky a je v Japonsku všeobecne známy ako priateľský k Blízkemu východu, najmä ku krajinám produkujúcich ropu. Pravdepodobne nie je žiadna náhoda, že japonské jaderné elektrárne znamenajú, že Japonsko chce zo Saudskej Arábie kúpiť viac ropy na udržanie svojej energetickej siete.

Koike sa tiež zaviazal posilniť japonskú vojenskú alianciu s USA. Robí to preto, lebo celá japonská otrocká inštitúcia sa obáva toho, kto nahradí admirála Harry Harrisa ako špičku USA loďstva - vojenský veliteľ v Pacifiku. Mal to byť admirála Scott Swift, ale on to neprevzal.
http://www.wearethemighty.com/news/americas-top-pacific-fleet-commander-winds-up-going-down-with-his-ships
Náhle politické nariadenie sa obáva, že najvyšší veliteľ splní odporúčania bezpečnostnej polície a zatkne 700 khazarských otrokov ako bávalého premiéra a bývalého guvernéra Banky of Japan. Či sa tie zatýkania uskutočnia závisí od čo bude robiť Koike za predpokladu, že prevezme vládu ako bolo dohodnuté. Bábkoví politic však musia skončiť s prípravami na započatie svetovej vojny pre ich Rothschild-šéfov. Miesto toho sú vyzvaní uzatvoriť mier a dosiahnuť dohodu na prehlásenie koreánskeho poloosrova, hovoria zdroje CIA v Ázii.

"So Stevenom Bannonom ako tieňovým prezidentom mimo Bieleho domu a obrátením Kissingera, aby udržal Čínu, sú nacionalisti ochotni zvíťaziť nad globalistami aby umiestnili lakajov" povedal tajomník Pentagonu o tejto situácii.

Druhý premiér Theresa May, podľa zdrojov CIA. V máji má byť nahradená vodcom britskej labouristickej strany (a 9/11 truther) Jeremy Corbynom, hovoria tie zdroje. "Corbyn bude pokračovať." Ak nie tak jeho ľudia by uvoľnili skutočný príbeh Grenfell Toweru, "hovoria zdroje. Viac ako 400 ľudí zomrelo v tom úmyselnom ohni, ktorý bol myslený ako obeť satanickej entity Molech, vysvetľujú zdroje.
https://sputniknews.com/columnists/201709281057774111-jeremy-corbyn-labour-conference/

Pevnosť khazarskej svorky Izraela bola tiež "zmrzačená, USA odmietajú uznať ilegálne kurdské referendum," hovoria zdroje Pentagonu. "Rusko a Čína prinútili Interpol, aby prijal Palestínu, aby mohli zatýkať izraelských zločincov a teroristov z Mossadu po celom svete," dodávajú.

Khazari tiež čelia viacerým porážkam vo svojich bývalých U.S. pevnostiach. V Hollywoode vyšetruje polícia smrť zakladateľa Playboy - Hugh Hefnera ako vraždu. Pretože on, chcel vystaviť verejnosti pedofíliu, mučenie, ľudské obete a iné hrôzy, ktoré vykonáva Hollywood-elita, pripomína zdroj policajného oddelenia Pentagonu a LA ,
http://yournewswire.com/hugh-hefner-murdered/

Takže, v južných štátoch, "kabal-pešiak Alabama-senátor Luther Strange, opierajúci sa o [demokratikú väčšinu v Senáte Mitch] McConnella a stroj GOP, ktorý porazil kresťanského konzervatívneho sudca Roy Moore, opierajúci sa o Bannona a základňu Trump,"  hovoria zdroje z Pentagonu.

"Trump bol Jaredom Kushnerom tlačený na záchranu nesprávneho koňa, rovnako ako používanie súkromných e-mailov, registráciu hlasovania a pozorovanie jeho bezpečnostnej previerky a finančné zverejnenia, nehovoriac o tom, že koná ako agent Izraela, "dodávajú. Kushnerov prístup k Trumpovi už obmedzuje generálny štáb Bieleho domu generál John Kelly.
http://www.thegatewaypundit.com/2017/09/report-general-kelly-trying-restrict-jared-kushners-access-potus/

Okrem toho: "Vojenskou juntou, ktorá vedie Biely dom bol Generál Jozef] Dunford jednomyseľne schválený senátom na druhý dvojročný mandát ako predseda náčelníkov štábu ", píše Pentagon.

A khazari sa pokúsili použiť národnú footbalovú ligi (NFL)  aby rušivo konali proti vojsku tým, že hráči sa nepostavia keď zazneje národná hymna, tiež nie je zlé.

Tak popísal Pentagon-zdroj tú situáciu: „ NFL, ktorá je vyzbrojená židovským Hollywoodom aby viedli vojnu nie len proti vlajke ale tiež proti USA a vojsku a teraz sú patrioti nie len proti lige a týmom ale tiež proti ich sponzorom ako wie Nike, Ford, Pepsi, Visa, FedEx, Hyundai, Anheuser Busch, Microsoft, Dannon, McDonalds und Procter & Gamble. Výsledkom bolo, že potom čo Trump odsúdil jeho nacionalistickú základňu za NFL  a čierne protesty – objednal väčšinu čiernych hráčov aby pri hymne stáli, pokračoval zdroje

Ďalšia porážka chazárov a ich drogových pánov , USA šéfa drogovej posily (DEA) Chuck Rosenberga a ochrancovi bývalého šéfa FBI Jamesom Comeomovi, ktorému boli US-vojskom zabité plány spojiť DEA s FBI, hovoria.
Khazarská kampaň používania geoinžinierskej búrky na Puerto Rico, aby zahanbili Trumpov režim, tiež zlyhala. Khazari viedli ťažkú kampaň s falošnými Twiter-kontami a robili mediálnu propagandu o Puerto Rico ako katastrófe a predstavovali Trumpa ako rasistu preto, že nepomáhal. Skutočnosťou je, že USA-vojsko prispelo so všetkou nutnou logistikou a peniazmi aby Puerto Rico znova postavili na nohy v krátkom čase. Jediným zostávajúcim problémom je, že khazari použili ich kontrolu nad finančným systémom tým, že zatvorili bankové autommaty. Keď vidíte obrázky o škodách v Puerto Rico na španielskych médiách tak vidíte, že anglicky hovoriace podnikové spravodajstvá informujú falošne.


http://www.univision.com/noticias/huracan-maria/juana-diaz-puerto-rico-despues-del-huracan-maria-ultimas-noticias

Čo sa naozaj deje, je to, že Puerto Rico nevyplácala držiteľov dlhopisov, takže boli odrezaní z khazarského bankového systému. Armáda vstúpila s logistikou a peniazmi na nápravu situácie.

Avšak USA vojenská junta, ktorá používa Trumpa ako figúrku, ešte nemá nad týmto prezidentom úplnú kontrolu, obzvlášť nie v hospodárskej politike. Z toho dôvodu mohol  Trump minulý týždeň urobiť daňový plán, ktorý je prevažne najpopulárnejším favoritom pre najbohatšie 1% USA privilegovanú spoločnosť.

Navyše je niečo smiešne so vzťahmi Trumpov s Kanadou a Veľkou Britániou. Minulý týždeň britský princ Harry dlho ukazoval satanistické znamenia rukami pokiaľ v Kanade sa predstavoval verejne s Melániou Trump.

 

Cia-zdroje hovoria,, že princ Harry naznačoval, že tá s ktoru sa stretol nebola pravá Melánia ale napodobenina jej tela. MI5-zdroje hovoria, že poukazoval na Melániu ako satanistku. Akokoľvek to je – Trump nasledoval návšteve Melánie tým, že vystavil kandské dovozy cestovných lietadiel 220% dani.

http://www.cbc.ca/news/business/bombardier-cseries-duty-1.4308590


Nuku v Severnej Kórei, problémy v Puerto Rico a de facto vyhlásenie vojny obchodu s číslom 1 obchodný partner Kanady s USA je bluster  Je to prepojené so skutočnosťou, že USA je zbankrotované od 30. Septembra a žije v požičanom čase

 

Americký prezident Donald Trump sa stáva Obump s cionistickým rozpadom v OSN

Benjamin Fulford  25.09.2017
Niečo sa stalo vážne nesprávne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ako to bolo zrejmé pre každého človeka, ktorý počul minulý týždeň jeho vystúpenie v OSN. Tým, že hrozí, že "úplne zničí Severnú Kóreu", bol jediným svetovým vodcom ohrozujúcim vojnou na mieste určenom na podporu mieru. Trump to urobil preto, že ho vydierala khazariánski svorka s videami o sexe s maloletým dievčaťom, hovoria zdroje CIA a potvrdzujú to, čo predtým povedali zdroje Pentagonu. Zdroje CIA dodávajú, že je tu tiež video o tom, že zabije dievča, ktoré bolo sfalšované pomocou počítačovej grafiky, niečo, čo Pentagonové zdroje nevedeli. Navyše, "Trump sa snaží zostať nažive a udržať jeho rodinu v bezpečí," hovoria zdroje CIA.
Ak sa pozriete na tento obraz šéfa generálneho štábu Bieleho domu generál John Kelly, ktorý schováva hlavu v jeho rukách vtedy, keď sa Trump odvracia od dohodnutého textu reči - môžete povedať, že americká armáda nemala žiadnu účasť na tejto travesty.

http://www.oregonlive.com/today/index.ssf/2017/09/does_john_kelly_hate_his_life.html
http://www.latimes.com/politics/la-fg-trump-northkorea-20170922-story.html

Severokórejský diktátor Kim Jong Un protikonkurenčná hrozba tým, že "určite psychicky skrotí zmätenú americkú dotard s ohňom", práve pridala k rovnakému khazarovskému filmu, ktorý je určený na to, aby ľudia sveta obohatili strachom.
Nemusíte kopať veľmi hlboko, aby ste ukázali, že Severná Kórea a Donald Trump prijímajú príkazy od tých istých khasarských mafiánov. Trasa, ako ukážeme, vedie do komplexu Rothschild v meste Zug, Švajčiarsko.
V prípade Trumpa sa nájde spojenie s khasarskou svorkou pri pohľade na to, kto prišiel s peniazmi, aby ho zachránil keď zanikal - Rothschildovci, ktorých ústredie je v Zugu.
http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-wilbur-ross-commerce-20161208-story.html
https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2011/04/29/fourth-times-a-charm-how-donald-trump-made-bankruptcy-work-for-him/#52fe35cd7ffa
Trump samozrejme, rovnako ako jeho predchodca Barack Obama, je roztrhnutý medzi dvoma protichodnými silami - americkými vojenskými patriotmi a Khazarskou svorkou - takže musí na verejnosti hrať flip-flop aby udržal oboch majstrov šťastných.
V prípade Severnej Kórei sa musí  pridať niekoľko verejne dostupných bodiek, aby nám pripomenuli ich khazarský odkaz. Začnime s jadrovou technológiou Severnej Kórei. Bývalý americký minister obrany Donald Rumsfeld napríklad sedel v rade švajčiarskej spoločnosti ABB, ktorá poskytla Severnej Kórei jadrovú technológiu. To umožnilo výrobu plutónia, základnej zložky jadrových zbraní.

https://www.theguardian.com/world/2003/may/09/nuclear.northkorea

Spoločnosť ABB spolu so skupinou Edmondom de Rothschildom je súčasťou siete globálnych dohôd, ktorá je prepojená s OSN.
http://globalcompact.ch/membership/overview
Potom sme zistili, že to bol Khazarský nepoctivý štát Ukrajina, ktorá poskytovala Severnej Kórei raketové motory potrebné na to aby jadrové zbrane boli na ICBM. 
https://www.nytimes.com/2017/08/14/world/asia/north-korea-missiles-ukraine-factory.html
Existuje oveľa viac verejne dostupných informácií tohto druhu pre tých, ktorí hľadajú pravdu, ale teraz prejdime k tomumčo majú vlastné spisovatelské zdroje povedať.
Po prvé, severokórejský diktátor Kim Jong Un bol držaný krásnymi ženami, ozdobnými autami, jemnými alkoholickými nápojmi a podobne rodinou Rothschildovcov počas štúdia vo Švajčiarsku podľa Rothschildovho rodinného príslušníka.
Spoločnosť British American Tobacco, ktorá je spojená s Rothschildom, už dlho predáva a predáva severokórejský tabak po celom svete, podľa Mitsuhiro Suganuma z japonskej agentúry pre verejnú bezpečnostnú spravodajskú službu.
Tabak nie je jediným severokórejským liekom, ktorý sa predáva po celom svete. Viaceré zdroje vrátane seniorských členov syndikátu Yamaguchi-gumi yakuza a agentov MI6 v Macau v Číne potvrdzujú, že Severná Kórea dodáva amfetamíny do celého sveta prostredníctvom distribučnej siete khazarov.
Samozrejme, máme aj otrockého premiéra Shinzo Abe z Japonska, ktorý minulý týždeň venoval väčšinu reči OSN tomu, aby sa snažil vystrašiť ľudí v Severnej Kórei. Abe bol dôsledne prepojený s Kórejskou zjednotenou cirkvou.  https://fukumimi.wordpress.com/2006/06/08/shinzo-abe-the-heir-apparent/

Zjednotená cirkev má ranč vedľa pohostinstva Bush v Paraguaji, v Južnej Amerike a je verejne prepojená s pašovaním drog a paží.
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/inside-the-sinister-moonie-cult-how-1301689 
Abe ďalej vyvoláva paniku varovaním japonských štátnych príslušníkov aby boli evakuovaní z Južnej Kórei. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Pyongyang-provocation/North-Korea-threat-prompts-Japan-evacuation-preparations
https://asia.nikkei. com/Spotlight/Pyongyang-provocation/North-Korea-threat-prompts-Japan-evacuation-preparationshttp://www.mirror.co.uk/news/world-news/inside-the-sinister-moonie-cult-how-1301689

Niekto tiež poslal falošnú správu americkým vojenským rodinám v Južnej Kórei, aby evakuovali a vyzvali americké vojenské kontrarozviedkové sily aby prešetrili, kto je za týmto podvodným posolstvom. Možno by sa mali spýtať Abeho.
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/09/22/u-s-families-got-fake-orders-to-leave-south-korea-now-counterintelligence-is-involved/?utm_term=.aa9bf386e602

Japonskí dôstojníci spravodajskej služby popisujú prebiehajúcu severokórejskú drámu "saru shibai" alebo "opičiu show", ktorú uskutočnili tí istí ľudia predstierajúci, že sú súčasťou dvoch protichodných tímov.
Severokórejčania dávno sľúbili khazarom, že im bude umožnené vytvoriť väčšiu manchúriu, ktorá zahŕňa Japonsko, Kórejský polostrov a severnú Čínu, hovoria japonské spravodajské zdroje.
Rothschildovia prisľúbili presunúť 40 miliónov Japoncov do Severnej Kórei a založiť tam svoje sídlo v Ázii – z Fukushima, uviedol rodinný príslušník Rothschildcov,. Potom
japonský premiér Naoto Kan čiastočne potvrdil túto skutočnosť zástupcovi kapely v Klube zahraničných korešpondentov Japonska, keď povedal, že bol požiadaný po Fukušime o evakuáciu 40 miliónov japoncov z väčšieho Tokia.
Korejci v Japonsku dostávajú rozkazy od muža, ktorý sa nazýva Kazuyoshi Kokubo, syn cisára Hirohita, ktorý je ženatý s kórejskou princeznou. Je to on, a nie falošný cisár, ktorý kontroluje Bank of Japan pre Khazarov, hovoria tieto zdroje.

A teraz čarodejským spôsobom Severokórejčania dostávajú čoraz viac smrteľných zbraní, zatiaľ čo ich náprotivníci v Japonsku zverejňujú neúprosnú propagandu: "báť sa Severnej Kórei".
Takže čo sa naozaj deje? Odpoveď samozrejme možno nájsť pomocou starého slova: "Sledujte peniaze."
Príbeh pozadia zostáva de facto konkurzom americkej korporácie a khazarských mafiánov, ktorí ju vlastnia. To nemá nič spoločné s Republikou Spojených štátov amerických, ktorú oni uzurpovali/si privlastnili. Treba tiež poukázať na to, že pokiaľ ide o americký ľud tak úpadok Satanickej entity vo Washingtone D.C. ich oslobodí.
V každom prípade keď sa dostanú späť do bankrotu tak khazari použijú svoj starý pohotovostný režim - hrozbu spustenia svetovej vojny - tentokrát pomocou svojho severokorejského prokurátora - aby sa vyťažilo viac peňazí a aby udržali svoju hrôzu.
Tiež sa snažia používať divoko prehnané hlásenia o škodách v Puerto Rico spôsobené hurikánom Maria ako ospravedlnenie za "vyššiu moc" a preto nemusia platiť 123 miliárd dolárov, ktoré dlhuje tento ostrov, ktorý je vo vlastníctve DC. Existuje tiež podvodná kampaň na zvýšenie finančných prostriedkov na pomoc pri katastrofe v Portoriku. Stačí sa opýtať Haiťanov alebo iných obetí zmodernizovaných katastróf koľko peňazí na pomoc ich skutočne zasiahlo.

http://www.npr.org/2015/06/03/411524156/in-search-of-the-red-cross-500-million-in-haiti-relief
Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť tiež platilo políciu, aby sa pokúsila vytlačiť viac peňazí od motoristov. Situácia sa stala tak zlá, že kanadská vláda varuje kanaďanov, aby so sebou nevzali veľa peňazí do USA pretože ich okradne polícia.
Ich snaha podporiť svoj podvodný fiatový finančný systém medzitým mení finančné trhy na masovú halucináciu. Tak veľa ľudí sa prebúdza na odchod z trhu realít, že sa dokonca stáva vtáčikom vtipov.

http://www.zerohedge.com/news/2017-09-22/friday-humor-russell-2000-reaches-new-record-high
Mohli by sme pokračovať s celým zoznamom dôkazov, od vykrádaných penzijných fondov až po hnojivú infraštruktúru, ktoré ukazujú aká hrozná je fiškálna finančná situácia v USA - ale každý kto sleduje skutočné správy to už vie.
Ďalšia vec, ktorá sa deje, je to, že Khazariani strácajú kontrolu nad ropou - veci, ktoré podporovali ich petrodoláry keď sa v roku 1971 dostali zo zlata späť k petrodoláru, čo spôsobilo "Nixonov šok". Venezuela sa pripojila k Iránu, Rusku a k iným, ktorí odmietajú DC-doláre ako platbu za ropu. Teraz Rusi vzali späť ropné polia kontrolované khazarskou proxy-armádou IS na Blízkom východe a tým im prerušili ešte viac príjmov z ropy.

Khazarmi zotročený stáť Izrael a jej zástupitelské Mercenary armády sa snažia teraz uchopiť ropu pomocou Kurdistanu, ale "Izrael sa stavia proti tomu aby sa pomocou veľkomocí kradlo ešte viac ropy ako z Turecka ,Kurdistanu rovnako ako z Iránu, Iraku, Sýrii, a zvyšku sveta, "hovoria zdroje Pentagonu.

Spravodlivý režim v Khazarskom Washington DC dostal od svojich veriteľov dostatok peňazí na to aby pokračovali do 15. decembra a čo sa stane potom, je predmetom intenzívnych rokovaní. V tomto kontexte všetok tento severokórejský bluster je práve len o khazaroch, ktorí prekonávajú svoj bankrot. Takže čo sa pravdepodobne stane po 15. decembri? "Bývalý námorník [Steven] Bannon sa stretol s čínskym Wang Qishanom, aby vytvoril zadný kanál pre Trumpa a pravdepodobne zúročil finálne detaily pre obnovenie globálnej meny a pre zlato podporovaný dolár," píše Pentagon. "Wang vedie boj proti korupcii, ale stále je de facto finančný cár a môže to trvať ďalších 5 rokov," poznamenávajú zdroje. Medzitým sme boli informovaní jedným krtkom/infiltrovaným agentom vagentúre Rothschild vo Švajčiarskom vmeste Zug spolu so zdrojmi CIA, že Rothschild bol"nedávno na Kanárskych ostrovoch a pokúšal sa nakúpiť zlato." "Keď hovorí o kúpe" niektorých "Au, znamená to 100 metrických ton až do 500 metrických ton. Je to ich kód, "pokračuje zdroj. Zdroj z rodiny ázijských drakov hovorí aj to, že "starší členovia rodiny konečne zdvihli ťažkú ​​zadnú časť a uvoľnili nejaké finančné prostriedky." Prvá časť peňazí pôjde na ruské, čínske a americké vojenské jednotky, aby sa použili na vyčistenie situácie v Kórei, Japonsku a inde, hovorí tento zdroj. Doterajšie skúsenosti nás naučili, aby sme sa zdráhali predpovedať, že sa veci stanú v konkrétnych termínoch. Avšak 15. decembra budeme na pozore.

 

2017-09-20
Reakcia na "Výsluch Ben Fulford" od Anny von Reitze
Autor Benjamin White Dragon Society 7 Komentáre

http://www.paulstramer.net/2017/09/calling-out-ben-fulford.html

Je faktom, že USA dostávajú veci ako autá a televízory a hračky, ktoré sú posielané do Ameriky už 40 rokov a neplatia za ne. Američania dlhujú peniaze za všetky tie veci. Na druhej strane je tiež pravda, že Američania preniesli svoju priemyselnú infraštruktúru do Číny a do ďalších krajín takže si zaslúžia byť za to zaplatení.
V každom prípade súhlasím so sudcom, že korupčná korporátna vláda je v konkurze, ale že ľudia v Spojených štátoch budú v pohode akonáhle sa zbavia žumpy vo Washingtone DC. Pozrite sa ako dobre sú na tom Rusi po zbavení sa Sovietskeho zväzu.
2017-09-19
Naliehavé otázky politického väzňa
Benjamin White Dragon Society 12 Komentáre

1) Počuli ste o Leo Wanta a 30 biliónov
$ plus-peniazoch, ktoré mu ukradli Bush-kabali? Čo viete o súčasných vyhliadkach na uvoľnenie peňazí do spoločnosti Wanta Trump?

Áno, počul som o pánovi Wantovi. Nechcú mu dať jeho peniaze. Namiesto toho sa chystá pripojiť k dlhému zoznamu ľudí, ktorí boli odpojení z astronomických súm od založenia vo Washingtone DC. Len požiadajte Kuomintanga Číňana o to aby prezradil koľko šťastia získali svojimi historickými držbami zlata. Budeme musieť týchto ľudí vylúčiť z podnikania, no takto nedostaneme žiadne peniaze späť. Len by sa zabránilo ďalším krádežiam.

2) Čo si myslíte o klonovacej situácii vo Washingtone, D.C., s toľkými vládnymi úradníkmi, ktorými tvoria podvodníkov a to isté robia aj médiá? Dúfam, že ste si vedomí toho do akej miery siaha klonovanie v našom reťazce ...

Veľa ľudí mi povedalo o klonoch a klonovaní a určite niečo na tom je. Jeden azijský vrah trojice povedal ako zabil svojho "židovského psovoda", aby sa ten istý muž znova objavil neskôr. Kým však nedôjde k definitívnemu odhaleniu tohto problému, používam holiaci strojček Occam a hľadám vysvetlenie v rámci hlavného prúdu svetovej paradigmy. Niet pochýb o tom, že používanie zdvojených/napodobených tiel s plastickou chirurgiou a používanie počítačovej grafiky na vytvorenie televíznych vystúpení mŕtvych ľudí je veľmi rozšírené.

3) Viete o spisoch Prestona Jamesa? Je komentátorom veteránov dnes a píše o histórii a metódach Khazarskej mafie a o tajnej tieňovej vláde. Aký je váš názor na neho a na veteránov dnes?

Áno, mám rád jeho písanie a podporujem veľa z toho, čo hovorí. Veterans Today je cenným zdrojom názorov a inteligencie na internete. Nesúhlasím so všetkým, čo hovoria a robia, ale to by malo byť možné v prostredí otvoreného a zdravého diskurzu.

Donald Trump pôjde na novembrový beh (o peniaze) do Ázie

Benamin Fulford 18.09.2017

Donald Trump to go on November begathon to Asia


Americký prezident Donald Trump plánuje v novembri navštíviť Áziu, oficiálne sa zúčastniť  APEC-stretnutia ale v skutočnosti pôjde na begathon, súhlasia viaceré zdroje. Tento begathon (beh) je zameraný na získanie peňazí aby americká korporátna vláda udržala nad rámec decembrového predĺženia, ktoré jej poskytli väčšinou ázijskí veritelia.
Podniková vláda USA dostala dostatok peňazí na to aby pokračovala v prevádzke 3 mesiace po konečnom termíne platieb v termíne 30. septembra, pretože "hrozili, že zničia planétu", potvrdili minulý týždeň predstavitelia spoločnosti White Dragon , Inými slovami potvrdili, že celá nedávna severokórejská brou-haha nie je ničím iným ako hlavnou vydieratečskou kampaňou.
Spoločnosť WDS na druhej strane odporučila aby ázijskí predstavitelia americkej korporácie od decembra si vybrali: "buď prijmite ďalšie platby prostredníctvom Kanady výmenou za kanadskú reformu vášho politického a ekonomického systému, inak budeme nazývať bluf všetky vaše výstrahy jadernej vojny. "Je to celkom bezpečná stávka; čo by robili Američania ak by si museli vybrať medzi holokaustom a kanaďanmi.
V takomto prípade by americké vojenské velenie zostalo neporušené a pravdepodobne dokonca by mohlo prevziať kanadské ozbrojené sily. Naopak, kanaďania by mali mať kontrolu nad politikou a hospodárstvom počas vyčistenia kanalizácie, ktoré bolo spôsobené Washingtonom DC. Takýto krok bude pravdepodobne mať verejnú podporu. Americká podpora politikov v DC je pod 10%, zatiaľ čo podpora amerických ozbrojených síl je stále okolo 70%. Naproti tomu viac ako 60% Kanaďanov podporuje svoju vládu pretože skutočne pracuje pre ľudí, na rozdiel od podplácanej, vydieračskej DC-bažiny.
V každom prípade znamenia blížiaceho sa bankrotu a kolapsu v USA sa rozširujú každodenne, takže schopnosť americkej korporátnej vlády pokračovať v kopaní plechovky po ceste sa napokon skončí a niektoré tvrdé rozhodnutia sa budú musieť urobiť.
V Kalifornii napríklad Calpers, najväčší verejný dôchodkový fond v USA a jeden z najlepšie riadených, je nútený znížiť výplaty dôchodkov až o 90%.
http://www.zerohedge.com/news/2017-09-13/calpers-slashes-pension-payments-retirees-two-more-california-towns-90

Medzitým štát Pennsylvánie sa pripojí k Illinois, Puerto Rico, Detroit a iní, pretože nie je schopný zaplatiť svoje účty. http://www.zerohedge.com/news/2017-09-13/calpers-slashes-pension-payments-retirees-two-more-california-towns-90


Tieto udalosti odzrkadľujú skutočnosť, že systém petro-dolára, ktorý dovolil americkej korporátnej vláde žiť nad rámec svojich prostriedkov za posledných 40 rokov, sa zrúti. Ako sa všeobecne poznamenalo: Čína oznámila, že bude kupovať ropu, ktorá používa zlatom podporovaný jüan, zaoberajúci sa smrťou petrodolároa. Venezuela, ktorá je jedným z najväčších zdrojov dovozu ropy v USA, tvrdí, že už nebude platiť za ropu v amerických dolároch. http://www.foxbusiness.com/features/2017/09/13/venezuela-stops-accepting-dollars-for-oil-payments-following-u-s-sanctions.html

Ďalšou známkou zúfalstva bolo to, že "Spojené štáty idú proti Indonézii žiadajúc obrovskú daň z palmového oleja o 40% ... Pokračujúca krajina sa pokúša za doláre akýmkoľvek spôsobom, aby sa mohli udržať na vzduchu. Len si pamätajte, kto prišiel na začiatku a presvedčil indonézsku vládu, ktorá má obrovské platby, aby na prvom mieste zredukovala/zničila džungle, "uvádzajú zdroje WDS v Indonézii.
V týchto zúfalých situáciách americký minister financií Steven Mnuchin minulý týždeň zopakoval predchádzajúci Tweet amerického prezidenta Trump, kde hrozí, že odstráni Čínu z "prístupu do amerického a medzinárodného systému dolárov".
https://www.rt.com/usa/403118-usa-china-sanctions-north-korea/

Viacerí odborníci a experti vyhlásili na týchto komentároch poplach, pretože je jasné, že USA by prehrali ekonomickú vojnu s Čínou a že snažia sa odstrániť Čínu z dolárneho systému – tým by zničili dolár a nie Čínu. Je to preto, že Spojené štáty sú najdôležitejšou krajinou v histórii planéty a prerušenie finančných prostriedkov by viedlo k drastickému poklesu životnej úrovne USA ak izolácii USA od svetovej ekonomiky.
Číňania, ktorí uprednostňujú harmóniu s nepríjemnými bojmi, poskytovali výzvu Spojených štátov amerických aby "sankcionovali Severnú Kóreu", aby sa zabránilo tomu, že Američanom bude dávať zámienku/dôvod na to, aby sa akceptovali nepokojné akcie. Avšak vedci zo Severnej Kórei, ktorí sídlia v Japonsku, tvrdia, že sankcie sú len v mená a že dodávka tovaru z Číny a ropy z Ruska do Severnej Kórei pokračuje.
Khazarská mafia zase tvrdo tlačí na americkú vládu aby prijala parížske dohody ako predpoklad pre ďalšie financovanie. Tento krok vedú špičkoví obyvatelia Khazarov v režime Trump ako je napr. ekonomický poradca Gary Cohn a Trumpov syn Jary Kushner.
Problém s parížskymi dohodami - okrem toho, že sú založené na pseudovedu podplácajúcimi vedcami, spočíva v tom, že khazarská svorka je tým udržiavaná pri kontrole svetového finančného systému. Parížske dohody dávajú Číne väčšie kreslo, ale ponížujú Indiu a Japonsko a udržiavajú celkovú khazarskú kontrolu neporušenú.
V tejto chvíli sa musíme dôkladne pozrieť na spojenie medzi Vatikánom, P2-lóžou Freemason/slobodomurárov a Khazarskou mafiou - aby sme pochopili čo sa naozaj deje na tejto planéte.
David Rockefeller a členovia britskej kráľovskej rodiny, ako aj členovia rodín Rothschildovcov poukazujú všetci na to, že členovia P2-lóže sa stali tvorcami fašistickej svetovej rímskej diktatúry, ako tiež skutočnými správcami systému amerického dolára, ako aj zdrojom väčšiny svetového terorizmu. Najvyšší lídri khazarskej svorky ako napríklad izraelský premiér Benyamin Netanyahu pracujú pre nich, hovoria tieto zdroje.

V Japonsku tento spisovateľ systematicky zdokumentoval ako P2-pevnosť v čele s vrcholným jezuitom Petrom Hansom Kolvenbachom bol za masovým jadrovým útokom a cunami z 11. marca 2011i - terorizmus proti Japonsku. Teraz ázijská tajná spoločnosť a špičkové zdroje japonských gangsterov potvrdzujú, že od fukushimského teroristického incidentu boli do Fukušimy odoslané kamióny japonských 10 000 yenov (ekvivalent 100 USD). Tam sa peniaze recyklujú pre politikov a gangstrov, aj keď sa verejné ospravedlnenie vynecháva - je to všetko, čo sa vynakladá na "vyčistenie žiarenia Fukušima". Inými slovami, Fukušima sa používa ako zámienka na pranie rádioaktívnych peňazí a nie na odstránenie rádioaktivity.
Bývalý japonský minister financií Heizo Takenaka je stále jedným z popredných khazarských subdodávateľov, ktorí distribuujú/vyrábajú terorizmus vo Fukushime, potvrdzujú japonské gangsterské zdroje.
Pentagonské zdroje hovoria, že "vojna proti kabalom v Japonsku bude eskalovať po odstránení tichomorského veliteľa admirála Harryho Harrisa", ku koncu tohto roka.
Medzitým však japonské bezpečnostné policajné zdroje tvrdia, že khazarský otrocký premiér Shinzo Abe je vopred informovaný o "severokórejských raketových štartéroch" a dostal skript/písmo na čítanie v odpovedi. Táto šaráda sa uskutočňuje nielen kvôli vynucovaniu peňazí hrozbou jadrovej vojny, ale aj vytvorením pravdepodobnej výhovorky, ktorou by sa mohla rozšíriť falošná podpora výskumu verejnej mienky Abeho, povedali zdroje.
Ak je pápež František skutočne úprimný v súvislosti s reformou Vatikánu a P2, musí očistiť Fukúšimu a odhaliť zdokumentované zapojenie Kolvenbachu a jeho predstaviteľa Netanyahua.
Netanjahuova "bezprecedentná cesta [minulý týždeň] do Kolumbie, Argentíny a Mexika dosiahne len málo na zastavenie vojny proti Mossadu a vojny proti drogám zo strany južného velenia, ktoré bolo a možno stále je vedené generálom Johnom Kellom, teda Bielym domom, "poukazujú zdroje Pentagonu.
Netanjahuova cesta prinútila amerického ministra obrany Jamesa Mathisa a generálneho predstaviteľa Severného velenia Lori Robinsona " aby odišiel navštíviť 15. septembra mexických vojenských vodcov v meste Mexiko po tom, čo bibi odišiel [Netanyahu], aby zničil mexické drogové kartely", píše Pentagon. Mexické lietadlo môže byť pokusom o donútenie Mexika zastaviť pomoc obetiam [Hurricanu] Harvey, dodávajú zdroje.
Netanjahu možno hľadal aj miesto pre politický azyl - pretože vie, že skutoční židia v Izraeli sa zobudia ku skutočnosti/realite, že on je Satan-uctievajúci pseudo-žid a chystajú sa ho umiestniť do väzenia, kam patrí.

Izraelčania sú nútení vysporiadať sa s ich satanským vedením, pretože ich Daesh žoldnierska armáda je dôkladne porazená de facto (prakticky) alianciou medzi americkou armádou, Iránom, Ruskom a Tureckom. Dokonca aj stránka Mossad spojená s Debkou uznáva túto skutočnosť hlásením americko / ruskej križovatky proti Daesh. http://www.debka.com/article/26221/US-Russian-pincer-for-ISIS-in-Euphrates-Valley
Tektonický posun v starej bilancii moci na Strednom východe bol zdôraznený vtedy , keď Turecko, ktoré má druhú najväčšiu armádu NATO, minulý týždeň oznámilo, že kupuje ruské protiletecké rakety S400.
http://www.bbc.com/news/world-europe-41237812
Pentagonské zdroje tiež hovoria, že preslovy Trumpa Mattisa, Dunforda a ďalších z 11. septembra 911 USA, "sľubujú kroky proti teroristom (Bush-Izrael) a zároveň odmietajú označiť saudský alebo islamský terorizmus ako páchateľov".
Spolu s očistením v minulých týždňov od 16 najvyšších saudských predstaviteľov to môže znamenať, že nový kráľ Salúd zo Saudskej Arábie odstráni tajnú alianciu svojho národa s Izraelom aby zachoval americkú vojenskú podporu lebo jeho režim musí prežiť. To znamená, že , ak má aj Izrael prežiť tak musí vyčistiť svoje satanské vedenie.
Tektonické posuny v súčasnej štruktúre moci sveta sú tak obrovské, že ľudstvo môže byť oslobodené na jeseň.

 

High level and high stakes Mexican stand off continues despite 911 weather warfare attack on US

Benjamin Fulford 11.09.2017

Na vysokej úrovni sa používa v Mexiku  a pokračuje napriek výročiu 911 (11.09.2001 vojenský útok počasia na USA

 

Intenzívny boj na najvyššej úrovni svetovej moci sa stal mexickým stavom, keď khazarská mafia vytvorila útoky počasia na USA v zúfalej snahe udržať si kontrolu nad výborom Federálnej rezervy. Hurikán Harvey, nasledovaný hurikánmi Irma, Katia a Jose sú všetky spojené s nejakými elektromagnetickými lúčmi vysielanými z Antarktídy, uvádzajú zdroje amerického námorníctva. http://allnewspipeline.com/Indications_Irma_Weather_Warfare.php

Tam boli tiež potvrdené správy v takzvaných bežných médiách, že v Antarktíde boli nájdené veľké, 25 stupňov Celzia teplé jaskyne naplnené životom. http://nationalpost.com/news/world/researchers-find-secret-warm-oasis-beneath-antarcticas-ice-that-could-be-home-to-undiscovered-species

Načasovanie tohto oznámenia mohlo byť skôr náhodou, ale zdá sa, že je to spôsob akým sa svet dozvie, že nacistické základne postavené vo vulkanicky vyhrievaných jaskyniach v Antarktíde pred, počas a po 2. svetovej vojne sú skutočné. To je niečo, čo Rusi už dávno hovoria.

V každom prípade, senior zdroj v lóži P2 Freemason/slobodomurárov poukazoval na ich účasť na útoku tým, že povedal: "Pre Ameriku neexistuje žiadna cesta, len veľká dohoda." P2 už predtým tvrdili, že dokážu vyvolať búrky, zemetrasenia atď. prostredníctvom ezoterických rituálov spojených s astrologickými udalosťami. Novinár Lance Schuttler, ktorý nedávno hovoril s týmto autorom, počul to isté z jeho vlastných zdrojov.

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/09/hurricanes-irma-and-harvey-ritualistic-astrology-used-in-geoengineered-false-flags.html

Spoločnosť White Dragon použila tiež svoju ezoterickú právomoc na oslabenie hurikánu Irma ale nezastavila to úplne preto lebo cítila, že americká vláda potrebuje pripomienku k výročiu útoku 911, že sa proti páchateľom ešte nepodarilo podať žalobu a proti ľuďom, ktorí ukradli americké prezidentské voľby v roku 2000, uznal starší zdroj WDS.

Ľuďom, ktorí ešte stále odmietajú veriť skutočnosti technológie manipulácie s počasím sa odporúča prečítať si článok na nasledujúcom odkaze ako úvod do témy: http://www.globalresearch.ca/the-ultimate-weapon-of-mass-destruction-owning-the-weather-for-military-use-2/5306386

V každom prípade zdroje Pentagonu hovoria, že "hurikány, vojny a chaos sa zdajú byť neúspešným pokusom o zdržanie globálneho obnovenia meny a finančného systému podporovaného zlatom, keďže Irma sa zmenšila a Katia a Jose strácajú svoju moc. "

Poveternostná vojna bola len malou časťou vysokej úrovne brinkmananship pokračuje ako termín platieb 30. septembra americkej korporátnej vlády oslovil.

Správna vláda Trump a vojenská junta tvrdia, že využíva Severnú Kóreu ako zámienku na to, aby vyhrážala jadernou vojnou ak vláda USA nedostane finančné prostriedky na to aby mohla pokračovať vo svojich operáciách. Trump tiež použil tento tweet: "Spojené štáty zvažujú, okrem iných možností, zastavenie všetkého obchodu s ľubovoľnou krajinou, ktorá obchoduje so Severnou Kóreou", hrozia že zastavia všetok obchod s Čínou.

V dôsledku toho sa vláda USA dostala dostatok peňazí na to, aby pokračovala až do decembra aby získala čas pre získanie svetových lídrov, aby prišli ku komplexnejšiemu záveru prebiehajúcich amerických rokovaní o konkurze.

Zdroje ázijskej tajnej spoločnosti v súčasnosti hovoria, že odvolali svoj plán na podporu bitkoin ako alternatívu k súčasnému finančnému systému. Aj keď neuviedli svoje dôvody tak pripúšťajú, že situácia v Severnej Kórei ich "veľmi zaneprázdnila".

Až prinajmenšom Číňania neuskutočnili obchodovanie s futures na zlato a jüanu, čo by predstavovalo čelný útok na americký dolár. Trump z jeho strany, keď získal trochu peňazí na to aby mohol kopať plechovku po ceste, teraz zmiernil svoje vojnové rozhovory o Severnej Kórei. V súkromnom vlastníctve FRB, ako aj jeho protivníkov kontrolujúcich khazarov, centrálna banka EÚ a banka Japonska získali aj zelené svetlo na obnovenie svetových trhov s nespravodlivými peniazmi.

V amerických korporátnych médiách to bolo všetko hlásené, ako keby trojmesačné predĺženie amerického dlhového stropu bolo úplne americkou domácou otázkou, ktorá bola vyriešená kompromisom medzi predstaviteľmi Trumpa a Demokratickej strany.

Tento krok priniesol hnev v Trumpovej základni, mnohí bývalí spolupracovníci spoločnosti Trump teraz tvrdia, že režim Trump sa de facto skončil. Tí vyhnanci Trumpom consigliari ako Steve Bannon, ten poskytol rozhovor na CBS 60 minút, ktorý bol "hit, ktorý ho predstavoval ako eminentého gris Trumpa a krídla človeka mimo Bieleho domu aby Trump prijal globalizmus, republikánov, Čínu a hlboký štát," nárokuje jeden zdroj Pentagonu.

Zdroje CIA v Texase zase hovoria, že Trumpov kompromis tak rozhorčil republikánsku stranu mosadze, že väčšinový vodca "Mitchell McConnell republikánsky senát a niekto iný dal zmluvu na Trumpa."

To, čoho sme boli svedkami je niečo viac ako dočasné zastavenie paľby v bitke, ktorá sa určite opäť zahreje v najbližších týždňoch a mesiacoch. Čo je v stávke, je kontrola nad Federálnym rezervným výborom a tým aj práva na tlač a distribúciu amerických dolárov.

Na tomto fronte khazarská svorka stále stráca čas. "Izraelský dvojitý občan Rotshchild-agent Stanley Fischer bol vyštartovaný ako podpredseda FRB, zatiaľ čo goldmanit Gary Cohn bol zablokovaný" poznámka Pentagon-zdrojov. Režim Trump bude teraz schopný vybrať 5 zo siedmich guvernérov FRB - situácia, ktorá sa nevyskytla od roku 1936.

"Možné bude, že FRB (Federálna Rezervná Banka) bude absorbovaná do štátnej pokladnice [US], keď sa spustí zlatý dolár, pretože tajomník ministerstva financií [Steven] Mnuchin odmietol prepustiť Andrewa Jacksona z 20 dolárovej bankovky." Jackson bol samozrejme posledným americkým prezidentom, ktorý úspešne ukončil kontrolu khazarovského davu nad  americkým menovým systémom.

Systém, ktorý sa v súčasnosti prevádzkuje je neudržateľný, takže tak či onak je potrebné nájsť náhradu. Centrálne banky v súkromnom vlastníctve už tento rok vyčlenili 2 bilióny dolárov na podporu trhov, takže dlhopisy vo výške 7,4 bilióna USD sa teraz obchodujú s negatívnymi úrokovými sadzbami. Finančné trhy sa tak dostávajú ďalej a ďalej z kontaktu s reálnou ekonomikou a bez ohľadu na to ako ťažko sa centrálni bankári pokúšajú vyhnúť skutočnosti je spôsob akým sa nakoniec dosiahne prevaha.

http://www.zerohedge.com/news/2017-09-08/central-banks-have-purchased-2-trillion-assets-2017
http://www.zerohedge.com/news/2017-09-03/what-global-recovery-global-negative-yielding-debt-hits-one-year-high-74-trillion

Ak americká vojenská junta nedosiahne aby FRB bola v rámci USA  - veľký krok k ukončeniu súkromného systému centrálnych bankových fiatových peňazí tak môže prísť k tomu v Japonsku. Starší zdroj z japonskej kráľovskej rodiny hovorí, že japonská bezpečnostná polícia zostavila zoznam 700 zatknutých z khazarskej svorky v Japonsku. 70 z nich sú sledovaní 24 hodín denne. Medzi nimi sú na vrchole zoznamu zatknutých napr. 5 bývalých premiérov, 4 bývalí guvernéri Banky of Japan, 3 bývalí predstavitelia ministerstva financií, 4 bývalí predsedovia veľkých bánk a 8 špičkových priemyselníkov. WDS má zoznam.

 

Ako možno viete, Benjamin bol napadnutý finančnými útokmi a v júni 2017 bol jeho účet PayPal pozastavený. Súčasne jeho bývalý webmaster trpí rakovinou a bola hospitalizovaná. S cieľom pomôcť spoločnosti Benjamin je zabezpečiť WDS úplnú obnovu svojich webových stránok, ktorú vyvinul a podporil nový IT tím. Webová stránka teraz prijíma platby priamo kreditnou kartou namiesto služby PayPal. Počnúc 11. septembrom začneme jeden mesiac predplatné na obnovenie príjmov, od ktorých závisí Benjaminova práca a živobytie. Navštívte nasledujúci odkaz na vytvorenie nového účtu alebo na prihlásenie a aktualizáciu existujúceho účtu s novými údajmi o kreditnej karte. https://benjaminfulford.net/register

Cena predplatného sa zvýšila z 8 dolárov na 11 dolárov mesačne, takže môžeme kompenzovať aj usilovných IT pracovníkov. Doteraz pracujú ako dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri modernizácii lokality ale majú aj rodiny, ktoré podporujú. Vaše pochopenie je cenené. Počas upisovacieho časového obdobia zostávajú týždenné články voľne dostupné, po uplynutí ktorých budú môcť čítať a diskutovať o obsahu iba platiaci členovia.

BenjaminFulford.net je premiérové ​​internetové fórum venované šíreniu a diskusii hlbokých geopolitických správ a analýz. Ďakujem vopred za podporu Benjamina Fulforda a jeho úsilie šíriť pravdu a skončť s globálnou chudobou, vojnou a zničením životného prostredia. Rozprávajte/šírte to slovo prostredníctvom e-mailu a na sociálnych médiách!Nový blok - .

NA TEJTO STRÁNKE ZOSTÁVAJÚ PRÍSPEVKY BEZPLATNÉ

Chances of new financial system announcement and US civil war both skyrocketing

Benjamin Fulford 04.09.2017

Šance pre oznámenie nového finančného systému a americká občianska vojna vybuchujú

Existujú dôkazy o tom, že nový finančný systém a občianska vojna v USA sú bezprostredné. Existuje tiež vysoká pravdepodobnosť, že východné pobrežie USA bude postihnuté geomedicínskym hurikánom tak ťažkým, že ľudia sú požiadaní o evakuáciu 60 míľ do vnútrozemia, hovoria zdroje CIA. Zdá sa, že khazarská mafia rozpúta meteorologické zbrane a robí iné nečestné pokusy o zabránenie oznámenia nového finančného systému podporovaného zlatom.

Po prvé, pozrime sa na všetky správy týkajúce sa zlata, niektoré z nich sú bizarné, v posledných dňoch sa náhle vynorili a zdá sa, že nás to všetko pripravuje na vyhlásenie systému podporovaného zlatom. To začalo 21. augusta keď sa Steven Mnuchin stal prvým americkým ministrom financií, ktorý od roku 1948 navštívil zlatý depozitár Fort Knox a pokračoval v tvrdení, že "šťastné zlato je v bezpečí".  http://www.economicpolicyjournal.com/2017/08/what-hell-is-this-mnuchin-tweets-on.html

Potom, keď sa pri jeho návšteve zrejme nepodarilo vytvoriť dostatok publicity tak sa pokúsil o falošný škandál zahŕňajúci návštevu pevnosti, zatmenie slnka a obrazy jeho manželky “bikiny-oblečená trofej” a to sa zdá byť vyrobené. Vo všetkých týchto zverejneniach sa Mnuchin zmienil o skutočnosti, že zlato nebolo spočítané od roku 1953 alebo koľko zlata "je v bezpečí", ale nevadí, jeho manželka robí dobré rušivé očné cukríky.

 http://www.zerohedge.com/news/2017-09-01/treasury-inspector-general-opens-probe-mnuchins-use-government-plane-eclipse-day

Potom v televízii predpovedal, že cena zlata by vzrástla na 5000 dolárov alebo dokonca na 10 000 dolárov za uncu.

http://www.zerohedge.com/news/2017-09-01/rickards-there-are-three-things-going-gold-right-now

Rothschildovci taktiež minulý týždeň kontaktovali spoločnosť White Dragon Society aby ich informovali o tom, že veľké množstvo zlata je speňažené a presúva sa do finančného systému. To bolo podporené sériou udalostí súvisiacich so zlatom z celého sveta. Najdôležitejšou z nich bolo oznámenie, že Čína začína obchodovanie s  ropou denominované/hodnotené v zlatom podporovanom jüane, jasný záber/útok na petrodolárny systém khazarskej mafie.

https://asia.nikkei.com/Markets/Commodities/China-sees-new-world-order-with-oil-benchmark-backed-by-gold?page=1

Nemecká Bundesbank oznámila, že dokončila svoj plán na repatriáciu polovice svojho zlata tri roky vopred.

https://sputniknews.com/world/201709021057023219-germany-us-relationship/

Navyše Nemecko oznámilo nútenú evakuáciu asi 60 000 ľudí z okolia Bundesbank minulý víkend v dôsledku "nevybuchnutej bomby z druhej svetovej vojny" -  malo prísť na miesto 743 ton zlata.

http://money.cnn.com/2017/08/23/investing/germany-gold-reserves-new-york-paris/index.html

http://www.zerohedge.com/news/2017-09-02/vault-containing-70-billion-german-gold-be-evacuated-frankfurt-defuses-massive-bomb

To je zaujímavé, pretože keď Nemecko prvýkrát požiadalo späť svoje zlato z Francúzska a USA tak vtedy žiadna krajina nemala zlato na to aby sa mohlo vrátiť. Približne v rovnakom čase boli Američania prichytení keď plavidlami presúvali pozlátený volfrám do Číny. Teraz sa náhle zlato vráti pred plánovaný termínom keď Mnuchin tweets hovoria o bezpečnom zlate.

Takže, odkiaľ všetko toto zlato náhle pochádza? Dva spoľahlivé zdroje hovoria, že zlaté bunkre v Ázii sa otvárajú a zlato sa odstraňuje. Zdroje WDS v Indonézii informovali indonézske orgány, že zlaté bunkre v Indonézii boli skutočne otvorené a zlato tam bolo vybrané. Freeport-McMoRan navyše oznámil, že indonézska vláda dosiahla dohodu o pokračovaní v prevádzke obrovského dolu Grasberg pričom Indonézia získala kontrolu 51%.

http://news.morningstar.com/all/dow-jones/market-digest/201708292988/freeport-to-give-up-majority-stake-in-indonesias-grasberg-mine-update.aspx

Zdroje v rodine Rothschildovcov hovoria, že baňa je len predná/predstierajúca časť, ktorá sa používa na pranie historického zlata, ktoré sa vloží do finančného systému. Dôležité je však poznamenať, že väčšina Aziatov má väčšinovú kontrolu.

Neil Keenan z jeho strany uviedol, že zlato a peňažné bunkre v Južnej Kórei boli tiež otvorené a rozdelené. Podporil to tým, že vysielal videá so zlatom, ako aj čerstvo vyrobené americké doláre a kórejské Won, ktoré sa rozdelili.

http://neilkeenan.com/

Všetky tieto oznámenia súvisiace so zlatom sa spojili s vážnymi útokmi na súčasný systém petrodoláru a silnými náznakmi je, že súčasný americký finančný systém sa chystá byť zastavený. Jacob Rothschild napríklad oznámil, že v prvých šiestich mesiacoch tohto roka jeho spoločnosť RIT Capital Partners znížila investičnú expozíciu v amerických dolároch na 37% zo 61%. Rothschildove dôvody, prečo odstúpili od amerických aktív, boli "bezprecedentné" ceny akcií a presvedčenie, že umelé podopieranie trhov Svetovou bankou a centrálnymi bankami bolo neudržateľné.

http://www.anongroup.org/rothschild-us-assets/

Ďalším vysokým insiderom, ktorý sa dostal z amerického burzového trhu, je investičný guru Warren Buffet, ktorý teraz sedí na 100 miliárd dolárov v hotovosti, pretože je ťažké nájsť atraktívne ponuky.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-07/buffett-nears-a-milestone-he-doesn-t-want-100-billion-in-cash

Investori tiež platia o 20% viac za americkú štátnu pokladnicu, ktorá vyrastie do konca septembra kedy je americká fiškálna lehota, kedy po tomto dátume vzrastie dlžoba čo je ešte ďalší znak toho, že ľudia niečo cítia.

http://www.zerohedge.com/news/2017-09-01/t-bill-market-snaps-panic-over-debt-ceiling

Na internete sa objavila tabuľka krátko po tom, čo súkromní centrálni bankári mali svoje letné stretnutie v Jackson Hole, ktoré ukázalo, že približne 40% tzv. Svetového HDP bolo len falošným účtovným kúzlom centrálnej banky. Tá grafika bola teraz odstránená z internetu.

Federálna rezervná rada oznámila, že bude predávať aktíva, ktoré kupovala na podporu trhov ale s knihami o objeme 4,5 bilióna dolárov je matematicky nemožné, aby to urobili bez toho, že by znehodnotili ekonomiku.

Zatiaľ čo tento spisovateľ nepredstiera, že je finančným poradcom, môžem povedať, že počas svojej dlhej kariéry ako finančný / obchodný / geopolitický novinár som nikdy predtým na obzore nevidel toľko jasných varovných signálov o rušivom finančnom podujatí.

Je zrejmé, že ovládanie starého systému sa nekoná bez boja. "Hurikán Harvey" bol raz za tisíc rokov (zhoršený raz za 500 rokov) bol určite útokom zbraňami-počasia na USA. Časopis Charlie Hebdo, ktorý je vo vlastníctve francúzskej pobočky rodiny Rothschildov povedal niečo čo  sa zdá, že ukazoval prst na svojich majiteľov s titulnou stranou naznačujúcou, že Boh zaplavil Houston, Texas ako útok na nacistov.

https://sputniknews.com/society/201708311056973398-charlie-hebdo-mocks-harvey-victims/

Teraz sa dokonca objaví ešte väčší útok vojnovým počasím v podobe hurikánu Irma. Upozornenie uvedené nižšie bolo odovzdané tomuto spisovateľovi zo zdroja v CIA prostredníctvom e-mailu:

"MAXIMÁLNY VÝSTRAŽNÝ ŠTATÚT - ODSTRÁNIŤ POBREŽNÉ VÝCHODNÉ USA. Od spoločnosti NAIG.

Hurikán IRMA - očakávané prímorské východné pobrežie USA, sledovanie TBA (neisté) CAT 5 a vyššie očakávania.

Očakávajú sa veľké škody - život ohrozujúce - veľké záplavy - výpadok elektrickej energie - dopravný chaos - rabovanie - vysoká miera nehôd / úmrtia.

Pôda, ktorá sa očakáva od 9. septembra do 10. septembra 2017, by mohla byť skôr, TBA.

Aktualizácie nájdete na: - BPEarthwatch na webe.

POSKYTOVAŤ VŠETKY STANICE - pripravte si teraz, zabezpečte majetok - ODSTRAŇTE SA ZOBLASTI na vzdialenosť najmenej 60 míľ od pobrežia.

Hľadajte nadmorskú výšku, vyhnite sa riečnym údolom, záplavovým územím, ťažkým oblastiam pre obyvateľstvo. Zabezpečte potraviny, prenosnú vodu, palivo a bezpečný prístrešok.

NIE JE TO SKÚŠKA. Toto je "HARVEY" na steroidoch.

Rýchlo zvážte varovanie hneď. Nečakajte na vznik krízy. Aj keď sa nevyskytuje na pobreží (nepravdepodobné), šírenie vlny ukazuje očakávanú výšku vlny nad 50 ft a dĺžku vlnovej dĺžky 16 sekúnd. VŠETKÁ DOPRAVA okamžite opúšťa oblasť sledovania a beží na bezpečnom úseku pri maximálnej rýchlosti, pokiaľ to dovolí čas. Všetky modely súhlasia s uvedeným súborom údajov.

Paget.

director,

Severoatlantická spravodajská skupina (NAIG) Public Domain. Končí 23.10 02.09.2017 TREAT AS EMERGENCY. "

Tento spisovateľ nemôže nájsť žiadny NAIG na internete, ale prinajmenšom je jasné, že niektorí ľudia v CIA sa snažia vytvárať strach.

Americká armáda v každom prípade koná. Tu je to, čo musel povedať zdroj Pentagonu:

"Hurikán Harvey, aj keď je tragický, umožňuje armáde priniesť vojakov a vybavenie, aby zastavili štáty ako Kalifornia, odvrátili zlatý depozitár republiky, obhajovali hranice proti kartelovým drogám, teroristom, obchodníkom s ľuďmi a obchodníkmi so zbraňami, zastavili program OSN 21, slabé štáty, popierajú Sorosovi nezákonných cudzincov pre svoje protifašedné jednotky, posilňujú vedenie štátu proti Khazariánskemu liberálnemu LGBT, potratom, pro-imigrácii, protikresťanom a proti streľbe. "

Existuje aj zákrok pokračujúci vo Washingtone DC proti "majetku Mossadu ako bývalý predseda demokratického národného výboru Debbie Wasserman Schultz a sionistický senátor, vedúci menšiny Chuck Schumer", hovoria zdroje.

Hovori ako Antifa a falošní KKK bojovníci najatí Khazari sú tiež teraz zaokrúhlení nahor (je ich viac), že FBI a ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť formálne označili ako domácich teroristov, poznám ich. Google majiteľ Eric Schmidt, Marks Zuckerberg z Facebooku a Jeff Bezos z Amazonu sú tiež teraz v útoku kvôli svojmu bezohľadnému úsiliu o manipulovanie s verejným diskurzom a budú mať svoje spoločnosti znárodnené a rozdelené, tvrdia zdroje CIA.

Druhá osoba, ktorá je teraz pod vážnym útokom, je najvyššie postavený satanista Benjamin Netanjahu, ktorý čelí v Izraeli väzeniu za korupciu, ale naozaj by sa mal považovať za vojnového zločinca najvyššieho poriadku. Netanjahu nedávno navštívil Rusko bez pozvania a urobil sériu hrozieb ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi, súhlasia viaceré zdroje. Pentagonové zdroje tvrdia, že "Putin nebol pobavený hrozbami a lžami bibi [Netanyahu] a poslal dve ponorky útoku do Stredomoria, aby lovili izraelské ponorky, zlepšili výcvik a testovali nové zbrane a potenciálne uvalili námornú blokádu."

Khazarské kontrolované alebo ovplyvnené nečestné štáty Izrael, Saudská Arábia a Ukrajina sú stále v karanténe, zatiaľ čo ich zločinecké vedenie je odstránené.

Severná Kórea má zo strany khazarov dostatok peňazí a technológií zbraní, ale zaujíma sa iba o svoje vlastné prežitie a nie je prichystaná začať s jadrovým útokom s apokalyptickými bludmi v mene khazarov.

 

Q&A with Benjamin Fulford

Benjamin Fulford, 29.08.2017

Mám niekoľko otázok, veľa ľudí sa bojí poznať odpovede vo vašich prehľadoch.

1. Boli predložené dokumenty v Haagu, ktoré oprávňujú americkú armádu aby zasiahla v mene svojich obyvateľov proti prvkom vlastnej vlády? (ref e-mailový reťazec nižšie) Bola by alt-news kampaň povzbudiť americkú armádu?

Žiaden z mojich zdrojov mi nepovedal o dokumentoch podaných v Haagu, ale môžem s istotou povedať, že režim Trump je de facto vojenská junta a americká armáda už podnikla kroky.

2. Je možné, že kabali používali technológiu HAARP na vytvorenie búrky v Houstone aby zvýšili cenu ropy na podporu svojich bánk?

Áno je to možné. Pri štúdiu udalostí je vždy dôležité spýtať sa Qui Bono alebo kto má prospech.

3. Je skutočne v Afganistane nárast počtu vojakov, pretože tieto jednotky zničia makové polia / drogovú dopravu?

Nie, vojsko je tam aby chránili makové polia pretože generujú príjmy približne 1,6 bilióna dolárov ročne.

4. Čo vedie k zatknutiu Georgea Sorosa?

George Soros nebol zatknutý, pretože bol zabitý. Kabalisti sa snažia udržiavať ilúziu, že je nažive pretože potrebujú takého frontného muža aby pôsobil ako pokrývka pre skutočných hercov ako Rothschildovci.

5. Prečo nie sú Antifa a BLM identifikované ako teroristické organizácie?

Boli a ich počet je zaokrúhlený.

6. Kedy Čína a Rusko budú presadzovať svoju autoritu pre stanovovanie cien fyzických drahých kovov?

Je to prebiehajúci proces. Skutočná debata, ktorá prebieha pod povrchom je o tom, kedy, ako alebo či má zlato speňažené. Je to zložitá záležitosť.

7. Sú masové zatýkania odradené teroristickými jadrovými / biologickými / inými hrozbami a je to dočasné?

Bolo veľa zatknutí, ale áno, niektorí silní herci sú stále v okolí pretože majú armády, ktoré ich chránia a majú prístup k zbraniam hromadného ničenia.

8. Sú teraz CIA a FBI pod kontrolou spoločnosti Trump alebo pracujú pre Cabalov?

Sú rozdelené do oboch frakcií ale frakcia Trump je teraz prevládajúca.

9. Existuje nejaké bezprostredné významné opatrenie alebo je to všetko impulz na postupný (napr. Dva roky) prechod?

Prebieha postupný prechod. Hlavný problém spočíva v tom, že ak si všimnete, že jednoducho systém je ťažké uskutočniť bez toho, že by bol životaschopný náhradný hotový tak dôjde k veľkému chaosu, krviprelievaniu a utrpeniu.

10. Čo s výcvikom povstania proti ozbrojenému konfliktu, o ktorom hovoríme?

Antifaističtí aktivisti sú obmedzení.

11. Čo v súčasnosti považujete za najviac nádejný postup? Zvážili by ste rozhovory v iných médiách?

Spoločnosť Bieleho Draka to presadzuje a zúčastňuje sa na najvyšších úrovniach rokovaní s cieľom obnoviť a niekedy nahradiť medzinárodnú architektúru, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne. A áno, som rád, že môžem poskytnúť rozhovory.

High level weirdness in US as Khazarian control matrix crumbles

Benjamin - 28.08.2017 - White Dragon Society

Vysoká úroveň podivností pri rozpade khazarskej  kontroly matrixe/ matice v Spojených štátoch
Ľudia, ktorí si uvedomujú, si všimnú veľmi divné veci, ktoré sa dejú s informačnou sieťou sveta - najmä v anglosaskom svete - ako sa množia rozpor a bizarné udalosti. To sú všetky príznaky zrútenej mocenskej matrix/matice; Taký druh vecí, ktorý bol videný v čase pádu SSSR.  
Prvá vec, ktorú je potrebné poznamenať je najmä to, že minulý týždeň bolo USA zasiahnuté hurikánom, prvýkrát od roku 2005. Americký prezident Donald Trump tweedoval zakódovanú frázu pre vojnové počasie "raz za 500 rokov" - tak popísal Hurricane Harvey. Skutočnosť, že zasiahla Bushovu klanovú rodinu v Texase, najmä mesto Houston s ničivými povodňami spôsobuje dojem, že je to pravdepodobne nejaký druh odplaty za Bushov útok na New Orleans hurrikánom Katrina.

Môže to súvisieť aj so skutočnosťou, že 16 amerických a kanadských diplomatov na Kube utrpelo zranenie mozgu "zvukovým útokom". Mohli byť zasiahnutí kvôli tomu, že sa podieľali na odstraňovaní prania špinavých drogových peňazí Bushovho klanu cez Kubu. Je tiež zaujímavé, že "zvukové útoky" sú teraz hlásené svetovými médiami, namiesto toho, aby ich vypustili/zverejnili ako bludy ľudí, ktorí "nosia kovové fóliové klobúky".
http://www.zerohedge.com/news/2017-08-25/mystery-deepens-after-us-confirms-16-diplomats-suffered-traumatic-brain-injury-cuban
V každom prípade to všetko naznačuje, že pokračuje boj o ezoterický výkon na vysokej úrovni.

Tento boj o moc sa odhaľuje aj v podivných a rozporuplných spravodajských oznámeniach týkajúcich sa amerického senátora Johna "Daesha" McCaina. Pamätajte si, že v poslednom čase sme mali v médiách, že McCainovi bol diagnostikovaná malígná rakovina mozgu? Tieto boli okamžite nasledované správami, že McCain sa zotavil a zhromaždil senát aby zastavil Trumpov plán zrušiť Obama-care. Potom bol USS "John McCain" zatlačený nákladnou loďou kde bolo zabitých mnoho amerických námorníkov. Teraz nám bolo povedané, že McCain sa dotkol Bieleho domu a presunul všetky plány správnych orgánov Trumpa na nepriateľské médiá.

http://itmakessenseblog.com/2017/08/27/the-rat-in-the-white-house-that-has-been-leaking-was-just-exposed-look-who-it-was-omgjohn- McCain /
Ak sa používa často fráza ako "nemôžete to urobiť" - ale potom sa znova zdá, že dve protichodné sily skutočne tú vec robia.

Existuje mnoho ďalších náznakov o tom ako sú rozporuplné správy o šialenom McCainovi, ktoré poukazujú na to, že vo Washingtone DC je zúrivý boj o moc.
V rámci správy Trumpa odňatie Steva Bannona teraz nasledovalo vystúpenie poradcu Sebastiana Gorku. To sú ľudia, ktorí sa snažili o tvrdú líniu proti "radikálnemu islamu" (=hazarskí agenti) a Číne.
Teraz sa v administratíve "urobí znova veľká Amerika" alt-pravá frakcia bojuje/útočí späť. Pentagonské zdroje tvrdia, že generál John Kelly "môže byť nútený vyhnúť sa globalizmovým demokratom Gary Cohnovi, Jaredovi Kushnerovi a Dine Powellovi, aby dokončili skóre a utišili Trumpovu základňu."
"Jared je pod paľbou kvôli neúspechu ako mierotvorca, bez dvojštátneho riešenia založeného na linkách z roku 1967, zatiaľ čo nemajú žiadnu lásku k Egyptu, Palestíny alebo dokonca ealu," poznamenávajú zdroje. Medzitým "Goldmanit Gary Cohn je už pod masívnym tlakom na rezignáciu, najprv položí svoje kmene, oponuje tarifom, podporuje antifa a židovské falošné spravodajské médiá vo svojom rozhovore s Financial Times, že to spôsobilo, že Trump exploduje," dodávajú.

Existuje tiež neuveriteľný tlak na nečestný štát Izrael. Satan, ktorý uctieval izraelského vodcu Benyamina Netanjahua, navštívil Rusko aby upozornil na izraelské "červené línie", ktoré prekračuje Rusko, ktoré dovoľuje iránské ovplyvňovanie v Sýrii. Tomu nasledovala masívna ofenzíva izraelskej / saudskoarabskej prokuratúry Daesh v Sýrii. Ruská odpoveď spočívala v umiestnení íránskych a Hizbolla-jednotiek priamo na izraelskú hranicu.

http://www.debka.com/article/26200/Russians-brings-Iranians-Hizballah-to-Quneitra
Ruské sily tiež podľa oficiálnej tlačovej agentúry Tass: "zničili za posledný týždeň viac ako 1000 zariadení medzinárodných teroristických skupín v Sýrii ", čím rozdrvili izraelsko-saudskú prokurátorskú ofenzívu. http://tass.com/defense/961925

Katarský národ bohatý na ropu a zemný plyn pridal soľ do rany izraelsko-saudskej aliancie tým, že obnovil diplomatické vzťahy s Iránom a udržal/osvojilsi peniaze z khazarských mafiánskych vreciek.

https://theintelligencehour.podbean.com/e/the-intelligence-hour-with-kevin-shipp-081417/

Čo je zaujímavé tým, čo hovoria títo skutoční whitlesbloower/svetoví informátori je to, že sa približuje takmer presne k tomu čo tento spisovateľ počul od svojich kontaktov v CIA a ázijských tajných spoločnostiach. Skutočné svetové vyšetrovania nepochybne ukazujú, že existuje spojenie viacerých biliónov dolárov s drogami, ktoré spájajú CIA, fašistickú P2-vládu vo Vatikáne, severnú Kóreu a ázijských gangstrov.
Viaceré ázijské a iné zdroje zapojené do tohto spojenia hovoria, že očakávajú nejaký významný posun na jeseň. Práve to napríklad musel povedať vysoký zdroj v Thajsku o súvisiacom vývoji v tejto krajine:
"[Bývalý predseda vlády Yingluck] Shinawatra opustil Thajsko v stredu 23. apríla s pomocou veľmi vysokých úradníkov, mimo Junta, v súkromnom lietadle. Je teraz so svojim bratom v Dubaji. "

Ako zdroj poznamenal tento zdroj:

"Kráľ HAD dal povolenie dlho pred prevratom [proti Yingluckovi bratovi Thaksinovi], ktorý sa uskutočnil v roku 2006. To umožnilo istým ľuďom čas nakladať lietadlá s" osobnými "predmetmi, ako sú kufre plné veľkých denominácií hotovosti, Singapursky a Brun $ 1000 poznámka favorita elity, rovnako ako niekoľko kilogramov diamantov, rezané a uncut/nerezané (Keď bol partner v diamantovej banskej činnosti v Angole tak pomohol). Niekoľko ton Au/zlata bolo pridaných na váhu. Thaksinov priechod bol vyčistený od začiatku až do konca. Zabezpečenie diplomatického pasu to urobilo ešte rýchlejšie. "

Tiež zdroj pokračoval:

"Súčasný kráľ bol videný na verejnosti len dvakrát. Vo vnútorných kruhoch paláca sa hovorí, že má AIDS. Letí do Nemecka dvakrát mesačne na transfúziu krvi ... Zdá sa, že je jeho príbeh lekárskej liečby je rozsiahlejší ako to čo uvoľňujú jeho najbližší dôvercovia. Príbeh o AIDS by mohol byť dymová clona? "

Na záver, tento zdroj poznamenáva:

"Budúcnosť Thajska a v súčasnej dobe aj budúcnosť Junta-y, bude známa do 60 dní. To, čo sa deje priamo v DC ovplyvní Thajsko, viac ako jeden. "
Spoločnosť White Dragon bola nedávno kontaktovaná zástupcami niekoľkých skupín, ktoré ukončili všetky kontakty bezprostredne po útoku masového vraždenia/útoku na Japonsko na jar 11 marca 2011. Patrí medzi nich aj vedúci člen britskej pobočky rodiny Rothschildovcov, vrchný vrah syndikátu Yamaguchi gumi a senior MI6. Všetci súhlasia s tým, že sa blíži niečo veľké.

To čiastočne, ale nie výlučne, súvisí s blížiacim koncom finančného roka US-vlády 30. septembra. Ak sa tentokrát vezmú správne opatrenia tak môžeme konečne zastaviť kriminálnu khazarskú frakciu vo Washingtone DC aby sme mohli kopať plechovku ďalej (pokračovať). WDS vie kto sú tí neustáli tajní hráči a žiada ich všetkých o plnú spoluprácu aby sme sa konečne mohli pustiť do práce na záchranu planéty.

Vychutnajte si posledný týždeň leta a pripravte sa na to, čo bude na jeseň pravdepodobne veľmi podmanivé.

 

High-Level-seltsamkeiten in den USA als Khazarian Matrix-Control zerbricht
Von benjamin White Dragon Society
Die Leute, die sich bewusst sind, bemerken sehr komische Sachen, die mit dem Weltinformationsraster vorgehen - besonders in der angelsächsischen Welt - wie Widersprüche und bizarre Ereignisse sich vermehren. Das sind alle Zeichen einer kollabierenden Machtmatrix; Die Art von Ding um die Zeit des Falles der UdSSR gesehen.

Die erste Sache, die letzte Woche im Besonderen zu bemerken ist, dass die USA zum ersten Mal seit 2005 mit einem Hurrikan getroffen wurden. US-Präsident Donald Trump tweeted die Code-Phrase für Wetterkriegsführung "einmal in 500 Jahren" zu beschreiben Hurrikan Harvey. Die Tatsache, dass es die Bush-Clan-Heimat von Texas, insbesondere die Stadt Houston, mit verheerenden Überschwemmungen getroffen hat, macht es wahrscheinlich, dass dies eine Art Rache für den Bush-konstruierten Hurrikan Katrina-Angriff auf New Orleans ist.

Es kann auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass 16 US- und kanadische Diplomaten in Kuba Hirnverletzungen von einer Art "Sonic Attacke" erlitten haben. Vielleicht sind sie wegen ihrer Beteiligung am Schneiden des Bush-Clan-Drogengeldes, das gewaschen wurde, getroffen Durch Kuba. Es ist auch interessant, dass "Sonic Attacken" jetzt von Weltmedien berichtet werden, anstatt als Wahnvorstellungen von Leuten, die Zinnfolienhüte tragen, entlassen zu werden.
Http://www.zerohedge.com/news/2017-08-25/mystery-deepens-after-us-confirms-16-diplomaten-suffered-traumatic-brain-injury-kubaner
In jedem Fall deutet dies alles auf ein hohes Niveau, esoterischer Machtkampf geht weiter.

Dieser Machtkampf wird auch in fremden und widersprüchlichen Ankündigungen über den US-Senator John "Daesh" McCain offenbart. Denken Sie daran, vor kurzem hatten wir Medienberichte, dass McCain mit malignen Hirntumoren diagnostiziert worden war? Diese folgten sofort mit Berichten, die McCain erholt hatte, und sammelte den Senat, um Trump Pläne zu stoppen, um Obamacare aufzuheben. Danach wurde die USS "John McCain" von einem Frachtschiff rammt und viele US-Segler getötet. Jetzt wird uns gesagt, dass McCain das Weiße Haus verdrahtet hat und alle Pläne der Trump-Verwaltungen auf feindliche Medien ausleckt. Http://itmakessenseblog.com/2017/08/27/the-rat-in-die-weiss-haus-die-has-been-leaking-was-just-exposed-look-who-it-was-omgjohn- Mccain /
Wie die oft verwendete Phrase treffend aussagt, "kann man das nicht machen", aber dann sieht es wieder aus, als ob zwei gegensätzliche Kräfte tatsächlich das Zeug machen.

Es gibt viele andere Zeichen anders als widersprüchliche Berichte über Wahnsinn McCain, um anzuzeigen, dass ein hoher Machtkampf in Washington DC tobt.
Im Inneren der Trump-Administration wurde nun die Entfernung von Steve Bannon von dem Berater Sebastian Gorka gefolgt. Das sind die Leute, die für eine harte Linie gegen "radikalen Islam" (= Khazarian Agenten) und China drängten.
Jetzt die "machen Amerika toll wieder" alt-rechts Fraktion in der Verwaltung kämpft zurück. Pentagon-Quellen sagen Trump Chef des Stabes General John Kelly "kann gezwungen werden, die globalistischen Demokraten Gary Cohn, Jared Kushner und Dina Powell zu feuern, um sogar die Partitur zu besiegen und die Trump-Basis zu beruhigen."
"Jared ist unter Feuer für sein Versagen als Friedensstifter, ohne Zwei-Staaten-Lösung auf der Grundlage von 1967 Linien, während immer keine Liebe aus Ägypten, Palästina oder sogar Isreal", die Quellen beachten. Mittlerweile ist Goldmanite Gary Cohn bereits unter massiven Druck zum Rücktritt, er setzt seinen Stamm zuerst, widerspricht Tarifen, unterstützt Antifa und die jüdischen gefälschten Nachrichtenmedien in seinem Interview mit der Financial Times, die Trump explodierte ", fügen sie hinzu.

Es gibt auch einen unglaublichen Druck auf den Schurkenstaat Israel gesetzt. Der Satan, der den israelischen Führer Benyamin Netanyahu anbot, besuchte Russland, um von israelischen "roten Linien" zu warnen, die von Russland überholt wurden, um den iranischen Einfluss in Syrien zu erhöhen. Dies wurde mit einer massiven Offensive durch die israelisch / saudi-arabische Daesh-Proxy-Armee in Syrien verfolgt. Russlands Antwort war es, iranische und Hisbollah-Truppen direkt an der israelischen Grenze zu platzieren.
Http://www.debka.com/article/26200/Russen-brings-Iranians-Hizballah-to-Quneitra
Russische Truppen auch nach der offiziellen Nachrichtenagentur "Tass" in der vergangenen Woche mehr als 1.000 Einrichtungen der internationalen Terroristen in Syrien zerstört haben ", so die israelische / saudische Proxy-Offensive zermalmt. Http://tass.com/defense/961925
Die öl- und gasreiche Nation von Katar hat Salz in die Wunden der israelischen / saudischen Allianz gerieben, indem sie die diplomatischen Beziehungen mit dem Iran wiederherstellt und ihr Geld aus Khazar-Mafia-Taschen hält.

Https://theintelligencehour.podbean.com/e/the-intelligence-hour-with-kevin-shipp-081417/
Was interessant ist, was diese echten Welt-Whistleblowers sagen, ist, dass es fast genau mit dem, was dieser Schriftsteller von seinen eigenen CIA und asiatischen Geheimgesellschaft Kontakte gehört hat, schwenkt. Reale Weltuntersuchungen zeigen, dass es einen Mehrzweck-Dollar-Droge-Geld-Nexus gibt, der die CIA, die Vatikanische P2 faschistische Hütte, Nordkorea und asiatische Gangster verbindet.
Mehrere asiatische und andere Quellen, die an diesem Zusammenhang beteiligt sind, sagen, dass sie im Herbst eine Art große Verschiebung erwarten. So musste zum Beispiel eine hochrangige Quelle in Thailand über die damit verbundenen Entwicklungen in diesem Land sprechen:
[Ehemaliger Premierminister Yingluck] Shinawatra verließ Thailand am Mittwoch, den 23. mit der Unterstützung von sehr hohen Beamten, außerhalb der Junta, in einem Privatjet. Sie ist mit ihrem Bruder in Dubai. "

Als Hintergrund dieser Quelle festgestellt:

"Der König hatte schon lange die Erlaubnis zu geben, bevor der Putsch [gegen Yinglucks Bruder Thaksin] im Jahr 2006 stattfand. Das erlaubte es gewissen Menschen, die Flugzeuge mit" persönlichen "Gegenständen wie Koffern voller großer Bargeldbezeichnungen, Singapur und Brunei, zu beladen $ 1000 Note, der Favorit der Elite sowie ein paar Kilo Diamanten, geschnitten und ungeschnitten (hatte ein Partner in einem Diamanten Bergbau Betrieb in Angola geholfen). Ein paar Tonnen Au wurden für Ballast hinzugefügt. Thaksins Passage wurde von Anfang bis Ende beendet. Ein Diplomatischer Pass hat es noch schneller gemacht. "

Auch die Quelle fuhr fort:

"Der gegenwärtige König ist erst zweimal in der Öffentlichkeit gesehen worden. Es heißt in den inneren Kreisen des Palastes, dass er AIDS hat. Er fliegt zweimal im Monat nach Deutschland für eine Bluttransfusion ... Es scheint mehr zu dem Ausmaß seiner medizinischen Behandlungen zu geben, als das, was von seinen engsten Vertrauten freigegeben wird. Die AIDS-Geschichte könnte ein Rauchschutz sein? "

Zum Schluss, diese Quelle stellt fest:

"Die Zukunft von Thailand und mehr aktuell, die der Junta, wird innerhalb von 60 Tagen bekannt sein. Was in DC untergeht, wird sich direkt auf Thailand auswirken, in mehr als einer Hinsicht. "

Die White Dragon Society wurde ihrerseits vor kurzem von Vertretern mehrerer Gruppen kontaktiert, die nach dem 11. März 2011 den Atom- und Tsunami-Massenmordangriff auf Japan alle Kontakte abgeschnitten hatten. Dazu gehören ein hochrangiges Mitglied des britischen Zweiges der Familie Rothschild, der Spitzenassistent des Yamaguchi-Gumi-Syndikats und ein hochrangiger MI6-Beamter. Sie alle sind sich einig, dass etwas Großes kommt.

Dies ist teilweise, aber nicht ausschließlich, im Zusammenhang mit der bevorstehenden US-Regierung am 30. September des Geschäftsjahres Ende Zahlungen Frist. Wenn wir diesmal die richtige Aktion treffen, können wir endlich die kriminelle Khazarian-Fraktion in Washington DC stoppen, um die Dose auf die Straße zu bringen. Die WDS weiß, wer die geheimen Spieler noch stehen und fragen sie alle für ihre volle Zusammenarbeit, damit wir endlich mit dem Geschäft der Rettung des Planeten kommen können.

Bitte genießen Sie die letzte Woche des Sommers und machen Sie sich bereit für das, was wahrscheinlich ein sehr ereignisreicher Herbst ist.

 

US military cracking down on hooligans for hire in US

Benjamin Fulford 22.08.2017

Americká armáda praskla/vypáčila  prenajatých chuligánov v USA

 

Nedávne organizované demonštrácie a násilné incidenty vykonávané platenými hooliganmi/chuligánmi na miestach, ako je Charlottesville, spôsobili to agenti khasarskej mafie, ktoré platia za tieto incidenty, hovoria zdroje Pentagonu. USA sú teraz bez akýchkoľvek pochybností riadené dočasným vojenským režimom, ktorý má v úmysle vyčistiť korupciu khazarských gangsterov, ktorá zničila Spojené štáty. Akonáhle sa to stane, vojaci sa vrátia do svojich kasární, hovoria zdroje.
Veľmi jasná informácia o tom ako sa stala degenerácia politického sveta v USA, bola zaznamenaná v udalostiach, ktoré sa konali v Charlottesville vo Virgínii začiatkom tohto mesiaca. Členka Spoločnosti Bieleho Draka bola tam aby bola svedkom toho čo sa naozaj stalo, na rozdiel od toho čo lhali firemné propagandistické médiá.
Podľa správ o médiách z médií "rasista, nenávistný biely rasista" zničil dodávku pokojných ľavicových protestujúcich, zabili nevinnú mladú ženu a zranili mnoho ďalších. Nasledovala dobre kampaňovaná mediálna kampaň, ktorá donútila amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odsúdil "KKK, bielych supremacistov a nenávistníkov", ktorí tvrdia, že v Charlottesville sa uskutočnili násilné demonštrácie.

 

Avšak to, čo bol zdroj WDS, ktorý tam bol skutočne svedkom, bol veľmi odlišný príbeh. Pravicové skupiny (tento spisovateľ neschváli ich názory, ale podporuje ich ústavné právo mierne vyjadrovať sa) žiadali a dostali povolenie na preukázanie proti plánovanému odstráneniu sochy konfederácie občianskej vojny generála Robert E. Lee , Po príchode demonštrantov ich polícia posadila na rukavicu "ľavicových" demonštrantov, ktorí ich obetovali pomocou použitých tampónov, používali okrem iného aj kondómy, plameňometre, výkaly a kyselinu. Jeden z pravicových reproduktorov bol neustále zaslepený kyselinou, ktorú ho hádzala - čo sa podľa tohto zdroja nezmienilo ani v korporátnych médiách.

Po útokoch bola vyhlásená núdzová situácia a pravicoví poslanci mierovo odišli z Charlottesville. Toto následovne odišlo na podujatia organizované profesionálnymi provokatérmi, vrátane nárazu dodávky na protestujúcich. Väčšina protestujúcich boli profesionáli (mnohí pracujúci pod komunistickým bannerom Antifa), ktorí dostali 25 dolárov za hodinu za účasť na týchto podujatiach, podľa zdrojov NSA.

Svedok WDS tiež poznamenal, že demonštranti v meste Charlottesville "Black Lives Matter" boli všetci bieli a že miestni afroameričania na nich kričali urážky.

Táto očividná propagácia občianskych nepokojov podnietila americké vojenské a spravodajské agentúry, aby podnikli kroky. "Antifa môže byť označená ako domáca teroristická organizácia po infiltrácii FBI," uviedli pentagonové zdroje. Khazarská mafia sa stále snaží predstierať, že George Soros (ktorý zmizol) financuje všetku túto činnosť - ale len preto, že chce maskovať skutočných finančníkov týchto aktivít ako napríklad Rothschildovci. Tento spisovateľ si spomína, že požiadal George Sorosa v Kódexe zahraničných korešpondentov Japonska o majiteľov Federálneho rezervného výboru a na tvári sa mu objavil hlpec keď počul tú otázku, na ktorú sa mu nepodarilo odpovedať.

V každom prípade začalo prasknutie/vypáčenie 27 platených extrémistov v Bostone, ktorí zabraňovali tomu aby sa tam podobná udalosť diala, hovoria zdroje. Čitatelia tiež poukázali na to, že inzercia bola vyčlenená na to, aby zaplatili vyplatených krízových aktérov za účelom predstavenia udalostí v Las Vegas 26. augusta. Tam bude široko sledovaný boxing-zápas organizovaný medzi belošským Conor McGregor a afro- Američanom Floyd Mayweatherom. Je pomerne jednoduché odhadnúť, že sa budú snažiť použiť tento zápas na fázu rasových nepokojov. Avšak americká armáda hovorí, že už nebude trpieť takéto nezmysly a zabezpečí, že všetky platené protesty a čo je dôležitejšie ich mzdy budú zaokrúhľované a budú obvinení zo zločinov.

Pokusy fanúšikov domáceho zmätku v USA sú samozrejme spojené s pretrvávajúcimi finančnými problémami v spoločnosti SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKEJ CORPORÁCIE (USA). Tu najnovšie príznaky spočívajú v tom, že lehota na platby 30. septembra bude náročná. Člen WDS, ktorého matka pracuje pre americkú vládu tvrdí, že matka mu oznámila, že jej vládny dôchodkový fond bol zrušený s cieľom udržať fungovanie americkej korporácie. Na miestach ako je napríklad Washington Post existujú správy, že dokonca aj tieto peniaze skončia v septembri.
     
http://www.zerohedge.com/news/2017-08-16/heres-how-government-pension-funds-are-trying-close-their-7-trillion-funding-gap
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2017/08/15/q-and-a-for-federal-workers-the-debt-limit-and-the-tsp/?hpid=hp_hp-cards_hp-card-fedgov%3Ahomepage%2Fcard&utm_term=.f2cd80d39eeaAmerická armáda a agentúry v spolupráci so svojimi spojencami v Číne, Rusku, Spojenom kráľovstve a inde zamýšľajú reštartovať svetový finančný systém aby sa vyrovnali s touto hroziacou udalosťou, súhlasia viaceré zdroje.

Pri príprave na to Pentagon povedal: "Trump odčerpal močiare (doterajšie vládnuce skupiny) tým, že rozpustil Manufacturing Council a Strategic & Policy Forum, účinne vyháňa khazarov a generálnych riaditeľov ako Jamie Dimon z JP Morgan, Steve Schwarzman z Blackstone, Larry Fink z Blackstone, Carl Icahn a ďalšie . "Tieto skupiny sú fronty pre rodiny ako napr. Rockefeller, ktoré vlastnia Fed.

Americká rada pre národnú bezpečnosť tiež v nedávnej minulosti usporiadala stretnutie v tábore David, kde globaliari ako Jared Kushner, Gary Cohn, Dina Powell a iní boli zakázaní "keďže armáda preberá Biely dom," hovoria zdroje Pentagonu.

Zdroje tiež hovoria, že nacionalista Steve Bannon bol "vyhnaný z Bieleho domu, kde by mohol robiť viac škôd z vonkajšej strany proti globalizmu Jared Kushnera a Goldmanite Garymu Cohnovi a mohol by lepšie slúžiť základni a programu Trump".

"Bannon bude pomáhať Trumpovi zvonku, ako je [Newt] Gingrich, kde nie je potlačený bojom a môže byť financovaný miliardárom Bob Mercer aby založil konzervatívnu sieť napravo od Foxu, aby zničil falošné novinky v Khazarských médiách" - uviedol zdroj pentagónu.

Pentagon dodáva, že "Jared Kushner bol umiestnený na krátke vodítko, kde všetky stretnutia s Trumpom musia byť odstránené [náčelníkom štábu amerického námorníctva generála Johna Kellyho] Kelly a JK nemôže byť s Trumpom sám ... JK sa uskutočňuje podporovaním záujmov Khazarov A nasledujúce môže byť jeho odstránenie. "

Khazarská mafia, samozrejme, nemá v úmysle odísť potichu do noci a ohrozuje "moslimskými" teroristickými útokmi v celej Európe a bude sa snažiť aj v USA nastoliť nové provokácie.

Existuje tiež väčšia zvláštnosť pokračuje to americkým námorníctvom s USS tankerom blízko Singapuru John McCain, ktorý je zasiahnutý. Toto nasleduje po stlačení USS Fitzgeralda, ktorý je zasiahnutý v Tokiu a predtým USS Donald Cook (Donald Duck = posedenie kačica), ktorí sú postihnutí v Baltskom mori. Inými slovami, khazari opäť predvádzajú, že majú technickú schopnosť narušiť elektroniku amerických vojakov.

Nakoniec WDS dostala veľmi dlhý a podrobný dôkaz o tom kto teraz kontroluje schopnosť vytvárať a distribuovať japonský jen, informátorom Senior Banky of Japan. WDS a ich spojenci sa domnievajú, že BOJ je slabým prepojením v kharzárskej finančnej kontrolnej sústave a teraz máme podrobné informácie o skrytých aktéroch za BOJ. Toto povedie na jeseň ku konkrétnym krokom v súčinnosti s americkými vojenskými a agentúrnymi bielymi klobúkmi.

 

Existuje tiež veľa prísne tajných diplomacií, ktoré prebiehajú medzi Severnou Kóreou a Kanadou a ktoré pôsobia ako zástupcovia východných a západných tajných spoločností aby prerokovali možnosť, že Kanada prevezme funkcie konkurznej spoločnosti UNITED STATES CORPORATION. Samozrejme, senior Khazarskej Mafie v Kanade ako je rodina Bronfmanovcov bude vyzvaný, aby nezasahovali ani nezúčastňovali.

Vychutnajte si zvyšok severnej pologule v lete a uistite sa, že ste pripravení na to čo bude zrejmejšie ako priemerné jesene. Kľúčovým bojovým priestorom bude Japonsko a Washington DC. Nečestnému ľudu Izraela sa tiež odporúča odstrániť svoje satanské vedenie. Akonáhle sa to urobí tak židovský ľud bude konečne oslobodený z tisícov rokov Babylonského otroctva.

 

US-Militär knackt gemietete Hooligans für in US

Die jüngsten inszenierten Demonstrationen und gewalttätigen Vorfälle, die von bezahlten Hooligans an Orten wie Charlottesville durchgeführt wurden, haben zu einem knacken auf Khazarian-Mafia-Agenten geführt, die für diese Vorfälle bezahlen, sagen Pentagon-Quellen. Die USA sind jetzt zweifellos von einem vorübergehenden Militärregime geleitet, das beabsichtigt, die Khazarian-Gangster-Korruption aufzuräumen, die die Vereinigten Staaten zerstört hat. Sobald dies geschehen ist, wird das Militär in ihre Kaserne zurückkehren, sagen die Quellen.
Ein sehr deutlicher Hinweis darauf, wie entartet die US-amerikanische Welt geworden ist, wurde in den Ereignissen gesehen, die in Charlottesville, Virginia Anfang dieses Monats stattfanden. Ein White Dragon Society Mitglied war dort zu sehen, was wirklich passiert, im Gegensatz zu dem, was die Corporate Propaganda Medien gelogen.
Nach den Corporate Media Berichten stürzte ein "rassistischer, hassverdächtiger weißer Supremacist" einen Van in friedliche linke Demonstranten, tötete eine unschuldige junge Frau und verletzte viele andere. Darauf folgte eine gut geölte Corporate Media-Kampagne, um den US-Präsidenten Donald Trump zu zwingen, die "KKK, die weißen Supremazisten und die Hassisten" zu verurteilen, die in Charlottesville heftige Demonstrationen behaupten.
Doch was die WDS-Quelle, die dort tatsächlich war, war eine ganz andere Geschichte. Die rechtsgerichteten Gruppen (diese Schriftstellerin unterstützt ihre Ansichten nicht, unterstützt aber ihr verfassungsrechtliches Recht, sie friedlich auszudrücken), beantragt und erhielt eine Erlaubnis, gegen die geplante Entfernung einer Statue des Konföderierten Bürgerkriegs General Robert E. Lee zu demonstrieren . Als die Demonstranten ankamen, wurden sie von der Polizei zu einem Handschuh von "linksseitigen" Demonstranten getrieben, die sie mit gebrauchten Tampons, gebrauchten Kondomen, Flammenwerfern, Kot und Säure unter anderem pelzten. Einer der rechten Redner war dauerhaft von Säure, die ihn angeschlagen hatte, verblendet, was die Firmenmedien nach dieser Quelle nicht erwähnen konnten.

bankrupt UNITED STATES CORPORATION. Of course, senior Khazarian Mafiosi in Canada like the Bronfman family will be asked not to interfere or get involved.

Die Khazarian-Mafia versucht immer noch zu behaupten, dass George Soros (der verschwunden ist) all diese Aktivitäten finanziert, aber das ist nur, weil sie die echten Finanziers dieser Aktivitäten wie die Rothschilds tarnen wollen. Dieser Schriftsteller erinnert sich an George Soros im Außenkorrespondenten-Klub von Japan über die Besitzer des Federal Reserve Board und sah einen Blick von schrecklichem Schrecken auf seinem Gesicht, als er die Frage hörte, die er nicht beantworten konnte.

In jedem Fall hat das Crack-down mit der Verhaftung von 27 bezahlten Extremisten in Boston begonnen, die ein ähnliches Ereignis daran hindern, dort zusammengebrannt zu werden, sagen die Quellen. Die Leser haben auch darauf hingewiesen, dass Anzeigen wurden ausgegeben, um bezahlte Krise Akteure zu veranstalten, um Veranstaltungen in Las Vegas am und nach dem 26. August zu veranstalten. Es wird eine weithin beobachtete Boxkampf inszeniert zwischen dem kaukasischen Conor McGregor und dem African American Floyd Mayweather. Es ist eine ziemlich leichte Vermutung, dass es Versuche gibt, dieses Spiel zu verwenden, um Rennen-Unruhen zu veranstalten. Allerdings sagen die US-Militärs, dass sie sich nicht mehr mit solch einem Unsinn auseinandersetzen werden und dafür sorgen werden, dass alle bezahlten Proteste und noch wichtiger ihre Pay-Masters abgerundet und mit Verbrechen belastet werden.

Die Versuche, inländischen Unruhen in den USA zu lüften, sind natürlich mit den anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten bei den VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA CORPORATION verbunden. Hier sind die jüngsten Anzeichen dafür, dass die diesjährige Frist bis zum 30. September ein schwieriger Treffen ist. Ein WDS-Mitglied, dessen Mutter für die US-Regierung arbeitet, sagt, dass sie berichtet, dass ihre staatliche Pensionskasse überfallen wurde, um die US-Unternehmensregierung zu behalten. Es gibt Berichte an Orten wie der Washington Post, dass auch dieses Geld im September ausgehen wird.
Http://www.zerohedge.com/news/2017-08-16/heres-how-Government-Pensions-Fonds-Leistung-die-7-trillion-Funding-gap
Https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2017/08/15/q-and-a-for-federal-workers-die-debt-limit-und-die-tsp/?hpid=hp_hp -cards_hp-card-fedgov% 3Ahomepage% 2Fcard & utm_term = .f2cd80d39eea

Die US-Militär und Agenturen, in Zusammenarbeit mit ihren Verbündeten in China, Russland, Großbritannien und anderswo planen, das weltweite Finanzsystem neu zu starten, um mit diesem drohenden Ereignis fertig zu werden, sind mehrere Quellen einverstanden.

In der Vorbereitung von diesem, Pentagon Quellen sagen: "Trump entwässert den Sumpf durch Aufhebung der Manufacturing Council und Strategic & Policy Forum, effektiv Dumping Khazarian Geier und CEOs wie JP Morgan Jamie Dimon, Blackstone Steve Schwarzman, Blackrock Larry Fink, Carl Icahn und andere "Diese Gruppen sind Fronten für die Familien, wie die Rockefellers, die die Fed besitzen.

Der US National Security Council hat vor kurzem auch ein Treffen in Camp David abgehalten, wo die Globalisten Jared Kushner, Gary Cohn, Dina Powell und andere verboten wurden ", da das Militär das Weiße Haus übernimmt", so die Pentagon-Quellen.

Die Quellen sagen auch, dass Nationalist Steve Bannon "vom Weißen Haus exfiltriert wurde, wo er mehr Schaden von außen gegen den globalistischen Jared Kushner und Goldmanite Gary Cohn machen konnte und besser die Trumpbasis und die Agenda bediente."

"Bannon wird Trump von außen wie [Newt] Gingrich, wo er nicht durch Kämpfe heruntergezogen wird, und er kann von Milliardär Bob Mercer finanziert werden, um ein konservatives Netzwerk auf das Recht von Fox zu starten, um die falschen Nachrichten Khazarian Medien zu zerstören," eins Pentagon Quelle sagte.

Die Pentagon-Quellen ad, dass "Jared Kushner auf eine kurze Leine gelegt worden ist, wo alle Treffen mit Trump von [White House Chief of Staff Marine General John] Kelly gelöscht werden müssen und JK kann nicht allein mit Trump ... JK ist die Förderung der Khazarian Interessen Und sein Ouster kann als nächstes kommen. "

Die Khazarian-Mafia hat natürlich keine Pläne, schweigend in die Nacht zu gehen und droht "muslimische" Terrorangriffe in ganz Europa und wird versuchen, auch in den USA neue Provokationen voranzutreiben.

Es gibt auch mehr hohe Fremdheit mit der US-Marine mit der USS John McCain wird von einem Tanker in der Nähe von Singapur getroffen. Dies folgt dem ramming der USS Fitzgerald, der getroffen wird, tragen Tokyo und früher die USS Donald Cook (Donald Duck = sitzende Ente), die in der Ostsee behindert wird. Mit anderen Worten, die Khazarians werben wieder, dass sie die technische Fähigkeit haben, die US-Militär-Elektronik zu stören.

In einer abschließenden Anmerkung ist der WDS sehr langer und ausführlicher Beweis von einer älteren Bank von Japan Whistleblower gegeben worden, genau, wer jetzt die Fähigkeit kontrolliert, japanischen Yen zu erschaffen und zu verteilen. Die WDS und ihre Verbündeten glauben, dass die BOJ die schwache Verbindung im Khazarian Finanzkontrollnetz ist und jetzt haben wir detaillierte Intelligenz über die verborgenen Schauspieler hinter dem BOJ. Dies wird zu konkreten Maßnahmen führen, im Tandem mit US-Militär und Agentur weißen Hüte, in diesem Herbst.

Es gibt auch eine Menge von streng geheimen Diplomatie, die zwischen Nordkorea und Kanada stattfindet und als Proxies für östliche und westliche Geheimgesellschaften fungiert, um die Möglichkeit zu erörtern, dass Kanada die Funktionen der bankrott vereinigten STAATEN CORPORATION übernimmt. Natürlich werden ältere Khazarian Mafiosi in Kanada wie die Bronfman-Familie aufgefordert, sich nicht einzumischen oder sich zu engagieren.

Bitte genießen Sie den Rest des nördlichen Hemisphären-Sommers und stellen Sie sicher, dass Sie bereit sind für das, was ein beschäftigter als der durchschnittliche Herbst sein wird. Die Schlachtfelder sind Japan und Washington DC. Die Schurkenstaaten von Israel werden auch geraten, ihre Satansverehrung zu entfernen. Sobald dies geschehen ist, wird das jüdische Volk von Tausenden von Jahren der babylonischen Sklaverei befreit.Es gibt auch eine Menge von streng geheimen Diplomatie, die zwischen Nordkorea und Kanada stattfindet und als Proxies für östliche und westliche Geheimgesellschaften fungiert, um die Möglichkeit zu diskutieren, dass Kanada die Funktionen der

 

 

 

 

Tvrdí sa, že hrozby proti Severnej Kórei súvisia s rokovaniami o konkurze a s globálnym reštartom

Benjamin Fulford 15.08.2017 

Notic pre čitateľov, kvôli časovým rozdielom sa tento týždeň správa objaví s opozdením.

Svetové udalosti v lete sa držia v udržiavacom/Holdingovom vzore ale v jeseň je možné, že sa podarí veľká zmena - ak začneme my.

Holdingový model je nasledovný: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKEJ CORPORÁCIE, ktoré neSplnili svoje platby dlhu 1. mája tohto roka, ohrozujú vojnou proti Severnej Kórei ako taktiku v rokovaní so svojimi veriteľmi. Jej hlavný veriteľ, Čína nazýva korupciu korporácie tým, že sľubuje, že ochráni Severnú Kóreu ak bude prípadne jednostranne napadnutá. Zároveň Číňania uskutočňujú obmedzené vojenské akcie na svojich hraniciach s Indiou, pripomínajúc Američanom, že majú technickú schopnosť prevziať 1,3 miliardy ľudí tej krajiny v priebehu niekoľkých mesiacov ak príde k vojne.

Číňania tiež povedali, že nebudú chrániť Severnú Kóreu ak oni prípadne udelia prvú ranu. Zároveň Rusi a Pentagon informovali Izraelčanov, že budú napadnutí ak sa pokúsia spustiť jadernú raketu z jednej z ich ponoriek tak ako to urobila Severná Kórea, povedali Pentagon a ruské zdroje FSB. To efektívne skontrolovalo akékoľvek pokúsy khasarskej mafie o začatie 3. svetovej vojny pretože akýkoľvek pokus o to bude mať vplyv iba na nich. Oni už nie sú schopní oklamať nás ničím, už nás nemôžu viesť k započatiu vojny.

V každom prípade americká armáda prebehla nespočetné scenáre zahŕňajúce celú vojnu s Čínou a výsledok je vždy rovnaký, 90% ľudstva zomrie a severná pologuľa sa stáva tým neobývateľnou. Číňania to plne vedia. To znamená, že všetko toto vojnové rozprávanie je len "rozhovor u stola". Zdá sa, že situácia je patová.

To však nie je úplne patová situácia. Khasarská frakcia režimu Trump, ktorá si uvedomí, že ich vojnové rozhovory nikam nevedú tak teraz uvažujú o prerušení čínskeho vývozu do USA. Toto je staré "ak nekupujeme, zomrú", hovorí sa v kruhoch americkej spravodajskej agentúry. Avšak z čínskeho hľadiska by stratili zákazníka, ktorý posledných 40 rokov platil kreditnou kartou a nie je schopný zaplatiť svoj účet z kreditnej karty, pre číňanov by to bol skutočne plus. Nikto nemá úžitok z mŕtveho úderu, obzvlášť nie od páchatelov trestného činu ako je USA, ktoré bolo vo vojne 220 rokov svojej 241-ročnej existencie.

Ak sa Američania napriek tomu rozhodnú pokračovať v ceste a používať colné tarify a vytvárať obchodné bariéry, ktoré obmedzia čínsky dovoz a ukončí čínsky obchodný prebytok s USA tak dôjde k mnohým dôsledkom tretieho rádu, ktoré sú väčšinou veľmi zlé pre USA. V podstate by USA trpeli prudkým poklesom životnej úrovne a ak  by sa takú vec snažili urobiť tak by sa stali vyvrhelcami v medzinárodných obchodoch.

Americký režim stratil veľa dôvery a spojencov v dôsledku svojho protispoločenského, antisociálneho správania na celom svete. Označenie tejto skutočnosti spočíva v skutočnosti, že talianske junkové dlhopisy majú teraz vyššiu cenu ako dlhopisy americkej štátnej pokladnice.

http://www.zerohedge.com/news/2017-08-10/italian-junk-bonds-yield-less-treasurys-insanity-bond-market-4-charts

Nechajte to pominúť, pretože po druhej svetovej vojne  americké pokladnice boli považovaná za najbezpečnejšie útočisko pre peniaze na svete a teraz ich trh považuje za riskantnejší ako nevyžiadané dlhopisy vydané spoločnosťami súkromného sektora v krajine, ,

Teraz finančné úrady v Spojenom kráľovstve nepriamo odhalili americkú vládnu taktiku nákupu vlastného dlhu a urobili to tak, že to vyzeralo ako by kupovali cudzinci (Belgicko, Írsko atď.) aby sa ukázalo, že na amerických finančných trhoch je všetko dobré. Vykonali to nepriamo s uznaním vo Financial Times, že pred 103 rokmi keď takmer nikto nekúpil anglické dlhopisy za prvú svetovú vojnu, klamali verejnosti oznamovaním emisie dlhopisov. http://www.zerohedge.com/news/2017-08-08/none-it-was-true-103-years-later-ft-admits-it-lied-and-colluded-bank-england

Keď som bol finančným novinárkom v oblasti médií moji šéfovia mi často povedali aby som podporoval takúto lož "s cieľom posilniť trhovú psychológiu." Inými slovami, bolo nám povedané aby sme boli roztlieskavačky, nie objektívni reportéri.

Teraz čoraz viac novinárov korporátnych médií v USA riskuje svoju kariéru aby odhalili agendu svojich šéfov. Napríklad Brian Williams z NBC priznal v hlavnom čase vysielania, že "našou úlohou je Severnou Kóreou vystrašiť ľudí k smrti ".
http://www.zerohedge.com/news/2017-08-09/nbcs-brian-williams-our-job-scare-people-death-over-north-korea

Cieľom tohto strachu mongering je tlačiť na investorov aby sa zaujímali o  americké dlhopisy ako o "bezpečný prístav", ale to nefunguje.

Namiesto toho zostáva aj naďalej v pláne aby sa odstránili všetky stopy po konečnej právnej úprave khazarského davu v USA. "Trump je pripravený začať totálnu vojnu proti všetkým vo [Washington] DC-močiare a preto vyhodil zradcov Brennen a Paul Ryan spojenci Renč Priebusu," povedali zdroje Pentagonu.

Takže existuje mnoho iných znamení, že močiar je odčerpaný od khazarských Satana-uctievačov, hovoria zdroje. Teraz keď boli odstránení horní khazarskí pomocníci ako Clinton a John McCain - tak môžu byť teraz vyhodení funkcionári z nižšej úrovne. Jedna vec, "boli vyhodení dvaja vyšší pobočníci suky, izraelského veľvyslanca v OSN Nikki Haley-ho a on môže byť ďalší"  dávajú zdroje na vedomie. Po druhé, "Iránsky jastráb a [General David] Petraeus kamarát Derek Harveyho, ktorý bol vyhodený z Národnej bezpečnostnej rady ako tiež námorný generál John Kelly sa stane náčelníkom generálneho štábu v Bielom dome", zdroje z Pentagonu dávajú na vedomie. Ďalej more "Mossadu Ezra Cohen-Watnick, NSC riaditeľ Intel, ktorý bol vyhodenýl potom čo Kelly prevzal národné bezpečnostné riziko a oponoval Iránskej dohode," dávajú zdroje na vedomie. Bude vyhodený akýkoľvek iní zamestnanec, tí, ktorí cestujú do Izraela alebo sa obracajú s odkazmi na ten nečestní národ, hovoria.

Ezra a jemu podobní boli skôr neplodní kvôli Trumpovmu zaťovi Jared Kushnerovi, hovoria zdroje. Avšak, "Kushner sám môže priniesť jeho bezpečnostnú previerku (vykopať vlastný hrob) v konzervách Kelly," dodávajú. Kushner je odosielaný na lov divokých husí na Strednom východe, aby predviedol svoju neschopnosť ako mierotvorca, dávajú tie zdroje na vedomie.

Ak chcete nahradiť khazarskú kontrolu tak veľký traja, Pentagon Rusi a Číňania musia vytvoriť alianciu, súhlasia zdroje vo všetkých troch táboroch.

To je zrejmé z Venezuely, ktorá sa stala de facto protektorát Ruska potom čo Rusi dostali veľký podiel v národnom ropnom priemysle. Možno by sa to nestalo bez kývnutia z americkej armády. Inými slovami to znamená, že khazarský plán začať vojnu s Venezuelou je rovnaký ako ich plány o tom čo sa udeje v Severnej Kórei.

Veľkí traja preto tlačia/snažia o mier na Kórejskom poloostrove rovnako ako o sever-juh kórejské železničné spojenie, ktoré je možné postaviť a minerály v hodnote 10 trilión $ v Severnej Kórei môžu byť dané k užívaniu, hovoria zdroje.

Je tiež ťažký tlak na ukončenie bojov v Afganistane,  je tam tiež národné nerastné bohatstvo, ktoré môže byť sprístupnené a preto je nutné dať sa do práce pre zlepšenie života ľudí.

Takže tam sú teraz rokovania na vysokej úrovni medzi Kanadou a Severnou Kóreou, hovoria kanadské vládne zdroje. Severokórejčania navrhujú Kanaďanom ponuky ázijskej tajnej spoločnosti k financovaniu výkupu podnikovej vlády USA s pákovým efektom, povedali zdroje z blízka tých rokovaní. Americká armáda a spravodajské komunity whitehats (bieleklobúky) podporujú myšlienku zjednotenej Severnej Ameriky s príslušnou demokratickou vládou, ktorá to má na starosti.

Posledná poznámka, mnohé skupiny vyzývajú k masovej meditácii počas zatmenia Slnka 21. augusta. Vzhľadom k tomu sa dá povedať, že aktuálne sa deje hybrid-vojna a naozaj je o tom kto bude riadiť psychologický proces rozhodovania a o tom čo ľudstvo môže pomôcť pozitívnym skupinovým myslením v relácii s budúcnosťou. Človek nemusí byť hinduista alebo budhista aby meditoval. Ľudia môžu namiesto toho nejakú dobu vytrvať v predstave toho v akej planéte by sme chceli žiť a tým môžu osobne prispieť k tomu aby sa to stalo.

Až doteraz bola naša planéta riadená strachom a vojnovými výstrahami. Boli sme manipulovaní tým, že sa musíme báť a bojovať proti "neveriacim, moslimom, komunistom, Al-Kajdy, Rusom, ISIS, číňanom, Severokórejčanom, etc."

Teraz sme pripravení posunúť toto miesto k pozitívnemu výhľadu, všetko vychádza z myslenia: "ako môžeme pomôcť  cez noc obrátiť túto planétu v raj pre všetkých." Pretože 30. septembra sú v USA fiškálne lehoty pre firemnú vládu tak to môžeme tento rok na jeseň urobiť - aby sa to stalo. Je na čase, aby sa odčerpal močiar DC a potom ísť po ich P2 Slobodomurároch a vládcoch, uctievačoch čierneho Slnka.. Prosím o odpočinok v posledných týždňoch leta a pripravme sa na rušnú jeseň. Poďme dokončiť to čo sme začali.

BENJAMIN FULFORD: 15:08:2017

 

Drohungen der USA gegen Nord-Korea stehen im Zusammenhang mit Bankrott-Verhandlungen und globalem Neustart

August 15, 2017

Author: Benjamin Fulford

Hinweis an die Leser, aufgrund der Zeit-Differenz erscheint dieser Bericht am Montagabend Nord-Amerikanischer Ostküstenzeit

Die Ereignisse auf der Welt steckten in diesem Sommer in einer Warteschleife, doch ein bedeutender Paradigmenwechsel ist in diesem Herbst möglich  wenn wir ihn einleiten

Die Warteschleife sieht so aus: Die UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION (USA-Firmenregierung), die am 1. Mai dieses Jahres ihre Schulden nicht bediente, hat Nord-Korea mit Krieg gedroht, als Verhandlungstaktik gegenüber ihren Gläubigern. Ihr Haupt-Gläubiger, China, hat als Antwort auf diesen Bluff der Firmenregierung angekündigt, Nord-Korea zu schützen, falls das Land einseitig angegriffen würde. Gleichzeitig leiteten die Chinesen begrenzte militärische Aktivitäten an ihrer Grenze zu Indien ein, als Erinnerung für die Amerikaner, dass China technisch in der Lage sei, dieses Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern innerhalb weniger Monate zu übernehmen, falls es zu einem Krieg käme. 

Die Chinesen haben auch gesagt, sie wollten Nord-Korea nicht schützen, falls es den ersten Schlag führt. Gleichzeitig informierten die Russen und das Pentagon die Israelis darüber, sie würden angegriffen, falls sie von einem ihrer U-Boote aus eine nukleare Waffe starteten und es dann so aussähe, als ob Nord-Korea das getan hätte, berichten Quellen des Pentagons und des Russischen FSB. Dies hat jegliche Versuche der Khasarischen Mafia, den Dritten Weltkrieg anzufangen wirksam schachmatt gesetzt, denn jeder Versuch dazu würde nur sie selbst bedrohen. Sie sind nicht länger in der Lage, uns durch Täuschungen in einen Krieg zu ziehen. 

Das US-Militär jedenfalls hat im Hinblick auf einen totalen Krieg mit China zahllose Szenarien durchgespielt, und das Ergebnis ist immer dasselbe: 90 Prozent der Menschheit stirbt, und die Nördliche Hemisphäre wird unbewohnbar. Die Chinesen wissen darüber genau Bescheid. Das bedeutet, das ganze Gerede über Krieg ist nur pures Auf-den-Tisch-Hauen. Die Situation ähnelt einer Pattsituation.

Trotzdem ist es keine Pattsituation. Die Khasarische Fraktion des Trump-Regimes erkennt, dass ihr Kriegsgebrüll verpufft, darum überlegen sie, die Exporte Chinas in die USA zu unterbinden. Das ist die alte „Wenn wir nicht kaufen dann sterben sie“-Schablone, die aus Kreisen der Nachrichten-Agenturen in den USA zu hören ist. Aber aus Sicht der Chinesen wäre es tatsächlich ein Vorteil, einen Kunden zu verlieren, der in den letzten vierzig Jahren immer nur mit der Kreditkarte zahlte, aber unfähig ist, seine Kreditkarten-Endabrechnung zu bezahlen. Niemand profitiert von einem Versager, besonders von einem kriminellen Versager wie den USA nicht, die von den 241 Jahren ihres Bestehens 220 Jahre auf Kriegsfuß waren. 

Sollten die Amerikaner trotzdem entscheiden, auf diese Weise weiterzumachen, und mit Zöllen und Handelsbeschränkungen Chinesische Importe abschneiden, um so den Chinesischen Handelsüberschuss gegenüber den USA zu beenden, dann gäbe es unabsehbare Konsequenzen auf dritten Ebenen, von denen die meisten für die USA sehr schlecht wären. Im Wesentlichen würden die USA einen scharfen Einschnitt ihrer Lebensstandards erleiden und zu einem Außenseiter im Welthandel werden, sollten sie so etwas versuchen.  

Aufgrund ihres anti-sozialen Verhaltens in aller Welt hat das US-Regime viel Vertrauen verspielt und Verbündete verloren. Ein Anzeiger dafür ist die Tatsache, dass Italienische Risiko-Papiere einen höheren Preis haben als US-Bundesanleihen. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-08-10/italian-junk-bonds-yield-less-treasurys-insanity-bond-market-4-charts

Denken wir darüber eine Minute nach: Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden US-Bundesanleihen als der sicherste Hafen für Geld angesehen, und jetzt urteilt der Markt, sie seien weniger wert als Risikopapiere, die von Gesellschaften des privaten Bereichs aus dem ebenfalls bankrotten Italien herausgegeben werden. 

Die Finanzbehörden im Vereinigten Königreich haben indirekt die Taktiken der US-Firmenregierung veröffentlicht, nämlich dass sie ihre eigenen Schulden aufkauft und es so aussehen lässt, als hätten Ausländer (Belgier, Iren usw.) dies getan, um so den Anschein zu erwecken, alles in den US-Finanzmärkten sei in bester Ordnung. Die Briten veröffentlichten dies indirekt, indem sie in einem Bericht der Financial Times zugaben, dass vor 103 Jahren, als fast niemand Englische Anleihen für den Ersten Weltkrieg kaufte, die Öffentlichkeit belogen wurde mit dem Bericht, die Ausgabe der Anleihen könnte mit der Nachfrage nicht Schritt halten. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-08-08/none-it-was-true-103-years-later-ft-admits-it-lied-and-colluded-bank-england

Als ich noch ein Finanz-Journalist für die Firmenmedien war, erzählten mir meine Vorgesetzten oft, ich solle diese Art von Lügen unterstützen, „um der Psychologie des Marktes Auftrieb zu geben.“ Mit anderen Worten, es wurde uns gesagt, Stimmungsmacher (cheerleaders) zu sein, und keine objektiven Berichterstatter. 

Inzwischen riskieren mehr und mehr Mitarbeiter der Firmenmedien in den USA ihre Karrieren, wenn sie die Agenda ihrer Bosse enthüllen. Zum Beispiel erklärte Brian Williams von NBC während der Hauptsendezeit, „unser Job ist es, die Leute mit Nord-Korea zu Tode zu erschrecken.“ 

http://www.zerohedge.com/news/2017-08-09/nbcs-brian-williams-our-job-scare-people-death-over-north-korea

Das Ziel dieser Erzeugung von Furcht war es, Investoren zum Kauf von US-Anleihen als „sicherer Hafen“ zu bewegen, aber es funktioniert nicht. 

Stattdessen bleibt der Plan in Kraft, sämtliche letzten Reste der Herrschaft des Khasarischen Mobs in den USA zu beseitigen. „Trump ist bereit für einen totalen Krieg gegen den Sumpf in Washington DC, nachdem er den Verräter und Verbündeten Paul Ryans, Rence Priebus, feuerte“, sagen Quellen des Pentagon.  

Es gibt noch viele weitere Anzeichen dafür, dass der Sumpf der satanverehrenden Khasarischen Mafia ausgetrocknet wird, sagen die Quellen. Jetzt, wo die wichtigsten Khasarischen Gefolgsleute wie die Clintons und John McCain beseitigt wurden, werden Funktionäre der niedrigeren Ebenen gefeuert. Einerseits wurden „zwei Top-Berater der Israelischen Hure und UN-Botschafterin Nikki Haley gefeuert, und sie selbst könnte die Nächste sein“, bemerken die Quellen. Andererseits wurde „der Kumpan des Antreibers des Iran-Kriegs General David Petraeus, Derek Harvey aus dem Nationalen Sicherheitsrat geworfen, weil Marine-General John Kelly im Weißen Haus Stabschef wird“, fügen die Quellen hinzu. Des weiteren wurde „Ezra Cohen-Watnick, Mossad-Agent und Nachrichten-Direktor des NSC (Nationaler Sicherheitsrat) gefeuert, nachdem Kelly übernommen hatte, mit dem Vorwurf, er sei ein nationales Sicherheits-Risiko und würde den Iran-Deal gefährden“, erklären die Quellen. Sie berichten weiter, sämtliche Mitarbeiter, die nach Israel fahren oder Verbindungen zu diesem Schurkenstaat haben, würden auch gefeuert werden. 

Ezra und seinesgleichen waren vorher unkündbar, da sie von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gedeckt wurden, sagen die Quellen. Jedoch, „Kushners Sicherheits-Freifahrtschein (security clearance) könnte von Kelly aberkannt werden“, fügen sie hinzu. Kushner selbst wurde mit einer aussichtslosen Aufgabe in den Mittleren Osten geschickt, um seine Unfähigkeit als Friedensstifter zu veranschaulichen. 

Um die Khasarische Kontrolle zu ersetzen, haben das Pentagon, die Russen und die Chinesen eine Allianz der Großen Drei gegründet, bestätigen Quellen aus diesen drei Lagern. 

Das wird durch Venezuela sichtbar, das de facto zu einem Russischen Protektorat wurde, nachdem den Russen ein großer Anteil an der Öl-Industrie des Landes gegeben wurde. Ohne Zustimmung des US-Militärs hätte das nicht geschehen können. Mit anderen Worten bedeutet dies, der Plan der Khasaren mit Venezuela einen Krieg anzufangen wurde gestoppt, genauso wie der Plan, mit Nord-Korea Krieg zu beginnen. 

 

Die Großen Drei drängen auch auf Frieden auf der Koreanischen Halbinsel, sodass eine Nord-Süd-Koreanische Eisenbahnverbindung gebaut werden kann, mit der die Mineralien aus Nord-Korea im Wert von über 10 Billionen Dollar gefördert und verwendet werden können, berichten die Quellen.

Ebenso wird großer Druck ausgeübt, um die Kämpfe in Afghanistan zu beenden, damit der Reichtum an Mineralien dieses Landes auch für die Verbesserung der Lebensumstände des Volkes eingesetzt werden kann. 

Zudem finden jetzt Verhandlungen auf höchster Ebene zwischen Kanada und Nord-Korea statt, wie Quellen der Kanadischen Regierung berichten. Die Nord-Koreaner übermitteln den Kanadiern ein Angebot der Asiatischen Geheimgesellschaften, eine fremdkapitalfinanzierte Übernahme (leveraged buy-out) der US-Firmenregierung zu finanzieren, sagen Quellen aus der direkten Umgebung der Verhandlungen. Das US-Militär und die Weißen Hüte in den Nachrichtendiensten unterstützen die Idee eines vereinigten Nord-Amerikas unter der Leitung einer kompetenten demokratischen Regierung. 

Zum Schluss noch dies: Viele Gruppen rufen nach einer Massen-Meditation während der Sonnen-Finsternis am 21. August. Weil der gegenwärtige hybride Krieg tatsächlich darum geht, wer den psychologischen Entscheidungs-Vorgang darüber kontrolliert, was die Menschheit in der Zukunft tun wird, könnte eine positive Gruppen-Denk-Sitzung tatsächlich helfen. Man muss kein Hindu oder Buddhist sein, um Meditation zu praktizieren. Stattdessen können sich alle Leute Zeit nehmen um sich vorzustellen, auf welcher Art von Planet wir leben möchten, und was sie persönlich beitragen können, um es wahr werden zu lassen. 

Bis heute wurde unser Planet durch Furcht und Kriegstreiber geführt. Sie haben uns manipuliert indem sie uns erzählten, wir müssten „die Ungläubigen, die Moslems, die Kommunisten, Al Qaeda, die Russen, ISIS, die Chinesen, die Nord-Koreaner etc.“ fürchten und bekämpfen. 

Stattdessen sind wir jetzt bereit, zu einer positiven Sichtweise umzuschalten und zu denken: „Wie können wir einander helfen, um aus diesem Planeten ein Paradies für alle zu machen?“ In diesem Herbst, wenn zum 30. September das Ende des Geschäftsjahres der US-Firmenregierung in Sicht kommt, können wir es erreichen. Es ist höchste Zeit, den Sumpf in Washington DC trockenzulegen und anschließend deren Oberherren von der P2-Freimaurerloge zu jagen, nämlich die Verehrer der Schwarzen Sonne. Genießen Sie den Rest des Sommers und bereiten Sie sich auf einen lebhaften Herbst vor. Bringen wir zum Abschluss, was wir begonnen haben. 

 

Quelle: Antimatrix.org

übersetzung: mdd

Benjamin Fulford 07.08.2017

Revolution to spread to Israel Japan and Middle East this autumn

Revolúcia sa rozšíri na jeseň v Japonsku, Izraeli a na Blízkom východe

 

Voľba Donalda Trumpa ako prezidenta Spojených štátov bola veľkým krokom k porážke khazarskej mafie po celom svete. Predsedníctvo Trumpa však stále predstavuje pokus o reformu starého systému a nie o skutočnú revolúciu. Trump udržiava spoločnosť United State of America nad vodou najmä s peniazmi vykupovanými zo Saudskej Arábie, Kataru a ďalších blízkovýchodných ropných štátov spolu s finančnými prostriedkami vyradenými z Japonska a Južnej Kórey. Číňania tiež zohrávajú svoju úlohu pri zachovaní starého režimu, pretože ich obrovský štrukturálny obchodný prebytok s USA im dáva veľa dolárov na to, aby mohli kupovať priateľov a ovplyvňovať ľudí po celom svete. Rodiny Rothschildovcov a iných pokrvných rodín, ktoré riadili planétu, úspešne kooptovali s čínskymi úplatkami a lichotkami. Viac ako 1 bilión čínskych jedno-pásových jednotiek iniciatívy to je ich odmenou za to, že pomáhajú zachovať starý systém na hladine.

Parížske dohody podporované 19 z 20 krajín G20 sa pokúsili udržať krvnú líniu ovládanú MMF, Svetovou bankou, OSN a ďalšími medzinárodnými inštitúciami, a to tým, že poskytnú Číne väčšie hlasovacie práva na úkor USA, dokonca preto, že držali tieto inštitúcie pevne pod ich kontrolou. Problém je, že táto reforma je založená na podvodnom tvrdení, že uhlík spôsobuje globálne otepľovanie. Fakticky to nie je pravda.

http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/
http://dailycaller.com/2017/07/05/exclusive-study-finds-temperature-adjustments-account-for-nearly-all-of-the-warming-in-climate-data/

Rovnako ponecháva staré rodiny pevne na živote. Pamätajte na to, že ľudia na planéte Zem nevybrali hlavu OSN, MMF, Svetovú banku, BIS atď., To všetko robili v zákulisí vládnuce rodiny.

Samozrejme predstavujú frakcie za Parížskou dohodou miernu, negénocídnu skupinu v rámci vládnucej štruktúry krvných línií vrátane kráľovských rodín Európy. Túto dohodu dokázali zabezpečiť s pomocou ázijských kráľovských línií. Celkovo to myslia dobre, no jednoducho nie sú kompetentné riešiť pretrvávajúci systémový kolaps ich ekonomického systému.

Súčasná vládnuca trieda na západe predsedá najväčšiemu masovému zániku, pretože dinosaury boli vyhubené meteoritom pred 65 miliónmi rokov. Ľudia z Európy a východnej Ázie, ktorí sú na svete najproduktívnejší zažívajú demografický kolaps. Rozdiely v príjmoch na Západe sú teraz vyššie ako úrovne, ktoré viedli k zrúteniu rímskej ríše.

Ak chcete pridať urážku na zranenie tak sú zločinci zodpovední za 911, zničenie krajín ako je Irak, Líbya a Sýria, Fukušima, šírenie biologických zbraní ako SARS, Ebola, AIDS atď., Ešte nebudú zatknutí alebo potrestaní.

Navyše nevidíme žiadny jubilejné odpísanie dlhov. Nie je ani vidieť prerozdelenie podvodne získaných aktív. To je obzvlášť jasné v prípade Lehmanovho šoku boli to dokumentárne dôkazy dokazujúce, že rodové rodiny vytvorili 23 biliónov dolárov prostredníctvom podvodu a použili tie peniaze na kúpu aktív po celom svete, ktoré boli premenené na výhodné pre finančné zrútenia, ktoré boli navrhnuté. Prečo tieto peniaze nie sú zabavené?

Odkedy Lehmanská kríza centrálne banky vykonávajú takzvané kvantitatívne uvoľňovanie peňažných prostriedkov. Obrovské sumy, ktoré vznikli v dôsledku tejto politiky, sa však využívajú len pre finančné spoločnosti kontrolované khazarskými mafiánmi. Neuskutočnili veci, ako napríklad vložiť peniaze priamo do osobných bankových účtov obyčajných ľudí. Z tohto dôvodu kvantitatívne uvoľnenie malo za následok rastúce rozdiely v bohatstve. Forenzná analýza ukazuje, že väčšina peňazí prúdila asi 700 jednotlivcami, to znamená, že to nie je 1%, ale skôr 0.0000001%, ktorí profitovali z tlače peňazí.

Dôvodom je to, že rodové/pokrvné rodiny stále riadia súkromné ​​centrálne banky pre svoj osobný prospech, nie pre prospech planéty a jej živých bytostí. Donald Trump, ktorý sa dostal do moci z krvnej línie gnostických ilumináti, to nezmenil, pretože ako prezident najzadsenejšej krajiny vo svetových dejinách nemá potrebnú páku.

V skutočnosti to však robí. Pamätajte na výrok: "Ak dlužíte banke 10 000 dolárov, je to váš problém, ale ak dlžíte banke 1 milión dolárov, je to problém banky." Je skutočnosťou, že americká korporátna vláda zlyhala 3. mája tohto roku, keď jej Úplne vlastnená dcérska spoločnosť v Portoriku zlyhala. A predsa show Washington DC stále prebieha.

Je to preto, že ako už bolo spomenuté, veritelia amerických korporácií, ako sú Číňania, Japonci, Juhokórejci a spoločnosti vyrábajúce ropu na Strednom východe, dotujú svoje straty vo výške 700 miliárd dolárov za rok (veľkosť obchodného deficitu USA v roku 2016).

Ako môžeme zmeniť situáciu? Prvá príležitosť prichádza v termíne fiškálnych platieb v amerických korporáciách 30. septembra. Každý rok okolo toho času, keď sa blíži termín platby vidíme všetky možné manévre. Tento rok sa to nezmení a americká korporátna vláda sa snaží prekročiť svoje platby po uplynutí lehoty. To bude znamenať hrozby vojny, vydieranie, vydieranie, žobranie, blafovanie atď. V spravodajstve sa to bude javiť ako hrozba vojny s Ruskom, Čínou, Severnou Kóreou, Iránom a niekým iným, kto nedá peniaze na ochranu. Ak bude toto úsilie úspešné, udalosti budú pokračovať aj po ich kopaní do kolesa. To bude znamenať pokračovanie pomalého poklesu životnej úrovne na Západe, ktorý začal koncom 60. rokov.

Alternatívou je svetová revolúcia. To znamená fyzicky obsadiť BIS, Európsku centrálnu banku, Federálny rezervný výbor, Banku Japonska a iné centrálne banky vlastniace (robili zisk krviprelievaním) krviprelievanie.

To by teoreticky umožnilo vydávať štvordilióny dolárov na financovanie bezprecedentnej kampane na ukončenie chudoby, zastavenie ničenia životného prostredia a rozšírenie do vesmíru. Samozrejme by rodiny, ktoré vlastnia súkromné ​​centrálne banky, strávili roky zneužívajúc takéto myšlienky kódovými slovami, ako je "speňaženie dlhov", pričom povedali, že to povedie k inflácii a nezodpovedným vládnym výdavkom. To sa mohlo stať pravdou v minulosti, keď sa niektorí dekadentní králi alebo skorumpované vlády pokúšali o také veci.

Avšak, zastavte a premýšľajte minútu. Čo znamená "speňaženie dlhu"? Znamená to zmeniť dlh na peniaze. Inými slovami to znamená ukončenie otroctva dlhov. Pamätajte si, že dlh dlhovaný centrálnym bankárom nie je legitímny. Bankári nezískali čestne peniaze, ktoré požičiavajú ľuďom, a vlády v reálnom svete robia skutočné veci - stavajú čísla do počítačov. Takže speňaženie ich dlhu znamená jednoducho odmietnutie otroctva dlhov.

Samozrejme, ak ste vytlačili obrovské sumy peňazí, napríklad vložením jedného miliónu dolárov na každý jednotlivý bankový účet v krajine, výsledkom bude inflačná orgia, po ktorej nasleduje obrovská bolesť hlavy.

Existujú však príklady štátnych centrálnych bánk, ktoré vytvorili obrovské výhody.

Kanada používala od roku 1938 do roku 1973 svoju centrálnu centrálnu banku na:

Plabu za druhú svetovú vojnu

Vytvorenie kanálového systému spájajúci veľké jazerá s Atlantickým oceánom

Vytvorenie diaľnice TransCanada, najdlhšiu,

Zaplatiť náklady na vzdelávanie

Zaplatiť náklady na zdravotné poistenie

Financovanie verejných prác

Zaplať za armádu

Atď.

Všetko to bolo vykonané bez daní alebo dlhov.

Japonská vojenská vláda pred a počas druhej svetovej vojny tiež zaplatila za svoje obrovské vojnové úsilie najmä pomocou peňazí, ktoré vytvorila znárodnená centrálna banka. Zatiaľ čo nesúhlasím s akciami japonských vojenských režimov v Číne a inde, ide o to, že obrovský podnik ako pokus o dobytie Ázie bol financovaný hlavne centrálnou bankou vo vlastníctve štátu.

Ak by sa Federálna rezerva, Európska centrálna banka a Banka Japonska nacionalizovali, bolo by možné financovať štvornásobnú dolárovú kampaň na ukončenie chudoby, zastavenie ničenia životného prostredia, výskum nesmrteľnosti financií, objavovanie vesmíru atď., to všetko uskutočniteľné.

Táto jeseň bude našou ďalšou príležitosťou, aby sme to umožnili. Čas na rozhovor je u konca, je čas na akciu.

 

Revolution verbreitet sich in diesem Herbst in Israel, Japan und Mittlerer Osten

Die Wahl von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten war ein wichtiger Schritt zur Beseitigung der Khazarian Mafia weltweit. Allerdings stellt die Trump-Präsidentschaft immer noch einen Versuch dar, das alte System zu reformieren und nicht eine echte Revolution. Trump hat die United State of America Corporation vor allem mit Geld aus Saudi-Arabien, Katar und anderen Nahöstlichen Öl-Scheichs zusammen mit Mitteln aus Japan und Südkorea gepresst. Die Chinesen spielen auch ihren Teil daran, das alte Regime zu behalten, weil ihr riesiger struktureller Handelsüberschuss mit den USA ihnen viele Dollars gibt, um Freunde zu kaufen und Menschen auf der ganzen Welt zu beeinflussen. Die Rothschild und andere Blutlinienfamilien, die den Planeten geführt haben, haben die Chinesen erfolgreich mit Bestechungsgeldern und Schmeicheleien entschieden. Die über $ 1 Billionen Chinesisch eine Gürtel eine Straße Initiative ist ihre Belohnung für die Unterstützung der alten System über Wasser zu halten.

Die Pariser Vereinbarung, die von 19 von 20 G20-Ländern unterstützt wurde, war ein Versuch, die Blutlinie kontrollierten IWF, Weltbank, UNO und anderen internationalen Institutionen zu halten, indem sie den Chinesen ein größeres Stimmrecht auf Kosten der USA gab Da sie diese Institutionen fest unter ihrer Kontrolle hielten. Das Problem ist, dass diese Reform auf dem betrügerischen Anspruch beruht, dass Kohlenstoff die globale Erwärmung verursacht. Es ist nicht sachlich wahr.

Http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/

Http://dailycaller.com/2017/07/05/exklusiv-study-find-temperature-adjustments-account-for-nearly-all-of-die-warming-in-climate-data/

Es verlässt auch die alten Familien fest. Denken Sie daran, die Menschen auf dem Planeten Erde nicht wählen Sie den Chef der UNO, der IWF, die Weltbank, die BIS etc. es war alles getan hinter den Kulissen von den herrschenden Familien.

Sicherlich stellen die Fraktionen hinter der Pariser Vereinbarung die gemäßigte, nicht-genozide Gruppe innerhalb der Blutlinien-herrschenden Struktur, einschließlich der königlichen Familien Europas dar. Sie konnten diese Vereinbarung mit Hilfe der asiatischen königlichen Blutlinien sichern. Insgesamt bedeuten sie gut, aber sie sind einfach nicht kompetent, um den laufenden systemischen Zusammenbruch ihres Wirtschaftssystems zu bewältigen. Die gegenwärtige herrschende Klasse im Westen präsidiert das größte Massenaussterben, da die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren von einem Meteoriten ausgelöscht wurden. Die Menschen in Europa und Ostasien, die produktivsten auf der Erde, erleben den demographischen Zusammenbruch. Die Einkommensdisparität im Westen ist jetzt höher als die Ebenen, die zum Zusammenbruch des Römischen Reiches führten.

Um die Verletzung zu verletzen, sind die Verbrecher hinter 911, die Zerstörung von Ländern wie Irak, Libyen und Syrien, Fukushima, die Verbreitung von Bio-Waffen wie SARS, Ebola, AIDS usw. noch nicht verhaftet oder bestraft.

Darüber hinaus sehen wir kein Jubiläum oder schreibe mal von Schulden ab. Auch die Veräußerung von betrügerisch erhaltenen Vermögenswerten ist nicht zu sehen. Dies ist besonders deutlich im Fall des Lehman Schocks waren dokumentarische Beweise beweisen die Blutlinie Familien erstellt 23 Billionen Dollar durch Betrug und verwendet, dass Geld, um Vermögenswerte weltweit zu kaufen, die in Schnäppchen durch den finanziellen Zusammenbruch, den sie konstruiert hatte. Warum wird das Geld nicht beschlagnahmt?

Seit der Lehman-Krise haben die Zentralbanken so genannte quantitative monetäre Lockerung durchgeführt. Allerdings werden die riesigen Summen, die als Ergebnis dieser Politik geschaffen werden, nur an Finanzunternehmen gesteuert, die von Khazarian Mafia honchos kontrolliert werden. Sie haben nicht so etwas getan, wie man Geld direkt in die persönlichen Bankkonten der gewöhnlichen Völker einbringt. Deshalb hat die quantitative Lockerung die Wirkung der zunehmenden Reichtumsdisparität bewirkt. Forensische Analyse zeigt, dass der Großteil des Geldes durch etwa 700 Personen so fließt, das heißt, es ist nicht die 1% sondern eher die 0,0000001%, die vom Gelddruck profitiert hat.

Der Grund dafür ist, weil die Blutlinienfamilien die privat geführten Zentralbanken für ihren eigenen persönlichen Nutzen kontrollieren, nicht zum Nutzen des Planeten und seiner Lebewesen. Donald Trump, der von der Blutlinie gegen die gnostischen Illuminaten an die Macht gebracht wurde, hat sich nicht verändert, weil er als Präsident des am meisten verschuldeten Landes in der Weltgeschichte nicht die nötige Hebelwirkung hat.

Tatsächlich aber tut er es. Denken Sie daran, das Sprichwort "Wenn Sie die Bank verdanken $ 10.000, ist es Ihr Problem, aber, wenn Sie die Bank $ 1 Million schulden, ist es das Problem der Banken." Es ist eine Tatsache, dass die US-Unternehmensregierung am 3. Mai dieses Jahres, wenn seine Hundertprozentige Tochtergesellschaft von Puerto Rico. Und doch ist die Washington DC Show immer noch los.

Das ist, weil, wie oben erwähnt, die Gläubiger der US-Konzerne wie die Chinesen, die Japaner, die Südkoreaner und die Nahöstlichen Öl produzierenden Unternehmen ihre 700 Milliarden Dollar jährlichen Verluste (die Größe des US-Handelsdefizits im Jahr 2016) subventionieren.

Also, wie können wir die Situation ändern? Die erste Gelegenheit kommt bei der US-Konjunktur am 30. September fällige Zahlungsfrist. Jedes Jahr um diese Zeit, wie sich die Zahlungsfrist nähert, sehen wir alle möglichen Manöver. In diesem Jahr wird es nicht anders sein und die US-amerikanische Regierungsbehörde versucht, ihre Zahlungen über die Frist hinaus zu rollen. Das bedeutet Gefahren des Krieges, Erpressung, Erpressung, Betteln, Bluffen usw. In den Nachrichten wird es als Kriegsdrohungen mit Russland, China, Nordkorea, dem Iran und allen anderen, die kein Schutzgeld husten, erscheinen. Wenn diese Bemühungen erfolgreich sind, werden die Ereignisse fortfahren, ihre Treppe hinunter zu fahren. Dies bedeutet eine Fortsetzung des langsamen Falles des Lebensstandards im Westen, der in den späten sechziger Jahren begann.

Die Alternative ist Weltrevolution. Das bedeutet, dass die BIZ, die Europäische Zentralbank, die Federal Reserve Board, die Bank of Japan und andere blutoffenbesetzte Zentralbanken körperlich besetzt sind.

Dies würde es theoretisch möglich machen, Quadrillionen von Dollar zu vergeben, um verwendet zu werden, um eine beispiellose Kampagne zu finanzieren, um die Armut zu beenden, die Umweltzerstörung zu stoppen und in das Universum auszudehnen. Natürlich haben die Familien, die die privaten Zentralbanken besitzen, Jahre damit verbracht, solche Ideen mit Codewörtern wie "Monetarisierung von Schulden" zu verleumden, und sagen, dass es zu Inflation und unverantwortlichen Staatsausgaben führen wird. Das mag in der Vergangenheit wahr gewesen sein, wenn gewisse dekadenten Könige oder korrupte Regierungen ihre Hand an solchen Dingen versuchten.

Tatsächlich aber tut er es. Denken Sie daran, das Sprichwort "Wenn Sie die Bank verdanken $ 10.000, ist es Ihr Problem, aber, wenn Sie die Bank $ 1 Million schulden, ist es das Problem der Banken." Es ist eine Tatsache, dass die US-Unternehmensregierung am 3. Mai dieses Jahres, wenn seine Hundertprozentige Tochtergesellschaft von Puerto Rico. Und doch ist die Washington DC Show immer noch los.

Das ist, weil, wie oben erwähnt, die Gläubiger der US-Konzerne wie die Chinesen, die Japaner, die Südkoreaner und die Nahöstlichen Öl produzierenden Unternehmen ihre 700 Milliarden Dollar jährlichen Verluste (die Größe des US-Handelsdefizits im Jahr 2016) subventionieren.

Also, wie können wir die Situation ändern? Die erste Gelegenheit kommt bei der US-Konjunktur am 30. September fällige Zahlungsfrist. Jedes Jahr um diese Zeit, wie sich die Zahlungsfrist nähert, sehen wir alle möglichen Manöver. In diesem Jahr wird es nicht anders sein und die US-amerikanische Regierungsbehörde versucht, ihre Zahlungen über die Frist hinaus zu rollen. Das bedeutet Gefahren des Krieges, Erpressung, Erpressung, Betteln, Bluffen usw. In den Nachrichten wird es als Kriegsdrohungen mit Russland, China, Nordkorea, dem Iran und allen anderen, die kein Schutzgeld husten, erscheinen. Wenn diese Bemühungen erfolgreich sind, werden die Ereignisse fortfahren, ihre Treppe hinunter zu fahren. Dies bedeutet eine Fortsetzung des langsamen Falles des Lebensstandards im Westen, der in den späten sechziger Jahren begann.

Die Alternative ist Weltrevolution. Das bedeutet, dass die BIZ, die Europäische Zentralbank, die Federal Reserve Board, die Bank of Japan und andere blutoffenbesetzte Zentralbanken körperlich besetzt sind.

Benjami Fulford, 31.07.2017

Zlyhanie systému na Západe a ako to vyriešiť

Kvôli mojej každoročnej dovolenke budú ďalšie dve správy predpísané, ak mimoriadne udalosti nepovedú k prerušeniu dovolenky, aby som ich pokryl

Teraz je pre každého, kto v skutočnosti používa svoj mozog zrejmé, že hlboko niečo je v neporiadku s vedením a vládnymi systémami na Západe. Platí to najmä pre Spojené štáty, kde od konca 60. rokov minulého storočia klesá skutočná životná úroveň, zatiaľ čo krajina bola takmer neustále vo vojne. V USA ovládajúca trieda odcudzila obyvateľstvo do tej miery, že menej ako 10% obyvateľstva dôveruje Kongresu alebo médiám. Hlavnou príčinou nepríjemnosti bol projekt podskupiny vládnucej triedy - ľudia, ktorých nazývam  khasarská mafia,  ich cieľom je zotročiť ľudstvo a premeniť sa na bohov ako vládcov.

Americké vojenské a agentúrne biele klobúky to vyriešili a podnikli kroky, ktoré sa uvádzajú vo forme predsedníctva Donalda Trumpa. Trump však prevzal generálne riaditeľstvo konkurznej jednotky a aj keď sa snaží vyriešiť svoju najťažšiu záležitosť tak musí urobiť to čo je nevyhnutné a formálne vyhlásiť Spojené štáty, že USA je v konkurze. A to bankrot.

Spojené štáty majú od roku 1976 obchodný deficit so zvyškom sveta, čo vedie ku kumulatívnemu obchodnému deficitu vo výške viac ako 10 biliónov dolárov. Okrem toho má americká vláda dlhy vo výške 19,1 bilióna dolárov a má 128 biliónov dolárov alebo 7-násobok HDP v USA vo výške 18 biliónov dolárov v nefinancovaných pasívach. To je skutočný dôvod, prečo americká korporátna vláda de facto skrachovala 3. mája 2017, keď ňou úplne vlastnená dcérska spoločnosť  Portoriko zlyhala vo výške dlhov vo výške 123 miliárd dolárov. To znamená, že bez ohľadu na to, ako tvrdí Donald Trump, nemôže vyriešiť americké problémy bez toho, aby formálne vyhlásil konkurz.

Úpadok USA však nie je to isté ako bankrot v akejkoľvek inej krajine. Jedna vec je, že vyhlásenie bankrotu by znemožnilo aby USA pokračovali v prevádzke svojich približne 800 amerických vojenských základní po celom svete. Keď tento spisovateľ pristúpil pred desiatimi rokmi k dohode s americkou armádou, americká armáda vyslala agenta aby vysvetlil, že USA by prerušili dodávky ázijskej ropy z Blízkeho východu ak by finančné prostriedky USA boli prerušené. To viedlo k mexickej situácii, ktorá pokračovala mnoho rokov.

Tento spisovateľ mohol vidieť z prvej ruky, kto riadi planétu Zem tým, že sa stal svedkom nezhôd na vysokej úrovni medzi najsilnejšími krajinami sveta,. Nasledujúce informácie sú založené na 10-tich rokoch stretnutí so zdrojmi v CIA, NSA, P2 Freemason Lodge (slobodomurári), MI6, s Azijskými tajnými spoločnosťami atď.

Až donedávna bol David Rockefeller tajným vodcom planéty Zem. Bol predsedom skupiny Bilderberg, Rady pre zahraničné vzťahy a Trilaterálnej komisie. Navyše, prostredníctvom rôznych nadácií ovládal aj 500 korporácií. Okrem toho, pretože bol ženatý s talianskou princeznou mal tiež obrovský vplyv na vatikánsky P2 Freemasonský dom (slobodomurári), ktorý ovláda katolícku cirkev a mafiu. Rockefeller mal právomoc obrátiť svojho synovca, Billa Clintona, na prezidenta a snažil sa veľmi tvrdo, ale zlyhal, aby sa jeho dcéra Hillary Clintonová stala prezidentkou.

Ak bol Rockefeller prvou postavou v štruktúre moci tak George Bush Sr. bol # 2. Zo zisku 2 bilióny dolárov ročne zo svetového obchodu s narkotikami Bush väčšinu vydal na CIA, a veľa do zbrojárskeho priemyslu. Keď bol jeho syn Bush Jr. zvolený za prezidenta v roku 2000, tak mohol Bush Sr. vyradiť Rockefellera a akciou 911 zaviesť nacistický režim v USA.

Rockefeller dokázal znovu získať kontrolu v roku 2008 tým, že uviedol svojho otroka Baracka Obamu po tom ako sa prezidentstvo Bush Jr. zvrátilo na katastrofu,.

Teraz však Rockefellerova smrť vytvorila obrovské vákuum na vrchole svetovej moci. George Bush Sr. stratil podporu z dôvodu rozsiahleho znechutenia genocídnych plánov nacistických skupín. On je tiež veľmi starý a "bliká v a z jasnosti", podľa zdrojov blízko k nemu. Takže Bush Sr. už nie je # 2 alebo dokonca ani # 3, pretože jeho nacistickí nasledovníci ho už nepovažujú za svojho vodca. Nacisti teraz objasnili, že už nehľadajú svetovú hegemóniu.

Takže smrť Rockefellera a pád Busha Sr. z milosti znamená, že najvyššia úroveň západnej moci je teraz k uchopeniu.

Skupina, ktorá sa presťahovala k vyplneniu vákua v Spojených štátoch: gnostickí ilumináti, je to skupina, ktorá sa postaví proti pravidlu krviprelievania a nárokuje úver za francúzske, americké a ruské revolúcie. Viedli očistenie svojich služobníkov na vysokej úrovni v USA, ktoré sa blížia k dokončeniu.

V rovnakej dobe, povzbudení pádom ich "vzbudených" amerických súperov, európske rodiny pokrvných rodín urobili veľký tlak na vyplnenie Rockefeller, Bush-vákua na špičke moci. Ich vrcholnými ľuďmi sú kráľovná Alžbeta, pápež František a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Európania sa dokázali veľmi priblížiť svojim falošným schémam globálneho otepľovania spôsobujúcim emisie uhlíka, aby implementovali parížske dohody. To by vytvorilo svetovú vládu, ktorú stále kontrolujú, ale s väčším miestom pre čínske stoly.

Sila tejto skupiny sa prejavila na stretnutí G20 začiatkom júla, keď 19 z 20 takzvaných svetových lídrov vyjadrilo podporu tomuto podvodu. Avšak bez podpory gnostických iluminátov a bez akéhokoľvek vedeckého základu je tento uhlíkový podvod odsúdený na zlyhanie. Gnostickí ilumináti kontrolujú predsedníctvo Trumpa a americký vojenský priemyselný komplex a používajú svojich agentov na útok na pokrvnú vládu v Európe, keď ich vyčistenie v USA bude viac či menej úplné.

Práve teraz sa však na Západe stáva Stand-off medzi európskymi kráľovskými líniami zastúpenými pápežom, kráľovnou a Merkelovou a gnostickými iluminátimi, ktorých zastupuje Trump.

Zatiaľ v Ázii Čína teraz vybudovala siete na import alternatívnych energií, aby mohla pokračovať v prevádzke aj vtedy, ak by boli prerušené všetky dodávky ropy z Blízkeho východu. Ázijskej aliancii sa taktiež podarilo kooptovať Európu, aby sa pripojila k ázijskej infraštruktúre investičnej banky a jej masívnej iniciatíve verejnej práce. Číňania ďalej prinášali obrovské príležitosti v Afrike a ďalších rozvojových krajinách s veľkou infraštruktúrou. Najdôležitejšie však je, že číňania sú hlavnými veriteľmi v USA a môžu ich nechať skrachovať, ak sa tak rozhodnú.

Samozrejme, že USA majú stále svoju kartu začiatku 3. svetovej vojny, ale používanie tejto karty by viedlo k zničeniu planéty, takže americká strana sa snaží dostať Rusov aby sa k nim pripojili v kresťanských (bielych) alianciách. Aby Američania pritiahli Rusov, postúpili im hegemóniu nad Európou (mínus Spojené kráľovstvo) a polovicu Blízkeho východu. Americká strana má ešte stále kontrolu nad Japonskom a Kórejským polostrovom, vrátane jeho nepoctivého štátu Severná Kórea. Američania tiež držia Indiu.

Celkový výsledok je, že medzi východom a západom stále existuje mexická situácia.

Očakáva sa, že Japonsko bude na jeseň kľúčovým bojovým priestorom. Jedná sa o peniaze z japonských poštových úspor, poľnohospodárskej banky, penzijných fondov atď., ktoré udržiavajú USA sotva solventné. Avšak bábková vláda predsedu vlády Shinzo Abe-ho má v skutočnej verejnej mienke menej ako 10% podporu. Existuje tiež neuveriteľný odpor a hnev na kórejských agentov, ktorí používajú americké okupačné orgány na kontrolu Japonska od konca druhej svetovej vojny. Ako vyplýva z výsledkov júnových regionálnych volieb v okrese Tokio je pravdepodobné, že dlhodobo vládnuca liga Liberálnodemokratickej strany bude vyhubená v nasledujúcich všeobecných voľbách.

Spoločnosť White Dragon sa v Japonsku tvrdo usiluje o zmenu režimu už teraz na jeseň. Cieľom je prinútiť skutočnú zmenu režimu v USA, pretože predsedníctvo Donalda Trumpa je príliš málo a príliš neskoro.

Potrebné je formálne vyhlásenie konkurzu v Spojených štátoch aby bolo možné začať úplne obnoviť medzinárodnú architektúru zavedenú po druhej svetovej vojne aby lepšie odrážala súčasnú svetovú demografickú a ekonomickú realitu. WDS tiež verí, že svet potrebuje minimálny spoločný súbor pravidiel aby sa medzinárodní zločinci, ako khazarská mafia, už nemohli zúčastňovať nezákonných vojen, páchania prania peňazí a iných protispoločenských aktivít. WDS ďalej verí, že benign pravidlo symbolických krvných línií na Západe a Ázii môže existovať spolu s meritokraciou.

WDS tiež podporuje iniciáciu nového zlatého veku, ktorý začína jubilejnou, jednorázovou redistribúciou aktív, masívnou kampaňou na vyčistenie planéty a systematickým úsilím o rozšírenie sa do vesmíru. Novým kalendárom, ktorý nahradí západnú centricitu by tiež pomohlo začať nový vek.

 

Hinweis für Leser

Wegen meines jährlichen Urlaubs werden die nächsten beiden Berichte vorgefertigt, es sei denn, außergewöhnliche Ereignisse führen mich dazu, meinen Urlaub zu unterbrechen, um sie zu decken

Inzwischen ist es offensichtlich für jeden, der tatsächlich mit ihrem Gehirn, dass etwas zutiefst falsch mit den Führungs- und Regierungssystemen im Westen ist. Dies gilt besonders für die Vereinigten Staaten, wo der reale Lebensstandard seit den späten 1960er Jahren zurückgegangen ist, während das Land fast immer im Krieg war. In den USA hat die herrschende Klasse die Bevölkerung bis zu dem Punkt entfremdet, dass weniger als 10% der Bevölkerung dem Kongress oder den Medien vertrauen. Die zentrale Ursache für das Unwohlsein war ein Projekt von einer Untergruppe in der herrschenden Klasse, die Leute, die ich die Khazarian-Mafia nenne, um die Menschheit zu versklaven und sich in Gott wie Herrscher zu verwandeln.

Die US-Militär- und Agentur-Weißhüte haben das herausgefunden und haben Maßnahmen ergriffen, die in Form der Präsidentschaft von Donald Trump gesehen werden. Allerdings hat Trump als CEO einer Bankrott-Einheit übernommen, und obwohl er seine härtesten versucht, hat er noch zu tun, was unvermeidlich ist und formal die Vereinigten Staaten in Konkurs erklären. Und bankrott ist es.

Die USA haben seit 1976 ein Handelsdefizit mit dem Rest der Welt geführt, was zu einem kumulativen Handelsdefizit von über 10 Billionen Dollar führt. Darüber hinaus hat die US-Regierung $ 19,1 Billionen in Schulden und hat $ 128 Billionen oder 7 Mal das US $ 18 Billionen BIP in nichtfinanzierten Verbindlichkeiten. Das ist der wahre Grund, warum die US-Unternehmensregierung de-facto am 3. Mai 2017 in Konkurs ging, als ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft von Puerto Rico auf ihre Schulden in Höhe von 123 Milliarden Dollar zurückging. Was das bedeutet, ist, egal wie hart Donald Trump versucht, er kann die Probleme der USA nicht lösen, ohne dass er offiziell den Konkurs erklärt hat.

Allerdings ist der Bankrott in den USA nicht der gleiche wie der Konkurs eines anderen Landes. Für eine Sache erklären Konkurs würde es unmöglich für die USA zu halten ihre 800 oder so US-Militärbasen auf der ganzen Welt. Als dieser Schriftsteller zuerst die Asiaten dazu veranlasste, sich vor zehn Jahren auf die Idee des Bankrottes der USA zu einigen, schickte das US-Militär einen Agenten, um die USA zu erklären, würde Asiens Lieferungen von Nahöstlichem Öl abschneiden, wenn die US-Finanzen abgeschnitten würden. Dies führte zu einem mexikanischen Stand-off, der seit vielen Jahren andauerte.

Indem sie sich in diesem hochrangigen Standpunkt zwischen den mächtigsten Ländern der Welt verwickelt haben, konnte dieser Schriftsteller aus erster Hand sehen, wer den Planeten Erde führt. Die unten stehenden Informationen basieren auf 10 Jahren Treffen mit Quellen in der CIA, der NSA, der P2 Freemason Lodge, MI6, asiatischen Secret Society etc. etc.

Bis vor kurzem war David Rockefeller der geheime Führer des Planeten Erde. Er war Vorsitzender der Bilderberg-Gruppe, der Rat für auswärtige Beziehungen und die Trilaterale Kommission. Darüber hinaus kontrollierte er durch verschiedene Fundamente das Glück 500 Konzerne. Darüber hinaus, weil er mit einer italienischen Prinzessin verheiratet war, hatte Rockefeller auch enormen Einfluss auf die Vatikan P2 Freimaurer Lodge, die die katholische Kirche und die Mafia kontrolliert. Rockefeller hatte die Macht, seinen Neffen, Bill Clinton, in den Präsidenten zu verwandeln und versuchte sehr hart, aber scheiterte, seine Tochter Hillary Clinton zu Präsidenten zu machen.

Wenn Rockefeller war # 1 in der alten Macht Struktur, George Bush Sr. war # 2. Bush lief die meisten der CIA, die $ 2 Billionen pro Jahr Welt Narkotika Handel und viel der Rüstungsindustrie. Als sein Sohn Bush Jr. im Jahr 2000 zum Präsidenten gewählt wurde, konnte Sr. Rockefeller durch die Inszenierung von 911 und die Verhängung eines Nazi-Regimes in den USA vereiteln.

Rockefeller konnte die Kontrolle im Jahr 2008 zurückgewinnen, obwohl er seinen Haussklaven Barack Obama ins Amt brachte, nachdem die Bush Jr.-Präsidentschaft in eine Katastrophe verwandelt wurde.

Nun aber hat Rockefellers Tod ein riesiges Vakuum an der Spitze der Weltmacht geschaffen. George Bush Sr. hat die Unterstützung wegen des weitverbreiteten Ekels bei seinen Nazi-Gruppen-Völkermord-Plänen verloren. Er ist auch sehr alt und blinkt in und aus der Klarheit, nach Quellen in der Nähe von ihm. So ist Bush Sr. nicht mehr # 2 oder sogar # 3 weil seine Nazi-Anhänger ihn nicht mehr als Führer betrachten. Die Nazis haben es nun klar gemacht, dass sie keine Welthegemonie mehr suchen.

So ist der Tod von Rockefeller und der Fall von der Gnade von Bush Sr. bedeutet, dass die oberste Stufe der westlichen Macht jetzt für Greifer ist.

Die Gruppe, die sich in den USA in das Vakuum gefüllt hat, ist die gnostische Illuminati, die Gruppe, die sich der Blutlinienregel entgegensetzt und die französischen, amerikanischen und russischen Revolutionen beansprucht. Sie haben eine Säuberung seiner hochrangigen Blutbahndiener in den USA geführt, die der Vollendung nahe kommt.

Zur gleichen Zeit, belebt durch den Fall ihrer Emporkömmlinge US-Rivalen, haben die europäischen Blutlinie Familien einen großen Push gemacht, um die Rockefeller, Bush Vakuum zu füllen. Ihre Top-Leute sind Königin Elisabeth, Papst Franziskus und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Europäer waren in der Lage, sehr nah zu kommen, um ihre gefälschten Kohlenstoff-Ursachen-globale Erwärmung zu verwenden, um die Pariser Vereinbarung umzusetzen. Das hätte eine Weltregierung geschaffen, die noch von ihnen kontrolliert wurde, aber mit einem größeren Sitz am Tisch für die Chinesen.

Die Macht dieser Gruppe zeigte sich auf der G20-Sitzung Anfang Juli, wo 19 von 20 so genannten Weltleitern diesen Betrug ausdrückten. Doch ohne die Unterstützung der gnostischen Illuminaten und ohne wissenschaftliche Basis, ist dieser Kohlenstoff-Betrug zum Scheitern verurteilt. Die gnostischen Illuminaten kontrollieren sowohl die Trump-Präsidentschaft als auch den US-Militär-Industriekomplex und nutzen ihre Agenten, um die Blutlinienregel in Europa anzugreifen, da ihre Spülung in den USA mehr oder weniger vollständig ist.

Im Augenblick gibt es jedoch einen Stand-off im Westen zwischen den europäischen königlichen Blutlinien, die der Papst, die Königin und Merkel vertreten, und die gnostischen Illuminaten, vertreten durch Trump.

Mittlerweile hat China in Asien mittlerweile alternative Energieimportnetze aufgebaut, so dass es auch weiterhin funktionieren kann, auch wenn alle Nahost-Öllieferungen abgeschnitten wurden. Die asiatische Allianz schaffte es auch, Europa zu kooptieren, um in die asiatische Infrastruktur-Investitionsbank und ihre massive ein Gürtel eine Straße öffentliche Arbeit Initiative. Die Chinesen haben in Afrika und anderen Entwicklungsländern mit ihren großzügigen Infrastrukturarbeiten große Erfolge gemacht. Vor allem die Chinesen sind die wichtigsten Gläubiger für die USA und könnten sie in Konkurs gehen, wenn sie sich dafür entschieden haben.

Natürlich haben die USA immer noch ihre Start-Weltkrieg-Karte zu spielen, aber mit dieser Karte würde zur Zerstörung des Planeten führen, so dass die US-Seite versucht, die Russen zu bekommen, um sie in einer christlichen (weißen) Allianz zu verbinden. Um die Russen zu locken, haben die Amerikaner ihnen die Hegemonie über Europa (abzüglich des Vereinigten Königreichs) sowie die Hälfte des Nahen Ostens abgetreten. Die US-Seite hat auch noch die Kontrolle über Japan und die koreanische Halbinsel, einschließlich ihrer Haustier Schurkenstaaten Nordkorea. Die Amerikaner sind auch eifrig um Indien zu kümmern.

Das Gesamtergebnis ist, dass es noch eine mexikanische Distanz zwischen Ost und West gibt.

Das Schlachtfeld in diesem Herbst wird voraussichtlich Japan sein. Es ist Geld aus Japans Postsparen, landwirtschaftliche Bank, Pensionskassen usw., die die USA kaum löslich halten. Allerdings hat die Marionettenregierung von Premierminister Shinzo Abe weniger als 10% Unterstützung in der wirklichen öffentlichen Meinung. Es gibt auch unglaubliche Ressentiments und Ärger bei den koreanischen Agenten, die von den US-Besatzungsbehörden benutzt werden, um Japan seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu kontrollieren. Wie aus den Ergebnissen der Juni-Tokyo-Regionalwahlen hervorgeht, wird die langfristig herrschende Puppe Liberal Democratic Party sicher in den nächsten Parlamentswahlen ausgelöscht.

Die White Dragon Society drängt schon in diesem Herbst auf den Regimewechsel in Japan. Ziel ist es, in den USA einen wirklichen Regimewechsel zu erzwingen, denn Donald Trumps Präsidentschaft ist zu wenig zu spät.

Was benötigt wird, ist eine förmliche Konkurserklärung in den USA, um einen vollständigen Umbau der internationalen Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg zu veranlassen, um die aktuelle demographische und wirtschaftliche Realität der Welt besser zu reflektieren. Die WDS glaubt auch, dass die Welt ein Minimum an gemeinsamen Regeln erfordert, damit internationale Kriminelle wie die Khazarian Mafia nicht mehr in illegale Kriege, Plünderungen und andere antisoziale Aktivitäten engagieren können. Die WDS glaubt weiter, dass gutartige symbolische Blutlinienregel im Westen und Asien mit der Meritokratie koexistieren können.

Die WDS unterstützt auch die Einleitung eines neuen goldenen Zeitalters, indem sie mit einem Jubiläum, einer einmaligen Umverteilung von Vermögenswerten, einer massiven Kampagne zur Aufräumung des Planeten und einer systematischen Anstrengung zum Ausbau in das Universum beginnt. Ein neuer Kalender, der die westlich-zentrische, die jetzt an Ort und Stelle ist, würde auch dazu beitragen, ein neues Zeitalter zu ersetzen.

Notice to readers

Due to my annual holiday the next two reports will be prewritten unless extraordinary events cause me to interrupt my holiday to cover them

By now it is obvious to anyone who is actually using their brain that something is profoundly wrong with the leadership and government systems in the West. This is especially true of the United States where real living standards have been declining since the late 1960’s while the country has been almost perpetually at war. In the US, the ruling class has alienated the population to the point that less than 10% of the population trust either Congress or the Media. The central cause of the malaise has been a project by a sub-group in the ruling class, the people I call the Khazarian mafia, to enslave humanity and turn themselves into god like rulers.

The US military and agency white hats have figured this out and have taken action that is being seen in the form of the Presidency of Donald Trump. However, Trump has taken over as CEO of a bankrupt entity and, even though he is trying his hardest, he has yet to do what is inevitable and formally declare the United States bankrupt. And bankrupt it is.

The US has run a trade deficit with the rest of the world since 1976 resulting in a cumulative trade deficit of over $10 trillion. In addition to that the US government has $19.1 trillion in debt and has $128 trillion or 7 times the US’s $18 trillion GDP in unfunded liabilities. That is the real reason why the US corporate government de-facto went bankrupt on May 3rd of 2017 when its wholly owned Puerto Rico subsidiary defaulted on its $123 billion in debt. 

Benjamin Fulford 24.07.2017 Organized Crime- Organizovaný zločin

Cesta do Ríma vedie cez Mekku a Jeruzalem

Nečestné štáty ako Saudká Arábia a Izrael sú pod masívnym útokom ruskej, čínskej, pentagónskej a iránskej aliancie a nebudú mať inú možnosť než sa vzdať. Teraz je len otázkou, kedy a nie ak. Keď sa tieto nečestné režimy odo/vzdajú tak ich vedenie bude nútené odhaliť, kto im dáva rozkazy, a tie budú smerovať do Ríma a k veriacim čierneho slnka  P2 -freemason lodge/slobodomuráskej lóže. Sú to samozvaní sociálni inžinieri, zodpovední za väčšinou problémov sveta. Akonáhle budú vystavení verejnosti ich hra a svetová revolúcia povedie k svetovému mieru.

Pô/vodcovia P2 slobodomurárov, ktorí sú za takými činmi teroru ako 911 (11.sept. 2001) a Fukušima, sú v dnešných dňoch znepokojení pretože vidia, že sa pre nich zatvárajú dragnet. Overené tvrdenia tohto spisovateľa o ich účasti na týchto hrôzach napríklad sú teraz vírusové: http://themindunleashed.com/2017/07/former-mainstream-media-journalist-blows-whistle-911-fukushima.html

Súdne spory proti Saudskej Arábii zo strany obetí 911 sú jedným z kľúčových zdrojov obáv. Je to preto, lebo súdne prípady nevyhnutne povedú k tajným západným kontrolórom Saudskej Arábie. Napríklad v Spojenom kráľovstve sa Labouristická strana, ktorá je pripravená chopiť sa moci, pripojila k rodinám 911-obetí a požadovala aby vláda Spojeného kráľovstva uvoľnila svoju tajnú správu o financovaní teroristických skupín Saudskej Arábie. Vláda predsedkyne vlády Theresa May tvrdí, že tieto informácie nemôžu byť zverejnené "z dôvodov bezpečnosti štátu".

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/saudi-arabia-terrorism-report-theresa-may-labour-suppress-a7849271.html

V skutočnosti to znamená, že odhalenie angažovanosti Saudskej Arábie by odhalilo účasť ľudí ako bývalý premiér Tony Blair v roku 2001. Keďže Blair odišiel na pokyn bývalého pápežského maledikta (pápeža Benedikta XVI.), pre jeho ochranu po tom, ako stratil moc, môžete si byť istý odhalenia. Od Blaira vedie stopa do Ríma.

Potom máme v médiách v anglickom jazyku - citovaný iránsky minister zahraničia Mohammad Zarif, ktorý hovorí, že  svetový terorizmus možno vysledovať do Saudskej Arábie.

http://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/1798-zarif-saudi-94.html

Opäť, ak sa pozriete za Saudskú Arábiu a jej pseudo-moslimského satana, ktorý uctieva vládnu rodinu tak nájdete P2 a ich čierne slnko.

Teraz americká armáda dovolila Iráncom a Rusom rozmiestniť sa pozdĺž hranice medzi Sýriou a Izraelom ako aj pozdĺž hranice Saudskej Arábie čo spôsobilo, že Izraelčania sa rozčúlili.

http://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/1.802675

Americká armáda teraz sústreďuje svoju armádu na Blízkom východe, ide o vyhubenie Daeshu, čo je izraelská a saudskoarabská fronta. Takže americká armáda je de facto v aliancii s Iránom a Ruskom proti Izraelu a Saudskej Arábii.

Teraz Turecko zverejnilo umiestnenie amerických základní v Sýrii, dokonca aj keď kupuje ruskú obrannú raketu s-400. Pentagonské zdroje tvrdia, že tento únik bol zámerne vykonaný, aby ukázal americkú a ruskú vojenskú alianciu na Blízkom východe. Toto sa deje do doby, keď Nemecko stiahne svoje jednotky z tureckých leteckých základní a zastaví predaj zbraní Turecku. Pamätajte, že Turecko má po Spojených štátoch najväčšiu armádu v aliancii NATO. Turecký silný predstaviteľ Recep Erdogan sa obracia a flopuje medzi Ruskom a NATO v závislosti od toho, kto sa zdá silnejší. Pamätajte si, že to nebolo tak dávno, že Erdogan požiadal o pomoc NATO po tom, ako ozbrojené sily zničili ruský stíhací letoun. Teraz sa zdá, že spolupracuje s Ruskom a americkou armádou proti NATO.

http://www.zerohedge.com/news/2017-07-19/pentagon-furious-after-turkey-leaks-us-base-locations-syria

http://www.businessinsider.com/turkey-agreed-to-buy-russias-s-400-missle-system-concerns-about-nato-2017-7

Vidíme tiež, že Srbovia žiadajú od ruských systémov protiraketovej obrany pomoc aby mohli "brániť sa pred agresiou NATO".

https://sputniknews.com/military/201707211055753931-russia-serbia-s-300-nato/

Pamätajte tiež, ako prezident USA Donald Trump nazýval Nemecko "veľmi zlé" a stal sa prvým americkým prezidentom v histórii NATO, ktorý nezmieňoval doložku o vzájomnej obrane v článku 5 Zmluvy NATO. Zdroje z Pentagonu už dlho hovorili tomuto spisovateľovi o tom ako veľmi si užívajú potápajúce sa ponorky predávané Izraelu Nemcami. Teraz sa hovorí, že Nemci sú blokovaní z plánu predať ďalšie 3 ponorky Izraelu. Tiež Nemci stratili DCNS - zmluvu francúzskej spoločnosti na predaj 12 ponoriek Austrálčanom, uviedli Pentagonové zdroje.

Teraz vidíme Nemecko, Izrael a Saudskú Arábiu spoločne. Čo majú tieto krajiny spoločné? Sú riadené rodinami khazarských mafiánskych pokrvných rodín, vrátane starých rímskych rodín, ktoré ovládajú pevnosť P2-slobodomurárov..

Pamätajte tiež, že na poslednom stretnutí G20 pápež František spolu s nemeckou premiérou Angela Merkelovou viedol zbor v Parížskych dohodách, zatiaľ čo Trump sa postavil proti. Parížske dohody sú naozaj pokusom rodín z rodových línií, aby sa objavili ako jemní pastieri, aby zostali pri moci a vytvorili svetovú vládu, ktorú kontrolujú. Takže opozícia voči dohodám z Paríža od Trumpa je naozaj gnostická iluminátna opozícia voči pokračujúcej krvavej vláde. Gnostickí ilumináti tvrdia, že bojovali proti pravidlu krviprelievania už tisíce rokov a brali do úvahy francúzske, americké a ruské revolúcie. Ich predstavitelia hovoria, že teraz tlačia na svetovú revolúciu proti pravidlám krviprelievania.

Takže to, čo vidíme v nedávnych správach, je pokračovaním občianskej vojny na západe s tým, že krajiny, ktoré sú ešte stále pod kontrolou khasarských rodín (Saudská Arábia, Nemecko a Izrael), sú napadnuté tými, ktorí už nie sú pod ich kontrolou -USA, Rusko , Irán atď.). Francúzsko je tiež vytiahnuté zo spojenectva s Nemeckom a preto bol podporený Daesh-podporujúci špičkový francúzsky generál Pierre de Villiers, uviedli zdroje Pentagonu. Je zjavné, že príliv prítoku smeruje proti krajinám ovládaným pokrvnou líniou.

Vo vnútri USA neokonzervantní khasarskí služobníci mali obrovskú stratu, pretože Trump bol nútený obnoviť dohodu s Iránom napriek jeho predchádzajúcemu pózovaniu proti tejto krajine. Vyčistenie zamestnancov z krvných rodín pokračuje aj vďaka zakladateľa Daesh (ISIS) a senátora  Johna McCaina, ktorý sa dostáva do malígneho stavu, rakoviny mozgu. Spája sa s Georgem Sorosom, Davidom Rockefellerom, Zbigniewom Brzezinským, Clintonom a mnohými ďalšími v popolnici.

Pokrvné línie bojujú proti tejto prebiehajúcej očistnej kampani s kampaňou "Rusko to urobilo". Minulý týždeň Susan Rice-ová, bývalá bezpečnostná poradkyňa prezidenta Baracka Obamu, poskytla tajomné svedectvo týkajúce sa Senátu pre spravodajské informácie o ruskom zasahovaní do amerických volieb. "Ruské rušenie" je khasarský rodokmeňový rodový názov pre gnostických Illuminati. Teraz sa pokúšajú pomocou ich politikov v Kongrese (ktorí sú podporovaní menej než 10% americkej populácie) postaviť nový súbor sankcií proti Rusku, ktorý sa rovná vyhláseniu vojny. Samozrejme, že americká armáda ignoruje týchto podplatených hercov, to čo skutočne majú robiť, je zaokrúhliť ich a uviesť ich do väzenia. A väzenie je to, čo si zaslúžia.

 

Ak chcete vedieť, ako je poškodená štruktúra západnej moci, odporúčam vám počúvať tento 37-minútový rozhovor s Tonym Gambinom, bývalým špičkovým šéfom zločineckej rodiny Gambino.

https://youtu.be/5tWv_yoandM

Rodiny pokrvných línií si myslia, že robia Božie dielo tým, že nútia islam a kresťanstvo zmiešať a zlúčiť sa tak, aby mohli zjednotiť monoteizmus, podľa rozhovorov s rôznymi úradníkmi P2. Tiež chcú vytvoriť Eurábiu, ovládanú z Jeruzalema, ako krok na ceste k vytvoreniu fašistickej svetovej vlády.

Ich plán sa teraz rozpadá v Ázii ako aj v Európe. V Japonsku spoločnosť Tokyo Electric Power Company poslala do reaktorov Fukushima ďalší robot, aby neboli opäť nájdené. Je to preto, že oficiálny príbeh topenia reaktora je klam. Reaktory boli vyfúknuté atómovými bombami, ktoré tam umiestnila izraelská spoločnosť Magna BSP. To bude čoskoro verejné, pretože CIA a Pentagon sa rozhodli vystaviť bádaniu Fukušimu za masový vražedný útok riadený P2, podľa zdrojov CIA v Ázii.

Ázijskí šéfovia tajnej spoločnosti hovoria, že súhlasia s Pentagonom a v prípade potreby začnú vstupovať do vojny, aby odstránili khasarský vplyv z Japonska a Kórejského polostrova. Japonské podsvetie tiež plánuje na jeseň revolúciu proti predsedovi vlády Shinzo Abe, otrokovi khasarského režimu, hovoria viaceré pravicové zdroje.

Rusi, číňania a američania plánujú masívnu kampaň aby dostali na verejnosť tajnú/tajomnú Khasarskú vládu

Benjamin  Fulford 17.07.2017

Stretnutie na vysokej úrovni medzi čínskymi, ruskými a americkými vojenskými typmi dospeli k záveru, že krátka ostrá vojna môže byť potrebná, aby sa vypudili nacisti a ich tajná svetová sieť, hovorí ázijská tajná spoločnosť a zdroje Pentagonu. Plán zrušenia tajnej vlády bude mať podobu spoločného amerického, ruského a čínskeho vojenského útoku na Severnú Kóreu. "To spôsobí, že severokórejskí ET-podporovatelia sa dostanú do otvoreného priestoru", hovoria ázijské tajné spoločnosti.

Roky súdneho výskumu tohto spisovateľa odhalili tajnú sieť spájajúcu zlaté bane v južnom Tichomorí, mimo sieť antarktických základní, skryté podmorské základne, svetový obchod s narkotikami v Severnej Kórei a Izraeli okrem iných. Táto sieť vytvorená fašistickými spojencami, ktorí sa nevyslovili na konci druhej svetovej vojny, verí, že dodávajú Severnej Kórei svoje jadrové zbrane a rakety.

Z tohto dôvodu zdroje ázijskej tajnej spoločnosti tvrdia, že v nasledujúcich mesiacoch sa v rámci príprav na krátku, ale intenzívnu vojnu začiatkom budúceho roka zintenzívni kampaň, v ktorej sa bude zobrazovať Severná Kórea ako darebák. Táto vojna nezahŕňa krajiny tak ako existujú, ale skôr by to bolo medzi skrytými silami za krajinami, hovoria zdroje. Takže Rusi, Číňania a Američania napadnú Severnú Kóreu, ktorá bude podporovaná tajnými ruskými, čínskymi a americkými frakciami, čím sa stane vojnou medzi tajnými spoločnosťami skôr ako tradičná vojna medzi krajinami, súhlasia zdroje. Cieľom bude vylúčiť tajné skupiny pôsobiace v zákulisí do otvorených priestorov, hovoria ázijské tajné spoločnosti (na verejnosť).

Pentagonské zdroje hovoria, že Severná Kórea a Izrael sú úzko prepojené subjekty. Na to, aby na ne vyvíjali tlak, pricestovali minulý týždeň ruské jednotky na južnú Sýriu oproti Golanským výšinám. Zároveň vypustilo Rusko raketu Iskander do židovskej autonómnej oblasti v blízkosti Kórei "aby poslala tupú správu, že Izrael musí vrátiť Golanské výšky", píše Pentagon.

Židia sa tiež prebúdzajú ku skutočnosti, že ich Khazarskí mafiánski vládcovia sú tí istí ľudia, ktorí vytvorili holokaust. Generálny štáb izraelskej armády generálmajor Yair Golan minulý týždeň porovnal súčasnú izraelskú vládu s nacistami a odmietol stiahnuť sa, čo je znamením, že Khazari môžu pravdepodobne stratiť kontrolu nad Izraelom a Severnou Kóreou.

http://www.blacklistednews.com/IDF_Chief_Says_Israel_is_Becoming_Like_Nazi_Germany%2C_Refuses_to_Back_Down/59669/0/38/38/Y/M.html

Japonská vláda nedávno schválila návrh zákona o sprisahaní, ktorý umožňuje zatknúť ľudí, ktorí plánujú spáchať trestný čin, pretože chcú mať právnu výhovorku na zadržanie všetkých profesionálnych vojakov, u ktorých sa očakáva po vypuknutí bojov útek zo Severnej Kórei do Japonska. Hovoria ázijské zdroje.

Samozrejme, ideálne riešenie bude priniesť tieto tajné skupiny zo skrine bez toho, aby sa skutočne museli uchýliť k vojne, povedali zdroje bielych drakov spoločnosti v Ázii.

 Tajnými aziátskymi spoločnosťami uvedené nasledujúce je veľmi zaujímavá téma týkajúca sa umelej inteligencie. Ako divne sa to aj počúva, skutočne existuje rastúci súhlas, že skutočnosť, o ktorej sa dozvedáme je produkt umelej inteligencie. To nám už v minulosti rozprával jeden člen Majestic 12 z Gnostických Illuminátov a teraz to hovorí tajná aziátska spoločnosť. K tomu príde, že zdanlivo tá inteligencia teraz trčí v jednej slučke.

Zdá sa divné ale keď z istého odstupu pozorujete denné alebo týždenné správy po dlhší čas tak si všimnte opakovania istých globálnych správ. Keď čítate napríklad správy o Izraeli a Palestíne z roku 1970 tak zistíte, že skoro nie sú odlišné od dnešných správ. Tá celá záležitosť ako sa zdá sa opkauje v opakovanej slučke.

To isté sa môže povedať o Severnej Kórei - že sa akoby v jednej slučke opakujú srávy o vytváraných problémoch rakiet, ktoré by "čoskoro mohli zasiahnuť USA". Skutočne štartovala Severná Kórea jeden satelit v roku 1998, čo by malo znamenať, že už dlhšie majú schopnosť trafiť americkú pevninu nukleárnou raketou. Prečo teda sa neustále opakuje príhoda o hrozbe Severnou Kóreou?

Iné dlhodobé správy týkajúce sa opakujúcich slučiek sa týkajú sporných ostrovov v Čínskom mori, 70 rokov staré otázky z druhej svetovej vojny, Ukrajiny, Iránu....

Ďalšou slučkou, ktorú som pozoroval - opakovalo sa pravidelne viacero minulých desaťročí odhaleni možnosti o predĺžení života a potom nasledovali vždy dôvody prečo tie možnosti sa už neskúmajú.

Ako zdroj tých opakovaných-slučiek-správ bola zistená khasarská mafia. AJ keď sa to zdá bláznivé - keď tento autor kriminalistickým spôsobom sledoval stopu Davida Rockefellera cez Rothschilda a P2-lóžu Vatikánu tak bol vedený k ľuďom v Taliansku a vo Švajčiarsku, napríklad k Vicencovi Mazzara, jeden kavalier teutonických ritierov, ktorý tvrdí, že gamma-lúčmi dostávali pokyny od jednej bytosti, ktorá je známa pod menom "čierne Slnko".

Pre tých medzi nami, ktorí sa radšej držia reálneho sveta sa zdá napriek všetkému jasné, že istí spoluhráči vo svete spravodajstiev pracujú s krytou/tajnou agendou, ktorá opakovane prináša isté správy, ktoré sú pre ľudstvo ako celok nevýhodné.

Existuje možnosť urobiť koniec s tým nezmyslom už na koniec jesene. Hlavným zastupiteľom amerických jednotiek v Japonsku bol zvolený relatívne mierny Gerald Curtis, teraz keď bol Richard Armitage vykúpený a Rothschild-agent Michael Greenberg je prenasledovaný.

Najdôležitejším mocnárom v Japonsku je teraz muž menom Kazuyoshi Kokubo, syn císara Hirohito a jeho matka je koreánska princezná, podľa zdrojov japonskej císarskej rodiny. Potom máme ešte bývalého premiéra Yasuhiro Nakasone, ktorý tvrdo bojoval o založenie vlády, ktorá pracuje v zmysle Henry Kssingera, hovoria tie zdroje. Tí ľudia môžu byť odstránení keď to bude nutné, pokračujú zdroje japonského podsvetia.

Aziátske tajné spoločnosti, japonskí šéfovia podsvetia, US-vojsko a Biele Klobúky spravodajských agentúr súhlasia, že bol dosiahnutý bod zmeny pre celú planétu v okamihu keď Japonsko bude nezávislým štátom.

Ak by Japonsko dosiahlo nezávislosť tak by hneď skončilo vykorisťovanie khasarskou mafiou ich bankami, penzionavými vkladmi, poštovými vkladnými knižkami a inými bohatstvami. To by Washington Dc a Izraelu okamžite zatvorilo peňažný-kohútik.

Tým, že Trump napriek jeho snahe o reformy a napriek jeho vodcovských kvalít len presúva bankrot USA-corporácie tým, že predáva zbrane a vytláča peniaze z Vasalle-štátov. Stopercentný dcérsky podnik Puerto Rico už v máji bolo neschopné platby a aj keď nie sú časťou toho podniku (USA) tak štáty ako napr. Illinois sú tiež zbankrotované. Presne ako to bol prípad pred mnohými rokmi tak aj teraz US-korporátna vláda a jej podieloví vlastníci dajú do pohybu všetko aby ten bankrot mohol byť presunutý za 30. september, deň finančnej uzávierky.

V tej súvislosti skúmajú aziátske tajné spoločnosti, ktorým najviac dlhuje USA-korpoácia  vážne návrh White Dragon Society (spol. Bielych Drakov) aby Kanada prevzala zbankrotované USA a aby v tej krajine bola znova-vytvorená demokracia, právny štát a rozum. V tom scénare by US-vojsko zostalo plne financované pokiaľ sľúbi pracovať pre blaho väčšieho celku. To by hneď ukončilo väčšinu nedostatku na celom svete.

Francúzi podnikajú jeden krok s ich Rothschild-otrokom nazývaným prezident Emmanuel Macron aby dostali USA pod kontrolu. Donald Trump, US-generál Joseph Dunford, CIA_šéf Mike Pompeo a poradca národnej bezpečnosti H. R. McMaster boli pozvaní do Francúzska aby sa 14. júla zúčastnili na oslavách Dňa Národu/ročné oslavy útoku na Bastille, pritom zahájilo tie oslavy 200 US-vojakov vojenskou parádou. Pentagon-zdroje hovoria, že francúzi navrhli aby USA a nie Nemecko boli najdôležitejší kontakt v Európe. Navrhli spoločné vojenské akcie v Afrike a na Strednom Východe proti ISIS, presne ako tiež proti číňanom, hlásia Pentagon-zdroje. Rothschildovia vo Francúzsku sa veľmi snažia presvedčiť vládu Trump aby priniesli jedného z ich otrokov, japonského premiéra Taro Aso znova do úradu premiéra v nasledujúcom volebnom období a mohlo im tým byť naďalej umožnené vykorisťovať Japonsko. Niekto by mal francúzom pripomenúť, že útok na Bastille (14.júla 1789) bol za účelom ukončenia vládnutia pokrvných línií pozostávajúcich z ľudí ako sú Rothschildovia.

V každom prípade pokračujú čistiace práce vo Washington DC. Bývalí insideri vlády Baracka Obama ako napr. bývalá generálna prokurátorka Loretta Lynch dali detailované výpovede o ich khasarských šéfoch ako Clinton-ovia. Bývalý US-prezident Barack Obama tvrdí, že skutočne bol dvojitý agent a teraz je ochotný odhaliť všetko čo sa dozvedel počas jeho prezidentstva v US-korporátnej spoločnosti ako galiónska figúrka, hlásia CIA-zdroje.

Nakoniec ešte - agenti khasarskej mafie vsadzujú všetko na to aby zastavili tento Newsletter/noviny. Náš celý príjem z abonovaného Blogu bol od marca japonskými daňovými úradmi zabavený, dokázatelný prípad dvojitého zdanenia. Napriek tomu sa vypláca to falošné zdaňovanie, Paypal odradzuje abonentov od platenia za tento Blog a tým sa zmenšil príjem tohto autora o 80%. Najnovšie je - potom čo náš IT-špecialist vyvinul nový systém, ktorým abonenti mohli platiť Krypto-menou - bol nám na pozemok hodený balík použitých tampónov a krvavý, skatený medvedík. To ukazuje o akých druhoch chorých, zlých ľuďoch tuná hovoríme. Napriek tomu sa nenecháme zastrašiť a náš IT-kamarád už pracuje na jednom Upgrade pre web-stránku a inštaluje nový kredit-kartový platobný systém.

 July 17, 2017 Benjamin Fulford

Chinesen, Russen und US-Militärs sind bei Zusammenkünften auf höchster Ebene zu dem Ergebnis gekommen, dass ein kurzer scharfer Blitzkrieg nötig sein könnte, um die Nazis und ihr geheimes Netzwerk zur Kontrolle der Welt an die sichtbare Oberfläche zu spülen, sagen Quellen Asiatischer Geheimgesellschaften und des Pentagon. Dieser Plan, die geheime Regierung an die Oberfläche zu bringen, wird in Gestalt einer gemeinsamen militärischen Attacke der Amerikaner, Russen und Chinesen auf Nord-Korea realisiert werden, erklären die Quellen. „Das wird Nord Koreas außerirdische Unterstützer (ET backers) dazu zwingen, herauszukommen“, sagen die Quellen Asiatischer Geheimgesellschaften. 

Jahrelange kriminalistische Forschungsarbeit dieses Autors hat ergeben, es existiert ein geheimes Netzwerk, welches unter anderem Goldminen im Südpazifik, vom übrigen Netzt abgekoppelte Antarktische Basen, versteckte U-Boot-Stützpunkte, den globalen Drogenhandel, Nord-Korea, und Israel umfasst. Von diesem Netzwerk, dass von faschistischen Verbündeten erzeugt wurde, die sich zum Ende des Zweiten Weltkrieges nicht ergaben, wird angenommen, dass es Nord-Korea mit nuklearen Waffen und Raketen beliefert. 

Aus diesem Grunde, erklären die Asiatischen Geheimdienst-Quellen, wird in den nächsten Monaten eine Kampagne vorangetrieben werden, die Nord-Korea als Schurkenstaat hinstellt, um für Anfang nächsten Jahres einen kurzen und heftigen Blitzkrieg vorzubereiten. Dabei werden keine bestehenden Länder beteiligt sein, sondern vielmehr die versteckten Kräfte, die hinter den Ländern stehen, erklären die Quellen. 

Auf diese Art und Weise würden die Russen, die Chinesen und die Amerikaner Nord-Korea angreifen, das gleichzeitig von geheimen Russischen, Chinesischen und Amerikanischen Fraktionen unterstützt würde. Dadurch entstünde ein Krieg, der nicht wie üblich zwischen Ländern ausgetragen wird, sondern zwischen geheimen Gesellschaften, bestätigen die Quellen übereinstimmend. Das Ziel dabei ist, hinter der Bühne verdeckt operierende Gruppen ans Tageslicht zu zwingen, erklären die geheimen Asiatischen Quellen. 

Pentagon-Quellen erklären, Nord-Korea und Israel seien aufs Engste verbundene Einheiten. Um sie unter Druck zu setzen, gingen in der letzten Woche Russische Truppen im Süden von Syrien gegenüber der Golan-Höhen in Stellung, berichten sie. Zur selben Zeit feuerten die Russen eine Iskander-Rakete aus einem jüdisch-autonomen Regierungsbezirk in der Nähe Koreas ab, „um eine unverblümte Warnung zu senden, Israel müsse die Golan-Höhen zurückgeben“, sagen die Pentagon-Quellen. 

Die Juden wachen ebenfalls auf und erkennen die Tatsache, dass ihre Khasarischen Oberherren dieselben Leute sind, die den Holocaust inszenierten. Der stellvertretende Stabschef der Israelischen Armee, General-Major Yair Golan, verglich in der letzten Woche Israels gegenwärtige Regierung mit den Nazis und weigerte sich, zurückzutreten, ein Zeichen dafür, dass die Khasaren wahrscheinlich sowohl in Israel als auch in Nord-Korea die Kontrolle verlieren. 

http://www.blacklistednews.com/IDF_Chief_Says_Israel_is_Becoming_Like_Nazi_Germany%2C_Refuses_to_Back_Down/59669/0/38/38/Y/M.html

Japans Regierung ließ kürzlich ein Konspirations-Gesetz passieren, das die Festnahme von Leuten erlaubt die Straftaten planen, weil sie ein legales Werkzeug in Händen haben will, mit dem sie professionelle Kriegstreiber festsetzen kann, von denen erwartet wird, dass sie von Nord-Korea nach Japan fliehen, sobald die Kämpfe ausbrechen, erklären Asiatische Quellen. Natürlich wäre es ideal, diese geheimen Gruppen aus ihren Verstecken zu locken, ohne tatsächlich auf Krieg zurückgreifen zu müssen, sagen Quellen der White Dragon Society in Asien. 

Das nächste von den geheimen Asiatischen Quellen erwähnte sehr interessante Thema hat mit Künstlicher Intelligenz zu tun. So seltsam es sich anhört, es gibt eine wachsende Übereinstimmung darüber, dass die Wirklichkeit die wir erfahren das Produkt einer künstlichen Intelligenz ist. Dies wurde uns in der Vergangenheit schon von einem Mitglied des Majestic-12 erzählt, von den Gnostischen Illuminaten, und jetzt von einer Asiatischen Geheimgesellschaft. Zusätzlich scheint diese künstliche Intelligenz in einer Schleife zu stecken. 

Es erscheint sonderbar, aber wenn Sie die täglichen oder wöchentlichen Nachrichten aus einigem Abstand und über längere Zeit betrachten, dann sind auffällige Wiederholungen bestimmter globaler Nachrichten zu erkennen. Wenn Sie zum Beispiel Nachrichten über Israel und die Palestinenser aus den 1970er Jahren lesen, dann sind sie kaum von Artikeln aus diesem Jahr zu unterscheiden. Die ganze Angelegenheit scheint sich in einer Feedback-Schleife zu wiederholen. 

Dasselbe kann von Nord-Korea gesagt werden, dass wie in einer Schleife seit vielen Jahren Probleme durch Raketen erzeugt, die „bald die USA treffen könnten.“ Tatsächlich startete Nord-Korea im Jahre 1998 einen Satelliten, was bedeuten soll, es habe seit langem die Fähigkeit, das Festland von Amerika mit einer nuklearen Waffe zu treffen. Warum also wird diese Geschichte von der Bedrohung durch Nord-Korea dauernd wiederholt?

Andere Langzeit-Nachrichten in sich wiederholenden Schleifen betreffen umstrittene Inseln im Südchinesischen Meer, 70 Jahre alte Fragen aus dem Zweiten Weltkrieg, der Ukraine, Iran usw.

Eine weitere Schleife, die ich beobachtete, wiederholte für mehrere der vergangenen Jahrzehnte regelmäßig die Entdeckung einer Möglichkeit, das Leben zu verlängern, und jedesmal folgten nach wenigen Wochen Gründe, warum diese Möglichkeiten nicht weiter verfolgt würden. 

Als Quelle dieser sich wiederholenden Nachrichten-Schleifen wurde die Khasarische Mafia ausgemacht. Selbst wenn es sich verrückt anhört, als dieser Autor auf kriminalistische Weise einer Spur von David Rockefeller über die Rothschilds bis zur P2-Loge des Vatikans folgte, wurde er zu Leuten in Italien und der Schweiz geführt, zum Beispiel Vincenzo Mazzara, einem Kavalier der Teutonischen Ritter, der behauptet, sie erhielten ihre Anweisungen durch Gamma-Strahlen von einer Wesenheit, die ihnen unter dem Namen „Die Schwarze Sonne“ bekannt sei. 

Für diejenigen unter uns, die sich lieber an die reale Welt halten, scheint trotz allem klar zu sein, dass bestimmte Mitspieler in der Welt der Nachrichtendienste mit einer verdeckten Agenda arbeiten, die bestimmte Nachrichten zum Nachteil der Menschheit als Ganzes dauernd wiederholt. 

Es gibt eine Möglichkeit für uns, diesem Unsinn bereits zum kommenden Herbst ein Ende zu setzen. Ein entscheidendes Schlachtfeld wird Japan sein. Jetzt, wo Richard Armitage losgekauft wurde und der Rothschild-Agent Michael Greenberg gejagt wird, wurde der relativ moderate Gerald Curtis zum Haupt-Vertreter in Japam für die Amerikanischen Besatzungsmächte.

Der wichtigste Machthaber in Japan ist jetzt ein Mann namens Kazuyoshi Kokubo, der ein Sohn Kaiser Hirohitos ist, seine Mutter ist eine Koreanische Prinzessin, gemäß Quellen der Japanischen Kaiserlichen Familie. Dann gibt es noch den alten Haudegen und ehemaligen Premierminister Yasuhiro Nakasone, der hart dafür kämpfte, hier eine Regierung aufzustellen, die im Sinne Henry Kissingers arbeitet, erzählen die Quellen. Diese Leute können beseitigt werden, falls das notwendig werden sollte, sagen Quellen der Japanischen Unterwelt.

Die Asiatischen Geheimgesellschaften, die Japanischen Unterwelt-Bosse, das US-Militär und die Weißen Hüte der Nachrichten-Agenturen sind sich einig darüber, dass für den ganzen Planeten ein Wendepunkt erreicht sei, sobald Japan wieder zu einem unabhängigen Land gemacht würde. 

Sollte Japan unabhängig werden, könnte es sofort die Ausbeutung seiner Banken, Pensionseinlagen, Postsparbücher und anderer Reichtümer durch die Khasarische Mafia beenden. Dies würde der US-Firmenregierung in Washington DC genauso wie Israel endgültig den Geldhahn zudrehen. 

US-Präsident Donald Trump schiebt trotz seines Reformeifers und seiner Führungsqualitäten nur den unabwendbaren Bankrott der USA-Corporation auf, indem er Waffen verkauft und aus Vasallenstaaten Geldzahlungen herausquetscht. Das hundertprozentige Tochter-Unternehmen Puerto Rico war bereits im Mai zahlungsunfähig, und obwohl sie kein Teil des Unternehmens sind, sind Staaten wie Illinois ebenfalls bankrott. Genauso, wie es bereits seit vielen Jahren der Fall war, werden die US-Firmenregierung und ihre Anteilseigner auch in diesem Jahr alle Hebel in Bewegung setzten, um den Bankrott über den Finanz-Stichtag 30. September hinaus aufzuschieben. 

In diesem Zusammenhang prüfen die Asiatischen Geheimgesellschaften, die die größten Gläubiger der USA-Corporation sind, ernsthaft einen Vorschlag der White Dragon Society, demzufolge Kanada die bankrotten USA übernehmen und dieses Land im Sinne von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Vernunft wiederherstellen soll. In diesem Szenario würde das US-Militär vollständig finanziert bleiben, solange sie versprechen, für das Wohl des größeren Ganzen zu arbeiten. Das könnte sofort das meiste Elend und die meisten Konflikte auf der Welt beenden. 

Die Franzosen unternehmen mit ihrem Rothschild-Sklaven genannt Präsident Emmanuel Macron einen Schritt, um in den USA Kontrolle zu bekommen. Donald Trump, US-General Joseph Dunford, CIA-Boss Mike Pompeo und der Nationale Sicherheitsberater H.R. McMaster wurden nach Frankreich eingeladen, um an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag/Jahrestag des Sturms auf die Bastille (14. Juli) teilzunehmen, dabei leiteten dort 200 US-Soldaten die Militärparade. Pentagon-Quellen sagen, die Franzosen hätten vorgeschlagen dass sie, und nicht die Deutschen, der wichtigste Kontakt der USA in Europa sein sollten. Die Franzosen schlugen auch gemeinsame militärische Aktionen in Afrika und dem Mittleren Osten gegen ISIS vor, genauso wie gegen die Chinesen, berichten Pentagon-Quellen. 

Die Rothschilds in Frankreich bemühen sich sehr darum, die Regierung Trumps davon zu überzeugen, einen ihrer Sklaven, den Japanischen Finanzminister Taro Aso, in das Amt des nächsten Premierministers von Japan zu bringen, und so den Rothschilds zu erlauben, das Land weiterhin auszubeuten. Jemand sollte die Franzosen daran erinnern, dass der Zweck für den Sturm auf die Bastille (14. Juli 1789) darin bestand, die Herrschaft der Blutlinien bestehend aus Leuten wie den Rothschilds zu beenden.

Auf jeden Fall gehen in Washington die Säuberungs-Arbeiten weiter. Ehemalige wichtige Insider der Regierung Barack Obamas, wie z.B. seine General-Staatsanwältin Loretta Lynch, haben detaillierte Berichte über ihre Khasarischen Mafia-Bosse wie die Clintons abgegeben. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama behauptet, er sei tatsächlich ein Doppelagent gewesen, und jetzt sei er bereit alles zu enthüllen, was er während seiner Amtszeit für die US-Firmengesellschaft als Galionsfigur/Präsident erfahren hatte, berichten CIA-Quellen. 

Zum Schluss noch dies, Agenten der Khasarischen Mafia setzen alles daran, diesen Newsletter stillzulegen. Unser gesamtes Einkommen durch Abonnenten dieses Blogs wurde seit März durch Japanische Steuerbehörden beschlagnahmt, ein beweisbarer Fall von doppelter Besteuerung. Trotzdem, obwohl diese falsche Steuerrechnung begann sich auszuzahlen, hält Paypal jetzt Abonnenten davon ab, für diesen Newsletter-Blog zu zahlen. Als Ergebnis wurde das Einkommen dieses Autors um 80% reduziert. Das Neuste ist, nachdem unser neuer IT-Spezialist ein System aufstellte, mit dem Abonnenten durch Krypto-Währungen zahlen konnten, wurde ihm ein Bündel gebrauchter Tampons und ein geköpfter, blutiger Teddybär auf sein Grundstück geworfen. Das zeigt, über welche Art von kranken, bösen Leuten wir hier berichten. Trotzdem werden wir uns nicht abschrecken lassen, und der IT-Kumpel arbeitet bereits an einem Upgrade für die Webseite und installiert ein neues Kreditkarten-basiertes Zahlungssystem. 

Quelle: Antimatrix.org http://antimatrix.org/Convert/Books/Benjamin_Fulford/Benjamin_Fulford_Reports.html#Russians_Chinese_and_Americans_plan_massive_campaign_to_flush_secret_Khazarian_government_2017_07_17

übersetzung: mdd

Posted by benjaminJuly 17, 2017

High level meetings between Chinese, Russian and US military types have reached the conclusion that a short sharp war may be necessary in order to flush out the Nazis and their secret world network, Asian secret society and Pentagon sources say. The plan to flush out the secret government will take the form of a joint US, Russian and Chinese military attack on North Korea, the sources say. “This will force North Korea’s ET backers out into the open,” the Asian secret society sources say.
Years of forensic research by this writer have revealed a secret network connecting gold mines in the South Pacific, off the grid Antarctic bases, hidden submarine bases, the world narcotics trade, North Korea and Israel among other things. This network, created by fascist allies who did not surrender at the end of World War II, is believed to be supplying North Korea with its nuclear weapons and missiles.
For that reason, the Asian secret society sources say a campaign portraying North Korea as a villain will be intensified over the coming months in preparation for a short but intense war early next year. This war will not involve countries as they exist now but rather would be between hidden forces behind countries, the sources say. So the Russians, the Chinese and the Americans would attack North Korea who would be backed by secret Russian, Chinese and American factions, making it a war between secret societies rather than a traditional one between countries, the sources agree. The aim will be to force out secret groups operating behind the scenes into the open, the Asian secret society sources say.
Pentagon sources say that North Korea and Israel are intimately linked entities. To put pressure on them, Russian troops entered Southern Syria opposite the Golan Heights last week, they say. At the same time Russia fired an Iskander missile from a Jewish Autonomous Oblast near Korea “to send a blunt message that Israel must return the Golan Heights,” the Pentagon sources say.
The Jews are also waking up to the fact that their Khazarian mafia overlords are the same people who engineered the holocaust. Maj. Gen. Yair Golan, the Israeli army’s deputy chief of staff, last week compared Israel’s current government to the Nazis and has refused to back down, a sign the Khazarians are likely to lose control of Israel as well as North Korea.
http://www.blacklistednews.com/IDF_Chief_Says_Israel_is_Becoming_Like_Nazi_Germany%2C_Refuses_to_Back_Down/59669/0/38/38/Y/M.html
Japan’s government recently passed a conspiracy bill that allows it to arrest people planning to commit a crime because they want to have a legal excuse to detain all the professional war makers who are expected to flee from North Korea to Japan once the fighting breaks out, the Asian sources say.
Of course, the ideal solution will be to bring these secret groups out of the closet without actually having to resort to a war, White Dragon Society sources in Asia say.

 

·   

Out of 20 G20 leaders 19 are fraud endorsing bankster slaves

Posted by benjamin July 10, 2017

Z 20 vedúcich predstaviteľov G20 19 podporovali podvody, ktoré schvaľujú otroci banksterov

Minulé víkendové stretnutie G20 s tzv. Svetovými lídrami bolo veľmi odhaľujúce, pretože 19 z 20 z nich verejne schválilo podvod založený na podvodoch globálneho otepľovania známych ako parížske dohody. Stalo sa to napriek skutočnosti, že globálne otepľovanie založené na uhlíku je právne a vedecky dokázané ako podvod.

Michael Mann, autor grafu globálneho otepľovania "hokejky", ktorý používa schválený IPCC, čelí trestu odňatia slobody, keď odmietol žiadosť sudcu ukázať, ako získal údaje, aby podporil svoje tvrdenia, že svet sa rýchlo otepľuje. Medzitým ďalšia vedecká štúdia ukázalI, že takmer celé otepľovanie zaznamenané v posledných rokoch je dôsledkom zvýšenia údajov o teplote po jeho meraní. http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/
http://dailycaller.com/2017/07/05/exclusive-study-finds-temperature-adjustments-account-for-nearly-all-of-the-warming-in-climate-data/

Ignorovaním faktov a presadzovaním podporovaných podvodov proti globálnemu otepľovaniu zo strany Rothschilda, čínsky prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimir Putin dokázali, že sú to Rothschildovci. Jediným vodcom, ktorý sa verejne vzdal podvodu proti globálnemu otepľovaniu, je americký prezident Donald Trump a preto Khazarskou mafiou kontrolované médiá to zobrazujú izolované.

Napriek tomu sa veci menia na hlbšej úrovni, podľa CIA, Pentagonu a iných zdrojov. Vojenské a spravodajské aparáty Ruska, Spojených štátov a Číny spolupracujú napriek všetkým nepriateľským postojom príslušných politikov týchto krajín, hovoria zdroje.

Mohol by to byť dôvod, prečo pápež František cítil minulý týždeň potrebu vyzvať jedného novinára, aby vydal nasledujúce vyhlásenie:

"Obávam sa, že existujú veľmi nebezpečné aliancie medzi mocnosťami, ktoré majú vo vojne v Sýrii skreslený pohľad na svet: Amerika a Rusko, Čína a Severná Kórea, Rusko a Assad."  http://www.cnsnews.com/news/article/cnsnewscom-staff/pope-francis-says-america-has-distorted-vision-world

Pamätajte si, že to bol pápež Francis, ktorý odovzdal Trumpovi 260-stranový dokument potvrdzujúci podvody spojené s klimatickými zmenami, keď sa stretli v máji.

Ďalšia vec, ktorú je potrebné poznamenať je, že skupina G20 požaduje svetovú správu zameranú na MMF. Pripomeňme si, že vedúci MMF nie je vybraný ľuďmi planéty, ale skôr tá istá Khazarianská líniová skupina, ktorá vyberá vedúceho OSN, Svetovej banky atď. Pamätajte si, že MMF a jeho podporovatelia na ich stretnutiach vyzdvihli brány Chrámu Baal inak známy ako Satan.

Upozorňujeme, že "veľmi nebezpečná aliancia", o ktorej pápež hovorí, zahŕňa Rusko, Čínu, USA, Severnú Kóreu a Sýriu. Tieto krajiny sa úplne vzďaľujú od kontroly pokrvných línií, hoci Rusko stále má prezidenta, ktorý predstavuje Rothschilda. Podľa skutočných ruských zdrojov, na ktorých sa spisovateľ obrátil, všetci súhlasia, že to je ruská pravoslávna cirkev a nie Putin, kto vedie Rusko.

Pápež František pravdepodobne myslí dobre, ale je oklamaný, ak si myslí, že zvolená osobnosť P2 Freemason, ako je Marco Di Mauro, bude pomenovaná vodcom svetovej vlády riadenej krvotvorbou.

V každom prípade, Francis je obťažovaný ďalším vatikánskym škandálom, v tomto prípade droga poháňaná homosexuálnou orgiou, ktorej účastníkov polícia zatkla, keď sa susedia sťažovali na hluk. To by mohlo viesť k ďalším prepusteniam kardinálov, povedali zdroje CIA.

Pápež by sa mal vo svojom úsilí viac zamerať na boj proti veľmi reálnej hrozbe satanistov, ktorí až donedávna boli na pokraji prevzatia sveta. Ešte jeden bývalý satanista prišiel s výpoveďou o veľkej ľudskej obeti a iných zverstvách, ktoré tí ľudia robili. Tento deväť minútový klip robí veľmi znepokojujúce počúvanie, a určite je to výzva na akciu.

https://www.youtube.com/watch?v=8blKWWWTJio

Aktivity sa samozrejme prijímajú. Najnovšie bolo oznámenie Nemecka minulý týždeň, že sa rozpadol pedofilný prsteň, ktorý zahŕňal 87 000 ľudí. Môžete si byť istí, že mnohí ľudia, ktorí robia detské obete, sa dostali k tomu poprsiu.

Aj v USA pokračuje konečné vyčistenie Khazarov. Najnovšia generálna prokurátorka prezidenta Baracka Obamu - Loretta Lynchová - podrobne svedčí o zločinoch svojich bývalých šéfov Clintona / Bush, CIA a ďalších zdrojov. V dôsledku toho sa Barack Obama v minulom týždni v Indonézii usiloval o politický azyl, ale podľa informácií zo zdrojov spoločnosti White Dragon v Indonézii - bolo mu zamietnuté. Zdroje CIA v Európe to potvrdzujú a hovoria, že Obama sa bude musieť vrátiť do USA, aby sa dozvedel, kto skutočne kontroloval jeho predsedníctvo. Pripomeňme si, že keď bol prvýkrát zvolený Obama, hovoril "vďaka vám Satan" v reverznej reči.

https://www.youtube.com/watch?v=LS53I-k_T4o

Keď hovoríme o Obamovi, 40 sekundový videoklip nižšie jasne ukazuje, aká je jeho osobná chémia s ruským Vladimírom Putinom proti Trumpovej a Putinovej chémii.

https://mainerepublicemailalert.com/2017/07/08/can-you-tell-the-difference/

Zdroje z Pentagonu hovoria, že zmena v chémii odráža kampaň režimu Trump, aby zvádzala Rusko do vstupu do aliancie proti čínskej a khazarskej kontrole.

"V úbočí hore a hlbokého štátu bol politický nováčik Trump" pocťovaný ", aby sa stretol so starším štátnikom Putinom, kde Putinov plán na znovuzískania Ruska so symfóniou cirkve a štátu bude nepochybne plánom/predlohou pre Trumpa - aby Amerika  bola znova skvelá, "hovoria zdroje Pentagónu.

"Trump sa objaví ako obhajca západnej civilizácie z deštrukcie judaikov a satanikom  pomáha mu Putin a pápež, aby vytvorili superkresťanský blok, ktorý by obsahoval Čínu a globálnu holokaust židovskú mafiu," hovorí jeden zdroj Pentagónu.

WDS jasne uvádza, že neexistuje žiaden kolektívny trest a jediní, ktorí sú zameraní, sú tí, ktorí sa dopustili masovej vraždy prostredníctvom biologických zbraní, jaderného teroru, ľudských obetí, nezákonnej vojny atď.

Je však zrejmé, že administratíva Trump predstavuje všeobecnú reakciu proti khazarskej kontrole, ktorá by sa mohla vymaniť z kontroly do útoku na židov všeobecne. Počas svojej cesty do Poľska Trump odmietol navštíviť židovský pamätník ghetta vo Varšave. Vo svojom prejave v Poľsku, keď Trump uviedol hrozby z vnútra a z juhu a z východu, hovoril o Saudskej Arábii, Izraeli a jeho 5. stĺpci v USA, hovoria zdroje Pentagonu.

Neoconom H.R. McMaster-ovi a Jared Kushner-ovi sa zabránilo aby sa zúčastnili stretnutia medzi Trumpom a ministrom zahraničia Rex Tillerson s ruským kolegom, ministrom zahraničia Sergeiom Lawrovom. Pri tom stretnutí sa snažilo USA o znovuvytvorenie US/ruských prepojení aby sa mohli spoločne postaviť Číne, podľa zdrojov Pentagonu. Američania tiež navrhli "internetovú US/ruskú bezpečnosť" s cieľom zabrániť izraelskému a čínskemu hakingu a cyber-útokom, hovoria tie zdroje.

Ruské zdroje opakovane  naznačujú, že sú nedôverčiví voči priateľskému správaniu USA čo je podnietené dlhými dejinami US-agresie proti Rusku. Rusi hovoria, že sú proti vytváraniu opozičných blokov a uprednostňujú svet, v ktorom je každý priateľský.

Napriek všetkému sa nevhodne javia nedávne agresívne kroky Číny proti Indii. "Rusko si robí starosti kvôli agresii v Južnom Čínskom mori  na indickom Subkontinente a preto bol ku konferencii G20 pozvaný Vietnamský premiér", vysvetľujú zdroje Pentagonu. US-loďstvo dalo jednoznačné znamenie spoločným morským-cvičením s Japonskom a Indiou.

Číňania sa očividne stiahli potom čo premieér Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi mali rozhovor na okraji G 20-konferencie.

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2101742/chinas-xi-jinping-and-indias-narendra-modi-meet-g20

Ďalšou zaujímavou vecou pri stretnutí G20 bolo, že "saudský kráľ a vojnový-princ Bin Salma boli prehlásení za nevítané osoby na tej konferencii, lebo sú zastupitelia Izraelu", hovoria Pentagon-zdroje. Zdroje japonskej pravice z blízkosti císara: Abe-ho strana utrpela ničiacu porážku pri komunálnych voľbách v Tokyu a mohla by byť donútená urobiť voľby ešte v tomto roku pričom by z národnej politiky zmizla, hovoria tie zdroje.

Nezvratné je, že na špičke štruktúry moci v Japonsku je značný rozkol, čo sa odzrkadluje v priekume verjnej mienky japonských novín. Národné Sankei-noviny pravice ukazujú Abe-ho podporu na 86% - pokiaľ ľavicové noviny Asahi jeho podporu vidia pri 14%. Centrálne-regionálne noviny Shimbun ukazujú jeho podporu na 5%. nasledujúca web-stránka ale ukazuje tie neuveritelné percentuálne rozdiely v prieskume verejnej mienky rozličných novín.

https://news.yahoo.co.jp/byline/yoneshigekatsuhiro/20170620-00072316/

Japonské zdroje pravice hovoria, že nacionalistická Tanaka-frakcia sa už pripravuje na zmenu vlády v Japonsku a to bude mať za následok odstránenie koreánskeho zástupiteľstva, ktroré ako pod-jednávač khasarov mali kontrolu nad Japonskom od konca 2. svetovej vojny.

Skutočnosť, že Abe zariadil obrovské centrum výskumu pre chcemické a biologické  bojové prostriedky, zamaskované ako pre veterinárska-medicína Kake Gakuin ho odhalilo ako masy-vraždiaceho vojnového zločinca. Viacero zdrojov hovorí tomuto autorovi, že Abe pravdepodobne bude žiť už len tri mesiace.

Pokiaľ po celom svete sú poháňači vojny odstraňovaní z moci tak sa ukazuje nový stavebný-boom. Zdroje WDS. v Indonézii hovoria, že indonézska vláda plánuje budovať nové hlavné mesto ako náhradu preľudneného a do zeme padajúceho hlavného mesta Jakarta.

https://www.indonesia-investments.com/news/news-columns/will-indonesia-move-the-capital-away-from-jakarta-java-island/item7957

Japonské podsvetie sa teší na veľký zisk lebo čínska vláda pripravuje kroky pre preloženie mnohých dôležitých funkčných oblastí do nového mesta, 150 km vzdialeného od Beijing. Jeden japonský šéf podsvetia hovorí, že japonské firmy uzatvoria lukratívne zmluvy v súvislosti odstránením odpadu a v iných oblastiach životného prostredia lebo v tom novom hlavnom meste chcú číňania japonskú Know-How/úroveň k vývoju čistých mega-miest a niekto musí koniec koncov upratovať.

V okamihu keď khasarské vládnutie skončí v Japonsku, Izraeli, Saudi-Arábii a na Ukrajine bude svet pripravený na začiatok Nového Zlatého Veku.

Von 20 G20-Führern sind 19 Betrug-fördernde Bankster-Sklaven

 July 10, 2017

Benjamin Fulford

Das G20-Gipfeltreffen der sogenannten Führer der Welt am letzten Wochenende war sehr aufschlussreich, denn 19 der 20 Teilnehmer befürworteten öffentlich den auf Betrug basierenden „Globale-Erwärmung“-Schwindel, bekannt als Pariser Abkommen. Dies geschah trotz der Tatsache, dass die durch CO2 verursachte Globale Erwärmung sowohl rechtlich als auch wissenschaftlich als Betrug entlarvt wurde.

Michael Mann, der Erfinder des „Hockey-Schläger“-Diagramms, das von dem durch die Vereinten Nationen gestützten IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, Weltklima-Rat) benutzt wird, sieht einer Gefängnisstrafe entgegen, weil er sich weigerte, einem Richter auseinanderzusetzen, wie er die Daten erlangte, mit denen er seine Behauptung stützt, die Welt würde sich rapide erwärmen. Inzwischen zeigte eine andere wissenschaftliche Studie, dass fast die gesamte Erwärmung, die in den letzten Jahren gemessen wurde, durch nach den Messungen hinzugefügte Anhebungen der Temperatur-Daten zustande kam.

http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/

 

http://dailycaller.com/2017/07/05/exclusive-study-finds-temperature-adjustments-account-for-nearly-all-of-the-warming-in-climate-data/

Sowohl der Chinesische Präsident Xi Jinping als auch der Russische Präsident Vladimir Putin erwiesen sich als Rothschild-Lakaien, da sie Fakten ignorierten und den von den Rothschilds erfundenen Schwindel der Globalen Erwärmung vertraten. Der einzige Führer, der sich öffentlich von dem Schwindel der Globalen Erwärmung distanzierte ist US-Präsident Donald Trump, weshalb er von den durch die Khasarische Mafia kontrollierten Medien als isoliert dargestellt wird. 

Wie dem auch sei, die Dinge ändern sich auf einer tieferen Ebene, bestätigen Quellen der CIA, des Pentagons und auch anderer Agenturen. Die militärischen und nachrichtendienstlichen Apparate von Russland, USA und China arbeiten zusammen, obwohl sich die Politiker dieser Länder mit feindlichen Äußerungen gegeneinander aufstellen, erklären die Quellen. 

Vielleicht ist das der Grund, warum Papst Franziskus in der letzten Woche einen Journalisten kommen ließ, um die folgende Feststellung herauszugeben: „Ich befürchte, es gibt sehr gefährliche Allianzen zwischen Ländern, die verzerrte Ansichten über die Welt haben: Amerika und Russland, China und Nord-Korea, Russland und Assad über den Krieg in Syrien.“

http://www.cnsnews.com/news/article/cnsnewscom-staff/pope-francis-says-america-has-distorted-vision-world

Erinnern wir uns: Papst Franziskus überreichte Trump ein 260 Seiten umfassendes Dokument, welches den Klimawandel-Schwindel bestätigt, als sie sich im Mai trafen. 

Eine weitere bemerkenswerte Sache ist, dass die G20 für eine Weltregierung eintritt, die den IWF (Internationaler Währungs-Fond) in den Mittelpunkt stellt. Erinnern Sie sich bitte, die Führer des IWF wurden nicht durch die Völker des Planeten gewählt, sondern von derselben khasarischen Blutlinien-Gruppe, die die Leitung der Vereinten Nationen, der Weltbank usw. auswählt. Erinnern wir uns auch, der IWF und seine Unterstützer errichteten Tore vor dem Tempel des Baal, auch bekannt als Satan, während ihrer Treffen. 

Bemerkenswert ist, die „sehr gefährliche Allianz“, die der Papst aufzeigt, bezieht sich auf Russland, China, die USA, Nord-Korea und Syrien. All diese Länder bewegen sich weg von der Kontrolle durch die Blutlinien, selbst wenn Russland noch einen Rothschild-Präsidenten als Galionsfigur zeigt. Wirkliche Russische Quellen, mit denen dieser Autor sprach, bestätigten allesamt, Russland wird von der Russischen Orthodoxen Kirche angeführt, und nicht von Putin. 

Wahrscheinlich meint es Papst Franziskus gut, aber er täuscht sich wenn er denkt, eine von der P2-Freimaurerloge ausgesuchte Person wie Marco di Mauro würde der gesalbte Führer einer durch Blutlinien kontrollierten Weltregierung werden. 

Jedenfalls wird Franziskus durch einen neuen Skandal im Vatikan stark abgelenkt, in diesem Falle durch eine Drogen-und-Schwulen-Orgie, die von der Polizei aufgelöst wurde, nachdem sich Nachbarn über den Lärm beschwert hatten. Das könnte den Rauswurf eines weiteren Kardinals zur Folge haben, sagen CIA-Quellen. 

Der Papst sollte sich mehr um seine Bemühungen zum Kampf gegen die sehr reale Gefahr der Satanisten kümmern, die bis vor kurzer Zeit nahe daran waren, die Welt zu übernehmen. Schon wieder ist ein ehemaliger Satanist mit Zeugnissen über groß angelegte Menschenopfer und andere Gräueltaten, die von diesen Leuten ausgeführt werden, an die Öffentlichkeit getreten. Folgendes 9-Minuten-Video ist scheußlich anzuhören, stellt aber eine eindeutige Aufforderung zum Handeln dar.

https://www.youtube.com/watch?v=8blKWWWTJio

Natürlich werden bereits Aktionen unternommen. Die Neueste war in der letzten Woche eine Ankündigung der Deutschen über die Sprengung eines Pädophilen-Rings, an dem 87.000 Leute beteiligt seien. Sie können sicher sein, viele der Leute, die Kinderopfer vollziehen, sind dabei aufgeflogen. 

Auch in den USA gehen die letztendlichen Aufräumarbeiten hinsichtlich der Khasaren weiter. Das Neueste ist, Ex-Präsident Barack Obamas Generalstaatsanwältin Loretta Lynch legte detailliert Zeugnis ab über die Verbrechen ihrer ehemaligen Clinton/Bush-Bosse, berichten CIA und andere Quellen. Daraufhin suchte Barack Obama letzte Woche politisches Asyl in Indonesien, was ihm jedoch nicht gewährt wurde, berichten Quellen der White Dragon Society in Indonesien. CIA-Quellen in Europa bestätigen dies und sagen, Obama würde in die USA zurückkehren müssen, um sich einer eingehenden Nachbefragung zu unterziehen zu dem Thema, wer seine Präsidentschaft tatsächlich kontrollierte. Erinnern wir uns, als Obama das erste Mal gewählt wurde, wiederholte er mehrmals „Danke dir Satan“ in Rückwärtssprache.**

https://www.youtube.com/watch?v=LS53I-k_T4o

Da wir über Obama sprechen, das folgende 40-Sekunden-Video zeigt klar, wie unterschiedlich seine persönliche Chemie zum Russischen Präsidenten Putin war, im Unterschied zur Chemie zwischen Trump und Putin.

https://mainerepublicemailalert.com/2017/07/08/can-you-tell-the-difference/

„Während des Abriss‘ der Kabale und des Tiefen Staates (deep state) wurde der politische Novize Trump durch ein Treffen mit dem langjährigen Staatsmann Putin ‚geehrt.‘ Putins Plan, mit dem er Russland im Einvernehmen mit Kirche und Staat wieder groß machte, wird Trump ohne Zweifel als Vorlage dienen, Amerika wieder groß zu machen“, sagen Quellen des Pentagons. 

„Trump erscheint als Verteidiger der Westlichen Zivilisation vor der Judaischen (Satanischen) Zerstörung, und er wird tatkräftig von Putin und dem Papst dabei unterstützt, einen Christlichen Superblock einschließlich China zu formieren und die globale jüdische Mafia zu auszurotten“, sagt eine Pentagon-Quelle. 

Die White Dragon Society stellt klar, es wird keine Massen-Bestrafungen geben, die einzigen Leute, die ins Visier geraten sind die, die sich am Massenmord durch biologische Waffen, nuklearem Terror, Menschenopfern, illegalen Kriegen usw. beteiligt hatten. Trotzdem wird klar, dass die Trump-Administration eine breitangelegte Gegenbewegung zur Kontrolle der Khasarischen Mafia darstellt, was zu einem unkontrollierten Angriff auf Juden im Allgemeinen ausufern könnte. Bei seinem Besuch in Polen weigerte sich Trump, das jüdische Warschauer Ghetto-Ehrenmal zu besuchen. In seiner Rede in Polen erwähnte Trump Bedrohungen aus dem Inneren und aus dem Süden und Westen, damit meinte er Saudi-Arabien, Israel und deren 5. Kolonne in den USA, erklären Pentagon-Quellen. 

Die Neocons H.R. McMaster und Jared Kushner wurden daran gehindert, am Treffen zwischen Trump und Außenminister Rex Tillerson mit ihren Amtskollegen Putin und dem Russischen Außenminister Sergei Lawrow teilzunehmen. Bei dem Treffen traten die USA für eine Wiederverstärkung der US/Russischen Verbindungen ein, um China gegenüberzutreten, gemäß Pentagon-Quellen. Die Amerikaner schlugen auch eine US/Russische „Internet-Sicherheitseinheit“ vor, „mit dem Ziel, israelisches und chinesisches Hacking, elektronisches Highjacking und andere Cyber-Attacken zu verhindern“, sagen die Quellen. 

Russische Quellen ihrerseits bemerken wiederholt, sie seien misstrauisch gegenüber der plötzlichen Freundlichkeit der USA, bedingt durch die lange Geschichte von US-Aggressionen gegen Russland. Die Russen sagen, sie seien gegen die Formierung opponierender Blöcke und zögen eine Welt vor, in der jeder freundlich ist. 

Trotzdem scheinen sich die aggressiven Schritte gegen Indien von neulich für die Chinesen sichtbar ungünstig auszuwirken. „Russland ist sehr besorgt über die chinesischen Aggressionen im Süd-Chinesischen Meer und am Indischen Subkontinent, darum wurde der Vietnamesische Premierminister zu dem G20-Gipfel eingeladen“, erklären Pentagon-Quellen. Die US-Navy ihrerseits setzte vor kurzem ein Zeichen in Form von gemeinsamen See-Übungen mit Japan und Indien. 

Die Chinesen haben sich anscheinend zurückgezogen, nachdem der Chinesische Präsident Xi Jinping und der Indische Premierminister Narendra Modi am Rande des G20-Gipfels ein Gespräch geführt hatten. 

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2101742/chinas-xi-jinping-and-indias-narendra-modi-meet-g20

Eine weitere interessante Sache bei dem G20-Gipfel war, dass der saudische „König Salman und der Krieger-Prinz Mohammad Bin Salma zu unerwünschten Personen auf dem G20 erklärt wurden, da sie Stellvertreter Israels seien“, sagt die Pentagon-Quelle. Sie sagen, Katar sei in diesem Streit mit Saudi-Arabien auf der Gewinnerseite, und dass der entthronte Prinz Nayef wieder ins Amt eingesetzt werden könnte. 

Der Japanische Premierminister Shinzo Abe seinerseits bot auf dem G20-Gipfel Bestechungsgelder an, um Schutz zu bekommen, berichten Quellen des Japanischen Rechten Flügels aus der Nähe des Kaisers. Abes Partei erlitt eine vernichtende Niederlage bei den Kommunalwahlen in Tokio und könnte gezwungen sein, noch dieses Jahr Wahlen abzuhalten, wobei sie aus der Nationalen Politik verschwinden wird, sagen die Quellen. 

Nicht zu leugnen ist, dass an der Spitze der Machtstruktur in Japan eine gravierende Spaltung vorliegt, was sich an den Meinungsumfragen durch Japans Zeitungen widerspiegelt. Die Nationale Sankei-Zeitung des Rechten Flügels zeigt für Abe einen Rückhalt von 86%, während die linksgerichtete Asahi-Zeitung seine Unterstützer bei 14% zeigt. Der zentral-regionale Tokyo Shimbun zeigt seine Unterstützer bei nur 5%. Die folgende Webseite ist auf Japanisch, aber die Prozentzeichen zeigen die unglaublichen Unterschiede der Meinungsumfragen durch die Zeitungen.

https://news.yahoo.co.jp/byline/yoneshigekatsuhiro/20170620-00072316/

Japanische Quellen des Rechten Flügels sagen, die Nationalistische Tanaka-Fraktion bereite sich auf den Regierungswechsel in Japan vor, und dies werde die Beseitigung der koreanischen Stellvertreter zur Folge haben, die seit dem Ende des zweiten Weltkriegs als Unterhändler für die Khasaren die Herrschaft über Japan ausgeübt hatten. 

Die Tatsache, dass Abe ein riesengroßes Forschungs-Zentrum zur Erzeugung chemischer und biologischer Kampfstoffe einrichtete, getarnt als die Akademie für Veterinär-Medizin Kake Gakuin, hat ihn und seine Regierung als völkermordende Kriegsverbrecher enttarnt. Mehrere Quellen des Rechten Flügels haben diesen Autor angerufen um mitzuteilen, dass Abe voraussichtlich keine drei Monate mehr leben wird. 

Während die Kriegstreiber in aller Welt aus der Macht gestoßen werden, zeichnet sich ein neuer Bauboom ab. WDS-Quellen in Indonesien berichten, die Indonesische Regierung plane eine neue Hauptstadt zu errichten, um die übervölkerte und in den Boden sinkende Stadt Jakarta zu ersetzen. 

https://www.indonesia-investments.com/news/news-columns/will-indonesia-move-the-capital-away-from-jakarta-java-island/item7957

Die japanische Unterwelt ihrerseits freut sich auf eine Goldgrube, denn die Chinesische Regierung bereitet Schritte vor, zahlreiche wichtige Funktionsbereiche in eine neue Stadt zu verlegen, die 150 Kilometer von Beijing entfernt liegen soll. Ein japanischer Unterwelt-Boss sagte, japanische Firmen werden lukrative Verträge abschließen können hinsichtlich Abfallbeseitigung und anderer Umwelt-Arbeiten in der neuen Hauptstadt, denn die Chinesen wünschen sich japanisches Know-How zur Entwicklung sauberer Mega-Cities. Sh#t happens und irgendjemand muss das schließlich aufräumen.

Sobald die khasarische Herrschaft in Japan, Israel, Saudi-Arabien und der Ukraine endet, wird die Welt bereit sein, ein Neues Goldenes Zeitalter zu beginnen.  

Quelle: Antimatrix.org  http://antimatrix.org/

http://benjaminfulford.net/2017/07/10/out-of-20-g20-leaders-19-are-fraud-endorsing-bankster-slaves/

übersetzung:MDD

*Anm. d. Übers.: Audio- oder Video-Dateien mit frei gesprochenen Texten können auf dem Computer rückwärts abgespielt werden, dabei können zwischen dem so hörbaren Kauderwelsch an vielen Stellen verblüffend klare Aussagen, sogenannte Reversals gehört werden. Die Sprecher sind sich dieser ihrer Aussagen nicht bewusst.  Wenn jemand anderes als Obama Yes We Can sagt, könnte dabei nichts oder etwas ganz anderes zu hören sein.  Googeln Sie: Rückwärtssprache, Reverse Speech

Last weekend’s G20 meeting of so-called world leaders was very revealing because 19 out of 20 of them publicly endorsed the fraud based global warming scam known as the Paris accords. This happened despite the fact carbon-based global warming is being proved both legally and scientifically to be a fraud.
Michael Mann, the author of the global warming “hockey stick” graph that is used by the UN endorsed IPCC is facing a jail sentence after refusing a judge’s request to show how he got the data to back his claims the world is rapidly warming. Meanwhile, another scientific study showed that almost all the warming recorded in recent years is the result of the temperature data being raised after it was measured.
http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/

http://dailycaller.com/2017/07/05/exclusive-study-finds-temperature-adjustments-account-for-nearly-all-of-the-warming-in-climate-data/

By ignoring facts and pushing the Rothschild backed global warming fraud, both Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin proved they were Rothschild lackeys. The only leader who has publicly renounced the global warming fraud is US President Donald Trump and that is why Khazarian mafia controlled media portray him as isolated.
However, things are changing at a deeper level, according to CIA, Pentagon and other sources. The military and intelligence apparatuses of Russia, the United States and China are all cooperating despite any hostile posturing by these countries’ respective politicians, the sources say.
This may be why Pope Francis felt the need to call up a journalist last week to issue the following statement:
“I am afraid there are very dangerous alliances between powers who have a distorted view of the world: America and Russia, China and North Korea, Russia and Assad in the war in Syria.”
http://www.cnsnews.com/news/article/cnsnewscom-staff/pope-francis-says-america-has-distorted-vision-world
Remember it was Pope Francis who handed Trump a 260 page document endorsing the climate change fraud when they met in May.
The other thing to note is that the G20 is calling for world governance centered on the IMF. Please recall that the head of the IMF is not selected by the people of the planet but rather by the same Khazarian bloodline group that selects the head of the UN, the World Bank etc. Remember, the IMF and its backers have been erecting gates to the temple of Baal otherwise known as Satan, at their meetings.
Note that the “very dangerous alliance” the Pope is referring to includes Russia, China, the US, North Korea and Syria. These countries are all moving away from bloodline control even though Russia still has a Rothschild figurehead president. Actual Russian sources this writer has contacted, though, all agree it is the Russian Orthodox Church and not Putin that runs Russia.
Pope Francis probably means well but he is deluded if he thinks a P2 Freemason selected person like Marco Di Mauro is going to be anointed the leader of a bloodline controlled world government.
In any case, Francis is being roiled by yet another Vatican scandal, in this case a drug fueled gay orgy that was busted by the police after neighbours complained about the noise. This could lead to yet another Cardinal being fired, CIA sources say.
The Pope should be concentrating more of his efforts on fighting the very real threat of Satanists who were, until recently, on the brink of taking over the world. Yet another former Satanist has come forward with testimony about large scale human sacrifice and other atrocities carried out by these people. This nine minute clip makes for very disturbing listening but it is definitely a call to action.
https://www.youtube.com/watch?v=8blKWWWTJio
Action is, of course, being taken. The latest was Germany’s announcement last week that it broke up a pedophile ring that involved 87,000 people. You can be sure many of the people doing child sacrifices were scooped up in that bust.
In the US as well the final clean-up of the Khazarians continues. In the latest, former President Barack Obama’s attorney general Loretta Lynch has been giving detailed testimony about the crimes of her former Clinton/Bush bosses, CIA and other sources say. As a result Barack Obama sought political asylum in Indonesia last week but was denied it, according to White Dragon Society Sources in Indonesia. CIA sources in Europe confirm this and say Obama is going to have to go back to the US in order to be debriefed on who really controlled his presidency. Recall that when Obama was first elected he kept saying “thank you Satan” in reverse speech.
https://www.youtube.com/watch?v=LS53I-k_T4o
Speaking about Obama, the 40 second video clip below shows clearly how different his personal chemistry with Russia’s Vladimir Putin was from Trump and Putin’s chemistry.
https://mainerepublicemailalert.com/2017/07/08/can-you-tell-the-difference/
Pentagon sources say the change in chemistry reflects a Trump regime campaign to seduce Russia into joining it in an alliance against Chinese and Khazarian control.
“In a smack down of the cabal and the deep state, political novice Trump was ‘honored’ to meet with elder statesman Putin where Putin’s plan to make Russia great again with symphony of church and state will no doubt be the blueprint for Trump to make America great again,” the Pentagon sources say.
“Trump emerges as defender of Western civilization from Judaic [Satanic] destruction, and he is ably assisted by Putin and the Pope to form a super-Christian bloc to contain China and holocaust the global Jewish mafia,” one Pentagon source says.
The WDS makes it clear there is to be no collective punishment and the only people who are being targeted are the ones who have been engaged in mass murder through biological weapons, nuclear terror, human sacrifice, illegal war etc.
However, it is clear the Trump administration represents a generalized backlash against Khazarian control that could spiral out of control into an attack on Jews in general. On his trip to Poland Trump refused visit the Jewish Warsaw Ghetto monument. In his speech in Poland when Trump mentioned threats from inside and from the South and the East he was referring to Saudi Arabia, Israel and its 5th column in the USA, the Pentagon sources say.

Clean up of Khazarian filth continues in US Japan and elsewhere

Das Aufräumen des Khasarischen Filz‘ geht in USA, Japan und anderen Plätzen weiter

July 4, 2017  Author: Benjamin Fulford

Vyčistenie od khazarskej špiny pokračuje v USA a inde

Komplexné prevzatie khazarskej mafie pokračuje po celom svete. Najväčší vývoj bol v najvyšších pozíciách Vatikánu, kde vatikánsky minister financií a číslo 3 honcho, austrálsky kardinál George Pell bol pozastavený po tom, čo bol obvinený zo znásilnenia detí. Výsledkom je, že "pedos sú v plnej panike," hovoria predstavitelia Pentagonu. František taktiež odstránil ďalšiu špičku hondu, kardinála Gerharda Muellera z jeho postu ako vedúci náuky a bude nahradený  umierneným.

Pozastavenie funkcie Pella ako ministra financií je takmer určite spojené s pokračovaním v oblastiach Bougaineville a Papua-Nová Guinea, oblasti pod austrálskou kontrolou, a preto Pell je "bailiwick," hovoria White Dragon Society zdroje. Zjavenie, že len asi 3% peňazí z minerálov, ktoré sa získavajú v PNG, ide pre miestnych obyvateľov, je úplne v rozpore s prehlásenim pápeža Františka, že katolícka cirkev sa stala "chudobnou cirkvou pre chudobných."

WDS plánuje spojiť zlato v Bougaineville s krypto-menami, s americkou a ruskou vojenskou podporou a teda úplným obchádzaním existujúceho vatikánskeho a khasarského finančného systému, musí sa pridať k naliehavému úsiliu Vatikánu odstrániť kardinála Pella.

Odstránenie nemeckého Muellera, ktorý mnohí vnímali ako hlavu odporu voči pápežovým krokom Francisovým, aby sa cirkev stala ľahšou, je tiež významnou porážkou pre Khazarov a ich prokurátorov, píše zdroj z P2 Freemasonov/slobodomurárov. Toto odstránenie pravdepodobne ovplyvní to, čo sa deje s maltskými rytiermi, kde sa rozpadol nemecký / britský rozkol, ktorý viedol k patovej situácii na vrchole najdôležitejšieho vojenského duchovného poriadku na Západe. To zase ovplyvní spôsob, akým prebieha americký vojenský priemyselný komplex.

Inými slovami, fanatická frakcia, ktorá ešte chce začať svetovú vojnu 3, stratila svojich najvyšších, najstarších podporovateľov, uviedli zdroje WDS.

Ďalším veľkým vývojom minulého týždňa bol príchod lietadiel USS Bush do Izraela. Mossad stránka DEBKA vyjadrila zmätok pri príchode dopravcu, pretože zrejme nebol plánovaný útok ani do Iránu, ani do Sýrie.

Zdroje Pentagonu hovoria, že príchod lietadlovej lode v Izraeli je "nekrytá správa, že USA a Rusko by mohli so súhlasom OSN-bezpečnostnej rady zariadiť morskú blokádu aby vynútili dohodu mieru a návrat Golánskych Výšok Sýrii.".

Iránske, ruské a Hisbollah jednotky sú už na hraniciach Izraelu a vyzerá to tak, že na ceste je USA na podporu nepriateľov miesto toho aby chránili Izrael - a tým ukázať hranice tomu darebáckemu štátu.

V Sudi-Arábii vládnuca rodina Saud bude nútená skončiť s podnecovaním nepokojov, ktorej členovia medzičasom odpojili khasarských satanistov - teraz keď sú izolovaní od zbytku muslimsého sveta. Číňania posilňujú ten tlak na Saudiov, trvajú na na tom aby nepredávali ich ropu za khasarské takzvané Us-Doláre. Nezostane im nič iné ako vzdať sa Petrodolára, potvrdzujú zdroje CIA-zdroje a Pentagonu.

Tretí veľký vývoj minulého týždňa bola historická porážka japonskej liberálnej strany pri voľbách v prefektúre Tokyo. Tam zažil obrovskú porážku guvernér Yuriko Koike a prerážajúci úspech dosiahla budhistickou laiskou-organizáciou Sokka Gakkai podporovaná Komeito strana, pričom mohli dosiahnuť 79 miest zo 127 miest, pokiaľ Liberálna strana dosiahla už len 23 miest - predtým mali k dispozícii 57 miest.

Tá strata znamená, že khasarská otrocká-vláda premiéra Shinza Abe musí počítať s tým, že ich  v nacionálnych voľbách pravdepodobne očakáva tá istá škoda, hovoria zdroje japonskej pravice. Z toho vyplýva, že konečne sa blíži ku koncu doba otrockých vlád Japonska, ktoré pozostávajú z koreáncov, ktorí predstierajú, že sú japonci.

 V USA sú New York Times, CNN a iné khasarmi kontrolované propaganda-médiá nútené zverejniť úpravy správ a prepustiť reportérov, ktorých dohodnuté klamstvá a propaganda sú medzičasom neprehliadnutelné.

CIA-zdroje tvrdia, odstránenie khasarskej špiny zo štruktúry moci je skoro úplné a preto sa predpokladajú aj zmeny v Ázii.

US-vojsko sa snaží o nasadenie vesmírnej jednotky a prezident Trump podpísal povolenie o znova-oživenie National Space Coucil (národná vesmírna rada). To poukazuje na to, že USA bude konečne ochotné robiť odhalenia o tajných vesmírnych programoch, ktoré sú už dlho vyžadované.

Tie základné zmeny prídu pred Summit-G20-stretnutím 7. a 8. júla v Hamburgu, Nemecko, od ktorého sa očakáva, že sa dosiahnu kľúčové udalosti.

Niečo podobné sa počulo tiež na koreánskom poloostrove - v podobe ponuky od Južnej Kórei o mierovej zmluve, čo je znakom pravdepodobnosti, že umelé rozdelenie toho poloostrova sa tiež blíži ku koncu.

Vidíme v popredí niektoré vážne postrkovania medzi Čínou a USA, pri ktorých prichádza k veľkému napätiu. Ako naznačuje Pentagon tak tým najdôležitejším je, že odstrelili minulý týždeň čínsky satelit.

https://www.nasaspaceflight.com/2017/07/long-march-5-lofts-shijian-18/

Pentagon zdroje tiež hlásia ďalšie kroky, ktoré poukazujú, že pekné správanie medzi čínskym prezidentom Xi Jinping a Donald Trumpom sa skončilo. Napríklad jeden obchod s USA-zbraňami do Tajska, USA-sankcie proti jednej čínskej banke,  colné za import kovou  a iné maličkosti ako tiež odoslanie jedného torpédoborca k Paracel-ostrovom v Južnom-čínskom mori.

Číňania to neberú len tak, posielajú vojenské lode a bojové lietadlá aby sa postavili tomu torpédoborcu. Bez pochýb Čína ukázala Indii symbolickú vojenskú akciu, presne keď indický premiér a Trump mali stretnutie. Číňania už predtým ohlásili jeho kolegom z USA, že majú všetky technické podmienky na to aby v priebehu dvoch mesiacov Indiu prekryli ak by to bolo nutné.

Vyzerá to tak akoby Rusko bolo rozhodcom medzi Čínou a USA pred G20-stretnutím. Trump tam stretne po prvýkrát jeho kolegu Putina a zdroje Pentagonu hovoria, že úlohou tam je ukončenie sporov medzi USA a Ruskom, ktoré boli vytvorené khasarmi v USA.

Zdroje Bielej spoločnosti Drakov -WDS- v Rusku hovoria, že niektoré USA-akcie spôsobili hlbokú nedôveru Ruska voči američanom. Napriek tomu ruský minister zahraničia Sergei Lawrow a iní ruskí úradníci opakovane tvrdili, že rusi radšej chcú vyrovnaný politický svetový systém, ktorý nebude dominovaný len jednou mocou.

Nakoniec správa, ktorá zasiahla tohto autora mimo, jedna zastupitelská skupina pozostávajúcca z vodcov najdôležitejších náboženstiev zverejnila 14.júna spoločný appel/výzvu všetkým národom sveta aby uzatvorili medzi sebou priateľstvo nad hranice akéhokoľvek náboženstva.

Das Aufräumen des Khasarischen Filz‘ geht in USA, Japan und anderen Plätzen weiter

Ein großangelegter Abbruch der Khasarischen Mafia setzt sich in aller Welt fort. Die größte Entwicklung zeigte sich an den höchsten Stellen des Vatikans, wo der Vatikanische Finanzminister und Boss Nr. 3, der Australische Kardinal George Pell suspendiert wurde, nachdem er der Vergewaltigung von Kindern angeklagt worden war. Als Ergebnis „befinden sich alle Pädophilen im Panik-Modus“, sagen Beamte des Pentagons. Franziskus enthob auch noch einen anderen Oberboss, Kardinal Gerhard Mueller, aus seinem Posten als Kirchenlehrer, und ersetzte ihn durch einen Gemäßigten. 

Die Suspendierung Pells vom Posten des Finanzministers steht beinahe sicher im Zusammenhang mit den Vorgängen in Bougainville und Papua Neuguinea, Gegenden unter der Kontrolle Australiens, und damit Pells Zuständigkeitsbereich, berichten Quellen der White Dragon Society. Die Entdeckung, dass nur um die 3% des Geldes aus dem Verkauf der Mineralien aus Papua-Neuguinea den Einheimische zugute kommt, widerspricht vollständig dem Gelübde des Papstes Franziskus, die Katholische Kirche in eine „Arme Kirche für die Armen“ verwandeln zu wollen. 

Der Plan der WDS, mit dem Gold aus Bougainville die Krypto-Währungen zu stützen, mit Unterstützung des Militärs der USA und Russland, und so das bestehende vom Vatikan und der Khasarischen Mafia kontrollierte Finanzsystem zu unterlaufen, hat offenbar den Schritt des Vatikans beschleunigt, Kardinal Pell zu entlassen.

Die Entlassung des Deutschen Müller, der von Vielen als Führer des Widerstandes gegen die Schritte des Papstes zur Vereinfachung des Kirchenbetriebs gesehen wurde, ist eine bedeutsame Niederlage für die Khasarische Mafia und ihre Stellvertreter, erklären Quellen der P2-Freimaurerloge. Dieser Rauswurf könnte Wirkungen auf den Malteserorden haben, in dem eine Deutsch-Britische Spaltung aufgetreten war, die an der Spitze dieses wichtigsten militärisch-spirituellen Ordens in der westlichen Welt zu einer Pattsituation führte. Das wiederum wird die Art und Weise beeinflussen, wie der militärisch-industrielle Komplex in den USA geführt wird. 

Mit anderen Worten, die fanatische Fraktion, die immer noch den Dritten Weltkrieg herbeiführen möchte, hat ihre wichtigsten Unterstützer verloren, sagen Quellen der WDS. 

Eine weitere wichtige Entwicklung der letzten Woche war die Ankunft des Flugzeugträgers USS Bush in Israel. Die Mossad-Webseite DEBKA drückte Bestürzung über die Ankunft dieses Flugzeugträgers aus, da er offensichtlich nicht gekommen war, um Iran oder Syrien anzugreifen. 

http://www.debka.com/article/26124/Who-Is-the-Bush-carrier-meant-to-deter-Not-Iran

Quellen des Pentagons sagen, tatsächlich sei die Ankunft des Flugzeugträgers in Israel „eine unverblümte Botschaft, dass die USA und Russland eine Luft- und Seeblockade mit Genehmigung des UN-Sicherheitsrates einrichten könnten, um eine Friedensvereinbarung und die Rückgabe der Golan-Höhen an Syrien zu erzwingen.“

Truppen des Irans, der Russen und der Hisbollah sind bereits an den Grenzen Israels, und nun sieht es so aus, als sei das US-Militär unterwegs, die Feinde zu unterstützen, anstatt Israel zu beschützen, um diesen Schurkenstaat endlich in die Schranken zu weisen. 

Die in Saudi-Arabien herrschende Familie Saud, deren Mitglieder sich mittlerweile als Khasarische Satanisten outeten, und nicht als Moslems, wird auch dazu gezwungen werden, sich nicht länger als Unruhestifterin zu betätigen, jetzt, wo sie vom Rest der muslimischen Welt isoliert ist. Das ist der Grund, warum die Saudisch-Israelische Daesh-Söldnerarmee immer kleiner wird.

Teil 2 / Part 2 – Die Chinesen verstärken diesem Druck auf die Saudis, sie bestehen darauf, dass die Saudis ihr Öl nicht länger gegen khasarische sogenannte US-Dollars an sie verkaufen. Den Saudis wird bald nichts anderes mehr übrig bleiben, als den Petrodollar aufzugeben, bestätigen Quellen der CIA und des Pentagons übereinstimmend. 

Eine dritte große Entwicklung der letzten Woche war die historische Niederlage der in Japan regierenden Liberalen Demokratischen Partei bei den Wahlen in der Präfektur Tokyo. Hier erlebten Gouverneur Yuriko Koike und die von der Buddhistischen Laien-Organisation Sokka Gakkai unterstütze Komeito Partei einen durchschlagenden Erfolg, wobei sie 79 Sitze von 127 Sitzen erreichen konnten, während die LDP nur noch 23 Sitze erhielt, nachdem sie vorher über 57 Sitze verfügt hatten. Dieser Verlust bedeutet, dass die khasarische Sklaven-Regierung von Premierminister Shinzo Abe und die LDP bei den Nationalen Wahlen, die wahrscheinlich in Kürze aufgrund dieser Niederlage in Tokio abgehalten werden, einen ähnlichen Schaden hinnehmen müssen, sagen Quellen des Rechten Flügels in Japan. Daraus ergibt sich, dass die Zeit der Sklavenregierungen aus Japans Nachkriegszeiten, bestehend aus Koreanern, die vorgeben, Japaner zu sein, endlich zu Ende geht.

Etwas Ähnliches war von der Koreanischen Halbinsel zu hören, in Form eines Angebots von Süd-Korea über einen Friedensvertrag an Nord-Korea, der es wahrscheinlich macht, dass die künstliche Teilung dieser Halbinsel ebenfalls bald enden wird.

http://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/south-korea-to-offer-peace-treaty-to-north/articleshow/59367352.cms

In den USA werden die New York Times, CNN und andere von den Khasaren kontrollierte Propaganda-Medien dazu gezwungen, Berichtigungen zu veröffentlichen und Reporter zu entlassen, deren ausgemachte Lügen und Propaganda inzwischen offensichtlich werden. 

CIA-Quellen behaupten, die Beseitigung des khasarischen Filz‘ aus der US-Machtstruktur sei nahezu vollständig, darum werden Veränderungen jetzt auch in Asien anvisiert. Das US-Militär strebt die Einsetzung eines Weltraum-Korps an, und Präsident Trump unterzeichnete eine Verfügung, den National Space Council (~Nationalen Weltraum-Rat) wieder zum Leben zu erwecken. Dies zeigt möglicherweise an, dass der Militärisch-Industrielle Komplex in den USA endlich zu Enthüllungen über die geheimen Weltraum-Programme bereit sein wird, die von Befürwortern dieser Programme seit langem gefordert werden. 

Diese grundlegenden Umwälzungen kommen vor dem G20-Gipfeltreffen am 7. und 8. Juli in Hamburg, Deutschland, von dem erwartet wird, es werde zu einem Schlüsselereignis.

Im Vorfeld sehen wir einige ernste Rempeleien zwischen China und den USA, bei denen es zu großen Spannungen kommt. Die wichtigste davon ist, Quellen des Pentagons deuten an, sie hätten letzte Woche einen Chinesischen Satelliten abgeschossen.

https://www.nasaspaceflight.com/2017/07/long-march-5-lofts-shijian-18/

Pentagon-Quellen berichten über weitere Schritte, die anzeigen, dass die Schöntuerei zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und Donald Trump vorbei ist. Zum Beispiel gab es einen Handel der USA über Waffen für Taiwan, Sanktionen der USA gegen eine Chinesische Bank, Zölle auf Stahl-Importe und andere Kleinigkeiten, sowie die Entsendung eines Zerstörers zu den Paracel-Inseln im Süd-Chinesischen Meer.

Die Chinesen nehmen all dies nicht einfach hin, sondern schickten Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge, um dem US-Zerstörer die Stirn zu bieten. Zweifellos zeigte China in der letzten Woche auch eine symbolische militärische Aktion gegen Indien, genau zu dem Zeitpunkt, als der Indische Premierminister Narendra Modi und Trump ein Treffen abhielten. Die Chinesen hatten bereits vorher ihren Amtskollegen aus den USA mitgeteilt, sie verfügten über alle technischen Voraussetzungen, Indien innerhalb von zwei Monaten zu überlaufen, falls das nötig werden sollte. 

Es sieht so aus, als habe Russland bei dem anstehenden G20-Gipfel die Rolle des Schiedsrichters zwischen China und den USA. Trump wird dort zum ersten Mal seinen Amtskollegen Wladimir Putin treffen, und Quellen des Pentagon sagen, es sei dort seine Aufgabe, die Streitigkeiten zwischen Russland und den USA zu beenden, die von den Khasaren in den USA erzeugt worden waren. 

Quellen der Weiße-Drachen-Gesellschaft in Russland sagen, einige der vergangenen Aktionen der USA hätten die Russen zutiefst misstrauisch gegenüber den Amerikanern gemacht. Trotzdem haben der Russische Außenminister Sergei Lawrow und andere Russische Beamte wiederholt festgestellt, dass die Russen ein ausgeglichenes politisches Welt-System bevorzugen, das nicht von einer einzigen Macht dominiert wird.

Zum Schluss eine Nachricht, die diesen Autor nebenbei erreichte, eine Vertretergruppe bestehend aus Führern der wichtigsten Religionen der Welt gab am 14. Juni einen gemeinsamen Appel an alle Völker der Welt heraus, mit der Aufforderung, sich zu verständigen und über religiöse Grenzen hinweg Freundschaften zu schließen.

http://iqra.ca/2017/worlds-religious-leaders-unite-to-issue-an-urgent-message-to-humanity/

 

Quelle: Antimatrix.org  http://antimatrix.org/

übersetzung: mdd

Clean up of Khazarian filth continues in US Japan and elsewhere

 

4. Juli 2017

Posted by benjamin
July 4, 2017
 

A comprehensive take-down of the Khazarian mafia continues around the world. The biggest developments were at the top ranks of the Vatican where the Vatican Finance Minister and Number 3 honcho, Australian Cardinal George Pell was suspended after being indicted for child rapes. As a result “the pedos are in full panic mode,” Pentagon officials say. Francis also removed another top honcho, Cardinal Gerhard Mueller, from his post has head of Doctrine and replaced him with a moderate.

The suspension of Pell as Finance Minister is almost certainly related to the goings on at Bougaineville and Papua New Guinea, areas under Australian control, and therefore Pell’s bailiwick, White Dragon Society sources say. The revelation that only about 3% of the money from minerals being extracted in PNG is going to the locals completely contradicts Pope Francis’s vow the turn the Catholic Church into a “poor church for the poor.”

The WDS plan to connect the gold in Bougaineville to crypto-currencies, with US and Russian military backing, and thus completely by-pass the existing Vatican and Khazarian mafia controlled financial system must have added urgency to the Vatican’s moves to remove Cardinal Pell.

The removal of the German Mueller, who was seen by many as the head of the resistance to Pope Francis’s moves to make the church more easy-going, is also a significant defeat for the Khazarian mafia and their proxies, P2 Freemason sources say. This removal is probably going to affect what happens with the Knights of Malta, where a German/British split has been papered over leading to a stalemate at the top of the most important military spiritual order in the West. This in turn will affect how the US military industrial complex is run.

In other words, the fanatical faction that still wants to start World War 3 has lost its most senior backers, WDS sources say.

Another other big development last week was the arrival of the aircraft USS Bush in Israel. The Mossad site DEBKA expressed confusion about the arrival of the carrier because it apparently was not there attack either Iran or Syria.

http://www.debka.com/article/26124/Who-Is-the-Bush-carrier-meant-to-deter-Not-Iran

In fact, Pentagon sources say, the arrival of the carrier in Israel is a “blunt message that...

 

Benjamin Fulford 26.06.2017

Historické zmeny v centrálnej Európe, Ázii a iných miestach lebo imploduje starý poriadok

Historische Veränderungen in Zentral-Europa, Asien und anderen Orten, weil die Alte Ordnung implodiert

 

 Niekedy sa o historických zmenách hovorí v nejasných správach, ako je tá: "Ministri obrany zo šiestich krajín sa sústreďujú na spoluprácu v Prahe"

.http://www.radio.cz/en/section/news/defence-ministers-from-six-countries-focus-on-cooperation-in-prague

Presnejší nadpis by sa mal čítať ako "Rakúsko-uhorská ríša sa oživila po 100-ročnej prestávke". Príbeh hovorí, že Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko uskutočnia spoločné cvičenie na ochranu svojich hraníc. Ich spoločné hranice sú takmer rovnaké ako hranice rakúsko-uhorskej ríše a v rámci týchto hraníc budú spolupracovať civilné, policajné a vojenské úrady. Zvyčajne je definíciou krajiny spoločná vonkajšia hranica, v tomto prípade nezávislá od EÚ. https://visegradpost.com/en/2017/06/23/the-central-european-defence-cooperation-commited-against-mass-migration/

Stojí za zmienku aj to, že habsburská dynastia bola po prvej svetovej vojne zvrhnutá súpermi sasko-gotha-rothschildovskými dynastiami, ktoré vyhrali vojnu; Čo môže byť dôvod, prečo Maďarsko už vyrazilo zo svojej centrálnej banky Saxe-Gotha-Rothschild.

Dá sa tušiť, že Karl von Habsburg, https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Habsburg  vedúci/hlava Pan-európskych zväzov a dedič habsburského trónu, vidí šancu znovu oživiť jeho predkovskú ríšu, teraz keď jeho súperi Saxe-Gotha-Rothschild stratili tak veľa zo svojej moci.

Na iných miestach v Európe vidíme rastúce rozdelenie medzi Nemeckom a USA, pričom ľudia v Nemecku teraz otvorene hovoria o tom, že EÚ ukladá sankcie voči USA v odplatách za ich snahu zastaviť Nemcov, aby si kupovali lacnejší ruský plyn.

http://www.theaegisalliance.com/home2/theaegis/WP/2017/06/21/germany-threatens-sanction-u-s-new-sanctions-russia-imposed/

Európania sa tiež radšej snažia o vytvorenie spoločnej armády so schopnosťou pôsobiť v zámorí ako o ďalší zlom s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Amerike.

Tiež francúzsky prezident Emmanuel Macron, otrok Rothschildovcov teraz verejne presunul záujem na Sýriu spolu s Ruskom. Je to jasné znamenie, že oportunistickí (využívajúci príležitosť) Rothschildovia chápu, koho teraz musia vysať, ak chcú chrániť svoje záujmy.

Nárast ruského vplyvu však viedol k obrovskému boju o moc s maltskými rytiermi, ktorí sa snažia prevziať kontrolu, podľa zdrojov FSB. Nasledujúcim Rusom bol udelený maltský rytiersky kríž: : minister obrany Sergei Shoigu, B.A. Berezovsky, Pavel Borodin, G.E. Burbulis, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, V.V. Ilyushin, V.V. Kostikov, M.Yu. Lesin, S.F. Lisovsky, Yevgeny Primakov, A.V. Rutskoy, S.A. Filatov, Shaimiev, S.M. Shahry, V.B. Yumashev, und S.V. Yastrzhembsky.

"Prečo sú príslušníkmi tej organizácie ľudia, ktorí podporujú zničenie Ruska (toho čo ešte zostáva), kolaps priemyslu, vedy a výchovy, vymazávajú ruský národ a spôsobujú duchovnú chudobu?, to sa pýta FSB-zdroj, ktorý je prepojený s WDS.  "Nosiči  maltského rytierskeho kríža rádu slobodomurárov podporujú tých, ktorí sa podieľajú na zničení ruského štáru, jeho suverenity a štátnej moci", pokračuje ten zdroj.

Ten zdroj hovorí, "otroci z Malty" sa pokúšajú kontrolovať všetky bezpečnostné firmy v Rusku. Pokúšajú sa o to cez záujmovú skupinu ochrancov (bodygard) v Rusku, ktorá je vedená pánom Fonareff, ktorý je malá bábka maltského poriadku". Hlavná oragnizácia je International Bodyguard and Security Services Organization ).

http://www.ibssa.org

"Keď čítate ich web-stránku tak vymažte slovo "Anti...." lebo som počul, že "Nemocničňári" a Červený Kríž sa podielajú na obchode s ľuďmi a na krádeži orgánov". Celá tá organizácia je vedená Prof. George Popperom - jeden vyšší člen maltského rádu.

http://www.ibssa.org/static/about_us/curriculum_vitae/popper.html

Ten priznávajúci sa satanista Leo Zagami tvrdil, že P2-slobodomurárska lóža ako uctievač Čierneho Slnka rozdeluje rozkazy maltskému rádu. To neznamená, že väčšina členov maltského poriadku sú satanisti, sú to len isté kľúčové osoby na špičke tej hierarchie.

V každom prípade je pokus IBSSA o kontrolu všetkých súkromných ochranných firiem typický pre fašistickú P2-slobodomurársku lóžu, ktorá sa snaží nastaviť absolútnu, centrálnu Svetovú diktatúru. Ruská frakcia WDS je proti centrálnej monopolistickej kontrole a očakáva sa, že tam ten boj vyhrá.

Na iných miestach sa tiež boje o moc usmerňujú proti satanistom. Na Strednom Východe kráľ Salmam menoval korunným princom jeho syna Mohammad bin Salmama a vyhodil jeho polobrata Nayef, ktorý je prepojený s Us-zariadením. Keďže kráľ Salman, ktorý sa nedávno zjavil pred verejnosťou a prevzal trón vyzerá oveľa mladší ako ten senilný Salman, tak sa dá predpokladať, že to bol double a že ten 31-ročný Salman-junior je teraz králľ Saudi Arábie.

Napriek tomu hovoria Pentagon-zdroje, že "to je len zbytočný pokus o zdržanie globálneho resetu meny. Okrem toho je kartel medzi Ruskom Iránom a Katar izolovaný a mohol by byť donútený predávať ropu, ktorá ešte zostáva za Yuan a nie za Doláre", hovoria tie zdroje. Saudsko arabský režim podporujú toho času len Arabské Emiráty, Bahrain, Egypt a Izrael. Zdroje Pentagonu ďalej oznamujú, že zať US prezidenta Donalda Trumpa - Jared Kushner - bol príkazmi US-vojska a jeho tajnou službou poslaný do Izraela na stretnutie s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahu aby tam vyžadoval zmenu režimu. Nie je náhoda, že vojenské sily Iránu a Hisbolllah prišli - chránený ruskou leteckou základňou - k izraelským hraniciam a dali najavo tomu kriminálnemu Netanyahu-režimu, že je vojensky odpojený od sveta., hovoria zdroje Pentagonu.

Podobný krok sa spravil na Ukrajine, kde bol prezident Poroschenko objednaný do Washingtonu "aby sa disktuovalo o zmene režimu", hovoria tie zdroje. Tie kroky sú súčasťou celosvetovej snahy o ukončenie konfliktov aby sa vyhladila cesta pre nový finančný systém.

Tie zdroje pokračujú, že v USA by tiež mohla prísť zmena režimu. Ten posledný vývoj ukazuje, že sa rúti kampaň starého poriadku: "Rusi to boli..." miesto toho sa "kabali dostali do defenzívy lebo Bernie Sanders a jeho manželaka sú vyšetrovaní FBI kvôli bankovému podvodu. Tiež sa vyšetruje ministerstvom spravodlivosti bývalá generálna prokurátorka Loretta Lynch kvôli prekážaniu v spravodlivosti", hovoria zdroje Pentagonu.

Aj od Donalda Trumpa sa očakáva, že nakoniec "vyletí" lebo USA potrebuje skutočnú zmenu režimu a on zastupuje len ešte zbývajúcu menej zlú časť starého režimu", pokračujú tie zdroje.

V Ázii sa toho tiež deje veľa. Minulý týždeň bolo jednanie medzi Juhokóreánskym prezidentom Moon Jae In s jeho kolegom. Kim Jong Un. Podľa zdrojov japonskej pravice z okolia císara sa dohodli, že spoja v blízkej budúcnostikoreánsky poloostrov. Ten krok je teraz možný tak isto ako znovuzrodenie Habsburgského štátu lebo tajná vláda, ktorá od roku 1913 viedla Federal-Reserve-centrálne banky sa teraz rúti/rozpadá, vysvetlujú zdroje WDS v Ázii.

V Japonsku sa udiala medzičasom nevysvetlitelná príhoda, pri ktorej bol na Filipínach registrovanou dopravnou loďou zramovaný supermoderný odstreľovač rakiet USS Fitzgerald. Zdroje Pentagonu špekulujú, "že by to mohol byť elektronický útok pod falošnou vlajkou spáchaný Izraelom lebo nemôžu používať ich ponorky na to aby zaťažovali Severnú Kóreu - a to len niekoľko dní po 50-tom výročí útoku Izraela v roku 1967 na USS Liberty".

Ďalšou možnosťou podľa tých zdrojov je, že "Fitzgerald bol znehybnený jedným elektromagnetickým impulzom alebo elektronickým útokom aby sa pohlo US-vojsko, napríklad informáciami o ich základni na Marse, utláčanej technológii a ešte ďalšie tajné vesmírne programy (SSP), ktoré by prospeli ľudstvu.

S istotou sa dá povedať, že posledné roky v Japonsku boli nainštalované niektoré druhy tajných futuristických technológií. Japonské podzemné základne s vojenským náradím a základne v Kyushu boli nedávno zničené tajnými zbraňami. Okrem toho zmizlo rádioaktívne žiarenie okolo Fukushima - potom čo nad tým prostedím preletela jednotka neznámych lietadiel, oznamujú zdroje spravodajských služieb japonského vojska.

Pod veľkým tlakom je tiež fašistický režim Shinza Abe, noviny hlásia o veľkom škandále, že neoprávneným vplyvom Abe neoprávnene podporoval a uplatnil jeho vplyv a podporil Vzdelávací Inštitút Kake Gauken v tom aby otvorili medicínsku veterinársku školu.

http://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/29/reference/brewing-kake-gakuen-scandal-points-alleged-abe-favoritism/

Čo tie noviny nepíšu je, že Kake Gauken je vedené tými istými ľuďmi, ktorí sú prepojení s japonskou prekričanou "jednotkou 731 - Inštitút pre biologiské a chemické vojnové zbrane" a tá "veterinárska medicínska škola" je len pokrývka pre vývoj biologických a chemických zbraní, hlásia zdroje z okolia císara. Miesto slova "zneužívanie vplyvu" by mali tie noviny otvorene písať o "vojenskom zločine". Tie zdroje v každom prípade hovoria, že Abe umiera a že odstránenie tých fašistou z Japonska je len otázka času.

 

Deutsch −BENJAMIN FULFORD:26:06:2017

Historische Veränderungen in Zentral-Europa, Asien und anderen Orten, weil die Alte Ordnung implodiert

Juni 26, 2017

Author: Benjamin Fulford

 

Manchmal werden historische Veränderungen durch nichtssagende Überschriften verdeckt, wie in diesem Beispiel: „Verteidigungsminister von sechs Ländern einigen sich in Prag auf Zusammenarbeit.“ 

http://www.radio.cz/en/section/news/defence-ministers-from-six-countries-focus-on-cooperation-in-prague

 

Folgende Schlagzeile wäre treffender gewesen: „Kaiserreich Österreich-Ungarn nach 100 Jahren Unterbrechung wiederbelebt.“  Der Artikel berichtet, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich, Slowenien und Kroatien wollen eine gemeinsame Übung unternehmen, um ihre Grenzen zu schützen. Ihre gemeinsamen Grenzen sind beinahe dieselben wie diejenigen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1867-1918), und innerhalb dieser Grenzen werden zivile Behörden sowie Polizei- und Militär-Behörden zusammenarbeiten. Normalerweise ist eine gemeinsame Grenze, die in diesem Fall unabhängig von der EU betrieben wird, das Kennzeichen eines Landes. 

https://visegradpost.com/en/2017/06/23/the-central-european-defence-cooperation-commited-against-mass-migration/

 

Beschreibung: https://4.bp.blogspot.com/-05O6Wx05gN4/WVEWL_n6FcI/AAAAAAAAM-k/-s30pEi2eQEPZgqQOeFB9jIKPZI77SyGgCLcBGAs/s400/mappa_ucraina_7big.jpg
 

Es lohnt sich auch zu bemerken, dass die Habsburg-Dynastie, die nach dem Zweiten Weltkrieg umgestürzt worden war, eine Rivalin der Sächsisch-Gotischen Rothschild-Dynastien war, die den Krieg gewonnen hatten, vielleicht ist das der Grund, warum Ungarn schon seine Sächsisch-Gotische Rothschild-Zentralbank hinauswarf. 

 

Es ist gut möglich, dass Karl von Habsburg,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Habsburg

der Führer der Paneuropäischen Union und Erbe des Habsburger Throns, eine Gelegenheit sieht, das Kaiserreich seiner Vorfahren wiederzubeleben, jetzt, wo seine Sächsisch-Gotischen-Rothschild-Rivalen so viel von ihrer Macht verloren haben. 

In Europa ist eine wachsende Spaltung zwischen Deutschland und den USA zu verzeichnen. Deutsche sprechen bereits offen über Sanktionen der EU gegen die USA als Revanche für deren Versuche, die Deutschen daran zu hindern, mehr preiswertes Gas aus Russland zu kaufen. 

http://www.theaegisalliance.com/home2/theaegis/WP/2017/06/21/germany-threatens-sanction-u-s-new-sanctions-russia-imposed/

Die Europäer denken sogar über die Aufstellung einer gemeinsamen Armee nach, die zu Operationen in Übersee in der Lage sein soll, was als weiterer Bruch mit dem Amerika Donald Trumps einzuschätzen ist. 

Zudem hat sich Rothschild-Sklave und Präsident Emmanuel Macron in Frankreich jetzt im Hinblick auf Syrien öffentlich an die Seite Russlands gestellt. Das ist als klares Zeichen dafür zu werten, dass die opportunistischen Rothschilds verstehen, an wen sie sich jetzt halten müssen, um ihre Interessen zu wahren. 

Der wachsende Einfluss Russlands hat jedoch zu einem riesengroßen Machtkampf mit dem Malteserorden (Knights of Malta) geführt, der versucht, die Kontrolle zu übernehmen, wie Quellen des FSB (Russischer Inlands-Geheimdienst) von dort berichten. Gemäß dieser Russischen FSB-Quellen wurde folgenden Russen das Malterserkreuz (Maltese Knight’s cross) verliehen: Verteidigungsminister Sergei Shoigu, B.A. Berezovsky, Pavel Borodin, G.E. Burbulis, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, V.V. Ilyushin, V.V. Kostikov, M.Yu. Lesin, S.F. Lisovsky, Yevgeny Primakov, A.V. Rutskoy, S.A. Filatov, Shaimiev, S.M. Shahry, V.B. Yumashev, und S.V. Yastrzhembsky.

„Warum gehören diese Leute einer Organisation an, die die Zerstörung Russlands (was davon übrig ist), den Kollaps der Industrie, Wissenschaft und Erziehung, die Auslöschung des Russischen Volkes und die geistige Verarmung der Nation vorantreibt?“ fragt eine FSB-Quelle, die mit der White-Dragon-Society verbunden ist. „Der Freimaurer-Orden der Ritterkreuzträger wird für die unterschwellige Unterstützung derjenigen gefördert, die an der Zerstörung des Russischen Staatswesens, seiner Souveränität und Staatsmacht beteiligt sind“, fährt die Quelle fort. 

Die Quelle sagt, die „Knechte von Malta“ (Malteserorden) versuchen, alle privaten Sicherheits-Firmen in Russland zu kontrollieren. Sie versuchen dies durch einen Interessenverband der Leibwächter in Russland, der von einem Mr Fonareff geleitet wird, der „eine kleine Puppe des Malteserordens ist.“ Die Dachorganisation ist die International Bodyguard and Security Services Organization (IBSSA).

http://www.ibssa.org

„Wenn Sie ihre Webseite lesen, streichen sie das „Anti“ ... weil ich hörte, die Hospitaliers und das Rote Kreuz seien in Menschenhandel und Organdiebstahl verwickelt“, sagte die Quelle, die eine höhere Stelle in der Regierung Russlands innehat. Die ganze Organisation wird von Professor George Popper geleitet, einem höheren Mitglied des Malteserordens.

http://www.ibssa.org/static/about_us/curriculum_vitae/popper.html

Der bekennende Satanist Leo Zagami behauptete, die P2-Freimaurerloge als Verehrerin der Schwarzen Sonne habe dem Malteserorden Befehle erteilt. Das bedeutet nicht, die Mehrheit der Mitglieder des Malteserordens seien Satanisten, sondern nur bestimmte Schlüsselpersonen an der Spitze der Hierarchie. 

Jedenfalls ist der Versuch von IBSSA, sämtliche privaten Sicherheits-Firmen in Russland zu kontrollieren, typisch für die faschistische P2-Freimaurerloge, die eine absolute, zentrale Welt-Diktatur aufstellen möchte. Die Russische Fraktion der White Dragon Society ist gegen eine zentrale monolithische Kontrolle und es wird erwartet, dass sie den Machtkampf dort gewinnen wird.

An anderen Orten richten sich die Machtkämpfe ebenfalls gegen die Satanisten. Im mittleren Osten ernannte König Salman seinen Sohn Mohammad Bin Salman zum Kronprinzen und feuerte seinen Halbbruder Nayef, der zu gut mit dem US-Establishment verbunden ist. Weil der König Salman, der neulich in der Öffentlichkeit erschien, sichtbar jünger war als der senile Salman, der den Thron übernahm, kann sicher angenommen werden, dass er nur ein Double ist, und dass der 31jährige Salman Junior jetzt König von Saudi-Arabien ist. 

Pentagon-Quellen sagen trotzdem, „dies ist nur ein nutzloser Versuch, den globalen Währungs-Reset zu verzögern.“ Außerdem „ist Saudi-Arabien durch das Kartell zwischen Russland, Iran und Katar isoliert und könnte bald gezwungen sein, das wenige Öl, das ihnen noch bleibt, gegen Yuan und Nicht-Dollars zu verkaufen“, sagen die Quellen. Zur Zeit unterstützen nur die Arabischen Emirate, Bahrain, Ägypten und Israel das Saudische Regime. 

Die Quellen des Pentagons berichten weiter, der Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump, Jared Kushner, sei durch Anweisungen des US-Militärs und dessen Geheimdienst nach Israel zu einem Treffen mit dem Israelischen Premierminister Benyamin Netanyahu geschickt worden, um dort einen Regimewechsel zu fordern. Es ist kein Zufall, dass Streitkräfte des Irans und der Hisbollah, geschützt durch eine neue Russische Luftwaffenbasis, an der Israelischen Grenze ankamen und dem kriminellen Netanyahu-Regime zu verstehen gaben, es sei militärisch von der Welt abgeschnitten. Das US-Militär wird nicht kämpfen, um das kriminelle Netanyahu-Regime zu schützen, sagen Pentagon-Quellen.

Ein ähnlicher Schritt wurde in der Ukraine getan, wo Präsident Petro Poroschenko nach Washington bestellt wurde „um den Regime-Wechsel zu besprechen“, sagen die Quellen. Diese Schritte sind Teil einer weltweiten Bemühung, alle Konflikte zu beenden und den Weg für ein neues Finanz-System zu ebnen.  

Die Quellen fahren fort, es könne in den USA ebenfalls einen Regimewechsel geben. Die letzten Entwicklungen zeigen hier, dass die komplette „Die Russen waren es!“-Kampagne des alten Establishments zusammenfällt. Stattdessen „ist die Kabale in die Defensive geraten, weil das FBI gegen Bernie Sanders und seine Frau Jane wegen Bankbetrug ermittelt. Gegen die ehemalige Generalstaatsanwältin Loretta Lynch ermittelt das Justizministerium wegen Behinderung der Justiz“, erzählen die Pentagon-Quellen. 

Selbst von Donald Trump wird erwartet, dass er schließlich ‘rausfliegen wird, da die USA einen wirklichen  Regierungswechsel brauchen und Trump lediglich den weniger üblen Teil des alten Regimes vertritt, fahren die Quellen fort.

In Asien passiert ebenfalls eine ganze Menge. In der letzten Woche gab es ein Gespräch des Süd-Koreanischen Präsidenten Moon Jae In mit seinem Amtskollegen Kim Jong Un. Gemäß Quellen des Japanischen Rechten Flügels aus dem Umfeld des Kaisers wurde vereinbart, die Koreanische Halbinsel in naher Zukunft zu vereinigen. Dieser Schritt ist nun möglich, genau wie beginnende Wiedergeburt des Habsburger Staates, weil die geheime Regierung, die nach 1913 auch die Federal-Reserve-Zentralbanken leitete, nun zusammenbricht, erklären Quellen der WDS in Asien.

In Japan gab es in der Zwischenzeit einen unheimlichen Zwischenfall, bei dem der supermoderne Raketen-Zerstörer USS Fitzgerald von einem in den Philippinen registrierten Frachtschiff gerammt wurde. Quellen des Pentagons spekulieren, „das könnte ein elektronischer Falsch-Flaggen-Angriff durch Israel gewesen sein, weil sie ihre U-Boote nicht benutzen können, um Nord-Korea zu verleumden, wenige Tage nach dem 50jährigen Jahrestag der Attacke Israels von 1967 auf die USS Liberty.“ 

Eine weitere Möglichkeit ist, sagen die Quellen, dass „die Fitzgerald durch einen elektro-magnetischen Impuls oder elektronischen Angriff gelähmt worden sein könnte, um das US-Militär zu bewegen, z.B. über ihre Basis auf dem Mars, unterdrückte Technologien und noch weitere geheime Weltraumprogramme (SSP) Informationen offenzulegen, was für die Menschheit gut wäre.“ 

Es lässt sich mit Bestimmtheit sagen, dass in Japan in den letzten Jahren einige Arten von geheimen futuristischen Technologien installiert wurden. Die Untergrund-Arsenale der Japaner mit militärischen Geräten und die Basen in Kyushu wurden vor kurzer Zeit durch eine geheime Waffe zerstört. Außerdem ist die radioaktive Strahlung rund um Fukushima verschwunden, nachdem eine große Flotte unbekannter Flugzeuge über die Gegend hinwegflog, berichten Nachrichtendienste des Japanischen Militärs.

Auch das faschistische Regime von Premierminister Shinzo Abe steht unter einem sich verstärkenden Belagerungszustand. Die Zeitungen hier berichten von einem Skandal, dass Abe seinen Einfluss unzulässigerweise geltend machte und das Bildungs-Institut Kake Gakuen in der Präfektur Okayama darin unterstütze, eine neue veterinär-medizinische Schule zu eröffnen. 

http://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/29/reference/brewing-kake-gakuen-scandal-points-alleged-abe-favoritism/

Was die Zeitungen nicht berichten ist, dass Kake Gakuen von denselben Leuten betrieben wird, die mit Japans berüchtigter „Einheit 731 - Institut für Biologische und Chemische Kriegführung“ verbunden sind, und dass die „veterinär-medizinische Schule“ nur ein Deckmantel für die Entwicklung biologischer und chemischer Kampfstoffe war, berichten Quellen aus der Umgebung des Kaisers. Anstelle der Wortklauberei von wegen „Einflussnahme“ sollten die Zeitungen offen über Kriegsverbrechen schreiben. Auf jeden Fall sagen die Quellen, Abe sei am Sterben, und ein grundsätzlicher Regimewechsel, soll heißen die Beseitigung der Faschisten aus Japan, ist nur noch eine Frage der Zeit. 

 

 

Quelle: Antimatrix.org  http://antimatrix.org/

übersetzung: mdd

 

Posted by benjamin

June 26, 2017

Sometimes historic changes are announced in obscure headlines such as this one: “Defense Ministers from Six Countries Focus on Cooperation in Prague.”

http://www.radio.cz/en/section/news/defence-ministers-from-six-countries-focus-on-cooperation-in-prague

A more accurate headline would read “Austro-Hungarian Empire revived after 100 year hiatus.” The story says Czechia, Slovakia, Hungary, Austria Slovenia and Croatia are going to carry out a joint exercise to protect their borders. Their joint borders are almost the same borders as those of the Austro-Hungarian Empire and within these borders civilian, police and military authorities are going to work together. Usually, a shared external border, in this case operating independently from the EU, is a definition of a country.

https://visegradpost.com/en/2017/06/23/the-central-european-defence-cooperation-commited-against-mass-migration/

It is also worth noting the Habsburg dynasty overthrown after World War I were rivals of the Saxe-Gotha-Rothschild dynasties that won the war; which may be why Hungary has already thrown out its Saxe-Gotha-Rothschild central bank.
It is a good guess that Karl Von Habsburg,

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Habsburg

head of the Paneuropean Union and heir to the Habsburg throne, sees a chance to revive his ancestor’s Empire now that his Saxe-Gotha-Rothschild rivals have lost so much of their power.
Elsewhere in Europe, we are seeing a growing split between Germany and the US with people in Germany now openly talking about the EU imposing sanctions on the US in retaliation for their efforts to stop the Germans from buying more cheap Russian gas.

http://www.theaegisalliance.com/home2/theaegis/WP/2017/06/21/germany-threatens-sanction-u-s-new-sanctions-russia-imposed/

The Europeans are also pushing to create a joint army with the capability to operate overseas as yet another break with US President Donald Trump’s America.

Also, Rothschild slave President Emmanuel Macron of France has now publicly sided with Russia on Syria. This is a clear indication the opportunistic Rothschilds understand who they have to suck up to now if they want to protect their interests.

The rise of Russia’s influence, however, has led to a huge power struggle there with the Knights of Malta trying to take control, according to FSB sources there. The following Russians have been awarded the Maltese Knight’s cross:

Benjamin Fulford 19.06.2017 

Petrodollar je odsúdený k zániku lebo Katar prelomí/poruší pozíciu a predáva svoju ropu v Yuane

Kríza v Katare je hlavným bodom obratu v boji proti Khazarskej mafii. Zdá sa, že Saudská Arábia a ostatné štáty vyvážajúce ropu sa rozhodli pokúsiť sa blokovať Katar "pretože podporoval terorizmus". V reakcii na tento krok americký prezident Donald Trump ukázal svetu, že nie je ten kto má na starosti USA tým, že najprv podporoval blokádu a nasledujúci deň potom bol Pentagonom nútený zmeniť svoj postoj o 180 stupňov. To, čo sa naozaj deje, je to, že Katar dosiahol dohodu s Iránom, aby vyvážal plyn z masívnych plynových polí nie cez Západ výmenou za bezcenné eurá alebo doláre, ale skôr Východom na miesta ako India a Čína výmenou za svoje meny.

Americký dom kravy, oops! Mám na mysli Snemovňa reprezentantov. Reagovali na tento vývoj prijatím nových sankcií voči Rusku, ktoré v podstate predstavovali, že Európa bude kupovať drahý americký plyn namiesto lacného ruského plynu. Nemci a Rakúšania reagovali tým, že povedali Američanom, aby sa zastavili. Tento vývoj jasne ukazuje, že starý režim sa rozpadá a rozdiely medzi Washingtonom a EÚ sa stávajú čoraz výraznejšie.

Khazarská mafia kontrolovala Saudovcov a ich izraelských partnerov v oblasti zločinu, videli celý svoj plán "arabského NATO", vybuchli na verjnosť ich tváre. Pravé moslimské krajiny, ako sú Turecko, Irak, Irán, Pakistan a ďalšie, spolu so super-hlavami, ako sú Rusko a Čína, sa spojili, aby podporili Katar a izolovali saudsko-izraelskú alianciu. India a Pakistan preukázali, že sú s Ruskom a Čínou - pripojením sa do Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, čo sa od Iránu očakáva v budúcom roku.

Americká armáda na druhej strane ukázala, že je proti Khazarskej mafii tým, že minulý týždeň viedla spoločné vojenské cvičenia s Katarom, a to aj napriek tomu, že Čína uskutočnila cvičenia s Iránom. Pentagonské zdroje vysvetľujú, že "americká armáda potrebuje Katar kvôli leteckej základni Al Udeid." Zdrojmi Pentagonu sa nezmieňuje skutočnosť, že Katar ponúkol aj kúpu amerických vojenských lietadiel vo výške 12 miliárd dolárov, aby pomohol finančne udržať Pentagon. V každom prípade letecká základňa tiež funguje tak, aby zajistila, že šialený satanistický izraelský premiér Benyamin Netanjahu a jeho kolegovia Khazariánskí mafiáni nemajú žiadnu šancu začať 3. svetovú vojnu, hovoria zdroje. Priama správa by bola "SURRENDER OR DIE" (vzdať sa alebo zomrieť). On nasleduje twitter-búrku, kde Donald Trump zhrnie celkom dobre ako prebieha boj o moc v DC:

"Ste svedkovia jedinej najväčšej WITCH HUNT (honby za bosorkami) v americkej politickej histórii - pod vedením niektorých veľmi zlých a konfliktných ľudí!

Vytvorili falošnú tajnú dohodu s príbehom Rusov, našli nulový/žiaden dôkaz, takže teraz idú pod rúškom spravodlivosti na falošný príbeh. Pekné

Som vyšetrovaný za to, že som vyhnal riaditeľa FBI - mužom, ktorý mi povedal, aby som vypálil riaditeľa FBI! Hon na čarodejnice

Prečo sa rodina Hillary Clintonovej a Demsové vzťahy s Ruskom nepozerajú, ale moje ne-rozhodnutia áno?

Crooked H ničil telefóny s kladivom, "vybielil" e-maily a manžel sa stretol s AG  niekoľko dní predtým ako bola vyčistená - a hovoria o prekážkach?

A.G. Lynch urobil rozhodnutia na presadzovanie práva na politické účely ... dal Hillary Clintonovej voľný prejazd a ochranu. Úplne nezákonné! "

Zdroje z Pentagonu hovoria, že nasledujúce kolo v boji proti posledným - (hold outs) z rady  khasarov - tí, ktorí ešte vydržia - vo Washingtone DC by sa zahájio zatknutím generálneho prokurátora Rod Rosensteina, mimoriadneho vyšetrovateľa Roberta Muellera ako tiež Hillary Clintonovej (aj keď CIA-zdroje hovoria, že pred rokom zomrela), Baracka Obamu, bývalej generálnej prokuratúrky Loretta Lynch, bývalej poradkyne národnej bezpečnosti Condoleezza Rice, bývalého CIA-šéfa Johna Brennana, bývalého NSA-riaditeľa Michaela Haydena a inými "z druhej úrovne aby bola sťatá hlava toho hlbokého štátu".

CIA-zdroje potvrdzujú, že vyhodený FBI-riaditeľ James Comey "spieval ako kanársky vták" o khasarskej svorke a tiež o P2-slobodomurárskej lóži.

"Comey bol núzený urobiť pred kongresom ceremoniálnu sebevraždu v dvoch etapách" rozprávajú tie zdroje. začal prezradzovať svojich kolegov aby sa on sám vyhnul obvineniam z "nespočetných zločinov zrady, zanedbávania zodpovednosti, úmyselnému prekrývaniu znalostí o trestných činostiach, pomoc pri zabraňovaní spravodlivosti atď.", doplňujä zdroje Pentagonu.

Útok ne Trumpovho zaťa Jareda Kushnera sa tiež zosilnil lebo Trump pridelil vedenie FBI Chrisovi Wray. "Kushner nenávidí Chrissieho lebo ten dal zatknúť jeho kriminálneho Mossad-otca Charlsa keď bol vyšetrovateľom v New Jersey", poznamenávajú tie zdroje.

Prirodzene khasari bojujú doslova o ich život lebo sa oslabuje ich kontrolná sieť. "Preto mohol byť 14. júna postrelený šéf frakcie republikánov Steve Scalise - lebo podporuje zákon proti obchodovaniu s deťmi a preto, že escaluje boj proti pedofílii" poznamenávajú zdroje Pentagonu.

Frakcia khasarskej svorky vo Washington DC sa nachádza medzičasom tiež v jednej SACKGASSE, ktorá je spôsobená vzájomnými silnejšími vydieraniami, ktoré už dlhšie zabraňujú očakávaným zatýkaniam známych kriminálnikov - ako napríklad senátor John McCain. Pravdepodobne existuje len to riešenie, že sa odstráni viac menej 70% politokov z Washington DC aj republikáni ako aj demokrati, ktorí sú skorumpovaní drogami, pedofíliou, podplácaniami atď.

Európa: Nemcami kontrolovaný Vichy-režim vo Francúzsku, ktorý je vedený bábkou Rothschildovcov Emanuelom Macronom, ktorý ukradol v nedeľu voľby parlamentu aby urobil dojem verejnej podpory jeho otrockého režimu.

Francúzsky Rothschild-režim buduje Wagenburg lebo Clinton-Emaily zverejnené Wikilieaksom svetu ukazujú to čo tento Newsletter už roky zverejňoval - a to je skutočnosť, že zrútili lýbsky režim Muammar Gaddafiho lebo ohrozoval ich kontrolu nad francúzskou Afrikou tým, že chcel vydať zlatom-krytý Dinár.

http://www.globalresearch.ca/hillary-emails-reveal-nato-killed-gaddafi-to-stop-libyan-creation-of-gold-backed-currency/5594742

Boj o Afriku ešte dlho neskončil ako ukázala minulý týždeň Francúzskom inscenovaná krádež jedného dolu zlata v Maili keď bol napadnutý tábor vysťahovalcov.  

http://www.bbc.com/news/world-africa-40322039

V mnohých častiach sveta pokračujú khasari s ich pokusmi krádeže zlata aby mohli predĺžiť platnosť ich finančného systému. Proti khasarom na Filipínach pomohlo US-vojsko prezidentovi Rodrigovi Duterte tým, že bojovali proti khasarmi najatým Daesh-žoldnierom, ktorí sa v Marawii snažili kradnúť zlato.

Minulý týždeň tiež bolo premiestnených 10 nákladných aút so žoldniermi, ktorí sa pokúsili zatknúť zastupiteľov White Dragon Society vrátane tohto autora počas návštevy kráľa Davida II. z Bougainville. Armáda povstalcov z Bougainville ich zastavila tým, že prevrátili stromy a uzatvorili jednu rýchlo-cestu potom čo boli zastupetelia WDS v bezpečí.

Francúzska vetva rodiny Rothschild sa pokúša pomocou ich Rio Tinto Zinc Corporation vynútiť si/previesť na nich právo ťažby zlata od majiteľov pôdy v Bougainville. Rothschildovci tiež nechcú aby sa svet dozvedel o tom, že doteraz zabili 10% obyvateľstva toho ostrova. Ten prípeh vraždenia a ničenia životného prostredia sa postaral o to, že domorodci chcú radšej viesť vojnu než znova-pustiť na ostrov  tých masy-vraždiacich.

O tom a s tým súvisiacimi novosťami budeme písať zvláštnu správu, ktorú vydáme ešte tento týždeň. Tearz stačí povedať, že Rothschildovci, obzvlášť tá francúzska vetva vedená hľadaným kriminálnikom Davidom de Rothschild nedostane prístup k tým obrovským zásobám zlata na tom ostrove.

V Japonsku ukázal khasarský bábkový režim Shizo Abeho jeho neistotu tým, že nechal prejsť návrh zákona "proti spiknutiam", ktorý vláde dáva moc zatýkať ľudí za zločiny, ktoré ešte nespáchali. Ten druh tlaku pod represívnymi zásahmi sme videli už vo Východnej Európe, napríklad v Rumunsku krátko predtým než tá vláda skolabovala.

Zdroje japonského vojska a z kruhov uplatnenia práva hovoria, že od vlády nepríjmu žiadne kriminálne pokyny, ktorými by ľud bol potláčaný a to aj vtedy keby ten zákon bol schválený.

V každom prípade hovoria zdroje pravice z okolia císara, že Abe je veľmi chorý a jeho lekár mu odporúča odstúpiť alebo že zomrie v priebehu nasledujúcich šesť mesiacov - Abe sa rozhodol zomrieť v úrade.

Ťahači nití v Japonsku čakajú na to, že skončí občianska vojna v US-vláde ešte predtým než zavedie nejaké veľké zmeny, hlási viacero zdrojov. Preto tuná zostane stará Rothschild/Rockefellermi kontrolovaná vláda zatiaľ v úrade aj keď už nemá podporu vojska alebo iné ozbrojené zariadenia krajiny. Za kulisami už dávno khasari  stratili Japonsko a Južnú Kóreu.

 

DEUTSCH -- BENJAMIN FULFORD: 19:06:2012

 

Der Perodollar wird untergehen, weil Katar aus der Reihe fällt und sein Öl gegen Yuan verkauft

 

 

June 19, 2017   Benjamin Fulford

Die Krise in Katar erzeugt einen wesentlichen Wendepunkt im Kampf gegen die Khasarische Mafia. Vordergründig entschieden Saudi-Arabien und andere Öl-exportierende Staaten sich zum Versuch, Katar zu blockieren „weil es den Terrorismus unterstützte.“ Als Reaktion zu diesem Schritt zeigte US-Präsident Donald Trump, dass nicht er derjenige ist, der in den USA das Sagen hat, da er zuerst diese Blockade unterstützte und dann am nächsten Tag vom Pentagon zu einer 180-Grad-Kehrtwende gezwungen wurde. Was hier tatsächlich vor sich geht ist, dass Katar einen Deal mit dem Iran erreichte und Gas aus seinen gewaltigen Gasfeldern nicht gegen wertlose Euros oder US-Dollars nach Westen exportiert, sondern nach Osten, nach Indien oder China, im Austausch gegen deren Währungen. 

 

Das US-Hurenhaus, ups! ich meine das Repräsentantenhaus reagierte auf diese Entwicklung mit der Erfindung neuer Sanktionen gegen Russland, im Wesentlichen bestehend aus Anweisungen an Europa, teures Gas aus Amerika zu kaufen, anstelle des preiswerten Gases aus Russland. Die Deutschen und die Österreicher forderten die Amerikaner auf, eine Fliege zu machen. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40299760

 

Diese Entwicklungen zeigen klar den Wegfall des alten Regimes, wobei Spaltungen zwischen Washington und der EU von Tag zu Tag deutlicher werden.

 

Die von der Khasarischen Mafia kontrollierten Saudis und ihre kriminellen Partner in Israel konnten zusehen, wie sich ihr vollständiger Plan einer „Arabischen NATO“ vor ihren Augen in Luft auflöste. Echte muslimische Staaten wie die Türkei, Irak, Iran, Pakistan und die Supermächte Russland und China stellten sich auf und unterstützen Katar, sodass die Saudisch/Israelische Allianz isoliert wurde. Indien und Pakistan haben sich mit Russland und China verbunden, da sie der Shanghaier-Kooperations-Organisation (Shanghai Cooperation Organization) beitraten. Von Iran wird dies im nächsten Jahr erwartet. 

 

Das US-Militär seinerseits stellte sich sichtbar gegen die Khasarische Mafia und inszenierte in der letzten Woche militärische Übungen mit Katar, China inszenierte ebensolche Übungen mit dem Iran. Quellen des Pentagon erklärten: „Das US-Militär braucht Katar wegen der Luftwaffenbasis in Al Udeid.“ Die Pentagon-Quellen erwähnten die Tatsache nicht, dass Katar angeboten hatte, für 12 Milliarden Dollar Militärflugzeuge von den USA zu kaufen, um die Finanzen des Pentagons in Schwung zu halten. Jedenfalls hat die Luftwaffenbasis auch den Zweck sicherzustellen, dass der verrückte Satanist und Israelische Ministerpräsident Benyamin Netanyahu und seine Verbindungsleute des Khasarischen Mobs keinerlei Gelegenheiten bekommen, den 3. Weltkrieg anzufangen, berichten die Quellen. Eine direktere Botschaft wäre:

„ERGEBT EUCH ODER STERBT.“
 

Der Kampf, der die Khasarische Mafia aus allen Ebenen der Kontrolle in Washington DC  beseitigen soll, intensiviert sich ebenfalls. Die Kampagne der Khasaren, alles Mögliche den Russen anhängen zu wollen, löst sich auf, auch dadurch, dass sogar Handlanger der Khasaren von den Firmen-Medien beginnen, sie als völligen Schwindel darzustellen.

 

Die folgenden Twitter-Nachrichten von Donald Trump zeigen anschaulich, wie der Machtkampf in Washington DC vor sich geht. 

 

„Was Sie hier mitbekommen ist die größte HEXENJAGD in der politischen Geschichte Amerikas – erzeugt von einigen sehr üblen und streitenden Leuten! Sie trafen verlogene Absprachen für die Russen-Geschichte, fanden null Beweise, und jetzt behindern sie die Justiz, die sich mit dieser Lügengeschichte befasst. Nett!“

 

„Der Mann, der mir sagte, den FBI-Direktor zu feuern, ermittelt gegen mich, weil ich den FBI-Direktor feuerte! Hexenjagd!“

 

„Wie kommt es, dass die Verstrickungen von Hillary Clintons Familie und der Demokraten mit Russland nicht beachtet werden, aber meine fehlenden Verbindungen werden untersucht?“

 

„Die korrupte H zerstörte Telefone mit dem Hammer, ‚übertünchte‘ E-Mails, & schickte Ehemann zum Treff mit AG (Attorney General) wenige Tage bevor sie erledigt war  & die sprechen von Behinderung?“

 

„A.G. (General-Staatsanwältin) Lynch traf Entscheidungen zur Strafverfolgung aus politischen Gründen ... und gab Hillary Clinton freie Fahrt und Schutz. Total illegal!“

 

Quellen des Pentagons sagen, die nächste Runde im Kampf gegen die letzten Durchhalter (hold-outs) der Khasarische Mafia in Washington DC würde eingeleitet durch die Festnahmen des Stellvertretenden General-Staatsanwalts Rod Rosenstein, des Sonder-Ermittlers Robert Mueller sowie Hillary Clinton (obwohl CIA-Quellen sagten, sie wäre letztes Jahr gestorben), Barack Obamas, der ehemaligen General-Staatsanwältin Loretta Lynch, der ehemaligen Beraterin des Nationalen Sicherheitsrates Condoleezza Rice, des ehemaligen CIA-Chefs John Brennan, des ehemaligen NSA-Direktors Michael Hayden und anderen „von der 2. Ebene, um den Tiefen Staat (deep state) zu enthaupten.“ 

 

Quellen der CIA bestätigen, der gefeuerte FBI-Direktor James Comey habe „wie ein Kanarienvogel gesungen“, sowohl über den Khasarischen Mob als auch über die P2-Freimaurer-Loge.

 

„Comey wurde gezwungen, vor dem Kongress einen zeremoniellen Selbstmord in zwei Etappen zu vollziehen“, erzählen die Quellen. Er begann, seine Kollegen zu verpfeifen, um zu vermeiden, selbst mit „zahlreichen Verbrechen des Verrats, pflichtwidrigen Unterlassungen, absichtlicher Vertuschung von Erkenntnissen über Straftaten, Hilfestellungen zur Behinderung der Justiz, usw.“ belastet zu werden, ergänzen die Pentagon-Quellen.

 

Der Angriff auf Trumps Schwiegersohn Jared Kushner hat sich auch verstärkt, weil Trump Chris Wray mit der Leitung des FBI beauftragte, einen Anwalt und Freund des Gouverneurs von New Jersey Chris Christie. „Kushner hasst Christie, weil der seinen kriminellen Mossad-Daddy Charles ins Gefängnis steckte, als er in New Jersey Ermittler war“, bemerken die Quellen. 

 

Natürlich kämpfen die Khasaren ganz buchstäblich um ihre Leben, weil ihr Kontrollnetz in einer Tour schwächer wird. „Der Fraktionschef/Einpeitscher der Republikaner Steve Scalise könnte (am 14 Juni) deswegen angeschossen worden sein, weil er ein Gesetz gegen den Kinderhandel unterstützt, und weil der Kampf gegen Pädophilie eskaliert“, bemerken die Pentagon-Quellen.  

 

Die Fraktion des Khasarischen Mobs unter George Bush Senior ist immer noch fleißig bemüht, Beweisketten gegen sie zu eliminieren, indem sie ehemalige höhere Verbündete ermordet. Aus diesem Grunde wurden der ehemalige Diktator Panamas Manuel Noriega und der Waffenhändler und CIA-Spion Adnan Khashoggi vor kurzer Zeit umgelegt, sagen Pentagon Quellen. 

 

Die Machtelite in Washington DC befindet sich inzwischen auch in einer Sackgasse, verursacht durch sich gegenseitig verstärkende Erpressungen, welche die schon seit langer Zeit erwarteten Massen-Arreste von bekannten Kriminellen verhindern, wie beispielsweise Senator John McCain. Wahrscheinlich gibt es nur die Lösung, sämtliche 70 Prozent oder so der Politiker aus Washington DC zu entfernen, sowohl Republikaner als auch Demokraten, die durch Drogen, Pädophilie, Bestechungen usw. korrumpiert sind.

 

  

Europa: Das von den Deutschen kontrollierte Vichy-Regime in Frankreich, das von der Rothschild-Puppe Emmanuel Macron betrieben wird, stahl am Sonntag die Parlamentarische Wahl, um seinem Sklaven-Regime den Anschein öffentlicher Unterstützung zu geben. 

 

Das Französische Rothschild-Regime baut die Wagenburg, weil die von Wikileaks veröffentlichten E-Mails von Hillary Clinton der weiten Welt zeigen, was dieser Newsletter schon vor Jahren berichtete, und das ist die Tatsache, dass die Franzosen das Lybische Regime Muammar Gaddafis stürzten, weil er ihre Kontrolle über Französisch-Afrika mit seinem Plan bedrohte, einen goldgestützten Dinar herauszugeben. 

http://www.globalresearch.ca/hillary-emails-reveal-nato-killed-gaddafi-to-stop-libyan-creation-of-gold-backed-currency/5594742

 

Der Kampf um Afrika ist noch längst nicht vorüber, wie ein durch Frankreich inszenierter Raub an einer Gold-Mine in Mali in der letzten Woche zeigte, als ein Camp für Auswanderer überfallen wurde. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-40322039

 

In vielen Teilen der Welt setzen die Khasaren ihre Versuche fort, durch Goldraub das Bestehen ihres Finanz-Systems zu verlängern. Auf den Philippinen half das US-Militär dem Präsidenten Rodrigo Duterte, gegen von Khasaren angeheuerte Daesh-Söldner zu kämpfen, die versuchten, in Marawai Gold zu stehlen.

 

Ebenfalls in der letzten Woche waren auf der Insel Bougainville zehn Lastwagen mit Söldnern auf den Weg gebracht worden, die versuchen sollten, Vertreter der White-Dragon-Society einschließlich dieses Autors gefangen zu nehmen, die König David Peii II besuchten. Die Rebellen-Armee von Bougainville stoppte sie, indem sie Bäume umlegte und eine Fernstraße sperrte, nachdem die WDS-Vertreter in Sicherheit gebracht worden waren. 

 

Der Französische Zweig der Familie Rothschild versucht durch ihre Rio Tinto Zinc Corporation nach wie vor, Grundbesitzer in Bougainville zu zwingen, ihnen die Rechte zum Goldschürfen auf der Insel zu übertragen. Die Rothschilds wollen auch nicht, dass die ganze Welt von ihrer Schuld erfährt, bisher mindestens 10 Prozent der Inselbevölkerung abgeschlachtet zu haben. Diese Geschichte des Abschlachtens und der Umweltzerstörung sorgt dafür, dass die Einheimischen lieber einen neuen Krieg führen als diese massen-mordenden Kriminellen auf die Insel zu lassen. 

 

Wir werden darüber, mit weiteren damit zusammenhängenden Nachrichten, einen Sonderbericht schreiben, der noch in dieser Woche herausgegeben wird. Jetzt reicht es zu sagen, dass die Rothschilds, besonders der Französische Zweig angeführt vom gesuchten Kriminellen David de Rothschild, keinen Zugang zu irgend einer der riesigen Gold-Vorräte auf der Insel bekommen werden. 

 

In Japan hat das Khasarische Marionetten-Regime von Shinzo Abe seine Unsicherheit gezeigt, indem es eine Gesetzesvorlage „gegen Verschwörungen“ passieren ließ, die der Regierung die Macht gibt, Leute für Verbrechen zu verhaften, die sie noch nicht ausgeführt haben. Diese Art der Forcierung von repressiven Maßnahmen haben wir auch in Ost-Europa gesehen, z.B. in Rumänien, kurz bevor die Regierungen dort kollabierten. 

 

Quellen des Japanischen Militärs und auch aus Kreisen des Rechtsvollzugs sagen, sie würden von Politikern keine kriminellen Anweisungen annehmen, mit denen das Volk unterdrückt würde, selbst wenn dieses Gesetz genehmigt wird.

 

Jedenfalls sagen Quellen vom Rechten Flügel aus dem Umfeld des Kaisers, Abe sei sehr krank, und sein Doktor habe ihm empfohlen zurückzutreten, oder innerhalb der nächsten sechs Monate zu sterben. Die Quelle sagt, Abe beabsichtige im Amt zu sterben. 

 

Die Strippenzieher in Japan warten darauf, dass der Bürgerkrieg innerhalb der US-Regierung zu einem Ende kommt, bevor sie hier irgendwelche großen Veränderungen einleiten, berichten zahlreiche Quellen übereinstimmend. Deswegen bleibt hier die alte von Rockefeller/Rothschild kontrollierte Regierung erstmal im Amt, auch wenn sie keine Unterstützung mehr durch das Militär oder andere bewaffnete Einrichtungen des Landes hat. Hinter den Kulissen haben die Khasaren Japan und auch Süd-Korea schon längst verloren. 

Quelle: Antimatrix.org übersetzung: mdd

Petrodollar doomed as Qatar breaks ranks and sells its oil in Yuan

 

Posted by benjamin

June 19, 2017

The crisis in Qatar marks a major turning point in the battle against the Khazarian mafia. Ostensibly Saudi Arabia and other oil exporting states decided to try to blockade Qatar “because it was supporting terrorism.” In reaction to this move, US President Donald Trump showed the world he was not in charge of the US by first supporting the blockade and then being forced by the Pentagon to change his stance 180 degrees the next day. What is really going on here is that Qatar reached a deal with Iran to export gas from its massive gas fields not West in exchange for worthless Euros or US dollars but rather East to places like India and China in exchange for their currencies.

The US House of Whores, oops! I mean House of Representatives. reacted to this development by passing new sanctions against Russia that basically amounted to telling Europe to buy expensive American gas instead of cheap Russian gas. The Germans and Austrian reacted by telling the Americans to buzz off.

http://www.bbc.com/news/world-europe-40299760

These developments show clearly the old regime is falling apart with splits between Washington and the EU becoming more pronounced by the day.

The Khazarian mafia controlled Saudis and their Israeli partners in crime have seen their entire plan for an “Arab Nato,” blow up in their faces. True Muslim countries like Turkey, Iraq, Iran, Pakistan and others together with super powers like Russia and China lined up to support Qatar, leaving the Saudi Israel alliance isolated. India and Pakistan have shown they are with Russia and China by joining the Shanghai Cooperation Organization, something Iran is expected to do next year.

The US military, for its part, showed it was against the Khazarian mafia by staging joint military drills with Qatar last week even as China staged drills with Iran. Pentagon sources explain “The US military needs Qatar because of the Al Udeid airbase.” The Pentagon sources did not mention the fact Qatar also offered to buy $12 billion worth of US military jets to help keep the Pentagon financed. In any case, the airbase also functions to ensure that madman Satanist Israeli Prime Minister Benyamin Netanyahu and his fellow Khazarian mobsters do not get any chance start World War 3, the sources say. A more direct message would be “SURRENDER OR DIE.”

The battle to remove the Khazarians from all levers of control in Washington DC is also intensifying. The fake blame everything on Russia campaign by the Khazarians is blowing up with even Khazarian owned corporate propaganda media stooges starting to expose it as completely bogus.

The following twitter storm issued by Donald Trump summarizes quite well how the power struggle in DC is going:

“You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history – led by some very bad and conflicted people!
They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt
Why is that Hillary Clintons family and Dems dealings with Russia are not looked at, but my non-dealings are?

Crooked H destroyed phones w/ hammer, ‘bleached’ emails, & had husband meet w/AG days before she was cleared- & they talk about obstruction?

A.G. Lynch made law enforcement decisions for political purposes…gave Hillary Clinton a free pass and protection. Totally illegal!”

Pentagon sources say the next stage in the battle against the Khazarian mafia hold-outs in DC will begin with the arrest of Deputy Attorney General Rod Rosenstein, special counsel Robert Mueller as well as

 

 

Pred konečnou porážkou naštartuje khasarská mafia ešte viacero pokusov o zahájenie 3. svetovej vojny

 

Oznámenie pre čitateľov

Pretože tento týždeň budem mimo siete v Bougainville, táto správa bola napísaná o tri dni skôr než zvyčajne a nebude teda možné zachytiť všetky najnovšie správy

Avšak ako kompenzácia by malo byť veľa zaujímavých vecí, ktoré by sa mali oznámiť z Bougainville budúci týždeň

Khazarská mafia, ktorá ešte stále nemôže pochopiť svoju pretrvávajúcu historickú porážku, sa fanaticky pokúša opäť začať  3.svetovú vojnu, súhlasia viaceré zdroje. Khazarská mafia, ktorá vládla ľudstvu, alebo aspoň Západu, už tisíce rokov sa stále drží na moci v Japonsku, Izraeli, Saudskej Arábii, častiach Európy a v časti americkej mocenskej elity. Rovnováha svetovej moci sa však proti nim rozhodne odrazila. Preto, keď čelia konečnej porážke, budú sa veľmi snažiť začať 3. svetovú vojnu na Ukrajine, na Blízkom východe alebo v Severnej Kórei, aby sa pokúsili udržať si silu a vykonali svoj plán na vyhladenie 90% ľudstva.

Tiež sa držia ilúzie, že sa nejako podarí odstrániť prezidenta USA Donalda Trumpa z moci a obnoviť tak svoju kontrolu nad vojenským priemyselným komplexom. Ich nedostatok moci vo Washingtone DC bol zrejmý minulý týždeň, keď vyhodili FBI režiséra James Comey.

Comey tiež palivo  ľuďom, ktorí hovoria, že Khazari nie sú ani ľudia tým, že povedali, že on mal "veľa rozhovorov s ľuďmi v priebehu rokov."

Okrem toho jeho svedectvo znova odhalilo verejnosti, že khazarskou mafiou riadené médiá ako New York Times vydávajú úplné lži, v tomto prípade o takzvanom ruskom zásahu do amerických prezidentských volieb.

Khazariánske korporátne médiá tiež ukázali, aké naprosto hlúpe sa stalo písaním vo všetkých zjavných vážnostiach v článkoch o tzv. "Nešťastnom" NSA nazvanom "Reality Leigh Winner". "Reality Lie Winner" nepochybne vyhral najbezočivejším spôsobom súťaž vo vnútri NSA, aby vytvorili najviac poburujúce falošné novinky.

Nie je divu, že iba 6% Američanov viac verí firemným médiám.


http://www.huffingtonpost.com/entry/trust-in-media_us_57148543e4b06f35cb6fec58

Mossadské motto "Ako podvodník urobíš vojnu", nezohľadnil príbeh o chlapcovi, ktorý volal vlka. Klamali a oklamali toľko, že im už nikto neverí.

To je dôvod, prečo ich falošné-vlajky-udalosti začínajú byť bezprostredne na flopu napriek čoraz hysterickejším príbehovým líniám.

Vo voľbách v Spojenom kráľovstve mali útoky pod falošnými vlajkami v Londýne opačný účinok, aký zamýšľali, tým, že voličov odvrátili od konzervatívnej premiérky Therese Mayovej. May je teraz nútená obrátiť sa na kreacionistickú fundamentalistickú stranu DUP, aby sa udržala u moci. Khazarské mafiánske médiá sa snažia vykresliť svoju sadu ako víťazstvo proti Brexitu. Avšak Mayovej súper, vedúci práce Jeremy Corbyn, mal 75% negatívneho pokrytia tým istými khazarskými médiami, pretože podporuje také veci ako pravdu.


http://www.independent.co.uk/voices/jeremy-corbyn-media-bias-labour-mainstream-press-lse-study-misrepresentation-we-cant-ignore-bias-a7144381.html

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/Jeremy_Corbyn/11892383/Jeremy-Corbyn-911-was-manipulated.html

Anglosasskí ľudia sa vzbúrili proti chazarskej mafii.

Khazari  klamú seba, ak si myslia, že zabitie Donalda Trumpa ukončí túto revoltu.

US Naval/námorná Intelligencia hlási, že vysokopostavený vrah/muž pod menom Carles McCarry a jeho "pluribus International Corporation" uzavreli zmluvu o 150.000 miliónov Dolárov aby Trump bol zabitý ženskými atetánikmi. Nasledujúca správa Námornej-spravodajskej-služby "Sorcha prípad" je pravdepodobne správny okolo 80% :

http://www.whatdoesitmean.com/index2311.htm

Na odstrelovacej listine/zozname khasarov je okrem Trumpa ešte veľa iných ľudí. Veľkomajster gnostických Illuminátov Alexander Romanov sa "ponoril" aby sa vyhnul atentátom. Jeden taliansky novinár minulý týždeň tomuto autorovi povedal: "Ja som prekvapený, že vás stretávam živého. Neustále hľadám v novinách oznámenie vášho úmrtia".

Čo nespoznávajú je, že zabiť ma znamená to isté ako zabiť to dieťa, ktoré povedalo císarovi, že nemá šaty, potom čo to vyslovilo. Také vraždy by mali teraz úplný opak toho čo oni očakávajú.

Presne také sú tiež khasarské pokusy o zahájenie 3.svetovej vojny, sú stále bezočivejšie a zúfalejšie.

Henry Kissinger sa pokúsil minulý týždeň predať dlhopisy v hodnote 4,3 biliónov Dolárov tým, že sľuboval, že tie peniaze dá azíátom za výmenu ochrany khasarov, hlásili zdroje pravice z okolia japonského císara. Podľa tých zdrojov Kissinger sľúbil, že tie peniaze nebudú len pre khasarov ale tiež AIIB, BRICS-banku a pre Aziátsku Development banku. Problém je len, že Kissinger je masy-vraždiaci vojenský zločinec, ktorý od doby Nixon-šok-podvodu používal na to aby khasari mali kontrolu nad peniazmi sveta.

To čo khasari kontrolujú je známe ako "globálne zariadenie dlžoby" a to nie je nič iné ako ilúzia babylonského otroctva dlžoby, ktorá sa používa na zotročenie ľudstva. Nad tým "globálnym zariadením dlžoby", ktoré nie je ničím podporované stojí "Globálne-zariadenie kreditu", ktoré je podporované majetkovými-hodnotami, obzvlášť aziátskym zlatom. AIIB, BRICS-banka a ADB sú odporúčatelné a preto nemajú nutnosť operovať pod khasarskými otrokármi. Budú úplne podporované novým finančným systémom.

Ten finančný systém sa vyvíja Krypto-menami, zlatom a reálne rastúcim svetovým hospodárstvom a zaobíde sa bez podvodových khasarských inštrumentov/náradí.

Potom čo sa najnovší Kissingerov nábeh k získaniu peňazí zrútil tak sa on a jeho khasarskí kamarádi pokúsili pinútiť ich satanských-saudsko-arabských bratov k naštartovaniu 3. svetovej vojny a vyhrážali sa, že sa vrútia do Kataru. Pritom Trump minulý týždeň svetu dokázal, že on nevedie USA - doopravdy tým, že na Tweete chválil saudské vyhrážky proti Katáru a nasledujúci deň bol US-vojskom donútený k 180-stupňovému obvratu.

Okrem toho turci na hraniciach hneď pripravili ich jednotky na ochranu Katáru a tým ukázali, že najväčšia vojenská jednotka na Strednom Východe je kontrolovaná muslimmi a nie salafašistickými satanistickými muslimmi.

Zdroje čínskeho vojska informujú USA aj o naplánovanom vojnovom scénare khasarov, do ktorého by bola zapletená Severná Kórea. Naplánovaná bola evakuaácia rodiny Kim do severnej Číny - pred tou vojnou. Potom mali Severo-koreánci vyprovokovať USA tým, že by zničili kamikazi-útokmi lietadlové lode, ktoré američania majú v tej oblasti a potom by američania vstúpili do Severnej Kórei. Po ich vstupe by začala širokosiahajúca kampaň, ktorá by zničila ich vojenské jednotky. Na konci tej operácie by severo-koreánci nasadili v Severnej Kórei nukleárne zbrane čím by číňania obvinili USA.

Následovne by sa číňania pokúsili získať podporu od aziátskych a európskych krajín tým, že by do hry vstúpili ako vyjednávači mieru a vyjednávali by o ukončení tej vojny. Čínska armáda umiestnená v severnom okrese je najsilnejšia v krajine, ich vojaci sú mongoli, manchi a koreánci, hovoria čínske zdroje.

Zbytočné je spomenúť, že ten scénár by bol na vysokej úrovni spravodajských agentúr a US a čínskymi armádnymi spojeniami zastavený.

Aj v Japonsku sa pre khasarov situácia zhoršuje stále viac. Aj keď otrocký parlament nechal prejsť zákon, ktorým by japonský císar mal v priebehu troch rokov odstúpiť. Tá hra pre nich však skončí ešte predtým než by mohli mať príležitosť nasadiť ich náhradníka. Oveľa väčšie časti zákulisných frakcií sú medzičasom ochotné odstrániť zástupcu khasarov. Zastupitelia White Dragon Society sa stretli zo zastupitelmi tých frakcií a prítom dohodli, že zariadia jednu alianciu s cieľom, že Japonsko bude nezávislou krajinou - prvýkrát od roku 1893.

V okamihu keď Japonsko bude oslobodené tak pod khasarskou kontrolou zostane už len Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Izrael a Saudi-Arábia,

To by mohla byť dobrá príležitosť aby sa židovskému národu pripomenulo, že v skutočnosti nikdy neboli oslobodení od Babylonu a že pád khasarskej svorky bude znamenať, že po tisíročiach môžu byť skutočne slobodní. Izraeliti budú mať slobodu k uzavretiu mieru s ich susedmi a postaviť vlastné chrámy keď nechajú funkčný Skalný Dóm. Okrem toho musia svetu vyjasniť, že ten chrám bude zasvetený Jahwe a nie Satanovi. Nebudú sa tam prinášať žiadne ľudské alebo zvieracie obete.

Napriek tým dobrým správam tu ešte nie je konečná výhra a my musíme v poslednej minúte počítať s trapnými operáciami khasarov. Letný slnovrat 21. júna je tradičný dátum Holocaustu alebo spalovacích obetí a preto musíme byť obzvlášť bdelí.

Nepochybujte však o tom, že ľudstvo vyhrá.

 

 

Deutsch − Benjamin Fulford – 12:06:2017

Die Khasarische Mafia wird vor ihrer endgültigen Niederlage noch mehrere Versuche starten, den 3. Weltkrieg auszulösen

 

 

Juni 12, 2017

Author: Benjamin Fulford

Hinweis für die Leser: Weil ich in dieser Woche in Bougainville und deshalb offline sein werde, wurde dieser Bericht drei Tage eher als gewöhnlich geschrieben und enthält daher nicht die allerneuesten Nachrichten. Dafür sollte es in der nächsten Woche aus Bougainville jede Menge interessente Informationen zu berichten geben. 

Die Khasarische Mafia versteht ihre fortschreitende historische Niederlage immer noch nicht und unternimmt schon wieder fanatische Versuche, den 3. Weltkrieg loszutreten, berichten verschiedene Quellen übereinstimmend. Die Khasarische Mafia hat die Menschheit, oder zumindest den Westen, für Tausende von Jahren beherrscht und hält in Japan, Israel, Saudi Arabien, Teilen von Europa und in einem Teil der US-Machtelite immer noch an der Herrschaft fest. Trotzdem hat sich das Zünglein an der Waage der Weltmacht jetzt endgültig gegen sie eingestellt. Darum, weil sie ihre Niederlage vor Augen haben, versuchen sie angestrengt, den 3. Weltkrieg in der Ukraine, dem Mittleren Osten oder Nord-Korea anzufangen, um an der Macht zu bleiben und so ihren Plan auszuführen, 90% der Menschheit auszulöschen. 

Sie halten auch an der Illusion fest, US-Präsident Donald Trump irgendwie aus der Macht zu entfernen, um so ihre Kontrolle über den Militärischen Industriellen Komplex wieder herzustellen. Ihre Machtlosigkeit in Washington DC wurde in der letzten Woche sichtbar, als der gefeuerte FBI-Direktor James Comey nicht nur keine Beweise für eine Amtsenthebung gegen Trump vorlegen konnte, sondern statt dessen sich selbst und das Establishment der Demokratischen Partei belastete. Comey tat dies, indem er bezeugte, dass ihn während der Amtszeit Obamas die damalige General-Staatsanwältin Loretta Lynch aufgefordert hatte, die Tatsache zu verschleiern, dass gegen Hillary Clinton strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden waren. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-06-08/comey-admits-ag-lynch-pressured-him-use-clinton-campaign-language-it-gave-me-queasy-

 

Comey verursachte auch neuen Gesprächsstoff für diejenigen, die sagen, die Khasaren wären noch nicht einmal menschliche Wesen, indem er sagte, er hätte „über die Jahre viele Gespräche mit Menschen gehabt.“Außerdem enthüllte seine Zeugenaussage der Öffentlichkeit wieder einmal, dass von der Khasarischen Mafia kontrollierte Nachrichten-Blätter wie die New York Times blanke Lügen veröffentlicht hatten, in diesem Fall über die sogenannte Russische Einflussnahme in die US-Präsidentschaftswahl. 

 

Die Firmen-Medien der Khasaren zeigten zudem, wie dämlich sie mittlerweile geworden sind, indem sie mit aller Ernsthaftigkeit Artikel über einen sogenannten NSA-Informanten namens „Reality Leigh Winner“ schreiben. „Reality Lie Winner“ gewann zweifellos einen Wettbewerb innerhalb der NSA mit dem Ziel, die ungeheuerlichste Fake-News-Geschichte zu schreiben. 

Es ist also kein Wunder, dass nur noch 6% der Amerikaner Vertrauen in die Firmen-Medien haben. 

http://www.huffingtonpost.com/entry/trust-in-media_us_57148543e4b06f35cb6fec58

 

Die Devise des Mossad „Durch Irreführung ist Krieg zu haben“ hatte die Geschichte vom Jungen, der „Wolf!“ schrie, nicht berücksichtigt. Sie haben so viel gelogen und betrogen, dass ihnen niemand mehr irgendetwas glaubt. Darum floppen auch ihre Falsch-Flaggen-Anschläge trotz hysterischer Schlagzeilen immer sofort. 

Für die Wahlen in Groß-Britannien hatten die Falsch-Flaggen-Anschläge in London das Gegenteil ihres beabsichtigten Effekts zur Folge, weil sich Wähler von der konservativen Premierministerin Theresa May abwandten. May ist jetzt gezwungen, sich der kreationistisch-fundamentalen DUP (Democratic Unionist Party) zuzuwenden, um an der Macht zu bleiben. Die Medien der Khasaren versuchen, ihren Rückschlag als Sieg gegen den Brexit darzustellen. Doch Mays Gegner, Labour-Führer Jeremy Corbyn, erntete bei denselben Khasarischen Medien 75% negative Schlagzeilen, weil er solche Dinge wie die Wahrheit über den 11. September 2001 ans Licht bringen will. 

http://www.independent.co.uk/voices/jeremy-corbyn-media-bias-labour-mainstream-press-lse-study-misrepresentation-we-cant-ignore-bias-a7144381.html

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/Jeremy_Corbyn/11892383/Jeremy-Corbyn-911-was-manipulated.html

 

Die Angel-Sächsischen Völker haben gegen die Herrschaft der Khasaren revoltiert. 

 

http://www.whatdoesitmean.com/index2311.htm

Die Khasaren betrügen sich selbst, wenn sie glauben, ein Attentat auf Donald Trump würde diese Revolte beenden. Dienste der US-Marine berichten, dass ein hochrangiger Killer namens Charles McCarry und seine „Pluribus International Corporation“ einen Vertrag über 150 Millionen Dollar abgeschlossen hätten, um Trump durch weibliche Attentäterinnen zu töten. Folgender Bericht des Marine-Nachrichten-Dienstes „Sorcha Faal“ ist vermutlich um die 80% korrekt.

http://www.whatdoesitmean.com/index2311.htm

Auf der Abschussliste der Khasaren stehen noch viele andere Leute außer Trump. Der Großmeister der Gnostischen Illuminaten Alexander Romanov tauchte unter, um Attentätern aus dem Wege zu gehen. Ein Italienischer TV-Journalist sagte letzte Woche zu diesem Autor: „Ich bin überrascht, Sie lebend anzutreffen. Ich suche ständig in den Zeitungen nach Ihrer Todesanzeige.“

Was sie nicht erkennen ist, jemanden wie mich zu töten wäre inzwischen dasselbe, wie das Kind zu töten, das zu dem Kaiser sagte, er habe keine Kleider, nachdem es dieses gesagt hatte. Solche Morde hätten jetzt das genaue Gegenteil zur Folge als das, was sie sich erhoffen. 

Genauso sind die Versuche der Khasaren, den 3. Weltkrieg in Gang zu setzten, zunehmend unverschämt und verzweifelt.

Henry Kissinger versuchte in der letzten Woche, eine Anleihe im Wert von 4,3 Billiarden Dollar zu Geld zu machen, indem er versprach, das Geld den Asiaten zu übergeben, im Austausch für den Schutz der Khasaren, berichteten Quellen des Rechten Flügels aus dem Umfeld des Kaisers von Japan. Gemäß dieser Quelle versprach Kissinger, diese Gelder nicht nur an die Khasaren, sondern auch die AIIB, die BRICS-Bank und die Asiatische Development Bank weiterzugeben. Das Problem ist nur, Kissinger ist ein massen-mordender Kriegsverbrecher, der seit der Zeit des Nixon-Schocks Betrug dazu benutzte, um die Khasarische Kontrolle über das Geld der Welt zu behalten. 

Das, was die Khasaren kontrollieren, ist bekannt als die „Globale-Schulden-Einrichtung“, und das ist nichts anderes als die Illusion der Babylonischen Schulden-Sklaverei, die benutzt wird, um die Menschheit zu versklaven. Über dieser „Globalen-Schulden-Einrichtung“, die sich auf nichts stützt, steht die „Globale-Kredit-Einrichtung“, die durch reale Vermögenswerte gestützt wird, insbesondere durch Asiatisches Gold. Weil die AIIB, die BRICS-Bank und die ADB empfehlenswerte Einrichtungen sind, haben sie es nicht nötig, unter Khasarischen Sklaventreibern zu operieren. Sie werden durch das neue Finanz-System vollkommen unterstützt. 

Dieses System entwickelt sich durch Krypto-Währungen, Gold und durch eine real fortschreitende Weltwirtschaft, die ohne betrügerische Khasarische Finanz-Instrumente auskommt. 

Nachdem Kissingers neuster Anlauf zum Gelderwerb fehlgeschlagen war, versuchten er und seine Khasarischen Kumpel, ihre satanischen Brüder in Saudi-Arabien dazu zu bringen, den 3. Weltkrieg zu starten und zu drohen, in Katar einzumarschieren. Dabei bewies Donald Trump der Welt in der letzten Woche, dass er den USA nicht wirklich vorsteht, weil er zuerst die Drohungen der Saudis gegen Katar mit einem Tweet lobte, nur um am nächsten Tag vom US-Militär zu einer Kehrtwende von 180 Grad gezwungen zu werden. 

Außerdem brachten die Türken sofort ihre Truppen in Stellung, um Katar zu verteidigen, dadurch zeigten sie, dass die größte Militäreinheit im Mittleren Osten von Moslems kontrolliert wird und nicht von salafistischen satanischen Pseudo-Moslems. 

Quellen des Chinesischen Militärs informierten die USA auch über ein geplantes Kriegs-Szenario der Khasaren, bei dem Nord-Korea involviert wäre. Geplant war, die Familie Kim vor dem Krieg nach Nord-China zu evakuieren. Danach sollten die Koreaner die USA provozieren, indem ihre Flugzeugträger, die in der Gegend stationiert sind, durch kamikaze-ähnliche Angriffe herausgefordert würden, sodass US-Truppen nach Nord-Korea einmarschierten. Sobald die Amerikaner in Nord-Korea einmarschiert wären, sollte eine umfangreiche Kampagne beginnen, um dort ihre Kräfte zu zermürben. Gegen Ende dieser Operation würden die Nord-Koreaner nukleare Waffen innerhalb Nord-Koreas einsetzen, was die Chinesen öffentlich den Amerikanern anlasten würden. 

Die Chinesen hätten anschließend versuchen sollen, die Unterstützung von Asiatischen und Europäischen Ländern zu bekommen, indem sie als Friedens-Stifter aufträten und das Ende dieses Krieges verhandelten. Die Chinesische Armee, stationiert im Nördlichen Distrikt, ist die stärkste des Landes, ihre Krieger sind Mongolen, Manchus und Koreaner, sagen die Chinesischen Quellen. 

Überflüssig zu erwähnen ist, dieses Szenario wurde durch Verbindungen zwischen US- und Chinesischen Militärs und Nachrichtenagenturen auf hoher Ebene unterbunden. 

Auch die Situation in Japan verschlechtert sich für die Khasaren immer mehr. Obwohl das Sklaven-Parlament ein Gesetz passieren lassen konnte mit dem Inhalt, der Kaiser sollte innerhalb von drei Jahren zurücktreten, wird für sie das Spiel vorbei sein, bevor sie Gelegenheit haben werden, einen Stellvertreter-Kaiser einzusetzen. Die weitaus größten Teile der Fraktionen des Untergrundes in Japan sind inzwischen bereit, die Stellvertreter der Khasaren zu entfernen. Vertreter der Weiße-Drachen-Gesellschaft haben sich mit den Führern verschiedener dieser Fraktionen getroffen, dabei wurde vereinbart, eine Allianz zu gründen mit dem Ziel, Japan wieder zu einem unabhängigen Land zu machen, zum ersten Mal seit 1863. 

Sobald Japan befreit ist, stehen nur noch Deutschland, Frankreich, Italien, Israel und Saudi-Arabien unter der Kontrolle der Khasarischen Mafia. 

Dies könnte eine gute Gelegenheit sein, das Jüdische Volk daran zu erinnern, dass sie niemals wirklich von Babylon frei wurden, und dass der Sturz des Khasarischen Mobs für sie bedeuteten wird, zum ersten Mal seit tausenden von Jahren wirklich frei zu sein. Die Israelis werden die Freiheit haben, mit ihren Nachbarn Frieden zu schließen und ihren Tempel neu zu errichten, solange sie den Felsendom intakt lassen. Zudem müssen sie der Welt klarmachen, dass der Tempel Jahwe geweiht sein wird und nicht Satan. Es werden keine menschlichen oder tierischen Opfer in dem Tempel dargebracht werden. 

Trotz dieser guten Nachrichten ist der endgültige Sieg jedoch noch nicht hier, und wir müssen mit einigen lästigen Operationen der Khasaren in letzter Minute rechnen. Die Sommer-Sonnenwende am 21. Juni ist ihr traditionelles Datum für Holocausts oder Brandopfer, also müssen wir besonders wachsam sein.

Zweifeln Sie aber nicht daran, dass die Menschheit gewinnen wird.

Quelle: Antimatrix.org

übersetzung: mdd

Stovky biliónov dolárov v hodnote zlata sú teraz k dispozícii na pomoc planéte

Benjamin Fulford 5. júna 2017

 

Túto sobotu sa delegácia spoločnosti White Dragon, vrátane tohto spisovateľa, vydá do Bougainvillu na Šalamúnových ostrovoch, aby sa stretla s kráľom Davidom Peiiom II, budú diskutovať o tom, ako znovu otvoriť baňu Panguna, ktorá obsahuje približne 170 biliónov dolárov zlata a medi. Navyše je šesť ďalších banských lokalít na ostrove pod kontrolou kráľa Dávida a jeho obyvateľov, čo znamená, že možno získať veľa stoviek miliárd dolárov v hodnote kovu, ktoré majú byť v prospech ľudstva a všetkých živých bytostí planéty Zem.

Celková suma peňazí, ktorú OECD vynaložila na rozvoj v roku 2016, bola 142,6 miliárd dolárov, takže ak by sa použila len malá časť bohatstva len jednej zo šiestich miest, bolo by to aspoň desaťkrát viac peňazí na pomoc chudobným a ochranu životného prostredia, ako je teraz vynakladané.

Dol Panguna bol vyvinutý Rothschildmi riadenou spoločnosťou Rio Tinto. Avšak miestni obyvatelia sú rozhnevaní za znečistenie spôsobené dolom, rovnako ako v mizernej liečbe, ktorú im poskytli majitelia dolu; po dlhej vojne odporu sa dostali tie doly pod ich kontrolu. Zástupcovia kráľa Dávida tiež tvrdia, že majitelia dolu pod Rothschildmii uvažovali o zničení celého ostrova, aby získali to nerastné bohatstvo. Môžete si byť istí, že na základe svojich záznamov Rothschildovia neplánovali minúť peniaze, ktoré dúfali, že z toho získajú, aby pomohli planéte.

Zástupcovia spoločnosti Rio Tinto nereagovali na viaceré pokusy WDS kontaktovať ich. Ak sa s Rothschildovcami nedosiahne dohoda, WDS v prípade potreby použije takú váhu svetovej armády, ako je potrebné, aby pomohla kráľovi Davidovi dať zlato a iné kovy k dispozícii ekologicky priaznivým spôsobom planéte. Jednou myšlienkou je používať mínové hlušiny ako skládku s cieľom vytvoriť novú pôdu pre živé bytosti tak, aby celkový vplyv ťažby na ostrove vytvoril viac priestoru pre živé bytosti, ako existoval predtým. WDS bude o situácii viac informovať po návšteve ostrova v dňoch 10. až 14. júna.

V každom prípade, Khazarská mafia v posledných mesiacoch utrpela ohromnú sériu porážok, keď sa ich riadiaca sieť planéty rozpadá čoraz viditeľnejším spôsobom.

Čo ale je najdôležitejšie, že existuje aj spôsob, ktorý je stále skrytý vo väčšine sveta; khasari trpia nedostatkom zlata a väčšina sveta už neprijíma papier, ktorý nie je podporený ničím iným ako rýchlo sa vyparujúcim skupinovým mechanizmom kontroly mysle.

Khazarské pokusy o získanie zlata v Indonézii, Japonsku, na Filipínach a inde v Ázii sú všetky kameňavé, viaceré zdroje súhlasia.

Minulý týždeň predstavitelia Citibank a americký veľvyslanec v Indonézii Joseph Donovan sľúbili indonézskemu prezidentovi Joko Widodovi, že vymažú celý indonézsky dlh výmenou za 12 500 ton zlata, ale odišli s prázdnymi rukami, uviedli zdroje WDS v Indonézii.

Zdroje WDS dodávajú: "Sultán Johor, západná Malajzia je zapojený do pokusu vytlačenie zlata z Jakarty. Tvrdí, že zlato patrí jeho kráľovskej rodine a to mu dáva právo vziať to späť z Indonézie, kde sa uchováva posledných 70 rokov. Toto tvrdenie sultána Johorského by znamenalo, že by to mohlo byť súčasťou kolateralizovaných zlatých účtov, v ktorých Kráľovské rodiny Ázie uložili svoje zlato do Indonézie do úschovy a Sukarno bol poverený ako M1. "

Sukarno, ako aj prezident USA John F. Kennedy, boli zavraždení Khazarmi, aby tým ukončili ich úsilie o používanie tohto zlata pre planétu. (Predpokladáme, že naši čitatelia poznajú túto históriu). Teraz vkladatelia zlata dostávajú pomstu.

Indonézske zdroje WDS dodávajú, že "mám silný pocit, že [malajský] premiér Najib Razak je nejakým spôsobom zapojený do tohto procesu, keďže je členom maďarskej khazarskej mafie."

Khazari ešte stále začínajú teroristickými útokmi v Londýne, na Filipínach, v Indonézii a na celom svete, aby vynútili zlato, ale sú systematicky izolovaní.

Bilderbergské stretnutie najvyšších khazarských mafiánskych služobníkov, ktoré práve skončili 4. júna, bolo stretnutie porazených v bitke o planétu Zem. Na tomto prvom stretnutí, po smrti najvyššieho khazarského hončeka Davida Rockefeller, pokračoval Rockefellerov bagman (nosič kufrov-vymáhač peňazí za ochranu) Henry Kissinger vo svojom úsilí stať sa novým tajným vládcom planéty Zem. Avšak bez zlata a bez Rockefellera za ním je Kissinger len starý airbag.

Rothschildov pokus o prevzatie plnej kontroly nad planétou po Rockefellerovej smrti bol takisto zasiahnutý veľkým úderom, keď sa americký prezident Donald vzdal svojich parížskych dohôd. "Trump opustil parížske dohody, aby zastavil obchodovanie s uhlíkom a odhalil globálny otepľovací podvod," vysvetlili Pentagon- zdroje.

Aj v rámci režimu Trump "sionistická globalizácia-Goldmanova frakcia vedená bývalým Goldmanom Cohenom Garyom Cohnom a Jaredom Kushnerom - paralelne odišli z Paríža, keď Trump čistil dom," pokračujú.

Bushova frakcia khazarského davu je tiež v "úplnom panickom móduse", keďže stále viac a viac ich zločinov sa odhaľuje, dodávajú zdroje. Minulý týždeň zdroje Pentagonu hovorili, že Bushovia zabili bývalého panamského prezidenta Manuela Noriegu, aby "zabránili tomu, aby sa hovorilo o obchodovaní s drogami a korupcii CIA".

Existujú aj kroky na zatknutie špičkových pracovníkov Bushovho Neo-con, ako David Petraeus, bývalý šéf NSA Mike Hayden a na odstránenie a zatýkanie amerického poradcu pre národnú bezpečnosť H. R. McMastera. Za  nezákonné prijímanie úplatkov a únik utajovaných skutočností, hovoria.

Rockefeller / Bush / Clinton US klanu khazarskej mafie,  tie najvyššie postavy stále bojujú, aby sa vymanili z väzenia, ale oni jasne strácajú boj o moc vo Washingtone DC.

V súčasnosti sa v Číne deje obrovský boj o moc, podľa vietnamských zdrojov. Boj sa týka Wang Qishan 王歧山, ktorý je de facto číslo 2 v čínskej mocenskej štruktúre a dnes je v Číne najvyšším agentom Rothschildov.

Tajomný muž Guo Wengui 郭文贵

Ktorý bol nedávno vyfotografovaný s Jacobom Rothschildom a  dalaj-Lámom a ktorý sa zrejme teraz zdržiava v rezorte Trump Mar A Largo na Floride, vydal minulý týždeň video (ktoré bolo rýchlo odstránené z internetu) a tvrdí, že Wang "má obrovské spojenie so Skull & Kosti a slobodomurármi, "hovoria zdroje.

Ak sa Wang stane premiérom a oficiálnym číslom 2 na 19. zjazde komunistickej strany Číny, "potom čínsky prezident Xi Jinping bude mŕtvy," hovoria zdroje.

Wangova moc pochádza z obrovských peňazí, ktoré nedávno tajomne získal a šíril okolo seba, hovoria.

Tých istých zdrojov, ktorí majú prístup k špičkovej inteligencii v Číne, povedal,že Xi Jinping "  je vo veľmi nebezpečnej pozícii." "Môže sa pokúsiť pokračovať v komunistickej vláde, v takom prípade sa ostatné záujmové skupiny pokúsia zbaviť sa ho. Jeho termín končí, "hovoria zdroje," alebo ak nie, môže skončiť s komunizmom ako sovieti v deväťdesiatych rokoch". 

Rovnaké zdroje hovoria, že iný senior, čínsky odpadlík Ling Jihua, dáva USA "viac informácií o ponorkách, jadrových kódexoch atď.", Pretože jeho opozíciu voči Rothschildovi kontroloval Wang.http: //tass.com/economy/949691 

Aj keď sú tieto zdroje nesprávne, nie je pochýb o tom, že situácia v Číne zostane pod povrchom turbulentná odteraz do polovice leta, ako pokračuje jockeying/hra pre budúce politbyro, ktoré sa formálne oznámilo na jeseň.


Do Európy prichádzajú zmeny aj vtedy, keď najvyšší khasarský gangster a nemecká kancelárka Angela Merkelová, rovnako ako otrok Rothchildovcov, francúzsky prezident Emmanuel Macron si uvedomujú dôsledky režimu Trump - keď tvrdí, že ich už nebude chrániť pred Ruskom. Výsledok, po nejakom počiatočnom vyfajčení a nafúknutí francúzskymi a nemeckými ľuďmi, je pre obidve krajiny výhodné, aby náhle začali rozmýšľať v prospech Ruska.

Na Blízkom východe sa odohral aj nejaký rozkol s Egyptom, Saudskou Arábiou, Kuvajtom, Bahrajnom a Spojenými štátmi americkými, ktoré náhle ukončili vzťahy s Katarom. Katar je domovom spravodajskej siete Al Jazeera a veľkej americkej leteckej základne. Katarský šejk Tamim bin Hamad Al-Thani sa zjavne odklonil od oficiálnej Khazarianskej línie na Strednom východe tým, že povedal pekné veci o Iráne, Hamáse, Hizballáhu a o Izraeli. Saudovia teraz obviňujú Katar za Daesh v nehoráznom prípade o hrnci, ktorý zavolal čajovú kanvicu.

http://www.arabnews.com/node/1104556/saudi-arabia

V skutočnosti je tento boj takmer určite spojený so skutočnosťou, že Katar dosiahol dohodu o plynovode s Ruskom a so Sýrianmi, aby vyvážal svoj plyn, zatiaľ čo Saudiovia ho nemajú.

Výsledkom je, že aj Saudiova sa teraz ponáhľajú, aby sa pokúsili o prospech s Ruskom. Zatiaľ sa zdá, že ich Rusi vyzvali, aby míňali svoje peniaze v odľahlých arktických oblastiach.


http://tass.com/economy/949691

ined by the Paris exit as Trump cleans house,” they continue. The Bush faction of the Khazarian mob is also in “full panic mode” as more and more of their crimes are being revealed, the sources add. Last week, the Pentagon sources say, Bush hitmen killed former Panamanian President Manuel Noriega to “prevent him snitching about CIA drug trafficking and corruption.” There are also moves to arrest top Neo-con Bush operatives like David Petraeus, former NSA boss Mike Hayden and remove and arrest US National Security Adviser H.R. McMaster, the sources say. The charges will be for illegally receiving and leaking classified information, they say. The Rockefeller/Bush/Clinton US Khazarian mafia clan’s top henchmen are still struggling to keep themselves out of jail but they are clearly losing the power struggle in Washington DC. There is also a huge power struggle going on now in China, according to Vietnamese sources. The struggle concerns Wang Qishan王歧山 who is de facto number 2 in China’s power structure and is now the top Rothschild agent in China, the sources say. The mystery man Guo Wengui郭文贵 Tankstelle Klagemauer Massgeblich Einwehung Auferstehung Märtyrer Leviten lesen Vorwand

Hunderte von Billionen von Dollar im Wert von Gold jetzt zur Verfügung zu helfen Planeten
Geschrieben von benjamin
5. Juni 2017

An diesem Samstag wird eine Delegation von der White Dragon Society, einschließlich dieses Schriftstellers, nach Bougainville auf den Salomonen gehen, um sich mit König David Peii II zu treffen, um zu erörtern, wie man die Panguna-Mine, die etwa 170 Milliarden Dollar Gold und Kupfer enthält, wiedereröffnet. Darüber hinaus gibt es sechs weitere Minenplätze unter der Kontrolle von König David und seinem Volk auf der Insel bedeutet, dass viele Hunderte von Billionen von Dollar Wert von Metall zur Verfügung gestellt werden können, um die Menschen und Lebewesen des Planeten Erde zu profitieren.

Der Gesamtbetrag des Geldes, das die OECD für die Entwicklung im Jahr 2016 ausgegeben hatte, betrug 142,6 Milliarden US-Dollar. Wenn also nur ein kleiner Bruchteil des Reichtums von nur einer der sechs Standorte verwendet würde, gäbe es mindestens zehnmal mehr Geld, um den Armen zu helfen Schützt die Umwelt, als sie jetzt ausgegeben wird.

Die Panguna-Mine wurde von der Rothschild-kontrollierten Firma Rio Tinto entwickelt. Doch die Einheimischen, die an der Verschmutzung, die durch die Mine verursacht wurde, verärgert waren, wie bei der lausigen Behandlung, die sie von den Besitzern der Mine erhalten wurden, ergriff die Kontrolle nach einem langen Widerstandskrieg. Vertreter von König David behaupten auch, dass die Rothschild-Besitzer der Mine die ganze Insel zerstören, um ihren Mineralreichtum zu extrahieren. Sie können sicher sein, auf der Grundlage ihrer Erfolgsbilanz, die Rothschilds waren nicht vor, das Geld auszugeben, das sie erhofften, daraus zu verdienen, um dem Planeten zu helfen.

Vertreter von Rio Tinto reagierten nicht auf mehrere WDS-Versuche, sie zu kontaktieren. Wenn eine Vereinbarung nicht mit den Rothschilds erreicht wird, wird die WDS, wenn nötig, so viel Gewicht des Militärs der Welt verwenden, wie es nötig ist, um König David zu helfen, das Gold und andere Metalle in einer umweltfreundlichen Weise zugunsten der Planet.Eine Idee ist, Mine Tailings als Deponie zu verwenden, um neues Land für Lebewesen zu schaffen, so dass die Gesamtauswirkungen des Bergbaus auf der Insel sein werden, um mehr Raum für Lebewesen zu schaffen, als es vorher existierte. Die WDS berichtet mehr über die Situation nach einem 10. bis 14. September auf der Insel.

Auf jeden Fall hat die Khazarian-Mafia in den vergangenen Monaten eine erstaunliche Reihe von Niederlagen erlitten, da ihr Planeten-Kontrollgitter in zunehmend sichtbarer Weise zusammenbricht.

Am wichtigsten ist, aber in einer Weise, die immer noch von den meisten der Welt verborgen ist, sind die Khazarians aus Gold und die meisten der Welt nicht mehr akzeptiert ihre Papiere, die nicht durch irgendetwas gesichert wird, sondern ein schnell verdunstender Gruppe Geist Kontrolle Mechanismus.
Khazarian versucht, Gold in Indonesien zu bekommen, Japan, die Philippinen und anderswo in Asien sind alle stonewalled, mehrere Quellen zustimmen.

In der vergangenen Woche haben Vertreter von Citibank und US-Botschafter in Indonesien Joseph Donovan dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo versprochen, dass sie alle Auslandsschulden Indonesiens im Austausch für 12.500 Tonnen Gold auslöschen würden, aber sie verließen leere Hände, WDS-Quellen in Indonesien.

Die WDS-Quellen fügen hinzu: "Der Sultan von Johor, West-Malaysia ist an dem Versuch beteiligt, das Gold von Jakarta zu erpressen. Er behauptet, dass das Gold gehört

Onlypaid] [seine königliche Familie und das gibt ihm das Recht, es aus Indonesien zurückzuholen, wo es seit 70 Jahren gelagert wurde. Diese Behauptung des Sultans von Johor würde bedeuten, dass dies ein Teil der besicherten Goldkonten sein könnte, in denen die Königsfamilien Asiens ihr Gold in Indonesien für die Verwahrung abgelagert haben und Soekarno als M1 beauftragt wurde.

Soekarno, sowie US-Präsident John F. Kennedy, wurden von den Khazarians getötet, um ihre Bemühungen zu beenden, um dieses Gold für den Planeten zu verwenden (Wir gehen davon aus, dass unsere Leser die Geschichte davon kennen). Jetzt werden die Einleger des Goldes ihre Rache bekommen.
Die indonesischen WDS-Quellen fügt hinzu: "Ich habe ein starkes Gefühl, dass [malaysischer] PM Najib Razak irgendwie daran beteiligt ist, da er Mitglied der Khazarian Mafia ist."

Die Khazarianer setzen immer noch Terroristenangriffe in London, den Philippinen, Indonesien und anderswo um die Welt, um Gold zu erpressen, aber sie werden systematisch isoliert.

Das Bilderberg-Treffen der Top-Khazarian-Mafia-Diener, die am 4. Juni endete, war ein Treffen der Verlierer im Kampf um den Planeten Erde. Bei diesem ersten Treffen seit Top Khazarian Honcho David Rockefeller gestorben, setzte Rockefeller Bagman Henry Kissinger seine Bemühungen fort, der neue geheime Herrscher des Planeten Erde zu werden. Doch ohne Gold und ohne Rockefeller hinter ihm ist Kissinger nur ein alter Airbag.

Der Versuch der Rothschilds, den Planeten nach dem Tod von Rockefeller zu beherrschen, wurde auch einen riesigen Schlag ausgegeben, da US-Präsident Donald auf ihre Pariser Vereinbarung verzichtete. "Trump verließ die Pariser Vereinbarung, um den Kohlenstoffhandel zu stoppen und den globalen Erwärmungshort von Roth auszusetzen", erklärten Pentagon-Quellen.


Auch im Inneren des Trump-Regimes wurde die Zionist-Globalist-Goldman-Fraktion, die von dem ehemaligen Goldman-Coo Gary Cohn und Jared Kushner geführt wurde, von der Pariser Ausfahrt als Trump gereinigt. "

 

Die Bush-Fraktion des Khazarian-Mobs ist auch in "voller Panik-Modus", da mehr und mehr ihrer Verbrechen aufgedeckt werden, fügen die Quellen hinzu. Letzte Woche, sagen die Pentagon-Quellen, Bush-Hitmen töteten den ehemaligen panamaischen Präsidenten Manuel Noriega, "ihn zu verhindern, dass er über den Drogenhandel und die Korruption von CIA schmeichelte".

 

Es gibt auch Bewegungen zur Verhaftung Top-Neo-con Bush-Agenten wie David Petraeus, ehemaliger NSA-Chef Mike Hayden und entfernen und verhaften US National Security Adviser H.R. McMaster, die Quellen sagen. Die Gebühren werden für illegale Empfangen und Auslaufen von Verschlusssachen sein, sagen sie.

 

Die Rockefeller / Bush / Clinton US Khazarian Mafia Clans Top-Schergen sind immer noch kämpfen, um sich aus dem Gefängnis zu behalten, aber sie sind deutlich verlieren den Machtkampf in Washington DC.

 

Es gibt auch einen riesigen Machtkampf, der jetzt in China stattfindet, nach vietnamesischen Quellen. Der Kampf betrifft Wang Qishan 王歧山 wer ist de facto Nummer 2 in der Machtmacht Chinas und ist jetzt der Top-Rothschild-Agent in China, sagen die Quellen.

 

Der Geheimnis Mann Guo Wengui

 

Https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2017/04/25/chinese-fugitive-guo-wengui-lost-500-million-in-ubs-margin-call/amp/

 

Der vor kurzem mit Jacob Rothschild und dem Dalai Lama fotografiert wurde und wer scheinbar jetzt bei Trump's Mar A Largo Resort in Florida bleibt, hat ein Video ausgespielt (das schnell aus dem Internet entfernt wurde) letzte Woche behauptet Wang "hat riesige Verbindungen mit Skull & Knochen und Freimaurer ", sagen die Quellen.

 

Wenn Wang Premierminister und die offizielle Nummer 2 auf dem 19. chinesischen Kommunistischen Parteitag in diesem Herbst "dann [chinesischer Präsident] Xi Jinping wird tot sein", sagen die Quellen.

Wangs Macht leitet sich aus riesigen Geldbeträgen ab, die er vor kurzem geheimnisvoll erhalten hat und sich verbreitet hat, sagen sie.

Die gleichen Quellen, die Zugang zu Top-Level-Intelligenz über China haben, sagt Xi Jinping "ist in einer sehr gefährlichen Position." "Er kann entweder versuchen, die kommunistische Herrschaft fortzusetzen, in welchem ​​Fall andere Interessengruppen versuchen werden, ihn vor ihm loszuwerden Sein Begriff endet, "die Quellen sagen" oder wenn nicht, kann er den Kommunismus wie die Sowjets in den 90er Jahren beenden. "

Die gleichen Quellen sagen, dass ein anderer hochrangiger chinesischer Verteidiger, Ling Jihua, den USA "mehr Informationen über U-Boote, nukleare Codes usw. gegeben hat", wegen seiner Opposition gegen Rothschild kontrollierte Wang. Auch wenn diese Quellen falsch sind, kann es zweifellos die chinesische Situation unter der Oberfläche zwischen jetzt und Mitte des Sommers wie die Jockeying für das nächste Politbüro, das im Herbst offiziell angekündigt wird, weiterhin turbulent bleiben.

Es gibt auch Änderungen, die nach Europa kommen, wie der oberste Khazarian-Mobster und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie der Rothchild-Sklave und der französische Präsident Emmanuel Macron die Konsequenzen des Trump-Regimes erkennen, dass sie sie nicht mehr vor Russland schützen werden. Das Ergebnis, nach einigen anfänglichen Hüpfen und Pusten von den Franzosen und Deutschen, war für beide Länder, plötzlich anfangen, Gunst mit Rußland zu krähen.

Es gab auch irgendeine Art von Schisma, die im Nahen Osten mit Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und den VAE stattfindet, die plötzlich die Beziehungen zu Katar abschneiden. Katar ist die Heimat der Al Jazeera Nachrichten-Netzwerk und eine riesige US-Airbase. Katar Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani scheinbar von der offiziellen Khazarian-Linie im Nahen Osten abgewichen, indem er schöne Dinge über Iran, die Hamas und die Hisbollah sowie Israel sagte. Die Saudis beschuldigen Katar für Daesh in einem unverschämten Fall des Topfes, der den Wasserkocher anruft.

Http://www.arabnews.com/node/1104556/saudi-arabiaIn

Wirklichkeit ist der Kampf fast sicher mit der Tatsache verbunden, dass der Katar einen Pipeline-Vertrag mit Russland und den Syrern erreicht hat, um sein Gas zu exportieren, während die Saudis nicht haben.

Das Ergebnis ist, dass die Saudis auch jetzt rauschen, um sich mit Russland zu begnügen. So weit, so scheint es, haben die Russen sie eingeladen, ihr Geld in abgelegenen arktischen Regionen auszugeben.

 

Http://tass.com/economy/949691

 

 

Benjamin Fulford 30.05.2017 1.časť + 2. časť

USA und Russland setzen von Rothschild kontrollierte

Länder Frankreich und Deutschland unter Druck

USA a Rusko robia tlak na krajiny, ktoré sú pod kontrolou Rothschildovcov

Rozdelenie v západnej mocenskej štruktúre medzi meritokratickými gnostickými iluminátmi a rodinami z Khazarianských rodín bolo pre všetkých vidieť počas stretnutia G7 minulého týždňa. Pre tých, ktorí dodržiavajú normálny diplomatický protokol, tí vidia vojnu slov na stretnutí a po stretnutí medzi Nemcami a Francúzmi na jednej strane a Britmi a Američanmi na strane druhej - bola v povojnovom období bezprecedentná. Americký prezident Donald Trump napríklad nazval Nemcov "veľmi, veľmi zlé" a vyhrážal sa, že prestane dovážať nemecké autá do USA.
/
http://www.rawstory.com/2017/05/the-germans-are-bad-very-bad-trump-pledges-to-stop-german-car-sales-to-us/

Rovnako nehovoril o článku 5 v doložke severoatlantickej zmluvy - o kolektívnej obrane vo svojom prejave k NATO, čo v podstate znamená, že Rusko by mohlo pokračovať a pochodovať do Francúzska a Nemecka bez obáv, že USA zasiahne. Bez pomoci USA by Nemecko a Francúzsko v priebehu niekoľkých týždňov spadli do Ruska.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že "Európa musí vziať svoj osud do vlastných rúk" po stretnutí a poznamenala, že Británia spolu s Bremitom a USA s Trumpom už nie sú spoľahlivými partnermi. Nemecký otrok, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nasledoval príkazy jeho majstrov tým, že zámerne potlačil Trumpa a snažil sa ublížiť jeho ruke počas handshake.

bhttps://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-05-27/macron-erupts-onto-world-stage-with-trump-snub-and-a-bromance

Tieto druhy shenanigans/chuligánstva, rovnako ako občianska vojna zúriaca vo Washingtone DC, podnietila čínske oficiálne médiá aby komentovali, že západná demokracia "sa rozpadá".  http://www.globaltimes.cn/content/1047737.shtml

Celkový tón článku tiež podporuje tvrdenia NSA, že čínsky prezident Xi Jinping pracuje pre Rothschildovcov, pretože úzko spája s americkými korporátnymi médiami to čo hovoria o Trumpovi a zdá sa, že predpovedajú, že Trump bude obvinený "Ruskom"/kvôli ruskej afére odstránený z úradu. Samozrejme, sú na Trumpa nahnevaní, pretože investovali do Hillary Clintonovej a Japonsko im bolo prisľúbené ako odmena - ak vyhrá.

To, čo sa v skutočnosti deje, je rozdelenie medzi krajiny, ktoré sú stále pod mahagonálom/nadvládou Khazarianskej pokrvnej línie, a tými, ktorí smerujú k meritokrácii. Inými slovami, Merkelová, ktorá ako Hitlerova dcéra je členom rodiny Saxe-Gotha-Rothschilda, stavia/pripravuje pôdu pre vládu Khazariánskej krvavej línie v Európe, dokonca aj vtedy, keď ju Spojené štáty odtriasajú/odmietajú. Veľká Británia a Kanada si samozrejme ponechávajú symbolické krvavé línie, ale sú tam verejne podporované a navyše sú prístupné pre všetkých; neskrývajú sa za klamstvami a vraždami, ako je to v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a inde.

Zatiaľ čo sa v USA bojuje proti chazarskému zadku, ktorý sa ešte stále nachádza vo Washingtone DC ale blíži sa k jeho záverečným etapám, súhlasia Pentagon a agentúrne zdroje. Zbigniew: "je ľahšie zabiť milión, než presvedčiť milión" Brzezinski "bol poslaný stretnúť sa s jeho skalným majstrom [David Rockefeller-zomrel]," poznamenajú zdroje.

Smrť Brzniewskeho znamená, že vo Washington DC zmizol najvyšší architekt proti-ruskej lampane a tá histéria zaspí. V skutočnosti je washingtonská elita v stave najväčšej paniky odkedy sa zistilo, že ten takzvaný rus, ktorý nechal presiaknuť Hillary Clintonovej E-mauiy nebol nikto iný ako Seth Rich, jeden zamenstnanec demokratickej strany a ktorý bol kvôli tomu zavraždený

2. časť

Smrť Davida Rockefellera prináša so sebou, že jeho kontrolná sieť prešla do rozpadu - začaté jeho vražednými brigádami až po Mindcontrol náradiam (kontrola mysle) ako napríklad Council of Forein Relations, Bilderberger a Trilateralna komísia. To je pravý dôvod tej paniky.

Okrem toho  boli rozbité snahy masy-vraždiacej Neo-Con-frakcie o kontrolu nad FBI a US-vnútorným policajným aparátom v okamihu keď "izraelskému duplovanému občanovi a Mossad-agentovi Joe Liebermann" bolo zabránené prevziať jeden úrad.

Jared Kushner, khasarský top-agent v Trumpovej vláde je vo veľkých potiažach, ako hlásia jednohlasne zdroje. "Kushner bude iste vyhodený, proti nemu sa vyšetruje", hovoria zdroje Pentagonu. Ako vojenská polícia tak aj Kongress začali vyšetrovania nie len proti Kushnerovi ale aj proti Trumpovi, Lockheed Martinovi, Goldman Sachs a proti bývalému generálovi David Petraeus lebo vzali úplatky v nahlásenom 400 miliárd-dolárovom-obchode so zbraňami so Saudskou Arábiou, hovoria tie zdroje.

Keďže práve hovoríme o Saudi Arábii tak je to možno správny moment aby sme kvôli prehľadu v tých udalostiach si pozreli výsledky Trumpovej návštevy v najdôležitejších centrách moci Arábie, Izraelu a vo Vatikáne.

Trumpovo volanie o arabskú NATO potvrdzuje, že USA a Rusko dosiahli dohodu o kontrolu nad Stredným Východom a o tom ako si rozdelia jeho rezervy ropy. Tým rozdelením dostane Rusko vplyv nad Tureckom a nad znovu-povstávajúcou Perskou Ríšou vrátane Iránu, časti Iráku, Sýrie a Libanonu. USA dostanú Izrael, Arabské Štáty v oblasti Golf-Kooperations-rates, Jordánsko a Egypt. Pre Pentagon to znamená, že zostáva k ich dispozícii ich súkromná čerpacia stanica, s ktorou môžu napĺňať ich vojnovú mašinu a napĺňať rôzne vrecká.

Skutočnosť, že Trump navštívil pápeža a ten rozhovor prechádzal lepšie ako očakávané tiež podčiarkuje kresťanskú alianciu Vatikánu, Ruska ako aj US-patriotov proti satana-uctievajúcej khasarskej mafii. Vyjavilo sa, že pápež František nazýva Lucifera Boh preto lebo podľa katolickej doktríny Satan po jeho rebelii stratil  titul Lucifer.

Počas návštevy v Izraeli poslal Trump správu khasarom tým, že odmietol urobiť si fotku s vedúcim satanistom Benyaminom Netanyahu pred múrom nárekov, hovoria Pentagon-zdroje. Správou bolo, že mesto Jeruzalém je obsadená oblať a musí byť vrátené Palestíne, vysvetľujú.

Počas tej cesty Melánia Trump tiež objasnila jej loayalitu - v Saudy Arábia odmietla zahaliť jej hlavu pri návšteve holokaust-múzea v Saudi Arábii ale urobila to u pápeža. Jej správa je inými slovami, že v Trumpovom prezidenstve je jej podstatou  kresťanstvo a nie židovská viera alebo moslemská.

Ruský prezident Vladimír Putin tiež minulý týždeň zvýraznil, že pohonnou silou jeho vlády je kresťanstvo. Pri cermónii inaugurácie jedného kostola, ktorý bol postavený pri 100-ročnom výročí bolševistickej revolúcie v roku 1917 povedal "tento kostol je vzkriesenie Krista a tiež nových mučeníkov - inými slovami je to spomienka na tých, ktorí boli prenasledovaní počas proti-náboženských prenasledovaní a počas toho utláčania zomreli.

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/54573

Keď Trump navštívil pápeža bolo mu to vyčítané, hovoria zdroje Jezuitov. Bol varovaný aby ani nemyslel na to, že by používal takzvané arabské NATO ako výhovorku/ospravedlnenie na započatie 3. svetovej vojny medzi arabmi a iránmi. Mal by vedieť, že v prípade toho pokusu bude vyhodený z úradu.

Je zbytočné povedať, že tí ľudia, ktorí spôsobili utrpenie rusov v 20. storočí sú tí istí satanisti, ktorí stoja za vojnu-poháňajúcimi Neo-Conmi a ktorí spravili veľa len preto aby Spojené Štáty premenili na hlavný zdroj zla vo svete 21. storočia.

Po celom Západe sú satanisti pred konečnou porážkou a preto sa bojové pole proti nim presúva proti/smerom Ázia.

Tam útočili satnisti s ich ISIS-žoldnierskou armádou proti Filipínam lebo filipínsky prezident Rodrigo Duerte pomocou číňanou a rusov ich nevyhodil len z krajiny ale tam tiež ukončuje ich obchodovanie s drogami a s ich pedofílnymi operáciami, hovoria zdroje Pentagonu. Duerte "zatkol 3 000 online-obchodníkov s deťmi potom čo hovoril s Trumpom", hovoria. Pravdepodobne preto ten tajný telefonický rozhovor zverejnili satanistickými khasarmi riadené médiá.

https://www.documentcloud.org/documents/3729123-POTUS-RD-Doc.html#document/p1

Ďalším ohňovým bodom v Ázii je samozrejme ešte stále Severná Kórea. Zdroje japonskej pravice z okolia císara hovoria medzičasom, že Severná Kórea už dlho spolupracovala s Izraelom aby spolu vytvorili Babylon 2.0, čo znamená zotročenie sveta k výhodám khasarov.

Potom máme v Japonsku intenzívny boj o moc pod povrchom, hovoria mnohé tamojšie zdroje z politiky a z podsvetia. Médiá a tiež časť establišmentu v Japonsku poháňajú kampaň, ktorá má z úradu odstrániť premiéra Abe-ho a to tým, že verejne diskutujú šesť rôznych škandálov. Väčšina z nich sú tieňové obchodovania s realitami, s ktorými mal dočinenia. Jeden zdroj z jeho blízkosti hovorí, že Abe je veľmi chorý ale je rozhodnutý, ak nutné zomrieť v úrade. Otrok Rothschildovcov a mnister financií Taro Aso chcel prevziať miesto Abeho ale jeho dôležitý podporovateľ Kaoru Yosano - ťažká váha - z LDO (liberálna demokratická strana) bol minulý týždeň zavraždený, pripomínajú zdroje japonskej pravice.

http://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/24/national/former-lawmaker-finance-chief-kaoru-yosano-dies-78/#.WSv23dzM9jk

Zdroj pravice ďalej hovoril, že osoba, ktorá nedávno navštívila císara a vyžadovala peniaze nebol sluha Rothschildovcov Michael Greenberg - ako sme písali - ale skutočne bývalý  riaditeľ Dense Inteligence Agency (DIA, spravodajstvo obrany) Michael Flynn, ten ako tvrdí ten zdroj -  bol vyslaný Kissingerom. Musel odcestovať s prázdnymi rukami, povedal ten zdroj. V každom prípade bude musieť Kissinger predstúpiť pred jedného WDS-člena aby dokázal, že ešte žije a nie je len jednou umelou inteligenciou animovaná počítačová grafika.

Zdroje čínskeho podsvetia zo Shanghaju, Guangdongu a z Taivanu jednohlasne hlásia, že v plnom prúde je pohyb k odstráneniu prezidenta Xi jinpinga. Hovoria, že jeho nepopulárne proti-korupčné hnutie je len výhovorka na odstránenie súperov.

Číňania okrem toho zintenzivňovali snahy o výstup z khasarmi kontorlovaného západného finančného systému, potom čo Ratinger-agentúra Moody upravila nadol hodnotenie bonity Číny. Stoja za Bitcoinom, hovoria zdroje aziátskeho spravodajstva a preto vyskočil Bitcoin nahor - potom čo bolo zverejnené to znehodnotenie. Číňania už dlho predtým povedali, že ten - na Windows Vista založený medzinárodný platobný systém SWIFT je zostaralý. Aziáti medzičasom podporujú zlatom-kryté Krypto-peňažné-meny.

Quelle Englisch: http://antimatrix.org/Convert/Books/Benjamin_Fulford/Benjamin_Fulford_Reports.html#US_and_Russia_to_put_the_squeeze_on_Rothschild_2017_05_30

 

http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.pt/2017/05/english-benjamin-fulford-30052017.html

 

Die Spaltung in der westlichen Machtstruktur zwischen den meritokratischen gnostischen Illuminaten und den Khazarian-Blutlinienfamilien wurde für alle im G7-Treffen des vergangenen Wochenendes ausgetragen. Für diejenigen, die dem normalen diplomatischen Protokoll folgen, war der Krieg der Worte an und nach dem Treffen zwischen den Deutschen und den Franzosen auf der einen Seite und den Briten und den Amerikanern auf der anderen Seite in der Nachkriegszeit beispiellos. US-Präsident Donald Trump, zum Beispiel, rief die Deutschen "sehr, sehr schlecht" und drohte aufzuhören, deutsche Autos in die USA zu importieren.

Http://www.rawstory.com/2017/05/the-germans-are-bad-very-bad-trump-pledges-to-stop-german-car-sales-to-us/

Er hat auch in seiner Rede an die NATO nicht auf Artikel 5, die kollektive Verteidigungsklausel, hingewiesen, was im Grunde darauf hindeutet, dass Russland nur noch in Frankreich und Deutschland gehen könnte, ohne sich um die USA zu kümmern. Ohne US-Hilfe würden Deutschland und Frankreich in wenigen Wochen nach Russland fliegen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte ihrerseits: "Europa muss sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen", nach dem Gipfel und stellte fest, dass Großbritannien mit Brexit und den USA mit Trump nicht mehr zuverlässige Partner waren. Der deutsche Sklave, französischer Präsident Emmanuel Macron, folgte den Befehlen seiner Herren, indem er bewusst Trump versprach und versuchte, während eines Händedrucks seine Hand zu verletzen.

Https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-05-27/macron-erupts-onto-world-stage-with-trump-snub-und-bromance

Diese Art von Shenanigans, sowie der Bürgerkrieg, der in Washington DC tobt, veranlasste chinesische offizielle Medien, zu kommentieren, dass die westliche Demokratie "zerbröckelt".

Die Gesamtzahl des Artikels verleiht auch NSA-Vorwürfe, dass der chinesische Präsident Xi Jinping für die Rothschilds arbeitet, weil er sich eng an die US-Unternehmensmedien hält, liegt an Trump und scheint zu prognostizieren, dass Trump über "Russland" angeklagt wird Natürlich sind Bitter über Trump, weil sie stark in Hillary Clinton investiert und Japan als Belohnung versprochen wurden, wenn sie gewann.

Was hier wirklich passiert ist, ist eine Spaltung zwischen den Ländern, die sich noch unter Khazarian-Blutlinien-Mafia-Herrschaft befinden, und denen, die sich in Richtung Meritokratie bewegen. Mit anderen Worten, Merkel, die als Hitler-Tochter Mitglied der Familie Sachsen-Gotha-Rothschild ist, kreist die Wagen für die Khazarian-Blutlinien-Regel in Europa, auch wenn die USA es abschütteln. Das Vereinigte Königreich und Kanada, natürlich, behalten symbolische Blutlinie Regel, aber es wird öffentlich dort unterstützt und es ist im Freien für alle zu sehen, Nicht hinter Lügen und Morden verborgen, wie es in Deutschland, Frankreich, Italien und anderswo der Fall ist.

Innerhalb der USA ist der Kampf gegen die Khazarian-Nachhut, die sich immer noch in Washingtion DC hält, in der Nähe seiner Endphasen, stimmen zu Pentagon und Agentur-quellen. Zbigniew "es ist einfacher, eine Million zu töten, als eine Million zu überzeugen" Brzezinski "wurde geschickt, um seinen felsigen Meister [David Rockefeller] zu treffen," die Quellen beachten. Brzezinskis Tod bedeutet das ....

 

Posted by benjamin

May 30, 2017

The split in the Western power structure between the meritocratic gnostic illuminati and the Khazarian bloodline families was put out for all to see during last weekend’s G7 meeting. For those who follow normal diplomatic protocol, the war of words at and after the meeting, between the Germans and the French on the one side and the British and the Americans on the other, was unprecedented in the post war era. US President Donald Trump, for example, called the Germans “very, very bad,” and threatened to stop importing German cars to the US.

http://www.rawstory.com/2017/05/the-germans-are-bad-very-bad-trump-pledges-to-stop-german-car-sales-to-us/

He also failed to mention Article 5, the collective defense clause, in his speech to NATO, implying basically that Russia could just go ahead and march into France and Germany without worrying about the US. Without US help, Germany and France would fall to Russia in a matter of weeks.

German Chancellor Angela Merkel, for her part, said “Europe must take its fate into its own hands,” after the summit and noted that Britain, with Brexit and the US, with Trump, were no longer reliable partners. The German slave, French President Emmanuel Macron, followed his masters’ orders by deliberately snubbing Trump and trying to hurt his hand during a handshake.

https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-05-27/macron-erupts-onto-world-stage-with-trump-snub-and-a-bromance

These sorts of shenanigans, as well as the civil war raging in Washington DC, prompted Chinese official media to comment that Western democracy “is crumbling.”

http://www.globaltimes.cn/content/1047737.shtml

The overall tone of the article also lends support to NSA allegations that Chinese President Xi Jinping works for the Rothschilds because it adheres closely to the US corporate media lies about Trump and seems to predict Trump will be impeached over “Russia.” The Chinese, of course, are bitter about Trump because they invested heavily in Hillary Clinton and were promised Japan as a reward if she won.

What is really going on here in fact, is a split between countries still under Khazarian bloodline mafia rule and those who are moving towards meritocracy. In other words Merkel, who as Hitler’s daughter is a member of the Saxe-Gotha-Rothschild family, is circling the wagons for Khazarian bloodline rule in Europe even as the US shakes it off. The UK and Canada, of course, retain symbolic bloodline rule but it is publicly supported there plus it is in the open for all to see; not hidden behind lies and murders as is the case in Germany, France, Italy and elsewhere.

Inside the US, meanwhile, the battle against the Khazarian rear-guard still holding out in Washingtion DC is nearing its final stages, Pentagon and agency sources agree. Zbigniew “it’s easier to kill a million than convince a million” Brzezinski “was sent to meet his master rocky [David Rockefeller],” the sources note. Brzezinski’s death means that

Die alte Garde weigert sich, das Finanz-System zu übergeben, darum muss es ersetzt werden

Stará stráž odmieta vydať finačný systém a preto musí byť nahradený

Benjamin Fulford 22, mája 2017 - 1. časť

Stará stráž, ktorá uniesla svetový finančný systém, tvrdošíjne odmieta odovzdať kontrolu nad procesom vytvárania dolárov, eur a jenov pre ľuďí planéty Zem. To bolo zrejmé, keď Rothschildov právnik a Mossad-agent Michael Greenberg minulý týždeň navštívili japonského cisára, aby podľa neho požiadal o neobmedzené prostriedky pre neho a svojich kolegov khazarských gangstrov. Greenberg tiež tvrdil, že zastupuje Henryho Kissingera, ktorý je teraz späť a spoločne s Greenbergom na vysoko prioritnom mieste v zozname známych genocídnych zločincov.

Cisár bol na Greenberga zúrivý a obvinil ho a jeho otrokov ako japonského premiéra Shinzo Abea a ministra financií Taro Aso za to, že zablokovali uvoľnenie prostriedkov určených pre ľudí na planéte, dodali zdroje.

To znamená, že za cieľom začať nový vek a oslobodiť planétu bude potrebný dvojitý útok. Jedným z nich sa bude pokračovať v odstraňovaní vedúcich genocídnych starých strážnych - jeden po druhom - až kým sa chazarský dav konečne vzdiali. Druhým bude pokračovať budovanie alternatívneho finančného systému, založeného na zlate, krypto-menách a ne-khazarských menách, až kým starý systém sa neusadí na viniči a neklesne do hromady kompostu dejín. Tento dvojitý útok je už v plnom prúde.

Veľkou otázkou však je, čo sa má urobiť z pápežom František. Forenzný výskum ukázal, že väčšina takzvaných svetových lídrov, ktorých vidíme na našich televíznych obrazovkách, a na verejnosti, sú kontrolovaní ľudia prostredníctvom slobodomurárskej lóže P2, prostredníctvom vatikánskej banky a siete profesionálnych vrahov. Inými slovami, väčšina svetových lídrov, keď im bola ponúknutá možnosť výberu medzi striebrom (úplatok) a olovom (guľkou), vzali striebro, banku vatikánu.

Pápež František, ktorý má k dispozícii neuveriteľne tajnú moc, na jednej strane očistil pedofilov Vatikánu, povedal a robil pekné veci, ale na druhej strane nedokázal zmeniť systém na základnej úrovni. Robiť veci ako vyhlásenie skutočného jubilea (zrušenie všetkých dlhov atď.).

Ktoré nás privádza k tomu, aby sme sa konečne zaoberali niektorými informáciami, ktoré sme už dlho mali, ale neboli sme si istí - a to je fakt, že František otvorene povedal, že jeho boh je Lucifer.

https://newsgru.com/lucifer-is-god-declared -by-pope-francis/

Aká je úloha Luciferovcov keď Donald Trump ako americký prezident, nominálny vedúci západného vojenského priemyselného komplexu robí obhliadku vrcholných monoteistických svätých miest, Saudi Arábie (oznámenie: nebolo mu povolené ísť do Mekky), Jeruzalema a Ríma.? Otázkou je či  Trump je na výlete, aby sa pokúsil zachrániť starý režim (Lucifer?), Alebo sa usiluje o niečo viac historického, ako iniciovanie/začiatok úsvitu zlatého veku?

Pentagonské zdroje hovoria, že hoci Trump bol v minulom víkende v Saudskej Arábii, okrem toho, že urobil dohodu v obchode so zbraňami vo výške 350 miliárd dolárov, ich tiež prosil aby naďalej obchodovali ropnými Dolármi aby sa zabránilo kolapsu/zrúteniu US-korporátnej vlády a jej petro-doláru,  "Trumpova obchádzka k Saudiom však ich neodradí od obchodovania ropy za Yuan alebo za iné ne-doláry alebo, že sa budú orientovať smerom Východ". hovoria zdreoje Pentagonu.

Trump lichotil v jeho reči vodcom muslimov a sľúbil: "USA chce bližšie vzťahy a priateľstvo, bezpečnosť, kultúru a hospodárstvo" a "My nie sme tu aby sme poučovali - nie sme tu preto aby sme ľuďom povedali ako majú žiť, čo majú robiť, kto majú byť alebo koho majú uctievať. Sme tu aby sme ponúkli naše partnerstvo".

Tá ponuka je hlúpa pre USA, - že v budúcnosti budú milí muselo vyzerať tak ako keď dlhodobý zneužívateľ sa zrazu zjaví s kvetinami a sľubuje, že už nikdy neublíži jeho partnerovi.

Trumpove vyhrážky v jeho reči proti Iránu a nepodložené obvinenia proti Sýrskemu režimu podčiarkli len skutočnosť, že napriek rétorike  neexistuje nádej pre US-vládu, že by sa mohla zreformovať. Trump nespomenul v jeho reči, že ISIS je výroba khasarskej svorky - čo poukazuje na to, že nebol úprimný.

 

Biele klobúky v USA zostávajú však u veci. Napríklad kvôli zaťovi Trumpa - Jared Kushner - bude FBI a rusi "skúmať na základe jeho ilegálnym podplácaniam, ktoré majú namazať obchod so zbraňami vo výške 110 miliárd Dolárov so Saudmi (ako hlásil Trump), pritom Kushner jedná/koná ako ne-zaregistrovaný izraelský agent, ktorý dáva k dispozícii atomové zbrane ako výstrahu proti Iránu, hovoria zdroje Pentagonu.

"Bývalý FBI-riaditeľ Robert Mueller by mohol byť vyhodený alebo donútený zahájiť skúmania o 11. septembri 2011 lebo sa podielal na ich zakrývaní a týždeň pred tými útokmi 11. septembra bol nasadený vtedajším prezidentom USA W. Bushom ako riaditeľ FBI".

"Izraelskí internet špecialisti Unit 8200 vyvinuli programy pre laptopy, s ktorými sa unášajú lietadlá a môžu ich nechať stroskotať" - to posilnilo US-Ruskú spoluprácu. US-generál Dunford sa stretol s vedúcimi NATO vojenských síl aby s nimi o tom diskutoval".

V USA je FBI vysadené veľkoplošnej očiste od kumpánov bývalého riaditeľa Jamesa Comeya ako tiež aj od kumpánov Hillary Clintonovej a Baracka Obamu, hlásia zdroje Pentagonu. Preto boli skonfiškované všetkyspisy a audio-záznamy z úradu Comey-ho.

James Comey a iní bývalý spojenci Clintonovcov ako Anthony Weiner a Huma Abedin rokujú o vydaní dôkazov proti Hillary a proti pedofílnej sieti vo Washington DC. Od Clinton sa očakáva, že prezradí jej predstavených čo by nakoniec viedlo k pádu "hlbokého štátu" (deep state khasarskej svorky), vysvetlujú tie zdroje.

Naše  vlastné dlhodobé vyšetrovania ukázali, že stopy povedú vedú nakoniec do Ríma a k P2-slobodomurárskej lóži a tiež k BIZ (banka pre medzinárodné obchody) ako tiež k prastarým rodinám pokrvnej línie, ktoré tie inštitúcie kontrolujú.

To nás vedie späť k samo-prezradzujúcemu sa uctievačovi Lucifera, pápežovi Františkovi, ktorý je len pekná galiónska figúrka satanistov, ktorí už tisícročia sú spolu s kontorlujúcimi pokrvnými líniami v tom, že sa pripravujú na zmier so zvyškom sveta?

Zázračným spôsobom vrazil blesk do Vatikánu a do Mekky. Je už dávno na rade Jeruzalém?

V každom prípade nie je Trumpova návšteva v Saudi Arábii, Izraeli a v Ríme reklamné vystúpenie na záchranu starého režimu alebo oznamuje to reformu monoteistického sveta. Vystúpia konečne na verejnosť tie staré satana-uctievajúce rodiny starých pokrvných línií, povedia pravdu a poprosia svet o odpustenie? Koncom mesiaca uvidíme viac ale nespoliehajte sa na to.

Khasarská svorka spôsobuje ešte stále veľa nepokojov na Ukrajine, na Strednom Východe a inde aj keď v oveľa menšom rozmere ako doteraz. Tie posledné nepokoje v Indonézii kde zaplatená svorka sa pokúsila zahájiť nábožensky-motivované kravaly, ako hovoria zdroje Bielej spoločnosti Drakov v Indonézii. Finančná stopa za tými nepokojmy vedie ku khasarmi kontrolovaným Freeport-McMoRan-dolom a tak je jasné, že tie inscenované kravaly sú len pokus o získanie zlata, hovoria tie zdroje.

Tuná hlásenie Indonézskeho WDS-zdroja:

"Najnovší Update mojich lokálnych informácií hovorí, že radikálny Islamisti FPI (islamské hnutie odporu), ktorí sú platení Soros-organizáciou a spojencami prevrátili dva autobusy, ktoré patria Dayakom aj keď cestujúci ešte neboli vo vnútri. stalo sa to keď parkovali na ulici v Poniak-city... Bola to akcia khasarsko- cionistických-kabalov... aby rozpoltili národ Indonézie a tým mohli vstúpiť a prevziať Show... mne bolo hlásené, že tam behalo množstvo západňárov s bielou pokožkou, ktorí nosili tmavé okuliare, že sa zmiešali s Dayakmi a robili fotky a Vídeo.záznamy".

Akokoľvek to aj je, staré arabské porekadlo hovorí "psy štekajú ale karava ťahá ďalej" a tie nevyhnutelné planetárne zmeny sa budú vyvíjať ďalej bez ohľadu na to čo robia khasari alebo monoteistickí vodcovia kabalov.

Riga vedúcich vojska, ktorá zabezpečuje kontrolu v Rusku, USA a v Číne už viac-menej zistila čo sa stane so Stredným Východom, Severnou Kóreou a Ukrajinou. Oni budú naďalej zaisťovať tak, že stroskotajú všetky pokusy náboženských khasarských fanatikov o 3. svetovú vojnu alebo Armagedon.

V reálnom svete sa dá očakávať, že budúce vzťahy medzi Indiou a Čínou budú nasledujúce veľké geopolitické výzvy, s ktorými sa budeme musieť zaoberať. India medzičasom zdvihla geopolitickú ruku a začiatkom tohto mesiaca začala bojkotovať veľký pokrok Číny nyzývaný "jeden-opasok, jedna-cesta" (One Belt One Road). Údajne preto lebo OBOR vyžaduje väčšiu premávkovú cestu cez oblasť, o ktorú sa hádajú susedia a súperi Pakistánu. základne to vyzerá tak, že India závidí a cíti sa zanedbaná lebo Čína vstúpila do svetla geopolitickej scény.

Skutočnosť je, že India sa chystá byť ďalšou super-mocou a mohla by v tom dokonca predbehnúť Čínu. Zdôdvodnenie si pozrite - karty a grafiky ne tomto linku:

http://www.zerohedge.com/news/2017-05-19/mapping-worlds-population

http://www.prb.org/images12/china-india-population.gif

Prvý link ukazuje počet obyvateľov. Čína má 1,4 miliardy ľudí, nasledovaná je Indiou s 1,3 miliardami ľudí. Dôležitejšie je to čo ukazuje druhý link, 41% obyvateľstva Indie je pod vekom 20 rokov pokiaľ obyvateľstvo Číny rýchlo stárne a zmenšuje sa. India prežíva okrem toho rýchly hospodársky rast - čo znamená, že jeho hospodárska sila čoskoro predbehne demokratickú silu Číny. Nasledujúcou fázou potom ukazuje Afrika jej rýchlo-rastúcim obyvateľstvom 1,2 milárd ľudí.

To všetko znamená, že pokiaľ Ázia a Západ vyjednávajú novú architektúru tak tie vzostupujúce moci - Afrika a India - musia jemným spôsobom byť nahlásené aby sa vyhli budúcim problémom.

 

Mai 22, 2017

Author: Benjamin Fulford

 

Die alte Garde, die das weltweite Finanz-System an sich gerissen hatte, weigert sich hartnäckig, die Kontrolle über den Vorgang, Dollars, Euros und Yens zu erzeugen, an die Völker des Planeten Erde abzugeben. Dies wurde deutlich, als Rothschilds Anwalt und Mossad-Agent Michael Greenberg in der letzten Woche den Japanischen Kaiser besuchte und dabei unbegrenzte Fonds für sich und seine Khasarische Gangsterbande verlangte, wie Quellen aus der Umgebung des Kaisers berichten. Greenberg behauptete zudem, Henry Kissinger zu vertreten, der nun wieder zusammen mit Greenberg auf der Fahndungsliste bekannter völkermordender Krimineller steht. 

Der Kaiser war sehr wütend auf Greenberg und beschuldigte ihn und seine Sklaven, den Japanischen Premierminister Shinzo Abe und Finanzminister Taro Aso, sie blockierten die Herausgabe der Gelder, die für die Völker des Planeten bestimmt seien, fügten die Quellen hinzu. 

Das bedeutet, um ein neues Zeitalter zu starten und den Planeten zu befreien, muss ein zweigleisiger Angriff gefahren werden. Bei dem ersten wird die Entfernung völkermordender Führer der alten Garde fortgesetzt, einer nach dem anderen, bis der khasarische Mob schließlich aufgibt. Bei dem zweiten wird fortgefahren, ein alternatives Finanz-System aufzubauen, welches auf Gold und geheimen, nicht-khasarischen Währungen basiert, bis das alte System austrocknet und im Komposthaufen der Geschichte verschwindet. Dieser zweigleisige Angriff ist schon seit einiger Zeit im Gange.

Die große Frage ist jedoch, was wir von Papst Franziskus halten sollen. Kriminaltechnische Untersuchungen haben gezeigt, dass die meisten der sogenannten weltlichen Führer, die wir im Fernsehen und in der Öffentlichkeit zu sehen bekommen, auf dem Wege über die Bank des Vatikans und einem Netzwerk professioneller Attentäter durch die P2-Freimaurer-Loge kontrolliert werden. Mit anderen Worten, die meisten weltlichen Führer haben das Silber der Vatikan-Bank gewählt, nachdem sie zwischen Silber (einem Bestechungsgeld) und Blei (einer Pistolenkugel) wählen durften.

Papst Franziskus, der eine unglaubliche geheime Macht zur Verfügung hat, reinigte auf der einen Seite den Vatikan von Pädophilen, und er sagte und tat nette Dinge, auf der anderen Seite jedoch versagte er bisher darin, das System auf einer fundamentalen Ebene zu ändern, zum Beispiel ein echtes Jubiläum zu verkünden (globale Streichung aller Schulden usw.).

Das bringt uns jetzt auf eine Information zu sprechen, die wir schon lange Zeit vorliegen haben, ohne sicher zu sein, was damit anzufangen ist, es ist die Tatsache, dass Franziskus offen sagte, sein Gott wäre Luzifer. 

https://newsgru.com/lucifer-is-god-declared-by-pope-francis/

Welche Rolle spielen die Luziferaner, wenn US-Präsident Trump in seiner Eigenschaft als symbolischer Kopf des Westlichen Militärisch-Industriellen-Komplexes die wichtigsten monotheistischen heiligen Orte abklappert, nämlich Arabien (Mekka zu besuchen wurde ihm nicht erlaubt), Jerusalem und Rom? Die Frage ist, befindet sich Trump auf einer Reise, bei der er das alte Regime (Luzifer?) retten will, oder zielt er auf etwas historisch Bedeutsames ab, beispielsweise das Heraufdämmern eines Goldenen Zeitalters?

Quellen des Pentagons berichten, während Trump an diesem Wochenende Saudi-Arabien besuchte und dabei einen Waffenhandel über 350 Milliarden Dollar abschloss, bat er die Saudis, ihr Öl bitteschön weiterhin in US-Dollars zu verkaufen, um den Kollaps der US-Firmenregierung und dessen Petrodollar-Systems zu verhindern. Trotzdem, „Trumps Trip zu den Saudis wird sie nicht davon abgehalten haben, ihr Öl gegen Yuan und andere Nicht-Dollars zu verkaufen, oder sich nach Osten zu orientieren“, sagen die Pentagon-Quellen.

Trump schmeichelte sich in einer Rede bei den Moslem-Führern ein und versprach: „Die USA möchten engere Beziehungen der Freundschaft, Sicherheit, Kultur und Wirtschaft knüpfen“, und „Wir sind nicht hier, um zu belehren – wir sind nicht hier, um anderen Leuten zu sagen, wie sie leben sollen, was sie tun sollen, wer sie sein sollen, oder wen sie verehren sollen. Stattdessen sind wir hier, um unsere Partnerschaft anzubieten.“

Dumm nur für die USA, der neue bescheidene Ansatz, zukünftig nett zu sein, muss so ausgesehen haben, als ob ein langjähriger Schänder plötzlich mit Blumen auftaucht und verspricht, seinen Partner nie wieder zu verletzen. 

Trumps Drohungen in seiner Rede gegenüber dem Iran und seine grundlosen Beschuldigungen gegenüber Syrien haben nur die Tatsache unterstrichen, dass trotz der Rhetorik für die US-Firmenregierung keine Hoffnung besteht, sich reformieren zu können. Trump erwähnte nicht, dass ISIS ein Erzeugnis des khasarischen Mobs ist, was anzeigt, dass seine Rede alles andere als ehrlich war.

Die Weißen Hüte innerhalb der USA bleiben jedoch an der Sache dran. Zum Beispiel wird gegen Trumps Schwiegersohn Jared Kushner (der glaubt, Nicht-Juden sollten Sklaven sein) „vom FBI und von den Russen ermittelt, aufgrund seiner illegalen Bestechungen, die den Waffenhandel über 110 Milliarden Dollar mit den Saudis (wie von Trump angekündigt) schmieren sollten, dabei handelt er als nicht-registrierter Israelischer Agent, der nukleare Waffen als Drohung gegen den Iran bereitstellt“, sagen Pentagon-Quellen.

„Der ehemalige FBI-Direktor Robert Mueller könnte gefeuert oder dazu gezwungen werden, Untersuchungen zum 11. September 2001 einzuleiten, weil er an den Vertuschungen beteiligt war und eine Woche vor den Anschlägen des 11. Septembers vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush als Direktor des FBI eingesetzt wurde.“

„Israelische Internet-Spezialisten der Unit 8200 haben für Laptops Programme entwickelt, mit denen sie Linienflugzeuge entführen und abstürzen lassen können.** Das verstärkte die US-Russische Zusammenarbeit. US-General Dunford traf sich mit NATO-Militärführern, um genau darüber zu diskutieren.“

In den USA wird das FBI einer großangelegten Säuberung von Kumpanen des ehemaligen Direktors James Comey unterzogen, sowie auch denen von Hillary Clinton und Barack Obama, berichten Pentagon-Quellen. Deswegen wurden sämtliche Akten und Audio-Aufzeichnungen aus Comeys Büro beschlagnahmt. 

James Comey und andere ehemalige enge Verbündete der Clintons wie Anthony Weiner und Huma Abedin verhandeln darüber, Beweise gegen Hillary und das pädophile Netzwerk in Washington DC herauszugeben. Von Clinton wird erwartet, dass sie ihre Vorgesetzten verpfeift, was schließlich zum Fall des „Tiefen Staates“ (deep state, des khasarischen Mobs) führen könnte, erklären die Quellen. 

Unsere eigenen Langzeit-Untersuchungen haben gezeigt, dass die Spuren schließlich nach Rom und der P2-Freimaurer-Loge führen werden, und auch zur BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsverkehr), sowie zu den uralten Familien der Blutlinie, die diese Institutionen kontrollieren. 

Das bringt uns zurück zum selbst-offenbarten Luzifer-Verehrer Papst Franziskus. Ist er nur eine hübsche Gallionsfigur für die Satanisten, der die Schafe anleitet? Sind die monotheistischen Religionen, und die sie seit Jahrtausenden kontrollierenden uralten Blutlinien dabei, sich mit dem Rest der Welt auszusöhnen? 

Auf eine geniale mysteriöse Weise hat der Blitz im Vatikan und in Mekka eingeschlagen. Ist ein Einschlag in Jerusalem überfällig? 

Jedenfalls ist Trumps Besuch in Saudi-Arabien, Israel und Rom entweder einen Werbeauftritt, um das alte Regime zu retten, oder es bedeutet eine grundsätzliche Reform der monotheistischen Welt. Werden die satanverehrenden Familien der alten Blutlinien endlich hervorkommen, die Wahrheit sagen und die Welt um Verzeihung bitten? Vielleicht wissen wir gegen Ende des Monats mehr, aber verlassen Sie sich nicht darauf. 

Der khasarische Mob verursacht immer noch Unruhen in der Ukraine, im Mittleren Osten und auch anderswo, wenn auch zugegebenermaßen in viel geringerem Umfang als bisher. Die letzten Unruhen gab es in Indonesien, wo ein bezahlter Mob versuchte, religiös motivierte Krawalle zu verursachen, wie Quellen der Weiße-Drachen-Gesellschaft in Indonesien berichten. Die Finanz-Spur hinter den bezahlten Krawallen führt zu der von den Khasaren kontrollierten Freeport-McMoRan-Mine, und so wird klar, dass die inszenierten Krawalle nur ein Versuch sind, Gold zu erhaschen, sagen die Quellen.

Hier ist ein Bericht der Indonesischen WDS-Quelle über die Situation vor Ort: 

„Der neuste Update von meinen lokalen Informanten sagt, dass radikale Islamisten des FPI (Islamische Widerstands Front), die von der Soros-Organisation und deren Verbindungen bezahlt werden, zwei den Dayaks gehörende Busse umgeworfen haben, obwohl die Fahrgästen noch drin waren, als sie an der Seite der Hauptstraße in Pontianak-City parkten ... Das war eine Aktion der Khasarischen Zionisten-Kabale ... um das Volk Indonesiens zu spalten, damit sie eintreten und die Show übernehmen können ... mir wurde auch berichtet, dort liefen zahlreiche Westler herum mit weißer Haut, die dunkle Sonnenbrillen tragen, sich mit den Dayaks vermischen und dabei Fotos und Videos aufnehmen.“

Wie dem auch sei, ein altes Arabisches Sprichwort sagt „Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter“, und die unvermeidbaren planetaren Veränderungen werden sich weiter entfalten, ganz gleich, was die Khasaren oder die monotheistischen Anführer der Kabale tun. 

 

Die Führungsriege der Militärs, die die Kontrolle in Russland, den USA und China sichert, hat bereits mehr oder weniger festgestellt, was mit dem Mittleren Osten, Nord-Korea und der Ukraine passieren wird. Sie werden weiterhin sicherstellen, dass samt und sonders alle Versuche der religiösen khasarischen Fanatiker zum Start eines 3. Weltkrieges oder eines Armageddons scheitern werden. 

In der realen Welt ist zu erwarten, dass die zukünftigen Beziehungen zwischen Indien und China die nächste große geopolitische Herausforderung sein werden, mit der umzugehen ist. Indien hat inzwischen seine geopolitische Hand erhoben und boykottierte Anfang dieses Monats Chinas großen Vorstoß, genannt „Ein-Gürtel-Eine-Straße“ (One Belt One Road). Angeblich deswegen, weil OBOR einen größeren Verkehrsweg durch ein Territorium beansprucht, um das sich Indien mit seinem Nachbarn und Rivalen Pakistan streitet. Grundsätzlich scheint es aber so, dass Indien neidisch ist und sich vernachlässigt fühlt, weil China das Licht der geopolitischen Bühne betreten hat. 

 

Tatsache ist, dass Indien sich anschickt, die nächste große Supermacht zu werden, und es könnte dabei eines Tages China sogar überholen. Sehen Sie zur Begründung die Karten und Grafiken dieser Links:

http://www.zerohedge.com/news/2017-05-19/mapping-worlds-population

http://www.prb.org/images12/china-india-population.gifDer erste Link zeigt die Bevölkerungszahlen. China hat 1,4 Milliarden Menschen, dicht gefolgt von Indien mit 1,3 Milliarden Menschen. Wichtiger ist, was der zweite Link zeigt, 41% der Bevölkerung Indiens ist unter 20 Jahre alt, und sie wächst schnell, während Chinas Bevölkerung rapide altert und sich verringern wird. Indien erlebt zudem ein schnelles wirtschaftliches Wachstum, was bedeutet, seine wirtschaftliche Kraft wird bald seine demografische Stärke einholen. Die nächste Phase danach zeigt Afrika mit einer schnell wachsenden Bevölkerung von 1,2 Milliarden Menschen. 

Das alles bedeutet, während Ost-Asien und der Westen eine neue globale Architektur verhandeln, müssen diese aufstrebenden Mächte, Afrika und Indien, auf faire Art und Weise eingefügt werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden. 

Quelle: Antimatrix.org  http://antimatrix.org/

übersetzung: mdd

______________

What is the role of the Luciferians as US President Donald Trump, the nominal head of the Western military industrial complex, carries out his tour of the top monotheistic holy spots, Arabia (notice he was not allowed into Mecca), Jerusalem and Rome? The question is, is Trump on a trip to try to save the old regime (Lucifer?) or is he aiming for something more historic, like initiating the dawn of a golden age?

Pentagon sources say that while Trump was in Saudi Arabia this past weekend, apart from making a $350 billion arms deal, he

Jednania pre svetový mier prebiehajú plynule lebo stále viac darebákov kúše do prachu

Verhandlungen für den Weltfrieden verlaufen reibungslos, da mehr Bösewichte in den Staub beißen

 Benjamin 15. Mai 2017

Severokórejská mierová dohoda, ukrajinská mierová dohoda a rozhodnutie v súvislosti s Blízkym Východom včetne izraelskeko-palstinskej otázky prebiehajú v pozadí, potvrdzuje viacero zdrojov. Z toho dôvodu pôjde Donald Trump  do Izraelu, Saudi Arábie a potom do Ríma po 24.-om tohto mesiaca, hovoria tie zdroje. Trump v televízii FOX povedal, že "pôjde na dôelžité konferencie našich krajín, ktoré svetu pomôžu".

počutelné na 25. minúte a 10 sekúnd:

Https://www.youtube.com/watch?v=k_Ysra3NBIA

Detaily tých mierových dohôd so Severnou Kóreou sa musia ešte rokovať ale zdroje z blízkosti tých rokovaní  hovoria, že Severná Kórea má záruku suverenity a bezpečnosti ako výmenu za to, že sa verejne vzdá programu atomových zbraní. Samozrejme to bude len na udržanie tváre lebo v tajnosti sa Severnej Kórei dovolí udržať ich atómové zbrane, hovoria tie Zdroje.

Neukončená severokŕejská dohoda je definítvna so stavbou tunelu, ktorý umožní na koreánskompoloostrove stavbu tunela - prepojenie Japonska s Euro-ázijskou pevninou, je  to masívna jednosmerná cesta - nová hodvábna cesta -, úsek trasy, ktorý už začal, priznávajú japonské vládne zdroje.

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/4667863/Beijing-Hamburg-train-halves-time-by-sea.html

https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/01/06/the-story-behind-the-new-china-to-uk-train/#2093e8bf261b

Prítomnosť vyslancov z USA, Južnej Kórei, Japonska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a z Francúzska pri veľkom OBOR-stretnutí koncom tohto týždňa ukazuje, že odpor Západu proti tomu projektu skončil. Skutočnosť, že čínsky prezident Xi Jinping urobil nedávno zástavku na Aljaške po jeho návšteve u Trumpa dovolí predpokladať, že sa dosiahol súhlas pre stavbu jedného tunelu, ktorý vedie cez Aljašku a prepája s euro-ázijskou pevninou. Nákladné vlaky z Londýna a Nemecka jazdia už teraz do Číny - pročom budú skrátené dopravné časy a budú o polovicu lacnejšie. http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/4667863/Beijing-Hamburg-train-halves-time-by-sea.html

https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/01/06/the-story-behind-the-new-china-to-uk-train/#2093e8bf261b

 

Tie nové cezkrajinné nákladné cesty sú jedným z dôvodov, že Baltic Dry Index zostane na nízkej úrovni lebo transportné cesty cez Euroáziu sú lacnejšie a rýchlejšie. V krátkej budúcnosti bude možné cestovaťť vlakom z New Yorku cez Čínu a Rusko do Londýna alebo preposlať tou cestou náklad. Vákuový tunel v podzemí pre vlaky s veľkou rýchlosťou s 3:000 km za hodinu, ktorý prepája Londýn a New York má byť prevzatý do prevádzky, ako hovoria zdroje z US-vesmírneho programu.

Okrem toho dúfajú číňania, že budú znova vynálezci technológií, ktoré zmenia svet - ako kedysi kompas, strelný prach, papier a tlačiarske stroje. Čínsky prezident hovorí, že číňania investujú obrovské množstvo peňazí na dosiahnutie prelomu v oblasti umelej inteligencie, nanotechnológii, quantových počítačov a Smart-cities/miest.

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/4667863/Beijing-Hamburg-train-halves-time-by-sea.html

https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/01/06/the-story-behind-the-new-china-to-uk-train/#2093e8bf261b

Tá masívna čínska iniciatíva by mohla prísť do tieňa západnej iniciatívy, ktorá sa teraz v tajnosti prejednáva a pri ktorej sa vydávajú Bilióny ak nie Biliardy Dolárov na tú kampaň, ako sa vyjadril Trump "má pomáhať svetu". Tá kampaň by mohla ľahko skončiť s chudobou a ničením životného prostredia a okrem iného tiež zahájiť výskum a kolonizáciu vesmíru.

Tie vynálezy zo Západu, ktoré by mohli byť uvoľnené obsahujú voľnú energiu, cestovanie nad-svetelnou rýchlosťou a 3D-tlačiarne, ktoré môžu vytvárať "prakticky z tenkého vzduchu", ako hovoria NSA-zdroje.

Na porozumenie toho ako khasarská mafia ohrozovala ľudský pokrok si pripomenieme, že Spojené Národy v rokoch 1990 vydali plán, v ktorom sa vyžaduje ukončenie chudoby a ničenie životného prostredia do roku 2000. Ten plán obsahuje odhad, ktorý predpokladá odstránenie chudoby za 200 miliárd Dolárov a ničenie životného prostredia za 400 milárd Dolárov. Miesto toho inscenovala khasarská mafia útoky ako11.september 2001, pokračovala zajatím celosvetového finančného systému a vyhadzovali bilióny Dolárov na ich plán 90% vyhubenia ľudstva. Tie peniaze vydali na vojny, rozprášenia bio-bojových prostriedkov ako SARS a Ebola a za to, že donútili poľnohospodárov aby miesto obilnín sadili (Raps) na výrobu pohonných látok čím sa spôsobili núdzové hlady.

To znamená, že premena tejto planéty na raj na zemi môže byť uskutočnená - pred nami leží odstránenie khasarského odporu.

Tu nasleduje to čo hovoria k tomu naše zdroje z Pentagonu: "Vyhodenie riaditeľa FBI Jamesa Corney bolo nutné/povolené už pred 110 dňami a tým začína boj proti tomu "hlbokému štátu". Clinton-nadácia, Obama, Pedogate a DNC (Democratic National Comite) budú agresívnym spôsobom prenasledovaní ministerstvom Sprevodlivosti.

Očakáva sa, že po Comey bude McMaster nasledujúca padajúca domino-kocka, národný bezpečnostný poradca, ktorý bude "vyhodený, degradovaný a bude postavený pred vojenský súd lebo dával informácie dokázanému ťažkému zločincovi Davidovi Petraeus", okrem toho obýval s jeho kumpánmi národnú bezpečnostnú radu, hovoria zdroje Pentagonu. Tie zdroje hovoria, že to boli ľudia, ktorí stáli za posledným pokusom o 3. svetovú vojnu satanistov v Sýrii alebo v Severnej Kórei.

Samozrejme už medzičasom zúria khasarskí agenti vo Washington DC a hovoria o tom, že zbavia Trumpa úradu. Nasledujúci vložený úsek (satanistického?) E-mailu jedného CIA-agenta ukazuje to živé divadlo v DC:

"V jednom rozhovore s Lesterom Holt sa chváli Donald Trump, že keď bude zbavený jeho úradu tak počet divákov bude väčší ako pri akomkoľvek inom odvolaní v dejinách. "Všade kam idem mi rozprávajú ľudia, že keď budem zbavený úradu tak si to iste pozrú", povedal. "Tie kvóty/číselné hodnoty preniknú strechou". Povedal, že očakáva, že  jeho odvolanie z úradu bude mať oveľa viac divákov ako odvolanie Billa Clintona z úradu v roku 1998. Pritom je tá karikatúra stále lepšia: právnici, ktorí napísali dopis a potvrdili, že Trump nemá žiadne dôležité obchodné vzťahy s Ruskom pracujú v jednej kancelárii, ktorá udržuje rozsiahle vzťahy s Ruskom a dokonca dostali vyznamenanie za ich "Ruskú právnickú kanceláriu roku 2016".

Už nemôžu existovať pochyby, že Rusko spolupracuje skoro so všetkými štátmi sveta na odstránení khasarského filcu z moci. Z toho dôvodu sa robí veľký tlak na hniezdo khasarských satanistov v Izraeli. Čína, Rusko a USA spolu trvajú na tom, že  Izrael musí akceptovať dva-štáty-riešenie s Palestínou, hlásia zdroje Pentagonu.

Tiež je US-genrál Dunford tento týždeň v Izraeli aby ich donútil k súhlasu Ruskom navrhnutých mierových zón/oblastí v Sýrii a inde, hovoria tie zdroje. Inými slovami - dostávajú pokyn na ukončenie vojnových vystrájaní prostredníctvom Daesh.

Pod povrchom sa tiež dejú širokosiahle pohyby v Japonsku. Najväčšia banda v Japonsku, Yamaguchi-Gumu sa rozdelila na dve frakcie, ktoré sú reprezentované tromi dominantnými osobnosťami, potvrdzujú tie zdroje všetkých troch frakcií. Len jedna z tých frakcií, totiž tá najslabšia stojí ešte v službách khasarskej mafie. Avšak v okamihu keď sa dosiahne dohoda o rozdelovaní Severo-kórejských amphetamínov (legalizovaním a reguláciou) tak aj tá posledná frakcia tiež odrežie spojenia ku khasarom. To uvolní cestu k úplnej zmene v štrukúre moci v Japonsku lebo tým stratia khasari ich konajúcich agentov, ktorých tu majú. Už boli zastavené všetky pokusy o vsadenie do moci khasarského otroka Taro Aso, ktorý je tiež agent francúzskych Rothschildovcov. Aso sa presne ako Ichiro Ozawa snažil prísť k moci včas aby pozbieral/zhabal tie očakávané masívne fondy, hovoria zdroje japonskej pravice. Yakuza-gangster z Asovho domova Kyushuvšak hovorí, že je zlý a preto už nedostane od nich žiadnu podporu.

Khasari vyžadujú zúfalo zlato a preto sa pokúšajú podnietiť nepokoje v Indonézii. Indonézske-spravodajské zdroje hovoria:"Tohodobé povstanie medzi kresťanmi a muslimmi je financované silami zo Západu, ktoré sa pokúšajú destabilizovať tú krajinu. To závisí od toho, že Jokowich-vláda nezodpovedá požiadavkám riaditeľa Freeport-McMoRan-dolu. On sa pokúša vyhnúť zákonom ťažení v doloch Indonézie".

Tie spomenuté nepokoje sa vzťahujú na nespočetné pokusy oligarchov, ktorí sú kontrolovaní khasarmi a ktorí boli prepojení s vražedným Suharto-režimom a chcú  zhodiť demokraticky-zvoleného a obľúbeného prezidenta Jokowi, hovoria tie zdroje.

 

Predtým než to všetko skončí môžeme ešte počítať s pokusmi khasarov o pokračujúce nepokoje na Ukrajine, v Indonézii, na Strednom Východe, v Japonsku a inde.

"Comey by mohol byť žalovaný za prekážanie/zabránenie spravodlivosti lebo nechal utiecť Hillary po pokuse podplatenia ruských hackerov aby zaťažili Putina a kvôli jeho odmietnutiu skúmaní Trumpovho telefonického odpočúvania  a iných VIP", pokračujú tie zdroje.

Japonská císarská rodina a CIA-zdroje potvrdzujú, že Hillary Clinton je skutočne dcéra Davida Rockefellera. Bill Clinton, podľa tých zdrojov bol synom Winthropa Rockefellera - na tom vidíme ako sa skrýva incest satanských pokrvných línií pod novými menami. "Smrť Davida Rockefellera dala odvahu mnohým ľuďom k informáciám tohto druhu", hovoria zdroje císarskej rodiny.

Zrazu-zjavenie Henry Kissingera u Donalda Trumpa minulý týždeň - v prítomnosti fotografov z Bieleho Domu by mohlo byť znamením, že Kissinger spieval o jeho dlhodobých otrockároch Rockefellerovcoch. Kurier Kissingera vysvetlil White Dragon Society, že Kissinger bol dlho sovjetský agent menom Bor a hnevá sa na Davida Rockefellera lebo ho urazil. V každom prípade to vyzerá teraz tak, že Kissinger používa jeho staré kontakty po celom svete na pokus o konečnú dohodu mieru a preto bol (až do ďalšieho) odstránený z tej listiny stíhaniní.

Odhalenia pánstva pokrvných línií by sa mohli rozpínať a odhaliť ďalšie centrá moci Rockefellerovcov ako napríklad vnuk Davida Rockefellera Mark Zuckerberg s jeho kontrolným náradím (inštrumentom) svorky oviec - nazývaná Facebook.

Tie očisty budú zrýchlene pokračovať keď bude z US-štruktúry bezpečnosti odstránených viac a viac sluhov khasarskej svorky.

 

M15. May 2017

 Benjamin Fulford

 

Ein Nord-Koreanischer Friedensvertrag, ein Ukrainischer Friedensvertrag, und eine Resolution hinsichtlich der Probleme im mittleren Osten, einschließlich der Israel-Palästina-Frage, all dies wird hinter verschlossenen Türen verhandelt, berichten zahlreiche Quellen übereinstimmend. Deswegen wird US-Präsident Donald Trump ab dem 24. Mai Israel, Saudi-Arabien und danach Rom besuchen, sagen die Quellen. Trump selbst sagte zu Fox TV, nach diesen Treffen werde er zu „der großen Konferenz unserer Länder reisen, die der Welt helfen wird.“ (Der Kommentar ist bei 25:10 des folgenden Videos zu hören.)

https://www.youtube.com/watch?v=k_Ysra3NBIA

Die Einzelheiten dieses Friedensvertrags mit Nord-Korea sind noch zu verhandeln, doch Beobachter der Gespräche sagen, Nord-Korea würde eine Garantie seiner Souveränität und Sicherheit angeboten, und wird im Gegenzug öffentlich auf sein Programm der Entwicklung nuklearer Waffen verzichten. Natürlich wird das nur eine Geste sein, um das Gesicht zu wahren, insgeheim wird Nord-Korea erlaubt werden, seine nukleare Abschreckung zu behalten, sagen die Quellen.

Das bevorstehende Friedensabkommen mit Nord-Korea ist maßgeblich begründet durch Chinas gigantische Infrastruktur-Initiative der Neuen Seidenstraße (One Belt One Road – OBOR), weil ein Friedensabkommen für die Koreanische Halbinsel den Bau eines Tunnels erlaubt, der Japan mit dem Eurasischen Festland verbindet. Der Bau dieses Tunnels hat bereits begonnen, geben Japanische Regierungsquellen zu. 

Die Anwesenheit der Abgesandten aus den USA, Süd-Korea, Japan, Deutschland, dem United Kingdom und Frankreich bei Chinas großer OBOR-Versammlung an diesem Wochenende zeigt, dass der Widerstand aus dem Westen gegen dieses Projekt beendet ist. Die Tatsache, dass Chinas Präsident Xi Jinping nach seinem Besuch kürzlich bei Trump einen Zwischenstopp in Alaska einlegte, legt die Vermutung nahe, es wurde eine Vereinbarung zum Bau eines Tunnels erreicht, der Alaska mit dem Eurasischen Festland verbindet. 

 

Güterzüge aus London und Deutschland fahren bereits jetzt nach China, wobei die Reisezeiten für Güter um die Hälfte gekürzt und Kosten eingespart werden. 

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/4667863/Beijing-Hamburg-train-halves-time-by-sea.html

https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/01/06/the-story-behind-the-new-china-to-uk-train/#2093e8bf261b

Diese neuen Überland-Fachtrouten sind einer der Gründe dafür, dass der Baltic Dry Index auf sehr niedrigem Niveau bleibt, denn Überland-Reisen sind innerhalb Eurasiens billiger und schneller. In nicht allzu ferner Zukunft wird es möglich sein, mit dem Zug von New York über China und Russland nach London zu reisen, oder Güter zu verschicken. Ein Vakuum-Tunnel im Untergrund für Hochgeschwindigkeits-Züge mit 3000 Stundenkilometern, der London und New York verbindet, soll auch in Betrieb genommen werden, wie Quellen aus dem geheimen US-Raumprogramm mitteilen. 

Zudem hoffen die Chinesen, erneut die Erfinder von Technologien zu werden, die die Welt verändern, wie damals der Kompass, das Schießpulver, Papier und Druckmaschinen. Chinas Präsident Xi Jinping sagt, die Chinesen investieren gewaltige Summen, um Durchbrüche auf den Gebieten der Künstlichen Intelligenz, Nanotechnologie, Quanten-Computern und „Smart Cities“ zu erreichen. 

Diese massive Chinesische Initiative könnte von einer Westlichen Initiative in den Schatten gestellt werden, die zurzeit im Geheimen verhandelt wird, und bei der Billionen, wenn nicht sogar Billiarden von Dollars für eine Kampagne ausgegeben werden sollen die, wie Trump sich ausdrückte, „der Welt helfen“ soll. Diese Kampagne könnte mit Leichtigkeit Armut und Umweltzerstörung beenden und unter Anderem eine neue Ära der Erforschung und Kolonisierung des Weltraums einleiten. 

Die Erfindungen aus dem Westen, die freigegeben werden könnten, enthalten Freie Energie, Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit, und 3D-Drucker der nächsten Generation, die „praktisch alles aus dünner Luft“ erschaffen können, wie NSA-Quellen berichten.

Um zu verstehen, wie sehr die Khasarische Mafia den menschlichen Fortschritt behinderte, erinnern wir uns, dass die Vereinten Nationen in den 1990er Jahren einen Plan herausbrachten, in dem verlangt wurde, bis zum Jahr 2000 Armut und Umweltzerstörung zu beenden. Der Plan enthielt eine Schätzung, nach der Armut mit gerade einmal 200 Milliarden Dollar und Umweltzerstörung mit 400 Milliarden Dollar beendet werden könnten. Stattdessen inszenierte die Khasarische Mafia die Anschläge vom 11. September 2001, setzte die Kaperung des weltweiten Finanzsystems fort und gab Billionen über Billionen von Dollars für ihren Plan aus, 90% der Menschheit zu ermorden. Das Geld wurde für Kriege, das Versprühen biologischer Kampfmittel wie SARS und Ebola ausgegeben und dafür, Bauern zu veranlassen, Treibstoffe (aus Raps) anstelle von Getreide anzupflanzen, um massenweise Hungersnöte zu erzeugen. 

Das bedeutet, bevor ein Plan zur Umwandlung dieses Planeten in ein Paradies ausgeführt werden kann, liegt noch die Beseitigung der letzten Reste des satanischen khasarischen Widerstands vor uns. 

Hier folgt, was unsere Quellen im Pentagon dazu sagten: „Der Rauswurf von [FBI-Direktor James] Comey war 110 Tage überfällig, und damit beginnt der Kampf gegen den ‚Tiefen Staat‘ (deep state). Die Clinton-Stiftung, Obama, Pedogate und das DNC (Democratic National Committee) werden auf aggressive Art und Weise durch das Justizministerium strafrechtlich verfolgt werden.“ 

„Comey könnte wegen Behinderungen der Justiz angeklagt werden, weil er Hillary laufen ließ, wegen des Versuchs, Russische Hacker zu bestechen, damit sie [dem Russischen Präsidenten Wladimir] Putin etwas in die Schuhe schieben können, und wegen seiner Weigerung, Abhörungen von Trumps Telefon und anderer VIPs zu untersuchen“, fahren die Quellen fort.

Die Japanische Kaiserfamilie und CIA-Quellen bestätigten, dass Hillary Clinton tatsächlich die Tochter von David Rockefeller war. Bill Clinton war nach diesen Quellen der Sohn Winthrop Rockefellers, wir sehen daran, wie die Inzucht satanischer Blutlinien mit neuen Nachnamen kaschiert wird. „Der Tod David Rockefellers hat vielen Leuten den Mut gegeben, mit Informationen wie diesen heraus zu rücken“, sagte die Quelle der Kaiserlichen Familie.

Das plötzliche Auftauchen von Henry Kissinger bei Donald Trump in der letzten Woche, in Anwesenheit von Fotografen des Weißen Hauses, könnte ein Zeichen dafür gewesen sein, dass Kissinger über seine Langzeit-Sklavenhalter, die Rockefellers, gesungen hat. Ein Bote Kissingers erklärte den Vertretern der White Dragon Society, Kissinger sei lange Zeit ein Sowjetischer Agent mit dem Code-Namen Bor gewesen, und er habe gegen David Rockefeller einen Groll gehabt, weil der ihn beleidigte. Jedenfalls scheint es so, dass Kissinger zurzeit seine alten Kontakte in aller Welt für einen Versuch nutzt, endgültige Friedensvereinbarungen zu verhandeln, deswegen wurde er bis auf Weiteres aus der Fahndungsliste entfernt.

Diese Offenlegungen der Herrschaft der Blutlinien könnte sich ausdehnen und auch noch andere versteckte Machtzentren Rockefellers freilegen, wie beispielsweise David Rockefellers Enkel Mark Zuckerberg mit seinem Kontroll-Instrument für Herdenschafe, genannt Facebook. 

Die Säuberungen werden an Fahrt gewinnen, sobald mehr und mehr Lakaien des Khasarischen Mobs aus der Sicherheits-Struktur der USA entfernt werden. 

Es wird erwartet, dass nach Comey der nächste fallende Dominostein der Nationale Sicherheitsberater H.R. McMaster sein wird, der „gefeuert, degradiert, und vor das Kriegsgericht gestellt wird, weil er dem überführten Schwerverbrecher David Petraeus sicherheitsrelevante Informationen mitteilte“, außerdem bevölkerte er den Nationalen Sicherheitsrat mit dessen Kumpels, berichten Pentagon-Quellen. Die Quellen sagen, dies seien die Leute gewesen, die hinter dem letzten Versuch der Satanisten gestanden hätten, entweder in Syrien oder in Nord-Korea den 3. Weltkrieg zu starten. 

Selbstverständlich rasten die Khasarischen Agenten in Washington DC inzwischen aus und sprechen davon, Trump seines Amtes zu entheben. Der nachfolgend gezeigte Ausschnitt der (satirischen?) E-Mail eines CIA-Agenten fasst anschaulich das lebhafte Theater in DC zusammen:

»In einem Interview mit Lester Holt von NBC prahlte Donald Trump, wenn er des Amtes enthoben würde, dann wären die Zuschauerquoten höher als bei irgend einer anderen Amtsenthebung in der Geschichte. „Überall wohin ich gehe erzählen mir die Leute, wenn ich amtsenthoben werde, sehen sie sich das an“, sagte er. „Die Quoten werden durch die Decke gehen.“ Er sagte er erwarte, dass die Zuschauerquoten bei seiner Amtsenthebung „viele, viele Male“ höher sein werden als diejenigen bei Bill Clintons Amtsenthebung im Jahre 1998.“ Dabei wird die Karikatur immer besser: Die Rechtsanwälte, die einen Brief schrieben und bestätigten, Trump hätte keine bedeutenden Geschäftsbeziehungen zu Russland, arbeiten selbst in einer Kanzlei, die weitreichende Beziehungen mit Russland unterhält und sogar eine Auszeichnung für die „Russische Anwaltskanzlei des Jahres 2016“ erhielt.«

Es kann wirklich keinen Zweifel geben, dass die Russen tatsächlich zusammen mit fast allen Staaten der restlichen Welt daran arbeiten, den Khasarischen Filz aus der Macht zu kippen. Aus dem Grund wird auch großer Druck auf das Nest Khasarischer Satanisten in Israel ausgeübt. China, Russland und die USA bestehen gemeinsam darauf, Israel müsse eine Zwei-Staaten-Lösung mit Palästina akzeptieren, berichten die Quellen des Pentagons.

Des weiteren ist US-General Dunford diese Woche in Israel, um die Israelis zu zwingen, den von Russland vorgeschlagenen Friedens-Zonen (de-confliction zones) in Syrien und auch anderswo zuzustimmen, teilen die Quellen mit. Mit anderen Worten, sie erhalten die Aufforderung, ihre Kriegstreiberei via Daesh zu beenden.

Außerdem finden auch in Japan weitreichende Bewegungen unter der Oberfläche statt. Die größte Gang in Japan, Yamaguchi-Gumi, hat sich in drei Fraktionen aufgeteilt, repräsentiert von drei dominanten Persönlichkeiten, bestätigen Quellen aller drei Fraktionen. Nur eine dieser Fraktionen, nämlich die schwächste, steht noch im Dienst der Khasarischen Mafia. Sobald jedoch im Hinblick auf die Verteilung Nord-Koreanischer Amphetamine ein Deal erreicht werden kann (durch Legalisierung und Regulierung), wird diese letzte Fraktion ebenfalls ihre Verbindungen zu den Khasaren abschneiden. Das wird den Weg für einen vollständigen Wechsel in Japans Machtstruktur freimachen, denn damit verlieren die Khasaren all ihre ausführenden Agenten, die sie hier haben. Es wurden bereits alle Versuche gestoppt, khasarische Sklaven wie Taro Aso, den Französischen Agenten der Rothschilds, an die Macht zu bringen. Aso hat sich, genauso wie Ichiro Ozawa, sehr darum bemüht, in Japan rechtzeitig an die Macht zu kommen, um die massiven Fonds einzusammeln, deren Herausgabe erwartet wird, erklären Quellen des Japanischen Rechten Flügels. Yakuza-Gangster aus Asos Heimat-Distrikt Kyushu sagen jedoch, er sei böse, darum erhält er von ihnen keine Unterstützung mehr. 

Die Khasaren verlangen verzweifelt nach Gold, deswegen versuchen sie, in Indonesien Unruhe zu stiften. Indonesische Nachrichten-Quellen berichten: „Der gegenwärtige Aufstand zwischen Christen und Moslems wird durch Kräfte aus dem Westen finanziert, die versuchen, das Land zu destabilisieren. Das liegt daran, dass die Regierung Jokowis NICHT den Forderungen des Direktors der Freeport-McMoRan-Mine entspricht. Der versucht, die Gesetze für die Schürfrechte in Indonesien zu umgehen.“ 

Der erwähnte Aufruhr bezieht sich auf zahlreiche Versuche der von den Khasaren kontrollierten Oligarchen, die mit dem ehemaligen mörderischen Suharto-Regime verbunden waren, den demokratisch gewählten und beliebten Präsidenten Jokowi zu stürzen, sagen die Quellen. 

Bevor dies alles vorbei ist können wir, wie es scheint, noch einige fortgesetzte Versuche der Unruhestiftung durch die Khasaren erwarten, in der Ukraine, Indonesien, dem Mittleren Osten, Japan und anderswo. 

Quelle: Antimatrix.org 

übersetzung: mdd

 

 

Francúzska vetva rodiny Rothschild zaplatila japonských gangsterov aby ma zabili.

Französischer Zweig der Familie Rothschild bezahlte japanische Gangster, mich zu töten

 Benjamin Fulford 12. Mai 2017

My sme potvrdili, že francúzska vetva rodiny Rothschild, Stefan, Benjamin a David de Rothschild zaplatili za moje zabitie gangsterov, ktorý sú prepojení aj s japonským ministrom financií Taro Aso. Tiež sme potvrdili, že na najvyššej úrovni tiež sa podielali na cunami 11.marca 2011 a na nukleárnej masovej vražde a teroristickom útoku na Japonsko. A značne ovplyvňovali aj prezidentské voľby vo Francúzsku.

White Dragon Society žiada aby tí zločinci boli predaní US-vojenskej polícii z dôvodu  výsluchu. Ak Rothschildovia sú, ako predpokladáme v Zug vo Švajčiarsku  a nebudú zatknutí tam tak budeme my, ak nutné zasahovať s vojenským násilím a zabezpečíme aby tí masoví vrahovia sa zodpovedali pred spravodlivosťou.

Wir haben bestätigt, dass der Französisch Zweig der Familie Rothschild, Stephan, Benjamin und David de Rothschild bezahlten Gangster, welche auch mit dem japanischem Finanzminister Taro Aso assoziiert sind mich zu töten. Wir haben auch bestätigt, dass sie auf höchstem Niveau in der 11. März 2011 Tsunami und nukleare Massenmord und Terrorangriff auf Japan beteiligt waren. Sie auch In deutlichem Tabelle die jüngste Französisch Präsidentschaftswahl.

The White Dragon Society fordert, dass diese Verbrecher an die US-Militärpolizei zum Verhör übergeben werden. Wenn die Rothschilds, wie angenommen wird, dass sie in einem Versteck in Zug, Schweiz seien und dort nicht übergeben dann werden wir, wenn nötig, mit militärischer Gewalt dafúr sorgen, dass diese Massenmörder der Gerechtigkeit von Angesicht.

PLANÉTA V RUKÁCH:

Es ist Zeit für Kanada, die bankrotte US-Firmenregierung zu übernehmen

Pre Kanadu nastal čas aby prevzala zbankrotovanú US-firemnú vládu

Benjamin Fulford  8.máj 2017

Napriek pretrvávajúcemu predstieraniu, že sa nič nestalo, ukázalo sa, že americká korporátna vláda so sídlom vo Washingtone DC a zaregistrovaná v Portoriku skutočne minulý týždeň skrachovala. Úpadok mesta Puerto Rico sa môže porovnať ako konkurz v Detroite, pretože Puerto Rico je plne vlastnenou dcérskou spoločnosťou DC, a preto musí materská spoločnosť ten pád znášať. To je dôvod, prečo čínsky minister financií zrazu zrušil minulý týždeň stretnutie so svojimi japonskými a juhokórejskými protistranami z dôvodu "finančnej núdze".

http://www.reuters.com/article/us-adb-asia-trilateral-idUSKBN1802V2Aj

Aj preto usporiadala britská kráľovská rodina minulý týždeň v Buckinghamskom paláci núdzové stretnutie a potom ohlásila odchod dôstojníka Princa Philipa. Obe mimoriadne schôdzky sa týkali preplatenia dlhopisov Super Petchili alebo Lung-Tsing-U-Hai s čínskym zlatom, ktoré držali mnohí členovia svetových kráľovských rodín, podľa hlavného bankového zdroja. Presne povedané, podľa tohto zdroja to umožnilo princovi Philipovi výmenu za rezignáciu - aby mohol vymeniť svoje Petchilis, čo znamená, že britská kráľovská rodina teraz má vo svojich rukách dostatok peňazí na úplnú transformáciu planéty. Ak áno, potom to znamená, že Kanada je teraz schopná požiadať veriteľov konkurznej korporácie Spojených štátov amerických o financovanie spätného odkúpenia svojich operácií. Výsledkom by bolo ukončenie nekončiaceho šialenstva a kriminality, ktoré sa vynárili z Washingtonu DC. Budeme hlbšie dohliadať na to ďalej, pretože, pokiaľ ide o to, ako to ovplyvní planétu, tak je to vďaka radarovému pohybu oveľa dôležitejšie ako francúzske prezidentské voľby. Tie boli odcudzené Rothschildovcami v mene ich otroka Emmanuela Macrona s tvárou v tvár, Satanisti 66,06% hlasov. Francúzske voľby boli skutočne nemecko-ruskou proxy vojnou nad kontrolou Európy. Americké námorné spravodajstvo uvádza, že nemecké jednotky boli vyslané do Francúzska pred voľbami, zatiaľ čo zdroje Pentagonu hovoria, že ruské vojská boli vyslané do Srbska približne v rovnakom čase. V súčasnosti Hitlerova dcéra Angela Merkelová zopakovala úspech svojho otca v dobývaní Francúzska, tentoraz skôr skrytou ako otvorenou vojnou.

Napriek tomu japonská vojenská spravodajská služba teraz hovorí, že v skutočnosti bola porazená francúzska prezidentská kandidátka Marine LePen a že v skutočnosti je ona dcéra jedného Mossad-agenta. To by znamenalo, že tie francúzske voľby by v každom prípade vyhrali Rothschildovia aj keby sa stala prezidentkou. V každom prípade ten boj ešte dlho neskončil lebo väčšina francúzov mala len "voľbu medzi morom alebo cholerou". Medzi fašistickou diktatúrou alebo bankárskou diktatúrou.           

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-presidential-elections-le-pen-macron-french-polls-vote-abstentions-odds-who-will-win-a7722356.html

Tie dôkazy pre Macronov únik pred daňami , ktorý bol zverejnený hakermi krátko pred voľbami sa nebude rozplývať, miesto toho nasledujú trestné stíhania, ktoré budú porovnatelné s francúzskou revolúciou - to je v každom prípade možné.

 

Tiež nemení krádež prezidentských volieb vo Francúzsku základnú skutočnosť, že Francúzsko je zbankrotované tak isto ako Taliansko, Španielsko pričom je Nemecko najväčším dlžobníkom - čo znamená, že tie krajiny boli získané skrytými/tajnými finančnými prostriedkami.

Konkurenčný boj medzi Nemeckom a Ruskom o vplyv v Európe sa pohybuje smerom na Východ.

Na tej fronte poslali rusi najmenej 150 000 vojakov "aby chránili Srbsko a aby zabránili Daesh-u obchodovanie s heroínom a hašišom na Balkáne", podľa zdrojov Pentagonu. Ďalej sa hovorí, že rusi sú tam aj preto aby zastavili projekt khasarskej mafie nazývaný Veľký Balkán. Vedľa zablokavania presúvacej cesty pre heroín z Afghanitsánu ide aj o zabezpečenie novej presúvacej cesty v hodnote viacerých biliónov Dolárov z projektu khasarov zvaný Väčší albánsky projekt zásob minerálov, podľa srbských spravodajských zdrojov. Rusi teda teraz zastavia tú krádež zásob minerálov a tiež zastavia aj etnickú očistu kresťanov khasarmi. V celku to vyzerá tak ako by nemci a rusi súťažili o získanie ich vplyvu v Európe.

Tá vojna proti satana-uctievajúcim-khasarom sa zdanlivo rozširuje na všetky monoteistické náboženstvá. To sa mohlo po prvýkrát pozorovať začiatkom roku 2016 keď pápež František a patriarch Kyrill z ruskej orthodoxnej cirkve sa stretli, predstavitelia tých náboženstiev sa nestetávali 1000 rokov. Minulý týždeň navštívil pápež František Egypt aby sa stretol so špičkou moslemského klérusu, išlo o podporu proti satanistom a ich Daesh armáde.

Teraz navštívi Donald Trump koncom mesiaca Vatikán, Izrael a Saudi Arábiu. To sú prvé sväté miesta kresťanstva, židovské a islamské - tri najdôležitejšie náboženstvá sveta. Stane sa v súvislosti s monoteizmom niečo dôležité? Má to niečo spoločné s fináčným núdzovým prípadom v Číne a medzi britskými Royalmi? Budeme sledovať.

De-facto bankrot US-korporátnej vlády by mohol Donalda Trumpa a "stanovište" donútiť k tomu aby rozhodnejšie konali proti khasarským satanistom, hovoria zdroje WDS. Z toho dôvodu súhlasil Trump s návrhmi rusov, iráncov a turkov aby boli zariadené nad Sýriou zákazané oblasti preletu a tiež aj nad izraelmi obsadenými Golánskymi Výškami, vysvetľujú Pentagon- a mossad-zdroje. Izraeliti  toho času šialia lebo sú celým svetom nútení k tomu aby opustili tie ilegálne obsadené krajiny a aby s Palestínou uzatvorili mier. Rozdiel je teraz len v tom, že USA už nepodporuje bezpodmienečne anti-sociálne správanie izraelitov.

Vysokopostavení vojaci v Pentagone okrem toho donútili Trumpa aby podpísal plány protiboja - aby boli zastavené khasarské útoky proti kresťanom v Afrike a na Blízkom Východe. K tomu tiež bola od-ostrená situácia so Severnou Kóreou tým, že Trump bol donútený k súhlasu na stretnutie s tým tlstým chlapcom Kim Jong Un, hovoria Pentagon-zdroje.

Plán Rothschildovcov o nahradenie Kim Jong Un-a jednou bábkou zlyhal vďaka spolupráci medzi Západnými a Aziátskymi tajnými spoločnosťami, hlásia zdroje tých spoločností. Tiež bol zastavený plán francúzskych Rothschildovcov - priviesť ich bábku Taro Aso do úradu japonského minister-prezidenta, hovoria tie zdroje.

Tiež existujú náznaky, že boli urobené tajné dohody medzi Čínou a USA v súvislosti s Juhočínskym morom, japonské vojenské spravodajské zdroje hlásia, že USA súhlasia aby Čína mala kontrolu nad tými ostrovmi, ktoré sú v Číne známe ako Tiaoyutai a v Japonsku ako Senkaku. Ako protiťah súhlasili číňania s otvorením US-morskej vojensej základne na Indonézskych ostrovoch v blízkosti cesty Malakka, hovoria Pentagon-zdroje.

Ten vývoj spôsobil, že japonské stanovište snaží o väčšiu nezávislosť od USA, hlásia zdroje japonskej pravice. Jedným znamením toho je verejné prehlásenie premiéra Shinzo Abe-ho, ktorým vyžaduje aby USA prepísali nimi vnútenú ústavu. Japonsko vidí ohrozenú ich nezávislosť na základe priateľstva medzi Čínou a USA a preto sa snažia o kontakt s Ruskom aby vytvorili protiváhu, hlásia japonské a ruské zdroje.

Jeden zaujímavý vývoj, ktorý ukazuje na US/čínsku spoluprácu je skutočnosť, že Čína rozhodla, že prenechá jednej spoločnosti pod menom Frontier Services Group (FSG) dve prevádzky-schopné základne v provicii Xinjang a Yunnan, na centrálnom mieste čínskeho obrovského infraštruktúr-projektu - "novej hodvábnej ceste". Predstaviteľ FSG a vedúci nie je nikto iný ako Erik Prince, zakladateľ zastavenej a prekričanej Black-water-security. https://www.sott.net/article/349692-Beijing-hires-Erik-Prince-as-guardian-of-the-New-Silk-Road

Zdá sa, že číňania prijali radu WDS: je lacnejšie a istejšie kŕmiť jedného strážneho psa ako bojovať proti hladnému vlkovi. Iste môže vzniknúť veľa pracovných miest pre žoldnierov bez práce tým, že budú strážiť aziátske infraštruktúr-projekty v Afrike a inde.

Predovšetkým je viditelné vyvíjajúce sa priateľstvo medzi veľkomocami sveta, ktoré by teraz mohli ukončiť kriminálne vojny-spôsobujúce akcie na tejto planéte.

Ten návrh aby Kanada prevzala US-korporátnu vládu by mohol pomôcť značne zrýchliť ten proces. Pripomeňme si - pokiaľ USA boli od konca 2. svetovej vojny neustále zatiahnutý do vojen tak Kanada usadila myšlienku na ukončenie vojny s mierovými jednotkami, čo sa aj pod tlakom podarilo presadiť. Know-how z Kanady by bol tiež nápomocný pri riešení väčších problémov v USA, totiž katastrofu zdravotnéhu systému a problém kriminality. Kanaďania vynakladajú pre  zdravotné zaistenie len polovicu peňazí  ako USA a žijú pri tom oveľa dlhšie. Tiež je napríklad počet vrážd v USA 23 krát väčší ako v Kanade aj keď kanaďania majú prístup k zbraniam. Ako bonus by mnohí američania mohli začať tráviť ich prázdniny v kanadských prázdninových domoch.

Kanada by okrem toho bola v stave pomôcť US-vláde pri vystavení pravdy- a zmier-komité a tak by dobrí ľudia, ktorí mali dočinenia s kriminálnymi ústavmi dostali príležitosť na nový začiatok. Bývalý US-prezident Bill Clinton, ktorý je zdanlivo blízko smrti dal príklad priznaniami aby odľahčil jeho svedomie predtým než opustí tento svet.

Boj evolúcie sa nevyhrá bojujúcim levom ale s levom, ktorý sa vráti do jeho jaskyne a robí lásku. Preto WDS podporuje Hippie-slogan "robte lásku a nie vojnu".

 

08.05.2017 Benjamin Fulford

Trotz der andauernden Behauptungen, es wäre nichts passiert, stellte sich heraus, dass die US-Firmenregierung mit Sitz in Washington DC, registriert in Puerto Rico, in der letzten Woche tatsächlich bankrott ging. Der Bankrott von Puerto Rico unterscheidet sich von einem Bankrott z.B. von Detroit, weil Puerto Rico eine Tochterfirma ist, die vollständig der Firma in Washington DC gehört, deswegen muss die Mutterfirma diesen Sturz vollständig tragen. Aus diesem Grund sagte der Chinesische Finanzminister in der letzten Woche plötzlich ein Treffen mit seinem Japanischen und Süd-Koreanischen Amtskollegen aufgrund einer „Finanziellen Notlage“ ab. 

http://www.reuters.com/article/us-adb-asia-trilateral-idUSKBN1802V2

 

Aus demselben Grund berief die Britische Königsfamilie letzte Woche ein Notfall-Treffen im Buckingham-Palast ein und gab danach den Rücktritt von Prinz Philipp bekannt.

 

Beide Notfall-Treffen hatten mit der Bar-Einlösung der Super-Petchilis oder Lung-Tsing-U-Hai-Anleihen zu tun, die durch Chinesisches Gold gedeckt sind und von vielen Mitgliedern der weltlichen Königsfamilien gehalten werden, berichtete die Quelle einer höheren Bank. Diese Quelle erklärte genauer, im Gegenzug für seinen Rücktritt wurde Prinz Philipp ermächtigt, seine Petchilis zu Bargeld zu machen, was bedeutet, dass die Britische Royale Familie jetzt genug Geld in den Händen hat, um den Planeten vollständig umzuwandeln.

 

Wenn das stimmt bedeutet dies, Kanada wäre nun in der Lage die Gläubiger der bankrotten US-Corporation zu bitten, eine fremdkapitalfinanzierte Unternehmensübernahme (LBO  Leveraged Buy-Out) durch deren Bankgeschäfte zu finanzieren. Das Ergebnis wäre ein Ende des immerwährenden kriminellen Wahnsinns, der bisher in Washington DC entstand. 

 

 

Wir werden uns weiter unten noch genauer ansehen, inwieweit es den Planeten beeinflusst, denn dieser Schritt unterhalb des Radars ist viel wichtiger als die Französische Präsidentenwahl. Die wurde von den Rothschilds zugunsten ihres Sklaven Emmanuel Macron gestohlen, mit einem satanischen Anteil der Stimmen von 66,06%. 

 

Die Wahl in Frankreich war tatsächlich ein Deutsch/Russischer Stellvertreterkrieg über die Kontrolle in Europa. Nachrichtendienste der US-Marine berichten, Deutsche Truppen seien vor der Wahl nach Frankreich geschickt worden, und Quellen des Pentagons erzählen, Russische Truppen seien fast zur gleichen Zeit nach Serbien geschickt worden. 

 

Wie die Dinge aussehen, hat Hitlers Tochter Angela Merkel das Kunststück ihres Vaters wiederholt, Frankreich zu erobern, dieses Mal nicht durch offene Kriegführung, sondern verdeckt. 

 

Trotz allem berichten jetzt Nachrichtendienste des Japanischen Militärs, dass die geschlagene Französische Präsidentschafts-Kandidatin Marine LePen tatsächlich die Tochter eines Mossad-Agenten sei. Das würde bedeuten, die Rothschilds hätten die Französische Wahl auch dann gewonnen, wenn sie Präsidentin geworden wäre. Der Kampf ist keinesfalls beendet, denn die Mehrheit der wählenden Franzosen hatte eine „Wahl zwischen Pest und Cholera, zwischen einer faschistischen Diktatur oder einer Diktatur der Banken.“

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-presidential-elections-le-pen-macron-french-polls-vote-abstentions-odds-who-will-win-a7722356.html

 

Der Beweis für Macrons Steuerflucht und andere kriminelle Aktivitäten, die von Hackern kurz vor der Wahl offengelegt wurden, wird sich nicht verflüchtigen, statt dessen sind Strafverfolgungen, die einer echten Französische Revolution folgen, auf jeden Fall möglich.

 

 

Jedenfalls ändert der Diebstahl der Präsidentenwahl in Frankreich nicht die fundamentale Tatsache, dass Frankreich bankrott ist, genauso wie Italien und Spanien, wobei Deutschland der größte Gläubiger ist, was bedeutet, diese Länder wurden verdeckt durch die Finanzen erobert. 

 

Der stellvertretende Konkurrenzkampf zwischen Deutschland und Russland über den Einfluss in Europa bewegt sich nun in Richtung Osten.

 

An dieser Front schickten die Russen mindestens 150.000 Soldaten „um Serbien zu verteidigen und um Daesh am Heroin- und Haschisch-Handel im Balkan zu hindern“, gemäß Pentagon-Quellen. Weiter wird gesagt, die Russen wären auch dort, um ein Projekt der Khasarischen Mafia genannt Größeres Albanien zu stoppen. Neben der Sicherung eines neuen Verteilungsweges für Heroin aus Afghanistan geht es bei dem Größeres-Albanien-Projekt der Khasaren darum, Mineral-Ressourcen im Wert von mehreren Billionen Dollar zu stehlen, gemäß Serbischer Nachrichtenquellen. Die Russen stoppen nun diesen Ressourcen-Diebstahl, und auch die ethnische Säuberung an Christen durch die Khasaren. Insgesamt sieht es so aus, als ob die Deutschen und die Russen darum wetteifern, ihre jeweiligen Einflusszonen in Europa einzurichten.

 

Der Krieg gegen die satanverehrenden Khasaren scheint sich auch auf all die monotheistischen Religionen auszubreiten. Das konnte erstmals Anfang 2016 beobachtet werden, als Papst Franziskus und Patriarch Kyrill von der Russischen Orthodoxen Kirche ihr erstes Treffen abhielten, das erste seit 1000 Jahren, bei dem sich die Führer dieser beiden Kirchen begegneten. In der letzten Woche besuchte Papst Franziskus Ägypten, um die Spitzen des muslimischen Klerus dort zu treffen, es ging darum, ihre Unterstützung zu erhalten gegen die Satanisten und deren Daesh-Armee.

 

Nun wird US-Präsident Donald Trump gegen Ende dieses Monats den Vatikan, Israel und Saudi-Arabien besuchen. Dies sind die jeweils ersten heiligen Länder der Christenheit, des Judaismus und des Islams, der drei wichtigsten monotheistischen Religionen der Welt. Wird im Zusammenhang mit dem Monotheismus irgend etwas Großes passieren? Hat das etwas zu tun mit den Finanz-Notfall-Treffen in China und zwischen den Britischen Royals? Bleiben wir dran.

Der de facto Bankrott der US-Firmenregierung könnte ihren Präsidenten Donald Trump und das Establishment hinter ihm dazu gezwungen haben, entschiedener gegen die Khasarischen Satanisten Stellung zu beziehen, sagen Quellen der Weiße-Drachen-Gesellschaft. Aus dem Grund stimmte Trump den Vorschlägen der Russen, Iraner und Türken zu, Flugverbotszonen über Syrien einzurichten, einschließlich der von Israel besetzten Golan-Höhen, erklären Pentagon- und Mossad-Quellen. Die Israelis flippen zur Zeit aus, weil sie vom Rest der Welt dazu gezwungen werden, die illegal besetzten Länder aufzugeben und mit den Palästinensern Frieden zu schließen. Der Unterschied ist diesmal nur der, dass die USA das anti-soziale Verhalten Israels nicht mehr bedingungslos unterstützen. 

 

Die hochrangigen Militärs im Pentagon haben Trump zusätzlich gezwungen, Pläne zu unterzeichnen, um die Khasarischen Angriffe gegen Christen in Afrika und im Mittleren Osten zu bekämpfen. Zudem wurde die Lage mit Nord-Korea entschärft, indem Trump zu der Zusage gezwungen wurde, den fetten Boy Kim Jong Un zu treffen, erklären Pentagon-Quellen.

 

Der Plan der Rothschilds, Kim Jong Un durch eine Marionette zu ersetzen, wurde dank einer gemeinsamen Anstrengung zwischen Westlichen und Asiatischen Geheimgesellschaften gestoppt, berichten Quellen dieser Gesellschaften. Ihr Plan, die Französische Rothschild-Puppe Taro Aso in das Amt des Japanischen Ministerpräsidenten zu bringen, wurde ebenfalls gestoppt, sagen Quellen des Pentagons.  

 

Auch gibt es Anzeichen dafür, dass zwischen den USA und China im Hinblick auf das Südchinesische Meer bestimmte geheime Verabredungen getroffen wurden. Japanische Militär-Dienste berichten, die USA hätten zugestimmt, eine Chinesische Kontrolle über die strittigen Inseln anzuerkennen, die bei den Japanern als Senkaku und bei den Chinesen als Tiaoyutai bekannt sind. Im Gegenzug dafür sagten die Chinesen zu, die Eröffnung einer neuen US-Marinebasis auf den Indonesischen Inseln in der Nähe der Straße von Malakka zuzulassen, sagen Pentagon-Quellen.

 

 

Diese Entwicklung veranlasste das Japanische Establishment, größere Unabhängigkeit von den USA anzustreben, melden Quellen des Japanischen Rechten Flügels. Ein Zeichen dafür war ein öffentlicher Aufruf des Premierministers Shinzo Abe, die von den USA den Japanern auferlegte Verfassung umzuschreiben. Durch die wachsende Freundschaft zwischen den Chinesen und den USA sehen die Japaner ihre Unabhängigkeit bedroht, darum intensivieren sie ihre Kontakte mit Russland, um ein Gegengewicht zu schaffen, berichten Japanische und Russische Quellen. 

 

Eine weitere sehr interessante Entwicklung, die eine US/Chinesische Zusammenarbeit zeigt, ist die Tatsache dass China entschied, einer Gesellschaft mit Namen Frontier Services Group (FSG) zwei betriebsbereite Basen in den Provinzen Xinjiang and Yunnan zu überlassen, an zentraler Stelle von Chinas riesigem Infrastruktur-Projekt der „Neuen Seidenstraße“. Vorsitzender der FSG und Geschäftsführer ist niemand anderes als Erik Prince, Gründer der stillgelegten und berüchtigten Blackwater-Security.

https://www.sott.net/article/349692-Beijing-hires-Erik-Prince-as-guardian-of-the-New-Silk-Road

 

Anscheinend haben die Chinesen den Rat der WDS angenommen, dass es billiger und sicherer ist, einen Hütehund zu füttern als einen hungrigen Wolf zu bekämpfen. Bestimmt kann eine große Menge Arbeit für arbeitslose Söldner beschafft werden, indem sie Asiatische Infrastruktur-Projekte in Afrika und auch anderswo bewachen. 

 

Vor allem zeigt die sich entwickelnde Freundschaft zwischen den Großmächten der Welt, dass alle zwischenstaatlichen kriminellen Kriegstreibereien auf diesem Planeten jetzt beendet werden können. 

 

Der Vorschlag, dass Kanada die bankrotte US-Firmenregierung übernimmt, könnte helfen, diesen Prozess wesentlich zu beschleunigen. Erinnern wir uns:* Während die USA seit dem Ende des 2. Weltkrieg dauernd in Kriege verwickelt waren, etablierte Kanada den Gedanken, Kriege mit Friedenstruppen beenden zu wollen, was mit Nachdruck durchgesetzt wurde. Know-how aus Kanada wäre zudem hilfreich, zwei der größten Probleme der USA zu lösen, nämlich das katastrophale Gesundheits-System und das Kriminalitäts-Problem. Kanadier geben nur halb soviel wie Amerikaner für die Gesundheits-Versorgung aus und leben dabei viel länger. Auch ist  beispielsweise die Mordrate in den USA 23mal höher als die in Kanada, obwohl die Kanadier auch Zugang zu Waffen haben. Als Bonus könnten viele Amerikaner beginnen, ihre Sommerferien in Kanadischen Ferienhäusern zu verbringen. 

 

Kanada wäre außerdem in der Lage, der US-Regierung bei der Aufstellung eines Wahrheits- und Versöhnungs-Komitees zu helfen, so dass gute Leute, die mit dem kriminellen Establishment zu tun hatten, die Gelegenheit zu einem neuen Anfang bekommen. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, der anscheinend dem Tode nah ist, gab offensichtlich ein Beispiel, indem er Geständnisse abgab, um sein Gewissen zu erleichtern, bevor er diese Welt verlässt.

https://www.youtube.com/watch?v=sKgo5u1knHk&feature=youtu.be&app=desktop

 

Der Kampf der Evolution wird nicht vom kämpfenden Löwen gewonnen, sondern von dem Löwen, der in seine Höhle zurückgeht und Liebe macht. Deswegen unterstützt die WDS den Hippie-Slogan „Macht Liebe, nicht Krieg.“

 

 

Quelle:

http://antimatrix.org/Convert/Books/Benjamin_Fulford/Benjamin_Fulford_Reports.html#It_is_time_for_Canadian_LBO_of_bankrupt_US_2017_05_08

übersetzung: mdd

 

Posted by benjamin May 8, 2017

Despite an ongoing pretense that nothing happened, it turns out the US corporate government based in Washington DC and registered in Puerto Rico really did go bankrupt last week. The bankruptcy of Puerto Rico is different from something like the bankruptcy of Detroit because Puerto Rico is a fully owned DC subsidiary and so the parent company must take the fall. This was why the Chinese Finance Minister suddenly cancelled a meeting with his Japanese and South Korean counter-parts last week because of a “financial emergency.”

http://www.reuters.com/article/us-adb-asia-trilateral-idUSKBN1802V2

This was also why the British Royal family held an emergency meeting last week at Buckingham Palace and then announced the retirement of Prince Philip.

Both emergency meetings had to do with the cashing of Super Petchili or Lung-Tsing-U-Hai bonds backed by Chinese gold and held by many members of the world’s royal families, according to a senior bank source. To be exact, according to this source, in exchange for resigning, Prince Philip was allowed to cash his Petchilis meaning the British Royal Family now has in its hands enough money to totally transform the planet.

If so, then this means Canada is now in a position to ask creditors of the bankrupt United States Corporation for financing of a leveraged buy-out of its operations. The result would be an end to the never ending insanity and criminality emerging out of Washington DC.

We will look deeper into this further down because, in terms of how this will affect the planet, this under the radar move is far more important than the French Presidential election. This was stolen by the Rothschild’s on behalf of their slave Emmanuel Macron with a in your face, Satanic 66.06% of the vote.

The French election was really a German/Russian proxy war over the control of Europe. US naval intelligence reports that German troops were sent into France prior to the election to while Pentagon sources say Russian troops were sent into Serbia at around the same time.

As things stand now, Hitler’s daughter Angela Merkel has repeated her father’s accomplishment of conquering France, this time through stealth rather than through open warfare.

Regardless though, Japanese military intelligence is now saying that defeated French presidential candidate Marine le Pen was in fact.....


Vorstöße der Khasarischen Mafia verlieren Dampf, aber Intrigen auf höchster Ebene setzen sich fort

Priestupky khasarskej mafie strácajú paru ale pokračujú intrigy na najvyššej úrovni

Máj 1, 2017 Benjamin Fulford

Vojna ľudstva o oslobodenie z panovníctva khasarskej mafie sa blíži k víťaznemu koncu ale napriek tomu ležia pred nami ešte konečné boje. Apríl na mnohých frontoch ukázal väčšiu ofenzívu/odpor satanistov – ale ich pokusy o vznietenie 3. Svetovej vojny zlyhali aj keď to spôsobilo hnev a tiež nezískali späť kontrolu nad celosvetovým finančným systémom.

Napriek tomu pokračujú intrigy na najvyššej úrovni v Európe, Východnej Ázii, v USA, na Strednom Východe a inde. V strede toho všetkého sa USA-firemnej-vláde podarilo zabrániť bankrotu a tak môže niekoľko mesiacov pokračovať alebo aspoň tak dlho dokedy neskončia boje o moc na najvyššej úrovni.

Nejnebezpečnejším tajným bojovým polom bolo posledný týždeň Japonsko. Zdroje NSA a CIA potvrdzujú, že vedúci satanista Leo Zagami a jeho zabíjaci boli v Japonsku aby medziiným pripravili so Sarínom jedovatý-plynový-útok v metrovom systéme Tokya, z ktorého chceli obviniť Severnú Kóreu. To je pravdepodobne dôvod toho, že minulý týždeň bol system metra v Japonsku krátko zatvorený “ako odpoveď na Severo-Koreánsky raketový test.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4458122/Tokyo-subway-shut-fears-North-Korean-attack.html

Veľkomajster gnostických Illuminátov „Alexander Romanov“ sa minulý týždeň schoval lebo bol varovaný NSA-zdrojom pred jedným útokom na jeho život prostredníctvom Zagami-ho a jeho rukojemníkmi. Zagami sa k tým obvineniam doteraz nevyjadril aj keď boli už zverejnené v novinách.

V Japonsku boli v posledný dňoch napadnuté autá, ktorými sa vozí císarská rodina, hlásia zdroje japonskej pravice z blízkosti císarskej rodiny. Tie útoky majú zastrašiť císara a prinútiť ho aby opečatil a sprístupnil veľké menové dlhopisy. Tie dlhopisy obsahujú aj „Super-Petchilis“, ktoré „boli bývalou Čínou používané na vybudovanie infraštruktúry krajiny“, ako hovoria zdroje spravodajských agentúr US-ministerstva obrany. Posledná osoba, ktorá mi ukázala jeden „Super-Petchili“ bol Leo Zagami.

Ďalšou skupinou, ktorá spôsobuje nepokoje na Ďalekom Východe je vetva franzúzskej rodiny Rothschild, hlásia viaceré zdroje. Francúzsky Rothschildovia sú hlavnými provokatérmi posledných pokusov o podnietenie vojny medzi USA Severnou Kóreou. Dôvodom je, že francúzsky Rothschildovia chcú vymeniť silného Kim Jong Un-a za falošného Kim Han Sol, ktorý by bol nimi manipulovatelný. Preto nedávno inscenovali vraždu jedného muža, o ktorom tvrdia, že to je Kim Jong Nam – posledný polobrat Kim Jong Una a otec Kim Jong Sola. Čínske vládne zdroje  a aziátske vojenské zdroje a tajné spoločnosti potvrdzujú včetci, že ten nedávno v Malayzii zabitý Kim Jong Nam nebol pravý a ten Kim Han Sol, ktorý sa krátko potom zjavil na YouTube tiež nebol pravý. Pravý Kim Jong Nam a jeho syn sú na bezpečnom mieste v Číne, hovoria čínske zdroje.

Rothschildovia sa zúfalo pokúšajú aby do rúk dostali zlato – čím chcú zabrániť ich bankrotu a preto chamtivo pozerajú na gigantické zásobniky zlata a minerálov v Severnej Kórei. To je skutočný dôvod toho, že chcú posadiť na špičku toho štátu jedného ich zastupiteľa, hovoria tie zdroje. Tým rozumieme aj tie zrazu stupňujúce sa  vyhrážky proti Severnej Kórei.

Okrem toho existuje silný pokrok v pokuse o nasadenie Taro Aso-a ako premiéra Japonska, hovoria zdroje japonskej pravice. Keďže sa Aso priženil do francúzskej rodiny Rothschild tak by režim, ktorého špičkou by bol Aso umožnil Rothschildovcom vládu nad Japonskom. WDS-zdroje veria, že nebude dovolené priblížiť sa úradu japonského premiéra ani mužovi Rothhschildovcov a tiež nie agentovi Rockefellerovcov Ichiro Ozawa. Aso je tiež zodpovedný za krádež našich ziskov zo zverejnenia v novinách, je to nepretržitý hnev, ktorému sa môžeme vyhnúť pomocou peňažných darov.

Tiež bolo veľa rozruchu a intríg okolo Donalda Trumpa, čínskeho prezidenta Xi Jinpinga a tiež okolo jedného čínskeho agenta Rothschildovcov pod menom Guo Wengui. Guo pracoval pre Xi Jinpinga ako pomoc, pomáhal mu vyčistiť čínsku vládu od súperov, podľa vietnamských zdrojov.

Tie zdroje posielajú tieto dva obrázky – jeden s Jacobom Rothschild a druhý s Dalai Lama.

 

2. časť - Guo bol tiež u toho na prázdninovom sídle Donalda Trumpa Mar-A-Lago na Floride kde sa konalo stretnutie s Xi. teraz je čínskou ládou hľadaný s výčitkami uplácania a tiež ho hľadá Interpol.

Zdroje aziátskych tajných spoločností reagujú na tie informácie s komentárom: "my chceme priviesť novú budúcnosť a novú časovú dobu. Keď Rothschildovia dajú súhlas s  ich starou štruktúrou tak veríme v úspech ale my nikdy nebudeme pod nimi pracovať. Keď Xi Jinping pre Rorhschildovcov pracovať bude tak ho už nebudeme podporovať". Ten zdroj tiež potvrdil aj cieľ "jedného sveta", ktorý je prepojený v priateľstve.

Intrigy okolo Donalda Trumpa a Xi Jinpinga sa točia okolo pokračujúcich pokusoch o výmenu dlhopisov za peniaze v hotovosti podporené čínskym zlatom. jeden zdroj US-vojenskej spravodajskej služby DAI hovorí, že: "tie čínske dlhopisy sú kľúčom, ktorým sa vráti čínske zlato, ktoré Federal Reserve drží od roku 1930. Číňania používajú blahobytné fondy na zaplatenie tých dlhopisov, s ktorými sa potom uvolnia tie obrovské zásoby zlata. Keď by tá obrovská zásoba tých dlhopisov padla do rúk kabalov tak by to bola nehoda k výrobe peňazí krytých zlatom".

DIA-zdroj okrem toho hovorí, že milnulý týždeň bolo niekoľko pokusov o prísun obrovského množstva pňazí do finančného systému.

"To všetko sa udialo vo Washington DC pokiaľ sa tretol Trump s NSA a Pentagonom a pokiaľ CIA a FBI boli na tajnom stretnutí s ich kolegami z korunných štátov, Veľká Brtánia, Kanada, Nový Zeeland a Austrália. NSA-šéf však nebol do Nového Zeelandu pozvaný a tiež neviem či tam boli zastúpené spravodajstvá vojska", hlásil ten zdroj.

Ten DIA-zdroj poznamenal, že to robilo dojem ako by sa na tom podielali dve konkurúce frakcie  na najvyššej úrovni západnej moci. Existencia tých dvoch frakcií bola tiež potvrdená v správach o voľbe nového vodca Maltésskeho rádu (Knigst of Malta). Maltéssky rád, povedané povrchne, je benevolentná organizácia ale keďže sú mnohí z nich vysokopostavené osobnosti vojska a tajných služieb (sluhami Malty) - tak v skutočnosti zastupuje srdce západnej vojenskej moci.

V správach sa v každom prípade hovorí, že na prechodnú dobu bol najvyšším zvolený 72-ročný talian Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Jednohlasne sa hlási, že jeho voľba bola kompromissom medzi konkurujúcimi Britskými a nemeckými frakciami toho rádu.

"Ten rád bol rozdelený vnútornými bojmi o vedúce postavenie, jednalo sa o intrigy Vatikánu a finančného manažmentu, ktoré boli odhalené nedávno objaveným dokumentom, ktorý ukazuje, že nedávno znova-volený veľký kancler Albrecht von Boeselage bol prepojený s jedným škandálom o kondómoch. Sprisahal sa proti bývalému veľkomajstrovi Matthew Festing-ovi aby ho zbavil úradu. Na základe jednej nečestnej finančnej transakcii stál v ceste k obohateniu Boeselagera a Vatikánu", to hlási Christine Niles, M.st (Oxon), JD. Church Militant.

http://angelqueen.org/2017/04/29/knights-of-malta-elect-new-interim-leader/

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/29/knights-malta-elect-new-leader-vatican-seeks-bury-feud/

"Maltéssky rád volí nového vodca pokiaľ Vatikán chce ukončiť tie spory".

"Maltéssky rád volil v sobotu v Ríme nového vodca aby ukončil vnútorné nezhody v tom starom katolíckom ritierskom ráde a to bolo nevyhnutné kvôli osobnej intervencii pápeža Františka".

Znova vidíme pokusy na najvyššej úrovni západnej moci o predaj vysoko-hodnotných menových dlhopisov. Dobre môže byť, že Zagami a jeho satanská frakcia P2 slobodomurárskej lóže tiež sú za tou scénou aktívni.

Nukleárna hra s ohňom a pokusy o naštartovanie 3. svetovej vojny súvisia všetky so snahou o výmenu tých dlhopisov za peniaze a dosiahnuť tým kontrolu nad celosvetovým finančným systémom.

Jedno čo nám môžu hovoriť zdroje Pentagonu, vojsko prevzalo od Cionistov a od vojno-žhavých Neoconov kontrolu nad zahraničnou politikou USA. "Trumpovo prevzatie vojskom bolo úplné keď vojsko dostalo voľnú ruku a Trump bol donútený tým 100 senátorom povedať: "Žiadna vojna so Severnou Kóreou alebo iným štátom bez formálneho prehlásenia vojny, čo robí vojnu nemožnú", hovoria tie zdroje.

"US-minister obrany James Mattis a Top-generál Josef Dunford objednali všetkých senátorov do Bieleho Domu a vysvetlili im, že zahraničná politika bola predaná vojsku a nie Izraelu aby bola neutralizovaná Neo-frakcia Jareda Kushnera, Paula Wolfowitza, Davida Petraeus a H.R. McMastera ", hovoria tie zdroje ďalej. Tiež hovoria, že Dunfordova cesta do Iráku 2.apríla spolu s agentom Jareda Kushnera slúžila k tomu aby "nepriateľ bol ostro pozorovaný".

Okrem toho bol tajnou službou najatý bývalý 2-hviezdy-morský-generál aby " aby tými hlbokými štátmi alebo Mossad-om neprišlo k atentátom".

Tie zdroje hlásia, že "izraelská kurva (preklad) a OSN-diplomatka Nikki Haley mohla byť vydieraná jej mimonželským vzťahom/záskokom a mohla byť kontrolovaná US-zahraničným ministrom Rexom Tillersonom; bude z národnej rady bezpečnosti odstránená a dokonca aj Trump naznačil, že ju prepustí".

Trump bol donútený podriadiť sa a nevydierať peniaze zo Severnej Kórei tým, že umiestnil Thaad Rakety na základe opzície Vatikánu; "tie rakety možno nemôžu pracovať tak bolo oznámené".

Pápež František verejne karhal tie frakcie, ktoré chcú štartovať 3. svetovú vojnu jeho prehlásením, že vojna medzi Západom a Severnou Kóreou (medzi východ-západ) by všetko zničila.

http://www.express.co.uk/news/world/798331/Pope-Francis-Donald-Trump-North-Korea-Kim-Jong-un-war-destroy-everything-ballistic-missile

"Pápež hovorí, že vojna medzi Severnou Kóreou a Západom by mohla VŠETKO ZNIČIŤ keď sa bude napätie stupňovať. www.express.co.uk

"Vedúci katolíckej cirkve povedal, že ľudstvo toho času nie je v stave prežiť/prestáť potenciálnu vojnu medzi tými dvomi krajinami lebo by všetko mohlo byť zničené...

Zdroje Illuminátov a iné centrá moci potvrdzujú, že nebude dané povolenie na naštartovanie rozsiahlej nukleárnej vojny. Inými slovami: tentokrát bude hlasované v pojednávaní preštrukturovanie medzinárodnej organizácie a nebude nič riešené vojnou. Za tých okolností ponúkla White Dragon Society jej služby aby sa dosiahlo pre obe strany ziskové riešenie medzi Západ a Východ.

 

Der Krieg Menschheit, sich aus der Herrschaft der Khasarischen Mafia zu befreien, nähert sich dem siegreichen Ende, trotzdem liegen einige schwierige Endkämpfe noch vor uns. Der Monat April zeigte eine größere Offensive der Satanisten an vielen Fronten, aber obwohl sie eine Menge Ärger verursachten, versagten ihre Versuche, den 3. Weltkrieg zu starten oder die Kontrolle über das weltweite Finanz-System zurück zu erobern. 

Trotzdem setzen sich auf hohen Ebenen in Europa, Ost-Asien, den USA, im Mittleren Osten und anderswo intrigante Vorgänge fort. In der Mitte all dessen gelang es der US-Firmenregierung, ihren Bankrott zu vermeiden, so dass sie für ein paar Monate weitermachen kann, oder solange, bis die Machtkämpfe auf höchster Ebene beendet sind. 

Eines der gefährlichsten geheimen Schlachtfelder war in der letzten Woche Japan. Quellen der NSA und der CIA bestätigen übereinstimmend, dass der führende Satanist Leo Zagami und seine Schläger in Japan waren, um unter anderem eine Giftgas-Attacke mit Sarin auf das Tokioter U-Bahn-System vorzubereiten, die sie Nord-Korea in die Schuhe schieben wollten. Das ist wahrscheinlich der wahre Grund dafür, warum Japan in der letzten Woche zeitweilig sein U-Bahn-System schloss, „als Antwort auf einen Nord-Koreanischen Raketentest.“

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4458122/Tokyo-subway-shut-fears-North-Korean-attack.html

Der Großmeister der Gnostischen Illuminaten „Alexander Romanov“ versteckte sich in der letzten Woche auch, weil NSA-Quellen ihn vor einem Angriff auf sein Leben durch Zagami und seine Handlanger gewarnt hatten. Zagami äußerte sich nicht zu diesen Vorwürfen bis zu dem Zeitpunkt, als dieser Newsletter veröffentlicht wurde. 

In Japan wurden Autos, mit denen Mitglieder der Kaiserlichen Familie transportiert wurden, in den letzten Tagen bei verschiedenen Gelegenheiten angegriffen, berichten Quellen des Rechten Flügels, die der Kaiserfamilie nahestehen. Diese Attacken sollten den Kaiser einschüchtern, damit er sein Siegel dazu benutzt, große Währungs-Anleihen flüssig zu machen, sagen die Quellen. Diese Anleihen schließen „Super-Petchilis“ ein, „die von der ehemaligen Republik China benutzt wurden, die Infrastruktur dieses Landes aufzubauen“, wie Quellen der Nachrichten-Agenturen des US-Verteidigungs-Ministeriums berichteten. Die letzte Person, die mir ein „Super-Petchili“ zeigte, war Leo Zagami.

Eine weitere Gruppe, die im Fernen Osten in diesen Tagen Unruhe stiftet, ist der Französische Zweig der Familie Rothschild, berichten mehrere Quellen übereinstimmend. Die Französischen Rothschilds sind die Haupt-Anstifter der letzten Versuche, einen Krieg zwischen den USA und Nord-Korea zu provozieren. Der Grund dafür ist, die Französischen Rothschilds wollen Nord-Koreas starken Mann Kim Jong Un durch einen von ihnen kontrollierten falschen Kim Han Sol ersetzen. Deswegen inszenierten sie neulich den Mord an einem Mann, von dem sie behaupten, es wäre Kim Jong Nam gewesen, der ältere Halbbruder von Kim Jong Un und der Vater von Kim Han Sol. Chinesische Regierungsquellen, Japanische Militärdienste und Asiatische Geheimgesellschaften bestätigen allesamt, der neulich in Malaysia getötete Kim Jong Nam war nicht echt, und der Kim Han Sol, der in einem YouTube-Video kurz nach der angegebenen Ermordung erschien, war auch nicht echt. Der echte Kim Jong Nam und sein Sohn sind in China an einem sicheren Ort, sagen Chinesische Quellen. 

Die Rothschilds versuchen verzweifelt, Gold in die Hände zu bekommen, um ihren Bankrott zu vermeiden, darum gieren sie nach den gigantischen Gold- und Mineral-Lagerstätten in Nord-Korea. Das ist der wahre Grund, warum sie einen ihrer Stellvertreter an die Spitze dieses Landes setzen wollen, sagen die Quellen. Dadurch verstehen wir auch all die plötzlich eskalierenden Drohungen gegen Nord-Korea. 

Zudem gibt es einen starken Vorstoß, den Rothschild-Agenten Taro Aso als Premierminister Japans einzusetzen, sagen Japanische Quellen des Rechten Flügels. Weil Aso in den Französischen Zweig der Familie Rothschild einheiratete, würde ein Regime mit Aso an der Spitze dieser Familie die Herrschaft über Japan erlauben. Quellen der White Dragon Society glauben, weder Rothschilds Mann Aso noch Rockefellers Agent Ichiro Ozawa sollte erlaubt werden, irgendwie in die Nähe des Amtes des Japanischen Premierministers zu kommen. Aso ist auch für den Diebstahl der Erträge aus der Veröffentlichung dieses Newsletters verantwortlich, ein ständiger Ärger, mit dem wir aufgrund von Bargeld-Spenden umgehen können.  

Zusätzlich gab es viele Intrigen um Donald Trump, dem Chinesischen Präsidenten Xi Jinping und einem Chinesischen Rothschild-Agenten mit Namen Guo Wengui. Guo hat für Xi Jinping als Erfüllungsgehilfe gearbeitet, der ihm half, die Chinesische Regierung von Rivalen zu säubern, gemäß Vietnamesischer Quellen. Die Quellen schickten diese zwei Bilder von Guo, eines mit Jacob de Rothschild, das andere mit dem Dalai Lama. 

Part 2 – Guo war auch in Donald Trumps Ferienort Mar-A-Lago in Florida dabei, wo Trump und Xi neulich ein Gipfeltreffen abhielten. Guo wird jetzt von der Chinesischen Regierung mit Vorwürfen der Bestechlichkeit gesucht, und auch von Interpol.

https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2017/04/25/chinese-fugitive-guo-wengui-lost-500-million-in-ubs-margin-call/amp/

Quellen der Asiatischen Geheimgesellschaften reagierten auf diese Informationen mit folgendem Kommentar: „Wir wollen eine neue Zukunft und ein neues Zeitalter herbeiführen. Wenn die Rothschilds mit ihrer alten Struktur uns zustimmen, glauben wir an gegenseitigen Erfolg, aber wir werden niemals unter ihnen arbeiten. Wenn Xi Jinping für die Rothschilds arbeitet, werden wir ihn nicht länger unterstützen.“ Die Quelle bekräftigte auch das Ziel der „Einen Welt“, die in Freundschaft vereint ist.Die Intrige um Donald Trump und Xi Jinping dreht sich um fortgesetzte Versuche, große Währungs-Anleihen zu Bargeld zu machen, die durch Chinesisches Gold gestützt sind. Eine Quelle des US-Militärischen-Nachrichten-Dienstes DIA sagt dazu: „Diese Chinesischen Anleihen sind der Schlüssel, um Chinas Gold zurück zu holen, dass von der Federal Reserve seit den 1930er Jahren gehalten wird. Die Chinesen benutzen die Wohlstands-Fonds, um die Anleihen zu bezahlen, mit denen dann die gewaltigen Vorräte Chinesischen Goldes freigesetzt werden sollen. Wenn der Kabale ein großer Vorrat dieser Anleihen in die Hände gefallen sein sollte, wäre das ein Desaster für die Erzeugung einer neuen goldgestützen Währung.“ 

Die Quelle der DIA bemerkte zudem, dass in der letzten Woche zahlreiche Versuche unternommen wurden, gewaltige Geldsummen in das Finanz-System einzubringen. 

„Das alles geschah in Washington DC, während Trump sich mit der NSA und dem Pentagon traf, und während die CIA und das FBI versuchten, geheime Treffen in Neuseeland mit ihren Amtskollegen aus den Staaten der Krone, Groß-Britannien, Kanada, Neuseeland und Australien abzuhalten. Der NSA-Chef war aber nicht nach Neuseeland eingeladen worden, und ich weiß auch nicht, ob Nachrichtendienste der Marine dort vertreten waren“, berichtete die Quelle. 

Diese DIA-Quelle bemerkte, es habe den Anschein, als seien zwei konkurrierende Fraktionen auf der höchsten Ebene der westlichen Macht am Werk. Die Existenz dieser Fraktionen wurde auch durch Berichte in den Nachrichten über die Wahl eines neuen Anführers des Malteser-Ordens (Knights of Malta) bestätigt. Der Malteser-Orden ist, oberflächlich betrachtet, eine Wohltätigkeits-Organisation, aber weil viele hochrangige Angehörige des Militärs und der Geheimdienste „Knechte von Malta“ sind, vertritt er tatsächlich das Herz der westlichen Militärmacht. 

 

Jedenfalls sagen Berichte in den Nachrichten, der 72jährige Italiener Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto sei als Oberhaupt für eine Übergangszeit gewählt worden. Es wird übereinstimmend berichtet, die Wahl von Dalla Torre wäre ein Kompromiss gewesen zwischen den konkurrierenden Britischen und Deutschen Fraktionen des Ordens.

„Der Orden war durch interne Kämpfe über die Führungsriege gespalten, es ging um Intrigen des Vatikans und finanzielles Mismanagement, die durch ein vor kurzem aufgetauchtes internes Dokument aufgedeckt wurden, welches zeigt, dass der erst kürzlich wiedereingesetzte Große Kanzler Albrecht von Boeselager in einen Verteilungs-Skandal verwickelt war, bei dem es um Kondome ging. Er hatte sich gegen den ehemaligen Großmeister Matthew Festing verschworen, um ihn seines Amtes zu entheben. Festing stand aufgrund einer unehrenhaften finanziellen Transaktion im Wege, die von Boeselager und den Vatikan bereichert hätte“, berichtet Christine Niles, M.St. (Oxon.), J.D. • ChurchMilitant.

http://angelqueen.org/2017/04/29/knights-of-malta-elect-new-interim-leader/

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/29/knights-malta-elect-new-leader-vatican-seeks-bury-feud/

 

„Malteser-Orden wählt neues Oberhaupt, während Vatikan die Fehde beenden will“

www.telegraph.co.uk

 

„Der Malteser-Orden wählte am Samstag in Rom ein neues Oberhaupt, um eine bittere interne Fehde innerhalb dieses alten Katholischen Ritterordens zu beenden, die eine persönliche Intervention des Papstes Franziskus notwendig gemacht hatte.“

 

Wieder sehen wir Versuche von höchster Ebene der weltlichen Macht, hoch-notierte Währungs-Anleihen zu verflüssigen. Es kann gut sein, dass Zagami und seine satanische Fraktion der P2-Freimaurerloge auch hinter dieser Szene aktiv waren. 

 

Das nukleare Spiel mit dem Feuer und die Versuche, den 3. Weltkrieg loszutreten, stehen allesamt in Zusammenhang mit diesen Bemühungen, diese Anleihen zu Bargeld zu machen und so die Kontrolle über das weltweite Finanz-System zu packen. 

"Maltéssky rád volil v sobotu v Ríme nového vodca aby ukončil vnútornú nezhody v tom starom katolíckom ritierskom ráde, ktoré bolo nevyhnutné kvôli osobnej intervencii pápeža Františka".

Znova vidíme pokusy na najvyššej úrovni západnej moci o predaj vysoko-hodnotných menových dlhopisov. Dobre môže byť, že Zagami a jeho satanská frakcia P2 slobodomurárskej lóže tiež sú za tou scénou aktívni.

Nukleárna hra s ohňom a pokusy o naštartovanie 3. svetovej vojny súvisia všetky so snahou o výmenu tých dlhopisov za peniaze a dosiahnuť tým kontrolu nad celosvetovým finančným systémom.

Jedno čo nám môžu hovoriť zdroje Pentagonu, vojsko prevzalo od Cionistov a od vojno-žhavých Neoconov kontrolu nad zahraničnou politikou USA. "Trumpovo prevzatie vojskom bolo úplné keď vojsko dostalo voľnú ruku a Trump bol donútený tým 100 senátorom povedať: "Žiadna vojna so Severnou Kóreou alebo iným štátom bez formálneho prehlásenia vojny, čo robí vojnu nemožnú", hovoria tie zdroje.

"US-minister obrany James Mattis a Top-generál Josef Dunford objednali všetkých senátorov do Bieleho Domu a vysvetlili im, že zahraničná politika bola predaná vojsku a nie Izraelu aby bola neutralizovaná Neo-frakcia Jareda Kushnera, Paula Wolfowitza, Davida Petraeus a H.R. McMastera ", hovoria tie zdroje ďalej. Tiež hovoria, že Dunfordova cesta do Iráku 2.apríla spolu s agentom Jareda Kushnera slúžila k tomu aby "nepriateľ bol ostro pozorovaný".

Okrem toho bol tajnou službou najatý bývalý 2-hviezdy-morský-generál aby "tým hlbokým štátom alebo Mossad-om neprišlo k atentátom".

Tie zdroje hlásia, že "izraelská kurva (preklad) a OSN-diplomatka Nikki Haley mohla byť vydieraná je mimanželským vzťahom a mohla byť kontrolovaná US-zahraničným ministrom Rexom Tillersonom; bude z národnej rady bezpečnosti odstránená adokonca aj Trump naznačil, že ju prepustí".

Trump bol donútený podriadiť sa a nevydierať peniaze zo Severnej Kórei tým, že umiestnil Thaad Rakety na základe opzície Vatikánu; "tie rakety možno nemôžu pracovať tak bolo oznámené".

Pápež František verejne karhal tie frakcie, ktoré chcú štartovať 3. svetovú vojnu jeho prehlásením, že vojna medzi Západom a Severnou Kóreou (medzi východ-západ) by všetko zničila.

http://www.express.co.uk/news/world/798331/Pope-Francis-Donald-Trump-North-Korea-Kim-Jong-un-war-destroy-everything-ballistic-missile

"Pápež hovorí, že vojna medzi Severnou Kóreou a Západom by mohla VŠETKO ZNIČIŤ keď sa bude napätie stupňovať. www.express.co.uk

"Vedúci katolíckej cirkve povedal, že ľudstvo toho času nie je v stave prežiť/prestáť potenciálnu vojnu medzi tými dvomi krajinami lebo by všetko mohlo byť zničené...

Zdroje Illuminátov a iné centrá moci potvrdzujú, že nebude dané povolenie na naštartovanie rozsiahlej nukleárnej vojny. Inými slovami: tentokrát bude hlasované v pojednávaní preštrukturovanie medzinárodnej organizácie a nebude nič riešené vojnou. Za tých okolností ponúkla White Dragon Society jej služby aby sa dosiahlo pre obe strany ziskové riešenie medzi Západ a Východ.

 

Geschrieben von Benjamin 24. April 2017

 Wir müssen alle darauf hinarbeiten und sicherstellen, dass die kriminelle US-Firmenregierung zum 1. Mai dichtmacht

Všetci musíme pracovať na tom aby tá kriminálna US-firemná vláda 1.mája zatvorila

Aj keď tvrdé skúsenosti ma naučili nepripútať sa na isté termíny tak z viacerých nezávislých zdrojov sa dozvedám, že 1.mája sa môže stať niečo dobré. V propaganda-médiách je to deň kedy môže byť stiahnutá nadol US-vláda, keď sa zvýši strop dlžoby.

Http://www.zerohedge.com/news/2017-04-21/trump-administration-begins-quiet-preparations-government-shutdown
Je to aj deň kedy ohlási konkurs Puerto Rico, stopercentná dcérska spoločnosť US-americkej vlády.

CIA-zdroje, gnostickí Illumináti, japonská vojenská inteligencia a Pentagon hovoria, že je to deň, v ktorom má svet šancu stiahnuť natrvalo US-vládu a vyhlásiť a znovu-vytvoriť Spojené Štáty Ameriky, ako je to známe medzi ľuďmi,  „zlato USA“
Http://www.reuters.com/article/us-puertorico-debt-bankruptcy-analysis-idUSKBN17E0GN

White Dragon Society lobuje najdôležitejších dlžobníkov US-vlády – Japonsko a Čínu - aby tej podnikateľskej vláde nedopustila ďalšie rozšírenia pokiaľ zostanú pod kontrolou khasarske-mafie. Povedali, že stiahnutie US-podnikatelskej vlády znamená koniec financovania nekonečných vojen, Daesh, terorizmu pod falošnou vlajkou a s rozširoovaním biologických zbraní....

Khasarská mafia sa v posledných dňoch stala tým čo by sa dalo nazvať, že sa zbláznia keď začne termín konkurzu. Najmladšie pokusy vyvolania 3. Svetovej vojny v Sýrii a v Severnej Kórei sú nasledované vyhrážkami atomového a bio-teroru a to bláznenie iste bude pokračovať dokedy nebudú natrvalo stiahnutý z obchodu.

Nie je náhoda, že krátko pred bankrotom US-konjunktúry, 29.apríla bude volený nový veľkomajster ritierov z Malty. Veľkomajster toho rádu Mathew Festing bol pápežom nedávno vyhodený údajne kvôli hádke o kondómoch.

Avšak zdroje japonskej vojenskej inteligencie, talianskej P2 slobodomurárskych klobúkov a  MI6 potvrdzujú, že tá fašistická frakcia vedená Festingom bola hlboko involvovaná/zapojená v cunami 11.marca 2011  a v nuklárnom útoku proti Japonsku. Sebou samým popísaný ako satanista Leo Zagami, ktorý tomuto písateľovi posielal E-maily, v ktorých sa vyhrážal poslať hneď do mora Fukushimu  tiež tvrdí, že je vodcom ritierov z Malty.

Vedľajšou poznámkou je, že nedávno jeden priateľ navštívil Fukushimu s gaiger-počítačom a nemohol zistiť nič iné ako ako normálne pozadné žiarenie.   Https://www.youtube.com/watch?v=FMomGiER3OE&feature=youtu.be

 V každom prípade sú tí ritieri z Malty údajne všeobecne užitočná organizácia, najstarší vojenský poriadok v katolíckej cirkvi a fašistická frakcia je tajne zodpovedná za kontrolu vodcov sveta a to v kombinácii podplácania, vyhrážok a vraždou. Inými slovami, oni boli tie najdôležitejšie konajúce ruky tajnej svetovej vlády. Mali aj silný vplyv na US-vojsko lebo mnohí z nich sú top-ritieri z Malty.

A tak bude mať pravdepodobne tých 60 ritierov rozhodujúci vplyv na budúcnosť planéty a predovšetkým v USA.

V inom vývoji minulý týždeň kontaktoval WDS medzinárodný uprchlík Henry Kissinger aby povedal, že už dávno prerušil kontakt k Davidovi Rockefellerovi lebo ho Rockefeller „verejne urazil“. Zdroje z CSIS tvrdia, že on tvrdil, že je Kissingerov veľvyslanec, nechal ho pravidelne obsluhovať čajom -  v prítomnosti svetových hodností musel hrať čašníka.

Ďalej tie zdroje hovoria, že v 60-tich rokoch bol Kissinger zatknutý ruskou tajnou službou a bol mučený a stal sa KGB-agentom s prezývkou „Bor“ predtým než vstúpil do vlády Richarda Nixona. Odvtedy vraj už nikdy nepracoval pre Rockefellera

Druhá časť– ten Kissinger bez pána prinesie teraz spolu s Rothschildovcami jednu kampaň, ktorá vydá obrovské množstvo peňazí na záchranu planety, hovoria teraz zrazu tie zdroje.

Zdá sa, že treba všetku silu usmerniť proti CSIS ako odporúča WDS a to trafilo ten správny nerv. Uvidíme či sa niečo stane 1.mája ako sľubujú všetci tí ľudia. Napriek tomu všeobecne platí, že tým hadom nemôžeme v ničom dôverovať tak nebudujeme na tom, že by sa v určitom dátume zrazu všetko zmenilo alebo vymenila strana. Musíme pokračovať v pokroku pokiaľ nebudú odstránení.

Preto je aj pozoruhodné, že Georg Bush senior sa nechal zaviesť minulý týždeň do nemocnice aby unikol zatknutiu. To sa stalo presne vtedy keď bývalý president Barack Obama bol na podmienku prepustený z vyšetrovacej väzby potom keď všetko povedal čo vie o Bush/Clinton drogových obchodovaniach. Potom čo boli vybavení David Rockefeller a zlý pápež tak on zostáva posledná domino-kocka, ktorá ešte stojí. Nechajte nás vyčkať ako dlho to ešte vydrží.

Pentagon-zdroje hovoria, že „to nie je náhoda, že čínsky prezident Xi Jinping pri návrate zo stretnutia s prezidentom Trump – potom útoku na Sýriu – sa zastavil na Aljaške aby sa stretol s tamojším guvernérom. Od 17- 20. apríla lietali veľmi nízko nad Aljaškou nespočetné ruské ruské bombardéry a mohli by tým kedykoľvek pokračovať“. Zdá sa, že sa jedná o správu, že USA-pevnina nie je neporušitelná pri spoločnej invázii Ruska s Čínou.

V každom prípade sa tie pohyby zdajú dôležitejšie ako napríklad prezidentské voľby vo Francúzku. V tej voľbe vyhral Emmanuel Macron, 39-ročný bankár Rothschildovcov, o ktorom doteraz nikto nepočul a vyhral prvé kolo. CIA-zdroje hovoria: “Prezidentské voľby vo Francúzsku sú s istotou manipulované”. Poukazujú, že Macron nikdy nebol volený do verejného úradu a je veľmi nepopulárny”:

Oboznámenie pod nasledujúcim Linkom ukazuje, že “bol niekoľko rokov ministrom hospodárstva pod Fracoise Hollande kde navrhol pracovné právo, ktoré nesie jeho meno a proti ktorému stotisícky protestovali a ktoré bolo presadené len pomocou výkonného rozhodnutia. K tomu bolo verejné vyjadrenie, ktoré bolo len trochu sprostejšie ako jeho osobnosť”.

Či sa Macronovi dovolí kradnúť voľby 7.mája a stať sa francúzskym prezidentom a predĺžiť tým závislosť od Eura závisí od toho čo sa udeje 1.mája v USA a od tajných volieb maltésskeho rádu 29.apríla, vysvetlujú WDS-zdroje.

Napriek tomu je po 180-stupňovom zvrate takzvaného prezidenta Trumpa jasné, že khasarská mafia vyčaruje všetky možné prekážky aby mohla udržať moc nad planétou.

Napriek všetkému to nebude stačiť na to aby sa udržali na ich miestach sluhovia khasarskej mafie na Západe lebo Ázia kontroluje najväčšiu časť globálneho množstva peňazí.

Vatikán-sluh a US-viceprezident Mike Pence bol minulý týždeň v Ázii a pokúšal sa získať peniaze pre jeho majstrov vo firemnej vláde. V Južnej Kórei zlyhal jeho pokus o získanie zlata a preto vyslovil niekoľko vyhrážok proti Severnej Kórei a ponáhľal sa smerom Japonsko, hovoria zdroje japonských vojenských spravodajstiev.

Podľa mnohých zdrojov v japonskej vláde vyžadoval aj tam peniaze, čo mu bolo zamietnuté a preto rozprával premiérovi Shinzovi Abe, že by mal v júni urobiť parlamentské voľby – inak bude zatknutý. Pre začiatok s tým japonský establišment súhlasil lebo chcú vyčkať ako bude prebiehať ten všeobecný boj nad ich hlavami. Potom cestoval do Indonézie kde sa stretol s najspodnejšími charaktermi sveta, hlásia zdroje v Indonézii. Titulok v Reuters opisuje návštevu Pencea len ako obchodný úspech, pri ktorom “boli spravené väčšie dohody vo výške 10 milárd Dolárov”. http http://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-21/pence-hails-10-billion-in-indonesia-deals-from-exxon-to-ge

Zdroje čínskych vojenských spravodajských agentúr a Cia-zdroje skutočne tvrdia, že Pence ponúkol/rozdeloval fiat-Doláre FED-banky pri pokuse získať kontrolu nad Indonéziou cez tie obtiažne bábky.

To bolo poznatelné pri voľbách na niektorých špinavých trikoch Aniesa Baswedana, guvernér hlavného mesta Jakarta.

Osoba, ktorá viedla víťaznú reč nebol nikto iný ako Prabowo Subianto, bývalý zať masy-vraždiaceho bývalého indonézskeho diktátora Suharto. Suharto bol khasarskou mafiou volený ako náhrada – aby nahradil tohodobého prezidenta Indonézie Jokowi, hlásia tie zdroje.

Subianto bol v 90-tich rokoch zatknutý rebelmi z Východného Timoru potom keď zabil stovky neozbrojených obyvateľov obce, hlási jeden zdroj z okolia Subianta. Ten zdroj tiež hovorí, že tí rebeli ho ako trest kastrovali a preto sa od Suhahartovej dcéry potom rozviedol.

Teraz vidíme, že sa vynára so zdanlivo bezhraničnými fondmi a pracuje ruka v ruke  s Daesh-žoldniermi, ktorí sa pokúšajú destabilizovať vládu obľúbeného prezidenta Jokowia. Skutočným cieľom je samozrejme usadenie bábkového režimu v Indonézii aby mohla khasarská mafia dostať do pazúrov trochu zlata a tým mohla udržať kontrolu globálneho finančného systému, vysvetľujú tie zdroje.

Okrem toho existuje vývoj na Strednom Východe, ktorý nasleduje po návšteve US-ministra obrany Jamesa Mattis. Najprv navštívil Mattis Izrael kde izraellitom vysvetlil aby opustili Golánske Výšky a skončia s bombardovaním v Sýrii, hlásia zdroje Mossad. Tie zdroje pokračujú, že Mattis izraelitom povedal, že US-vojsko a Egypt budú pomáhať pri odstránení Daesh-žoldnierov, ktorí sú aktívni na poloostrove Sinai.

Zdroje Pentagonu hovoria, že v Saudi-Arábii „Mattis vyždavoval koniec vojny v Jemeni od OSN-sprostredkovateľa – lebo US-vojsko tam chce znížiť jeho aktivitu“. US-vojsko tam bojovalo aby pomáhali Saudiom len preto lebo potrebovali ropu pre pohon ich rozličných nástrojov, hovoria tie zdroje. Tá ropa im bola zaistená aj vtedy keď už nebudú podporovať saudiov, hovoria WDS-zdroje.

„Panikou posadnutý kráľ Salman poslal jeho syna ako veľvyslanca do USA aby sa zaoberal s 911-útokmi (11. september 2011) a s inými samdálmi“, hovoria zdroje Pentagonu. Saudská kráľovská rodina tak ako anglická kráľovská rodina a japonská vedia, že na špičke svetovej štruktúry moci je vákuum a od toho kým bude zaplnené závisí ich osud.

Nakoniec – 61-ročný generál Dunford sa zúčastnil 17.apríla bostonského maratonu a potreboval štyri hodiny a 50 minút.

https://www.marinecorpstimes.com/articles/gen-joe-dunford-ran-the-boston-marathon

 

 „Tou skutočnou správou je v deň Patriotizmu oznámiť všetkým patriotom – získať Ameriku späť“.

 

https://www.marinecorpstimes.com/articles/gen-joe-dunford-ran-the-boston-marathon

 

Wir müssen alle darauf hinarbeiten und sicherstellen, dass die kriminelle US-Firmenregierung zum 1. Mai dichtmacht

 

April 24, 2017 BenjaminFulford

Obwohl die traurige Erfahrung mich lehrte, nicht auf bestimmte Kalenderdaten zu schauen, erklären zahlreiche Quellen übereinstimmend, dass etwas Großes am 1. May passieren könnte. In den Firmenmedien ist das der Tag, an dem die US-Regierung schließt, wenn die Schulden-Decke nicht erhöht wird.

http://www.zerohedge.com/news/2017-04-21/trump-administration-begins-quiet-preparations-government-shutdown

Es ist auch der Tag, an dem Puerto Rico, eine vollständige Tochter der US- Firmen-Regierung, wahrscheinlich bankrott geht.

http://www.reuters.com/article/us-puertorico-debt-bankruptcy-analysis-idUSKBN17E0GN

Quellen der CIA, der gnostischen Illuminaten, des Japanischen militärischen Nachrichtendienstes und des Pentagons sagen, an dem Tag gäbe es eine reelle Chance, die US-Firmenregierung zu schließen und die Republik der Vereinigten Staaten von Amerika wieder einzuführen, im Volksmund bekannt als die „Guten alten Vereinigten Staaten.“

Die White Dragon Society beeinflusst die wichtigsten Gläubiger der US-Firmenregierung, nämlich Japan und China, dieser Firmenregierung keine weiteren Kreditverlängerungen zu gewähren, solange sie unter der Kontrolle der Khasarischen Mafia steht. Es wurde ihnen gesagt, der kontrollierte Abbau der US-Firmenregierung würde die Finanzierung der endlosen Kriege beenden, es wäre auch das Ende von Daesh, dem Falsch-Flaggen-Terrorismus, dem Versprühen von Bio-Waffen usw. usw.

Die Khasarische Mafia wurde in den letzte Tagen zu etwas, das nur noch als institutioneller Wahnsinn bezeichnet werden kann, weil sich der Stichtag des Bankrotts nähert. Auf die letzten Versuche, den 3. Weltkrieg in Syrien und Nord-Korea loszutreten, folgten wiederholte Drohungen mit nuklearem und biologischem Terror, und dieser Wahnsinn hält zweifellos solange an, bis sie nachhaltig aus dem Geschäft geschmissen werden. 

 

Es ist kein Zufall, dass der Malteser-Orden (Knights of Malta) am 29. April einen neuen Führer wählen wird, einen Tag vor dem Stichtag des Bankrotts der US-Corporation. Der Großmeister des Ordens, Matthew Festing, wurde neulich vom Papst gefeuert, angeblich wegen eines Streits über Kondome. 

http://alcuinbramerton.blogspot.jp/2017/02/in-knights-of-malta-land.html

 

Quellen des Japanischen Militärischen Nachrichtendienstes, der Italienischen P2-Freimaurerloge und des MI6 bestätigen übereinstimmend, dass die faschistische Fraktion des Malteser-Ordens, die von Festing geleitet wurde, tief in die nukleare Tsunami-Terrorattacke gegen Japan vom 11. März 2011 verwickelt war. Der selbsternannte Satanist Leo Zagami, der diesem Autor Droh-E-Mails schickte, Japan würde sofort nach Fukushima im Meer versinken, behauptete auch, ein Führer des Malteser-Ordens zu sein. 

 

Nebenbei sei bemerkt, ein Freund besuchte Fukushima vor kurzem mit einem Geigerzähler, er war aber nicht in der Lage, irgend etwas anderes zu messen als eine normale Hintergrund-Strahlung. 

https://www.youtube.com/watch?v=FMomGiER3OE&feature=youtu.be

Wie dem auch sei, der Malteser-Orden als vorgeblich wohltätige Organisation ist der älteste militärische Orden der Katholischen Kirche, und die faschistische Fraktion dieses Ordens war im Geheimen verantwortlich dafür, weltliche Führer durch eine Kombination von Bestechung, Drohung und Mord zu kontrollieren. Mit anderen Worten, der Malteser-Orden ist einer der wichtigsten Vollstrecker der geheimen Weltregierung gewesen. Sie hatten zudem großen Einfluss auf das US-Militär, denn viele hohe Tiere dort sind „Knights of Malta“, Mitglieder des Malteser-Ordens.

So kommt es, dass eine Wahl durch 60 dieser Knechte tatsächlich einen entscheidenden Einfluss auf die Zukunft des Planeten, insbesondere der USA, haben wird.

In einer anderen Entwicklung kontaktierte der internationale Flüchtling Henry Kissinger in der letzten Woche die WDS, um zu erzählen, er hätte schon vor langer Zeit seine Beziehungen zu David Rockefeller abgebrochen, weil Rockefeller „ihn öffentlich beleidigt“ habe. Quellen aus dem CSIS, die behaupten, Kissingers Botschafter zu sein, erzählen, Rockefeller ließ Kissinger wiederholt Tee servieren und in der Gegenwart weltlicher Würdenträger den Kellner spielen.  

Weiter erzählen diese Quellen, Kissinger wäre in den 60er Jahren durch den KGB gefangen und gefoltert und in einen KGB-Agenten mit dem Codenamen „Bor“ verwandelt worden, bevor er in das Kabinett Richard Nixons eintrat. Seit der Zeit, so berichten die Quellen, arbeitete Kissinger nicht wirklich für Rockefeller. 

Wird fortgesetzt ...

Teil 2 / Part 2 – Der jetzt herrenlose Kissinger behauptet, dass er nun zusammen mit den Rothschilds eine Kampagne voranbringt, die riesige Geldsummen herausgibt, um dem Planeten zu helfen, erzählen diese Quellen auf einmal. 

Es scheint, die Empfehlung des WDS, die Feuerkraft auf den CSIS zu richten, hat einen wichtigen Nerv getroffen. Wir werden sehen, ob am 1. Mai etwas passiert, so wie es all diese Leute versprechen. Trotzdem gilt ganz generell, dass wir diesen Schlangen nie trauen können, also zählen wir nicht darauf, dass sie an einem bestimmten Datum plötzlich die Seiten wechseln. Wir müssen den bisherigen Vorstoß weiterführen, bis sie beseitigt sind. 

Ob es Macron erlaubt werden wird oder nicht, am 7. Mai die Wahl zu stehlen und Präsident Frankreichs zu werden, und so die Abhängigkeit vom Euro zu verlängern, hängt davon ab, was in den USA am 1. Mai und bei der geheimen Wahl des Malteserordens am 29. April passieren wird, erklären Quellen der WDS.

Nach der plötzlichen 180-Grad-Kehrtwende des so genannten Präsidenten der USA Donald Trump ist trotzdem klar, die Khasarische Mafia wird alle möglichen Stolpersteine hervorzaubern, um die Kontrolle über den Planeten zu behalten. 

Trotz allem wird es nicht reichen, Diener der Khasarischen Mafia im Westen auf ihren Plätzen zu halten, denn Asien kontrolliert den größten Teil der globalen Geldmenge.

s einweisen ließ, um einer Verhaftung zu entgehen. Dies passierte zur gleichen Zeit, als Ex-Präsident Barack Obama in Chicago aus der Untersuchungshaft auf Bewährung entlassen wurde, nachdem er alles ausgeplaudert hatte, was er über die Bush/Clindon-Drogengeschäfte wusste. Nachdem David Rockefeller, Papst Malevolent und andere erledigt sind, ist er der letzte Dominostein, der noch steht. Lassen Sie uns abwarten, wie lange er es noch aushält.

Quellen des Pentagons sagen auch, „Es ist kein Zufall, dass der Chinesische Präsident Xi Jinping auf seinem Rückweg vom Gipfel mit Trump am 7. April nach dem Tomahawk-Bombardement auf Syrien einen Zwischenstopp in Alaska einlegte, um den Gouverneur zu treffen. Zahlreiche Russische Bomber überflogen Alaska in niedriger Höhe vom 17. bis 20. April und könnten jederzeit damit fortfahren.“  Die Botschaft scheint zu sein, das Festland der USA ist bei einer gemeinsamen Russisch-Chinesischen Invasion via Alaska nicht unverletzbar.

http://www.whatdoesitmean.com/index2285.htm

Jedenfalls werden diese Bewegungen wichtiger sein als zum Beispiel die weithin ausgestrahlte Präsidentschaftswahl in Frankreich. In dieser Wahl gewann Emmanuel Macron, ein 39 Jahre alter Rothschild-Banker, von dem niemand bis vor sehr kurzer Zeit jemals gehört hatte, anscheinend die erste Runde. CIA-Quellen sagen, „die Präsidentschaftswahlen in Frankreich werden mit Sicherheit manipuliert.“  Sie weisen darauf hin, Macron sei niemals in ein öffentliches Amt gewählt worden und wäre äußerst unpopulär. 

Vatikan-Diener und US-Vizepräsident Mike Pence war letzte Woche in Asien und versuchte, für seine Meister in der Firmen-Regierung Gelder locker zu machen. In Süd-Korea scheiterte sein Versuch, Gold in die Hände zu bekommen, deswegen stieß er einige leere Drohungen gegen Nord-Korea aus und hastete weiter in Richtung Japan, erzählen Quellen der Japanischen Militär-Nachrichtendienste. 

Gemäß zahlreicher Quellen in der Japanischen Regierung forderte er Geld, das ihm verweigert wurde, deswegen erzählte er dem Premierminister Shinzo Abe, er solle im Juni eine parlamentarische Wahl abhalten, ansonsten würde er verhaftet werden. Für's erste war das Japanische Establishment damit einverstanden, weil sie abwarten wollen, wie der allgemeine Kampf über ihren Köpfen ausgehen wird. Danach reiste Pence nach Indonesien, wo er sich mit einigen der übelsten Charaktere der Welt traf, berichten Quellen in Indonesien. Eine Überschrift bei Reuters beschreibt Pences Besuch einfach nur als geschäftlichen Erfolg, bei dem „größere Abschlüsse in Höhe von 10 Milliarden Dollar“ getätigt wurden. 

https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-21/pence-hails-10-billion-in-indonesia-deals-from-exxon-to-ge

Tatsachlich bestätigen Quellen des Chinesischen Militär-Nachrichtendienstes und der CIA übereinstimmend, dass Pence fiat-Dollars der FED-Banken verteilte bei dem Versuch, auf dem Weg über einige äußerst lästige Marionetten die Kontrolle über Indonesien zurück zu erhalten.

Dies war bei der Wahl an einigen schmutzigen Tricks von Anies Baswedan zu erkennen, dem Gouverneur der Hauptstadt Jakarta. 

http://www.indonesia-investments.com/news/news-columns/rising-influence-hardline-islam-billionaires-club-on-indonesian-politics/item7765

Die Person, die anstelle von Baswedan eine Siegesrede hielt, war niemand anderes als Prabowo Subianto, der ehemalige Schwiegersohn des Massen-mordenden ehemaligen Indonesischen Diktators Suharto. Subianto wurde von der Khasarischen Mafia als Ersatz gewählt, um den amtierenden Präsidenten von Indonesien, Jokowi, zu ersetzen, berichten die Quellen. 

Subianto wurde in den frühen 1990er Jahren von Rebellen aus Ost-Timor gefangen genommen, nachdem er und seine Einsatzkräfte hunderte von unbewaffneten Dorfbewohnern niedergemetzelt hatten, berichtet eine Quelle aus Subiantos Umfeld. Die Quelle sagt, die Rebellen hätten ihn zur Strafe kastriert, deswegen hätte er sich folgerichtig von Suhartos Tochter scheiden lassen.

Jetzt sehen wir, dass er mit anscheinend unbegrenzten Fonds auftaucht, und mit Daesh-Söldnern Hand in Hand arbeitet, die versuchen, die sehr beliebte Regierung Jokowis zu destabilisieren. Das tatsächliche Ziel ist natürlich, in Indonesien wieder ein Marionetten-Regime zu etablieren, damit die Khasarische Mafia etwas Gold in die Klauen bekommt, um die Kontrolle über die globalen Finanzen intakt zu behalten, erklären Quellen der WDS in Indonesien. 

Es gibt zudem einige neue Entwicklungen im Mittleren Osten, die auf den Besuch des US-Verteidigungsministers James Mattis in der Region folgen. Zuerst besuchte Mattis Israel, wo er den Israelis erklärte, sie sollten die Golan-Höhen verlassen und damit aufhören, Syrien zu bombardieren, berichten Quellen des Mossad. Die Quellen fuhren fort, Mattis hätte den Israelis gesagt, die US-Militärs und Ägypten würden nur dabei helfen, Daesh-Söldner zu beseitigen, die auf der Sinai-Halbinsel aktiv sind. 

Quellen des Pentagon sagen, in Saudi-Arabien „hätte Mattis ein von der UN vermitteltes Ende des Krieges im Jemen gefordert, weil die US-Militärs ihre Aktivitäten dort zurückschrauben wollen.“ Die US-Militärs hatten dort gekämpft, um den Saudis zu helfen, jedoch nur, weil sie Saudisches Öl für ihre verschiedenen Gerätschaften brauchten, sagen die Quellen. Dieses Öl wurde ihnen nun zugesichert, selbst wenn sie das Regime der Saudis nicht länger unterstützen würden, sagen WDS-Quellen. 

„Ein von Panik ergriffener König Salman schickte seinen Sohn als Botschafter in die USA, um sich mit den Gerichtsverfahren im Hinblick auf 911 (den 11. Sept 2001) und anderen Sandalen zu befassen“, bemerken Pentagon-Quellen. Die Saudische Königsfamilie weiß ebenso wie die Japanische und die Britische Königsfamilie es wissen, dass es an der Spitze der weltweiten Macht-Struktur ein Vakuum gibt, und ihr Schicksal hängt davon ab, die es ausgefüllt wird. 

Zum Schluss, der 61jährige Top-US-General Josef Dunford lief am 17. April beim Bostoner Marathon mit und brauchte dafür vier Stunden und 50 Minuten. 

https://www.marinecorpstimes.com/articles/gen-joe-dunford-ran-the-boston-marathon

„Diese war eine Botschaft an alle Patrioten, Amerika am Patriot's Day zurück zu erobern“, erklären Quellen des Pentagons.

Quelle:   

http://antimatrix.org/Convert/Books/Benjamin_Fulford/Benjamin_Fulford_Reports.html#criminal_US_corporate_government_must_shut_down_on_May_1st_2017_04_24

Übersetzung: mdd

Read more »

Quelle: http://antimatrix.org/

Benjamin Fulford 19. apríla 2017

Jeden egyptský američan mňa kontaktoval žiadajúc o ochranu lebo cíti, že jeho život je v ohrození a že bol zariadený ako “patsy” za účelom jedného “moslemského” teror-útoku.

Amin, ktorý je teraz v Tennessee hovorí, že tak ako CIA aj sudánska inteligencia ho kontaktovali a pokúsili získať/presvedčiť aby pre nich pracoval. Tiež hovorí, že sudánske tajné služby majú dôstojníkov, ktorí idú pod menom Tarik a Wahir. Ďalej hovorí, že ich od detstva pozná a že sú synovci izraelského prezidenta Netanyahu, ktorý je v skutočnosti arab a žiaden žid.

Iní ľudia, ktorí ho kontaktovali a chceli rekrutovať sú židovská osoba s menom Andrew Lamont a Jamal Abuseyada palestinský slobodomurár 33. Stupňa.

Amin hovorí, že sa mu ponúkali obrovské sumy peňazí ale keď odmietol tak bol ako učiteľ z jednej moslemskej školy v Tennessee vyhodený. Prosil ma aby som informoval svet, že on je čistý, triezvy a nenásilný a neplánuje žiaden teror-útok. Rád by aby ho kontaktovala inteligencia bielych klobúkov.

Tiež povedal, že vie o jednom palestínovci pod menom Nazar, ktorý bol účastníkom Una-bombardéra (?). Hovorí, že Nazar ho informoval, že pravý bývalý vedúci palestínskej organizácie oslobodenia Yaser Arafat bol “zavraždený v jednom nájazde a nahradený dvojníkom”.

Ein ägyptischer Amerikaner namens Amin Amin kontaktierte mich, um um Schutz zu bitten, weil er fühlte, dass sein Leben in Gefahr war und dass er als Patsy für einen "muslimischen" Terrorangriff in den USA eingerichtet wurde.

Amin, der derzeit in Tennessee ist, sagt, dass sowohl die CIA als auch die sudanesische Intelligenz ihn kontaktiert haben und versuchten, ihn zu überzeugen, für sie zu arbeiten. Amin sagt, dass die sudanesischen Geheimdienste Offiziere einschließen, die unter dem Namen Tarik und Wahir gehen. Er sagt, dass er sie seit ihrer Kindheit gekannt hat und dass sie Neffen des israelischen Premierministers Benyamin Netanyahu sind, der in Wirklichkeit ein Araber und kein Jude ist.

Die anderen Leute, die ihn zu rekrutieren versuchten, sind eine jüdische Person mit dem Namen Andrew Lamont und ein palästinensischer 33. Grad Freimaurer, der mit dem Namen Jamal Abuseyada geht.

Amin sagt, dass er große Summen Geld zur Verfügung gestellt hat, um zu kooperieren, aber als er sich weigerte, wurde er von seinem Job als Lehrassistent in einer muslimischen Schule in Tennessee gefeuert. Amin bat mich, die Welt zu informieren, er ist sauber, nüchtern und gewaltlos und er plant keinen Terroranschlag. Er würde gerne weiße Hüte in der Intelligenzgemeinschaft haben, um ihn zu kontaktieren

Er sagte auch, er wisse einen Palästinenser mit dem Namen Nazar, der früher ein Mitbewohner des Unabombers war. Er sagt, Nazar sagte ihm, dass der echte ehemalige palästinensische Befreiungsorganisationsleiter Yasser Arafat "in einem Raid getötet und durch ein Doppelgänger ersetzt wurde".Would be patsy for fake Muslim terror attack in US asks for protection

By Benjamin Fulford
April 19, 2017

An Egyptian American by the name of Amin Amin contacted me to ask for protection because he felt his life was in danger and that he was being set up as a patsy for a “Muslim” terror attack in the US.
Amin, who is currently in Tennessee, says that both the CIA and Sudanese intelligence have contacted him and tried to convince him to work for them. Amin says the Sudanese intelligence officers included people going by the name of Tarik and Wahir. He says he has known them since childhood and that they are nephews of Israeli Prime Minister Benyamin Netanyahu who is, in actuality, an Arab and not a Jew.
The other people who tried to recruit him are a Jewish person by the name of Andrew Lamont and a Palestinian 33rd degree freemason going by the name of Jamal Abuseyada.
Amin says he was offered large sums of money to cooperate but when he refused to, he was fired from his job as a teaching assistant in a Muslim school in Tennessee. Amin asked me to inform the world he is clean, sober and non-violent and that he is not planning any terrorist attack. He would like white hats in the intelligence community to contact him
He also said he knew a Palestinian by the name of Nazar who used to be a roommate of the Unabomber. He says Nazar told him that the real former Palestinian Liberation Organization head Yasser Arafat was “killed in a raid and replaced by a double.”

Posted at 11:37 | Permalink | Comments (0) | TrackBack (0)

Versuche der Khasarischen Mafia zum Start des 3. Weltkriegswurden in Syrien und Nord-Korea gestoppt

Sú zastavené pokusy khasarskej mafie o štart 3. Svetovej vojny v Sýrii a v Severnej Kórei

April 17, 2017 BenjaminFulford

Donald Trump ukázal jeho pravý postoj ako cionistický spiaci agent khasarskej mafie a preto je neustále viac izolovaný a vinný za jeho vojenské zločiny, potvrdzujú zdroje Pentagonu, CIA a iné. „Trump je hotový“, popísal jeden CIA-zdroj. Trump bol jeho cionistickými podporovatelmi nútený k pokusu o 3. Svetovú vojnu lebo tí náboženskí fanatici ešte stále myslia, že musia rozpútať vojnu medzi „Gog“ a „Magog“, pri ktorej zabijú 90% ľudstva a zbytok zotročia. Za tým účelom prikázal Trump útok na leteckú základňu v Sýrii, v ktorej bol ruský personál. Z toho dôvodu sa tiež minulý týždeň pokúsil vyprovokovať vojnu proti Severnej Kórei.

Cionisti usmernili tú situáciu so Severnou Kóreou tým, že provokovali dvoch ultra-chlapov – Trumpa a Kim Jonga – tak, že žiaden nemohol odstúpiť bez toho, že by stratil tvár. Severo-koreánci hovoria, že majú právo vyskúšať ich rakety kedykoľvek keď to chcú a obzvlášť na 105. Neordenách zakldateľa-otca ich krajiny Kin II Sung. Trump povedal: “Keď to urobíte tak zaútočíme“.

 Tak vzniklo tváre-zachraňujúce riešenie tým, že jedna raketa explodovala hneď po štarte. Severo-kóreanci mohli tvrdiť, že testujú ich rakety napriek Trumpovým vyhrážkam. Cionisti mohli poukázať na to, že sabotovali ten pokus s, nie bližšie popísaným tajnými zbraňami. Tým dôležitým bodom v tom je, že praskol cionistom ďalší pokus  štartu 3. Svetovej vojny, presne tak ako budú zlyhať všetky nasledujúce.

Tie provokácie sú nespochybne znamením, že v prezidentstve Trumpa niečo beží šikmo. Pred niekoľkými týždňami prisahal prezidentovi Andrew Jacksonovi, že mieni zoštátniť všetky Federal-Reserve-centrálne banky. Teraz hovorí, že FED-šéfka Janet Yellen môže ešte jedno obdobie zostať.

Tiež prestal provokovať číňanov tým, že im vyčítal “manipulácie s menou”, teraz im lichotí a nehanebne tvrdí pravý opak.

To sem a tam by mohlo súvisieť s tým, že vláda USA-corporation (spoločnosť) priťahuje bankrot-potenciálom nový termín, v tomto prípade USA-dcérskej spoločnosti Puerto Rico 1.mája. Napriek rozličným pokusom, ktoré predstavujú dlžobný problém tak by to mohlo vyvolať domino-efekt, ktorý zhodí nakoniec cionistickú Washington DC centráclu.

Zdroje z blízkosti japonského císara hovoria, že príchod zastupiteľa P2-lóže slobodomurárov a Vatikánu, viceprezidenta USA Mike Pence ako tiež príchod dlhobého agenta Rothschildovcov a USA ministra hospodárstva Wilbura Ross v Tokyu bol za účelom aby dostali viac peňazí z Japonsla aby sa USA udržalo ešte dlhšie nad vodou.

Okrem toho existuje jedna skupina nimi samými nazývaná “Goldmann-rodina”, ktorá sa pokúša presvedčiť císara aby od nich odkúpil sfalšované dlžobné listiny v astronomickej výške alebo postaviť do postu minstra-prezidenta ich bábku Ichiro Ozawa, ako tie zdroje hovoria. Nič z tých vecí sa nebude diať, hovoria tie zdroje. https://www.yahoo.com/news/puerto-rico-seen-sliding-toward-bankruptcy-deadline-nears-070022952–sector.html

 

Donald Trump hat nun seine wahre Gesinnung als zionistischer Schläfer-Agent der Khasarischen Mafia gezeigt, darum ist er zunehmend isoliert und wegen beweisbarer Kriegsverbrechen schuldig, bestätigen Quellen des Pentagons, der CIA und andere. „Trump ist erledigt“, beschrieb eine CIA-Quelle die Situation.

Trump wurde von seinen zionistischen Hintermännern zu dem Versuch gedrängt, den 3. Weltkrieg zu starten, weil diese religiösen Fanatiker immer noch denken, sie müssten irgendwie einen Krieg zwischen „Gog“ und „Magog“ entfachen, dabei 90% der Menschheit töten und den Rest versklaven. Mit diesem Ziel befahl Trump den Angriff auf eine Syrische Luftwaffenbasis, an der Russisches Personal stationiert war. Aus demselben Grund versuchte Trump in der letzten Woche, einen Krieg mit Nord-Korea anzufangen.

Die Zionisten hatten die Situation mit Nord-Korea so eingefädelt, dass sich zwei Ultra-Machos, nämlich Nord-Koreas Kim Jong Un und Donald Trump, gegenseitig provozierten und in eine Lage manövrierten, in der keiner nachgeben konnte ohne das Gesicht zu verlieren. Die Nord-Koreaner sagten, sie hätten das Recht, jederzeit Raketen zu testen, wenn sie das wollen, besonders am 105. Geburtstag des Gründervaters ihres Landes, Kim Il Sung. Trump sagte, „Wenn Ihr das tut, werden wir angreifen.“

So kam es zu einer Gesichter-rettenden Lösung, indem eine Rakete sofort nach dem Start explodierte. Die Nord-Koreaner konnten behaupten, sie seien fortschrittlich und testeten die Rakete trotz Trumps Drohungen. Die Zionisten konnten darauf hinweisen, sie hätten den Test mit nicht näher bezeichneten geheimen Waffen sabotiert. Der wichtige Punkt dabei ist, dass wieder einmal ein Versuch der Zionisten fehlschlug, den 3. Weltkrieg loszutreten, genauso wie alle Versuche fehlschlagen werden, die noch folgen.

 

Diese Provokationen sind zweifellos ein Zeichen dafür, dass mit der Präsidentschaft Trumps grundsätzlich etwas schiefläuft. Vor ein paar Wochen hatte Trump den Präsidenten Andrew Jackson beschworen und angedeutet, er wolle die Federal-Reserve-Zentalbanken verstaatlichen. Jetzt erzählt er, FED-Chefin Janet Yellen könne für eine weitere Periode im Amt bleiben.

Er hörte auch damit auf, die Chinesen zu provozieren, indem er ihnen „Währungs-Manipulationen“ vorwarf, jetzt schleimt er sich ein und behauptet unverschämt das Gegenteil.

Dieses Hin und Her könnte damit zu tun haben, dass für die Regierung der USA-Incorporation ein neuer Termin mit Bankrott-Potential heraufzieht, in diesem Fall der zu erwartende Bankrott der Tochtergesellschaft der USA-Inc. Puerto Rico am 1. Mai. Trotz verschiedener Versuche, dies als lokales Schuldenproblem darzustellen, könnte es einen Domino-Effekt auslösen, der schließlich die zionistische Zentrale in Washington D.C. umwirft.

https://www.yahoo.com/news/puerto-rico-seen-sliding-toward-bankruptcy-deadline-nears-070022952–sector.html

Quellen in der Nähe des Japanischen Kaisers sagen, die Ankunft des Vertreters der P2-Freimaurerloge und des Vatikans, des Vize-Präsidenten der USA Mike Pence, sowie die Ankunft des Langzeit-Agenten der Rothschilds und US-Wirtschaftsministers Wilbur Ross in Tokio hätten den Zweck gehabt, von Japan Geld zu bekommen, damit sich die USA-Inc. noch länger über Wasser halten kann.

Es gibt zudem eine Gruppe, die sich die „Goldmann-Familie“ nennt, die den Kaiser davon zu überzeugen versucht, ihnen entweder gefälschte Anleihen in astronomischer Höhe bar einzulösen, oder aber ihre Marionette Ichiro Ozawa auf den Posten des Ministerpräsidenten zu setzen, wie die Quellen berichten. Nichts von diesen Dingen wird geschehen, sagen die Quellen.

Wird fortgesetzt ...

 

Druhá cast – je isté, republika Spojených Štátov Ameriky bude dostávať pokračujúcu podporu zo zbytku sveta ale tá cionistmi vedená USA-corporation nie. Celá planéta je chorá a unavená na základe jej proti-sociálnemu a kriminálnemu správaniu. Tie náznaky sú už všade viditelné.

Potom čo sa Donald Trump minulý týždeň pokúsil vyvolať 3. Svetovú vojnu tak bol donútený teraz povedať “do Sýrie nebudeme vnikať”. Pri stretnutí G7 na Sicílii, ktoré je plánované na 26. - 27.mája sa nedovolí rozhovor s pápežom čo je istým znamením pre jeho izoláciu, hovoria zdroje Pentagonu. Japonský ministerprezident Shinzo Abe, ktorému bola zamietnutá audiencia u pápeža sa tiež minulý týždeň vyjadril ako cionistický otrok keď hovoril o tom, že Severná Kórea poslala do Japonska raketu s obsahom Sarínu.

 “Izrael sa prejavil ako spúšťač útoku pod falošnou vlajkou na Sýriu, spolu s bývalým CIA-šéfom John Brennanom ako tiež s John McCainom a H.R. McMaster, ktorí vyhovujú (sú podriadení) saudským a izraelským majstrom”, hovoria zdroje Pentagonu.

“Cionistický “zlý chlapec” Jared Kushner by v krátkej budúcnosti mohol prísť pod lupu vyšetrovateľov na základe jeho vzťahov k Bibi Benjamin Netanyahu, Rusku, Georg Soros, Goldmann Sachs, Henry Kissinger a Rupert Murdoch, vysvetlujú tie zdroje. Ten nasledujúci článok o cionistickom zaťovi Trumpa ukazuje jeho pravú agendu:

https://mainerepublicemailalert.com/2017/04/16/kushner-coup-inside-trump-white-house/

Uvádza sa tam, že Kushnerovo “spojenie s Chabad-sektou v College bol dôležitý článok v jeho životopise” a že “Chabad-Lubavitch-sekta je extrémna radikálna organizácia, ktorá rozširuje dogmatické koniec-časové predpovede, ktoré sú pre židovskú rasu veľmi dôležité/výhodné”. Kushner je skoro iste satanista lebo prečo by mal inak zaplatiť trojnásobnú cenu za kúpu jednej budovy s číslom domu 666?

Japonské spravodajské služby hovoria, že pravým zdrojom problémov je jedna satanistami kontrolovaná fabrika myslenia s označením CSIS (Center for Strategic International Studies) na Gergetown.Univerzite a oni navrhujú zastaviť, odstrániť tú inštitúciu ako najrýchlejšie ukončenie celosvetového terorizmu.

Ale predsa prišiel pod lupu Goldmann Sachs, hovoria zdroje Pentagonu a naznačujú – “Goldmann Sachs urobil veľkú investíciu a mohol by veľmi získať pri zvýšení ceny ropy ale skrachovať ak nebude invázia do Sýrie.

Trump je kvôli jeho útoku na Sýriu vinný vojnového zločinu lebo zaútočil na suverénny/nezávislý národ bez súhlasu Kongresu alebo Spojených Národov. Porušiť “War Powers Akt” je dôvod pre zrušenie úraadu prezidenta, hovoria CIA-zdroje.

Ten údajný dôvod pre ten ilegálny dôvod bol Sarin-útok, údajne sýrskou vládou bol medzičasom úplne odhalený ako inscenovaný”. Rozhovor so sýrskym prezidentom Bashar Assad s francúzskou spravodajskou agentúrou AFP, ktoré bolo vysiekané celosvetovo firemnými médiami ako CNN, Bloomberg, Reuters atď. ukazuje, že celý teroristický Daesh.Sarín-obchod tam vonku je poháňaný mocami západu. Ten rozhovor je tuna viditelný: http://sana.sy/en/?p=104255

Západ nebol určený k neustále pokračujúcej vojne, k útokom pod falošnou vlajkou, Fake News, terorizmu, k obchodu s drogami…. Západ, v ktorom som vyrástol a ktorý reprezentoval môj otec ako kanadský diplomat mal stáť pre svetový mier, demokraciu, ľudské práva, slobodnú tlač, pre ukončenie chudoby, ochranu životného prostredia a podobné veci. K tomu príde znova keď bude teroristický cionistický alebo khasarský Biest/netvor zničený.

Zdroje Pentagonu vysvetlujú, že “veľkí traja, totiž Čína, Rusko a USA kooperujú, spolupracujú so Severnou Kóreou, Sýriou, Ukrajinou a Daesh aby zaviedli novo-štart peňažnej meny”.

Časť tej snahy je pokračujúca kompaň, ktorá má odrezať khasarskú mafiu a cionistov od dodávky drogových peňazí. S tým cieľom bola zničená v Afganistane “CIA-základňa s nukleárnou sadou aby bol ukončený obchod s drogami”.  Tak isto boli od roku 1994 minulý týždeň znova vyslané US-jednotky do Somálie aby ukončili  infiltráciu Daesh a Izraelu do východnej Afriky, informujú zdroje Pentagonu.

Je tiež pozoruhodné, že snahy khasarov ubúdajú lebo tá predstieraná studená vojna s Ruskom sa neudržala a G7-stretnutie sa bránilo proti snahe cionistov o sankcie proti Rusku.

Miesto toho je skutočnosť, že Veľká noc padala na 16.apríla pre kresťanov ako tiež pre ortodoxných čo je znamením, že sa približuje obdobie, nova doba mieru a blahobytu.

Kľúčom k tomu je zobrať khasarom moc a najväčší dôvod k moci, toriž kontrolu nad vyrábaním US-dolárov, Yen a Euro z ničoho. Henry Kissnger je ten, ktorý má tie master kôdy aby tá mágia peňažnej meny mohla existovať. Preto je tohočasu ten najvyhľadávanejší muž na svete, pokiaľ nebude zatknutý alebo zavraždený – potom musí byť ten system vypnutý/zatvorený a novo-naštartovaný.

Buďte uistení, že všetci zlí chapci budú chytení. George Soros, John Kerry, David Rockefeller, Barack Obama, Hilary Clinton, Bill Clinton atď., oni zmiznú z obrazu.

Po prvé vidíme tiež tie dlho očakávané zatýkania US-vládnych úradníkov, ktorí sú obžalovaní z veľko-zrady. Z toho bola obžalovaná zamestnankyňa Clinton-ministerstva zahraničia Candace Marie Clairbourne, to znamená, že brala úplatky od číňanov za štátne tajomstvá ako výmenu. Vyšetrovatelia hovoria, že to je ”prvý prípad z mnohých”, ktoré budú vydané spravodlivosti.

http://yournewswire.com/clinton-employee-arrested-treason/

Významné je aby zo systému bol vybraný hnis ale musíme pracovať aj na tom aby sa na to nastavila aj planéta. White Dragon Society dá na budúci týždeň jednej osobe (nie Kissinger) dopis, ktorý tiež má kľúč k naštartovaniu solídneho a okamžitého spôsobu k premene tejto planety na raj. Dúfame, že dostaneme pozitívnu odpoveď.

Zmena smeru, do ktorej sa táto planéta pohybuje sa rovná spôsobu ako sa super-tankovej lodi dáva nový smer. Musí sa to stat s presnými časovými údajmy aby sa tá loď neprevrátila. Z toho dôvodu nedávame žiadne časové údaje na oznámenie. Sme však presvedčení, že tí dobrí chlapci vyhrajú a ľudstvo bude oslobodené.

 

Teil 2 / Part 2 – Es ist sicher, dass die Republik der Vereinigten Staaten von Amerika vom Rest der Welt fortgesetzte Unterstützung erhalten wird, die von den Zionisten betriebene USA-Corporation jedoch nicht. Der ganze Planet ist krank und müde aufgrund ihres anti-sozialen und kriminellen Verhaltens. Die Anzeichen dafür sind inzwischen überall sichtbar.

Nachdem Donald Trump in der letzten Woche versucht hatte, den dritten Weltkrieg zu starten, wurde er gezwungen zu sagen „wir marschieren nicht in Syrien ein.“ Bei dem Treffen der G7 in Sizilien, dass für 26. und 27 Mai geplant ist, wird ihm kein Gespräch mit dem Papst gewährt werden, was ein sicheres Zeichen für seine Isolation ist, sagen Pentagon-Quellen. Der Japanische Ministerpräsident Shinzo Abe, dem vor kurzem ebenfalls eine Audienz beim Papst verweigert wurde, offenbarte sich in der letzten Woche wieder einmal als zionistischer Sklave, als er davon sprach, Nord Korea habe mit Sarin beladenen Rakete nach Japan geschickt.

„Israel wurde herausgestellt als Verursacher der Falsch-Flaggen-Attacke auf Syrien, zusammen mit dem ehemaligen CIA-Chef John Brennan, sowie John McCain und H.R. McMaster, die ihren Saudischen und Israelischen Meistern zuarbeiten“, bemerkten Quellen des Pentagons.

„Der zionistische ‚Bad Boy‘ Jared Kushner könnte demnächst ins Visier der Ermittler geraten aufgrund seiner Beziehungen zu Bibi Benjamin Netanyahu, Russland, George Soros, Goldman Sachs, Henry Kissinger und Rupert Murdoch, erklären die Quellen. Der folgende Artikel über Trumps zionistischen Schwiegersohn Kushner zeigt dessen wahre Agenda:
https://mainerepublicemailalert.com/2017/04/16/kushner-coup-inside-trump-white-house/

Darin wird erwähnt, Kushners „Verbindung zur Chabad-Sekte im College war ein besonders wichtiger Bestandteil  seines Lebenslaufs“ und dass „die Chabad-Lubavitch-Sekte eine extreme radikale Organisation sei, die dogmatische Endzeit-Prophezeiungen verbreitet, welche für die Jüdische Rasse überwältigend vorteilhaft sind.“  Kushner ist auch fast sicher ein Satanist, denn warum sollte er sonst das dreifache des Preises für den Kauf eines Gebäudes mit der Hausnummer 666 zahlen? 

Japanische Nachrichtendienste ihrerseits sagen, die wahre Quelle der Probleme wäre eine von den Satanisten kontrollierte Denkfabrik mit der Bezeichnung CSIS (Center for Strategic and International Studies) an der Georgetown-Universität, und sie schlagen vor, diese Institution stillzulegen, als schnellste Maßnahme zur Beendigung des weltweiten Terrorismus.

Doch zuerst ist Goldmann Sachs ins Visier geraten, sagen Pentagon-Quellen und bemerken, „Goldmann hätte eine riesige Investition (bet) getätigt und könne von höheren Ölpreisen enorm profitieren, jedoch pleite gehen, wenn es keine Invasion nach Syrien gibt.“

Trump ist wegen seiner Attacke auf Syrien eines Kriegsverbrechens schuldig, da er eine souveräne Nation angriff, ohne die Zustimmung des Kongresses oder der Vereinten Nationen eingeholt zu haben. „Den ‚War Powers Act‘ zu verletzen ist Grund für eine Amtsenthebung“, erklären CIA-Quellen.

Der vorgespiegelte Grund für diesen illegalen Sarin-Gasangriff, angeblich durch die Syrische Regierung, wurde inzwischen „vollständig als inszeniert entlarvt.“  Ein Interview mit dem Syrischen Präsidenten Bashar Assad durch die Französische Nachrichtenagentur AFP, das landesweit in den Firmen-Medien wie CNN, Bloomberg, Reuters usw. gezeigt wurde, stellt auch für die wenigen zionistischen Cola-Trinker da draußen klar, dass das vollständige terroristische Daesh-Sarin-Geschäft durch Mächte aus dem Westen betrieben wird. Das Interview ist hier zu sehen:
http://sana.sy/en/?p=104255

Der Westen war nicht dazu bestimmt, immer nur fortgesetzten Krieg, Falsch-Flagge-Attacken, Fake News, Terrorismus,  Drogenhandel usw. zu repräsentieren. Der Westen, in dem ich aufwuchs, und den mein Vater als Kanadischer Diplomat repräsentierte, sollte für Weltfrieden, Demokratie, Menschenrechte, Freie Presse, Beendigung der Armut, Umweltschutz und dergleichen mehr stehen. Dazu wird es wieder kommen, sobald das terroristische zionistische oder Khasarische Biest endlich erledigt ist.

Quellen des Pentagon erklären, die „Großen Drei, nämlich China, Russland und die USA kooperieren mit Nord-Korea, Syrien, der Ukraine und Daesh, um den globalen Währungs-Neustart einzuführen.“

Teil dieser Bemühungen ist eine fortgesetzte Kampagne, die den Zionisten, d.h. der Khasarischen Mafia, die Zufuhr von Drogengeldern abschneiden soll. Mit diesem Ziel wurde eine „CIA-Anlage in Afghanistan mit einem nuklearen Sprengsatz zerstört, um den Dogenhandel dort zu beenden.“  Ebenso wurden in der letzten Woche US-Truppen zum ersten Mal seit 1994 nach Somalia geschickt, um die Infiltration von Daesh und Israel in Ost-Afrika zu beenden, berichten die Pentagon-Quellen.

Es ist auch bemerkenswert, dass die Bemühungen der Khasaren nachlassen, den vorgetäuschten Kalten Krieg mit Russland aufrecht zu erhalten, und dass der G7-Gipfel trotz dahin gehender Anstrengungen der Zionisten sich weigerte, Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Statt dessen ist die Tatsache, dass Ostern sowohl für die Westliche als auch für die Orthodoxe Christenheit auf den 16. April fiel ein Zeichen dafür, dass ein neues Zeitalter des Friedens und des Wohlstands heraufzieht.

Ein Schlüssel dazu ist, den Khasaren ihre letzte und größte Ursache der Macht zu nehmen, nämlich ihre Kontrolle darüber, US-Dollars, Yen und Euros aus dem Nichts erschaffen zu können. Henry Kissinger ist derjenige, der die Master-Codes besitzt, damit diese Währungs-Magie stattfindet. Deswegen ist er zurzeit der am meisten gesuchte Mann auf der Welt, solange er nicht getötet oder gefasst ist, danach muss das System geschlossen und neu gestartet werden.

Seien sie versichert, dass alle bösen Jungs gefasst werden. George Soros, John Kerry, David Rockefeller, Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, usw., sie alle verschwinden von der Bildfläche.

Wir sehen auch zum ersten Mal die lang erwarteten Verhaftungen von US-Regierungsbeamten, die wegen Hochverrats angeklagt sind. In dieser Sache wurde die Angestellte des Clinton-Außenministeriums Candace Marie Clairebourne des Hochverrats angeklagt, das bedeutet, sie nahm Bestechungsgelder von den Chinesen an im Austausch gegen US-Staatsgeheimnisse. Ermittler sagen, dies wäre „der erste Fall von vielen“, die der Justiz übergeben werden.
http://yournewswire.com/clinton-employee-arrested-treason/

Es ist wesentlich, die Fäulnis aus dem System herauszunehmen, aber wir müssen auch daran arbeiten, den Planeten darauf einzustellen. Die White Dragon Society wird in der nächsten Woche einer Person (nicht Kissinger) einen Brief aushändigen, die ebenfalls den Schlüssel zum Start des soliden und sofortigen Verfahrens hat, diesen Planeten in ein Paradies zu verwandeln. Wir hoffen, eine positive Antwort zu erhalten.

Die Richtung zu ändern, in die sich der Planet bewegt, gleicht dem Vorgang, einem Supertanker auf See einen neuen Kurs zu geben. Es muss in einer Weise getan werden, die das Schiff nicht kippen lässt. Aus dem Grund geben wir keine genauen zeitlichen Angaben für eine Ankündigung. Wir sind aber sicher, dass die guten Jungs gewinnen und die Menschheit befreit wird.

Quelle: Antimatrix.org  http://antimatrix.org/Convert/Books/Benjamin_Fulford/Benjamin_Fulford_Reports.html#Khazarian_mafia_attempts_to_start_World_War_3_2017_04_17


Übersetzung: mdd

 

BENJAMIN FULFORD: 12.04.2017

Varovanie japonskej vojenskej polície: možný je masívny teror-útok na Tokyo dňa 13.04.2017

„Japonská císarská rodina v ten deň nebude v Tokyu. Je to deň s okultným významom pre uctievačov Satana. Je to aj stred Pass Over-u, jeden židovský sviatok, ktorý oslavuje úmrtie nevinných egypťanov a detí zabitých jedom alebo bio-plynom“.

Gnostickí Illumináti varujú satanistov: keď zaútočíte na Tokyo tak sa rozlúčte s Rímom a Jeruzalemom.

Warnung der Japanischen Militärpolizei:  Möglicherweise ein massiver Terroranschlag auf Tokio am 13. April.

"Die Japanische Kaiserfamilie wird an dem Tag nicht in Tokio sein. Es ist ein Tag mit okkulter Bedeutung für die Verehrer Satans. Er ist auch in der Mitte von Pass Over, einem jüdischen Fest, dass die Tötung unschuldiger Ägypter und Kinder durch Gift oder Bio-Gas feiert."

Die Gnostischen Illuminaten warnten die Satanisten wie folgt: Wenn Ihr Tokio angreift, dann sagt Goodbye zu Rom und Jerusalem.

Quelle English: http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/


Die Khasarischen Satanisten offenbaren sich, indem sie aus Trump einen Zombie-Sklaven machen

Khasarskí satanisti sa prejavujú tým, že z Trumpa robia zombie-otroka

April 10, 2017   Benjamin Fulford

Satana-uctievajúca khasarská mafia začala minulý týždeň robiť obrovskú chybu keď donútili vydieraním Trumpa a spravili z neho otrockého zombie, hlásia zdroje Pebtagonu a iné.

Satanisti zverejnili vídeo-záznamy, v ktorých sa vidia ópiom napadnuté bábetká, ktoré boli zabité lekármi a použili ich na to aby Trump zaútočil ilegálnymi raketovým útokom proti Sýrii. http://www.veteranstoday.com/2017/04/06/swedish-medical-associations-says-white-helmets-murdered-kids-for-fake-gas-attack-videos/

Skutočným dôvodom však bolo: Trump je vydieraný jedným vídeo-záznamom, v ktorom on zabíja 12-ročné dievča Mary, hovoria zdroje Pentagonu a CIA.

Zdroje Pentagonu vysvetlujú “pred tým útokom bolo jedno varovanie u ruského vojska aby tá škoda bola obmedzená, pričom sa ale vytvorili celo-krajinové protesty aby Trump vyhodil Kushnera a Neoconov”.

Ak sa vám to zdá neuveritelné, že Kushner je satanista tak sa seba spýtajte prečo kúpil budovu s číslom 666 na 5-tej Avenue, v ktorej usadil firmu Lucent Technology, ktorá vyvinula mikro-chipsy pre ľudské telo.              

https://www.youtube.com/watch?v=x8k9CMy8LXw&feature=youtu.be

Kushner buder teraz pod lupou a pravdepodobne už nebude dlho na tejto planéte, hovoria CIA-zdroje a iné agentúry.

Iným dôvodom prečo khasarskí “kabali zaútočili proti Sýrii je: Rusko vyhralo boj o energiu vtedy keď sa EU vzdala v bitke proti “Nord-stream-2-Pipeline (ropovod) do Nemecka”, hovoria zdroje Pentagonu.

Iným zaujímavým dôvodom pre ten útok je, že to malo pomôcť khasarským žoldnierom Daesh pri znovu-získaní Baal-chrámu v Palmyre (Baal – Moloch, Seth, Satan). Ten pokus zlyhal. Teraz keď Trump bol premený na satanského Zombie prevzal satanský generál David Petraeus úrad národnej bezpečnosti, hovoria zdroje Pentagonu. Jeho sluha H.R. McMaster je teraz národný poradca bezpečnosti pre Trumpa a plánuje poslať do Sýrie 150.000 vojakov za účelom invázie/obsadenia, hovoria zdroje Pentagonu.

“To nebude od generálneho štábu povolené (Joint Ciefs of Staff) a preto treba počítať s ďalším rozruchom. Je zbytočné povedať: odoslanie 150:000 vojakov do Sýrie by vyvolalo 3. Svetovú vojnu a spôsobilo by to vyhynutie 90% ľudstva ako tiež zničenie severnej hemisféry a preto, ľudia, sa to nestane.

Izraeliti si sami nahovárajú, že US-vzdušná armáda vytvorí v Sýrii leteckú základňu, teraz keď lety satanistov s drogami/Heroínom boli zrušené na tureckej leteckej základni v Incirliku, Turecko.

Čo pozorujeme je zúfalý, nafúknutý boj satanistov, ktorí držia ešte vládu Izraelu.

“Hisbollah, Sýria a Irán by mohli byť Ruskom zásobované zbraňami na zabranie Golan-výšok lebo boli prekročené červené línie bombovými útokmi v koptických kostoloch minulú nedeľu”, vysvetlujú zdroje Pentagonu.

Egypt, Jordánsko, Sýria, Turecko, Irán, Irak a Libanon sa premiestňujú na stranu Ruska a US-vojsko okolo Izraelu, Saudi Arábie a donútia ich žoldniersku armádu vzdať sa nekonečnej vojnovej hry, hovorí viacero zdrojov.

Napriek tomu ohňostroju na Blízkom Východe sa dejú rozhodujúce akcie teraz v Japonsku a v Severnej Kórei, hlásia CIA-zdroje, FSB japonskej vojenskej spravodajskej agentúry a iné.

Rozhodnutie otroka Donalda Trumpa preposlať do Severnej Kórei letecké plavidlá je  prepojené s jeho rozkazmi o atomovom útoku proti Severnej Kórei 27.apríla, hovoria japonské vojenské zdroje.

Trump sa spýtal Xi Jinpinga keď navštívil minulý týždeň USA  prečo Čína nezasiahne tvrdo proti Severnej Kórei. Xi vysvetlil, že Severná Kórea a severná časť Číny sú kontrolované vojenskou skupinou, ktorú nemôže ovplyvňovať, hovoria japonské zdroje

Druhá cast

Zdroje Pentagonu hovoria, že “Xi obchádzal Biely Dom ako pascu štátnej návštevy lebo Trump to možno tam nevydrží dlho ako vydieraný sluha Izraelu”.

Preto dostal Trump naval hnevu/zúrivosti a poslal jednu lietadlovú loď smerom  Severná Kórea. Jeho skutočným hnevom je, že khasari čoskoro stratia kontrolu nad Japonskom. Japonsko je ich najdôležitejší zdroj, z ktorého ročne vyťažia 2 bilióny Dolárov a ten zdroj peňazí z obchodu s drogami a energiou sa teraz vysušuje, hovoria zdroje White dragon Society a iné.

Smrť D. Rockefellera je dôvodom toho, že sa vytvorila obrovská diera v štrukture japonskej moci. WDS a ich spojenci identifikujú Japonsko ako kľúč k trvalému celosvetovému ukončeniu khasarskej moci. Pokiaľ v USA je približne 1 milión khasarských satanistov tak v Japonsku ich je menej ako 1.000. Ak by sa skonfiškovali japonské hlavné stanoviská CSIS (Center for Strategic and International Studies) v blízkosti Tokyo-Tower, banka Japonska a Prudential-budova v Akasaka v Tokyu tak by to ukončilo moc khasarov v Japonsku. To by spôsobilo ich bankrot a zrútila by sa kontrolná sieť nad celou planétou a zhorela by. V každom prípade môžeme potvrdiť, že ťahač nití v Japonsku – Ichiro Ozawa – sa vzdal jeho nároku, hovorí teraz, že nemá povolenie od Kissingera spojiť do novej krajin\ Severnú a Južnú Kóreu ako tiež Japonsko a Malajziu a vládnuť tam.

Predsa však existuje rád by kontrolér v Japonsku menom Takao Nashimoto, ktorý behá a všade rozpráva, že on je u moci – ale v skutočnosti dostáva jeho pokyny od jednej japonskej nadácie, ktorá je vedená Ryoheiom Sasagawa. Sasagawa dostáva jeho príkazy od CSIS a od P2-slobodomurárskej lóže, potvrdzujú zdroje P2.

WDS sa minulý týždeň pokúsila kontaktovať nového veľkomajstra slobodomurárov a šéfa CSIS - Ralph Cosa nedostala však odpoveď a preto musíme možno ísť priamo tam a zaklopať na dvere. Cosa vie, že keď pride k boju tak on a jeho súdruhovia sú jeden proti 1.000 a preto sa, dúfajme vzdá kľudným, mierovým spôsobom. Gnostickí Illumináti informujú, že ak to bude nutné tak sú pripravení zničiť Rím – keď to je tá vec, ktorá oslobodí ľudstvo od kontroly satanskej khasarskej mafie.

V jednom, s tým súvisaicom vývoji bola z Národnej Bezpečnosti USA odstránená Kissingerom chránená Kathleen Troja McFrland a bola poslaná do Singapúru. V Singapúre sa nachádza hlavné stanovište CIA v Ázii a preto McFarland sa pokúša veľký hod - pripraviť pôdu pre jej majstra Kissingera.

Späť v USA “tie útoky na Federal Reserve banky pokračujú, FED-prezident Jeff Lacker v Richmonde bol vyhodený a počítače a kódy pre vyrábanie Fiat-meny boli skonfiškované aby sa umožnil novo-štart meny”, hovoria zdroje Pentagonu. Spravodajské agentúry japonského vojska oznamujú, že skonfiškkovanie US-Federal-Reserve-bánk, banky Japonska a Európskej Centrálnej Banky neslúžia k ničomu pokiaľ Henry Kissinger neodovzdá generálny kľúč (master code) na výrobu Dolárov, Euro a Yen. Preto bol vydaný nad-regionálny (prekračujúci oblasť) zatýkací príkaz. V okamihu keď bude zatknutý tak bude donútený vydať tie kódy a tým by dali k dispozícii biliárdy Dolárov na financovanie Nového Veku.

Členovia japonskej císarskej rodiny informujú, že vždy keď císarské rodinné-komité dalo pečať na žiadosť o výrobu nových peňazí tak vždy to bolo len na pokyn Kissingera, Rockefellerov a khasarskej svorky. Ešte stále majú starch na to aby robili vlastné samostatné akcie a to tak dlho pokiaľ im nebude potvrdené, že Kissinger bol zatknutý, hovoria zdroje císarskej rodiny. Vysvetlujú, že dôvodom je keď v povojnovej dobe Kissinger nariadil zabitie/vraždu niekoľkých japonských premiérov a politikov.

Posledné čo sa o Kissingerovi hlásilo je, že sa ukrýva na jednej základni v Antarktíde. Z tej poznámky vyplýva, že na ceste tam sú špeciálne jednotky aby ho chytili…

Nakoniec nás nechajte vysvetliť vám čo sa stane v okamihu keď Biela-spoločnosť-drakov (WDS) a ich spojenci ten boj o planetu Zem vyhrajú:

·      Vyhlásenie jubiléa alebo jednorázové vymazanie všetkých verejných a súkromných dlžôb

·      Vrátenie všetkých dosiahnutých majetkov, ktoré boli ilegálne khasarskou mafiou odcudzené menovým/peňažným podvodom

·      Amnestia pre všetkých nenásilných väzňov – kvôli vlastneniu dróg alebo kvôli  obchodovaniu s drogami

·      Zoštátnenie všetkých centrálnych bánk, ktoré sú teraz súkromným majetkom, aby mohli byť kontrolované národom

·      Vyhlásenie celosvetového mieru a novo-vybudovanie medzinárodnej architektúry aby sa mohli korektne navrhovať demografické a ekonomické reality.

·      Založenie budúcnosť-plánujúcej agentúry aby boli zodpovedne spravované ľudstvu vydané  Biliárdové fondy tak, že nevznikne inflácia a tak planéta môže byť premenená na raj na Zemi

·      Vydanie všetkých zakázaných technológií ako tiež začiatok jedného masívne podporovaného projektu, ktorý skončí s chorobou a smrťou a tým nás spraví nesmrtelných, ak si to želáme.

·      Zostavenie jedného komité/výboru pravdivosti a zmierenia aby ľudia spoznali ich pravé dejiny/príbehy a tým každému bude daná možnosť zahájiť čerstvý, čistý novo-začiatok.

·      Kolonizácia iných planét tejto galaxie a rozšírenie/rozpínanie do vesmíru

·      Začiatok zlatého veku.

 

Übersetzung: mdd 

Übersetzung: M. D. D.

Benjamin Fulford – 3.apríl 2017

USA und Japan dicht am Bürgerkrieg, weil Rockefellers Tod ein Machtvakuum erzeugte

USA a Japonsko sú na pokraji občianskej vojny, lebo smrť Rockefellerazanechala vákuum

Smrť D. Rockefellera vytvorilo vákuum v štruktúre svetovej moci, situáciu, ktorá –ak nie riešená – povedie k občianskej vojne v USA a v Japonsku; CIA, Pentagon a japonské vojenské zdroje inteligencie hovoria: tá situácia dospela k bodu kedy by US-vojsko mohlo zabrať Washington DC aby začali boj proti frakciám ako CIA, Federal Reserve board otrockým-politikom, ktoré obchodujú s drogami  a proti ich najatým žoldnierom, hovoria tie zdroje. V Japonsku prebieha rozdelenie medzi US-kontrolovanými silami okolo bábkovej-vlády v Tokiu a nacionálnymi silami, ktoré sú najsilnejšie v oblasti Osaka a ktoré sú čiastočne prepojené so severnou Kóreou, hovoria zdroje japonských vojenských spravodajstiev.

De-facto rezignácia/odstup japonského císara Akohito vytvoril boj o moc okolo japonského tróna, hovoria zdroje pravice v blízkosti císarskej rodiny. Celý blok japonskej pravice  dospel k rozruchu po odhalení toho, že Akihito nie je pravý syn císara Hirohito ale je zastupiteľ Rockefellerov, hovoria. Z toho dôvodu búri boj o nasledovníctvo – jedna skupina bojuje pre korunného princa Naruhito a druhá, ktorá je pod vplyvom zahraničia sa zatiaľ snaží o výmenu za císarskú rodinu, ktorá vládne od doby Meijinov, hovoria tie zdroje. V Kyoto usadená tajná spoločnosť Trojnožných Vrán a budhistická sekta Nichirov ako tiež tajvani a Severokóránci bojujú za tak základnú zmenu. Jedným kandidátom, za ktorého bojujú je Naoshi Onodera, súper, ktorý sa snaží o trón:

Sídlo v Tokyu, ktoré je za císarskou rodinou si robí starosti aj kvôli princovi Naruhito, hlásia tie zdroje. Jeho manželka, princezná Masako je členom budhistickej sekty Sokko Gakkai a z toho dôvodu sa bráni zúčasťniť ceremómií k česti Shinta, ktoré nerozlúčitelne patria k práci císara v Japonsku, vysvetľujú. Okrem toho je Masako dcéra Hisashi Owada - kamarát Rockefellerov. Napriek tomu je to tohodobé sídlo ochotné akceptovať Naruhito keď sľúbi zúčastňovať sa tých Shinto-ceremómií aj keď Masako nebude sedieť vedľa neho. Inak budú hľadať následovníka z teraz-vládnucej rodiny, možno princ Fumihito, ktorý má jedného syna a dediča, hovoria.

Skupina, ktorá sa snaží o úspech rodiny, ktorá je teraz u moci argumentuje tým, že to dôležité je inštitúcia a nie pokrvná línia.  Japonský politik Ozawa cestoval Áziou a všade rozširuje, že Henry Kissinger ho menoval a v okamihu keď Naruhito bude na tróne tak Malaysia, Severná Kórea a Japonsko budú spojené do jedného štátu pod jeho kontrolou, hovoria zdroje japonskej pravice.

To čo Ozawa a iní otrockí-polici nespoznávajú je, že Kissinger nemá žiadnu moc a všetci sú predurčení do odpadového koša dejín. Silný muž v Severnej Kórei, Kim Jong Un má na základe tej situácie taký strach, že je nepretržite pod vplyvom Amphetamínov neustále high/opitý a každú noc spí na inom mieste lebo sa obáva, že bude drónmi „upevnený“, hovoria zdroje japonských vojenských spravodajstiev.

Das Machtvakuum, dass durch den Tod von David Rockefeller erzeugt wurde, hat eine Situation erzeugt die, falls sie ungelöst bleibt, zum Bürgerkrieg in den USA und Japan führen wird, sagen Quellen der CIA, des Pentagons und Japanischer Nachrichten-Agenturen. Die Lage ist so kritisch, dass das US-Militär nach Washington DC einmarschieren könnte, um mit den Drogenhandelnden Fraktionen der CIA, den Lakaien-Politikern der Federal-Reserve-Banken, sowie mit von denen gemieteten Söldnern eine Schlacht zu beginnen, berichten die Quellen. In Japan gibt unterdessen eine Spaltung zwischen den US-kontrollierten Kräften rund um die Marionetten-Regierung in Tokio, und den nationalistischen Kräften, die in der Region Osaka am stärksten sind und die teilweise mit Nord-Korea verbunden sind, erklären Quellen der Japanischen Militärischen Nachrichtendienste.

https://kauilapele.wordpress.com/2012/03/19/benjamin-fulford-3-20-12-rival-emperor-stakes-claimto-japanese-throne-shows-evidence-he-is-the-real-deal-the-10-commandments-were-given-to-hisancestors-by-celestial-beings/

Die de-facto Abdankung des Japanischen Kaisers Akihito erzeugte einen Machtkampf um Japans Thron, sagen Quellen des Rechten Flügels in der Nähe der Kaiserlichen Familie. Der ganze Block des Japanischen Rechten Flügels geriet in Aufruhr durch die Enthüllungen, dass Akihito nicht der echte Sohn des Kaisers Hirohito war, sondern nur ein Vertreter David Rockefellers, sagen sie. Aus diesem Grund tobt ein wilder Kampf um die Nachfolge, die eine Gruppe kämpft für Kronprinz Naruhito, während andere Fraktionen vollständig die durch das Ausland beeinflusste Kaiserliche Familie austauschen wollen, die seit den Zeiten Meijis regiert, sagen die Quellen. Die in Kyoto residierende Geheime Gesellschaft der Dreibeinigen Krähe, und die Buddhistische Nichiren Sekte, sowie auch die Taiwaner und Nord-Koreaner kämpfen für solch einen fundamentalen Wechsel, sagen sie. Ein Kandidat, für den sie kämpfen, ist Naoshi Onodera, ein Rivale, der sich um den Thron bemüht, fügen sie hinzu.

https://kauilapele.wordpress.com/2012/03/19/benjamin-fulford-3-20-12-rival-emperor-stakes-claimto-japanese-throne-shows-evidence-he-is-the-real-deal-the-10-commandments-were-given-to-hisancestors-by-celestial-beings/

Das Establishment in Tokio hinter der Kaiserlichen Familie sorgt sich auch wegen Prinz Naruhito, berichten die Quellen. Seine Ehefrau, Prinzessin Masako, ist Mitglied der Buddhistischen Sekte Sokko Gakkai, und aus dem Grund weigert sie sich, an den Zeremonien zu Ehren Shintos teilzunehmen, die ganz wesentlich zum Job eines Kaisers in Japan gehören, erklären sie. Zudem ist Masako die Tochter von Hisashi Owada, einem Kumpan Rockefellers. Trotzdem ist das gegenwärtige Establishment bereit, Naruhito zu akzeptieren, wenn er verspricht, die verschiedenen Shinto-Zeremonien auszuführen, selbst wenn Masako während dessen nicht an seiner Seite sitzt, sagen sie. Andernfalls wollen sie nach einem Nachfolger aus der gegenwärtig regierenden Familie suchen, vielleicht Prinz Fumihito, der einen Sohn und Erben hat, erklären sie.

Die Gruppe, die sich für die gegenwärtig an der Macht befindliche Familie einsetzt argumentiert, was zählt, sei die Institution, nicht die tatsächliche Blutlinie. Der Japanische Politiker Ichiro Ozawa seinerseits reiste in Asien umher und erzählte allen, Henry Kissinger hätte ihn ernannt (anointed = gesalbt), und sobald Naruhito auf dem Thron säße, werde er Malaysia, Nord-Korea, Süd-Korea und Japan zu einem einzigen Land unter seiner Kontrolle vereinen, erzählen die Quellen des Japanischen Rechten Flügels. Was Ozawa und die

Sklaven-Politiker des alten Establishments nicht erkennen ist, dass Kissinger keine Macht hat und dass sie allesamt für den Mülleimer der Geschichte bestimmt sind. Der Starke Mann in Nord-Korea, Kim Jong Un, hat inzwischen aufgrund der Situationen solche Ängste, dass er durch Amphetamine ununterbrochen high ist und jede Nacht an einem anderen Ort schläft, weil er befürchtet, durch US-Drohnen umgenietet zu werden, melden Quellen der Japanischen Militärischen Nachrichtendienste.

Die Traditionalisten sagen inzwischen es sei notwendig, wieder die Verhältnisse herzustellen, die herrschten, bevor die Westlichen Imperialisten Japan während des 19. Jahrhunderts in eine geheime Kolonie verwandelten. Sie wünschen sich für die Region vollkommene Unabhängigkeit von Westlichen Einflüssen, sagen Asiatische Geheimdienst-Quellen. Dies können die CIA und das US-Militär sicherlich nicht akzeptieren.

Wie dem auch sei, dieser undurchsichtige Kampf über die Japanische Kaiserfamilie hat weltweite Auswirkungen. Anscheinend steht an der höchsten Stelle des bestehenden FinanzSystems ein Mitglied der ältesten Kaiserlichen Linie, nämlich der Japanischen, das die Kontrolle hat über das Höchste Siegel, das die Erzeugung von neuem Geld erlaubt, sagen Quellen der Kaiserlichen Familie.

Tradicionalisti medzičasom hovoria, že je nutné znova-vytvoriť pomery, ktoré vládli predtým než západní imperialisti premenili Japonsko na ich tajnú kolóniu. Želajú si pre tú oblasť úplnú nezávislosť od západných vplyvou, hovoria zdroje aziátskych tajných služieb. To by CIA a US-vojsko mohli akceptovať.

Akokoľvek to je – ten nepriehľadný boj okolo japonskej císarskej rodiny má celosvetové následky. Zdá sa, že na najvyššom mieste v terajšom finančnom systéme je člen najstaršej císarskej línie, ktorý má kontrolu nad pečaťou, ktorá dovoluje výrobu nových peňazí – hovoria zdroje císarskej rodiny.

Teraz keď D. Rockefeller a jeho zástupcovia zmizli z obrazu vznikol chaosom kolaps povojnového poriadku (ktorý Rockefeller vytvoril) a na tom bode bol zatknutý bývalý prezident Barack Obama, hlásia zdroje Pentagonu a japonské vojenské spravodajstvá. Obamov takzvaný čierny dom, teda jeho proti-Trump-sídlo sa zapálilo, hovoria tie zdroje. Zatknutý Obama začal menovať jeho šéfov v CIA-frakciách, ktoré obchodujú s drogami, hlásia tie zdroje. Výsledkom bolo zachytené lietadlo naplnené heroínom z Afghanistánu a Amphetamínmi zo Severnej Kórei na medzinárodnom letisku v karibiku, v Argyle ne ST. Vincent a v Grendínach, hlásia tie zdroje. Zisky z predaja tých dróg boli určené na financovanie aktivít Daesh (predtým ISIS). Predtým bola zhabaná jedna loď, tiež na základe Obamových informácií, ktorá mala na palube 4,2 tony kokaínu – hovoria tie zdrojje. Od zatknutia Obamu zaistili úrady sytematicky dodávky dróg, len minulý týždeň 16 ton kokaínu a rozpustili väčší drogový-pašovací-kruh.

Donald Trump tiež ukázal, že je pripravený/ochotný zasahovať/jednať proti farma-spoločnostiam – čo naznačil vtedy keď v jednom z jeho tweet zdôraznil deň autizmu. Hovorí sa, že jeho syn Baron sa stal autistom po obdržaní očkovania. US-vláda tiež signalizuje z/porušenie styku s khasarmi tým, že Trump ignoroval stretnutie AIPAC-loby, ktoré sa ročne koná, hlásia zdroje Pentagonu.

Khasarská frakcia s menom Rothschild tiež zažila veľký nezdar keď bol zamietnutý Európskou Úniou ich plán zlúčiť Londýnsky Stock Exchange s Deutsche Bank-ou.

Strata moci Rothschildov, Rockefellerov a Bush/Clintonovcov znamená, že je v hre srdce terajšieho západného finančného systému, ktoré pozostáva z US-doláru, Euro a Yen. Teoreticky by nový európsky císar západného finančného systému – keď by prišli k ťahu správny ľudia – mohol spôsobiť/zapríčiniť vydanie biliónov a biilárd Dolárov aby mohla začať nová časová doba, vysvetlujú jednohlasne viaceré zdroje.

25.marca Slobodomurári, ktorých svetová sieť podporuje starý systém a tiež Jezuiti a tiež Vatikán zvolili za ich veľkomajstra Ralpha Cossa, ktorý je prepojený s CSIS, hovoria zdroje císarskej rodiny.

Nie je jasné čo ten nový veľkomajster podnikne a preto sa pokúsime zavolať mu aby sa to naši čitatelia dozvedeli. Vychádzame z toho, že bude podporovať svetový mier a začiatok zlatého veku. Je zbytočné pripomenúť, že stále viac ľudí vo svete prekúkne ten terajší finančný systém a pýtajú sa či má byť modernizovaný aby sa dovolilo viac demokratickej kontroly. Keďže ten finančný systém je skutočným dôvodom moci na tejto planéte  tak ten boj o jeho kontrolu je tiež boj kontrolu planéty Zem ako tiež nad všetkými živými bytosťami a ich budúcnosť.

Američania, ktorí podporujú US-armádu a Donalda Trump by zoštátnili Federal Reserve Banky a postavili pod kontrolu demokraticky zvolených vládnych úradníkov.

USA však je zbankrotované a ak by Trump bez konzultácie s ručiteľmi (hlavne Čína a Japonsko) zoštátnil FED-banky tak by nastal super-gau, ktorý by viedol k obchodnej blokáde s USA a k výpadu platov všetkých ozbrojených síl, ktoré sa zdržujú po celom svete. To by zase viedlo k vojne a k smrti 90% ľudstva a k zničeniu severnej časti zemegule.

Preto je tento týždeň v stretnutí prezidentaóv Trumpa s Xi Jinping tak veľa v hre. Úradníci Pentagonu hlásia, že „Trump-ovi pred tým stretnutím boli podstrihnuté krídla tým, že jeho zaťovi Jared Kusher bol donútený zrušiť obchod vo výške 400 000 miliónov Dolárov s čínskou poiťovacou spoločnosťou a to z dôvodu národnej bezpečnosti lebo sa obáva, že by to mohlo spôsobiť násko číňanov“. Zdroje čínskych tajných spoločností priznávajú, že investovali bohatstvo do úradu Hillary Clinton a boli veľmi sklamaní keď prehrala voľby. Vyzerá to tak, že sa teraz pokúsia aranžovať s voľbou národa aby dosiahli u Trumpa tú istú hodnotu. Za tým účelom rozprával jeden čínsky priemyselník, že číňania ponúkajú USA stavbu produčných centrál aby zlepšili vzťah s vládou Trump.

V každom prípade majú príležitosť obnoviť od koreňa po-vojnový systém: ruský patriarch Kyrill, kráľovná Alžbeta, pápež František a Donald Trump. To by slúžilo k ukončeniu terorizmu a ku koncu národy-zabíjajúcich-aktivít khasarskeých Satana-uctievačov. Ak by sa uzatvorila dohoda tak by sa mohli uvolniť biliardy Dolárov  na financovanie masívnej investičnej kampaňe, ktorá by urobila koniec s chudobou a s ničením životného prostredia a umožnila by ľudstvu harmóniu s prírodou a exponenciálnu expanziu do vesmíru.

Masívne investície by všetkým, ktorí to chcú umožniť nesmrteľnosť. My môžeme túto Zem zmeniť doslova  na raj, keď sa dosiahne mierová dohoda môže byť dosiahnutý zlatý vek.

http://www.whatdoesitmean.com/index2262.htm

Jetzt, wo David Rockefeller und seine kaiserlichen Stellvertreter von der Bildfläche verschwunden sind, hat das Chaos, verursacht durch den Kollaps der von ihm beaufsichtigten Nachkriegs-Ordnung, einen Punkt erreicht, an dem der ehemalige US-Präsident Barack Obama von der Militär-Polizei verhaftet wurde, berichten Quellen des Pentagons und der Japanischen Militärischen Nachrichtendienste. Obamas sogenanntes Schwarzes Haus, also sein Anti-Trump Hauptquartier, wurde in Flammen gesetzt, sagen die Quellen. Der inhaftierte Obama begann, die Namen seiner Bosse in den mit Drogen handelnden Fraktionen der CIA zu nennen, melden die Quellen. Als Ergebnis wurde ein Flugzeug, beladen mit Heroin aus Afghanistan und Amphetaminen aus Nord-Korea, in der Karibik auf dem Internationalen Flughafen von Argyle auf St. Vincent und die Grenadinen festgesetzt, berichten die Quellen. Die Erlöse aus dem Verkauf der Drogen dieses Fluges wären dazu benutzt worden, Aktivitäten von Daesh (vormals bekannt als IS) zu finanzieren. Dieser Beschlagnahmung ging die Kaperung eines Schiffes voraus,ebenfalls aufgrund Obamas Informationen, das 4,2 Tonnen Kokain an Bord hatte, berichten die Quellen.

http://www.whatdoesitmean.com/index2262.htm

Seit der Festnahme Obamas haben die Behörden systematisch Drogenlieferungen für die USA abgefangen, allein in der letzten Woche wurden 16 Tonnen Kokain einkassiert und ein größerer Heroin-Schmuggler-Ring wurde gesprengt.

http://www.foxnews.com/us/2017/03/31/drug-seizure-bonanza-newest-coast-guard-cutter-hasbanner-week-busts.html

http://abc7ny.com/news/mugshots-nypd-busts-massive-drug-ring-involving-new-fentanyl/1824452/

Obamas Informationen über die mit dem Drogengeld bezahlte Daesh-Söldner-Armee haben das US-Militär auch zu Aktionen gegen diese im Jemen, Somalia, Nigeria und Lybien veranlasst, sagen Pentagon-Quellen.

Donald Trump hat anscheinend auch gezeigt, dass er bereit ist, gegen die Pharma-Gesellschafte vorzugehen, indem er in einem seiner Tweets den Welt-Autismus-Tag hervorhob. Es geht das Gerücht, sein Sohn Barron sei autistisch geworden, nachdem er eine vergiftete Impfung erhielt. Die US-Regierung signalisierte zudem einen Bruch mit den Khasaren, indem Trump das jährlich im März stattfindende Treffen der AIPAC-Lobby ignorierte, berichten Pentagon-Quellen. **

Die Khasarische Fraktion mit Namen Rothschild erlebte auch einen großen Rückschlag, als ihr Plan, den Londoner Stock Exchange mit der Deutschen Börse zu verschmelzen, von der EU abgelehntwurde.

....Der Machtverlust von Rothschild, Rockefeller und Bush/Clinton bedeutet, dass das Herz des gegenwärtigen Westlichen Finanz-Systems bestehend aus US-Dollar, Euro und Yen auf dem Spiel steht. Theoretisch, wenn die richtigen Leute zum Zuge kämen, könnte ein neuer Europä-ischer Kaiser des Westlichen Finanz-Systems die Herausgabe von Billionen und Billiarden von Dollars veranlassen, um den Beginn eines Neuen Zeitalters zu finanzieren, erklären zahlreiche Quellen übereinstimmend.

Die Freimaurer, deren weltweites Netzwerk das althergebrachte System stützt, sowie der Jesuiten-Orden und auch der Vatikan wählten den mit dem CSIS**** verbundenen Ralph Cossa am 25. März zu ihrem neuen Großmeister, sagten Quellen der Japanischen Kaiserfamilie.

https://www.csis.org/people/ralph-cossa

Es ist nicht klar, was dieser neue Großmeister unternehmen wird, wir werden deshalb versuchen, ihn anzurufen, um für unsere Leser etwas in Erfahrung zu bringen. Wir gehen davon aus, dass er den Weltfrieden unterstützen wird und den Beginn eines Goldenen Zeitalters. Unnötig zu erwähnen ist, dass mehr und mehr Leute auf der Welt die Natur des gegenwärtigen Finanz-Systems durchschauen und sich fragen, ob es modernisiert werden sollte, um angesichts demokratischer Kontrolle mehr Transparenz zuzulassen. Weil das Finanz-System die tatsächliche Ursache von Macht auf diesem Planeten ist, ist der Kampf um die Kontrolle darüber im Wesentlichen ein Kampf um die Kontrolle des Planeten Erde, sowie über die Lebewesen und ihre Zukunft.

Die Amerikaner, die die US-Armee und Donald Trump unterstützen, würden die Federal Reserve Banken verstaatlichen und unter die Kontrolle von demokratisch gewählten Regierungs Beamten stellen.

Die USA sind jedoch bankrott, und wenn das Trump-Regime die FED-Banken verstaatlichen sollte ohne die Gläubiger der USA zu konsultieren (hauptsächlich China und Japan), dann gäbe es einen Super-Gau (worst case scenario), der zu einer Handelsblockade mit den USA und zum Ausfall der Gehälter aller bewaffneten US-Streitkräfte führen würde, die sich in aller Welt aufhalten. Dies wiederum hätte Krieg zur Folge und den Tod von 90 Prozent der Menschheit, und die Zerstörung des Nördlichen Teils der Erdkugel.

Deswegen steht bei dem Gipfel zwischen Präsident Trump und Xi Jinping in dieser Woche soviel auf dem Spiel. Beamte des Pentagon berichten, dass „Trump vor dem Gipfel die Flügel gestutzt wurden, indem sein Schwiegersohn Jared Kushner gezwungen wurde, einen Deal über 400 Millionen Dollar mit der Chinesischen Versicherungs-Gruppe Anbang zu versenken, und zwar aus Gründen der Nationalen Sicherheit, da befürchtet wird, dies könne einen Vorsprung der Chinesen verursachen.“ Quellen der Chinesischen geheimen Gesellschaften geben zu, dass die Chinesen ein Vermögen in das Büro von Hillary Clinton investiert hatten und sehr enttäuscht waren, als sie die Wahl verlor. Es scheint, als wollten sie jetzt versuchen, sich mit der Wahl des Volkes zu arrangieren und bei der Trump-Regierung denselben Stellenwert zu erlangen. Zu diesem Zweck, erzählte ein Chinesischer Industrieller, bieten die Chinesen den Bau zahlreicher Produktions-Zentren in den USA an, um ihre Beziehungen zu Trumps Regierung zu verbessern.

Auf jeden Fall haben der Russische Patriarch Kyrill, Queen Elizabeth, Papst Franziskus und Donald Trump, zusammen mit den Ältesten der Asiaten, jetzt die Gelegenheit das Nach-Kriegs-System von den Wurzeln her zu erneuern. Dies würde es möglich machen, den Terrorismus und die Völker-mordenden Tätigkeiten der Khasarischen Satan-Verehrer zu beenden. Würde eine Übereinkunft getroffen, dann können nicht nur Billionen, sondern Billiarden von Dollars (Yuans etc.) verfügbar gemacht werden zur Finanzierung massiver Investitions Kampagnen, die Armut und Umweltzerstörung beenden und der Menschheit die Harmonie mit der Natur sowie eine exponentielle Expansion in das Universum ermöglichen.

Massive Investitionen könnten für alle, die das wollen, die Unsterblichkeit möglich machen. Wir können diese Erde buchstäblich in einen Himmel verwandeln, wenn eine Übereinkunft für das Goldene Zeitalter des Friedens erreicht wird.

Quelle: Antimatrix.org

Übersetzung: M. D. D.

_____________________

La CIA, el Pentágono y las fuentes japonesas de inteligencia militar dicen que el vacío de poder dejado por la muerte de David Rockefeller ha creado una situación que, si no es suavizada, llevará a la guerra civil en Estados Unidos y en Japón. Dicen las fuentes que la situación ha llegado al punto en que los militares de EE.UU. podrían marchar sobre Washington DC para luchar contra la facción de narcotraficantes de la CIA, los políticos de la Junta de la Reserva Federal y sus contratistas.

En Japón, mientras tanto, la división se da entre las fuerzas controladas por Estados Unidos alrededor del gobierno títere de Tokio y las fuerzas armadas nacionalistas más las nortecoreanas, más fuertes en la región de Osaka, dijeron fuentes japonesas de inteligencia militar.

Fuentes de la derecha cercanas a la familia imperial dijeron que la abdicación de hecho del emperador japonés Akihito ha creado una lucha por el poder sobre el trono japonés. Dicen que el bloque de la derecha japonesa se ha visto afectado por las revelaciones de que Akihito no era el verdadero hijo del emperador Hirohito y que era un representante de David Rockefeller. Es por eso que hay una enorme batalla candente por la sucesión, con un grupo que apoya al príncipe heredero Naruhito, mientras que otras facciones están presionando para que haya un reemplazo de la familia imperial influenciada por los extranjeros que ha gobernado desde tiempos del emperador Meiji, las fuentes dicen. Añaden que la sociedad secreta del Cuervos de Tres Patas, con base en Kioto, junto con la secta budista de Nichiren, los taiwaneses y los norcoreanos están presionando para que se de un cambio tan fundamental. Añaden las fuentes que uno de los candidatos que están presionando es Naoshi Onodera, un aspirante rival al trono.

Https://kauilapele.wordpress.com/2012/03/19/benjamin-fulford-3-20-12-rival-emperor-stakes-claim-to-japanese-throne-shows-evidence-he-is-the- Real-deal-the-10-commandments-were-given-to-his-ancestors-by-celestial-seres /

También dicen las fuentes que el establishment en Tokio detrás de la actual familia imperial también tiene preocupaciones sobre el príncipe Naruhito. Su esposa, la Princesa Masako, es miembro de la secta budista Sokka Gakkai y por eso se niega a participar en las ceremonias sintoístas que son una parte esencial del trabajo de un Emperador en Japón, dicen. Señalan que Masako es también la hija de Hisashi Owada, un compinche de Rockefeller. Sin embargo, dicen que el establishment actual sigue dispuesto a apoyar a Naruhito si se compromete a llevar a cabo las diversas ceremonias de Shinto sin Masako a su lado. De lo contrario, buscarían un sucesor dentro de la actual familia gobernante, presumiblemente el príncipe Fumihito que tiene un hijo y un heredero, dicen.

El grupo que presiona para mantener a la actual familia en el poder también está argumentando que es la institución, no la línea de sangre real, lo que importa.

Dijeron fuentes japonesas de la derecha que el político japonés Ichiro Ozawa, por su parte, ha estado viajando por Asia diciendo que Henry Kissinger lo ha ungido y que una vez que Naruhito llegue al trono unirá a Malasia, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón en un solo país bajo su control. De lo que Ozawa y los políticos esclavos del antiguo establishment japonés no comprenden es que Kissinger ya no tiene poder y que están todos destinados al bote de basura de la historia.

Fuentes de inteligencia japonesas dicen que, mientras tanto, el hombre fuerte de Corea del Norte, Kim Jong Un, se encuentra en un estado tan de bajón sobre la situación que está permanentemente drogado con anfetaminas y está durmiendo en un lugar diferente cada noche preocupado por los drones estadounidenses.

Los tradicionalistas, por su parte, están diciendo que es necesario volver a la forma en que las cosas eran antes de que los imperialistas occidentales convirtieran a Japón en una colonia secreta durante el siglo XIX. Quieren independencia total de la influencia occidental para la región, según fuentes de la sociedad secreta asiática. Esto es algo que la CIA y el ejército estadounidense probablemente no aceptarán.

En cualquier caso, la batalla arcana sobre la familia imperial japonesa tiene repercusiones a nivel mundial. Al parecer, en el punto más alto del sistema financiero existente, el representante de la línea imperial más antigua, que es la japonesa, tiene control sobre el sello final que permite la creación de nuevo dinero, dicen las fuentes de la familia imperial.

Fuentes del Pêntágono y de el MI japonés dicen que ahora que David Rockefeller y su representante imperial están fuera de escena, el caos que acompaña al colapso del sistema de posguerra presidida por Rockefeller ha llegado a un punto en el que el ex presidente estadounidense Barack Obama ha sido arrestado por la policía militar estadounidense. La llamada casa negra de Obama o sus cuarteles anti-Trump también fueron incendiadas, dijeron las fuentes.

Dicen las fuentes que Obama, al ser arrestado, comenzó a nombrar a sus jefes de la facción de narcotráfico de la CIA, dicen las fuentes. Añaden que como resultado, un avión que contenía heroína afgana y anfetaminas de Corea del Norte fue incautado en el aeropuerto internacional de Argyle en San Vicente y las Granadinas en el Caribe. Dicen las fuentes que el dinero conseguido con este vuelo de drogas iba a ser destinado a financiar las operaciones de Daesh (antes conocido como ISIS). Según las fuentes esta incautación sigue a la captura de un buque vinculado con Obama que contenía 4,2 toneladas de cocaína.

http://www.whatdoesitmean.com/index2262.htm

Desde la detención de Obama, las autoridades han estado sistemáticamente interceptando envíos de drogas a los Estados Unidos. La semana pasada 16 toneladas de cocaína fueron incautadas y una importante banda de traficantes de heroína fue detenida.

http://www.foxnews.com/us/2017/03/31/drug-seizure-bonanza-newest-coast-guard-cutter-has-banner-week-busts.html

Http://abc7ny.com/news/mugshots-nypd-busts-massive-drug-ring-involving-new-fentanyl/1824452/

La información proporcionada por Obama sobre el ejército mercenario de Daesh que financiaba también ha llevado a acciones militares contra ellos en Yemen, Somalia, Nigeria y Libia, dijeron fuentes del Pentágono.

Donald Trump también parece querer mostrar que está preparado para tomar medidas contra las corporaciones farmacéuticas mediante un tweet que honra el día mundial del autismo. Se rumorea que su hijo Barron se convirtió en autista después de recibir una vacuna contaminada.

Dijeron fuentes del Pentágono que la administración de Estados Unidos también está señalando una ruptura con los jázaros al hacer que Trump boicotee la reunión anual de marzo del lobby AIPAC.

La facción jázara Rothschild también sufrió una gran derrota cuando su plan de fusionar la Bolsa de Londres con la Deutsche Borse fue rechazada por la UE, según fuentes del Pentágono.

Esta pérdida de Rothschild, así como Rockefeller más Bush / Clinton significa que el control de la cúspide del sistema financiero occidental actual del dólar estadounidense / Euro / Yen está en juego. Muchas fuentes están de acuerdo en que en teoría, con los responsables adecuados, un nuevo emperador bajo el actual sistema financiero occidental podría autorizar la emisión de billones o cuatrillones de dólares para financiar una nueva era.

Fuentes de la familia imperial japonesa dicen que los francmasones, que tienen una red mundial de apoyo a este antiguo sistema, han elegido a Ralph A. Cossa como nuevo Gran Maestro de la Orden de los Jesuitas y el Vaticano relacionado con el CSIS (Center for Strategic and International Studies) desde el 25 de marzo.

https://www.csis.org/people/ralph-cossa

Todavía no está claro qué va a hacer el GM (Grand Master), pero vamos a tratar de ponernos en contacto con él para saber más para nuestros lectores. Asumimos que habrá paz en el mundo y el comienzo de una edad de oro.

Huelga decir que cada vez más personas en el mundo son conscientes de la naturaleza del sistema financiero actual y se preguntan si debería modernizarse y tener más transparencia frente a un control democrático. Dado que el sistema financiero es la verdadera fuente de poder en este planeta, la batalla por su control es esencialmente una batalla por el control del planeta tierra, y las criaturas vivientes y su futuro.

Los estadounidenses se unieron detrás del ejército estadounidense y Donald Trump nacionalizaría la Junta de la Reserva Federal (FRB) y la pondría bajo el control de funcionarios democráticamente elegidos.

Sin embargo, dado que Estados Unidos está en quiebra, si Trump nacionaliza el régimen FRB sin consultar a los prestamistas estadounidenses (principalmente a China y Japón), habría un peor escenario, conduciría a una interrupción del comercio con EE.UU y al retraso de los salarios de las fuerzas armadas estadounidenses desplegadas en todo el mundo. Esto, a su vez, conduciría a la guerra ya la muerte del 90% de la humanidad y a la destrucción del hemisferio norte.

Es por eso que hay tanto en juego en la cumbre de esta semana entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping.

Agentes del Pentágono dicen que “Trump tenía sus alas cortadas” antes de la cumbre “con su hijo Jared Kushner forzado a escabullirse del acuerdo 400 millones de dólares con la aseguradora china Anbang una causa de seguridad nacional, temiendo que esto se convertirá en un recurso chino.”

Fuentes de las sociedades secretas chinas admiten que los chinos han invertido una fortuna en la Oficina de Hillary Clinton y estaban muy decepcionados cuando perdió. Al parecer, ahora están tratando de ponerse al día con la elección de la gente y la administración Trump. Con este fin, dijo una industria china que los chinos van a ofrecer la construcción de muchos centros de producción en los Estados Unidos, con el fin de mejorar sus relaciones con el régimen de Trump.

En cualquier caso, el patriarca ruso Kiril, la reina Isabel, el papa Francisco, el populista Trump, junto con los ancianos asiáticos, ahora tienen la oportunidad de mejorar radicalmente el sistema de posguerra. Esto haría posible de una vez por todas poner fin al terrorismo y a las actividades genocidas de los mafiosos jázaros adoradores de Satanás.

Por otra parte, si se llega a un acuerdo se puede poner a disposición, si no billones, trillones de dólares (yuanes, etc) para financiar una campaña de inversión masiva para acabar con la pobreza, detener la destrucción ambiental y establecer la humanidad en una expansión exponencial el universo en armonía con la naturaleza .

Podrían hacerse inversiones masivas para hacer posible la inmortalidad para todos aquellos que lo deseen. Podemos literalmente transformar esta tierra en el cielo, si se llegan a un acuerdo para una edad de oro.

http://sadefenza.blogspot.it/2017/04/stati-uniti-e-giappone-sono-vicini-alla.html 

 

Deja un comentario

Publicado por victoriakent33 en 6 abril, 2017 en Uncategorized

 

 

 

 

Benjamin Fulford – 27. Marec 2017

Minulý týždeň niekto hakoval môj computer tak, že vídeo na Linku dole začalo hrať hneď ako som ho zapnul. Tvrdí, že ukazuje zničenie Black Night satelita, o ktorom tvrdia ľudia z US-tajných služieb ako NSA, že zabraňuje ľudstvu vzdialiť sa od planéty. https://www.youtube.com/watch?v=Ge_oAywLRWE&feature=youtu.be

Tá správa prichádza spolu s oznámením z NASA o tabletkách, ktoré zvrátia vek/stárnutie a tiež oznamujú cestovnú techlógiu, ktorá umožní cestovanie rýchlejšie ako svetlom zo Zeme a umožní návštevy odhalených planét.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4343142/Human-trials-age-reversing-pill-start-six-months.html

http://www.sciencetimes.com/articles/9507/20170228/nasa-researches-on-how-to-travel-faster-than-light-after-discovering-trappist-1.htm

CIA-zdroje hovoria, že bol vydaný tajný prezidentský poriadok na uvoľnenie voľnej energie-technológie a existujúcej Anti-Aging-technológie (technológia proti stárnutiu).

To jediné čo ľudstvo oddeľuje/blokuje od budúcnosti nesmrteľnosti a exponenciálnej expanzie do vesmíru je malá skupina ľudí, ktorí sú pripútaní na kontrolu finančných komputerov vo Federal Reserve Board, bank of Japan  a v Európskej Centrálnej banke. Tie počítače musia byť zhabané aby bolo umožnené vydanie neobmedzených peňazí - aby ľudstvo mohlo roztiahnuť svoje krídla a mohlo lietať.

Jednotlivé osoby, ktoré boli identifikované ako tí, ktorí blokujú financovanie Novej Doby sú Janet Yelen z FED, Mario Draghi z EZB, Haruhiko Kuroda z BOJ a Augustín Carstins z BIS. Zvláštne sily musia tie osoby chytiť a tak rýchlo ako možné obsadiť tie počítačové-centrá centrálnych bánk  aby zaručili oslobodenie prostriedkov pre planétu Zem.

Keď sa odstránia tie počítače a tí paraziti, ktorí ich kontrolujú tak podľa

mnohých zdrojov z rozličných humanitárnych nadácií by sa tým uvolnilnili nie len bilióny ale quadrilióny Dolárov pre ukončenie chudoby a ničenia životného prostredia ako tiež by sa mohol financovať výskum nesmrtelnosti  a bezhraničná expanzia do vesmíru.

Boj proti správcom babylónskeho dlžobného-otrockého systému, ktorý kontrolujú pokračuje k víťazstvu. Bývalý US-prezident Barack Obama zmizol z verejnosti a pravdepodobne je vypočúvaný. Aj minulý týždeň bolo exhumované telo Vincenta Fostera – bývalý spolupracovník Billa a Hillary Clinton a zistilo sa, že v zadnej časti jeho hlavy boli dve strelné rany, čo znamená, že dôvodom smrti nebola samovražda ale vražda. Pentagon-zdroje hovoria, že zistenie tej skutočnosti povedie k tomu, že Clintonovci budú prenasledovaní kvôli vražde.

Smrť veľkého Kahuna – Davida Rockefellera bola minulá týždeň oficiálne oznámená jeho rodinou. CIA-zdroje hovoria, že Rockefeller bol niekoľko mesiacov udržiavaný vo vegetatívnom stave na Antarktickej základni predtým než jeho rodina to vzdala a oznámila, že už nie je u nás.

Keď tento písateľ po prvýkrát bol informovaný japonskými úradmi o západnej Elite, ktorá plánovala zabiť 90% ľudstva chorobou, hladom, atómovou vojnou tak som dostal materiál, ktorý ukazuje, že Rockefeller sedel na špičke Bilderberg-skupiny. Zodpovedný za medzinárodné vzťahy a Trilaterálnu komísiu a iné Top-skupiny západných brookerov moci. Napriek tomu bol primárnym podozrivým toho diabolského plánu.

Keď som sa zoznámil s pánom Rockefellerom mal som dojem, že v podstate myslí, že robí pre planétu niečo dobré. Otázkou, na ktorú by teraz mali odpovedať bádatelia pravdy je ako sa môže zvrátiť vízia planéty Zem spojenej v harmónii s prírodou do plánu genocídy.

Stopy súdnych bádaní o Rockefellovi viedli k Georg Bush sen.. a k jeho naci-frakcii khasarskej mafie. Boli to osoby prepojené s 911 (9.sept.) a s nacistami Spojených Štátov v roku 2001. Odtiaľ viedli stopy do lóže slobodomurárov P2 v Taliansku a k uctievačom čierneho Slnka.

Odvtedy začali systematicky odhaľovať Dragon-society, Pentagon a biele klobúky agentúr bieleho Draka a jej spojenci starú štruktúru moci. Začalo to v roku 2013 s odstupom „zlého“ pápeža nasledoval odstup kráľovnej Beatrix z Holandska, šajcha Al Thani de Quatar, kráľ Albert II z Belgicka a kráľ Juan Carlos zo Španielska v roku 2014.

Potom stratila moc Clinton/Bush-frakcia v Spojených Štátoch v novembri minulého roku a sú prenasledovaní za ich kriminálne činy. Teraz nahlásil odstup japonský císar a jeho tajný kontrolér D. Rockefeller zomrel. Kráľova Izabel a kráľ Carl Gustaf zo Švédska zostávajú zatiaľ lebo neboli súčaťou toho plánu genocídy, podľa CIA-zdrojov.

Tie odstúpenia a strata moci tých osôb z vysokých úrovní odhalili ďalšie vrstvy v štruktúre svetovej moci, ktoré doteraz boli skryté. Zdroje z císarskej japonskej rodiny označujú tajomnú rodinu Cabot zo Švajčiarska (kontrolujú Severnú Kóreu – medzi iným) a ich “mužov okrádačov” na vysokej úrovni s menami Eisenberg a Rosenberg.

Bitka o oslobodenie planéty teraz je silná v Spojených Štátoch a v Japonsku lebo sú to krajiny s viac silou, pre ktoré bojuje Nový Svetový poriadok.

Zdroje z japonskej kráľovskej rodiny hovoria, že Kissinger dával príkazy politikovi Ichiro Ozawa aby zaistil pokračovanie kontroly kabalmi v Južnej Kórei a v Japonsku. Ozawa povedal, že on a Henry Kissinger sú teraz šéfovia komité 300.

Na nešťastie veria niektoré osoby v ich štruktúru moci. Napriek tomu je pravdou, že obaja sú na úteku alebo samurái bez majstrov určení k putovaniu bez účelu.

Japonský premiér Abe a minister financií Aso Taro sú na bode stiahnutia lebo ich šéfovia Bush/Clinton stratili moc v Spojených Štátoch. Minulý týždeň bol Abe v Európe kde sa pokúšal stretnúť s pápežom ale audiencia mu bola zamietnutá – čo znamená, že jeho dni u moci sú spočítané.

Figúry z japonskej finančnej birokracie tlačia aby Aso bol premiér ale Aso je prenasledovaný vojskom a políciou lebo akceptoval výhody za výmenu predať japonské vodné zdroje jeho franzúzskym priateľom Rothschild .

CSIS, ktoré je manipulované Jezuitmi sa pokúsili tiež dať do moci Abeho lebo Japonsko je veľmi dôležitá mašina na výrobu peňazí na základe tajných rozpočtov.

Oficiálne rozpočty pre rok 2017 v Japonsku sú 97,45 biliónov Yen. Protikladom je ich rozpočet viac ako 250 biliónov Yen, 200 biliónov (približne 2 bilióny dolárov) idú “američanom” a 50 biliónov dostane minister daní, hovoria zdroje kráľovskej rodiny. Tie rozpočty pochádzajú z vecí ako dane z benzínu, alkoholu a z tabaku, čo sú zisky, ktoré nie sú napojené na kontrolu parlamentom.

 

Ľudia z CSIS v Japonsku vedení Kissingerom za každú cenu chcú udržať tú tajnosť japonských príjmov keďže ich šéf D. Rockefeller zomrel, hovoria zdroje. Biele Klobúky US-vojska by mali zatknúť Kissingera a iných a presmerniť tie príjmy do benevolentných vecí.

Ktokoľvek je za CSIS je tiež za šéfom FBI Jamesom Comeyom a za tajnými snahami viceprezidenta Michaela Pence za účeom zrútenia Donalda Trumpa. Teraz to vyzerá tak, že to bol Comey, ktorý pomáhal Obamovi ilegáne odpočúvať Donalda Trumpa keď bol kandidátom na prezidenta. Https://subjectpolitics.com/trump-just-won-doj-lawyer-just-leaked-james-comeys-worst-nightmare-live-tv

Https://www.rt.com/usa/382236-nunes-committee-trump-russia

Tiež existujú znepokojujúce náznaky, že US-prezident Donalld Trump sa cíti nadriadený nad jeho možnosti v bitke proti tým kontrolórom.

To sa ukázalo v jeho porážke pri pokuse jednej reformy/úpravy zdravotného systému, ktorý bol úplne zmarený aby bola udržaná kontrola kriminálnej bandy, ktorá zariadila parazitný vplyv na amerických lekárov a americké ľudstvo. Grafika v tom článku v linku dole ukazuje v červenom koľko peňazí z krvi američanov absorbujú (vstrebávajú) tí ľudia. Http://www.zerohedge.com/news/2017-02-21/over-regulation-has-criminalized-practice-medicine

Pokiaľ nevidíme nálety do americkej Asociácie-medicíny a masívne zatknutia výkonných z farmaceutického priemyslu tak náklady medicínskej opatery v Spojených Štátoch budú stúpať pokiaľ zdravie a dlhý život američanov budú klesať.

US-armáda a Biele Klobúky robia teraz lepšiu prácu mimo USA, podľa zdrojov Pentagonu. Vojna proti Daesh získala novú finančnú dimenziu minulý týždeň so zákazom prenosných počítačov v lietadlách z krajín ako Turecko, Saudská Arábia a Golf-štátov – podľa zdrojov.

Izraeliti sa videli nútení stiahnuť z Libanonu ich falošné moslimské vojsko Daesh pokiaľ sa vidia vážne ohrození z mnohých strán, podľa zdrojov Mossad. Zdroje Pentagonu hovoria, že Izrael bol minulý týždeň vystavený hanbe keď sa odhalilo, že Mossad je zdroj falošných vyhrážok s bombami v židovských spoločenských centrálach v Spojených Štátoch.

Khasarskí mafiáni v Ukrajine tiež dostali obrovský úder keď vybuchla nukleárna zbraň v ich sklade zbraní a vytvorila masívne explózie a zbavili sa tým aj iných zbraní, hovoria zdroje. Vídeo tu: Http://www.veteranstoday.com/2017/03/25/exclusive-nuclear-explosion-in-ukriane/

Pentagon-zdroje hovoria teraz, že okolo júla očakávajú nejaký druh konečnej hry v bitke o planétu Zem. Tiež hovoria, že stretnutie medzi čínskym prezidentom Xi Jinping a Trump v apríli pripravuje scénar na stretnutie Trump-Putin v júli na ukončenie konfliktov v Sýrii a navrvrhnúť riešenie američanov v Izraeli aby sa mohol urobiť finančný reset.

Https://www.youtube.com/watch?v=Ge_oAywLRWE&feature=youtu.be

Letzte Woche hackte jemand  in meinen Computer, so dass das Video am Link unten begann zu spielen sobald ich es eingeschaltet habe. Es behauptet, dass die Zerstörung des Black Night Satellite zu zeigen, dass viele Menschen in US-Geheimdiensten wie die NSA darauf bestehen, dass die Menschen davon abhalten, den Planeten Erde zu verlassen.

Https://www.youtube.com/watch?v=Ge_oAywLRWE&feature=youtu.be

Diese Nachricht fällt zusammen mit Ankündigungen von NASA von Alter Umkehr Pillen und schneller als Licht Reise-Technologie, die uns erlauben von der Erde zureisen und neu entdeckte Planeten zu besuchen.

CIA-Quellen sagen auch, dass eine geheime Präsidentschaftsordnung gegeben wurde, um freie Energietechnologie sowie vorhandene Anti-Aging-Technologie freizugeben.

Das einzige, was die Menschheit von dieser Zukunft der Unsterblichkeit und der exponentiellen Expansion in das Universum blockiert, ist heute eine kleine Gruppe von Menschen, die sich an der Kontrolle von Finanzcomputern im Federal Reserve Board, der Bank of Japan, der Europäischen Zentralbank und der BIZ festhalten. Diese Computer müssen körperlich beschlagnahmt werden, um die Ausgabe von unbegrenzten Geldern zu ermöglichen, damit die Menschheit ihre Flügel ausbreiten und fliegen kann.

Die Einzelpersonen, die vorsätzlich als Blockierung der Finanzierung für ein neues Zeitalter identifiziert wurden, sind Janet Yellen bei der Fed, Mario Draghi bei der EZB, Haruhiko Kuroda bei der BOJ und Agustin Carstins an der BIS. Special Forces müssen diese Personen ergreifen und die Rechenzentren bei den Zentralbanken so schnell wie möglich belegen, um die Befreiung der Mittel für den Planeten Erde zu gewährleisten.

 

Wenn diese Computer und die Parasiten, die sie kontrollieren, entfernt werden, sagen mehrere Quellen in verschiedenen gemeinnützigen Stiftungen, dass nicht nur Billionen, sondern tatsächliche Quadrillionen von Dollars freigegeben werden könnten, um ein Ende der Armut und der Umweltzerstörung sowie die Erforschung der Unsterblichkeit und der unbegrenzten Expansion In das universum zu finanzieren

 

Der Kampf gegen die Regler des babylonischen Schuldenknecht-systems, den diese Zentralbanken beaufsichtigen, geht weiter zum Sieg. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama ist aus der Öffentlichkeit verschwunden und wird wahrscheinlich verhört. Auch letzte Woche wurde der Körper von Bill und Hillary Clintons langjähriger Mitarbeiter Vincent Foster exhumiert und es wurde festgestellt, dass zwei Einschusslöcher an der Rückseite seines Kopfes waren, was bedeutet, dass die Ursache seines Todes von Selbstmord zu Mord geändert wurde. Pentagon und CIA-Quellen sagen, dass diese Feststellung dazu führen wird, dass die Clintons wegen Mordes verfolgt werden.

Der Tod des großen Kahuna, David Rockefeller, wurde auch letzte Woche von seiner Familie offiziell angekündigt. CIA-Quellen sagen, dass Rockefeller monatelang auf einer antarktischen Basis in einem vegetativen Zustand gehalten wurde, bevor die Familie schließlich aufgab und verkündete, dass er nicht mehr bei uns war.

 

Als dieser Schriftsteller von den japanischen Behörden zuerst von der westlichen Elite informiert wurde, um 90% der Menschheit durch Krankheit, Hunger und Atomkrieg zu töten, gaben sie mir Material, das zeigte, dass Rockefeller an der Spitze der Bilderberg-Gruppe saß Ausländische Beziehungen und die Trilaterale Kommission und andere Top-Gruppen von westlichen Macht-Broker. So war er ein primärer Verdächtiger als der Urheber dieses teuflischen Plans.

 

Als ich aber Mr. Rockefeller traf, hatte ich den Eindruck, dass dieser Mann tief im Innern war, dass er für den Planeten gut war. Die Frage, welche bevorstehende Wahrheit und Versöhnungsforscher jetzt zu beantworten haben sind, ist, wie verzerrt wurde seine Vision für einen vereinigten Planeten Erde in Harmonie mit der Natur in einen alptraumhaften Völkermord-Plan.

 

La semana pasada alguien hackeó mi ordenador para que el video en el enlace de abajo comenzase a funcionar tan pronto como lo activase. Pretende mostrar la destrucción del Satélite de la Noche Negra que muchas personas en las agencias de inteligencia de EE.UU. como la NSA insisten ha estado evitandoque los seres humanos salgan del planeta Tierra.

Https://www.youtube.com/watch?v=Ge_oAywLRWE&feature=youtu.be

Esta noticia coincide con los anuncios de la NASA de las píldoras que revierten la edad y de la tecnología de viajes “más rápidos que la velocidad de la luz” que nos permitirá ir a visitar los planetas recientemente descubiertos que se parecen a la Tierra.

Http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4343142/Human-trials-age-reversing-pill-start-six-months.html


Http://www.sciencetimes.com/articles/9507/20170228/nasa-researches-on-how-to-travel-faster-than-light-after-discovering-trappist-1.htm

Fuentes de la CIA también están diciendo que emitieron una orden secreta presidencial para liberar la tecnología de energía libre, así como la tecnología antienvejecimiento existente.

Ahora lo único que está bloqueando a la humanidad para conseguir este futuro de inmortalidad y expansión exponencial en el universo es un pequeño grupo de personas que se aferran al control de las computadoras financieras en la Junta de la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el BIS. Estos ordenadores deben ser físicamente confiscados para permitir la emisión de fondos ilimitados que permitirá que la humanidad despliegue sus alas y vuele.

Las personas que han sido identificadas con pruebas forénsicas que bloquean la financiación de una nueva era son Janet Yellen en la Fed, Mario Draghi en el BCE, Haruhiko Kuroda en el BOJ y Agustín Carstins en el BIS. Las Fuerzas Especiales necesitan ir y apoderarse de estos individuos y ocupar los centros de computación en los bancos centrales lo antes posible para asegurar la liberación de fondos para el planeta TIerra.

Si se eliminan estas computadoras y los parásitos que las controlan, varias fuentes en varias fundaciones caritativas están diciendo que no sólo trillones sino cuadrillones reales de dólares podrían ser liberados para financiar el fin de la pobreza y la destrucción ambiental, así como la investigación sobre la inmortalidad y la expansión ilimitada en el universo.

La batalla contra los controladores del sistema de esclavitud de la deuda babilónica que estos bancos centrales supervisan continúa hacia la victoria final. El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha desaparecido de la vista del público y probablemente está siendo interrogado.

También la semana pasada el cuerpo del antiguo socio de Bill y Hillary Clinton, Vincent Foster, fue exhumado y se encontró que tiene dos agujeros de bala en la parte posterior de su cabeza, lo que significa que la causa de su muerte se cambió de suicidio a asesinato. Fuentes del Pentágono y de la CIA dicen que este hallazgo llevará a los Clinton a ser procesados por asesinato.

Http://newsfeedhunter.com/autopsy-results-from-vince-fosters-exhumed-body-cause-of-death-to-be-changed/

La muerte del gran Kahuna, David Rockefeller, también fue anunciada formalmente la semana pasada por su familia. Fuentes de la CIA dicen que Rockefeller fue mantenido en estado de estabilidad en estado vegetativo durante meses en una base antártica antes de que la familia finalmente se rindiese y anunciase que ya no estaba con nosotros.

Cuando este autor fue informado por primera vez por las autoridades japonesas de que un complot de la élite occidental quería matar al 90% de la humanidad a través de la enfermedad, el hambre y la guerra nuclear, me entregaron material mostrando que Rockefeller estaba a la cabeza del Grupo Bilderberg, Comité deRelaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y otros grupos principales de los corredores de poder occidentales. Por lo tanto, era el sospechoso principal de este plan diabólico.

Sin embargo, cuando conocí al señor Rockefeller tuve la impresión de que, en el fondo, este hombre pensaba que estaba haciendo un bien por el planeta. La pregunta que los investigadores próximos de la verdad y la reconciliación deben responder ahora es cómo fue que su visión de un planeta Tierra unido en armonía con la naturaleza se distorsionó en un plan genocida de pesadilla.

El rastro forense que comenzó con Rockefeller llevó a George Bush padre y su facción nazi de la mafia jázara. Estas fueron las personas vinculadas al 11-S y la toma nazi de los Estados Unidos en 2001. Desde allí el sendero condujo a la Logia Masónica P2 en Italia y a los adoradores del sol negro.

Desde entonces, la Sociedad del Dragón Blanco, el Pentágono y los Sombreros Blancos de las agencias de inteligencia y sus aliados asiáticos han desmantelado sistemáticamente la antigua estructura de poder occidental. Comenzó en 2013 con la renuncia del Papa Maledicto, seguida por la abdicación en ese año de la reina Beatriz de Holanda, el jeque Al Thani de Qatar, el rey Alberto II de Bélgica y el rey Juan Carlos de España en 2014.

Entonces la facción Clinton / Bush perdió el poder en Estados Unidos en noviembre pasado y está siendo perseguida por sus crímenes. Ahora el emperador japonés ha anunciado su abdicación y su controlador secreto David Rockefeller ha muerto. La reina Isabel de Inglaterra y el rey Carl Gustaf de Suecia permanecen en el trono porque no forman parte del complot genocida, según fuentes de la CIA.

Las abdicaciones y la pérdida de poder de estas personas de alto nivel ha expuesto nuevas capas de la estructura de poder mundial previamente ocultas. Fuentes de la familia imperial japonesa apuntan a la misteriosa familia Cabot en Suiza (los controladores de Corea del Norte Kim Jong Un, entre otras cosas) y sus “hombres del saco” de alto nivel con nombres como Eisenberg y Rosenberg.

La batalla para liberar el planeta tierra ahora es librada más ferozmente en losEE.UU. y Japón, ya que son las dos fortalezas principales por las que lucha el Nuevo Orden Mundial para seguir siendo relevantes.

Dicen fuentes de la familia real que en Japón Henry Kissinger ha estado dando órdenes al político Ichiro Ozawa para asegurarse de que el control cabal continúa en Corea del Sur y Japón. Ozawa ha estado diciendo a la gente aquí que él y Kissinger son ahora los jefes del Comité de los 300.

Desafortunadamente, algunas personas en la estructura de poder todavía creen en ellos. Sin embargo, la verdad es que ambos son ahora ronin, o samurai sin maestro (mercenarios) destinado a vagar sin propósito.

El primer ministro Shinzo Abe y el ministro de Finanzas japonés Aso Taro, por su parte, están a punto de ser retirados del poder desde que sus jefes Bush / Clinton perdieron el poder en Estados Unidos. Abe fue a Europa la semana pasada donde trató de encontrarse con el Papa, pero se le negó una audiencia,lo que significa que sus días en el poder están contados.

Tipos de burocracia financiera japonesa están presionando para que Aso sea el próximo primer ministro, pero Aso es detestado por el ejército y la policía japoneses porque ha estado aceptando sobornos a cambio de vender los recursos hídricos de Japón a sus amos franceses Rothschild.

El CSIS manejado por los jesuitas ha estado tratando de poner a Aso en el poder, porque Japón es una máquina de dinero importante a través de su presupuesto secreto. El presupuesto oficial de Japón para 2017 es de 97,45 billones de yenes. En contraste, su presupuesto secreto vale más de 250 billones de yenes.

Este presupuesto viene de cosas como los impuestos sobre la gasolina, el alcohol y el tabaco que generan ingresos que no están sujetos a escrutinio por el Parlamento. De esos 250 billones de yenes, 200 billones (unos 2 billones de dólares) “van a los estadounidenses”, y 50 billones al ministro de Hacienda, dicen las fuentes de la familia real.

La gente del CSIS en Japón, liderada por Henry Kissinger, desea preservar este flujo secreto de ingresos japoneses a toda costa ahora que su jefe David Rockefeller ha fallecido, dicen las fuentes. Los sombreros blancos militares estadounidenses deberían detener a Kissinger y otros y redirigir este flujo de ingresos hacia objetivos más beneficiosos.

Quien quiera que esté detrás del CSIS también está detrás del jefe del FBI James Comey y los esfuerzos secretos del vicepresidente Michael Pence para derrocar a Donald Trump, dijeron fuentes de la CIA. Ahora parece que fue Comey quien estaba ayudando a Barack Obama a escuchar ilegalmente a Donald Trump cuando se postulaba para la presidencia.

Https://subjectpolitics.com/trump-just-won-doj-lawyer-just-leaked-james-comeys-worst-nightmare-live-tv

Https://www.rt.com/usa/382236-nunes-committee-trump-russia

 

También hay signos inquietantes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se siente muy superior a sus posibilidades en la batalla contra los controladores.
Esto fue demostrado por su derrotado intento de aprobar un acto de reforma de la atención de la salud que fracasó completamente como forma de lidiar con la banda criminal que ha establecido una influencia parasitaria sobre los médicos estadounidenses y el pueblo estadounidense. El gráfico en el artículo en el enlace de abajo muestra en rojo cuánto dinero de sangre estadounidense estas personas están absorbiendo,

Http://www.zerohedge.com/news/2017-02-21/over-regulation-has-criminalized-practice-medicine

Hasta que no veamos incursiones en la sede de la Asociación Médica Americana y la detención masiva de ejecutivos de las compañías farmacéuticas, los costos de atención médica de los Estados Unidos sólo aumentarán mientras que la salud y la longevidad del pueblo estadounidense van a seguir bajando.

Los militares estadounidenses y los sombreros blancos están haciendo un trabajo mejor fuera de los Estados Unidos en estos días, según dijeron fuentes del Pentágono. La guerra contra Daesh tomó una nueva dimensión financiera la semana pasada con la prohibición de ordenadores portátiles en aviones originarios de países como Turquía, Arabia Saudita y el Consejo de Cooperación del Golfo, según las fuentes.

Los israelíes, por su parte, se han visto obligados a retirar su falso ejército musulmán Daesh al Líbano mientras Israel se encuentra amenazado seriamente por múltiples frentes, según fuentes del Mossad. Dicen las fuentes del Pentágono que Israel también estuvo expuesto a la vergüenza la semana pasada después de que el Mossad fuera identificado como la fuente de lasfalsas amenazas de bomba a los centros comunitarios judíos en Estados Unidos.

Los nazis jázaros en Ucrania también recibieron un enorme golpe cuando un arma nuclear fue disparada en su vertedero de munición, creando explosiones masivas y privándoles de suministros de armas vitales, dicen las fuentes. Un video de la explosión se puede ver en el enlace de abajo.

Http://www.veteranstoday.com/2017/03/25/exclusive-nuclear-explosion-in-ukriane/

Las fuentes del Pentágono ahora están diciendo que esperan algún tipo de juego final para la batalla por el planeta Tierra alrededor de julio. Dicen fuentes del Pentágono que la cumbre entre el presidente chino Xi [Jinping] y Trump en abril prepara el escenario para una cumbre de Trump con el [presidente ruso Vladimir] Putin en julio para poner fin a los conflictos en Siria y Ucrania, y para imponer la solución de los dos estados en Israel, de forma que pueda llevarse a cabo el reset financiero.

 

March 27, 2017

Last week somebody hacked into my computer so that the video at the link below started playing as soon as I turned it on. It purports to show the destruction of the Black Night Satellite that many people in US intelligence agencies like the NSA insist has been stopping humans from leaving the planet earth.

https://www.youtube.com/watch?v=Ge_oAywLRWE&feature=youtu.be

This news coincides with announcements by NASA of age reversing pills and faster than light travel technology that will allow us to go to visit newly discovered earth like planets.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4343142/Human-trials-age-reversing-pill-start-six-months.html

http://www.sciencetimes.com/articles/9507/20170228/nasa-researches-on-how-to-travel-faster-than-light-after-discovering-trappist-1.htm

CIA sources are also saying a secret presidential order was given to release free energy technology as well as existing anti-aging technology.

The only thing that is blocking humanity from this future of immortality and exponential expansion into the universe is now a small group of people clinging to control of financial computers at the Federal Reserve Board, the Bank of Japan, the European Central Bank and the BIS. These computers need to be physically seized in order to allow the issuance of unlimited funds to let humanity spread its wings and fly.

The individuals who have been forensically identified as blocking the funding for a new age are Janet Yellen at the Fed, Mario Draghi at the ECB, Haruhiko Kuroda at the BOJ and Agustin Carstins at the BIS. Special Forces need to go and seize these individuals and occupy the computer centers at the central banks ASAP in order to ensure the liberation of funds for the planet earth.

If these computers and the parasites who control them are removed, multiple sources in various charitable foundations are saying that not just trillions but actual quadrillions of dollars could be released to finance an end to poverty and environmental destruction as well as research into immortality and unlimited expansion into the universe.

The battle against the controllers of the Babylonian debt slavery system these central banks oversee is continuing towards final victory. Former US President Barack Obama has vanished from public view and is probably undergoing interrogation. Also last week the body of Bill and Hillary Clinton’s long term associate Vincent Foster was exhumed and was found to have two bullet holes to the back of his head meaning the cause of his death was changed from suicide to murder. Pentagon and CIA sources say this finding will lead to the Clintons being prosecuted for murder.

http://newsfeedhunter.com/autopsy-results-from-vince-fosters-exhumed-body-cause-of-death-to-be-changed/

The death of the big Kahuna, David Rockefeller, was also formally announced last week by his family. CIA sources say Rockefeller was kept in stasis in a vegetative state for months at an Antarctic base before the family finally gave up and announced he was no longer with us.

When this writer was first informed by the Japanese authorities of a plot by the Western elite to kill 90% of humanity through disease, starvation and nuclear war, they handed me material showing that Rockefeller sat at the head of the Bilderberg Group, the Council on Foreign Relations and the Trilateral Commission and other top groups of Western power brokers. Thus he was a prime suspect as the originator of this fiendish plan.

However, when I actually met Mr. Rockefeller I had the impression that, deep inside, this man thought he was doing good for the planet. The question that upcoming truth and reconciliation investigators need to answer now is how was how his vision for a united planet earth in harmony with nature got distorted into a nightmarish genocidal plan.
The forensic trail that started with Rockefeller led to

 

 

Benjamin Fulford – 20. Marec 2017

Rothschilds geben auf – US-Corporation bankrott –
Republik der USA akzeptiert „einheitliche Bestimmung der Menschheit“

Rothschild sa vzdávajú – US-Corporation zbankrotovala –Republika USA akceptovala „zjednotené určenie ľudstva“

Minulý týždeň utrpeli satana-uctievajúci Kabali ničiace porážky na všetkých frontoch, potvrdzujú viaceré zdroje. Nejväčšou novosťou je, že US-prezident Donald Trump oznámil minulý týždeň, že kabalmi založená US-corporation v roku 1861 bola nahradená Republikou Spojených Štátov Ameriky, ktorá bola založená v roku 1776. Tuná podrobnosti: http://alcuinbramerton.blogspot.com/2016/11/altnews121ab.html

Z toho dôvodu do piesku prebiehali reči o zatvorení US-vlády 15.marca 2017 keď bol dosiahnutý limit dlžoby 20 biliónov Dolárov. Tá dlžoba patrila US-Corporation nie Republike. Tá Corporácia bola vyhlásená za zbankrotovanú a tá dlžoba vynulovaná, čo potvrdzuje viacero zdrojov. Preto tiež minister zahraničia US-corporácie Rex Tillerson zlyhal pri pokuse uvoľniť fondy v Ázii a ktorý je otrok čiastočného spolumajiteľa tej US-corporácie Davida Rockefellera, hovoria zdroje aziátskych tajných spoločností.

Die Satan-verehrende Kabale erlitt in der letzten Woche an allen Fronten vernichtende Nieder- lagen, bestätigen zahlreiche Quellen. Die größte Neuigkeit ist, US-Präsident Donald Trump gab in der letzten Woche bekannt, dass die von der Kabale im Jahr 1861 gegründete US- Corporation durch die Republik der Vereinigten Staaten von Amerika, gegründet in 1776, er- setzt wurde. Einzelheiten dazu finden sie hier:

http://alcuinbramerton.blogspot.com/2016/11/altnews121ab.html

Aus diesem Grunde verlief das Gerede über die Schließung der US-Regierung am 15. März, als das 20-Billionen-Dollar-Schulden-Limit erreicht wurde, im Sande. Die Schulden gehörten der US-Corporation, nicht der Republik. Die Corporation wurde für bankrott erklärt und die Schul- den für null und nichtig, worüber mehrere Quellen übereinstimmen. Darum versagte der Au- ßenminister der US-Corporation und Sklave des Top-Anteilseigners dieser Corporation David Rockefeller Jr., Rex Tillerson bei seinem Versuch, in der letzten Woche in Asien dafür Fonds locker zu machen, berichten Quellen Asiatischer Geheimgesellschaften.

Quellen der Kaiserlichen Familie sagen, Rockefellers Schutzgeld-Eintreiber Henry Kissinger wäre bei ihnen zusammen mit Rex Tillerson aufgetaucht, und beide hätten die Familie des Kai- sers vergeblich bedroht, eine gefälschte Anleihe der Weltbank über 4 Kei Yen (40 Billionen Dollar) in bar auszuzahlen, damit sie die US-Corporation in Betrieb halten und ihren Lakaien Ichiro Ozawa als Premierminister von Japan einsetzen könnten. Ozawa wird von Japanischen Regierungskreisen verachtet, und es wird ihm nicht erlaubt werden, sich dem Amt des Pre- mierministers zu nähern, daher wurden die Forderungen abgelehnt, sagen Quellen des Japani- schen Rechten Flügels.

Zdroje císarskej rodiny hovoria, že vymáhač peňazí za ochranu Henry Kissinger sa zjavil u nich s Rex Tillersonom a obaja sa vyhrážali císarskej rodine aby  vyplatili v hortovosti sfalšované dlžobné listiny vo výške 4 Kei (40 biliónov Dolárov) a aby tým mohla zostať naďalej v prevádzke US-corporácia a oni mohli nasadiť do úradu ich sluha Ichiro Ozawa ako premiéra. Ozawa je opovrhovaný v japonských vládnych kruhoch a nebude mu dovolené živiť sa v úrade premiéra – preto tie požiadavky boli zamietnuté, hovoria zdroje japonskej pravice.

Napriek tomu je US-vojsko rozhodnuté zbaviť sa/odstrániť terajšieho premiéra Shinzo Abe ako tiež ministra financií Taro Aso, ktorý blokoval deal (dohody) lebo si chceli zaistiť fondy a tým mohli pokračovať v medzinárodnom obchodovaní. Abe zastupuje jednu frakciu extrémnej pravice, ktorá chcela začať vojnu s Čínou, čím sa znemožnil a preto iste bude odvolaný.

Existujú pokračujúce diskusie o tom kto má nahradiť Abe-ho; White Dragon Society odporúča ako premiéra relatívne nevinného a kompetentného Hideo Higashikokubaru z línie japonskej burokracie a z iných figúr moci, ktorých by zastupoval. Aziátske tajné spoločnosti ale tvrdia, že toho času neexistuje alternatíva za Abe-ho a preto by mal dostať len nový scénár, z ktorého môže čítať. Tie rozhovory pokračujú.

Rozhschildovia a Rockefeller tiež sa pokúšajú zabrániť ich bankrotu tým, že chcú prevzať severnú Kóreu. Severná Kórea je miesto obrovského pokladu s vysokohodnotnými minerálmi a iných zdrojov v zemi okolo svätej hory Paeku, zdelujú zdroje aziátskych tajných spoločností.

1

Medzičasom sa dá potvrdiť, že francúzska vetva rodiny Rothschild inscenovala atentát na falošného Kim Jong Nam nedávno v Malayzii aby diskreditovali Kim Jong Un a odstránli ho z moci. Dúfajú, že ho môžu nahradiť jedným falošným najstarším synom Kim Jong Nams-a – Kim Han Sol – od ktorého dúfajú, že ho môžu prezentovať ako právomocného dediča koreánskeho trónu. Aziátske tajné spoločnosti sa nedali tým klamať lebo im bolo povedané, že za tým komplotom stoja Rothschild a nie CIA, hovoria zdroje White Dragon Society.

Rex Tillerson sa minulý týždeň verejne vyhrážal obsadením Severnej Kórei vojenskými silami na pokyn jeho pánov Rockefellerov. „Rex v mene Rocky tak veľa štekal ako dokáže ale na koreánskom poloostrove nebude vojna povolená“. Hovoria zdroje Pentagonu.

Avšak by mohlo dôjsť k vojne na Strednom Východe aby boli z vlády Izraelu odstránení uctievači Satana, Pentagon-zdroje.

Minulý týždeň sa stretol generál Dunford s kráľom Abdullah II z Jordánska na uzatvorenie jednej aliancie aby Izrael bol donútený urobiť mier, hovoria zdroje Pentagonu. Výsledkom je, že Izrael je teraz obklopený vojenskou alianciou, ktorá pozostáva zo Sýrie, Libanon, Hisbollah, Egypt, Jordánsko, Irak, Irán a Turecko pokiaľ tí veľkí 3 (Čína, USA, Rusko) nútia Izrael k mieru, vysvetlili tie zdroje.

Konfrontovaní tou situáciou letel izraelský premiér a Satan-uctievač Benyamin Netanyahu do Číny hľadať ochranu u najvyššieho vodca Xi Jinpinga. „Bibi však od Xi nič také nedostane, ten bude vyžadovať koniec izraelských útokov na Sýriu, návrat Golánskych Výšok, dva-štáty riešenie pre Palestínu a porazenie ISIS aby Čína mohla znova vybudovať Stredný Východ a pokračovať s  Euro-ázijskou integráciou. Hľadajúc ochranu je tiež Saudská kráľovská rodina medzičasom v Číne, ktorú nedostali v Japonsku ani v Indonézii, hovoria zdroje WDS. V Japonskej televízii bol vidieť zrejme falošný „kráľ Salman“, ktorý vyzeral oveľa mladší ako ten pravý kráľ a nebol senilný. To znamená, že ten pravý kráľ je mŕtvy a amerikanizovaný princ Muhammad Bin Nayef je teraz kráľ Saudi-Arábie.

To vysvetľuje prečo saudský princ Bin Salman letel do Washingtonu - hľadať ochranu. Tá ochrana mu bola zamietnutá, hovoria zdroje Pentagonu. Trump tiež odmietol od Salmana úplatok, ktorým chcel zabrániť zavedeniu „911-anti-teror-zákona“, pridávajú tie zdroje. Trump teraz vie, že Bill Gates a Son Masayoshi konali ako pomocníci pre Salmana keď mu ponúkli jeden investičný fond vo výške 100 miliárd Dolárov, hovoria.

Trump sa tiež minulý týždeň zdráhal prijať úplatky od Angely Merkelovej – žiadala aby neprenasledoval Rothschild-otrokov Johna McCaina a Hillary Clinton, pokračujú tie zdroje. Preto verejne odmietol podať Merkelovej ruku.

 

Trotzdem ist das US-Militär entschlossen, den gegenwärtigen Premierminister Shinzo Abe los- zuwerden, ebenso Finanzminister Taro Aso, der den Deal blockierte, weil sie sich verzweifelt Fonds sichern wollen, um ihre internationalen Geschäfte am Laufen zu halten. Darum fluten sie zurzeit die Japanischen Medien mit Abes Skandalgeschichten. Abe vertritt eine Fraktion des ex- tremen rechten Flügels, der einen Krieg mit China anfangen wollte, dadurch hat er sich voll- kommen unmöglich gemacht und wird sicherlich verabschiedet werden.

Es gibt fortgesetzte Diskussionen darüber, wer genau Abe ersetzen soll, und die White Dragon Society empfiehlt den relativ unbescholtenen und kompetenten Hideo Higashikokubaru als Interims-Premierminister, der die Linie der Japanischen Bürokratie und anderer Machtfiguren vertreten würde. Asiatische Geheimgesellschaften ihrerseits erklären jedoch, es gäbe zurzeit keine Alternative zu Abe, deswegen muss ihm nur ein neues Drehbuch gegeben werden, aus dem er ablesen kann. Die Gespräche werden fortgesetzt.

Die Rothschilds und die Rockefellers versuchten ebenfalls, ihren Bankrott zu verhindern, indem sie Nord-Korea übernehmen wollten. Nord-Korea ist die Stätte eines riesigen Schatzes an wert- vollen Mineralien und anderer Ressourcen im Boden der Umgebung des heiligen Berges Paeku, teilten die Quellen der Asiatischen Geheimgesellschaften mit.

1

Es kann inzwischen bestätigt werden, dass der Französische Zweig der Familie Rothschild das Attentat auf einen falschen Kim Jong Nam neulich in Malaysia inszenierte, nur um Kim Jong Un zu diskreditieren und ihn aus der Macht zu entfernen. Sie hofften, ihn mit einem falschen äl- testen Sohn Kim Jong Nams, Kim Han Sol, ersetzen zu können, von dem sie hofften, ihn als rechtmäßigen Erben des Koreanischen Throns präsentieren zu können. Die Asiatischen Ge- heimgesellschaften ließen sich dadurch kein bisschen täuschen, denn es war ihnen mitgeteilt worden, es waren die Rothschilds, nicht der CIA, die hinter dem fehlgeschlagenen Komplott standen, erzählen Quellen der White Dragon Society.

Rex Tillerson seinerseits drohte in der letzten Woche öffentlich, Nord-Korea auf Anweisung seiner Herren, der Rockefellers, mit militärischen Kräften zu besetzen. „Rex kann im Namen Rockys soviel bellen, wie er kann, aber Krieg wird auf der Koreanischen Halbinsel nicht erlaubt werden“, sagten Quellen des Pentagons dazu.

Es könnte jedoch im Mittleren Osten Krieg geben, um die Verehrer Satans aus der Regierung Israels zu entfernen, sagen die Pentagon-Quellen.

Um Israel zu zwingen, Frieden zu machen, traf US-General Dunford in der letzte Woche König Abdullah II von Jordanien, um eine Allianz gegen Israel zu schmieden, sagen Pentagon- Quellen. Als Ergebnis ist „Israel jetzt umzingelt durch eine militärische Allianz bestehend aus Syrien, Libanon, Hisbollah, Ägypten, Jordanien, Irak, Iran und der Türkei, während die großen 3 (China, USA und Russland) Israel zum Frieden zwingen“, erklärten die Quellen.

Mit dieser Sachlage konfrontiert flog Israels Premierminister und Satan-Verehrer Benyamin Netanyahu am 19. März nach China, um den Schutz des höchsten Führers Xi Jinping zu suchen. „Bibi wird jedoch nichts dergleichen von Xi erhalten, der wird jedoch ein Ende der Israelischen Attacken auf Syrien, eine Rückgabe der Golan-Höhen, eine Zwei-Staaten-Lösung für Palästina und die Niederschlagung von ISIS verlangen, damit China den Mittleren Osten wieder aufbauen und die Eurasische Integration voran bringen kann.“

Die Saudische Königliche Familie ist mittlerweile auch in China angekommen, um Schutz zu suchen, nachdem sie weder in Japan noch in Indonesien Asyl erhalten hatte, sagen WDS- Quellen. In Japan war vor laufenden TV-Kameras ein offensichtlich unechter „König Salman“ zu sehen, der viel jünger aussah als der echte König und nicht senil war. Das bedeutet, der echte König ist tot, und der amerikanisierte Prinz Muhammad Bin Nayef ist jetzt König von Saudi- Arabien.

2

Pentagon zdroje tiež hovoria, že by „mohol byť robený tlak na Francúzko alebo sa spravili zvláštne zásahy a CIA-agenti aby vytiahli Obama – ďalší otrok Rothschildov – z Tahiti a potom by bol volaný k zodpovednosti za drogy, odpočúvania, štvanie národa a za iné obvinenia“.

Z CIA-zdrojov sa dozvedáme, že Anthony Weimer a iní pedofilní kriminálnici „spievajú ako kanársky vtáci“ a zásobujú FBI s mnohými dôkazmi o pedofiloch a o vydieracích kruhoch na špičke západných štruktúr moci, ktorí sa stali stredobodom verejného záujmu.

Das erklärt, warum der Saudische Prinz Bin Salman nach Washington flog, um bei Donald Trump Schutz zu suchen. Dieser Schutz wurde verweigert, sagen Pentagon-Quellen. Trump lehnte außerdem ein Bestechungsgeld von Salman ab, mit dem dieser das Inkraft-Treten von dem „911-Anti-Saudisches-Terror-Gesetz“ verhindern wollte, fügen die Quellen hinzu. Trump weiß jetzt auch, dass Bill Gates und Son Masayoshi als Handlanger für Salman handelten, als sie ihm einen Investment-Fond von 100 Milliarden Dollar anboten, sagen sie.

Trump weigerte sich auch, ein Bestechungsgeld anzunehmen, dass ihm die Deutsche Kanzlerin Angela Merkel in der letzten Woche anbot, im Gegenzug dafür, die Rothschild-Sklaven John McCain und Hillary Clinton nicht zu verfolgen, fahren die Quellen fort. Das ist der Grund, war- um Trump sich öffentlich weigerte, Merkels Hand zu schütteln.

2  

Die Pentagon-Quellen sagen auch, „Druck könnte ausgeübt werden auf Frankreich, oder beson- dere Einsatzkräfte und CIA-Agenten, damit sie Obama, einen weiteren Sklaven Rothschilds, aus Tahiti heraus holen, damit er Anklagen hinsichtlich Drogen, Lauschangriffen, Volksverhet- zung und weiteren Beschuldigungen entgegensehen kann.“

Von CIA-Quellen ist zu erfahren, dass Anthony Weiner und andere pädophile Kriminelle „wie die Kanarienvögel singen“, und den FBI mit reichlich Beweisen versorgen über Pädophilen- und Erpresser-Ringe an der Spitze der Westlichen Macht-Strukturen, die in den Fokus des öf- fentlichen Interesses geraten sind.

Das Trump-Regime ist auch entschlossen, mit der illegalen Drogen-Industrie in Süd-Amerika Schluss zu machen. Aus diesem Grunde hat die US-Küstenwache „Budget-Kürzungen nicht nur überlebt, sondern könnte sogar viel mehr Geld erhalten, dazu Unterstützung durch Marine, Nachrichtendienste und Militär, um Bushs Kolumbianische und Mexikanische Kartelle zu zer- schlagen“, sagen die Quellen.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Bemühungen zur Beendigung der Geldwäsche aus dem Drogenhandel beginnen, sich auszuzahlen. Quellen der Finanz-Industrie in den USA sagen, Süd-Amerikanische Drogen-Barone hätten ihre Dollars aus dem Drogengeschäft dazu benutzt, Irakische Dinar zu kaufen, um ihr Geld zu waschen. Weil die Clinton/Bush-Fraktion die US- Wahlen jedoch verloren hat, bleibt es unwahrscheinlich, dass aus dem Dinar eine tauschfähige Währung wird, sagen die Quellen.

Quellen der Asiatischen Geheimgesellschaften und der White Dragon Society stimmen aller- dings darin überein, dass der jahrelange „Krieg gegen Drogen“ nichts zur Beseitigung des ille- galen jährlichen Drogen-Geschäfts in Höhe von 2 bis 3 Billionen Dollar beitrug. Darum liegt die Langzeit-Lösung darin, den Handel mit Betäubungsmitteln zu legalisieren und zu regulie- ren, um den Schaden zu begrenzen, den sie verursachen, und die Erlöse fern von kriminellen Banden zu halten. Es gibt anhaltende top-geheime Verhandlungen mit diesen Zielen, berichten die Quellen.

Trump-režim je rozhodnutý skončiť s ilegálnym drogovým priemyslom v Južnej Amerike. Z toho dôvodu „prežili skrátenia pobrežné stráže a dokonca dostávajú teraz viac peňazí a podporu morskej flotily, spravodajských služieb a vojska aby sa rozbili kolumbijské a mexické drogové kartely Bushovcov“, hovoria tie zdroje.

Sú aj náznaky, že sa vypláca snaha o ukončenie prania peňazí z ilegálnych drogových obchodovaní. Zdroje z finančného priemyslu v USA hovoria, že juho-americkí drogoví baróni použili na očistu ich Dolárov z drogových obchodov na kúpu irákskeho Dinára. Ale keďže Clinton/Bush-frakcia prehrala US-voľby tak zostáva nepravdepodobné, že Dinár bude medzinárodne-výmenná mena, hovoria tie zdroje.

Zdroje aziátskych tajných spoločností a White Dragon Society sa zhodujú v tom, že dlhodobá „vojna proti drogám“ neprispela k odstráneniu ilegálneho drogového obchodovania (ročne 2-3 bilióny Dolárov). Preto vidia dlhodobé riešenie v legalizácii a regulácii obchodovania s omamnými látksmi a dúfajú obmedziť tým škody, ktoré spôsobujú a tým stiahnuť finančné zisky od tých kriminálnych skupín. Existujú trvalé vyjednávania s tým cieľom, hlásia tie zdroje.

Zdroje aziátskych tajných spoločností vysvetlujú: keďže západné moci sa nechcú vzdať kontroly nad US-dolár-systémom tak sa očakáva, že ten bude pomaly nahradený systémom so „štyrmi alebo piatimi“ kľúčovými menami.

Medzičasom Republika Spojených Štátov súhlasila s podporou čínskeho konceptu „ľudskej spoločnosti s jednotným určovaním“. Tá myšlienka z Číny bola minulý týždeň jednohlasne akceptovaná Spojenými Národmi. http://news.xinhuanet.com/english/2017-03/18/c_136139045.htm

Číňania dostali aj zelené svetlo pre rozsiahle štruktúrne plány, ktoré cielia k zlepšeniu spojovacích ciest vo svete. Ako časť toho ukončí USA podporu vojenských akcií, ktoré by mohli rušiť/znemožňovať práce na infra-štruktúre v miestach ako Afrika a na Strednom Východe, hovoria zdroje Pentagonu.

Die Quellen Asiatischer Geheimgesellschaften erklären zudem, weil die Westlichen Mächte sich weigern, die Kontrolle über das US-Dollar-System zu übergeben, erwarten sie nun, dass diese nach und nach durch ein System ersetzt wird, das „vier oder fünf“ Schlüssel-Währungen einschließt.

Zwischenzeitlich hat die Republik der Vereinigten Staaten von Amerika zugestimmt, ein Chine- sisches Konzept der „menschlichen Gemeinschaft mit einheitlicher Bestimmung“ zu unterstüt- zen. Diese Idee aus China wurde letzte Woche einstimmig vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen akzeptiert.

http://news.xinhuanet.com/english/2017-03/18/c_136139045.htm

Die Chinesen erhielten auch grünes Licht für ihre umfassenden Infrastruktur-Pläne, die darauf abzielen, alle möglichen Verbindungswege auf der Welt zu verbessern. Als Teil davon wird Die Republik der USA jede Unterstützung für militärische Aktionen beenden, die in Orten wie Af- rika und dem Mittleren Osten die Arbeit der Chinesen an dieser Infrastruktur behindern könn- ten, sagen Quellen des Pentagon.

3

Západné centrá moci začali WDS návrhovať veci o podpore v súvislosti s vytvorením Západnej Budúcnosť-plánujúcej-agentúry, ktorá organizuje väčšie projekty, ktoré celosvetovo zvýšia životný štandard a zlepšia a znovavytvoria prirodzené eko-systémy. To znamená, že oceány budú naplnené rybami, obnovia sa dažďové pralesy, zazelenia púšte a arktické oblasti a umožnia cestovanie do vesmíru. Dúfajme, že čoskoro prídu hlásenia sprevádzané s vydaním masívnych fondov aby to všetko bolo možné.

Okrem toho sa vedú prípravné rozhovory s cieľom, že nová Zlatá Doba bude vybavená s novým kalendárnym systémom, že západný gregoriánsky kalendár bude vymenený/nahradený. To by znamenalo, že pre nový svetový kalendár sa musí resetovať na nulu. Ten systém by bol založený na pohybe Slnka a tiež Mesiaca. Komité expertov vypracuje podrobnosti.

3

Westliche Zentren der Macht haben auch begonnen, die Vorschläge der WDS im Hinblick auf die Erstellung einer Westlichen Zukunfts-Planungs-Agentur zu unterstützen, die größere Pro- jekte organisiert, die weltweit den Lebens-Standard anheben und natürliche Öko-Systeme wie- derherstellen und verbessern sollen. Das bedeutet, die Ozeane mit Fischen aufzufüllen, Regen- wälder wieder herzustellen, Wüsten und Arktische Gegenden zu begrünen, und in das Univer- sum zu reisen. Hoffentlich gibt es bald Ankündigungen dazu, begleitet von der Herausgabe massiver Fonds, um das alles zu ermöglichen.

Zusätzlich sind vorbereitende Gespräche im Gange mit dem Ziel, das neue Goldene Zeitalter mit einem neuen Kalender-System auszustatten, welches den Westlichen Gregorianischen Ka- lender ersetzt. Das würde für einen neuen Welt-Kalender einen Reset auf das Jahr Null bedeu- ten. Das System würde sowohl auf den Bewegungen der Sonne als auch denen des Mondes ba-sieren. Ein Komitee von Experten wird die Einzelheiten ausarbeiten.

Quelle: Antimatrix.org Übersetzung: M. D. D.

 

Benjamin Fulford – 13. Marec 2017

Slobodomurári z celého sveta sa stretnú v Tokiu k voľbám nového vodca – a zlatý vek vychádza.

Tento a budúci týždeň sa stretnú slobodomurári v jednej podzemnej základni blízko Tokyo-tower v Tokiu aby volili ich veľkomajstra a konečné voľby sa uskutočnia 25.marca v hoteli Sanno, hovoria zdroje. Tie stretnutia sa dejú lebo dlhodobý cieľ slobodomurárov totiž je novozostavenie jednej benevoletnej svetovej vlády, dodávajú zdroje. Okrem toho pochádza z mnohých zdrojov, že 15.marca bude akýsi druh Eventu, deň Iden v marci. To bol deň kedy bol zavraždený Julius Cäsar. Je to aj deň kedy US-vláda dosiahne strechu zadĺženia. Aziátske tajné spoločnosti dávajú väčšiu hodnotu 19.marcu kedy zomrel posledný císar Ming-dynastie (náhodou aj deň narodenia tohto autora). Čo presne sa udeje nie je úplne jasné ale celkom iste ukáže druhá polovica marca mnohé zmeny vo svete - v tom sa zhodujú viaceré zdroje. Celosvetovo existujú extrémne napätia lebo rôzne centrálne štruktúry moci bojujú o ich pozíciu pri vzniku svetovej federácie, hlásia viaceré zdroje. V Japonsku a na koreánskom poloostrove sú tie napätia obzvlášť veľké – súperí sa o obsadenie trónu spojenej Kórei, hovoria zdroje japonského vojenského spravodajstva. Rothschildovia a číňania chcú voliť Kim Han Sol–a, najstaršieho syna Kim Jong Nam, ktorý je najstarší syn bývalého vodca Kim Jon II, hovoria zdroje čínskej spravodajskej agentúry. Preto Rothschild-podriadení politici vyvolali v Japonsku preventívny útok proti Kórei. http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-japan-idUSKBN16F0YE  Preto aj rozličné médiá hlásili, že Trump by posielal do južnej Kórei B-2-bombardéri, ktoré majú na palube nukleárne hlavy. Severo-koránci tvrdia, že Kim Han Sol , ktorý je prezentovaný ako kanditdát na císarský trón nie je pravý lebo by mal mať inú hlavu ako pravý Kim Han Sol. Severo-koreánci štartovali rakety aby ten bod zdôraznili a ukázali, že sú schopní trafiť Japonsko.

Podľa japonských spravodajských zdrojov použili okrem toho 100 000 mužov koreánskych špeciálnych jednotiek, ktorí sú na ceste do japonských metropól Nagoya, Osaka a Tokio s kuframi, ktoré obsahujú nukleárne zbrane. (2). Ľudia, ktorí stoja za Kim Han Sol hovoria, že Kim Jong Un je len frontová tvár rodiny Cabot zo Švajčiarska ako tiež Nabeshina-klánu, ktorý je za Mitsubishi-skupinou a podporuje premiera Abe. Prirodzene pozostáva terajšia japonská císarska rodina z hercov ale kutočnosť, že trón im skutočne patrí im dáva legitimitu. To isté sa dá povedať o Kim Jongovi. Keďže hovoríme o Japonsku – ten boj sa tam zosilňuje. Khasarská mafia má mašiny, ktoré sú nutné pre krádež volieb v Japonsku, ktoré dali Masayoshimu Son zo Soft-banky. Son teraz kontroluje (prostredníctvom schránkovej firmy) Fortress Investment-skupinu, ktorá je vlastníkom Masashi Engineeringu, vyrábacia firma strojov, ktoré počítajú/kradnú hlasy vo voľbách.  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-15/why-is-softbank-buying-fortress-son-getsbrain-trust-for-deals.  To je ten istý Son, ktorý sa objavil u Trumpa aby ho podplatil 100 miliardami dolárov zo zásoby Saudiou.

Vyzerá to tak akoby tá ponuka neviedla Trumpa a jeho vojenskú podporu k tomu, že by poskytol pomoc Saudským-Royalistom lebo saudský kráľ, 11 princov a ich doprovod pozostávajúci z 1500 osôb utiekli do Indonézie, podľa CIA-zdrojov. Čiastočne je to potvrdzované aj v indonézskych správach tým, že podľa nich kráľ Salman predĺžil jeho pobyt v Indonézii o 3 dni aby „pohnal terorizmus na Strednom Východe“.  http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/king-salman-s-visit-to-boost-middleeastern-tourism-to-indonesia/item7666.  To aj znamená, že odsunul jeho návštevu v Japonsku kde sa chcel zúčastniť tých slobodomurárskych vo