Jeshua 04.09.2014...


Botschaft von Jeshua: "Der Anker" (durch Pamela Kribbe) - September 2014

von erst-kontakt @ 2014-09-04 – 08:23:46

Beschreibung: eshua

"Der Anker"   „Kotva“

moji milí ľudia, moji milí priatelia,

som Jeshua, váš starý priateľ, zdravím vás všetkých. Som vďačný a šťastný, byť tuná vo vašom strede. Cíťte moju energiu, cíťte moju prítomnosť. Som rovnocenný, jedna rovnako mysliaca duša. Chcel by som vás ako priatľov objať.. nechcem stáť nad vami, ale dotknúť sa vás od srdca k srdcu.

Cíťte moju úctu k vám. Boli ste veľmi odvážny, každý deň hľadáte váš stredobod, centrum vášho Ja, kto ste. Hľadáte tú korvu vo vás. Hlboko vo vás viete, že na Zemi nemôžete žiť pokiaľ ste ten stredobod, to jadro vášho JA nenašli, v ňom odpočívať a v kľude cítiť o čo vám ide, čo je vaša cesta.

Nájsť tú kotvu a cítiť ju vo vašom samotnom JA je ten najdôležitejší krok, ktorý ako duša na tejto Zemi môžete urobiť. Keď môžeš tuná, v strede tých vírujúcich, pomätených energií na Zemi znovu nájsť tvoje JA, môžeš vychutnať ten kľud tvojho srdca, môžeš počuť hovoriť tvoju dušu, potom SI z tvojej najvnútornejšej sily tuná, potom žiješ z tvojho vnútra, potom príde svetlo tvojej duše do tvojho pozemského tela. Budeš tým doslova oduševnený a namiesto žiť z vonka do vnútra, reagovať na tie stimulus z vonka začneš žiť zvnútra , z tvojej pravdy, ktorú v tom tichu cítiš – znova a znova. O tom, ako sa dostať do kontaktu s tou pravdou v tebe by som chcel dnes hovoriť.

Liebe Menschen, meine lieben Freunde,

Ich bin Jeshua, ein alter Freund von euch, ich grüße euch alle. Ich bin dankbar und glücklich, hier in eurer Mitte zu sein. Fühlt meine Energie, fühlt meine Anwesenheit. Ich bin eine ebenbürtige, eine gleichgesinnte Seele. Ich möchte euch als Kameraden umarmen. Ich möchte nicht über euch stehen, sondern euch von Herz zu Herz berühren.

Fühlt meine Achtung für euch. Ihr seid tapfer gewesen, jeden Tag wieder seid ihr auf der Suche nach dem Mittelpunkt, dem Zentrum eurer selbst, eurem Ich, wer ihr seid. Ihr seid auf der Suche nach dem Anker in euch selbst. Ihr wisst tief in euch, dass ihr auf der Erde nicht tatsächlich leben könnt, ehe ihr nicht diesen Mittelpunkt, diesen Kern eurer selbst gefunden habt, darin ruhen und in Ruhe spüren könnt, um was es für euch geht, was euer Weg ist.

Das Finden und Spüren dieses Ankers in Euch selbst ist vielleicht der wichtigste Schritt, den ihr als Seele im Leben auf der Erde machen könnt. Wenn du hier, inmitten der wirbelnden, verwirrenden Energien auf der Erde, dein eigenes Ich wiederfinden kannst, die Stille in deinem Herzen kosten kannst, deine Seele sprechen hören kannst, dann bist du aus deiner innersten Kraft heraus hier, dann lebst du von innen heraus, dann kommt das Licht deiner Seele in deinem irdischen Körper an. Du wirst buchstäblich dadurch beseelt, und statt von außen nach innen zu leben und immer nur auf die Anreize von außen zu reagieren, beginnst du von innen heraus zu leben, aus deiner Wahrheit heraus, die du in der Stille fühlst - immer wieder aufs Neue. Darüber, in Kontakt mit der Wahrheit in dir zu kommen, möchte ich heute sprechen.

PRÁVE SOM HOVORIL O MOTIVÁCII z vonka, ktorá ťa odpútáva od tvojej pravdy, o tvojej kotve, o tvojom mieste kľudu v tebe. Čiastočne si tie motivácie zvnútornil, sedia v tebe, v tvojej hlave, v tvojich myšlienkach, v tvojom správaní. Napríklad myslíte si, že musíte tak či onak byť, že sa istým spôsobom musíte správať a byť dobrí ľudia. Máte ideálne predstavy, ktoré, myslíte si, musíte splniť, vytvárate na seba tlak. Skoro každý to stále robí a tak nepríde tá motivácia z vašej duše, ale tiež nepríde celkom len z vonka. Sedia pod kožou, v tvojom energetickom systéme. Sú to tie najťažšie motivácie, keď ide o uvoľnenie/objavenie tvojho vnútorného kľudu a mieru v tebe. Sú to motivácie, žiadania, predpisy a predstavy toho ideálneho, ktoré si vstrebal – a o ktorých si myslíš, že sú spravené na tvoju mieru – sú ale tie, ktoré ťa od tvojho vnútorného hlasu vzďalujú.

Preto by som ťa chcel požiadať urobiť v tebe miesto v tvojom energetickom systéme/poli tým, že odstrániš celok tvojich myšlienkových vzorcov, zvykov, nastavení, spôsoby správania a automatizmy. Prosím ťa nerob to z tvojho rozumu/ nerozmýšľaj nad tým, ale ako prvé pokús sa prepojiť so zemou, oboma nohami a tlkotajúcim srdcom, s matkou Zem vyhľadať kontakt. Cíť vedome tvoje nohy a to silové pole, ktoré prúdi okolo tvojich nôh. Cíť, čokoľvek myslíš a robíš a nad čím premýšľaš a robíš si starosti – si medzičasom nosený matkou Zem. Cíť ako to samovoľne ide, samé od seba. Dovoľ, aby si bol nosený. Vnímaj teraz ako pozemský energetický prúd ide s tebou do kontaktu, ako v nohách ide dovnútra a pomaly cez tvoje lítka a kolená, stehná a panvu stúpa nahor. Cíť tú kľudnú, stabilnú silu tej energie. Energia Zeme je kľudná a predsa cieľová, tečie precízne/presne sama od seba do tých priestorov, ktoré to potrebujú, ktoré potrebujú viac istoty a stability. Môžeš sa Zemou nechať objať, jej silou a múdrosťou? Vnímaj ako tá sila pôsobí proti tvojim myšlienkam v hlave, proti tomu, že chcú (tie myšlienky) manipulovať a ovládnuť tvoj život. Keď si v kontakte s pozemským prúdom tak potom to pustíš a začneš myslieť tvojim srdcom. Skús to raz.

Ich sprach gerade über Anreize von außen, die dich von deiner Wahrheit abhalten, von deinem Anker, deinem Ruheort in dir selbst. Die Anreize von außen kommen jedoch nicht nur von Menschen außerhalb von dir, von der Außenwelt. Zum Teil hast du diese Anreize verinnerlicht, sie sitzen in dir, in deinem Kopf, deinen Gedanken, deinen Verhaltensmustern. Ihr habt zwanghafte Ideen über euch selbst. Ihr findet zum Beispiel, dass ihr so oder so sein müsst, dass ihr euch auf eine bestimmte Art und Weise benehmen müsst, um gute Menschen zu sein. Ihr habt Idealbilder, von denen ihr denkt, ihr müsstet sie erfüllen, und übt Druck auf euch selbst aus. Fast jeder tut das fortwährend, und so kommen diese Reize zwar nicht aus der Seele, aber auch nicht gänzlich von außen. Sie sitzen unter deiner Haut, in deinem Energiesystem. Diese Anreize sind die schwierigsten, wenn es darum geht, dich auf dem inneren Weg zu Ruhe und Frieden in dir selbst zu befreien. Es sind jene Anreize, Forderungen, Vorschriften und Idealbilder, die du in dich aufgenommen hast - und von denen du tatsächlich glaubst, dass sie auf dich zugeschnitten sind - die dich am meisten von dir selbst und von der Stimme deiner Seele fern halten.

Daher möchte ich dich nun bitten, in deinem Energiesystem oder Energiefeld, das die Gesamtheit der Gedankenmuster, Gewohnheiten, Einstellungen, Verhaltensweisen und Automatismen ist, Raum zu schaffen. Ich bitte dich, das nicht von deinem Verstand aus zu tun oder darüber nachzudenken, sondern als erstes mit dem Boden unter deinen Füßen und mit dem klopfenden Herzen von Mutter Erde Kontakt aufzunehmen. Fühle einmal bewusst deine Füße und das Kraftfeld, das um deine Füße herum strömt. Fühle, dass - was du auch denkst und tust, worüber du auch nachgrübelst und dir Sorgen machst - du unterdessen getragen wirst durch die Energie von Mutter Erde. Spüre, wie das ganz von selbst geht. Erlaube, dass du getragen wirst. Nimm wahr, wie nun eine Erdenströmung Kontakt mit dir aufnimmt, wie sie an deinen Füßen nach innen geht und langsam über deine Unterschenkel und Knie, deine Oberschenkel, deine Hüften und dein Becken aufwärts strömt. Spüre die ruhige, stabile Kraft dieser Energie. Die Energie der Erde ist ruhig und doch sehr zielsicher, sie strömt präzise und ganz von selbst in die Bereiche, die dies brauchen, die etwas mehr Stabilität und Sicherheit benötigen. Kannst du dich durch die Erde umarmen lassen, durch ihre Kraft und ihre Weisheit? Nimm wahr, wie die Kraft gegen das viele Denken in deinem Kopf wirkt, dagegen, das Leben steuern und beherrschen zu wollen. Wenn du mit dem irdischen Fluss in Kontakt bist, dann lässt du das los, du beginnst, mit deinem Herzen zu denken statt mit dem Kopf. Versuche das einmal.

Cíť sa ešte stále nesený jedným kľudným pozemským prúdom, ktorý „opláva“ tvoje nohy a panvu, a boky smerom do tvojho brucha. Vnímaj, že všetko môžeš pustiť/zanechať, že si nosený. Pozri sa čo to robí s tými energiami v tvojej hlave, či sa to ukľudňuje. Predstav si, že to množstvo myšlienok o nezmyselných veciach, starostiach od teba odtekáva ako prirodzený nadbytok, ktorý z teba steká ako pod sprchou. Tvoja hlava sa prázdni a je kľudnejšia a v centre tvojej hlavy môžeš cítiť miesto, ktoré vnímaš bez myslenia. To je jednoducho jedna prítomnosť – jedno vedomie, ktoré nemyslí logicky ale veľmi vníma. Cíť aké príjemné to je byť tam, nemusíš nič robiť, si bdelý, prítomný. Usmerni tvoju pozornosť od toho kľudného miesta v strede tvojej hlavy a usmerni ho do prostredia tvojho srdca, k tomu pocitu v tebe. Tápaj tým okom v tvojej hlave do tvojho srdca, k tým zjemneným energiám, ktoré tam bývajú. Nesúď to/neposudzuj, čo vidíš. Niektorí môžu prežiť pocit tepla od srdca. Druhí môžu nájsť niečo zamknuté, možno sa tvoje srdce bojí otvoriť sa a to je porozumitelné, lebo v každom z vás žije strach, bojazlivé predstavy/presvedčenia, s ktorými je ťažké držať srdce otvorené. Nosený matkou Zem a na tom kľudnom mieste v tvojej hlave budeme pozerať na tie strachy a negatívne myšlienky, ktoré ti bránia otvoriť tvoje srdce.

Fühle dich noch immer getragen von einer ruhigen, stabilen Erdenströmung, die deine Beine umfließt und dein Becken, deine Hüften bis in den Bauch hinein. Nimm wahr, dass du alles loslassen darfst, dass du getragen wirst. Schaue einmal, was das mit den Energien in deinem Kopf , ob es dort ruhiger wird. Stelle dir vor, dass das Zuviel an Gedanken, an Unsinnigem, an Sorgen von dir abfließt wie ein natürlicher Überschuss, der an dir hinabströmt wie in einer Dusche. Dein Kopf wird leeren und ruhiger und im Zentrum denes Kopfes kannst du einen Ort spüren, der wahrnimmt ohne zu denken. Da ist einfach eine Anwesenheit - ein Bewusstsein, das nicht logisch denkt, aber sehr wohl wahrnimmt. Spüre, wie angenehm es ist, dort zu sein, du musst nichts tun, du bist wach anwesend. Lenke deine Aufmerksamkeit nun von diesem stillen Ort in der Mitte deines Kopfes ins Gebiet deines Herzens, dem Gefühl in dir drin. Taste vorsichtig mit dem Auge in deinem Kopf den Bereich deines Herzens ab, die subtil verfeinerten Energien, die dort wohnen. Fälle kein Urteil darüber, was du siehst. Manche könnten vom Herzen her ein Gefühl der Wärme erleben. Andere mögen etwas Verschlossenes fühlen, vielleicht ist dein Herz bange, sich zu öffnen, und das ist ganz begreiflich, denn in jedem von euch leben alte Ängste und angstvolle Überzeugungen, durch die es schwer ist, dein Herz offen zu halten. Während du getragen wirst durch Mutter Erde und da der ruhige Ort in deinem Kopf entstanden ist, werden wir einmal nach den alten Ängsten oder negativen Gedanken schauen, die dich noch davon abhalten, dein Herz zu öffnen.

 

To najdôležitejšie je, že pozeráš z vnútra a nie z vonka, z tých štimulácií, nie z foriem myšlienok, predsudkov alebo z musenia (ja musím), ale je tým myslené to čisté otvorené pozeranie. Cíť priestor tvojho srdca. Priestor, ktorý je plný večnej krásy, ktorá patrí k tebe, ktorá je časťou tvojej duše a svetla, ktoré si, že SI a že si to vytvoril v mnohých životoch, ktoré si na Zemi a niekde inde žil. Nemusíš presne vedieť ako a kde, ale pochop, že si vyvinutá bytosť, ktorá odhalila v sebe mnohé skúsenosti a životy v mnohých podobách, ktoré si preskúmal a dal do svojho vedomia. Cíť raz to bohatstvo v tvojom srdci, cíť tie zjemnenia a nuance/stupne, ktorými môžeš myslieť a cítiť. Môžeš vidieť obrazy –  farby, kvety alebo obrazy prírody, to nie je dôležité, vedz, že to tam je -  aj keď môžu byť niekedy ešte za zámkom, pretože máš strach nechať ich vidieť tebou a svetom.

Je to tu, ja to vidím a preto vás všetkých hlboko milujem a cítim. Vidím aj tú bolesť, kvôli ktorej si časť tvojho vlastného bohatstva, tvojej vlastnej lásky a tvojho svetla pred tebou zamkol. Je to bolestivé musieť žiť takto. Niekedy tomôže vyzerať istejšie, schovať časti v sebe, ale cíť raz z tvojho vnútra, čo to s tebou spraví. Cíť to svetlo, tú radosť, to prekypenie a cíť ako to prirodzene chce tiecť, a ukázať sa a spojiť so svetom. Uvedom si tú inšpiráciu, ktorá žije hlboko v tebe. Teraz otvoríme dvere, cez ktoré vyjde v tebe niečo napovrch, na čo dozrel čas a čo jedným jemným spôsobom môže tebou pretekať a manifestovať sa v tvojom živote. Predstav si, že v okolí tvojho srdca máš jedny ťažké,hrdzavé dvere vidíš, ktoré sa len ťažko dajú otvoriť. Cíť energiu tých dverí. Ty sám si tie dvere tam zabudoval, aby si prežil, aby si emocionálne a fyzicky prežil. V tvojej minulosti, mladistve alebo minulom živote boli na to dôvody, prečo si tie dvere tam dal, prečo sa to zdalo istejšie, že tam sú. Ale teraz spôsobujú tie dvere viac bolesti, ako to pre teba je dobré, je na čase otvoriť ich. Predstav si, že ideš k tým dverám. Ešte stále cítiš tú silu Zeme, ktorú ti dáva v tvojich nohách. Si nosený a pomaly otvoríš tie dvere. Prišiel čas pre väčšiu časť tvojej duše dozvedieť sa kto si. Čo chce tými dverami vyjsť? Možno vidíš najprv len zmätok, staré energie, ktoré vypadnú, ktoré chcú byť viditelné, ktoré ťa znepokojovali. Strach, pochybnosti, možno niečo tmavé? Pokojne si to pozri, vítaj to! Za tým strahom alebo zmätkom je schované niečo prekrásne, čo ba chcelo byť znovu prijaté od tvojho srdca. Otázkou je, či sa chce ukázať. lebo či  má pre teba jednu správu. Je to časť tvojho navššieho JA, tvoje-JA, ktoré chce vyjsť von a byť vítané do tvojhp života. Vysielaj svetlo, porozumenie a lásku k tým dverám, k tomu otvoru tak, že vytvoríš jeden most, na  ktorom sa môže ukázať to schované, po ktorom môže ísť von a maj odvahu pozerať na neho/to. Odváž sa pozrieť a uvedom si aké je veľké a krásne. Často máte strach pred vašou silou, múdrosťou a krásou a v myšlienkach sa robíte menší a nechcete to tak presne vidieť. Nechaj to vyjsť, nebuď skromný. Je to tá energia, na ktorú teraz, v tomto živote čakáš. Pomáha, keď vidíš tú energiu pred tebou vo forme jednej osoby. Pozeraj, či vidíš zjaviť sa ženskú alebo mužskú postavu. To ti prezradí aká energia teraz chce tebou pretekať a tým môžeš pomáhať otvoriť tvoje srdce.  Pozeraj sa na neho alebo ju, čo ti chce tá postava povedať? Nechaj ju alebo jeho hovoriť a zakotvi tú energiu tej osoby(v tvojom srdci), ktorá je časťou tvojho JA. Predstav si, že jeho alebo ju necháš celkom vstúpiť do priestoru tvojho srdca. Dovoľ zmenu v tvojom živote. Ty nemôžeš povedať čo sa potom stane, ale dôveruj, oddaj sa. V chvíli, keď cítiš kontakt s tvojim srdcom a otvoríš dvere, ktoré boli zatvorené, vnímaj tvoje vnútorné vedomie, zkontaktuj tvoju dušu, potom nájdeš tú kotvu, jadro v tebe, ktorú potrebuješ aby si cítil kde stojíš a kam ideš.

 

Das wichtigste ist, dass du von innen heraus schaust und nicht aus den Stimulationen heraus, nicht aus den Gedankenformen, Urteilen oder dem Müssen heraus, sondern gemeint ist das reine offene Schauen. Fühle den Raum deines Herzens. Ein Raum, der voll ewiger Schönheit ist, die zu dir gehört, die Teil deiner Seele und des Lichtes ist, das du bist und das du viele Leben hindurch entwickelt hast, die du auf er Erde und anderswo gelebt hast. Du musst nicht genau wissen, wo und wie, aber begreife wohl, dass du ein entwickeltes Wesen bist, das etliche Erfahrungen und Leben hindurch viele Aspekte in sich selbst entdeckt, erforscht und ins Bewusstsein gebracht hat. Fühle diesen Reichtum einmal in deinem Herzen, fühle die Verfeinerungen und die Nuancen, mit denen du denken und fühlen kannst. Du kannst Bilder sehen - Farben, Blumen oder Naturbilder, das ist nicht wichtig, wisse, dass dies da ist - wenn dieses Können auch manchmal teilweise noch hinter Schloss und Riegel ist, weil du Angst hast, diesen Reichtum dich selbst und die Welt sehen zu lassen.

Es ist da, ich sehe es, und darum liebe ich euch so sehr und schätze euch so zutiefst. Ich sehe auch den Schmerz, um dessentwillen du einen Teil deines eigenen Reichtums, deiner eigenen Liebe und deines Lichtes vor dir weggesperrt hast. Es ist schmerzhaft, so zu leben. Es scheint zwar bisweilen sicherer zu sein, Teile in sich selbst zu verschließen, aber fühle einmal von innen heraus, was das mit dir macht. Fühle das Licht, die Freude, das Übersprudeln, und wie all dies von Natur aus fließen möchte, sich zeigen und sich mit der Welt verbinden möchte. Nimm die Inspiration wahr, die tief in dir lebt. Wir werden nun eine Tür öffnen, durch die etwas freikommt in dir selbst, für das die Zeit nun reif ist, und das nun auf eine feine Art und Weise fließen und sich in deinem Leben manifestieren kann. Stelle dir einmal vor, dass du im Bereich deines Herzens eine rostige alte Tür siehst, die aber schwer aufgeht. Fühle die Energie dieser Tür. Du hast die Tür dort selbst eingebaut, um zu überleben, um emotional oder sogar physisch zu überleben. Es hat in deiner Vergangenheit, deiner Kindheit, Jugend oder sogar in vorigen Leben verschiedene Gründe dafür gegeben, warum du diese Tür dort eingebaut hast, warum es sich sicherer anfühlte, dass sie dort stand. Aber jetzt verursacht die Tür mehr Schmerz als dass sie für dich ist, es ist Zeit, diese Tür zu öffnen. Stelle dir einmal vor, dass du zu dieser Tür gehst. Du fühlst noch immer die Kraft der Erde und die Stärke, die sie dir in deinen Füßen gibt; du wirst getragen, und langsam öffnest du die Tür. Es ist jetzt Zeit, für einen größeren Teil deiner Seele offen zu sein, dafür, wer du bist. Was will durch die Tür herauskommen? Vielleicht siehst du erst ein Durcheinander, alte Energien, die heraus fallen, die gesehen werden wollen, die dich beunruhigt hatten; Ängste, Zweifel, etwas Dunkles vielleicht? Siehe es dir ruhig an, heiße es willkommen. Hinter den Ängsten oder dem Durcheinander ist etwas unendlich Schönes verborgen, das so gern wieder in dein Herz aufgenommen werden möchte. Frage, ob es sich zeigen möchte, denn es hat eine Botschaft für dich. Es ist ein Teil von dir höchstselbst, dein Engel-Selbst, das heraus kommen und in deinem Leben empfangen werden möchte. Sende Licht, Verständnis und Liebe zu der Tür, zu der Öffnung, so dass du eine Brücke erschaffst, auf der das Verborgene sich zeigen kann, auf der es nach draußen kommen kann, und traue dich dann, es anzusehen. Traue dich, zu sehen wie groß und schön es ist. Oft habt ihr Angst vor eurer eigenen Kraft, Weisheit und Schönheit und macht euch in Gedanken kleiner und wollt es nicht so recht ansehen. Lasse es herauskommen, sei nicht zu bescheiden. Dies ist die Energie, auf die du jetzt in deinem Leben wartest. Es hilft, die Energie in Form einer Person vor dir zu sehen. Schaue einmal, ob du eine männliche oder weibliche Gestalt erscheinen siehst. Das kann dir etwas darüber mitteilen, welche Energie jetzt in dir fließen möchte, und du kannst helfen, dein Herz zu öffnen. Siehe ihn oder sie an, was will die Gestalt dir mitteilen? Lasse ihn oder sie sprechen und verankere dann die Energie dieser Person, die Teil deiner selbst ist, in deinem Herzen. Stelle dir vor, dass du ihn oder sie ganz und gar in das Gebiet deines Herzens hineinlässt. Lasse eine Veränderung in deinem Leben zu; du kannst nicht vorhersagen, was dann geschieht, aber vertraue, gib dich hin. Sobald du den Kontakt mit deinem Herzen spürst und die Türen öffnest, die geschlossen gewesen sind, nimm deine innere Führung wahr, nimm Kontakt mir deiner Seele auf, dann findest du den Anker, den Kern in dir selbst, den du brauchst, um zu fühlen, wo du stehst und wohin du gehst.

Teraz prepoj hlavu, srdce a brucho, cíť znova tú nosnú silu Zeme a prepoj sa s ňou. Ty si v tvojom živote obklopený pomocnými energiami a Zem je jedna z nich. Dôveruj jej, ona ti chce zrovnať cestu, chce ťa vítať, ty si tuná vítaný! Potom skontaktuj to pokojné, kľudné miesto v centre tvojej hlavy, tam, kde nemyslíš, ale jednoducho vnímaš, bdelý, celkom prítomný. Nakoniec kontaktuj znova tvoje srdce, ten tak citový orgán v strede tvojej bytosti, ktorý je kanál pre tvoju dušu, a ktorý nesie tú bolesť minulosti. Buď milosrdný/maj zľutovanie s tvojim srdcom – za to čo muselo vytrpieť, ale v ktorom leží obrovský potenciál bohatstva nazbieraného v mnohých životoch, za tú hĺbku tvojho tvojho citového života, tvoju dušu. Cíť potom ako tie tri centrá spolupracujú, sa navzájom prispôsobujú. Pripusť to, ty nad tým nemusíš premýšľať. Cíť ako ťa ten prúd od hora na dole vedie späť k tvojmu jadru. Keď cítiš, že tam ešte niečo zostalo pripevnené alebo sa s tým nepohybuje tak je to v poriadku. Preto to robíš – toto pozeranie do vnútra ti pomáha otvoriť tie dvere, pomáha uvedomiť si ten zamknutý priestor. Nechaj to ako to je.

Ďakujem, za váš príchod dnes. Ďelím sa s vami o moju energiu.

Verbinde nun Kopf, Herz und Bauch miteinander, fühle erneut die tragende Kraft der Erde und verbinde dich mit ihr. Du bist in deinem Leben umgeben von helfenden Energien, und die Erde ist eine davon. Vertraue ihr! Sie will dir einen Weg bahnen, sie will dich empfangen, du bist hier willkommen! Dann nimm Kontakt mit dem ruhigen, stillen Ort im Zentrum deines Kopfes, dort, wo du nicht denkst, sondern einfach wahrnimmst, wach, voll und ganz anwesend. Zum Schluss nimm auf Neue Kontakt mit deinem Herzen auf, dieses so gefühlvolle Organ im Zentrum deines Wesens, das der Kanal für deine Seele ist, und das den Schmerz der Vergangenheit trägt. Habe Erbarmen mit deinem eigenen Herzen - für das was es erlitten hat, aber auch für das enorme Potential, das in ihm liegt, für den Reichtum, angesammelt in vielen Leben, für die Tiefe deines eigenen Gefühlslebens, deiner Seele. Wertschätze dein eigenes Herz. Fühle dann, wie diese drei Zentren zusammenarbeiten, sich einander anpassen. Lasse es einmal geschehen, du brauchst nicht darüber nachzudenken. Fühle, wie jener Strom von oben nach unten dich zu deinem Kern zurückbringt. Wenn du spürst, dass da noch etwas feststeckt oder sich nicht ganz mitbewegt, dann ist das ganz in Ordnung. Darum tust du das - dieses nach innen Schauen hilft dir, die Türen zu öffnen, dir verschlossener Bereich bewusst zu werden. Lasse es so wie es ist.

Ich danke euch für euer Kommen heute. Ich teile meine Energie mit euch.

Jesuha durch Pamela Kribbe, September 2014, http://www.pamela-kribbe.nl/
Übersetzung: Yvonne Mohr, www.lichtderwelten.de

Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/der-anker-jeshua-durch-pamela-kribbe

Das könnte Sie auch interessieren:

Energieübertragung zur Einstimmung auf die Dualseele am 09.September 2014

Beschreibung: http://u.jimdo.com/www31/o/sadee7a5c58ef7c36/img/i4e40bb8cbbd81bd4/1381480303/std/image.jpg

Mehr Informationen: Zwillingsflamme-Energieübertragung mit Lady Nada, Mutter Maria und Shakti

Aktueller Termin: Dienstag 09. September 2014 (21 Uhr)
Hier kannst Du Dich anmelden...

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52