St. Germain - SLOBODA... 02.02.2015

Botschaft von Saint Germain: Gedanken für den Augenblick ~ Was ist Freiheit? (durch Meline Lafont) - 27.Februar 2015

von erst-kontakt @ 2015-03-01 – 09:33:16

Beschreibung: aint Germain - Aufgestiegener Meister

Gedanken für den Augenblick ~ Was ist Freiheit? –                                                                    Myšlienky pre moment/okamih  - čo je sloboda?

Sloboda pozostáva z – bez myšlienok, predstavy, vízie, bez kontroly, hodnôt, času, bez obrazu o sebe a bez konania... lebo to všetko obmedzuje to TY od slobody, každú tvoju časť: sloboda znamená TY bez toho všetkého.

Keď sa nad tým zamyslíte a pokúsite sa pochopiť čo sloboda je, slobodne sa nechať vyjadrovať, tak už to sloboda nie je - ale ohraničenie na základe vnímania ducha a predstavy toho čo sloboda je. Pokúsiť sa slovami vyjadriť čo je sloboda je všeto iné ako sloboda, lebo je to obmedzená forma.  „Zarámovaná“ hodnota, ktorú slobode dávate alebo sa pokúšate vysvetliť.

Freiheit besteht darin, ohne Gedanken, Sichtweisen, Visionen, ohne Kontrolle, Vorstellungen, Werte, Zeit, ohne Bild von sich selbst und ohne Tun zu sein... denn all dies grenzt das Du von der Freiheit ab, jeden einzelnen Teil von dir; Freiheit bedeutet Du ohne all das Vorgenannte.

Wenn ihr darüber nachdenkt und versucht zu erfassen, was Freiheit ist, Freiheit sich ausdrücken zu lassen, ist es bereits keine Freiheit mehr sondern Begrenzung aufgrund einer Wahrnehmung des Geistes und einer Vorstellung dessen, was sie ist. Mit Worten ausdrücken zu wollen was Freiheit ist ist alles andere als Freiheit, da es sich um eine eingegrenzte Form handelt. Ein "umrahmter" Wert, den ihr der Freiheit gebt oder mit dem ihr sie erfassen wollt.

Gesteht euch den wahren Wert von Freiheit zu, indem ihr sie erfahrt und dies kann nur geschehen indem ihr Freiheit seid, indem ihr seid. Es hat keinen Sinn, um Freiheit zu kämpfen wenn es ihr selbst seid, um die ihr kämpft. Ihr kämpft den falschen Kampf und dabei gibt es kein mehr an Freiheit, sondern lediglich den Eindruck von Freiheit. Doch ist dieser Eindruck falsch, da es euch keine Freiheit gibt, euren Standpunkt durchzusetzen oder einen Kampf zu gewinnen. Selbst wenn ihr eingesperrt seid könnt ihr frei sein, denn keine Stangen oder Grenzen können euch von der Freiheit abhalten, die ihr seid. Ihr könnt ganz einfach frei sein indem ihr ihr selbst seid, und ihr seid Freiheit. Nichts und niemand kann euch von euch selbst wegnehmen. Nur wenn dies erlaubt wird oder ihr euch selbst weg gebt, erfahrt ihr das Eingesperrt-Sein, was bedeutet eure Macht abgeben, eure Freiheit abgeben und somit euch selbst abgeben.

Pripusťte skutočnú hodnotu slobody tým, že ju zažijete a to sa môže stať len vtedy keď ste sloboda tým, že STE. Nemá žiaden zmysel bojovať za slobodu keď ste to VY o čo bojujete. Bojujete falošný boj a pritom nevzniká viac slobody - len predstava slobody. Ale tá predstava je falošná lebo vám slobodu nedá. Je to presadenie svojho stanoviska alebo snaha o výhru nejakého boja. Slobodní môžete byť aj vtedy keď ste uveznení. Môžete byť slobodní jednoducho tým, že STE VY, že ste sloboda. Nič a nikto vám ju nemôže zobrať. Len keď dovolíte alebo si sami umožníte tú cestu – zažijete zajatie, čo znamená odhodiť svoju moc, vzdať sa slobody a tým vzdať sa seba.

Pripomeňte si, že sloboda, o ktorú snažíte je skorej pocit vás samých. Je to snaha o vás, lebo to nekonečné vedomie nemá žiadne hranice a súčasne pozostáva zo všetkého.

Propomeňte si, že STE sloboda v rozširovaní/rozťahovaní, že vaša cesta je súdená/určená vôlou slobody. (slobodnou vôľou)

Erinnert euch daran, dass die Freiheit, die ihr anstrebt, eher ein Gefühl von euch selbst ist, das ihr anstrebt. Es ist das Streben nach euch selbst, da dieses unendliche Bewusstsein keine Grenzen hat und gleichzeitig als Alles besteht.

Erinnert euch daran, dass ihr Freiheit in Ausdehnung seid, dass euer Weg durch den Willen der Freiheit bestimmt ist.

ICH BIN was ICH BIN

Saint Germain

Saint Germain durch Méline Portia Lafont, 27.02.2015, www.melinelafont.com
Übersetzung: Manfred Soran Wirtz
Quelle: http://melinelafont.com
 und Blog: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52