Starostlivosť o seba...

Botschaft von Saul: „Ihr sollt Euch so umfassend um Euch selbst kümmern…“ (durch John Smallman) – 11.Mai 2020

Veröffentlicht am Mai 12, 2020 von erstkontakt blog

Beschreibung: https://i1.wp.com/torindiegalaxien.de/Bilder-neu20-02-11/li-arb/amethyst-herz-kl-02.jpg

„Mali by ste sa o seba starať rovnako komplexne ako o malé deti.“

Uvedomte si, že zatiaľ čo globálny pandemický zamknutý zámok pokračuje, existujú aj zmeny veľmi dôležité pre ľudstvo, ktoré sa v masmédiách neuvádzajú. Deje sa všetko to čo je súčasťou kolektívneho rozhodnutia ľudstva prebudiť sa, je to rozhodnutie obrovského počtu z vás, väčšinou pod úrovňou vášho vedomia. A to natrvalo zmení spôsob akým prežívate svoj ľudský život tým, že každý z vás zistí, kým skutočne ste - božské bytosti dočasne v ľudskej podobe a to preto aby ste zažili oddelenie od zdroja ako zdanlivo skutočné - a teraz sa dozviete základné a inšpiratívne lekcie skôr ako sa prebudíte z tohto iluzórneho stavu.

Existuje len láska, Boh, zdroj, v ktorom má celé stvorenie svoju večnú existenciu v každom okamihu a bez prerušenia. Avšak široká škála vnímajúcich bytostí sa rozhodla vymeniť toto dokonalé prostredie a stav za prostredie alebo stav, ktorý je neskutočný a preto nie trvalý - ale neustále sa zvyšuje - v miere poruchy - tým, že je v rôznych formách a tvaroch  a tým sa javil úplne skutočný. Aby sa to mohlo urobiť, museli vymyslieť a postaviť hru, neskutočné prostredie, v ktorom by sa to mohlo urobiť a pretože Boh vám dal všetku silu / energiu, ktorú má, dokázali ste to urobiť bez toho, aby ste boli akýmkoľvek spôsobom sami sebou. Keď ste vstúpili do tohto neskutočného stavu, vaše spomienky na realitu boli zahalené alebo pred vami skryté - jedno z pravidiel hry.

Odlúčenie od lásky, od zdroja, od Boha je absolútne nemožné, pretože ak by sa to stalo tak ten, kto by bol oddelený, by už neexistoval a možnosť, že by sa to mohlo stať, je pre vás absolútne nerealizovateľná. Ste večné bytosti, ktoré žijú v stave neustálej radosti, ako ste boli stvorení. A dôvodom je, že láska, zdroj, Boh, chce iba dokonalú, nekonečnú a večnú radosť zo všetkého, čo bolo stvorené. Božská vôľa je jedinou vôľou a je vždy v stave uskutočňovania sa bez zmeny alebo prerušenia.

Nič z toho čo vytvára zdroj nemôže nikdy prestať existovať, pretože zdroj vytvára v neustálej radosti, ktorá je jediným účelom existencie. Iluzívny svet formy, ktorý sa javí tak úplne reálny, zmizne keď bude rozhodnutie na život úplne vykúpené. Existuje iba na okamih, hoci sa zdá, že existoval už celé veky. Ale pretože všetky vnímajúce formy života majú slobodnú vôľu, pokiaľ sa niekto rozhodne zostať v tom stave aby pokračoval v tej skúsenosti tak sa mu bude zdať, že existuje.

Pretože ste boli stvorení pre večnú radosť, vždy prítomní v Božej prítomnosti tak nie je čoho sa báť, NIKDY! Strach je aspekt bytia vo forme a je tu len preto aby vám pripomenul a povzbudil vás, aby ste sa postarali o svoju fyzickú formu, ktorá môže byť ľahko poškodená, ak nebude riadne a láskyplne opatrovaná. Ľudia sa často veľmi starostlivo starajú o ostatných, ktorí sú chorí alebo zranení, zatiaľ čo zanedbávajú svoje vlastné telá. Aby ste sa mohli starať o druhých, musíte byť sami v dobrom zdraví - fyzicky, mentálne a emocionálne -, ale je bežné, že opatrovatelia využívajú všetku svoju energiu na to aby sa starali o druhých, len preto aby sami vyhoreli a majú potom oslabený imunitný systém.

Musíte sa o seba starať aspoň tak ako sa staráte o malé deti alebo starších a krehkých ľudí. Keď to urobíte, vaša schopnosť starať sa o ostatných je oveľa efektívnejšia. Keďže sa zdá, že vždy existuje nedostatok opatrovateľov a väčšina z nich je prepracovaných a preto je ešte dôležitejšie starať sa o seba ako prvého. Nie je to samoúčelné alebo sebecké správanie, je to praktický zdravý rozum, ale mnohí majú pocit, že si nemôžu dovoliť venovať čas sebe. Toto je postoj, ktorý je potrebné bezodkladne zmeniť. Ak sa zmení a bude to preto, že je to súčasť vášho prebudenia tak percento ľudí, ktorí trpia chorobami alebo fyzickými zraneniami, sa dramaticky zníži.

Dobrou starostlivosťou o seba skutočne zlepšujete zdravie všetkých, s ktorými komunikujete. A pretože sa všetci v súčasnosti inkarnujete preto aby ste uzdravili seba a ostatných, pretože je to nevyhnutná súčasť prebudenia, všetky vaše zdravotné problémy - či už sú to fyzické, emocionálne, psychologické alebo duchovné - sa prejavujú vo vašom vedomom vedomí na rozpoznanie, uzdravenie a oslobodenie sa od nich. Nemusíte sa ich držať tak akoby boli základným aspektom toho, kým ste - moje zlé zdravie - len ich uznajte, ďakujte im za to, že vám priniesli „veci“, ktoré musíte vykúpiť, a vyzvite ich potom, s láskavou láskavosťou, od/ísť, pretože slúžili svojmu účelu najúžasnejšie. S milujúcou pozvánkou alebo požiadavkou, ako je táto, sa z vášho srdcového centra rozpustia a pretože boli skutočne neskutočné, s najväčšou pravdepodobnosťou budete následovne so sebou spokojný viac ako kedykoľvek predtým.

Tak ako mnoho mudrcov, svätých, mystikov a tých v duchovných ríšach, ktorí vám poslali množstvo správ v priebehu rokov cez nespočetné kanály, často vám hovorili, že božská vôľa pre všetky vnímajúce bytosti - či už sú sami sebou, sú zažívané ako fyzické alebo nefyzické - je to, že žijú v radosti. Avšak hra, do ktorej ste vstúpili výberom inkarnácie ako človek, vám ponúka nespočetné formy utrpenia a vaše spravodajské kanály vám neustále ponúkajú „dramatické správy“ o bolesti a utrpení iných ľudí bez ohľadu na váš pocit strachu a nedostatku bezpečnosti. To je neskutočné a zbytočné, pretože ak si vyberiete denný úmysel iba milovať - ​​čokoľvek sa vám ukazuje - a obnovíte to po celý deň, kedykoľvek to príde na myseľ, môžete a stanete sa sami sebou. Vytvorte miesto pokoja a radosti, ktoré najviac úžasne zmení vaše vnímanie vášho života v ľudskej podobe. Keď to urobíte, ostatní budú priťahovaní k intenzívnemu svetlu a láske, ktoré posilňujú vaše energetické polia a rozširujú sa na každého, s kým ste v kontakte a to aj v najkratšom čase.

Preto ste sa inkarnovali do duchovného vývoja ľudstva v tomto okamihu, v tomto okamihu procesu prebudenia ľudstva. Boli ste v tomto čase božsky vedení, aby ste sa vtelili na podporu tohto procesu tým, že rozšírite lásku na všetkých, ktorí sú vo forme človeka a cesta, ktorú má každý z vás ako človek, je absolútna a  ideálna pre túto božskú úlohu. Vaše milujúce úmysly ovplyvňujú celé ľudstvo, pretože všetky tieto zdanlivo jednotlivé energetické polia, v ktorých je každý z vás ako ľudská bytosť zabalená, sú jedným zo zdroja, rovnako ako každý z vás. A božská vôľa spočíva v tom, že ste sa všetci prebudili do reality, od ktorej ste nikdy neboli na chvíľu oddelení: božská realita večnej radosti, ktorú majú závoje alebo plášte, ktoré sú hlavnými aspektmi ilúzie - a Najviac úmyselné, pretože to sú pravidlá hry - tak dlho pred tebou skryté.

Všetci viete, že na planéte Zem práve prebiehajú obrovské zmeny, pretože autoritárske uväznenie, ktoré vám uložili sily svetovej populácie, vám poskytuje potrebný čas, v ktorom sa môžete znova spoznať - znova vy budete vedieť kto skutočne ste - božské bytosti, večne milované deti matky / otca / boha. A táto znalosť je obrovskou zmenou. Táto znalosť je vo vás vždy prítomná a teraz stúpa vo vašom vedomí aby ste mohli spoznať a užívať si absolútne bezpodmienečné milostné prijatie, v ktorom vás Boh prijíma v každom večnom okamihu súčasnosti.

Saul, s hlbokou láskou

Ihr sollt Euch so umfassend um Euch selbst kümmern, so wie Ihr Euch um kleine Kinder kümmert“

Seid euch bewusst, dass während die globale Verriegelung wegen der Pandemie andauert, auch Veränderungen von großer Bedeutung für die Menschheit stattfinden, über die in den Massenmedien nicht berichtet wird. Was geschieht, ist alles Teil der kollektiven Entscheidung der Menschheit, zu erwachen, einer Entscheidung, die – vorwiegend unterhalb eurer Bewusstseinsebene – von einer enormen Zahl von euch getroffen wurde. Und die dauerhaft die Art und Weise verändern wird, wie ihr euer menschliches Leben lebt, indem jeder von euch herausfindet, wer ihr wirklich seid – göttliche Wesen, die vorübergehend in menschlicher Gestalt sind, um die Trennung von der Quelle als scheinbar real zu erfahren – und dabei einige wesentliche und inspirierende Lektionen lernt, bevor ihr aus diesem illusionären Zustand erwacht.

Es gibt nur Liebe, Gott, die Quelle, in der die ganze Schöpfung in jedem Augenblick und ohne Unterbrechung ihre ewige Existenz hat. Eine große Vielzahl fühlender Wesen wählte jedoch, diese vollendete Umgebung und diesen vollendeten Zustand gegen eine Umgebung oder einen Zustand einzutauschen, der unwirklich, und damit nicht dauerhaft ist – aber beständig im Grad der Unordnung zunimmt -, indem sie sich dort in verschiedenen Formen und Gestalten einfanden, die vollkommen real erschienen. Um das zu tun, mussten sie ein Spiel erfinden und konstruieren, eine unwirkliche Umgebung, in dem bzw. der sie dies tun konnten, und weil Gott euch die ganze Kraft/Energie gab, die Sie hat, ohne Sich selbst dabei in irgendeiner Weise zu vermindern, wart ihr dazu in der Lage. Sobald ihr in diesen unwirklichen Zustand eingetreten wart, wurden eure Erinnerungen an die Realität verschleiert oder vor euch verborgen – eine der Regeln des Spiels.

Die Trennung von der Liebe, von der Quelle, von Gott, ist absolut unmöglich, denn wenn das geschehen würde, würde derjenige, der getrennt wurde, nicht mehr existieren, und die Möglichkeit, dass dies geschehen könnte, ist absolut nicht realisierbar, denn ihr seid ewige Wesen, die in einem Zustand ständiger Freude leben, so wie ihr erschaffen wurdet. Und der Grund dafür ist, dass die Liebe, die Quelle, Gott, nur vollkommene, unendliche und ewige Freude für alles Geschaffene will. Der göttliche Wille ist der einzige Wille und befindet sich immer in einem Zustand des Werdens, ohne Veränderung oder Unterbrechung.

Nichts, was die Quelle erschafft, kann jemals aufhören zu existieren, denn die Quelle erschafft in fortwährender Freude, die der einzige Zweck der Existenz ist. Die illusorische Welt der Form, die während des Erlebt-Werdens derselben so völlig real erscheint, wird verschwunden sein, wenn die Entscheidung, sie zu erleben, vollständig erlöst ist. Sie existiert nur für einen Augenblick, obwohl sie schon seit Äonen zu existieren scheint. Aber weil alle fühlenden Lebensformen einen freien Willen haben, wird sie, solange auch nur einer sich dafür entscheidet, in ihr zu bleiben, um die Erfahrung fortzusetzen, zu existieren scheinen.

Weil ihr zur ewigen Freude erschaffen wurdet, immer gegenwärtig in der göttlichen Gegenwart, gibt es nichts zu befürchten, NIEMALS!  Angst ist ein Aspekt des Seins in der Form und sie besteht einzig und allein, um euch daran zu erinnern und dazu anzuregen, auf eure körperliche Form achtzugeben, die leicht Schaden nehmen kann, wenn sie nicht richtig und liebevoll gepflegt wird. Häufig kümmern sich Menschen sehr sorgfältig um andere, die krank oder verletzt sind, während sie ihren eigenen Körper vernachlässigen. Um euch um andere kümmern zu können, müsst ihr selbst bei guter Gesundheit sein – körperlich, mental und emotional -, aber es ist gängige Praxis, dass Betreuer all ihre Energie darauf verwenden, sich um andere zu kümmern, nur um dann selbst ausgebrannt zu sein und ein geschwächtes Immunsystem zu haben.

Ihr müsst euch mindestens so umfassend um euch selbst kümmern, wie ihr euch um kleine Kinder oder um betagte und gebrechliche Menschen kümmert. Wenn ihr das tut, ist eure Fähigkeit, euch um andere zu kümmern, weit wirkungsvoller. Da es natürlich immer einen Mangel an Betreuern zu geben scheint, sind die meisten überlastet, was es noch wichtiger macht, sich zuerst um sich selbst zu kümmern. Das ist kein egozentrisches oder egoistisches Verhalten, es ist praktischer, gesunder Menschenverstand, aber viele haben das Gefühl, dass sie es sich nicht leisten können, sich die Zeit für sich selbst zu nehmen. Das ist eine Einstellung, die dringend geändert werden muss. Wenn sie sich ändert, und das wird sie, weil sie Teil eures Erwachens ist, wird der Prozentsatz der Menschen, die an Krankheit, Gebrechen oder körperlichen Verletzungen leiden, dramatisch abnehmen.

Indem ihr euch ordentlich um euch selbst kümmert, verbessert ihr wahrlich die Gesundheit aller, mit denen ihr in irgendeiner Weise interagiert. Und weil ihr gegenwärtig alle inkarniert, um euch selbst und andere zu heilen, da dies ein wesentlicher Teil des Erwachens ist, präsentieren sich alle eure Gesundheitsprobleme – seien sie nun physischer, emotionaler, psychologischer oder spiritueller Natur – eurem bewussten Bewusstsein, um Anerkennung, Heilung und Befreiung zu erfahren. Haltet nicht an ihnen fest, als wären sie ein wesentlicher Aspekt dessen, wer ihr seid – meine schlechte Gesundheit -, erkennt sie einfach an, dankt ihnen, dass sie euch „Dinge“ zur Kenntnis gebracht haben, die ihr erlösen müsst, und fordert sie dann mit liebevollster Güte auf, zu gehen, weil sie ihren Zweck höchst wunderbar erfüllt haben. Mit einer liebevollen Einladung oder Aufforderung wie dieser aus eurem Herzzentrum werden sie sich auflösen, und weil sie in Wirklichkeit unwirklich waren, werdet ihr dann sehr wahrscheinlich mehr mit euch selbst im Frieden sein, als ihr es je wart.

Wie so viele Weise, Heilige, Mystiker und jene in den spirituellen Reichen, die euch im Laufe der Jahre über unzählige Kanäle eine Überfülle von Botschaften gesandt haben, haben euch oft gesagt, dass der göttliche Wille für alle fühlenden Wesen – ob sie sich selbst nun als physisch oder nicht-physisch erfahren – darin besteht, dass sie in Freude leben. Doch das Spiel, in das ihr euch eingelassen habt, indem ihr gewählt habt, als Menschen zu inkarnieren, bietet euch unzählige Formen des Leidens, und eure Nachrichtenkanäle bieten euch ständig „dramatische Nachrichten“ über den Schmerz und das Leid anderer Menschen, was euer Gefühl der Angst und des Mangels an Sicherheit noch verstärkt. Das ist unwirklich und unnötig, denn wenn ihr täglich die Absicht fasst, nur zu lieben – was immer auch sich euch zeigt -, und sie im Laufe des Tages erneuert, wann immer sie euch in den Sinn kommt, könnt und werdet ihr in euch selbst einen Ort des Friedens und der Freude erschaffen, der eure Wahrnehmung eures Lebens in der menschlichen Gestalt aufs Wunderbarste verändern wird. Wenn ihr dies tut, werden andere von dem intensiven Licht und der Liebe angezogen werden, die eure Energiefelder stärken und die sich auf alle ausweiten, mit denen ihr in Kontakt steht, selbst für den kürzesten Moment.

Deshalb habt ihr euch in diesem Augenblick in der spirituellen Evolution der Menschheit inkarniert, in diesem Moment des Erwachensprozesses der Menschheit.  Ihr wurdet göttlich angeleitet, euch zu diesem Zeitpunkt zu inkarnieren, um diesen Prozess zu unterstützen, indem ihr die Liebe auf alle, die in der Form sind, ausdehnt, und der Weg, den jeder von euch als Mensch in der Form geht, ist absolut perfekt für diese göttliche Aufgabe. Eure liebenden Absichten wirken sich auf die gesamte Menschheit aus, denn all diese scheinbar individuellen Energiefelder, in die jeder von euch als Mensch gehüllt ist, sind Eins mit der Quelle, so wie jeder von euch.  Und der göttliche Wille besteht darin, dass ihr alle in die Wirklichkeit hinein erwacht, von der ihr niemals auch nur für einen Augenblick getrennt wart: die göttliche Wirklichkeit ewiger Freude, die die Schleier oder Mäntel, die die Hauptaspekte der Illusion sind, haben – und zwar höchst absichtlich, weil sie die Spielregeln sind – so lange vor euch verborgen haben.

Euch allen ist bewusst, dass sich auf dem Planeten Erde gerade jetzt enorme Veränderungen vollziehen, denn das autoritäre Einsperren, das die Mächte der Weltbevölkerung weltweit auferlegt haben, gibt euch eine dringend benötigte Auszeit, in der ihr euch selbst wieder so kennen lernen – wieder von euch wissen – könnt, wie ihr wirklich seid – göttliche Wesen, ewig geliebte Kinder von Mutter/Vater/Gott. Und dieses Wissen ist eine ENORME Veränderung. Dieses Wissen ist immer in euch anwesend, und es steigt jetzt in euer Bewusstsein auf, so dass ihr die absolut bedingungslose liebevolle Annahme, in der ihr von Gott in jedem ewigen Augenblick des Jetzt umarmt werdet, erkennen und euch daran erfreuen könnt.

In inniger Liebe, Saul
Channelings: John Smallman mit Jesus
 und John Smallman mit Saul

Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/john-smallman/ihr-muesst-euch-um-euch-selbst-kuemmern-wie-um–saul

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58