St. Germain - liečba stvoriteľa...


Botschaft von Saint Germain: „Die Heilung des Schöpfers" (durch Natalie Gasson) - 26.März 2015

von erst-kontakt @ 2015-03-30 – 09:17:30

Beschreibung: aint Germain - Aufgestiegener Meister

„Die Heilung des Schöpfers" – „Liečba stvoriteľa“

Na vás sú teraz prostredníctvom mojej bytosti rozsypané/rozprášené pozdravy a láska so všetkými aspektmi stvoriteľa vesmíru, v tomto okamihu ste hlboko milovaní všetkým, čo stvoriteľ je. Neexistuje žiadne rozdelenie alebo nedostatok všetko vám stojí k dispozícii, keď sa rozhodnete prijať lásku stvoriteľa.

Grüße und Liebe werden auf euch durch mein Wesen von allen Aspekten vom Universum des Schöpfers ausgedehnt, ihr werdet in diesem Moment tief und vollkommen von allem geliebt, das der Schöpfer ist. Es gibt keine Trennung oder Mangel an Liebe des Schöpfers für euch, alles wird für euch zur Verfügung gestellt, wenn ihr wählt die Liebe des Schöpfers anzunehmen.

Viele Seelen auf der Erde bewegen sich durch herausfordernde Situationen und Erfahrungen, die tiefe und schmerzhafte Wunden innerhalb ihrer Körper verursachen können. Ob physischer Schmerz, emotionaler Schmerz, psychischer Schmerz oder irgendeine Form von Leiden erfahren werden, werden als große oder kleine Wunden, insbesondere im Emotional-Körper geschaffen, allerdings können sie in alle Aspekte des Seins und Realität eines Menschen einsickern, verheerenden Schaden in der inneren Wirklichkeit verursachend, während sie in die äußere Realität repliziert werden. Wenn ihr zu erkennen beginnt, dass alle Formen von Leiden und Schmerzen ~ ob durch euch selbst oder durch andere verursacht ~ eine energetische, mentale oder emotionale Wunde zufügte, dann versteht, dass viele Menschen sich durch ihre Realität bewegen und zahlreiche Wunden halten, die sie benutzen, um sich selbst zu beschreiben. Habt ihr jemals einen Menschen nach der Geschichte der Wunde gefragt, die sie halten und erlebten? Habt ihr euch vielleicht selbst im Anderen über eure Lebens-Wunden, all die Erfahrungen, die euch Schmerzen verursachten ausgetauscht? Viele definieren und beschreiben sich selbst mit ihren schmerzhaften Wunden und Erfahrungen anderen gegenüber durch Vernachlässigung, Mangel, Missbrauch oder Verlassenheit. Wenn ihr euch auf diese Art anderen gegenüber beschreibt, beschreibt ihr auch auf diese Art alle Aspekten eures Seins. Dies symbolisiert, dass ihr euch dem Universum und dem Schöpfer gegenüber auf die gleiche Weise beschreit, das bedeutet, dass der Schöpfer alles zurück-reflektieren wird für weitere Erfahrungen, was ihr einstellt.

Mnohé duše na Zemi sa pohybujú teraz vyzývajúcimi situáciami a skúsenosťami, ktoré zanechávajú bolestivé rany v ich tele. Nezáleží na tom, či prežijete fyzickú, emocionálnu, alebo psychickú bolesť alebo nejaký druh utrpenia – v každom prípade sa vytvoria malé alebo veľké jazvy predovšetkým v emocionálnom-tele človeka a môžu preniknúť do všetkých aspektov BYTIA a reality. Keď začnete rozpoznávať, že všetky druhy utrpenia a bolesti – spôsobené vás samými alebo niekym iným – spôsobia energetické, mentálne a emocionálne jazvy – tak porozumte, že mnohí sa pohybujú realitou a udržiavajú svoje rany a popisujú sa nimi. Pýtali ste sa už niekedy na históriu nejakej jazvy jedného človeka? Podelili ste sa niekedy s niekym o vaše alebo o jazvách niekoho iného? Mnohí sa popisujú na základe ich bolestných skúseností a ich jazvách. Keď sa týmto spôsobom voči iným popisujete – popisujete aj aspekty vášho života. To symbolizuje, že týmto spôsobom sa popisujete aj voči vesmíru a stvoriteľovi a to znamená, že stvoriteľ reflektuje všetko späť a nastaví sa na ďalšie skúsenosti vo vašom živote.

Vaše cestovanie na Zemi je proces učenia. V minulosti často prostredníctvom rôznych druhou bolesti. To vás povzbudzuje vyvinúť sa k väčším a silnejším aspektom vás (vás formuje) aj k pravde a vidí vás novým spôsobom. Ale vaše skúsenosti nie sú vaše dejiny toho čo ste dnes, nie sú vaša pravda a esencia. To je mocný koncept a tá myšlienka, ktorú potrebujete pre vstup do novej doby lásky a aby ste mohli zabudnúť a oslobodiť sa od doby 3. Dimenzie.  Mnohí potrebovali veľa času na liečbu starých jaziev/rán a predsa ich ešte stále vkladajú do popisu seba samých. Nie je na čase žiť v prítomnosti? Samozrejme delíte vašu minulosť s inými, spomínate minulosť – ale nepoužívajte ich na popis vás samých.

Eure Reise auf der Erde ist ein Prozess des Lernens. In der Vergangenheit ist dies vielleicht oft durch Formen des Leidens wesen. Dies ermutigt euch, euch zu größeren und stärkeren Aspekten von euch und der Wahrheit zu entwickelt und euch auf neue Weisen zu sehen. Doch eure Erfahrungen sind nicht die Geschichte von dem, der Ihr im gegenwärtigen Moment seid, sie sind nicht eure Wahrheit und Essenz. Dies ist ein sehr mächtiges Konzept und Idee die ihr benötigen werdet, um loszulassen und euch zu befreien und die Bindungen der alten Ära und 3. Dimension hinter euch zu lassen. Neutralität zur Vergangenheit wird benötigt, um vollständig in die Ära der Liebe einzutreten, und dennoch kann dies nur durch die Heilung der Wunden und des Leidens erfahren werden. Viele von euch haben Zeit gebraucht um alte Wunden zu heilen und dennoch schließt ihr sie immer noch in eure Beschreibung von euch selbst ein. Ist es nicht Zeit in der Gegenwart zu leben? Natürlich teilt ihr eure Vergangenheit mit anderen, erinnert euch an eure Vergangenheit, aber bezieht sie nicht in eure Beschreibung von euch selbst ein.

Ich lade euch ein, euch in einer ruhigen Zeit selbst zu beschreiben, euch vorzustellen, dass ihr in der Gegenwart existiert und dass der gegenwärtige Moment alles ist, was es gibt. Beschreibt euch, ohne in eure Vergangenheit zu vertiefen. Ihr bemerkt vielleicht, dass bestimmte Überzeugungen oder Anmerkungen hochkommen, die sich auf eure Vergangenheit beziehen, ohne tatsächlich eure Vergangenheit zu beschreiben. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass ihr die Aspekte von euch selbst aufgrund von Ablehnung in der Vergangenheit haltet, oder ihr mein laut sein zu müssen, weil ihr versucht zu verbergen, wer ihr wirklich seid. Beschreibt euch selbst als großzügig, liebevoll und wahrheitsgetreu auf dem Weg, frei von Beschränkungen der Vergangenheit. Dies mag vielleicht zuerst herausfordernd sein, während ihr eure Energien, Überzeugungen und innere Wahrheit erforscht. Ich habe über vergangene schmerzhaft Wunden gesprochen, allerdings könnt ihr feststellen, wie ihr euch selbst beschreibt, zieht auch positive Erfahrungen eurer Vergangenheit heran, versucht euch zu beschreiben und lasst es dann gehen. In Wahrheit bitte ich euch darum, von eurem gegenwärtigen Moment-Selbst, eurer Wahrheit innerhalb eures Wesens zu sprechen, es zu beschreiben und anzuerkennen. Es ist eine wunderbare Übung zu bemerken, wie viel ihr von eurer Vergangenheit mit jedem Moment in eure Gegenwart bringt.

Pozývam vás popísať sa v kľudnom okamihu, predstaviť si, že existujete v prítomnosti a že ten prítomný okamžik je všetko čo existuje. Popíšte sa bez toho, že by ste išli do hĺbky vašej minulosti. Možno si všimnete, že vystúpia do vášho vedomia presvedčenia alebo poznámky z minulosti, ktoré sa vzťahujú na vašu minulosť bez toho, že by vašu minulosť popisovali. Zistíte, že udržujete z minulosti aspekty vášho presvedčenia založené na  odmietnutiach v minulosti lebo sa pokúšate ZA/skryť to kto skutočne ste. Popíšte sa ako veľkorysý, láskyplný, pravdivý človek na ceste, bez obmedzení minulosti. Najprv to môže vyzerať vyzývavo pokiaľ skúmate vaše energie, presvedčenia a vnútornú pravdu. Hovoril som o minulých vnútorných jazvách ale vy sami môžete zistiť, že keď sa popisujete na základe dobrých skúseností minulosti – priťahujete pozitívne skúsenosti. V pravde vás prosím hovorte o vašom JA tohto momentu, o pravde vášho vnútra, popíšte to a prijmite. Je to prekrásny cvik na rozpoznanie toho koľko pozitívneho prinesiete z vašej minulosti do tohto okamžiku.

V súkromnom priestore môžete byť tak voľní ako si želáte. Rozumiem, že to môže byť nepríjemné keď hovoríte iním o vás týmto spôsobom. Keď ste v spoločnosti pozorujte sa láskyplne keď prinášate minulosť do prítomnosti. Priznajte si rozdiel, že keď sa opierate o rany z minulosti – tým spôsobom sa definujete alebo spomínate šťastné skúsenosti minulosti. Dovoľte si v komunikácii a výmene s inými vymazať pomaly všetky už nepotrebné pri/spomienky. Úmyselne nepoviem „neužitočné“ lebo niekedy je to úžasné osvietiť skúsenosti z minulosti, podporiť tým inú osobu, jednoducho vymeniť mienky – ale nie prehlbovať a dať minulosti moc – to už nie je primerané. Mnohí ľudia na Zemi sa rozhodnú udržať ich jazvy a to im bude prekážať pri pohybe do novej doby/priestoru lásky.

Byť láskou si vyžaduje liečbu vnútorných jaziev a pokiaľ liečite tie jazvy je nutné byť jeden/zjednotení s láskou.

In einem privaten Raum könnt ihr so frei sein, wie ihr wünscht. Ich verstehe, wenn ihr mit Fremden oder Freunden sprecht, es euch unangenehm ist, euch so zu beschreiben oder von euch selbst auf diese Weise zu sprechen. Wenn ihr in Gesellschaft anderer seid, bitte ich euch einfach euch liebevoll zu beobachten, wenn ihr eure Vergangenheit in die Gegenwart bringt. Bemerkt wenn ihr euch immer auf die gleichen Wunden stützt um euch zu definieren, oder wenn ihr euch auf alte glückliche Momente bezieht, die euch nicht erlauben neue Momente des Glücks zu haben. Erlaubt euch in eurer Kommunikation und Austausch mit anderen, allmählich alle nicht benötigten Verweise auf die Vergangenheit zu löschen und auszuradieren. Ich sage "nicht benötigte" weil es manchmal wunderbar ist, eine vergangene Erfahrung eures Lebens zu beleuchten, um einen anderen Menschen zu unterstützen, sich einfach auszutauschen, es jedoch nicht zu verstärken und eure Vergangenheit zu ermächtigen, das ist nicht mehr angemessen. Viele Menschen auf der Erde entscheiden sich ihre Wunden festzuhalten, das wird sie dabei behindern, sich in die Ära und den Raum der Liebe zu bewegen.

Um Liebe zu sein ist erforderlich, die Wunden innen zu heilen, während man die Wunden innen heilt ist erforderlich, Eins mit der Liebe zu sein.

Wunden, Schmerzen und Leiden melden sich, um gehört zu werden, denn das ist der Weg für euren Körper und Essenz, die Wunden zu heilen. Dies ist eine wunderbare Reise, um Schritt für Schritt die inneren Wunden zu heilen, um sie zu erkennen, ihnen zu erlauben ihre Mitteilung zu sprechen und Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind um die Wunden und das ganze Sein in der Liebe des Schöpfers zu heilen, wissend, dass es innerhalb eurer gemacht, vervollständigt und zu Ende gebracht wird.

Jazvy, bolesti a utrpenie sa hlásia aby boli počúvané lebo je to tá cesta – liečiť rany vášho tela a vašu esenciu. Je to úžasná cesta, tie rany krok za krokom liečiť, rozpoznať ich a dovoliť im povedať ich správu a robiť kroky, ktoré sú nutné pre liečbu tých jaziev a celého BYTIA láskou stvoriteľa – vediac, že to bude urobené, zdokonalené a ukončené.

Doprajte si na to niekoľko dní – byť láskyplní a pozorní voči iným okolo vás, pozorujte ako hovoria o ich jazvách bez toho, že by si to všímali. Dovoľte si pozorovať čo by tie jazvy mohli byť – nie je nutné deliť sa o vaše pozorovanie (hovoriť o vašom pozorovaní). Dosiahne sa to hľadaním – na otvorenie/rozšírenie vedomia pre prítomnosť tých jaziev čím si uvedomíte ako váš život môžu obmedzovať – priťahujúc vždy opakovane to isté do vašej reality. Možno zistíte, že priťahujete ľudí s podobnými jazvami – to môže byť nejaký spôsob presunu jednej správy na vás samých. Pozývam vás kúpať každú osobu, ktorú pozorujete v bezpodmienečnej, nekonečnej láske stvoriteľa, pokiaľ aj vy tú lásku okolo/nad vami akceptujete. Vráťme sa premýšľať o najväčšom životnom učení – milovať bezpodmienečne seba a iných. Tomu učeniu života nemôže uniknúť nikto a ona je jadrom všetkých aspektov života. Keď sa bezpodmienečne nemilujete a rozhodnete sa byť neláskaví k iným tak potom vytvárate vo vašej bytosti emocionálne, mentálne, fyzické a spirituálne rany. Zdržiavať sa na ranách minulosti a vťahovať ich do prítomnosti musí skončiť aby ste seba a iných mohli bezpodmienečne milovať. Pre ich liečbu je samozrejme nutné tie rany pritiahnuť do prítomnosti ale keď sú do nekonečna priťahované – pozorujeme nahromadenia.

Nehmt euch einige Tage dafür, liebevoll und aufmerksam gegenüber anderen und jenen um euch herum zu sein, beobachtet, wie sie von ihren Wunden sprechen, ohne es zu bemerken. Erlaubt euch zu beobachten, was ihre Wunden vielleicht sein können, es ist nicht notwendig eure Beobachtung zu teilen, es wird in einer suche erreicht, um euer Bewusstsein für die Präsenz von Wunden zu erweitern, und wie sie euer Leben beschränken können, immer das Gleiche in eurer Realität anziehend. Vielleicht stellt ihr fest, dass ihr Menschen mit ähnlichen Wunden zu euch zieht, dies kann eure Art der Weiterleitung einer Mitteilung an euch selbst sein. Ich lade euch dazu ein, jeden Menschen den ihr beobachtet, in der unermesslichen Liebe eurer Seele und des Schöpfers zu baden, während ihr auch selbst diese unermessliche Liebe über euch selbst akzeptiert. Kehren wir zurück, um über die größte spirituelle Lebens-Lehre von allen nachzudenken ~ euch selbst und andere bedingungslos zu lieben. Dieser Lebens-Lehre kann nicht entkommen werden und sie ist der Kern aller Aspekte des Lebens. Wenn ihr euch nicht bedingungslos liebt und euch entscheidet lieblos anderen gegenüber zu handeln, dann schafft ihr emotionale, mentale, physische und spirituelle Wunden in eurem Wesen. Festhalten an Wunden der Vergangenheit und sie in euren gegenwärtigen Moment zu ziehen, ist zu unterlassen um euch selbst und andere bedingungslos zu lieben. Natürlich müssen die Wunden in den gegenwärtigen Moment gezogen werden, um sie zu heilen, aber wenn sie kontinuierlich gezogen werden, können wir Anhaftungen bemerken.

Ganz am Anfang meiner Mitteilung teilte ich mit euch "Liebe dehnt sich durch mein Sein von allen Aspekten des Universums des Schöpfers zu euch aus, ihr werdet in diesem Moment tief und vollkommen von allem geliebt, das der Schöpfer ist. Es gibt keine Trennung oder Mangel an Liebe des Schöpfers für euch, alles wird für euch zur Verfügung gestellt, wenn ihr wählt die Liebe des Schöpfers anzunehmen." Und damit komme ich zum Zweck meiner Kommunikation mit euch zurück, ich möchte euch daran erinnern, dass ihr wählt die Liebe des Schöpfers anzunehmen, die alles für euch bereitstellen wird. Ich weiß, dass dies in vielen Menschen einen Widerstand hervorrufen kann, ein Gefühl, dass ihr vielleicht eure Macht dem Schöpfer übergeben müsst um alles zu erhalten was ihr wünscht, ähnlich dem, eure Seele zu verkaufen, um einfach ein glückliches Leben zu führen. Das ist absolut nicht der Fall. Wenn ihr euch erlaubt euch selbst zu lieben, in diesem Moment ladet ihr die Liebe des Schöpfers ein, in und von eurem ganzen Wesen auszugehen. Wenn ihr wählt euch selbst oder jene um euch, ob Angehörige oder Fremde, zu lieben, dann bewegt sich die Liebe des Schöpfers automatisch durch euch. Wenn ihr die Liebe des Schöpfers einladet euch zu umgeben und zu umarmen, während ihr die Erfahrung vollständig und absolut genießt geliebt zu werden, dann nehmt ihr natürlich die Liebe des Schöpfers an. Ihr nehmt die ewig gegenwärtige Liebe, Lebens-Energie und Schwingung an, die eure Wahrheit ist, und ihr erinnert euch an eure Wahrheit. Ihr nehmt euch als eure Wahrheit an, ermächtigt eure Wahrheit und göttliche Essenz. Ihr erlaubt euch daher eine Reflexion des Schöpfers zu werden, und zieht daher wunderbare und schöne Erfahrungen in eure Wirklichkeit was bedeutet, dass ihr durch Schönheit lernt und nicht durch Wunden und Schmerzen in jeglicher Form.

Die Liebe des Schöpfers anzunehmen bedeutet, euch und eure Wahrheit zu ermächtigen. Jeden Tag und so oft ihr es am Tag angemessen fühlt, bitte ich euch alle Aspekte des Schöpfers, einschließlich eurer Seele zu bitten, euch bedingungslos zu lieben. Erlaubt euch in dieser schönen, nährenden und heilenden Liebe zu baden, atmet es in jeden Aspekt eures Wesens. Wisst, dass ihr sehr unterstützt werdet.

Prijať lásku stvoriteľa znamená – dať moc vám a pravde. Každý deň a ako často vám to pripadá prirodzené, prosím vás – proste všetky aspekty stvoriteľa, inkluzíve vašu dušu milovať vás bezpodmienečne. Dovoľte si kúpať sa v tej krásnej, výživnej a liečebnej láske, dýchajte ju do každého aspektu vašej bytosti. Vedzte, že budete podporovaní.

Pokiaľ sa otvárate celkom láske stvoriteľa usmerníte/zladíte sa s božskou esenciou vašej bytosti a pohybujete sa von z učenia prostredníctvom bolesti a chaosu pre možnosť objať krásu a lásku. Všetko vám bude k dispozícii lebo ste rozhodli poznať stvoriteľa a od stvoriteľa prijímať. Keď udržiavate rany minulosti tak sa rozptylujete a ignorujete čo stvoriteľ vám poskytuje. Stvoriteľ si neželá aby ste mali nedostatok alebo utrpenie akéhokoľvek druhu ale ste to vy, ktorí môžu prijať čo vám bude poskytované. Voľba sa uskutoční, prosba zaslaná a vy sa otvoríte príjmu – keď sa rozhodnete byť úplne milovaný stvoriteľom.

Während ihr euch vollständig für die Liebe des Schöpfers öffnet, richtet ihr euch mit eurer göttlichen Essenz aus und bewegt euch aus dem Lernen durch Schmerz oder Chaos heraus um Schönheit und Liebe zu umarmen. Alles wird für euch bereitgestellt, weil ihr gewählt habt den Schöpfer zu erkennen und vom Schöpfer zu empfangen. Wenn ihr die Wunden der Vergangenheit festhaltet, lenkt ihr euch ab und beschließt zu ignorieren, was in jedem Moment für euch vom Schöpfer bereitgestellt wird. Der Schöpfer wünscht nicht, dass ihr Mangel oder Leiden in irgendeiner Form erfahrt, allerdings seid es nur ihr, die ihr wählen könnt alles zu empfangen, was euch zur Verfügung gestellt wird. Die Wahl wird getroffen, die Bitte gesendet und ihr öffnet euch um zu empfangen, wenn ihr euch erlaubt vollständig vom Schöpfer geliebt zu werden.

Vdychujte lásku stvoriteľa a dovoľte všetko čo potrebujete a čo sa vám poskytuje. Je to tak ľahké.

Užívajte si lásku stvoriteľa

Atmet die Liebe des Schöpfers ein und erlaubt alles was ihr benötigt und was für euch zur Verfügung gestellt wird. Es ist so leicht.

Genießt die Liebe des Schöpfers,

Saint-Germain

Saint-Germain durch Natalie Glasson, 26.03.2015, http://www.wisdomofthelight.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0315/00natalie.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52