SPRAVODLIVOSŤ PRICHÁDZA ......

 
HANNITY: “Sources confirm that AG BARR is focused on something much bigger, much deeper that will have far ranging serious ramifications... evidence is overwhelming and incontrovertible...slam-dunk case...”
 #WWG1WGA #QAnon 
 
HANNITY: „Zdroje potvrdzujú, že spoločnosť AG BARR sa zameriava na niečo oveľa väčšie, oveľa hlbšie, ktoré bude mať ďalekosiahle vážne následky ...
dôkazy sú ohromujúce a nezvratné ... prípad slam-dunk ... “
 
🅐🅧🅘🅞🅜 🅡🅔🅟🅞🅡🅣™ 
 
@axiomreport
 
JUSTICE IS COMING...Buckle Up!
 
SPRAVODLIVOSŤ PRICHÁDZA ... Pripútajte sa!
https://twitter.com/i/status/1228513466404634626
 
aktualizované: 24.07.2024 17:17:19