NESARA-Report: Zur momentanen Lage des Weltfinanzsystems und aktuelle geopolitische Entwicklungen (29.Juni 2015)

von erst-kontakt @ 2015-06-29 – 13:20:34

Beschreibung: ESARA Report

Das Ende der Demokratie in Europa: Volksabstimmung? Banken-Schließung!

Koniec demokracie v Európe: ľudové hlasovanie? Zatváranie bánk!

Jeden šéf vlády sa odváži pýtať sa národ. Na druhý deň už nie sú pre Grékov peniaze – žiadne banky. Zotročenie celého národa strachom – to je peňažná mena v Európe. Démon totality sa povzdvihá a ukončí demokratické slobody diktatúrou peňažných automatou. To pohltí grékov a potom zbytok.

Je to ohromná sekvencia/poradie. Prišla tak rýchlo, že sa dalo prehliadnuť čo sa vlastne deje. Už roky sa plazí Euro-záchrana v Grécku. Je to vždy tá istá hra: dávajú sa pôžičky, vybrané úroky, pôžičky prevrátené, úroky úrokov a tak ďalej. Grécky národ dostáva tvrdý bič austericity. Stále vyššie dane, vždy sprivatizovania, odbúranie sociálnych služieb. Počet samovrážd sa zvýšil od roku 2010 o 35%, hovorí britský autor Timothy Garton, ktorý rešeršoval pre Kathimerini....
Ein Regierungschef wagt es, das Volk zu befragen. Am nächsten Tag gibt es für die Griechen kein Geld mehr- keine Banken. Die Versklavung eines ganzen Volks durch die nackte Angst - das ist die neue Währung in Europa. Der Dämon des Totalitären erhebt sich und beendet die demokratischen Freiheiten mit der Diktatur des Geldautomaten. Diese wird zuerst die Griechen verschlingen, und dann den Rest.
Es ist eine ungeheure Sequenz. Sie kam so schnell, dass man übersehen könnte, was eigentlich geschehen ist. Seit Jahren schleppt sich die Euro-Rettung in Griechenland von einem Jahr zum andern. Es ist immer dasselbe Spiel: Kredite werden vergeben, Zinsen genommen, Kredite umgewälzt, Zinseszinsen und immer weiter. Das griechische Volk bekommt die harte Knute der Austerität. Immer höhere Steuern, immer mehr Privatisierungen, immer mehr Sozialabbau. Die Zahl der Selbstmorde ist um 35 Prozent gestiegen seit 2010, wie der britische Autor Timothy Garton Ash für Kathimerini ermittelt hat...
Quelle und weiter: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/06/29/das-ende-der-demokratie-in-europa-volksabstimmung-banken-schliessung/

Tsipras attackiert Eurogruppe, EZB: Schande

Tsipras útočí na Euroskupinu, EZB: Hanba

V jednom verejnom vyhlásení odsudzuje grécky prezident Alexis Tsipras konanie EZB a Euro-skupiny: „odmietnutie jednej, len niekoľko dní trvajúceho predĺženia a pokus o znehodnotenie najhodnotnejšieho demokratického konania predstavuje znehodnotenie a najväčšiu hanbu pre demokratickú tradíciu Európy“ – „úctyplný postoj Grécka voči vydieraniu a neprávu bude vysielaným posolstvom nádeje a hrdosti do celej Európy
In einer öffentlichen Erklärung verurteilt der griechische Präsident Alexis Tsipras das Vorgehen von EZB und Eurogruppe scharf: "Die Verweigerung einer nur wenige Tage umfassenden Verlängerung und der Versuch der Entwertung eines der wertvollsten demokratischen Verfahren stellt einen Akt der Entwürdigung und der größten Schande für die demokratische Tradition Europas dar." - "Die würdevolle Haltung der Griechen gegenüber den Erpressungen und dem Unrecht wird eine Botschaft der Hoffnung und des Stolzes nach ganz Europa hinaus schicken."
Erklärung des Ministerpräsidenten Alexis Tsipras

Vysvetlenie prezidenta Alexis Tsipras

Včerajšie rozhodnutie Euro-skupiny odmietnuť prosbu gréckej vlády o predĺženie toho programu o niekoľko dní, v ktorých sa môže grécky národ vyjadriť k ultimátu dlžobníkov – znamená/stelesňuje pre európske pomery otvorene akt, ktorý zabrňuje právo jedného suveréneho štátu na demokratické votum/voľbu a najvyššie sväté právo mienky-vyjadrenia...
Die gestrige Entscheidung der Eurogroup, dem Gesuch der griechischen Regierung nach einer wenige Tage umfassenden Verlängerung des Programms, in denen sich das Volk zum Ultimatum der Gläubiger äußern kann, nicht zu entsprechen, verkörpert für europäische Verhältnisse offenkundig einen Akt, der das Recht eines souveränen Staates auf ein demokratisches Votum, auf das höchste und heilige Recht der Meinungsäußerung, infrage stellt...
Quelle und weiter: http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/48473-tsipras-attackiert-eurogruppe-ezb-schande

Stunde der Wahrheit: Große Koalition spricht von Milliarden-Verlusten
Erstmals haben sich führende Koalitions-Politiker aus der Deckung gewagt und den Schaden benannt, der dem deutschen Steuerzahler aus dem Euro-Desaster erwächst. Langsam versteht man, warum Angela Merkel auf Tauchstation gegangen ist.
Nach der Eskalation der Griechenlandkrise rückt die Frage nach den Folgen für die deutschen Steuerzahler in den Vordergrund.
Angela Merkel hat sich bisher auffällig bedeckt gehalten – bislang ist nur durchgesickert, dass sie mit US-Präsident Barack Obama telefoniert habe. Erst am Nachmittag will sich Merkel öffentlich zum Thema äußern. Wenn man ihren Abgesandten zuhört, beginnt man zu verstehen warum.
Sie drucksen herum, fühlen sich sichtlich unwohl – und können doch nicht länger verstecken, dass sich die deutschen Steuerzahler auf sehr unerfreuliche Nachrichten einstellen müssen.
Man spürt: Die Stunde der Wahrheit ist gekommen...
Quelle und weiter: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/06/29/die-stunde-der-wahrheit-grosse-koalition-spricht-erstmals-von-milliarden-verlusten/

Markus Gärtner: Die Welt gerät vom Rand her in Brand

Markus Gärtner: Svet začína horieť z okraju

Európska pokitická elita je bezradná. V Grécku sú banky jeden týždeň zatvorené. DAX-index krachuje o 4%. Európa je v beznádeji. Hľadajú sa viníci a rozdelujú obvinenia. Ale to presúva len pozornosť od veľkého obrazu: vo všetkých oblastiach Sveta začal obávaný požiar od okraja.

Na juhu Európy je skrachovanie Grécka už neodvrátitelné. Teraz sa uvoľňuje/začína veľké finále so štýtnym skrachovaním, zničenými bankami a národom, ktorému sa končia peniaze, benzín a pracovné miesta.

Na americkom doppel-kontinente a v Ázii horí geografický okraj. Z pohľadu USA začína implózia v Južnej Amerike a v Karibiku. Slobodný štát Puerto Rico – americký okrajový priestor je na konci...
Europas politische Elite ist erschöpft und ratlos. In Griechenland sind die Banken für eine Woche zu. Der DAX-Index kracht zum Auftakt über vier Prozent in die Tiefe. Europa ist fassungslos. Es werden Schuldige gesucht und Schuldzuweisungen verteilt. Doch das lenkt vom großen Bild ab: In allen wichtigen Regionen der Welt hat der gefürchtete Großbrand begonnen, von den Rändern her. Die Feuerwehr? Fehlanzeige.
Im Süden Europas ist die Pleite Griechenlands schon lange nicht mehr abzuwenden. Jetzt entlädt sich das Grande Finale mit einer Staatspleite, kaputten Banken und einem Volk, dem Bargeld, Benzin und Jobs ausgehen.
Auch auf dem amerikanischen Doppel-Kontinent und in Asien brennt der geografische Rand. Aus Sicht der USA fängt die Implosion in Südamerika und in der Karibik an. Der Freistaat Puerto Rico, eines der US-amerikanischen Außengebiete, ist am Ende...
Quelle und weiter: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/markus-gaertner/peripherie-pest-die-welt-geraet-vom-rand-her-in-brand.html

Entscheidet sich Saudi-Arabien gegen den Petrodollar?
Russland hat Saudi-Arabien als größten Erdöl-Lieferant Chinas überholt. Wichtigster Grund dafür ist ein Währungsabkommen zwischen China und Russland, das den Handel in Yuan vorsieht. Saudi-Arabien, Dreh- und Angelpunkt des Petrodollars, muss nun wichtige Entscheidungen treffen.
Russland ist heute der größte Rohöl-Lieferant Chinas und hat im vergangenen Monat Saudi-Arabien von Platz 1 verdrängt. Im Mai hat China mehr als 3,9 Millionen Tonnen Rohöl aus Russland importiert, rund 900.000 Barrel pro Tag, ein Anstieg von über 20% gegenüber dem Vormonat. Die Einfuhren aus Saudi-Arabien sind hingegen im selben Zeitraum um 42% gesunken...
Quelle und weiter: http://www.gegenfrage.com/russland-ueberholt-saudi-arabien-als-groesster-oel-lieferant-chinas/

Mehr Infos zu NESARA und den Wohlstandsprogrammen finden Sie hier:http://nesara.jimdo.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/nesara/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

NESARA-Report (Nachtrag): Benjamin Fulford - Blogeintrag vom 18.Mai 2015

von erst-kontakt @ 2015-05-19 – 18:42:10

Beschreibung: ESARA Report

Benjamin Fulford Blogeintrag - 18.Mai 2015

übersetzt v. Dream-soldier

Khasarische Mafia möchte der Menschheit Gelder spenden im Austausch für ihre Amnestie

Khasarská mafia chce ľudstvu darovať peniaze ako výmenu za ich amnestiu

Zastupiteľ skupiny G7 predložil návrh khasarskej mafia-bankovej obce, ktorý zahrňuje amnestiu pre istých židovských bankárov, „prerobiť ich finančné prostriedky v prospech ľudstva“ ako výmenu pre istých židovských bankárov. Rusko a „isté nadácie „ by boli v tom pláne zahrnutí, hovoria zdroje.

Pozadie pre ten návrh sa môže nájsť vo zverejnení Reuters News, v japonskej reči, kde sa tvrdí, že Reuters dostali dokumenty, ktoré ukazujú, že FED pripravila núdzový plán v prípade bankrotu Spojených Štátov amerických.

Ein Vertreter der G7 Gruppe unterbreitete einen Vorschlag der khasarischen Mafia Bankengemeinde, Amnestie für bestimmte jüdische Banker, „ihre Finanzmittel zum Nutzen der Menschheit umzufunktionieren“ im Austausch für „Amnestie für bestimmte jüdische Banker“. Russland und „bestimmte Stiftungen“ würden in diesem Plan einbezogen werden, sagen die Quellen.

Der Hintergrund für dieses Angebot kann man in der japanischen Sprachausgabe von Reuters News Wire finden, wo behauptet wird, dass Reuters Dokumente erhalten hat, die zeigen, dass die FED einen Notfallplan für den Bankrott der Vereinigten Staaten von Amerika vorbereitet hat.

http://sp.m.reuters.co.jp/news/newsBodyPI.php?url=http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPKBN0NW28U20150512

Wir waren nicht in der Lage, eine Version in englischer Sprache zu finden, aber der japanische Artikel sagt aus, dass diese Dokumente Jeb Hensarling, Leiter von US House Financial Service Committee, erhalten hatte. Die Dokumente sprechen sich für Verzögerungen von Zahlungen für Anleihen aus und für einen Vorrang bei der Auszahlung für bestimmte Anleihegläubiger gegenüber anderen.

Neboli sme v stave nájsť verziu v anglickej reči ale ten japonský článok hovorí, že tie dokumenty dostal Jeb Helsing, riaditeľ US House Financial Servis Comittee. Hovoria o oneskoreniach platby dlhov a o uprednostnení výplaty pre isté dlhopisy dlžobníkov proti iným.

Ďalším potvrdením, že veci vo Washington DC neprebiehajú normálne je najnovšia návšteva US ministra John Kerry–ho v Rusku, keď prehlasoval, že podporí Minsk2 dohodu – čo je 180’ zvrat v politike. Tá návšteva bola hneď potom ako John Kerry zosmiešňoval ruskú vojenskú parádu k oslave víťazstva nad nacistmi v ich veľkej vojne, dňa 09. Mája. Skutočnosť, že čínske a indické časti armády sa na tej paráde zúčastnili naháňa strach gangsterom vo Washington DC.

Eine weitere Bestätigung, dass die Dinge in Washington DC nicht normal laufen, zeigte der jüngste Besuch des US Außenminister John Karry in Russland, als er verkündete, das Minsk2 Abkommen zu unterstützen: eine 180° Wende in der Politik. Dieser Besuch kam sofort, nachdem Kerry die russische Parade zur Feier des russischen Siegs über die Nazis in ihrem Großen Vaterländischen Krieg am 9. Mai brüskiert hatte. Die Tatsache, dass chinesische und indische Armeeteile an der Parade teilnahmen, scheint die Gangster in Washington DC klappern lassen.

Es ist auch kein Zufall, dass Kerry's Kehrtwende zur gleichen Zeit kam, als die chinesische Regierung erneut den Kauf von US-Staatsanleihen startete und Japan wieder einmal übertraf, der größte Inhaber von Schuldpapieren der Kabale zu werden. Sicherlich sagten die Chinesen den Amerikanern: „Wenn ihr wollt, dass wir eure Rechnungen bezahlen sollen, dann müsst ist aufhören, der Bad Boy in der Ukraine zu sein.“

Nie je to náhoda, že Kerryho zvrat prišiel v tom istom čase ako čínska vláda znova štartovala nákup US-dlhopisov a prevýšila Japonsko, ktoré je najväčším vlastníkom dlhopisov Kabalov. Iste hovoria číňania američanom: „Keď chcete aby sme zaplatili vaše účty tak musíte prestať byť tým zlým chlapcom v Ukraine.

Tiež sa uskutočnila neobyčajná verbálna(slovná)-výmena krátko po Kerryho návšteve. Tuná dva články po stretnutí: http://tass.ru/en/world/795019

„Poroschenko hovorí, že Minsk-dohoda je pseudo-mier a prisahal bojovať až do poslednej kvapky krvi“.

Es gab auch einen ungewöhnlichen verbalen Propaganda-Schlagabtausch kurz nach Kerrys Besuch. Hier sind zwei Schlagzeilen, die nach dem Treffen erschienen:

„Poroschenko sagt, dass es keine Alternative gibt, die Minsk-Vereinbarung vollständig zu erfüllen.“

http://tass.ru/en/world/795019

„Poroschenko sagt, das Minsk-Abkommen sei ein 'Pseudo-Frieden', und schwor, bis zum letzten Bluttropfen zu kämpfen.“

http://rt.com/news/258685-poroshenko-minsk-pseudo-peace/

Die erste Überschrift stammt vom offiziellen Regierungsseite Tass News Service und verfügt über eine URL mit der Endung ru, was Russland bedeutet. Die kriegstreibende Überschrift stammt von Russia Today, eine Nachrichten Webseite mit einer com-Domain, die nicht aus Russland stammt. Durch diese plumpe Propaganda-Schlagzeile hat sich RT ge-outet als eine hoch-entwickelte westliche Agentur, die Nachrichten verbreiten und vorgeben, sie stammen aus Russland.

Nebenbei, eine andere Seite, die vorgibt, aus Russland zu stammen, ist Whatdoesitmean.com, die gewöhnlich ihre Artikel beginnen mit „Nach Kreml-Informationen ..“ oder ähnlich, dessen Server zurückzuführen war auf das CIA-Hauptquartier in Virginia.

Prvý nápis pochádza od oficiálnej strany TASS News a má na konci ru, čo znamená Rusko. Ten vojnu-poháňajúci nápis pochádza z Rusia Today, jedna webstránka s doménou com, ktorá nepochádza z Ruska. S tou nezvyčajnou propagandou sa vynorila RT ako vysokovyvinutá západná agentúra, ktorá chce robiť dojem, že ich správy pochádzajú z Ruska.

V každom prípade keď necháme stranou tú propagandu uvidíme náznaky, že boje Kabalov o moc naznačujú, že u nich neprebieha nič ako zvyčajne. Jeden Kabalom blízky povedal tomuto autorovi, že Lehman-Schock z roku 2008 bol skutočný boj medzi Davidom Rockefellerom a jeho synovcom J. Rockefeller. David Rockefeller je junior-člen v tretej generácii rodiny Rockefeller, ktorý mal kontakt na najvyššej úrovni ku každému japonskému prezidentovi od roku 1970. Hovorí, že pôvodná vôľa Johna Rockefellera 1-vého riadiť dedičským právom tú dohodnutú dynastiu. Ale David to chcel zmeniť tým, že chcel previesť tú kontrolu do rúk jeho vlastných synov. Inými slovami John Rockefeller 5-ty chcel prevziať rodinnú nadáciu a David sa pokúsil zabrániť tomu – hovorí zdroj. Z toho dôvodu boli dve najdôležitejšie banky Davida: Lehman Brothers a Citybank privedené do bankrotu J. Rockefellerou Goldmann Sachs bankou.

In jedem Fall, um die Propaganda beiseite zu lassen, sind schwere Machtkämpfe der Kabale weitere Anzeichen dafür, dass es nicht wie gehabt läuft. Ein Insider der Kabale erzählte diesem Autor, dass der Lehman-Schock von 2008 wirklich ein Kampf zwischen David Rockefeller und seinem Neffen J. Rockefeller war. David Rockefeller ist wirklich das Junior-Mitglied in der dritten Generation der Rockefeller-Familie, sagte die Quelle, die einen Zugriff auf höchstem Niveau hatte zu jedem japanischen Ministerpräsidenten seit 1970. Er sagt, dass der ursprüngliche Wille von John Rockefeller dem 1. war, die vereinbarte Dynastie über das Erstgeburtsrecht zu steuern. Doch David versuchte, dies zu ändern, indem er die Kontrolle seinen eigenen Söhnen übertrug. Mit anderen Worten, John „J“ Rockefeller der 5. wollte die Familienstiftung übernehmen und David versuchte, dies zu verhindern, heißt es von dieser Quelle. Aus diesem Grund wurden zwei von David's Flagschiffen, Lehman Brothers und Citibank, durch J. Rockefeller's Goldman Sachs in den Bankrott getrieben, sagt er.

Das mag alles wahr sein, aber die Situation hat sich nun entwickelt jenseits eines Kampfs zwischen einem Möchtegern erbenden Gottkönig und den Schafen. Die Frage ist jetzt, ob wir diesen Leuten Amnestie geben sollen, die sie erbitten oder sollten sie „am nächsten Laternenmast aufgehängt werden“, wie George Bush sen bekanntlich vorhersagte, „wenn die Amerikaner jemals herausfinden, was wir ihnen angetan haben.“

Tatsächlich ist es viel wahrscheinlicher, dass diese Leute den Geiern zum Fraß vorgeworfen werden, als das sie Amnestie erhalten oder am Laternenmast aufhängt werden. Großkanzleien sind bereit für den Streit um das Fressen als Vergeltung gegen die US-Niederlassung des FED Verbrechersyndikats.

To všetko môže byť pravda, ale tá situácia sa teraz vyvinula bez boja medzi jedným „rád by som“ dediacim Bohomkráľom a ovcami. Tá otázka teraz ale je či tým ľuďom máme dať amnestiu, o ktorú prosia alebo ich máme „zavesiť na prvej pouličnej lampe“, ako napr. Georg Bush sen. predpovedal: „keď američania niekedy prídu na to čo sme im urobili.“

V skutočnosti je pravdepodobnejšie, že tí ľudia budú hodení supom alebo povesení na lampe než by sa im dostalo amnestie. Veľkoúrady uprednostňujú hádku o žrádlo ako pomstu za FED – US pobočku zločineckého syndikátu. (ľudia mysleli, že je štátna US banka)

Tu prídu dva návrhy, ktoré veľkoúrady môžu nasledovať. Prvý je General Electric a Westinghouse pre ich úlohu v 311 cunami a atomový reaktor proti Japonsku. GE a Westinghose predali ich atomové-oddelenie Hitachi a Toshiba rok pred tými 311-tymi útokmi. Od vtedy boli všetky atomové reaktory v Japonsku vypnuté a bol ťažko poškodený obchod s atómovou-elektricitou – ako Hitachi a Toshiba by som angažoval najlepších právnikov sveta aby preskúmali aký druh obchodu to bol a to pred podpisom toho obchodu, predtým než prišlo k tej sabotáži.

 

Hier kommen zwei Vorschläge, die die Großkanzleien verfolgen können. Das erste ist General Electric und Westlinghouse für ihre Rolle bei dem 311 Tsunami und Nuklearterror gegen Japan zu verfolgen. GE und Westlinghouse verkauften ihre Atomkraft-Sparte an jeweils den japanischen Hitachi und Toshiba ein Jahr vor dem 311 Angriffen. Seitdem alle Atomkraftwerke in Japan nach 311 abgeschaltet wurden und das weltweite Atomkraftwerksgeschäft böse getroffen wurde, würde ich als Hitachi und Toshiba die besten Rechtsanwälte der Welt engagieren, um zu prüfen, ob dies nicht ein riesiges Insider-Geschäft war, dieses Geschäft fallen zu lassen, bevor die Sabotage stattfand.

Den anderen Ort, den sich kluge und ehrgeizige Anwälte ansehen sollten, ist DuPont und den gesamten Betrug um die Ozonschicht. Laut der Quelle eines japanischen Herstellers für Kühl-und Klimaanlagen war das Patent für Freon-Gas für Kälte von DuPont fast abgelaufen und bedrohte das riesige Geschäft. Die Geschichte, Freon zerstört die Ozonschicht, wurde erschaffen, damit DuPont Freon verbannen konnte, kurz vor dem Ablauf des Patents. Praktischerweise hat DuPont ein Patent für HFC, ein Ersatz für Freon. Es ist egal, dass alle Panik erzeugenden Schlagzeilen über die Ozonschichtzerstörung verschwanden, sobald das HFC-Geschäft begann. Jemand kann DuPont deshalb gewaltig verprügeln.

Diese Art von Offenbarung wird jetzt für viele andere Unternehmen und Regierungen herauskommen, damit die khasarische Mafia weltweit vor einer Niederlage steht.

To druhé miesto, ktoré by si mali pozrieť múdri a ctižiadostiví právnici je Du Pont a ten celý podvod s ozónovou vrstvou. Podľa zdroja japonského vyrábateľa chladiacich a klima strojov – bol ohrozený obrovský obchod pred vypršaním patentu firmy Du Pont na Freon-plyn. Preto vymysleli, že freon-plyn ničí ozónovú vrstvu aby Du Pont mohol prihlásiť patent na HFC, náhrada za Freon. Je jedno, že všetky ohromujúce, paniku vytvárajúce správy o ničení ozónovej vrstvy zmizli v okamihu keď začal obchod s HFC. Niekto by za to Du Pont mohol poriadne zmlátiť.

Tento druh odhalení príde teraz pre mnohé podniky a vlády aby khasarská mafia bola celosvetovo porazená.

Zdroje aziátskej vývojovej banky hovoria, že právo tlačiť Dollar bolo tej mafii už odbrané. Medzinárodný US-dollar bude kontrolovaný jednou kombináciou čínskej vlády, aziátskymi kráľovskými rodinami a európskymi kráľovskými rodinami. US-dollar bude teraz vydávaný ministerstvom financií – hovoria.

Quellen von der Asiatischen Entwicklungsbank sagen, dass das Recht, Dollars zu drucken, dieser Familien-Mafia bereits entzogen wurde. Der internationale US-Dollar wird nun von einer Kombination der chinesischen Regierung, asiatischen Königsfamilien und europäischen Königsfamilien kontrolliert. Die US-Dollars innerhalb der Vereinigten Staaten werden nun vom Finanzministerium herausgegeben, sagten sie.

Ein weiterer Hinweis, dass sich die US-Machtstruktur letzte Woche geändert hat, konnte man sehen, als der „amtierende Präsident“ Obama die Leiter des Golf-Kooperationsrates zu einem Gipfeltreffen in den USA einlud. Nur zwei der Leiter waren gekommen. Am Ende dieses Gipfels wurde dieses Foto gemacht:

Ďalším náznakom, že US-štruktúra moci sa minulý týždeň zmenila by mohlo byť, že keď „prezident“ Obama pozval vedúcich Golf-štátov na stretnutie v USA. Prišli len dvaja. Na konci bola urobená táto fotka:

http://www.cbc.ca/news/politics/photos/barack-obama-left-hanging-and-9-other-awkward-political-moments-1.3074723?cmp=rss

In Bezug auf das diplomatische Protokoll war das eine beispiellose Brüskierung. Die Botschaft war klar: „Kein Öl-Geld für euch.“

V súvislosti s diplomatickým protokolom to bola bezpríkladná urážka. Správa bola jasná: „žiadne ropové-peniaze pre vás“.

Nové znamenia naznačujú, že Grécko znamená koniec Euro. To oznámenie minulý týždeň, že Grécko môže odraziť konkurs pomocou IWF-peňazí aby zaplatili to čo dlhujú IWF – bolo už dosť divné.  To už nie je predlžovacia taktika. Číňania ponúkajú podporiť zlatom DM – nemeckú Mark a grécke Drachmy keď sa od Kabalmi kontrolovaného Eura odvrátia. Jeden náznak sa môže vidieť na tejto stránke, keď kliknete na obrázky Marky a Drachme: http://alcuinbramerton.blogspot.jp/

Neue Anzeichen deuten an, dass die Griechenlandkrise das Ende des Euros bedeutet. Die Ankündigung in der vergangenen Woche, dass Griechenland den Konkurs mit Hilfe von IWF Geld abwehrt, um das zu bezahlen, was sie dem IWF schulden, war schon ziemlich bizarr. Dies ist nicht mehr als Verzögerungstaktik. Die Chinesen bieten an, die Deutsche Mark und die griechische Drachme mit Gold zu stützen, wenn sie den von der Kabale kontrollierten Euro fallen lassen. Einen Hinweis kann man auf dieser Seite sehen, wenn man die Bilder der Deutschen Mark und des Drachme anklickt:

http://alcuinbramerton.blogspot.jp/

Die Botschaft ist: „Kommen Sie zur BRICS und ihre Finanzprobleme werden enden, weil ihr Geld dann durch Gold gedeckt ist.“

Offensichtlich, aber solange die im Besitz der Khasaren befindlichen Massenmedien in den USA weiterhin Schlagzeilen über Jeb Bush und Hillary Clinton heraus speien, als ob diese beiden weithin unbeliebten Charakter die einzige Wahl für die US Präsidentschaft in 2016 sind, solange ist der Kampf noch nicht vorüber. Wenn wir sehen, dass sie mit Handschellen abgeführt werden unter dem Vorwurf des Massenmordes, dann werden wir wissen, dass es vorbei ist.

Správa je: prídete k BRICS a vaše problémy budú ukončené, lebo peniaze sú kryté zlatom“.

Očividné ale je , že pokiaľ médiá, ktoré sú vo vlastníctve Khasarov v USA naďalej hlásia o Jeb Bush a Hilary Clinton ako o kanditátoch v prezidentských voľbách 2016, (veľmi neobľúbených) tak dlho ten boj ešte nie je ukončený. Keď ich uvidíme odvedených v želiezkach za masové vraždy – tak vtedy budeme vedieť, že sa to skončilo.

Za tých podmienok musí byť aktívny vojensko-priemyslový Komplex pre zabránenie masového úteku. Kľúčom je pripraviť výkonný svetový spolok ako alternatívu ku konajúcej khasarskej hegemónii pre čínsku hegemóniu.

Unter diesen Umständen muss der militär-industrielle Komplex dringend tätig werden, um eine gesamte westliche Flucht zu verhindern. Der Schlüssel ist, einen leistungsorientierten Weltbund anzuschieben als Alternative zu einer handelnden khasarischen Hegemonie für eine chinesische Hegemonie.

In militärischer Hinsicht ist das erste, was sie tun müssen, Ägypten, die Türkei, Saudi Arabien usw. zu überreden, die von Khasaren provozierten Machtkämpfe in der Region ein Ende zu setzen. Dies könnte einige punktgenaue militärische Operationen bedeuten, um khasarische Provokateure zu entfernen. Letzte Woche gab es Hinweise, das dies genau das ist, was mit den US Angriffen gegen ISIS in Syrien passiert ist und die Eroberung von Informationen über ihre Finanzierung. Die USA müssen dann mit Russland und China eine Aufsicht koordinieren, um dann eine moderaten Sunniten/Schiiten Föderation zu erschaffen, um den Nahen Osten zu vereinen.

Z vojenského hľadiska je prvé čo treba urobiť je, že treba prehovoriť Egypt, Turecko, Saudi Arábiu atď. ukončiť v tej oblasti tie Khasarmi provokované boje o moc. To by mohlo znamenať presnú vojenskú operáciu na odstránenie khasarských provokatérov. Minulý týždeň vznikli náznaky, že práve to sa stalo s US-útokmi proti ISIS v Sýrii a získanie informácií o ich financovaní. USA musia potom spolu s Ruskom a Čínou koordinovať dohľad aby potom mohli vytvoriť jemnú federáciu -Suniti/Šiiti a spojiť Blízky Východ.

Iná záležitosť, ktorú musia riešiť je odstránenie poslednej kontrolnej Khasarskej siete v Japonsku. Minulý týždeň sa práve s tým návrhom obrátili na White Dracon–ov blízki otrockého prezidenta Shinzo Abe. Odstráňte Michaela Greena, Abrahama Coopera a Richard Armitage a dokončite tú vec s Geraldom Courtis keď chcete zostať/udržať v priateľstve vojensko-priemyslový komplex. Tá trojnožná vrana, Yakuza a iné japonské mocnárske skupiny budú potom spolupracovať s reštaurovanou republikou Spojených Štátov.

Die andere Angelegenheit, die sie erledigen müssen, ist die Entfernung des letzten Kontrollnetz der Khasaren in Japan. Menschen in der Nähe vom Sklaven Ministerpräsident Shinzo Abe gingen letzte Woche auf die White Dragon Society zu mit genau solch einem Plan. Entfernt Michael Green, Abraham Cooper und Richard Armitage und zieht die Sache mit Gerald Courtis durch, wenn ihr die Japaner gegenüber dem militär-industriellen Komplex freundlich halten wollt. Die dreibeinige Krähe, die Yakuza und andere japanischen Machtgruppen werden dann mit der restaurierten Republik der Vereinigten Staaten zusammen arbeiten.

http://hipknowsys.blogspot.de/2015/05/benjamin-fulford-may-18-2015-khazarian.html#more

Quelle deutsch: http://bm-ersatz.jimdo.com/startseite/neues-wissen/fulford/

Mehr Infos zu NESARA und den Wohlstandsprogrammen finden Sie hier:http://nesara.jimdo.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/nesara/

NESARA-Report: Zur momentanen Lage des Weltfinanzsystems und aktuelle geopolitische Entwicklungen (20. Januar 2015) google_ad_section_end

von erst-kontakt @ 2015-01-20 – 11:22:57

Donnergrollen an den Finanzmärkten!

Údery hromov na finančných trhoch!

Rozhodnutie Švajčiarskej národnej banky pokrývanie Franka k Euru odvolať netrafilo len štáty, investorov a veľkobanky, ktoré sú priamo prepojené so švajčiarskym Frankom, ale tiež devíznych obchodníkov Alpari UK – ako reakciu na tie masívne výkyvy ohlásil tento týždeň  insolvenciu. Pod tlak sa dostal tiež devízny obchod FXCM.

Za veľmi závažné považujem, že FXCM v krátkodobovom pohľade zostane neschopný platby lebo má tiež straty v trojmiestnych číslach. Cena ropy, povedané našimimi výpočtami klesla za posledných 7 mesiacov o 61%. Zlato a striebro videlo najvyjššie ceny pred 4-mi rokmi. Inflácia je negatívna ako tiež úroky vo Švajčiarsku. Ale pripomeňme si experti a prognostici inflácie vždy tvrdili a čiastočne ešte stále tvrdia: ten nával peňazí v Centrálnych bankách nám garantujú, že nebude deflácia, toľko k tomu.....-

Die Entscheidung der Schweizer Nationalbank die Deckelung des Schweizer Frankens zum Euro aufzuheben, hat nicht nur Staaten, Anleger und Großbanken getroffen, welche direkt in ein Investment in den Schweizer Franken Involviert waren, auch der Britische Devisenhändler Alpari UK hat diese Woche als Reaktion auf die massiven Kursturbulenzen Insolvenz angemeldet. 225 Millionen Dollar Verluste stehen für seine Kunden zu Buche. Auch der Devisenhändler FXCM geriet in starke Bedrängnis.

Ich halte es für äußerst bedenklich, dass FXCM auf mittelfristige Sicht zahlungsunfähig bleiben wird, da auch in diesem Fall Verluste im dreistelligen Millionenbereich entstanden sind. Der Ölpreis, dessen Abverkauf wir durch unsere Wellenberechnungen frühzeitig antizipieren konnten, hat um 61% in den vergangenen 7 Monaten abgegeben. Gold und Silber haben ihre Höchststände vor über 4 Jahren gesehen. Die Inflationsrate in Europa ist negativ, die Zinssätze sind es in der Schweiz nun auch. Aber erinnern sie sich noch, was die Experten und Inflationsprognostiker stets insistiert haben und teilweise immernoch tun: “Die Geldfluten der Zentralbanken garantieren uns, dass es keine Deflation geben wird“, so viel dazu...

Quelle und weiter: http://www.goldseiten.de/artikel/230905--Donnergrollen-an-den-Finanzmaerkten.html

Benjamin Fulford - Blogeintrag 19.Januar 2015: Der Finanzkrieg spitzt sich zu … die Schweiz tritt der Pentagon/UK/BRICS-Allianz bei

Benjamin FulFord: Finančná vojna sa zošpicuje ... Švajčiarsko vstupuje do Pentagon/UK/BRICS Aliancie

Ten radikálny skok  Eura minulý týždeň proti Yen, US-Dolár a predovšetkým proti švajčiarskemu Franku je zretelný náznak boja o kontrolu finančného systému a prichádza k vrcholu. Krok Švajčiarska odkloniť Frank od Eura prišiel týždeň pred ELITE-stretnutím v Davose/Švajčiarsko – na základe kľúčovej reči Čínskeho č.2 Li Keqiang. Je to po prvý krát za posledných päť rokov že Čína posiela dôležitého človeka do Davosu. Tá reč sa bude sústreďovať na čínsky pohľad medzinárodnej situácie a ponúkne možno riešenia pre rozličné medzinárodné problémy. To stretnutie v Davose sa bude nazývať „nová globálna súvislosť“ a jednoznačne znamená distancovanie/odstup od fašistického „Nového riadu“. Čínske vládne zdroje hovoria, že Li chce za zatvorenými dverami hovoriť so Švajčiarskom o finančnej integrácii. To jasne poukazuje , že švajčiarsky bankový svet včetne Centrálnej banky, centrálnej banky BIZ sa pripojil k Aliancii BRICS/UK/Pentagon...

Der radikale Sprung in den Euro von letzter Woche gegen den Yen, den US-Dollar und vor allem gegen den Schweizer Franken ist ein deutliches Zeichen des Kampfs über die Kontrolle des Finanzsystems und der Welt und gelangt zu seinem Höhepunkt. Der Schritt der Schweiz, ihren Franken vom Euro abzukoppeln kam eine Woche vor einem Elite-Gipfel in Davos, Schweiz, aufgrund des Auftakts einer Schlüsselrede durch die Chinesische Nr. 2 Li Keqiang. Es ist das erste Mal in fünf Jahren, dass die chinesische Regierung einen bedeutenden Mann nach Davos entsandte. Die Rede wird sich konzentrieren auf die Chinesische Sicht der internationalen Situation und wird mögliche Lösungen für verschiedene, internationale Probleme anbieten. Dieses Treffen in Davos wird „Ein neuer globaler Zusammenhang“ genannt und bedeutet eindeutig, sich von der faschistischen „Neue Weltordnung“ zu distanzieren. Chinesische Regierungsquellen sagen, dass Li hinter verschlossenen Türen eine chinesisch/schweizerische Finanzintegration besprechen will. Dies zeigt deutlich an, dass die Schweizer Bankenwelt, einschließlich die Zentralbank aller Zentralbanken BIZ der BRICS/UK/Pentagon-Allianz beigetreten ist...

Quelle und weiter: http://bm-ersatz.jimdo.com/startseite/neues-wissen/fulford/

Wider die Goldlüge – Wider die Allmacht der Zentralbanken

Quelle und weiter: http://bm-ersatz.jimdo.com/startseite/neues-wissen/fulford/

Wider die Goldlüge – Wider die Allmacht der Zentralbanken

Was lehrt uns der überraschende Schritt der Schweizer Notenbank, den Mindestkurs von 1,20 Schweizer Franken für einen Euro aufzuheben? Traue keinem Banker und schon gar keinem Zentralbanker! Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, sagte noch am 6. Januar 2015 im Schweizer Fernsehen SRF, negative Zinsen funktionierten in der Schweiz und machten den Franken weniger attraktiv. Bis zuletzt wog er die Märkte in einer falschen Sicherheit. 700 000 Polen, die ihre Häuser mit Darlehen in Schweizer Franken aufgenommen hatten, leiden nun unter der plötzlichen Verteuerung. Sie bluten gerade, weil sie den Worten eines Zentralbankers vertrauten...

Quelle und weiter: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/thorsten-schulte/wider-die-goldluege-wider-die-allmacht-der-zentralbanken.html

Think Tank: EZB-Geldschwemme bringt keine Stabilität

Die EZB bereitet ihr Programm zum Ankauf von Staatsanleihen vor. Der wirtschaftliche Nutzen ist dabei nicht absehbar: Das Geld wird wohl im Banksektor versickern. Dafür werden die rechtlichen und politischen Folgen vor allem in Deutschland spürbar sein.

Am Donnerstag könnte die EZB mit dem Kauf von Staatsanleihen starten. Doch abgesehen von einer kurzfristigen Steigerung der Marktstimmung wird die Auswirkung der quantitativen Lockerung auf Wachstum und Inflation begrenzt sein. Denn das QE wird nicht dieselbe Wirkung auf die Staatsschulden haben, wie es in den USA oder Großbritannien der Fall war...

Quelle und weiter: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/20/think-tank-ezb-geldschwemme-bringt-keine-stabilitaet/

End the Fed: If the Fed Has Nothing to Hide, It Has Nothing to Fear

Since the creation of the Federal Reserve in 1913, the dollar has lost over 97 percent of its purchasing power, the US economy has been subjected to a series of painful Federal Reserve-created recessions and depressions, and government has grown to dangerous levels thanks to the Fed’s policy of monetizing the debt. Yet the Federal Reserve still operates under a congressionally-created shroud of secrecy.

No wonder almost 75 percent of the American public supports legislation to audit the Federal Reserve...

Quelle und weiter: http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2015/january/18/if-the-fed-has-nothing-to-hide-it-has-nothing-to-fear/

Mehr Infos zu NESARA und den Wohlstandsfonds finden Sie hier: http://nesara.jimdo.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/nesara/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52