Nesara News 13.10.2014...


NESARA-News: USA und UK spielen Großbankenkollaps durch + weitere Meldungen (13.Oktober 2014)

von erst-kontakt @ 2014-10-13 – 14:12:07

Beschreibung: ESARA-News

Die USA und Großbritannien wollen erstmals gemeinsam den Zusammenbruch einer großen Bank simulieren.

Beschreibung: D-bankencrash
Washington (dpa) – Die USA und Großbritannien wollen erstmals gemeinsam den Zusammenbruch einer großen Bank simulieren.

Washington- USA a Veľká Británia chcú po prvý krát spolu simulovať zrútenie jednej veľkej Banky.

Na transatlantickom štresovom teste v pondelok vo Washingtone sa majú zúčastniť US-finančný Minister Jack Lew a šéfka centrálnej Banky Janet Yellen. Aj Britskí kolegovia George Osborne a Mark Carney budú pri tom – oznámilo US-finančné Ministerstvo.

An dem transatlantischen Stresstest am Montag in Washington sollen US-Finanzminister Jack Lew und Zentralbankchefin Janet Yellen teilnehmen. Auch ihre britischen Amtskollegen George Osborne und Mark Carney seien dabei, teilte das US-Finanzministerium mit.

simulácia by mala predviesť ako budú finančné úrady oboch štátov reagovať na možný crash/krachovanie jednej veľkej banky. Ide o to , že by to malo posilniť spoločné pochopenie oboch štátov v takom prípade.

Test sa bude konať dva týždne pred štresovým testom Európskej Centraálnej Banky a európskeho bankového-dohladného-úradu – EBA. Oznámia rozsiahle výsledky toho testu 26. Októbra. O 12-tej hodine majú vo Frankfurte a v Londýne informovať o výsledkoch najväčších európskych Bánk. Túto poslednú nedeľu v októbri sa chce vyjadriť aj Bafin a Bundesbank ako nationálne dohliadajúce úrady...

Die Simulation solle demonstrieren, wie die Finanzbehörden beider Länder auf eine mögliche Pleite einer Großbank reagieren, hieß es weiter. Es gehe darum, dass gemeinsame Verständnis beider Länder in einem solchen Fall zu stärken.

Der Test erfolgt rund zwei Wochen vor dem großangelegten Stresstest der Europäischen Zentralbank (EZBeschreibung: ) und der europäischen Bankenaufsicht EBA. Sie wollen die Ergebnisse ihrer umfassenden Bankentests am 26. Oktober veröffentlichen. Um 12.00 Uhr mittags soll in Frankfurt beziehungsweise London über das Abschneiden der größten europäischen Banken informiert werden. An diesem letzten Sonntag im Oktober wollen sich auch Bafin und Bundesbank als nationale Aufsichtsbehörden äußern...

Quelle Text: http://web.de/magazine/wirtschaft/usa-grossbritannien-simulieren-bankenkollaps-30135242

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gewaltige Umbrüche in der Welt der Finanzen

Obrovské zmeny vo svete financií

 

Čas veľkých zmien na finančných trhoch začal. Obzvlášť zretelne sa to ukazuje na nemeckej Burze, ktorá v piatok doslova odmazala – ako hovoria burziáni. To bolo očakávané a preto tuná už spomínané. K tomu hneď jedno aktuálne varovanie: nekupujte prenáhlene nemecké akcie len preto, že padli! Čas na nákupy ešte nedozrel lebo konjunktúra/rast – nemecký export – robí starosti. To varovanie platí aj pre nemecké akciové fondy, keď sa nejedná o dlhodobo uložené akciové šetriace plány.

 

K rozsiahlemu aspektu/vzhľadu. Existujú časy, v ktorých téma peniaze očividne hraje podriadenú úlohu. Namiesto toho sa diskutuje o prichádzajúcej bankovej-únii/spojení ako keby od toho závisel blahobyt polovice Sveta. Pritom bude 4-tého novembra len bankový dohľad prenesený k EZB (europska centrálna banka). Či z toho vyplýva jedna únia zostáva pochybné...

Die Zeit großer Umbrüche an den Finanzmärkten hat begonnen. Besonders deutlich zeigt sich das an der deutschen Börse, die am Freitag regelrecht abgeschmiert ist, wie Börsianer zu sagen pflegen. Das war absehbar und deshalb hier schon mehrfach ein Thema. Dazu gleich eine aktuelle Warnung: Lassen Sie sich nicht zu übereilten Käufen deutscher Aktien hinreißen, blosß weil sie gefallen sind! Die Zeit für Käufe ist noch nicht reif, weil die Konjunktur - zumal der deutsche Export - Sorgen bereitet. Die Warnung gilt auch für deutsche Aktienfonds, falls es sich nicht um langfristig angelegte Aktiensparpläne handelt.

Nun zu einem umfassenderen Aspekt. Es gibt Zeiten, in denen das Thema Geld eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint. Stattdessen wird über die anstehende Bankenunion so debattiert, als hänge von ihr das Wohl und Wehe zumindest der halben Welt ab. Dabei wird am 4. November nur die Bankenaufsicht auf die EZB übertragen; ob dann gleich eine Union herauskommt, bleibt zweifelhaft...

Quelle und weiter: http://www.goldseiten.de/artikel/221945--Gewaltige-Umbrueche-in-der-Welt-der-Finanzen.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mehr über NESARA und die Wohlstandsprogramme finden Sie hier:http://nesara.jimdo.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/nesara/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52