Stĺpec srdca...

von erst-kontakt @ 2015-08-10 – 09:25:09

Herzkolumne August 2015 – stĺpec srdca august 2015

Beschreibung: 015_08_herzkolumne_01

Ich bekomme oft die Frage gestellt, was Schamanismus ist. Für mich sehr einfach zu beantworten, d en es bedeutet seinem inneren Wesen zu folgen, verbunden mit Mutter Erde, verbunden mit Vater Himmel, verbunden mit sich selbst. Die Erde ist unsere Mutter, die uns ein Zuhause gibt und nährt. Der Himmel ist unser Vater mit allen Ausdrucksformen des Seins in den unendlichen Weiten von Bewusstsein.

Často dostávam otázku čo šamanizmus je. Pre mňa je ľahké odpovedať lebo to znamená nasledovať svoju vnútornú bytosť, byť spojený s matkou Zem, spojený s otcom Nebom, byť spojený so sebou samým. Zem je naša matka, ktorá nám dáva domov a živí nás. Nebo je náš otec so všetkými druhmi výrazu Bytia v nekonečných šírkach.

Šamanská cesta ťa najprv vedie do podvedomých hĺbok tvojej reality. Potom sa vynoríš do výšok nadvedomia a roztiahneš tvoje krídla aby si začal tvoj osobný vedomý let. Začneš s tebou komunikovať. Seba počúvať. Oslobodíš sa zo vzorcov a budeš pohyblivý a otvorený pre zázraky a želania v tvojom živote.

Der schamanische Weg führt dich zuerst in die unbewussten Tiefen deiner Realität. Dann tauchst du auf in die Höhen des Überbewussten und breitest deine Flügel aus um deinen persönlichen Bewusstseinsflug zu beginnen. Was bedeutet das? Du beginnst deine Realität bewusst zu leben, zu lenken, zu kreieren. Du beginnst mit dir selbst zu kommunizieren. Dir selbst zuzuhören. Du befreist dich von Mustern und wirst beweglich und offen für die Wunder und Wünsche in deinem Leben.

Beschreibung: 015_08_herzkolumne_03

Ein kleines Büchlein mit dem Titel „Alles kann sich ändern“ von Franz A. Koch hat mich inspiriert die wichtigsten schamanischen Lebensprinzipien in mir aufzufrischen und nun mit euch zu teilen.

Alles ist Bewusstsein und Energie. Materie ist Energie und von Bewusstsein durchdrungen. Deshalb können wir mit Bewusstsein auch die Materie lenken.

Die Wirklichkeit kann jede beliebige Form annehmen und als jede beliebige Realität in Erscheinung treten. Alles ist möglich und alles ist gleichwertig, vor dem Hintergrund der Wirklichkeit eine vorübergehende, illusionäre Erfahrung und Erscheinung. Die Schamanen sagen dazu Traum, bewusst oder unbewusst. Je bewusster wir werden, unser Denken kontrollieren, desto freier werden wir.

Malá knižočka pod titulom „Všetko sa môže zmeniť“ od Franza A. Koch ma inšpirovala k obnoveniu najdôležtejších šamanských princípov, o ktoré sa chcem s vami deliť.

Všetko je vedomie a energia. Hmota je vedomie a je presiaknutá vedomím. Preto môžeme vedomím riadiť/usmerniť hmotu.

Skutočnosť môže prevziať akúkoľvek formu/tvar a zjaviť sa ako akákoľvek želatelná realita. Všetko je možné a rovno-hodné pred zákulisím skutočnosti, je to prechodná, iluzórna skúsenosť a jav. Šamani hovoria tomu sen, vedomý alebo nevedomý. O čo vedomejší budeme, kontrolujeme svoju mysel – o to slobodnejší budeme.

Naše vedomie dáva tvar našej realite. Sen života vzniká myšlienkami, tým čo si dokážeme predstaviť. To čo prežívame vonku vzniklo vo vnútri. Neexistuje žiaden osud, ktorému sme vystavení. Sebazodpovedne pozoruje skúmajúci šaman výraz svojho vedomia. On si je vedomý, že ovplyvňuje jeho výsledok ako v quantovom učení. Tiež si je vedomý toho ako spoločné myšlienky sa stanú viazanou/prepojenou, nezastavitelnou silou.

Skutočnosť/realita je bezhraničná. Jediné hranice, ktoré si v živote dáme prichádzajú z vnútra, prídu od našich presvedčení a od našich predstáv.

Unser Bewusstsein formt unsere Realität. Der Traum des Lebens entsteht durch Gedanken, durch das was wir uns vorstellen können. Das was wir im Außen erleben ist im Innen entstanden. Es gibt kein Schicksal dem wir ausgeliefert sind. Eigenverantwortlich betrachtet der forschende Schamane den Ausdruck seines Bewusstseins. Er ist sich bewusst, dass er sein Ergebnis, wie in der Quantenlehre, beeinflusst. Er ist sich auch bewusst wie gemeinsame Gedanken zu einer gebündelten unaufhaltsamen Kraft werden.

Die Wirklichkeit ist grenzenlos. Die einzigen Grenzen, die wir uns im Leben setzen, kommen von innen heraus von unseren Überzeugungen und von unserem Vorstellungsvermögen.

Beschreibung: 015_08_herzkolumne_04

Bewusstsein und Energie sind untrennbar miteinander verbunden. Bewusstsein lenkt die Energie. Alles worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, dem verleihen wir Energie. Um unser Leben in eine Richtung zu lenken wird also der Fokus im Innen ausgerichtet. 

JETZT ist die einzige Zeit die es gibt. Erinnerungen und Zukunftsvisionen sind ebenfalls jetzt. 

Liebe ist die stärkste Kraft. Liebe ist da, wenn man glücklich ist. Jeder hat die Möglichkeit glücklich zu sein. Es hängt nur davon ab, wohin wir die Aufmerksamkeit lenken. Bei Kindern sehr schön zu beobachten, sie streben das an, was sie begeistert, was ihnen Freude bereitet, was sie interessiert und glücklich macht. Natürlicherweise strebt der Mensch immer das an zu tun was ihn glücklich macht. Dort ist auch die Liebe zu Hause. 

Vedomie a energia sú nerozdeliteľne sebou prepojené. Vedomie riadi energiu. Všetko, na čo usmerníme našu pozornosť – tomu dávame energiu. Aby sme náš život riadili istým smerom – musí naše sústredenie byť usmernené z vnútra.

TERAZ je správny/jediný čas, ktorý existuje. Spomienky a vízie budúcnosti sú tiež teraz.

Láska je najsilnejšia sila. Láska je tu vtedy keď sme šťastní. Každý má možnosť byť šťastným. Závisí to od - akým smerom vedieme našu pozornosť. U detí sa to veľmi pekne pozoruje, vždy sú nadšené tým čo im robí radosť, čo ich zaujíma a robí šťastných. Prirodzeným spôsobom snaží človek vždy robiť to čo ho robí šťastným. Tam je láska tiež doma.

Prapôvod nášho života je v nás. Keďže naše vedomie vytvára realitu a realita je to čo vidíme a aký sme a teraz je jediný čas,ktorý existuje – my v nás máme všetky náradia, ktoré sú nutné na zrealizovanie našej osobnej reality a našich želaní a predstáv. Tá moc nie je niekde vonku, ale leží v nás samých, v našom vedomí a my ju riadime našim úmyslom. Tu (vo vnútri) sa vedie réžia a je rozhodnuté čo sa odohrá na plátne reality/skutočnosti ako naša osobná realita.

Tu sa tiež rozhodne – keď sa vzdáme moci v prospech iných, keď dovolíme niekomu nami disponovať. Tu sa rozhodne keď si moju moc vezmenm späť...

Der Urgrund unseres Lebens ist in uns drinnen. Da unser Bewusstsein unsere Realität gestaltet und die Realität so ist, wie wir sie sehen, und da Jetzt die einzige Zeit ist, die es gibt, verfügen wir in uns über all die Instrumente, die nötig sind, um unsere persönliche Realität nach unseren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Die Macht ist nicht irgendwo draußen, sondern liegt in uns selbst, in unserem Bewusstsein und im Lenken unserer Absicht. Hier wird Regie geführt und entschieden, was sich auf der Leinwand der Wirklichkeit als unsere persönliche Realität abspielen soll.

Hier wird auch entschieden, wenn Macht abgegeben wird, wenn ich jemandem erlaube, über mich zu verfügen. Hier wird auch entschieden, wenn ich diese Macht wieder zurücknehme...

Quelle und weiter: http://www.herzbewusstsein.at/2015/08/herzkolumne-august-2015/?utm_source=Newsletter+Herzbewusstsein.at&utm_campaign=94f669b34b-Herzkolumne_September_20128_22_2012&utm_medium=email&utm_term=0_957862aa1f-94f669b34b-23048849

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity.....die EK-Redaktion

Formularende

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19