Radosť zo života...

Botschaft von Mutter Erde: „Lebensfreude“ (durch Pamela Kribbe) – 02.August 2020

Veröffentlicht am August 2, 2020von erstkontakt blog

utter Erde

„Radosť zo života“

Vážení ľudia,

Ja som hlas Zeme. Zdravím vás všetkých a prichádzam hovoriť o radosti, radosti zo života. Všetci túžite po tom, v dobe keď ste na svojej ceste života.

Vo vašom živote môžu byť ľahšie a ťažšie obdobia, avšak bez ohľadu na to je vždy možné cítiť základňu radosti, cítiť ju tečúcou cez váš život.

Ako sa k tejto základni dostanete, ako ju vytvoríte? Robí sa to tak, že sa vzdáte kontroly. Pustením a odovzdaním sa, oddanosťou. A kam to dáš? Predávate to niečomu väčšiemu ako vaša myseľ, ego, vašej vôli a plánovaniu a premýšľaniu. Krok vzdania sa, pustenia, je zjavne - bolo vám tak navrhnuté – je krok do ničoho, do prázdnoty, hĺbky, temnej diery.

V určitom okamihu ste začali veriť, že je potrebné ovládať svoj život svojou mysľou, svojou vôľou. Je to veľmi ľudské, pretože iba ľudia majú taký veľký priestor pre svoju slobodnú vôľu. V porovnaní s inými bytosťami, s prírodnými bytosťami, máte oveľa viac možností a preto vás veľmi láka, že chcete dať životu určitý tvar prostredníctvom vôle a myslenia. Ak sa to však vymkne z rúk, váš názor sa zúži - tiež tým, čo vidíte a vnímate z vášho pohľadu a nápadmi, ktoré dostanete od ostatných. Víziu tunela si vytvoríte keď dôverujete iba svojej mysli, svojmu pomeru, tomu, čo viete a svojim plánom a nápadom bez toho aby ste zahrnuli svoje pocity a svoju povahu. Pretože sú to oba základné prúdy, ktoré vám dávajú radosť: tok s vašim pocitom, svojou povahou, svojou vlastnou prirodzenosťou.

Kde je vaša príroda a kde ju nájdete, je to úplne iná oblasť ako vaša myseľ a váš pomer. A to sa môže cítiť čudne a nepohodlne pre ľudí, ktorí vyrástli s myšlienkou, že myseľ je základná vec, ktorá z vás robí človeka.

Pozrime sa, kde sa tento prirodzený prúd nachádza vo vašom tele.

Zvážte, ktoré časti vášho tela sa stanú aktívnymi, keď sa pokúsite ovládať svoj život. Pozrite sa, čo robí vôľa keď sa snaží ovládať vlastný život na fyzickej úrovni. Uvidíme, či to vidíš vo svojom tele. Často sú sprevádzané myšlienkami ako: „To musí byť ..., chcem ..., teraz je čas ..., teraz je potrebné ...!“ Je za tým tlak, nutkanie a možno sa môže prejaviť aj strach. Často je to prúd, ktorý chce, aby veci šli rýchlejšie, ako je možné. Len cítiťte, čo vám tento tok energie robí.

Tento tok súvisí s vašou hlavou, s energiou mysle. Môžete ich tiež cítiť vo svojom plexe, kde bude bývať.

Teraz zistite, čo sa stane, keď to pustíte. Ak to chcete urobiť, zoberme si niečo zo svojej každodennej reality vo svojich myšlienkach, ktoré sa vás často dotýkajú, na ktoré sa zameriavate, alebo do ktorých ste už investovali veľa myšlienok alebo starostí alebo trápenia. Potom si predstavte, že ste v tomto ohľade upustili od všetkých očakávaní. Pustite a potom si všimnite, kam vaše vedomie ide vo vašom tele úplne samo.

Keď pustíte, môžete cítiť, ako sa hlbšie ponoríte do svojho tela. Ako si znova uvedomíte svoju fyzickosť, nohy, ruky, ruky, brucho. Cítite pokoj, ktorý telo prirodzene vyžaruje.

Telo prechádza mnohými procesmi každý deň. Krv, ktorá tečie, jedlo, ktoré sa trávi, dýchanie, kožné bunky, ktoré sa obnovujú. Všetky tieto procesy prebiehajú nepretržite a v prirodzenom rytme. Všetko vo vašom tele má prirodzený rytmus, rovnako ako v prírode mimo vás.

Niekedy máte tak prchavú myseľ, ktorá sa chce ponáhľať dopredu a stratiť kontakt s prúdom vo vás.

Váš pocit je oveľa bližší prirodzenému toku, prirodzenému toku života vo vás. Preto sa spojte so svojím pocitom. Nechajte vedomie prúdiť celým svojím telom.

Teraz sa znova pozrite na aspekt alebo bod, o ktorom si myslíte, že sa naň často zameriavate, na ktorýkoľvek problém. A nechajte sa dištancovať sa a cítite, čo to pre vás znamená, keď si poviete: „Neviem, čo s tým robiť, jednoducho som to nechal odísť úplne. Len som to nechal ísť úplne. Vraciam sa na svoju základňu. “A to sa okamžite uzemnilo. Prílišné premýšľanie a ovládanie vás odvrátia od súčasnosti. Keď sa uzemníte a pustíte, dostanete sa späť do súčasnosti, tu a teraz.

Majte odvahu dôverovať väčším väčším silám/právomociam. Sily, ktoré sú dobré a liečivé a ktoré vás sprevádzajú vo vašom živote, vás chcú podporiť, bez toho aby ste to vždy mohli vnímať pozemskými zmyslami alebo aby ste ich mohli uchopiť ľudskou mysľou. Tieto sily sú aktívne všade.

Zvieratám a rastlinám je ľahšie umožniť tento tok. Robia to ako samozrejmé, pretože nemajú také myslenie, aké majú ľudia. Opäť dôverujte tomuto prirodzenému toku láskavosti, ktorý preteká celým stvorením, celým životom a počúvajte svoje pocity.

Vo chvíľach, keď vo svojom živote uviaznete, ste často plný myšlienok. Myšlienky, že niečo nefunguje dobre, že by to malo byť iné, že by to mohlo byť iné. Pracujete do toho v mentálnom spazme, ale riešenie nikdy neprichádza zo samotnej mysle, z myslenia. Riešením je vždy pustiť to, urobiť krok späť. A cítiť, že ste takí dobrí. Že je možné zažiť radosť, pokojný pocit dobrého stavu aj keď vo vašom živote existujú problémy. Aj keď existujú výzvy, ktoré od vás veľa požadujú.

Tento základný tok radosti a dobra môžete zažiť odvážením sa pustiť to. Vyžaduje si to určitý stupeň disciplíny. Nie disciplína zamerania a námahy, ale práve disciplína odvahy konať proti nej. Proti tejto prirodzenej inštinktívnej tendencii to chcieť vyriešiť, urobiť to sami a tiež to lepšie poznať, myslieť si, že viete riešenie.

Niekedy je riešenie hneď za obzorom toho, čo vidíte a toto riešenie k vám môže prísť iba vtedy, ak ho pustíte ako prvé. A ak máte pocit, že pri prepustení existuje nejaký druh relaxácie, možno aj úľava, potom viete, že je to správne. Pretože môžete spoznať tok dobra a dobroty vo vesmíre, tok radosti z vášho vlastného pocitu.

Pocity šťastia, uvoľnenia a radosti vám hovoria, že ste spojení s týmto prúdom. Znovu a znova jej dôverujte. Aj keď je to v rozpore so zákonmi mysle.

Urobte pravidelný kontakt so svojím telom. Vždy sa na seba pozrite, aby ste zistili, či ste vo svojom tele úplne prítomní. A spoznajte vo všetkom, čoho sa príliš bojíte, a premýšľajte: „Existuje niečo väčšie, čo ma podporuje“. Je to veľká, väčšia sila, ktorá zaistila, že vy ako duša ste teraz tu na Zemi, stelesnení v ľudskom tele. A toto je to väčšie, ktoré vezmete so sebou na druhú stranu, do posmrtného života, keď pustíte toto telo.

Verte, že to väčšie bude vždy s vami po celý váš život. Môžete to nazvať dušou alebo to môžete nazvať Bohom. Nezáleží na tom. Jazyk, ktorým hovorí, je však radosťou a relaxáciou. Akonáhle to cítite, ste v kontakte s podstatou stvorenia.

Prajem vám všetkým radosť zo života na vašej ceste a odvahu pustiť.

 

„Lebensfreude“

Liebe Menschen,

ich bin die Stimme der Erde. Ich grüße euch alle und komme um über Freude, über Lebensfreude zu sprechen. Ihr alle sehnt euch danach, wo immer ihr euch auf eurem Lebensweg auch befindet.
Es kann leichtere und schwierigere Perioden in eurem Leben geben, und doch ist es unabhängig davon immer möglich, eine Basis der Freude zu spüren, sie durch euer Leben strömen zu fühlen.
Wie gelangt ihr zu dieser Basis, wie erschafft ihr sie? Es geschieht durch das Loslassen von Kontrolle. Durch Loslassen und Ergebung, Hingabe. Und wo
 gebt ihr sie hin? Ihr übergebt sie an etwas, das größer ist als euer Verstand, als euer Ego, als euer Wollen und Planen und Denken. Der Schritt zur Hingabe, zum Loslassen, ist scheinbar – so wurde euch suggeriert – ein Schritt ins Nichts, in eine Leere, eine Tiefe, ein dunkles Loch.

Irgendwann habt ihr zu glauben begonnen, dass es notwendig sei, mit eurem Verstand, mit eurem Willen Kontrolle über euer Leben zu haben. Das ist sehr menschlich, denn nur der Mensch hat einen so großen Raum für seinen freien Willen. Verglichen mit anderen Wesen, mit natürlichen Wesen, habt ihr darin viel mehr Möglichkeiten und verleiten diese daher auch sehr dazu, dem Leben durch den Willen und das Denken eine bestimmte Form geben zu wollen. Wenn dies jedoch überhandnimmt, wird euer Blick dadurch verengt – verengt auch durch das, was ihr aus eurer Perspektive heraus seht und wahrnehmt und durch die Vorstellungen, die ihr von anderen vermittelt bekommt. Ihr entwickelt einen Tunnelblick, wenn ihr allein auf euren Verstand, eure Ratio vertraut, auf das, was ihr kennt, und auf eure Pläne und Ideen, ohne dabei eure Gefühle und eure Natur hinzuzuziehen. Denn sie beide sind die Basis-Strömung, die euch Freude schenkt: mitströmen mit eurem Gefühl, eurer Natur, eurer eigenen Natur.
Wo eure Natur liegt und wo ihr sie findet, ist ein ganz anderer Bereich als euer Verstand und eure Ratio. Und es kann sich für Menschen, die ganz und gar mit der Vorstellung aufgewachsen sind, dass der Verstand das Wesentliche sei, das euch zum Menschen macht, ungewohnt und unangenehm anfühlen.

Lasst uns schauen, wo diese natürliche Strömung in eurem Körper zu finden ist.
Betrachtet einmal für euch selbst, welche Teile eures Körpers aktiv werden, aktiviert werden, wenn ihr versucht, euer Leben zu kontrollieren. Seht einmal, was der Wille, euer Leben zu kontrollieren, auf körperlicher Ebene bewirkt. Schaut, ob ihr das in eurem Körper feststellen könnt. Es geht oft einher mit Gedanken wie: „Das muss
 …, ich will
 …, es ist jetzt Zeit …, es ist jetzt notwendig …!“ Es sitzt ein Druck, ein Drang dahinter, und auch eine Angst kann sich vielleicht dabei zeigen. Oft ist es eine Strömung, die will, dass die Dinge schneller gehen als es möglich ist. Fühlt einfach, was diese Energieströmung mit euch macht.
Diese Strömung hat mit eurem Kopf, mit der Energie des Verstandes zu tun. Ihr könnt sie zudem in eurem Sonnengeflecht fühlen, wo der Wille residiert.

Nun spürt dem einmal nach, was geschieht, wenn ihr loslasst. Nehmt dazu in Gedanken etwas aus eurer täglichen Wirklichkeit, das euch oft beschäftigt, auf dem euer Fokus liegt oder in das ihr bereits viele Gedanken oder Sorgen oder Grübeleien investiert habt. Dann stellt euch vor, dass ihr diesbezüglich alle Erwartungen loslasst. Lasst los und nehmt dann wahr, wo in eurem Körper euer Bewusstsein ganz von selbst hingeht.

Ihr könnt fühlen, wie ihr mit dem Loslassen tiefer in euren Körper hinein sinkt. Wie ihr euch wieder eurer Körperlichkeit bewusst werdet, eurer Füße, eurer Beine, eurer Arme, eurer Hände, eures Bauchs. Spürt die Ruhe, die der Körper ganz natürlich ausstrahlt.
Der Körper durchläuft tagein tagaus viele Prozesse. Das Blut, das strömt, die Nahrung, die verdaut wird, die Atmung, die Hautzellen, die sich erneuern. All diese Prozesse nehmen unaufhörlich und in einem natürlichen Rhythmus ihren Gang. Alles in eurem Körper hat einen natürlichen Rhythmus, genau wie in der lebendigen Natur außerhalb von euch.
Mitunter habt ihr einen solch sprunghaften Geist, der vorauseilen will und den Kontakt mit der Strömung in euch verliert.
Euer Gefühl steht dem natürlichen Fluss, der natürlichen Strömung des Lebens in euch viel näher. Daher verbindet euch mit eurem Gefühl. Lasst Bewusstsein durch euren ganzen Körper fließen.

Seht euch jetzt noch einmal den Aspekt oder Punkt an, über den ihr so oft nachdenkt, das Problem, auf das ihr fokussiert seid, was auch immer es sein mag. Und erlaubt euch, einen Abstand dazu einzunehmen und zu fühlen, was es mit euch macht, wenn ihr zu euch sagt: „Ich weiß nicht weiter damit, ich lasse es einfach ganz und gar gehen. Ich lasse es einfach ganz und gar los. Ich komme zu meiner Basis zurück.“ Und das ist sofort auch erdend. Zu viel nachzudenken und kontrollieren zu wollen hält euch vom Jetzt fern. Und euch zu erden und loszulassen bringt euch zurück in die Gegenwart, in das Hier und Jetzt.

Habt den Mut, auf größere Kräfte zu vertrauen. Kräfte, die gut und heilsam sind und die euch in eurem Leben begleiten, unterstützen wollen, ohne dass ihr das immer mit den irdischen Sinnen wahrnehmen oder mit eurem menschlichen Verstand erfassen könnt. Diese Kräfte sind überall am Wirken.

Tieren und Pflanzen fällt es leichter, diesen Fluss zuzulassen. Sie tun es ganz selbstverständlich, weil sie nicht die Art von Denken haben wie die Menschen. Vertraut wieder diesem natürlichen Fluss der Güte und Gütigkeit, der die gesamte Schöpfung, alles Leben durchströmt, und hört auf euer Gefühl.
In den Momenten, wo ihr euch in eurem Leben festfahrt, seid ihr oft voll von Gedanken. Gedanken, dass etwas nicht gut läuft, dass es anders hätte laufen sollen
, dass es anders hätte laufen können
. Ihr arbeitet euch selbst in einem mentalen Krampf hinein, doch die Lösung kommt niemals vom Verstand selbst, vom Denken. Die Lösung liegt immer im Loslassen, darin, einen Schritt zurück zu treten. Und zu fühlen, dass ihr gut seid, so wie ihr seid. Dass es möglich ist, Freude zu erleben, ein stilles Gefühl von Gut-Sein, selbst wenn es in eurem Leben Probleme gibt. Selbst wenn es Herausforderungen gibt, die euch viel abverlangen.

Ihr könnt diese Basis-Strömung der Freude und Güte erleben, indem ihr wagt, loszulassen. Dies erfordert eine gewisse Disziplin. Nicht die Disziplin des Fokussierens und Anstrengens, sondern gerade die Disziplin des Mutes, dagegen vorzugehen. Gegen diese natürliche, instinktive Neigung, es lösen zu wollen, es selbst zu tun und auch es besser zu wissen, zu denken, dass ihr die Lösung wisst.

Manchmal liegt die Lösung gerade jenseits des Horizonts dessen, was ihr sehen könnt, und kann diese Lösung nur zu euch kommen, wenn ihr zuerst loslasst. Und wenn ihr spürt, dass im Loslassen eine Art Entspannung stattfindet, eine Erleichterung vielleicht, dann wisst ihr, dass es richtig ist. Denn die Strömung der Güte und Gütigkeit im Universum, die Strömung der Freude, erkennt ihr an eurem eigenen Gefühl.
Gefühle des Glücks, der Entspannung und der Freude sagen euch, dass ihr mit dieser Strömung Verbindung habt. Vertraut ihr, immer wieder. Auch wenn dies den Gesetzen des Verstandes widerspricht.

Nehmt regelmäßig Verbindung mit eurem Körper auf. Schaut immer einmal bei euch selbst, ob ihr vollständig in eurem Körper präsent seid. Und erkennt in allem, worüber ihr euch zu viele Sorgen macht und nachgrübelt „Es gibt etwas Größeres, das mich trägt“. Es ist das Große, das Größere, das dafür gesorgt hat, dass ihr, als Seele, jetzt hier auf der Erde seid, verkörpert in einem menschlichen Leib. Und es ist dieses Größere, das ihr mitnehmt auf die andere Seite, ins Jenseits, wenn ihr diesen Körper loslasst.
Vertraut darauf, dass dieses Größere auch während 
eures Lebens immer bei euch sein wird. Ihr könnt es Seele nennen oder ihr könnt es Gott nennen. Das ist ganz gleich. Aber die Sprache, die es spricht, ist eine der Freude und Entspannung. Und sobald ihr das fühlt, seid ihr in Kontakt mit der Essenz der Schöpfung.

Ich wünsche euch allen Lebensfreude auf eurem Weg und den Mut, um zu wagen, loszulassen.

Channeling:  Pamela Kribbe
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de

Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/pamela-kribbe/die-erde–lebensfreude

 

 

 

Botschaft von Mutter Erde: „Geh aus deinem Kopf!“ (durch Pamela Kribbe) – 16.Februar 2019

Veröffentlicht am Februar 20, 2019von erstkontakt blog

utter Erde

„Geh aus deinem Kopf!“

Liebe Menschen,

ich bin die Erde. Fühlt meine Energie, meine Kraft. Geht die Verbindung mit mir ein. Euer Körper ist die Brücke zu mir. Lasst mich in euer Leben ein. Ich möchte euch geben, was ihr braucht, aber das ist nur möglich, wenn ihr empfangen könnt – von euch selbst aus. Ihr seid ein Mensch hier auf der Erde geworden, ihr seid in und von der Erde. Nur durch eine tief empfundene Verbindung mit mir könnt ihr vollkommen in Fleisch und Blut manifestieren, wer ihr zutiefst seid. Eure Seele, eure innere Wärme und euer Licht, ich möchte sie empfangen und euch im Gegenzug alles geben, was ihr als Mensch braucht, um zu blühen und zu strahlen.

Auf dem Empfangen sitzt bei euch eine große Blockade. Sie hindert mich darin, euch zu geben, was notwendig ist. Nicht allein auf individueller Ebene, sondern auch auf kollektiver Ebene besteht bei den Menschen ein Unvermögen, sich mit der Erde zu verbinden und meine Energie zu empfangen. Dies ist der Grund, warum die Menschheit als Ganzes zu viel im Kopf ist und wankend auf dem Boden steht. Viele verlieren sich in fortwährenden hektischen Gedanken: weg vom Jetzt, verstrickt in der Vergangenheit oder wie von der Zukunft gejagt, durch Stress und Druck von außen. So kann ich euch nicht erreichen. Fühlt diese Kluft einmal. Seht einmal einen Menschen vor euch, der völlig in seinem Kopf ist, fasziniert von den Gedanken, die darin umher wirbeln und mahlen. Er ist ein Gefangener davon geworden. Unterdessen wird sein Körper lebloser, weniger vital, weniger kraftvoll, er empfängt zu wenig Nahrung aus seinem eigenen Bewusstsein und kann daher auch nicht von den Kräften der Erde, der Natur, belebt werden. Ein solcher Mensch verliert den Kontakt zu seinem eigenen Gefühl, zu den Strömungen in seinem Körper. Bis zu einem gewissen Grad ist jeder von euch solch ein Mensch. Es ist unumgänglich, dass ihr sehr von der Art und Weise beeinflusst werdet, wie Menschen seit Generationen erzogen wurden.

Warum hat sich all diese Energie nun im Kopf konzentriert? Ihr orientiert euch nur dann hauptsächlich von eurem Kopf aus, wenn zwischen euch selbst und der Erde bereits eine Art Bruch besteht. Ein Tier ist ganz natürlich mit seiner Umgebung verbunden, es bildet mit ihr ein organisches Ganzes: an erster Stelle mit seinen Artgenossen, aber darüber hinaus auch mit seiner weiteren Umgebung. Es fühlt sich als ein untrennbarer Teil des Ganzen und geht in diesem Ganzen auf. Es fühlt sich an seinem Platz und denkt nicht darüber nach, wer es ist, unabhängig vom Ganzen. Dieses natürliche Gefühl des Verbunden-Seins fehlt vielen Menschen. Wenn ihr in eurem Kopf eingesperrt seid, herrschen in eurem Bewusstsein eine Verlorenheit, eine Einsamkeit, eine Getrenntheit und ein Fehlen von Sinn in eurem Leben. Eines lebendigen Sinnes. Es überrascht dann nicht, dass Menschen sich auf eine Weise verhalten, die entwurzelnd wirkt, für sie selbst, für Andere und für mich, die Erde.
In den Menschen, die vom Kopf aus leben, wohnt Angst, und daraus entsteht ein Bedürfnis nach Kontrolle, um diese Angst zu beseitigen oder zu verschleiern, aber das gelingt letztlich niemals durch den Kopf, über das Denken. Tatsächlich erschafft ihr damit nur noch mehr Barrieren dem Leben gegenüber. Im Kopf sitzen so viele Urteile darüber was sein muss, was sein darf, was sein kann.

Stellt euch jetzt einmal einen Menschen vor, bei dem sich diese Energie nicht so sehr rund um den Kopf konzentriert. Seht diesen Menschen einmal auf der Erde stehen. Ihr werdet wahrscheinlich sofort sehen, dass dieser Mensch ein anderes Aussehen hat, anders in seinem oder ihrem Körper steht. Ihr seht vielleicht spontan, dass dieser Mensch auf bloßen Füßen steht und anders oder leichter bekleidet ist. Schaut euch dann das Herz dieses Menschen an. Dieser Mensch ist Teil von einem Ganzen, er hört, was ihm die Umwelt zu erzählen hat, und er hört auf die Lebensströme in seinem eigenen Körper. Er fühlt, was er im jeweiligen Moment braucht – körperlich an Nahrung und Erfordernissen oder eher vom Herzen her: eine Sehnsucht nach Kontakt, nach Verbindung, Inspiration, Kreativität. Dies ist der neue Mensch, der Bewohner einer neuen Erde. Nehmt einmal mit diesem neuen Menschen Kontakt auf, denn dies ist der Mensch, der in und durch euch geboren werden will. Nehmt Kontakt mit euch selbst auf der neuen Erde auf. Stellt euch hier und jetzt einmal vor, dass ihr dort seid. In dieser herrlichen, wohltuenden Umgebung [in Südfrankreich, wo das Channeling stattfindet] ist es einfacher, das zu fühlen, einfacher, euch mit der Natur zu verbinden. Ruft diese Gestalt einmal auf. Sie ist bereits da, in euch. Sie ist euer Traum, eure Vision, euer zukünftiges Selbst.  Die Energie in eurem Kopf ist ruhig geworden. Ihr seid mehr in euer Herz und in euren Bauch hinein gegangen. Ihr müsst nicht mehr so sehr alles aus eurem Denken, aus eurem Verstand heraus regulieren und ordnen, ihr lasst die Dinge mehr geschehen. Und aus eben dieser eher passiven Haltung heraus – scheinbar passiv, aber tatsächlich empfänglich, offen, ohne greifen, festhalten und kontrollieren zu wollen -, aus dieser Haltung heraus könnt ihr erst wirklich eure Seele auf der Erde empfangen. Eure Seele ist wie Sternenlicht, von dem ein Strahl auf die Erde fällt. Dieser Strahl kann nur aus einer Empfänglichkeit im Menschen hier erstrahlen und leuchten. Stellt es euch vor: Ihr seid in eurer Seele ein Lichtstern. Ruft diesen Stern auf, das ist sehr einfach, denn ihr seid er. Und stellt euch vor, dass das Licht des Sterns, der ihr seid, auf euch fällt, und schaut, wo in eurem Körper es am leichtesten empfangen wird. Und das ist nicht euer Kopf.

Lasst das Licht des unvergänglichen Sterns, der ihr seid, in euren Körper hineinfließen, über euer Herz und euren Bauch in euer Steißbein und eure Beine hinein. Als Mensch seid ihr der Kanal für euer Seelenlicht. Deshalb ist es so fundamental, dass ihr euer eigenes Mensch-Sein wertschätzen könnt, verstehen könnt und lieben könnt. Dass ihr es nicht als ein Hindernis für eure Seele anseht, sondern als einen Partner. Euer Mensch-Sein mit allen euren Emotionen, euren Gedanken und eurem Körper ist Teil eures Lebens hier: Es ist der Kanal, durch den eure Seele fließen möchte. Umarmt eure Würde als Mensch. Zu dem Leben aus eurem Kopf heraus gehört, dass ihr alle ganz furchtbar bemüht, euer Allerbestes zu tun, um zu beweisen, dass ihr jemand seid, der es wert ist, geliebt zu werden. Ihr lauft an euch selbst vorbei. Immer scheint es etwas außerhalb von euch zu geben, das ihr erreichen müsst. Aber so könnt ihr nicht der empfangende Kanal für eure eigene Seelenenergie sein. Nur dann, wenn ihr wirklich hinter euch und dem steht, wer ihr als Mensch seid, mit all den Nuancen und Gefahren, die dazu gehören, seid ihr erst wirklich zu Hause und könnt eins mit eurer Seele werden. Ihr müsst euch nicht beweisen. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Alles, was ihr seid, alle Facetten, sind Teil dieses Lebens auf der Erde, nichts davon muss weg. Wenn ihr dazu „Ja“ sagt, befreit ihr euch, dann kämpft ihr nicht mehr mit euch selbst, ihr werdet wieder Teil des Ganzen. Jeder Mensch ist einzigartig und geht einen eigenen Weg, und genau darum habt ihr einander so viel zu geben; weil jeder einen einzigartigen Ansatz hat und innerhalb des Ganzen unersetzbar ist.

Abschließend möchte ich euch bitten, euch vorzustellen, dass ihr auf der neuen Erde seid: an einem Ort, an dem Menschen weit weniger aus ihrem Kopf heraus leben und mehr in Einklang mit sich selbst sind, mit der Natur und auch mit anderen Menschen. Seht euch selbst einmal dort sitzen und erträumt es einfach einmal: Schaut, wie ihr dort lebt, fühlt, ob es einen Ort gibt – irgendwo in der Natur zum Beispiel -, wo ihr ganz und gar zur Ruhe kommt, wo ihr euch wohl und entspannt fühlt. Ihr seid Teil des Ganzen und ihr sitzt ganz ruhig und entspannt da. Vielleicht habt ihr dort ein eigenes Haus, das ganz und gar widerspiegelt, wer ihr seid. Und ihr fühlt euch in diesem kleinen Haus oder an diesem Ort sicher und geborgen. Lasst es einmal auf euch wirken, es ist wichtig, dass ihr dies fühlt.
Dann schaut euch um, ob in der Nachbarschaft weitere Menschen leben und ob ihr eine Verbindung mit diesen Menschen spürt, ob es da eine Gemeinschaft gibt, eine Gruppe von Menschen, denen ihr auf dieser neuen Erde angehört.
Geht dann noch einen Schritt weiter: Stellt euch vor, ihr kommt mit diesen Menschen an einem Ort oder Platz zusammen, an dem ihr euch in einem Kreis versammelt. Und fühlt, wie natürlich es ist, mit diesen anderen Menschen dort zu sein: Ihr müsst nichts beweisen, ihr seid ihr selbst und das ist eure Rolle in dieser Gemeinschaft: ihr selbst zu sein und dort eure einzigartige Energie auszustrahlen. Und fühlt, wie dankbar die Menschen sind, dass ihr Teil ihres Ganzen seid, sie wertschätzen euch für das, wer ihr seid. Sie werden von eurem Beitrag inspiriert. Fühlt, wie ihr mit diesen Menschen einen Kreis bildet und ihre Hände haltet. Gemeinsam etabliert ihr etwas Schönes für die Erde und für die Menschheit. Und die Ströme des Gebens und Empfangens kommen hier mühelos zusammen: Ihr gebt, wer ihr seid, und ihr empfangt mühelos zurück, was ihr braucht, um dort gut und in Harmonie zu leben. Dankt euch selbst dafür.

Ihr seid so wertvoll. Ich wünsche euch so sehr von Herzen, dass ihr euch selbst wirklich ernst nehmt, dass ihr euch selbst nicht mehr so sehr herabsetzt, wie ihr es gewohnt seid zu tun. Ihr seid der Kanal für die neue Erde, die jetzt entstehen will, die sich durch die alte Erde hindurch – die voller Angst und Urteil war – manifestieren will. Nehmt euch ernst als Botschafter einer neuen Zeit. Umarmt eure Menschlichkeit total. Das ist der Kanal. Euer einzigartiges Mensch-Sein macht euch zu einem Teil des Ganzen, unverzichtbar, einmalig. Das ist mein Aufruf an euch: Glaubt an euch selbst, schätzt euch, steht auf, traut euch, zu strahlen! Traut euch, zu empfangen!

Mutter Erde durch Pamela Kribbe, http://pamela.jeshua.net/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de

Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/geh-aus-deinem-kopf-die-erde-durch-pamela-kribbe

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19