Správa od Konfucia: „Nech žije jasnosť!“ (Barbara Bessen) - august 2019

Uverejnené 5. augusta 2019 blogom prvého kontaktu

"Nech žije jasnosť!"

Kloním sa pred tými, ktorí si obliekli ľudské šaty, aby pracovali, učili sa, milovali a slúžili. Som Konfucius, jeden z tých, ktorých nazývate Vzostúpení. Už som dokončil svoj pozemský cyklus slúžiaci mnohým na tejto planéte, iba na inej úrovni vibrácií. Moja bytosť má prístup k mnohým bytostiam, ktoré si myslia, že sú ľudia. Dalo by sa tiež pridať „len ľudská bytosť“. Vaše svetlo vyzerá zakalené, vyzerá neviditeľné a svieti iba v tajnosti. Zdá sa však, že je to čoraz viac žiariace. Trochu a jemne, niekedy vehementne, svitá, kým skutočne by ste mohli byť. Tiež vnímate na iných úrovniach, či už s vnútorným okom, pri meditáciách alebo vo vnímajúcej oblasti vášho bytia. To je dobré. Je spojené so zmenou tejto planéty a ďalších z tejto slnečnej sústavy. Dalo by sa to tiež povedať znova a znova, pretože pozemské veci, vonkajšie udalosti, vás neustále zamestnávajú. Znovu a znovu sú potrebné reakcie, niekedy iba údajne, na informácie prichádzajúce z vonkajších ríš, ktoré vás udržiavajú v akcii. Mlčanie, rozjímanie, byť v sebe alebo aktívne pracovať z vnútornej ríše sa stáva ťažším. Zlé jazyky hovoria, že je to súčasť a že sa to požaduje.

Aj keď to vynecháme, je zrejmé, že Zem plave, odhaľuje, ukazuje a osvetľuje veľa z toho, čo tvorí túto planétu, tento život tu, takzvanú realitu. To však nie je celá pravda. Pretože existuje toľko skutočností, ktoré tu predstavujú život. Neexistuje iba jeden. Sú vaše, ktoré vytvárate každý deň, každú sekundu, znova a znova. Jedinou otázkou je, ako sa prispôsobiť a čo. Čo je pre vás pravda, čo je pre vás realita? Ak sa nad tým hlbšie zamyslíte, môžete zrazu naraziť na mdloby. Pretože si uvedomujete, že neexistuje žiadna pravda, neexistuje žiadna realita. Je len na výber. Uvedomujúc si to, šokuje veľa ľudí. Potom je toho veľa, takže si uvedomujú, že som sa naučil, že... Pochopte, že chcem osloviť všetkých ľudí, je to len jedna z mnohých možností, ktorú si vyberiete. Je dôležité prijať tento krok poznania teraz a chodiť na ňom. Kdekoľvek žijete, s čím žijete, s kým žijete, ako žijete, je to vaše rozhodnutie. Rád sa hrám svojou mysľou, čo keď. Čo keby ste sa naučili inú profesiu, ak by ste sa nevydali alebo nežili v nejakom alebo inom partnerstve? Čo keby ste nemali deti alebo dokonca veľa detí? Áno, áno, váš život by bol iný. Veľmi odlišný. Čo keby ste emigrovali do Afriky alebo prepracovali svoj život v prírode na odľahlom nádvorí, chalupe, v malej chate? Vidíte, voľby sú tu vždy, každý deň. To, čo sa tu často zobrazuje ako bezpečnostná sieť ako nádherné, je to tiež sieť zajatia. Bezpečnosť je vždy spojená so strachom. Jeden sa chráni pretože to nechce zažiť. Keď sa pozriete bližšie na tento web, uvedomíte si, že v konečnom dôsledku sa na vás nedozrie, ak ho pozorne sledujete a cítite. V určitom okamihu sa vzdáte alebo zrekonštruujete svoje telo, ako to môžeme my Vzostúpení, ak chceme. Je tvorená hmotou vašej mysle, je veľmi kreatívna a je vždy zrejmejšia. Vaša myseľ je vo vašom živote silnejšia, aby vás priblížila mechanizmu tohto stvorenia reality. Ten, kto sa chce chrániť, sa bojí. Tí, ktorí sa boja nevedia o svojom skutočnom bytí, moci a sily. Prečo sa chcete chrániť? Od násilia, chudoby, vojny, lúčov? Ak ste si to uvedomili a môže to znieť veľmi vizionársky, ak skutočne viete, kto ste, nič z vyššie uvedeného sa vám nemôže stať. A keď to začne pochodovať do vášho života tak vždy viete, čo máte robiť. Opíšeme to znova v správach, pretože je to ďalší krok vo vašom vývoji a v procese prebudenia ľudí. Spoznajte, kto ste. Zoberte svoj život, utvárajte ho, robte ho taký ako chcete. Buďte aktívny od srdca, nikomu neubližujete. Pretože srdce, tiež nazývané vyššie ja, vždy vie, ktorý krok je harmonicky - často navonok iný - ten správny. Nazýva sa to aj synchronicita. My duchovní pomocníci stretávame osobu v správnom čase, keď je to pre neho rozšírenie vedomia. A nezabudnite, nikto nežije sám. Môžete žiť v diaľke a osamote v horskej chate, kde je vaše pole určite ďaleko a málo zasiahnuté, ale stále ste v kontakte so sieťou stvorenia a všetkými ostatnými bytosťami. Máte však šancu, čím intenzívnejšie zapojíte svoje srdce do všetkého čo robíte, do všetkého, čo sa vhodne hýbe pre všetkých. Premýšľajte o tom. Rozšírte svoj život, svojich ľudí a situácie okolo vás. Spoznajte toto úžasné stvorenie. A tiež pochopte, že nakoniec všetko, aj to temné, je súčasťou stvorenia. Je to temné a zlé vo vašich očiach, ale je to súčasť Jediného, ​​momentálne je to len na inej ceste zážitku, ale nakoniec sa vracia do stvorenia s batohom plným zážitkov, aby si vyzliekol tmavé šaty. Takto sa hovorí aj o Luciferovi. Predstavuje prípad hlbokej hmoty. Pretože všetci ľudia na Zemi zhromažďujú skúsenosti v tejto oblasti duality, v každej z nich existuje aj tieňový podiel, stvorenie Lucifera. Umením času je spoznať túto časť a privítať ju, nie ju odmietnuť. Ten, kto uznáva a hovorí áno, priviedol túto časť svojho bytia na svetlo a uznal ju ako súčasť svojej vlastnej pravdy. A to, čo je známe, je prijímané a transformované týmto svetlom lásky. A predsa, pokiaľ sa Zem pohybuje v tejto vibrácii, je tá tma - tiež vo vás, väčšinou vo forme rezonancie voči iným aktívnym. Stačí na to dávať pozor a osvetľovať to svojím srdcom, svojím vyšším ja a odnášať s ním protivnú silu. Takže teraz musíte na Zemi veľa urobiť. Hlavnou úlohou je takto vidieť a transformovať sa. To zmení pole, ktoré živí každého. Toto je cesta k vyššej úrovni vibrácií. A tak sa trochu priblížite k jasnosti a teda k Božej pravde, ak chcete škálovať oblasť lásky. Láska je božská energia, láska je priama cesta alebo energia na ceste domov. S touto silou lásky v zmysle prvotnej sily všetkého, čo má málo spoločného s emóciami, ktoré tu často prežívame, sa človek prebúdza z prebudenia, ako to milý kolega Saint Germain rád opisuje. Cesta domov je dláždená realizáciou pravdy, že v konečnom dôsledku je všetko láska. Prajem vám veľa jasnosti na vašej ceste. Naša spoločnosť si vám istá. Poctená je osoba, ktorá chápe, kým skutočne je, a vykonáva. Vytvorte svoju realitu podľa svojej vnútornej pravdy, potom sa narodíte, nič sa vám nemôže stať, nič čo nechcete. A nehovorte, že ste vystavení na milosrdenstvo vonkajších okolností. Potom nechápeš, čo ti chcem povedať. Opäť: ste stvoriteľom svojej reality. Začnite konať ako tvorca z vlastnej vnútornej jasnosti.

Som Konfucius

Empfangen von Barbara Bessen im Juli 2019. http://www.barbara-bessen.com

Quelle: https://www.barbara-bessen.com/botschaften-channelings/

 

 

Botschaft von Konfuzius: „Es lebe die Klarheit!“ (durch Barbara Bessen) – August 2019

Veröffentlicht am August 5, 2019 von erstkontakt blog

„Es lebe die Klarheit!“

Ich verbeuge mich vor denen, die ein menschliches Kleid anzogen, um hier zu wirken, zu lernen, zu lieben und liebend zu dienen. Ich bin Konfuzius, einer von denen, die ihr die Aufgestiegenen nennt. Ich habe meinen irdischen Zyklus bereits abgeschlossen, diene mit vielen auf diesem Planeten, nur in einer anderen Schwingungsebene. Mein Sein hat Zugang zu vielen Wesen, die meinen, hier ein Mensch zu sein. Man könnte auch hinzufügen „nur Menschzusein“. Euer Licht scheint getrübt, scheint unsichtbar und nur im Verborgenen zu leuchten. Doch es wirkt immer mehr, das ist offensichtlich. Es dämmert euch sanft und leise, manchmal auch vehement, wer ihr wirklich sein könntet. Ihr nehmt euch auf anderen Ebenen auch wahr, ob mit dem inneren Auge, in Meditationen oder im fühlenden Bereich eures Seins. Das ist gut so. Es ist verbunden mit dem Wandel dieses Planeten und anderen dieses Sonnensystems. Auch dieses darf man gern immer wieder sagen, weil die irdischen Dinge, die äußeren Geschehnisse euch intensiv auf Trab halten. Es sind wieder und wieder Reaktionen erforderlich, manchmal nur vermeintlich, auf die aus den äußeren Bereichen zu euch eindringenden Informationen, die euch damit in Aktion halten. Die Stille, das Kontemplieren, das ganz in sich sein oder aktiv aus dem inneren Reichen zu agieren wird schwieriger. Böse Zungen behaupten, das gehöre dazu und sei so gewollt.

Selbst wenn wir dies außen vorlassen, ist es offensichtlich, dass die Erde sich häutet, vieles preis gibt, offenbart und anleuchtet, was diesen Planeten, dieses Leben hier, die so genannte Realität ausmacht. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn es gibt so viele Realitäten, die das Leben hier darstellen. Es gibt nich tnur eine. Es gibt deine, die du dir erschaffst, täglich,sekündlich immer wieder aufs Neue. Die Frage ist lediglich, wie du dich und auf was ausrichtest. Was ist für dich Wahrheit, was ist für dich Realität?Wenn du darüber tiefer sinnierst,kommt möglicherweise plötzlich eine Welle der Ohnmacht. Denn du erkennst, es gibt keine eine Wahrheit, es gibt keine einzige Realität. Es gibt nur die Wahl. Das zu erkennen, erschüttert viele Menschen. Dann ist ja vieles, so erkennen sie, das ich erlernte, nicht wahr. Verstehe, möchte ich allen Menschen zurufen, es ist nur eine Möglichkeit von vielen, die du wählst. Es ist so wichtig, diesen Schritt der Erkenntnis jetzt anzunehmen und ihn zu gehen. Wo immer du lebst, was du lebst, mit wem du lebst, wie du es lebst ist deine Entscheidung. Spiele gern im Kopf einmal durch, was wäre wenn. Was wäre,wenn du einen anderen Beruf gelernt hättest, wenn du nicht geheiratet hättest oder in keiner oder einer anderen Partnerschaft leben würdest? Was wäre, wenn du keine Kinder oder gar viele Kinder hättest? Ja, ja, dann wäre dein Leben anders. Ganz anders. Was wäre,wenn du nach Afrika auswandern oder dein Leben neu gestalten würdest,in der Natur auf einem abgelegenen kleinen Hof, einem Häuschen, in einer kleinen Hütte? Du siehst, die Wahl ist immer wieder da, jeden Tag. Das, was man hier als Sicherheitsnetz so oft als wunderbar propagiert, ist auch ein Netz des Gefangenseins. Sicherheit ist immer mit Angst verbunden. Man sichert sich ab, weil man dieses oder jenes nicht erleben möchte. Wenn du dieses Gespinst näher beleuchtest, erkennst du, dass dir letztlich, beim genauen Hinschauen und Hinfühlen, nichts passieren kann. Deinen Körper wirst du irgendwann abgeben oder neu konstruieren, wie wir Aufgestiegenen es tun können, wenn wir wollen. Er ist geformte Materie durch deinen Geist, der ist sehr kreativ und das ist immer mehr offensichtlich. Dein Geist tritt stärker in dein Leben, um dir den Mechanismus dieser Realitätenerschaffung noch näher zu bringen. Wer sich schützen will, hat Angst. Wer Angst hat, ist sich seines wahren Seins, seiner Kraft und Macht nicht bewusst. Vor was möchtest du dich schützen? Vor Gewalt, vor Armut, vor Krieg, vor Strahlen? Wenn du erkannt hast, und dies mag sehr visionär klingen, wenn du wirklich weißt, wer du bist, kann dir nichts von dem Erwähnten passieren. Und wenn es ansatzweise in dein Leben marschiert, weißt du stets, was zu tun ist. Wir beschreiben dies erneut in den Botschaften, weil es jetzt der nächste Schritt in deiner Entwicklung und das der erwachenden Menschen ist. Erkenne, wer du bist. Nimm dein Leben in die Hand, forme es, mach es so, wie du meinst, wie es passend ist. Sei aus dem Herzen agierend, damit verletzt man niemand anderen. Weil das Herz, auch das Höhere Selbst genannt, immer weiß, welcher Schritt ins Harmonische–oft äußerlich sich anders darstellend –der Richtige ist. Man nennt es auch Synchronizität. Wir geistigen Helfer treffen einen Menschen zum passenden Zeitpunkt, wenn es für ihn eine Erweiterung seines Bewusstseins ist. Und vergiss nicht, niemand lebt für sich allein. Du kannst abgelegen und allein in einer Berghütte wohnen, dort ist dein Feld sicher weit und wenig beeinflusst, aber dennoch bist du mit dem Netz der Schöpfung und allen anderen Wesen in Verbindung. Doch du hast die Chance, je intensiver du dein Herz mit einbeziehst bei allem was du tust, alles passend schwingend für alle auszuagieren. Denke gern darüber nach. Erweitere es auf dein Leben, deine Menschen und Situationen um dich herum. Erkenne diese wunderbare Schöpfung. Und verstehe auch, dass letztlich alles, auch das dunkel anmutende,ein Teil der Schöpfung ist. Es ist dunkel und böse in deinen Augen, aber es ist ein Teil des Einen, es ist nur im Moment auf einem anderen Pfad der Erfahrung, kehrt aber irgendwann in den Schoss der Schöpfung mit einem Rucksack voller Erlebnisse zurück, um das dunkle Kleid abzulegen. So spricht man auch über Luzifer. Er repräsentiert den Fall in die tiefe Materie. Da alle Menschen hier auf der Erde in diesem Bereich der Dualität Erfahrungen sammeln, ist in jedem auch der Schattenanteil, die Schöpfung Luzifers vorhanden. Die Kunst in dieser Zeit ist es, diesen Anteil in sich zu erkennen und ihn willkommen zu heißen und nicht abzulehnen. Wer erkennt und Ja sagt, hat diesen Teil seines Seins ins Licht gebracht und als Teil der eigenen Wahrheit erkannt. Und was erkannt ist, wird umarmt und mit diesem Licht der Liebe transformiert. Und dennoch ist es, solange die Erde sich in dieser Schwingung bewegt, das Dunkle –auch in dir, meist in Form der Resonanz zu anderem –aktiv. Du musst es nur im Blick haben und mit deinem Herzen, deinem Höheren Selbst,stets beleuchten und ihm die Widersacherkraft damit nehmen. So habt ihr hier auf der Erde zurzeit viel zu tun. Die Hauptaufgabe ist, sich selbst so zu sehen und zu transformieren. Das ändert das Feld, von dem sich alle nähren. Das ist der Weg in die höherschwingende Ebene. Und somit kommst du der Klarheit und damit der Göttlichen Wahrheit ein Stückchen näher, wenn du den Bereich der Liebe erklimmen willst. Liebe ist Göttliche Energie, Liebe ist der direkte Weg oder die Energie für den Weg nach hause. Mit dieser Kraft der Liebe im Sinne von der Urkraft von allem was ist, das wenig mit den oft hier erlebten Emotionen zu tun hat, ist man auf dem Turboweg des Erwachens,wie der liebe Kollege Saint Germain es gern beschreibt. Der Weg Nachhause ist gepflastert mit der Erkenntnis der Wahrheit, dass letztlich alles Liebe ist. Ich wünsch dir viel Klarheit auf deinem Weg. Unsere Begleitung ist dir gewiss. Geehrt ist der Mensch, der versteht, wer er wirklich ist und es umsetzt. Forme deine Realität nach deiner inneren Wahrheit, dann bist du getragen, dir kann nichts geschehen,was du nicht willst. Und sage nicht, du seiest äußeren Umständen ausgeliefert. Dann verstehst du nicht, was ich dir vermitteln will. Noch einmal: Du bist der Schöpfer deiner Realität. Beginne wie ein Schöpfer aus deiner eigenen inneren Klarheit zu handeln.

Ich bin Konfuzius Empfangen von Barbara Bessen im Juli 2019. http://www.barbara-bessen.com

Quelle: https://www.barbara-bessen.com/botschaften-channelings/

Vitajte na stránke introitus.eu v sekcii Konfuzius


Botschaft von Konfuzius: "Mut ihr selbst zu sein" (03.August 2014)

von erst-kontakt @ 2014-08-14 – 10:41:29

Beschreibung: onfuzius - Botschaften     "Mut ihr selbst zu sein"

„Odvaha byť sám sebou“

Milý priatelia, prestaňte blokovať sami seba a začnite seba žiť. Viďte vašu výnimočnosť a nechajte život plynúť. Vaša odvaha niečo meniť, vám dáva silu na  niečo robiť. Keď konať nechcete, tak vám tá odvaha na niečo meniť ešte chýba. Váš životný rytmus rozhoduje o kvalite vášho života, vaším rytmom určujete vaše priority. Váš rytmus by vás mal plniť mierom a harmóniou. Vaša vnútorná harmónia je len vtedy, keď vy ste vaša najvyššia priorita pri všetkom, čo robíte. Vaša láska k sebe je nepostradelná, keď chcete milovať iných, alebo byť tu čestným slovom pre iných. Venujte vždy trochu pozornosti k sebe a nepresuňte nikdy na neskôr cítiť sa dobre. Váš hlavný záujem by mal byť vždy u vás, to nemá nič spoločné s egoizmom, to je sebaláska. Ona nie je odhoditeľná, mala by patriť ku každému človeku, bez sebalásky nemôžete nájsť žiadne naplnenie. Nemali by ste robiť žiadne kompromisy, keď ide o vaše šťastie a vaše potreby. Tie časy by mali byť konečne ukončené.

V pravde a jasnosti, Kofuzius

Keď dáš niekomu rybu má jedlo na jeden deň, keď ho naučíš rybáriť má jedlo na celý život.

Konfuzius

Liebe Freunde, hört auf euch selbst zu blockieren und fangt an euch zu leben. Seht eure Großartigkeit und lasst das Leben laufen. Euer Mut etwas zu ändern, gibt euch die Kraft etwas zu tun. Wenn ihr nicht handeln wollt, fehlt euch noch der Mut zur Veränderung. Euer Rhythmus fürs Leben entscheidet über eure Lebensqualität, ihr bestimmt durch den Rhythmus eure Prioritäten. Euer Rhythmus sollte euch mit Frieden und Harmonie erfüllen. Euer inneres Gleichgewicht ist nur da, wenn ihr selbst eure höchste Priorität seid bei allem was ihr tut. Eure Liebe zu euch selbst ist unabdingbar, wenn ihr andere lieben wollt oder ehrlichen Herzens für andere da sein wollt. Habt immer etwas Aufmerksamkeit bei euch und verschiebt euer Wohl nie auf später. Euer eigenes Hauptinteresse sollte immer bei euch liegen, das hat mit Egoismus nichts zu tun, das ist Selbstliebe. Sie ist nicht verwerflich, sie sollte zu jedem Menschen gehören, ohne Selbstliebe könnt ihr keine wahre Erfüllung finden. Ihr solltet keine Kompromisse mehr machen, wenn es um euer Glück und eure Bedürfnisse geht. Diese Zeiten sollten endgültig vorbei sein.

In Wahrheit und Klarheit, Konfuzius

 

 

 
   Link einfügen/editieren                    <a id="cke_230" class="cke_off cke_button_about" "="" title="Über CKEditor" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_230_label" style="margin: 2px 0px 0px; padding: 2px 4px; border: 1px solid transparent; width: auto; height: 18px; border-collapse: separate; vertical-align: top; cursor: default; float: none; font-size: 11px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; outline: none; display: inline-block; opacity: 0.7; background: transparent;"> 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58