MUSÍ ODSTÚPIŤ PÁPEŽ FRANTIŠEK?

 

 

Dôležité vyjadrenie pápeža - ...ako zastupiteľ Boha - zodpovedný za duševné hodnoty človeka?

S tou zodpovenosťou by možno bolo vhodnejšie hovoriť o podstate Boha - bezpodmienečnej láske. Znepokojujúce príspevky boli doteraz úlohou politikov. Iste nás očakávajú obrovské - pozitívne zmeny aj vo finančnom sektore ale ich priebeh bude určite pre ľudstvo iný. Táto stránka obsahuje mnoho vysvetlujúcich príspevkov prichádzajúcich zmien.  

Na záver - celkom dole príspevok, ktorý by zodpovedal svätej stolici - povzdvihnutím ducha podporí otvorenie vedomia dokorán.... Panika, strach, starosti, nenávisť... tomu dokážu úspešne zabrániť.

Skutočné svetové udalostiudalosti v sekcii NESARA. Najnovší príspevok: Benjamin Fulford 22. 04.

 

Dôležité vyjadrenie pápeža.

    Pápež František sa vo svojom najnovšom interview pustil do veľkej kritiky súčasného globálnehoekonomického systému! Podľa jeho slov sa súčasný globálny ekonomický systém blíži ku kolapsu! Ekonomika postavená na uctievaní peňazí, na vojnách,nerovnostiach a nezamestnanosti mládeže nemôže prežiť! Ako sám povedal: "My udržujeme po celé generácie systém, ktorý nie je dobrý!"

 

Ďalej kritizoval veľkú nezamestnanosť, najmä mladých ľudí. Pápež povedal:"Miera nezamestnanosti je pre mňa veľmi znepokojujúca, v niektorých krajinách dosahuje viac ako 50 percent. Niekto mi hovoril, že 75 miliónov mladých Európanov vo veku do 25 rokov sú nezamestnaní. To je zverstvo!"Svätý otec taktiež veľmi ostro skritizoval vplyv vojen a armád na globálnu ekonomiku. Doslova povedal: " My ničíme celé generácie, aby sme udržali ekonomický systém, ktorý aby prežil, musí viesť vojny a je tomu tak odjakživa.A vzhľadom k tomu, že sa nám nedarí rozpútať tretiu svetovú vojnu, tak vedieme regionálne vojny. Predávame a vyrábame zbrane a podporujeme tým modlársku ekonomiku - ekonomiku, ktorá obetuje svojich mužov a kŕmi t&amp ; ;yacute; m ideály peňazí!"

 

Pápež má jednu obrovskú pravdu a nebál sa ju otvorene povedať aj do sveta! Celý tento zločinecký systém založený na nekonečnej spotrebe, vojnách, biznise,zisku a zvrátenostiach je chorý! Kde sú nejaké zábrany? A existujú ešte vôbec nejaké tie zábrany? Celý súčasný systém je založený na permanentnom zadlžovanía nekonečnom ekonomickom raste, čo ale nie je absolútne reálne! Ako môže existovať nekonečný rast? Veď v zdravej ekonomike by sa predsa mali striedať jednotlivé fázy ekonomického cyklu(expanzia, vrchol, recesia, dno). Ako môže niekto očakávať, že bude mať nekonečný rast? Áno "nekonečný" rast je "reálny", ale jedine vtedy , ak je umelo udržovaný akýmkoľvek spôsobom (samozrejme, že aj vtedy je len kvázi nekonečný)! Dá sa to zabezpečiť jedine na úkor iných! A presne to je to, čo dnes robia západné štáty a hlavne USA! Neustále vedú vojny a napádajú druhé krajiny a tak si umelo udržujú rast HDP v kladných číslach. Aj keď im ekonomika začne upadať, vždy si ju takýmto spôsobom naštartujú. No posledný rok sa karta akosi obrátila a Spojeným štátom sa už dlhšiu dobu nedarí začať žiadny vojenský konflikt. Najskôr stroskotali v Sýrii, teraz na Ukrajine! Keď sa im nepodarilo   vyvolať nový konflikt, vrátili sa späť k myšlienke vojnového konfliktu v S&yac ute;rii a aj naďalej sa ho uprene nepriamo snažia udržiavať pri živote. Aj preto USA neustále vyzbrojujú teroristov v Sýrii. "Zlé jazyky"hovoria, že aj za súčasnou inváziou teroristickej organizácie ISIL v Iraku stojí USA spolu s Katarom a Saudskou Arábiou. Veď kto posiela zbrane a finančnú"pomoc" sýrskym "povstalcom" a teroristom z ISIL? Nie sú to práve USA s NATO a spolu s ich zločineckými spojencami Katarom, Saudskou Arábiou a Tureckom? No ako vidno ani toto vyzbrojovanie teroristov nepomohlo ekonomike Spojených štátov, pretože tá sa v prvom kvartáli tohto roku prepadla o 1% HDP, niektorí dokonca tvrdia, že to sú až -2% HDP! Pokiaľ nepríde veľká vojna,ekonomika USA neporastie! O zadlžení Spojených štátov nehovoriac. Ich celkový dlh činí 59,4 bil ióna dolárov! Sú uprostred najväčšej dlhovej bubliny v& amp;sc aron;etkých čias! O tom,či je to vôbec splatiteľné, netreba ani diskutovať. Tento dlh nebude nikdy nikým splatený a už vonkoncom nie, keď bude Americká ekonomika v recesii!

 

Okrem vojen, na ktoré Svätý Otec František poukazoval, priniesol so sebou a rozvinul u ľudí súčasný systém chamtivosť, nevraživosť, nenávisť a vidinu zisku nadovšetko! Skoro nikto už dnes neberie ohľad na obyčajných ľudí, na ich  potreby, dôstojnosť života. Z medziľudských vzťahov sa vytratila ľudskosť,láska, etika a morálka. Tie boli nahradené chamtivosťou, nevraživosťou,nenávisťou a zvrátenosťami. Všetko toto ale niekomu vyhovuje. Aj preto sa"ten niekto" snaží všemožne udržať súčasný zločinný systém nad vodou.Všetko to má slúžiť len jedinému cieľu - totálnej kontrole pár zločincov nadľuďmi! Veď sa len zamyslime, čo je hlavným cieľom súčasného systému? Neustále zaťažovať ľud& iacu te; prácou a starosťami, manipulovať, ovládať a permanentne zabávať spoločnosť, degenerovať jej etiku a morálku, rozoštvávať ľudí proti sebe a tak pomaly rozkladať spoločnosť ako takú. Treba ľudí natoľko zaťažiť, znechutiť a zdegenerovať, aby nemali čas a chuť sa zapodievať dôležitými otázkami týkajúcimi sa ich života, aby nemali čas venovať sa verejnému životu, dohliadať na chod štátu, Únie alebo nebodaj odhaľovať špinavosti a podvody súčasných politických zločincov! Pretože biznis je nadovšetko, základné ľudské hodnoty ako život, zdravie a láska tu pomaly prestávajú hrať rolu.

 

Pravda je bohužiaľ taká, ako ju popísal aj sám pápež František. Súčasný západný svet sa pomaly nielen ekonomicky, ale aj morálne rozpadá a je pár pomätencami ťahaný do úplného bahna. Toto všetko sa ale dá ešte stále zastaviť. Ešte je čas sa vzoprieť, pochopiť, čo si na nás obyčajných ľudí nachystali západné"elity" a konečne sa postaviť týmto zločincom! Len my to môžeme dokázať, len masa ľudí dokáže aj z nemožného urobiť možné! Preto nenechajme sa už viac manipulovať, ovládať, okrádať, zbedačovať a zotročovať! Dajme tým zločincom konečne to, čo im zaslúžene patrí!

 


Botschaft der Delfine und Wale: „Liebe ist die Antwort“ (19.April 2015)

von erst-kontakt @ 2015-04-19 – 10:16:11

Beschreibung: elfine und Wale

„Liebe ist die Antwort“ – „Láska je tá odpoveď“

Milé ľudské svetlá – milí zemskí anjeli – zdravíme vás v čistej láske a radosti. Chceme k vám v tých slovách priniesť našu náklonnosť – sme delfíni a veľryby. Naša láska k vám je bezhraničná – lebo poznáme naše spoločné dejiny – ktoré existujú mnoho Äonov a časových úrovní. Sprevádzame vás od počiatku ľudstva a sme vždy ako strážci ľudských anjelov pri vašom boku. Áno vy ste anjelské bytosti, ktoré hlboko v ich najvnútornejšom jadre nosili a nosia lásku ku všetkému životu a lásku k stvoreniu. A vo vašom jadre – a my poznáme to semeno – z ktorého pochádzate a vy poznáte už odpoveď. Správne – láska je tá odpoveď. Láska je odpoveď na všetky otázky. A tak ste strážci lásky – práve preto ste boli stvorení a ste narodení do tohto sveta – aby ste vás a vaše bytie zjemnili láskou – obohatili a presvietili/osvetlili.  A vaša láska je TERAZ nemeratelnej dôležitosti pre vás a pre Gaiu. Zrodenie novej Zeme – úplné zrodenie – už sa uskutoční čoskoro/teraz a vaša láska je v tom procese liečivý balzam a tak hovoríme: milujte sami seba kvôli láske a tým vytvoríte liečbu pre vás a Zem. Láska v jej esencii je tu vždy. Láska je vždy a všade tam – kde ste vy – v celom vesmíre – v celom stvorení. My sme láska. My sme delfíny a veľryby.

Geliebte Menschenlichter – geliebte Erdenengel – wir begrüßen Euch in reiner Liebe und Freude wir möchten unsere Zuneigung in diesen Worten zu Euch bringen – wir sind die Delfine und Wale. Unsere Liebe für Euch ist grenzenlos – denn wir kennen unsere gemeinsame Geschichte – die über viele Äonen und Zeitebenen existiert. Wir begleiten Euch schon seit Anbeginn des menschlichen Lebens und wir sind immer als Hüter der menschlichen Engel an Eurer Seite. Ja und Ihr seid Engelwesen – die tief in Ihren innersten Kern immer die Liebe zu allem Leben und die Liebe zur Schöpfung getragen haben. Und wir kennen Euren Kern – und wir kennen den Samen – woraus Ihr entstanden seid und ihr kennt bereits die Antwort. Ja richtig – Liebe ist die Antwort. Liebe ist die Antwort auf alle Fragen. Und so seid Ihr Hüter der Liebe – genau deshalb wurdet Ihr erschaffen und seid Ihr geboren in diese Welt – um Euch und Euer Sein mit Liebe zu verfeinern – zu bereichern und zu durchlichten. Und Eure Liebe ist JETZT von unermesslicher Bedeutung für Euch und für Gaia. Die Geburt der neuen Erde – die vollständige Geburt - steht unmittelbar bevor und Eure Liebe ist heilender Balsam in diesem Prozess. Eure Liebe bringt so viel Erleichterung in diesen Prozess und so sagen wir Euch: Liebt Euch selbst um der Liebe willen und Ihr werdet für Euch und für die Erde Heilung erschaffen. Liebe in ihrer Essenz ist immer da. Liebe ist immer und überall da – wo Ihr seid – im gesamten Universum – in der ganzen Schöpfung. Wir sind Liebe. Wir sind die Delfine und Wale.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

 

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58