ODBÚRANIE HLBOKÉHO ŠTÁTU...

…ODBÚRANIE HLBOKÉHO ŠTÁTU

HLBOKÝ ŠTÁT je dnes konfrontovaný ultimatom - ukončiť Covid teraz alebo bude vysypaná datová banka so všetkou špinou.

 Z TEMNOTY DO SVETLA

 

⚔️☠️⚔️WWG1WGA ⚔️☠️⚔️ - TAM KAM IDE 1- IDEME VŠETCI

 

https://t.me/SpecialQForces/1991

 

Text k vídeu:

Tieňová vláda je na kolajniciach. 1: september otriasol svetom. Tým ľuďom som povedala, 1. september otrasie svetom. A pressa boli prekvapení.čo sa stalo, pýtate sa. No, dátové banky držali svet v behu. Sú chrbticou inteligencie, ktoré boli udržiavané zlými, nehanebnými ľuďmi a 1. septembra boli predané.

Kúpil ich náš zdroj na zaistenie pravdy a vrátenie prehľadnosti, na zastavenie vojen, návrat lásky a globalne pochopenie toho čo sa dialo pod touto tieňovou vládou. Vlastní teraz kľúč ku kráľovstvu a to nie je náhoda. Vidia teraz veci, ktoré súvisia s tým čo sa stall s Zukerbergom. Veci, ktoré sa dejú s papiermy Pandora. Nezabudnite: v roku 2016 boli papere.,v roku 2017 Paradise papiere a teraz v roku 2021 sú to Pandora papiere, teda žiadna náhoda. Bol to určitý dátum a myslím, že je dôležité aby každý rozumel, že prichádza stále viac informácií a bude to dátovými bankami na celom svete roširované, tými krajinami, ktoré milujú Ameriku a iné vlasti/zeme a milujú slobodu a pravdu.

Zúfalo sa snažia priniesť svet do poriadku a horúčavo pracujú na tom aby sa ukočila odstránila tá strašná korupcia. Vedia, že vedenie Ameriky nie je správne. Vieme, že Biden nie je prezident. To nie je prekvapenie. To je pravda, a viete, že je súčasťou toho systému. On a Kamala Harris by Mali začať baliť ich veci, lebo to práve teraz padá. Minulú sobotu mne ponúkali 5,000.000 €. Áno, to sa môže nazývať podplácanie za účelom zastavenia národov v akcii a ukončenie našich vyšetrovaní. 5.000,000.- € za predaj môjho Boha a národa/zeme kvôli ich najgrotesknejšiemu vyľudňovaciemu plánu v dejinách ľudstva. Len cez moju mŕtvolu! Ich podplácatelské peniaze si môžu vmazať do vlasov. Mužovi, ktorý má tie dátové banky ponúkli 20 milliard €. A on povedal NIE! Tento štvrtok bude v malom mestečku v južom Francúzsku - Cap-d'Ail - o 18      stretnutie. To stretnutie bude medzi členmi/zástupcamitu tieňovej vlády s našim zdrojom a chcú vyjednávať. 

Tu je teda dohoda v tých vyjednávaniach:

My sa nepohneme z miesta a vy zastavíte Covid. My vieme čo ste urobili a pravda bude zverejnená. Necháme aby to vedel celý svet. nechceme konflikt. Nechceme viesť s vami vojnu. Jedná sa o to , že sa priznáte. My, ako Boha-rešpektujúci musíme odpustiť. Tí ľudia spáchali hrozné rozhodnutia. A budú sa musieť postaviť božiemu rozsudku a trestu. A pravdepodobne aj trestu našich národov a to zaslúžene. Nehovorím, že by sa mohli vyhnúť prenasledovaniu svetom.  Myslím, že to by malo tak byť. Verím, že doslova máme možnosť zmeniť kurs/smer a zastaviť to čo už stáročia existuje vo všetkých krajinách sveta. Myslím, že pri vašich rozhodnutiach by malo byť známe či to bol alebo nebol  váš prezident alebo jeden z tých 54. A ten by musel byť vystavený detektoru lží. 

Vypracujeme listinu aby každý štát mal možnosť zistiť pravdu. Sedia nahorúcom kresle a hádajte. Na ich rukách sa lepí krv ak spolupracovali  a my ich prídeme vyzdvihnúť.

 

 

...ABBAU DES DEEPSTATE 

 

Der tiefe Staat sieht sich heute mit einem Ultimatum konfrontiert - beendet Covid jetzt oder die Datenbank mit dem Dreck wird ausgekippt 

 

   💫✨VOM DUNKELN ZUM LICHT💫✨

 

⚔️☠️⚔️WWG1WGA ⚔️☠️⚔️ 

 

Video:https://t.me/SpecialQForces/1991

„Jetzt ist die Schattenregierung auf den Schienen. Am 1. September erschütterte die Welt. Ich habe den Leuten gesagt, dass die Welt am 1. September erschüttern würde. Und waren doch überrascht. Was ist passiert, fragten sie sich. Nun, Datenbanken hielten die Welt am Laufen. Datenbanken sind das Rückgrat der Intelligenz, die von sehr bösen ruchlosen Leuten gehalten wurden und diese Datenbanken wurden am 1. September verkauft. 

 

Unsere Quelle hat sie gekauft, um sicherzustellen, damit er Wahrheit und Transparenz zurückbringen, den Krieg stoppen, Liebe fördern und ein globales Verständnis, darüber was unter dieser Schattenregierung passiert ist, herbeiführen kann.  Er besitzt jetzt die Schlüssel zum Königreich und das ist kein Zufall. Sie sehen Dinge, die mit Zuckerberg passiert sind, Dinge, die mit den Pandora Papieren passieren. Vergessen Sie nicht: Da waren die Panama Papiere in 2016. Ien es die Paradise Papiere und jetzt 2021 sind es die Pandora Papiere, also kein Zufall. Es war ein bestimmtes Datum und ich denke, es ist wichtig, dass jeder versteht, dass immer mehr Informationen kommen, und es wird von Datenbanken von Geheimdienstleuten auf der ganzen Welt angeheizt, die Amerika und andere Länder lieben und Freiheit und Wahrheit. 

 

Sie versuchen verzweifelt, die Welt in Ordnung zu bringen, und sie arbeiten fieberhaft daran, die sehr schlimme Korruption zu beseitigen. Sie erkennen also, dass die Führung ihres Landes in Amerika nicht richtig ist. Wir wissen, dass Joe Biden nicht Präsident ist. Es ist keine Überraschung. Das ist wahr, und wir wissen, dass er Teil dieses Systems ist. Also könnten er und Kamala Harris anfangen, ihre Sachen zu packen, denn dies ist etwas, das gerade fällt, während wir sprechen. Es wurden mir am vergangenen Samstag 5 Millionen Euro angeboten. Ja, man kann es als Bestechung bezeichnen, um Nationen in Aktion und unsere Untersuchungen zu stoppen. 5 Millionen Euro, um meinen Gott und mein Land und die Welt wegen des grotesksten Entvölkerungsplans in der Weltgeschichte zu verkaufen. Nur über meine Leiche! Sie können sich ihr Bestechungsgeld in die Haare schmieren. Dem Mann mit den Datenbanken wurden zwanzig Milliarden Euro angeboten. Und er sagte Nein! An diesem Donnerstag wird es in einer kleinen Stadt namens Cap-d'Ail in Südfrankreich ein Treffen geben, also morgen Mittag ostamerikanischer Zeit und 18 Uhr französische Zeit.  Dieses Treffen findet mit Mitgliedern der Schattenregierung, eigentlich Vertreter der Schattenregierung und unserer Quelle statt, und sie wollen verhandeln. Hier ist also der Deal über die Verhandlungen: 

 

Wir rühren uns nicht vom Fleck und ihr stoppt Covid. Wir wissen, was ihr getan habt und die Wahrheit kommt. Wir werden es die Welt wissen lassen. Wir wollen keine Konflikte. Es geht nicht darum, einen Krieg mit euch zu führen. Hier geht es darum, dass ihr gestehen müsst. Wir müssen als gottesfürchtige Menschen vergeben. Diese Menschen haben schreckliche Entscheidungen getroffen. Schreckliche! Und sie werden sich Gottes Strafe und Urteil stellen müssen. Und höchstwahrscheinlich auch der Strafe unserer Ländern, und das zu Recht. Ich sage nicht, dass sie keine weltliche Verfolgung haben sollten. Ich glaube, das sollten sie. Ich glaube, dass wir buchstäblich die Möglichkeit haben, den Kurs zu ändern und das, was in Ländern auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten existiert, abzustellen. Ich bin der Meinung, dass bei Ihrer Wahl bekannt sein sollte, ob Ihr Präsident einer von ihnen, einer der 54, war oder nicht. Und er sollte sich in vielen Punkten sofort einem Lügendetektortest unterziehen müssen.

 

Wir werden eine Liste zusammenstellen, was jedes Land tun sollte, um die Wahrheit herauszufinden. Sie sitzen auf dem heißen Stuhl und es wird Zeit, denn raten Sie mal. An ihren Händen klebt Blut, wenn sie mitgespielt haben und wir kommen sie holen.“

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58