NESARA NEWS 22.10.2014...


NESARA-Report (Nachtrag): Hat die Drachen-Familie die Kontrolle über die FED übernommen? (von Benjamin Fulford) - 21.Oktober 2014

von erst-kontakt @ 2014-10-21 – 17:41:04

Beschreibung: ESARA Report

Benjamin Fulford - Blogeintrag 20. Oktober 2014:

übersetzt von Dream-soldier

Hat die Drachen-Familie die Kontrolle über die FED übernommen?

Viac zdrojov oznamuje, Rodina-draka prebrala kontrolu nad medzinárodnými aktivitami FED a ako výsledok bude tá kampaň Kabalov ISIS a Ebola, ktorá bola základom prejednávaní. V rámci dohôd budú mať  Spojené Štáty, Európa a Anglicko vlastnú menu. Však už FED nebude naďalej kontrolovaná rodinami, ktoré ju kontrolovali doteraz, zahŕňa to tiež Pentagon aCIA.

Čínsky vládny zdroj nemohol potvrdiť, že sa dosiahlo vzájomného súhlasu. Napriek tomu zdôraznil, že Čína, Indonézia a Japonsko budú mať vlastný Dollar pod starým režimom a že všetký nové Dollar-nábery celosvetovo v októbri skončia. To znamená, že každá novo-vytvorená mena bude medzinárodne niečo iné ako Dollar a pravdepodobne koš mien, ktoré sú centrované na Yen.

Mehrere Quellen berichten, dass die Drachen-Familie am 17. Oktober die Kontrolle über die internationalen Aktivitäten der FED übernommen hat und als Ergebnis daraus wird die ISIS und Ebola Kampagnen der Kabale, die Verhandlungstaktik waren, abgewickelt. Im Rahmen der Vereinbarungen werden die Vereinigten Staaten, Europa und England ihre eigenen Währungen haben. Allerdings wird die Weltreservewährung nicht mehr länger von den Familien kontrolliert, die die FED besaßen, sagten die Quellen, einschließlich das Pentagon und der CIA.

Eine chinesische Regierungsquelle konnte das nicht bestätigen, dass eine Einigung erzielt wurde. Dennoch betonte sie, dass China, Indonesien und Japan ihre eigenen Dollars gedruckt haben unter dem alten Regime, dass aber alle neuen Dollar-Schöpfung weltweit im Oktober beendet werden. Dies bedeutet, dass jede neu ausgegebene Währung international etwas anderes als Dollars sind und wahrscheinlich ein Korb von Währungen, die auf den chinesischen Yuan zentriert sind.

Eine britische MI5 Quelle sagt seinerseits: „Europa ist nicht in der Verfassung, irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, die zukünftig auf den Euro setzen. Italien, Frankreich und Deutschland müssen die Emission von inländischer Währung beschleunigen und das ist jetzt eine anerkannte Tatsache.“

Jeden Britský M15 zdroj hovorí: Európa nie je v stave robiť nejaké dohody, ktoré budú v budúcnosti postavené/založené na Euro. Taliansko, Francúzsko a Nemecko musia výdaj vnútrozemnej meny zrýchliť a to je uznaná skutočnosť.

Okrem toho existuje na Blízkom východe a v USA veľká skupina moci, ktorá nie je ochotná tú dohodu akceptovať hovorí zdroj rodiny draka. Ako výsledok môžu pokračovať geopilitické turbulencie/nepokoje dokedy nebude skrotená a pod kontrolou posledná skupina povstalcov. Jeden člen rodiny draka povedal, že sa silne do toho pustia dosiahnuť celkové porazenie Kabalov do oslavy čínskeho nového roku, čo je 19.február 2015.

Darüber hinaus gibt es noch eine große Machtgruppe, insbesondere im Nahen Osten und in den Usa, die nicht bereit sind, dieses Abkommen zu akzeptieren, sagen die Quellen der Drachen-Familie. Als Ergebnis dürften sich geopolitische Turbulenzen fortsetzen, bis die letzte Widerstandsgruppe gebändigt und unter Kontrolle ist. Ein Mitglied der Drachen-Familie sagte, sie werden sich mächtig ins Zeug legen, die vollständige Niederlage der Kabale bis zum chinesischen Neujahrsfest abgeschlossen zu haben, was dann der 19. Februar 2015 ist.

Eine hochrangige „G7 Quelle“ bestätigt unabhängig, dass als Ergebnis dieser neuen Vereinbarung das „Neue Wirtschaftssystem entwickelt wird, basierend auf die Wahrheit, dass es eine Fülle von Ressourcen gibt und keine Knappheit.“

Vysokopostavený zdroj „G17“ nezávisle potvrdzuje, že výsledkom tej novej dohody je „nový hospodársky systém, založený na pravde, že existuje plnosť zdrojov a žiaden nedostatok.“

Keď tá dohoda dosiahla najvyššie úrovne východných a západných mocí zjavia sa mnohé verejné náznaky. Pomenovať len jednu vec – mnohí vodcovia Sveta, zahrnutý prezident firemnej vlády Barack Obama, japonský ministerprezident Sklave Abe, UN-generálny sekretár Ban K moon a izraelský ministerprezident budú odstránení z ich úradov.

Wenn die Vereinbarung die höchste Ebene der östlichen und westlichen esoterischen Mächte erreicht hat, dann wird es viele öffentliche Anzeichen geben. Um nur eine Sache zu nennen, viele Weltführer, einschließlich dem Präsidenten der Firmenregierung Barack Obama, der japanische Ministerpräsident und Sklave Abe, UN-Generalsekretär Ban K Moon und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu werden aus ihren Ämtern entfernt werden.

Sicherlich sehen die Dinge für Japans Abe nicht gut aus. Zwei seiner Minister aus seinem gerade neu gemischten Kabinett, Handels- und Industrieminister Yuko Obuchi und Justizminister Midori Matsuhima traten am Montag zurück. Die Minister traten zurück wegen angeblichen Missbrauch von politischen Mitteln, aber das war nur ein Vorwand für die Öffentlichkeit. Beide Minister waren Schüler des Top-CIA-Anwender in Japan Gerald Curtis, der das nun nicht mehr ist. Quellen aus der japanischem Kaiserfamilie sagen, dass die Entfernung von Abe und seine geheimen Hintermänner wie Richard Armitage und Michael Green Teil der Vereinbarung war, die zwischen der Drachen-Familie und westlichen Führern getroffen wurde.

Iste nevyzerajú tie veci dobre pre japonského Abe. Dvaja z jeho ministrov práve/v pondelok odstúpili. Údajne odstúpili kvôli zneužívaniu politických prostriedkov, čo môže byť len výhovorka pre verejnosť. Obaja ministri sú žiaci Top-CIA-užívateľov v Japonsku Geralda Curtisa, ktorý už tam nie je. Zdroje z japonskej císarskej rodiny hovoria, že odstránenie Abe a jeho tajných mužov v pozadí ako Richard Armitage a Michel Green boli súčasťou dohody medzi rodinou-draka a západnými vodcami vlád.

Pre politické vedenie v budúcej novej vláde sa počíta s veteránom Ichiro Okawa, ktorý by vládol do vytvorenia nezávislej vlády.

Existuje tiež silné následovníctvo císarskou rodinou a inými, ktorých snahou je spojiť severnú a južnú Koreu a tým vytvoriť Kopan, čím by vznikla hospodárska moc zahrňujúca 200 miliónov obyvateľov. V takom scenáriu by bol Okinaw-Archipel jedným nezávislým kráľovstvom a US-vojenstvo by bolo v Japonsku a Kórei usadené ako regionálna skupina mieru.

Čínske zdroje hovoria, že vytvorenie takého štátu by viedlo k stabilite v severozápadnej Ázii ale trvajú na udržiavaní terajších hraníc.

Der politische Veteran Ichiro Ozawa wird von den japanischen Rechtslastigen als Übergangsfigur für den Vorsitz von Japan angesehen, bis eine wirklich unabhängige Regierung gebildet werden kann, sagten die Quellen. Zwei andere Namen wurden noch genannt für den möglichen Ersatz von Abe und sind der ehemalige Bürgermeister von Osak Toru Hashimoto und der ehemalige Präfektur Gouverneur von Miyazaki Hideo Higashikokubaru.

Es gibt auch einen starken Anschub durch die Kaiserfamilie und anderen, um Japan mit Nord- und Südkorea zu vereinigen, um Kopan zu erschaffen, was dann eine Wirtschaftsmacht mit einer Bevölkerung von 200 Millionen sein wird. In einem solchen Szenario würde das Okinaw-Archipel zu einem unabhängigen Königreich und die US-Streitkräfte würden dann in Japan und Korea als regionale Friedenstruppe stationiert werden.

Die chinesische Regierungsquelle sagte, dass „die Schaffung eines solchen Staates zur Stabilität in Nordostasien beitragen würde,“ während sie im Prinzip die Aufrechterhaltung der bestehenden Grenzen unterstützen.

Das nordkoreanische Regime insbesondere steht Japan sehr nahe. Nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg legte ein kaiserlich-japanischer Offizier mit Namen Osamu Hatanaka mit geheimer Hilfe durch die kaiserliche Familie dar, ein Vorkriegs-Japan auf der koreanischen Halbinsel wieder zu erschaffen, sagte die kaiserliche Familienquelle. Hatanaka war ein Absolvent der Elite-Militärschule Nakano und brachte Kim Il Sung an die Macht.

Severozápadný koreánsky režim stojí blízko k Japonsku. Po prekonaní Japonska v druhej svetovej vojne mienil císarský-dôstojník Hatanaka s pomocou císarskej rodiny znovu stvoriť predvojnové Japonsko na koreánskom poloostrove.

Aj matka severokoreánskeho vodca Kim Jing Megumi Yokota bola prinesená vo veku 13-tich rokov do severnej Kórei lebo má kráľovskú krv tej Li-dynystie a tiež japonskej.

Ďalej pomáhala aj CIA Kim Jong Un aby nahradila frakciu Jang Song Thaek a tým zabrániť aby severná Kórea padla pod vládu Číny. Zmiznutie Kim Jong Un vysvetluje Čína ako jeho zotavenie po operácii kotníka. Zatiaľ zaručuje stabilitu dynastie Kim generál O Kuk Ryol.

Auch die Mutter des gegenwärtigen nordkoreanischen Führer Kim Jing Un, Megumi Yokota, wurde im Alter von 13 nach Nordkorea gebracht, weil sie sowohl japanisches, als auch koreanisches königliches Blut der Li-Dynastie hat.

Ferner half der CIA Kim Jong Un, um Jang Song Thaek und seine Fraktion abzulösen, um zu verhindern, dass Nordkorea unter chinesische Kontrolle fiel, sagte das Mitglied der königlichen Familie in Japan.

Das kürzliche Verschwinden von Kim Jong Un lag an seinem Übergewicht, sagte die chinesische Regierungsquelle. Er erholt sich nun nach einer Knöcheloperation, sagte er. General O Kuk Ryol, der als sein Regent diente, sichert die Stabilität der Kim Dynastie, sagte er.

Südkoreanische Regierungsagenten nahmen auch letzte Woche Kontakt zur White Dragon Society auf und sagten, dass ihre Regierung mit Nuklearterror erpresst wurde, um sie zu hindern, ihre Beziehungen mit Japan und Nordkorea zu verbessern. Die WDS versprach, dass Südkorea vor Nuklearangriffe sicher sei, weil die U-Boote der Kabale, die für den Angriff eingesetzt werden sollten, bereits versenkt wurden.

Juhokoreánski vládni agenti sa skontaktovali minulý týždeň s Drak-societou a hovoria, že ich vláda bola donútená nukleárnou výstrahou zlepšiť vzťahy medzi Japonskom a severnou Kóreou. WDS sľúbila, že južná Kórea je chránená pred nukleárnymi útokmi lebo ponorky Kabalov už boli zničené.

V každom prípade chce Čína a Japonsko aby US-generál-sekretár Ban Ki Mon bol z moci odstránený a zatknutý lebo bol do moci vyzdvihnutý bez konzultácií a nie je dôveryhodný.

Ten druhý, Kabalmi kontrolovaný koreánec, ktorému Aziáti nedôverujú je hlava svetovej banky Jim Yong Kim, ktorý vedie US kontrolovanú inštitúciu, ktorej mandát už vypršal ako tiež IWF.

Ak uvidíme zmeny v UN, Svetovej Banke a IWF v budúcich mesiacoch, tak to bude znamenie, že tie dohody na vysokej úrovni boli dosiahnuté.

Mnoho zdrojov potvrdzuje, že prezident Obama bol nahradený vojenskou vládou pod vedením generála Cartera Ham. Ak to skutočne tak je malo by sa vyčkať televízne prehlásenie.

Zdroje z Pentagonu hovoria, že kampaň Isis a Ebola bola dohodnutá a vyvinutá s rodinou Draka.

Ebola bola taktika dohody za účelom dať pod tlak Aziátov. Tá falošná pandémia mala odrezať tok ropy z Blízkeho Východu.

In jedem Fall wollen Chinesen und Japaner, dass US Generalsekretär Ban Ki Moon von der Macht entfernt und verhaftet werden soll, weil er ohne angemessene Konsultationen in sein Amt gehoben wurde und sie kein Vertrauen haben.

Dem anderen von der Kabale kontrollierten Koreaner, dem die Asiaten nicht vertrauen, ist der Kopf der Weltbank Jim Yong Kim, der eine US kontrollierte Institution leitet, dessen Bretton Wood Mandat abgelaufen ist, wie es auch im Fall des IWF ist.

Sollten wir Veränderungen bei der UN, der Weltbank und dem IWF in den kommenden Monaten sehen, wissen wir sicher, dass die Vereinbarung auf dem hohen Niveau erreicht ist.

Viele Quellen und Berichte behaupten auch, dass US Präsident Barack Obama durch eine Militärregierung unter der Führung von General Carter Ham ersetzt wurde. Wenn dies wirklich wahr ist, dann sollte es auf jedem Fernsehbildschirm in der Nation zu sehen sein. Bis man das sieht, sollte man diese Information mit einer Priese Salz genießen.

Allerdings sagen Quellen aus dem Pentagon wie oben bei diesem Artikel erwähnt, dass die ISIS und Ebola Kampagnen abgewickelt wurden, da die Vereinbarung mit der Drachen-Familie erreicht wurde.

Die Ebola Kampagne war Verhandlungstaktik mit der Absicht, die Asiaten mit der Drohung unter Druck zu setzen, die falsche Pandemie als Vorwand zu nutzen, den globalen Handel und Reisen abzuschneiden. Die ISIS Kampagne war eine Drohung, den Ölfluss aus dem Nahen Osten abzuschneiden.

V prípade dohody zmizne ISIS a Ebola z televíznych správ

Sollte eine Einigung erreicht worden sein, dann wird man erwarten, dass ISIS und Ebola aus den Unternehmensnachrichten verblassen.

Keď hovoríme o ebole, tak treba povedať, že syn Davida Rockefelera – Richard bol Kabalmi zavraždený aby ho umlčali lebo plánoval prezradiť kampaň-Ebola. Následovne poslala britská tajná služba tento Link (v ktorom sa uvádza téma čierne slnko) autorovi tejto správy: https://www.flickr.com/photos/marktjones/sets/72157622997219645

Ten obraz je od Joan Cocteau, ktorý tvrdí byť veľkomajster priority Sion (ako v Zionizme). Treba pozorovať to čierne Slnko.

Existuje aj aziátska skupina, ktorá je známa ako červená Swastika-spoločnosť a tvrdí, že má Álien-kontakt (mimozemšťania). Tento autor navštívil tie sätostánky v Ginza – Tokyo a môže potvrdiť, že boli naplnené zlatými oltármi pomaľovanými Álien/mimozemskými symbolmi. Generál Douglas MacArthur bol s nimi úzko spojený- hovorí zdroj japonskej pravice.

Wenn wir über Ebola sprechen, die Rockefeller Famiie kontaktierte diesen Autor über die japanische Königsfamilie, um mitzuteilen, dass Richard Rockefeller, der Sohn von David Rockefeller, der kürzlich durch einen Flugzeugabsturz starb, durch die Kabale ermordet wurde, um ihn zum Schweigen zu bringen, weil er plante, die Ebola Kampagne zu verraten.

Schließlich schickte der britische Geheimdienst diesem Autor folgenden Link, nachdem letzte Woche das Thema über die Schwarze Sonne erwähnt wurde:

https://www.flickr.com/photos/marktjones/sets/72157622997219645/

Das Gemälde ist von Joan Cocteau, der behauptet, einer der Großmeister der Priorität von Sion (wie bei Zionismus) zu sein. Man beachte die Schwarze Sonne.

Es gibt auch eine asiatische Gruppe, die als rote Swastika-Gesellschaft bekannt ist, die vorgibt, mit Aliens Kontakt zu haben. Dieser Autor besuchte einen ihre Heiligtümer in Ginza, Tokio und kann bezeugen, dass sie gefüllt waren mit dickem, soliden Gold-Altaren, bedeckt mit Alien aussehenden Symbolen. General Douglas MacArthur war eng mit dieser Gruppe verbunden, heißt es von einer rechtslastigen japanischen Quelle.

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Swastika_Society

Quelle: https://outofthisworldx.wordpress.com/2014/10/20/dynamic-duo-wilcockfulford-did-the-dragon-family-take-control-of-the-federal-reserve-board/

Quelle deutsch: http://bm-ersatz.jimdo.com/startseite/neues-wissen/fulford/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mehr Infos zu NESARA und den Wohlstandsprogrammen finden Sie hier:http://nesara.jimdo.com/

 

 

 

Is 
aktualizované: 24.07.2024 17:17:19