Vedomie...


Bewusst-Sein & Gesundheit: Das Bewusstsein und die Macht in uns (von Alex Miller) - 07.April 2015

Vedomie & Zdravie: Vedomie a moc v nás

von erst-kontakt @ 2015-04-07 – 09:56:17

Das Bewusstsein und die Macht in uns

Beschreibung: ewusstsein

Unser Bewusstsein überlebt unseren physischen Tod und speichert alle jemals auf der Erde gesammelten Erfahrungen. Sowohl die Erfahrungen, Emotionen und Gefühle aus unserem jetzigen Leben werden unendlich gespeichert, als auch alles, was wir in vergangenen Leben erlebt und gefühlt haben, ist in unserem Bewusstsein unauslöschbar integriert. Das Bewusstsein ist das, was wir sind und unser physischer Körper drückt es äußerlich aus. Unser Bewusstsein strebt danach, sich auszudehnen und sowohl unser Körper als auch unser Leben reagieren nach diesem eigentlich sehr einfachen Prinzip.

Naše vedomie prežije našu fyzickú smrť a ukladá všetky nazbierané skúsenosti na Zemi. Sú uložené všetky skúsenosti, emócie a pocity z nášho terajšieho života ako tiež všetko čo sme zažili a pocítili v minulých životoch – sú nezmazatelné a integrované v našom vedomí. Vedomie je to čo sme a naše fyzické telo to vyjadruje na vonok. Naše vedomie sa snaží rozšíriť sa a naše telo ako tiež náš život reagujú podľa toho – v podstate jednoduchého princípu.

V prípade, že sa našimi myšlienkami zmenšujeme a myslíme, že sme zlí, máme neustále strach – tak sa telo veľmi rýchlo rozpadá, ochorie a my sme nespokojní a nešťastní. Keď sa roztiahneme/rozšírime, dovolíme si vízie a priznáme si, že sme šťastní a môžeme byť spokojní – tak rozkvitneme, sme vitálni a vyvinieme sa tiež mentálne a spirituálne. Ktorou cestou ideme rozhodujeme my sami, každý deň znova.

Beschränken wir uns selbst mit unseren Gedanken, machen uns klein und schlecht, haben permanent Ängste, so verfällt der Körper äußerst schnell und wird krank, wir werden unzufrieden und unglücklich. Dehnen wir uns aus, haben Visionen, gestehen uns selber zu, glücklich und zufrieden sein zu dürfen, blühen wir auf, sind vital und entwickeln uns auch mental und spirituell weiter. Welchen Weg von beiden wir gehen, entscheiden wir selbst, täglich von Neuen.

Beschreibung: ensch und Bewusstsein

Verbindung mit dem Bewusstsein herstellen

Vytvoriť prepojenie s vedomým

„Vedomým“ cítením do vnútra môžeme „vedome“ prispievať k nášmu vedomiu, rozšíriť ho alebo ohraničiť. Oba ovplyvňujú značne naše pocity, našu kvalitu života. Keď sme smutní alebo chorí alebo máme negatívny postoj k životu – sú naše rozhodnutia veľmi obmedzené lebo náš pohľad sa tým tiež obmedzuje.  Keď sme pozitívni, šťastní a dobre naladení – automaticky sa rozťahujeme a máme rozšírený pohľad o tom Veľkom celom. Vtedy sa naše vedomie môže vyvíjať. Preto je dôležité prepojiť sa z času na čas s našim vedomím. Naše vedomie je v stave vyjadrovať/plniť na Zemi naše želania, naše vízie a naše myšlienky. My to môžeme privolať lebo „všetko čo je – bola predtým myšlienka (Budha)“...

Durch „bewusstes“ Hineinspüren können wir „bewusst“ dazu beitragen, unser Bewusstsein auszudehnen oder zu begrenzen. Beides beeinflusst unsere Gefühle, unser Befinden und unser Leben maßgeblich. Wenn wir traurig oder krank sind oder wir eine negative Grundeinstellung haben, sind wir in unseren Entscheidungen äußerst begrenzt, da sich der Blick ebenfalls ziemlich einschränkt. Sind wir positiv, glücklich und gut gelaunt, dehnen wir uns automatisch aus und haben einen größeren Blick über das große Ganze, über unser Selbst. Unser Bewusstsein kann sich dann entfalten. Daher ist es wichtig, sich hin und wieder mit dem Bewusstsein zu verbinden. Unser Bewusstsein ist in der Lage, unsere Wünsche, unsere Visionen und unsere Gedanken auf Erden zu manifestieren. Wir können es selbst herbeiführen, denn „Alles was ist, war vorher ein Gedanke, Buddha“...

Quelle und weiter: http://www.gehvoran.com/2015/04/das-bewusstsein-und-die-macht-in-uns/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37