AMERIKA a zbytok sveta...

(Traducción del cartel de Smoloko.com. Los verdaderos sentimientos de Netanyahu sobre Norteaméricafueron revelados en en una conversación grabada en secreto en el bar deFinken Jerusalén Al-Quds en 1990:

“Si nos pillan nos reemplazarán por personas del mismo tipo. Así que no importa lo que hagas, América es un becerro de oro y vamos a chuparlo hasta dejarlo seco, picarlo y venderlo pieza por pieza hasta que no queda nada más que el estado de bienestar más grande del mundo que vamos a crear y controlar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y América es lo suficientemente grande para aguantar el golpe para que podamos hacerlo una y otra vez. Esto es lo que hacemos a los países que odiamos. Los destruimos muy lentamente y los hacemos sufrir por negarse a ser nuestros esclavos “.

Preklad spoločnosti Smoloko.com. pravdivé city Netanyaha o Severnej Amerike boli zverejnené v tajnom rozhovore v bare Finken v Jeruzaléme Al-Quds v roku 1990.

„Keď nás chytia tak nás nahradia osobami toho istého druhu. Teda nezáleží na tom čo robíš, Amerika je teľa zo zlata a budeme ho vysávať dokedy nebude suché, pichať ho a predávať kúsok po kúsku až nezostane nič iné ako štát blaha najväčší na svete, ktorý vytvoríme a budeme kontrolovať. Prečo? Pretože je to vôľa Boha a Amerika je dosť veľká na to aby vydržala ten náraz a budeme to robiť znova a znova. To je to čo robíme so štátmi, ktoré nenávidíme. Zničíme ich pomaly a necháme ich trpieť lebo sa vzdorovujú byť našimi otrokmi.

Testimonios de estas palabras: svedectvo tých slov:

http://philsreport.blogspot.com.es/2015/03/netanyahu-america-is-golden-calf-and-we.html

http://new.euro-med.dk/20150320-veterans-today-rewrites-us-history-much-worse-than-you-ever-believed.php

Trump je prezidentom, áno. Svet ho pozoruje s neistotou a reaguje s nedôverou a odporou na jeho prejavy a skutky. Zdá sa, že skutočne presadí jeho úmysel o vytvorenie hraničného múru medzi USA a Mexikom. To môže na prvý pohľad vyzerať ako rasistické alebo sobecké. Vyžaduje to radu ďalších vysvetlení rozumného dôvodu – čo v médiách nenájdeme.

Amerika vždy bola považovaná za krajinu blaha a všetkých možností. Tá skutočnosť vzbudzuje zvedavosť a láka z celého sveta ľudí, ktorí si želajú zmeniť svoj život k lepšiemu. Vo svojej rodnej krajine zažívajú nedostatok, nespokojnosť a dokonca vojny a biedu a tak je ich túžba porozumitelná a normálna. Človek prichádza do tohto sveta ako božská kópia, so všetkými vlastnosťami a vedomím, ktoré mu majú zaručiť úctyhodný a spokojný život v blahobyte. To chce Boh. A prečo to napriek tomu vo svete tak nie je - je v tichosti na celom svete známe a myslím, že nastal čas vysloviť to nahlas.

Illumináti alebo aj tie im podliehajúce skupiny ako slobodomurári ..., a iné náboženské a svetecké inštitúcie z, už známych dôvodov mali záujem udržiavať ľudstvo tohto sveta v temnote a biede. Sila ľudskej kapacity musela byť udržiavaná pod kontrolou, čo sa umožnilo výchovou, školstvom, zákonmi, predpismy... aby človek si vôbec mohol jeho obrovský potenciál uvedomiť. Vládci štátov, predovšetkým v Afrike a iných krajinách boli donútení alebo zaplatení za udržiavanie vlastných ľudí v biede a bolesti (umelými chorobami a liečbou, ktorá ten stav len udržiavala).

Prirodzeným následkom je, že tým Amerika ako vysnívaná zem bola časom preťažená, v poslednej dobe prišli k tomu takzvané teroristické útoky, tiež umelo vytvorené tými, ktorí chcú udržať ich moc nad ľudstvom. Presadenie zákonu NESARA vyžaduje mierové podmienky a preto sa nikto proti tým doteraz používaným trikom nebude brániť spôsobom, ktorý oni doteraz používali proti všekému čo sa im nepodriadilo. Ten plánovaný múr je z toho dôvodu dôležitý, má donútiť iné krajiny k tomu aby sa o ich vlastných ľudí postarali a zaručili im konečne dôstojný život. A preto je v nasledujúcej rade dôležité zavedenie zákonu GESARA – globálny nový vládny a finančný systém – ktorý má zaručiť každej bytosti život v mieri, blahobyte a suverenite. Preto potrebuje svet vládcov, ktorí nie sú ovplyvnitelní negativitou a sú schopní umožniť a zaručiť spokojnosť vo vlastných krajinách. Ktorí dokážu vysvetliť prečo k prežitiu nie je nutná chamtivosť, závisť a boj o denný život. Ľudstvo musí pochopiť a porozumieť svoju veľkosť, prebúrať sa k dôstojnosti svojej oprávnenej nezávislosti od toho druhu myslenia a tak dospieť k vlastnej právomoci. Blahobyt nie je totožný s bohatstvom, je to bohatstvo, ktoré každý z nás nosí v sebe a je väčšie ako doteraz len ťažko bolo pochopitelné (blaho a dostatok všetkého, vždy). Človek, ktorého celá bytosť vždy bola zaneprázdnená tým čo mu bolo predpísané už nemal v hlave miesto zaoberať sa tým čo by ho z toho kolobehu mohlo oslobodiť. Rozmýšľať o tom čo by umožnilo rozvinúť vlastné schopnosti a silu, ktoré nedávajú pocit strachu pred budúcnosťou.

Človek nevedomý svojho potenciálu cíti v sebe nutnosť prevyšovania sa nad – mať viac ako – tým si zabezpečuje sebadôveru a akúsi vlastnú hodnotu, inými slovami pokúša sa znehodnotiť okoložijúcich.

„Nevedomosť nechráni pred trestom“, píše Biblia. A takpovediac sa ľudstvo v dejinách, doteraz trestalo samo, dovolilo aby niekto ich utláčal a rozhodoval o ich vlastnom živote a udržiaval v strachu. A to by sa pred vyhlásením zákonov NESARA a GESARA malo vniesť do vedomia ľudstva.

NESARA A GESARA mierovou cestou na celej planéte

https://twitter.com/phil4gop/status/1076565841804697600📁
Wie kann die "LINKE" dies widerlegen?

Was passiert, wenn man denjenigen, die als Vertreter gewählt wurden, nicht mehr vertrauen kann?

FAKE! FAKE! FAKE!

WAHRHEIT & FAKTEN ZÄHLEN.

Anons können dieses Spiel den ganzen Tag lang spielen.
Q

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19