PRIŠIEL ČAS......

Botschaft von Erzengel Michael: „Es ist an der Zeit…“ (durch Ronna Herman) – Mai 2020

PRIŠIEL ČAS... konať

Beschreibung: rzengel Michael - Archangel MichaelVeröffentlicht am Mai 8, 2020von erstkontakt blog

„Je čas vyžarovať svoje svetlo a zdieľať svoju víziu.“

Milovaní Majstri, v týchto časoch zrýchlenej transformácie a chaotických zmien sa medzi rasami, náboženstvami a kultúrami sveta vytvorili dve veľké, výrazné skupiny. Z nášho pohľadu vo vyšších ríšach sa tieto dve frakcie veľmi líšia. Tí, ktorí veria v budúcnosť a snažia sa všetkými možnými spôsobmi vytvoriť lepší svet pre seba a ostatných, majú polárne polárne polia, ktoré sa šíria smerom von v stále väčších kruhoch, a tak pozitívne ovplyvňujú všetko a všetkých okolo nich. Mnohí z vás sa stali výkonovými transformátormi a strážcami prílivu Božského Svetla, ktoré hľadá kotviaci zdroj na Zemi. Ako sme už mnohokrát povedali, silné, transformujúce sa celé spektrum svetla je posvätná energia ohňa, ktorú Zem a ľudstvo musia uspieť od hustej širokej duality nižších dimenzií k ľahkosti a rozšírenej slobody vyšších oblastí štvrtej dimenzie a prechod do piatej dimenzie.

Zázračne, verné duše, ktoré obrátili svoje oči a srdcia k novej svetlej budúcnosti, pre vás sa vaše vízie a sny splnia rýchlejšie ako si dokážete predstaviť. Vaše intuitívne zručnosti sa stanú silnejšími a presnejšími a rýchlo budete schopní komunikovať so svojimi vodcami a učiteľmi vo vyšších ríšach od ducha k duchu. Vaše prejavovacie schopnosti sa zlepšujú, pretože viete, že sa musíte riadiť univerzálnymi zákonmi starostlivosti. Najprv musíte mať/vytvoriť stručné a jasné semeno toho čo chcete prejaviť (to sa dosiahne použitím atribútov Božskej vôle, prvého lúča Boha, Otca). Po druhé musíte požiadať o pomoc svojich vyšších pomocných pomocníkov a anjelov tým, že poviete: „Žiadam o toto alebo niečo lepšie pre najlepší dobrý a najpriaznivejší výsledok pre všetkých.“ Musíte tiež pridať emocionálne, úprimné palivo do svojho semenného myslenia (táto aktivita vychádza z atribútov druhého lúča, lásky a múdrosti Panny Márie). Po tretie, musíte prijať potrebné opatrenia, aby ste splnili svoje sny (ide o aplikáciu dynamických atribútov tretieho lúča), pričom budete využívať všetky vlastnosti, atribúty a cnosti Božieho vedomia tretieho až siedmeho lúča.

Strach je dominantnou emóciou v druhej dominantnej skupine, ktorá je stále uviaznutá vo vírivke negativity v rámci štruktúry viery masového vedomia. Strach z budúcnosti, strach z nedostatku, vlády, korporácií, náboženských presvedčení, rôzne kultúry, rasové dogmy a dokonca aj strach pred Božím hnevom. Averzia a strach z tých, ktorí vyzerajú inak, myslia inak a konajú inak. A predovšetkým, existuje strach zo zmeny. Ľudia sa boja; preto kritizujú, súdia a štrajkujú zlosťou a frustráciou a vytvárajú ešte väčšiu, silnejšiu mentálnu formu negativity a strachu okolo nich. Tieto zlé, rozčarované duše vytvárajú silnejšiu, neustále sa rozširujúcu víru negativity v sebe a svojich blízkych, priťahajúc veci, ktorých sa najviac boja. Sú chytení do siete sebarealistických proroctiev, ktoré posilňujú ich vieru a zapája ich do ich iluzórneho sveta utrpenia, túžby a chaosu.

Jedného dňa pozdvihnú svoje oči a srdce do neba a budú reagovať na šepot Ducha keď sa obrátia do ich vnútra, aby našli útechu a vedenie pre svoju dušu. Ako však viete, teraz sa rýchlo končí veľký kozmický cyklus a Zem nadobúda novú pozíciu v slnečnej sústave v špirále, bez ohľadu na to, kto je s ňou pripravený stúpať a kto nie. A tak, moji milovaní nositelia svetla, vstupujete tu do hry. Toto je vaša skvelá príležitosť VYŽAROVAŤ SVETLO SVIETIDLA A ZDIEĽAŤ VÍZIU.

Áno, počujeme a rozumieme vašim protestom. Veríte, že nie ste dosť dobrí alebo múdri na to aby ste boli  pracovníkom svetla, ktorý ukazuje cestu. Niektorí z vás sú tak vystrašení, že sa chcú stiahnuť a prestať vyvíjať úsilie s cieľom rozšíriť svoje vedomie a uplatniť svoje majstrovstvo.

Táto správa vás má ubezpečiť, že ste už učiteľom ľudí vo vašom okolí. Vyučujete podľa svojho príkladu. Vyučujete prostredníctvom svojich slov a činov. Učíte každým slovom, ktoré hovoríte a každou myšlienkovou formou, ktorú vysielate do éteru. Vaše aura pole ovplyvňuje ľudí okolo vás pozitívne alebo negatívne.

Vydášate lásku, vieru, nádej a slobodu? Možno neprispievate k strachu a negativite; Môžeme vás však ubezpečiť, že nemôžete zostať so súčasným stavom alebo stagnáciou nečinnosti. Univerzálny zákon vyžaduje, aby na udržanie konštantného prúdu Stvoriteľskej lásky / Svetla musel prúdiť do vašej fyzickej nádoby cez vás, keď vezmete to, čo potrebujete, a potom by ste mali spočívať na ľudskosti a Zemi vyžarovať. Je to nemenný, neomylný zákon.

V predchádzajúcich správach sme vám vysvetlili ako avatari, vystúpení majstri, anjelská ríša a veľké bytosti svetla budú na ceste spolupracovať s rýchlo rastúcim počtom pozemských zasvätencov pod vedením Kozmickej rady svetla, aby pomohli vyrábať pokročilé učenia múdrosti pre tieto bezprecedentné obdobia transformácie a vzostupu. Nerobíte chybu, všetci ste na ceste učitelia, či už formálnym spôsobom alebo jednoducho príkladom a čo je najviac potrebné, je vaša charizma a váš čistý úmysel.

Nezabudnite, že na seba magnetizujete energiu a vyžarujete energiu zo svojho centra slnečnej energie (spredu a zozadu). Ak je váš energetický podpis vylepšený a naladený na vyššie frekvencie svetla, stále budete vytiahovať časť polovičného spektra, podstatu pôvodnej životnej sily, zatiaľ čo ste stále v trojrozmernom a štvorrozmernom prostredí. Bude sa však miešať a spájať s vysokofrekvenčnými diamantovými svetelnými časticami a automaticky sa premení na energiu s vyššou frekvenciou podľa vášho milujúceho úmyslu, ak zladíte svoju slobodnú vôľu s vôľou nášho Otca-Matky-Boha.

Vy ste ten, kto musí byť nádobami a transformátormi Božieho svetla od Najvyššieho Stvoriteľa, ktoré na vás odfiltruje náš Otec-Matka-Boh. Rovnako ako naši milovaní Univerzálni rodičia redukujú kreatívne svetlo a filtrujú ho do galaktického Slnka, ktoré potom smerujú do a cez Slnko vašej slnečnej sústavy, takže ste predurčení filtrovať svetlo cez seba. Musíte to aktivovať svojou bezpodmienečnou láskou a potom vyžarovať do sveta. Jediným spôsobom ako sa môžete stať čistými svetlami, je stať sa majstri a jediný spôsob ako to môžete urobiť, je „osvietiť“ učeniami múdrosti, ktoré vám boli ponúknuté. Vyžaduje si to aby ste do svojho života začlenili vylepšené kozmické princípy, aby ste sa stali príkladmi života a prednými svetlami.

Aby ste sa stali živým prítokom toku života, musíte sa pripraviť, aby ste nechali prúdiť podstatu života dovnútra a cez vás. Musíte použiť to, čo potrebujete a potom nechať zvyšok vytiecť, pripravený a dostupný, aby sa pretvoril na úžasné nové výtvory. Týmto spôsobom sa stanete nositeľmi a služobníkmi svetla.

Toto je konečné posolstvo všetkých učení, ktoré sme vám dali v posledných niekoľkých rokoch. Toto je cieľ sebapreberania. Toto je spôsob vzostupu.

Dovoľte nám, aby sme vám poskytli viac myšlienok o kontemplácii počas vášho každodenného života: >> Proces osvietenia sa začína keď posuniete svoju ego osobnosť a vaše vonkajšie mozgové vedomie smerom von na pravú stranu mozgu, dovnútra, zapojíte intuitívne vedomie a začnete počúvať seba samého.

>> Nové cesty v mozgu sa otvoria, keď začnete dešifrovať balíčky svetla múdrosti a váš príbeh uložený vo vyšších dimenziách vašej Svätej mysle. Staré cesty a bolestivé spomienky na vašu trojrozmernú a štvorrozmernú minulosť sa strácajú a zistíte, že je čoraz ťažšie spomenúť si zlyhania a utrpenia vašich minulých životov. Nepovedali sme vám, že uzdravujete minulosť keď sa pustíte do budúcnosti? Pamätáte si kto ste a čo je váš príbeh, ale iba pozitívne, harmonické udalosti.

>> Okamžik prebudenia nastane, keď sa v koreňovej čakre vznieti oheň Kundaliní a začne sa pohybovať po chrbte cez systém čakier, čím sa otvára sedem pečatí vyššieho vedomia. > Medulla oblongata alebo čakra vzostupu, niekedy nazývaná Božie ústa, sa aktivuje a šišinka začne pulzovať a fungovať tak ako sa pôvodne plánovalo. To zasa otvára čakru koruny alebo lotos osvietenia v hornej časti hlavy a tým sa spája so žiariacim stĺpcom svetla, ktorý v konečnom dôsledku vedie k opätovnému stretnutiu s vašou prítomnosťou Boha-JA alebo I-Am. Po vytvorení tohto spojenia sa navždy zmeníte. Posilnenie Ducha začína vami pretekať keď začnete znovu získavať svoje sebaovládanie spolu s božskými darmi svojho božského dedičstva.

>> Vraciate sa do svojho prirodzeného stavu bytia a získavate späť svoje kozmické vedomie, keď vylepšujete a pripravujete sa na nový prototyp „Adam a Eva“ novej zlatej galaxie budúcnosti.

>> Musíte sa pokúsiť vyrovnať sa s mnohými aspektmi vášho vyššieho JA a vždy sa snažiť o to najlepšie dobro. Už nie ste iba jednotlivec zameraný na svoju vlastnú pohodu keď sa prechádzate hlbšie do jednoty Ducha. Keď vstúpite do stavu neškodnosti, tiež vstúpite do stavu milosti a potom začne kúzlo. Dochádza k neurobiologickej reštrukturalizácii mozgu a nakoniec dosiahnete nezvratný stav kozmického vedomia.

>> Uisťujeme vás, že v tomto živote je možné osvietenie a každý z vás má v tejto veľkej dráme zohrávať zásadnú úlohu.

>> Vek siedmeho lúča a fialový plameň sú ústredným bodom v evolučnom procese, čím trojitý plameň vedomia Boha dramaticky urýchľuje jeho priamy dopad na Zem a ľudstvo. Keď sa zrýchľuje tak špirálovite klesá dolu cez siedmy lúč a smerom nahor od veľkých, nadčasových fialových plameňov v krajine. Zdokonalené frekvenčné vzorce piatich vyšších galaktických lúčov potom vytečú z vnútra vašich srdcových centier, z osvetlených svetelných nosičov, preklenú svet a ovplyvnia vedomie celého ľudstva. Tento božský elixír kozmického ohňa sa vytvára zlúčením modrého plameňa božskej vôle otca s ružovým plameňom božskej lásky bohyne, spolu so žiariacim zlatým plameňom božskej múdrosti, do jedného. Táto špirála spája ružové a modré plamene s jadrom zlatého ohňa a vytvára tak Svätý fialový plameň. Takto sa vytvára božská alchýmia, prostredníctvom ktorej sa môžu a budú premieňať alebo meniť všetky neharmonické alebo nerovnomerné energie na pozitívne látky životnej sily. Obsahuje všetky dary a požehnania nášho Otca-Matky-Boha a dáva ich k dispozícii vám, vašim solárnym synom a dcéram alebo „slnkám svetla“, ktoré vznikli z ich posvätného spojenia.

Milovaní, v budúcnosti bude normálne žiť v oblasti aury majstra, rešpektovanej bytosti svetla alebo, v zriedkavých prípadoch, archanjela. Niektoré pokročilé duše na ceste to už robia. Vy, ašpiranti na ceste, staviate most medzi materiálnym svetom a duchovným svetom. Svetlo intelektu a svetlo rozumu prinášajú múdrosť a porozumenie pretože poskytujú mentálnej povahe palivo, ktoré vám umožňuje porozumieť a ovládnuť svet formy/materiálny svet. Predtým než ste sa vtelili, ste súhlasili s osvetlením cesty a ukázaním cesty tým, ktorí nasledovali. Musíte sa usilovne usilovať o hľadanie pravdy a musíte intenzívne túžiť a mať ochotu slúžiť, ak sa chcete pripojiť k radám Majstrov. Teraz sa pripravujete na vyššie frekvencie elektromagnetického toku svetla. Duša vás povzbudzuje, aby ste si boli vedomí vylepšených univerzálnych zákonov aby ste mohli naplno využiť svoje tvorivé schopnosti dané Bohom.

Odvážne srdcia, obklopujeme ťa v našom aura-ochrannom poli a vyžarujeme ti večnú lásku a vďačnosť Kozmickej rady Svetla a nášho Matky-Otca-Boha. Sme vždy s vami.

Ja som archanjel Michael.

„Es ist an der Zeit Euer Licht auszustrahlen und Eure Vision zu teilen“

Geliebte Meister, in diesen Zeiten der beschleunigten Transformation und des chaotischen Wandels haben sich unter den Rassen, Religionen und Kulturen der Welt zwei große, unverwechselbare Gruppen gebildet. Diese beiden Fraktionen sind von unserem Standpunkt in den höheren Reichen aus sehr unterschiedlich. Jene, die an die Zukunft glauben und auf jede erdenkliche Weise danach streben, sich selbst und anderen eine bessere Welt zu schaffen, haben lichterfüllte Polarlichtfelder, die sich in immer größeren Kreisen nach außen erstrecken und dadurch alles und jeden um sie herum positiv beeinflussen. Viele von euch sind zu Machttransformatoren und Hüter für das Einströmen des Göttlichen Lichts geworden, das nach einer Verankerungsquelle auf der Erde sucht. Wie wir schon oft gesagt haben, ist das kraftvolle, transformierende Vollspektrum-Licht die Heilige Feuer-Energie, die die Erde und die Menschheit braucht, um erfolgreich von der dichten, breit gefächerten Dualität der unteren Dimensionen in die Leichtigkeit und erweiterte Freiheit der höheren Vierten und Fünften Dimension überzugehen.

Wie durch ein Wunder für euch, die treuen Seelen, die ihr eure Augen und Herzen auf eine helle, neue Zukunft gerichtet habt, werden eure Visionen und Träume schneller wahr, als ihr euch jemals vorstellen könnt. Eure intuitiven Fähigkeiten werden stärker und präziser, und ihr werdet rasch fähig, mit euren Führern und Lehrern in den höheren Reichen von Spirit zu Spirit zu kommunizieren. Eure Manifestationsfähigkeiten verbessern sich, denn ihr wisst, dass ihr euch treu an die universellen Gesetze der Versorgung halten müsst. Zunächst müsst ihr einen prägnanten, klaren Saatgedanken von dem haben, was ihr zu manifestieren wünscht (dies wird durch die Verwendung der Attribute des Göttlichen Willens, des ersten Strahls von Gott, dem Vater, erreicht)Zweitens müsst ihr die Hilfe eures Höheren Selbst und der Engelhelfer erbitten, indem ihr sagt: „Ich bitte um dies oder um etwas Besseres für mein höchstes Wohl und das vorteilhafteste Ergebnis für alle“. Ihr müsst euren Saatgedanken auch den emotionalen, von Herzen kommenden Treibstoff hinzufügen (diese Aktivität schöpft aus den Attributen des Zweiten Strahls, der Liebe und Weisheit unserer Muttergottes). Drittens müsst ihr die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eure Träume zu verwirklichen (dies ist die Anwendung der dynamischen Attribute des Dritten Strahls) und dabei alle Qualitäten, Attribute und Tugenden des Gottesbewusstseins des Dritten bis Siebten Strahls nutzen.

Furcht ist die vorherrschende Emotion innerhalb der zweiten, vorherrschenden Gruppe, die immer noch im Strudel der Negativität innerhalb der Glaubensstruktur des Massenbewusstseins feststeckt. Angst vor der Zukunft, Angst vor Knappheit, vor der Regierung, vor Konzernen, vor religiösen Überzeugungen, vor verschiedenen Kulturen, vor Rassen-dogmen und sogar vor dem Zorn Gottes. Es gibt Abneigung und Angst vor denen, die anders aussehen, anders denken und anders handeln. Und vor allem gibt es Angst vor Veränderungen. Die Menschen fürchten sich; deshalb kritisieren, urteilen und schlagen sie in Wut und Frustration um sich, wodurch eine noch größere, stärkere gedankliche Form von Negativität und Angst um sie herum entsteht. Diese armen, desillusionierten Seelen erzeugen einen stärkeren, sich ständig ausdehnenden Strudel von Negativität um sich selbst und ihre Lieben und ziehen dadurch die Dinge zu sich, die sie am meisten fürchten. Sie sind in einem Netz sich selbst erfüllender Prophezeiungen gefangen, das ihre Überzeugungen bestärkt und sie an ihre illusionäre Welt des Leidens, des Mangels und des Chaos fesselt.

Eines Tages werden auch sie ihre Augen und Herzen zum Himmel erheben, und sie werden auf die Einflüsterungen des Spirits antworten, wenn sie sich nach innen wenden, um Trost und Führung ihres Seelenselbst zu finden. Doch wie ihr wisst, nähert sich ein großer kosmischer Zyklus rasch seinem Ende, und die Erde nimmt in einer Spirale eine neue Position innerhalb des Sonnensystems ein, unabhängig davon, wer bereit ist, mit ihr aufzusteigen, und wer nicht. Und so, meine geliebten Lichtträger, kommt ihr hier ins Spiel. Dies ist eure großartige Gelegenheit, EUER LICHT AUSZUSTRAHLEN und EURE VISION ZU TEILEN.

Ja, wir hören und verstehen eure Proteste. Ihr glaubt, dass ihr nicht gut genug oder weise genug seid, um ein Lichtarbeiter zu sein, der den Weg zeigt. Einige von euch erschreckt es so sehr, dass sie sich zurückziehen und keine Anstrengungen mehr unternehmen wollen, ihr Bewusstsein zu erweitern und ihre Meisterschaft zu beanspruchen.

Diese Botschaft soll euch, meine Lieben, versichern, dass ihr bereits ein Lehrer für die Menschen um euch herum seid. Ihr lehrt durch euer Beispiel. Ihr lehrt durch eure Worte und Taten. Ihr lehrt mit jedem Wort, das ihr sprecht, und mit jeder Gedankenform, die ihr in den Äther hinausschickt. Ihr Aura-Feld beeinflusst die Menschen um euch herum entweder auf positive oder negative Weise.

Verströmt ihr Liebe, Glauben, Hoffnung und Freiheit? Vielleicht tragt ihr nicht zur Angst und Negativität bei; wir können euch jedoch versichern, dass ihr nicht beim Status quo oder in der Trägheit des Nichthandelns verharren könnt. Das Universelle Gesetz verlangt, dass zur Aufrecht-erhaltung eines konstanten Zustroms von Schöpferliebe/-licht diese in euer physisches Gefäß fließen muss, durch euch, während ihr euch nehmt, was ihr braucht, und dann sollt ihr den Rest auf die Menschheit und die Erde ausstrahlen. Dies ist ein unveränderliches, unfehlbares Gesetz.

In früheren Botschaften haben wir Euch erklärt, wie die Avatare, die Aufgestiegenen Meister, das Engelsreich und die großen Wesen des Lichts zusammen mit einer rasch wachsenden Zahl irdischer Eingeweihter auf dem Pfad unter der Führung des Kosmischen Rates des Lichts zusammen-arbeiten werden, um die fortgeschrittenen Weisheitslehren für diese beispiellosen Zeiten der Transformation und des Aufstiegs hervor-zubringen. Täuscht euch nicht, ihr alle, die ihr auf dem Pfad seid, seid Lehrer, sei es auf formelle Weise oder einfach nur durch ein Beispiel, und was am meisten gebraucht wird, ist eure Ausstrahlung und eure reine Absicht.

Erinnert euch, ihr magnetisiert Energie auf euch selbst und strahlt Energie von eurem Sonnenenergiezentrum aus (vorne und hinten). Wenn eure Energetische Signatur verfeinert und auf die höheren Frequenzen des Lichts eingestimmt wird, werdet ihr immer noch einen Teil des Halbspektrums, der Substanz der Ursprünglichen Lebenskraft, herausziehen, solange ihr euch noch in einer drei- und vierdimensionalen Umgebung befindet. Sie wird sich jedoch mit den höherfrequenten Diamant-Lichtpartikeln vermischen und verschmelzen, und sie wird durch eure liebevolle Absicht automatisch in höherfrequente Energie umgewandelt, wenn ihr euren freien Willen mit dem Willen unseres Vater-Mutter-Gottes in Einklang bringt.

Ihr seid jene, die die Gefäße und Transformatoren des göttlichen Lichts vom Höchsten Schöpfer sein müsst, das von unserem Vater-Mutter-Gott auf euch herabgefiltert wird. So wie unsere geliebten Universellen Eltern das Schöpferlicht reduzieren und in die galaktischen Sonnen herausfiltern, das dann in und durch die Sonne eures Sonnensystems geleitet wird, so seid ihr dazu bestimmt, das Licht durch euch selbst zu filtern. Ihr müsst es mit eurer bedingungslosen Liebe aktivieren und es dann in die Welt ausstrahlen. Der einzige Weg, wie ihr reine Gefäße des Lichts werden könnt, ist, Selbstmeister zu werden, und der einzige Weg, wie ihr das tun könnt, ist, durch die Weisheitslehren, die euch angeboten wurden, „erleuchtet“ zu werden. Dies erfordert, dass ihr die verbesserten kosmischen Prinzipien in euer Leben integriert, damit ihr lebendige Beispiele und führende Lichter werden könnt.

Um ein lebendiger Nebenfluss für den Fluss des Lebens zu werden, müsst ihr euch darauf vorbereiten, die Essenz des Lebens in und durch euch fließen zu lassen. Ihr müsst nutzen, was ihr braucht, und dann dem Rest erlauben, hinauszufließen, bereit und verfügbar, um zu wunderbaren neuen Schöpfungen geformt zu werden. Auf diese Weise werdet ihr zu Trägern und Dienern des Lichts werden.

Dies ist die ultimative Botschaft aller Lehren, die wir Euch in den vergangenen Jahren gegeben haben. Dies ist das Ziel der Selbstmeisterung. Dies ist der Weg des Aufstiegs.

Erlaubt uns, euch mehr Gedanken zur Kontemplation zu geben, während ihr Eurem täglichen Leben nachgeht:>> Der Erleuchtungsprozess beginnt, wenn ihr eure Ego-Persönlichkeit und euer nach außen gerichtetes, linkes Gehirn-Bewusstsein verlagert, um euer rechtes, nach innen gerichtetes, intuitives Bewusstsein einzubeziehen, und ihr beginnt, auf euer Seelen-Selbst zu hören.

>> Neue Pfade im Gehirn werden geöffnet, wenn ihr beginnt, die Lichtpakete der Weisheit und eure Geschichte, die in den höher-dimensionalen Ebenen eures Heiligen Verstandes gespeichert sind, zu entschlüsseln. Die alten Pfade und schmerzhaften Erinnerungen an eure drei- und vierdimensionale Vergangenheit beginnen zu verblassen, und ihr werdet feststellen, dass es immer schwieriger wird, sich an die Misserfolge und das Leid eurer vergangenen Leben zu erinnern. Haben wir euch nicht gesagt, dass ihr die Vergangenheit heilt, während ihr euch in die Zukunft schraubt? Ihr werdet euch daran erinnern, wer ihr seid und an eure Geschichte, aber nur an die positiven, harmonischen Ereignisse.

>> Der Moment des Erwachens ist, wenn sich das Kundalini-Feuer im Wurzel-Chakra entzündet und beginnt, sich durch das Chakra-System die Wirbelsäule hinaufzubewegen um dadurch die Sieben Siegel des höheren Bewusstseins zu öffnen. Die Medulla Oblongata oder das Aufstiegs-Chakra, das manchmal auch als Gottesmund bezeichnet wird, wird aktiviert, und die Zirbeldrüse beginnt zu pulsieren und so zu funktionieren, wie sie ursprünglich dafür vorgesehen war. Dies wiederum öffnet das Kronenchakra oder den Lotus der Erleuchtung am oberen Ende des Kopfes und verbindet sich dadurch mit der strahlenden Lichtsäule, was schließlich zu einer Wiedervereinigung mit eurem Gott-Selbst oder Ich-Bin-Gegenwart führt. Sobald ihr diese Verbindung herstellt, seid ihr für immer verändert. Die Ermächtigung des Spirits beginnt durch euch zu fließen, wenn ihr beginnt, eure Selbstmeisterung zusammen mit den göttlichen Gaben eures göttlichen Erbes zurückzugewinnen.

>> Ihr kehrt zu eurem natürlichen Seinszustand zurück, und ihr erlangt euer kosmisches Bewusstsein zurück, während ihr euch verfeinert und darauf vorbereitet, der neue Prototyp „Adams und Evas“ der neuen Goldenen Galaxie der Zukunft zu sein.

>> Ihr müsst versuchen, euch mit den vielen Facetten eures Höheren Selbst in Einklang zu bringen und immer nach dem größten Wohl streben. Ihr seid nicht länger nur ein Individuum, das sich auf sein eigenes Wohlergehen konzentriert, während ihr euch tiefer in die Einheit des Spirits hinein bewegt. Wenn ihr euch in einen Zustand der Harmlosigkeit begebt, begebt ihr euch auch in einen Zustand der Gnade, und dann beginnt die Magie. Es wird eine neurobiologische Umstrukturierung des Gehirns stattfinden, und ihr werdet schließlich einen irreversiblen Zustand des Kosmischen Bewusstseins erreichen.

>> Seid versichert, dass die Erleuchtung der Massen in diesem Leben möglich ist, und jeder von euch hat eine wesentliche Rolle in diesem großen Drama zu spiele

>> Das Zeitalter des siebten Strahls und der violetten Flamme ist ein zentraler Punkt innerhalb des Evolutionsprozesses, wodurch die Dreifache Flamme des Gottesbewusstseins ihren direkten Einfluss auf die Erde und die Menschheit dramatisch beschleunigt. Während sie sich beschleunigt, dreht sie sich spiralförmig abwärts durch den Siebten Strahl und auch aufwärts von den großen, zeitlosen Violetten Feuern innerhalb der Erde. Die verfeinerten Frequenzmuster der fünf höheren galaktischen Strahlen werden dann aus dem Inneren der Herzzentren von euch, den erleuchteten Lichtträgern, nach außen fließen, die Welt umspannen und das Bewusstsein der gesamten Menschheit beeinflussen. Dieses göttliche Elixier des Kosmischen Feuers entsteht durch die Verschmelzung der blauen Flamme des göttlichen Willens des Vaters mit der rosafarbenen Flamme der göttlichen Liebe der Göttin, zusammen mit der strahlenden goldenen Flamme der göttlichen Weisheit, zu einer Einheit. Diese spiralförmige Handlung bringt eine Vermischung der rosa und blauen Flammen mit einem Kern aus goldenem Feuer, wodurch die Heilige Violette Flamme entsteht. Dadurch entsteht eine göttliche Alchemie, durch die alle unharmonischen oder uneinen Energien in positive Lebenskraftsubstanz umgewandelt oder transformiert werden können und werden. Sie enthält alle Gaben und Segnungen unseres Vater-Mutter-Gottes und stellt sie euch, euren solaren Söhnen und Töchtern oder „Sonnen des Lichts“, die aus ihrer heiligen Vereinigung hervorgegangen sind, zur Verfügung.

 

Geliebte, in der Zukunft wird es normal sein, im Aura-Feld eines Meisters, eines angesehenen Lichtwesens oder, bei seltenen Gelegenheiten, eines Erzengels zu leben. Einige der fortgeschrittenen Seelen auf dem Pfad tun dies bereits. Ihr, die Anwärter auf dem Pfad, baut eine Brücke zwischen der materiellen Welt und der Welt des Spirits. Das Licht des Intellekts und das Licht der Vernunft bringen Weisheit und Verständnis, denn sie versorgen die mentale Natur mit dem Treibstoff, der euch befähigt, die Welt der Form zu begreifen und zu meistern. Bevor ihr euch inkarniert habt, stimmtet ihr zu, den Weg zu erhellen und den Nachfolgenden den Weg zu zeigen. Ihr müsst fleißig auf der Suche nach der Wahrheit sein, und ihr müsst einen intensiven Wunsch und die Bereitschaft zum Dienen haben, wenn ihr in die Reihen der Meister eintreten wollt. Ihr seid jetzt dabei, euch auf höhere Frequenzen elektromagnetischer Lichtströme einzustellen. Das Seelenselbst ermutigt euch, euch der verbesserten universellen Gesetze bewusst zu werden, damit ihr eure gottgegebenen schöpferischen Fähigkeiten voll ausschöpfen könnt.

Tapfere Herzen, wir hüllen euch in unser Aura-Schutzfeld ein, und wir strahlen auf euch die ewige Liebe und Dankbarkeit des Kosmischen Rates des Lichts und unseres Mutter-Vater-Gottes aus. Wir sind immer bei euch.

ICH BIN Erzengel Michael

Mai 2020 EE Michael durch Ronna Herman

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58